SYSTEM EXIT.GP AERECO SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE. materiały projektowe, budynki mieszkalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM EXIT.GP AERECO SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE. materiały projektowe, budynki mieszkalne"

Transkrypt

1 SYSTEM EXIT.GP AERECO SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE materiały projektowe, budynki mieszkalne

2

3 SYSTEM EXIT.GP AERECO SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH materiały projektowe, budynki mieszkalne Informacje ogólne str. 2 Zakres oferty AERECO str. 4 Zasady Projektowania str. 6 Wentylacja bytowa str. 7 Wentylacja pożarowa str. 8 Sposób projektowania str. 9 Rozmieszczenie elementów systemu str. 10 Wentylacja indukcyjna w garażu spełnia dwa podstawowe zadania. Po pierwsze zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń powietrza, które wynikają z eksploatacji samochodów. Po drugie usuwa gazy pożarowe, które powstają w trakcie pożaru, zabezpieczając tym samym konstrukcję budynku przed uszkodzeniem. Intensywna wymiana powietrza znacznie ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej. Wentylacja indukcyjna jest projektowana w sposób nie utrudniający ewakuacji ludzi z garażu. Elementy systemu str Wentylatory EGP.TUC.3.1, EGP.TRC.3.1, EGP.TUC.3.1.S str. 13 EGP.TUC.3.2, EGP.TRC.3.2, EGP.TUC.3.2.S str. 14 EGP.TUC.4.2, EGP.TRC.4.2, EGP.TUC.4.2.S str. 15 EGP.TUC.5.2, EGP.TRC.5.2, EGP.TUC.5.2.S str. 16 EGP.TUC.5.3, EGP.TRC.5.3, EGP.TUC.5.3.S str. 17 EGP.TU0.3.1, EGP.TRO.3.1, EGP.TUO.3.1.S str. 18 EGP.TU0.5.2, EGP.TRO.5.2, EGP.TUO.5.2.S str. 19 EGP.ASL , str. 20 EGP.ASL , str. 21 EGP.ASL str. 22 EGP.ASL , str. 23 EGP.AFL str. 24 EGP.AFL , str. 25 EGP.AFL str. 26 EGP.AFL str. 27 Automatyka sterująca ACC.GP str C.GP.1 str. 30 C.GP.2 str. 31 T.GP str. 32 ACC.SSP str. 33 Dobór przewodów elektrycznych (N)HXH str Symulacje CFD str. 38 Przepisy str. 40 Interpretacje KG PSP str Wsparcie serwisowe AERECO str. 48 Wsparcie projektowe AERECO str. 49

4 2 SYSTEM AERECO EXIT.GP INFORMACJE OGÓLNE EXIT.GP Wstęp: System wentylacji indukcyjnej oparty jest na pracy układu wentylatorów podstropowych oraz wentylatorów głównych wyciągowych i nawiewnych. W trybie normlanej pracy wentylatory indukcyjne wykorzystuje się do transportu powietrza od punktów nawiewnych, do punktów wyciągowych, co powoduje jednoczesne rozcieńczanie i usuwanie zanieczyszczonego powietrza poza budynek. W trybie pracy pożarowej system EXIT.GP ma zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu i skierować go do najbliższych punktów wyciągowych zapewniając bezpieczną ewakuację, ochronę konstrukcji budynku oraz warunki umożliwiające prowadzenie akcji gaśniczej. System w znacznym stopniu usprawnia zlokalizowanie miejsca i źródła pożaru, co przyczynia się do szybszego ugaszenia ognia. Cele pracy systemu: W TRYBIE PRACY BYTOWEJ Skuteczne usuwanie zanieczyszczonego powietrza z garażu. Utrzymanie bezpiecznej dla użytkowników jakości powietrza w garażu związanej z ograniczeniem stężenia tlenku węgla i gazów LPG. Ze względu na wymuszony, intensywny ruch powietrza w garażu wentylacja indukcyjna jest skuteczniejsza od wentylacji kanałowej w usuwaniu ciężkich zanieczyszczeń gazowych takich jak LPG. W TRYBIE PRACY POŻAROWEJ W czasie wymaganym na bezpieczną ewakuację ludzi z garażu system ma za zadanie utrzymać temperaturę, moc promieniowania i widoczności na drogach ewakuacyjnych na poziomie umożliwiającym bezpieczną ewakuację. Po zakończeniu ewakuacji głównym zadaniem systemu wentylacji jest ochrona konstrukcji budynku. Jest to realizowane poprzez obniżenie temperatury w strefie podstropowej. Obniżenie jest uzyskiwane poprzez mieszanie przez wentylatory podstropowe świeżego powietrza z gazami pożarowymi oraz odprowadzanie dymu i gazów pożarowych w intensywności umożliwiającej utrzymanie stałego poziomu temperatury. W czasie prowadzenia działań przez ekipy ratowniczo-gaśnicze system ma za zadanie utrzymać temperaturę, moc promieniowania i widoczności na poziomie dopuszczanym przez straż pożarną.

5 SYSTEM AERECO EXIT.GP 3 Zasada działania systemu wentylacji indukcyjnej: WENTYLACJA BYTOWA Garaż podziemny wyposażony jest w system wentylacji bytowej oparty na indukcyjnej nawiewno - wywiewnej instalacji mechanicznej. Wentylacja bytowa sterowana jest w funkcji dwóch progów określanych przez detektory CO i LPG rozmieszczone w garażu. Dodatkowo wentylacja jest sterowana zegarem w trybie godzinowym i tygodniowym. Nastawy czasowe mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań administracji garażu. Przewietrzanie czasowe: Ten tryb wentylacji jest uruchamiany okresowo w godzinach szczytów komunikacyjnych. System umożliwia dostosowanie czasu działania zgodnie z zaleceniami administracji budynku. Załączenie wentylacji na podstawie detekcji CO i LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania. Wentylatory indukcyjne praca na I biegu. Wentylator główny bytowy praca ciągła na I biegu. I PRÓG DETEKCJI CO I/LUB LPG: Detektory po wykryciu stężenia CO lub LPG na podwyższonym poziomie uruchamiają system wentylacji w następującym trybie: Wentylatory indukcyjne praca ciągła na I biegu. Wentylator główny bytowy praca ciągła na II biegu. II PRÓG DETEKCJI CO I/LUB LPG: Jeżeli stężenie zanieczyszczeń powietrza nie spada lecz podnosi się przekraczając II próg detekcji wówczas system wentylacji bytowej jest uruchamiany z maksymalną wydajnością. Jeżeli pomimo pracy wentylacji z maksymalną prędkością stężenia zanieczyszczeń nie ulegają obniżeniu wówczas zostają zapalone tablice OPUŚĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN oraz tablica ZAKAZ WJAZDU NADMIAR SPALIN. Podczas pracy w tym trybie wentylatory pracują z następującymi ustawieniami: WENTYLACJA POŻAROWA Po równoczesnym wykryciu pożaru przez dwie czujki dymu lub jedną czujkę i wciśnięcie przycisku ROP: W pierwszej kolejności zostają zamknięte klapy przeciwpożarowe nie realizujące funkcji oddymiania lub napowietrzania pożarowego w danym scenariuszu, równocześnie zostają otwarte klapy przeciwpożarowe realizujące tę funkcję. Równocześnie zostaje otwarta brama wjazdowa. Następnie zostają załączone wentylatory główne na prędkości maksymalnej i w kierunku zgodnym z przyjętym w scenariuszu (wyciąg lub napowietrzanie). Wentylatory główne oddymiające osiągają projektową wydajność po ok. 60s od momentu wykrycia pożaru. Wartość ta jest uwzględniona w symulacji CFD. Uruchomienie wentylatorów indukcyjnych na II biegu w kierunku określonym w scenariuszu następuje po minięciu czasu niezbędnego na ewakuację. Wentylatory indukcyjne osiągają projektowy ciąg po upływie 10s. Powietrze nawiewane jest do garażu za pomocą szachtu pracującego w trybie rewersyjnym (nawiewnym). Różnica pomiędzy wyciągiem i nawiewem jest uzupełniana za pośrednictwem otworów/szachtów grawitacyjnych. Intensywność wentylacji pożarowej jest uzależniona od wymaganej klasy systemu. Zgodnie z wytycznymi ITB rozróżniamy system oczyszczania z dymu oraz kontroli dymu i ciepła. Systemy oczyszczania z dymu mogą być stosowane w budynkach ZL IV i ZL V o powierzchni strefy mniejszej niż 5000m 2. W pozostałych przypadkach należy stosować systemy kontroli dymu i ciepła. Szczegółowe wymagania dla systemów znajdują się w wytycznych ITB. Wentylatory indukcyjne praca ciągła na II biegu. Wentylator główny bytowy praca ciągła na III biegu.

6 4 AERECO products catalogue ZAKRES OFERTY EXIT.GP AERECO

7 SYSTEM AERECO EXIT.GP 5 Firma AERECO oferuje kompletne rozwiązanie dla wentylacji garaży wielostanowiskowych obejmujące: WSPARCIE PROJEKTOWE Pomoc w tworzeniu koncepcji wentylacji bytowej i pożarowej garażu. Optymalne rozmieszczenie punktów wyciągowych, nawiewnych i kompensacyjnych. Rozmieszczenie wentylatorów indukcyjnych. Dobór parametrów technicznych wentylatorów. Pomoc przy tworzeniu opisów projektowych. Zobacz na stronie 51. ANALIZA CFD Jest realizowana w celu optymalizacji i potwierdzenia poprawności projektu wentylacji. Symulacja CFD obejmuje okres od powstania pożaru do osiągnięcia maksymalnego poziomu mocy mającego miejsce w momencie pożaru trzech samochodów (zgodnie z wytycznymi ITB). Wyniki symulacji są opracowane w formie raportu zawierającego analizę słowną oraz wizualizację graficzną. Zobacz na stronie 40. DOSTARCZENIE WENTYLATORÓW. Wentylatory indukcyjne i główne są przystosowane do pracy w temperaturze 400 C przez 2h lub 300 C przez 2h. Zgodność odporności ogniowej wentylatorów z normą jest potwierdzona znakiem CE. Wentylatory są dostarczane wraz z osprzętem takim jak: kołnierze, wibroizolatory oraz elastyczne połączenia. Zobacz na stronie 14. PROJEKTOWANIE I DOSTARCZANIE CZUJNIKÓW ORAZ TABLIC OSTRZEGAWCZYCH. AERECO pomaga w opracowaniu projektu rozmieszczenia i okablowania czujników i tablic ostrzegawczych. Dostarczane przez AERECO czujniki oraz tablice współpracują z automatyką sterującą ACC.GP. Zobacz na stronie 32. sprawdzone i certyfikowane podzespoły. Automatyka posiada wymagane w Polsce dokumenty dopuszczające: certyfikat zgodności, aprobatę techniczną, deklarację zgodności. Zobacz na stronie 30. Zobacz na stronie 30. DOSTARCZANIE KLAP PPOŻ. AERECO dostarcza zarówno klapy odcinające do wentylacji bytowej, jak również klapy do wentylacji pożarowej. Wszystkie oferowane klapy posiadają wymagane dokumenty dopuszczające. Zgodność z normą europejską jest potwierdzona znakiem CE. Więcej informacji o klapach ppoż. można znaleźć w katalogu AERECO KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. MONTAŻE ELEMENTÓW. Firma AERECO oferuje usługę montażu wentylatorów i automatyki sterującej. W ofercie montażu uwzględnione jest wykonanie instalacji elektrycznej pomiędzy automatyką sterującą i wentylatorami oraz czujnikami. URUCHOMIENIE INSTALACJI. Firma AERECO oferuje darmowy rozruch systemu EXIT.GP. W ramach rozruchu następuje sprawdzenie poprawności działania systemu detekcji pożaru, automatyki sterującej oraz testy systemu wentylacji. TESTY DYMOWE. AERECO przeprowadza próbne testy dymowe z wykorzystaniem gorącego dymu. Asystuje przy odbiorach przez PSP. DOSTARCZENIE AUTOMATYKI STERUJĄCEJ. Automatyka ACC.GP reguluje tryby pracy bytowy i pożarowy, wentylatorów i klap w oparciu o sygnały z czujników CO i LPG. Automatyka ACC. GP jest tworzona indywidualnie pod dany system wentylacji w oparciu o

8 6 SYSTEM AERECO EXIT.GP PROJEKTOWANIE ZASADY Pierwszym krokiem przy rozpoczęciu projektowania jest określenie jaką funkcję ma pełnić system wentylacji. Czy powinien pełnić funkcję wentylacji wyłącznie bytowej, czy łączyć funkcje wentylacji pożarowej i bytowej. Podstawą prawną służącą podjęciu decyzji jest rozporządzenie warunki techniczne (WT). W celu spełnienia tego wymagania w garażach o powierzchni całkowitej powyżej 1500 m 2 należy zastosować system, który będzie pracował nie tylko w trybie wentylacji bytowej, ale będzie również uruchamiany podczas pożaru.

9 SYSTEM AERECO EXIT.GP 7 WENTYLACJA BYTOWA: Głównymi zanieczyszczeniami napotykanymi w garażu są tlenek węgla (CO), benzen oraz pyły. Zgodnie z normą VDI 2053 tlenek węgla można uznać jako zanieczyszczenie znacznikowe, którego stężenie rośnie szybciej niż innych zanieczyszczeń w garażu. Taka zależność jest poprawna do stężenie około 60 ppm. Przy stężeniu CO na poziomie 100 ppm nie ma pewności czy poziom pozostałych zanieczyszczeń nie jest na niebezpiecznym poziomie. Tlenek węgla powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw. Jest substancją bardzo trującą. Jak podają badania podczas pracy silników benzynowych jest generowany do 8% objętości spalin. Emisja tlenku węgla jest największa przy pracy zimnego silnika gdy katalizator nie jest wystarczająco nagrzany. Średnia ilość CO emitowana przez jeden pojazd. W celu doboru systemu indukcyjnej wentylacji bytowej należy przeanalizować ilość zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy. Podstawą do obliczenia ilości powietrza niezbędnej do usunięcia tlenku węgla może być niemiecka norma VDI 2053 z grudnia Norma ta określa poziom emisji CO przez silnik samochodu w dwóch sytuacjach: rozruch i jazda samochodu z zimnym silnikiem (uruchomienie i wyjazd z garażu) jazda samochodu z gorącym silnikiem (wjazd samochodu z zewnątrz do garażu) Przykład: Garaż podziemny w budynku mieszkalnym na 100 stanowisk Długość wjazdu do garażu: 20 m Długość przejazdu między miejscami postojowymi: 134 m Długość parkowania (wartość przyjęta): 10 m 1. Średnia długość drogi wyjazdu S aus = / = 97 m 2. Średnia długość drogi wyjazdu E CO,kalt = 0,89 s 0,49 aus E CO,kalt = 8,37 [ g co pojazd ] 3. Średnia długość drogi wyjazdu Uwzględniając aktywność mieszkańców budynku mieszkalnego, przyjęto że w godzinach krytycznego szczytu porannego, samochody wyłącznie opuszczają garaż. Dla budynku mieszkalnego przyjęto: f SP = 0,6 Procedurę obliczeniową należy przeprowadzić w poniższy sposób: 1. Obliczanie średniej drogi. Średnia droga jest sumą długości wjazdu, przejazdu, parkowania. Nie należy przyjmować wartości mniejszej niż 80 m. 2. Obliczanie emisji CO przez pojazd f SP z SP V co = ( E co, warm + E co, cold ) p co ( ) [m 3 /h] 0,6 100 V co = 8, = 0,43 [m 1, /h] 8 4. Obliczanie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego: W zależności od rodzaju garażu: V co V aussen = CO Ausl - CO aussen f g [m 3 /h] Symbol Tryb pracy pojazdu Długość drogi Emisja CO w g/m E CO, warm Wjazd do garażu i parkowanie Wartość z projektu 0,008 S ein E CO, cold gdzie: Uruchomienie i wyjazd z garażu S<80 m 7,6 80 S<500 m 0,89 s 0,49 aus S ein średnia długość drogi wjazdu (suma wjazdu, przejazdu, parkowania) S aus średnia długość drogi wyjazdu (przyjmować nie mniej niż 80 m dla zimnego silnika) 0,43 V aussen = 1,4 = [m 3 /h] 60-5 Obliczona wartość jest w praktyce stosowana jako intensywność przewietrzania czyli najniższego biegu wentylacji. Ze względu na ograniczoną sprawność wymiany powietrza wynikającą ze skomplikowanej geometrii i nierównomiernego wentylowania całej powierzchni garażu zaleca sie projektowanie maksymalnej wydajności systemów na poziomie m 3 /(h miejsce parkingowe). Uwzględniając chwilowe szczyty komunikacyjne przypadające na godzinny poranne i popołudniowe, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem pod względem oszczędności energii elektrycznej i elastyczności w usuwaniu zanieczyszczeń jest zastosowanie systemu wentylacji sterowanej czasowo oraz czujnikami tlenku węgla i gazu LPG. Do projektu został przyjęty wentylator o wydajności m 3 /h Wentylator pracuje w trybie przewietrzania z wydajnością m 3 /h W trybie pierwszego progu CO/LPG m 3 /h W trybie drugiego progu CO/LPG m 3 /h

10 8 SYSTEM AERECO EXIT.GP 3. Obliczanie ilości emitowanego CO przez pojazdy WENTYLACJA POŻAROWA: f SP z SP V co = ( E co, warm + E co, kalt ) gdzie: p co [m 3 /h] Rozróżniamy dwa typy systemów wentylacji pożarowej: Wentylację przewodową Wentylację indukcyjną f SP współczynnik równoczesności z SP ilość miejsc postojowych ρ CO gęstość tlenku węgla (1, g/m 3 przy 20 C) Współczynnik równoczesności VDI 2053 Typ garażu Przykłady Opis Współczynnik [1/h] Wentylacja przewodowa nie powinna być stosowana w garażach o wysokości mniejszej niż 3,5 m. Jest to związane z brakiem wystarczającej ilości miejsca na zbiornik dymu. Zgodnie z wytycznymi ITB w garażu wysokość warstwy wolnej od dymu powinna wynosić minimum 2,2 m. Ponadto w celu wyeliminowania zjawisku przeciągania (zasysanie przez kratki oddymiające powietrza ze strefy wolnej od dymu) grubość warstwy dymu pod dolną krawędzią kratki powinna wynosić przynajmniej 1 m. Z tego powodu w garażach niższych niż 3,5 m zaleca się stosowanie wyłącznie wentylacji indukcyjnej. Niewielki ruch Intensywny ruch pojazdów Ruch równoczesny bardzo intensywny Budynki mieszkalne, biurowe Garaże publiczne/ ogólnodostępne Teatry kina 60% miejsc postojowych tylko wyjazd Czas parkowania 75-40min przy pełnym obłożeniu miejsc wjazd i wyjazd Wyjazd wszystkich pojazdów w czasie 30min. 0,6 0,8 1,5 2 Wentylację indukcyjną można podzielić ze względu na pełnioną funkcję na dwa rodzaje systemów: SYSTEM OCZYSZCZENIA Z DYMU SYSTEM KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA 4. Obliczanie ilości emitowanego CO przez pojazdy V aussen = CO Ausl - CO aussen gdzie: V co f g [m 3 /h] V aussen wymagana ilość powietrza wentylacyjnego [m 3 /h] V CO emisja CO przez pojazdy CO Ausl założona zawartość CO w garażu (60 ppm) CO aussen zawartość CO w powietrzu zewnętrznym (5 ppm przy ruchliwych drogach, wartość pomijalna na obrzeżach miast) f G współczynnik określający rodzaj systemu wentylacji 1,1 1,5. OCZYSZCZENIE Z DYMU oraz kontrola rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Systemy różnią się między sobą efektywnością działania. Różnica wynika z celów stawianych systemom. Zgodnie z wytycznymi ITB system oczyszczenia z dymu i ciepła może być stosowany jedynie w obiektach gdzie istnieje małe prawdopodobieństwo równoczesnego przebywania wielu osób. Jest to system najczęściej stosowany w budynkach mieszkalnych (kategoria ZL IV) i zamieszkania zbiorowego (kategoria ZL V). Minimalna wydajność systemu wynosi m 3 /h w każdej strefie dymowej. Powierzchnia strefy dymowej nie może przekraczać 2600 m 2 oraz żaden z jej wymiarów nie powinien przekraczać 60 m. Głównym celem systemu jest utrzymanie dymu w warstwie podstropowej podczas ewakuacji. Po upływie czasu niezbędnego na ewakuację zadaniem wentylacji jest obniżenie temperatury w garażu poprzez mieszanie dymu z powietrzem zewnętrznym, oraz usuwanie powstałych gazów pożarowych. KONTROLA DYMU I CIEPŁA zgodnie z wytycznymi ITB powinna być stosowany w sytuacjach pozostałych. Zadaniem tego systemu jest usuwanie dymu w danej strefie z intensywnością wystarczającą, aby przeciwdziałać cofaniu się dymu. Wiąże się to z utrzymaniem odpowiednio dużej prędkości powietrza, przy której przepływające powietrze tworzy barierę dla gorącego dymu. Prędkość krytyczna ograniczająca rozprzestrzenianie się dymu jest określona w wytycznych ITB na poziomie 0,9 m/s w garażach bez tryskaczy lub 0,7 m/s w garażach z tryskaczami. W praktyce przy założeniu prędkości na jednym z powyższych poziomów wydajność systemu wentylacji jest zależna od pola powierzchni przekroju granicy danej strefy. Przyjęte wartości powinny być zawsze weryfikowane przy wykorzystaniu symulacji CFD. W praktyce wydajność tego typu systemu może osiągać wartość około m 3 /h w garażach wyposażonych w system tryskaczy, oraz m 3 /h bez tryskaczy. W garażach o korzystnej geometrii istnieje możliwość skutecznego wykonania systemu "kontroli dymu i ciepła" również przy mniejszych wydajnościach.

11 SYSTEM AERECO EXIT.GP 9 SPOSÓB PROJEKTOWANIA PODZIAŁ GARAŻU NA STREFY DYMOWE W sytemie "kontroli rozprzestrzeniania dymu i ognia" strefy dymowe nie powinny mieć powierzchni większej niż 5000 m 2. Jedna strefa dymowa może być podzielona na kilka stref detekcji. Podział na mniejsze strefy detekcji ma za zadanie dostosować scenariusz zadziałania instalacji w celu uzyskania optymalnego usuwania dymu i ciepła. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW INDUKCYJNYCH Zgodnie z wytycznymi ITB wentylatory powinny być oddalone od siebie o nie więcej niż 48 m w kierunku zgodnym z osią wentylatora i 12 m w kierunku prostopadłym. Optymalne rozmieszczenie wentylatorów jest możliwe przy wsparciu o symulacje CFD. Zaleca się stosowanie wentylatorów dwubiegowych w celu ograniczenia hałasu i zużycia energii podczas pracy w trybie wentylacji bytowej. Stosowanie wentylatorów działających, w trybie wentylacji bytowej, z siłą ciągu przekraczającą 25 N, w rozwijającym się pożarze może zakłócić uruchomienie tryskaczy lub systemu detekcji dymu. Rozmieszczenie wentylatorów indukcyjnych i ustawienie deflektorów powinno ograniczyć napływ strugi powietrza na elementy konstrukcji stanowiące przeszkodę dla przepływającego powietrza. WENTYLACJA BYTOWA A POŻAROWA Istnieje możliwość wykorzystania tych samych szachtów na potrzeby wentylacji bytowej i pożarowej. Jednakże zaleca się zastosowanie oddzielnych wentylatorów na potrzeby wentylacji bytowej i pożarowej. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze pod względem eksploatacji ponieważ daje możliwość precyzyjnego wyregulowania strumienia powietrza. Przy dużych wentylatorach oddymiających stosowanych w trybie pracy bytowej pojawia się problem z ograniczeniem ich mocy. Oddzielenie wentylatorów oddymiających od szachtu zaleca się realizować przy pomocy klap pożarowych. Stosowanie klap zwrotnych w odporności ogniowej może powodować generowanie uciążliwego hałasu (stukania) podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. DOBÓR AUTOMATYKI Dobór automatyki jest realizowany w biurach AERECO. Automatyka obsługująca system wentylacji pożarowej powinna posiadać wszystkie wymagane w Polsce dokumenty dopuszczające. Należy pamiętać, że nawet najlepiej zaprojektowany system wentylacji pożarowej nie może działać skutecznie jeżeli nie jest sterowany i zasilany z niezawodnej automatyki. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW WYCIĄGOWYCH I NAWIEWNYCH Optymalne rozmieszczenie punktów nawiewnych i wyciągowych zapewni ich maksymalne odsunięcie od siebie. Podczas doboru lokalizacji punktów należy wziąć pod uwagę możliwość rozmieszczenia szachtów. Oprócz punktów mechanicznego wyciągu dymu i nawiewu powietrza należy wyposażyć garaż w punkty kompensacji grawitacyjnej. Zaleca się stosowanie punktów w różnych częściach garażu w taki sposób, by nie było w garażu stref bez przepływającego świeżego powietrza. Dopuszczalne jest wykorzystywanie bramy wjazdowej jako czerpni powietrza w garażach jednokondygnacyjnych. Szachty należy projektować uwzględniając prędkość powietrza na poziomie nie większym niż 8-10 m/s. ZAKOŃCZENIA INSTALACJI W celu kontroli ilości i kierunku przepływającego powierza zaleca się stosowanie klap przeciwpożarowych drzwiowych typu Kamuflage i Avantage. Ograniczają one opory przepływu powietrza do szachtu ponieważ w odróżnieniu od standardowych klap prostokątnych nie posiadają poziomej przegrody wytwarzającej turbulencje i ograniczającej przepływ. Dodatkowo klapy drzwiowe otwierają się całkowicie do wnętrza szachtu i w odróżnieniu od klap prostokątnych ich przepustnice po otwarciu nie wystają do wnętrza garażu. Takie rozwiązanie zwiększa niezawodność działania. Notatki

12 10 SYSTEM AERECO EXIT.GP ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEM EXIT.GP Przykładowy system wentylacji pożarowej Garaż podziemny o powierzchni około 3000 m 2. Ilość miejsc postojowych: 97. Jedna strefa dymowa. Wysokość garażu 2,75 m Rozwiązanie techniczne: System detekcji C.GP Automatyka sterująca ACC.GP Dwie strefy dymowe rozdzielone kurtyną dymową oraz ściankami, oznaczenie A. Adresowalny system detekcji umożliwiający detekcję pożaru z koincydencji dwóch czujek. System oddymiania rewersyjny. Główne szachty mechaniczne, oznaczone B,C. Szachty kompensacyjne grawitacyjne, oznaczone D,E. Kompensacja dodatkowa bramą wjazdową, oznaczenie G. W garażu zastosowano 4 wentylatory indukcyjne jednokierunkowe (E) oraz 6 wentylatorów indukcyjnych rewersyjnych (F). Wszystkie zastosowane wentylatory indukcyjne są dwubiegowe. Szacht C pełni funkcję bytową oraz pożarową. Jest obsługiwany przez niezależny wentylator osiowy bytowy oraz 2 równolegle połączone osiowe wentylatory oddymiające. Wentylator bytowy oraz pożarowe są oddzielone od siebie klapami pożarowymi. Wentylatory są umieszczone na dachu. Scenariusz działania: Podczas pracy w trybie wentylacji bytowej w zależności od godziny i stężenia CO i LPG w powietrzu wentylator wyciągowy wyciąga powietrze przez szacht C pracując z prędkością dostosowaną do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Pracują również wentylatory indukcyjne. Powietrze jest dostarczane za pośrednictwem szachtu grawitacyjnego D. W momencie wykrycia pożaru wentylacja bytowa zostaje wyłączona. Równocześnie otwarte zostają klapy pożarowe na szachtach mechanicznych (B i C) oraz grawitacyjnych (D, E), otwarta zostaje brama wjazdowa (G). Po pełnym otwarciu uruchamiane są wentylatory wyciągowe i nawiewne (B,C) zgodnie z kierunkiem określonym w scenariuszu. Po czasie niezbędnym na ewakuację uruchamiane zostają wentylatory indukcyjne w kierunku zgodnym ze scenariuszem. W skład systemu wchodzą: Wentylatory str.14 Automatyka sterująca str. 30 Tablice i czujniki str. 34 Klapy ppoż. Więcej informacji o klapach ppoż. można znaleźć w katalogu AERECO KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Szacht B jest używany wyłącznie w funkcji pożarowej i jest obsługiwany przez dwa równolegle połączone wentylatory osiowe umieszczone na dachu.

13 SYSTEM AERECO EXIT.GP 11 D B H33 G A E H33 C ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW Rozmieszczenie wentylatorów w stosunku do punktów wyciągowych zostało zoptymalizowane przy pomocy technologii CFD. Uwzględniono wymagania dla działania w trybach pożaru oraz wentylacji bytowej. Jednymi z najistotniejszych są określanie właściwej siły ciągu wentylatorów indukcyjnych oraz przepływów w całym systemie wentylacji. Czerpnie grawitacyjne mają za zadanie kompensować ilość powietrza nawiewanego do garażu.

14 12 SYSTEM AERECO EXIT.GP ELEMENTY SYSTEMU EXIT.GP AERECO Karty wentylatorów umieszczone w katalogu są modelami przykładowymi. W biurach regionalnych AERECO można otrzymać karty katalogowe wszystkich modeli wentylatorów. Biura regionalne przygotowują karty dla konkretnego punktu pracy wentylatora. Zależnie od parametrów konstrukcji takich jak średnica, ilość oraz kąt natarcia łopat, wielkość piasty, moc oraz prędkość obrotowa silnika, typ obudowy, odporność temperaturowa, parametry pracy ulegają zmianie. Z tego powodu nie ma możliwości prezentacji wszystkich modeli wentylatorów w formie drukowanej. AERECO posiada w ofercie wentylatory osiowe o wydajności do m 3 /h. W celu uzyskania wyższych wartości przepływu lub sprężu istnieje możliwość łączenia wentylatorów w zestawy.

15 L I I I SYSTEM AERECO EXIT.GP 13 EGP.TUC.3.1 EGP.TRC.3.1 EGP.TUC.3.1.S Wentylatory indukcyjne dwubiegowe Wentylacja pożarowa i bytowa. Wentylacja garaży i tuneli Odporność ogniowa 400 C/2h Charakterystyki przepływowe Charakterystyka wentylatorów: EGP.TUC.3.1 oraz EGP.TUC.3.1.S Charakterystyka wentylatora EGP.TRC P [Pa] ciśnienie statyczne P [Pa] ciśnienie statyczne Q [m 3 /h] przepływ Q [m 3 /h] przepływ ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite Opis Dane techniczne Certyfikat zgodności CE z PN-EN w klasie F400 C/2h Maksymalna temp. pracy bytowej 60 C Tłumiki ze stali ocynkowanej z wypełnieniem z wełny Siatka ochronna po stronie ssącej i deflektor po stronie nawiewnej, modele rewersyjne posiadają deflektor po obu stronach. EGP.TUC.3.1.S model bez odporności ogniowej tylko na potrzeby wentylacji bytowej typ silnika rozmiar obudowy typ obudowy: C - przekrój kołowy, O - oktagonalny typ pracy: U - jednokierunkowy, R - rewersyjny wentylator indukcyjny system EXIT.GP I B G I B G A B A Wydajność 3910 m 3 /h (U), 3720 m 3 /h (R) Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem trójfazowym 400 V 50 Hz Moc maksymalna 0,55 / 0,12 kw I maks. 0,87 / 0,27 A Obroty wirnika 2805 / 1420 Waga 91 kg Akustyka 63 / 49 db(a) B I BIEG I BIEG II BIEG II BIEG U2 U2V2 V2W2 W2 U2 U2V2 V2W2 W2 U1 U1V1 V1W1 W1 U2 U2V2 V2W2 W2 L1 L1 L2 L2 L3 L3 L1 L1 L2 L2 L3 L3 F ØE M8 Schemat elektryczny Wymiary I B G A B = = L H K M 13 F ØE M8 ØD F ØE M8 A B F G H I = = M K = = L K x K L M ØC ØD ØE H H M ØD ØD

16 14 SYSTEM AERECO EXIT.GP EGP.TUC.3.2 EGP.TRC.3.2 EGP.TUC.3.2.S Wentylacja pożrowa i bytowa. Wentylacja garaży i tuneli. Odporność ogniowa 400 C/2h. Charakterystyki przepływowe Charakterystyka wentylatorów: EGP.TUC.3.2 oraz EGP.TUC.3.2.S 400 L I I I Wentylatory indukcyjne dwubiegowe 350 Charakterystyka wentylatora EGP.TRC P [Pa] ciśnienie statyczne P [Pa] ciśnienie statyczne Q [m 3 /h] przepływ Q [m 3 /h] przepływ ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite Opis Dane techniczne Certyfikat zgodności CE z PN-EN w klasie F400 C/2h Maksymalna temp. pracy bytowej 60 C Tłumiki ze stali ocynkowanej z wypełnieniem z wełny Siatka ochronna po stronie ssącej i deflektor po stronie nawiewnej, modele rewersyjne posiadają deflektor po obu stronach. EGP.TUC.3.2.S model bez odporności ogniowej tylko na potrzeby wentylacji bytowej typ silnika rozmiar obudowy typ obudowy: C - przekrój kołowy, O - oktagonalny typ pracy: U - jednokierunkowy, R - rewersyjny wentylator indukcyjny system EXIT.GP I B G A Wydajność 4950 m 3 /h (U), 4700 m 3 /h (R) Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem trójfazowym 400 V 50 Hz Moc maksymalna 1,1 / 0,18 kw I maks. 2,36 / 0,59 A Obroty wirnika 2855/1454 Waga 97 kg Akustyka 65 / 47 db(a) B I BIEG I BIEG II BIEG II BIEG U2 U2V2 V2W2 W2 U2 U2V2 V2W2 W2 U1 U1V1 V1W1 W1 U2 U2V2 V2W2 W2 F ØE M8 Schemat elektryczny I B G A B L1 L1 L2 L2 L3 L3 L1 L1 L2 L2 L3 L3 Wymiary I B G A B = = L H K M 13 F ØE M8 ØD F ØE M8 A B F G H I = = M K = = L K x K L M ØC ØD ØE H H M ØD ØD

17 SYSTEM AERECO EXIT.GP 15 EGP.TUC.4.2 EGP.TRC.4.2 EGP.TUC.4.2.S Wentylacja pożrowa i bytowa. Wentylacja garaży i tuneli. Odporność ogniowa 400 C/2h. Charakterystyki przepływowe Charakterystyka wentylatorów: EGP.TUC.4.2 oraz EGP.TUC.4.2.S 500 Charakterystyka wentylatora EGP.TRC.4.2 P [Pa] ciśnienie statyczne L I I I Wentylatory indukcyjne dwubiegowe P [Pa] ciśnienie statyczne Q [m 3 /h] przepływ Q [m 3 /h] przepływ ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite Opis Dane techniczne Certyfikat zgodności CE z PN-EN w klasie F400 C/2h Maksymalna temp. pracy bytowej 60 C Tłumiki ze stali ocynkowanej z wypełnieniem z wełny Siatka ochronna po stronie ssącej i deflektor po stronie nawiewnej, modele rewersyjne posiadają deflektor po obu stronach. EGP.TUC.4.2.S model bez odporności ogniowej tylko na potrzeby wentylacji bytowej typ silnika I B G rozmiar obudowy typ obudowy: C - przekrój kołowy, O - oktagonalny typ pracy: U - jednokierunkowy, R - rewersyjny wentylator indukcyjny system EXIT.GP A Wydajność 6300 m 3 /h (U), 5990 m 3 /h (R) Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem trójfazowym 400 V 50 Hz Moc maksymalna 1,1 / 0,18 kw I maks. 2,36 / 0,59 A Obroty wirnika 2805/1420 Waga 105 kg Akustyka 68 / 53 db(a) B I BIEG I BIEG II BIEG II BIEG U2 U2V2 V2W2 W2 U2 U2V2 V2W2 W2 U1 U1V1 V1W1 W1 F U2 U2V2 V2W2 W2 ØE M8 Schemat elektryczny I B G A B L1 L1 L2 L2 L3 L3 L1 L1 L2 L2 L3 L3 Wymiary I B G A B = = L H K M 13 F ØE M8 ØD F ØE M8 A B F G H I = = M K = = L K x K L M ØC ØD ØE H H M ØD ØD

18 16 SYSTEM AERECO EXIT.GP EGP.TUC.5.2 EGP.TRC.5.2 EGP.TUC.5.2.S Wentylacja pożrowa i bytowa. Wentylacja garaży i tuneli. Odporność ogniowa 400 C/2h Charakterystyki przepływowe Charakterystyka wentylatorów: EGP.TUC.5.2 oraz EGP.TUC.5.2.S 600 Charakterystyka wentylatora EGP.TRC L I I I Wentylatory indukcyjne dwubiegowe P [Pa] ciśnienie statyczne P [Pa] ciśnienie statyczne Q [m 3 /h] przepływ Q [m 3 /h] przepływ ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite Opis Dane techniczne Certyfikat zgodności CE z PN-EN w klasie F400 C/2h Maksymalna temp. pracy bytowej 60 C Tłumiki ze stali ocynkowanej z wypełnieniem z wełny Siatka ochronna po stronie ssącej i deflektor po stronie nawiewnej, modele rewersyjne posiadają deflektor po obu stronach. EGP.TUC.5.2.S model bez odporności ogniowej tylko na potrzeby wentylacji bytowej typ silnika rozmiar obudowy typ obudowy: C - przekrój kołowy, O - oktagonalny typ pracy: U - jednokierunkowy, R - rewersyjny wentylator indukcyjny system EXIT.GP I B G A Wydajność 7200 m 3 /h (U), 6840 m 3 /h (R) Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem trójfazowym 400 V 50 Hz Moc maksymalna 1,1 / 0,18 kw I maks. 2,36 / 0,59 A Obroty wirnika 2855/1454 Waga 125 kg Akustyka 70 / 55 db(a) B I BIEG I BIEG II BIEG II BIEG U2 U2V2 V2W2 W2 U2 U2V2 V2W2 W2 U1 U1V1 V1W1 W1 U2 U2V2 V2W2 W2 F ØE M8 Schemat elektryczny I B G A B L1 L1 L2 L2 L3 L3 L1 L1 L2 L2 L3 L3 Wymiary I B G A B = = L H K M 13 F ØE M8 ØD F ØE M8 A B F G H I = = M K = = L K x K L M ØC ØD ØE H H M ØD ØD

19 SYSTEM AERECO EXIT.GP 17 EGP.TUC.5.3 EGP.TRC.5.3 EGP.TUC.5.3.S Wentylacja pożrowa i bytowa. Wentylacja garaży i tuneli Odporność ogniowa400 C/2h. Charakterystyki przepływowe Charakterystyka wentylatorów: EGP.TUC.5.3 oraz EGP.TUC.5.3.S 600 Charakterystyka wentylatora EGP.TRC L I I I Wentylatory indukcyjne dwubiegowe P [Pa] ciśnienie statyczne P [Pa] ciśnienie statyczne Q [m 3 /h] przepływ Q [m 3 /h] przepływ ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite Opis Dane techniczne Certyfikat zgodności CE z PN-EN w klasie F400 C/2h Maksymalna temp. pracy bytowej 60 C Tłumiki ze stali ocynkowanej z wypełnieniem z wełny Siatka ochronna po stronie ssącej i deflektor po stronie nawiewnej, modele rewersyjne posiadają deflektor po obu stronach. EGP.TUC.4.2.S model bez odporności ogniowej tylko na potrzeby wentylacji bytowej typ silnika I B G rozmiar obudowy typ obudowy: C - przekrój kołowy, O - oktagonalny typ pracy: U - jednokierunkowy, R - rewersyjny wentylator indukcyjny system EXIT.GP A Wydajność 9500 m 3 /h (U), 9030 m 3 /h (R) Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem trójfazowym 400 V 50 Hz Moc maksymalna 1,5 / 0,25 kw I maks. 3,11 / 0,78 A Obroty wirnika 2855 / 1454 Waga 125 kg Akustyka 72/ 57 db(a) B I BIEG I BIEG II BIEG II BIEG U2 U2V2 V2W2 W2 U2 U2V2 V2W2 W2 U1 U1V1 V1W1 W1 F U2 U2V2 V2W2 W2 ØE M8 Schemat elektryczny I B G A B L1 L1 L2 L2 L3 L3 L1 L1 L2 L2 L3 L3 Wymiary I B G A B = = L H K M 13 F ØE M8 ØD F ØE M8 A B F G H I = = M K = = L K x K L M ØC ØD ØE H H M ØD ØD

20 18 SYSTEM AERECO EXIT.GP EGP.TU0.3.1 EGP.TRO.3.1 EGP.TUO.3.1.S Wentylatory indukcyjne dwubiegowe Wentylacja pożrowa i bytowa. Wentylacja garaży i tuneli Odporność ogniowa 400 C/2h Charakterystyki przepływowe Charakterystyka wentylatorów: EGP.TUO.3.1 oraz EGP.TUO.3.1.S Charakterystyka wentylatora EGP.TRO.3.1 [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] P [Pa] ciśnienie statyczne P [Pa] ciśnienie statyczne Q [m 3 /h] przepływ Q [m 3 /h] przepływ ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite Opis Dane techniczne Certyfikat zgodności CE z PN-EN w klasie F400 C/2h Maksymalna temp. pracy bytowej 60 C Tłumiki ze stali ocynkowanej z wypełnieniem z wełny Siatka ochronna po stronie ssącej i deflektor po stronie nawiewnej, modele rewersyjne posiadają deflektor po obu stronach. EGP.TUO.3.1.S model bez odporności ogniowej tylko na potrzeby wentylacji bytowej typ silnika rozmiar obudowy typ obudowy: C - przekrój kołowy, O - oktagonalny typ pracy: U - jednokierunkowy, R - rewersyjny wentylator indukcyjny system EXIT.GP Wydajność 3910 m 3 /h (U), 3710 m 3 /h (R) Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem trójfazowym 400 V 50 Hz Moc maksymalna 0,55 / 0,12 kw I maks. 1,45/0,47 A Obroty wirnika 2855/1454 Waga 60 kg Akustyka 63 / 49 db(a) I BIEG I BIEG II BIEG II BIEG U2 U2V2 V2W2 W2 U2 U2V2 V2W2 W2 U1 U1V1 V1W1 W1 U2 U2V2 V2W2 W2 L1 L1 L2 L2 L3 L3 L1 L1 L2 L2 L3 L3 Schemat elektryczny Wymiary A B C D E F G H I ØK L M

21 SYSTEM AERECO EXIT.GP 19 EGP.TU0.5.2 EGP.TRO.5.2 EGP.TUO.5.2.S Wentylatory indukcyjne dwubiegowe Wentylacja pożrowa i bytowa. Wentylacja garaży i tuneli Odporność ogniowa 400 C/2h Charakterystyki przepływowe Charakterystyka wentylatorów: EGP.TUO.5.2 oraz EGP.TUO.5.2.S Charakterystyka wentylatora EGP.TRO.5.2 [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] P [Pa] ciśnienie statyczne P [Pa] ciśnienie statyczne Q [m 3 /h] przepływ Q [m 3 /h] przepływ ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite ciśnienie statyczne ciśnienie dynamiczne ciśnienie całkowite Opis Dane techniczne Certyfikat zgodności CE z PN-EN w klasie F400 C/2h Maksymalna temp. pracy bytowej 60 C Tłumiki ze stali ocynkowanej z wypełnieniem z wełny Siatka ochronna po stronie ssącej i deflektor po stronie nawiewnej, modele rewersyjne posiadają deflektor po obu stronach. EGP.TRO.5.2.S model bez odporności ogniowej tylko na potrzeby wentylacji bytowej typ silnika rozmiar obudowy typ obudowy: C - przekrój kołowy, O - oktagonalny typ pracy: U - jednokierunkowy, R - rewersyjny wentylator indukcyjny system EXIT.GP Wydajność 7200 m 3 /h (U), 6840 m 3 /h (R) Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem trójfazowym 400 V 50 Hz Moc maksymalna 1,1 / 0,18 kw I maks. 2,36 / 0,59 A Obroty wirnika 2855/1454 Waga 70 kg Akustyka 70 / 55 db(a) I BIEG I BIEG II BIEG II BIEG U2 U2V2 V2W2 W2 U2 U2V2 V2W2 W2 U1 U1V1 V1W1 W1 U2 U2V2 V2W2 W2 L1 L1 L2 L2 L3 L3 L1 L1 L2 L2 L3 L3 Schemat elektryczny Wymiary A B C D E F G H I ØK L M

22 20 SYSTEM AERECO EXIT.GP EGP.ASL , Wentylator bytowy maksymalny przepływ m 3 /h Wentylator osiowy bytowy. Nawiew i wyciąg świeżego powietrza do budynku. Wysokosprawny silnik. Charakterystyka przepływowa Charakterystyki akustyczne P [Pa] ciśnienie statyczne [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] Poziom mocy akustycznej Lw db(a) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lws [db(a)] Poziom ciśnienia akustycznego [db(a)] emitowanego do przewodu ssawnego (1,5m - wlot)) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lp [db(a)] k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k charakterystyka pracy Q [m 3 /h] przepływ ERP Wymagania Wartość Sprawność max. (%) 46,75 29,49 33,49 Sprawność Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem jednofazowym 230 V 50 Hz Moc maksymalna 0,75 kw Charakterystyki elektryczne Stopień sprawności (N) 53, Typ Pobór mocy silnika wentylator osiowy 0,938 kw Przepływ 4514,14 m 3 /h Prędkość obr. Ps Kategoria sprawności 3000 rpm 332,78 Pa statyczna Wymiary Cechy Wzmocniona obudowa wentylatora wykonana z blachy ze stali walcowanej. Uniwersalny modułowy zespół silnik-wirnik. Powłoka, epoksydowa nakładana proszkowo. Standardowy, asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji F. Waga 9,2 kg. E O A ØB D ØJ 455 8x

23 SYSTEM AERECO EXIT.GP 21 EGP.ASL , Wentylator bytowy maksymalny przepływ m 3 /h Wentylator osiowy bytowy. Nawiew i wyciąg świeżego powietrza do budynku. Wysokosprawny silnik. Charakterystyka przepływowa Charakterystyki akustyczne [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] Poziom mocy akustycznej Lw db(a) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lws [db(a)] P [Pa] ciśnienie statyczne Poziom ciśnienia akustycznego [db(a)] emitowanego do przewodu ssawnego (1,5m - wlot)) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lp [db(a)] k 4k 6k 8k 10k 12k 14k 16k charakterystyka pracy Q [m 3 /h] przepływ Sprawność Charakterystyki elektryczne ERP Wymagania Wartość Sprawność max. (%) 47,74 31,93 35,93 Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem jednofazowym 230 V 50 Hz Moc maksymalna 2,2 kw Stopień sprawności (N) 51, Typ Pobór mocy silnika wentylator osiowy 2,283 kw Przepływ 8635,77 m 3 /h Prędkość obr. Ps Kategoria sprawności 3000 rpm 446,87 Pa statyczna Wymiary Cechy Wzmocniona obudowa wentylatora wykonana z blachy ze stali walcowanej. Uniwersalny modułowy zespół silnik-wirnik. Powłoka epoksydowa nakładana proszkowo. Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji F. Waga 17 kg. E O A ØB D ØJ x

24 22 SYSTEM AERECO EXIT.GP EGP.ASL Wentylator bytowy maksymalny przepływ m 3 /h Wentylator osiowy bytowy. Nawiew i wyciąg świeżego powietrza do budynku. Wysokosprawny silnik. Charakterystyka przepływowa Charakterystyki akustyczne [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] Poziom mocy akustycznej Lw db(a) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lws [db(a)] P [Pa] ciśnienie statyczne Poziom ciśnienia akustycznego [db(a)] emitowanego do przewodu ssawnego (1,5m - wlot)) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lp [db(a)] ,5k 5k 7,5k 10k 12,5k 15k 17,5k 20k 22,5k charakterystyka pracy Q [m 3 /h] przepływ Sprawność Charakterystyki elektryczne ERP Wymagania Wartość Sprawność max. (%) 48,67 33,59 37,59 Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem jednofazowym 230 V 50 Hz Moc maksymalna 4 kw Stopień sprawności (N) 51, Typ Pobór mocy silnika wentylator osiowy 4,175 kw Przepływ 11348,25 m 3 /h Prędkość obr. Ps Kategoria sprawności 3000 rpm 629,88 Pa statyczna Wymiary Cechy Wzmocniona obudowa wentylatora wykonana z blachy ze stali walcowanej. Uniwersalny modułowy zespół silnik-wirnik. Powłoka epoksydowa nakładana proszkowo. Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji F. Waga 30 kg. E O A ØB D ØJ x22,

25 SYSTEM AERECO EXIT.GP 23 EGP.ASL , Wentylator bytowy maksymalny przepływ m 3 /h Wentylator osiowy bytowy. Nawiew i wyciąg świeżego powietrza do budynku. Wysokosprawny silnik. Charakterystyka przepływowa Charakterystyki akustyczne [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] Poziom mocy akustycznej Lw db(a) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lws [db(a)] P [Pa] ciśnienie statyczne Poziom ciśnienia akustycznego [db(a)] emitowanego do przewodu ssawnego (1,5m - wlot)) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lp [db(a)] k 10k 15k 20k 25k 30k 35k 40k charakterystyka pracy Q [m 3 /h] przepływ Sprawność Charakterystyki elektryczne ERP Wymagania Wartość Sprawność max. (%) 43,01 34,11 38,11 Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem jednofazowym 230 V 50 Hz Moc maksymalna 5,5 kw Stopień sprawności (N) 44, Typ Pobór mocy silnika wentylator osiowy 5,058 kw Przepływ 20975,61 m 3 /h Prędkość obr. Ps Kategoria sprawności 1500 rpm 354,08 Pa statyczna Wymiary Cechy Wzmocniona obudowa wentylatora wykonana z blachy ze stali walcowanej. Uniwersalny modułowy zespół silnik-wirnik. Powłoka epoksydowa nakładana proszkowo. Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji F. Waga 50 kg. E O A ØB ØD ØJ x22,

26 24 SYSTEM AERECO EXIT.GP EGP.AFL Wentylator oddymiający maksymalny przepływ m 3 /h Wentylator osiowy oddmiający. Nawiew świeżego powietrza do budynku. Wysokosprawny silnik. Odporność ogniowa 400 C/2h. Charakterystyka przepływowa Charakterystyki akustyczne [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] Poziom mocy akustycznej Lw db(a) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lws [db(a)] P [Pa] ciśnienie statyczne Poziom ciśnienia akustycznego [db(a)] emitowanego do przewodu ssawnego (1,5m - wlot)) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lp [db(a)] k 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k 90k 100k 110k charakterystyka pracy Q [m 3 /h] przepływ Sprawność Charakterystyki elektryczne ERP Wymagania Wartość Sprawność max. (%) 46,65 33,16 38,76 Stopień sprawności (N) 45,88 32,4 38 Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem jednofazowym 230 V 50 Hz Moc maksymalna 30 kw Waga 357 kg Typ Pobór mocy silnika wentylator osiowy 29,672 kw Przepływ 61796,18 m 3 /h Prędkość Ps Kategoria sprawności 1500 rpm 783,08 Pa statyczna Wymiary Cechy Obudowa wyposażona w drzwi dostępowe do silnika. Obudowa pokryta farbą proszkową. Wirnik z odlewu aluminiowego z regulowanym kontem łopatek. Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji H. E O A ØB ØD ØJ x22,

27 SYSTEM AERECO EXIT.GP 25 EGP.AFL , Wentylator oddymiający maksymalny przepływ m 3 /h Wentylator osiowy oddmiający. Nawiew świeżego powietrza do budynku. Wysokosprawny silnik. Odporność ogniowa 400 C/2h. Charakterystyka przepływowa Charakterystyki akustyczne [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] Poziom mocy akustycznej Lw db(a) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lws [db(a)] P [Pa] ciśnienie statyczne Poziom ciśnienia akustycznego [db(a)] emitowanego do przewodu ssawnego (1,5m - wlot)) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lp [db(a)] k 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k 90k 100k 110k charakterystyka pracy Q [m 3 /h] przepływ Sprawność Charakterystyki elektryczne ERP Wymagania Wartość Sprawność max. (%) 51,57 32,82 38,42 Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem jednofazowym 230 V 50 Hz Moc maksymalna 18,5 kw Stopień sprawności (N) 51,15 32,4 38 Typ Pobór mocy silnika wentylator osiowy 19,112 kw Przepływ m 3 /h Prędkość 1500 rpm Ps 595,01 Kategoria sprawności statyczna Wymiary Cechy Obudowa wyposażona w drzwi dostępowe do silnika. Obudowa pokryta farbą proszkową. Wirnik z odlewu aluminiowego z regulowanym kontem łopatek. Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji H. Waga 330 kg. E O A ØB ØD ØJ x

28 26 SYSTEM AERECO EXIT.GP EGP.AFL Wentylator oddymiający maksymalny przepływ m 3 /h Wentylator osiowy oddmiający. Nawiew świeżego powietrza do budynku. Praca rewersyjna. Odporność ogniowa 400 C/2h. Charakterystyka przepływowa Charakterystyki akustyczne [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] Poziom mocy akustycznej Lw db(a) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lws [db(a)] P [Pa] ciśnienie statyczne Poziom ciśnienia akustycznego [db(a)] emitowanego do przewodu ssawnego (1,5m - wlot)) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lp [db(a)] k 40k 60k 80k 100k 120k charakterystyka pracy Q [m 3 /h] przepływ Sprawność Charakterystyki elektryczne ERP Wymagania Wartość Sprawność max. (%) 43,76 33,05 38,65 Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem jednofazowym 230 V 50 Hz Moc maksymalna 30 kw Stopień sprawności (N) 43,11 32,4 38 Typ Pobór mocy silnika wentylator osiowy 25,715 kw Przepływ ,85 m 3 /h Prędkość Ps Kategoria sprawności 1500 rpm 586,37 Pa statyczna Wymiary Cechy Obudowa wyposażona w drzwi dostępowe do silnika. Obudowa pokryta farbą proszkową. Wirnik z odlewu aluminiowego z regulowanym kontem łopatek. Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji H. Możliwość pracy rewersyjnej. Waga 391 kg. E O A ØB ØD ØJ x

29 SYSTEM AERECO EXIT.GP 27 EGP.AFL Wentylator oddymiający maksymalny przepływ m 3 /h Wentylator osiowy oddmiający. Nawiew świeżego powietrza do budynku. Praca rewersyjna. Odporność ogniowa 400 C/2h. Charakterystyka przepływowa Charakterystyki akustyczne [20 C, 0m, 1,2 kg/m 3 ] Poziom mocy akustycznej Lw db(a) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lws [db(a)] P [Pa] ciśnienie statyczne Poziom ciśnienia akustycznego [db(a)] emitowanego do przewodu ssawnego (1,5m - wlot)) Częstotliwość [Hz] Poziom Całkowity Lp [db(a)] k 40k 60k 80k 100k 120k charakterystyka pracy Q [m 3 /h] przepływ Sprawność Charakterystyki elektryczne ERP Wymagania Wartość Sprawność max. (%) 57,37 33,07 38,67 Silnik asynchroniczny IP55 Zasilanie prądem jednofazowym 230 V 50 Hz Moc maksymalna 37 kw Stopień sprawności (N) 56,7 32,4 38 Typ Pobór mocy silnika wentylator osiowy 26,15 kw Przepływ ,3 m 3 /h Prędkość Ps Kategoria sprawności 1500 rpm 1500 Pa statyczna Wymiary Cechy Obudowa wyposażona w drzwi dostępowe do silnika. Obudowa pokryta farbą proszkową. Wirnik z odlewu aluminiowego z regulowanym kontem łopatek. Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji H. Możliwość pracy rewersyjnej. Waga 412 kg. E O A ØB ØD ØJ x

30 28 SYSTEM AERECO EXIT.GP AUTOMATYKA STERUJĄCA EXIT.GP AERECO Każdy garaż podziemny charakteryzuje się odmienną geometrią, liczbą i rozmieszczeniem miejsc postojowych. W zależności od ilości wyjść ewakuacyjnych oraz przyjętego scenariusza pożaru indywidulanie ustalana jest koncepcja ewakuacji ludzi i ochrony konstrukcji budynku przed wysokimi temperaturami spowodowanymi pożarem. Garaż może być podzielony na strefy pożarowe, na strefy dymowe oraz strefy detekcji. Duża ilość rozwiązań architektoniczno-instalacyjnych sprawia, że w celu właściwego zarządzania wentylatorami, klapami, bramami i innymi urządzeniami ppoż. system musi być sterowany na podstawie algorytmu skonstruowanego dla konkretnego garażu. W garażach wielostrefowych tworzonych jest kilka algorytmów pracy systemu wentylacji pożarowej. Uruchomienie właściwego zależy od miejsca wystąpienia pożaru. Sterownik odpowiada za uruchomienie właściwego algorytmu pracy systemu wentylacji. Wysłane sygnały sterujące przekazują polecenia za pośrednictwem elementów wykonawczych automatyki takich jak przekaźniki, styczniki, falowniki itp. Warunkiem niezawodnej pracy wentylacji pożarowej jest poprawne działanie wszystkich urządzeń systemu, od sterownika do wentylatora. ymagana niezawodność działania automatyki sterującej jest zapewniona poprzez wdrożenie zakładowej kontroli produkcji oraz badań i certyfikacji prowadzonej przez niezależne jednostki badawcze np. ITB. Garaże małe o powierzchni poniżej 1500 m 2, również wymagają tworzenia indywidualnej automatyki sterującej dostosowanej do mocy i ilości obsługiwanych wentylatorów oraz systemu detekcji CO i LPG.

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

mcr Monsun osiowe wentylatory oddymiające i napowietrzające

mcr Monsun osiowe wentylatory oddymiające i napowietrzające mcr Monsun osiowe wentylatory oddymiające i napowietrzające ZASTOSOWANIE Wentylator mcr Monsun przeznaczony jest do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW KAMI. Biuro: ul. Niemcewicza Warszawa. tel.: +48 (22) fax: +48 (22)

KATALOG PRODUKTÓW KAMI. Biuro: ul. Niemcewicza Warszawa. tel.: +48 (22) fax: +48 (22) KATALOG PRODUKTÓW 2012 KAMI Biuro: ul. Niemcewicza 26 02306 Warszawa tel.: +48 (22) 423 38 62 fax: +48 (22) 408 86 48 wentylacja@kami.warszawa.pl Cis F300 Wentylatory oddymiające promieniowe o dalekim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie.

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. Wentylacja tuneli Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. System wentylacyjny Systemair udowadnia swoją skuteczność już w trakcie

Bardziej szczegółowo

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe oddymiające WOD są mi dwufunkcyjnymi. Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń oraz usuwania gorących gazów, dymu oraz ciepła w przypadku pożaru

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Symulacja rozchodzenia się spalin w garażach podziemnych - definiowanie parametrów gazów spalinowych

Symulacja rozchodzenia się spalin w garażach podziemnych - definiowanie parametrów gazów spalinowych Symulacja rozchodzenia się spalin w garażach podziemnych - definiowanie parametrów gazów spalinowych 1. WSTĘP: PyroSim to nie tylko samo narzędzie do symulacji rozwoju pożaru i weryfikacji wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy zastosowanie Uchylna obudowa Konstrukcja wentylatora pozwala na uchylenie obudowy w celach serwisowych.

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy zastosowanie Uchylna obudowa Konstrukcja wentylatora pozwala na uchylenie obudowy w celach serwisowych. wentylatory dachowe konstrukcja Dachowy wentylator promieniowy wyposażony w silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza. Konstrukcja wentylatora składa się z obudowy w kształcie ośmiokąta,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

konstrukcja napęd i sterowanie STRS-1-50L22 STRS-1-100L U I max RPM max

konstrukcja napęd i sterowanie STRS-1-50L22 STRS-1-100L U I max RPM max wentylatory kuchenne NOWE MODELE konstrukcja Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem oddzielonym od strumienia przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów o przekroju prostokątnym.

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D SPIS TREŚCI Ogólna charakterystyka 3 Konstrukcja 4 Wymiary 5 Dane techniczne 5 Zasięg pionowy strumienia powietrza 6 Montaż 6 Strefa nawiewu powietrza 6 Automatyka 7 Schemat

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA wentylacja_folder.indd 2 1 Went folder PL 2010.indd 6/28/10 2:08:31 PM 2010-06-30 15:35:13 urządzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

WO, WOP, WOT, WOPT WENTYLATORY OSIOWE

WO, WOP, WOT, WOPT WENTYLATORY OSIOWE WENTYLATORY WO, WOP, WOT, WOPT WENTYLATORY OSIOWE ZASTOSOWANIE Wentylatory osiowe służą do wentylacji garaży, tuneli, magazynów, warsztatów, suszarni, maszynowni itp. Mogą także pracować jako wentylatory

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D SPIS TREŚCI Ogólna charakterystyka 3 Konstrukcja 4 Wymiary 5 Dane techniczne 5 Zasięg pionowy strumienia powietrza 6 Montaż 6 Strefa nawiewu powietrza 6 Automatyka 7 D 2 OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

konstrukcja napęd i sterowanie 100% HIGIENY 100% WYGODY 100% SKUTECZNOŚCI

konstrukcja napęd i sterowanie 100% HIGIENY 100% WYGODY 100% SKUTECZNOŚCI Nowe modele! konstrukcja Wentylator promieniowy przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie wełną mineralną

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBU. certyfikat nr 1488-CPR-0523/W. WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE typ INTENSIVE F 400 F 300 F 200.

KATALOG WYROBU. certyfikat nr 1488-CPR-0523/W. WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE typ INTENSIVE F 400 F 300 F 200. KATALOG WYROBU WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE typ INTENSIVE F 400 120 F 300 60 F 200 120 certyfikat nr 1488-CPR-0523/W www.klimawentfire.pl BUDOWA Osłonę zewnętrzną wentylatora stanowi ośmiokątna obudowa

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB Dlaczego nawiew mechaniczny? A) System oddymiania wspomagany nawiewem mechanicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE / STRUMIENIOWE / NAPOWIETRZAJĄCE

INFORMATOR TECHNICZNY SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE / STRUMIENIOWE / NAPOWIETRZAJĄCE 2 216 INFORMATOR TECHNICZNY SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE / STRUMIENIOWE / NAPOWIETRZAJĄCE Informator techniczny 216 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE. Obowiązuje cennik producenta. Średnica [mm] RM 160/ zł. RM 200/ zł RM 200/1100

WENTYLATORY KANAŁOWE. Obowiązuje cennik producenta. Średnica [mm] RM 160/ zł. RM 200/ zł RM 200/1100 WENTYLATORY KANAŁOWE - HAANN 100/200 100 185 300 230 299 zł 100/250 100 250 325 230 310 zł do montażu w okrągłych kanałach went. o śr. od 100 do 315 mm. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej malowanej

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

wentylatory oddymiające CVHT

wentylatory oddymiające CVHT Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie o pożaru. Wentylatory posiadają odporność na temperaturę 0 C/2h (certyfikowany zgodnie z N 12101-0).

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

KONGRES POŻARNICTWA FIRE WROCŁAW

KONGRES POŻARNICTWA FIRE WROCŁAW KONGRES POŻARNICTWA FIRE WROCŁAW Oddymianie i ewakuacja. Analiza problemu ze wskazaniem rozwiązań na podstawie zaprojektowanych i zrealizowanych Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania są założenia techniczne do wykonania projektu instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynku hali produkcyjno-magazynowej.

Bardziej szczegółowo

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 1/6 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 2/6 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

wentylatory osiowe kanałowe ARC

wentylatory osiowe kanałowe ARC Zastosowanie Wentylatory rewersyjne ARC przystosowane są do pracy jako wentylatory nawiewne i wyciągowe, przeznaczone wyłącznie do zastosowań awaryjnych, do pracy krótkotrwałej, z zastrzeżeniem wymagań

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną z nagrzewnicą elektryczną Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m/h Obudowa

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Wentylatory osiowe CC

Wentylatory osiowe CC Zastosowanie Budowa Silnik elektryczny Wersje specjalne Wentylatory osiowe typu CC przeznaczone są do systemów wentylacyjnych, w których jest potrzeba wymiany dużej ilości powietrza przy niskim ciśnieniu.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE

WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe w wersji przeciwwybuchowej typ WDVS-Ex, przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń, w których mogą powstawać substancje palne w postaci gazów,

Bardziej szczegółowo

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie wentylatory kanałowe konstrukcja NOWE MODELE Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem znajdującym się w strumieniu przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów o przekroju

Bardziej szczegółowo

VITT EX. maksymalna temperatura pracy: o

VITT EX. maksymalna temperatura pracy: o VITT Nowość! konstrukcja: Obudowa w zależności od modelu i przeznaczenia wykonana z polipropylenu (PP, PPs, PPel) lub polietylenu (PE, PEel) ze zintegrowanym bezobsługowym systemem uszczelnień labiryntowych,

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2 PROJEKT PRZETARGOW Y Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają,

Bardziej szczegółowo

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania 1. Wstęp. Korzyści dla inwestora - płynące z zastosowania instalacji tryskaczowych, a także konieczność projektowania instalacji oddymiającej

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single. Zastosowanie: Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE to wysokiej jakości, bogato wyposażone nawiewne centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem EC zapewniają niskie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

Schiedel Fenko FEN 233

Schiedel Fenko FEN 233 FEN 233 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 235 System 236 238 Projektowanie 239 Montaż wentylatora hybrydowego Schiedel Fenko 240 Dane techniczne sterownika Higster 241 Program dostawczy 242 234

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu zastosowanie

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu zastosowanie wentylatory kanałowe NOWE MODELE napęd i sterowanie Jednofazowy lub trójfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub, 0Hz) z wirującą obudową. Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE WKp WENTYLATORY KANAŁOWE BUDOWA Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej, kołnierze z profilu P-20, zapewniające zintegrowanie z poszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkości. Wirnik bębnowy

Bardziej szczegółowo

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H)

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 1/9 RIS 2500 EC Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 2/9 RIS 2500 EC Opis Centrale wentylacyjne RIS EC wyposażone są w krzyżowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 1/7 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 2/7 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy I n N U n

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy I n N U n wentylatory promieniowe opis Modele są wentylatorami promieniowymi niskociśnieniowymi dwustronnie ssącymi z napędem bezpośrednim, w skład typoszeregu wchodzi 8 wielkości od 7/7 do 15/15. konstrukcja Obudowa

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak Smoke Master Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych Sławomir Antkowiak 2016.05.12 Plan prezentacji A. System napowietrzania przepisy i dostępne systemy B. Smoke Master SMPA C. Labolatorium rozwój

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe ILT/ILB

wentylatory kanałowe ILT/ILB Dane techniczne Zastosowanie Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur,

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VCR HIGRO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA ZBIORCZA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM VCR HIGRO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA ZBIORCZA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM VCR HIGRO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA ZBIORCZA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM VCR HIGRO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA ZBIORCZA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Samoczynne instalacje gaśnicze w PyroSim modelowanie i wpływ na parametry pożaru.

Samoczynne instalacje gaśnicze w PyroSim modelowanie i wpływ na parametry pożaru. Samoczynne instalacje gaśnicze w PyroSim modelowanie i wpływ na parametry pożaru. 1. Wstęp: Wysokie wymagania ochrony przeciwpożarowej coraz częściej stawiają inwestorów przed koniecznością wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Wykorzystując wieloletnie doświadczenia firmy DLK w zakresie oddymiania w niniejszym artykule przedstawiono nowoczesny system wentylacji

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, ekspert CNBOP-PIB Warszawa, 12 stycznia 2017 r. Cel prowadzania analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Dane techniczne ilość biegunów 2 4 6 2 4 Akcesoria Typ napięcie zakres temp min. max. prędkość obrotowa [obr./min] Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3 Dane techniczne ilość biegunów 2 4 6 2 4 Akcesoria Typ napięcie zakres temp min. prędkość obrotowa [obr./min] Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże,

Bardziej szczegółowo

wentylatory osiowe COMPACT ścienne

wentylatory osiowe COMPACT ścienne HCFT, HCFB Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Urządzenia grzewcze i chłodnicze. Konstrukcja Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 1/8 RIS 200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 2/8 RIS 200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE LEO AGRO LEO AGRO LEO AGRO SP

NAGRZEWNICE WODNE LEO AGRO LEO AGRO LEO AGRO SP NAGRZEWNICE WODNE SPIS TREŚCI Ogólna charakterystyka 3 Konstrukcja 4 Wymiary 5 Dane techniczne 5 Przyrost temperatury powietrza 6 Regulacja wydajności 6 Zasięg poziomy strumienia powietrza 6 Zasięg pionowy

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r.

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r. SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC Warszawa, 12.01.2017r. przygotował: Janusz Majcherczyk Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. 1. Wstęp Firma SMAY w roku 2017 wprowadza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VS są wykorzystywane

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VS są wykorzystywane WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Seria Kanałowy wentylator odśrodkowy w izolowanej obudowie, wydajność do 16 870 m 3 /h. Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej

Bardziej szczegółowo

MDV Blue. Wentylator Dachowy SPEŁNIA WYMOGI ECODESIGN EU 1253/2018 (EKOPROJEKT) CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

MDV Blue. Wentylator Dachowy SPEŁNIA WYMOGI ECODESIGN EU 1253/2018 (EKOPROJEKT) CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. MDV Blue Wentylator Dachowy SPEŁNIA WYMOGI ECODESIGN EU 1253/2018 (EKOPROJEKT) CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. WWW.MARKPOLSKA.PL SPIS TREŚCI MARK MDV BLUE 2 AC CZY EC? 3 DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo