Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL"

Transkrypt

1 Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL 1

2 Spis wszystkich pytań 3. W JAKICH SYTUACJACH KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ? 5 4. CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW ZA IMPREZĘ? 6 5. W PRZYPADKU UBEZPIECZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO, ZA CO ODPOWIADA CHARTIS ZA BAGAŻ I RZECZY W BAGAŻU? 7 6. CZY UBEZPIECZENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ KRADZIEŻ BAGAŻU PODRĘCZNEGO (NP. W SAMOLOCIE)? 7 7. NA JAKIEJ PODSTAWIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY BAGAŻU JEST OCENIANA JEGO WARTOŚĆ? 7 8. JAKIE RZECZY KLIENT MOŻE ZAKUPIĆ, GDY NASTĘPUJE OPÓŹNIENIE W DOSTARCZENIU BAGAŻU PODRÓŻNEGO? 8 9. JAKIE RZECZY KLIENT MOŻE ZAKUPIĆ, GDY NASTĘPUJE OPÓŹNIENIE LOTU? JAKIE KOSZTY SĄ POKRYWANE W RAMACH UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA? NA JAKICH TERYTORIACH JEST UDZIELANA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? DLACZEGO KLIENT POWINIEN ZAWRZEĆ UMOWĘ UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ POSIADAJĄC UPRAWNIENIE DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PODCZAS POBYTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE? CO TO SĄ SPORTY AMATORSKIE? CZY UBEZPIECZENIE CHARTIS OBEJMUJE AMATORSKIE UPRAWIANIE NARCIARSTWA? CZY UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE GWARANTUJE POKRYCIE KOSZTÓW POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA W GÓRACH LUB NA MORZU? CZY UBEZPIECZENIE CHARTIS OBEJMUJE NURKOWANIE? CZY CHARTIS POKRYWA KOSZTY KOMORY DEKOMPRESYJNEJ? CZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA/ SPORTY EKSTREMALNE? CZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE WYCZYNOWE LUB ZAWODOWE UPRAWNIE SPORTU? CZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE OSOBY WYJEŻDŻAJĄCE W CELU WYKONYWANIA PRACY ZA GRANICĄ? CZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE OSOBY CHORE PRZEWLEKŁE? CZY KLIENT MOŻE UBEZPIECZYĆ SPRZĘT SPORTOWY, NP. NARTY ITP.? CZY CHARTIS POKRYWA KOSZTY POBYTU W SZPITALU, KTÓRY JEST ZWIĄZANY Z PORODEM? DO JAKIEJ SUMY UBEZPIECZENIA BĄDŹ, DO JAKIEGO LIMITU JEST POKRYWANY TRANSPORT MEDYCZNY LUB TRANSPORT ZWŁOK? NA CZYM POLEGA PRZEDŁUŻENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W SYTUACJACH NAGŁYCH? W JAKICH SYTUACJACH UBEZPIECZONY MOŻE SKORZYSTAĆ Z TEJ USŁUGI? CZY UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJE OCHRONĄ OSOBY, KTÓRE WYJEŻDŻAJĄ DO PRACY ZA GRANICĘ? POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ JAKA KWOTA ZOSTANIE ZWRÓCONA KLIENTOWI, JEŚLI ZREZYGNUJE Z UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO? CZY UBEZPIECZENIE OBEJMUJE OSOBY, NIEZALEŻNIE OD ICH WIEKU? CZY GDY KLIENT JEST ZAMELDOWANY W POLSCE A OD JAKIEGOŚ CZASU MIESZKA NP. W ANGLII I WRACA NA ŚWIĘTA DO DOMU, CZY OCHRONA JEST MOŻLIWA W POLSCE? JAK DŁUGO TRWA AKTYWACJA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ? CZY MOŻNA WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE, JEŚLI DZISIAJ JEST WYLOT? 14 2

3 32. W PRZYPADKU, GDY KLIENT WYPŁACA GOTÓWKĘ W POLSCE NA LOTNISKU- CZY GRANICA OZNACZA PRZEJŚCIE PRZEZ ODPRAWĘ, CZY JEŚLI ZOSTANIE NAPADNIĘTY NA LOTNISKU PRZED ODPRAWĄ CZY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ RÓWNIEŻ O ODSZKODOWANIE? CZY W PRZYPADKU UBEZPIECZENIA GOTÓWKI WYPŁACONEJ Z BANKOMATU, UBEZPIECZENIA MIENIA RUCHOMEGO POZOSTAWIONEGO W MIESZKANIU OCHRONA UBEZPIECZENIOWA PRZYSŁUGUJE TYLKO MAKSYMALNIE PRZEZ 16 DNI? JEŚLI KLIENT CHCE PRZEDŁUŻYĆ POLISĘ, O WIĘCEJ NIŻ 48 H W NAGŁYCH WYPADKACH- CZY MA TAKĄ MOŻLIWOŚĆ, CZY WTEDY WYSTAWIA SIĘ NOWĄ UMOWĘ I NA NOWE TERMINY? W PRZYPADKU LOTÓW Z PRZESIADKĄ KLIENCI CZASEM CZEKAJĄ PO KILKA GODZIN NA KOLEJNY LOT, CZY NP. KATOWICE - PARYŻ NOWY YORK I W PARYŻU OPÓŹNIA SIĘ LOT Z 15:00 NA 20:00 TO CZY WTEDY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE? CZY KLIENT PRZEBYWAJĄC ZA GRANICĄ MOŻE ZAKUPIĆ UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE, MIMO ŻE WCZEŚNIEJ PRZED WYJAZDEM NIE POSIADAŁ ŻADNEGO UBEZPIECZENIA? CZY KLIENT PRZEBYWAJĄC ZA GRANICĄ MOŻE PRZEDŁUŻYĆ POLISĘ? KIEDY ULEGA ZMIANIE TERMIN POWROTU CZY W TAKIEJ SYTUACJI JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA POLISY? ZMIANA OKRESU UBEZPIECZENIA ZMIANA DATY LOTU, KIERUNKU / TRASY LOTU W JAKI SPOSÓB KLIENT MOŻE PRZEDŁUŻYĆ OKRES UBEZPIECZENIA BĘDĄC ZA GRANICĄ? ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA OCHRONY UBEZPIECZENIA WYKUPUJĄC NOWĄ POLISĘ NA KOLEJNE DNI, JAKI KRAJ ROZPOCZĘCIA PODRÓŻY I KRAJ DOCELOWY NALEŻY WYBRAĆ? JAKI JEST PROCES POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY? JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W WYSTAWIONEJ JUŻ POLISIE? W JAKIM TERMINIE KLIENCI OTRZYMUJĄ POTWIERDZENIE ZAKUPU UBEZPIECZENIA? JAKI KRAJ DOCELOWY WYBRAĆ JEŻELI KLIENT PODRÓŻUJE PO WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KRAJU? JEŻELI KLIENT WYJEŻDŻA DO BRAZYLII, ALE NAJPIERW JEDZIE NP. DO NIEMIEC I DOPIERO Z NIEMIEC LECI DO BRAZYLII TO WYKUPUJE JEDNO UBEZPIECZENIE CZY DWA? NAJPIERW DO NIEMIEC, A POTEM Z NIEMIEC DO BRAZYLII? JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ KLIENTOWI ODNOŚNIE OPÓŹNIENIA ZWIĄZANEGO Z OPÓŹNIENIEM, ANULOWANIEM LOTU W SYTUACJACH NAGŁYCH/LOSOWYCH? 18 3

4 1. Co obejmuje ubezpieczenie podróżne CHARTIS oferowane przez Call Center Travelplanet.pl oraz w oddzielnej zakładce Ubezpieczenia? ZAKRES UBEZPIECZENIA DO IMPREZ TURYSTYCZNYCH KOMFORT STANDARD KOMFORT PLUS Sumy ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - uszczerbek Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego NIE 150 (opóźnienie pow. 6h / over 6h delay) Ubezpieczenie opóźnienia lotu NIE NIE 250 (opóźnienie powyżej 6h) 150 (opóźnienie powyżej 6h) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na rzeczy Napad i kradzież przy bankomacie Ochrona mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży ASSISTANCE: Całodobowy dyżur telefoniczny Travel Guard Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Bez limitu Bez limitu Bez limitu Transport zwłok Ubezpieczonego Bez limitu Bez limitu Bez limitu Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 48h 48h 48h Przekazywanie pilnych informacji Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu NIE Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski NIE na każdy 20 na każdy Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich NIE dzień dla 1 dzień dla 1 tras zjazdowych osoby osoby Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego NIE 20 na każdy dzień dla 1 osoby 20 na każdy dzień dla 1 osoby

5 Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonego DODATKOWE RYZYKA: Amatorskie uprawianie sportow m.in. narciarstwo, snowboard, NIE TAK TAK nurkowanie i inne Wykonywanie pracy umysłowej TAK TAK TAK SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY 4, 50 PLN 5, 10 PLN 6, 90 PLN STREFA EUROPA * SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY STREFA ŚWIAT * 7, 40 PLN 8, 70 PLN 10, 00 PLN 2. W jakim czasie od zakupu imprezy turystycznej Klient powinien zakupić ubezpieczenie, aby miało zastosowanie ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy? Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub też wcześniejszego z niej powrotu musi być zawarta najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu rezerwacji imprezy turystycznej i wpłaty części lub całości opłaty (zaliczki). Pamiętaj! Chartis zwraca koszty, które nie zostały zwrócone przez biuro podróży pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 20% odszkodowania. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej W jakich sytuacjach Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na imprezę turystyczną? Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na imprezę turystyczną, gdy nastąpi przynajmniej jedna z sytuacji nagłych wymienionych w poniższych punktach. Chartis zwraca koszty, gdy wynika to z następujących powodów: 1) nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją Ubezpieczonego lub powodującego znaczne ograniczenia samodzielności ruchowej Ubezpieczonego tj. uniemożliwiające poruszanie się lub samoobsługę bez pomocy innych osób, w okresie planowanego wyjazdu; 2) nagłego zachorowania Ubezpieczonego, wymagającego natychmiastowej hospitalizacji i nie rokującego wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu Ubezpieczonego; 3) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku członka rodziny Ubezpieczonego, wymagającego natychmiastowej hospitalizacji i nie rokującego wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu Ubezpieczonego; 4) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku członka rodziny Ubezpieczonego powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, w okresie planowanego wyjazdu), przy którym wymagana jest obecność Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. 5

6 5) ciąży zagrożonej, komplikacji związanych z ciążą Ubezpieczonego lub małżonki Ubezpieczonego, skutkujących co najmniej tygodniową hospitalizacją przypadającą w okresie wyjazdu zagranicznego lub w okresie 7 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w związku z przedwczesnym porodem Ubezpieczonego lub małżonki Ubezpieczonego, będącej współuczestnikiem podróży Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego powodu występuje pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony i/lub małżonka Ubezpieczonego była maksymalnie w 8 tygodniu ciąży oraz w sytuacji, gdy zdarzenie będące powodem rezygnacji z biletu lotniczego wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży. 6) zgonu Ubezpieczonego 7) zgonu członka rodziny Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż śmierć członka rodziny Ubezpieczonego nastąpiła w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających datę wyjazdu; 8) poważnego zdarzenia losowego w miejscu stałego zamieszkania Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego, które wystąpiło w okresie maksymalnie czternastu dni poprzedzających datę wyjazdu, powodującego konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego i nie rokującego ustania przyczyn wymagających obecności Ubezpieczonego do czasu planowanego rozpoczęcia podróży; 9) udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży, np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom. 10) kradzieży albo pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych, wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 14 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu; 11) wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania imprezy zagranicznej, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy. 4. Co należy zrobić, aby uzyskać zwrot kosztów za imprezę? O fakcie rezygnacji z imprezy Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić na piśmie Ubezpieczyciela i dostarczyć: 1. umowę uczestnictwa w imprezie; 2. oświadczenie o złożonym odwołaniu uczestnictwa w imprezie poświadczone przez organizatora imprezy lub wcześniejszym powrocie poświadczone przez organizatora imprezy; 3. zaświadczenie organizatora imprezy o wysokości potrąceń z tytułu odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, bądź wcześniejszego z niej powrotu; 4. dokumentację potwierdzającą zaistnienie okoliczności skutkujących koniecznością odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, bądź wcześniejszego z niej powrotu, a w szczególności: a) dokumentację medyczną, zaświadczenie lekarskie potwierdzające nagłe zachorowanie, zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeciwwskazania do odbycia podróży; b) kopię karty zgonu, w przypadku śmierci; c) w przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w 36, ust. 4, pkt. 4) zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż wymagana jest obecność Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania; d) zaświadczenie z policji potwierdzające wystąpienie szkody w mieniu, e) zaświadczenie z policji w przypadku kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży, f) zaświadczenie z policji w przypadku kradzieży albo pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego g) zaświadczenie miejscowych władz stwierdzające wystąpienie zdarzeń losowych. 5. oryginały rachunków i dowodów ich zapłaty za transport powrotny w przypadku wcześniejszego powrotu z imprezy i poniesienia wcześniej uzgodnionych kosztów. Jak również ważne jest, aby Klient dołączył numer polisy, z której jest zgłaszane roszczenie. Chartis warunkuje uznanie roszczenia lub wypłatę świadczenia od udokumentowania przez Ubezpieczonego zgłoszonych zdarzeń losowych lub od opinii lekarza Ubezpieczyciela, że przedstawione przez Ubezpieczonego dokumenty medyczne dotyczą faktycznego stanu rzeczy. 6

7 Chartis zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem specjalistów odnośnie potwierdzenia powodu niezdolności do podróży. 5. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego, za co odpowiada Chartis za bagaż i rzeczy w bagażu? Chartis odpowiada zarówno za bagaż jak i rzeczy w bagażu uwzględniając wyłączenia zgodnie z artykułem 26 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) bagaż podróżny Ubezpieczonego wraz z zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego podczas jego podróży zagranicznej 2) przenośny sprzęt elektroniczny Ubezpieczonego od ryzyka kradzieży, rabunku. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego Chartis za bagaż podróżny uważa walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci rzeczy zwyczajowo zabieranych w podróż tj. ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, żelazko, maszynka do golenia), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania) wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki, a także przenośne sprzęty elektroniczne gdy stanowią bagaż podręczny lub znajdują się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego. Przenośny sprzęt elektroniczny telefon komórkowy, sprzęt fotograficzny i kamery, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry elektroniczne 6. Czy ubezpieczenie obejmuje również kradzież bagażu podręcznego (Np. w samolocie)? TAK. W przypadku kradzieży bagażu podręcznego standardowo jest wymagany raport policyjny. 7. Na jakiej podstawie w przypadku kradzieży bagażu jest oceniana jego wartość? Na podstawie sporządzonego raportu policyjnego. W raporcie policyjnym Klient podaje listę rzeczy, które posiadał w bagażu wraz z ich wartością. Jeżeli bagaż został utracony w trakcie lotu, tzn. bagaż został nadany przez Klienta na lotnisku, ale nie dotarł na miejsce, nie odnalazł się i linia lotnicza uznała go za zaginiony, wówczas na podstawie raportu sporządzonego na lotnisku (Klient zawsze przy zaginionym bagażu zgłasza tą informację na lotnisku i jest spisywany protokół, w którym również podaje listę rzeczy i ich wartość i na podstawie tego protokołu jest dokonywana likwidacja szkód. Należy pamiętać, że maksymalne odszkodowanie, jakie Klient może otrzymać jest sumą ubezpieczenia bagażu podróżnego i która jest zawarta na certyfikacie otrzymywanym przez Klienta. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS

8 8. Jakie rzeczy Klient może zakupić, gdy następuje opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego? Chartis refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty do równowartości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, w przypadku, gdy na skutek udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego przez linie lotnicze do miejsca pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego, Ubezpieczony poniósł wydatki na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby: odzież, przybory toaletowe Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego 150 (opóźnienie pow. 8h) 150 (opóźnienie pow. 6h) 250 (opóźnienie pow. 4h) PAMIĘTAJ! Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego. 9. Jakie rzeczy Klient może zakupić, gdy następuje opóźnienie lotu? Chartis refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty do równowartości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, w przypadku gdy na skutek udokumentowanego opóźnienia lotu, Ubezpieczony poniósł niezbędne wydatki na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby: odzież, przybory toaletowe, artykuły spożywcze rezerwację dodatkowego noclegu przejazdu na i z lotniska. Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów, gdy opóźnienie trwało powyżej liczby godzin wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w stosunku do planowanej godziny odlotu. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie opóźnienia lotu 150 (opóźnienie pow. 8h) 150 (opóźnienie pow. 6h) 150 (opóźnienie pow. 4h) PAMIĘTAJ! Dotyczy to opóźnienia zaistniałego na lotniskach poza granicami Polski i kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 10. Jakie koszty są pokrywane w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia? Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance Chartis pokrywa koszty za następujące usługi: badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza do wysokości lub lub

9 konsultacje i honoraria lekarskie do wysokości do wysokości lub lub pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje do wysokości do wysokości lub lub dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego do wysokości do wysokości lub lub zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych a także ortopedycznych środków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych do wysokości do wysokości lub lub transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia lub transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia do wysokości do wysokości lub lub jedną wizytę lekarską związaną z ciążą do równowartości 150 euro dla wszystkich zachorowań nie związanych z porodem, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do równowartości 150 euro. 11. Na jakich terytoriach jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa? Rozróżniamy następujące strefy geograficzne: Europa - Kontynent europejski na zachód od Gór Ural wraz z przyległymi wyspami a także kraje pozaeropejskie sąsiadujące z Morzem Śródziemnym (z wyłączeniem Algierii, Izraela, Jordanii oraz Libii) Kraje Algieria, Izrael, Jordania oraz Libia wchodzą w skład krajów zaliczanych do strefy Świat. Świat - Cały świat z wyjątkiem podróży do, przez lub na terytorium następujących krajów: Afganistanu, Kuby, Iraku oraz Sudanu. UWAGA! Chartis nie udziela ochrony ubezpieczeniowej w następujących krajach: Afganistan, Kuba, Irak, Liberia, Sudan Przykład 1: Klient wyjeżdża za granicę, udaje się np. do Francji, Niemiec a następnie do Włoch. Jeżeli każdy z wymienionych krajów znajduje się w obrębie jednej strefy (Strefa E lub Ś) wówczas w pole kraj docelowy można wpisać Francję, Niemcy bądź Włochy. Przykład 2: Klient wyjeżdża za granicę udaje się np. do Indii a następnie do Chin, wówczas w pole kraj docelowy można wpisać albo Indie albo Chiny. Przykład 3: Klient wyjeżdża za granicę udaje się np. do Grecji a następnie do Chin, wówczas w pole kraj docelowy należy wpisać kraj pozaeuropejski, czyli w tym przypadku Chiny. 12. Dlaczego Klient powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadając uprawnienie do świadczeń medycznych podczas pobytu w państwach członkowskich UE? Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, osoby przebywające tymczasowo w innym kraju niż kraj, w którym są ubezpieczone zdrowotnie mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych do ratowania zdrowia i życia. Należy jednak pamiętać, że bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym w przepisach danego państwa członkowskiego, co oznacza, że jeżeli w danym kraju osoby ponoszą częściowe koszty pobytu w szpitalu czy też koszty pierwszej wizyty lekarskiej, w takich sytuacjach, również obywatele Polski wyjeżdżający do tego kraju w ramach EKUZ będą ponosiły koszty pierwszej wizyty lekarskiej czy koszty pobytu w szpitalu. Aby uniknąć tego typu sytuacji i niejasności, co do przysługujących świadczeń osoby/firmy zakupują dodatkowe ubezpieczenia podróżne. Ubezpieczenie Podróżne Chartis zapewnia pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku bez konieczności ponoszenia znaczących wydatków przez Ubezpieczonego. Ponadto Chartis gwarantuje szeroką gamę usług assistance, w tym transport medyczny do Polski, których nie gwarantują żadne umowy międzynarodowe. 9

10 Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony ubezpieczenia w poszczególnych krajach członkowskich można uzyskać na stronie w zakładce Wyjeżdżam do (http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2). Jeżeli te informacje okażą się niewystarczające, nalezy skontaktowac sie bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku ubezpieczenia Travel Guard Chartis w sytuacji nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku zaistniałego poza granicami Polski wszelkie świadczenia (wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, badania itp.) są organizowane dla Klienta (osoby Ubezpieczonej) przez Travel Guard Chartis bezgotówkowo (tj. Klient nie ponosi żadnych kosztów). W ubezpieczeniu tym, koszty są pokrywane już od 1 zł. Aby uzyskać pomoc, Klient powinien skontaktować się z Travel Guard pod numer telefonu Nasze Centrum czynne jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Po to, by z punktu widzenia Klienta korzystanie z assistance było tak proste, przez całą dobę, na całym świecie czuwa sztab ludzi gotowych do natychmiastowej interwencji. Korzystanie z naszych usług jest bardzo proste, w razie potrzeby wystarczy tylko jeden telefon do Travel Guard i Poszkodowany uzyska profesjonalną pomoc. Główne wyróżniki dotyczące ubezpieczenia kosztów leczenia Travel Guard Chartis: 1. Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia dające Klientom gwarancję pokrycia kosztów leczenia za granicą 2. Transport medyczny do Polski bez limitu - NIE jest w żadnym kraju pokrywane w ramach EKUZ 3. Transport zwłok do Polski bez limitu- NIE jest w żadnym kraju pokrywane w ramach EKUZ 4. Assistence - NIE jest w żadnym kraju pokrywane w ramach EKUZ 5. Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane 6. Konsultacje i honoraria lekarskie - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane 7. Pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego, odłożyć do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Travel Guard dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeśli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala środkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach płatności oraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane 8. Dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w ramach EKUZ nie jest pokrywane 9. Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych a także ortopedycznych środków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane bądź wogóle nie pokrywane 10. Transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia lub transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, po uzgodnieniu z Travel Guard - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane. 13. Co to są sporty amatorskie? Amatorskie uprawianie sportu - aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka; Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby w trakcie amatorskiego uprawiania sportów, z wyłączeniem sportów ekstremalnych. amatorskie nurkowanie niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 18 metrów głębokości; amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardu niezawodowe i niewyczynowe uprawianie narciarstwa lub snowboardu po wyznaczonych trasach; 10

11 sporty ekstremalne aktywność sportowa, działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia; sporty uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń. Ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie dla sportów wymienionych w poniższych punktach, pod warunkiem, że: - Ubezpieczony przestrzega wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dla danego sportu, a jeśli jest to wymagane korzysta z odpowiedniego i zalecanego sprzętu zabezpieczającego; - uprawiany sport nie jest częścią zawodów lub turnieju; - sport nie jest uprawiany profesjonalnie. Za sporty ekstremalne uważa się: a) sporty powietrzne, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych; b) sztuki walki, sporty obronne, c) skoki na gumowej linie, jumping itp. d) heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska, skalna i skałkowa, speleologia, e) rafting i wszystkie jego odmiany; f) nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu z zastrzeżeniem 2 ust. 4, nurkowanie na zatrzymanym oddechu; g) sporty motorowe (za wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjątkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówką) h) uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych, do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500mn.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego. 14. Czy ubezpieczenie Chartis obejmuje amatorskie uprawianie narciarstwa? TAK. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje amatorskie uprawianie wszystkich sportów w tym również amatorskie uprawnianie narciarstwa, snowboardu i wszystkich jego odmian. Definicja: amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardu niezawodowe i niewyczynowe uprawianie narciarstwa lub snowboardu po wyznaczonych trasach. 15. Czy Ubezpieczenie Podróżne gwarantuje pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach lub na morzu? TAK, Chartis pokrywa koszty poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu (limit euro). Usługa poszukiwania odbywa się przez wyspecjalizowane służby ratownictwa górskiego lub morskiego na terenie danego kraju lub obszarze międzynarodowym. Usługa świadczona jest od momentu otrzymania zgłoszenia zaginięcia przez dane służby. Usługa ratownictwa odbywa się przez wyspecjalizowane służby ratownicze na terenie danego kraju lub obszarze międzynarodowym. Usługa świadczona jest od momentu odnalezienia Ubezpieczonego do momentu przekazania go odpowiednim służbom medycznym. 16. Czy ubezpieczenie Chartis obejmuje nurkowanie? TAK. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje amatorskie uprawianie wszystkich sportów w tym również amatorskie nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Definicja: amatorskie nurkowanie niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 18 metrów głębokości; 17. Czy Chartis pokrywa koszty komory dekompresyjnej? TAK, Chartis pokrywa koszty leczenia w komorze dekompresyjnej w przypadku zaistnienia zdarzenia w trakcie amatorskiego nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W nurkowaniu używa się komór dekompresyjnych (czasem używa się określenia komory rekompresyjne) do przeprowadzenia dekompresji nurków w wypadkach, kiedy przeprowadzenie dekompresji w czasie wynurzania jest niepraktyczne lub niemożliwe. Dekompresja polega na usuwaniu gazów nagromadzonych w organizmie nurka podczas oddychania w warunkach podwyższonego ciśnienia. 11

12 18. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sporty wysokiego ryzyka/ sporty ekstremalne? NIE. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sportów ekstremalnych, za które uważa się zgodnie z definicją: sporty ekstremalne aktywność sportowa, której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia; sporty uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń; za sporty ekstremalne uważa się: a) sporty powietrzne, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych; b) sztuki walki, sporty obronne, c) skoki na gumowej linie, bungee-jumping itp. d) heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska, skalna i skałkowa, speleologia, e) rafting i wszystkie jego odmiany; f) nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu z zastrzeżeniem 2 ust. 4, nurkowanie na zatrzymanym oddechu; g) sporty motorowe (za wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjątkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówką) h) uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych, do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500mn.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego. 19. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyczynowe lub zawodowe uprawnie sportu? NIE, ochrona nie obejmuje osób wyczynowo lub zawodowo uprawiających sport. Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu. 20. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby wyjeżdżające w celu wykonywania pracy za granicą? NIE. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby wyjeżdżające za granicę w celu wykonywania pracy umysłowej, natomiast nie obejmuje osób wyjeżdżających w celu wykonywania pracy fizycznej. Praca umysłowa - wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych. 21. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby chore przewlekłe? NIE. Definicja artykuł 2 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: choroba przewlekła - choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe lub nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia. 22. Czy Klient może ubezpieczyć sprzęt sportowy, np. narty itp.? NIE. Ubezpieczenie dla Klientów Travelplanet.pl nie posiada opcji doubezpieczenia sprzętu sportowego. 23. Czy Chartis pokrywa koszty pobytu w szpitalu, który jest związany z porodem? NIE. Chartis nie pokrywa kosztów pobytu w szpitalu związanych z porodem, natomiast CHARTIS pokrywa jedną wizytę lekarską związaną z ciążą i związany z nią transport do placówki medycznej, do równowartości 150 euro. 12

13 24. Do jakiej sumy ubezpieczenia bądź, do jakiego limitu jest pokrywany transport medyczny lub transport zwłok? Bez limitu. Koszty transportów (transport medyczny, transport zwłok) pokrywane są do kwoty, jaka odpowiada kosztom zorganizowania przez Travel Guard takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej i nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. 25. Na czym polega przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych? W jakich sytuacjach Ubezpieczony może skorzystać z tej usługi? Gdy powrót Ubezpieczonego opóźnia się z przyczyn losowych nie leżących po stronie Ubezpieczonego takich jak: 1) awaria środka transportu komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej; 2) zdarzenia losowe: pożar, huragan, powód, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie piorunu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego; 3) akcja ratownicza, prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w ppkt. b niniejszego punktu; 4) odwołanie lub opóźnienie środka transportu publicznego, ze względu na złe warunki atmosferyczne; 5) wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej. to okres ubezpieczenia może zostać przedłużony bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, o nie więcej niż 48 godzin. Warunkiem wypłaty świadczenia przez CHARTIS w okresie przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajścia ww. zdarzeń. W przypadku awarii środka komunikacji dokumentem potwierdzającym jest rachunek za naprawę lub holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii przez przewoźnika. 26. Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną osoby, które wyjeżdżają do pracy za granicę? Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. CHARTIS nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykonywaniem pracy. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na osobie Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na rzeczy Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia: 1) kosztów leczenia oraz assistance, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego, rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 2) następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego mieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego w celu wyjazdu za granicę, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia oraz po opłaceniu składki. Zamiar 13

14 wyjazdu musi być udokumentowany przez Ubezpieczonego przedstawieniem biletu lotniczego, rezerwacji zakwaterowania. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie powrotu Ubezpieczonego do mieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 3) kosztów rezygnacji z uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej - rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się w chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej; 4) kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej - rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia imprezy, a kończy się w przedostatnim dniu imprezy turystycznej; 5) kosztów rezygnacji z biletu lotniczego - rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy wraz z godziną odlotu oznaczoną na bilecie; 6) kosztów rezygnacji z noclegów - rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w przedostatnim dniu planowanego pobytu w hotelu. 7) gotówki wypłaconej z bankomatu rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia podróży, a kończy się w chwili powrotu Ubezpieczonego do jego kraju stałego zamieszkania; 8) mienia ruchomego pozostawionego w miejscu zamieszkania rozpoczyna się w chwili opuszczenia miejsca zamieszkania w dniu rozpoczęcia zaplanowanej podróży, a kończy się w chwili powrotu Ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania nie później jednak niż 24 godziny po zaplanowanym terminie powrotu Ubezpieczonego; Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zawsze kończy się: 1) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczania; 2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia; 3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia; 4) z dniem śmierci Ubezpieczonego w stosunku do tego Ubezpieczonego; 5) wraz z opuszczeniem przez Ubezpieczonego terytorium państw należących do strefy geograficznej, która została określona w umowie ubezpieczenia; 6) nie później jednak niż o północy ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 7) w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z biletu lotniczego z godziną określoną na bilecie, jako godzina wylotu. 28. Jaka kwota zostanie zwrócona Klientowi, jeśli zrezygnuje z ubezpieczenia podróżnego? W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia dokonywany jest zwrot całości składki ubezpieczeniowej. CHARTIS nie pobiera opłat manipulacyjnych. 29. Czy ubezpieczenie obejmuje osoby, niezależnie od ich wieku? Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby, które nie ukończyły 85 roku życia. 30. Czy gdy Klient jest zameldowany w Polsce a od jakiegoś czasu mieszka np. w Anglii i wraca na święta do domu, czy ochrona jest możliwa w Polsce? Ubezpieczenie podróżne jest dedykowane dla Klientów wyjeżdżających za granicę (wyjazdy poza terytorium Polski). Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis (Ubezpieczyciel) a osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (Ubezpieczający), na rzecz osób fizycznych (Ubezpieczonych), na czas ich podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania. 31. Jak długo trwa aktywacja ochrony ubezpieczeniowej? Czy można wykupić ubezpieczenie, jeśli dzisiaj jest wylot? Ubezpieczenie może zostać wykupione nawet tego samego dnia, w którym dana osoba wyjeżdża za granicę, ważne jest, aby ubezpieczenie zostało zakupione przed wyjazdem, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po przekroczeniu granic RP. Jeżeli Klient już wyjedzie wówczas można wystawić ubezpieczenie, ale wtedy obowiązuje 5 dniowa karencja. 14

15 32. W przypadku, gdy klient wypłaca gotówkę w Polsce na lotnisku- czy granica oznacza przejście przez odprawę, czy jeśli zostanie napadnięty na lotnisku przed odprawą czy może ubiegać się również o odszkodowanie? Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu i utraconej przez Ubezpieczonego w wyniku kradzieży lub rabunku, podczas podróży Ubezpieczonego - ubezpieczenie obejmuje gotówkę wypłaconą z bankomatów na całym Świecie z wyłączeniem bankomatów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego. Bankomaty znajdujące się na lotniskach Polskich, nawet w strefach bezcłowych znajdują się fizycznie na terytorium Polski. Ubezpieczenia podróżne mają na celu pomoc Klientowi za granicą, ponieważ w czasie wyjazdu zagranicznego ma ograniczone możliwości uzyskania pomocy. Jest to ubezpieczenie podróżne na wyjazdy zagraniczne. 33. Czy w przypadku Ubezpieczenia Gotówki Wypłaconej z Bankomatu, Ubezpieczenia Mienia Ruchomego Pozostawionego w Mieszkaniu ochrona ubezpieczeniowa przysługuje tylko maksymalnie przez 16 dni? Ograniczenie do 16 dni ochrony ubezpieczeniowej odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia: 1. Gotówki wypłaconej z bankomatu i utraconej w wyniku rabunku (rozboju) 2. Mienia ruchomego pozostawionego w mieszkaniu Ubezpieczonego W ramach ubezpieczenia gotówki wypłaconej z bankomatu oraz w ramach ubezpieczenia mienia ruchomego pozostawionego w mieszkaniu Ubezpieczonego Chartis nie ponosi odpowiedzialności, gdy, pobyt za granicą trwa dłużej niż 16 dni od momentu rozpoczęcia podróży Ubezpieczonego. OGRANICZENIE OCHRONY DO 16 DNI DOTYCZY WYŁĄCZNIE TYCH DWÓCH WW. UBEZPIECZEŃ. Klient otrzymuje to gratis od nas ale na max. 16 dni. Pozostałe ubezpieczenia, tj.: 1) Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance; 2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym; 4) Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego; 5) Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego; 6) Ubezpieczenie opóźnienia lotu; 7) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego UBEZPIECZONY MOŻE ZAKUPIĆ NA DOWOLNĄ ILOŚĆ DNI, ALE MAX NA 1 ROK. 34. Jeśli klient chce przedłużyć polisę, o więcej niż 48 h w nagłych wypadkach- czy ma taką możliwość, czy wtedy wystawia się nową umowę i na nowe terminy? Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych obejmuje wyłącznie 48h, czyli Klient otrzymuje od nas 2 dni gratis ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacji kiedy powrót Ubezpieczonego opóźnia się z przyczyn losowych nie leżących po stronie Ubezpieczonego (np. awaria środka transportu komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, zdarzenia losowe itp.). Jeżeli sytuacja nagła przedłuża się wówczas Klient może dokupić polisę na kolejne dni. Jeżeli Klient nie miał żadnej sytuacji nagłej, ale np. chce zostać dłużej wówczas można wystawić drugą polisę na kolejne dni ochrony ubezpieczeniowej. 35. W przypadku lotów z przesiadką Klienci czasem czekają po kilka godzin na kolejny lot, czy np. Katowice - Paryż Nowy York i w Paryżu opóźnia się lot z 15:00 na 20:00 to czy wtedy może ubiegać się o świadczenie? TAK. Chartis refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty przedmiotów pierwszej potrzeby w ramach sumy ubezpieczenia opróżnienia lotu. 36. Czy Klient przebywając za granicą może zakupić ubezpieczenie podróżne, mimo że wcześniej przed wyjazdem nie posiadał żadnego ubezpieczenia? 15

16 Jeżeli Ubezpieczony przebywa za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność Chartis rozpoczyna się najwcześniej po upływie 5 dni (okres karencji), licząc od dnia następnego po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż z chwilą zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Przykład: Pan Kowalski przebywa za granicą, jego pobyt potrwa do 10 stycznia, jednakże nie posiada ubezpieczenia, natomiast jest zainteresowany jego zakupieniem. 20 grudnia Pan Kowalski dzwoni do Call Center Travelplanet.pl w celu zakupienia polisy ubezpieczeniowej, Kasjer Lotniczy wystawia polisę w dniu 20 grudnia z tymże ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć dopiero 26 grudnia i te datę należy wpisać, jako początek okresu ubezpieczenia. Natomiast 10 stycznia należy wpisać, jako datę końca okresu ubezpieczenia. Data wystawienia polisy (data sprzedaży polisy) Data początku okresu ubezpieczenia (Czas obowiązywania polisy od) Data końca okresu ubezpieczenia (Czas obowiązywania polisy do) Okres karencji nie obowiązuje przy przedłużaniu polisy ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że wznowienie nastąpi przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniej umowy ubezpieczenia zawartej z Chartis. 37. Czy Klient przebywając za granicą może przedłużyć polisę? Tak, Klient może przedłużyć polisę przebywając za granicą. Przy przedłużaniu polisy ubezpieczeniowej nie obowiązuje okres karencji, pod warunkiem, że wznowienie nastąpi przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniej umowy ubezpieczenia zawartej z Chartis. Przykład: Jeżeli Pan Iksiński posiada polisę ubezpieczenia podróżnego Chartis, natomiast okres ubezpieczenia kończy się , matomiast pobyt za granica Pana Iksińskiego potrwa do 30 grudnia, wówczas Pan Iksiński przebywając za granicą może przedłużyć umowę ubezpieczenia bez stosowania karencji, ale pod warunkiem, że polisa zostanie wznowiona najpóźniej Jeżeli Pan Iksiński zadzwoni 24 grudnia wówczas należy zastosować karencję. Data wystawienia polisy: najpóźniej Data początku okresu ubezpieczenia (Czas obowiązywania polisy od) Data końca okresu ubezpieczenia (Czas obowiązywania polisy do) Kiedy ulega zmianie termin powrotu czy w takiej sytuacji jest możliwość przedłużenia polisy? W sytuacji, kiedy ulega zmianie termin powrotu można wystawić kolejną polisę na te dni, które nie zostały włączone do pierwszej polisy lub można anulować pierwotną polisę i wystawić nową z nowym okresem ubezpieczenia. W obydwu sytuacjach Klient musi dopłacić składkę za kolejne dni ochrony ubezpieczeniowej. Przykład: Klient zakupił ubezpieczenie od do , jednakże zmianie uległ termin powrotu na dzień , wówczas istnieją 2 rozwiązania: Rozwiązanie 1: Należy wystawić drugą polisę z okresem od do Klient będzie posiadał 2 polisy, które w sumie będą dawały ochronę od 01 do 11 lutego Rozwiązanie 2: Należy anulować polisę z nowym okresem ubezpieczenia oraz wystawić drugą polisę z okresem od do Zmiana okresu ubezpieczenia W sytuacji, kiedy zmianie ulegnie okres ubezpieczenia, natomiast jeszcze nie rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa (klient nie wyjechał) wówczas należy anulować obecną polisę i wystawić nową na prawidłowy okres ubezpieczenia. 16

17 40. Zmiana daty lotu, kierunku / trasy lotu Gdy dane pasażera nie zmieniają się, natomiast zmianie ulega data lotu, termin/trasa lotu/wycieczki, wówczas należy anulować obecną polisę i wystawić drugą z prawidłowym okresem ubezpieczenia dla tej osoby. W tej sytuacji zachowane zostają wszystkie ubezpieczenia z pakietu, w tym również ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy, ponieważ w systemie Chartis widzimy chronologię wystawionych, anulowanych i następnie ponownie wystawionych polis. 41. W jaki sposób Klient może przedłużyć okres ubezpieczenia będąc za granicą? W sytuacji, kiedy ubezpieczenie zostało zakupione na stronie internetowej bądź telefonicznie w Call Center Travelplanet, wówczas będąc za granicą można przedłużyć ochronę najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania aktualnej polisy. 42. Istnieje możliwość przedłużenia ochrony ubezpieczenia wykupując nową polisę na kolejne dni, jaki kraj rozpoczęcia podróży i kraj docelowy należy wybrać? Jeżeli Klient przebywa za granicą i chciałby przedłużyć polisę, wówczas w pole kraj rozpoczęcia podróży należy wpisać Polska natomiast w pole kraj docelowy należy wpisać kraj jak na pierwotnej polisie. 43. Jaki jest proces postępowania w przypadku wystąpienia szkody? Aby wezwać pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się z Centrum alarmowym Travel Guard pod numer telefonu: , który jest czynny 24 godziny na dobę przez cały rok. Podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu, numer certyfikatu oraz inne niezbędne dane potrzebne do zorganizowania pomocy. Aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych za granicą w ramach ubezpieczenia należy przesłać: Dokumentację potwierdzającą zaistnienie zdarzenia wraz z oryginałami faktur na adres: CHARTIS Europe S.A. Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód Ul. Marszałkowska Warszawa Tel Jak wprowadzić zmiany w wystawionej już polisie? Nie ma możliwości wprowadzenia zmiany w polisie ubezpieczeniowej. Ewentualnie należy anulować polisę z niepoprawnymi danymi i wystawić nową. W sytuacjach skomplikowanych prośba o kontakt z Anną Wieconkowską pod adres: 45. W jakim terminie Klienci otrzymują potwierdzenie zakupu ubezpieczenia? Niezwłocznie po zakupieniu i opłaceniu ubezpieczenia Klient otrzymuje certyfikat na swój adres mailowy. 46. Jaki kraj docelowy wybrać jeżeli Klient podróżuje po więcej niż jednym kraju? Przykład 1: Klient wyjeżdża za granicę, udaje się np. do Francji, Niemiec a następnie do Włoch. Jeżeli każdy z wymienionych krajów znajduje się w obrębie jednej strefy (Strefa E lub Ś) wówczas w pole kraj docelowy można wpisać Francję, Niemcy bądź Włochy. 17

18 Przykład 2: Klient wyjeżdża za granicę udaje się np. do Indii a następnie do Chin, wówczas w pole kraj docelowy można wpisać albo Indie albo Chiny. Przykład 3: Klient wyjeżdża za granicę udaje się np. do Grecji a następnie do Chin, wówczas w pole kraj docelowy należy wpisać kraj pozaeuropejski, czyli w tym przypadku Chiny. 47. Jeżeli Klient wyjeżdża do Brazylii, ale najpierw jedzie np. do Niemiec i dopiero z Niemiec leci do Brazylii to wykupuje jedno ubezpieczenie czy dwa? Najpierw do Niemiec, a potem z Niemiec do Brazylii? Klient powinien kupić jedno ubezpieczenie do kraju docelowego, którym jest Brazylia, natomiast Klient ma ochronę we wszystkich Państwach, przez które przejeżdża. 48. Jakie świadczenia przysługują Klientowi odnośnie opóźnienia związanego z opóźnieniem, anulowaniem lotu w sytuacjach nagłych/losowych? 1. Jeżeli osoba Ubezpieczona znajduje się poza granicami Polski, natomiast ze względu na złe warunki atmosferyczne (pył wulkaniczny) linia lotnicza odwołuje lot powrotny, wówczas osoba Ubezpieczona w ramach sumy ubezpieczenia opóźnienia lotu max. 150 EURO może zakupić sobie przedmioty pierwszej potrzeby. Lot musi być opóźniony o co najmniej 4 godziny w stosunku do planowanego terminu. Przedmiotami pierwszej potrzeby sa: odzież, przybory toaletowe, artykuły spożywcze itp., ponadto dodatkowy nocleg, przejazd na i z lotniska. Bardzo ważne jest aby osoba Ubezpieczona pobierała oryginały rachunków/faktur na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby, rezerwację dodatkowego noclegu, przejazdu na i z lotniska. Wyłącznie na podstawie oryginału rachunku, paragonu, faktury Chartis może dokonywać zwrotów poniesionych kosztów. 2. Jeżeli Klient znajduje się za granicą i linia lotnicza zmieni termin powrotu, wówczas dodatkowo w ramach zakresu ubezpieczenia "Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych" ( 11, ust. 3, pkt 4) Chartis przedłuża ochronę o 48 godzin. Jeżeli w ciągu tego czasu osoba Ubezpieczona np. zachoruje w tej sytuacji przysługują jej wszystkie świadczenia w ramach ubezpieczenia podróżnego. Jeżeli Klient wie, że wróci np. za 5 dni wówczas w ciągu 48h jest objęty ochroną w ramach "Przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych", natomiast na kolejne 3 dni powinien dokupić u Państwa ubezpieczenie podróżne. 3. Jeżeli jeszcze przed wyjazdem za granicę linia lotnicza odwoła lot i Klient nie wyjedzie, wówczas Klientowi przysługuje pełen zwrot składki ubezpieczeniowej. 4. Jeżeli linia lotnicza zmieni termin wylotu, a co za tym idzie ulegnie zmianie okres ochrony ubezpieczeniowej, wówczas należy anulować polisę z nieaktualnym okresem ubezpieczenia oraz wystawić ponownie nową polisę na prawidłowy okres wyjazdu zagranicznego. 18

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

3 Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają:

3 Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO mdirect I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego Pakiet Podróżny, zwane dalej OWU, określają zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO BRE Ubezpieczenia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych OWU Link4 zawiera umowę ubezpieczenia z Ubezpieczającym. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz osoby

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Postanowienia ogólne Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH OBIEŻYŚWIAT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH OBIEŻYŚWIAT Spis treści OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH OBIEŻYŚWIAT....................................... 2 Postanowienia ogólne........................................................................ 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych indeks UT/12/12/15 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej....1 2. Rodzaje umów ubezpieczenia....2 3. Zakres terytorialny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej.......................................

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Spis treści 1 Ustalenia wstępne.... 1 2 Definicje... 1 3 Okres ochrony ubezpieczeniowej... 3 4 Składka

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje

Postanowienia ogólne. Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia Turystyczne MERIGO (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/051/2012 z dnia 03.12.2012 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I ubezpieczenia indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty stosuje się do umów generalnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenie podróży indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 bilet DEFINICJE 2 biuro podróży bagaż podróżny Centrum Pomocy INTER Polska

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 bilet DEFINICJE 2 biuro podróży bagaż podróżny Centrum Pomocy INTER Polska ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczeń Podróżnych INTER Tour, zwane dalej w skrócie OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez ubezpieczyciela - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo