PROTOKÓŁ Nr VII/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr VII/2015"

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od do p. Sławomir Szczot przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przewodniczy obradom VII Sesji Rady Miejskiej Leszna. Otwieram obrady 7 Sesji Rady Miejskiej Leszna. - Witam mieszkańców Miasta Leszna, - Witam radnych Rady Miejskiej Leszna, - Witam Pana Łukasza Borowiaka Prezydenta Miasta Leszna i jego współpracowników, - Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji, - Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, - Witam przedstawicieli mediów lokalnych, prasy, radia i telewizji kablowej oraz a także tych mieszkańców, którzy zechcą uczestniczyć w naszej sesji. Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 18 radnych, nieobecnych jest 5 radnych. Informuję Państwa Radnych, że nie wniesiono uwag do protokółu 6 Sesji naszej Rady. Państwo Radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji. Jest on na piśmie i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Przepraszam, bardzo proszę pan Marek Goryniak. p. radny Goryniak dzień dobry Państwu. Proszę Państwa jest ich już coraz mniej. Ze smutkiem informuję, że we wtorek 28 kwietnia br. zmarła Pani porucznik Stefania Gronowska, pseudonim Ewa Poniatowska a drugi pseudonim Maria urodzona 3 grudnia 1923 roku w Warszawie. Była żołnierzem Armii Krajowej od marca 1943 roku w Batalionie Sanitarnym pułkownika Lasonia, członkiem organizacji Ojczyzna. W 1944 roku w Powstaniu Warszawskim uciekła z transportu w Pruszkowie, później przebywała w Józefowie, gdzie zbierała informacje na temat zbrodni niemieckich w Powstaniu Warszawskim. W maju 1945 roku przybyła wraz z mężem do Śmigla, gdzie została łączniczką komendanta Inspektoratu Leszno Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej WARTA. Jej mąż Jerzy Gronowski znany adwokat tutaj Państwu i nam również był żołnierzem Armii Krajowej. Do końca Pani Stefania mieszkała w Lesznie. Pogrzeb odbędzie się 1 maja o godzinie 11.oo w Kościele w Śmiglu. Cześć jej pamięci!. Proponuję minutą ciszy uczcić jej pamięć. (minuta ciszy). P. przewodniczący Szczot dziękuję panu Markowi Goryniakowi za tą informację. Przystępujemy do realizacji porządku obrad.

2 2 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok DRUK Nr 73 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata DRUK Nr 74 3) odwołania Skarbnika Miasta Leszna - DRUK Nr 67 4) powołanie Skarbnika Miasta Leszna - DRUK Nr 68 5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Leszna - DRUK Nr 63 6) regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji Miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa - DRUK Nr 64 7) taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa - DRUK Nr 70 8) zmieniająca uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - DRUK Nr 71 9) zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/507/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego Rynek w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysokości opłat i cen za korzystanie z placu miejskiego Rynek w Lesznie - DRUK Nr 72 10) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 13023/82854 części w prawie własności nieruchomości, położonej w Lesznie przy ulicy Niepodległości - DRUK Nr 62 11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat - DRUK Nr 75 12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Jana Dekana, z przeznaczeniem na potrzeby instalacji antenowej szerokopasmowego dostępu do internetu - DRUK Nr 66 13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne - DRUK Nr 65 14) stanowisko Rady Miejskiej Leszna w sprawie rozwoju Obrony Cywilnej w Lesznie - DRUK Nr Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie. Pkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. p. przewodniczący Szczot - Szanowni Państwo Radni, od poprzedniej Sesji naszej Rady upłynęło 6 tygodni. Uprzejmie informuję, że w okresie międzysesyjnym obchodziliśmy 13 kwietnia 75 rocznicę zbrodni katyńskiej.

3 3 Po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą oficerów 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich zamordowanych w Katyniu i Starobielsku, odbyła się w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego msza święta koncelebrowana w intencji ofiar mordu katyńskiego. Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Obelisk Pamięci Ofiar Katynia i Kamień Matek Katyńskich gdzie odbyła się manifestacja podczas której wystąpił Pan Prezydent Łukasz Borowiak, złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się. Obchody zakończyła konferencja naukowa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie, gdzie przygotowano również wystawę Katyń prawda, która nie dała się zgładzić. W okresie międzysesyjnym Rada pracowała intensywnie poprzez aktywne działania komisji problemowych Rady. W dniu 14 kwietnia odbyła się prezentacja multimedialna sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leszna w roku W dniu 23 marca zwołałem posiedzenie wszystkich komisji naszej Rady poświęcone strategii rozwoju Miasta Leszna oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych, którą zaprezentował jej autor profesor Ryszard Cichocki. Kolejne wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej z udziałem wszystkich radnych odbyło się 23 kwietnia, a poświęcone było zagospodarowaniu ulicy Słowackiego, parku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na cele rekreacyjno-kulturalne, parku przy Placu Kościuszki oraz rewitalizacji ulic Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w; - w konferencji podsumowującej dotychczasową działalności OFAL, - w wieczorze poetyckim w SP 13 pt. W sercu Jednorożca, - w spotkaniu z władzami Centralnej Szkoły Szybowcowej w sprawie sytuacji na lotnisku, - w spotkaniu Koła Przyjaciół Harcerstwa na Zatorzu, - w otwarciu Targów Regionalnych Dom i Ogród, - w spotkaniu u Prezydenta z TG Sokół w sprawie działalności pro obronnej, - w spektaklu na podstawie dramatu Karola Wojtyły pt. Brat naszego Boga przygotowany przez studentów WSKSiM w Toruniu, - w otwarciu Mistrzostw Rodzaju Sił Zbrojnych i Służb Mundurowych w biegach przełajowych, - w koncercie dla Życia i Rodziny. Dziękuję za wszystkie zaproszenia, przepraszam, że na wszystkie nie mogłem odpowiedzieć osobiście, ale jeszcze raz dziękuję za te miłe zaproszenia. Do pracy przystąpiły zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przerwanej inwestycji Budowa krytego lodowiska w Lesznie zwrócił się o zapewnienie pomocy specjalistów. W kontroli uczestniczy pan doktor inżynier Jan Rędziniak biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu z zakresu budownictwa technologii i kosztorysowania, wykonawstwa i innych aspektów budowy. Wyrażam przekonanie, że udział biegłego sądowego w pracach kontrolnych zespołu pozwoli na uzyskanie obiektywnego obrazu sposobu realizacji tej budzącej tak duże kontrowersje inwestycji.

4 4 Pozostałe dwa zespoły kontrolują działania Wydziału Promocji Urzędu Miasta Leszna oraz umowy zawierane przez Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Pozostałe komisje problemowe zaplanowały szereg spotkań celem których jest zapoznanie się z wykonaniem budżetu Miasta za 2014 rok i przygotowaniem się do sesji absolutoryjnej. Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota i Gimnazjum Leszczyńskiego z okazji 95 rocznicy istnienia Gimnazjum Leszczyńskiego oraz 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej podjęło działania zmierzające do rekonstrukcji w koszarach przy ulicy Racławickiej pomnika ku czci poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej roku. Pomnik został odsłonięty i poświęcony 19 stycznia 1928 roku, a zniszczony został w okresie okupacji hitlerowskiej i pobytu wojsk radzieckich w leszczyńskich koszarach w roku Stowarzyszenie oczekuje od Miasta Leszna wsparcia finansowego. Sprawę przekazałem do zaopiniowania Komisji Kultury i Sportu naszej Rady. Zarząd Klubu Sportowego Polonia 1912 przesłał do mojej i przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu pismo adresowane do Pana Prezydenta o przyznanie kwoty stu tysięcy złotych na spłatę zobowiązań i bieżące funkcjonowanie klubu. Przestawili także działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej klubu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zawiadomiła, że wszczęte zostało postępowanie w odniesieniu do naszej uchwały numer VI/45/2015 z dnia 19 marca br. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata z powodu naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej rozpoznało sprawę w dniu 22 kwietnia uznając, że naruszenie prawa ma charakter nieistotny. W dniu 24 kwietnia odbyły się zawody strzeleckie zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju i reprezentacja Rady Miejskiej Leszna w składzie; pani radna Bernardyna Kaźmierczak oraz panowie radni Marek Goryniak i Piotr Kois zajęła 9 miejsce wyprzedzając inne drużyny samorządowe. Wyprzedziły nas tylko drużyny z siłami zbrojnymi. Także gratulacje (brawa). Najlepszy wynik indywidualnie uzyskał radny Pan Marek Goryniak, który był 6 w strzelaniu z kbks-u i 7 w karabinku pneumatycznym. Przypominam, że dziś o godzinie 24.oo mija termin składnia oświadczeń majątkowych radnych. W poniedziałek 27 kwietnia otrzymaliście Państwo Radni po raz pierwszy przypomnienie z Biura Rady Miejskiej o obchodach, imprezach, spotkaniach, które odbywają się w Lesznie wraz z informacją o tym jak znajdować interesujące Was wydarzenia w kalendarzu imprez na stronie W dniu wczorajszym poleciłem przekazanie Państwu Radnym pliku dokumentów dotyczących Planu Obrony Cywilnej Miasta Leszna z prośbą o pilne zapoznanie się z nimi, co pozwoli Państwu przybliżyć sobie tą tak istotną tematykę. Wszystkie dokumenty i pisma, o których mówiłem w swojej informacji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? Bardzo proszę pan radny Maćkowiak. p. radny Maćkowiak Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Chciałbym zwrócić uwagę, że w dniu dzisiejszym mamy szczególny dzień na sesji, bo wypada akurat 468 rocznica nadania przywileju

5 5 lokacyjnego dla Miasta Leszna nadanego przez króla Zygmunta Starego. Także dzisiaj obchodzimy nadanie praw miejskich naszego miasta. Dobrze się stało, że akurat dzisiaj mamy Sesję. Dziękuję bardzo. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo za przypomnienie. Ciekawa historia i informacja. Bardzo proszę pani Hanna Kotomska. p. radna Kotomska Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Ja chciałam zapytać, Pan wspomniał w swoim sprawozdaniu o spotkaniu na Lotnisku. Chciałabym znać przynajmniej główne założenia tego spotkania i co z niego wynikło. Dziękuję. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo. Ja mówiłem o spotkaniu z władzami Centralnej Szkoły Szybowcowej, na które zostałem zaproszony przez Prezydenta Miasta Leszna. To było spotkanie w Urzędzie Miasta i dotyczyło kondycji CSS, ich planów oraz nadziei związanej z zmianami, które miały się odbyć na Kongresie Aeroklubu Polskiego. Mieli swoje nadzieje, że otrzymają dofinansowanie, pożyczkę i na bieżące funkcjonowanie oraz na spłatę zobowiązań oraz to, że szef AP będzie mógł wyznaczyć, czy szef CSS będzie mógł wyznaczyć także przedstawicieli samorządu Leszna i Święciechowy do pracy radzie szkoły. To drugie się zdarzyło a to pierwsze wiemy już z doniesień medialnych, że takiej pożyczki CSS nie otrzyma, co oznacza, że niestety musimy wrócić do tej dyskusji na ten temat. Trzeba podjąć jakąś decyzję co dalej i kto ma dalej zarządzać tym Lotniskiem. Dziękuję. Bardzo proszę ad vocem pani Hanna Kotomska. p. radna Kotomska cieszę się, że Pan publicznie to powiedział ponieważ ja byłam akurat na tym spotkaniu także znam przebieg tego spotkania. Natomiast myślałam, że to miało jakiś ciąg dalszy. Z tego rozumiem, że kolejnego spotkania po tej sytuacji na Kongresie nie było. Czyli stoimy ciągle na tym samym miejscu i ze strony CSS również nie było żadnego ruchu? p. przewodniczący Szczot do mnie nie dotarły takie informacje. Być może Pan Prezydent wspomni o takich spotkaniach. Takiego spotkania drugiego już nie było i myślę, że ta informacja dotycząca braku dofinansowania dla CSS jest dla nas istotną informacją. Uważam, że w najbliższym czasie powinniśmy podjąć jakieś kroki, jakieś decyzje w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Zielonka. p. radny Zielonka Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! W uzupełnieniu informacji Pana Przewodniczącego chciałem tylko jeszcze dodać takie krótkie informacje. Przedstawiciele samorządu też uczestniczyli w Kongresie Organizacji Pro-Obronnych, który się odbył w Warszawie a który prowadził pan minister Siemoniak i pan generał Koziej. Celem tego Kongresu, tego spotkania było wykorzystanie społecznych inicjatyw Pro-Obronnych i możliwości później wykorzystania w Obronie Cywilnej i przede wszystkim przez pana Prezydenta. Kolejna sprawa, chciałem serdecznie podziękować Panu Jóźwiakowi za udział w otwarciu zawodów Sprawni jak żołnierze. IV Pułk razem ze Stowarzyszeniem ECHO zorganizowali dla leszczyńskich szkół takie zawody. To tylko w uzupełnieniu, dziękuję uprzejmie. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo za tą uwagę, za informacje. Ja też dziękuję za uwagę i za wysłuchanie mojego sprawozdania. Przechodzimy do następnego punktu.

6 6 Pkt 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. p. przewodniczący Szczot bardzo proszę o zabranie głosu pana Prezydenta Łukasza Borowiaka. p. prezydent Borowiak Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedkładam sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Leszna w okresie od 20 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Dnia 20 marca, w piątek odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej MZO. 23 marca w WSzZ brałem udział w otwarciu po remoncie Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Poprawił się zarówno komfort pracy oddawania krwi jak i bezpieczeństwo. Modernizacja kosztowała około 0,5 miliona złotych. To największy z oddziałów z największą liczbą dawców przekraczającą dziennie około 30 osób. Jeszcze w tym roku Szanowni Państwo ma być przygotowany i gotowy projekt modernizacji ul. Dekana i Kiepury. Najważniejszym jego elementem ma być budowa ronda na skrzyżowaniu tych ulic co powinno znacznie poprawić komunikację. Projekt może być na tyle ważnym elementem aby w przyszłym roku ewentualnie złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. Schetynówek. Oczywiście o ile będzie nadal ten program kontynuowany. 23 marca poniedziałek odbyło się posiedzenie wszystkich komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Leszna. 24 marca spotkałem się z dyrektorem CSS w sprawie przyszłości Lotniska. No niestety są chęci, ale brakuje źródeł finansowania. Po przeprowadzeniu naboru na kierownika MZDiI komisja rekrutacyjna przedłożyła do rekomendacji kandydaturę pana Dominika Kaźmierczaka. Przyjąłem tą propozycję także serdecznie gratuluję Panu Dominikowi Kaźmierczakowi i mam nadzieję, że współpraca nie tylko ze mną, ale i z radnymi będzie owocna. Jeszcze raz Panie kierowniku wszystkiego najlepszego. 24 marca wziąłem udział w Konferencji OFAL. Dynamiczna i innowacyjna gospodarka, aktywna społeczność i sprawna infrastruktura, to najważniejsze cele strategii rozwoju ziemi leszczyńskiej do 2030 roku. Opracowano ją dzięki dofinansowani Funduszu Norweskiego w ramach OFAL, czyli Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Myślę, że to jest bardzo ważne nie tylko dla samorządu Leszna, ale także dla gmin subregionu leszczyńskiego. Z tego miejsca chciałem też podziękować poprzedniemu prezydentowi Tomaszowi Malepszemu za to, że był to temat ważny w poprzedniej kadencji. Mimo tego, że nie było jeszcze informacji ze strony samego WRPO, ale trwały rozmowy. Dzisiaj mamy już owoce koncepcyjne i programy, które będą realizowane ale nie tylko przez Miasto Leszno. 26 marca odbyły się dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w MPEC i w MPWiK. 27 marca zaprosiłem do Ratusza Starostę Leszczyńskiego Pana Jarosława Wawrzyniaka, wójtów, burmistrzów Powiatu Leszczyńskiego na cykliczne spotkanie samorządowców regionu leszczyńskiego. To jest też kontynuacja wcześniej zapoczątkowanych spotkań. Głównym tematem naszego spotkania były korzyści jakie naszemu regionowi przyniesie partnerstwo w ramach programu OFAL. Oczywiście rozmawialiśmy o bieżących tematach samorządowych.

7 7 30 marca brałem udział w Nadzwyczajnym Spotkaniu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. 31 marca zorganizowaliśmy w Urzędzie spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości. Na mój wniosek i wniosek pana radnego Michała Skrzypczaka został powołany Zespół ds. Mieszkalnictwa i szefem tego zespołu został Pan Michał Skrzypczak. Gratuluję i życzę owocnych obrad i ciekawych rozwiązań. Zespół ma pomóc w rozwiązywaniu bieżących problemów na osiedlach oraz opracowaniu nowej strategii rozwoju mieszkalnictwa. Dokument, który w tej chwili obowiązuje został opracowany w 2007 roku przez urzędników i szefów jednostek Urzędu Miasta. Natomiast generalnie wychodzimy z założenia, że brakuje w tym dokumencie głosów zarządców nieruchomości. Uważamy, że Leszno nie powinno być podzielone na jakieś kawałki, części, że to jest spółdzielnia mieszkaniowa, teren wspólnoty mieszkaniowej. Uważamy, że warto dyskutować i rozwiązywać ważne tematy, które nurtują nie tylko mieszkańców poszczególnych osiedli mieszkaniowych, ale także zarządców, prezesów spółek. 1 kwietnia spotkaliśmy się razem z szefami Klubów Rady i w obecności Pana Przewodniczącego z panem Stanisławem Hańczyńskim z Rady CSS rozmawialiśmy na temat przyszłości. Temat był bardzo ważny ale uzyskaliśmy informację, że powinny być dobre informacje z Warszawy w momencie kiedy zakończy się Kongres. Natomiast jak już wiemy z informacji prasowych na Kongresie nie podjęto żadnych decyzji związanych z pomocą finansową dla CSS. Postawiliśmy też jeden bardzo ważny warunek aby współpracować i myśleć o rozwoju Lotniska warto by powrócić do zmiany składu osobowego. Jak wiemy w poprzednim składzie osobowym CSS byli przedstawiciele dwóch samorządów Pan prezydent Tomasz Malepszy i wójt gminy Święciechowa pan Marek Lorych. Niestety po zmianach wypadli przedstawiciele samorządu a uważamy, że w przypadku kiedy możemy rozmawiać w przyszłości warto by powrócić do układu osobowego w którym znajdują się przedstawiciele samorządu. Kolejne spotkanie odbyło się już z udziałem pana prezydenta Piotra Jóźwiaka. Nasza deklaracja jest jasna i czytelna, że musi być w Radzie CSS przedstawiciel leszczyńskiego samorządu. Ja osobiście wyraziłem akces do tego, aby w tym gremium uczestniczyć. 8 kwietnia spotkałem się z handlowcami Spółki Manhattan. Był to temat związany z przyszłością targowiska przy ul. Holenderskiej. Przypomnę, że targowisko powstało w 2000 roku po likwidacji miejsc handlowych przy alejce Sułkowskiego i na placu, gdzie teraz znajduje się CH Manhattan. Teren przy ul. Holenderskiej należy do miasta i LSM a spółka aktualnie go dzierżawi. Płaci Urzędowi Miasta miesięcznie zł. Handlowcy niestety narzekają na mały ruch i małe zainteresowanie ze strony konsumentów, ale także zwracają uwagę na duże koszty związane z użytkowaniem poszczególnych obiektów handlowych czy też wolnych miejsc. Dyskusja była dosyć ciekawa. Natomiast uważamy, że Spółka powinna podjąć odpowiednie działania i zachęcić i urozmaicić ten teren. Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów ale niestety w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że Rada Nadzorcza zmieniła pana prezesa i został powołany nowy prezes i trzeba będzie wrócić po raz kolejny do rozmów z nowym prezesem zarządu. 9 kwietnia na ścianie Apartamentu Leszno Pana Michała Biegańskiego przy ul. Niepodległości 5 odsłoniliśmy tablicę Lider Rewitalizacji Budynek zwyciężył w konkursie na najładniejszy odnowiony obiekt na Starówce ogłoszony przez Wydział Promocji i Rozwoju.

8 8 Konkurs organizowany jest od 2014 roku a poprzednim laureatem był Hotel i Restauracja Wieniawa przy Rynku. Tak szczerze mówiąc, to chwała bo inwestor podszedł do remontu tej kamienicy bardzo poważnie. Świetny obiekt i jest to naprawdę fajna wizytówka ulicy Niepodległości i samego centrum Miasta. 13 kwietnia obchodziliśmy święto 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej gdzie złożyliśmy kwity pod tablicą upamiętniającą zamordowanych oficerów 17 Pułku Ułanów. Potem odbyła się msza święta w intencji ofiar zbrodni sowieckich. Następnie ulicami Leszna przeszedł marsz pod pomnik ofiar Katynia, matek katyńskich. Szanowni Państwo naszą największą powinnością rozstrzelanych tysięcy oficerów jest pamięć i nie może być pustym miejscem. Bardzo dziękuję za udział radnym, mieszkańcom Leszna. Co ważne, to pojawiło się bardzo dużo młodzieży, uczniów wraz z dyrektorami także jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udział w tych ważnych uroczystościach. 13 kwietnia zorganizowaliśmy konsultacje społeczne w sprawie łącznika Święciechowa. Ja przypomnę, że jest to też bardzo ważna inwestycja w ramach środków zewnętrznych. Odbyły się trzy takie spotkania, czyli konsultacje społeczne w Lesznie, gminie Lipno i w gminie Święciechowa. Mieszkańcy zapoznali się z propozycją budowy tego łącznika, były ciekawe dyskusje. Chciałem podziękować z tej strony Panu kierownikowi Dominikowi Kaźmierczakowi, który uczestniczył we wszystkich trzech spotkaniach i ciekawe dyskusje, ale w ramach realizacji programu OFAL konsultacje społeczne są niezbędne do tego, aby mogli zapoznać się z tym projektem mieszkańcy naszego miasta. Pani Hanna Smektała naczelnik Wydziału Budżetu przedstawiła prezydentom sprawozdanie z dochodów i wydatków Miasta Leszna za rok Jedną z najbardziej oczekiwanych cyfr podsumowania jest kwota tzw. wolnych środków, czyli pieniędzy, które zostały po rozliczeniu budżetu. Ja przypomnę, że jest to kwota prawie 12,5 mln zł. Aktualnie już wpłynęły do Urzędu Miasta poszczególne propozycje klubów. Rozpoczniemy też dyskusję i nie ukrywam, że wydziały i jednostki Urzędu Miasta także zgłaszają swoje zapotrzebowanie. Ciekawe propozycje poszczególnych klubów i dziękuję za zainteresowanie radnych, aby dokonać podziału wolnych środków. 16 kwietnia gościliśmy w Lesznie profesora Waldemara Baranieckiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Spotkaliśmy się z mieszkańcami miasta w Ratuszu. Pan prof. Baraniecki jest zainteresowany współpracą z samorządem leszczyńskim i jest propozycja szerszej współpracy samorządu Miasta Leszna z ASP. Myślę, że w przyszłości w naszym mieście pojawią się studenci, którzy w ramach praktyk terenowych będą mogli przygotowywać ciekawe koncepcje zagospodarowania zdegradowanych czy też zniszczonych przestrzeni. Wysłałem pismo do rektora ASP z prośbą o współpracę i aktualnie czekam na odpowiedź. Myślę, że odpowiedź będzie pozytywna i ta współpraca z ASP będzie kontynuowana. Szanowni Państwo! Spółka PLAZA ostatecznie wycofuje się z zamiaru budowy centrum handlowego w dawnych Młynach przy ul. Przemysłowej. To jest kolejny sygnał inwestora, że nie jest zainteresowany budową Galerii handlowych. W przyszłym tygodniu spotykam się z prezesem Spółki PLAZA i odbędzie się wizja lokalna na obiektach przy ul. Przemysłowej z udziałem pani Mikołajczak szefowej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Będziemy na miejscu i będziemy rozmawiać.

9 9 Spółka PLAZA proponuje miastu współpracę a generalnie szukają pomocy do tego, aby znaleźć innego inwestora, który mógłby nabyć tą nieruchomość. To jest taka prośba można powiedzieć w formie informacji i widać na obiektach banery, które jednoznacznie dają informacje przejeżdżającym, że nieruchomość jest do nabycia. Budżet Obywatelski Szanowni Państwo budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 wygrała tegoroczną edycję. Inwestycja zdobyła prawie 3,5 tysiąca na ponad 12 tys. oddanych głosów. Widać bardzo duże zaangażowanie mieszkańców Leszna w sprawie budżetu obywatelskiego. Drugie miejsce - kompleks sportowy przy ul. Rejtana. Trzecie miejsce ścieżka edukacyjna wzdłuż Alej 21 Października. Będę proponował, oczywiście rozpoczynamy procedurę przetargową na pierwsze zadanie. W momencie kiedy pojawią się oszczędności a będą przygotujemy projekt techniczno-budowlany na wykonanie boisk sportowych przy ul. Rejtana a także projekt na przygotowanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż Al. 21 Października. Także skonsumujemy w formie opracowań dodatkowe dwa zadania. Jeszcze w maju też bardzo ważna informacja, otrzymaliśmy odpowiedź, która powinna cieszyć mieszkańców Leszna i naszego powiatu. Mamy informację, że ścieżka rowerowa Leszno Osieczna będzie remontowana w tej części Leszna. Jest to mieszanka żwiru i gliny i na odcinku blisko 1,5 km jest informacja, że będzie położony asfalt. Także cieszę się, że jest to jakby kontynuacja moich działań poprzednich jako posła. Dokonamy wreszcie zakończenia tej inwestycji, która z jednej strony cieszyła samorządowców, że jest a z drugiej strony wielu użytkowników zwracało uwagę na zły stan techniczny nawierzchni. 22 kwietnia do leszczyńskiego Ratusza zaprosiłem sportowców, którzy promowali nasze miasto i region. Krzysztof Tumko rekordzista Guinnessa, Wiesław Kamiński, który pokonał maraton Piasków w Maroku a także kręglarze leszczyńskiej Polonii, którzy zdobyli złoty medal. Były podziękowania nie tylko za dobre wyniki sportowe, za rekord Guinnessa ale także za promowanie naszego miasta. W dnu wczorajszym spotkałem się też z paniami Polonia medal Mistrzostw Polski w kręglach klasycznych. Ogromny sukces po roku przerwy. Myślę, że warto dziękować sportowcom, którzy ciężko pracują a przy okazji promują nasze miasto. 22 kwietnia rozpoczęły się badania archeologiczne dawnych wałów obronnych miasta Leszna przy ul. Słowackiego. Będą badania geofizyczne także placu Kościuszki. Ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że te badania mają związek z pewnymi działaniami związanymi z projektowaniem dokumentacji i na remont ul. Słowackiego. Chodzi tylko o to, że jest bardzo ciekawa koncepcja. Państwo widzieliście tą koncepcję jak można zagospodarować teren przy ul. Słowackiego. Natomiast dokumentacja nie uwzględnia wałów obronnych Miasta Leszna. No musimy to rozszerzyć ten projekt właśnie o ten najcenniejszy obiekt, który dzisiaj znajduje się jakby poza dokumentacją. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dowiemy się już o wynikach badań archeologicznych nie tylko wałów obronnych, ale także terenów placu Kościuszki. Tylko do końca roku będzie działał Rodzinny Ogród Działkowy im. Karola Świerczewskiego przy ul. Studziennej. Odbyły się tam spotkania z udziałem Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej, Polskiego Związku Działkowców i samych zainteresowanych. Doskonale wiedzą, że do końca roku muszą opuścić ten teren i aktualnie trwają prace planistyczne związane z planem zagospodarowania

10 10 przestrzennego. Nie ukrywam, że widziałbym w pewnej części wiele miejsc parkingowych, które by na pewno uspokoiły pewną nerwową sytuację, która występuje na całym osiedlu Niepodległości czyli bloki i wspólnot mieszkaniowych a także samej ulicy Niepodległości od ul. Studziennej wzdłuż Ronda Solidarności miejsc parkingowych brakuje w tym miejscu. Rozmawiamy z parafią Ewangelicko- Augsburgską i rozważamy pewne różne warianty zagospodarowania terenu. Faktem jest, że działkowcy po tym spotkaniu są zadowoleni ponieważ nie ma i nie będzie roszczenia ani z jednej ani z drugiej strony. Chodziło o ogromne kwoty od zł do zł. Jedna strona chciała czynsz tzw. dzierżawny cofając się o dziesięć lat a druga strona przygotowała operat szacunkowy za tzw. nasadzenia. Doszliśmy do pewnego kompromisu i wydaje mi się, że kwestią czasu jest podpisanie stosownego porozumienia i w najbliższym czasie inwestor czy właściciel przystąpi też do zagospodarowania tego terenu. Teraz kilka informacji o przetargach. Szanowni Państwo trwa nadal procedura wyboru wykonawcy na przebudowę ciągu komunikacyjnego przy ul. Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie oraz przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego. Myślę, że w najbliższym czasie będziecie Państwo poinformowani o wyborze najlepszej oferty. Odnowa oznakowania poziomego dróg, ulic miasta Leszna. W 2015 roku w wyznaczonym terminie tj. do 25 marca br. wpłynęły cztery oferty a w tym dwie podlegające odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma DUKTUS Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego z ceną ofertą zł i terminem wykonania 30 dni kalendarzowych licząc od 4 maja 2015 roku. Opracowanie skróconej dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika po stronie wschodniej ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie na odcinku od ul. Niepodległości do Al. Jana Pawła II. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Projektowo- Usługowa Krzysztof Marchwicki. Cena ofertowa to 3 628, 50 z, kwotą brutto. Wykonanie robót remontowych na chodniku i parkingu przed siedzibą Urzędu Miasta wygrała Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe z ceną ofertową zł brutto. Remont nawierzchni z płyt granitowych przy ul. Słowiańskiej w przejściu podziemnym na al. Jana Pawła II. To są takie newralgiczne miejsca, gdzie rzeczywiście co roku odpadają płytki. Wpłynęły dwie oferty i najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Solar Sp. z o.o. z Krzywinia z ceną ofertową zł. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 20 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Leszczynowa cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 10 kwietnia br. Także na ul. Leszczynowej działka o powierzchni 763 m 2. Cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Ulica Wiejska o powierzchni m 2. Cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 28 kwietnia 2015 roku. Sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. To była jedna działka przy ul. Nowej 14. Cena sprzedaży nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 28 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1 Projekty uchwał NWZA Projekt Uchwała nr 1 wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 1 Ksh postanawia o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Rzepinie na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo