1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy"

Transkrypt

1 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using the gaussian plume model dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem ma być biblioteka generująca plik typu shapefile opisujący maksymalny zasięg rozprzestrzenienia się substancji chemicznej w powietrzu w oparciu o zadane warunki początkowe. 1. Wykonanie opracowania dotyczącego aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie symulacji rozprzestrzeniania się zagrożeń chemicznych w atmosferze. 2. Projekt modułu modelującego zagrożenia chemiczne. 3. Implementacja biblioteki w sposób pozwalający na korzystanie z jej funkcji z poziomu serwera aplikacji. 1. Pasquill F. and Michael P., Atmospheric Diffusion, 2nd edition, Physics Today, vol. 30, 1977, p Harkonen J., Valkonen E., Kukkonen J., Rantakrans E., Lahtinen K., Karppinen A., and Jalkanen L., A model for the dispersion of pollution from a road network, International Journal of Environment and Pollution, vol. 16, 1996, pp Spijkerboer H.P., Beniers J.E., Jaspers D., Schouten H.J., Goudriaan J., Rabbinge R., and Van der Werf W., Ability of the Gaussian plume model to predict and describe spore dispersal over a potato crop, Ecological modelling, vol. 155, 2002, pp

2 2. Implementacja modułu trójwymiarowej symulacji eksplozji w kontekście geograficznym w oparciu o metodę równoważnika trotylu Implementation of a 3D explosion simulation module in a geographic context using TNT-equivalence dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem ma być biblioteka generująca plik typu shapefile zawierający maksymalny zasięg eksplozji materiałów chemicznych w oparciu o zadane warunki początkowe. Wynik powinien być wizualizowany w trzech wymiarach za pomocą biblioteki Cesium. 1. Wykonanie opracowania dotyczącego aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie symulacji eksplozji substancji chemicznych. 2. Projekt modułu modelującego eksplozje. 3. Implementacja biblioteki w sposób pozwalający na korzystanie z jej funkcji z poziomu serwera aplikacji. 4. Wizualizacja wyników w trzech wymiarach z wykorzystaniem biblioteki Cesium. 1. Cooper P.W., Explosives Engineering, Wiley-VCH, 1996, ISBN: Brasie W. and Simpson D., Guidelines for Estimating damage from Chemical Explosions, Proceedings of the Symposium on Loss Prevention in the Process Industries, St. Louis, MO, Zipf R.K. and Cashdollar K.L., Effects of blast pressure on structures and the human body, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), United States Federal Emergency Management Agency, Primer to design safe school projects in case of terrorist attacks, FEMA, 2003.

3 3. Implementacja i krytyczna analiza zestawu scenariuszy zagrożeń w kontekście analityki geowizualizacji Implementation and critical evaluation of hazard scenarios in the context of geovisual analytics dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem pracy ma być zbadanie i porównanie efektywności prezentacji rezultatów symulacji scenariuszy zagrożeń w kontekście paradygmatów analityki geowizualizacji. 1. Implementacja zestawu scenariuszy zagrożeń 2. Przeprowadzenie krytycznej analizy efektywności syntetycznej prezentacji wyników symulacji scenariuszy zagrożeń w kontekście geograficznym 3. Propozycja modyfikacji metod prezentacji informacji według paradygmatów analityki geowizualizacji 1. Thomas J. and Cook K., Illuminating the Path: The Research and Development Agenda for Visual Analytics, National Visualization and Analytics Ctr, 2005, ISBN: Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, 2001, ISBN: Kulawiak M., Lubniewski Z., Bikonis K., Stepnowski A., Geographical Information System for analysis of Critical Infrastructures and their hazards due to terrorism, man-originated catastrophes and natural disasters for the city of Gdansk, Information Fusion and Geographic Information Systems, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, 2009, pp

4 4. Zapewnienie kompatybilności usług platformy GeoServer z dyrektywą INSPIRE Ensuring the compatibility of the GeoServer platform with the INSPIRE directive dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem ma platforma GeoServer rozbudowana o moduły zapewniające jej kompatybilność z wymaganiami dyrektywy INSPIRE. 1. Wykonanie opracowania dotyczącego dyrektywy INSPIRE oraz obecnego poziomu spełnienia jej wymagań przez usługi serwera GeoServer. 2. Projekt modułów uzupełniających funkcjonalność platformy GeoServer. 3. Implementacja modułów wspomagających kompatybilność GeoServera z wymaganiami dyrektywy INSPIRE. 1. The INSPIRE directive 2. INSPIRE metadata regulation: :NOT 3. Analysing GeoServer compliance with INSPIRE: 012.pdf?sequence=1

5 5. Zapewnienie kompatybilności usług platformy GeoServer z platformami Copernicus i GEOSS Ensuring the compatibility of the GeoServer platform with Copernicus and GEOSS dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem ma platforma GeoServer rozbudowana o moduły zapewniające jej kompatybilność z wymaganiami platform Global Earth Observation System of Systems i Copernicus (dawniej Global Monitoring for Environment and Security) 1. Wykonanie opracowania dotyczącego platform Copernicus i GEOSS oraz obecnego poziomu spełnienia ich wymagań przez usługi serwera GeoServer. 2. Projekt modułów uzupełniających funkcjonalność platformy GeoServer. 3. Implementacja modułów wspomagających kompatybilność GeoServera z platformami Copernicus i GEOSS. 1. Overview of Copernicus: rview3 2. The Global Earth Observation System of Systems: 3. State of CSW in GeoServer:

6 6. aktualizacja System wizualizacji danych obserwacyjnych Ziemi oparty o technologie NodeJS Web Visulisation system based on NodeJS technology dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz Celem pracy jest stworzenie strony w technologii NodeJS, przeznaczonej do generowania oraz prezentowania map na podstawie danych obserwacyjnych oraz danych pochodzących z modeli pogody w czasie rzeczywistym. Opracowana technologia ma umożliwiać interaktywn, wizualizacje w postaci meteogramów oraz map cyfrowych 3D różnego rodzaju danych dla zadanego obszaru (np. cały obszar kraju) i konkretnych przedziałów czasowych. 1. Utworzenie odpowiedniej strony w technologii NodeJS. 2. Stworzenie API dla danych obserwacyjnych

7 7. aktualizacja Wykorzystanie technologii HTML5 do prezentacji danych przestrzennych na urządzeniach mobilnych Web system for processing and export of meteorological data dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz Celem pracy jest stworzenie strony w technologii HTML5, która umożliwi wizualizację na urządzeniach mobilnych map pogodowych oraz meteogramów oraz innych danych obserwacyjnych generowanych za pomocą środowiska GRADS. Utworzone oprogramowanie będzie umożliwiało automatycznie pobranie obszaru dla którego będą generowane wizualizacje oraz umożliwi również wybór konkretnych zmiennych, godzin lub dni z istniejącego zestawu. 1. Utworzenie odpowiedniej strony w technologii HTML5 2. Wczytywanie plików GRIB/GRADS. 3. Wizualizacja danych meteorologicznych na mapie (domyślna ze wszystkimi danymi oraz według podanych parametrów) na urządzaniu mobilnych. 4. Wybór obszaru lub jego fragmentu

8 8. Klastrowa implementacja platformy GeoServer GeoServer platform in a clustered configuration dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Krzysztof Drypczewski Jednym z największych wyzwań stojących przed obecnie wdrażanymi w Polsce oraz w krajach UE systemami informacji przestrzennej jest ich wydajność w kontekście przetwarzania dużych ilości danych. W powyższym kontekście celem pracy jest przystosowanie platformy GeoServer do pracy w konfiguracji klastrowej, charakteryzujący sie większą wydajnością. 1. Zapoznanie się z platformą GeoServer i GeoWebCache 2. Opracowanie projektu skalowalnej architektury pozwalającej na poprawę wydajności oraz dostępności platformy GeoServer. 3. Stworzenie prostego środowiska pozwalającego na przetestowanie opracowanej konfiguracji klastrowej. 1. Platforma GeoServer: 2. Artykuły na 3. Blog na Praca realizowana we współpracy z firmą BMT COM. Więcej informacji u prowadzącego.

9 9. aktualizacja Implementacja serwisu o aspektach społecznościowych wykorzystującego geolokalizację Implementation of Geolocation Social Networking Service dr inż. Andrzej Chybicki Celem pracy jest utworzenie serwisu w technologii PHP oraz aplikacji mobilnej wspierającej osoby wyjeżdżające na wakacje. Aplikacja mobilna powinna oferować funkcjonalność dodawania nowych miejsc na mapie wraz z przypisanymi zdjęciami. Miejsca powinny być skojarzone z lokalizacją oraz zostać umiejscowione na mapie dostępnej dla wszystkich klientów systemu. Serwis powinien zawierać element społecznościowy, który umożliwi użytkownikom rejestrację w aplikacji, dodawanie nowych punktów oraz komentowanie istniejących. Inni użytkownicy powinni mieć możliwość nawiązywania kontaktów z innymi użytkownikami oraz planowania wyjazdów na wakacje. Planowanie wyjazdów polega na wykorzystaniu lokalnej bazy telefonu w celu pobrania i zapamiętania wybranych przez klienta obiektów dając dostęp offline do zasobów systemu. 1. Opracowanie serwisu internetowego w technologii PHP 2. Opracowanie aplikacji mobilnej na platformę ios lub Android 3. Opracowanie architektury komunikacji pomiędzy aplikacją webową a mobilną 4. Przygotowanie mechanizmu autoryzacji użytkowników 5. Przygotowanie funkcjonalności określania trasy do wybranych miejsc/zabytków 6. Przygotowanie aspektów społecznościowych 7. Wdrożenie aplikacji do wersji LIVE https://developer.apple.com -2

10 10. E-learningowa mobilna gra miejska z wykorzystaniem mapy cyfrowej E-learning mobile game application. dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Witold Ciżmowski, Maciej Łyszkiewicz (Tatuk GIS) Celem pracy jest stworzenie e-lerningowej gdyńskiej gry miejskiej w wersji single player w oparciu o silnik do map TatukGIS DK ASP.NET według pewnej fabuły, w której współzawodnikami steruje sztuczna inteligencja. W założeniu gra ma pokazać budowę i rozwój miasta począwszy od wioski rybackiej do sierpnia 1939 roku. Zarys fabuły: Upływa czas, powstają kolejne budynki, ulice, port, sklepy,szkoły szpital, skwer, zwiększa się liczba mieszkańców itd. Bohater spotyka znanych, sławnych mieszkańców Gdyni- E.Kwiatkowskiego, F.Sokóła, T.Wenda, A. Abrahama, St. Żeromskiego Może wybrać tryb kariery wcielając się w marynarza, handlowca, zarządcę miejskiego itp. Historyczne wydarzenia będą działy sie w tle gry np.: gazeciarze będą rozdawać gazety w których znajdą się wiadomości z danego roku lub miesiąca.. Powstała gra ma mieć charakter edukacyjno-promocyjny.. 1. Zapoznanie się z silnikiem do map TatukGIS DK ASP.NET 2. Stworzenie narzędzi umożliwiających kreowanie fabuły gry 3. Stworzenie narzędzi umożliwiających rozwój postaci 1. Materiały dostępne w Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej, PTTK 2. Muzeum Emigracji, materiały od zaprzyjaźnionych pozostałych instytucji oraz osób prywatnych -2 Powstanie gry przewidziane jest jako projekt długofalowy. Gdyńska gra ma być wzorem dla pozostałych miast. Wraz z twórcami gry oraz osobami współpracującymi planowane jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dla zrealizowanie tego projektu oraz projektów bliźniaczych w innych miastach. Projekt realizowany we współpracy gdyńską firmą TatukGIS.

11 Webowy system do przetwarzania i eksportu danych pogodowych Web system for processing and export of meteorological data dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz Celem pracy jest stworzenie strony w technologii PHP, która umożliwi wczytanie z pliku zestawu danych meteorologicznych pochodzących z istniejącego numerycznego systemu prognozowania pogody dla danego obszaru (np. cały obszar kraju) i konkretnych dni oraz wyświetli na jego podstawie wizualizacje w postaci meteogramów (np. mapa prognozowanych temperatur, zachmurzenia, opadów itp.). Utworzona strona umożliwi również wybór mniejszego obszaru, konkretnych zmiennych, godzin lub dni z istniejącego zestawu, wyświetlenie wizualizacji według podanych parametrów oraz zapis nowego zestawu danych do pliku. 1. Utworzenie odpowiedniej strony w technologii PHP. 2. Wczytywanie plików GRIB/GRADS. 2. Wizualizacja danych meteorologicznych na mapie (domyślna ze wszystkimi danymi oraz według podanych parametrów). 3. Wybór obszaru lub jego fragmentu. 4. Wybór konkretnych zmiennych, godzin i dni. 5. Zapis nowego zestawu danych do pliku

12 12. Projekt i implementacja oprogramowania telefonu do nadzoru rodzicielskiego na bazie urządzenia Android Design and development of a child supervision phone based on the Android device dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest zaprojektowanie a następnie implementacja zestawu narzędzi do nadzoru rodzicielskiego dla urządzenia mobilnego pracującego z systemem Android. W jednym z wariantów aplikacje tego rodzaju mogłyby być zwykłymi aplikacjami Android działającymi w tle. Bardziej zaawansowane rozwiązanie mogłoby wymagać dokonania modyfikacji oprogramowania systemowego w celu zapewnienia w pełni niejawnego działania narzędzi nadzorujących. Przykładowo uruchomienie nawigacji GPS w zwykłej aplikacji działającej w tle powoduje wyświetlenie ikon informujących w belce statusu - aby się ich pozbyć konieczne byłoby wprowadzenie modyfikacji w oprogramowaniu systemowym. 1. Analiza możliwości podobnych rozwiązań 2. Implementacja aplikacji 3. (opcjonalne) Wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w oprogramowaniu systemowym https://source.android.com

13 13. Szybka trójwymiarowa wizualizacja zobrazowań satelitarnych z sensora AVHRR z wykorzystaniem GPU Fast 3D visualization of satellite imagery from AVHRR sensor using GPU dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie aplikacji służącej do wizualizacji obrazów satelitarnych z sensora AVHRR poprzez nałożenie ich na trójwymiarowy model powierzchni Ziemi. Aplikacja ma obsługiwać dane źródłowe z sensora AVHRR w postaci surowej. Wymagać to będzie wykorzystania oprogramowania do wyznaczania orbit satelitów w celu określenia położenia obrazów na Ziemi. 1. Analiza problemu i opis podobnych rozwiązań 2. Implementacja prototypu aplikacji z GUI 3. Analiza możliwości optymalizacji teksturowania na GPU (shadery, CUDA itp.) z uwzględnieniem specyfiki sensora AVHRR i trajektorii satelity podczas rejestracji sceny 4. Implementacja zoptymalizowanej aplikacji

14 14. Projekt i opracowanie akcesorium dla urządzeń Android Design and development of an accessory for Android platform dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie akcesorium dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android. Akcesorium może być oparte na układach deweloperskich takich jak Arduino. Komunikacja z akcesorium za pomocą interfejsu USB lub bluetooth. 1. Analiza problemu i opis podobnych rozwiązań 2. Opracowanie demonstracyjnego akcesorium. 3. Implementacja aplikacji korzystającej z akcesorium. 1. https://source.android.com/accessories/index.html 2. https://www.youtube.com/watch?v=ahopojhpvps

15 15. Modyfikacje systemu Android - "Custom ROMy " Design and development of custom ROMs for Android dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie demonstratora w zakresie tworzenia własnych wersji systemu Android w oparciu o dostępne otwarte źródła systemu. Demonstrator powinien powstać jako pomoc dydaktyczna do laboratorium poświęconego temu tematowi. 1. Analiza problemu i opis podobnych rozwiązań 2. Opracowanie instrukcji w formie ćwiczeń prezentujących różne aspekty modyfikacji systemu Android. 3. Projekt i opracowanie własnego Custom ROMu https://source.android.com

16 16. Przetwarzanie danych ze skaningu laserowego LIDAR Processing of laser scanning data - LIDAR dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest zapoznanie z technikami przetwarzania danych ze skaningu laserowego (LIDAR). Celem praktycznym jest implementacja wybranych algorytmów z użyciem dostępnych bibliotek. Przykładowy algorytm do implementacji może być (automatyczne) składanie chmur punktów powstałych z dwóch (i więcej) stanowisk pomiarowych. 1. Analiza state of the art w zakresie przetwarzania danych LIDAR 2. Identyfikacja dostępnego oprogramowania. 3. Implementacja przykładowych algorytmów (np. z użyciem biblioteki PCL)

17 17. Precyzyjne pozycjonowanie w nawigacji satelitarnej z użyciem odbiornika GPS ublox Precise GNSS positioning modes with use of ublox GPS Receiver dr inż. Krzysztof Bruniecki mgr inż. Bartosz Wiśniewski Celem pracy jest przetestowanie możliwości pozycjonowania z użyciem zaawansowanego odbiornika GPS firmy ublox. Praca ma charakter pomiarowo-implementacyjny. Polega na zapoznaniu się z fazowymi metodami określania lokalizacji w lokalizacji satelitarnej. Jest to możliwe dzięki temu, że wykorzystywany odbiornik udostępnia dane również w postaci surowej faza fali nośnej. 1. Zapoznanie się z różnymi algorytmami pozycjonowania w oparciu o nawigację satelitarną 2. Przetestowanie różnych algorytmów pozycjonowania z użyciem odbiornika ublox (dostępny u prowadzącego) 3. (opcjonalnie na ocenę celującą) Opracowanie modyfikacji istniejących algorytmów pozycjonowania na przykład poprzez modyfikację oprogramowania RTKLIB Cezary Specht. "System GPS." Biblioteka Nawigacji nr 1. Wydawnictwo Bernardinum. Pelplin ISBN

18 18. Mechanizm pozwalający osobie niewidomej na wysyłanie bliskim obrazu z kamery wbudowanej w urządzenie przenośne The mechanism that allows a blind person to send images from the camera built-in their mobile device dr inż. Łukasz Kamiński mgr inż. Łukasz Markiewicz Implementacja mechanizmu pozwalającego osobie niewidomej na wysyłanie bliskim obrazu z kamery wbudowanej w telefon komórkowy. 1. Przechwytywanie i wysyłanie obrazu z kamery urządzenia przenośnego. Zapewnienie odpowiedniego interfejsu użytkownika. 2. Określanie pozycji osoby niewidomej przy użyciu wbudowanego odbiornika GPS i wysyłanie jej razem z obrazem. 3. Odbieranie obrazu i pozycji wysłanych przez osobę niewidomą na telefonie komórkowym. 4. Odbieranie obrazu i pozycji wysłanych przez osobę niewidomą na komputerze stacjonarnym. 5. Wyświetlanie obrazu oraz mapki poglądowej, która korzystając z danych o pozycji będzie wizualizować pozycję osoby niewidomej wysyłającej obraz. 6. Wzbogacenie mapki poglądowej o dane z Google Street View lub podobnego systemu. 7. Zapewnienie możliwości jednoczesnego wysyłania obrazu i prowadzenia rozmowy telefonicznej. Materiały dostępne u prowadzącego Wymagana platforma: ios Temat zgłoszony przez studenta : Mariusz Brzeski

19 19. Ocena wpływu sposobu rozmieszczania punktów orientacyjnych na czas działania algorytmu landmark-based A* Impact of different landmarks placement methods on the execution time of landmark-based A* algorithm dr inż. Łukasz Kamiński Ocena wpływu sposobu rozmieszczania punktów orientacyjnych na czas działania algorytmu landmark-based A* (ALT). 1. Implementacja algorytmu landmark-based A*. 2. Przystosowanie algorytmu do współpracy z dowolnym rodzajem powszechnie dostępnych wektorowych danych przestrzennych (zalecany OpenStreetMap). 3. Implementacja różnych sposobów rozmieszczania punktów orientacyjnych (ang. landmarks). 4. Opracowanie prostej wizualizacji działania algorytmu i jego efektów. 5. Testy czasu działania algorytmu przy różnej liczbie punktów orientacyjnych oraz przy zastosowaniu różnych metod ich rozmieszczenia w grafie. 1. Computing the Shortest Path: A Search Meets Graph Theory. Andrew V. Goldberg, Chris Harrelson

20 20. Wykorzystanie analizy Drools w hurtowniach danych map cyfrowych Perform an analysis about the applicability of Drools rule system in our Data Processing Center for the selection rules in the file management. dr inż. Jerzy Demkowicz Budowa narzędzia eksperckiego wspomagającego analizę danych map cyfrowych z poziomu Eclipse IDE. 1.Analiza dostępnych rozwiązań 2.Tworzenie bazy danych przestrzennych 3. Implementacja Internet oraz dokumentacja danych satelitarnych dostępna u prowadzącego

21 21. Optymalizacja tras na mapach cyfrowych z wykorzystaniem algorytmów hybrydowych Route Optimization problem dr inż. Demkowicz Jerzy Implementacja algorytmów hybrydowych w kontekście wyszukiwania optymalnych tras na mapie cyfrowej 1. Analiza dostępnych rozwiązań 2. Rozbudowa istniejącego rozwiązania 1.Dostępne u prowadzącego

22 22. Analiza technik wytwarzania graficznych interfejsów użytkownika na urządzenia mobilne Graphical user interface on mobile D0evices implementation comparison dr inż. Jerzy Demkowicz Porównanie narzędzi, metod a także trendów wytwarzania graficznych interfejsów użytkownika na urządzenia mobilne na wybranych przykładach. 1. Opracowanie koncepcji aplikacji. 2. Przegląd popularnych rozwiązań. 3. Implementacja interfejsów przykładowych aplikacji przy użyciu różnych narzędzi na najpopularniejsze platformy mobilne. 4. Porównanie narzędzi, metod na podstawie zdobytych w trakcie implementacji oraz testowania doświadczeń. Omówienie ich możliwości, dostępnych narzędzi wspierających pracę, jakości dokumentacji, łatwości nauki, wydajności itd. 1.http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html 2.https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/con ceptual/mobilehig/index.html 3.httpL//msdn.microsoft.com 4. Tim Kadlec, Aaron Gustafson implementing Responsive Design: Building sites for an anywhere, everywhere web (Voices That Matter) 5. Luke Wroblewski Mobile First

23 23. Implementacja mechanizmu predykcji instrukcji dla procesora o architekturze VLIW VLIW Architecture Instruction Prediction Implementation dr inż. Jerzy Demkowicz Implementacja mechanizmu predykcji i dostępu do pamięci cache w procesorze o architekturze VLIW. Temat interesujący z punktu widzenia algorytmów predykcji 1. Analiza teoretyczna, łańcuchy Markowa 2. Propozycja rozwiązania 3. Implementacja rozwiązania 1. John L Hennessy, David A Patterson Computer Architecture A Quantitative Approach pdf 2. Internet; Materialy dostępne u porwadzacego Software oraz symulatory dostępne u prowadzącego

24 24. Projekt płytki odbiornika GNNS GNNS Front end Board Design dr inż. Jerzy Demkowicz Zaprojektowanie płytki odbiornika GNNS/GPS 1. Projekt płytki (konsultacje u prowadzącego) 2. Implementacja w środowisku Altium/Protel/Eagle 3. Realizacja symulacji i testowanie 1. Altium Designer Training for Schematic Capture and PCB EditingAltium 2. Designer Training for Schematic Capture and PCB Editing, Materiały dostępne u prowadzącego Nie ma konieczności hardware owej realizacji płytki. Znajomość podobnych środowisk EDA

25 25. Implementacja algorytmów zwiększających dokładność określania pozycji w satelitarnych systemach nawigacyjnych GPS/GALILEO GNNS algorithm implementation dr inż. Jerzy Demkowicz Zapoznanie sie z systemem GNSS dostępnych na urządzeniach mobilnych. Poprawa dokładności otrzymywanych pozycji z wykorzystaniem RTK. 1. Implementacja algorytmów RTK 2. Imlementacja algorytmu Teunissen a GNSS Internet Kod i literatura dostępne u prowadzącego

26 26. Wykrywanie nietypowych zdarzeń drogowych z wykorzystaniem smartfonów Detecting anomalous road traffic using smartphones dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie aplikacji, która pozwoli na łatwe (i tanie) stworzenie systemu monitorowania ruchu drogowego. 1. Stworzenie aplikacji na telefon, która będzie wykrywać określone sytuacje na urządzeniu (w celu ograniczenia potrzeb komunikacji). 2. Stworzenie zaplecza systemu pozwalającego urządzeniom na umieszczenie w nim zarejestrowanych filmów i ich przeglądanie przez użytkownika. Materiały dostępne u prowadzącego

27 27. Komunikacja z wykorzystaniem sieci komórkowej podczas lotów turystycznych na niskich wysokościach Using cellular network for reliable data transfers during low altitude flights dr inż. Jacek Dąbrowski 1. Zbadanie (przy użyciu własnego oprogramowania) faktycznej dostępności usługi transmisji danych w sieci komórkowej, z wykorzystaniem kilku różnych urządzeń. 2. Zaproponowanie skutecznej strategii komunikacji przy zawodzącym połączeniu, 3. Stworzenie systemu pozwalającego na możliwie niezawodne śledzenie pozycji statków powietrznych. Materiały dostępne u prowadzącego

28 28. System do wzajemnej lokalizacji wielu smartfonów System for relative positioning of smartphones dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie oprogramowania, które uruchomione na kilku telefonach w pomieszczeniu pozwoli na ustalenie ich wzajemnej pozycji. 1. Stworzenie mechanizmu pozwalającego na ocenę odległości/różnicy odległości pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem fal dźwiękowych. 2. Wykorzystanie informacji o odległości do wyznaczenia względnej lokalizacji urządzeń. Materiały dostępne u prowadzącego

29 29. Metody kompensacji błędów w systemach nawigacji inercyjnej Reduce errors methods in inertial navigation systems dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest przegląd istniejących oraz opracowanie i implementacja nowych metod (algorytmów) pozwalających na kompensację błędów w systemach nawigacji inercyjnej w czasie wyznaczania położenia oraz orientacji obiektów przemieszczających się. 1. Zapoznanie się ze specyfiką oraz źródłami błędów w pomiarach pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometrów, żyroskopów). 2. Przegląd istniejących rozwiązań pozwalających na kompensację błędów w systemach nawigacji inercyjnej. 3. Opracowanie i implementacja algorytmów poprawy wyznaczania położenia oraz orientacji obiektów przemieszczających się na podstawie danych z sensorów inercyjnych. 1. M. Gucma, J. Montewka, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Akademia Morska w Szczecinie, M. S. Grewal, L. R. Weill, A P. Andrews, Global positioning systems, inertial navigation and integration, Wiley, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna pracy

30 30. Analiza danych pomiarowych pochodzących z sensorów inercyjnych wbudowanych w urządzenia mobilne Analysis and visualization of data from inertial sensors embedded in mobile devices dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest analiza danych pomiarowych pochodzących z sensorów inercyjnych wbudowanych w urządzenia mobilne pod kątem kompensacji błędów pomiarowych i wyznaczania położenia oraz orientacji przemieszczających się obiektów z możliwością trójwymiarowej wizualizacji uzyskanych wyników (np. na komputerze stacjonarnym). 1. Zapoznanie się ze specyfiką oraz źródłami błędów w pomiarach pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometrów, żyroskopów) wbudowanych w urządzenia mobilne typu smartfon. 2. Przegląd istniejących rozwiązań. 3. Opracowanie i implementacja algorytmów kompensacji błędów pomiarowych i wyznaczania położenia oraz orientacji przemieszczających się obiektów. 4. Implementacja bezprzewodowej transmisji w wybranej technologii. 5. Trójwymiarowa wizualizacja uzyskanych wyników. 1. M. Gucma, J. Montewka, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Akademia Morska w Szczecinie, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna pracy

31 31. Projekt oraz realizacja niskokosztowego układu IMU Project and realization low-cost IMU dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest projekt oraz realizacja niskokosztowego układu o funkcjonalności typowego układu IMU (Inertial Measurements Unit) z możliwością bezprzewodowej konfiguracji oraz transmisji surowych oraz wstępnie przetworzonych danych pomiarowych (przyśpieszenia, prędkości kontowe, orientacja, itp.). 1. Zapoznanie się ze specyfiką sensorów inercyjnych. 2. Przegląd istniejących rozwiązań. 3. Wybór sensorów inercyjnych oraz niezbędnych elementów elektronicznych do realizacji układu. 4. Projekt oraz realizacja części elektronicznej układu. 5. Opracowanie oraz implementacja algorytmów przetwarzania danych pomiarowych. 1. Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna pracy

32 32. System operacyjny Linux dla systemów wbudowanych z mikrokontrolerem ARM Linux for embedded systems with ARM core microcontroller dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest przedstawienie możliwości dostosowywania do własnych potrzeb oraz tworzenia własnych dystrybucji systemu operacyjnego Linux dla wybranego systemu wbudowanego z mikrokontrolerem ARM 1. Zapoznanie się ze specyfiką systemu Linux dedykowanego dla systemów wbudowanych z mikrokontrolerów ARM 2. Prezentacja przykładowych dystrybucji systemu Linux dla systemów wbudowanych. 3. Prezentacja metod dostosowywania do własnych potrzeb oraz tworzenia własnych dystrybucji systemu operacyjnego Linux dla systemu wbudowanego z mikrokontrolerem ARM. 4. Opracowanie własnej dystrybucji systemu Linux dla wybranego systemu wbudowanego. 1. M.Bis, Linux w systemach embedded, BTC, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna pracy

33 33. Przetwarzanie danych z sonaru wielowiązkowego w celu badania dna morskiego Multibeam sonar data processing for seafloor characterisation dr inż. Zbigniew Łubniewski Opracowanie, implementacja i testowanie algorytmów przetwarzania danych akustycznych z sonaru wielowiązkowego (1 - obwiedni ech dla poszczególnych wiązek, 2 - obrazów dna, 3 - modeli powierzchni dna jako chmur punktów w przestrzeni trójwymiarowej) w celu obliczania parametrów, które, jako cechy dystynktywne dna, będą mogły następnie być użyteczne w jego klasyfikacji. 1. Analiza aktualnego stanu wiedzy w zakresie wykorzystania sonarów wielowiązkowych w klasyfikacji dna morskiego 2. Realizacja i testowanie wybranych algorytmów 3. Analiza i dyskusja wyników 1. Andrzej Stepnowski, Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk Zbigniew Łubniewski, Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego, praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk Materiały dostępne u opiekuna

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r.

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. 1. Społeczny System Informacji Przestrzennej umożliwiający współdzielenie geoinformacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

III Warsztaty Hydrograficzne

III Warsztaty Hydrograficzne Strona 1 Szanowni Państwo, cieszymy się bardzo, Ŝe przyjęliście Państwo zaproszenie na III Warsztaty Hydrograficzne i mamy nadzieję, Ŝe i tym razem organizowane przez nas spotkanie będzie dobrą okazją

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych w wymiarze 4D Qastor zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012 Recenzent prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MANTURA Projekt

Bardziej szczegółowo

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 47 65, Warszawa 2011 monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PaWeł PIotr CzaPSkI Instytut

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

Rola GIS w badaniach środowiska morskiego

Rola GIS w badaniach środowiska morskiego PRZYBORSKI Marek 1 PYRCHLA Jerzy 2 SERAFIN Marcin 3 JANOWSKI Artur 4 Rola GIS w badaniach środowiska morskiego WSTĘP Możliwość badania, analizowania i wizualizacji danych GIS-owych w prosty sposób poprzez

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYDZIAŁ INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja internetowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo