Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS"

Transkrypt

1 Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/NASK/A.4 Tytuł raportu: Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS Przewidywany termin dostarczenia raportu: 30/06/08 Rzeczywisty termin dostarczenia raportu: 25/06/08 Kierownik zadania: Wykonawcy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz Michał Rotnicki, Piotr Arabas, Tadeusz Wiśniewski, Andrzej Maciej Skrzeczkowski Abstrakt: Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS z podziałem na usługi ściśle telekomunikacyjne, takie jak: IP MPLS VPN oraz usługi realizowane za pomocą sieci IP QoS, takie jak: telewizja internetowa (IP TV), wideo na żądanie VOD (Video on Demand), interaktywna gra on-line. Przegląd głównych grup funkcjonalnych usług realizowanych w sieciach IP QoS oraz wskazanie trendów rozwoju rynku. Propozycja opracowania rozwiązań zapewnienia QoS dla usług VOD i interaktywna gra on-line oraz testowania wykonanego w ramach projektu systemu na przykładzie tych aplikacji. Wskazane usługi charakteryzują się dużymi wymaganiami na jakość transmisji danych oraz obserwuje się rosnące zapotrzebowanie rynkowe na ich realizację. Słowa kluczowe: usługi komercyjne, VOD, IP TV, IP QoS, gry on-line,

2 Streszczenie Dokument zawiera analizę usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS. Analiza została przeprowadzona w dwóch głównych obszarach, usługi transmisyjne z elementami gwarancji QoS i usługi dodane wymagające mechanizmów QoS. W ramach analizy usług sieciowych z zastosowaniem mechanizmów QoS przedstawiono przykładowe usługi telekomunikacyjne, które są realizowane przez operatorów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem mechanizmów QoS. Analiza tego segmentu rynku telekomunikacyjnego wykazała, że obecnie na rynku funkcjonalność QoS oferuje się prawie wyłącznie klientom biznesowym i realizuje się ją za pomocą wydzielonych sieci jednodomenowych. Należy podkreślić, że żadna z oferowanych na rynku usług nie dostarcza mechanizmów ściśle zapobiegających przeciążeniom oraz nie umożliwia zmiany parametrów usługi ad-hoc na żądanie klienta. W części raportu dotyczącej usług dodanych wymagających mechanizmów QoS przeanalizowano obecną ofertę rynkową i zaproponowano sposób pogrupowania analizowanych usług ze względu na cechy funkcjonalne (grupowanie z punktu widzenia użytkownika). Następnie wskazano, które z analizowanych usług mogą być najbardziej miarodajne do wskazania kierunku kolejnych prac realizowanych w ramach projektu. Zaproponowane grupy usług to: IP TV, VoIP, wideokonferencje, radio internetowe, WEB 2.0, serwisy WWW udostępniające multimedia, gry on-line, treści 3D, przechowywanie danych, aplikacje webowe / software as a service, aplikacje krytyczne i peer to peer. Po przeanalizowaniu ww. grup usług, zaproponowano dwie grupy jako najbardziej miarodajne do testowania praktycznej efektywności systemu, który ma stanowić rezultat prac projektu. Są to usługi: wideo na żądanie VOD (Video on Demand) i interaktywna gra on-line. Przedstawiono również modele świadczenia takich usług przez operatora z wykorzystaniem projektowanego systemu IP QoS. Zwrócono uwagę na potencjalne korzyści (nie tylko finansowe) operatora i klienta oraz koszty związane z implementacją i utrzymaniem systemu gwarantującego bezwzględną jakość transmisji. Wspomniane usługi wybrano ze względu na duże wymagania na zasoby sieciowe jak i jakość transmisji. Usługi interaktywnej gry on-line zostały zaproponowane jako usługi testowe ze względu na wymagania odnośnie opóźnienia pakietów, stałości opóźnienia pakietów i utraty pakietów. Obydwie ww. grupy usług należą do dynamicznie rozwijających się segmentów rynkowych, w związku z czym opracowanie rozwiązań wspomagających świadczenie tych usług będzie stanowiło dużą wartość dla firm telekomunikacyjnych. 2

3 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE GŁÓWNE OBSZARY ANALIZY USŁUGI TRANSMISYJNE Z ELEMENTAMI GWARANCJI QOS SIECI WYDZIELONE (VPN) Klasy usług i gwarantowane parametry QoS Gwarancje SLA Przykładowe usługi IP MPLS DOSTĘP DO INTERNETU Przykłady usług dostępu do Internetu o podniesionej jakości NASK Premium Internet Access (PIA) Telia Sonera IP Transit Transport QoS USŁUGI DODANE WYMAGAJĄCE MECHANIZMÓW QOS IP TV Live IP TV Video on Demand (VOD) Network Personal Video Recorder (NPVD) Kino internetowe Przykładowe usługi z grupy IP TV TELEFONIA IP (VOIP) Softphone Bramka VoIP Połączenia Konferencyjne WIDEOKONFERENCJE RADIO INTERNETOWE WEB 2.0 / SERWISY WWW UDOSTĘPNIAJĄCE MULTIMEDIA GRY ON-LINE Lista gatunków

4 Przykładowe gry interaktywne TREŚCI 3D PRZECHOWYWANIE DANYCH Epartner.pl Picasa Gogle istorage Omega APLIKACJE WEBOWE / SOFTWARE AS A SERVICE APLIKACJE KRYTYCZNE PEER TO PEER MAPOWANIE OMAWIANYCH GRUP USŁUG NA KLASY USŁUG ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI QOS BEZPIECZEŃSTWO PRZEPŁYWNOŚĆ WNIOSKI I ZALECENIA DO PROJEKTU...25 LITERATURA...28 LISTA SKRÓTÓW

5 1 Główne obszary analizy Nniniejszy raport prezentuje przegląd i analizę świadczonych komercyjnie usług teleinformatycznych oferowanych w sieciach IP QoS. Ze względu na konieczność rozważenia możliwie szerokiego spektrum zastosowania mechanizmów QoS zdecydowano się na przeprowadzenie analizy w dwóch głównych obszarach tj.: Usługi transmisyjne z elementami gwarancji QoS, Usługi dodane wymagające mechanizmów QoS Powyższy podział wprowadzono w celu jednoznacznego oddzielenie usług zapewniających transport dla danych z zachowaniem QoS od usług, które do poprawnego działania wymagają łączności o określonych parametrach. Te dwa typy zastosowania QoS dotyczą dwóch całkowicie rozdzielnych obszarów biznesowych i tym samym powinny być analizowane osobno. 5

6 2 Usługi transmisyjne z elementami gwarancji QoS Przez usługi transmisyjne z elementami gwarancji QoS rozumie się wszelkie usługi telekomunikacyjne zapewniające transmisję danych IP z zaimplementowanymi mechanizmami QoS. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że omawiane w niniejszym rozdziale usługi telekomunikacyjne zapewniają QoS, ale w sensie prywatnych definicji usługodawców. Definicje te nie muszą i zazwyczaj nie pokrywają się z definicją QoS jaka jest podawana przez ITU i jaka została przyjęta jako obowiązująca w niniejszym projekcie. Analizując rynek usług telekomunikacyjnych (stan na pierwszy kwartał 2008 roku) można zaobserwować, że większość usług telekomunikacyjnych, w których dostawcy informują o stosowaniu mechanizmów QoS dotyczy usług związanych z budową sieci wydzielonych na potrzeby klientów biznesowych. Nadal rzadkością jest świadczenie usług dostępu do Internetu z zaimplementowanymi mechanizmami QoS. 2.1 Sieci wydzielone (VPN) Dostawcy usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych powszechnie świadczą usługi określane jako IP MPLS. Są to usługi polegające na budowie dedykowanych jednej organizacji biznesowej sieci IP w oparciu o technikę MPLS. Z definicji są one świadczone za pomocą wydzielonych zasobów sieci szkieletowej przeznaczonych tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji usług IP MPLS VPN. Przykładem takiej sieci jest sieć IP MPLS zbudowana przez Telekomunikację Kolejową (rys. 2-1) czy sieć oferowana przez NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa) przedstawiona na rysunku 2-2. Rysunek 2-1: Schemat sieci IP MPLS TK Telekom 6

7 Rysunek 2-2: Schemat sieci IP MPLS - NASK Klasy usług i gwarantowane parametry QoS W usługach komercyjnych IP MPLS VPN dostawcy definiują od 3 do 5 klas usług (CoS Class of Service) oraz określają jaka polityka QoS zostanie zastosowana do danych przesyłanych za pomocą usługi IP MPLS VPN. Czynnikami ograniczającymi liczbę dostępnych klas usług są możliwości sprzętowe stosowanych routerów, przy czym należy pamiętać, że operatorzy budowali swoje sieci w różnych okresach. Na rynku występują między innymi usługi świadczone przez GTS Energis, którego sieć IP MPLS powstała przed rokiem 2005 i TKTelekom, którego sieć powstała w roku Firmy te świadczą usługi z tej samej grupy, ale za pomocą urządzeń wyprodukowanych w odstępie co najmniej trzech lat, przez co sieci te dzieli ogromna przepaść technologiczna. Podział danych na klasy jest realizowany za pomocą CPE (Customer Premises Equpment) instalowanego obowiązkowo w lokalizacji klienta jako zakończenie łącza dostępowego, [NASK01]. Klasyfikacja jest statyczna tj. operator telekomunikacyjny wraz z klientem planuje jakie usługi mają być przenoszone, za pomocą których klas usług. Minimalne i maksymalne parametry przepływności dla klas usług są prekonfigurowane przed uruchomieniem usługi. Ewentualne poprawki są wykonywane ręcznie, po zaobserwowaniu przez klienta lub użytkowników degradacji jakości usług. Liczba możliwych do zaimplementowania w usługach klas usług jest ograniczona technicznie przez możliwości dostępnych na rynku routerów, np. w chwili obecnej teoretycznie możliwe jest zestawienie do 8 klas usług za pomocą routerów Juniper seria M120. Opis możliwości routerów dostęp- 7

8 nych na rynku znajduje się w raporcie A.7B Przegląd dostępnego sprzętu do wykorzystania w sieci pilotowej. Typy klas usług występujących w oferowanych komercyjnie usługach IP MPLS : TYP I do obsługi telefonii, TYP II do obsługi usług wideokonferencyjnych, TYP III do obsługi aplikacji interaktywnych, czułych na opóźnienia, TYP IV do obsługi aplikacji wymagających gwarantowanego pasma, TYP V best effort, TYP VI klasa techniczna do zarządzania siecią. W praktyce, w chwili obecnej oczekiwania funkcjonalne klientów w większości zaspokajają usługi oferujące trzy klasy usług dla klienta i czwartą klasę usług dla operatora, na potrzeby zarządzania siecią. Dokładnie są to następujące klasy : Klasa do obsługi danych aplikacji działających w czasie rzeczywistym; Klasa do obsługi aplikacji biznesowych czułych na poziom opóźnienia pakietów i niedobór pasma; Klasa best effort do przesyłu pozostałych danych; Klasa do zarządzania siecią Gwarancje SLA W zależności od operatora i od klasy usług gwarancje SLA obejmują następujące parametry : Dostępność łącza; Średnie opóźnienie pakietów; Średnią utratę pakietów; Średnią wariancję opóźnienia. Z analizy postanowień umów SLA operatorów polskich wynika, że operatorzy starają się dopasować metody mierzenia parametrów do oczekiwań klientów. Oczekiwania klientów są wypadkową ich niewiedzy o zasadach działania sieci IP MPLS i informacji marketingowych operatorów oferujących usługi. Przykładowo, aby zaoferować klientowi mniejszą wartość opóźnienia pakietów operatorzy uciekają się do różnego rodzaju wybiegów: np. pomiary opóźnienia są wykonywane jednokierunkowo na odcinku PE PE (Provider Edge router). W ten sposób pomijają wszelkie zakłóce- 8

9 nia wnoszone przez najbardziej wrażliwy odcinek sieci, jakim jest ostatnia mila w polskich warunkach często realizowana drogą radiową lub za pomocą łącz operatora trzeciego. Parametry SLA są obliczane jako średnie wartości osiągnięte dla cyklicznie wysyłanej serii pakietów. Ze względu na możliwości systemów gromadzących dane pomiary są wykonywane przy zachowaniu interwału czasowego kliku minut i tak np. NASK w usłudze MPLS VPN wykonuje pomiary co 5 minut, wysyłając serię 10 pakietów o wielkości 1000 b. Tabela 2-1: Przykładowe parametry usługi MPLS VPN (NASK) objęte postanowieniami umowy SLA Parametr QoS Klasa Voice RT Klasa RT Video Klasa BusInt Klasa BusLan Klasa Effort Best Klasa Net- Con Gwarantowana przepustowość TAK TAK TAK TAK NIE TAK Straty pakietów TAK TAK TAK TAK NIE TAK Opóźnienie TAK TAK TAK NIE NIE TAK Jitter TAK NIE NIE NIE NIE NIE Tabela 2-2: Szacunkowe poziomy SLA dla łącza o przepustowości 2Mbps w sieci NASK MPLS Klasa Usługi/ Parametr Dostępność Czas reakcji na awarie Czas usunięcia awarii Opóźnienie pakietów Straty pakietów Jitter Best Effort 99,00 2h 16h BusInt BusLan i 99,00 2h 16h 75ms 0,2% - RT Voice i RT Video 99,00 2h 16h 50ms 0,1% 30ms Analizując dane zamieszczone w tabelach 2-1 i 2-2 należy pamiętać, że proponowana przez operatora telekomunikacyjnego gwarancja parametrów: opóźnienie pakietów, strata pakietów i jitter nie oznacza ścisłego zagwarantowania, że ten parametr nigdy nie zostanie przekroczony. To co gwarantuje operator telekomunikacyjny to fakt, że w skali miesiąca zostanie dokonanych około 8600 pomiarów i dla pakietów pomiarowych wynik średni nie przekroczy gwarancji. Tak więc uzyskane dane pomiarowe nic nie mówią o jakości transmisji w okresach pomiędzy wykonywaniem pomiarów. Nie możemy więc w tym przypadku mówić o ścisłych gwarancjach QoS Przykładowe usługi IP MPLS Na rynku polskim usługi IP MPLS są świadczone między innymi przez Netia S.A., TP S.A., GTS Energis, Exatel, Telekomunikację kolejową i NASK. Każdy z operatorów stosuje podobny sposób podejścia do zagadnienia QoS, jednak każdy nieco inaczej informuje o tym swoich klientów. Na przykład TP S.A. w usłudze IP VPN TP główny nacisk kładzie na priorytetyzację ruchu, która ma zabezpieczyć sieć klienta przed przeciążeniami oraz dostępność usługi [TP01] [TP02]. GTS Energis 9

10 w usłudze IP Solution zalet swojego rozwiązania upatruje w odizolowaniu ruchu klienta od innych usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci operatora oraz w możliwości jednoczesnego przesyłania w sieci usług głosowych i dostępu do Internetu [GTS01]. Exatel, podobnie jak GTS Energis, zwraca uwagę na możliwość jednoczesnej transmisji danych i rozmów głosowych dzięki zastosowaniu priorytetyzacji i klas usług [EX01]. Podane informacje zostały zaczerpnięte z materiałów zamieszczonych na stronach internetowych usługodawców. 2.2 Dostęp do Internetu Analiza oferowanych w Polsce usług dostępu do Internetu potwierdza obiegową opinię, że w chwili obecnej problem zapewnienia jakości transmisji danych w Internecie rozwiązywany jest poprzez zwiększanie dostępnego pasma, a nie mechanizmy QoS. Znakomita większość usług nie gwarantuje klientom nic. Usługi dostępu do Internetu dla klientów biznesowych i indywidualnych klientów operatorów są już sprzedawane z pełną gwarancją pasma ale tylko na obszarze sieci operatora dostarczającego Przykłady usług dostępu do Internetu o podniesionej jakości NASK Premium Internet Access (PIA) Usługa PIA objęta jest umową SLA w ramach sieci szkieletowej NASK. Gwarantowane przez NASK parametry SLA oraz wysokość i sposoby liczenia bonifikaty finansowej przedstawia tabela 2-3. Zamieszczone w niej dane zostały pobrana z materiałów informacyjnych NASK [NASK04]. Tabela 2-3: Parametry gwarantowane w Umowach Serwisowych SLA Parametry Umowa SLA Dostępność Usługi (miesięczna) Średnie Opóźnienie (miesięczne) Straty Pakietów (miesięcznie) Czas Reakcji Na Awarię (nie dłużej niż) Czas Usunięcia Awarii (nie dłużej niż) SLA EIA 98,00% - - 2h 24h SLA EIA PLUS 98,50% 150 ms 1,5% 2h 16h SLA PIA 99,00% 50 ms 0,5% 2h 8h SLA PIA PLUS 99,50% 50 ms 0,5% 1h 4h Tabela 2-4: Bonifikaty finansowe w Umowach Serwisowych SLA Parametry Umowa SLA Dostępność Usługi (miesięczna) Średnie Opóźnienie (miesięczne) Średnie straty pakietów (miesięcznie) Czas Usunięcia Awarii (nie dłużej niż) 10

11 EIA proporcjonalna do czasu niedostępności usługi część Abonamentu - - 1/30 Abonamentu za każdą Awarię trwającą dłużej niż gwarantowany Czas Usunięcia Awarii EIA PLUS proporcjonalna do czasu niedostępności usługi część Abonamentu 1/30 Abonamentu 1/30 Abonamentu 1/30 Abonamentu za każdą Awarię trwającą dłużej niż gwarantowany Czas Usunięcia Awarii PIA 99,00% - 98,00% - proporcjonalna do czasu niedostępności usługi część Abonamentu; poniżej 98,00% - proporcjonalna do czasu niedostępności usługi część Abonamentu * 1,5 2/30 Abonamentu 2/30 Abonamentu 1/30 Abonamentu za każde przekroczenie wielokrotności Czasu Usunięcia Awarii PIA PLUS 99,50% - 99,00% - proporcjonalna do czasu niedostępności usługi część Abonamentu; 98,99% - 98,00% - proporcjonalna do czasu niedostępności usługi część Abonamentu * 1,5; poniżej 98,00% - proporcjonalna do czasu niedostępności usługi część Abonamentu * 2 3/30 Abonamentu 3/30 Abonamentu 1/30 Abonamentu za każde przekroczenie wielokrotności Czasu Usunięcia Awarii SLA EIA i SLA PIA są gwarancjami zawartymi w cenie usługi EIA i PIA. Umowy SLA EIA PLUS i SLA PIA PLUS są przez NASK oferowane za dodatkową opłatą (tabela 2-4) Telia Sonera IP Transit Transport QoS TeliaSonera International Carrier oferuje usługę operatorską IP Transit z opcją Transport QoS [TE- LIA01]. W ramach tej opcji dostawca zapewnia transport danych klienta przez swoją sieć w trzech klasach usług : Real Time dedykowana dla aplikacji czasu rzeczywistego, takich jak VoIP; Business dla danych o wyższym priorytecie, takich jak aplikacje klient serwer; Best Effort klasa standardowa o najniższym priorytecie. Usługa jest dedykowana dla operatorów telekomunikacyjnych. Polityka QoS jest implementowana na styku sieci operatora korzystającego z usługi i Telia Sonera International Carrier w sposób statyczny. Ewentualne zmiany konfiguracji są wykonywane we wspólnym uzgodnieniu, na podstawie wyników analizy danych historycznych o ruchu zarejestrowanym na styku sieci. 11

12 3 Usługi dodane wymagające mechanizmów QoS Przez usługi dodane wymagające mechanizmów QoS w niniejszym raporcie będą rozumiane usługi teleinformatyczne, które do poprawnego działania wymagają usług transportowych zapewniających określone parametry jakościowe. Przykładem takiej usługi jest aplikacja realizująca usługę VoIP, która dla poprawnego działania wymaga zachowania określonych parametrów jakościowych. Na potrzeby raportu przyjęto następującą klasyfikację : IP TV, VoIP, wideokonferencje, radio internetowe, WEB 2.0, serwisy WWW udostępniające multimedia, gry on-line, treści 3D, przechowywanie danych, aplikacje webowe / software as a service, aplikacje krytyczne, peer to peer. Powyższy podział został dokonany z punktu widzenia użytkownika a tym samym wynika z postrzegania funkcjonalnego usług, czyli nie pokrywa się z klasyfikacją ze względu na cechy technicznej realizacji usługi lub wymagań w stosunku do zapewnienia QoS w sieci IP (np. za pomocą techniki P2P dostarczać różnorakie funkcjonalności: wymianę plików, rozmowy głosowe, telewizję internetową). 3.1 IP TV Usługi związane z dostarczeniem do klienta szeroko rozumianych usług telewizyjnych realizowanych w sieciach IP stawiają dotychczas największe wymagania dla sieci transportowych, zarówno ze względu na ogromne ilości danych do przesłania, jak i na największe oczekiwania klientów w zakresie zachowania jakości. Jednocześnie w tej grupie notuje się najbardziej spektakularne wzrosty sprzedaży. Klient Indywidualny Live IPTV Klient Indywidualny płatne usługi IP TV 1200 Liczba instalacji w tysiącach , I - VI 2004, I - VI 2004, VII - XII 2005, I - VI 2005, VII - XII 2006, I - VI Rysunek 3-1: Dane o usłudze IP TV dostarczanej przez PCCW NEC w Hong Kongu [NEC01] Do tej grupy można zaklasyfikować wszystkie usługi, które użytkownik postrzega przez pryzmat hasła marketingowego IP TV tj.: Live IP TV, Video on Demand (VOD), Network Personal Video Recorder (NPVD), kino internetowe. 12

13 3.1.1 Live IP TV Przez Live IP TV [WIK01] rozumie się udostępnienie klientowi sygnału telewizyjnego za pomocą sieci IP Video on Demand (VOD) Video on Demand (VOD) [WIK01] to dostarczenie na życzenie klienta w trybie ad-hoc treści wideo wybranej z biblioteki udostępnianej przez usługodawcę, gdzie usługodawca nie musi być jednocześnie dostawcą usługi telekomunikacyjnej Network Personal Video Recorder (NPVD) Network Personal Video Recorder (NPVD) [WIK01] to możliwość nagrania przez użytkownika na urządzeniu lokalnym (set-top box) fragmentu Live TV w celu późniejszego odtworzenia. Ważne jest oczekiwanie klienta aby proces nagrywania mógł się odbyć przy jednoczesnym niezakłóconym korzystaniu z innych usług np. oglądanie programu dostarczanego jako Live TV i jednoczesne nagranie programu nadawanego na innym kanale Kino internetowe Kino internetowe to forma ograniczonego, zdegenerowanego VOD [KIN01], [KIN02]. Ze względu na to że ograniczeniem dla powszechnego dostarczania VOD stał się problem przepustowości sieci szkieletowych można zaobserwować coraz odważniej pojawiające się inicjatywy symulowania w Internecie funkcjonalności kina. Taka usługa dostarczana jest podobnie do kina tradycyjnego, tj. poprzez stronę WWW rozgłaszany jest repertuar i godziny wirtualnych seansów. Po wykupieniu dostępu, o określonej godzinie można rozpocząć oglądanie filmu. W celu wprowadzenia przewidywanej inżynierii ruchu usługodawca udostępnia film o określonych godzinach dla określonej maksymalnej liczby użytkowników Przykładowe usługi z grupy IP TV Przykładem komercyjnej oferty szeroko rozumianej usługi IP TV jest usługa Videostrada dostarczana przez TP S.A. Usługa ta jest odwzorowaniem trendów ogólnoświatowych, bowiem oferta TP S.A jest wynikiem ogólnoświatowej strategii produktowej i technologicznej wszystkich spółek znajdujących się w grupie France Telecom. Usługa Videostrada TP [TP04] jest świadczona tylko i wyłącznie w obrębie sieci TP S.A. Wszelka transmisja danych odbywa się za pomocą wydzielonej sieci dedykowanej do realizacji Videostrady TP. Aby świadczyć usługę TP S.A wymaga zainstalowania u klienta swojego dedykowanego urządzenia CPE o nazwie handlowej Livebox, oraz swojego dedykowanego set-top boxa. Livebox to w praktyce modem ADSL obsługujący dwa kanały PVC (Permanent Virtual Circuits), gdzie jeden PVC jest przeznaczony do dostępu do Internetu, który jest udostępniany klientowi poprzez WiFi lub jeden dedykowany port Ethernet, a drugi PVC służy do przesyłu IP TV i jest skierowany na drugi port Ethernet dedykowany do łączności z set-top boxem. Przykładem usługi IP TV realizowanej w środowisku wielodomenowym jest Joost [JO01]. Jest to serwis wykorzystujący aplikację peer to peer do realizacji IP TV w sieci Internet. 13

14 Ważnym zjawiskiem są inicjatywy środowisk open source zmierzające do budowania wolnych odpowiedników aplikacji komercyjnych. Przykładem jest tu projekt MIRO [MI01]. Aplikacja MI- RO daje użytkownikowi podobną funkcjonalność jak Joost, ale poszerzoną o funkcje, które nie są implementowane w aplikacjach komercyjnych, takie jak: Wykonywanie kopii na dysk lokalny materiałów udostępnianych przez YouTube; Tworzenie niekomercyjnych kanałów i udostępnianie treści przez użytkowników; Obsługa sieci P2P BitTorrent; Obsługa treści HD (High Definition ). 3.2 Telefonia IP (VoIP) Do tej grupy funkcjonalnej można zaliczyć wszelkie usługi, które za pomocą sieci IP pozwalają realizować połączenia telefoniczne (rozmowy głosowe). Usługi VoIP są doskonałym przykładem jak jedną usługę funkcjonalną można dostarczać na wiele sposobów. Na rynku można zaobserwować dwa modele świadczenia usług VoIP, w oparciu o aplikację typu softphone lub w oparciu o sprzętową bramkę VoIP Softphone Jest to usługa realizowana w oparciu o platformę VoIP operatora telekomunikacyjnego i dedykowaną aplikację softphone np. usługa firmy IPFON [IP01] i aplikacja Express Talk. Rysunek 3-2: Softphone domyślnie proponowany użytkownikom przez IPFon Innym modelem realizacji usługi VoIP z użyciem softphone jest zastosowanie klienta sieci P2P z e- wentualną terminacją ruchu głosowego do sieci tradycyjnej za pomocą platformy operatora telekomunikacyjnego, np. Skype, Tlenofon, Gadu Gadu. 14

15 3.2.2 Bramka VoIP W przypadku, gdy usługodawca chce realizować usługę VoIP tak aby funkcjonalnie była ona zbliżona dla użytkownika do tradycyjnej telefonii stacjonarnej, w miejsce softphona stosowane jest urządzenie VoIP (bramka VoIP lub telefon VoIP). Usługodawcy często przygotowują ofertę prekonfigurowanych urządzeń gotowych do szybkiego podłączenia do sieci lokalnej użytkownika. Rysunek 3-3: Bramka VoIP Liksys PAP2 oferowana przez IPFON Rysunek 3-4: Telefon IP Linksys SPA941 oferowany przez IPFON Połączenia Konferencyjne Pewną specyficzną podgrupą usług VoIP są usługi pozwalające zestawiać połączenia konferencyjne (wielostronne). Jeśli takie połączenie jest zestawiane za pomocą platformy usługowej operatora telekomunikacyjnego, usługa nie generuje dodatkowych wymagań dla sieci IP QoS. W przypadku, gdy usługa jest realizowana za pomocą systemu (komputera) ulokowanego u jednego z uczestników połączenia konferencyjnego, gwałtownie rosną wymagania w zakresie pasma i QoS. W tej realizacji do jednego punktu jest skoncentrowana cały ruch VoIP i zapotrzebowanie na pasmo w tej lokalizacji jest równe sumie wszystkich połączeń VoIP uczestników konferencji. 3.3 Wideokonferencje Usługi wideokonferencyjne coraz powszechniej wkraczają w świat IP. Przez wiele lat, pomimo istnienia odpowiednich standardów, były realizowane głównie za pomocą łączy ISDN, dopiero gwałtowny rozwój infrastruktury szerokopasmowej doprowadził do udanych implementacji usług wideokonferencji w sieciach wydzielonych (przeważnie są to sieci korporacyjne) jak i z wykorzystaniem 15

16 zasobów Internetu. Najlepszym przykładem praktycznej implementacji usługi wideokonferencji w sieci IP jest usługa dostarczana przez aplikację P2P SKYPE, [SY01]. Na początku, gdy po raz pierwszy udostępniono w SKYPE funkcjonalność rozmowy wideo, usługa była realizowana w dosyć niskiej jakości, tj. do rozdzielczości QVGA (320 x 240 i do 15 klatek na sekundę). W chwili obecnej SKYPE pozwala na realizację połączeń z rozdzielczością VGA, czyli do rozdzielczości 640 x 480 i do 30 klatek na sekundę. 3.4 Radio internetowe Ciekawym typem usługi są Radia Internetowe, czyli dostarczenie do klienta sygnału radiowego poprzez sieć IP. Teoretycznie są to usługi o niewielkich wymaganiach w zakresie zapewnienia jakości w sieci IP, jednak ich specyfiką jest bardzo długi czas pracy tj. użytkownicy traktują te usługi jak radio tradycyjne, które zwyczajowo działa w tle w czasie wykonywania innych prac. Występują tu więc dwa zagadnienia, które decydują o trudności w zapewnieniu QoS dla usługi radio internetowe: Długość pojedynczego połączenia sięgająca od kilku do kilkunastu godzin; Wielość połączeń na pojedynczym łączu abonenckim. Klienci biznesowych często sygnalizują problem przeciążania łącz internetowych spowodowanych przez jednoczesne uruchomienie wielu sesji radia internetowego z sieci lokalnej. 3.5 WEB 2.0 / serwisy WWW udostępniające multimedia W tej kategorii szczególną uwagę należy zwrócić na serwisy społecznościowe pozwalające swoim użytkownikom publikować i oglądać treści multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem krótkich form wideo. Z punktu widzenia użytkownika jest to funkcjonalnie wydzielony typ usługi, który można określać jako oglądanie filmów YouTube lub oglądnie teledysków na Onet.pl. Zapotrzebowanie na treści publikowane przez zarządzającego serwisem WWW jest przewidywalne, to znaczy można przewidzieć, że zamieszczenie teledysku z bardzo popularną piosenką wygeneruje dodatkowy ruch. Jednak w sytuacji, gdy sami użytkownicy odpowiadają za zamieszczanie treści trudno jest przewidzieć jak będzie kształtować się ruch. Nie jest wiadomo kiedy zostanie zamieszczona treść wyjątkowo atrakcyjna, która wzbudzi nagłe zainteresowanie społeczności i w bardzo krótkim czasie wygeneruje ponadnormatywny przesył danych. 3.6 Gry on-line Ważnym obszarem usług komercyjnych jest rynek gier, który ewoluuje od produktów działających off-line, poprzez gry, które umożliwiają grę w jednej sieci LAN aż do gier umożliwiających wspólną rozrywkę dla setek tysięcy graczy podłączonych do Internetu. Wciągu ostatnich 20 lat produkcja gier komputerowych stała się poważnym biznesem, a granie w gry wideo to obecnie powszechna rozrywka. Rynek gier wideo dojrzał i generuje obecnie wielo- 16

17 miliardowe przychody (rys. 3-5). Warto zwrócić uwagę na fakt, że aktualnie średni wiek gracza podniósł się do 33 lat. Rysunek 3-5: Dane o światowy rynku gier Dane dla USA ([GRA01]) pokazują że 69 % Amerykanów gra w gry komputerowe, z czego około 44% często grających graczy deklaruje granie w gry on-line. Około 28 % (około 25 mln osób) spośród graczy on-line gra w gry, które wymagają interakcji w czasie rzeczywistym i tym samym są czułe na jakość transmisji danych. Zagadnienie gier wideo jest o tyle złożone, że jest to dziedzina cały czas dynamicznie się rozwijająca i sam podział gier na gatunki sprawia wiele kłopotów. Na rysunku 3-6 przedstawiono przykładową klasyfikację zaczerpniętą z materiałów Wikipedii. 17

18 Rysunek 3-6: Diagram klasyfikacji gier z definicji dostępnej na wikipedia.org Lista gatunków Za wikipedią można podać następującą klasyfikację gier: Bijatyki/Mordobicia (First Person Perspective -> First Person Shooter, Third Person Perspective) MMOG i MMORPG Wyścigi Computer Role-Playing (Roguelike, jrpg) Symulacje Sportowe Gry strategiczne Przykładowe gry interaktywne Z punktu widzenia sieci IP QoS najbardziej interesujące są interaktywne gry zręcznościowe np. DOOM i Counter-Strike jako przedstawiciel gatunku First Person Shooter. Tego rodzaju gry są doskonałym przykładem aplikacji, gdzie użytkownik oczekuje absolutnie perfekcyjnego przesyłu danych w czasie rzeczywistym, a każde zakłócenie transmisji może skutkować 18

19 utratą punktów z przyczyn technicznych co w efekcie da bardzo złą subiektywną ocenę usługi transportowej przez użytkownika. 3.7 Treści 3D Obecnie w Internecie przesyłane są treści 3D. Przykładem jest gra Secondo Life (Linden Lab, Polega ona na tworzeniu trójwymiarowego wirtualnego świata, w którym użytkownik sam kreuje swoją postać (avatar) oraz bierze udział w kreowaniu otaczającego ją wirtualnego świata. Zasadniczym celem gry jest symulacja świata rzeczywistego. Warto zwrócić uwagę, że na stronie WWW Secondo Life jest dział poświęcony wymaganiom, gdzie dosyć precyzyjnie podano wymagania na sprzęt określono parametry wykorzystywanego komputera PC oraz poinformowano jakich kart graficznych Secondo Life nie wspiera. Nieco dziwi natomiast fakt, że wymaganiom w zakresie podłączenia do sieci poświęcono bardzo mało uwagi. Oczekiwane łącze do Internetu określono jako Cable or DSL bez podania jakichkolwiek wymagań w zakresie pasma, opóźnienia, utraty pakietów lub wariancji opóźnień. Oczywiste jest, że trójwymiarowa gra realizowana w czasie rzeczywistym stawia duże wymagania na jakość transmisji. Zamieszczone na stronie informacje świadczą o stosunkowo niskim poziomie świadomości dostawcy usług co do wymagań transmisyjnych oferowanych aplikacji. Jest to prawdopodobnie związane z przewymiarowaniem sieci i nadal niewielką liczbą grających (po prostu problemy z jakością transmisji jeszcze się nie miały okazji ujawnić). Jednocześnie Linde Lab publikuje na swoich stronach Service Quality Metrics informacje jak jakość powszechnie dostępnego i używanego Internetu wpływa na możliwości świadczenia usług o znacznych wymaganiach co do jakości transmisji danych [SL01]. Inne usługi zakładające przesyłanie treści 3D w Internecie, takie jak generowanie obrazów trójwymiarowych na stronach WWW za pomocą VRML lub X3D, nie niosą już za sobą tak znacznych wyzwań. Operacje te są realizowane lokalnie na komputerze użytkownika i nie wiążą się z nimi poważne wymagania dla usług transmisji danych, [MAC01] [3D01]. 3.8 Przechowywanie danych Wobec rosnącej lawinowo ilości danych cyfrowych generowanych przez użytkowników domowych, a jednocześnie przy dużych problemach z wykonywaniem kopii w celach bezpieczeństwa w warunkach domowych, coraz większą popularnością cieszą się serwisy internetowe umożliwiające przechowywanie danych użytkownika, [ED04], [ED05], [ED06]. Poniżej omówionych jest kilka usług oferujących możliwość przechowywania danych Epartner.pl Polska firma Partner stworzyła serię usług związanych z przechowywaniem danych : edysk proste przechowywanie danych na dysku internetowym (usługa bezpłatna); max.edysk.pl wersja profesjonalna usługi Dysk.pl, [ED01]. Gwarantuje większe pojemności ale też, zgodnie z materiałami marketingowymi dostawcy usługi, wydzielone łącza. 19

20 Teoretycznie wykupując usługę max.edysk.pl użytkownik ma większą gwarancję szybkiego przesłania swoich plików Picasa Gogle Jest to jedna z najpopularniejszych usług zdalnego przechowywania danych, [ED02]. Picasa to usługa realizowana przez tandem aplikację instalowaną na komputerze użytkownika służącą do zarządzania zdjęciami i usługę Internetową służącą do publikowani w Internecie albumów z fotografią cyfrową (Picasa Web Album) istorage Omega iomega jako znany producent zewnętrznych pamięci masowych rozpoczął działalność w obszarze e-dysków, [ED03]. Pod względem funkcjonalnym usługa dostarczana przez iomega nie różni się znacząco od swojego polskiego odpowiednika z Partner.pl. Jest to ciekawa propozycja odpowiadająca oczekiwaniom klientów i realizowana zgodnie z kierunkiem rozwoju rynku. 3.9 Aplikacje webowe / Software as a service Ważnym obszarem w dziedzinie usług teleinformatycznych jest udostępnianie aplikacji jako usługi dostępnej w sieci (ang. Softwa-re as a Service SaaS). W tym modelu dostarczania aplikacji klient nie kupuje już nośnika z licencją oraz dedykowanej usługi jaką było przygotowanie platformy sprzętowej i utrzymanie aplikacji w tradycyjnym modelu ASP. Klient kupuje dostęp do aplikacji. Jedna aplikacja, utrzymywana na jednej platformie sprzętowej, jest współużytkowana przez wielu klientów. Bezpieczeństwo danych zapewnia się przez architekturę aplikacji i przydział praw poszczególnym użytkownikom. Istotną zaletą tego modelu jest duża elastyczność rozwiązania. Klient ma dużą swobodę w zwiększaniu i zmniejszaniu liczby kupowanych dostępów. Aplikacja nie wymaga od klienta posiadania żadnej infrastruktury, czyli aby wprowadzić aplikacje do użycia wystarczy zapewnić użytkownikowi komputer klasy PC z dostępem do sieci. Wśród głównych zalet modelu SaaS eksperci Gartnera wymieniają: łatwość użytkowania, szybkość wdrożenia, relatywnie niski koszt ponoszonych przez firmy inwestycji, minimalny stopień odpowiedzialności za działanie aplikacji. Obecnie SaaS jest skierowany głównie do klientów biznesowych i tym samym takie aplikacje są udostępniane w modelu SaaS. Przeważnie są to systemy CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), PSA (Product Services Automation), ERP (Enterprise Resource Planning) i MRP (Manufacturing Resource Planning). Jednocześnie można już zaobserwować coraz ciekawsze inicjatywy realizacji idei SaaS w segmencie klientów indywidualnych, a jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest usługa Dokumenty Google, czyli pakiet aplikacji biurowych wraz z funkcjonalnością pracy grupowej udostępniony poprzez WWW. Znaczący gracze światowi w tym segmencie rynku to między innymi: Salesforce.com, Concur Tech-nologies, Taleo, NetSuite, SAP. 20

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA Dostawców usług - ISP Bielsko-Biała - 27 stycznia 2008r. Dziękujemy za możliwość przedstawienia oferty usług telekomunikacyjnych SferaNET. Swoje kompetencje i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność gwarantowany czas usunięcia awarii zapisy w umowach Usługi

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji

Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji PREZENTACJA PRACY MAGISTERSKIEJ Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji Autor : Bogumił Żuchowski Kierujący pracą: dr inż. Maciej Stroiński PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Cel pracy

Bardziej szczegółowo

Multimedialna Platforma Espol HDTV

Multimedialna Platforma Espol HDTV Multimedialna Platforma Espol HDTV Publiczne usługi elektroniczne oraz infrastruktura IT - - solidny fundament budowy społeczeństwa informacyjnego II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin, 15

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

INTERNET. OFERTA PROMOCYJNA ważna od 01.09.2005 r. do 31.10.2005 r. wybierz jedną z promocji :

INTERNET. OFERTA PROMOCYJNA ważna od 01.09.2005 r. do 31.10.2005 r. wybierz jedną z promocji : Media-Com Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Długa 19 NIP: 646-25-04-548 REGON : 277497508 KRS : 0000200157 tel.: +48-32-326-46-18, fax : +48-32-325-05-81 http://www.media-com.com.pl/ info@media-com.com.pl INTERNET

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencje nowoczesne systemy komunikacyjne. Bartek Madej Veracomp SA

Wideokonferencje nowoczesne systemy komunikacyjne. Bartek Madej Veracomp SA Wideokonferencje nowoczesne systemy komunikacyjne. Bartek Madej Veracomp SA Definicja Wideokonferencji jak większość osób rozumie tą definicję? System informatyczny pozwalający na swobodną rozmowę grupy

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r.

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV transmisja kontentu TV w w sieci IP MPLS EXATEL KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV - ANALIZA RYNKU Sytuacja rynkowa. TVK ISP ISP & TVK Abonent końcowy Cloud TV - ANALIZA RYNKU Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2012-2015 Data publikacji: I kwartał 2012 Język: polski, angielski Zdaniem eksperta Rynek usług

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana oferta usług NASK

Zintegrowana oferta usług NASK Zintegrowana oferta usług NASK Oferta NASK Oferta usług w NASK: To nie tylko rejestracja i utrzymanie domen internetowych Ale równieŝ: Usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego Usługi dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

IPTV dla Operatorów. Wdrożenie Cyfrowej Platformy Espol HDTV w sieci Dostawcy Internetu. www.espol.com.pl

IPTV dla Operatorów. Wdrożenie Cyfrowej Platformy Espol HDTV w sieci Dostawcy Internetu. www.espol.com.pl IPTV dla Operatorów Wdrożenie Cyfrowej Platformy Espol HDTV w sieci Dostawcy Internetu www.espol.com.pl Zapraszamy do współpracy Niniejszy dokument skierowany jest do operatorów internetowych, którzy troszczą

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp.

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Cechy systemu: - możliwość zdalnego programowania i diagnostyki sterowników - łatwa rozbudowa - niezawodne działanie - bezpieczne połączenie szyfrowane przez tunel

Bardziej szczegółowo

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 O czym chcielibyśmy porozmawiać wygodne i tanie dojście do obiektu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi mgr inż. Krzysztof Szałajko Sieć komputerowa Zbiór urządzeń połączonych ze sobą za pomocą mediów transmisyjnych, umożliwiająca komunikowanie się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług PORADNIKI ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług Omówienie ISDN Zwykle użytkownik jest połączony z siecią przez linie analogowe.sygnały są potem digitalizowane a wewnątrz sieci cała komunikacja jest cyfrowa,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski Plan prezentacji 2 1. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 2. Architektura MPLS 3. Zasada działania sieci MPLS VPN 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r.

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Wyzwania stawiane przez rynek Przedsiębiorstwo wczoraj Przedsiębiorstwo dzisiaj Prosty model komunikacji wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Piotr Orlański Mariusz Gajewski CompFort Meridian Polska & BMC Software BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Warszawa, 11 czerwca 2015 DISASTER RECOVERY Środowisko bankowe Problem: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Konferencja RadioEXPO 2014 8 października 2014 Dariusz Wiśniewski Dyrektor Działu Secure Land Communications Airbus Defence & Space Airbus Group

Bardziej szczegółowo

NASK. Firewall na platformie operatora telekomunikacyjnego

NASK. Firewall na platformie operatora telekomunikacyjnego NASK Firewall na platformie operatora telekomunikacyjnego Czy ochrona styku z siecią niezaufaną musi być realizowana w naszej infrastrukturze? -Firewall posadowiony w firmowej infrastrukturze IT jest typowym

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

Telewizja w Internecie: fakty i wyzwania

Telewizja w Internecie: fakty i wyzwania Telewizja w Internecie: fakty i wyzwania Przemysław Frasunek Warszawa, 21.11.2012 Sytuacja na rynku (1) Fakt #1: zmieniają się przyzwyczajenia użytkowników i model konsumpcji multimediów 700 tys. polskich

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SREBRNA OSTOJA 17 lutego 2015 r. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody TelKonekt jest zabronione. KIM JESTEŚMY? TelKonekt jest operatorem świadczącym

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników NAJMŁODSI W SIECI Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników Raport z badania ilościowego 28 lipca 2014 2 Najmłodsi w sieci. Raport z badania ilościowego. O AUTORACH

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sieci ATM. Sebastian Zagrodzki. Sieci ATM p.1/25

Sieci ATM. Sebastian Zagrodzki. Sieci ATM p.1/25 Sieci ATM Sebastian Zagrodzki Sieci ATM p.1/25 Czym jest ATM? niskopoziomowy protokół sieciowy multimedialność: głos, obraz, dane bardzo dokładne ustalanie jakości usług (QoS) skalowalność Sieci ATM p.2/25

Bardziej szczegółowo

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI VoIP - integracja i skalowalność Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI Agenda wystąpienia: CLICO jako dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT (VAD), usługi profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Przyjrzyjmy się z bliska możliwością konfiguracji ruchu sieciowego. 1. Na początek pole Bandwidth Management z trzema zakładkami:

Przyjrzyjmy się z bliska możliwością konfiguracji ruchu sieciowego. 1. Na początek pole Bandwidth Management z trzema zakładkami: Routery DrayTek charakteryzują się bogatym zestawem narzędzi służącym do kształtowania ruchu w sieci LAN. Funkcje Bandwidth Management oraz aplikacje w zakładce Firewall umożliwiają w bardzo prosty a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Mini Ethernet. Start Ethernet

Mini Ethernet. Start Ethernet Internet dla budynków jednorodzinnych pobierania w nocy Parametry pobierania w dzień wysyłania [KBit] Nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy Mini Start Basic Optimum Max 1 2 4 8 12 0,5 1 2 4

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Usługi wideokonferencji

Usługi wideokonferencji Usługi wideokonferencji Ireneusz Tarnowski Wrocław, 25-06-2012 Informacje ogólne System wideokonferencyjny PLATON ma na celu realizację łączności audiowizualnej pomiędzy 22 MAN-ami tworzącymi konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS

LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS 1 Warunki zaliczenia części związanej z modelowaniem sieci Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo