Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL"

Transkrypt

1 Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL 1

2 Spis wszystkich pytań 3. W JAKICH SYTUACJACH KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ? 5 4. CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW ZA IMPREZĘ? 6 5. W PRZYPADKU UBEZPIECZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO, ZA CO ODPOWIADA CHARTIS ZA BAGAŻ I RZECZY W BAGAŻU? 7 6. CZY UBEZPIECZENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ KRADZIEŻ BAGAŻU PODRĘCZNEGO (NP. W SAMOLOCIE)? 7 7. NA JAKIEJ PODSTAWIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY BAGAŻU JEST OCENIANA JEGO WARTOŚĆ? 7 8. JAKIE RZECZY KLIENT MOŻE ZAKUPIĆ, GDY NASTĘPUJE OPÓŹNIENIE W DOSTARCZENIU BAGAŻU PODRÓŻNEGO? 8 9. JAKIE RZECZY KLIENT MOŻE ZAKUPIĆ, GDY NASTĘPUJE OPÓŹNIENIE LOTU? JAKIE KOSZTY SĄ POKRYWANE W RAMACH UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA? NA JAKICH TERYTORIACH JEST UDZIELANA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA? DLACZEGO KLIENT POWINIEN ZAWRZEĆ UMOWĘ UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ POSIADAJĄC UPRAWNIENIE DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PODCZAS POBYTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE? CO TO SĄ SPORTY AMATORSKIE? CZY UBEZPIECZENIE CHARTIS OBEJMUJE AMATORSKIE UPRAWIANIE NARCIARSTWA? CZY UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE GWARANTUJE POKRYCIE KOSZTÓW POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA W GÓRACH LUB NA MORZU? CZY UBEZPIECZENIE CHARTIS OBEJMUJE NURKOWANIE? CZY CHARTIS POKRYWA KOSZTY KOMORY DEKOMPRESYJNEJ? CZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA/ SPORTY EKSTREMALNE? CZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE WYCZYNOWE LUB ZAWODOWE UPRAWNIE SPORTU? CZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE OSOBY WYJEŻDŻAJĄCE W CELU WYKONYWANIA PRACY ZA GRANICĄ? CZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE OSOBY CHORE PRZEWLEKŁE? CZY KLIENT MOŻE UBEZPIECZYĆ SPRZĘT SPORTOWY, NP. NARTY ITP.? CZY CHARTIS POKRYWA KOSZTY POBYTU W SZPITALU, KTÓRY JEST ZWIĄZANY Z PORODEM? DO JAKIEJ SUMY UBEZPIECZENIA BĄDŹ, DO JAKIEGO LIMITU JEST POKRYWANY TRANSPORT MEDYCZNY LUB TRANSPORT ZWŁOK? NA CZYM POLEGA PRZEDŁUŻENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W SYTUACJACH NAGŁYCH? W JAKICH SYTUACJACH UBEZPIECZONY MOŻE SKORZYSTAĆ Z TEJ USŁUGI? CZY UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJE OCHRONĄ OSOBY, KTÓRE WYJEŻDŻAJĄ DO PRACY ZA GRANICĘ? POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ JAKA KWOTA ZOSTANIE ZWRÓCONA KLIENTOWI, JEŚLI ZREZYGNUJE Z UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO? CZY UBEZPIECZENIE OBEJMUJE OSOBY, NIEZALEŻNIE OD ICH WIEKU? CZY GDY KLIENT JEST ZAMELDOWANY W POLSCE A OD JAKIEGOŚ CZASU MIESZKA NP. W ANGLII I WRACA NA ŚWIĘTA DO DOMU, CZY OCHRONA JEST MOŻLIWA W POLSCE? JAK DŁUGO TRWA AKTYWACJA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ? CZY MOŻNA WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE, JEŚLI DZISIAJ JEST WYLOT? 14 2

3 32. W PRZYPADKU, GDY KLIENT WYPŁACA GOTÓWKĘ W POLSCE NA LOTNISKU- CZY GRANICA OZNACZA PRZEJŚCIE PRZEZ ODPRAWĘ, CZY JEŚLI ZOSTANIE NAPADNIĘTY NA LOTNISKU PRZED ODPRAWĄ CZY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ RÓWNIEŻ O ODSZKODOWANIE? CZY W PRZYPADKU UBEZPIECZENIA GOTÓWKI WYPŁACONEJ Z BANKOMATU, UBEZPIECZENIA MIENIA RUCHOMEGO POZOSTAWIONEGO W MIESZKANIU OCHRONA UBEZPIECZENIOWA PRZYSŁUGUJE TYLKO MAKSYMALNIE PRZEZ 16 DNI? JEŚLI KLIENT CHCE PRZEDŁUŻYĆ POLISĘ, O WIĘCEJ NIŻ 48 H W NAGŁYCH WYPADKACH- CZY MA TAKĄ MOŻLIWOŚĆ, CZY WTEDY WYSTAWIA SIĘ NOWĄ UMOWĘ I NA NOWE TERMINY? W PRZYPADKU LOTÓW Z PRZESIADKĄ KLIENCI CZASEM CZEKAJĄ PO KILKA GODZIN NA KOLEJNY LOT, CZY NP. KATOWICE - PARYŻ NOWY YORK I W PARYŻU OPÓŹNIA SIĘ LOT Z 15:00 NA 20:00 TO CZY WTEDY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE? CZY KLIENT PRZEBYWAJĄC ZA GRANICĄ MOŻE ZAKUPIĆ UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE, MIMO ŻE WCZEŚNIEJ PRZED WYJAZDEM NIE POSIADAŁ ŻADNEGO UBEZPIECZENIA? CZY KLIENT PRZEBYWAJĄC ZA GRANICĄ MOŻE PRZEDŁUŻYĆ POLISĘ? KIEDY ULEGA ZMIANIE TERMIN POWROTU CZY W TAKIEJ SYTUACJI JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA POLISY? ZMIANA OKRESU UBEZPIECZENIA ZMIANA DATY LOTU, KIERUNKU / TRASY LOTU W JAKI SPOSÓB KLIENT MOŻE PRZEDŁUŻYĆ OKRES UBEZPIECZENIA BĘDĄC ZA GRANICĄ? ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA OCHRONY UBEZPIECZENIA WYKUPUJĄC NOWĄ POLISĘ NA KOLEJNE DNI, JAKI KRAJ ROZPOCZĘCIA PODRÓŻY I KRAJ DOCELOWY NALEŻY WYBRAĆ? JAKI JEST PROCES POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY? JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W WYSTAWIONEJ JUŻ POLISIE? W JAKIM TERMINIE KLIENCI OTRZYMUJĄ POTWIERDZENIE ZAKUPU UBEZPIECZENIA? JAKI KRAJ DOCELOWY WYBRAĆ JEŻELI KLIENT PODRÓŻUJE PO WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KRAJU? JEŻELI KLIENT WYJEŻDŻA DO BRAZYLII, ALE NAJPIERW JEDZIE NP. DO NIEMIEC I DOPIERO Z NIEMIEC LECI DO BRAZYLII TO WYKUPUJE JEDNO UBEZPIECZENIE CZY DWA? NAJPIERW DO NIEMIEC, A POTEM Z NIEMIEC DO BRAZYLII? JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ KLIENTOWI ODNOŚNIE OPÓŹNIENIA ZWIĄZANEGO Z OPÓŹNIENIEM, ANULOWANIEM LOTU W SYTUACJACH NAGŁYCH/LOSOWYCH? 18 3

4 1. Co obejmuje ubezpieczenie podróżne CHARTIS oferowane przez Call Center Travelplanet.pl oraz w oddzielnej zakładce Ubezpieczenia? ZAKRES UBEZPIECZENIA DO IMPREZ TURYSTYCZNYCH KOMFORT STANDARD KOMFORT PLUS Sumy ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - uszczerbek Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego NIE 150 (opóźnienie pow. 6h / over 6h delay) Ubezpieczenie opóźnienia lotu NIE NIE 250 (opóźnienie powyżej 6h) 150 (opóźnienie powyżej 6h) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na rzeczy Napad i kradzież przy bankomacie Ochrona mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży ASSISTANCE: Całodobowy dyżur telefoniczny Travel Guard Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Bez limitu Bez limitu Bez limitu Transport zwłok Ubezpieczonego Bez limitu Bez limitu Bez limitu Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 48h 48h 48h Przekazywanie pilnych informacji Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu NIE Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski NIE na każdy 20 na każdy Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich NIE dzień dla 1 dzień dla 1 tras zjazdowych osoby osoby Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego NIE 20 na każdy dzień dla 1 osoby 20 na każdy dzień dla 1 osoby

5 Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonego DODATKOWE RYZYKA: Amatorskie uprawianie sportow m.in. narciarstwo, snowboard, NIE TAK TAK nurkowanie i inne Wykonywanie pracy umysłowej TAK TAK TAK SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY 4, 50 PLN 5, 10 PLN 6, 90 PLN STREFA EUROPA * SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY STREFA ŚWIAT * 7, 40 PLN 8, 70 PLN 10, 00 PLN 2. W jakim czasie od zakupu imprezy turystycznej Klient powinien zakupić ubezpieczenie, aby miało zastosowanie ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy? Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub też wcześniejszego z niej powrotu musi być zawarta najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu rezerwacji imprezy turystycznej i wpłaty części lub całości opłaty (zaliczki). Pamiętaj! Chartis zwraca koszty, które nie zostały zwrócone przez biuro podróży pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 20% odszkodowania. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej W jakich sytuacjach Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na imprezę turystyczną? Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na imprezę turystyczną, gdy nastąpi przynajmniej jedna z sytuacji nagłych wymienionych w poniższych punktach. Chartis zwraca koszty, gdy wynika to z następujących powodów: 1) nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją Ubezpieczonego lub powodującego znaczne ograniczenia samodzielności ruchowej Ubezpieczonego tj. uniemożliwiające poruszanie się lub samoobsługę bez pomocy innych osób, w okresie planowanego wyjazdu; 2) nagłego zachorowania Ubezpieczonego, wymagającego natychmiastowej hospitalizacji i nie rokującego wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu Ubezpieczonego; 3) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku członka rodziny Ubezpieczonego, wymagającego natychmiastowej hospitalizacji i nie rokującego wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu Ubezpieczonego; 4) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku członka rodziny Ubezpieczonego powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, w okresie planowanego wyjazdu), przy którym wymagana jest obecność Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. 5

6 5) ciąży zagrożonej, komplikacji związanych z ciążą Ubezpieczonego lub małżonki Ubezpieczonego, skutkujących co najmniej tygodniową hospitalizacją przypadającą w okresie wyjazdu zagranicznego lub w okresie 7 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w związku z przedwczesnym porodem Ubezpieczonego lub małżonki Ubezpieczonego, będącej współuczestnikiem podróży Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego powodu występuje pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony i/lub małżonka Ubezpieczonego była maksymalnie w 8 tygodniu ciąży oraz w sytuacji, gdy zdarzenie będące powodem rezygnacji z biletu lotniczego wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży. 6) zgonu Ubezpieczonego 7) zgonu członka rodziny Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż śmierć członka rodziny Ubezpieczonego nastąpiła w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających datę wyjazdu; 8) poważnego zdarzenia losowego w miejscu stałego zamieszkania Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego, które wystąpiło w okresie maksymalnie czternastu dni poprzedzających datę wyjazdu, powodującego konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego i nie rokującego ustania przyczyn wymagających obecności Ubezpieczonego do czasu planowanego rozpoczęcia podróży; 9) udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży, np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom. 10) kradzieży albo pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych, wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 14 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu; 11) wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania imprezy zagranicznej, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy. 4. Co należy zrobić, aby uzyskać zwrot kosztów za imprezę? O fakcie rezygnacji z imprezy Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić na piśmie Ubezpieczyciela i dostarczyć: 1. umowę uczestnictwa w imprezie; 2. oświadczenie o złożonym odwołaniu uczestnictwa w imprezie poświadczone przez organizatora imprezy lub wcześniejszym powrocie poświadczone przez organizatora imprezy; 3. zaświadczenie organizatora imprezy o wysokości potrąceń z tytułu odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, bądź wcześniejszego z niej powrotu; 4. dokumentację potwierdzającą zaistnienie okoliczności skutkujących koniecznością odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, bądź wcześniejszego z niej powrotu, a w szczególności: a) dokumentację medyczną, zaświadczenie lekarskie potwierdzające nagłe zachorowanie, zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeciwwskazania do odbycia podróży; b) kopię karty zgonu, w przypadku śmierci; c) w przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w 36, ust. 4, pkt. 4) zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż wymagana jest obecność Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania; d) zaświadczenie z policji potwierdzające wystąpienie szkody w mieniu, e) zaświadczenie z policji w przypadku kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży, f) zaświadczenie z policji w przypadku kradzieży albo pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego g) zaświadczenie miejscowych władz stwierdzające wystąpienie zdarzeń losowych. 5. oryginały rachunków i dowodów ich zapłaty za transport powrotny w przypadku wcześniejszego powrotu z imprezy i poniesienia wcześniej uzgodnionych kosztów. Jak również ważne jest, aby Klient dołączył numer polisy, z której jest zgłaszane roszczenie. Chartis warunkuje uznanie roszczenia lub wypłatę świadczenia od udokumentowania przez Ubezpieczonego zgłoszonych zdarzeń losowych lub od opinii lekarza Ubezpieczyciela, że przedstawione przez Ubezpieczonego dokumenty medyczne dotyczą faktycznego stanu rzeczy. 6

7 Chartis zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem specjalistów odnośnie potwierdzenia powodu niezdolności do podróży. 5. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego, za co odpowiada Chartis za bagaż i rzeczy w bagażu? Chartis odpowiada zarówno za bagaż jak i rzeczy w bagażu uwzględniając wyłączenia zgodnie z artykułem 26 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) bagaż podróżny Ubezpieczonego wraz z zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego podczas jego podróży zagranicznej 2) przenośny sprzęt elektroniczny Ubezpieczonego od ryzyka kradzieży, rabunku. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego Chartis za bagaż podróżny uważa walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci rzeczy zwyczajowo zabieranych w podróż tj. ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, żelazko, maszynka do golenia), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania) wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki, a także przenośne sprzęty elektroniczne gdy stanowią bagaż podręczny lub znajdują się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego. Przenośny sprzęt elektroniczny telefon komórkowy, sprzęt fotograficzny i kamery, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry elektroniczne 6. Czy ubezpieczenie obejmuje również kradzież bagażu podręcznego (Np. w samolocie)? TAK. W przypadku kradzieży bagażu podręcznego standardowo jest wymagany raport policyjny. 7. Na jakiej podstawie w przypadku kradzieży bagażu jest oceniana jego wartość? Na podstawie sporządzonego raportu policyjnego. W raporcie policyjnym Klient podaje listę rzeczy, które posiadał w bagażu wraz z ich wartością. Jeżeli bagaż został utracony w trakcie lotu, tzn. bagaż został nadany przez Klienta na lotnisku, ale nie dotarł na miejsce, nie odnalazł się i linia lotnicza uznała go za zaginiony, wówczas na podstawie raportu sporządzonego na lotnisku (Klient zawsze przy zaginionym bagażu zgłasza tą informację na lotnisku i jest spisywany protokół, w którym również podaje listę rzeczy i ich wartość i na podstawie tego protokołu jest dokonywana likwidacja szkód. Należy pamiętać, że maksymalne odszkodowanie, jakie Klient może otrzymać jest sumą ubezpieczenia bagażu podróżnego i która jest zawarta na certyfikacie otrzymywanym przez Klienta. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS

8 8. Jakie rzeczy Klient może zakupić, gdy następuje opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego? Chartis refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty do równowartości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, w przypadku, gdy na skutek udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego przez linie lotnicze do miejsca pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego, Ubezpieczony poniósł wydatki na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby: odzież, przybory toaletowe Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego 150 (opóźnienie pow. 8h) 150 (opóźnienie pow. 6h) 250 (opóźnienie pow. 4h) PAMIĘTAJ! Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego. 9. Jakie rzeczy Klient może zakupić, gdy następuje opóźnienie lotu? Chartis refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty do równowartości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, w przypadku gdy na skutek udokumentowanego opóźnienia lotu, Ubezpieczony poniósł niezbędne wydatki na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby: odzież, przybory toaletowe, artykuły spożywcze rezerwację dodatkowego noclegu przejazdu na i z lotniska. Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów, gdy opóźnienie trwało powyżej liczby godzin wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w stosunku do planowanej godziny odlotu. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie opóźnienia lotu 150 (opóźnienie pow. 8h) 150 (opóźnienie pow. 6h) 150 (opóźnienie pow. 4h) PAMIĘTAJ! Dotyczy to opóźnienia zaistniałego na lotniskach poza granicami Polski i kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 10. Jakie koszty są pokrywane w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia? Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance Chartis pokrywa koszty za następujące usługi: badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza do wysokości lub lub

9 konsultacje i honoraria lekarskie do wysokości do wysokości lub lub pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje do wysokości do wysokości lub lub dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego do wysokości do wysokości lub lub zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych a także ortopedycznych środków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych do wysokości do wysokości lub lub transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia lub transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia do wysokości do wysokości lub lub jedną wizytę lekarską związaną z ciążą do równowartości 150 euro dla wszystkich zachorowań nie związanych z porodem, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do równowartości 150 euro. 11. Na jakich terytoriach jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa? Rozróżniamy następujące strefy geograficzne: Europa - Kontynent europejski na zachód od Gór Ural wraz z przyległymi wyspami a także kraje pozaeropejskie sąsiadujące z Morzem Śródziemnym (z wyłączeniem Algierii, Izraela, Jordanii oraz Libii) Kraje Algieria, Izrael, Jordania oraz Libia wchodzą w skład krajów zaliczanych do strefy Świat. Świat - Cały świat z wyjątkiem podróży do, przez lub na terytorium następujących krajów: Afganistanu, Kuby, Iraku oraz Sudanu. UWAGA! Chartis nie udziela ochrony ubezpieczeniowej w następujących krajach: Afganistan, Kuba, Irak, Liberia, Sudan Przykład 1: Klient wyjeżdża za granicę, udaje się np. do Francji, Niemiec a następnie do Włoch. Jeżeli każdy z wymienionych krajów znajduje się w obrębie jednej strefy (Strefa E lub Ś) wówczas w pole kraj docelowy można wpisać Francję, Niemcy bądź Włochy. Przykład 2: Klient wyjeżdża za granicę udaje się np. do Indii a następnie do Chin, wówczas w pole kraj docelowy można wpisać albo Indie albo Chiny. Przykład 3: Klient wyjeżdża za granicę udaje się np. do Grecji a następnie do Chin, wówczas w pole kraj docelowy należy wpisać kraj pozaeuropejski, czyli w tym przypadku Chiny. 12. Dlaczego Klient powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadając uprawnienie do świadczeń medycznych podczas pobytu w państwach członkowskich UE? Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, osoby przebywające tymczasowo w innym kraju niż kraj, w którym są ubezpieczone zdrowotnie mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych do ratowania zdrowia i życia. Należy jednak pamiętać, że bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym w przepisach danego państwa członkowskiego, co oznacza, że jeżeli w danym kraju osoby ponoszą częściowe koszty pobytu w szpitalu czy też koszty pierwszej wizyty lekarskiej, w takich sytuacjach, również obywatele Polski wyjeżdżający do tego kraju w ramach EKUZ będą ponosiły koszty pierwszej wizyty lekarskiej czy koszty pobytu w szpitalu. Aby uniknąć tego typu sytuacji i niejasności, co do przysługujących świadczeń osoby/firmy zakupują dodatkowe ubezpieczenia podróżne. Ubezpieczenie Podróżne Chartis zapewnia pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku bez konieczności ponoszenia znaczących wydatków przez Ubezpieczonego. Ponadto Chartis gwarantuje szeroką gamę usług assistance, w tym transport medyczny do Polski, których nie gwarantują żadne umowy międzynarodowe. 9

10 Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony ubezpieczenia w poszczególnych krajach członkowskich można uzyskać na stronie w zakładce Wyjeżdżam do (http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2). Jeżeli te informacje okażą się niewystarczające, nalezy skontaktowac sie bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku ubezpieczenia Travel Guard Chartis w sytuacji nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku zaistniałego poza granicami Polski wszelkie świadczenia (wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, badania itp.) są organizowane dla Klienta (osoby Ubezpieczonej) przez Travel Guard Chartis bezgotówkowo (tj. Klient nie ponosi żadnych kosztów). W ubezpieczeniu tym, koszty są pokrywane już od 1 zł. Aby uzyskać pomoc, Klient powinien skontaktować się z Travel Guard pod numer telefonu Nasze Centrum czynne jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Po to, by z punktu widzenia Klienta korzystanie z assistance było tak proste, przez całą dobę, na całym świecie czuwa sztab ludzi gotowych do natychmiastowej interwencji. Korzystanie z naszych usług jest bardzo proste, w razie potrzeby wystarczy tylko jeden telefon do Travel Guard i Poszkodowany uzyska profesjonalną pomoc. Główne wyróżniki dotyczące ubezpieczenia kosztów leczenia Travel Guard Chartis: 1. Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia dające Klientom gwarancję pokrycia kosztów leczenia za granicą 2. Transport medyczny do Polski bez limitu - NIE jest w żadnym kraju pokrywane w ramach EKUZ 3. Transport zwłok do Polski bez limitu- NIE jest w żadnym kraju pokrywane w ramach EKUZ 4. Assistence - NIE jest w żadnym kraju pokrywane w ramach EKUZ 5. Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane 6. Konsultacje i honoraria lekarskie - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane 7. Pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego, odłożyć do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Travel Guard dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeśli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala środkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach płatności oraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane 8. Dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w ramach EKUZ nie jest pokrywane 9. Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych a także ortopedycznych środków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane bądź wogóle nie pokrywane 10. Transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia lub transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, po uzgodnieniu z Travel Guard - w Chartis pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, w EKUZ w zależności od kraju są limitowane. 13. Co to są sporty amatorskie? Amatorskie uprawianie sportu - aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka; Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby w trakcie amatorskiego uprawiania sportów, z wyłączeniem sportów ekstremalnych. amatorskie nurkowanie niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 18 metrów głębokości; amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardu niezawodowe i niewyczynowe uprawianie narciarstwa lub snowboardu po wyznaczonych trasach; 10

11 sporty ekstremalne aktywność sportowa, działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia; sporty uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń. Ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie dla sportów wymienionych w poniższych punktach, pod warunkiem, że: - Ubezpieczony przestrzega wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dla danego sportu, a jeśli jest to wymagane korzysta z odpowiedniego i zalecanego sprzętu zabezpieczającego; - uprawiany sport nie jest częścią zawodów lub turnieju; - sport nie jest uprawiany profesjonalnie. Za sporty ekstremalne uważa się: a) sporty powietrzne, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych; b) sztuki walki, sporty obronne, c) skoki na gumowej linie, jumping itp. d) heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska, skalna i skałkowa, speleologia, e) rafting i wszystkie jego odmiany; f) nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu z zastrzeżeniem 2 ust. 4, nurkowanie na zatrzymanym oddechu; g) sporty motorowe (za wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjątkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówką) h) uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych, do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500mn.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego. 14. Czy ubezpieczenie Chartis obejmuje amatorskie uprawianie narciarstwa? TAK. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje amatorskie uprawianie wszystkich sportów w tym również amatorskie uprawnianie narciarstwa, snowboardu i wszystkich jego odmian. Definicja: amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardu niezawodowe i niewyczynowe uprawianie narciarstwa lub snowboardu po wyznaczonych trasach. 15. Czy Ubezpieczenie Podróżne gwarantuje pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach lub na morzu? TAK, Chartis pokrywa koszty poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu (limit euro). Usługa poszukiwania odbywa się przez wyspecjalizowane służby ratownictwa górskiego lub morskiego na terenie danego kraju lub obszarze międzynarodowym. Usługa świadczona jest od momentu otrzymania zgłoszenia zaginięcia przez dane służby. Usługa ratownictwa odbywa się przez wyspecjalizowane służby ratownicze na terenie danego kraju lub obszarze międzynarodowym. Usługa świadczona jest od momentu odnalezienia Ubezpieczonego do momentu przekazania go odpowiednim służbom medycznym. 16. Czy ubezpieczenie Chartis obejmuje nurkowanie? TAK. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje amatorskie uprawianie wszystkich sportów w tym również amatorskie nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Definicja: amatorskie nurkowanie niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 18 metrów głębokości; 17. Czy Chartis pokrywa koszty komory dekompresyjnej? TAK, Chartis pokrywa koszty leczenia w komorze dekompresyjnej w przypadku zaistnienia zdarzenia w trakcie amatorskiego nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W nurkowaniu używa się komór dekompresyjnych (czasem używa się określenia komory rekompresyjne) do przeprowadzenia dekompresji nurków w wypadkach, kiedy przeprowadzenie dekompresji w czasie wynurzania jest niepraktyczne lub niemożliwe. Dekompresja polega na usuwaniu gazów nagromadzonych w organizmie nurka podczas oddychania w warunkach podwyższonego ciśnienia. 11

12 18. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sporty wysokiego ryzyka/ sporty ekstremalne? NIE. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sportów ekstremalnych, za które uważa się zgodnie z definicją: sporty ekstremalne aktywność sportowa, której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia; sporty uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń; za sporty ekstremalne uważa się: a) sporty powietrzne, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych; b) sztuki walki, sporty obronne, c) skoki na gumowej linie, bungee-jumping itp. d) heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska, skalna i skałkowa, speleologia, e) rafting i wszystkie jego odmiany; f) nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu z zastrzeżeniem 2 ust. 4, nurkowanie na zatrzymanym oddechu; g) sporty motorowe (za wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjątkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówką) h) uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych, do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500mn.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego. 19. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyczynowe lub zawodowe uprawnie sportu? NIE, ochrona nie obejmuje osób wyczynowo lub zawodowo uprawiających sport. Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu. 20. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby wyjeżdżające w celu wykonywania pracy za granicą? NIE. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby wyjeżdżające za granicę w celu wykonywania pracy umysłowej, natomiast nie obejmuje osób wyjeżdżających w celu wykonywania pracy fizycznej. Praca umysłowa - wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych. 21. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby chore przewlekłe? NIE. Definicja artykuł 2 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: choroba przewlekła - choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe lub nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia. 22. Czy Klient może ubezpieczyć sprzęt sportowy, np. narty itp.? NIE. Ubezpieczenie dla Klientów Travelplanet.pl nie posiada opcji doubezpieczenia sprzętu sportowego. 23. Czy Chartis pokrywa koszty pobytu w szpitalu, który jest związany z porodem? NIE. Chartis nie pokrywa kosztów pobytu w szpitalu związanych z porodem, natomiast CHARTIS pokrywa jedną wizytę lekarską związaną z ciążą i związany z nią transport do placówki medycznej, do równowartości 150 euro. 12

13 24. Do jakiej sumy ubezpieczenia bądź, do jakiego limitu jest pokrywany transport medyczny lub transport zwłok? Bez limitu. Koszty transportów (transport medyczny, transport zwłok) pokrywane są do kwoty, jaka odpowiada kosztom zorganizowania przez Travel Guard takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej i nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. 25. Na czym polega przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych? W jakich sytuacjach Ubezpieczony może skorzystać z tej usługi? Gdy powrót Ubezpieczonego opóźnia się z przyczyn losowych nie leżących po stronie Ubezpieczonego takich jak: 1) awaria środka transportu komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej; 2) zdarzenia losowe: pożar, huragan, powód, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie piorunu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego; 3) akcja ratownicza, prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w ppkt. b niniejszego punktu; 4) odwołanie lub opóźnienie środka transportu publicznego, ze względu na złe warunki atmosferyczne; 5) wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej. to okres ubezpieczenia może zostać przedłużony bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, o nie więcej niż 48 godzin. Warunkiem wypłaty świadczenia przez CHARTIS w okresie przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajścia ww. zdarzeń. W przypadku awarii środka komunikacji dokumentem potwierdzającym jest rachunek za naprawę lub holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii przez przewoźnika. 26. Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną osoby, które wyjeżdżają do pracy za granicę? Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. CHARTIS nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykonywaniem pracy. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na osobie Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na rzeczy Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia: 1) kosztów leczenia oraz assistance, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego, rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 2) następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego mieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego w celu wyjazdu za granicę, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia oraz po opłaceniu składki. Zamiar 13

14 wyjazdu musi być udokumentowany przez Ubezpieczonego przedstawieniem biletu lotniczego, rezerwacji zakwaterowania. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie powrotu Ubezpieczonego do mieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 3) kosztów rezygnacji z uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej - rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się w chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej; 4) kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej - rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia imprezy, a kończy się w przedostatnim dniu imprezy turystycznej; 5) kosztów rezygnacji z biletu lotniczego - rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy wraz z godziną odlotu oznaczoną na bilecie; 6) kosztów rezygnacji z noclegów - rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w przedostatnim dniu planowanego pobytu w hotelu. 7) gotówki wypłaconej z bankomatu rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia podróży, a kończy się w chwili powrotu Ubezpieczonego do jego kraju stałego zamieszkania; 8) mienia ruchomego pozostawionego w miejscu zamieszkania rozpoczyna się w chwili opuszczenia miejsca zamieszkania w dniu rozpoczęcia zaplanowanej podróży, a kończy się w chwili powrotu Ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania nie później jednak niż 24 godziny po zaplanowanym terminie powrotu Ubezpieczonego; Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zawsze kończy się: 1) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczania; 2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia; 3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia; 4) z dniem śmierci Ubezpieczonego w stosunku do tego Ubezpieczonego; 5) wraz z opuszczeniem przez Ubezpieczonego terytorium państw należących do strefy geograficznej, która została określona w umowie ubezpieczenia; 6) nie później jednak niż o północy ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 7) w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z biletu lotniczego z godziną określoną na bilecie, jako godzina wylotu. 28. Jaka kwota zostanie zwrócona Klientowi, jeśli zrezygnuje z ubezpieczenia podróżnego? W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia dokonywany jest zwrot całości składki ubezpieczeniowej. CHARTIS nie pobiera opłat manipulacyjnych. 29. Czy ubezpieczenie obejmuje osoby, niezależnie od ich wieku? Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby, które nie ukończyły 85 roku życia. 30. Czy gdy Klient jest zameldowany w Polsce a od jakiegoś czasu mieszka np. w Anglii i wraca na święta do domu, czy ochrona jest możliwa w Polsce? Ubezpieczenie podróżne jest dedykowane dla Klientów wyjeżdżających za granicę (wyjazdy poza terytorium Polski). Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis (Ubezpieczyciel) a osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (Ubezpieczający), na rzecz osób fizycznych (Ubezpieczonych), na czas ich podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania. 31. Jak długo trwa aktywacja ochrony ubezpieczeniowej? Czy można wykupić ubezpieczenie, jeśli dzisiaj jest wylot? Ubezpieczenie może zostać wykupione nawet tego samego dnia, w którym dana osoba wyjeżdża za granicę, ważne jest, aby ubezpieczenie zostało zakupione przed wyjazdem, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po przekroczeniu granic RP. Jeżeli Klient już wyjedzie wówczas można wystawić ubezpieczenie, ale wtedy obowiązuje 5 dniowa karencja. 14

15 32. W przypadku, gdy klient wypłaca gotówkę w Polsce na lotnisku- czy granica oznacza przejście przez odprawę, czy jeśli zostanie napadnięty na lotnisku przed odprawą czy może ubiegać się również o odszkodowanie? Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu i utraconej przez Ubezpieczonego w wyniku kradzieży lub rabunku, podczas podróży Ubezpieczonego - ubezpieczenie obejmuje gotówkę wypłaconą z bankomatów na całym Świecie z wyłączeniem bankomatów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego. Bankomaty znajdujące się na lotniskach Polskich, nawet w strefach bezcłowych znajdują się fizycznie na terytorium Polski. Ubezpieczenia podróżne mają na celu pomoc Klientowi za granicą, ponieważ w czasie wyjazdu zagranicznego ma ograniczone możliwości uzyskania pomocy. Jest to ubezpieczenie podróżne na wyjazdy zagraniczne. 33. Czy w przypadku Ubezpieczenia Gotówki Wypłaconej z Bankomatu, Ubezpieczenia Mienia Ruchomego Pozostawionego w Mieszkaniu ochrona ubezpieczeniowa przysługuje tylko maksymalnie przez 16 dni? Ograniczenie do 16 dni ochrony ubezpieczeniowej odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia: 1. Gotówki wypłaconej z bankomatu i utraconej w wyniku rabunku (rozboju) 2. Mienia ruchomego pozostawionego w mieszkaniu Ubezpieczonego W ramach ubezpieczenia gotówki wypłaconej z bankomatu oraz w ramach ubezpieczenia mienia ruchomego pozostawionego w mieszkaniu Ubezpieczonego Chartis nie ponosi odpowiedzialności, gdy, pobyt za granicą trwa dłużej niż 16 dni od momentu rozpoczęcia podróży Ubezpieczonego. OGRANICZENIE OCHRONY DO 16 DNI DOTYCZY WYŁĄCZNIE TYCH DWÓCH WW. UBEZPIECZEŃ. Klient otrzymuje to gratis od nas ale na max. 16 dni. Pozostałe ubezpieczenia, tj.: 1) Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance; 2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym; 4) Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego; 5) Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego; 6) Ubezpieczenie opóźnienia lotu; 7) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego UBEZPIECZONY MOŻE ZAKUPIĆ NA DOWOLNĄ ILOŚĆ DNI, ALE MAX NA 1 ROK. 34. Jeśli klient chce przedłużyć polisę, o więcej niż 48 h w nagłych wypadkach- czy ma taką możliwość, czy wtedy wystawia się nową umowę i na nowe terminy? Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych obejmuje wyłącznie 48h, czyli Klient otrzymuje od nas 2 dni gratis ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacji kiedy powrót Ubezpieczonego opóźnia się z przyczyn losowych nie leżących po stronie Ubezpieczonego (np. awaria środka transportu komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, zdarzenia losowe itp.). Jeżeli sytuacja nagła przedłuża się wówczas Klient może dokupić polisę na kolejne dni. Jeżeli Klient nie miał żadnej sytuacji nagłej, ale np. chce zostać dłużej wówczas można wystawić drugą polisę na kolejne dni ochrony ubezpieczeniowej. 35. W przypadku lotów z przesiadką Klienci czasem czekają po kilka godzin na kolejny lot, czy np. Katowice - Paryż Nowy York i w Paryżu opóźnia się lot z 15:00 na 20:00 to czy wtedy może ubiegać się o świadczenie? TAK. Chartis refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty przedmiotów pierwszej potrzeby w ramach sumy ubezpieczenia opróżnienia lotu. 36. Czy Klient przebywając za granicą może zakupić ubezpieczenie podróżne, mimo że wcześniej przed wyjazdem nie posiadał żadnego ubezpieczenia? 15

16 Jeżeli Ubezpieczony przebywa za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność Chartis rozpoczyna się najwcześniej po upływie 5 dni (okres karencji), licząc od dnia następnego po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż z chwilą zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Przykład: Pan Kowalski przebywa za granicą, jego pobyt potrwa do 10 stycznia, jednakże nie posiada ubezpieczenia, natomiast jest zainteresowany jego zakupieniem. 20 grudnia Pan Kowalski dzwoni do Call Center Travelplanet.pl w celu zakupienia polisy ubezpieczeniowej, Kasjer Lotniczy wystawia polisę w dniu 20 grudnia z tymże ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć dopiero 26 grudnia i te datę należy wpisać, jako początek okresu ubezpieczenia. Natomiast 10 stycznia należy wpisać, jako datę końca okresu ubezpieczenia. Data wystawienia polisy (data sprzedaży polisy) Data początku okresu ubezpieczenia (Czas obowiązywania polisy od) Data końca okresu ubezpieczenia (Czas obowiązywania polisy do) Okres karencji nie obowiązuje przy przedłużaniu polisy ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że wznowienie nastąpi przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniej umowy ubezpieczenia zawartej z Chartis. 37. Czy Klient przebywając za granicą może przedłużyć polisę? Tak, Klient może przedłużyć polisę przebywając za granicą. Przy przedłużaniu polisy ubezpieczeniowej nie obowiązuje okres karencji, pod warunkiem, że wznowienie nastąpi przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniej umowy ubezpieczenia zawartej z Chartis. Przykład: Jeżeli Pan Iksiński posiada polisę ubezpieczenia podróżnego Chartis, natomiast okres ubezpieczenia kończy się , matomiast pobyt za granica Pana Iksińskiego potrwa do 30 grudnia, wówczas Pan Iksiński przebywając za granicą może przedłużyć umowę ubezpieczenia bez stosowania karencji, ale pod warunkiem, że polisa zostanie wznowiona najpóźniej Jeżeli Pan Iksiński zadzwoni 24 grudnia wówczas należy zastosować karencję. Data wystawienia polisy: najpóźniej Data początku okresu ubezpieczenia (Czas obowiązywania polisy od) Data końca okresu ubezpieczenia (Czas obowiązywania polisy do) Kiedy ulega zmianie termin powrotu czy w takiej sytuacji jest możliwość przedłużenia polisy? W sytuacji, kiedy ulega zmianie termin powrotu można wystawić kolejną polisę na te dni, które nie zostały włączone do pierwszej polisy lub można anulować pierwotną polisę i wystawić nową z nowym okresem ubezpieczenia. W obydwu sytuacjach Klient musi dopłacić składkę za kolejne dni ochrony ubezpieczeniowej. Przykład: Klient zakupił ubezpieczenie od do , jednakże zmianie uległ termin powrotu na dzień , wówczas istnieją 2 rozwiązania: Rozwiązanie 1: Należy wystawić drugą polisę z okresem od do Klient będzie posiadał 2 polisy, które w sumie będą dawały ochronę od 01 do 11 lutego Rozwiązanie 2: Należy anulować polisę z nowym okresem ubezpieczenia oraz wystawić drugą polisę z okresem od do Zmiana okresu ubezpieczenia W sytuacji, kiedy zmianie ulegnie okres ubezpieczenia, natomiast jeszcze nie rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa (klient nie wyjechał) wówczas należy anulować obecną polisę i wystawić nową na prawidłowy okres ubezpieczenia. 16

17 40. Zmiana daty lotu, kierunku / trasy lotu Gdy dane pasażera nie zmieniają się, natomiast zmianie ulega data lotu, termin/trasa lotu/wycieczki, wówczas należy anulować obecną polisę i wystawić drugą z prawidłowym okresem ubezpieczenia dla tej osoby. W tej sytuacji zachowane zostają wszystkie ubezpieczenia z pakietu, w tym również ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy, ponieważ w systemie Chartis widzimy chronologię wystawionych, anulowanych i następnie ponownie wystawionych polis. 41. W jaki sposób Klient może przedłużyć okres ubezpieczenia będąc za granicą? W sytuacji, kiedy ubezpieczenie zostało zakupione na stronie internetowej bądź telefonicznie w Call Center Travelplanet, wówczas będąc za granicą można przedłużyć ochronę najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania aktualnej polisy. 42. Istnieje możliwość przedłużenia ochrony ubezpieczenia wykupując nową polisę na kolejne dni, jaki kraj rozpoczęcia podróży i kraj docelowy należy wybrać? Jeżeli Klient przebywa za granicą i chciałby przedłużyć polisę, wówczas w pole kraj rozpoczęcia podróży należy wpisać Polska natomiast w pole kraj docelowy należy wpisać kraj jak na pierwotnej polisie. 43. Jaki jest proces postępowania w przypadku wystąpienia szkody? Aby wezwać pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się z Centrum alarmowym Travel Guard pod numer telefonu: , który jest czynny 24 godziny na dobę przez cały rok. Podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu, numer certyfikatu oraz inne niezbędne dane potrzebne do zorganizowania pomocy. Aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych za granicą w ramach ubezpieczenia należy przesłać: Dokumentację potwierdzającą zaistnienie zdarzenia wraz z oryginałami faktur na adres: CHARTIS Europe S.A. Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód Ul. Marszałkowska Warszawa Tel Jak wprowadzić zmiany w wystawionej już polisie? Nie ma możliwości wprowadzenia zmiany w polisie ubezpieczeniowej. Ewentualnie należy anulować polisę z niepoprawnymi danymi i wystawić nową. W sytuacjach skomplikowanych prośba o kontakt z Anną Wieconkowską pod adres: 45. W jakim terminie Klienci otrzymują potwierdzenie zakupu ubezpieczenia? Niezwłocznie po zakupieniu i opłaceniu ubezpieczenia Klient otrzymuje certyfikat na swój adres mailowy. 46. Jaki kraj docelowy wybrać jeżeli Klient podróżuje po więcej niż jednym kraju? Przykład 1: Klient wyjeżdża za granicę, udaje się np. do Francji, Niemiec a następnie do Włoch. Jeżeli każdy z wymienionych krajów znajduje się w obrębie jednej strefy (Strefa E lub Ś) wówczas w pole kraj docelowy można wpisać Francję, Niemcy bądź Włochy. 17

18 Przykład 2: Klient wyjeżdża za granicę udaje się np. do Indii a następnie do Chin, wówczas w pole kraj docelowy można wpisać albo Indie albo Chiny. Przykład 3: Klient wyjeżdża za granicę udaje się np. do Grecji a następnie do Chin, wówczas w pole kraj docelowy należy wpisać kraj pozaeuropejski, czyli w tym przypadku Chiny. 47. Jeżeli Klient wyjeżdża do Brazylii, ale najpierw jedzie np. do Niemiec i dopiero z Niemiec leci do Brazylii to wykupuje jedno ubezpieczenie czy dwa? Najpierw do Niemiec, a potem z Niemiec do Brazylii? Klient powinien kupić jedno ubezpieczenie do kraju docelowego, którym jest Brazylia, natomiast Klient ma ochronę we wszystkich Państwach, przez które przejeżdża. 48. Jakie świadczenia przysługują Klientowi odnośnie opóźnienia związanego z opóźnieniem, anulowaniem lotu w sytuacjach nagłych/losowych? 1. Jeżeli osoba Ubezpieczona znajduje się poza granicami Polski, natomiast ze względu na złe warunki atmosferyczne (pył wulkaniczny) linia lotnicza odwołuje lot powrotny, wówczas osoba Ubezpieczona w ramach sumy ubezpieczenia opóźnienia lotu max. 150 EURO może zakupić sobie przedmioty pierwszej potrzeby. Lot musi być opóźniony o co najmniej 4 godziny w stosunku do planowanego terminu. Przedmiotami pierwszej potrzeby sa: odzież, przybory toaletowe, artykuły spożywcze itp., ponadto dodatkowy nocleg, przejazd na i z lotniska. Bardzo ważne jest aby osoba Ubezpieczona pobierała oryginały rachunków/faktur na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby, rezerwację dodatkowego noclegu, przejazdu na i z lotniska. Wyłącznie na podstawie oryginału rachunku, paragonu, faktury Chartis może dokonywać zwrotów poniesionych kosztów. 2. Jeżeli Klient znajduje się za granicą i linia lotnicza zmieni termin powrotu, wówczas dodatkowo w ramach zakresu ubezpieczenia "Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych" ( 11, ust. 3, pkt 4) Chartis przedłuża ochronę o 48 godzin. Jeżeli w ciągu tego czasu osoba Ubezpieczona np. zachoruje w tej sytuacji przysługują jej wszystkie świadczenia w ramach ubezpieczenia podróżnego. Jeżeli Klient wie, że wróci np. za 5 dni wówczas w ciągu 48h jest objęty ochroną w ramach "Przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych", natomiast na kolejne 3 dni powinien dokupić u Państwa ubezpieczenie podróżne. 3. Jeżeli jeszcze przed wyjazdem za granicę linia lotnicza odwoła lot i Klient nie wyjedzie, wówczas Klientowi przysługuje pełen zwrot składki ubezpieczeniowej. 4. Jeżeli linia lotnicza zmieni termin wylotu, a co za tym idzie ulegnie zmianie okres ochrony ubezpieczeniowej, wówczas należy anulować polisę z nieaktualnym okresem ubezpieczenia oraz wystawić ponownie nową polisę na prawidłowy okres wyjazdu zagranicznego. 18

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Warianty ubezpieczenia obejmujące terytorium: Europa i basen morza śródziemnego

Warianty ubezpieczenia obejmujące terytorium: Europa i basen morza śródziemnego Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczne Wakacje SIGNAL IDUNA - wariant zimowy Symbol oferty: 5449830/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 13 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Click here for English

Click here for English Click here for English OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL TRAVEL SPORT Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w opcji TRAVEL SPORT jest pakietem ubezpieczeń przeznaczonym dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Kto jest ubezpieczony? Obywatele polscy Cudzoziemcy podróżujących prywatnie lub służbowo poza granice Polski Cudzoziemcy nie pokrywamy

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie dookoła świata

Bezpiecznie dookoła świata Bezpiecznie dookoła świata Wyjeżdżasz na wakacje? Planujesz podróż służbową? W czasie wyjazdu wiele może się zdarzyć: choroba, wypadek, zgubienie bagażu Z ubezpieczeniem turystycznym PZU Wojażer nie obawiasz

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w pigułce

Ubezpieczenia turystyczne w pigułce Ubezpieczenia turystyczne w pigułce Krystyna Krawczyk & Aleksander Daszewski Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Rada Ubezpieczonych, Warszawa 16 czerwca 2015 r. Ubezpieczenia turystyczne (travelki) podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W PRODUKCIE z plusem? podwyższenie sum ubezpieczenia nowe niższe stawki uproszczony proces taryfikacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY. WARTA TRAVEL plus

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY. WARTA TRAVEL plus UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY WARTA TRAVEL plus ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest podczas podróży na obszarze jednej z wybranych przez Klienta stref geograficznych: Strefa 1 (S1) Europa, w tym: europejska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS PAKIET UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

... ... Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www. incentives

... ... Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www. incentives ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI BIURA PODRÓŻY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ TRAMP I/LUB UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER I/LUB UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO DLA KLIENTÓW ESKY.PL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO DLA KLIENTÓW ESKY.PL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO DLA KLIENTÓW ESKY.PL Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów esky.pl, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS PAKIET UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego Travel Guard dla klientów esky.pl, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS PAKIET UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Biur Podróży, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego Travel Guard dla klientów esky.pl, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY Załącznik Nr 2 do Umowy nr 0202008094 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY Na podstawie umowy numer

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Travel Guard DLA KLIENTÓW LATAMY.PL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Travel Guard DLA KLIENTÓW LATAMY.PL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Travel Guard DLA KLIENTÓW LATAMY.PL Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego Travel Guard dla klientów Latamy.pl, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Hestia Podróże. Izabella Skrzypczyk Opole, 22 lipca z 41

Hestia Podróże. Izabella Skrzypczyk Opole, 22 lipca z 41 Hestia Podróże Izabella Skrzypczyk Opole, 22 lipca 2016 1 z 41 Hestia Podróże Komplet ubezpieczeń, które zapewniają kompleksową ochronę w trakcie wyjazdu zagranicznego Nie obowiązuję na terenie RP Nie

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Z a ł ą c z n i k N r 1 0 d o S I W Z U M O W A G E N E R A L N A U B E Z P I E C Z E N I A K L, N N W i B A G A Ż U zawarta w Lublinie w dniu... 2009 roku pomiędzy stronami : Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Obsługa wyjazdów i spotkań Instytutu Badań Edukacyjnych Numer ogłoszenia: 34449-2010; data zamieszczenia: 19.02.

Warszawa: Obsługa wyjazdów i spotkań Instytutu Badań Edukacyjnych Numer ogłoszenia: 34449-2010; data zamieszczenia: 19.02. Warszawa: Obsługa wyjazdów i spotkań Instytutu Badań Edukacyjnych Numer ogłoszenia: 34449-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KARTY KREDYTOWEJ WORLD MASTERCARD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KARTY KREDYTOWEJ WORLD MASTERCARD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KARTY KREDYTOWEJ WORLD MASTERCARD 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do UMOWY UBEZPIECZENIA, zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wśród najbardziej popularnych produktów występujących na polskim rynku dotyczących ubezpieczeń turystycznych wyróżnić możemy:

Wśród najbardziej popularnych produktów występujących na polskim rynku dotyczących ubezpieczeń turystycznych wyróżnić możemy: Urszula Borowiecka specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Co i jak ubezpieczenia turystyczne Zanim sezon urlopowy rozpocznie się w najlepsze, przedstawiamy tekst na temat ubezpieczeń turystycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE SA 1. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r Działając na podstawie art. 812 8 k.c. InterRisk Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo