Kolejne udogodnienie dla naszych klientów! Podziel się z nami pomysłem, a my Cię nagrodzimy! Getin Noble Bank SA bezpieczne bo polskie!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejne udogodnienie dla naszych klientów! Podziel się z nami pomysłem, a my Cię nagrodzimy! Getin Noble Bank SA bezpieczne bo polskie!"

Transkrypt

1 2/2012 Podziel się z nami pomysłem, a my Cię nagrodzimy! Stale poszerzamy naszą ofertę o nowe produkty i udogadniamy nasze procedury, by sprostać potrzebom klientów oraz wymaganiom rynku. W działaniach tych jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony prosimy je kierować mailowo na adres Najlepsze pomysły, które uwzględnimy w naszych procedurach, zostaną nagrodzone! Kolejne udogodnienie dla naszych klientów! Klienci którzy po 15 lutego złoŝyli wniosek o wydanie karty debetowej do rachunków prowadzonych w naszym Banku, zostali objęci bezpłatnymi pakietami grupowych ubezpieczeń! Zakres ubezpieczeń zaleŝy od typu posiadanej karty: wariant podstawowy (MasterCard Business Card) wariant rozszerzony (MasterCard Executive Business Card) szczegóły na stronie 3 Formularz zgłoszeniowy Przypominamy, Ŝe przekazywanie przez Partnerów danych klientów firmowych odbywa się za pomocą specjalnych formularzy wysyłanych na adres Wprowadzony pod koniec zeszłego roku nowy proces zgłaszania klientów funkcjonuje coraz sprawniej, spełniając stawiane przed nim zadania oraz rozwiązując sporne sytuacje. JednakŜe wciąŝ zdarza się, Ŝe formularz został błędnie wypełniony bądź nie wysłany albo przesłany na inny adres. W dotychczas przesłanych formularzach zdarzało się, Ŝe pomijano bądź błędnie wpisywano numer NIP Partnera jest to bardzo waŝna informacja i prosimy o uwaŝne jej wprowadzanie. Prosimy o uwaŝne wypełnianie formularza. Formularz pełni takŝe rolę potwierdzenia przekazania Klienta, dlatego teŝ jego prawidłowe wypełnienie przesłanie na adres jest warunkiem wypłaty prowizji sprzedaŝowej. W celu utrwalenia informacji na temat funkcjonowania formularza, na stronie 2 ponownie zamieszczamy szczegółowy opis procesu. bezpieczne bo polskie! Kryzys na światowych rynkach finansowych oraz upadki wielkich zagranicznych instytucji finansowych, sprawiły Ŝe Polacy wybierając bank, zwracają uwagę juŝ nie tylko na jego elastyczność i wysokość oferowanego oprocentowania, ale kierują się takŝe zaufaniem oraz potrzebą poczucia bezpieczeństwa. Z sondaŝu przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC wynika, Ŝe obecnie aŝ 60% klientów podejmując decyzje odnośnie korzystania z usług bankowych, uwzględnia to, czy bank posiada polski kapitał dla 74% respondentów fakt ten jest gwarancją bezpieczeństwa. Jako jedna z największych krajowych instytucji finansowych, jesteśmy dumni z tego, Ŝe nasz polski kapitał pomaga nam budować zaufanie klientów. Jednocześnie jesteśmy świadomi ciąŝących z tego tytułu na nas zadaniach wszak zaufanie jest podstawą funkcjonowania systemów finansowych na całym świecie. Getin Noble Bank liderem w walce o depozyty klientów! Nasz Bank zdobył pierwsze miejsce w rankingu portalu Comperia.pl na najlepszy bank oszczędnościowo-inwestycyjny! Oceniający stwierdzili, Ŝe zwycięstwo to jest efektem konsekwentnie prowadzonej strategii oferowania najbardziej innowacyjnych i atrakcyjnych produktów depozytowych i inwestycyjnych. Kolejny raz potwierdziliśmy swoją pozycję lidera na rynku produktów depozytowych. Saldo klientów indywidualnych wzrosło w ubiegłym roku o 7,6 mld zl, co stanowiło ponad 15% zeszłorocznego wzrostu salda w całym sektorze bankowym! jest drugim największym pod względem aktywów bankiem z większościowym kapitałem polskim

2 Program Getin Profit Partner Proces zgłaszania klientów i formularz zgłoszeniowy Proces zgłaszania Klientów przez Partnerów GPP odbywa się obecnie w dwóch ścieŝkach: standardowej oraz niestandardowej. Kluczowym elementem standaryzacji zgłoszeń wniosków o kredyty firmowe jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres Formularz pełni takŝe rolę potwierdzenia przekazania danego klienta, dlatego teŝ przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza będzie warunkiem wypłaty prowizji sprzedaŝowej. Prosimy o rzetelne i uwaŝne wpisywanie danych Partnera oraz Klienta przesyłanych za pomocą formularza. Ich poprawność znacznie poprawia obieg informacji oraz funkcjonowanie procesu zgłaszania Klientów. Ścieżka standardowa Partner Ścieżka niestandardowa Partner Nasze miejsce w strukturze Partnerzy Programu GPP, wykonując czynności powierzone im przez tym samym stanowią niejako część Banku. W strukturze Banku Program GPP posiada swoje określone miejsce, przynaleŝąc do Departamentu SprzedaŜy Sieci Mobilnej. Wynika to przede wszystkim z faktu, Ŝe niemalŝe wszystkie transakcje kredytowe, w których pośredniczą Partnerzy GPP, realizowane są przez Mobilnych Doradców Klienta naszego Banku. PoniŜszy schemat w sposób graficzny prezentuje aktualną strukturę Pionu Bankowości Firmowej Getin Noble Banku uwzględniając w niej miejsce Programu GPP. Pion Bankowości Firmowej Obszar SprzedaŜy Klientów Firmowych DSM SME GPP Departament SprzedaŜy Sieci Mobilnej Program Getin Profit Partner Departament SprzedaŜy Klienta SME Koordynator DSF Departament SprzedaŜy Mikrofirm Doradca Klienta Dyrektor DSM DPI DZK Departament Projektów Inwestycyjnych Departament Operacji Zagranicznych i Klienta Kluczowego Partner Doradca Klienta ŚcieŜka niestandardowa - kredyty powyŝej 5 mln zł Partner konsultuje sprawę z Koordynatorem, który przesyła zgłoszenie z dokładnym opisem sytuacji do Dyrektora Departamentu SprzedaŜy Sieci Mobilnej (DSM). Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie dalszego procesowania tematu i przekazuje odpowiedniemu Doradcy. Partner na bieŝąco informowany jest o sytuacji przez Koordynatora. Stosowanie ścieŝki: 1) gdy wnioskowana kwota kredytu przekracza 5 mln zł; 2) gdy sytuacja klienta wymaga stworzenia nowego produktu lub Program Getin Profit Partner tworzy aktualnie blisko 1000 pośredników, posiadających swoje oddziały w całym kraju. Współpracą z pośrednikami opiekuje się w chwili obecnej 8 Koordynatorów GPP (mapka na s. 6). Za sprawy administracyjne Programu GPP odpowiadają Ewa Słabosz i Janusz Mucha, natomiast faktury Partnerów rozliczane są przez Stefanię Kasperek. Nad sprzedaŝą generowaną przez zespół czuwa MenedŜer Paweł RóŜycki (przeczytaj o nim na s. 6). Wspiera on na tym polu Krzysztofa Wojciechowskiego, który w związku z objęciem opieki nad realizacją nowego projektu w Banku, będzie odpowiadał za kwestie proceduralne funkcjonowania Programu GPP. Rozliczanie faktur wprowadzenia zmian w wewnętrznych procedurach Banku. Faktury wystawiane za pośrednictwo przy sprzedaŝy ŚcieŜka standardowa produktów bankowych dla firm prosimy wysyłać na adres: Stefania Kasperek Partner wysyła formularz na adres (szczegóły poniŝej). W ciągu jednej godziny zgłoszenie trafia do Doradcy, który ul. Pszczyńska 10 ma 24 godziny na skontaktowanie się z Klientem i poinformowanie Katowice Partnera o wstępnej decyzji kredytowej. profit news 2

3 WIBOR na koniec stycznia WIBOR 1M 4,75% WIBOR 3M 4,98% Bezpłatne grupowe ubezpieczenia kart debetowych Klienci Banku, wnioskujący o wydanie kart Master Card Business Card oraz Master Card Executive Business Card, są objęci pakietem grupowych ubezpieczeń. Z tego tytułu nie ponoszą oni Ŝadnych dodatkowych kosztów. Karty są częścią wyjątkowej i jedynej na rynku oferty kont dla przedsiębiorców, która umoŝliwia dostosowanie pakietu usług bankowych do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo do końca czerwca 2012 r. klienci, którzy skorzystają z tej oferty, otrzymają jeden z atrakcyjnych upominków (szczegóły poniŝej). MasterCard BusinessCard MasterCard Executive BusinessCard Wariant podstawowy: 1. Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego uŝycia karty 2. Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki wypłaconej z bankomatu 3. Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy uŝyciu karty 4. Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niŝszej ceny) Wariant podstawowy: 1. Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego uŝycia karty 2. Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki wypłaconej z bankomatu 3. Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy uŝyciu karty 4. Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niŝszej ceny) 5. Assistance medyczny na terytorium RP 6. Druga opinia medyczna 7. Infolinia medyczna Wybierz prezent dla swojej firmy nasza nowa promocja! Upominki w promocji: ekspres do kawy Espresso Essenza ekspres do kawy Dolce Gusto Piccolo Titan urządzenie wielofunkcyjne Epson Stylus SX125 (drukarka, skaner, kopiarka) nawigacja Mio Spirit 380 Poland radio samochodowe Manta RS3500 Car Radio Player Warunki otrzymania wybranego upominku: 1. załoŝenie konta Moja Firma po 14 grudnia 2011 r. 2. złoŝenie wniosku o wydanie karty płatniczej MC BusinessCard lub MC Executive BusinessCard Promocja trwa do wyczerpania zapasów! 3. aktywacja karty 4. złoŝenie oświadczenia o przystąpieniu do promocji, w którym klient zobowiązuje się do wykonywania transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 600 zł brutto miesięcznie przez okres 12 miesięcy (wzór oświadczenia dostępny u Doradców Banku) infolinia profit news 3

4 Giełdy w styczniu WIG20 +8,75% Dow Jones Industrial +3,40% FTSE100 +1,96% DAX +9,50% Shanghai Composite +4,24% Nikkei225 +4,11% Kredyt z poręczeniem Fundusz województwo dolnośląskie Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu DzierŜoniowskiego Sp. z o.o. województwo lubuskie Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo łódzkie Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo małopolskie Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo mazowieckie Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo opolskie Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo podkarpackie Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo pomorskie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo śląskie Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo świętokrzyskie Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo warmińsko-mazurskie Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. województwo wielkopolskie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA województwo zachodniopomorskie Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Maksymalna Kwota Poręczenia 700 tys. zł 53 tys. zł 1 mln zł 100 tys. zł 2 mln zł 2 mln zł 390 tys. zł 480 tys. zł 700 tys. zł 448 tys. zł 100 tys. zł 1 mln zł 1,4 mln zł 1 mln zł 990 tys. zł 400 tys. zł 500 tys. zł Poręczenia w województwie pomorskim w ramach Inicjatywy JEREMIE Dzięki Umowie Operacyjnej Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych z MenedŜerem Funduszu Powierniczego JEREMIE (BGK), przedsiębiorcy z województwa pomorskiego mogą uzyskiwać poręczenia swoich kredytów w naszym Banku na preferencyjnych warunkach. Koszt takiego poręczenia stanowi jedynie opłata za rozpatrzenie wniosku! Kredyt dla Wybranych Grup Zawodowych Dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów przygotowaliśmy specjalną ofertę kredytu uzyskiwanego na preferencyjnych warunkach: bez konieczności przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US, bez dokumentów finansowych, bez zabezpieczeń rzeczowych. Szybko i bez zbędnych formalności moŝna uzyskać nawet zł w formie kredytu obrotowego na 48 miesięcy, bądź kredytu w rachunku bieŝącym na 12 miesięcy z moŝliwością odnowienia na kolejne okresy. Kredyt obrotowy Firmom potrzebującym wsparcia w finansowaniu bieŝącej działalności proponujemy nasz kredyt obrotowy umoŝliwiający terminowe regulowanie zobowiązań. Główną zaletą oferty jest minimum formalności wymaganych do uruchomienia środków. Przyjazna Inwestycja Przyjazna Inwestycja to kredytowanie zakupu ruchomych środków trwałych oraz refinansowanie nakładów bądź kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w innych bankach, i przeznaczonych na ten cel. Główną zaletą oferty jest oparcie oceny finansowej o kryterium przychodowe. W zaleŝności od inwestycji okres kredytowania wynosi do 7 lat, a Bank sfinansuje do 100% wartości inwestycji brutto o maksymalnej kwocie 1 mln zł, stanowiącej aŝ do 25% przychodów!. Gwarancja W celu zwiększenia wiarygodności w kontaktach ze swoimi kontrahentami, Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia Getin Noble Banku w postaci gwarancji. Zdolność wyliczana jest na podstawie przychodów, a klienci mogą liczyć na udzielenie przez Bank gwarancji do wysokości aŝ 25% wartości przychodów! Zleceniodawca udzielenia gwarancji musi przedstawić zabezpieczenie standardowe jak w przypadku produktów kredytowych. Kredyt PRZETARG Maksymalny okres poręczenia Maksymalna wysokość poręczenia Maksymalna kwota poręczenia Ten innowacyjny produkt jest dedykowany firmom wykonującym zadania inwestycyjne powierzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa. Przedsiębiorca, który ma kontrakt, moŝe otrzymać środki juŝ w trakcie jego realizacji, zanim nastąpi końcowe rozliczenie ze zleceniodawcą. Kredytem moŝe zostać sfinansowane do 70% aktualnej wartości kontraktu netto (minimum zł), a umowa kredytowa zawierana jest na okres od 3 do 24 miesięcy. 60 miesięcy 80% kwoty kredytu PLN Zabezpieczeniem kredytu jest cesja praw z kontraktu. profit news 4

5 Waluty na koniec stycznia USD CHF EUR GBP Profit Books Jeśli kredyt samochodowy, to tylko w Getin Banku! Sprawozdanie finansowe według MSSF red. Ewa Walińska Analiza kredytów samochodowych przeprowadzona przez TotalMoney.pl nie pozostawia złudzeń najkorzystniejszą ofertę finansowania zakupu samochodu posiada Getin Bank! U konkurencji trzeba zapłacić nawet o ponad 9 tys. zł więcej. Źródło: TotalMoney.pl Kredyt Przetarg na podium W zakończonym internetowym plebiscycie na najlepsze produkty bankowe Złoty Bankier 2011 nasz Kredyt Przetarg zajął III miejsce spośród 12 w kategorii Najlepszy kredyt dla firm! Głosowanie odbywało się w dniach 5-25 stycznia, a uczestnicy wybierali najlepsze produkty nominowane w 10 kategoriach. Wśród osób biorących udział w głosowaniu organizatorzy rozlosowali cenne upominki. Wpływowy Leszek Czarnecki istotną rolę odgrywają sprawozdania finansowe. W związku z rozbieŝnościami w zakresie przepisów w poszczególnych krajach, stworzono jednolite i nowoczesne standardy MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) oraz MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), które są efektami wieloletnich procesów harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowości. Zbiorowa praca Sprawozdanie finansowe według MSSF nie skupia się na samych standardach, ale pokazuje, jak naleŝy wykorzystywać je w praktyce. Opierając się na ich postanowieniach, autorzy omawiają kolejne pozycje kaŝdego z elementów składowych sprawozdania finansowego. Pod tym względem pozycja ta stanowi kompletne kompendium z zakresu rachunkowości, które dzięki przejrzystemu układowi treści, komunikatywnemu stylowi pisania oraz częstemu wykorzystywaniu tabel i rysunków, umoŝliwia sprawne dotarcie do poszukiwanych informacji oraz wygodne z nich korzystanie. By łatwiej było zrozumieć czytelnikowi aktualnie obowiązujące zasady MSR/MSSF, autorzy nie odnoszą się tylko ich obecnego brzmienia, ale prezentują w jasny sposób ich zmiany w czasie. Pozwala to uchwycić zamysły i koncepcje, jakie towarzyszyły tym procesom, oraz próbować przewidywać, w jakich kierunkach będą następowały kolejne zmiany. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011 językiem Biznes posługuje się rachunkowości, który umoŝliwia wyraŝanie konkretnych zjawisk zdarzających się w funkjonowaniu podmiotów gospodarczych. Tak rozumiane zapisy księgowe stanowią system będący źródłem informacji uŝytecznych przy podejmowaniu decyzji kierowniczych, w czym Pomimo prezentowania wiedzy na zaawansowanym Tygodnik Przegląd opublikował listę najbardziej poziomie, ksiąŝka ta powinna być zrozumiała dla kaŝdego czytelnika. wpływowych Polaków w 2012 r. Wśród reprezentantów polityki, Oprócz omawiania np. Ram Konceptualnych MSR, polityki mediów, Kościoła oraz biznesu Leszek Czarnecki zajął wysokie 20. rachunkowości czy zasad prezentacji informacji w sprawozdaniach miejsce. finansowych, wyjaśnia takŝe podstawowe zagadnienia z zakresu Właściciel grupy Getin Holding awansował w porównaniu rachunkowości, takie jak konto, bilans czy rachunek wyników. z zeszłorocznym rankingiem o 5 pozycji i wyprzedza takie osobistości, Oczywiście ksiąŝka ta nie mogłaby podejmować tematu z zakresu jak Radosław Sikorski (21), Lech Wałęsa (23), Jerzy Buzek (42) czy rachunkowości, gdyby nie zawierała licznych przykładów pokazują Tadeusz Mazowiecki (48). W czołowej dwudziestce świat biznesu one jak w sposób praktyczny zastosować prezentowaną wiedzę. oprócz Leszka Czarneckiego reprezentowany jest tylko przez ludzi Bardzo cenne jest takŝe to, Ŝe autorzy, omawiając poszczególne mediów: Zygmunta Solorza-śaka (11), właścicieli ITI (17) oraz Adama zagadnienia, zwracają uwagę na mogące się pojawić konkretne Michnika (18), a pomijając doradcę Premiera Jana Krzysztofa problemy oraz przekazują wskazówki, jak te problemy rozwiązywać. Bieleckiego (4) oraz ministra Jana Rostowskiego (5), finansistów Sprawozdanie finansowe według MSSF jest cenną pozycją moŝna znaleźć się na bardzo odległych miejscach: 32. ( przede wszystkim dla dawców kapitału dla przedsiębiorstw Bierecki), 47. (Andrzej Klesyk) oraz 52. (Zbigniew Jagiełło). Tak (właścicieli, inwestorów, wierzycieli), osób wykorzystujących wysoka pozycja świadczy o uznaniu dla osiągnięć Leszka Czarneckiego rachunkowość dla wykonywania swoich obowiązków (menedŝerowie, oraz prestiŝu, jakim cieszą się firmowane przez niego marki. księgowi, biegli rewidenci) a takŝe studentów. profit news 5

6 Program Getin Profit Partner Poznajmy się Paweł RóŜycki Postanowiliśmy otworzyć nowy dział w Biuletynie, gdzie co miesiąc będziemy bliŝej prezentować osoby tworzące Zespół Współpracy z Partnerami Banku. Wierzymy, Ŝe informacje o naszym doświadczeniu, wykształceniu oraz prywatnych zainteresowaniach pozwolą nam się bliŝej poznać, co w kontaktach biznesowych jest bardzo cenne. Jest mi niezmiernie miło rozpocząć funkcjonowanie działu od prezentacji swojej osoby. Ze sprzedaŝą jestem związany juŝ od ponad 11 lat. Najpierw przez rok działałem w branŝy samochodowej, później rozwijałem sprzedaŝ sprzętu biurowego jako Autoryzowany Partner Canona, by kończyć na sprzedaŝy powierzchni reklamowych duŝej korporacji marketingowej, dla duŝej gdzie korporacji znacząco rozwinąłem marketingowej, swoje gdzie umiejętności znacząco oraz rozwinąłem nauczyłem moje się osiągać umiejętności zakładane oraz cele. nauczyłem się osiągać Po pięciu latach, gdy zdobyte doświadczenie wzbogaciłem dyplomem WyŜszej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, postanowiłem kontynuować swój dalszy rozwój w bankowości, gdzie działam juŝ od 7 lat. Przez 5 lat byłem związany z inną instytucją finansową, w której od podstaw wraz z zespołem tworzyliśmy Zewnętrzny Kanał SprzedaŜy Sieci Pośredniej Banku. Nauczyłem się m.in. tworzyć i usprawniać procesy bankowe tak, by współpracując z Partnerami Zewnętrznymi łączyć realizację celów strategicznych z osiąganiem korzyści finansowych przez obie strony. Z Getin Noble Bankiem związany jestem od prawie dwóch lat, gdzie obecnie na stanowisku MenedŜera równieŝ odpowiadam za współpracę z Zewnętrznym Kanałem SprzedaŜy oraz kieruję działaniami zespołu Koordynatorów. Prywatnie cenię sobie moŝliwość podróŝowania i odwiedzania ciekawych miejsc oraz chwile odpoczynku pozwalające oderwać się od codziennych obowiązków. Ostatnio brak czasu znacznie ogranicza moje zamiłowanie do uprawiania dyscyplin sportowych, głównie pływania, jazdy na nartach, czy gry w siatkówkę oraz tenisa ziemnego i stołowego. W Ŝyciu towarzyszy mi moja urocza dziewczyna Kasia, a w domu zawsze czeka na mnie bardzo towarzyski Spaniel, który wabi się Mamba. Katarzyna Katarzyna Patrzyczna- Patrzyczna- -Gwiaździńska -Gwiaździńska Ewelina Ewelina Konefał Konefał Tomasz Tomasz Kaczorowski Kaczorowski REDAKCJA Zespół Programu GETIN Profit Partner ul. Zawiła 65L Kraków tel Zamojski Zamojski Marek Marek Dygas Dygas Jurczak Jurczak profit news 6

W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011

W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011 3/2012 W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011 Wynik netto [mln PLN] Źródło: Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków, Getin Noble Bank SA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 nagrody

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo