Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C"

Transkrypt

1 Błędy kwatyzacji, zakres dyamiki przetworika /C Celem ćwiczeia jest pozaie wpływu rozdzielczości przetworika /C a błąd kwatowaia oraz ocea dyamiki układu kwatującego. Kwatowaie przyporządkowaie kolejym próbkom określoych wartości zmieej dyskretej. 0 0 C / -/ ε FS U we Rys.. Charakterystyka układu kwatującego i jego błędu Rozdzielczość liczba staów wyjściowych - zwykle określaa liczbą bitów słowa wyjściowego. Miarą rozdzielczości jest przedział kwatowaia, który moŝa obliczyć dzieląc zakres wejściowy FS przetwor-ika aalogowo-cyfrowego przez liczbę przedziałów: Przy kodowaiu biarym przedział kwatowaia wyosi: FS = gdzie: FS zakres wejściowy przetworika /C, rozdzielczość przetworika /C. Kwatowaie wprowadza błąd kwatowaia ε, czyli róŝicę między wartością rzeczywistą sygału aalogowego a wartością wyjściową, która zwykle mieści się w zakresie: ε ± () Błąd kwatowaia traktoway jako dodatkowy sygał zakłócający azyway jest szumem kwatowaia. Wartość średia szumu kwatowaia jest rówa zero a wartość skutecza: ()

2 ε = 8 + = 8 ε dx = Dyamika układu kwatującego SR (ag. Sigal to oise Ratio) to stosuek wartości skuteczej Û sygału do wartości skuteczej szumu kwatowaia: gdzie: S U wartość skutecza sygału, U 0 log ε = ε wartość skutecza szumu kwatowaia. Dalsze rozwaŝaia przeprowadzimy dla sygału siusoidalego o amplitudzie rówej i częstotliwości f. Wartość skutecza takiego sygału, który moŝa zapisać w postaci u( t) = si( f ) wyosi: Wtedy: U = S = 0 log ajwiększy stosuek sygału siusoidalego do szumu ma miejsce gdy amplituda sygału jest ajwiększa jaką moŝa bez obciaia przetworzyć przy pomocy przetworika o zakresie FS, czyli wyosi: wtedy: ( S ) MX MX FS = = [ db] = 0log 0log = = 0log + Ostateczie ajwiększą dyamikę moŝa obliczyć wg prostej zaleŝości liiowej: ( S ) = 6,0 +, 76 0log () (4) (5) (6) (7) (8) MX (9) Literatura:. Praca zbiorowa pod red. P. H. Sydeham a: Podręczik metrologii. Podstawy teoretycze. Tom I. WKiŁ, Warszawa R.J. va de Plassche: Scaloe przetworiki aalogowo-cyfrowe i cyfrowo-aalogowe. WKiŁ, Warszawa R. G. Lyos: Wprowadzeie do cyfrowego przetwarzaia sygałów. WKiŁ, Warszawa 999.

3 Imię i azwisko. Rok...Grupa.. Data: Błędy kwatyzacji, zakres dyamiki przetworika /C Sprawozdaie Staowisko pomiarowe przedstawioe a rys.. składa się z komputera typu PC wyposaŝoego w kartę przetworika /C, a wejście którego podaway jest sygał siusoidaly. Do geerowaia tego sygału wykorzystay został przetworik C/ zajdujący się a tej samej karcie co przetworik /C, a którego wejście podawae są programowo, obliczae ze stałym krokiem czasowym wartości fukcji sius. Tak wygeeroway sygał siusoidaly podaway jest a wejście przetworika /C i tam zamieiay a postać cyfrową. PoiewaŜ pracą obu przetworików steruje te sam program, dlatego kwatowaie kolejej próbki w przetworiku /C astępuje zawsze po wcześiejszym wygeerowaiu sygału w przetworiku C/, co zapewia pełą sychroizację pracy obu przetworików. Program sterujący przetworikami (C:\ISP\CW\WYSI.EXE) odejmuje wartość wygeerowaego sygału (S) czyli obliczoej fukcji sius od zmierzoej wartości sygału (S+). a wyzaczoą w te sposób róŝicę () składa się szumu kwatowaia oraz zakłóceia zewętrze i wewętrze karty. Wartość stosuku S/ jest obliczaa dla kaŝdej próbki, astępie poddawaa jest uśrediaiu czasowemu i wyświetlaa a ekraie moitora. a ekraie wyświetlae są zarówo w postaci graficzej jak i liczbowej wartości sygału S (a iebiesko) i szumu (a biało). Fioletową liią wykreślay jest przebieg sumy S+. amplituda okres Cyfrowe źródło fali siusoidalej (program) S=si(t/T) C - liczba bitów Z C S+ =S+-S T S=si(t/T) S Rys.. Schemat staowiska do pomiaru dyamiki przetworika /C Program WYSI.EXE umoŝliwia zmiaę amplitudy sygału [V], okresu sygału T liczoego w próbkach oraz rozdzielczości kwatowaia przetworika /C wyraŝoej w bitach. Parametry te podaje się bezpośredio po uruchomieiu programu, ale moŝa je takŝe zmieić po zatrzymaiu przetwarzaia /C - co astępuje po wciśięciu jakiegokolwiek klawisza przez wybór z meu główego Parametrów. Poowe uruchomieie przetwarzaia /C uzyskuje się wybierając Rejestrację. Opcja Skala Y pozwala a zmiaę pioowej skali wyświetlaia sygałów i wymaga podaia trzech parametrów Mi y, Max y czyli dolej i górej graicy zakresu wyświetlaia oraz wielkości przedziału między liiami siatki poziomej Dy. Wybór PCX pozwala a zapisaie do pliku kopii graficzej ekrau w formacie PCX, dzięki czemu moŝa sporządzić wydruki dokumetujące przebieg badań.

4 I. Pomiar stosuku S/ dla róŝych amplitud sygału. Dla stałej rozdzielczości kwatowaia = aleŝy zmierzyć wartość stosuku S/ przy róŝych amplitudach sygału (zapisaych w kolumie pierwszej tabeli ). W kolumie zapisać w decybelach obliczoe wartości względej amplitudy / MX [db] = 0 log (/ MX ). Zapisać w tabeli wyiki pomiarów oraz wartości S/ T obliczoe ze wzoru (6). Przyjąć zakres przetworika FS=0V. a wspólym wykresie arysować wartości zmierzoe i obliczoe. Tabela. MX = V [V] / MX [db] S/ [db] S/ T [db],0 5,00,50,5 0,6 0, 0,6 0,08 0,04 0,0 0, S/ [db] /max [db] 0 Zmiaa stosuku sygału do szumu w fukcji amplitudy sygału 4

5 II. Pomiar stosuku S/ dla róŝych rozdzielczości przetworika /C. Przy stałej amplitudzie sygału = V, aleŝy zmierzyć wartość stosuku (S/) MX dla róŝych rozdzielczości przetworika /C zapisaych w pierwszej kolumie tabeli. W tabeli zapisać wyiki pomiarów (S/) MX oraz wartości (S/) MXT obliczoe ze wzoru (9). a wspólym wykresie arysować wartości zmierzoe i obliczoe. Tabela. (S/) MX [db] (S/) MXT [db] S/ [db] Zmiaa stosuku sygału do szumu w fukcji rozdzielczości przetworika 5

6 Przykładowe obliczeia i wioski: 6

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU II Konferencja Naukowa KNWS'05 "Informatyka- sztuka czy rzemios o" 15-18 czerwca 2005, Z otniki Luba skie ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU Piotr Mróz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System F.I.O. Pięć w jednym

System F.I.O. Pięć w jednym ZAŁĄCZNIK NR 1 System F.I.O. Pięć w jednym Specyfikacja techniczna FIO_specyfikacja_pl (2) 1 / 14 Czym jest FIO? FIO czyli Pięć w jednym (Five In One) to system pozwalający na zdalne sterowanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo