Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminy zapłaty w transakcjach handlowych"

Transkrypt

1 Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

2 Wstęp...7 I. Ogólnie o przeciwdziałaniu opóźnieniom w płatnościach...9 I.1. Kredyt kupiecki... 9 I.2. Regulacje prawne dyrektywy UE i ustawy...10 I.3. Cel regulacji...11 I.4. Maksymalny termin zapłaty...11 I.5. Odsetki jako opłata za udzielenie kredytu kupieckiego a odsetki za opóźnienie w zapłacie...12 I.6. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności...12 I.7. Pozostałe modyfikacje regulacji o terminach zapłaty w transakcjach handlowych...13 I.8. Odrębne regulacje służące przeciwdziałaniu opóźnieniom w płatnościach...13 I.9. Brak przymusu korzystania z uprawnień oraz brak możliwości ograniczenia uprawnień...14 I.10. Stosunek przepisów ustawy do przepisów Kodeksu cywilnego...15 Warto zapamiętać...15 II. Transakcje handlowe...17 II.1. Definicja transakcji handlowej...17 II.2. Dostawa towaru...17 II.3. Świadczenie usługi...18 II.4. Związek z wykonywaną działalnością...19 II.5. Wyłączenia spod zastosowania ustawy...20 II.5.1. Ogólnie o wyłączeniach...20 II.5.2. Długi objęte postępowaniem upadłościowym lub naprawczym...21 II.5.3. Umowy dotyczące czynności bankowych...23 II.5.4. Umowy zawierane pomiędzy podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych...24 II.5.5. Umowy, których przedmiotem jest broń i amunicja...25 II.6. Forma umowy...26 Warto zapamiętać...27 III. Podmioty, do których ma zastosowanie ustawa...29 III.1. Przedsiębiorcy, podmioty publiczne, konsumenci...29 III.2. Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej...30 III.3. Podmioty prowadzące działalność niezaliczaną do działalności gospodarczej

3 III.4. Podmioty dokonujące zamówień według przepisów o zamówieniach publicznych...33 III.5. Osoby wykonujące wolny zawód...35 III.6. Zagraniczni przedsiębiorcy...36 III.7. Podmioty publiczne i podmioty lecznicze...38 Warto zapamiętać...41 IV. Terminy zapłaty...43 IV.1. Termin zapłaty a swoboda umów...43 IV.2. Termin zapłaty a wymagalność...43 IV.3. Termin zapłaty a Kodeks cywilny...43 IV.4. Jak liczyć terminy...44 IV.4.1. Oznaczanie terminu zapłaty...44 IV.4.2. Terminy oznaczone w dniach...45 IV.4.3. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach...46 IV.4.4. Dni wolne od pracy...49 IV.5. Termin zapłaty w transakcjach handlowych...50 IV.5.1. Różne terminy dla różnych podmiotów...50 IV.5.2. Strony określające termin zapłaty...50 IV.5.3. Początek biegu terminu...52 IV.5.4. Długość terminu...53 IV.5.5. Chwila zapłaty i wygaśnięcie zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia...56 IV.5.6. Udokumentowanie faktu doręczenia faktury oraz dostawy towaru lub wykonania usługi...58 IV.5.7. Zapłata przed terminem zastrzeżenie terminu na korzyść stron, skonto...59 IV.5.8. Prolongata terminu zapłaty...63 IV.5.9. Termin zapłaty w sytuacji badania towaru lub usługi...64 IV Dokonywanie zapłaty wynagrodzenia częściami...65 IV.6. Terminy zapłaty w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny...66 Warto zapamiętać...68 V. Odsetki...71 V.1. Ogólnie o odsetkach...71 V.2. Wysokość odsetek...72 V.2.1. Odsetki umowne...72 V.2.2. Odsetki ustawowe...72 V.2.3. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych...73 V.2.4. Odsetki maksymalne V.2.5. Ustawowe odsetki za opóźnienia w płatnościach według dyrektywy 2011/7/UE...75 V.3. Obliczanie kwoty odsetek...77 V.3.1. Wzór na obliczanie odsetek...77 V.3.2. Kalkulatory odsetek...78 V.3.3. Zmiana stawki odsetek

4 V.4. Odsetki stanowiące opłatę za udzielenie kredytu kupieckiego...79 V.4.1. Podmioty uprawnione do dochodzenia odsetek jako opłaty za kredyt kupiecki i zobowiązane do ich zapłaty...79 V.4.2. Warunki dochodzenia odsetek jako opłaty za kredyt kupiecki...79 V.4.3. Okres, za który przysługują odsetki jako opłata za kredyt kupiecki...80 V.4.4. Wysokość odsetek jako opłaty za kredyt kupiecki...83 V.4.5. Płatność odsetek jako opłaty za kredyt kupiecki...86 V.5. Odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia...87 V.5.1. Podmioty uprawnione do dochodzenia odsetek za opóźnienie i zobowiązane do ich zapłaty...87 V.5.2. Warunki dochodzenia odsetek za opóźnienie...87 V.5.3. Okres, za który przysługują odsetki za opóźnienie...87 V.5.4. Wysokość odsetek za opóźnienie...89 V.5.5. Płatność odsetek za opóźnienie...94 V.6. Odsetki w przypadku dokonywania zapłaty wynagrodzenia częściami...94 V.7. Zaliczanie płatności wynagrodzenia i odsetek...96 Warto zapamiętać...99 VI. Stała rekompensata i pozostałe uprawnienia wierzyciela VI.1. Stała rekompensata VI.1.1. Czym jest stała rekompensata i warunki jej otrzymania VI.1.2. Wysokość rekompensaty VI.1.3. Koszty odzyskiwania należności przekraczające kwotę stałej rekompensaty VI.1.4. Wymagalność stałej rekompensaty VI.1.5. Stała rekompensata w przypadku świadczenia spełnianego częściami VI.2. Zastrzeżenie prawa własności VI.3. Odszkodowanie w przypadku zwłoki dłużnika VI.4. Zabronione postanowienia umowne Warto zapamiętać VII. Dochodzenie uprawnień przed sądem VII.1. Postępowanie sądowe VII.1.1. Ogólnie o postępowaniu sądowym VII.1.2. Postępowanie nakazowe związane z transakcjami handlowymi VII.1.3. Postępowanie nakazowe związane z zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem lub uznaniem długu VII.1.4. Postępowanie upominawcze i tryb zwykły VII.2. Organizacje społeczne VII.3. Przedawnienie roszczeń VII.3.1. Przedawnienie roszczenia i jego skutki VII.3.2. Ogólne terminy przedawnienia VII.3.3. Przerwanie biegu przedawnienia VII.3.4. Zawieszenie biegu przedawnienia

5 VII.3.5. Przedawnienie należności głównej VII.3.6. Przedawnienie odsetek za opóźnienie VII.3.7. Przedawnienie odsetek jako opłaty za udzielenie kredytu kupieckiego VII.3.8. Przedawnienie kosztów dochodzenia należności Warto zapamiętać Załączniki Załącznik 1 Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty w transakcjach handlowych dla przedsiębiorcy Załącznik 2 Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty niebędącego podmiotem leczniczym ani jednostką sektora finansów publicznych Załącznik 3 Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty będącego podmiotem leczniczym Załącznik 4 Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty zaliczanego do jednostek sektora finansów publicznych Załącznik 5 Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Załącznik 6 Dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI Warszawa, listopad 2013 Spis treści Obowiązki informacyjne i regulaminy... 7 1. O czym konsument powinien zostać poinformowany przed dokonaniem zakupu przez Internet?..

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tekst jednolity / zmiany obowiązują od 28 marca2012r. Załącznik do uchwały nr 8/2012 Rady Nadzorczej FPK w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Odsetki stanowią wynagrodzenie wierzyciela za okres oczekiwania na spłatę należności oraz zapewniają pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo