FOTOGRAFIA POWIETRZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOTOGRAFIA POWIETRZNA"

Transkrypt

1 PORADY PRAWNE Adam Jurgilewicz FOTOGRAFIA POWIETRZNA Z wykształcenia lekarz medycyny, posiada również dyplom producenta TV i multimediów uzyskany w Polsko-Japońskiej WSTK. Jako lekarz pracował w szpitalach, a jako dyrektor artystyczny w agencjach reklamowych i studiach graficzno-produkcyjnych. Był zaangażowany w projekt wirtualnych symulatorów chirurgicznych, podczas gdy w tym samym czasie, wykładał grafikę komputerową dla studentów i projektował koncepcje opakowań dla wielu dobrze znanych marek produktów konsumenckich. Fotografuje, od kiedy skończył osiem lat i pod choinką znalazł radziecką Smienę. Odkrywa światło i kolor, eksperymentuje z różnymi technikami cyfrowymi, szeroką rozpiętością dynamiki tonów (HDR), podczerwienią, fotografią podwodną i powietrzną. Rejestruje miejsca, w których przebywa, budynki i ulice podczas złotej godziny codziennego życia miast pejzaże miejskie oraz pejzaże natury. Jego celem nie jest pokazywanie brzydoty, ludzkich ułomności, czy wynaturzeń, ale raczej piękna, ulotności chwili oraz ciekawostek świata. Pragnie by ludzie oglądający jego fotografie czuli pozytywne emocje, które pozostaną z nimi przynajmniej przez pewien czas. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce go modułu GPS po odbyciu wielokilometrowego lotu. Wszystkie te cechy sprawiają, iż spora liczba osób fotografujących i jednocześnie poszukujących inspiracji, świeżości i wyzwań technicznych sięgnąć może po taki sprzęt i rozpocząć swą przygodę właśnie z fotografią powietrzną. Aby przygoda trwała i się zbyt szybko nie zakończyła warto z pewnością zapoznać się z kilkoma aspektami przepisów praw- Współpracuje z firmą Epson France, a jego prace oglądać można w EPSON DigiGraphie Gallery oraz na Wystawy: Przestrzeń wizualna wielkich miast świata - IX Festiwal nauki i sztuki w Białymstoku, maj 2011 Pejzaże miejskie i pejzaże natury - Teatr Kamienica w Warszawie, wrzesień 2012 Galeria Garaż Fotograficzny, ekspozycja stała Katedry i kościoły Paryża - Teatr Kamienica w Warszawie, kwiecień 2014 Publikacje: Camerapixo Magazine, wrzesień 2012 Nagrody i wyróżnienia: 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym Białe Chwile, 2000 Zwycięzca tytułu World Photography Organisation Favourites Gallery, 2011 nych jakie warunkują co i w jaki sposób można, a czego nie można fotografować z powietrza w Polsce. Przepisy prawne Na wstępie zaznaczę iż nie jestem prawnikiem i moja ocena sytuacji legislacyjnej w zakresie fotografii powietrznej z pewnością nie wyczerpuje tematu. Wydaje się jednak, iż nie ma w Polsce dedykowa- Guilin, Chiny. Wydaje się, iż nie ma w Polsce dedykowanych przepisów prawnych regulujących całościowo kwestię artystycznej lub amatorskiej fotografii powietrznej. Przytoczone poniżej akty prawne nawiązują jedynie w poszczególnych aspektach do zagadnienia, ale z pewnością mogą okazać się przydatne. Fotografia obiektów naziemnych lub latających wykonywana z przestrzeni powietrznej nazywana jest fotografią lotniczą lub powietrzną. Do tego by aparat znalazł się w pewnej odległości nad 44 ziemią, razem z osobą fotografującą, wykorzystywano do niedawna balon (tak jak uczynił to Gaspard-Felix Tournachon, który w 1858 roku po raz pierwszy fotografował z powietrza Paryż), paralotnię, helikopter, czy samolot. W dzisiejszej dobie nie ma jednak konieczności fatygowania się tam osobiście. Można z powodzeniem wykorzystać latające, bezzałogowe statki powietrzne w postaci multikopterów, czy dronów, a zdjęcia wykonać zdalnie w trybie FPV (first person view) za pomocą dedykowanych aplikacji na smartfonie. Zarówno proste systemy RTF (ready to fly), takie jak np. Phantom 2 Vision firmy Dji 1, z fabrycznie wbudowaną kamerą i sterowaniem z iphona, jak i te bardziej zaawansowane jak S800 EVO tej samej firmy potrafią z wielką swobodą wzbijać się w powietrze na kilkaset metrów, utrzymywać stabilność zadanej pozycji oraz wracać same do punktu startu za pomocą pokładowe /2014 FOTO-KURIER 45

2 45 2 nych przepisów prawnych regulujących kwestię artystycznej lub amatorskiej fotografii powietrznej sensu stricte. Jako użytkownik drona jestem tematem żywo zainteresowany i dlatego zdecydowałem się przeszukać Internet, przejrzeć kodeksy i popytać znajomych prawników i fotografów. Przytoczone poniżej akty prawne nawiązują jedynie w poszczególnych aspektach do zagadnienia, Łabędzie na Kanale Augustowskim. ale z pewnością mogą okazać się przydatne. Jedne traktują o fotografii lotniczej na potrzeby kartografii i geodezji, inne o zasadach lotów modeli zdalnie sterowanych, ubezpieczeniu OC, prawie budowlanym, a jeszcze inne dotykają takich kwestii jak ochrona praw autorskich, własności prywatnej / wizerunku nawet jeżeli w tym szczególnym aspekcie mowa jest o wizerunku posesji, budynku lub Zamarźnięte Jezioro Necko, Augustów. innej formy przestrzennej widzianej z lotu ptaka. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z fotografią lotniczą zadają sobie rozmaite pytania, czy można fotografować budynki, pojazdy lub ludzi w miejscach publicznych? Czy przestrzeń powietrzna i to do jakiej wysokości ponad gruntem jest jeszcze przestrzenią prywatną? W jakiej klasie przestrzeni powietrznej obowiązują jakie zasady? Czy wreszcie, kiedy znajdujemy się w strefie zakazanej czyli przestrzeni powietrznej o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są zabronione? Organizacja przestrzeni powietrznej Spoglądając w niebo zdać sobie trzeba sprawę, iż powietrze to wcale nie tylko powietrze, a przestrzeń zorganizowana w strefy, obszary, rejony i różnego rodzaju korytarze powietrzne, gdzie obowiązywać mogą różne zasady i przepisy. 10 kwietnia 2013 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 440 rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze, do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Do przedmiotowego rozporządzenia dodano Załącznik NR 6 określający szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, które będą używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku (VLOS) (http://dziennikustaw.gov. pl/du/2013/440/1) 2. Załącznik określa odpowiedzialności operatora bezzałogowego statku powietrznego, do których między innymi należy zapewnienie używania go w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Loty w warunkach VLOS wykonuje się z zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, poza strefami kontrolowanymi lotnisk (to jest powyżej 5 km od ich granicy) oraz strefą niebezpieczną (D), zakazaną (P) oraz o ograniczonym ruchu lotniczym (R), co nie odnosi się do bezzałogowych statków powietrznych wykonujących lot swobodny. W rozporządzeniu ustawodawca nie definiuje jednak pojęcia lot swobodny. Podział przestrzeni powietrznej Do stałych struktur przestrzeni powietrznej należą: CTR strefy kontrolowane, TMA rejony kontrolowane, AWY sieci dróg lotniczych, P strefy zakazane, R strefy ograniczone, ATZ strefy ruchu lotniskowego. Do elastycznych struktur przestrzeni powietrznej zaliczamy: TSA strefy czasowo wydzielone, TRA strefy czasowo rezerwowane, TFR korytarze dolotowe do TSA, EA strefa ćwiczeń, MRT trasy lotnictwa wojskowego, ATZ strefy ruchu lotniskowego, MATZ wojskowe strefy ruchu lotniskowego, D strefy niebezpieczne, G strefa niekontrolowana. Pierwotnie proponowany w projekcie rozporządzenia górny limit lotów bezzałogowych statków powietrznych wynoszący zaledwie 150 metrów, nie znalazł się w jego ostatecznej wersji. Wydaje się więc, że operatorzy UAV mają do dyspozycji całą przestrzeń powietrzną niekontrolowanej strefy G, czyli wg FIR Warszawa od GND (poziom gruntu = 0 m) do FL (Flight Level poziom lotu) 095 (9500 stóp = 2850 metrów) poza przestrzenią kontrolowaną. W praktyce jednak po przekroczeniu metrów nasz statek powietrzny (zależnie od jego wielkości) przestaje być widoczny, a co za tym idzie nie będzie wtedy w użyciu w operacjach w zasięgu wzroku. Opisane powyżej wysokości należy oczywiście rozpatrywać w kwestii wysokości względnej. Wysokość względna to odległość pionowa poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od określonego poziomu odniesienia np. poziom lotniska startu lub lądowania. W odróżnieniu wysokość bezwzględna to odległość pionowa poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od średniego poziomu morza. Ciekawostką jest również fakt nieistnienia przyjętej /2014 FOTO-KURIER 47

3 Monaster w Supraślu k. Białegostoku, fot. Adam Jurgilewicz i Kamil Jurgilewicz. Etretat, Normandia, Francja. 47 umieszczona w widocznym miejscu na budowli. Znanych jest obecnie co najmniej kilka budynków na świecie, które zostały objęte ochroną prawną podobną do opisanej poniżej ochrony wizerunku osoby tj. zakazane jest rozpowszechnianie ich wizerunków, czy to w formie fotograficznej, malarskiej, czy jakiejkolwiek innej, bez zgody odpowiedniego organu. Najbardziej znane przykłady takich budowli to Wieża Eiffla, którą można fotografować dowolnie za dnia, ale już nie po zmroku, albowiem układ zainstalowanych na niej świateł jest chroniony prawem autorskim, czy też inny paryski przykład słynny wiatrak Moulin Rouge. Jeśli chodzi o publikowanie zdjęć, na których zostamiędzynarodowej granicy wysokości między przestrzenią powietrzną, przebywanie w której wymaga zgody danego państwa i przestrzenią kosmiczną, gdzie taka zgoda nie jest potrzebna. Przepisami rozporządzenia nie zostały objęte bezzałogowe statki powietrzne latające poza zasięgiem wzroku na zasadzie sterowania FPV oraz wykorzystujące loty po zaprogramowanych punktach kontrolnych z GCS (patrz słowniczek na końcu artykułu). Loty bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej strefy nadgranicznej (przestrzeń powietrzna rozciągająca się od granicy państwowej do odległości 6 km w głąb państwa) mogą się odbyć po złożeniu zgłoszenia co najmniej w przeddzień zamierzonych lotów oraz uzyskaniu zezwolenia właściwego organu służby ruchu lotniczego. W zgłoszeniu należy podać: 1/ rodzaj urządzenia; 2/ miejsce wykonywania lotów z określeniem miejsca startu, lądowania i wysokości lotów; 3/ datę i czas trwania lotów; 4/ nazwę organizatora i jego adres. Uwaga. Właściwy organ służby ruchu lotniczego na prośbę zainteresowanych osób będzie je informował o sytuacji ruchu lotniczego w przestrzeni planowanych przez nie lotów modeli statków powietrznych, rakiet itp. Rejon informacji powietrznej, w którym polskie władze lotnicze zapewniają służbę informacji powietrznej i służbę alarmową, nosi nazwę: polski rejon informacji powietrznej lub rejon informacji powietrznej Warszawa albo FIR Warszawa. Fotografowanie miejsc ogólnie dostępnych Przejdźmy teraz do przepisów regulujących fotografowanie budynków oraz wszelkiego rodzaju innych utworów wystawionych w miejscach ogólnie dostępnych np. rzeźb, czy fontann, a dokładnie do Art. 33 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który pozwala wykorzystywać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku (to jest nie do stworzenia takiej samej rzeźby, zbudowania takiego samego układu urbanistycznego, ogrodu, itd). Co jest istotne nie ma tu żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o cel takiego wykorzystania. A zatem fotografię utworu, który jest wystawiony na otwartej przestrzeni, w miejscu ogólnie dostępnym, można wykorzystać zarówno dla własnych celów osobistych, jak i dla celów zarobkowych, w ramach prowadzonej działalności (w czasopiśmie, folderze reklamowym, na pocztówce, w zdjęciach przeznaczonych na sprzedaż). Miejscem ogólnie dostępnym, jest także miejsce, do którego wstęp jest możliwy tylko odpłatnie np. wesołe miasteczko, do którego obowiązują bilety wstępu. Przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustanawiają ochronę dzieł architektonicznych, jednak odnosi się ona np. do budowania według cudzego projektu lub przypisywania sobie autorstwa takiego projektu, nie obejmuje zaś utrwalania wizerunku danego budynku w formie fotografii. Wyjątkiem od powyższej zasady będą budynki objęte specjalną ochroną prawną ze względu na istotne interesy państwa wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U ). Należy dodać, że powyższe rozporządzenie ustanawia jedynie możliwość objęcia obiektu zakazem fotografowania. Niezbędna jest jeszcze odpowiednia decyzja w tej materii, której dowodem powinna być stosowna tabliczka /2014 FOTO-KURIER 49

4 demonstracja, mecz piłkarski, koncert) na rozpowszechnianie wykonanych podczas takiej imprezy zdjęć, chyba że impreza ma charakter zamknięty i o powyższym decyduje regulamin imprezy. W praktyce i tak nie można jednak wykluczyć związanych z powyższą sferą roszczeń. We wnętrzach budynków nie obowiązuje opisane wyżej zezwolenie, nawet jeśli są one ogólnie dostępne. Ponieważ przy fotografowaniu wnętrz na pewno naruszymy tzw. mir domowy (wolność od niechcianych ingerencji) oraz prawo do prywatności, a także możemy naruszyć przepisy dotyczące wizerunku osób zawsze w praktyce konieczne jest uzyskanie zgody właściciela posesji. Fotografowanie osób łączają stosowanie przepisu o elemencie całości. Podobnie, w fotografii artystycznej można sobie wyobrazić sytuacje, w których dany człowiek specjalnie pozuje do zdjęcia, lub też nie zajmuje co prawda większej czy nawet dużej części kadru, jednak stanowi istotny lub niezbędny z punktu widzenia estetycznego element fotografii. Dodatkowo, nawet w przypadku spełnienia powyższych zasad, iż osoba stanowi jedynie szczegół całości zdjęcie w żaden sposób nie powinno naruszać prawa do prywatności przedstawionych na nim osób, ani w żaden sposób naruszać ich dóbr osobistych. Praktyka pokazuje, że wskazana jest tu maksymalna ostrożność. Fotografowanie z powietrza Osiedle mieszkaniowe w Józefosławiu. 49 ły uwiecznione nazwy lub znaki towarowe rozmaitych przedsiębiorców, logotypy instytucji (np. sponsorów imprezy), to nie ma żadnego jednoznacznego zakazu korzystania z nich. Ustawa Prawo własności przemysłowej zezwala na używanie cudzego znaku towarowego do celów innych, niż bezpośrednia konkurencja, pod warunkiem, że takie użycie odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. Również, nie ma prawnej regulacji co do tego, czy konieczne jest uzyskiwanie zgody organizatora imprezy otwartej (maraton, Uwieczniając na fotografii osobę, która stanowi część większej całości zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy, przechodniów, itp, i znalazła się tam przypadkowo nie trzeba uzyskiwać jej zgody na rozpowszechnianie takiego zdjęcia zgodnie z Art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednak przykładowo wykadrowanie fotografii może sprawić, że taka osoba stanie się postacią centralną głównym bohaterem historii opowiedzianej przez nas obrazem i przestanie być jedynie elementem całości, a wtedy konieczne jest uzyskanie wyraźnej zgody tej osoby. Prawo jest tu dość restrykcyjne i w praktyce tylko fotografia dużej grupy osób zwalnia nas z obowiązku uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku. Grupa kilku osób, zdjęcie portretowe (nawet niepozowane, reporterskie ) wy- Polskie prawo nie zabrania fotografowania w miejscach publicznych. Na fotografowanie na obszarach prywatnych powinniśmy uprzednio uzyskać zgodę właściciela, co właściwie nie wynika z żadnego przepisu, ale koresponduje z modną ostatnio ochroną prywatności. Innymi słowy zgoda nie jest wymagana przez ustawy, nie musimy jej uzyskiwać z góry, jednak jeśli zaniedbamy uzyskania zgody grozi nam utrata wyników naszej pracy, gdyż osoba zainteresowana może przekonać sąd, że upublicznienie widoku jej posesji narusza jej dobra osobiste (w szczególności prawo do spokoju, prywatności, tzw. mir domowy, czyli ochronę domu przed niepożądanymi wizytami). Oczywiście fotografowanie to jedno, a rozpowszechnianie wykonanej przez nas fotografii to drugie. Sama czynność fotografowania z powietrza Pałac Branickich, siedziba Akademii Medycznej w Białymstoku. wydaje się mniej groźna, gdyż trudno tu osobie sfotografowanej czy właścicielowi posesji skonstruować zarzut naruszenia prywatności. Ale dobrem osobistym jest też tzw. święty spokój jeśli nasz adwersarz udowodni, że nasz sprzęt narusza spokój nad posesją, powoduje lęk, niepokój, czy wreszcie hałasuje to musimy liczyć się z batalią prawną. Co ciekawe, z punktu widzenia prawa autorskiego miejsce, z którego wykonuje się zdjęcie nie ma znaczenia. Wejście na teren prywatny /2014 FOTO-KURIER 51

5 Słowniczek Powszechne skróty i określenia stosowane w odniesieniu do technologii i sprzętu wykorzystywanych w fotografii powietrznej: Dron statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi. D-World Drony w kontekście fotograficznym. UAV Unmanned Aerial Vehicles (Bezzałogowy statek latający). Quadcopter (Quadrocopter) zdalnie sterowane urządzenie przypominające helikopter, jednak wyposażone w cztery śmigła, które obracają się parami w przeciwnych kierunkach, co zapewnia dużą stabilność lotu Hexacopter urządzenie latające wyposażone w sześć ramion ze śmigłami Octocopter urządzenie latające wyposażone w osiem ramion ze śmigłami jeszcze większa stabilność oraz udźwig w porównaniu do mniejszych jednostek. RTF Ready to Fly (gotowy do lotu) dotyczy nowego sprzętu, który po wyjęciu z pudełka jest od razu gotowy do lotu. FPV First Person View (widok jaki widzi osoba sterująca dronem przez jego kamerę). BVR Beyond Visual Range (lot poza zasięgiem wzroku). VLOS Visual line-of-sight operation (lot w zasięgu widoczności wzroku). ATG Above the Ground (ponad powierzchnią gruntu). GCS Ground Control Station (Naziemna Stacja Kontrolna) często oznacza oprogramowanie, które umożliwia zaprogramowanie na mapie trasy / punktów jakie ma osiągnąć dron podczas swego przelotu. iosd Integrated On Screen Display (przekazywanie kluczowych informacji i parametrów lotu z drona do odbiornika i wyświetlanie ich na obrzeżach monitora). IMU Interial Measurement Unit urządzenie elektroniczne, które mierzy i przekazuje informacje o prędkości statku powietrznego, jego położeniu oraz siłach grawitacyjnych, które na niego oddziałują. IOC Intelligent Orientation Control (Inteligentna Kontrola Położenia Obiektu) Zazwyczaj kierunek lotu multikoptera do przodu jest taki sam jak kierunek w który skierowany jest jego nos / przód. Podczas stosowania funkcji IOC lot do przodu nie ma nic wspólnego z kierunkiem w którym skierowany jest nos. Przy zastosowaniu opcji Course lock flying kierunek lotu do przodu jest identyczny z zarejestrowanym pierwotnie kierunkiem w który skierowany był nos multikoptera podczas startu. Stosując opcję Home lock flying kierunek do przodu jest identyczny jak kierunek z miejsca startu do multikoptera. RTH Retur to Home (funkcja umożliwiająca powrót statku powietrznego do punktu startu, w przypadku utraty łączności ze sterującym nim nadajnikiem / radiem). POI Point of Interest Przy dobrym sygnale GPS umożliwia zapisanie aktualnej pozycji statku powietrznego przez operatora. GPS Global Positioning System (System Nawigacji Satelitarnej) ESC Electronic Speed Controller (Regulator prędkości) PMU Power Management Unit (Jednostka zarządzania mocą) LBW Low Battery Warning (ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii) 51 własność pozioma może stanowić naruszenie niektórych przepisów prawa rzeczowego i być przedmiotem odpowiedzialności cywilnej, jednak nie wpłynie na dopuszczalność wykonania fotografii domu. Tu ponownie wracamy do kwestii terenu prywatnego w odniesieniu do przestrzeni powietrznej bezpośrednio nad nim własność pionowa. W czasach, w których bracia Wright skonstruowali samolot, a było to w roku 1903, amerykańskie prawo stanowiło, że właściciel ziemi posiada na własność nie tylko jej powierzchnię, ale także cały obszar znajdujący się poniżej, aż do jądra ziemi, i całą przestrzeń nad nią, ciągnącą się w górę, w nieskończoność. Na szczęście dla fotografów powietrznych własność tej przestrzeni w dobie współczesnej sięga jedynie tak daleko, jak to wynika ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu (np. tam, gdzie jest najwyższy szczyt zabudowania lub góry, drzewa, itd. na tym terenie). W myśl artykułu 46 Kodeksu Cywilnego nieruchomością gruntową jest część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności. Natomiast Art. 143 k.c. mówi, iż w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu (kryterium Wiatrak, Studzianki k. Białegostoku. bądź co bądź nieprecyzyjne) własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Z przytoczonych przepisów wynika więc, że nieruchomości nie są tworami dwuwymiarowymi, właściciel nie korzysta wyłącznie z powierzchni swego gruntu, lecz także z podziemia oraz z przestrzeni nad powierzchnią. Zastosowanie w art. 143 k.c. klauzuli społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu oznacza, że uprawniony może korzystać z przestrzeni nad i pod powierzchnią gruntu w takich granicach, w jakich jest to niezbędne dla realizacji funkcji przysługującego mu prawa. Ustalenie zatem, czy działanie podejmowane przez właściciela dokonywane jest w przestrzeni, do której jest on uprawniony, wymaga każdorazowo oceny tych zachowań z punktu widzenia funkcji (przeznaczenia). W praktyce właściwie własność działki rozciąga się w górę tak wysoko, jak wysoko można ją zabudować, a właściciel zgłaszający pretensje musi udowodnić, że nie tylko potencjalnie naruszamy to prawo fotografując z powietrza, ale że faktycznie w czymś mu to zaszkodziło. Jeżeli więc nasz fotografujący dron porusza się ponad dachami i drzewami znajdującymi się na terenie prywatnym to tym samym, w większości przypadków, nie narusza on niczyjej własności. Pamiętajmy jednak o emisji hałasu, spalin itd. ciągle aktualne pozostają roszczenia o naruszenie spokoju, prywatności, miru domowego, powodowanie lęków itd. Ubezpieczenie OC Załącznik NR 7 rozporządzenia Ministra TBiGM określa wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących statki powietrzne. Z przepisów wynika, iż operatorzy UAV o masie do 5 kg są zwolnieni z konieczności posiadania takiego ubezpieczenia. Jednak mimo wszystko zajmując się fotografią powietrzną i korzystając często ze sprzętu latającego warto polisę OC wykupić. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy na skutek awarii wylądujemy przypadkowo na czymś lub co gorsze na kimś i wyrządzimy mu krzywdę. Obowiązkiem ubezpieczenia objęto modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie do 20 kg z tym, że minimalną sumę gwarancyjną ustalano dla osób eksploatujących modele latające o masie od 5 do 20 kg. Fotogrametria Należy zdawać sobie również sprawę z wielu obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych wykorzystywanych do celów geodezji i kartografii. Zajmowanie się taką fotografią wymaga koncesji. Z racji tego, iż ten temat nie stanowi przedmiotu rozważań w świetle artystycznej fotografii lotniczej nie rozwijamy go w tym miejscu, a wszystkich zainteresowanych odsyłamy do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykonywania fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju oraz pomiarów i opracowań fotogrametrycznych. tekst i zdjęcia niepodpisane: Adam Jurgilewicz (Aerial Magicgrapher i HDRoner) 52 4/2014 FOTO-KURIER 53

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY FOTOACC GRZEGORZ ŁOBODZIŃSKI

OFERTA FIRMY FOTOACC GRZEGORZ ŁOBODZIŃSKI OFERTA FIRMY FOTOACC GRZEGORZ ŁOBODZIŃSKI fotografia i film produkcja i naprawy dronów www.fotoacc.pl biuro@fotoacc.pl +48 512 233 363 +48 512 233 363 film fotografia Nasza przygoda z projektowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Wybrane zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS IK-n Punkty ECTS: 3

Wybrane zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS IK-n Punkty ECTS: 3 Nazwa modułu: Wybrane zastosowania latających (BSL) w inżynierii środowiska Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-424-IK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

DRONY PORADNIK PRAWNY. adw. dr Łukasz Goździaszek. www.gozdziaszek.pl

DRONY PORADNIK PRAWNY. adw. dr Łukasz Goździaszek. www.gozdziaszek.pl DRONY PORADNIK PRAWNY adw. dr Łukasz Goździaszek www.gozdziaszek.pl STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.8.2015 O PORADNIKU Drony, czyli co? Fachowa nazwa dronów to bezzałogowe statki powietrzne. Drony to zatem samoloty,

Bardziej szczegółowo

Uwagi Aeroklubu Polskiego wg stanu na dzień 22 stycznia 2013. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia..

Uwagi Aeroklubu Polskiego wg stanu na dzień 22 stycznia 2013. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. Uwagi Aeroklubu Polskiego wg stanu na dzień 22 stycznia 2013. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warszawa 22 października 2015 1 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom biorącym udział w szkoleniu do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych

Bardziej szczegółowo

Art. 126. Karol Juszczyk. dyr. ds. badań i rozwoju Robokoptr Technologies

Art. 126. Karol Juszczyk. dyr. ds. badań i rozwoju Robokoptr Technologies Karol Juszczyk dyr. ds. badań i rozwoju Robokoptr Technologies Analiza założeń oraz opracowanie uwag w ramach konsultacji z Urzędem Lotnictwa Cywilnego do nowego ustawodawstwa i przepisów prawnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UWAGI AEROKLUBU POLSKIEGO DOTYCZĄCE LOTÓW AKROBACYJNYCH

UWAGI AEROKLUBU POLSKIEGO DOTYCZĄCE LOTÓW AKROBACYJNYCH I. UWAGI OGÓLNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze zabrania się wykonywania przez statki powietrzne lotów próbnych, akrobacyjnych oraz organizowania pokazów lotniczych nad osiedlami i innymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949)

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) PRAWO LOTNICZE ŹRÓDŁA Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) Porozumienie w sprawie wykonywania międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA"

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem ZDROWA WOLA REGULAMIN konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA" Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie FOTOGRAFII zwanego dalej pracą konkursową w ramach 10 lecia organizacji wolskich rodzinnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Wielowirnikowiec www.ossomedia.com

Wielowirnikowiec www.ossomedia.com www.ossomedia.com Wielowirnikowiec to profesjonalne, bezzałogowe urządzenie latające, zdalnie sterowane z ziemi. Jego głównym zadaniem jest rejestracja zdjęć i filmów z powietrza. Na pokładzie Wielowirnikowca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Konkurs fotograficzny realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pt. OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ. Cel i tematyka

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu?

Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu? 1 Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu? Po moim poprzednim artykule w gazetce szkolnej dostałam dużo listów z pytaniami o problemy związane z prawem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl Regulamin Konkursu na nazwę i wizerunek Maskotki Ski Regionu Śnieżnik 1. Organizator Organizatorem Konkursu Graficznego na Maskotkę Ski Regionu Śnieżnik jest Ski Region Śnieżnik przy udziale Ośrodka Narciarskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego Regulamin konkursu fotograficznego I. Organizator: Organizatorem konkursu jest Grupa Nieformalna Arbuz (dalej zwane: Organizatorem ). Projekt finansowany jest przez Centrum Aktywności Lokalnej w ramach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI TROCHĘ TECHNIKI Przysłona (źrenica) regulowany otwór w obiektywie pozwalający na kontrolę ilości padającego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 60 lat Osiedla Przyjaźń (zwanego dalej Konkursem )

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 60 lat Osiedla Przyjaźń (zwanego dalej Konkursem ) REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 60 lat Osiedla Przyjaźń (zwanego dalej Konkursem ) I Organizatorzy Konkursu Organizatorem Konkursu jest Inicjatywa Osiedle Przyjaźń z siedzibą: 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU KONKURS ZAKOŁUJ TU REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu ZAKOŁUJ TU, zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Gdańskiej 6, zwany

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawo autorskie

Temat: Prawo autorskie Temat: Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wakacje z Olloclip. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Wakacje z Olloclip. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wakacje z Olloclip 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki Konkursu Wakacje z Olloclip zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce Raport o aktualnym stanie prawnym odnoszącym się do bezzałogowych statków powietrznych (Raport otwarcia) Urząd Lotnictwa Cywilnego Zespół do spraw bezzałogowych statków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Definicje

Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 18/2014 Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 30.06.2014 r. Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Fundusze unijne obok nas (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Posiadamy uprawnienia Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych UAVO VLOS wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Posiadamy uprawnienia Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych UAVO VLOS wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Flykopter to nie tylko filmowanie i zdjęcia z powietrza. To pasja do latania, doświadczenie, wiedza, profesjonalizm i bezpieczeostwo. Uwiecznimy dla Ciebie ważne wydarzenie, przygotujemy relację z imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DZIKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DZIKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE I. Organizator REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DZIKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE Woliński Park Narodowy, ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje. II. Sponsor Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła 1. Organizatorem konkursu Projekt: pszczoła jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą przy ul. Lirowej 13, 02-387 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego

świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego fot. Artur Gajdziński v 0.1 świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego Z A W A R T O Ś Ć CZY MUSZĘ POSIADAĆ LICENCJĘ? GDZIE MOGĘ ZROBIĆ WYMAGANE SZKOLENIE? DO CZEGO UPRAWNIA ŚWIADECTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH I UDZIELENIA LICENCJI NA ICH WYKORZYSTYWANIE

UMOWA WYKONANIA UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH I UDZIELENIA LICENCJI NA ICH WYKORZYSTYWANIE UMOWA WYKONANIA UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH I UDZIELENIA LICENCJI NA ICH WYKORZYSTYWANIE POMIĘDZY STRONAMI : FOTOGRAF MODEL IMIĘ NAZWISKO PESEL ADRES 1 1. Umowa dotyczy wykonania utworów fotograficznych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin 4 Pory Roku w Obiektywie Uroki Jeziora Zegrzyńskiego

Regulamin 4 Pory Roku w Obiektywie Uroki Jeziora Zegrzyńskiego Regulamin 4 Pory Roku w Obiektywie Uroki Jeziora Zegrzyńskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Cel Celem konkursu jest zainteresowanie oraz zachęcenie mieszkańców i sympatyków do aktywnego wypoczynku z aparatem

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego Źródło Autorstwo dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

REGULAMIN. konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania REGULAMIN konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kraina Szlaków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest gmina Miasto Marki, zwane dalej Organizatorem. 2.Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego BIORÓŻNORODNOŚĆ POLSKI POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ W OBIEKTYWIE

Regulamin konkursu fotograficznego BIORÓŻNORODNOŚĆ POLSKI POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ W OBIEKTYWIE Regulamin konkursu fotograficznego BIORÓŻNORODNOŚĆ POLSKI POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ W OBIEKTYWIE 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu

Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015 1 Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu SElfie+, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r.

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r. Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej wrzesień 2011 r. Pokrycie podłużne: ok. 80% Pokrycie poprzeczne: ok. 60-70% Ortomozaika Wymagania dla płatowca Łatwość obsługi przez max 2 osoby Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Przegląd zdjęć lotniczych lasów wykonanych w projekcie HESOFF. Mariusz Kacprzak, Konrad Wodziński

Przegląd zdjęć lotniczych lasów wykonanych w projekcie HESOFF. Mariusz Kacprzak, Konrad Wodziński Przegląd zdjęć lotniczych lasów wykonanych w projekcie HESOFF Mariusz Kacprzak, Konrad Wodziński Plan prezentacji: 1) Omówienie głównych celów projektu oraz jego głównych założeń 2) Opis platformy multisensorowej

Bardziej szczegółowo

Klub Fotograficzny START

Klub Fotograficzny START PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie Klub Fotograficzny PTTK Ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn tel./fax: 033/852-11-86 Regulamin VI ODDZIAŁOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Postanowienia ogólne 1.Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY. Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Przecław

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY. Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Przecław Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.9.2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 września 2015r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Nowa Galicja w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Nowa Galicja w obiektywie Europejski Fundusz Rolny na rzecz : Europa inwestująca w obszary wiejskie. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Nowa Galicja w obiektywie organizowanego przez 1 Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD Asystent Lądowania ILS (ang. Instrument Landing System) jest systemem wspierającym bezpieczne i precyzyjne lądowanie modelem w warunkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Moja miejscowość wczoraj i dziś

Regulamin Konkursu Fotograficznego Moja miejscowość wczoraj i dziś Regulamin Konkursu Fotograficznego Moja miejscowość wczoraj i dziś z dnia 04 kwietnia 2016 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych.

Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. W odróżnieniu od tradycyjnej fotografii, panoramy sferyczne

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT100 Przekaźnik Przewód zasilający Instrukcja obsługi Instalacja karta SIM Karta

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Temat 2 1. Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego 2. Terenowy rozmiar piksela 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Projektowanie Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015

Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015 Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015 I. Postanowienia ogólne 1.Sztuka kompozycji ogrodu/balkonu - Najpiękniejszy ogród i balkon dzielnicy

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Zielona energia co daje nam przyroda by poruszać świat 1 Cel i tematyka konkursu 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Człowiek najlepsza inwestycja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Człowiek najlepsza inwestycja Cel i tematyka konkursu 1 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (dalej: WUP

Bardziej szczegółowo

Pogranicze w obiektywie - konkurs fotograficzny

Pogranicze w obiektywie - konkurs fotograficzny Pogranicze w obiektywie - konkurs fotograficzny ~ R E G U L A M I N ~ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POGRANICZE W OBIEKTYWIE I. Przepisy ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Pogranicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

Bardziej szczegółowo

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Karol Kwiatek Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Karol.Kwiatek@uek.krakow.pl 23.05.2014

Bardziej szczegółowo

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r.

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r. Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Warszawa, 23.05.2014 r. Zarządzanie polską przestrzenia powietrzną ASM1 Przestrzeń powietrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Fotograficznego Miasto nocą

Regulamin. Konkursu Fotograficznego Miasto nocą Regulamin Konkursu Fotograficznego Miasto nocą Organizator: Fundacja Wspieram ul. Ciołka 30, 01-432 Warszawa 22 224 58 69 22 837 91 44 Partner: Akademia Fotografii w Warszawie www.akademiafotografii.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy w fotogrametrii aparat musi być wyposażony w obiektyw stałoogniskowy z jednym aparatem można

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Wałcz moje miasto w bieli. dla mieszkańców miasta Wałcz i jego okolic. Cel i tematyka konkursu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Wałcz moje miasto w bieli. dla mieszkańców miasta Wałcz i jego okolic. Cel i tematyka konkursu REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla mieszkańców miasta Wałcz i jego okolic pod hasłem Wałcz moje miasto w bieli Cel i tematyka konkursu 1. Urząd Miasta Wałcz ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Wałcz

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 31 OGŁOSZENIE Nr 11 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

.~~ Kraków, dnia 26 stycznia 2016 r. PR /2016

.~~ Kraków, dnia 26 stycznia 2016 r. PR /2016 .. -, URZĄD MIASTA KRAKOWA Zespół Radców Prawnych i. I 31;004 Kraków, pl. W5z*s;t1

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Płatek, Marcel Smoliński

Krzysztof Płatek, Marcel Smoliński Krzysztof Płatek, Marcel Smoliński Samolot udźwigowy na zawody Air Cargo 2015 Stuttgart ukończenie: sierpień 2015 Prototyp samolotu solarnego SOLARIS ukończenie: wrzesień 2015 Prototyp samolotu dalekiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY 1 Organizatorem Konkursu plastycznego pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM

Bardziej szczegółowo