UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013

2 Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury listopadowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim są ubezpieczenia specjalistyczne. Nasi eksperci z Zespołu Finpro (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) dzielą się z Państwem swoim doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie zarządzania ryzykami związanymi z działalnością profesjonalną. W tym wydaniu znajdziecie Państwo komentarze odnoszące się do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń specjalistycznych oraz case studies, które opisują projekty prowadzone przez Zespół Marsh dla Klientów z różnych branż. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd zawartości listopadowego Biuletynu Marsh. Wyniki najnowszego badania prowadzonego przez Marsh globalnie potwierdzają, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w firmach często pomijają konsekwencje związane z wpływem awarii technologicznych na łańcuch dostaw oraz ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W Polsce świadomość tego typu zagrożeń i konsekwencji ich wystąpienia wzrasta, jednak wiele firm wciąż uważa, że zabezpieczenia typu antywirusy i wyspecjalizowany, wewnętrzny dział IT wystarczą by uporać się z ewentualnymi problemami. W biuletynie prezentujemy informacje na temat podejścia do zarządzania cyber ryzykami, które pochodzą z ostatniego badania Marsh. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się na polskim rynku produktów specjalistycznych jest Ubezpieczenie Członków Władz Spółek (D&O). Wynika to niewątpliwie z rosnącej świadomości menedżerów w zakresie realnej odpowiedzialności związanej z zasiadaniem w organach spółki, z coraz częściej spotykanymi informacjami dotyczącymi roszczeń wobec nich, postępowań regulatorów czy problemami finansowymi i upadłością wielu spółek. Obecnie można uzyskać szeroki zakres tego ubezpieczenia przy stosunkowo niskiej składce ubezpieczeniowej. Nasi eksperci wskażą Państwu kilka istotnych faktów związanych z zakresem polisy D&O, na które warto zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia. W dalszej części listopadowego Biuletynu Marsh publikujemy komentarz ekspercki poświęcony ubezpieczeniom Kidnap & Ransom, których zakres jest znacznie szerszy niż tytułowe porwanie czy okup. W artykule znajdziecie Państwo skrót naszych doświadczeń szkodowych związanych z polisami special cover naszych Klientów działających w branży finansowej oraz kilka ciekawych danych i statystyk rynkowych. Nasze doświadczenie związane z ryzykami specjalistycznymi obejmuje również zapewnienie ochrony dla transakcji fuzji i przejęć. Przedstawiamy praktyczne spojrzenie na wybrane przykłady aranżowanych za naszym pośrednictwem w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej ubezpieczeń ryzyk transakcyjnych oraz dostarczonych analiz due diligence przejmowanych podmiotów. Ponadto, chcemy także zainteresować Państwa naszymi rozwiązaniami w zakresie ubezpieczeń profesjonalnych, które udało nam się z sukcesem opracować i wdrożyć u naszych Klientów. Na zakończenie polecamy felieton dotyczący tendencji na rynku świadczeń medycznych oferowanych pracownikom, który został przygotowany przez Konsultanta Mercer Marsh Benefits (marki, pod którą Marsh i Mercer wspólnie obsługują Klientów w zakresie ubezpieczeń osobowych oraz świadczeń pracowniczych). Życzymy przyjemnej lektury. Zarząd Marsh BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

3 NASI EKSPERCI Autorzy opracowania poświęconego ubezpieczeniom specjalistycznym: WŁODZIMIERZ PYSZCZEK Kierownik Zespołu Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla banków i instytucji finansowych, ubezpieczeniach od przestępstw oraz ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O). Odpowiada za współpracę Marsh z kluczowymi Klientami z branży bankowej i obsługuje Klientów w zakresie ubezpieczeń profesjonalnych dla banków oraz innych klientów w zakresie ubezpieczeń D&O. MAŁGORZATA SPLETT Broker Specjalista Odpowiada za plasowanie ubezpieczeń D&O, odpowiedzialności cywilnej zawodowej, ubezpieczeń mienia oraz wybranych ryzyk specjalistycznych (product recall, kidnap & ransom), koordynuje również obsługę szkód zgłoszonych z tytułu ubezpieczeń ryzyk bankowych (BBB). Jest Liderem Praktyki PEMA (ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych podczas fuzji i przejęć) w Polsce. JAKUB PŁÓCIENNICZAK Starszy Broker Specjalista Specjalista z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej członków władz spółki. Odpowiada za audyty programów ubezpieczeniowych w tym zakresie, jest również twórcą większości programów ubezpieczeniowych D&O w Marsh. Jego specjalizacja obejmuje również zarządzanie ryzykiem cybernetycznym. ANNA PLUTA Starszy Broker Specjalista Specjalizuje się w ubezpieczeniach dedykowanych dla banków i instytucji finansowych. Zajmuje się obsługą kluczowych Klientów Marsh z sektora bankowego. LISTOPAD 2013 BIULETYN MARSH 4/013

4 RAPORT MARSH PRZERWY W DOSTAWACH SPOWODOWANE TECHNOLOGIĄ WIĘKSZYM ZAGROŻENIEM NIŻ NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE Według najnowszego raportu Marsh, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w firmach często pomijają konsekwencje związane z wpływem awarii technologicznych na łańcuch dostaw oraz ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tego rodzaju przestoje czy awarie wynikające z problemów związanych z technologią, mogą doprowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych, a nawet zaszkodzić reputacji firmy - dlatego powinny być odpowiednio zarządzane. Awarie technologiczne powodują poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw w 52% badanych przedsiębiorstw, według raportu Business Continuity Institute s Supply Chain Resilience (wykres znajduje się na następnej stronie). W rzeczywistości są to zagrożenia poważniejsze niż niebezpieczne zjawiska pogodowe, zakłócenia komunikacyjne, czy też zanieczyszczenia produktu. Zarządzanie zagrożeniami awarii lub oprogramowania jest niezbędne i powinno być elementem skutecznego programu zarządzania ryzykiem. W raporcie Marsh proponuje następujące kroki, które pomogą zmniejszyć ich potencjalny wpływ na działalność firmy: Ustalenie krytyczności różnych systemów wykorzystywanych przez firmę do bieżących operacji i ustalenie alternatywnych rozwiązań w tym zakresie, które zapewnią odpowiednią ochronę w przypadku ich awarii/przestoju. Opracowanie i przetestowanie ciągłości działania i planów zarządzania kryzysowego, które będą dotyczyły przestoju czy awarii konkretnego rozwiązania technologicznego. Ocena szkód oraz planów zarządzania ryzykiem. Mimo, że ochrona danych jest kluczowym ryzykiem w dzisiejszym biznesowym środowisku technologicznym, wpływ awarii technologicznych na łańcuchów dostaw i ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest potencjalnie poważnym zagrożeniem, które wiele firm może przeoczyć mówi Jakub Płócienniczak, Starszy Broker Specjalista, Marsh Polska. BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

5 Ubezpieczenie cyber ryzyk oferuje ochronę finansową w przypadku przerw spowodowanych technologią, jednak samo w sobie nie jest alternatywą dla wlaściwego zarządzania ryzykiem. Efektywne zaplanowanie kompleksowego programu zarządzania ryzykiem firmy pomaga lepiej przygotować się do przerw i zminimalizować ich wpływ na działalność firmy, przychody i reputację. Awarie systemów technologicznych 52% Niekorzystne warunki pogodowe 48% Usługi outsourcingowe (przerwy/awarie) 35% Odejścia/utrata pracowników Zmiany w prawie, regulacje Straty w łańcuchu dostaw Zakłócenia w sieci transportowej Ryzyko walutowe Wycofanie produktu z rynku Niedobór energii 30% 28% 28% 27% 25% 23% 22% Źródło: Supply Chain Resilience 2012, Business Continuity Institute (2012) Mimo że w Polsce ubezpieczenie takich ryzyk jest wciąż rzadkością, w świetle planowanych zmian prawnych (np. wprowadzania obowiązkowych notyfikacji dotyczących utraconych danych), wzrostu świadomości ryzyka i faktu, że nawet najlepszy dział IT nie zagwarantuje bezpieczeństwa firmie, już aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami. Materiał został opracowany na podstawie: Cyber Risks Extend Beyond Data and Privacy Exposures. Raport dostępny na stronie Marsh.pl, w zakładce Aktualności - Marsh Risk Management Research. LISTOPAD 2013 BIULETYN MARSH 4/2013

6 OCHRONA CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁEK Ubezpieczenie członków władz spółek w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się produktów ubezpieczeniowych. Jest to niewątpliwie wynik rosnącej świadomości menedżerów w zakresie realnej odpowiedzialności związanej z zasiadaniem w organach spółki, z coraz częściej spotykanymi informacjami dotyczącymi roszczeń wobec nich, postępowań regulatorów, czy wreszcie z problemami finansowymi i upadłością wielu spółek, np. w branży budowlanej. Rynek ubezpieczenia D&O co do zasady jest wciąż bardzo miękki, co przekłada się na możliwość uzyskania szerokiego zakresu pokrycia oraz niskich stawek. Jednak podejście zarówno samych spółek, jak i firm brokerskich jest ukierunkowane głównie na obniżenie wysokości składki, jako głównego czynnika decydującego o wyborze oferty. BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

7 KIEDY UBEZPIECZENIE D&O PRZESTAJE BYĆ TYLKO DOKUMENTEM? Włodzimierz Pyszczek, Jakub Płócienniczak Ubezpieczenie D&O spełnia co najmniej dwie funkcje: chroni osoby zajmujące stanowiska we władzach spółek przed roszczeniami wnoszonymi przez osoby trzecie (np. organy nadzoru, Klientów, syndyków lub zarządców) lub przez samą spółkę. Polisa pokrywa koszty prawników związane z obroną przed roszczeniem oraz kwoty wynikające z ugód i zasądzonych odszkodowań. Z drugiej strony, ubezpieczenie takie gwarantuje ochronę finansową aktywów spółki. Ze względu na miękki rynek ubezpieczeniowy (charakteryzujący się możliwością uzyskania szerokiego zakresu oraz niskiej ceny) obserwujemy, że obecne podejście spółek oraz firm brokerskich jest ukierunkowane głównie na obniżenie wysokości składki płatnej z tytułu ubezpieczenia, jako głównego czynnika decydującego o wyborze oferty. Jednak główną ideą zawierania ubezpieczenia D&O jest ochrona dobrego imienia menedżera oraz jego prywatnego majątku, a koszty polisy (ponoszone przez spółkę jako ubezpieczającego) są najczęściej mniejsze niż koszt ubezpieczenia służbowych samochodów zarządu. Dlatego głównymi elementami, które powinny decydować o wyborze oferty powinny stanowić zapisy zawarte w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczenia, a nie cena ubezpieczenia. Głównym celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie przed roszczeniami związanymi z wielomilionowymi stratami poniesionymi przez spółkę wskutek rzeczywistych lub domniemanych błędów w zarządzaniu. Niemniej ważną funkcją tego ubezpieczenia jest jego charakter assistance, czyli wsparcie w momencie pojawienia się ryzyka powstania roszczenia, np. w sytuacji, gdy kontrakt menedżerski zostanie rozwiązany bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych jego obowiązków lub rażącego naruszenia zobowiązań umownych, odmowy udzielenia absolutorium, wynagrodzenia menedżera nie są wypłacane lub zostały obniżone, zostanie zgłoszona na piśmie groźba wniesienia roszczenia lub wszczęcia śledztwa lub powzięto informacje o zamiarze wszczęcia sporu z powodu działania menedżera. Już w takich sytuacjach, czyli nawet przed wniesieniem formalnego roszczenia przeciwko menedżerowi, możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela D&O, np. pokryć koszty porady prawnej wyspecjalizowanej w takich sprawach kancelarii prawnej. Ten element jest szczególnie istotny w sytuacji, kiedy menedżer nie jest już związany ze spółką i nie może liczyć na wsparcie z jej strony. Bardzo często okazuje się bowiem, że interes spółki i byłego jej menedżera już się nie pokrywa. W polskiej rzeczywistości takie sytuacje są najczęstszym scenariuszem szkodowym. Do tej pory największe wypłacone odszkodowania były związane z zawieraniem opcji walutowych (Huta Szopienice -15 mln PLN, Fota 4,5 mln PLN). LISTOPAD 2013 BIULETYN MARSH 4/2013

8 W następnej kolejności, polisy D&O są w Polsce wykorzystywane w przypadku postępowań karnych lub administracyjnych, związanych np. z naruszeniem prawa podatkowego, obowiązków informacyjnych związanych z obecnością na GPW, praw pracowniczych, z wypadkami przy pracy itp. Polisy D&O przewidują zazwyczaj szereg dodatkowych świadczeń, które pozwalają m.in. na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem ekstradycyjnym, kosztów kaucji i poręczenia (bez samej kwoty zabezpieczenia), wypłatę ryczałtowego świadczenia za każdy dzień stawiennictwa w sądzie, pokrycie kosztów działania agencji PR w celu odzyskania dobrego imienia, a nawet pokrycie kosztów wsparcia psychologicznego. Jedną z ciągle istotnych kwestii, często podnoszoną przez osoby zainteresowane polisą D&O, jest możliwość uzyskania pokrycia ubezpieczeniowego dla kar i grzywien, szczególnie w związku z planami zaostrzenia prawa ochrony konkurencji. Mamy tutaj możliwe dwa scenariusze pierwszy to możliwość bezpośredniego ukarania menedżera. Pokrycie ubezpieczeniowe w tym zakresie zależy od specyficznych zapisów umowy ubezpieczenia, ale w pewnym zakresie jest możliwe. Drugi scenariusz to kara nałożona na spółkę np. przez KNF, UOKiK w takiej sytuacji (zazwyczaj) polisa nie zostanie uruchomiona, aczkolwiek należy mieć świadomość, że spółka lub działający w jej imieniu akcjonariusze, mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko członkom zarządu, jeśli będą uważać, że nałożona kara wynika z działania konkretnego menedżera. I taki scenariusz powinien być uwzględniony w dobrze skonstruowanej polisie D&O. Ubezpieczenia D&O z reguły przewidują limity odpowiedzialności wynoszące przynajmniej kilka-kilkanaście milionów złotych. Wśród dużych, notowanych na warszawskiej giełdzie spółek, limity polisy D&O znacznie przekraczają 100 mln złotych. Kwestia ustalenia adekwatnej do potrzeb wysokości limitu ochrony jest również bardzo istotna z punktu widzenia realnej przydatności takiej polisy w momencie wystąpienia szkody. Roszczenia D&O mają z reguły skomplikowany charakter, a koszt zaangażowania prawników do pomocy w obsłudze pojedynczego roszczenia liczony może być w setkach tysięcy złotych. Dlatego, jeśli w toku postępowania okaże się, że limit polisowy jest zbyt niski, konieczne może okazać się oszczędzanie wydatków na prawników, względnie po opłaceniu prawników polisa okaże się niewystarczająca dla pokrycia zasądzonych odszkodowań. Żaden menedżer nie powinien nigdy znaleźć się w takiej sytuacji. BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

9 PORWANIA, OKUPY GROŹBY I WYMUSZENIA KOMENTARZ EKSPERCKI MARSH LISTOPAD KOMENTARZ 2013 BIULETYN EKSPERTA MARSH 4/2013

10 UBEZPIECZENIE nie tylko OD PORWANIA I OKUPU Małgorzata Splett Analizując potrzebę posiadania polisy Kidnap & Ransom należy zacząć od tego, że tytułowe porwanie jest jedynie jednym z ryzyk, które przedmiotowa polisa obejmuje swoim zakresem. CO WYRÓŻNIA POLISĘ K&R? Podstawowym ryzykiem, które jest pokryte w ramach polisy K&R jest oczywiście porwanie oraz okup (wraz z tzw. bezprawnym zatrzymaniem przez np. skorumpowane władze, czy uprowadzeniem środka transportu). Równie istotnym ryzykiem, które jest pokryte w ramach przedmiotowej polisy jest ryzyko wymuszenia wobec spółki, np. pod groźbą: ujawnienia poufnych informacji, wprowadzenia wirusa do systemu informatycznego firmy, wyrządzenia szkody na osobie/mieniu. Poniżej prezentujemy nasze doświadczenia szkodowe związane z opisanymi wyżej przypadkami. Istotnym elementem wyróżniającym polisę K&R jest pokryta bez jakichkolwiek podlimitów działalność firmy doradztwa kryzysowego, która okazuje się szczególnie ważna w momencie, gdy liczy się czas, a negocjacje dotyczące np. uwolnienia ofiary, czy wypłaty okupu powinny być prowadzone w sposób najbardziej profesjonalny. W przypadku rozpowszechnienia informacji na temat ewentualnej utraty danych klientów firmy, w ramach ochrony znajdują się również koszty konsultantów ds. PR. Według statystyk jednego z konsultantów do spraw bezpieczeństwa wiele porwań zdarza się również w stosunkowo bezpiecznych krajach europejskich (np. w Niemczech). W Polsce notuje się ok porwań dla okupu rocznie, na świecie liczba ta wzrasta do Duże różnice danych wynikają z faktu, że wciąż bardzo wiele porwań nie jest zgłaszanych na policję (z uwagi na brak wystarczającego zaufania co do skuteczności organów ścigania). DOŚWIADCZENIE MARSH PRZYKŁADOWE SZKODY Wymuszenie okupu pod groźbą ujawnienia informacji poufnych, w których posiadaniu był Bank X. Groźby wyrządzenia szkody osobowej kierowane do Członka Zarządu Banku Y - uruchomiona dodatkowa ochrona i pomoc konsultantów. Groźby kierowane do pracownika infolinii Banku Z i wymuszenie okupu pod groźbą wyrządzenia szkody rodzinie pracownika. Warto pamiętać, że w ramach polisy pokrytych jest szereg kosztów dodatkowych związanych z ryzykiem porwania, których poniesienia wymaga dana sytuacja. Przykładem może być udowodnienie straty z działalności firmy w związku z nieobecnością porwanego, koszty roszczeń skierowanych przez rodzinę porwanego do firmy, koszty usług medycznych, w tym terapii psychologicznej, odszkodwania z tytułu utraty części ciała lub śmierci ofiary. Należy pamiętać, że polisa K&R obejmuje ochroną osoby ubezpieczone (oraz samą spółkę) - nie tylko w trakcie codziennej pracy, czy w trakcie podróży służbowych, ale także pobytu w domu, czy w trakcie urlopów - ochrona dotyczy również najbliższych, czy aktualnych gości osób ubezpieczonych. Szkody z tytułu K&R zdarzają się często właśnie w trakcie dalekich podróży, które osoby ubezpieczone odbywają w swoim wolnym czasie. Ubezpieczenie jest więc w tym zakresie swego rodzaju ochroną indywidualną. BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

11 FUZJE I PRZEJĘCIA LISTOPAD 2013 BIULETYN MARSH 4/2013

12 UBEZPIECZENIA RYZYK TRANSAKCYJNYCH Małgorzata Splett Wzrost liczby transakcji fuzji i przejęć na świecie zwiększa zainteresowanie polisami wspierającymi proces kupna/sprzedaży spółek czy nieruchomości. Potrzeba ubezpieczenia wynika m.in. z rosnącej ilości roszczeń z tytułu niedotrzymania postanowień umowy kupna - sprzedaży (SPA). Zarówno strona kupująca, jak i sprzedająca chcą jak najpełniej chronić swoje interesy poprzez zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami naruszenia zapewnień złożonych w umowie kupna-sprzedaży oraz pokrycie kosztów obrony w związku z wniesionymi roszczeniami. W tej części Biuletynu Marsh chcielibyśmy spojrzeć na wybrane przykłady aranżowanych za naszym pośrednictwem ubezpieczeń ryzyk transakcyjnych oraz dostarczonych analiz due diligence przejmowanych podmiotów. Poniżej prezentujemy wybrane case studies, w których uczestniczył Zespół Marsh - zastrzegamy jednocześnie, że poniższe przykłady nie wyczerpują scenariuszy użycia przedmiotowych ubezpieczeń we wsparciu transakcji fuzji i przejęć, gdyż w przypadku polis szytych na miarę możliwości i rodzaje scenariuszy są prawie niewyczerpane... ROZWIĄZANIA MARSH Wsparciu transakcji fuzji i przejęć dedykowane jest ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zapewnień i oświadczeń, czyli Warranty & Indemnity insurance (W&I). Ubezpieczenie to może być zawierane przez stronę kupującą lub sprzedającą transakcji i ma za zadanie zapewnić ochronę na wypadek złamania zapewnień przez sprzedającego. W przypadku polisy aranżowanej przez kupującego działa ona analogicznie jak ubezpieczenie mienia, bowiem zapewnia świadczenia dla samego kupującego. Natomiast w przypadku polisy sprzedającego mamy do czynienia z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (tj. jej konstrukcja pozwala na to, aby roszczenie zgłaszał kupujący). Warto wskazać, że ubezpieczenie zawierane przez stronę kupującą, obejmuje swoim zakresem fraud sprzedającego. Polisy ryzyk transakcyjnych są konstruowane w zależności od konkretnej transakcji - ich struktura i zakres ma jak najpełniej odzwierciedlać postanowienia umowy kupna-sprzedaży. Ubezpieczenie Warranty & Indemnity chroni przed nieprzewidzianymi i niezidentyfikowanymi wcześniej przypadkami złamania zapewnień przez sprzedającego (wyłączenie stanowią fakty ujawnione w due diligence transakcji). Jest rownież możliwość zapewnienia ochrony dla tzw. ryzyk znanych, czyli np. ryzyka podatkowego (tax indemnity insurance), czy ryzyk środowiskowych. Wsparcie procesu przejęcia spółki może nastąpić również w innej formie. W przypadku, gdy podmiot kupujący, jeszcze na etapie przeprowadzania due diligence, pragnie dokonać przeglądu programu ubezpieczeniowego firmy - targetu, którą chce przejąć, dostarczana mu jest analiza obejmująca (w pierwszej kolejności) informację, czy w programie znajdują się jakiekolwiek red flags, które mogą uniemożliwić przejęcie targetu (np. sytuacja, gdy sama transakcja spowoduje brak kontynuacji ochrony lub też koszty ubezpieczeń/ryzyka będą miały istotny wpływ na warunki transakcji), a następnie szczegółową analizę programu wraz z wydaniem rekomendacji na przyszłość. Przegląd programu jest istotny szczególnie z punktu widzenia zasadności wprowadzenia modyfikacji zakresu ubezpieczenia w celu likwidacji luk w pokryciu ubezpieczeniowym, podjęcia niezbędnych działań wobec ubezpieczycieli w celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej po transakcji oraz, co również istotne dla kupującego, samej strony kosztowej przedsięwzięcia i jej ewentualnej optymalizacji. DOŚWIADCZENIE MARSH WYBRANE CASE STUDIES Informacje prezentowane na kolejnych stronach to wybrane case studies, w których uczestniczył Zespół Marsh. Omawiane przypadki pochodzą z ostatnich 2 lat i dotyczą firm działających w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo - Wschodniej. BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

13 CASE STUDY 1 - POLISA WARRANTY & INDEMNITY POLISA ZAWARTA PRZEZ KUPUJĄCEGO - PROCES AUKCYJNY SPA KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCEGO POLISA W&I 80m 80m 1m KUPUJĄCEGO UBEZPIECZYCIELA SPRZEDAJĄCEGO 20m 1m Co chciał uzyskać kupujący? Umocnienie swojej pozycji wśród innych kupujących w przetargu. Dzięki ubezpieczeniu, Kupujący X zaproponował sprzedającemu znacznie niższy limit składanych przez niego zapewnień, co w rezultacie pozwoliło mu przejąć spółkę. Jak skonstruowaliśmy polisę? Kupujący zawarł polisę z sumą ubezpieczenia 20 mln EUR, z udziałem własnym na poziomie 1 mln EUR. W przypadku złamania zapewnień przez sprzedającego Kupujący może zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela i uzyskać odszkodowanie do kwoty 19 mln EUR. Do poziomu 1 mln EUR odpowiedzialność na mocy SPA ponosi sprzedający ( jest to jednocześnie udział własny w polisie kupującego). CASE STUDY 2 - POLISA WARRANTY & INDEMNITY POLISA ZAWARTA PRZEZ KUPUJĄCEGO - PRZEJĘCIE OD SPÓŁKI ROSYJSKIEJ SPA SPRZEDAJĄCEGO POLISA W&I 120m 120m UBEZPIECZYCIELA Duża europejska firma przejmuje podmiot o wartości 120 mln EUR od spółki rosyjskiej. Sprzedający (w umowie SPA) złożył zapewnienia do pełnej wartości sprzedawanej spółki (120 mln EUR).Kupujący miał jednak obawy co do wykonalności zapewnień składanych przez sprzedającego. Co chciał uzyskać kupujący? Kupujący chciał uzyskać zapewnienie uzyskania rekompensaty w przypadku złamania oświadczeń przez spółkę rosyjską. UDZIAŁ WŁASNY KUPUJĄCEGO 1m Jak skonstruowaliśmy polisę? Kupujący zyskał ochronę do pełnej wartości nabywanej spółki, czyli 120 mln EUR, udział własny został ustalony na poziomie niższym niż 1% sumy ubezpieczenia. LISTOPAD 2013 BIULETYN MARSH 4/2013

14 CASE STUDY 3 - POLISA WARRANTY & INDEMNITY POLISA ZAWARTA PRZEZ KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCEGO (iii) SPA KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCEGO (ii) SPRZEDAJĄCEGO (i) POLISA W&I 72.5m 72.5m 3m 2m UBEZPIECZYCIELA UDZIAŁ WŁASNY KUPUJĄCEGO 15m 375k Wartość sprzedawanej spółki - na poziomie 72.5m. Sprzedający złożył zapewnienia do: (i) kwoty 2m w odniesieniu do tax warranties, (ii) 3m w zakresie operational warranties oraz (iii) do pełnej wartości dla fundamental warranties. Co chciał uzyskać kupujący? Kupujący chciał uzyskać ochronę do limitu 15m ponad możliwie niski udział własny (na poziomie 375k EUR). Jak skonstruowaliśmy polisę? Kupujący uzyskał praktycznie pełną ochronę w przypadku złamania zapewnień (i) i (ii) - kupujący nie chciał w przypadku ewentualnego złamania zapewnień zgłaszać roszczenia do zarządu nowo nabywanej spółki. Polisa została skonstruowana również w taki sposób, aby dodatkowo zapewnić ochronę ponad zapewnienia (i) oraz (ii) do określonego przez Klienta poziomu. CASE STUDY 4 - POLISA WARRANTY & INDEMNITY POLISA ZAWARTA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO SPA KUPUJĄCEGO POLISA W&I 570m 570m 94.5m KUPUJĄCEGO 94.5m Wartość sprzedawanej spółki - na poziomie 570m. Sprzedający złożył zapewnienia do 90m, ponad 4.5m. Co chciał uzyskać sprzedający? Sprzedający chciał zabezpieczyć się przed ewentualnym niezawinionym złamaniem zapewnień określonych w SPA. SPRZEDAJĄCEGO KUPUJĄCEGO 4.5m UBEZPIECZYCIELA UDZIAŁ WŁASNY SPRZEDAJĄCEGO 4.5m Jak skonstruowaliśmy polisę? Limit sumy ubezpieczenia na poziomie pełnej kwoty złożonych zapewnień, czyli 90m ponad udział własny 4.5m. Z uwagi na wysoką wartość limitu, polisa została zawarta za pośrednictwem kilku Ubezpieczycieli. BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

15 CASE STUDY 5 - UBEZPIECZENIE RYZYK ZNANYCH TAX INDEMNITY INSURANCE POLISA UBEZPIECZYCIELA 8.5m Spółka Y transferowała część swoich aktywów, jako część większej restrukturyzacji. Problem stanowił fakt, czy transfer aktywów powinien być obciążony podatkiem. Doradcy podatkowi angażowani przez Klienta wyrazili opinię, że nie. Co chciał uzyskać kupujący? Klient chciał uzyskać rekompensatę na wypadek, gdyby jednak władze podatkowe zapragnęły wyegzekwować należny podatek. KUPUJĄCEGO 100k Jak skonstruowaliśmy polisę? Polisa tax indemnity została zawarta przy limicie 8.5m ponad udział wlasny na poziomie CASE STUDY 6 - DUE DILIGENCE Spółka X, przed przejęciem firmy - targetu poprosiła Zespół Marsh o dostarczenie raportu na temat programu ubezpieczeniowego podmiotu przejmowanego spółki produkcyjnej. Co chciał uzyskać kupujący? Klient w pierwszej kolejności chciał uzyskać informację o jakichkolwiek red flags zidentyfikowanych na podstawie przeglądu aktualnych polis targetu, które uniemożliwiłyby mu zakończenie transakcji. Następnie, Marsh miał dostarczyć szczegółowy raport zawierający szeroką analizę programu ubezpieczeniowego spółki przejmowanej, z uwględnieniem jego porównania z programem ubezpieczeniowym Klienta, pod kątem zasadności modyfikacji zakresu ubezpieczenia w celu likwidacji luk w pokryciu ubezpieczeniowym lub eliminacji obszarów podwójnego ubezpieczenia, podjęcia niezbędnych działań wobec ubezpieczycieli w celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej po transakcji oraz dostarczenia informacji dotyczącej strony kosztowej przedsięwzięcia. W czym pomogło kupującemu Due Diligence? Nie zidentyfikowaliśmy żadnych red flags. Doradziliśmy Klientowi, o jakie zakresy ochrony powinny być rozszerzone aktualne polisy, celem uzyskania właściwego pokrycia i wskazaliśmy, jak te modyfikacje wpłyną na koszty odnowienia programu. Poza jednym wyjątkiem, nie zidentyfikowaliśmy, że po zajściu transakcji, ochrona ubezpieczeniowa w ramach polis targetu przestanie działać. Inaczej było z polisą OC członków władz (D&O). Co jest zresztą zgodne z lokalną praktyką rynkową, z datą zajścia transakcji, polisa D&O targetu miała przestać działać dla roszczeń wynikających z decyzji, działań i zdarzeń, które miały miejsce po zajściu transakcji, stąd konieczne okazało się w tym momencie wykupienie nowej oddzielnej polisy lub objęcie ochroną w ramach polisy D&O kupującego (w ramach określonych w polisie limitów nabycia). W kwestii ewentualnych roszczeń dotyczących zdarzeń sprzed daty transakcji, doradziliśmy, aby sprzedający zawarł osobną polisę run-off, która w praktyce oznaczała dodatkowy 72-miesięczy okres dla zgłaszania roszczeń dotyczących zdarzeń sprzed transakcji. Ochrona ta była ważna nie tylko z perspektywy odpowiedzialności zarządu sprzedającego, ale też zarządu spółki sprzedawanej, a w konsekwencji zarządu kupującego. LISTOPAD 2013 BIULETYN MARSH 4/2013

16 UBEZPIECZENIA PROFESJONALNE DOŚWIADCZENIE MARSH POLSKA MARSH CASE STUDIES BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

17 KLIENT - FIRMA Z BRANŻY NIERUCHOMOŚCI Klient Marsh to przedsiębiorstwo, które posiada wiele nieruchomości w Polsce, a każdą nieruchomość reprezentuje oddzielny Zarząd. Celem działalności Spółek celowych jest m.in. optymalizacja podatkowa. Na pewnym etapie rozwoju firma zmieniła właściciela i rozwiązała umowy z osobami zarządzającymi poszczególnymi Spółkami (kadra zarządzająca). Zadanie ekspertów Marsh: Znalezienie odpowiedniego zabezpieczenia dla osób zarządzających, z którymi firma rozwiązała umowy, a które obawiały się konsekwencji podejmowanych w przeszłości decyzji, w szczególności ze strony władz podatkowych. ROZWIĄZANIA MARSH Nasi doradcy dokonali analizy ofert rynku europejskiego pod kątem poszukiwania odpowiedniej ochrony, która miała objąć nie tylko aktualne decyzje, lecz również decyzje podejmowane w przeszłości przez osoby zarządzające daną Spółką. Marsh znalazł i zaproponował ubezpieczenie działające z mocą wstęczną, obejmujące pokrycie kosztów pomocy prawnej, które zapewnia ochronę Ubezpieczonym niezależnie od tego, w której firmie pracowali i jakie funkcje pełnili. KORZYŚCI DLA KLIENTA Firma wykupiła polisy zapewniające odpowiednią ochronę ubezpieczeniową osobom zarządzającym poszczególnymi Spółkami. Polisa obejmuje odpowiedzialność powstałą w trakcie pełnienia funkcji, która może zmaterializować się w postaci roszczeń nawet kilka lat po ich odejściu, czy rozwiązaniu z nimi umowy. LISTOPAD 2013 BIULETYN MARSH 4/2013

18 KLIENT - FIRMA ZARZĄDZAJĄCA AKTYWAMI BOGATYCH KLIENTÓW Wyzwanie dla ekspertów Marsh: Przez nieuwagę pracownik firmy przekazał poufne dane o jednym ze swoich Klientów (Pan X). Informacje ukazały się publicznie - mimo, że nazwisko Pana X oficjalnie nie znajduje się na liście najbogatszych ludzi w Polsce, to przekazane o jego majątku dane mogły narazić jego rodzinę na poważne konsekwencje. ROZWIĄZANIA MARSH Ze względu na ujawnienie danych poufnych, Pan X rozważał opcję zrezygnowania z usług firmy. Wprawdzie jego nazwisko nie jest publicznie znane, ale przez podanie tajnych informacji, o fakcie posiadania znacznego majątku mogło dowiedzieć się najbliższe otoczenie. Żeby zapobiec utracie Klienta, Zespół Marsh zaproponował wykupienie przez firmę polisy dla Pana X, która zapewni ochronę w przypadku pojawienia się gróźb, wymuszeń czy żądań okupu wobec niego i jego bliskich. KORZYŚCI DLA KLIENTA Wykupienie ubezpieczenia w znaczący sposób przyczyniło się do utrzymania aktywów Pana X w portfolio Klientów firmy. Pan X zyskał szeroki zakres ubezpieczenia Kidnap & Ransom - polisa pokrywała również koszty związane z przekazaniem okupu oraz pomoc profesjonalnych konsultantów (negocjatorzy, prawnicy, psycholodzy). BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

19 KLIENT - FIRMA Z BRANŻY FINANSOWEJ Zadanie ekspertów Marsh: Znalezienie odpowiedniej ochrony (według najlepszych standardów rynkowych) dla kadry zarządzającej dużej instytucji finansowej, działającej na rynkach międzynarodowych. W przedsiębiorstwie występowała duża fluktuacja pracowników na szczeblach kierowniczych, a ryzyko roszczeń skierowanych do byłych Członków Zarządu było oceniane jako wysokie. ROZWIĄZANIA MARSH Zespół Marsh dokonał przeglądu i analizy dostępnych na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych rozwiazań w zakresie ochrony OC Członków Zarządu (D&O). Klient był świadomy odpowiedzialności, jaką może ponieść z tego tytułu, dlatego firmie zależało na znalezieniu ubezpieczenia według najlepszych praktyk rynkowych dla tego rodzaju działalności. Marsh dostarczył Klientowi benchmark branżowy zawierający m.in. informację o sumach ubezpieczenia, które mają w swoich polisach podobne podmioty. Po przeprowadzeniu analizy i dyskusji z Klientem, Zespół Marsh zaaranżował ochronę z ponad kilkuset milionowym limitem. Ze wzgledu na to, że tej wielkości limity nie są w Polsce możliwe do osiągnięcia, Marsh zbudował niestandardową strukturę programu złożoną z 5 polis i zaangażował do współpracy 10 Ubezpieczycieli - z Polski, rynku londyńskiego oraz innych krajów europejskich. KORZYŚCI DLA KLIENTA Wyszukanie i zaimplementowanie ochrony D&O zapewniło firmie duże limity (kilkaset milionów) oraz optymalizację kosztów ponoszonych na ubezpieczenia - do dyspozycji Klienta był praktycznie cały rynek europejski. LISTOPAD 2013 BIULETYN MARSH 4/2013

20 TENDENCJE NA RYNKU ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH FELIETON MERCER BIULETYN MARSH 4/2013 LISTOPAD 2013

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC OSÓB TRZECICH ZA NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC OSÓB TRZECICH ZA UTRATĘ DANYCH

Bardziej szczegółowo

Ta oferta jest dla Ciebie!!!

Ta oferta jest dla Ciebie!!! Prowadzisz działalność w formie spółki kapitałowej? Ta oferta jest dla Ciebie!!! Szanowni Państwo, Rosnąca świadomość swoich praw, zaostrzenie przepisów a także zwiększona liczba kontroli niezliczonej

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa ubezpieczeniowego Szanowni Państwo. Asecurica Sp. z o.o. jest niezależnym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty!

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Allianz ubezpieczenia od A do Z. Większość z nas nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że może nam stać się coś złego.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

www.ergohestia.pl Ryzyka cybernetyczne

www.ergohestia.pl Ryzyka cybernetyczne Ryzyka cybernetyczne W dobie technologicznego rozwoju i danych elektronicznych zabezpieczenie się przed szkodami cybernetycznymi staje się konieczne. Według ekspertów ryzyka cybernetyczne będą w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu w załączeniu ogólną ofertę obsługi brokerskiej MGM Brokers Sp. z o.o. dla Państwa Firmy w zakresie szeroko pojętych produktów i usług ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Polisa FairPlay. Krzysztof Rybowski STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Czernin, 10 marca 2015r

Polisa FairPlay. Krzysztof Rybowski STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Czernin, 10 marca 2015r Krzysztof Rybowski STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Czernin, 10 marca 2015r Nasze standardy 16 lat doświadczenia ponad 500 podmiotów w obsłudze 1,8 mln osób ubezpieczonych od 11 lat w pierwszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM STWORZONY PRZY WSPÓŁUDZIALE KONSORCJUM SPÓŁEK ORAZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Zamość

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

CyberEdge Kompleksowa ochrona przed skutkami zagrożeń cybernetycznych.

CyberEdge Kompleksowa ochrona przed skutkami zagrożeń cybernetycznych. Financial Lines CyberEdge Kompleksowa ochrona przed skutkami zagrożeń cybernetycznych. 1 Czym jest ryzyko cybernetyczne? Cybernetyczne ryzyko jest nieodłącznym elementem świata informacji oraz systemów

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego Ubezpieczenie Opiekun VIP życie i zdrowie Oferta dla klienta indywidualnego Muzyka nie może się tak po prostu skończyć! / Patrick Süskind Opiekun VIP Opiekun VIP Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży to program, który powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży to program, który powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ubezpieczeniowa. Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych

Optymalizacja ubezpieczeniowa. Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych Optymalizacja ubezpieczeniowa Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych Marek Kołowacik, 26 wrzesieo 2014 Marek Kołowacik Manager, broker, ubezpieczeniowiec z 20 letnim doświadczeniem na rynku. Uczestniczył

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Szanowny Pan Dyrektor mgr Józef Belgrau Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo ul. Szkolna 2 83-330 Żukowo OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE AKTUALNE PRAKTYKI OBSŁUGI OSÓB UBEZPIECZONYCH, A MOŻLIWOŚCI WYPRACOWANIA OPTYMALNEGO MODELU FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ 3 czerwca 2014r. Mariusz Olszewski

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

wspieramy rozwój twojego biznesu

wspieramy rozwój twojego biznesu wspieramy rozwój twojego biznesu 2 CO NAS WYRÓŻNIA? Marsh i Mercer należą do grupy Marsh & McLennan Companies - światowego lidera oferującego specjalistyczne usługi oraz doradztwo obejmujące m.in.: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014

PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014 PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014 Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury czerwcowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim są Programy Affinity oraz rozwiązania

Bardziej szczegółowo

AIG SPECIALTYsolutions. Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk. Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions. Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk. Bring on tomorrow AIG SPECIALTYsolutions Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk Bring on tomorrow SPECIALTYsolutions to program przeznaczony dla klientów z nietypowych lub złożonych grup ryzyka. W AIG zapewniamy zindywidualizowane

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o siebie i swoich pracowników. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Zadbaj o siebie i swoich pracowników. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina Zadbaj o siebie i swoich pracowników Allianz ubezpieczenia od A do Z. Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina Allianz Rodzina nowoczesny program ochrony

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

RYZYKA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UBEZPIECZENIE POSI

RYZYKA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UBEZPIECZENIE POSI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UBEZPIECZENIE POSI Zakres odpowiedzialności związanej z emisją akcji, obligacji i innych papierów wartościowych uregulowany jest m.in. w kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

Ta oferta jest dla Ciebie!!!

Ta oferta jest dla Ciebie!!! Prowadzisz działalność w formie spółki kapitałowej? Ta oferta jest dla Ciebie!!! Szanowni Państwo, Rosnąca świadomość swoich praw, zaostrzenie przepisów a także zwiększona liczba kontroli niezliczonej

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów K O N R KONRAD A D A L A B ALABRUDZINSKI RUDZIŃSKI BROKERZYBROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI UBEZPIECZENIOWI I Ossów, 26 sierpnia 2014 REASEKURACYJNI ul. Rozwadowskiego 35c, 05-230 Ossów Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM?

ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM? ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM? Andrzej Dopierała Od 1998 roku prezes polskich oddziałów korporacji IT Ta historia zaczyna się od tego, gdy przedsiębiorstwo/instytucja ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 1 S t r o n a Szczecin, 23.05.2016 r. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZYNIE Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii Tytuł prezentacji Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii Diana Bożek Centrala TU INTER Polska SA Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału w Katowicach Agenda 1. Za co odpowiada

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia

Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia JACEK ZĘBALA DEPARTAMENT KONTROLI DORAŹNEJ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r. Strona 1 z 8 Wrocław, 25.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim Osoba do kontu: imię i nazwisko tel.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa Przewodnik Klienta Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa 1 Jesteśmy gotowi, aby sprostać Twoim potrzebom Życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich mają bezcenną wartość. Wiemy, że gdy pojawia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i analiza Paperless

Doradztwo i analiza Paperless Doradztwo i analiza Paperless Jak efektywnie przeprowadzić projekt optymalizacyjny? Pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie. Od czego zacząć usprawnienia?, W jakim zakresie jesteśmy w stanie zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo