Finansowanie komunalnych projektów inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie komunalnych projektów inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Finansowanie komunalnych projektów inwestycyjnych Alternatywne podejście 1

2 Kim jest autor 9 lat doświadczenia bankowego bankowość korporacyjna Od 8 lat Menadżer Departamentu Skarbu oraz ds. Ryzyk w Grupie Skanska w Polsce Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych Uwaga: Materiał zawarty w niniejszej prezentacji nie stanowi materiałów reklamowych, ofertowych lub promocyjnych. Skanska SA oraz jej pracownicy nie świadczą usług doradztwa finansowego, podatkowego lub podobnego i niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do decyzji inwestycyjnych lub innych o charakterze finansowym. Internal

3 Agenda Podział ryzyk w procesie budowlanym Projekty typu DBF Projekty typu PPP 3

4 Alokacja ryzyk Planowanie procesu Organizowanie procesu Projektowanie Budowa Finansowanie Zarządzanie Generalne Wykonawstwo Design & Build Design / Build / Financing Opłata za dostępność Eksploatacja Ryzyko ruchu 2 Planowanie procesu Organizowanie procesu Projektowanie Budowa Finansowanie Zarządzanie Eksploatacja Koncesja Ryzyko ruchu

5 Kontrakty typu DBF Obowiązki Zamawiającego: Przygotowanie procesu budowlanego Przeprowadzenie postępowania przetargowego Odbiór wykonanego obiektu Spłata wierzytelności zgodnie z warunkami umownymi Zarządzanie obiektem Udostępnianie obiektu użytkownikom 5 Obowiązki Wykonawcy: Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Zapewnienie finansowania inwestycji zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego

6 1. Sprzedaż wierzytelności z rozterminowaniem spłaty 2. Sprzedaż wierzytelności 3. Kredyt kupiecki 6

7 Wykonawca podpisuje z Zamawiającym umowę na roboty budowlane; termin płatności faktur 30 dni; wynagrodzenie obejmuje tylko zapłatę za roboty budowlane. Wykonawca podpisuje z bankiem umowę przelewu wierzytelności. Zamawiający podpisuje z bankiem umowę w której ustala terminy spłaty zobowiązania z faktur wraz z odsetkami w terminach dogodnych dla siebie. 7

8 Schemat Sprzedaż wierzytelności z rozterminowaniem spłaty Umowa Akceptacja o robotyfaktury budowlane Zamawiający Wykonawca tki se od m + ny w zo kó ac em od n ki śr oz n a ie Ba e ł at i n z ąc Sp erm wie i aj w t w um o liw ku oż ba w um do lat ie ia ch i en e n y m łuż ejn zu d ol ro za u k Po łatę kilk sp gu cią W wy ypła m a ta ga śro lno dk śc ów i fa w ktu ter ry min UPm ie wfai rzoewd ekrt as zuyr tsap tyel wrzie dnoo end śbca ieaż i nk y u Wystawienie faktury Bank 8

9 Plusy i minusy Sprzedaż wierzytelności z rozterminowaniem spłaty Najtańszy sposób finansowania inwestycji przez Wykonawcę Termin płatności do Wykonawcy 30 dni 9 Możliwość zmiany terminów spłaty na drodze negocjacji z Bankiem Finansowanie oparte o wycenę ryzyka wypłacalności Zamawiającego Ryzyko zmiany stopy procentowej po stronie Zamawiającego

10 Sprzedaż wierzytelności 1. Wykonawca podpisuje umowę o roboty budowlane, termin płatności faktur przystosowany do harmonogramu finansowego Inwestora a wynagrodzenie zawiera dodatkowo wartość kosztu pieniądza w czasie. 2. Wykonawca zawiera z bankiem, umowę cesji wierzytelności, uzyskując płatność w ciągu 30 dni, pomniejszoną o wartość odsetek. 3. Zamawiający w terminie płatności faktury płaci całą jej kwotę do banku. 10

11 Schemat Sprzedaż wierzytelności Umowa Akceptacja o robotyfaktury budowlane Zamawiający Wykonawca Wystawienie faktury o W po ypł m ata ni ej śro sz d on kó yc w PUr h m z o dwo eod od ieb wsat se raz as yntke wpi tk i uln erzne oś ied ci afaż yktu ry ry i d tu śc ak no y f at ot j p ł kw je a ie łat in Sp term w Ba u nk Bank

12 Plusy i minusy Sprzedaż wierzytelności Ryzyko stopy procentowej po stronie Wykonawcy Łatwiejsze do przeprowadzenia postępowanie przetargowe Znany z góry całkowity koszt inwestycji Ograniczona ilość formalności po stronie Zamawiającego 12 Finansowanie oparte o wycenę ryzyka wypłacalności Zamawiającego Terminy płatności do Wykonawcy dłuższe niż 30 dni Nieelastyczny harmonogram spłat Struktura droższa od wcześniejszej

13 1. Zamawiający wskazuje w warunkach przetargowych harmonogram płatności oderwany od harmonogramu wykonania robót budowlanych. 2. Zamawiający na etapie dokumentacji przetargowej wyznacza termin wykonania prac i podaje harmonogram płatności znacznie wykraczający poza termin wykonania. 3. Zamawiający zakazuje dokonywania przelewu wierzytelności na bank. 13

14 Schemat Kredyt kupiecki Spłata kwoty faktury w terminie jejumowa płatności do Wykonawcy o roboty budowlane Zamawiający Wykonawca Wystawienie faktury z wydłużonym terminem zapłaty 14

15 Plusy i minusy Kredyt kupiecki Ryzyko stopy procentowej po stronie Wykonawcy Ryzyko wypłacalności Zamawiającego po stronie Wykonawcy Prosta procedura przetargowa Znany z góry całkowity koszt inwestycji Brak jakichkolwiek dodatkowych procedur po stronie Zamawiającego 15 Najdroższy model finansowania koszt finansowy liczony w oparciu o ryzyko Wykonawcy Terminy płatności do Wykonawcy dłuższe niż 30 dni Nieelastyczny harmonogram spłat Finansowanie średnio- lub krótkookresowe Ograniczone kwoty finansowania

16 16

17 Optymalna alokacja ryzyk Danym ryzykiem zarządza ta strona, która najlepiej je kontroluje Klient Dostawca Klient Dostawca Finansowanie Finansowanie Planowanie Planowanie Prawo / Rząd Prawo / Rząd Opinie Opinie Organizacja Organizacja Projekt Projekt Budowa Zarządzanie Ruch / Traffic 17 Budowa Zarządzanie Ruch / Traffic

18 Zalety przeważają nad wadami Trochę wyższe koszty finansowe Bardziej złożony proces przetargowy kontra Niższe koszty łączne Szybsza realizacja Znany koszt i czas Szybsze wykonawstwo Zagwarantowany poziom usług Rozwój sektora budowlanego Nelostie Motorway, Finland 18

19 Dwa modele spłaty Za dostępność Ryzyko rynkowe Spłata Zdefiniowane Opłaty użytkowników Odpowiedzialność i prawa spółki projektowej Odpowiedzialny za dostępność oraz usługi na określonym poziomie Prawo do poboru i ustalenia opłat Ryzyko kredytowe i spłaty Niskie Wysokie Struktura kapitału 5-10% kapitału własnego 20-25% kapitału własnego Wartość dodana dla firmy budowlanej Głównie w części budowlanej Głównie poprzez zwrot na inwestycji Typowe lokalizacje Europa U.S.A., Ameryka Płd. 19

20 PPP: Przykładowa struktura Klient Ministerstwo Infrastruktury Akcjonariusze Sk ID (30.0%) Laing (29.7%) Equity (5%) NDI (25.3%) /Kapitał Intertoll (15%) Umowa koncesyjna SPC GTC Kredytodawcy EIB NIB SEK Użytkownik Kredyty (95%) Społeczeństwo Umowa O&M Umowa EPC MESCO Budowlana JV Skanska S.A.(80%) NDI S.A. (20%) 20 Dostawa urządzeń Intertoll Operator Intertoll

21 Autostrada A1 Etap II 21

22 Autostrada A1 informacje ogólne Etap I - 90 km otwarte w X 2008 Etap II - 62 km planowane otwarcie w

23 Rząd RP Ministerstwo Infrastruktury / GDDKiA Umowy wykonawcze na projektowanie i budowę Autostrady A1 Wykonawca kontraktu EPC: Skanska SA (80%) NDI SA (20%) Skanska ID (30%) Laing Roads (30%), NDI SA (25%) Intertoll (15%) Wykonawca MES, dostawca wyposażenia autostrady Eksploatacja i utrzymanie Joint Venture Umowa koordynacyjna 23 Umowa koncesyjna na budowę i eksploatację autostrady Infrastruktura autostrady, MOP Miejsca Obsługi Podróżnych

24 Historia sierpień 1997 przyznanie koncesji Gdańsk Transport Company (GTC) sierpień 2004 uzgodnienie warunków handlowych dot. Etapu I wrzesień / październik 2005 zamknięcie finansowe Etapu I i rozpoczęcie prac budowlanych grudzień 2007 otwarcie 25 km autostrady (Rusocin-Swarożyn) październik 2008otwarcie Etapu I grudzień 2008 uzgodnienie warunków handlowych dot. Etapu II lipiec 2009 zamknięcie finansowe Etapu II i rozpoczęcie prac budowlanych 24

25 25 90 km autostrady 86 obiektów mostowych 6 węzłów 6 miejsc poboru opłat 3 pary miejsc obsługi podróżnych (MOP) 2 obwody utrzymania autostrady (OUA) suma kontraktu: 528 mln

26 Piramida Cheopsa: ⅓ ,6m = m3 W ciągu 2,5 roku przemieściliśmy materiały ziemne o objętości prawie: 26

27 Z tego betonu można by zbudować ścieżkę rowerową o szerokości 1,5m i grubości 15cm przez całą Polskę, z północy na południe. 27

28 Do budowy nawierzchni dowieźliśmy na Projekt 3,5 mln ton różnego rodzaju kruszyw. Samymi tylko pociągami na A1 przetransportowano blisko 2,5 mln ton. Jest to ok. 45 tysięcy wagonów. Gdyby je połączyć, pociąg miałby długość ponad 650 kilometrów! 28

29 29

30 62,4 km autostrady 5 węzłów drogowych 6 miejsc poboru opłat 4 pary miejsc obsługi podróżnych (MOP) 1 obwód utrzymania autostrady (OUA) 51 nowe obiektów mostowych, w tym 2 duże mosty przez Wisłę 15 modernizowanych wiaduktów suma kontraktu: mln PLN 30

31 31

32 Etap II zakres prac m³ betonów 32

33 mieszanek bitumicznych 33

34 Etap II zakres prac 2 duże mosty przez Wisłę w okolicach Grudziądza na obwodnicy Torunia 34

35 MA 91 pod Grudziądzem 35

36 Pozytywne efekty budowy autostrady A1 ożywienie gospodarcze rozwój lokalnych firm uczestniczących w budowie A1 napływ inwestorów nowe miejsca pracy bezpieczeństwo ruchu spadek liczby wypadków i kolizji o 20% (porównując wypadkowość na DK1 oraz otwartej autostradzie w latach 2007 i 2008) rozwój turystyki zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu dzięki szybszemu i bezpieczniejszemu dojazdowi 36

37 37

38 Podsumowanie Rynki i prywatni partnerzy dysponują szerokim instrumentarium Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Planując inwestycję musimy zdecydować jaki zakres zadań chcemy i możemy zrealizować we własnym zakresie Dzieląc się odpowiedzialnością róbmy to rozsądnie Optymalizacja kosztów 38

39 Dziękuję za uwagę Kontakt:

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ESCO USŁUGI ENERGETYCZNE KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Materiał informacyjny USŁUGI ENERGETYCZNE ESCO KONTRAKTOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Znaczna część zasobów komunalnych w Polsce charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania ANALIZA PORÓWNAWCZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJNEGO PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZU TYPU EQUITY ORAZ BANKOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Poznań Data publikacji 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej TORPOL... 6 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo