Mapowanie i analiza procesów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapowanie i analiza procesów."

Transkrypt

1 Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Mapowanie i analiza procesów.

2 Nie ważne w jakim języku, ważne, by to co się mówi miało wartość! Witam, Tak się zastanawiam nad fenomenem mody na zarządzanie procesami. Praktycznie wszyscy podchodzą do tego od strony narzędzia, a tym czasem podejście procesowe to sposób prowadzenia biznesu. Zanim zaczniemy szukać narzędzia powinniśmy się upewnić, że wiemy co chcemy, jak chcemy i kto za co odpowiada. Może się okazać, że najlepszą instancją procesu będą czynności wykonywane wg procedury zapisanej na papierze i zapisy na kartce papieru przekazywane od osoby do osoby i co najwyżej podpisywane. Liczy się efekt, porządek i powtarzalność. No może w tym przypadku jest problem z miernikami procesowymi, ale... Dostępne narzędzia są skomplikowane tzn. pozwalają na wiele, ale pewnie 50% dostępnych funkcjonalności nie jest nikomu potrzebne w większości przypadków. Aleksander Płaczek, IT Manager, Delivery Manager, WASKO S.A. Wypowiedź na Golden Line, 2010r.

3 Języki świata Obecnie na świecie używa się ok. 6-7 tysięcy języków. Poz. Język 1. Język angielski Rodzina (grupa) indoeuropejska (germańska) Encarta [1] Ethnologue [2] Drugi język [3] Razem [4] jako urzędowy (do 1 760) 2. Język chiński chińsko-tybetańska [5] 70 jako urzędowy [6] 178 [7] (do 1 390) 3. Język hindi 4. Język arabski indoeuropejska (indoaryjska) afroazjatycka (semicka) 5. Język hiszpański indoeuropejska (romańska) 6. Język francuski 7. Język rosyjski 26. Język polski indoeuropejska (romańska) indoeuropejska (słowiańska) indoeuropejska (słowiańska) (do 520) jako urzędowy 355 (do 460) jako urzędowy jako urzędowy (do 360) 295 (do 330) (do 275) jako urzędowy 45 Ranking języków w Encyklopedii Encarta (dane pobrane z dnia 6 października 2010)

4 NOTACJA Notacja to oznaczanie czegoś umówionymi znakami; zbiór symboli; np. zapis utworu muzycznego. Notacja w podejściu procesowym to zapis za pomocą umówionych znaków graficznych.

5

6 Podział notacji OGÓLNE, intuicyjne, proste, uniwersalne, z małą liczbą symboli, np. BPMN 1.0, BPMN 2.0 +/- 80 notacji SZCZEGÓŁOWE (sektorowe) bardziej skomplikowane, z dużą liczbą symboli

7 Flowchart

8 Swimline

9 IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling)

10 Token

11 BPMN

12 BPMN

13 Jak opisać proces? Mapowanie. Przykłady notacji. CZYNNOŚĆ OCZEKIWANIE POCZĄTEK / KONIEC OCENA / DECYZJA MAGAZYN NAŁOŻENIE KIERUNEK RUCHU

14 System ADONIS Modelowanie procesów biznesowych najważniejsze obiekty Początek procesu: Każdy model procesu biznesowego posiada dokładnie jeden obiekt początku procesu. Oznacza on rozpoczęcie przebiegu procesu biznesowego. Czynność: Czynność opisuje pojedynczą operację wykonywaną podczas przebiegu procesu biznesowego. Podproces: Z podprocesem stowarzyszony jest inny model procesu biznesowego, który jest wywoływany w miejscu podprocesu. Decyzja: Decyzja jest punktem decyzyjnym w procesie. Po decyzji proces przebiega dokładnie jedną ścieżką.

15 System ADONIS Modelowanie procesów biznesowych najważniejsze obiekty Paralelizm: Paralelizm umożliwia jednoczesne przejście kilku ścieżek procesu biznesowego. Pozwala to na równoczesne opracowywanie niezależnych części procesu. Zakończeniem paralelizmu jest obiekt typu Suma. Suma: Suma łączy z powrotem równolegle biegnące ścieżki. Koniec: Koniec oznacza zakończenie ścieżki w procesie biznesowym. W jednym modelu może występować kilka obiektów klasy Koniec.

16 System ADONIS Modelowanie procesów biznesowych zasady 1) Każdy proces biznesowy ma dokładnie jeden początek. Wychodząc od początku i podążając po strzałkach (konektorach) można dojść do każdego obiektu (nie ma wysp ) 2) Każda czynność ma dokładnie jedną wychodzącą strzałkę 3) Z decyzji muszą wychodzić co najmniej dwie ścieżki (strzałki) alternatywne 4) Każda ścieżka, w której nie ma już więcej kroków musi mieć zaznaczony koniec 5) Czynność musi mieć co najmniej jedną strzałkę wchodzącą 6) Rozgałęzienia procesu na ścieżki, które są wykonywane równolegle rozpoczynamy obiektem paralelizmu. Z każdego paralelizmu muszą wychodzić co najmniej dwie ścieżki 7) Każdemu otwierającemu paralelizmowi towarzyszy zamykająca suma. Wszystkie ścieżki, które wyszły z paralelizmu muszą się zejść w sumie.

17 Przykład schematu ogólnego

18 Opis procesów Statyczna Mapa Chartakterystyki Dynamiczna Wyznaczenie miar Wyznaczenie wartości docelowych w czasie dla miar

19 Charakterystyki procesu Każdy zidentyfikowany proces da się opisać za pomocą kilku charakterystyk: nazwy, celu, struktury (schemat), wejścia i wyjścia, dostawcy i klienta, właściciela. Dodatkowo można wskazać w jaki sposób proces wnosi wartość dodaną.

20 Przykład opisu Charakterystyka: Nazwa Cel Wejścia Wyjścia Dostawcy Klient (ci) Właściciel Wartość dodana Opis

21 Przykład 1

22 Przykład 2

23 Przykład 3

24 Opis procesów Statyczna Mapa Chartakterystyki Dynamiczna Wyznaczenie miar Wyznaczenie wartości docelowych w czasie dla miar

25 Sine qua non Analiza ograniczona do spojrzenia na przebieg procesów jest niewystarczająca, żeby ocenić skalę korzyści. Do takiej oceny wymagane jest określenie wymiernych kryteriów efektywności procesów.

26 Mierniki i Wskaźniki procesu Punktem wyjścia do oceny procesów oraz identyfikacji symptomów problemów jest ustalenie zgodności procesów ze strategią - nie warto poprawiać czegoś, co nie powinno być wykonywane. Poszukując kryteriów oceny procesów należy: określić cel procesu mierniki powinny być proste, łatwe do zaprezentowania i zrozumienia. trzeba je przetestować, a potem zadecydować o ich wykorzystaniu lub odrzuceniu. należy wybrać te mierniki, które motywują do usprawnień działalności firmy oraz poprawy wyników. Marta Piechowiak Zmierzyć swój biznes. CEO Magazyn Kadry Zarządzającej, numer 11/2005

27 Kryteria analizy procesów Kryteria wymierne: produktywność koszt procesu czas realizacji procesu liczba błędów inne Kryteria niewymierne: jakość Marta Piechowiak Zmierzyć swój biznes. CEO Magazyn Kadry Zarządzającej, numer 11/2005

28 Mierniki i wskaźniki oceny Konieczne jest powiązanie mierników z celami i strategią organizacji. Miernik ma być oczywisty i intuicyjny. Mierniki powinny być proste (to jest łatwe do zaprezentowania i zrozumienia). Miernik trzeba wypróbować, przetestować, a następnie podjąć decyzję o jego wykorzystaniu lub odrzuceniu. Należy wybrać mierniki motywujące do usprawnień operacji i poprawy wyników. Wraz z upływem czasu należy wprowadzać nowe mierniki i doskonalić stare. Nie należy mierzyć mało istotnych obszarów lub elementów działalności, gdyż wysiłek będzie nieadekwatny do efektów. Gromadzenie danych służących do oceny winno być łatwe i efektywne kosztowo. Marta Piechowiak Zmierzyć swój biznes. CEO Magazyn Kadry Zarządzającej, numer 11/2005

29 Pytania pomocne przy wyznaczaniu wartości docelowych mierników Jaki poziom miernika jest pożądany (w szczególności biorąc pod uwagę strategię, budżet, plany itp.)? Jaki poziom miernika jest realistyczny? Ile czasu powinno zająć osiągnięcie docelowej wartości miernika? Marta Piechowiak Zmierzyć swój biznes. CEO Magazyn Kadry Zarządzającej, numer 11/2005

30 Przykład mierników / wskaźników

31 Wyznaczanie mierników / wskaźnków 1. Cel: Jaki jest cel procesu? 3. Mierniki / Wskaźniki Jak odpowie właściciel podając konkretne wartości 2. Pytania: Jakie pytania zadasz właścicielowi procesu, by stwierdzić, czy cel został osiągnięty?

32 Audyt procesowy. Michael Hammer Niewielu członków wyższej kadry zarządzającej kwestionuje tezę, że przeprojektowanie procesów biznesowych może przynieść wyjątkową poprawę w zakresie kosztów, jakości, szybkości działania, rentowności i w innych ważnych obszarach. A jednak pomimo dobrych intencji i kosztownych inwestycji wiele takich prób kończy się niepowodzeniem, gdyż kierownictwo nie potrafi określić, co dokładnie należy zmienić, w jakim stopniu i w którym momencie. W rezultacie wiele organizacji, podejmując próbę transformacji procesów biznesowych, odnotowuje co najwyżej niewielkie postępy. ARTYKUŁ NR R0704H, HBRP PAŹDZIERNIK 2007 NUMER 56

33 Zakup na kredyt kupiecki W firmie rodzinnej produkującej komputery w roku sprzedano komputerów. Jeden klient zgłosił się z zamówieniem, chcąc kupić jednorazowo 100 komputerów (jednostka+peryferia) klasy A na tzw. kredyt kupiecki, tzn. z odroczonym terminem płatności (w tym wypadku o 60 dni). Pozostałe komputery, o nieco gorszych parametrach, tzw. klasy B, zamówiło 5 klientów, również korzystając z opcji kredytu kupieckiego. Przy każdorazowym zamówieniu w firmie mają miejsce następujące czynności: Dział sprzedaży przyjmuje i kompletuje zamówienie (1godz), po określeniu jego treści przekazuje do Działu kredytów i fakturowania (KiF). Dział kredytów i fakturowania przyjmuje zamówienie i wprowadza je do systemu komputerowego (5 min), a następnie sprawdza "zdolność kredytową" odbiorcy (5 min). Jeśli dział KiF nie może określić, że klient jest wiarygodny (90% przypadków) to dokumenty przekazywane są do działu Sprzedaży, który sprawdza wiarygodność klienta (zajmuje mu to od 0 do 4 godz. pracy, ale czeka łącznie do 14 godz. na działania klienta i instytucji finansowych) Jeśli weryfikacja w dziale Sprzedaży jest negatywna zamówienie (20% przypadków) jest wstrzymywane, a klient jest informowany o wstrzymaniu realizacji zamówienia i jego przyczynach. Jeśli weryfikacja jest pozytywna dokumenty z odpowiednią adnotacją wracają do działu kredytu i fakturowania Jeśli klient jest wiarygodny przechodzi się do fazy realizacji. Przebiega ona dwutorowo. Produkcja i wysyłka produktu Przygotowanie i wysyłka faktury Produkcja i wysyłka produktu: Dział kontroli produkcji wprowadza zamówienie do realizacji (5 min) Następnie sprawdza, czy zamówiony produkt jest w magazynie. Jeśli produktu nie ma (80% przypadków), planowana jest produkcja. Zamówienie przekazywane jest do działu produkcji gdzie wykonuje się produkt. (1 godz.) Gotowy produkt przekazuje się do działu pakowania i wysyłki, gdzie jest pakowany (3 min) Po wyprodukowaniu produktu lub jeśli produkt jest w magazynie przygotowywane jest Zlecenie wysyłki (5 min) Produkt wysyłany jest do klienta Przygotowanie i wysyłka faktury Dział kredytu i fakturowania przygotowuje fakturę (5 min) Po otrzymaniu informacji z działu pakowania i wysyłki, że towar jest wysłany wysyłana jest faktura (4 min).

34 Studium przypadku Zakup na kredyt kupiecki Zadania: Zbuduj model procesu. Określ cele i efekty procesu, właścicieli i odbiorców. Wskaż klientów wewnętrznych i zewnętrznych procesu. Sformułuj pytania pomagające zweryfikować w jakim stopniu cele są zrealizowane. Określ miary (mierniki i wskaźniki), które dają odpowiedź na stawiane pytania. Uszereguj je w zależności od ich istotności

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO. Wybierz wariant optymalny dla Twojej firmy

Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO. Wybierz wariant optymalny dla Twojej firmy Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO Wybierz wariant optymalny dla Twojej firmy Spis treści: 1. Wstęp 2 2. Etapy wdrożenia Systemu Zarządzania ISO 2 3. Co decyduje o wyborze wariantu wdrożenia? 3

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation. Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation

Marketing Automation. Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation Marketing Automation Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation Co to jest Marketing Automation dlaczego świat zaczyna korzystać z systemów do automatyzacji Jak wykorzystywać system do

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo