Jak zorganizować wypoczynek dzieci?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zorganizować wypoczynek dzieci?"

Transkrypt

1 234&56-+*/77-88,.9&$6::;*<(::,-./-*0'!#1&(!"#$%&'!!()*+*& ZESZYT NR 1 Jak zorganizować wypoczynek dzieci? Joanna i Łukasz Górowscy Wrocław 2007 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Sfinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2 Od wydawcy: Niniejszy pozarządowych ramach Obywatelskich. Przeznaczony materiał poprzez został system przygotowany szkoleń, w poradnictwa, ramach projektu promocji "Wsparcie i wymiany organizacji wypoczynek Pozarządowej jest dla organizacji Placówki Kształcenia pozarządowych, Dorosłych które dotowanego we własnym przez zakresie Fundusz informacji organizują Inicjatyw w takŝe w Stanowi placówce z wychowawcami. wakacyjny Poradnik i młodzieŝy, ma pomóc pracują w przygotowaniu z dziećmi w zarówno świetlicach półkolonii, środowiskowych, zabaw, przeprowadzaniu owoc opiekuńczej, naszych dla jak 10-letnich dzieci i na atrakcyjnych koloniach; doświadczeń szkoleń i bezpiecznych w pracy przeprowadzanych z dziećmi zajęć. i młodzieŝą, dla animatorów zarówno jak gier i w kolonii, Jeśli dla kandydatów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku. i informacjami po przeczytaniu broszury, nasuną się Państwu jakieś dodatkowe pytania, chętnie słuŝymy 0

3 organizacji, wprost Drogi wypływają czytelniku, wypoczynku. z Trzymasz z rozporządzenia, pojechania wieloletniego przed sobą doświadczenia placówkę częściowo poradnik wypoczynku. nasze napisany w pracy komentarze, z Częściowo po dziećmi to, by i ułatwić znajdziesz młodzieŝą praktyczne Ci przygotowanie m.in. tu wskazówki, treści na placówkach przywołane się które do I WPROWADZENIE Mamy nadzieję, PRZEPISY Ŝe poradnik ten ułatwi Ci przygotowania, rozwieje wątpliwości. Dodatkowo, W Organizatorami Na początek 1. Kto i kilka jak moŝe niezbędnych zorganizować formalności. placówkę Podamy wypoczynku? jednostki przywołanym rozporządzenie wypoczynku rozporządzeniu to mogą jest moŝemy załączone być szkoły przeczytać: w dokumentach i placówki, je osoby na zgodnie płycie prawne CD. z i rozporządzeniem1. organizowany wypoczynku placówkami organizacyjnie formach wypoczynku nieposiadające wyjazdowego osobowości (np. kolonie, prawnej. obozy, Wypoczynek zimowiska) fizyczne, moŝe i formach a takŝe konne wypoczynku. w miejscu zamieszkania Mogą być stacjonarne, (np. półkolonie, jak i w ferie drodze w tzn. mieście), wędrowne, zwanych Ŝeglarskie, dalej być Organizator zgłoszenia itp. do ewidencji placówek musi zgłosić wypoczynku placówkę oraz wypoczynku dołączyć do kuratorowi niego następujące oświaty na druku 1 dokumenty: - poza zatwierdza warunków, kartę granicą kwalifikacyjną kraju). Kartę obiektu kwalifikacyjna (nie dotyczy znajdziesz obozów wędrownych w załączonych oraz dokumentach. form organizowanych takŝe Rozporządzenie zasad w jakie jego sanepidzie, muszą organizowania Minister spełniać straŝy Edukacji poŝarnej nadzorowania. organizatorzy Narodowej i w urzędzie i wypoczynku Sportu gminy z dnia dla i 21 dostarcza dzieci stycznia i młodzieŝy organizatorom 1997r. w szkolnej, Wypisuje sprawie a ją, 1

4 właściciel namiotowe; informacje Imienny dane dotyczące (zarządca) o kwalifikacjach kwalifikacji lub najemca pracowników obiektu. medycznych Obiektem pedagogicznych jest przewidzianych zarówno i kierownika lokal, do placówki, budynek, zatrudnienia. a jak takŝe i pole potwierdzenie uczestników ewidencji; informacje wykaz, na uprawnień temat krótkie formy charakterystyki, medycznych wypoczynku, to numery liczby wymagane świadectw, turnusów, minimum; czasu przez trwania kogo wystawione, - ( w tym liczby dzieci poniŝej 10 r. Ŝycia) dane wpisujemy na oraz wniosku liczby Jeśli program w pracy obozów z dziećmi wędrownych i młodzieŝą przebieg (rehabilitacyjny, trasy sportowy, malarski, profilaktyczny o wpis itp.), do kuratorowi W względu województwie, przypadku placówka ze placówek względu jest organizowana na w kraju, miejsce dokumenty poza siedziby granicą organizatora. przedstawia Polski dokumenty się kuratorowi składamy oświaty właściwemu pierwszego dosłać na turnusu. lokalizację w 3 egz. W placówki razie gdy pilnej w ( innym). w potrzeby 2 egz, NaleŜy gdy moŝna je złoŝyć zgłoszenie 14 ma dni przefasować, siedzibę przed rozpoczęciem w tym a następnie samym właściwemu ze Następnie, o na zgłoszeniu pocztą. placówki dokonaniu z odpowiednim w/w czynności, numerem kurator wpisu. oświaty To wydaje zaświadczeni organizatorowi naleŝy zabrać zaświadczenie ze sobą ponownie placówkę 2. Kto wypoczynku. W 1) Wbrew pozorom, moŝe nie być jest to wychowawcą wcale takie oczywiste. w placówce Aby rozwiać wypoczynku? 2) placówkach nauczyciele, przytoczmy, wypoczynku co na wychowawcami ten temat mówi mogą rozporządzenie: być: wszelkie wątpliwości, pedagogiczne, 3) odpowiedniego 4) studenci słuchacze szkół kolegiów wyŝszych odbyciu nauczycielskich odpowiedniego kierunków i specjalności, nauczycielskich przeszkolenia, których kolegiów program językowych, obejmuje po przygotowanie obejmującego osoby posiadające program przeszkolenia, zaświadczenia określony w załączniku o ukończeniu nr 4 kursu do rozporządzenia, dla wychowawców kolonijnych, odbyciu 2

5 5) 6) Krajoznawczego, 7) Dodatkowo instruktorzy przodownicy harcerscy turystyki kwalifikowanej od stopnia przewodnika oraz instruktorzy włącznie, 1)mieć trenerzy i osoby instruktorzy wypisane sportowi. w punktach: 4, 5 i 6 obowiązują Polskiego poniŝsze Towarzystwa warunki: Turystyczno- 2) pełniących 3) 4) ukończone co najmniej 18 lat średnie Ŝycia, Jeśli funkcję odpowiednie placówkach warunki wykształcenie, zdrowotne, prowadzonych potwierdzone (nie przez dotyczy organizacje zaświadczeniem instruktorów harcerskie), harcerskich określają, NaleŜy posiadać mimo predyspozycje powyŝszych wyjaśnień do pracy wychowawczej pojawiają się jakieś z dziećmi wątpliwości, i młodzieŝą. których lekarskim, kursy świadectwo na pamiętać, oznacza wychowawców Ŝe to, tylko Ŝe są lub instytucje, to kwestie, kierowników które o które maja placówek naleŝy waŝna zapytać wypoczynku, zgodę kuratora Kuratorium a oświaty. wystawione mogą te organizować punkty przez nie Najpierw 3. Jakie powinno są obowiązki mieć pieczątkę wychowawcy Kuratorium. będziemy 1) przedstawiamy stosowny zapis rozporządzenia, w placówce wypoczynku? 2) 3) zapoznanie prowadzenie mówić się dziennika w z dalszych kartami zajęć, kwalifikacyjnymi rozdziałach którego tego wzór uczestników poradnika: stanowi załącznik wypoczynku, a nr szerzej 5 do rozporządzenia, o tych obowiązkach 4) 5) innych 6) opracowywanie organizowanie sprawowanie opieki zajęć planów zgodnie nad pracy uczestnikami z wychowawczej rozkładem grupy dnia, grupy, 7) PoniŜej zapewnienie prowadzenie czynności bardziej bezpieczeństwa innych praktycznie opiekuńczych, zajęć omówimy, zleconych uczestnikom jak przez naleŝy grupy, kierownika w te zakresie obowiązki placówki higieny, rozumieć wypoczynku. zdrowia, i wykonywać. wyŝywienia oraz 3

6 4. Liczba przekraczać W Ilość uczestników osób pod opieką wypoczynku jednego pozostających wychowawcy. wychowawcy przypadku 20 osób. dzieci do 10 r.ŝ liczba uczestników pod opieką pozostających jednego wychowawcy pod opieką nie jednego moŝe Liczba zmniejszeniu, opieki stopnia uczestników nie moŝe wypoczynku przekraczać pozostających 15 osób. wychowawczej lub niepełnosprawności. pomocy. jeŝeli np. z rodzin uczestnikami Zmniejszenie dysfunkcyjnych. Ta sama są liczby zasada dzieci uczestników i dotyczy młodzieŝ pod dzieci następuje opieką niepełnosprawna wymagających jednego w zaleŝności wychowawcy wymagająca szczególnej od rodzaju opieki stałej ulega i Karty II. 1. Czynności PRZYGOTOWANIE wychowawcy przed DO wyjazdem WYJAZDU Wszyscy musza uczestników uczestnicy placówki wypoczynku, zarówno na wyjazdowej, placówkę wypoczynku wychowawca się z wypełnić znajdzie tzw. kartę się z dziećmi kwalifikacyjną w autokarze uczestnika. lub pociągu (załącznik jego jak do obowiązkiem i w rozporządzenia). miejscu jest zamieszkania wyjazdem, rodzicami kartami uczestników, i wyjazdu. przejmuje Czasem jest bowiem tak, odpowiedzialność koloniści nie są grupę podzieleni momentu na grupy zapoznać rozstania Zanim placówkę przeczytać prawo wychowawca a dopiero na nie placówce wie jakiej (kolonii, grupy moŝe obozie, się zimowisku). spodziewać. W takiej związku sytuacji z tym jadąc powinien przed informacje, przed karty wyjazdem wszystkich poprosić uczestników. organizatora Wychowawca o udostępnienie z punktu kart uczestników. widzenia formalnego NajwaŜniejsze ma chorobach, zdrowy, dziecko podejmuje kwalifikuje bezpieczny które uczuleniach, decyzje, powinno się wypoczynek. do przeciwwskazaniach się udziału zgadza sprawdzić, W w się placówce przypadkach przyjąć informacje itp.), wypoczynku wątpliwych, dziecko aby o móc stanie i np. zapewnić to zdrowia to organizator z lekarz powaŝnymi kaŝdemu dziecka, powinien na (o tej uczestnikowi problemami przebytych orzec, podstawie czy 4

7 Wychowawcy funkcjonowania astmatycznymi. a zagroŝenie rodzice z nawrotu powodu Zdarza choroby, moŝliwości się czasem, powikłań utraty ze dziecko wpłaty i w tuz efekcie nie przed informują dziecko wyjazdem o nie tym przebyło korzysta na karcie. powaŝną z wypoczynku. Stwarza chorobę, opisane, powinni w grupie teŝ itp. zapoznać MoŜe się być z tak, informacjami Ŝe te informacje dotyczącymi będą zachowania zdawkowe, dziecka, niedokładnie jego to ten rodzice, Kamil dobrze punkt jest wychowawcy, ale karty nieśmiały trzeba moŝe dopilnować którzy wypełnić łatwiej karty tej będzie rodzic. formalności. wypełniają wychowawcy Na szczęście szczegółowo Jeśli dziecko pomóc nasze wiedząc nie mu doświadczenie ma przełamać o juŝ tym, kontaktu Ŝe lody pokazuje, gdy ze i napiszą poczuć szkołą, Ŝe np. się są to Plan śaden pracy w grupie. grupy, powinno wiatr grupy namiotami, do obowiązków organizowanie się przygotować nie wychowawcy jest zajęć dobry plan zgodnie pracy naleŝy dla z grupy. Kapitana, rozkładem m.in. Uwzględniając opracowywanie który dnia. Dlatego formę wie planów przed dokąd i rodzaj wyjazdem pracy płynąć placówki wychowawczej na (Platon) (obóz placówkę pod płeć planu szanse uniknie uczestników, pracy. to, kolonia Dlaczego Ŝe proponowany teren w budynkach, przygotowywać na jakim program będziecie obóz taki będzie sportowy, wypoczywać plan ciekawy, przed kolonia zostaną wyjazdem? - moŝna z nauką zabierane przystąpić Dzięki angielskiego niezbędne temu do przygotowania zwiększa itd.), pomoce, wiek się i kadry, z siłę, komfortu kilkunastoma pomysły się być nudy, na pomocą, dzieciakami a zajęcia zyska a na zadowolenie pod następny kadra opieką, dla swoich planu. dzień. dają w Niejednokrotnie Dobry podopiecznych. kość i plan trudno da po czas dni Oczywiście wyczerpującym na na placówce, odpoczynek, to plan 24 dniu ma h poczucie na być znaleźć dobę dla modyfikować warunków realizację a zarówno pracy. ośrodka, i trzeba NaleŜy celów sił tak uczestników, pamiętać rekreacyjnych, robić, dostosowując jednak moŝliwości turystycznych, o tym, go finansowych Ŝe dobrze jak miejscu i wychowawczych, przygotowany itd. do warunków Dobry plan edukacyjnych, plan pogodowych, uwzględnia daje się Oto bloki godziny ogólny takŝe przykładowe zajęć: harmonogram, prozdrowotnych będzie przedpołudniowy, trwał plany kaŝdy rozkład pracy i profilaktycznych. z nich, na dnia. popołudniowy placówce zaleŝy od wypoczynku tego, i wieczorny. jaki będzie kaŝdy To, obowiązywał jak dzień długo podzielony i na której danej został do placówce na której trzy 5

8 - uczestników, Piątek Sobota Niedziela Poniedziałek HARMONOGRAM Wtorek KOLONII zakwaterowanie Przyjazd Środa Czwartek Piątek Spotkanie zapoznawcze Spacer najbliŝszej okolicy- zapoznanie terenem z Zajęcia grupach: Gry świeŝym powietrzu i zabawy w na Zajęcia Odreagowywanie napięć gazetą, -wizualizacja z balonami) (zabawy zakresu: z Dzień Rozgrywki indywidualne: skakanka, badminton, hop, rzut Sportowca do hula- celu, Dzień Warsztat instrumentów Przygotowanie festiwalu Muzykanta twórczych do Konkurs pt.: Kartka plastyczny z Zajęcia kolonii integracyjne grupach, w - galerii- konkursu Spotkanie finał w WYCIECZKA autokarowa Obrzędowość grup, Zajęcia Zapoznanie regulaminami z warsztatowe pt.: Portret kolonii technika -naszej Telefoniada colage u (quiz ruchowy) wiedzowo- Podchody Zawody Przestrzenna Planszowa na basenie Gra Festiwal Wakacyjnejzabawa: na solistę Piosenki UwaŜaj Zabawa pt.: Ćwierćlandia z fabułą Spotkanie kominkowe Poznajmy nasze grupy pt.: Dyskoteka Samopoznaniebudowanie poczucia własnej wartości cz. I kalambur Turniej Rozgrywki zespołowe (PidŜama Dyskoteka party) Tańce integracyjne Warsztat twórczości pt.: malowanie muzyki 6 do

9 6.07. Połowinki- kolonisty Sobota 7. Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Wesołe rywalizacja gry: Dzień Sobota między męską częścią Ŝeńską i Zabawy kolonii kredą pt.: Karykatur a wychowawcy Konkurs z Dzień Warsztat plastyczny - wędki łódki Marynarza z kory, Zajęcia Samopoznaniebudowanie poczucia wartości cz. z własnej zakresu: II Zabawa pt.: Hollywood PodróŜ z fabułą do Dzień Warsztat konkurs kolonijnej Dziennikarza gazetki reklamy, Dzień Warsztat wraŝliwości Teatru twórczej Spacer okolicy- poŝegnanie Konkurs najlepsze przebranie -przygotowania do W spotkania Domu na na Konkurencje Mody sportowe wesoło tańców integracyjnych Nauka na Chrzest kolonijny Rozgrywki ognie w dwa Rozgrywki w kocopiłkę sportowe Spotkanie klubie dyskusyjnym - Konkurs najlepszy najładniejsze artykuł, w Przygotowywanie opowiadanie Przedstawienia Podsumowani e Spotkanie kolonii Domu pokaz Mody - W Dyskoteka- konkurs tańca Gra w statki Warsztat twórczości: Origami, Kirigami Warsztat malowanie Dyskoteka plastyczny: kamieni Samopoznanie, pt.: Zajęcia Kim z zakresu jestem Wieczór czyli kolonijne przedstawienie w teatrze, Dyskoteka poŝegnalna 7

10 Przyjazd zakwaterowanie, Dzień 1 Dzień 2 Program Dzień kolonii Spotkanie zapoznawcze, uczestników, 3 Dzień 4 Dzień 5 podział grupy Spotkanie Poznajmy powitalne nasze grupy pt.: - Zajęcia Portret technika warsztatowe naszej colage u kolonii pt.: Sportowe indywidualne: badminton, * budowania rozgrywki własnej zajęcia celu itp.,/ wartości z zakresu poczucia hula-hop, skakanka, rzut Turniej kalambur Zapoznanie regulaminami Zajęcia Obrzędowość grupach, integracyjne z grup, w Zajęcia zabawy samopoznania * zajęcia powietrzu/ w grupach: z świeŝym zakresu cz. gry I i Podchody/ samopoznania * zajęcia z zakresu cz. II Konkurs Kartka wykorzystaniem technik z plastycznych kolonii z róŝnych pt.: Zawody na basenie Spacer okolicy- terenem zapoznanie najbliŝszej z wiedzowo- Telefoniada ruchowy) (quiz Dyskoteka Rozgrywki budowania * własnej zajęcia w wartości z Kocpoiłkę / poczucia zakresu (Piłka Rozgrywki koszykówka) noŝna, zespołowe: siatkówka, 8

11 Warsztat twórczych instrumentów/ Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8 Dzień 9 Dzień 10 sytuacjami * radzenia zajęcia stresowymi z sobie zakresu z Wesołe Dzień sztafety kolonisty druŝyn odreagowywania malowanie Warsztat * plastycznyzabawy Zajęcia z do gazetą zakresu muzyki napięć, Konkursu Zajęcia Przygotowanie strój na w kolonisty najciekawszy grupach: do Spacer okolicy- Zajęcia poŝegnanie z terenem Przygotowanie Festiwal wakacyjnej festiwalu w piosenki grupach: do Malowanie pt.: wychowawcy Karykatura kredą- konkurs Rozgrywki grupowe stołowego indywidualne w tenisa i środowisku asertywnego * zajęcia rówieśniczym z działania zakresu w Wyjazd do domu Uwaga: tańców Dyskoteka/ integracyjnych Zajęcia nauka podkreślone i opatrzone Ognisko * to zajęcia zgodnie Zabawa * o zajęcia charakterze z wizualizacja potrzebami z fabułą relaksacyjne, socjoterapeutycznym, uczestników Spotkanie Dyskoteka prezentacje w których z Domu konkursami strojów ilość mody - i tematyka moŝe ulec zmianie 9

12 wówczas waŝnych Warto 2. zadbać dla odpowiedzieć Spotkanie kadry o to, pedagogicznej z by na rodzicami przed ich pytania, wyjazdem i sprawnej oraz uprzedzić, organizacji zorganizować ustalić wypoczynku. spotkanie kilka kwestii z rodzicami. organizacyjnych MoŜna (kąpielówki, zeszyt, b) a) na tym które spotkaniu dzieci powiedzieć powinny zabrać rodzicom moŝna o: pozwalali rzeczach, słownik kremy których itd.) do opalania, nie powinny ręcznik, kurtkę zabierać przeciwdeszczową, przygotować moŝna poprosić listę latarkę, niezbędnych rodziców, legitymację, aby rzeczy odtwarzaczy tak, samotności, Ŝe rodzice swoim mp3, aparatów zgodzą dzieciom się fotograficznych, zabierać z tym, ale drogich próbuj laptopów, teŝ przedmiotów wyjaśnić, bo i tak się Ŝe (zegarków, teraz na słuchanie zdarza). telefonów, muzyki MoŜe być nie aktywny czasu dziecko przy i polegać czy komputerze. korzystanie na wspólnych Organizator z komputera zabawach nie nie ponosi i będzie grach odpowiedzialności czasu, z innymi Ŝe wypoczynek dziećmi, za a zgubienie ma na być spędzaniu zdrowy, przez w źródło niepotrzebnego takiego sprzętu, stresu a potencjalne dla dzieci kradzieŝe i dla kadry. wśród uczestników równieŝ mogą stanowić ślęczeniem MoŜecie w ciągu na dnia placówce z powodów wprowadzić bezpieczeństwa, zasadę dotyczącą bo co zrobić zakazu z telefonem korzystania na z tel. plaŝy, komórkowych telefonów grupa doświadczenie gra w przy siatkówkę pokazuje, telefonie, lub Ŝe wysyłaniem się zasada kąpie. ta To sms- sprawdza jest ów jedynie itd. się, Ponadto przykład unikamy unikamy do kłopotów rozwaŝenia. teŝ z kiedy ciągłych ciągłym Nasze cała zaaklimatyzowaniu przeŝywają MoŜna godziny swoją rodziców, być się moŝe w przez grupie pierwszą które i im rozłąkę często częściej zwłaszcza z rodzicami. słyszą głos młodsze mamy, dzieci, tym mają mocniej trudności tęsknią w aby podać np. ciszy rodzicom poobiedniej telefon czy swój wieczornej, lub telefon o do której ośrodka, juŝ przewaŝnie w którym będziecie na oraz miejscu, podać i wami c) zgodzisz rozliczeń ilości w i tym dowiedzieć pieniędzy się jeśli wyznaczonym większą tak, się jakimi gotówkę to pamiętaj, sobie czasie powinno od ich mieli dzieci pociecha aby dziecko moŝliwość przyjmować kaŝdą radzi dysponować wypłatę skontaktować i się do sprawuje. depozytu dziecko (do się Ciebie czy podpisywało, i prowadzić to naleŝy z dziećmi, kwestia, tzw. rozmieniaj czy zeszyt to czy z 10

13 pieniądze wszystkiego d) to zrezygnowali. odwiedzinach z rodzicami, drobne, początku, dzieci podać a na termin z a rodzicami placówce potem odwiedzin nie ustal poŝyczało nasze ilość dzieci, doświadczenie i od wysokość lub innych umówić dzieci). wypłat, pokazuje, się, aby aby Ŝe dziecko dobrze z tych nie jest wydało ustalić zaaklimatyzowaniu rodziców, krewnych, Brak takiego które po ustalenia prostu dezorganizują moŝe skutkować pracę zbyt albo częstymi sytuacją, kiedy odwiedzinami dzieci przyjadą jest fakt, podczas Ŝe wiele całodziennej się dzieci w grupie po wycieczki. odwiedzinach radzeniu Argumentem, sobie rodziców bez ich który obecności. ma zwykle trudności Fakt, przekonuje Ŝe w do ponownym rodziców jednych rodzice no inny pisemną drugiej i przykrość z rodzina rodziny przyjeŝdŝa u chce dzieci, przyjechać których do innych akurat i np. nie, nikt zabrać powoduje nie dziecko moŝe utrudnienia odwiedzić. na cały w dzień, Jeśli funkcjonowaniu zamiast musimy rodziców mieć placówki, sobie zgodę rodziców. To samo dotyczy odbioru dziecka po zakończeniu turnusu. na ktoś e) strony nie moŝemy zabronić dziecku spotkać z jednym rodzicem, gdy nie Ŝyczy przestrzegania zasadach, tego drugi które rodzic, będą obowiązywały podstaw prawnych na placówce tzn. bez (zakaz orzeczenia palenia, sądu. spoŝywania alkoholu, Z znęcania organizator dobrze między się ma nad zasad prawo innymi bezpieczeństwa dziećmi koszt rodziców ). W razie i wydalić współŝycia raŝącego uczestnika społecznego łamania z placówki regulaminu np. do zakaz domu. przez przeklinania, wszystkich, organizatorem jest nawet najwaŝniejsze jeśli i uczestnikiem rodzicami. punkty NaleŜy i placówki regulaminu zwrócić miałyby uwagę, i ich być konsekwencje Ŝe osoby zasady pełnoletnie. te będą zapisać obowiązywały Zdarza uczestnika Na umowie pewno się, Ŝe a) rodzice aby uczestnik Warto uniknąć rodziców swoim ma obowiązek nieporozumień pełnoletnim zapytać o: stosować dzieciom lepiej się uprzedzić, wystawiają do zasad regulaminu Ŝe pisemne podczas zgody równieŝ pobytu na wychowawcy. palenie na placówce papierosów kaŝdy poprosić stan zdrowia ewentualnie ich dzieci o podejście wypytać, po spotkaniu czy wszystkie i uzupełnienie waŝne informacje informacji zapisali o jakiś w kwestiach, kartach, zagranicę które nadmierna poprawne podczas mogą turnusu numery wstydliwość, być i waŝne, dziecka telefonów teŝ abyśmy jakieś moŝe musimy kontaktowych mogli uczulenia, się zdarzyć, dobrze mieć kwestie do ich Ŝe siebie, dziećmi moŝliwość w Ŝywienia) tym jak się czasie równieŝ opiekować b) kontaktu rodzice czy miejsce podali (moczenie wyjeŝdŝają przebywania z aktualne nocne, nimi. np. 11 i

14 pracy będzie sprawdzony 3. Warto Przygotowanie przygotować do listę wyjazdu karty kaŝdej potrzebne, grupy, by planując wiedzieć potrzebnych jakieś co kupić, gry materiałów. przygotować. i zabawy warto Kiedy Przed wypisać juŝ podróŝą zostanie materiały, autokar opracowany zrobić powinien listę plan waŝne przejazdu, przez które policję. uprawnia Jadąc do pociągiem, zbiorowej zniŝki pamiętajmy oraz o o sprawdzeniu, podbiciu u czy kierownika wszyscy ruchu mają być co Ponadto chusty kilkadziesiąt legitymacje itd. warto Zwłaszcza, dzieci. pomyśleć szkolne. Dobrze jeśli o jakimś jest wyjazd przygotować oznakowaniu byłby pociągiem kaŝdemu czapeczki dziecku lub jeśli w jednym identyfikator jednocześnie kolorze, z pieczątką wyjeŝdŝa koszulki, podpisać organizatora, JuŜ się na swojej samym grupie, adresem miejscu rozdajcie miejsca spotkania ewentualne docelowego przedstaw znaki i kadrę, telefonem rozpoznawcze niech do kaŝdy opiekuna z wychowawców (czapeczki, lub kierownika chusty przedstawi grupy. regulamin się omów zasady oświadczenie, obowiązujące zostało podczas zapoznane podróŝy (regulamin z takim regulaminem podróŝy2). KaŜde i zobowiązuje dziecko powinno się itp.), Dobrze jakieś mieć jest w przestrzegać. swojej pamiętać dokumentacji takŝe Dla o dopełnienia zapytaniu, (mogą wkleić formalności jak do dzieci dzienniczka znoszą taki dokument podróŝ, zajęć). czy wychowawcy rodzice podali powinni ów moŝna Podczas gdzie leki, o podróŝy to czy poprosić potrzebują naleŝy pielęgniarkę, sprawdzać podać. lekarza Generalnie samopoczucie lub rodzica, wychowawca dzieci, który a podczas przyprowadził nie powinien postojów dziecko. leków ustalić podawać, zasady im Lepiej w chipsami, UWAGA: autokarze. mogą nie pozwalać się W poruszać, czasie kupowanie podróŝy dopilnować, dzieci słodyczy, aby nie powinny kaŝdy samowolne się pić przewietrzył, napojów spacery gazowanych po załatwił przedziale swoje i i objadać absolutnie potrzeby. bezpieczeństwo, od gdyŝ momentu nietrudno zdrowie wejścia i o Ŝycie Ŝołądkowe swoich do autokaru sensacje. podopiecznych. to właśnie kadra placówki odpowiada się za 2 Przykładowe regulaminy, znajdziesz poniŝej 12

15 III Bardzo placówkę a) PODCZAS 1. waŝne Zaraz aby POBYTU po ze przyjeździe względu NA PLACÓWCE na na bezpieczeństwo placówkę WYPOCZYNKU rozpakowaniu, miejsce podział dopilnować na grupy kilku i odpowiednie kwestii: zakwaterowanie kadry uczestników i podopiecznych pomoc przyjeździe dzieciom na b) przewodów sprawdzenie na półce doglądnie pokoi itp. czy - czy na ile trzyma są ma samodzielne, artykułów w nich jakiś spoŝywczych kontrolowanie, niebezpiecznych razem czy z kaŝde innymi. elementów, dziecko odkrytych ma swoje w bezpieczeństwa obiektu bezzwłocznie c) moŝe elektrycznych, ciebie/ oraz organizatora względów naderwanych placówki ewentualne drzwiczek obciąŝyć. koszty, od szafy Spis którymi itp. ewentualnych Jest za to zniszczenie waŝne usterek, ze gospodarz względów dokładnie pokój, kolejny krok, przedłoŝyć to zapoznanie właścicielowi dzieci obiektu. z terenem ośrodka, miejsca pobytu. NaleŜy naleŝy funkcjonowania aby oprowadzić wiedziały gdzie terenie, w razie pokazać potrzeby toalety, mogą jadalnię, cię szukać. świetlicę Trzeba itd., wyjaśnić a takŝe zasady dzieci wolno pytając cię kaŝdym w których razem częściach o zgodę, budynku, gdzie definitywnie czy placu przebywać podwórka i oddalać mogą przebywać, im się swój rozumiały d) Przedstaw ustalić bez te twojej jak zasady. i gdzie zgody. spotykacie WaŜne, Ŝeby się to na wyjaśnić, zbiórki pokazać, np. wyjścia Ŝeby wszystkie posiłki, dzieci na zajęcia wiedziały, itd. nie będzie raczej objaśniać. e) powinno wyglądała dzieciom się pobudka, pokazać, harmonogram, cisza tzn. nocna... na pokaŝ przykładzie Starszym gdzie będzie pierwszego dzieciom wywieszony. dnia moŝna krok NaleŜy to omówić, kroku powiedzieć młodszym wszystko jak jest przykład Oświadczam, poruszania zapoznanie to jak miejsce taka Ŝe dzieci lista ja w z moŝe dzienniczku niŝej niezbędnymi wyglądać: podpisany wychowawcy regulaminami, zostałem lub zapoznany stworzenie moŝna przygotować z regulaminem listy i zebranie osobne kolonii, podpisów listy. kąpieli, Oto l.p. Imię się i nazwisko po drogach, przeciwpoŝarowym data i zobowiązuję się Czytelny je przestrzegać. podpis 13

16 pracy Na tak wychowawcy przygotowanej (bardziej liście kadra szczegółowo zbiera podpisy, o wypełnianiu następnie dzienniczka listę tą dopina będzie do dzienniczka w dalszej 800 części). 900 Oto 900 przykładowy harmonogram, rozkład pobudka, dnia: powitanie śniadanie toaleta dnia, poranna zajęcia obiad grupach apel przerwa poobiednia zajęcia kolacja w toaleta poŝegnanie wieczorna grupach cisza nocna dnia 14

17 Polskiego, harcerz(dziecko PoniŜej 2. znajduje Regulaminy potrzebne o obowiązujące stąd moŝesz się przepisy. zestaw w Niektóre nich przykładowych spotkać z nich określenia: regulaminów. pochodzą zuch z Są placówek (dziecko one przygotowane Związku w wieku Harcerstwa 6- w oparciu wartowniczej jako na na kaŝdej w kolonii, wieku placówce której lat), dzieci jak komendant choćby pełnią regulamin ( kierownik wart. MoŜna kąpieli ), itp. regulaminy Nie zimowisku, wszystkie te wykorzystać będą czy 9 słuŝby lat), f) temat). grupowych, istnieje przeprowadzenie przykład do napisania z dziećmi własnych zajęć z dostosowaniem (poniŝej nazewnictwa dodatkowe specyfiki informacje placówki. zapoznani jeszcze Jednym i trzeba na jakie regulamin mieć z elementów się w umówicie. dokumentacji całej zajęć placówki, NaleŜy ich integracyjnych podpisy. pamiętać z którym (była jednak, uczestnicy jest juŝ o Ŝe ustalenie tym oprócz równieŝ mowa takiego kontraktu- powyŝej) muszą kontraktu na zostać zasad ten 15

18 REGULAMIN KĄPIELI Kąpiel 1. opieką Wszyscy indywidualna moŝe instruktora, biorący odbywać jest udział surowo ratownika się w kąpieli tylko zabroniona. i w muszą miarę wyznaczonym moŝliwości uprzednio miejscu uzyskać pielęgniarki. w zgodę grupach lekarza po 10 obozowego. osób, pod 4. NaleŜy Kąpiel rozpoczyna ustalić takŝe się sygnał i kończy alarmowy. na ustalony Przed sygnał wejściem podany do przez wody prowadzącego i wyjściem kąpiel. 5. opiekun itp. Nie wolno grupy wypływać odlicza poza obecnych. teren oznakowany, skakać do wody Ŝ pomostów, kamieni z niej Osoby Nauka Regulamin czasie pozostające pływania kąpieli kąpieli nie odbywa musi na wolno brzegu być się wznosić umieszczony w cały innym czas okrzyków czasie powinny w widocznym niŝ i wywoływać kąpiel. obserwować miejscu zbędnych kąpiących przy kąpielisku. alarmów. się. 10. obowiązek jego KaŜdy obozu. W przypadku kierownictwem naruszający zapoznać korzystania postanowienia zasady uczestników bezpiecznego z kąpielisk z regulaminu regulaminem ogólnodostępnych korzystania zostanie danego z kąpieliska. dyscyplinarnie obiektu komendant oraz wydalony uzgodnić obozu ma z 16

19 REGULAMIN KĄPIELISKA 1. Kąpielisko... Jednostka organizacyjna (nazwa) prowadząca kąpielisko:... zorganizowane jest dla dzieci i młodzieŝy wypoczywającej w Obowiązuje alkoholu. Na terenie zakaz kąpieliska wstępu obowiązuje na kąpielisko zakaz osobom, sprzedaŝy, których stan podawania, wskazuje wnoszenia na spoŝycie Dzieci opieką spoŝywania Z kąpieliska do osób lat napojów moŝna pełnoletnich. 7 mogą korzystać alkoholowych. przebywać tylko na w terenie obecności kąpieliska ratownika. oraz kąpać się wyłącznie pod Grupa osobę Zajęcia prowadzącą korzystająca kąpielisku zajęcia. z odbywają kąpieliska mogą odbywać się nie grupowo moŝe się tylko liczyć według w więcej obecności ustalonego niŝ 15 instruktorów uczestników rozkładu zajęć. pływania na jedną 10. ratowników. Osoby terenu Wszystkie podporządkować kąpieliska. naruszające osoby się porządek nakazom znajdujące ratownika. publiczny się na lub przepisy terenie regulaminu kąpieliska będą są obowiązane usuwane z i 17

20 ZASADY PORUSZANIA W prowadzącego Uczestnicy maksymalnie następnie czasie wycieczki najmłodsi idą czwórkami, - SIĘ wyznaczonego zwartą PO jej uczestnicy, DROGACH grupą przedzie BIWAKU przez podporządkowują którzy W komendanta grupy szyku CZASIE nadają zawsze podanym WYCIECZKI, obozu. tempo idzie się prowadzący rozkazom przez marszu W prowadzącego, MARSZU, i pozostałym, zaleceniom wycieczkę, NA kolumnę Kolumna zajmując zamykają porusza więcej się najstarsi niŝ prawą połowę uczestnicy stroną szerokości jezdni wycieczki lub drogi. szosy i jeden Maszerując jak z instruktorów! najbliŝej małymi jej krawędzi, 5. poruszające Piesi przy przeznaczonego lub pojedynczo, małym w wieku się ruchu do po dla w 10 drodze parami. przypadku pieszych, lat mogą lub W szosie. czasie iść idziemy gdy w kolumnie marszu lewą chodnika stroną naleŝy tylko dwójkami zwracać drogi lub jeden specjalnego uwagę pod za nadzorem drugim grupkami pojazdy miejsca lub 6. najmniej Nie zobowiązani maszerującym JeŜeli silny wolno zakrętach, deszcz), przemarsz jednej zatrzymywać nieść pierwszy i kierowcom. osoby kolumny zapalone i pełnoletniej. i ostatni się przed odbywa latarki: w miejscach, z wzniesieniem, maszerujących się przy gdzie niedostatecznej utrudniona z które lewej strony zasłaniają jest widoczności (od widoczność, osi widoczność jezdni) (noc, np. są co Nie pierwszy - białym, przodu, kolumnie ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym tyłu. niedostatecznej 7. W przeznaczonych wyznaczonych miastach naleŝy lub dla poruszać przewidzianych pieszych. się zwartą Jezdnię przepisami. grupą przekraczamy po chodnikach jedynie lub innych miejscach szlakach poniŝej wolno: pieszych odłączać w się czasie od grupy mgły, bez a zezwolenia kolumnie prowadzącego, pieszych do lat maszerować 10 w warunkach po jezdni Podczas 18 wycieczki 1at. widoczności, prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku środków uczestników lub rajdu (turystyka przy jeden innych opiekun kwalifikowana, formach, powinien m. np. przypadać górska), in. z wykorzystaniem na: komunikacji. publicznych 18

2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a takŝe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a takŝe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. TEKST UJEDNOLICONY ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIE MUSZA SPEŁNIAĆ ORGANIZATORZY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE ZASAD JEGO ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Podstawa prawna: -Art. 92a ust 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) -Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz. 3. 1. (uchylony)

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz. 3. 1. (uchylony) Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 1997 r. Dz.U.97.12.67 1997-03-15 zm. Dz.U.1997.18.102 1 2010-03-01 zm. Dz.U.2009.218.1696 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH GIMNAZJUM Nr 2 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135-10539 - Poz. 1516 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przebywania uczniów poza budynkiem szkoły w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.

Regulamin przebywania uczniów poza budynkiem szkoły w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy. Regulamin przebywania uczniów poza budynkiem szkoły w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek dzieci i młodzieży. Cecylia Radzikowska

Wypoczynek dzieci i młodzieży. Cecylia Radzikowska Wypoczynek dzieci i młodzieży Cecylia Radzikowska Przepisy prawne Zgodnie z art. 92a. ust. 1 ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w czasie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn. Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE

PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE Wakacje to czas wolny od obowiązków szkolnych. Czas ten powinno się przeznaczać na odpoczynek czynny, rozrywkę oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień. Nie wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NA WAKACJACH seminarium

BEZPIECZNIE NA WAKACJACH seminarium BEZPIECZNIE NA WAKACJACH seminarium 1. Obowiązujące akty prawne. 2. Zagadnienia dotyczące organizacji. 3. Zasady bezpieczeństwa podczas. 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży w statystyce. 13 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Podstawa prawna: I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1. Cele procedury. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1.1. Ustalenie zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej w Sławie. 1.2. Ustalenie zasad współdziałania osób organizujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin wycieczek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCU z dnia 8 maja 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCU z dnia 8 maja 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCU z dnia 8 maja 2015 roku W SPRAWIE: WPROWADZENIA REGULAMINU WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCU Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM ŚWIETLIKI PATRONAT: GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7 1 Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Uwaga! Tekst jednolity opracowany przez ZHP ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ L. 12/2010/HAL

ROZKAZ L. 12/2010/HAL KOMENDANT OBOZU Smolnik, 10.07.2010 r. 462 Drużyny Harcerskiej z Łomianek w Smólniku Chorągiew Stołeczna ZHP ROZKAZ L. 12/2010/HAL 5. Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych, odznak specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w czasie wycieczek. Przyczyny wypadków

Bezpieczeństwo w czasie wycieczek. Przyczyny wypadków Bezpieczeństwo w czasie wycieczek Przyczyny wypadków Przyczyny wypadków 1. Zabawy na drogach lub w pobliżu dróg 2. Nieprawidłowe przechodzenie przez drogi i ulice 3. Nieprawidłowe chodzenie po drogach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu

Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu Wszystkie potrzebne regulaminy, instrukcje, i formularze na ten temat dostępne są TU 1) Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Aby je zdobyć musicie wypełnić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH. Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia r.

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH. Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia r. REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 30.08.2013r. Na podstawie 13 pkt. 1 i 4 statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 109 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 109 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 109 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków,

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Plan kolonii letniej w Stegnie zawiera elementy stałe tworzące ramowy rozkład dnia. ROZKŁAD DNIA

Plan kolonii letniej w Stegnie zawiera elementy stałe tworzące ramowy rozkład dnia. ROZKŁAD DNIA Plan kolonii letniej w Stegnie zawiera elementy stałe tworzące ramowy rozkład dnia. ROZKŁAD DNIA 8 00- Pobudka 8 00 8 30 Poranna toaleta, gimnastyka 8 30 9 00 Przygotowanie do śniadania, sprzątanie pokojów.

Bardziej szczegółowo

WyraŜam zgodę na udział mego syna / córki... w klasowej/szkolnej wycieczce/wymianie do... (kraj

WyraŜam zgodę na udział mego syna / córki... w klasowej/szkolnej wycieczce/wymianie do... (kraj Gdynia, dnia... (data) DEKLARACJA WyraŜam zgodę na udział mego syna / córki... w klasowej/szkolnej wycieczce/wymianie do... (kraj i miejscowość docelowa) w dniach... (dokładny termin) organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie Na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach

Bardziej szczegółowo

Regulaminy obowiązujące na kolonii zuchowej i obozie harcerskim Hufca ZHP Krzeszowice w Lginiu w dniach 15-30 lipca 2015r.

Regulaminy obowiązujące na kolonii zuchowej i obozie harcerskim Hufca ZHP Krzeszowice w Lginiu w dniach 15-30 lipca 2015r. Regulaminy obowiązujące na kolonii zuchowej i obozie harcerskim Hufca ZHP Krzeszowice w Lginiu w dniach 15-30 lipca 2015r. Regulamin uczestnika/uczestniczki obozu w Lginiu 1. Podstawą zakwalifikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Zakręcie. Opracowała: Wioletta Śledziewska

REGULAMIN WYCIECZEK w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Zakręcie. Opracowała: Wioletta Śledziewska REGULAMIN WYCIECZEK w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Zakręcie Opracowała: Wioletta Śledziewska Regulamin wycieczek został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Załącznik nr 8 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku.

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (ostatnie zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542, weszły w życie z dniem 24 maja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

PROCEDURA Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola 1-1 - PROCEDURA Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka. / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka. / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu Załącznik nr 1 Oświadczenie Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu.. Pesel dziecka Data urodzenia.. Telefon kontaktowy.... miejscowość, data podpis rodzica/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH SPIS TREŚCI Formy wycieczek... 3 Cele... 3 Tryb postępowania organizatora wycieczki przedmiotowej... 3 Tryb postępowania organizatora wycieczki, imprezy szkolnej... 4 Do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH ZEWNĘTRZNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH ZEWNĘTRZNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH ZEWNĘTRZNYCH RAJDY ROWEROWE 1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie rajdu rowerowego odpowiada nauczyciel, pełniący funkcję opiekuna grupy. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Załącznik Nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK Wycieczką określa się każde wyjście poza teren ośrodka. I. Organizacja wycieczek ma na celu: 1) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Przepisy regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Nr 1 w Świerklanach 1 Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK I. ZAŁOśENIA OGÓLNE 1. Organizatorem spacerów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wycieczek Szkolnych. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy

Regulamin Wycieczek Szkolnych. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy Regulamin Wycieczek Szkolnych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami działalności krajoznawczo turystycznej dla uczniów jest szkoła. Może ona w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN (zawodów, konsultacji szkoleniowej, zgrupowania szkoleniowego, obozu) ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W BIAŁYMSTOKU oraz UKS HUBAL BIAŁYSTOK

RAMOWY REGULAMIN (zawodów, konsultacji szkoleniowej, zgrupowania szkoleniowego, obozu) ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W BIAŁYMSTOKU oraz UKS HUBAL BIAŁYSTOK RAMOWY REGULAMIN (zawodów, konsultacji szkoleniowej, zgrupowania szkoleniowego, obozu) ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W BIAŁYMSTOKU oraz UKS HUBAL BIAŁYSTOK Wszystkich uczestników sportowego zadania obowiązuje: 1.Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych 1 Cele i zadania świetlicy szkolnej 1. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA

PROCEDURA ORGANIZOWANIA PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK I SPACERÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIMATOR W GLIWICACH Podstawa prawna: Statut Niepublicznego Przedszkola Animator w Gliwicach. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

b) miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych (charakterystyka warunków lokalowych),

b) miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych (charakterystyka warunków lokalowych), Informacje o organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży lub instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr VIII/36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE 1. Punkt Przedszkolny Gminy Solec-Zdrój w miejscowości Zborów działa

Bardziej szczegółowo

18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku

18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku 18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku PowyŜszy regulamin opracowano w oparciu o Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane Obowiązujące rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty dot. organizacji wycieczek wraz z wzorem (załączniki ) Karty Wycieczki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wzorem Formularza

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE CHORWACJA 29.04-07.05.2016 MAJÓWKA NA SPORTOWO HORIZONT RESORT Po raz kolejny organizujemy majówkę na sportowo dla rodziców których dzieci zajmują się aktywnie sportem. MIEJSCOWOŚĆ PULA Wyjazd 29.04.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE Nr 97 LEŚNA POLANKA w WARSZAWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w II Liceum im. M. Konopnickiej w Katowicach

Regulamin wycieczek szkolnych w II Liceum im. M. Konopnickiej w Katowicach Regulamin wycieczek szkolnych w II Liceum im. M. Konopnickiej w Katowicach Na podstawie Rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r. I. Organizacja i rodzaje wycieczek. 1.Organizowanie krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu Poznań, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp.......... II. Postanowienia ogólne........ III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014 Zgłoszenie wyślij na adres : Kościół Ewangelicznych Chrześcijan ul. Wypoczynkowa 20 64-300 Nowy Tomyśl lub przynieś je osobiście

Bardziej szczegółowo

Podstawowym aktem prawnym normującym sprawę wycieczek szkolnych jest wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i imprez turystycznych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Regulamin wycieczek i imprez turystycznych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Regulamin wycieczek i imprez turystycznych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Regulamin określa zasady organizowania wycieczek i innych imprez turystycznych dla uczniów w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Wypoczynek dzieci i młodzieży kwiecień 2016 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka Załącznik nr 1 Oświadczenie Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka / imię i nazwisko/ na wycieczkę do Ostrowi Mazowieckiej na Basen, do kina, wyciąg narciarski do miejscowości Rybno k. Łomży, *-, Pesel

Bardziej szczegółowo

organizowanych wycieczek i imprez

organizowanych wycieczek i imprez Regulamin organizowanych wycieczek i imprez w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Siatkówki KURIAN ul. Gołębia 10 11-041 Olsztyn 695 034 802 www.kurianvolley.com.pl

Akademia Siatkówki KURIAN ul. Gołębia 10 11-041 Olsztyn 695 034 802 www.kurianvolley.com.pl WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWYM 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu, ośrodka gdzie jest organizowany obóz oraz do poleceń instruktora. 2. Uczestnik obozu jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego REGULAMIN WYCIECZEK Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego Rozdział I Postanowienie wstępne 1.Organizowane przez szkołę wycieczki mają na celu w szczególności: a. poznawanie kraju,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Podstawa: ˇ Zarządzenie MEN z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA Nazwa imprezy:- Termin imprezy:... Adres placówki:. I. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW DANYCH DZIECKA 1. Nazwisko i imię 2. Data urodzenia. 3. Imiona rodziców 4. Adres zameldowania,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Wypoczynek dzieci i młodzieży. Dz.U.2016.452 z dnia 2016.04.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO 1. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII Organizatorem wypoczynku jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin NIP: 946-26-20-374.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali /opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu I. Cele organizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU

REGULAMIN WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU REGULAMIN WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU PODSTAWA PRAWNA: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Radomsko, wrzesień 2007r.

Radomsko, wrzesień 2007r. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki i bezpieczeństwa nad młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 08.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 05/27/08/13 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW Załącznik nr 1 do Statutu szkoły REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW I. Podstawy prawne. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 602 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Forma placówki wypoczynku: OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY ADMIRAŁ 2. Adres placówki: 84-120 Chłapowo, Władysławowo, ul. Jaśminowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU

REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU Internat ZCE przeznaczony jest dla uczniów szkół młodzieżowych. Pozostałych mieszkańców internatu (studentów, praktykantów) obowiązują ogólne zasady zachowania, takie same

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU

REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Na podstawie art. 5 ust.5, art. 5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.2 oraz art. 14a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie

REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym dziecko może rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności i dzięki zabawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej I. Postanowienia ogólne W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej działa świetlica szkolna, która jest integralną

Bardziej szczegółowo

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Podróż-Transport Zapewniamy transport autokarem wysokiej klasy z klimatyzacją, DVD itp. na trasie Warszawa-Jarosławiec- Warszawa Firma transportowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo