42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy"

Transkrypt

1 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Edukacji Narodowej Państwowa Inspekcja Pracy Urząd Dozoru Technicznego Wyższy Urząd Górniczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Forum Związków Zawodowych Sekretariat Konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Fundatorzy / Sponsorzy tegorocznej edycji Konkursu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. WARBUD SA A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. JSW KOKS S.A. Partner PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2 Wyniki 42. edycji Konkursu Na 42. edycję Konkursu nadesłano: 31 prac w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne (zastosowane w praktyce) 11 prac w kategorii prace naukowo-badawcze (które mogą być wykorzystane w praktyce). 35 prac w kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne (popularyzujące bezpieczeństwo pracy). Kategoria: Rozwiązania techniczne i technologiczne Ciągnik akumulatorowy GAD-1 NAGRODA I STOPNIA - Andrzej Drwięga, Bartosz Polnik, Zdzisław Budzyński, Dariusz Czerniak, Marcin Gąsior z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach - Krystian Skupień z NAFRA Polska Sp. z o.o. w Rybniku - Jarosław Mróz, Stanisław Kasperek z VACAT Sp. z o.o. w Rybniku - Bartłomiej Schinohl z BUDWAK Sp. z o.o. w Rybniku Z uwagi na bezemisyjną pracę i niski poziom wydzielanego ciepła i emitowanego hałasu, proponowane rozwiązanie jest konkurencyjne w stosunku do stosowanych obecnie urządzeń z napędem spalinowym. Miejsce pracy operatora ciągnika zaprojektowano tak, aby gwarantowało mu bezpieczną i ergonomiczną pracę. Rozwój górnictwa węgla kamiennego i wzrost efektywności wydobycia zależy w znacznym stopniu od stosowania maszyn o dużej wydajności, ich trwałości i niezawodności, niejednokrotnie bardzo kosztownych. Efektywne ich wykorzystanie jest uwarunkowane szybkim i sprawnym przewozem do miejsca pracy. Stosowane obecnie systemy transportu podziemnego są oparte na kopalnianych kolejach podziemnych (na głównych drogach transportowych) oraz kolejach podwieszanych lub spągowych (w transporcie oddziałowym)

3 Jeszcze niedawno w polskich kopalniach węgla kamiennego dominowały koleje podwieszone i spągowe z napędem linowym. Ograniczeniem ich stosowania była jednak konieczność prowadzenia transportu wzdłuż wyznaczonej trasy. Wadą był też brak wizualnego kontaktu pracownika obsługującego napęd z zespołem transportowym oraz możliwość niekontrolowanego zerwania liny i powstania zagrożenia wypadkowego. Dlatego wprowadzono do eksploatacji koleje podwieszone i spągowe z napędem spalinowym. Ich najważniejsze zalety (z punktu widzenia bezpieczeństwa), to: stały kontakt wzrokowy obsługującego środek transportowy, umożliwiający natychmiastową reakcję w sytuacji krytycznej, eliminacja przeładunków na drogach transportowych, eliminacja pracochłonnego i niebezpiecznego demontażu i montażu maszyn. Eksploatacja napędów spalinowych stwarza jednak zagrożenia hałasem i drganiami mechanicznymi, szkodliwymi substancjami chemicznymi emitowanymi wraz ze spalinami, poparzeniem nagrzanymi płynami lub elementami maszyn, pożarem związanym z transportem oleju napędowego do wyrobisk węglowych. Wydzielający się ze spalinami tlenek węgla powoduje nie tylko zagrożenie dla pracowników, ale też dodatkowo zakłócanie pracy czujników, które działają w systemie bezpieczeństwa przeciwpożarowego kopalni. Z kolei zwiększające się masy transportowanych ładunków skłaniają do stosowania silników spalinowych o większych mocach, emitujących coraz większe ilości spalin i ciepła do atmosfery kopalnianej oraz zużywające większą ilość tlenu w procesie spalania. Dlatego podjęto prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania nowych rozwiązań układów napędu i sterowania górniczych urządzeń transportowych. Pierwszym rozwiązaniem wdrożonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach jest podwieszony ciągnik akumulatorowy GAD-1, opracowany przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG wraz z firmą NAFRA Polska Sp. o.o. w ramach projektu celowego dofinansowanego przez Naczelną Organizację Techniczną. W pracach uczestniczył też Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz kilka innych firm, dzięki którym możliwe było zastosowanie ogniw nowej generacji, silników z trwałymi magnesami oraz zaawansowanego mechatronicznie układu sterowania. Ciągnik GAD-1 jest przeznaczony do przewozu ludzi i sprzętu po podwieszonej trasie szynowej. Jest on rozwiązaniem innowacyjnym w skali światowej, co potwierdzają zgłoszenia patentowe oraz liczne nagrody uzyskane na krajowych i zagranicznych targach i wystawach. Spełnia wysokie wymagania norm unijnych zharmonizowanych z dyrektywami MD, ATEX i EMC

4 Ciągnik jest wyposażony w napęd elektryczny zasilany z ogniw litowopolimerowych (250V DC; 160 kwh). Jako napęd zastosowano trójfazowe wysoko sprawne, synchroniczne, bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi. Zaletą rozwiązania jest zdolność do rekuperacji energii podczas hamowania i transportu ładunków po upadzie, dzięki czemu wydłuża się czas pracy pomiędzy kolejnymi ładowaniami akumulatorów. Wszystkie urządzenia iskrobezpieczne są zasilane napięciem 12V DC. Proces sterowania odbywa się z pulpitu sterowniczego umieszczonego w kabinie, a system sterowania bazuje na cyfrowej magistrali CAN o dużej niezawodności. Maszyna jest przeznaczona do pracy w warunkach zagrożeń skojarzonych (zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, pożarowe, wodne i temperaturowe). Zaletą rozwiązania jest też zapewnienie możliwości generowania siły pociągowej zarówno w systemie ciernym, jak i zębatkowym, umożliwiającej przemieszczanie ciągnika po trasie o nachyleniu nawet do 30 (zmiana następuje automatycznie). Wg danych WUG w 2012 r. w kopalniach węgla kamiennego w Polsce eksploatowano niemal 0,5 tys. ciągników spalinowych (każda kopalnia ma więc średnio ok. 15 takich urządzeń). Wynika z tego, że wymiana kolejek z silnikami spalinowymi na kolejki akumulatorowe może poprawić warunki pracy ok. 115 tys. osób. W przypadku zgłoszonego rozwiązania, wprowadzenie go do eksploatacji w kopalni Pniówek umożliwiło poprawę warunków pracy ok. 2,3 tys. pracowników. NAGRODA II STOPNIA System nadzoru obciążenia przenośnika taśmowego typu Pioma-1200 nr kop. 4 zabudowanego w pochylni badawczej C-2 w pokładzie Wojciech Majzner, Miszel Bugiel, Wojciech Chrószcz z Kompanii Węglowej SA Oddział KWK Marcel w Radlinie Zaprojektowany układ ostrzegania o przeciążeniu przenośnika taśmowego w znacznym stopniu ogranicza występowanie zagrożeń dla obsługujących pracowników, związanych z nadmiernym zasypaniem przenośników odstawy centralnej oraz zwiększa wydajność całego ciągu technologicznego przez ograniczenie czasu awaryjnych przestojów przenośników. Odstawę centralną urobku w części kopalni Marcel z poziomu 600 stanowi siedem przenośników taśmowych o szerokości 1200 mm. Przenośnik Pioma-1200 nr 4 jest punktem zbiorczym dla odstaw urobku z oddziałów wydobywczych i - 4 -

5 przygotowawczych. Przy niewłaściwie skoordynowanej pracy przenośników podających istnieje zagrożenie zasypania przenośnika nr 4 urobkiem, co może doprowadzić do niebezpieczeństwa zerwania taśmy, uszkodzenia jednostek napędowych lub długotrwałych przestojów technologicznych związanych z koniecznością zdejmowania urobku z taśmy przenośnika. Wysypujący się urobek z napędu lub trasy przenośnika stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników obsługi oraz innych osób wykonujących wokół prace. Zasypanie napędu lub trasy przenośnika generuje też zagrożenie pożarowe powstające w wyniku kontaktu elementów wirujących z węglem. Przenośnik nr 4 jest zasilany ze stacji transformatorowej. Jego jednostki napędowe stanowią cztery silniki o mocy 132 kw załączane rozrusznikiem tyrystorowym, który umożliwia ich płynny rozruch. Obecnie rozrusznik nie jest przystosowany do przesyłania parametrów pracy (prąd obciążenia, napięcie zasilania) do zewnętrznych systemów sterowania i wizualizacji. Jedynym sposobem sprawdzania przeciążenia przenośnika jest obserwacja wyświetlaczy amperomierzy umieszczonych na obudowie rozrusznika, co podczas pracy przenośnika nie jest łatwe. Dlatego też zaprojektowano sygnalizację w postaci układu generującego komunikat głosowy informujący pracowników o przeciążeniu przenośnika (układ ostrzegania kontroluje sumaryczny prąd obciążenia silników za pomocą zabezpieczenia mikroprocesorowego). Po usłyszeniu ostrzeżenia pracownicy obsługi przenośników podających urobek na przenośnik nr 4 wyłączają ((jest również możliwość wyłączenia automatycznego) odpowiednie przenośniki tak, aby zmniejszyć obciążenie przenośnika zbiorczego. Dodatkowo zaprojektowany układ elektryczny umożliwia wyłączenie przenośników podających urobek poprzez odpowiednio zaprogramowany styk urządzenia blokady. Przedstawione rozwiązanie techniczne eliminuje zagrożenie zerwania taśmy, uszkodzenia jednostek napędowych przenośnika i konieczność zdejmowania urobku z przenośnika (co jest przyczyną długotrwałych i kosztownych przerw całego ciągu technologicznego kopalni) oraz eliminuje powstawanie sytuacji potencjalnie wypadkowych. Elementem poprawiającym bezpieczeństwo jest też ograniczanie zagrożenia pożarowego, które może powstać podczas zasypania przenośnika urobkiem wskutek kontaktu elementów wirujących przenośnika taśmowego z materiałem palnym. W przypadku tego rozwiązania poprawą warunków pracy zostało objętych około 50 osób

6 NAGRODA III STOPNIA Kompleksowe zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu prac na wysokości - Karolina Rduch, Krzysztof Malinowski, Rafał Chmielewski z Faurecia Wałbrzych S.A. Zakład Mechanizmów w Wałbrzychu W wyniku stworzenia kompleksowego systemu ochrony przed upadkami z wysokości i do zagłębień, obejmującego zarówno środki techniczne, jak i wdrożone i nadzorowane procedury postępowania, wyeliminowano stosowanie drabin przenośnych i innych środków technicznych stwarzających potencjalne zagrożenia dla użytkowników. W Faurecia Wałbrzych S.A. Zakład Mechanizmów użytkowane są maszyny i urządzenia, których obsługa techniczna wymaga wykonywania czynności na wysokości do 7 m (i w zagłębieniach do 2,5 m). Do dostępu do miejsc obsługi dotychczas stosowano schody, podesty (często bez krawężników, barier ochronnych lub poręczy) i drabiny stałe i przenośne (bez punktów kotwienia sprzętu ochrony indywidualnej oraz systemu asekurującego). Dlatego Faurecia stworzyła kompleksowy i niezawodny system ochrony przed upadkami z wysokości i do zagłębień, nie tylko zgodny z przepisami bhp, ale również zapewniający użytkownikom dużą wygodę. W ramach działań związanych ze stworzeniem systemu wykonano: analizę użytkowanych maszyn w aspekcie możliwości wyeliminowania, tam gdzie to technicznie możliwe, prac na wysokości dobór, uwzględniający charakter wykonywanych czynności, sprzętu minimalizującego ryzyko zawodowe przy wykonywaniu prac na wysokości. Efektem tych działań było między innymi: usytuowanie na poziomie 0 instalacji olejowej z filtrami pieca hartowniczego, zaprojektowanie i wykonanie podestów i łączników stałych z barierami, łączących dwie linie montażowe oraz łączących 4 piece obróbki cieplnochemicznej, a także podestów do 4 pras; zaprojektowanie i wykonanie systemu linowego do zabezpieczenia osób przebywających na dachu, a także podczas wchodzenia i schodzenia z niego, zastosowanie podestu ruchomego o napędzie elektrycznym, z punktami kotwienia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zastosowanie zamocowanych na stałe urządzeń samohamownych poruszających się wzdłuż szyn, - 6 -

7 zastosowanie stanowiskowych punktów asekuracyjnych do przypinania linek szelek bezpieczeństwa. Opracowano i wdrożono instrukcje: bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokości (obejmujące m. in. instruktaże przed każdą odprawą do wykonania prac na wysokości), eksploatacji i nadzoru nad sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości, doboru elementów systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Wdrożono też system nadzoru nad stosowaniem ww. instrukcji. Od 2011 r. Zakład, oprócz szkolenia okresowego, organizuje dodatkowe kursy z zakresu bezpieczeństwa prac na wysokości. Zewnętrzni wykonawcy prac na wysokości mogą rozpocząć je po określeniu zapewniających bezpieczeństwo sposobów ich wykonywania oraz dopuszczeniu ich przez pracownika działu bhp Zakładu Mechanizmów. Zastosowane rozwiązania stanowią kompleksowy system i zostały upowszechnione i wdrożone we wszystkich krajowych i europejskich zakładach firmy. Poprawą warunków pracy w wyniku wdrożenia rozwiązania objęto ok. 50 osób w Zakładzie i ok.100 osób rocznie z firm zewnętrznych. NAGRODA III STOPNIA Automatyczne systemy ostrzegania na maszynach roboczych gwarancją bezpieczeństwa podczas wykonywania robót torowych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Krzysztof Słoka z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie - Tomasz Borkowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Opracowano automatyczny system ostrzegania na maszynach roboczych podczas wykonywania robót torowych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe, wykorzystujący wyłącznie transmisję radiową. Wykorzystanie tego systemu usprawnia prace i poprawia stan bezpieczeństwa pracy na terenie prowadzonych robót inwestycyjnych. Oprócz usługi udostępniania linii kolejowych oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, do podstawowych obowiązków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy utrzymanie infrastruktury kolejowej (ok. 18,5 tys. km linii kolejowych, 42 tys

8 rozjazdów, 16 tys. przejazdów kolejowo-drogowych). Specjalistyczną jednostką realizującą te zadania jest Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. Podczas modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie prowadzenia robót torowych. Do tej pory najczęściej jest stosowana organizacyjna forma tego zabezpieczenia, z udziałem sygnalisty. Do obserwowania szlaku i sygnalizowania zbliżających się pojazdów kolejowych wyznaczany jest jeden (lub więcej) sygnalista. Kierownik robót m.in. wyznacza im stanowiska i sprawdza słyszalność sygnałów na stanowiskach roboczych. O zbliżaniu się pojazdu kolejowego do miejsca robót sygnalista jest obowiązany powiadamiać sygnałem podawanym tradycyjnie - np. głosem, trąbką, syreną, gwizdawką. W przypadku wykonywania robót przy użyciu maszyn i sprzętu generującego duży poziom hałasu (do 110 db), do przekazywania sygnałów ostrzegawczych powinny być stosowane specjalne zdalnie sterowane urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe. W przypadku braku tych urządzeń, zabezpieczenie miejsc robót rozwiązaniami tradycyjnymi nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa pracowników, gdyż sygnał akustyczny nie jest wyraźnie słyszalny. Dlatego też Zakład Maszyn Torowych Spółki w 2012 r. zakupił i wdrożył nowatorski dźwiękowo-świetlny system ostrzegania na maszynach roboczych Autoprowa" w wersji półautomatycznej (który został rozbudowany w 2013 r do wersji automatycznej). System ten umożliwia zamocowanie sygnalizatorów akustyczno-optycznych na stałe, przez co podnosi poziom bezpieczeństwa operatorów, łącząc funkcję ostrzegania z zabezpieczeniem. Zadaniem automatycznego systemu ostrzegania (ASO) jest automatyczne powiadomienie pracowników znajdujących się w obrębie toru o zbliżaniu się pojazdu kolejowego. Po najechaniu na czujnik, drogą radiową do centrali sterowanej przez operatora, drogą radiową wysyłany jest sygnał do urządzeń ostrzegających, zamontowanych na maszynie lub usytuowanych wzdłuż toru. Wszystkie urządzenia systemu charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, dwukierunkowym przekazem radiowym i wysokim stopniem ochrony. Skuteczny zasięg sygnału radiowego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 5 km. Głośność systemu ostrzegania wynosi maksymalnie 128 decybeli (głośność sygnału ostrzegawczego jest dostosowywana do hałasu w miejscu pracy. Wdrożenie systemu pozwoliło nie tylko na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy, ale też na znaczny wzrost prędkości przejazdowej na remontowanych odcinkach szlaków kolejowych

9 System wykorzystujący wyłącznie transmisję radiową został opracowany w wyniku współpracy PKP PLK S.A. Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie z firmą Zóllner Polska. Wzbudził on Zarządców Infrastruktury Kolejowej w Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech. W wyniku zamontowania systemu na terenie prowadzonych robót inwestycyjnych PKP PLK S.A. w ciągu ostatnich dwóch lat zabezpieczono ponad 160 osób obsługi podstawowej maszyn oraz około 800 osób obsługi pomocniczej przez 130 dni, w 47 lokalizacjach na terenie całego kraju. NAGRODA III STOPNIA System elektronagrzewu betonu nowej generacji w celu poprawy warunków pracy pracowników budowlanych w warunkach podwyższonego zagrożenia (ujemna temperatura, praca na wysokości, ograniczona widoczność, praca z urządzeniami pod napięciem) - Krzysztof Trzcinka, Marek Maciąg, Wojciech Winiarski, Andrzej Bratek, Czesław Godzisz z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie - Mateusz Zgutka, Piotr Dymarski z Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie Nowy system elektronagrzewu betonu, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ogranicza zagrożenia pracowników budowlanych, zmniejsza ciężar urządzeń wymagających przenoszenia oraz zwiększa jakość wiązania betonu na budowach. Rozwiązanie jest jedynym tak zaawansowanym technologicznie elektronagrzewem betonu na rynku. W celu realizacji budów i procesu betonowania w niskich temperaturach stosuje się metodę elektrycznego podgrzewania mieszanki betonowej, ponieważ zamarznięcie wody w dojrzewającym betonie hamuje procesy wiązania oraz wywołuje naprężenia wewnętrzne w betonie, zmniejszając jego wytrzymałość i pogarszając inne parametry. Przy wykonywaniu robót betonowych w warunkach zimowych należy stworzyć warunki dojrzewania betonu pozwalające na to, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać możliwie jak największą wytrzymałość betonu. Najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej temperatury mieszanki betonowej. Podgrzewanie mieszanki realizuje się za pomocą elektronagrzewu. Elektronagrzew to zestaw urządzeń, w skład którego wchodzi: grzałka (stalowy drut), źródło energii, szafa sterownicza oraz czujniki temperatury betonu i otoczenia. Do ogrzewania wbudowanego betonu wykorzystywany jest stalowy drut w izolacji PVC przytwierdzony do zbrojenia, który stanowi grzałkę oporową. Jest ona zasilana ze - 9 -

10 źródła energii elektrycznej połączonego z układem sterowania, umożliwiającym regulację temperatury grzania mieszanki betonowej. Dotychczas stosowano elektronagrzew składający się z ciężkich transformatorów, grzałek oporowych, szafy sterowniczej i czujnika temperatury. Transformatory zasilały grzałki oporowe napięciem przemiennym, o wartości przekraczającej bezpieczny poziom napięcia dopuszczalnego w warunkach podwyższonego zagrożenia. Wadą transformatora był jego układ połączeń powodujący powstanie asymetrii napięć, która negatywnie wpływa na bezpieczeństwo obsługi (możliwość porażenia) oraz na przebieg procesu podgrzewania. W sieci powstawały duże prądy rozruchowe. Układ sterowania zapewniał tylko regulację temperatury metodą włącz-wyłącz bez możliwości wykrywania i sygnalizacji awarii. Wadą starego" elektronagrzewu był też brak informacji na temat rozkładu temperatury w całym ogrzewanym elemencie. Awaryjność zestawu powodowała, że wymagany był ciągły nadzór, a ograniczona widoczność podczas obsługi, praca na wysokości i ujemna temperatura otoczenia były przyczyną powstawania zagrożeń. Przemieszczanie urządzeń wymagało użycia ciężkiego sprzętu. Dlatego opracowano nowe rozwiązanie elektronagrzewu betonu. W skład urządzeń elektronagrzewu nowej generacji wchodzą przede wszystkim: szafa sterująca, moduły zasilające (odpowiedniki transformatorów w starym rozwiązaniu), grzałki oporowe, system bezprzewodowego pomiaru temperatury otoczenia i temperatury betonu oraz pamięć z interfejsem USB. Szafa zapewnia sterowanie grzałkami do uzyskania zadawanej temperatury oraz pełni funkcje konfiguracyjne i diagnostyczne zestawu. Zapewnia rejestrację przebiegu grzania i wykrytych zdarzeń awaryjnych, błędnego działania oraz umożliwia archiwizację danych. Wysyła komunikaty, wiadomości SMS do upoważnionego personelu o przebiegu procesu grzania i wykrytych zdarzeniach wymagających interwencji oraz wynikach pomiarów. Zaletą jest mała waga, zabezpieczenie przed otwarciem i zabezpieczenie dostępu hasłem, zabezpieczenia nadprądowe, testy poprawności połączeń i montażu elektronagrzewu przed właściwym uruchomieniem procesu grzania betonu. Wyjścia do zasilania grzałek są separowane galwanicznie od obwodu sieciowego oraz między sobą, są zabezpieczone przed przeciążeniami, zwarciami, przepięciami i przekroczeniami temperatury pracy. Do pomiaru temperatur są wykorzystywane termometry bezprzewodowe. Zasięg transmisji radiowej wynosi maksymalnie 300 m, a bezprzewodowa transmisja eliminuje okablowanie, które mogłoby stanowić dodatkowe zagrożenie dla pracowników

11 Nowo opracowany elektronagrzew charakteryzuje się prostotą obsługi. Jest lekki, umożliwia nadzór, rejestrację pomiarów i sygnalizację awarii przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych. Poprawą warunków pracy w wyniku jego zastosowania objęto pracowników budów Mostostalu bezpośrednio związanych z obsługą, montażem i transportem elektronagrzewu (15-20 osób na każdej budowie), jak również pracowników mających pośredni kontakt z elektronagrzewem oraz pracujący w jego pobliżu. Kategoria: Prace naukowo-badawcze NAGRODA I STOPNIA Przemysłowe zastosowanie metody natężeniowej celem precyzyjnej identyfikacji zagrożeń i istotnej poprawy warunków pracy, poprzez ograniczenie ponadnormatywnego hałasu - Marek Pierchała, Arkadiusz Ślusarek z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach - Andrzej Konieczny, Andrzej Herda z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach Opracowana teoria unikalnego połączenia różnych metod badania hałasu pozwala na precyzyjną identyfikację zagrożeń i poprawę warunków pracy przy przekraczaniu dopuszczalnych jego poziomów. Zweryfikowanie zastosowania tej metody w typowych obiektach górniczych i energetycznych było podstawą jej wdrożenia w KGHM Polska Miedź S.A. i poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. Hałas jest jednym z najczęściej występujących zagrożeń w środowisku pracy i jest przyczyną licznych chorób zawodowych. Szacuje się, iż w Unii Europejskiej codziennie na ponadnormatywną emisję hałasu na stanowiskach pracy narażonych jest ponad 50 milionów pracowników. Wg badań GUS na terenie Polski jest ok. 200 tys. stanowisk pracy, na których identyfikuje się zagrożenie ponadnormatywnym hałasem, z czego na ¼ z nich (wg danych GIS) występują znaczące przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. mała dostępność innowacyjnych metod badawczych, które pozwoliłyby na precyzyjną identyfikację oddziaływania źródeł hałasu i na tej podstawie zaprojektowanie właściwych metod i środków redukcji hałasu. Ponadnormatywny hałas jest ograniczany bezpośrednio poprzez wprowadzanie nowych metod i środków redukcji hałasu, jak również poprzez

12 doskonalenie metod badań, bez których projektowanie innowacyjnych środków redukcji hałasu nie byłoby możliwe. Obecnie podstawową metodą stosowaną w badaniach hałasu jest metoda ciśnieniowa oparta na pomiarze ciśnienia akustycznego. Jednak jej wadą, szczególnie podczas badań prowadzonych na stanowiskach pracy (na których hałas pochodzi z wielu źródeł), jest brak precyzyjnej identyfikacji oddziaływania poszczególnych źródeł. Z kolei brak możliwości poprawnej identyfikacji poszczególnych źródeł dźwięku m.in. uniemożliwia ustalenie właściwej emisji hałasu skutkuje budową mało skutecznych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Alternatywą dla metody ciśnieniowej może być metoda natężeniowa, która oparta jest na pomiarze składowej normalnej wektora natężenia dźwięku i jest wprowadzana do praktyki pomiarowej od kilku lat. Metoda natężeniowa zrewolucjonizowała badania w akustyce, gdyż w przeciwieństwie do metody ciśnieniowej, poziom natężenia dźwięku na powierzchni pomiarowej nie jest zakłócany przez pole bezpośrednie innych źródeł niż analizowane, a tym bardziej nie jest zakłócony przez pole rozproszone pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu metody natężeniowej możliwe stało się przedstawienie w sposób graficzny kształtu fali akustycznej oraz oddziaływania przeszkód na charakter propagacji energii dźwiękowej. Jednak tą metodą dotychczas prowadzono jedynie badania laboratoryjne, w kontrolowanych warunkach otoczenia. Brak jest jak dotąd jej szerokiego, przemysłowego zastosowania do badań rzeczywistych źródeł dźwięku. W ITG KOMAG opracowano teorię unikalnego połączenia metody natężeniowej z numerycznym modelowaniem pola akustycznego oraz metodą ciśnieniową, stosowaną jedynie w ściśle wybranych, charakterystycznych punktach. W KOMAG przeprowadzono też badania z użyciem metody natężeniowej, które pozwoliły na zweryfikowanie zastosowania tej metody w typowych obiektach górniczych i energetycznych. Były one podstawą do wdrożenia prac w zakresie stosowania metody natężeniowej z numerycznym modelowaniem pola akustycznego w KGHM Polska Miedź S.A. Podczas badań w obiekcie przemysłowym zinwentaryzowano pod względem parametrów akustycznych łącznie ponad 50 maszyn, urządzeń i aparatów. Na podstawie kilka tysięcy danych pomiarowych opracowano odpowiadający rzeczywistości model numeryczny, dzięki czemu możliwy był dobór takich środków redukcji hałasu, które zapewniają jego możliwe największą redukcję. Efektem tego jest szereg wyróżniających się skutecznością zabezpieczeń przeciwhałasowych, jakie zaprojektowano w Zakładzie Wibroakustyki Stosowanej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

13 Na podstawie doświadczeń wynikających z tych badań można stwierdzić, że zastosowanie proponowanego podejścia umożliwia zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przeciwhałasowych o 3-10 db, w przypadku osłon dźwiękochłonnoizolujących, przegród akustycznych lub ekranów oraz o 6-12 db w przypadku tłumików akustycznych. Biorąc to pod uwagę można oszacować, iż takie podejście pozwoliłoby na ograniczenie przekroczeń hałasu na ok. 20% stanowisk w Polsce, a więc możliwa byłaby poprawa warunków pracy na ok 40 tys. stanowisk pracy. NAGRODA II STOPNIA Aktywny układ chłodzący cieczą do stosowania pod odzieżą ochronną - Grażyna Bartkowiak, Anna Dąbrowska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB w Warszawie - Waldemar Andrzejewski, z TECHNOCHŁÓD-TECHNOSZRON w Nowym Kawęczynie - Bogdan Włodarczyk, Krzysztof Kowalski z Politechniki Łódzkiej Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów w Łodzi - Renata Garus, Ewelina Knopik z Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w Konieczkach Opracowano skuteczny aktywny układ chłodzący cieczą do stosowania pod barierową odzieżą ochronną pracowników, na stanowiskach w gorącym środowisku pracy (np. w przemyśle metalurgicznym), zasilany z agregatu mobilnego. Nośnikiem dla układu rurek rozprowadzających ciecz chłodzącą jest specjalnie zaprojektowana dwuwarstwowa dzianina. W Polsce około 20 tysięcy osób pracuje w gorącym środowisku pracy przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, m.in. w przemyśle metalurgicznym, szklarskim, w górnictwie oraz podczas upałów w przestrzeni otwartej. Pracownicy często są narażeni dodatkowo na promieniowanie podczerwone, rozpryski płynnego metalu lub odpryski metalu gorącego, gorące przedmioty. Długotrwała, intensywna praca w warunkach środowiska gorącego powoduje nie tylko odczuwalny stres cieplny i zmęczenie, ale również zaburzenia w funkcjonowaniu układu krwionośnego, co jest przyczyną wzrostu liczby niebezpiecznych zachowań oraz wypadków na stanowiskach pracy. Dlatego niezbędne jest eliminowanie lub ograniczanie akumulacji ciepła w organizmie. Obecnie stosowane są cztery grupy układów chłodzących wbudowanych w odzież w zależności od zastosowanego medium chłodzącego materiałów przemiany fazowej (PCM), lodu, powietrza oraz cieczy. Najbardziej popularne są

14 systemy chłodzenia organizmu z zastosowaniem lodu. Układy chłodzące oparte na zdolności do odbierania ciepła przez materiały przemiany fazowej (PCM) należą do rozwiązań najnowszych, wykorzystujących endotermiczny proces przemiany z ciała stałego w ciecz. Innym sposobem na chłodzenie organizmu jest zastosowanie systemu chłodzenia powietrzem. W ostatnim ze stosowanych systemów chłodzących, jako medium chłodzące stosuje się ciecz (najczęściej wodę). Są to efektywne systemy przeznaczone do stosowania pod odzieżą ochronną. Ich wadą jest brak mobilności (potrzeba zasilania układu energią elektryczną oraz zastosowanie agregatu chłodzącego). Jednak w przypadku pracy niewymagającej znacznego przemieszczania się, możliwość szybkiego podłączania się i odpinania od agregatu chłodzącego nie jest kłopotliwa, a chłodzenie organizmu może odbywać się w sposób ciągły. Dlatego też podjęto prace, których celem było zaprojektowanie skutecznego układu chłodzącego organizm podczas pracy, bazującego na chłodzeniu cieczą. Aktywny układ chłodzący jest przeznaczony do stosowania pod barierową odzieżą ochronną wykonaną z materiałów nieprzepuszczających pary wodnej, na stanowiskach niewymagających dużej mobilności pracownika, np. w przemyśle metalurgicznym. Podstawowymi częściami układu chłodzącego są: koszulka z wbudowanym układem rurek, mobilny agregat chłodzący oraz system przewodów łączących rurki z agregatem chłodzącym. Koszulka jest wykonana ze specjalnie zaprojektowanej elastycznej dzianiny, w której są wbudowane rurki rozprowadzające medium chłodzące oraz czujnik temperatury mikroklimatu pododzieżowego. Warstwa wewnętrzna dzianiny została wykonana z poliestrowej przędzy Coolmax i przędzy elastomerowej, natomiast zewnętrzna z przędzy bawełnianej i przędzy elastomerowej. Taka konstrukcja sprawia, iż wilgoć z powierzchni skóry transportowana jest do zewnętrznej warstwy wyrobu odzieżowego. W opracowanym modelu wyrobu zastosowano dwa oddzielne bloki chłodzące: na przodzie i tyle wyrobu odzieżowego. Dzięki czujnikowi temperatury sterowanie temperaturą cieczy chłodzącej odbywa się automatycznie, zapewniając jej utrzymanie na komfortowym poziomie. Koszulka zasilana jest cieczą z mobilnego agregatu chłodzącego mającego możliwość pracy w temperaturze powietrza do 60 C, przy wilgotności względnej 20-70%. Do budowy agregatu wykorzystano innowacyjny, zminiaturyzowany kompresor, ważący 680 g. Opracowany model agregatu chłodzącego jest umieszczony w obudowie z układem kółek umożliwiających jego łatwe przemieszczanie. Masa całkowita agregatu nie przekracza 10 kg. Agregat jest zasilany akumulatorami z możliwością ich wymiany i ładowania

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie hałasem w górnictwie Zagrożenie hałasem w górnictwie Katowice 2010 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Warunków Pracy WUG Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL PL 66672 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119736 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2011 (19) PL (11) 66672 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie OGŁOSZENIE KONKURSOWE I ZAMAWIAJĄCY A. Nazwa: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju B. Adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a C. Adres internetowy: www.ncbir.pl D. Dokumenty dotyczące konkursu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE 1. Nazwa formy nauczania Kształcenie realizowane

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco! ZUS proponuje bezzwrotne dotacje na BHP

Przedsiębiorco! ZUS proponuje bezzwrotne dotacje na BHP Wiadomości Czwartek, 21 maja 2015 Przedsiębiorco! ZUS proponuje bezzwrotne dotacje na BHP Program dofinansowania płatników składek realizowany jest w kontekście utrzymania zdolności do pracy pracowników

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Przeczytaj koniecznie! PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW przewodnik 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje Program dofinansowania przedsiębiorstw bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ - PREZENTACJA

NOWOŚĆ - PREZENTACJA NOWOŚĆ - PREZENTACJA PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY - ELEKTRYCZNY - Kieszeniowy PRW - G - E K Fraco sp. z o.o. PODEST RUCHOMY WISZĄCY- G RNICZY - ELEKTRYCZNY PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.ciop.pl ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE

Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE Podesty Ruchome Wiszące - G RNICZE - Ręczne Elektryczne Stacjonarne Przejezdne Funkcjonalne - do: 0,8 To udźwigu;

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 1. Przemysłowe urządzenia do procesów cieplnych 2. Ocena ryzyka przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 3.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki

Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki Praktyczne szkolenia BHP Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników 1 Praktyczne szkolenia BHP Szkolenie bhp pracowników obsługujących 1 Rodzaje przenośników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Dz.U.05.157.1318 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Hałas Każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy, albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy Zagrożenie hałasem w środowisku

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA KOMPLEKSÓW WYDOBYWCZYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA KOMPLEKSÓW WYDOBYWCZYCH WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA Wojciech Magiera Andrzej Wojtyła Stawowa 71 43-400 Cieszyn POLSKA Tel. +48 33 8575 200 Fax. +48 33 8575 338 www.elektrometal.eu em@elektrometal.com.pl ELEKTROMETAL

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) BIOZ- 1 Spis treści Rozdział 1 - Podstawa opracowania Rozdział 2 - Zakres robót i kolejność ich wykonania Rozdział 3 - Elementy zagospodarowania terenu,

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Wibroizolacja i redukcja drgań

Wibroizolacja i redukcja drgań Wibroizolacja i redukcja drgań Firma GERB istnieje od 1908 roku i posiada duże doświadczenie w zakresie wibroizolacji oraz jest producentem systemów dla redukcji drgań różnego rodzaju struktur, maszyn

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI Obowiązki pracodawcy Pracodawca zobowiązany jest do wyposażania stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI

JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI Wyłączniki krańcowe - bramki uchylnej Pomost do wysiadania z taśmy górnej Pomost do wsiadania na taśmę górną Pomost do wysiadania z taśmy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Mogłoby się wydawać, iż kopalnia węgla kamiennego, która wydobywa teoretycznie jeden surowiec jakim jest węgiel nie potrzebuje tak zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1 Operator kombajnów

Bardziej szczegółowo

Raport z II Ćwiczeń Dębickiej Łączności Ratunkowej

Raport z II Ćwiczeń Dębickiej Łączności Ratunkowej Dnia 12 czerwca 2010 roku w paśmie radiowym 2 metrów odbyły się II Ćwiczenia Dębickiej Łączności Ratunkowej. Ogółem uczestniczyło w nich 10 stacji w tym 1 stacja sztabowa, 1 stacja obsługująca pojazd ratunkowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE PRZECIWWYBUCHOWE DLA GÓRNICTWA. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE PRZECIWWYBUCHOWE DLA GÓRNICTWA. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SPRĘŻARKI ŚRUBOWE PRZECIWWYBUCHOWE DLA GÓRNICTWA Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. w w w. a i r p o l. c o m. p l KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Wykonane w czerwcu 2012r kontrole stanu obmurza szybu Kazimierz I przy pomocy kamer, wykazały wystąpienie dopływu wody (oszacowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa BEZPIECZEŃSTWO P O P I E R W SZE BEZPIECZEŃSTWO K Kluczowym wyzwaniem dla światowych producentów nowoczesnych maszyn i urządzeń wydobywczych jest zapewnienie ich maksymalnej

Bardziej szczegółowo

System LOTO. EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego Wrocław. Piotr Kowalski

System LOTO. EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego Wrocław. Piotr Kowalski System LOTO Piotr Kowalski EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 24 50-264 Wrocław tel. (+48 71) 346 04 85 e-mail: office@ecoms.pl Co to jest LOTO? 2 Log-Out / Tag-Out Zablokuj / Oznakuj fot: imgarcade.com

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. w SOSW w Kobylance NAZWA I ADRES OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance,

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem obiektu przemysłowego ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO I TECHNICZNEGO NADRZĘDNY SYSTEM MONITORUJĄCY I INTEGRUJĄCY PRACĘ WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Opis wyników projektu

Opis wyników projektu Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo