1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy"

Transkrypt

1 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using the gaussian plume model dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem ma być biblioteka generująca plik typu shapefile opisujący maksymalny zasięg rozprzestrzenienia się substancji chemicznej w powietrzu w oparciu o zadane warunki początkowe. 1. Wykonanie opracowania dotyczącego aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie symulacji rozprzestrzeniania się zagrożeń chemicznych w atmosferze. 2. Projekt modułu modelującego zagrożenia chemiczne. 3. Implementacja biblioteki w sposób pozwalający na korzystanie z jej funkcji z poziomu serwera aplikacji. 1. Pasquill F. and Michael P., Atmospheric Diffusion, 2nd edition, Physics Today, vol. 30, 1977, p Harkonen J., Valkonen E., Kukkonen J., Rantakrans E., Lahtinen K., Karppinen A., and Jalkanen L., A model for the dispersion of pollution from a road network, International Journal of Environment and Pollution, vol. 16, 1996, pp Spijkerboer H.P., Beniers J.E., Jaspers D., Schouten H.J., Goudriaan J., Rabbinge R., and Van der Werf W., Ability of the Gaussian plume model to predict and describe spore dispersal over a potato crop, Ecological modelling, vol. 155, 2002, pp

2 2. Implementacja modułu trójwymiarowej symulacji eksplozji w kontekście geograficznym w oparciu o metodę równoważnika trotylu Implementation of a 3D explosion simulation module in a geographic context using TNT-equivalence dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem ma być biblioteka generująca plik typu shapefile zawierający maksymalny zasięg eksplozji materiałów chemicznych w oparciu o zadane warunki początkowe. Wynik powinien być wizualizowany w trzech wymiarach za pomocą biblioteki Cesium. 1. Wykonanie opracowania dotyczącego aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie symulacji eksplozji substancji chemicznych. 2. Projekt modułu modelującego eksplozje. 3. Implementacja biblioteki w sposób pozwalający na korzystanie z jej funkcji z poziomu serwera aplikacji. 4. Wizualizacja wyników w trzech wymiarach z wykorzystaniem biblioteki Cesium. 1. Cooper P.W., Explosives Engineering, Wiley-VCH, 1996, ISBN: Brasie W. and Simpson D., Guidelines for Estimating damage from Chemical Explosions, Proceedings of the Symposium on Loss Prevention in the Process Industries, St. Louis, MO, Zipf R.K. and Cashdollar K.L., Effects of blast pressure on structures and the human body, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), United States Federal Emergency Management Agency, Primer to design safe school projects in case of terrorist attacks, FEMA, 2003.

3 3. Implementacja i krytyczna analiza zestawu scenariuszy zagrożeń w kontekście analityki geowizualizacji Implementation and critical evaluation of hazard scenarios in the context of geovisual analytics dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem pracy ma być zbadanie i porównanie efektywności prezentacji rezultatów symulacji scenariuszy zagrożeń w kontekście paradygmatów analityki geowizualizacji. 1. Implementacja zestawu scenariuszy zagrożeń 2. Przeprowadzenie krytycznej analizy efektywności syntetycznej prezentacji wyników symulacji scenariuszy zagrożeń w kontekście geograficznym 3. Propozycja modyfikacji metod prezentacji informacji według paradygmatów analityki geowizualizacji 1. Thomas J. and Cook K., Illuminating the Path: The Research and Development Agenda for Visual Analytics, National Visualization and Analytics Ctr, 2005, ISBN: Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, 2001, ISBN: Kulawiak M., Lubniewski Z., Bikonis K., Stepnowski A., Geographical Information System for analysis of Critical Infrastructures and their hazards due to terrorism, man-originated catastrophes and natural disasters for the city of Gdansk, Information Fusion and Geographic Information Systems, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, 2009, pp

4 4. Zapewnienie kompatybilności usług platformy GeoServer z dyrektywą INSPIRE Ensuring the compatibility of the GeoServer platform with the INSPIRE directive dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem ma platforma GeoServer rozbudowana o moduły zapewniające jej kompatybilność z wymaganiami dyrektywy INSPIRE. 1. Wykonanie opracowania dotyczącego dyrektywy INSPIRE oraz obecnego poziomu spełnienia jej wymagań przez usługi serwera GeoServer. 2. Projekt modułów uzupełniających funkcjonalność platformy GeoServer. 3. Implementacja modułów wspomagających kompatybilność GeoServera z wymaganiami dyrektywy INSPIRE. 1. The INSPIRE directive 2. INSPIRE metadata regulation: :NOT 3. Analysing GeoServer compliance with INSPIRE: 012.pdf?sequence=1

5 5. Zapewnienie kompatybilności usług platformy GeoServer z platformami Copernicus i GEOSS Ensuring the compatibility of the GeoServer platform with Copernicus and GEOSS dr inż. Marcin Kulawiak Rezultatem ma platforma GeoServer rozbudowana o moduły zapewniające jej kompatybilność z wymaganiami platform Global Earth Observation System of Systems i Copernicus (dawniej Global Monitoring for Environment and Security) 1. Wykonanie opracowania dotyczącego platform Copernicus i GEOSS oraz obecnego poziomu spełnienia ich wymagań przez usługi serwera GeoServer. 2. Projekt modułów uzupełniających funkcjonalność platformy GeoServer. 3. Implementacja modułów wspomagających kompatybilność GeoServera z platformami Copernicus i GEOSS. 1. Overview of Copernicus: rview3 2. The Global Earth Observation System of Systems: 3. State of CSW in GeoServer:

6 6. aktualizacja System wizualizacji danych obserwacyjnych Ziemi oparty o technologie NodeJS Web Visulisation system based on NodeJS technology dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz Celem pracy jest stworzenie strony w technologii NodeJS, przeznaczonej do generowania oraz prezentowania map na podstawie danych obserwacyjnych oraz danych pochodzących z modeli pogody w czasie rzeczywistym. Opracowana technologia ma umożliwiać interaktywn, wizualizacje w postaci meteogramów oraz map cyfrowych 3D różnego rodzaju danych dla zadanego obszaru (np. cały obszar kraju) i konkretnych przedziałów czasowych. 1. Utworzenie odpowiedniej strony w technologii NodeJS. 2. Stworzenie API dla danych obserwacyjnych

7 7. aktualizacja Wykorzystanie technologii HTML5 do prezentacji danych przestrzennych na urządzeniach mobilnych Web system for processing and export of meteorological data dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz Celem pracy jest stworzenie strony w technologii HTML5, która umożliwi wizualizację na urządzeniach mobilnych map pogodowych oraz meteogramów oraz innych danych obserwacyjnych generowanych za pomocą środowiska GRADS. Utworzone oprogramowanie będzie umożliwiało automatycznie pobranie obszaru dla którego będą generowane wizualizacje oraz umożliwi również wybór konkretnych zmiennych, godzin lub dni z istniejącego zestawu. 1. Utworzenie odpowiedniej strony w technologii HTML5 2. Wczytywanie plików GRIB/GRADS. 3. Wizualizacja danych meteorologicznych na mapie (domyślna ze wszystkimi danymi oraz według podanych parametrów) na urządzaniu mobilnych. 4. Wybór obszaru lub jego fragmentu

8 8. Klastrowa implementacja platformy GeoServer GeoServer platform in a clustered configuration dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Krzysztof Drypczewski Jednym z największych wyzwań stojących przed obecnie wdrażanymi w Polsce oraz w krajach UE systemami informacji przestrzennej jest ich wydajność w kontekście przetwarzania dużych ilości danych. W powyższym kontekście celem pracy jest przystosowanie platformy GeoServer do pracy w konfiguracji klastrowej, charakteryzujący sie większą wydajnością. 1. Zapoznanie się z platformą GeoServer i GeoWebCache 2. Opracowanie projektu skalowalnej architektury pozwalającej na poprawę wydajności oraz dostępności platformy GeoServer. 3. Stworzenie prostego środowiska pozwalającego na przetestowanie opracowanej konfiguracji klastrowej. 1. Platforma GeoServer: 2. Artykuły na 3. Blog na Praca realizowana we współpracy z firmą BMT COM. Więcej informacji u prowadzącego.

9 9. aktualizacja Implementacja serwisu o aspektach społecznościowych wykorzystującego geolokalizację Implementation of Geolocation Social Networking Service dr inż. Andrzej Chybicki Celem pracy jest utworzenie serwisu w technologii PHP oraz aplikacji mobilnej wspierającej osoby wyjeżdżające na wakacje. Aplikacja mobilna powinna oferować funkcjonalność dodawania nowych miejsc na mapie wraz z przypisanymi zdjęciami. Miejsca powinny być skojarzone z lokalizacją oraz zostać umiejscowione na mapie dostępnej dla wszystkich klientów systemu. Serwis powinien zawierać element społecznościowy, który umożliwi użytkownikom rejestrację w aplikacji, dodawanie nowych punktów oraz komentowanie istniejących. Inni użytkownicy powinni mieć możliwość nawiązywania kontaktów z innymi użytkownikami oraz planowania wyjazdów na wakacje. Planowanie wyjazdów polega na wykorzystaniu lokalnej bazy telefonu w celu pobrania i zapamiętania wybranych przez klienta obiektów dając dostęp offline do zasobów systemu. 1. Opracowanie serwisu internetowego w technologii PHP 2. Opracowanie aplikacji mobilnej na platformę ios lub Android 3. Opracowanie architektury komunikacji pomiędzy aplikacją webową a mobilną 4. Przygotowanie mechanizmu autoryzacji użytkowników 5. Przygotowanie funkcjonalności określania trasy do wybranych miejsc/zabytków 6. Przygotowanie aspektów społecznościowych 7. Wdrożenie aplikacji do wersji LIVE https://developer.apple.com -2

10 10. E-learningowa mobilna gra miejska z wykorzystaniem mapy cyfrowej E-learning mobile game application. dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Witold Ciżmowski, Maciej Łyszkiewicz (Tatuk GIS) Celem pracy jest stworzenie e-lerningowej gdyńskiej gry miejskiej w wersji single player w oparciu o silnik do map TatukGIS DK ASP.NET według pewnej fabuły, w której współzawodnikami steruje sztuczna inteligencja. W założeniu gra ma pokazać budowę i rozwój miasta począwszy od wioski rybackiej do sierpnia 1939 roku. Zarys fabuły: Upływa czas, powstają kolejne budynki, ulice, port, sklepy,szkoły szpital, skwer, zwiększa się liczba mieszkańców itd. Bohater spotyka znanych, sławnych mieszkańców Gdyni- E.Kwiatkowskiego, F.Sokóła, T.Wenda, A. Abrahama, St. Żeromskiego Może wybrać tryb kariery wcielając się w marynarza, handlowca, zarządcę miejskiego itp. Historyczne wydarzenia będą działy sie w tle gry np.: gazeciarze będą rozdawać gazety w których znajdą się wiadomości z danego roku lub miesiąca.. Powstała gra ma mieć charakter edukacyjno-promocyjny.. 1. Zapoznanie się z silnikiem do map TatukGIS DK ASP.NET 2. Stworzenie narzędzi umożliwiających kreowanie fabuły gry 3. Stworzenie narzędzi umożliwiających rozwój postaci 1. Materiały dostępne w Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej, PTTK 2. Muzeum Emigracji, materiały od zaprzyjaźnionych pozostałych instytucji oraz osób prywatnych -2 Powstanie gry przewidziane jest jako projekt długofalowy. Gdyńska gra ma być wzorem dla pozostałych miast. Wraz z twórcami gry oraz osobami współpracującymi planowane jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dla zrealizowanie tego projektu oraz projektów bliźniaczych w innych miastach. Projekt realizowany we współpracy gdyńską firmą TatukGIS.

11 Webowy system do przetwarzania i eksportu danych pogodowych Web system for processing and export of meteorological data dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz Celem pracy jest stworzenie strony w technologii PHP, która umożliwi wczytanie z pliku zestawu danych meteorologicznych pochodzących z istniejącego numerycznego systemu prognozowania pogody dla danego obszaru (np. cały obszar kraju) i konkretnych dni oraz wyświetli na jego podstawie wizualizacje w postaci meteogramów (np. mapa prognozowanych temperatur, zachmurzenia, opadów itp.). Utworzona strona umożliwi również wybór mniejszego obszaru, konkretnych zmiennych, godzin lub dni z istniejącego zestawu, wyświetlenie wizualizacji według podanych parametrów oraz zapis nowego zestawu danych do pliku. 1. Utworzenie odpowiedniej strony w technologii PHP. 2. Wczytywanie plików GRIB/GRADS. 2. Wizualizacja danych meteorologicznych na mapie (domyślna ze wszystkimi danymi oraz według podanych parametrów). 3. Wybór obszaru lub jego fragmentu. 4. Wybór konkretnych zmiennych, godzin i dni. 5. Zapis nowego zestawu danych do pliku

12 12. Projekt i implementacja oprogramowania telefonu do nadzoru rodzicielskiego na bazie urządzenia Android Design and development of a child supervision phone based on the Android device dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest zaprojektowanie a następnie implementacja zestawu narzędzi do nadzoru rodzicielskiego dla urządzenia mobilnego pracującego z systemem Android. W jednym z wariantów aplikacje tego rodzaju mogłyby być zwykłymi aplikacjami Android działającymi w tle. Bardziej zaawansowane rozwiązanie mogłoby wymagać dokonania modyfikacji oprogramowania systemowego w celu zapewnienia w pełni niejawnego działania narzędzi nadzorujących. Przykładowo uruchomienie nawigacji GPS w zwykłej aplikacji działającej w tle powoduje wyświetlenie ikon informujących w belce statusu - aby się ich pozbyć konieczne byłoby wprowadzenie modyfikacji w oprogramowaniu systemowym. 1. Analiza możliwości podobnych rozwiązań 2. Implementacja aplikacji 3. (opcjonalne) Wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w oprogramowaniu systemowym https://source.android.com

13 13. Szybka trójwymiarowa wizualizacja zobrazowań satelitarnych z sensora AVHRR z wykorzystaniem GPU Fast 3D visualization of satellite imagery from AVHRR sensor using GPU dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie aplikacji służącej do wizualizacji obrazów satelitarnych z sensora AVHRR poprzez nałożenie ich na trójwymiarowy model powierzchni Ziemi. Aplikacja ma obsługiwać dane źródłowe z sensora AVHRR w postaci surowej. Wymagać to będzie wykorzystania oprogramowania do wyznaczania orbit satelitów w celu określenia położenia obrazów na Ziemi. 1. Analiza problemu i opis podobnych rozwiązań 2. Implementacja prototypu aplikacji z GUI 3. Analiza możliwości optymalizacji teksturowania na GPU (shadery, CUDA itp.) z uwzględnieniem specyfiki sensora AVHRR i trajektorii satelity podczas rejestracji sceny 4. Implementacja zoptymalizowanej aplikacji

14 14. Projekt i opracowanie akcesorium dla urządzeń Android Design and development of an accessory for Android platform dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie akcesorium dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android. Akcesorium może być oparte na układach deweloperskich takich jak Arduino. Komunikacja z akcesorium za pomocą interfejsu USB lub bluetooth. 1. Analiza problemu i opis podobnych rozwiązań 2. Opracowanie demonstracyjnego akcesorium. 3. Implementacja aplikacji korzystającej z akcesorium. 1. https://source.android.com/accessories/index.html 2. https://www.youtube.com/watch?v=ahopojhpvps

15 15. Modyfikacje systemu Android - "Custom ROMy " Design and development of custom ROMs for Android dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie demonstratora w zakresie tworzenia własnych wersji systemu Android w oparciu o dostępne otwarte źródła systemu. Demonstrator powinien powstać jako pomoc dydaktyczna do laboratorium poświęconego temu tematowi. 1. Analiza problemu i opis podobnych rozwiązań 2. Opracowanie instrukcji w formie ćwiczeń prezentujących różne aspekty modyfikacji systemu Android. 3. Projekt i opracowanie własnego Custom ROMu https://source.android.com

16 16. Przetwarzanie danych ze skaningu laserowego LIDAR Processing of laser scanning data - LIDAR dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest zapoznanie z technikami przetwarzania danych ze skaningu laserowego (LIDAR). Celem praktycznym jest implementacja wybranych algorytmów z użyciem dostępnych bibliotek. Przykładowy algorytm do implementacji może być (automatyczne) składanie chmur punktów powstałych z dwóch (i więcej) stanowisk pomiarowych. 1. Analiza state of the art w zakresie przetwarzania danych LIDAR 2. Identyfikacja dostępnego oprogramowania. 3. Implementacja przykładowych algorytmów (np. z użyciem biblioteki PCL)

17 17. Precyzyjne pozycjonowanie w nawigacji satelitarnej z użyciem odbiornika GPS ublox Precise GNSS positioning modes with use of ublox GPS Receiver dr inż. Krzysztof Bruniecki mgr inż. Bartosz Wiśniewski Celem pracy jest przetestowanie możliwości pozycjonowania z użyciem zaawansowanego odbiornika GPS firmy ublox. Praca ma charakter pomiarowo-implementacyjny. Polega na zapoznaniu się z fazowymi metodami określania lokalizacji w lokalizacji satelitarnej. Jest to możliwe dzięki temu, że wykorzystywany odbiornik udostępnia dane również w postaci surowej faza fali nośnej. 1. Zapoznanie się z różnymi algorytmami pozycjonowania w oparciu o nawigację satelitarną 2. Przetestowanie różnych algorytmów pozycjonowania z użyciem odbiornika ublox (dostępny u prowadzącego) 3. (opcjonalnie na ocenę celującą) Opracowanie modyfikacji istniejących algorytmów pozycjonowania na przykład poprzez modyfikację oprogramowania RTKLIB Cezary Specht. "System GPS." Biblioteka Nawigacji nr 1. Wydawnictwo Bernardinum. Pelplin ISBN

18 18. Mechanizm pozwalający osobie niewidomej na wysyłanie bliskim obrazu z kamery wbudowanej w urządzenie przenośne The mechanism that allows a blind person to send images from the camera built-in their mobile device dr inż. Łukasz Kamiński mgr inż. Łukasz Markiewicz Implementacja mechanizmu pozwalającego osobie niewidomej na wysyłanie bliskim obrazu z kamery wbudowanej w telefon komórkowy. 1. Przechwytywanie i wysyłanie obrazu z kamery urządzenia przenośnego. Zapewnienie odpowiedniego interfejsu użytkownika. 2. Określanie pozycji osoby niewidomej przy użyciu wbudowanego odbiornika GPS i wysyłanie jej razem z obrazem. 3. Odbieranie obrazu i pozycji wysłanych przez osobę niewidomą na telefonie komórkowym. 4. Odbieranie obrazu i pozycji wysłanych przez osobę niewidomą na komputerze stacjonarnym. 5. Wyświetlanie obrazu oraz mapki poglądowej, która korzystając z danych o pozycji będzie wizualizować pozycję osoby niewidomej wysyłającej obraz. 6. Wzbogacenie mapki poglądowej o dane z Google Street View lub podobnego systemu. 7. Zapewnienie możliwości jednoczesnego wysyłania obrazu i prowadzenia rozmowy telefonicznej. Materiały dostępne u prowadzącego Wymagana platforma: ios Temat zgłoszony przez studenta : Mariusz Brzeski

19 19. Ocena wpływu sposobu rozmieszczania punktów orientacyjnych na czas działania algorytmu landmark-based A* Impact of different landmarks placement methods on the execution time of landmark-based A* algorithm dr inż. Łukasz Kamiński Ocena wpływu sposobu rozmieszczania punktów orientacyjnych na czas działania algorytmu landmark-based A* (ALT). 1. Implementacja algorytmu landmark-based A*. 2. Przystosowanie algorytmu do współpracy z dowolnym rodzajem powszechnie dostępnych wektorowych danych przestrzennych (zalecany OpenStreetMap). 3. Implementacja różnych sposobów rozmieszczania punktów orientacyjnych (ang. landmarks). 4. Opracowanie prostej wizualizacji działania algorytmu i jego efektów. 5. Testy czasu działania algorytmu przy różnej liczbie punktów orientacyjnych oraz przy zastosowaniu różnych metod ich rozmieszczenia w grafie. 1. Computing the Shortest Path: A Search Meets Graph Theory. Andrew V. Goldberg, Chris Harrelson

20 20. Wykorzystanie analizy Drools w hurtowniach danych map cyfrowych Perform an analysis about the applicability of Drools rule system in our Data Processing Center for the selection rules in the file management. dr inż. Jerzy Demkowicz Budowa narzędzia eksperckiego wspomagającego analizę danych map cyfrowych z poziomu Eclipse IDE. 1.Analiza dostępnych rozwiązań 2.Tworzenie bazy danych przestrzennych 3. Implementacja Internet oraz dokumentacja danych satelitarnych dostępna u prowadzącego

21 21. Optymalizacja tras na mapach cyfrowych z wykorzystaniem algorytmów hybrydowych Route Optimization problem dr inż. Demkowicz Jerzy Implementacja algorytmów hybrydowych w kontekście wyszukiwania optymalnych tras na mapie cyfrowej 1. Analiza dostępnych rozwiązań 2. Rozbudowa istniejącego rozwiązania 1.Dostępne u prowadzącego

22 22. Analiza technik wytwarzania graficznych interfejsów użytkownika na urządzenia mobilne Graphical user interface on mobile D0evices implementation comparison dr inż. Jerzy Demkowicz Porównanie narzędzi, metod a także trendów wytwarzania graficznych interfejsów użytkownika na urządzenia mobilne na wybranych przykładach. 1. Opracowanie koncepcji aplikacji. 2. Przegląd popularnych rozwiązań. 3. Implementacja interfejsów przykładowych aplikacji przy użyciu różnych narzędzi na najpopularniejsze platformy mobilne. 4. Porównanie narzędzi, metod na podstawie zdobytych w trakcie implementacji oraz testowania doświadczeń. Omówienie ich możliwości, dostępnych narzędzi wspierających pracę, jakości dokumentacji, łatwości nauki, wydajności itd. 1.http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html 2.https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/con ceptual/mobilehig/index.html 3.httpL//msdn.microsoft.com 4. Tim Kadlec, Aaron Gustafson implementing Responsive Design: Building sites for an anywhere, everywhere web (Voices That Matter) 5. Luke Wroblewski Mobile First

23 23. Implementacja mechanizmu predykcji instrukcji dla procesora o architekturze VLIW VLIW Architecture Instruction Prediction Implementation dr inż. Jerzy Demkowicz Implementacja mechanizmu predykcji i dostępu do pamięci cache w procesorze o architekturze VLIW. Temat interesujący z punktu widzenia algorytmów predykcji 1. Analiza teoretyczna, łańcuchy Markowa 2. Propozycja rozwiązania 3. Implementacja rozwiązania 1. John L Hennessy, David A Patterson Computer Architecture A Quantitative Approach pdf 2. Internet; Materialy dostępne u porwadzacego Software oraz symulatory dostępne u prowadzącego

24 24. Projekt płytki odbiornika GNNS GNNS Front end Board Design dr inż. Jerzy Demkowicz Zaprojektowanie płytki odbiornika GNNS/GPS 1. Projekt płytki (konsultacje u prowadzącego) 2. Implementacja w środowisku Altium/Protel/Eagle 3. Realizacja symulacji i testowanie 1. Altium Designer Training for Schematic Capture and PCB EditingAltium 2. Designer Training for Schematic Capture and PCB Editing, Materiały dostępne u prowadzącego Nie ma konieczności hardware owej realizacji płytki. Znajomość podobnych środowisk EDA

25 25. Implementacja algorytmów zwiększających dokładność określania pozycji w satelitarnych systemach nawigacyjnych GPS/GALILEO GNNS algorithm implementation dr inż. Jerzy Demkowicz Zapoznanie sie z systemem GNSS dostępnych na urządzeniach mobilnych. Poprawa dokładności otrzymywanych pozycji z wykorzystaniem RTK. 1. Implementacja algorytmów RTK 2. Imlementacja algorytmu Teunissen a GNSS Internet Kod i literatura dostępne u prowadzącego

26 26. Wykrywanie nietypowych zdarzeń drogowych z wykorzystaniem smartfonów Detecting anomalous road traffic using smartphones dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie aplikacji, która pozwoli na łatwe (i tanie) stworzenie systemu monitorowania ruchu drogowego. 1. Stworzenie aplikacji na telefon, która będzie wykrywać określone sytuacje na urządzeniu (w celu ograniczenia potrzeb komunikacji). 2. Stworzenie zaplecza systemu pozwalającego urządzeniom na umieszczenie w nim zarejestrowanych filmów i ich przeglądanie przez użytkownika. Materiały dostępne u prowadzącego

27 27. Komunikacja z wykorzystaniem sieci komórkowej podczas lotów turystycznych na niskich wysokościach Using cellular network for reliable data transfers during low altitude flights dr inż. Jacek Dąbrowski 1. Zbadanie (przy użyciu własnego oprogramowania) faktycznej dostępności usługi transmisji danych w sieci komórkowej, z wykorzystaniem kilku różnych urządzeń. 2. Zaproponowanie skutecznej strategii komunikacji przy zawodzącym połączeniu, 3. Stworzenie systemu pozwalającego na możliwie niezawodne śledzenie pozycji statków powietrznych. Materiały dostępne u prowadzącego

28 28. System do wzajemnej lokalizacji wielu smartfonów System for relative positioning of smartphones dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie oprogramowania, które uruchomione na kilku telefonach w pomieszczeniu pozwoli na ustalenie ich wzajemnej pozycji. 1. Stworzenie mechanizmu pozwalającego na ocenę odległości/różnicy odległości pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem fal dźwiękowych. 2. Wykorzystanie informacji o odległości do wyznaczenia względnej lokalizacji urządzeń. Materiały dostępne u prowadzącego

29 29. Metody kompensacji błędów w systemach nawigacji inercyjnej Reduce errors methods in inertial navigation systems dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest przegląd istniejących oraz opracowanie i implementacja nowych metod (algorytmów) pozwalających na kompensację błędów w systemach nawigacji inercyjnej w czasie wyznaczania położenia oraz orientacji obiektów przemieszczających się. 1. Zapoznanie się ze specyfiką oraz źródłami błędów w pomiarach pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometrów, żyroskopów). 2. Przegląd istniejących rozwiązań pozwalających na kompensację błędów w systemach nawigacji inercyjnej. 3. Opracowanie i implementacja algorytmów poprawy wyznaczania położenia oraz orientacji obiektów przemieszczających się na podstawie danych z sensorów inercyjnych. 1. M. Gucma, J. Montewka, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Akademia Morska w Szczecinie, M. S. Grewal, L. R. Weill, A P. Andrews, Global positioning systems, inertial navigation and integration, Wiley, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna pracy

30 30. Analiza danych pomiarowych pochodzących z sensorów inercyjnych wbudowanych w urządzenia mobilne Analysis and visualization of data from inertial sensors embedded in mobile devices dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest analiza danych pomiarowych pochodzących z sensorów inercyjnych wbudowanych w urządzenia mobilne pod kątem kompensacji błędów pomiarowych i wyznaczania położenia oraz orientacji przemieszczających się obiektów z możliwością trójwymiarowej wizualizacji uzyskanych wyników (np. na komputerze stacjonarnym). 1. Zapoznanie się ze specyfiką oraz źródłami błędów w pomiarach pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometrów, żyroskopów) wbudowanych w urządzenia mobilne typu smartfon. 2. Przegląd istniejących rozwiązań. 3. Opracowanie i implementacja algorytmów kompensacji błędów pomiarowych i wyznaczania położenia oraz orientacji przemieszczających się obiektów. 4. Implementacja bezprzewodowej transmisji w wybranej technologii. 5. Trójwymiarowa wizualizacja uzyskanych wyników. 1. M. Gucma, J. Montewka, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Akademia Morska w Szczecinie, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna pracy

31 31. Projekt oraz realizacja niskokosztowego układu IMU Project and realization low-cost IMU dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest projekt oraz realizacja niskokosztowego układu o funkcjonalności typowego układu IMU (Inertial Measurements Unit) z możliwością bezprzewodowej konfiguracji oraz transmisji surowych oraz wstępnie przetworzonych danych pomiarowych (przyśpieszenia, prędkości kontowe, orientacja, itp.). 1. Zapoznanie się ze specyfiką sensorów inercyjnych. 2. Przegląd istniejących rozwiązań. 3. Wybór sensorów inercyjnych oraz niezbędnych elementów elektronicznych do realizacji układu. 4. Projekt oraz realizacja części elektronicznej układu. 5. Opracowanie oraz implementacja algorytmów przetwarzania danych pomiarowych. 1. Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna pracy

32 32. System operacyjny Linux dla systemów wbudowanych z mikrokontrolerem ARM Linux for embedded systems with ARM core microcontroller dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest przedstawienie możliwości dostosowywania do własnych potrzeb oraz tworzenia własnych dystrybucji systemu operacyjnego Linux dla wybranego systemu wbudowanego z mikrokontrolerem ARM 1. Zapoznanie się ze specyfiką systemu Linux dedykowanego dla systemów wbudowanych z mikrokontrolerów ARM 2. Prezentacja przykładowych dystrybucji systemu Linux dla systemów wbudowanych. 3. Prezentacja metod dostosowywania do własnych potrzeb oraz tworzenia własnych dystrybucji systemu operacyjnego Linux dla systemu wbudowanego z mikrokontrolerem ARM. 4. Opracowanie własnej dystrybucji systemu Linux dla wybranego systemu wbudowanego. 1. M.Bis, Linux w systemach embedded, BTC, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna pracy

33 33. Przetwarzanie danych z sonaru wielowiązkowego w celu badania dna morskiego Multibeam sonar data processing for seafloor characterisation dr inż. Zbigniew Łubniewski Opracowanie, implementacja i testowanie algorytmów przetwarzania danych akustycznych z sonaru wielowiązkowego (1 - obwiedni ech dla poszczególnych wiązek, 2 - obrazów dna, 3 - modeli powierzchni dna jako chmur punktów w przestrzeni trójwymiarowej) w celu obliczania parametrów, które, jako cechy dystynktywne dna, będą mogły następnie być użyteczne w jego klasyfikacji. 1. Analiza aktualnego stanu wiedzy w zakresie wykorzystania sonarów wielowiązkowych w klasyfikacji dna morskiego 2. Realizacja i testowanie wybranych algorytmów 3. Analiza i dyskusja wyników 1. Andrzej Stepnowski, Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk Zbigniew Łubniewski, Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego, praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk Materiały dostępne u opiekuna

dr inż. Zbigniew Łubniewski

dr inż. Zbigniew Łubniewski 1. Klasyfikacja dna morskiego na podstawie danych z sonaru wielowiązkowego Seafloor characterisation using multibeam sonar data dr inż. Zbigniew Łubniewski Opracowanie, implementacja w postaci oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Temat w języku angielskim. Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

Temat w języku angielskim. Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. w języku angielskim Implementacja algorytmów przetwarzania danych z sonaru wielowiązkowego w celu badania i klasyfikacji dna morskiego Implementation of multibeam sonar data processing algorithms for

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marek Kulawiak

mgr inż. Marek Kulawiak Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych luty 2015 r. 1. Trójwymiarowa wizualizacja obiektów podwodnych w GIS w języku angielskim Three-dimensional visualisation

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2010/2011

Katedra Systemów Geoinformatycznych Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2010/2011 I. 1. Katedra Systemów Geoinformatycznych Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2010/2011 Zgodne oprogramowanie do obliczeń naukowych na urządzenia przenośne dr hab. inż. Marek Moszyński mgr

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Systemy Geoinformatyczne

Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich dla studiów stacjonarnych kwiecień 2012 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich dla studiów stacjonarnych kwiecień 2012 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich dla studiów stacjonarnych kwiecień 2012 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych 1. Obrazowanie i mapowanie danych pochodzących z akustycznego sondowania

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida

Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida Glen sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 30-114 Kraków tel. 12 422 64 26, 12 426 02 64, 12 427 30 32 email: mah@glen.com.pl www.glen.com.pl, mah.glen.pl Październik

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

Przyswojenie wiedzy na temat serwisów systemu GPS i charakterystyk z nimi związanych

Przyswojenie wiedzy na temat serwisów systemu GPS i charakterystyk z nimi związanych C C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 C0 C C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: SATELITARNE SYSTEMY NAWIGACYJNE 2. Kod przedmiotu: Vd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Micro Geo-Information. Pozycjonowanie w budynkach Indoor positioning

Micro Geo-Information. Pozycjonowanie w budynkach Indoor positioning Micro Geo-Information Pozycjonowanie w budynkach Indoor positioning Spotykane metody rozpoznawanie siły sygnałów pochodzącego od nadajników GSM i porównywane z mapą natężeń wprowadzoną do systemu, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

EMAPI Fleet. - opis systemu

EMAPI Fleet. - opis systemu EMAPI Fleet - opis systemu 1. EMAPI Fleet mapy cyfrowe dla biznesu Posiadasz flotę pojazdów i szerokie grono pracowników? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Programowanie Arduino i kodowanie społecznościowe (29)

Rozdział 2. Programowanie Arduino i kodowanie społecznościowe (29) O autorach (11) O korektorze merytorycznym (12) Wprowadzenie (13) Podziękowania (14) Rozdział 1. Zmiany w rdzeniu Arduino 1.0.4 (15) Zmiany w środowisku programistycznym Arduino (15) Zmiany w szkicowniku

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna

Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna C1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: HYDROGRAFIA. Kod przedmiotu: HA. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia 6. Dział:

Bardziej szczegółowo

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace.

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace. NASZA MISJA Aby tworzyć najbardziej użyteczne, najlepsze aplikacje ściśle dopasowane do Państwa wymagań i potrzeb oraz budżetu, który chcecie Państwo zainwestować. podstawa satysfakcjonujacej współpracy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Robotów Mobilnych

Zastosowania Robotów Mobilnych Zastosowania Robotów Mobilnych Temat: Zapoznanie ze środowiskiem Microsoft Robotics Developer Studio na przykładzie prostych problemów nawigacji. 1) Wstęp: Microsoft Robotics Developer Studio jest popularnym

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

GPS module based on Google Maps and LabView environment Rejestrator GPS wykorzystujący Google Maps i środowisko LabView

GPS module based on Google Maps and LabView environment Rejestrator GPS wykorzystujący Google Maps i środowisko LabView Maciej Krzanowski, Mateusz Mrozowski, Mateusz Oszajca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy GPS module based on Google Maps and LabView environment Rejestrator GPS wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy dyplomów Katedra Systemów Geoinformatycznych 2008/2009

Proponowane tematy dyplomów Katedra Systemów Geoinformatycznych 2008/2009 Proponowane tematy dyplomów Katedra Systemów Geoinformatycznych 2008/2009 1. Tytuł w j. Angielskim - Środowisko do uruchamiania kodu wykonywalnego platformy.net CF w systemie operacyjnym Symbian The environment

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

17-18 listopada, Warszawa

17-18 listopada, Warszawa 17-18 listopada, Warszawa Michał Kurek, OWASP Polska IoT na celowniku cyberprzestępców Czy jest ratunek? Agenda Czym jest IoT? Przyszłość IoT Czy IoT jest bezpieczne? Dlaczego NIE? Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU TORINGU PRZEMIESZCZA I ICH WIZUALIZACJI NA MAPIE CYFROWEJ 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A Appletu przy projektowaniu i tworzeniu systemu Applet-

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum. MacR6 Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.pl OPTICAL - INTERFACE Nie zawiera ołowiu IP 68 Odczyt poprzez sieć GPRS

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd 2012 Bentley Systems, Incorporated Bentley Pointools V8i Przegląd Przegląd Dlaczego potrzebujesz Bentley Pointools V8i? Co to jest? Filozofia Funkcje Szczegóły Kto to wykorzystuje? Wykorzystanie w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Co nowego w. wersji 12?

Co nowego w. wersji 12? NETSUPPO RT R MANAGE 12 Co nowego w wersji 12? NetSupport Manager nadal dostarcza najnowsze możliwości w dziedzinie zdalnego wsparcia komputerowego i zarządzania pulpitem. Z poziomu komputera stacjonarnego,

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA II Seminarium Technologiczne Warszawa, ORE, 30.08.2013 Autorzy: Krzysztof Kurowski, Piotr Dziubecki Agenda 10.40 12.30 Interfejsy programistyczne i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. www.smallgis.pl Firma Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką z branży GeoInformatycznej. Nasz Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE CANStudio

OPROGRAMOWANIE CANStudio Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (32) nr 1, 2013 Jacek BARCIK OPROGRAMOWANIE CANStudio Streszczenie. Artykuł prezentuje opracowane przez DIGA s.c. oprogramowanie narzędziowe CANStudio w wersji 3 dla magistrali

Bardziej szczegółowo

Wymagania aplikacji: Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy połączenie z Internetem Bluetooth GPS

Wymagania aplikacji: Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy połączenie z Internetem Bluetooth GPS FPV Tracker to aplikacja przeznaczona do współpracy z systemem FPV Zbig & Pitlab. Aplikacja łączy się z OSD lub GroundStation poprzez Bluetooth. Aplikacja jest dostępna na smartfony oraz tablety z systemem

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HTML5/ANG Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Monitoring dróg ERGO może stanowić centralną bazą informacji o stanie infrastruktury drogowej oraz o warunkach komunikacyjnych panujących na drogach, dostępną dla pracowników zarządców

Bardziej szczegółowo

Visent Events. Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. visentevents.com

Visent Events. Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. visentevents.com Visent Events Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. Dlaczego mobile? 900 tyle razy spoglądamy na ekran naszego smartfona* 3 godziny dziennie tyle czasu spędzamy z urządzeniem mobilnym 24

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r.

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. 1. Społeczny System Informacji Przestrzennej umożliwiający współdzielenie geoinformacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved Czym jest ERDAS

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej

Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej [na podstawie Seeber G., Satellite Geodesy ] dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie cirm.am.szczecin.pl Literatura: 1. Januszewski J., Systemy

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Kluczowe etapy projektu 9 1 Rozwój i optymalizacja Analiza celów, potrzeb i konkurencji 8 Szkolenie IMPROVE THINK Wireframe i prototyp (UX) 2 7 Testy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof Bikonis

dr inż. Krzysztof Bikonis 1. Georeferencja danych przestrzennych w postaci chmur punktów pochodzących z różnych źródeł w języku angielskim The Georeferencing of spatial data in the form of point cloud from different sources dr

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Administracja serwerami WWW

KARTA KURSU. Administracja serwerami WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Administracja serwerami WWW Web server administration Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr Alfred Budziak Zespół dydaktyczny: mgr Alfred Budziak Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz Temat Gdańsk 30.06.2006 1 Praca dyplomowa Temat pracy: Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Autor: Łukasz Olejarz Opiekun: dr inż. M. Porzeziński Recenzent: dr inż. J. Zawalich Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Aplikacje mobilne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: Grafika komputerowa i

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo