PROTOKÓŁ Nr VII/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr VII/2015"

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od do p. Sławomir Szczot przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przewodniczy obradom VII Sesji Rady Miejskiej Leszna. Otwieram obrady 7 Sesji Rady Miejskiej Leszna. - Witam mieszkańców Miasta Leszna, - Witam radnych Rady Miejskiej Leszna, - Witam Pana Łukasza Borowiaka Prezydenta Miasta Leszna i jego współpracowników, - Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji, - Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, - Witam przedstawicieli mediów lokalnych, prasy, radia i telewizji kablowej oraz a także tych mieszkańców, którzy zechcą uczestniczyć w naszej sesji. Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 18 radnych, nieobecnych jest 5 radnych. Informuję Państwa Radnych, że nie wniesiono uwag do protokółu 6 Sesji naszej Rady. Państwo Radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji. Jest on na piśmie i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Przepraszam, bardzo proszę pan Marek Goryniak. p. radny Goryniak dzień dobry Państwu. Proszę Państwa jest ich już coraz mniej. Ze smutkiem informuję, że we wtorek 28 kwietnia br. zmarła Pani porucznik Stefania Gronowska, pseudonim Ewa Poniatowska a drugi pseudonim Maria urodzona 3 grudnia 1923 roku w Warszawie. Była żołnierzem Armii Krajowej od marca 1943 roku w Batalionie Sanitarnym pułkownika Lasonia, członkiem organizacji Ojczyzna. W 1944 roku w Powstaniu Warszawskim uciekła z transportu w Pruszkowie, później przebywała w Józefowie, gdzie zbierała informacje na temat zbrodni niemieckich w Powstaniu Warszawskim. W maju 1945 roku przybyła wraz z mężem do Śmigla, gdzie została łączniczką komendanta Inspektoratu Leszno Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej WARTA. Jej mąż Jerzy Gronowski znany adwokat tutaj Państwu i nam również był żołnierzem Armii Krajowej. Do końca Pani Stefania mieszkała w Lesznie. Pogrzeb odbędzie się 1 maja o godzinie 11.oo w Kościele w Śmiglu. Cześć jej pamięci!. Proponuję minutą ciszy uczcić jej pamięć. (minuta ciszy). P. przewodniczący Szczot dziękuję panu Markowi Goryniakowi za tą informację. Przystępujemy do realizacji porządku obrad.

2 2 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok DRUK Nr 73 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata DRUK Nr 74 3) odwołania Skarbnika Miasta Leszna - DRUK Nr 67 4) powołanie Skarbnika Miasta Leszna - DRUK Nr 68 5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Leszna - DRUK Nr 63 6) regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji Miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa - DRUK Nr 64 7) taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa - DRUK Nr 70 8) zmieniająca uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - DRUK Nr 71 9) zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/507/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego Rynek w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysokości opłat i cen za korzystanie z placu miejskiego Rynek w Lesznie - DRUK Nr 72 10) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 13023/82854 części w prawie własności nieruchomości, położonej w Lesznie przy ulicy Niepodległości - DRUK Nr 62 11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat - DRUK Nr 75 12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Jana Dekana, z przeznaczeniem na potrzeby instalacji antenowej szerokopasmowego dostępu do internetu - DRUK Nr 66 13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne - DRUK Nr 65 14) stanowisko Rady Miejskiej Leszna w sprawie rozwoju Obrony Cywilnej w Lesznie - DRUK Nr Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie. Pkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. p. przewodniczący Szczot - Szanowni Państwo Radni, od poprzedniej Sesji naszej Rady upłynęło 6 tygodni. Uprzejmie informuję, że w okresie międzysesyjnym obchodziliśmy 13 kwietnia 75 rocznicę zbrodni katyńskiej.

3 3 Po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą oficerów 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich zamordowanych w Katyniu i Starobielsku, odbyła się w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego msza święta koncelebrowana w intencji ofiar mordu katyńskiego. Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Obelisk Pamięci Ofiar Katynia i Kamień Matek Katyńskich gdzie odbyła się manifestacja podczas której wystąpił Pan Prezydent Łukasz Borowiak, złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się. Obchody zakończyła konferencja naukowa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie, gdzie przygotowano również wystawę Katyń prawda, która nie dała się zgładzić. W okresie międzysesyjnym Rada pracowała intensywnie poprzez aktywne działania komisji problemowych Rady. W dniu 14 kwietnia odbyła się prezentacja multimedialna sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leszna w roku W dniu 23 marca zwołałem posiedzenie wszystkich komisji naszej Rady poświęcone strategii rozwoju Miasta Leszna oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych, którą zaprezentował jej autor profesor Ryszard Cichocki. Kolejne wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej z udziałem wszystkich radnych odbyło się 23 kwietnia, a poświęcone było zagospodarowaniu ulicy Słowackiego, parku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na cele rekreacyjno-kulturalne, parku przy Placu Kościuszki oraz rewitalizacji ulic Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w; - w konferencji podsumowującej dotychczasową działalności OFAL, - w wieczorze poetyckim w SP 13 pt. W sercu Jednorożca, - w spotkaniu z władzami Centralnej Szkoły Szybowcowej w sprawie sytuacji na lotnisku, - w spotkaniu Koła Przyjaciół Harcerstwa na Zatorzu, - w otwarciu Targów Regionalnych Dom i Ogród, - w spotkaniu u Prezydenta z TG Sokół w sprawie działalności pro obronnej, - w spektaklu na podstawie dramatu Karola Wojtyły pt. Brat naszego Boga przygotowany przez studentów WSKSiM w Toruniu, - w otwarciu Mistrzostw Rodzaju Sił Zbrojnych i Służb Mundurowych w biegach przełajowych, - w koncercie dla Życia i Rodziny. Dziękuję za wszystkie zaproszenia, przepraszam, że na wszystkie nie mogłem odpowiedzieć osobiście, ale jeszcze raz dziękuję za te miłe zaproszenia. Do pracy przystąpiły zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przerwanej inwestycji Budowa krytego lodowiska w Lesznie zwrócił się o zapewnienie pomocy specjalistów. W kontroli uczestniczy pan doktor inżynier Jan Rędziniak biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu z zakresu budownictwa technologii i kosztorysowania, wykonawstwa i innych aspektów budowy. Wyrażam przekonanie, że udział biegłego sądowego w pracach kontrolnych zespołu pozwoli na uzyskanie obiektywnego obrazu sposobu realizacji tej budzącej tak duże kontrowersje inwestycji.

4 4 Pozostałe dwa zespoły kontrolują działania Wydziału Promocji Urzędu Miasta Leszna oraz umowy zawierane przez Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Pozostałe komisje problemowe zaplanowały szereg spotkań celem których jest zapoznanie się z wykonaniem budżetu Miasta za 2014 rok i przygotowaniem się do sesji absolutoryjnej. Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota i Gimnazjum Leszczyńskiego z okazji 95 rocznicy istnienia Gimnazjum Leszczyńskiego oraz 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej podjęło działania zmierzające do rekonstrukcji w koszarach przy ulicy Racławickiej pomnika ku czci poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej roku. Pomnik został odsłonięty i poświęcony 19 stycznia 1928 roku, a zniszczony został w okresie okupacji hitlerowskiej i pobytu wojsk radzieckich w leszczyńskich koszarach w roku Stowarzyszenie oczekuje od Miasta Leszna wsparcia finansowego. Sprawę przekazałem do zaopiniowania Komisji Kultury i Sportu naszej Rady. Zarząd Klubu Sportowego Polonia 1912 przesłał do mojej i przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu pismo adresowane do Pana Prezydenta o przyznanie kwoty stu tysięcy złotych na spłatę zobowiązań i bieżące funkcjonowanie klubu. Przestawili także działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej klubu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zawiadomiła, że wszczęte zostało postępowanie w odniesieniu do naszej uchwały numer VI/45/2015 z dnia 19 marca br. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata z powodu naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej rozpoznało sprawę w dniu 22 kwietnia uznając, że naruszenie prawa ma charakter nieistotny. W dniu 24 kwietnia odbyły się zawody strzeleckie zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju i reprezentacja Rady Miejskiej Leszna w składzie; pani radna Bernardyna Kaźmierczak oraz panowie radni Marek Goryniak i Piotr Kois zajęła 9 miejsce wyprzedzając inne drużyny samorządowe. Wyprzedziły nas tylko drużyny z siłami zbrojnymi. Także gratulacje (brawa). Najlepszy wynik indywidualnie uzyskał radny Pan Marek Goryniak, który był 6 w strzelaniu z kbks-u i 7 w karabinku pneumatycznym. Przypominam, że dziś o godzinie 24.oo mija termin składnia oświadczeń majątkowych radnych. W poniedziałek 27 kwietnia otrzymaliście Państwo Radni po raz pierwszy przypomnienie z Biura Rady Miejskiej o obchodach, imprezach, spotkaniach, które odbywają się w Lesznie wraz z informacją o tym jak znajdować interesujące Was wydarzenia w kalendarzu imprez na stronie W dniu wczorajszym poleciłem przekazanie Państwu Radnym pliku dokumentów dotyczących Planu Obrony Cywilnej Miasta Leszna z prośbą o pilne zapoznanie się z nimi, co pozwoli Państwu przybliżyć sobie tą tak istotną tematykę. Wszystkie dokumenty i pisma, o których mówiłem w swojej informacji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? Bardzo proszę pan radny Maćkowiak. p. radny Maćkowiak Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Chciałbym zwrócić uwagę, że w dniu dzisiejszym mamy szczególny dzień na sesji, bo wypada akurat 468 rocznica nadania przywileju

5 5 lokacyjnego dla Miasta Leszna nadanego przez króla Zygmunta Starego. Także dzisiaj obchodzimy nadanie praw miejskich naszego miasta. Dobrze się stało, że akurat dzisiaj mamy Sesję. Dziękuję bardzo. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo za przypomnienie. Ciekawa historia i informacja. Bardzo proszę pani Hanna Kotomska. p. radna Kotomska Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Ja chciałam zapytać, Pan wspomniał w swoim sprawozdaniu o spotkaniu na Lotnisku. Chciałabym znać przynajmniej główne założenia tego spotkania i co z niego wynikło. Dziękuję. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo. Ja mówiłem o spotkaniu z władzami Centralnej Szkoły Szybowcowej, na które zostałem zaproszony przez Prezydenta Miasta Leszna. To było spotkanie w Urzędzie Miasta i dotyczyło kondycji CSS, ich planów oraz nadziei związanej z zmianami, które miały się odbyć na Kongresie Aeroklubu Polskiego. Mieli swoje nadzieje, że otrzymają dofinansowanie, pożyczkę i na bieżące funkcjonowanie oraz na spłatę zobowiązań oraz to, że szef AP będzie mógł wyznaczyć, czy szef CSS będzie mógł wyznaczyć także przedstawicieli samorządu Leszna i Święciechowy do pracy radzie szkoły. To drugie się zdarzyło a to pierwsze wiemy już z doniesień medialnych, że takiej pożyczki CSS nie otrzyma, co oznacza, że niestety musimy wrócić do tej dyskusji na ten temat. Trzeba podjąć jakąś decyzję co dalej i kto ma dalej zarządzać tym Lotniskiem. Dziękuję. Bardzo proszę ad vocem pani Hanna Kotomska. p. radna Kotomska cieszę się, że Pan publicznie to powiedział ponieważ ja byłam akurat na tym spotkaniu także znam przebieg tego spotkania. Natomiast myślałam, że to miało jakiś ciąg dalszy. Z tego rozumiem, że kolejnego spotkania po tej sytuacji na Kongresie nie było. Czyli stoimy ciągle na tym samym miejscu i ze strony CSS również nie było żadnego ruchu? p. przewodniczący Szczot do mnie nie dotarły takie informacje. Być może Pan Prezydent wspomni o takich spotkaniach. Takiego spotkania drugiego już nie było i myślę, że ta informacja dotycząca braku dofinansowania dla CSS jest dla nas istotną informacją. Uważam, że w najbliższym czasie powinniśmy podjąć jakieś kroki, jakieś decyzje w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Zielonka. p. radny Zielonka Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! W uzupełnieniu informacji Pana Przewodniczącego chciałem tylko jeszcze dodać takie krótkie informacje. Przedstawiciele samorządu też uczestniczyli w Kongresie Organizacji Pro-Obronnych, który się odbył w Warszawie a który prowadził pan minister Siemoniak i pan generał Koziej. Celem tego Kongresu, tego spotkania było wykorzystanie społecznych inicjatyw Pro-Obronnych i możliwości później wykorzystania w Obronie Cywilnej i przede wszystkim przez pana Prezydenta. Kolejna sprawa, chciałem serdecznie podziękować Panu Jóźwiakowi za udział w otwarciu zawodów Sprawni jak żołnierze. IV Pułk razem ze Stowarzyszeniem ECHO zorganizowali dla leszczyńskich szkół takie zawody. To tylko w uzupełnieniu, dziękuję uprzejmie. p. przewodniczący Szczot dziękuję bardzo za tą uwagę, za informacje. Ja też dziękuję za uwagę i za wysłuchanie mojego sprawozdania. Przechodzimy do następnego punktu.

6 6 Pkt 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. p. przewodniczący Szczot bardzo proszę o zabranie głosu pana Prezydenta Łukasza Borowiaka. p. prezydent Borowiak Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedkładam sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Leszna w okresie od 20 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Dnia 20 marca, w piątek odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej MZO. 23 marca w WSzZ brałem udział w otwarciu po remoncie Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Poprawił się zarówno komfort pracy oddawania krwi jak i bezpieczeństwo. Modernizacja kosztowała około 0,5 miliona złotych. To największy z oddziałów z największą liczbą dawców przekraczającą dziennie około 30 osób. Jeszcze w tym roku Szanowni Państwo ma być przygotowany i gotowy projekt modernizacji ul. Dekana i Kiepury. Najważniejszym jego elementem ma być budowa ronda na skrzyżowaniu tych ulic co powinno znacznie poprawić komunikację. Projekt może być na tyle ważnym elementem aby w przyszłym roku ewentualnie złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. Schetynówek. Oczywiście o ile będzie nadal ten program kontynuowany. 23 marca poniedziałek odbyło się posiedzenie wszystkich komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Leszna. 24 marca spotkałem się z dyrektorem CSS w sprawie przyszłości Lotniska. No niestety są chęci, ale brakuje źródeł finansowania. Po przeprowadzeniu naboru na kierownika MZDiI komisja rekrutacyjna przedłożyła do rekomendacji kandydaturę pana Dominika Kaźmierczaka. Przyjąłem tą propozycję także serdecznie gratuluję Panu Dominikowi Kaźmierczakowi i mam nadzieję, że współpraca nie tylko ze mną, ale i z radnymi będzie owocna. Jeszcze raz Panie kierowniku wszystkiego najlepszego. 24 marca wziąłem udział w Konferencji OFAL. Dynamiczna i innowacyjna gospodarka, aktywna społeczność i sprawna infrastruktura, to najważniejsze cele strategii rozwoju ziemi leszczyńskiej do 2030 roku. Opracowano ją dzięki dofinansowani Funduszu Norweskiego w ramach OFAL, czyli Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Myślę, że to jest bardzo ważne nie tylko dla samorządu Leszna, ale także dla gmin subregionu leszczyńskiego. Z tego miejsca chciałem też podziękować poprzedniemu prezydentowi Tomaszowi Malepszemu za to, że był to temat ważny w poprzedniej kadencji. Mimo tego, że nie było jeszcze informacji ze strony samego WRPO, ale trwały rozmowy. Dzisiaj mamy już owoce koncepcyjne i programy, które będą realizowane ale nie tylko przez Miasto Leszno. 26 marca odbyły się dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w MPEC i w MPWiK. 27 marca zaprosiłem do Ratusza Starostę Leszczyńskiego Pana Jarosława Wawrzyniaka, wójtów, burmistrzów Powiatu Leszczyńskiego na cykliczne spotkanie samorządowców regionu leszczyńskiego. To jest też kontynuacja wcześniej zapoczątkowanych spotkań. Głównym tematem naszego spotkania były korzyści jakie naszemu regionowi przyniesie partnerstwo w ramach programu OFAL. Oczywiście rozmawialiśmy o bieżących tematach samorządowych.

7 7 30 marca brałem udział w Nadzwyczajnym Spotkaniu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. 31 marca zorganizowaliśmy w Urzędzie spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości. Na mój wniosek i wniosek pana radnego Michała Skrzypczaka został powołany Zespół ds. Mieszkalnictwa i szefem tego zespołu został Pan Michał Skrzypczak. Gratuluję i życzę owocnych obrad i ciekawych rozwiązań. Zespół ma pomóc w rozwiązywaniu bieżących problemów na osiedlach oraz opracowaniu nowej strategii rozwoju mieszkalnictwa. Dokument, który w tej chwili obowiązuje został opracowany w 2007 roku przez urzędników i szefów jednostek Urzędu Miasta. Natomiast generalnie wychodzimy z założenia, że brakuje w tym dokumencie głosów zarządców nieruchomości. Uważamy, że Leszno nie powinno być podzielone na jakieś kawałki, części, że to jest spółdzielnia mieszkaniowa, teren wspólnoty mieszkaniowej. Uważamy, że warto dyskutować i rozwiązywać ważne tematy, które nurtują nie tylko mieszkańców poszczególnych osiedli mieszkaniowych, ale także zarządców, prezesów spółek. 1 kwietnia spotkaliśmy się razem z szefami Klubów Rady i w obecności Pana Przewodniczącego z panem Stanisławem Hańczyńskim z Rady CSS rozmawialiśmy na temat przyszłości. Temat był bardzo ważny ale uzyskaliśmy informację, że powinny być dobre informacje z Warszawy w momencie kiedy zakończy się Kongres. Natomiast jak już wiemy z informacji prasowych na Kongresie nie podjęto żadnych decyzji związanych z pomocą finansową dla CSS. Postawiliśmy też jeden bardzo ważny warunek aby współpracować i myśleć o rozwoju Lotniska warto by powrócić do zmiany składu osobowego. Jak wiemy w poprzednim składzie osobowym CSS byli przedstawiciele dwóch samorządów Pan prezydent Tomasz Malepszy i wójt gminy Święciechowa pan Marek Lorych. Niestety po zmianach wypadli przedstawiciele samorządu a uważamy, że w przypadku kiedy możemy rozmawiać w przyszłości warto by powrócić do układu osobowego w którym znajdują się przedstawiciele samorządu. Kolejne spotkanie odbyło się już z udziałem pana prezydenta Piotra Jóźwiaka. Nasza deklaracja jest jasna i czytelna, że musi być w Radzie CSS przedstawiciel leszczyńskiego samorządu. Ja osobiście wyraziłem akces do tego, aby w tym gremium uczestniczyć. 8 kwietnia spotkałem się z handlowcami Spółki Manhattan. Był to temat związany z przyszłością targowiska przy ul. Holenderskiej. Przypomnę, że targowisko powstało w 2000 roku po likwidacji miejsc handlowych przy alejce Sułkowskiego i na placu, gdzie teraz znajduje się CH Manhattan. Teren przy ul. Holenderskiej należy do miasta i LSM a spółka aktualnie go dzierżawi. Płaci Urzędowi Miasta miesięcznie zł. Handlowcy niestety narzekają na mały ruch i małe zainteresowanie ze strony konsumentów, ale także zwracają uwagę na duże koszty związane z użytkowaniem poszczególnych obiektów handlowych czy też wolnych miejsc. Dyskusja była dosyć ciekawa. Natomiast uważamy, że Spółka powinna podjąć odpowiednie działania i zachęcić i urozmaicić ten teren. Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów ale niestety w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że Rada Nadzorcza zmieniła pana prezesa i został powołany nowy prezes i trzeba będzie wrócić po raz kolejny do rozmów z nowym prezesem zarządu. 9 kwietnia na ścianie Apartamentu Leszno Pana Michała Biegańskiego przy ul. Niepodległości 5 odsłoniliśmy tablicę Lider Rewitalizacji Budynek zwyciężył w konkursie na najładniejszy odnowiony obiekt na Starówce ogłoszony przez Wydział Promocji i Rozwoju.

8 8 Konkurs organizowany jest od 2014 roku a poprzednim laureatem był Hotel i Restauracja Wieniawa przy Rynku. Tak szczerze mówiąc, to chwała bo inwestor podszedł do remontu tej kamienicy bardzo poważnie. Świetny obiekt i jest to naprawdę fajna wizytówka ulicy Niepodległości i samego centrum Miasta. 13 kwietnia obchodziliśmy święto 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej gdzie złożyliśmy kwity pod tablicą upamiętniającą zamordowanych oficerów 17 Pułku Ułanów. Potem odbyła się msza święta w intencji ofiar zbrodni sowieckich. Następnie ulicami Leszna przeszedł marsz pod pomnik ofiar Katynia, matek katyńskich. Szanowni Państwo naszą największą powinnością rozstrzelanych tysięcy oficerów jest pamięć i nie może być pustym miejscem. Bardzo dziękuję za udział radnym, mieszkańcom Leszna. Co ważne, to pojawiło się bardzo dużo młodzieży, uczniów wraz z dyrektorami także jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udział w tych ważnych uroczystościach. 13 kwietnia zorganizowaliśmy konsultacje społeczne w sprawie łącznika Święciechowa. Ja przypomnę, że jest to też bardzo ważna inwestycja w ramach środków zewnętrznych. Odbyły się trzy takie spotkania, czyli konsultacje społeczne w Lesznie, gminie Lipno i w gminie Święciechowa. Mieszkańcy zapoznali się z propozycją budowy tego łącznika, były ciekawe dyskusje. Chciałem podziękować z tej strony Panu kierownikowi Dominikowi Kaźmierczakowi, który uczestniczył we wszystkich trzech spotkaniach i ciekawe dyskusje, ale w ramach realizacji programu OFAL konsultacje społeczne są niezbędne do tego, aby mogli zapoznać się z tym projektem mieszkańcy naszego miasta. Pani Hanna Smektała naczelnik Wydziału Budżetu przedstawiła prezydentom sprawozdanie z dochodów i wydatków Miasta Leszna za rok Jedną z najbardziej oczekiwanych cyfr podsumowania jest kwota tzw. wolnych środków, czyli pieniędzy, które zostały po rozliczeniu budżetu. Ja przypomnę, że jest to kwota prawie 12,5 mln zł. Aktualnie już wpłynęły do Urzędu Miasta poszczególne propozycje klubów. Rozpoczniemy też dyskusję i nie ukrywam, że wydziały i jednostki Urzędu Miasta także zgłaszają swoje zapotrzebowanie. Ciekawe propozycje poszczególnych klubów i dziękuję za zainteresowanie radnych, aby dokonać podziału wolnych środków. 16 kwietnia gościliśmy w Lesznie profesora Waldemara Baranieckiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Spotkaliśmy się z mieszkańcami miasta w Ratuszu. Pan prof. Baraniecki jest zainteresowany współpracą z samorządem leszczyńskim i jest propozycja szerszej współpracy samorządu Miasta Leszna z ASP. Myślę, że w przyszłości w naszym mieście pojawią się studenci, którzy w ramach praktyk terenowych będą mogli przygotowywać ciekawe koncepcje zagospodarowania zdegradowanych czy też zniszczonych przestrzeni. Wysłałem pismo do rektora ASP z prośbą o współpracę i aktualnie czekam na odpowiedź. Myślę, że odpowiedź będzie pozytywna i ta współpraca z ASP będzie kontynuowana. Szanowni Państwo! Spółka PLAZA ostatecznie wycofuje się z zamiaru budowy centrum handlowego w dawnych Młynach przy ul. Przemysłowej. To jest kolejny sygnał inwestora, że nie jest zainteresowany budową Galerii handlowych. W przyszłym tygodniu spotykam się z prezesem Spółki PLAZA i odbędzie się wizja lokalna na obiektach przy ul. Przemysłowej z udziałem pani Mikołajczak szefowej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Będziemy na miejscu i będziemy rozmawiać.

9 9 Spółka PLAZA proponuje miastu współpracę a generalnie szukają pomocy do tego, aby znaleźć innego inwestora, który mógłby nabyć tą nieruchomość. To jest taka prośba można powiedzieć w formie informacji i widać na obiektach banery, które jednoznacznie dają informacje przejeżdżającym, że nieruchomość jest do nabycia. Budżet Obywatelski Szanowni Państwo budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 wygrała tegoroczną edycję. Inwestycja zdobyła prawie 3,5 tysiąca na ponad 12 tys. oddanych głosów. Widać bardzo duże zaangażowanie mieszkańców Leszna w sprawie budżetu obywatelskiego. Drugie miejsce - kompleks sportowy przy ul. Rejtana. Trzecie miejsce ścieżka edukacyjna wzdłuż Alej 21 Października. Będę proponował, oczywiście rozpoczynamy procedurę przetargową na pierwsze zadanie. W momencie kiedy pojawią się oszczędności a będą przygotujemy projekt techniczno-budowlany na wykonanie boisk sportowych przy ul. Rejtana a także projekt na przygotowanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż Al. 21 Października. Także skonsumujemy w formie opracowań dodatkowe dwa zadania. Jeszcze w maju też bardzo ważna informacja, otrzymaliśmy odpowiedź, która powinna cieszyć mieszkańców Leszna i naszego powiatu. Mamy informację, że ścieżka rowerowa Leszno Osieczna będzie remontowana w tej części Leszna. Jest to mieszanka żwiru i gliny i na odcinku blisko 1,5 km jest informacja, że będzie położony asfalt. Także cieszę się, że jest to jakby kontynuacja moich działań poprzednich jako posła. Dokonamy wreszcie zakończenia tej inwestycji, która z jednej strony cieszyła samorządowców, że jest a z drugiej strony wielu użytkowników zwracało uwagę na zły stan techniczny nawierzchni. 22 kwietnia do leszczyńskiego Ratusza zaprosiłem sportowców, którzy promowali nasze miasto i region. Krzysztof Tumko rekordzista Guinnessa, Wiesław Kamiński, który pokonał maraton Piasków w Maroku a także kręglarze leszczyńskiej Polonii, którzy zdobyli złoty medal. Były podziękowania nie tylko za dobre wyniki sportowe, za rekord Guinnessa ale także za promowanie naszego miasta. W dnu wczorajszym spotkałem się też z paniami Polonia medal Mistrzostw Polski w kręglach klasycznych. Ogromny sukces po roku przerwy. Myślę, że warto dziękować sportowcom, którzy ciężko pracują a przy okazji promują nasze miasto. 22 kwietnia rozpoczęły się badania archeologiczne dawnych wałów obronnych miasta Leszna przy ul. Słowackiego. Będą badania geofizyczne także placu Kościuszki. Ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że te badania mają związek z pewnymi działaniami związanymi z projektowaniem dokumentacji i na remont ul. Słowackiego. Chodzi tylko o to, że jest bardzo ciekawa koncepcja. Państwo widzieliście tą koncepcję jak można zagospodarować teren przy ul. Słowackiego. Natomiast dokumentacja nie uwzględnia wałów obronnych Miasta Leszna. No musimy to rozszerzyć ten projekt właśnie o ten najcenniejszy obiekt, który dzisiaj znajduje się jakby poza dokumentacją. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dowiemy się już o wynikach badań archeologicznych nie tylko wałów obronnych, ale także terenów placu Kościuszki. Tylko do końca roku będzie działał Rodzinny Ogród Działkowy im. Karola Świerczewskiego przy ul. Studziennej. Odbyły się tam spotkania z udziałem Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej, Polskiego Związku Działkowców i samych zainteresowanych. Doskonale wiedzą, że do końca roku muszą opuścić ten teren i aktualnie trwają prace planistyczne związane z planem zagospodarowania

10 10 przestrzennego. Nie ukrywam, że widziałbym w pewnej części wiele miejsc parkingowych, które by na pewno uspokoiły pewną nerwową sytuację, która występuje na całym osiedlu Niepodległości czyli bloki i wspólnot mieszkaniowych a także samej ulicy Niepodległości od ul. Studziennej wzdłuż Ronda Solidarności miejsc parkingowych brakuje w tym miejscu. Rozmawiamy z parafią Ewangelicko- Augsburgską i rozważamy pewne różne warianty zagospodarowania terenu. Faktem jest, że działkowcy po tym spotkaniu są zadowoleni ponieważ nie ma i nie będzie roszczenia ani z jednej ani z drugiej strony. Chodziło o ogromne kwoty od zł do zł. Jedna strona chciała czynsz tzw. dzierżawny cofając się o dziesięć lat a druga strona przygotowała operat szacunkowy za tzw. nasadzenia. Doszliśmy do pewnego kompromisu i wydaje mi się, że kwestią czasu jest podpisanie stosownego porozumienia i w najbliższym czasie inwestor czy właściciel przystąpi też do zagospodarowania tego terenu. Teraz kilka informacji o przetargach. Szanowni Państwo trwa nadal procedura wyboru wykonawcy na przebudowę ciągu komunikacyjnego przy ul. Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie oraz przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego. Myślę, że w najbliższym czasie będziecie Państwo poinformowani o wyborze najlepszej oferty. Odnowa oznakowania poziomego dróg, ulic miasta Leszna. W 2015 roku w wyznaczonym terminie tj. do 25 marca br. wpłynęły cztery oferty a w tym dwie podlegające odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma DUKTUS Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego z ceną ofertą zł i terminem wykonania 30 dni kalendarzowych licząc od 4 maja 2015 roku. Opracowanie skróconej dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika po stronie wschodniej ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie na odcinku od ul. Niepodległości do Al. Jana Pawła II. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Projektowo- Usługowa Krzysztof Marchwicki. Cena ofertowa to 3 628, 50 z, kwotą brutto. Wykonanie robót remontowych na chodniku i parkingu przed siedzibą Urzędu Miasta wygrała Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe z ceną ofertową zł brutto. Remont nawierzchni z płyt granitowych przy ul. Słowiańskiej w przejściu podziemnym na al. Jana Pawła II. To są takie newralgiczne miejsca, gdzie rzeczywiście co roku odpadają płytki. Wpłynęły dwie oferty i najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Solar Sp. z o.o. z Krzywinia z ceną ofertową zł. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 20 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Leszczynowa cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 10 kwietnia br. Także na ul. Leszczynowej działka o powierzchni 763 m 2. Cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Ulica Wiejska o powierzchni m 2. Cena sprzedaży netto nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 28 kwietnia 2015 roku. Sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. To była jedna działka przy ul. Nowej 14. Cena sprzedaży nieruchomości zł. Akt notarialny został podpisany 28 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.3.2014.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXVI sesji Rady N R XXXVI/2014 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r.

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r. Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu 11.12.2006r. W posiedzeniu uczestniczyło 18 członków komisji i 15 zaproszonych gości. Listy obecności stanowią odpowiednio

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo