PROTOKÓŁ Nr VII/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr VII/2015"

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od do p. Sławomir Szczot przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przewodniczy obradom VII Sesji Rady Miejskiej Leszna. Otwieram obrady 7 Sesji Rady Miejskiej Leszna. - Witam mieszkańców Miasta Leszna, - Witam radnych Rady Miejskiej Leszna, - Witam Pana Łukasza Borowiaka Prezydenta Miasta Leszna i jego współpracowników, - Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji, - Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, - Witam przedstawicieli mediów lokalnych, prasy, radia i telewizji kablowej oraz a także tych mieszkańców, którzy zechcą uczestniczyć w naszej sesji. Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 18 radnych, nieobecnych jest 5 radnych. Informuję Państwa Radnych, że nie wniesiono uwag do protokółu 6 Sesji naszej Rady. Państwo Radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji. Jest on na piśmie i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Przepraszam, bardzo proszę pan Marek Goryniak. p. radny Goryniak dzień dobry Państwu. Proszę Państwa jest ich już coraz mniej. Ze smutkiem informuję, że we wtorek 28 kwietnia br. zmarła Pani porucznik Stefania Gronowska, pseudonim Ewa Poniatowska a drugi pseudonim Maria urodzona 3 grudnia 1923 roku w Warszawie. Była żołnierzem Armii Krajowej od marca 1943 roku w Batalionie Sanitarnym pułkownika Lasonia, członkiem organizacji Ojczyzna. W 1944 roku w Powstaniu Warszawskim uciekła z transportu w Pruszkowie, później przebywała w Józefowie, gdzie zbierała informacje na temat zbrodni niemieckich w Powstaniu Warszawskim. W maju 1945 roku przybyła wraz z mężem do Śmigla, gdzie została łączniczką komendanta Inspektoratu Leszno Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej WARTA. Jej mąż Jerzy Gronowski znany adwokat tutaj Państwu i nam również był żołnierzem Armii Krajowej. Do końca Pani Stefania mieszkała w Lesznie. Pogrzeb odbędzie się 1 maja o godzinie 11.oo w Kościele w Śmiglu. Cześć jej pamięci!. Proponuję minutą ciszy uczcić jej pamięć. (minuta ciszy). P. przewodniczący Szczot dziękuję panu Markowi Goryniakowi za tą informację. Przystępujemy do realizacji porządku obrad.

2 2 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok DRUK Nr 73 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata DRUK Nr 74 3) odwołania Skarbnika Miasta Leszna - DRUK Nr 67 4) powołanie Skarbnika Miasta Leszna - DRUK Nr 68 5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Leszna - DRUK Nr 63 6) regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji Miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa - DRUK Nr 64 7) taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa - DRUK Nr 70 8) zmieniająca uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - DRUK Nr 71 9) zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/507/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego Rynek w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysokości opłat i cen za korzystanie z placu miejskiego Rynek w Lesznie - DRUK Nr 72 10) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 13023/82854 części w prawie własności nieruchomości, położonej w Lesznie przy ulicy Niepodległości - DRUK Nr 62 11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat - DRUK Nr 75 12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Jana Dekana, z przeznaczeniem na potrzeby instalacji antenowej szerokopasmowego dostępu do internetu - DRUK Nr 66 13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne - DRUK Nr 65 14) stanowisko Rady Miejskiej Leszna w sprawie rozwoju Obrony Cywilnej w Lesznie - DRUK Nr Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie. Pkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. p. przewodniczący Szczot - Szanowni Państwo Radni, od poprzedniej Sesji naszej Rady upłynęło 6 tygodni. Uprzejmie informuję, że w okresie międzysesyjnym obchodziliśmy 13 kwietnia 75 rocznicę zbrodni katyńskiej.

3 3 Po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą oficerów 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich zamordowanych w Katyniu i Starobielsku, odbyła się w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego msza święta koncelebrowana w intencji ofiar mordu katyńskiego. Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Obelisk Pamięci Ofiar Katynia i Kamień Matek Katyńskich gdzie odbyła się manifestacja podczas której wystąpił Pan Prezydent Łukasz Borowiak, złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się. Obchody zakończyła konferencja naukowa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie, gdzie przygotowano również wystawę Katyń prawda, która nie dała się zgładzić. W okresie międzysesyjnym Rada pracowała intensywnie poprzez aktywne działania komisji problemowych Rady. W dniu 14 kwietnia odbyła się prezentacja multimedialna sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leszna w roku W dniu 23 marca zwołałem posiedzenie wszystkich komisji naszej Rady poświęcone strategii rozwoju Miasta Leszna oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych, którą zaprezentował jej autor profesor Ryszard Cichocki. Kolejne wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej z udziałem wszystkich radnych odbyło się 23 kwietnia, a poświęcone było zagospodarowaniu ulicy Słowackiego, parku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na cele rekreacyjno-kulturalne, parku przy Placu Kościuszki oraz rewitalizacji ulic Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w; - w konferencji podsumowującej dotychczasową działalności OFAL, - w wieczorze poetyckim w SP 13 pt. W sercu Jednorożca, - w spotkaniu z władzami Centralnej Szkoły Szybowcowej w sprawie sytuacji na lotnisku, - w spotkaniu Koła Przyjaciół Harcerstwa na Zatorzu, - w otwarciu Targów Regionalnych Dom i Ogród, - w spotkaniu u Prezydenta z TG Sokół w sprawie działalności pro obronnej, - w spektaklu na podstawie dramatu Karola Wojtyły pt. Brat naszego Boga przygotowany przez studentów WSKSiM w Toruniu, - w otwarciu Mistrzostw Rodzaju Sił Zbrojnych i Służb Mundurowych w biegach przełajowych, - w koncercie dla Życia i Rodziny. Dziękuję za wszystkie zaproszenia, przepraszam, że na wszystkie nie mogłem odpowiedzieć osobiście, ale jeszcze raz dziękuję za te miłe zaproszenia. Do pracy przystąpiły zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przerwanej inwestycji Budowa krytego lodowiska w Lesznie zwrócił się o zapewnienie pomocy specjalistów. W kontroli uczestniczy pan doktor inżynier Jan Rędziniak biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu z zakresu budownictwa technologii i kosztorysowania, wykonawstwa i innych aspektów budowy. Wyrażam przekonanie, że udział biegłego sądowego w pracach kontrolnych zespołu pozwoli na uzyskanie obiektywnego obrazu sposobu realizacji tej budzącej tak duże kontrowersje inwestycji.

4 4 Pozostałe dwa zespoły kontrolują działania Wydziału Promocji Urzędu Miasta Leszna oraz umowy zawierane przez Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Pozostałe komisje problemowe zaplanowały szereg spotkań celem których jest zapoznanie się z wykonaniem budżetu Miasta za 2014 rok i przygotowaniem się do sesji absolutoryjnej. Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota i Gimnazjum Leszczyńskiego z okazji 95 rocznicy istnienia Gimnazjum Leszczyńskiego oraz 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej podjęło działania zmierzające do rekonstrukcji w koszarach przy ulicy Racławickiej pomnika ku czci poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej roku. Pomnik został odsłonięty i poświęcony 19 stycznia 1928 roku, a zniszczony został w okresie okupacji hitlerowskiej i pobytu wojsk radzieckich w leszczyńskich koszarach w roku Stowarzyszenie oczekuje od Miasta Leszna wsparcia finansowego. Sprawę przekazałem do zaopiniowania Komisji Kultury i Sportu naszej Rady. Zarząd Klubu Sportowego Polonia 1912 przesłał do mojej i przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu pismo adresowane do Pana Prezydenta o przyznanie kwoty stu tysięcy złotych na spłatę zobowiązań i bieżące funkcjonowanie klubu. Przestawili także działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej klubu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zawiadomiła, że wszczęte zostało postępowanie w odniesieniu do naszej uchwały numer VI/45/2015 z dnia 19 marca br. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata z powodu naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej rozpoznało sprawę w dniu 22 kwietnia uznając, że naruszenie prawa ma charakter nieistotny. W dniu 24 kwietnia odbyły się zawody strzeleckie zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju i reprezentacja Rady Miejskiej Leszna w składzie; pani radna Bernardyna Kaźmierczak oraz panowie radni Marek Goryniak i Piotr Kois zajęła 9 miejsce wyprzedzając inne drużyny samorządowe. Wyprzedziły nas tylko drużyny z siłami zbrojnymi. Także gratulacje (brawa). Najlepszy wynik indywidualnie uzyskał radny Pan Marek Goryniak, który był 6 w strzelaniu z kbks-u i 7 w karabinku pneumatycznym. Przypominam, że dziś o godzinie 24.oo mija termin składnia oświadczeń majątkowych radnych. W poniedziałek 27 kwietnia otrzymaliście Państwo Radni po raz pierwszy przypomnienie z Biura Rady Miejskiej o obchodach, imprezach, spotkaniach, które odbywają się w Lesznie wraz z informacją o tym jak znajdować interesujące Was wydarzenia w kalendarzu imprez na stronie W dniu wczorajszym poleciłem przekazanie Państwu Radnym pliku dokumentów dotyczących Planu Obrony Cywilnej Miasta Leszna z prośbą o pilne zapoznanie się z nimi, co pozwoli Państwu przybliżyć sobie tą tak istotną tematykę. Wszystkie dokumenty i pisma, o których mówiłem w swojej informacji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? Bardzo proszę pan radny Maćkowiak. p. radny Maćkowiak Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Chciałbym zwrócić uwagę, że w dniu dzisiejszym mamy szczególny dzień na sesji, bo wypada akurat 468 rocznica nadania przywileju

5 5 lokacyjnego dla Miasta Leszna nadanego przez króla Zygmunta Starego. Także dzisiaj obchodzimy nadanie praw miejskich naszego miasta. Dobrze się stało, że akurat dzisiaj mamy Sesję. Dziękuję bardzo. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo za przypomnienie. Ciekawa historia i informacja. Bardzo proszę pani Hanna Kotomska. p. radna Kotomska Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Ja chciałam zapytać, Pan wspomniał w swoim sprawozdaniu o spotkaniu na Lotnisku. Chciałabym znać przynajmniej główne założenia tego spotkania i co z niego wynikło. Dziękuję. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo. Ja mówiłem o spotkaniu z władzami Centralnej Szkoły Szybowcowej, na które zostałem zaproszony przez Prezydenta Miasta Leszna. To było spotkanie w Urzędzie Miasta i dotyczyło kondycji CSS, ich planów oraz nadziei związanej z zmianami, które miały się odbyć na Kongresie Aeroklubu Polskiego. Mieli swoje nadzieje, że otrzymają dofinansowanie, pożyczkę i na bieżące funkcjonowanie oraz na spłatę zobowiązań oraz to, że szef AP będzie mógł wyznaczyć, czy szef CSS będzie mógł wyznaczyć także przedstawicieli samorządu Leszna i Święciechowy do pracy radzie szkoły. To drugie się zdarzyło a to pierwsze wiemy już z doniesień medialnych, że takiej pożyczki CSS nie otrzyma, co oznacza, że niestety musimy wrócić do tej dyskusji na ten temat. Trzeba podjąć jakąś decyzję co dalej i kto ma dalej zarządzać tym Lotniskiem. Dziękuję. Bardzo proszę ad vocem pani Hanna Kotomska. p. radna Kotomska cieszę się, że Pan publicznie to powiedział ponieważ ja byłam akurat na tym spotkaniu także znam przebieg tego spotkania. Natomiast myślałam, że to miało jakiś ciąg dalszy. Z tego rozumiem, że kolejnego spotkania po tej sytuacji na Kongresie nie było. Czyli stoimy ciągle na tym samym miejscu i ze strony CSS również nie było żadnego ruchu? p. przewodniczący Szczot do mnie nie dotarły takie informacje. Być może Pan Prezydent wspomni o takich spotkaniach. Takiego spotkania drugiego już nie było i myślę, że ta informacja dotycząca braku dofinansowania dla CSS jest dla nas istotną informacją. Uważam, że w najbliższym czasie powinniśmy podjąć jakieś kroki, jakieś decyzje w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Zielonka. p. radny Zielonka Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! W uzupełnieniu informacji Pana Przewodniczącego chciałem tylko jeszcze dodać takie krótkie informacje. Przedstawiciele samorządu też uczestniczyli w Kongresie Organizacji Pro-Obronnych, który się odbył w Warszawie a który prowadził pan minister Siemoniak i pan generał Koziej. Celem tego Kongresu, tego spotkania było wykorzystanie społecznych inicjatyw Pro-Obronnych i możliwości później wykorzystania w Obronie Cywilnej i przede wszystkim przez pana Prezydenta. Kolejna sprawa, chciałem serdecznie podziękować Panu Jóźwiakowi za udział w otwarciu zawodów Sprawni jak żołnierze. IV Pułk razem ze Stowarzyszeniem ECHO zorganizowali dla leszczyńskich szkół takie zawody. To tylko w uzupełnieniu, dziękuję uprzejmie. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo za tą uwagę, za informacje. Ja też dziękuję za uwagę i za wysłuchanie mojego sprawozdania. Przechodzimy do następnego punktu.

6 6 Pkt 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. p. przewodniczący Szczot bardzo proszę o zabranie głosu pana Prezydenta Łukasza Borowiaka. p. prezydent Borowiak Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedkładam sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Leszna w okresie od 20 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Dnia 20 marca, w piątek odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej MZO. 23 marca w WSzZ brałem udział w otwarciu po remoncie Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Poprawił się zarówno komfort pracy oddawania krwi jak i bezpieczeństwo. Modernizacja kosztowała około 0,5 miliona złotych. To największy z oddziałów z największą liczbą dawców przekraczającą dziennie około 30 osób. Jeszcze w tym roku Szanowni Państwo ma być przygotowany i gotowy projekt modernizacji ul. Dekana i Kiepury. Najważniejszym jego elementem ma być budowa ronda na skrzyżowaniu tych ulic co powinno znacznie poprawić komunikację. Projekt może być na tyle ważnym elementem aby w przyszłym roku ewentualnie złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. Schetynówek. Oczywiście o ile będzie nadal ten program kontynuowany. 23 marca poniedziałek odbyło się posiedzenie wszystkich komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Leszna. 24 marca spotkałem się z dyrektorem CSS w sprawie przyszłości Lotniska. No niestety są chęci, ale brakuje źródeł finansowania. Po przeprowadzeniu naboru na kierownika MZDiI komisja rekrutacyjna przedłożyła do rekomendacji kandydaturę pana Dominika Kaźmierczaka. Przyjąłem tą propozycję także serdecznie gratuluję Panu Dominikowi Kaźmierczakowi i mam nadzieję, że współpraca nie tylko ze mną, ale i z radnymi będzie owocna. Jeszcze raz Panie kierowniku wszystkiego najlepszego. 24 marca wziąłem udział w Konferencji OFAL. Dynamiczna i innowacyjna gospodarka, aktywna społeczność i sprawna infrastruktura, to najważniejsze cele strategii rozwoju ziemi leszczyńskiej do 2030 roku. Opracowano ją dzięki dofinansowani Funduszu Norweskiego w ramach OFAL, czyli Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Myślę, że to jest bardzo ważne nie tylko dla samorządu Leszna, ale także dla gmin subregionu leszczyńskiego. Z tego miejsca chciałem też podziękować poprzedniemu prezydentowi Tomaszowi Malepszemu za to, że był to temat ważny w poprzedniej kadencji. Mimo tego, że nie było jeszcze informacji ze strony samego WRPO, ale trwały rozmowy. Dzisiaj mamy już owoce koncepcyjne i programy, które będą realizowane ale nie tylko przez Miasto Leszno. 26 marca odbyły się dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w MPEC i w MPWiK. 27 marca zaprosiłem do Ratusza Starostę Leszczyńskiego Pana Jarosława Wawrzyniaka, wójtów, burmistrzów Powiatu Leszczyńskiego na cykliczne spotkanie samorządowców regionu leszczyńskiego. To jest też kontynuacja wcześniej zapoczątkowanych spotkań. Głównym tematem naszego spotkania były korzyści jakie naszemu regionowi przyniesie partnerstwo w ramach programu OFAL. Oczywiście rozmawialiśmy o bieżących tematach samorządowych.

7 7 30 marca brałem udział w Nadzwyczajnym Spotkaniu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. 31 marca zorganizowaliśmy w Urzędzie spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości. Na mój wniosek i wniosek pana radnego Michała Skrzypczaka został powołany Zespół ds. Mieszkalnictwa i szefem tego zespołu został Pan Michał Skrzypczak. Gratuluję i życzę owocnych obrad i ciekawych rozwiązań. Zespół ma pomóc w rozwiązywaniu bieżących problemów na osiedlach oraz opracowaniu nowej strategii rozwoju mieszkalnictwa. Dokument, który w tej chwili obowiązuje został opracowany w 2007 roku przez urzędników i szefów jednostek Urzędu Miasta. Natomiast generalnie wychodzimy z założenia, że brakuje w tym dokumencie głosów zarządców nieruchomości. Uważamy, że Leszno nie powinno być podzielone na jakieś kawałki, części, że to jest spółdzielnia mieszkaniowa, teren wspólnoty mieszkaniowej. Uważamy, że warto dyskutować i rozwiązywać ważne tematy, które nurtują nie tylko mieszkańców poszczególnych osiedli mieszkaniowych, ale także zarządców, prezesów spółek. 1 kwietnia spotkaliśmy się razem z szefami Klubów Rady i w obecności Pana Przewodniczącego z panem Stanisławem Hańczyńskim z Rady CSS rozmawialiśmy na temat przyszłości. Temat był bardzo ważny ale uzyskaliśmy informację, że powinny być dobre informacje z Warszawy w momencie kiedy zakończy się Kongres. Natomiast jak już wiemy z informacji prasowych na Kongresie nie podjęto żadnych decyzji związanych z pomocą finansową dla CSS. Postawiliśmy też jeden bardzo ważny warunek aby współpracować i myśleć o rozwoju Lotniska warto by powrócić do zmiany składu osobowego. Jak wiemy w poprzednim składzie osobowym CSS byli przedstawiciele dwóch samorządów Pan prezydent Tomasz Malepszy i wójt gminy Święciechowa pan Marek Lorych. Niestety po zmianach wypadli przedstawiciele samorządu a uważamy, że w przypadku kiedy możemy rozmawiać w przyszłości warto by powrócić do układu osobowego w którym znajdują się przedstawiciele samorządu. Kolejne spotkanie odbyło się już z udziałem pana prezydenta Piotra Jóźwiaka. Nasza deklaracja jest jasna i czytelna, że musi być w Radzie CSS przedstawiciel leszczyńskiego samorządu. Ja osobiście wyraziłem akces do tego, aby w tym gremium uczestniczyć. 8 kwietnia spotkałem się z handlowcami Spółki Manhattan. Był to temat związany z przyszłością targowiska przy ul. Holenderskiej. Przypomnę, że targowisko powstało w 2000 roku po likwidacji miejsc handlowych przy alejce Sułkowskiego i na placu, gdzie teraz znajduje się CH Manhattan. Teren przy ul. Holenderskiej należy do miasta i LSM a spółka aktualnie go dzierżawi. Płaci Urzędowi Miasta miesięcznie zł. Handlowcy niestety narzekają na mały ruch i małe zainteresowanie ze strony konsumentów, ale także zwracają uwagę na duże koszty związane z użytkowaniem poszczególnych obiektów handlowych czy też wolnych miejsc. Dyskusja była dosyć ciekawa. Natomiast uważamy, że Spółka powinna podjąć odpowiednie działania i zachęcić i urozmaicić ten teren. Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów ale niestety w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że Rada Nadzorcza zmieniła pana prezesa i został powołany nowy prezes i trzeba będzie wrócić po raz kolejny do rozmów z nowym prezesem zarządu. 9 kwietnia na ścianie Apartamentu Leszno Pana Michała Biegańskiego przy ul. Niepodległości 5 odsłoniliśmy tablicę Lider Rewitalizacji Budynek zwyciężył w konkursie na najładniejszy odnowiony obiekt na Starówce ogłoszony przez Wydział Promocji i Rozwoju.

8 8 Konkurs organizowany jest od 2014 roku a poprzednim laureatem był Hotel i Restauracja Wieniawa przy Rynku. Tak szczerze mówiąc, to chwała bo inwestor podszedł do remontu tej kamienicy bardzo poważnie. Świetny obiekt i jest to naprawdę fajna wizytówka ulicy Niepodległości i samego centrum Miasta. 13 kwietnia obchodziliśmy święto 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej gdzie złożyliśmy kwity pod tablicą upamiętniającą zamordowanych oficerów 17 Pułku Ułanów. Potem odbyła się msza święta w intencji ofiar zbrodni sowieckich. Następnie ulicami Leszna przeszedł marsz pod pomnik ofiar Katynia, matek katyńskich. Szanowni Państwo naszą największą powinnością rozstrzelanych tysięcy oficerów jest pamięć i nie może być pustym miejscem. Bardzo dziękuję za udział radnym, mieszkańcom Leszna. Co ważne, to pojawiło się bardzo dużo młodzieży, uczniów wraz z dyrektorami także jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udział w tych ważnych uroczystościach. 13 kwietnia zorganizowaliśmy konsultacje społeczne w sprawie łącznika Święciechowa. Ja przypomnę, że jest to też bardzo ważna inwestycja w ramach środków zewnętrznych. Odbyły się trzy takie spotkania, czyli konsultacje społeczne w Lesznie, gminie Lipno i w gminie Święciechowa. Mieszkańcy zapoznali się z propozycją budowy tego łącznika, były ciekawe dyskusje. Chciałem podziękować z tej strony Panu kierownikowi Dominikowi Kaźmierczakowi, który uczestniczył we wszystkich trzech spotkaniach i ciekawe dyskusje, ale w ramach realizacji programu OFAL konsultacje społeczne są niezbędne do tego, aby mogli zapoznać się z tym projektem mieszkańcy naszego miasta. Pani Hanna Smektała naczelnik Wydziału Budżetu przedstawiła prezydentom sprawozdanie z dochodów i wydatków Miasta Leszna za rok Jedną z najbardziej oczekiwanych cyfr podsumowania jest kwota tzw. wolnych środków, czyli pieniędzy, które zostały po rozliczeniu budżetu. Ja przypomnę, że jest to kwota prawie 12,5 mln zł. Aktualnie już wpłynęły do Urzędu Miasta poszczególne propozycje klubów. Rozpoczniemy też dyskusję i nie ukrywam, że wydziały i jednostki Urzędu Miasta także zgłaszają swoje zapotrzebowanie. Ciekawe propozycje poszczególnych klubów i dziękuję za zainteresowanie radnych, aby dokonać podziału wolnych środków. 16 kwietnia gościliśmy w Lesznie profesora Waldemara Baranieckiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Spotkaliśmy się z mieszkańcami miasta w Ratuszu. Pan prof. Baraniecki jest zainteresowany współpracą z samorządem leszczyńskim i jest propozycja szerszej współpracy samorządu Miasta Leszna z ASP. Myślę, że w przyszłości w naszym mieście pojawią się studenci, którzy w ramach praktyk terenowych będą mogli przygotowywać ciekawe koncepcje zagospodarowania zdegradowanych czy też zniszczonych przestrzeni. Wysłałem pismo do rektora ASP z prośbą o współpracę i aktualnie czekam na odpowiedź. Myślę, że odpowiedź będzie pozytywna i ta współpraca z ASP będzie kontynuowana. Szanowni Państwo! Spółka PLAZA ostatecznie wycofuje się z zamiaru budowy centrum handlowego w dawnych Młynach przy ul. Przemysłowej. To jest kolejny sygnał inwestora, że nie jest zainteresowany budową Galerii handlowych. W przyszłym tygodniu spotykam się z prezesem Spółki PLAZA i odbędzie się wizja lokalna na obiektach przy ul. Przemysłowej z udziałem pani Mikołajczak szefowej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Będziemy na miejscu i będziemy rozmawiać.

9 9 Spółka PLAZA proponuje miastu współpracę a generalnie szukają pomocy do tego, aby znaleźć innego inwestora, który mógłby nabyć tą nieruchomość. To jest taka prośba można powiedzieć w formie informacji i widać na obiektach banery, które jednoznacznie dają informacje przejeżdżającym, że nieruchomość jest do nabycia. Budżet Obywatelski Szanowni Państwo budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 wygrała tegoroczną edycję. Inwestycja zdobyła prawie 3,5 tysiąca na ponad 12 tys. oddanych głosów. Widać bardzo duże zaangażowanie mieszkańców Leszna w sprawie budżetu obywatelskiego. Drugie miejsce - kompleks sportowy przy ul. Rejtana. Trzecie miejsce ścieżka edukacyjna wzdłuż Alej 21 Października. Będę proponował, oczywiście rozpoczynamy procedurę przetargową na pierwsze zadanie. W momencie kiedy pojawią się oszczędności a będą przygotujemy projekt techniczno-budowlany na wykonanie boisk sportowych przy ul. Rejtana a także projekt na przygotowanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż Al. 21 Października. Także skonsumujemy w formie opracowań dodatkowe dwa zadania. Jeszcze w maju też bardzo ważna informacja, otrzymaliśmy odpowiedź, która powinna cieszyć mieszkańców Leszna i naszego powiatu. Mamy informację, że ścieżka rowerowa Leszno Osieczna będzie remontowana w tej części Leszna. Jest to mieszanka żwiru i gliny i na odcinku blisko 1,5 km jest informacja, że będzie położony asfalt. Także cieszę się, że jest to jakby kontynuacja moich działań poprzednich jako posła. Dokonamy wreszcie zakończenia tej inwestycji, która z jednej strony cieszyła samorządowców, że jest a z drugiej strony wielu użytkowników zwracało uwagę na zły stan techniczny nawierzchni. 22 kwietnia do leszczyńskiego Ratusza zaprosiłem sportowców, którzy promowali nasze miasto i region. Krzysztof Tumko rekordzista Guinnessa, Wiesław Kamiński, który pokonał maraton Piasków w Maroku a także kręglarze leszczyńskiej Polonii, którzy zdobyli złoty medal. Były podziękowania nie tylko za dobre wyniki sportowe, za rekord Guinnessa ale także za promowanie naszego miasta. W dnu wczorajszym spotkałem się też z paniami Polonia medal Mistrzostw Polski w kręglach klasycznych. Ogromny sukces po roku przerwy. Myślę, że warto dziękować sportowcom, którzy ciężko pracują a przy okazji promują nasze miasto. 22 kwietnia rozpoczęły się badania archeologiczne dawnych wałów obronnych miasta Leszna przy ul. Słowackiego. Będą badania geofizyczne także placu Kościuszki. Ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że te badania mają związek z pewnymi działaniami związanymi z projektowaniem dokumentacji i na remont ul. Słowackiego. Chodzi tylko o to, że jest bardzo ciekawa koncepcja. Państwo widzieliście tą koncepcję jak można zagospodarować teren przy ul. Słowackiego. Natomiast dokumentacja nie uwzględnia wałów obronnych Miasta Leszna. No musimy to rozszerzyć ten projekt właśnie o ten najcenniejszy obiekt, który dzisiaj znajduje się jakby poza dokumentacją. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dowiemy się już o wynikach badań archeologicznych nie tylko wałów obronnych, ale także terenów placu Kościuszki. Tylko do końca roku będzie działał Rodzinny Ogród Działkowy im. Karola Świerczewskiego przy ul. Studziennej. Odbyły się tam spotkania z udziałem Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej, Polskiego Związku Działkowców i samych zainteresowanych. Doskonale wiedzą, że do końca roku muszą opuścić ten teren i aktualnie trwają prace planistyczne związane z planem zagospodarowania

10 10 przestrzennego. Nie ukrywam, że widziałbym w pewnej części wiele miejsc parkingowych, które by na pewno uspokoiły pewną nerwową sytuację, która występuje na całym osiedlu Niepodległości czyli bloki i wspólnot mieszkaniowych a także samej ulicy Niepodległości od ul. Studziennej wzdłuż Ronda Solidarności miejsc parkingowych brakuje w tym miejscu. Rozmawiamy z parafią Ewangelicko- Augsburgską i rozważamy pewne różne warianty zagospodarowania terenu. Faktem jest, że działkowcy po tym spotkaniu są zadowoleni ponieważ nie ma i nie będzie roszczenia ani z jednej ani z drugiej strony. Chodziło o ogromne kwoty od zł do zł. Jedna strona chciała czynsz tzw. dzierżawny cofając się o dziesięć lat a druga strona przygotowała operat szacunkowy za tzw. nasadzenia. Doszliśmy do pewnego kompromisu i wydaje mi się, że kwestią czasu jest podpisanie stosownego porozumienia i w najbliższym czasie inwestor czy właściciel przystąpi też do zagospodarowania tego terenu. Teraz kilka informacji o przetargach. Szanowni Państwo trwa nadal procedura wyboru wykonawcy na przebudowę ciągu komunikacyjnego przy ul. Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie oraz przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego. Myślę, że w najbliższym czasie będziecie Państwo poinformowani o wyborze najlepszej oferty. Odnowa oznakowania poziomego dróg, ulic miasta Leszna. W 2015 roku w wyznaczonym terminie tj. do 25 marca br. wpłynęły cztery oferty a w tym dwie podlegające odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma DUKTUS Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego z ceną ofertą zł i terminem wykonania 30 dni kalendarzowych licząc od 4 maja 2015 roku. Opracowanie skróconej dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika po stronie wschodniej ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie na odcinku od ul. Niepodległości do Al. Jana Pawła II. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Projektowo- Usługowa Krzysztof Marchwicki. Cena ofertowa to 3 628, 50 z, kwotą brutto. Wykonanie robót remontowych na chodniku i parkingu przed siedzibą Urzędu Miasta wygrała Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe z ceną ofertową zł brutto. Remont nawierzchni z płyt granitowych przy ul. Słowiańskiej w przejściu podziemnym na al. Jana Pawła II. To są takie newralgiczne miejsca, gdzie rzeczywiście co roku odpadają płytki. Wpłynęły dwie oferty i najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Solar Sp. z o.o. z Krzywinia z ceną ofertową zł. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 20 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Leszczynowa cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 10 kwietnia br. Także na ul. Leszczynowej działka o powierzchni 763 m 2. Cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Ulica Wiejska o powierzchni m 2. Cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 28 kwietnia 2015 roku. Sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. To była jedna działka przy ul. Nowej 14. Cena sprzedaży nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 28 kwietnia 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1 Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w godz. 9.00 12.00 w sali konferencyjnej Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1 w Kielcach W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo