System operacyjny 350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System operacyjny 350"

Transkrypt

1 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release Polski Pomoc online

2 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej dokumentacji opisano system wkrętarski Rexroth 350. Historia aktualizacji Wersja Stan Uwagi BS350 V2.200 Release Wersja dla systemu wkrętarskiego Rexroth 350 oraz systemu operacyjnego BS350 V2.200 Adnotacja ochronna Bosch Rexroth AG, 2010 Przekazywanie oraz kopiowanie niniejszej dokumentacji, powielanie i przekazywanie jej treści nie jest dozwolone, o ile nie zostanie to wyraźnie zaznaczone. Naruszenie powyższego zakazu zobowiązuje do odszkodowania za poniesione straty. Wszystkie prawa w przypadku udzielenia patentu lub wprowadzenia wzoru użytkowego są zastrzeżone (DIN 34-1). Ważność Wydawca Notyfikacja Wszelkie dane zostały podane jedynie w celu opisania produktu i nie należy ich rozumieć jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Zmiany w treści dokumentacji oraz w możliwości dostawy produktów są zastrzeżone. Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls skr. poczt D Murrhardt, Niemcy Fornsbacher Str. 92 D Murrhardt, Niemcy Tel.: +49 (0) Faks: +49 (0) Niniejsza dokumentacja udostępniona jest w formie pliku pdf. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. Oryginalna instrukcja obsługi została utworzona w języku niemieckim.

3 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 3/192 Spis treści 1 Informacje odnośnie niniejszej dokumentacji Ważność dokumentacji Dokumentacja dodatkowa Sposób prezentacji informacji Zasady bezpieczeństwa Symbole i oznaczenia Oznaczenia Skróty 11 2 Zasady bezpieczeństwa Informacje odnośnie niniejszego rozdziału Stosowanie i przekazywanie zasad bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące zastosowania Wskazówki dotyczące eksploatacji Wskazówki dotyczące czyszczenia Wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy Wskazówki dotyczące utylizacji Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Wprowadzenie Zakresy zastosowania Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Kwalifikacje personelu Ogólne zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii Zabezpieczenie przeciwko dotknięciu elementów elektrycznych Zabezpieczenie przed porażeniem prądem poprzez niskie napięcie zabezpieczające Zabezpieczenie przed niebezpiecznymi ruchami Zabezpieczenie przed polami magnetycznymi i elektromagnetycznymi podczas pracy i montażu Zabezpieczenie przed dotknięciem gorących elementów Zabezpieczenie podczas obsługi oraz montażu Ochrona podczas obchodzenia się z bateriami Ochrona przed przewodami znajdującymi się pod ciśnieniem 26 3 Zakres dostawy i wymagania systemowe Zakres dostawy Wymagania systemowe 28 4 Uruchomienie podstawowe Przegląd Wskazówki ogólne Zalecane okresy filtrowania (parametry gradientów) Wyszczególnienie etapów uruchomienia Montaż komórki sterującej wkręcaniem Montaż wrzeciona wkrętarki Montaż wkrętarki ręcznej ErgoSpin Montaż systemu kompaktowego CS Montaż systemu modułowego Moduły interfejsu (IM) Ustanawianie połączeń Zatrzymanie-silnika Włączanie komórki sterującej wkręcaniem Podłączenie komputera w celu programowania Podłączenie komputera Instalacja systemu operacyjnego BS350 na komputerze Uruchomienie BS Utworzenie portu programowania Logowanie do systemu wkrętarskiego(wprowadzanie hasła) Wysyłanie i zapisywanie Wysyłanie plików Zapisywanie danych Zabezpieczanie danych z funkcją kopii zapasowej Działanie systemu kompaktowego Konfiguracja - informacje ogólne Konfiguracja online Konfiguracja offline Ustawienie programu wkręcania Konfiguracja Tabela przyporządkowania PLC SE/CS Ustawienie czasu sterowania wkręcaniem Synchronizacja czasu z zewętrznym zegarem Sprawdzenie sekwencji działania Działanie systemu modułowego Konfiguracja - informacje ogólne Konfiguracja KE online Konfiguracja KE offline Konfiguracja kanałów sterujących wkręcaniem Ustawienie programu wkręcania Ustawianie aplikacji wkręcania Tabela przyporządkowania PLC SE Tabela przyporządkowania PLC KE Ustawienie czasu KE Sprawdzenie sekwencji działania Zapisana ( automatyczna ) konfiguracja kanałow Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin System kompaktowy System modułowy Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem 105

4 4/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Konfiguracja opcjonalnego modułu dodatkowego skanera kodu kreskowego Test wkrętarki Postępowanie z błędami Kody i klasy błędów Przegląd Kod - tabela przyporządkowania Klasy Funkcja resetowania Wyświetlacze LED i elementy obsługi System kompaktowy Zasilacz LTU350/ Moduł zasilający VM Jednostki sterujące SE352 i SE352M Zasilacze LT35x Jednostka komunikacyjna KE Wyświetlacz LED w stanie roboczym Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów LED na modułach interfejsu Przykłady błędów modułów interfejsu Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów na wyświetlaczu TFT Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Listy błędów Sprawdzenie sekwencji działania Kontrola czujnika Informacje o kanale sterującym wkręcaniem Informacja KE Informacje o komórce sterującej wkręcaniem Pamięć masowa KE E/A interfejs SE, CS/KE Magistrala Arcnet SE/KE Magistrala CAN Ethernet Dane magistrala polowa CS/KE Status magistrali polowej FF3/FF4 (wewnętrzna ścieżka sekwencyjna) Opis niektórych wybranych błędów Kod Kod 102/ Kod 204/ Kod 712/ Kod Kod 1206/ Kod Kod 23xx/24xx Wymiana uszkodzonych komponentów VM LT35x LTU350/1 (dla wkrętarki ręcznej ErgoSpin) SE/CS KE Moduły interfejsu Uzupełniona lista błędów Zasilacz (kod ) Czujnik pomiarowy (kod ) Wkrętarka ręczna ErgoSpin (kod ) Magistrala CAN (kod ) ARCNET (kod ) Moduł interfejsu (kod ) Aktualizacja komponentów CAN (kod ) Jednostka sterująca (kod ) Konfiguracja kanału (kod ) Tabela przyporządkowana PLC (kod ) Zmiana jednostki (kod ) Sterowanie sekwencyjne (kod ) Jednostka komunikacji(kod ) Sterowanie sekwencyjne (kod ) Konfiguracja (kod ) Sterownik wewnętrzny (kod ) Wyświetlanie danych (kod ) Strefa czasowa (kod ) Pobieranie oprogramowania sprzętowego (kod ) Błąd sprzętu (kod ) Błąd Open Protocol (kod ) Błąd PLC (kod ) Serwis i dystrybucja Serwis Dystrybucja Internet 190

5 1 Informacje odnośnie niniejszej dokumentacji W tym rozdziale przedstawiono ogólne informacje dotyczące niniejszej instrukcji. Ważność dokumentacji (Strona 6) Dokumentacja dodatkowa (Strona 6) Sposób prezentacji informacji (Strona 6)

6 6/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Ważność dokumentacji 1.1 Ważność dokumentacji Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do stanu oprogramowania od wersji V2.100 w systemie wkrętarskim 350. Funkcje dostępne od wersji V2.200 systemu wkrętarskiego 350 zostały odpowiednio zaznaczone. 1.2 Dokumentacja dodatkowa Należy zwrócić uwagę na aktualne instrukcje dla wszystkich komponentów systemu wkrętarskiego oraz dokumentację producenta maszyn i instalacji. Aktualna dokumentacja systemu do projektowania oraz dodatkowa dokumentacja znajdują się w wykazie mediów pod adresem: Ponadto należy przestrzegać ogólnie obowiązujących uregulowań prawnych oraz innych uregulowań europejskich, wzgl. krajowych organów ustawodawczych oraz przepisów BHP i ochrony środowiska obowiązujących w danym kraju. 1.3 Sposób prezentacji informacji Zasady bezpieczeństwa W tym rozdziale przedstawiono sposób prezentacji informacji, takich jak np. zasady bezpieczeństwa i symbole zawarte w niniejszej dokumentacji. W niniejszej dokumentacji systemu przed procedurą postępowania, stwarzającego niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub szkód materialnych, widnieją zasady bezpieczeństwa. Należy zachować opisane środki zapobiegające niebezpieczeństwom. Zasady bezpieczeństwa przedstawione są w następującej formie: HASŁO OSTRZEGAWCZE Rodzaj NIEBEZPIECZEŃSTWA Skutki Zapobieganie Symbol ostrzegawczy (np. niebezpieczne napięcie elektryczne): ostrzega przed niebezpieczeństwami lub szkodami albo podaje zakazy Znak ostrzegawczy (trójkąt ostrzegawczy): zwraca uwagę na niebezpieczeństwo Hasło ostrzegawcze: podaje skalę niebezpieczeństwa (klasę zagrożenia) Rodzaj niebezpieczeństwa: podaje rodzaj i źródło niebezpieczeństwa Skutki: opisuje skutki w razie nieprzestrzegania wskazówek Zapobieganie: podaje, w jaki sposób można uniknąć niebezpieczeństwa W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole ostrzegawcze:

7 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 7/ Sposób prezentacji informacji Tabulka 1 1: Symbol Zastosowane symbole ostrzegawcze Znaczenie Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwami dla zdrowia. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa poprzedzonych tym symbolem, w celu uniknięcia zranień lub śmierci. Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwami dla zdrowia spowodowanymi napięciami elektrycznymi lub prądem. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa poprzedzonych tym symbolem, w celu uniknięcia zranień lub śmierci. Zasady bezpieczeństwa opisują następujące klasy zagrożeń. Klasa zagrożenia opisuje ryzyko zaistniałe na skutek nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa. Hasła ostrzegawcze mają następujące znaczenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO Prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała. OSTRZEŻENIE Może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała. PRZESTROGA Może powodować obrażenia ciała lub szkody materialne NOTYFIKACJA Może powodować szkody materialne. Nieprzestrzeganie niniejszej informacji może prowadzić do zakłóceń trybu pracy.

8 8/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Sposób prezentacji informacji Symbole i oznaczenia Tabulka 1 2: Znak Przykład Symbole zastosowane w instrukcji Objaśnienie Warunek Przed rozpoczęciem kolejnych kroków należy się upewnić, ze podany warunek jest spełniony. Krok Ten znak symbolizuje pojedynczy krok. Kolejność czynności Podane kroki należy wykonać w podanej kolejności. Wynik czynności Ten znak symbolizuje wynik danej czynności Przykłady znajdują się w polu oznaczonym szarym kolorem i obrazują uprzedni stan faktyczny Oznaczenia Porada zawiera dodatkowe informacje, które nie są decydujące podczas pracy z systemem wkrętarskim, aczkolwiek są ważne i użyteczne. niebieski tekst Odnośniki do innych miejsc w teście oznaczono niebieskim kolorem. W pliku pdf istnieje możliwość bezpośredniego przejścia do odwołań poprzez kliknięcie w tym miejscu. Tekst pogrubiony Szczególne miejsca w tekście wyróżniono pogrubioną czcionką. Zaliczają się do nich elementy obsługi, odczyty ekranu lub ważne fragmenty tekstu. DMS Tensometr elektrooporowy. Urządzenie pomiarowe, które nawet przy niewielkich odkształceniach zmienia swój opór elektryczny i dlatego stosowane jest jako czujnik tensometryczny. Współczynnik filtracyjny momentu Dodatkowe parametry do określenia gradientu. KE Jednostka komunikacyjna. Służy do sterowania kilku jednostek sterujących i równocześnie do komunikacji między sterowaniami partnerskimi. Bufor pierścieniowy Bufor pierścieniowy zawiera ograniczoną ilość miejsca w pamięci. Jeśli wymagana jest większa ilość miejsca w pamięci, stare dane zostaną zastąpione najnowszymi. Aplikacja wkręcania W zakresie jednej aplikacji wkręcania ilość koordynowanych pozycji wkręcania wynosi 1 do n. Sterowanie wkrętarki Sterowaniem wkrętarki określa się system kompaktowy lub sterowanie wkrętarki w systemie modułowym z wieloma jednostkami wkręcania. Kanał sterujący wkręcaniem Kanał sterujący wkręcaniem obejmuje komponenty niezbędne do wykonania złącza śrubowego. W jego skład wchodzą: kompletne wrzeciono wkrętarki, sterownik, zasilacz oraz przewód podłączeniowy.

9 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 9/ Sposób prezentacji informacji Program wkręcania Program wkręcania koordynuje proces wkręcania/sekwencja wkręcania. Program podzielony jest na różne kroki wkręcania, dla których ustalono parametry wkręcania. Pozycja wkręcania Pozycja wkręcania określa zdefiniowane miejsce, w którym zostaje wykonane złącze śrubowe przy pomocy kanału sterującego wkręcaniem oraz programu wkręcania. System wkrętarski System wkrętarski to kompletny system zawierający wszystkie kanały sterujące wkręcaniem, niezbędne do wykonywania złączy śrubowych zdefiniowanego połączenia śrubowego. Komórka sterująca wkręcaniem Pojęciem komórki sterującej wkręcaniem określa się zainstalowany sprzęt co najmniej jednego kanału sterującego wkręcaniem oraz co najmniej jednego interfejsu danych służącego do komunikacji z programem serwisowym lub ze sterowaniem partnerskim. W jej skład wchodzą również programy i aplikacje wkręcania. 1 pozycja wkręcania 2 kanał sterujący wkręcaniem 3 komórka sterująca wkręcaniem 4 program 5 interfejs danych Moment progowy Moment progowy jest wielkością pomocniczą pomiaru kąta obrotu dla funkcji docelowej lub funkcji kontroli. Kontrola funkcji kąta rozpoczyna się w momencie, gdy tylko moment obrotowy mierzony na śrubie osiągnie pierwszy raz wartość zadaną jako moment progowy. Później moment progowy nie ma żadnego wpływu na procedurę wkręcania, z wyjątkiem korekty kąta.

10 10/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Sposób prezentacji informacji SE Jednostka sterująca. Każdy system kompaktowy składa się z pojedynczej jednostki sterującej. Kąt dopisany Kąt dopisany stanowi dodatkowy parametr do określenia gradientu. Sterownik Proces pomiaru granicy sprężystości Do sterowników należą - Sterowanie wkrętarki (SE lub system kompaktowy) - Jednostka komunikacyjna (KE) Proces ten wykorzystuje obliczenie gradientu w czujniku pomiarowym. Śruba jest dokręcana tak długo, aż osiągnie granicę plastyczności (fizyczną granicę plastyczności dla plastycznego obszaru odkształcenia). Systemowy pendrive W zakresie dostawy znajduje się pamięć USB, zawierająca m.in. program instalacyjny dla systemu operacyjnego BS350 oraz oprogramowanie sprzętowe i dokumentację systemu. Funkcja kontroli Parametry kontrolne Korekta kąta Funkcja docelowa Parametr docelowy Dodatkowe parametry Funkcja kontroli monitoruje zachowanie górnych i dolnych wartości granicznych podczas procedury wkręcania poprzez weryfikację danego parametru kontrolnego (n p. gradientu). Jeśli funkcja kontroli działa w trybie włączania, przekroczenie wartości granicznej powoduje natychmiastowe zakończenie kroku wkręcania. Jeśli funkcja nie pracuje w trybie włączania, wynik stopniowy zostaje określony jako NOK, nawet jeśli parametr docelowy został osiągnięty. Parametr kontrolny jest wielkością pomiarową (n. p. gradient) kroku wkręcania, który musi być zachowany w określonych granicach w celu bezpiecznego przeprowadzenia procedury wkręcania. Naruszenie granic może prowadzić do zakończenia kroku wkręcania. Korekta kąta stanowi dodatkowy parametr do pomiaru kąta obrotu. Ze względu na to, że kąt obrotu nie jest mierzony bezpośrednio przy śrubie, tylko nad elementem napędzanym, występują niewielkie odchylenia pomiędzy mierzonym kątem, a kątem przy śrubie na skutek skręcania elementu napędzanego momentem obrotowym. Odchylenie to można usunąć poprzez korektę kąta pod koniec procedury wkręcania (nigdy podczas wkręcania!). Jako parametr docelowy, wzgl. ostatni parametr kontrolny przyjmuje się w takim wypadku wartość kąta mierzoną pod koniec wkręcania po przekroczeniu momentu progowego (skręcanie elementu napędzanego zostanie wówczas cofnięte). Funkcja docelowa steruje poprzez kontrolę parametru docelowego (n p. momentu obrotowego) przebiegiem procesu danego kroku wkręcania oraz prowadzi do zakończenia kroku, jeśli parametr osiągnie swoją wartość docelową. Parametr docelowy jest wielkością pomiarową (n p. moment obrotowy) kroku wkręcania, która musi osiągnąć określoną wartość (wartość docelową) w celu pomyślnego przeprowadzenia procedury wkręcania. Osiągnięcie wartości granicznej prowadzi do zakończenia kroku wkręcania. Dodatkowe parametry to parametry danego kroku wkręcania, które mają wpływ na procedurę wkręcania(n p. zadana liczba obrotów, moment progowy), ale nie mogą jej przerwać.

11 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 11/ Sposób prezentacji informacji Skróty W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące skróty: Tabulka 1 3: Skróty dla komponentów systemu wkrętarskiego Skrót Objaśnienie BT356 Nośnik modułów System 350 dla maksymalnie 6 kanałów sterujących wkręcaniem CS System kompaktowy ES Wkrętarka ręczna ErgoSpin HMI Human Machine Interface IL Zintegrowana logika IM Moduł interfejsu IM24V Moduł interfejsu 24 V IMdev Moduł interfejsu DeviceNet IMenip Moduł interfejsu EtherNet/IP IMmtcp Moduł interfejsu ModbusTCP IMpdp Moduł interfejsu PROFIBUS DP IMpnio Moduł interfejsu PROFINET IO KE350 Jednostka komunikacyjna System 350 bez interfejsu DVI KE350G-IL Jednostka komunikacyjna System 350 z interfejsem DVI i zintegrowaną logiką LT35x Zasilacze w zależności od wytwarzanej wielkości dla stacjonarnego systemu dokręcania System 350 LTU350/1 Zasilacz dla ErgoSpin System 350 MC/DMC Czujnik pomiarowy NK350 Łącznik sieciowy System 350 NK350S Łącznik sieciowy System 350 z zewnętrznym napięciem zasilania SB356 System box System 350 dla maksymalnie 6 kanałów sterujących wkręcaniem SE352 Sterownik System 350 dla dwukanałowości SE352M Sterownik system 350 dla dwukanałowości z gniazdem dla modułu B. VM350 Moduł zasilający System 350

12 12/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Sposób prezentacji informacji

13 2 Zasady bezpieczeństwa W niniejszym rozdziale opisano podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z systemem wkrętarskim Rexroth. Rozdział zawiera ważne informacje, niezbędne do bezpiecznego stosowania systemów wkrętarskich Rexroth. Informacje odnośnie niniejszego rozdziału (Strona 14) Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (Strona 17) Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem (Strona 18) Kwalifikacje personelu (Strona 18) Ogólne zasady bezpieczeństwa (Strona 18) Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii (Strona 19)

14 14/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Informacje odnośnie niniejszego rozdziału 2.1 Informacje odnośnie niniejszego rozdziału Stosowanie i przekazywanie zasad bezpieczeństwa Nie instalować żadnych komponentów, ani nie eksploatować systemu wkrętarskiego Rexroth bez wcześniejszego dokładnego zapoznania się z dostarczoną dokumentacją. Należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz pozostałymi wskazówkami dla użytkownika każdorazowo przed rozpoczęciem pracy z systemem wkrętarskim Rexroth. Jeśli użytkownikowi nie udostępniono dokumentacji dla systemu wkrętarskiego Rexroth oraz jego komponentów, należy zwrócić się do stosownego przedstawiciela/dystrybutora firmy Bosch Rexroth. Osoby odpowiedzialne za bezpieczną eksploatację systemu wkrętarskiego Rexroth powinny domagać się niezwłocznego przesłania tych dokumentów. W razie sprzedaży, użyczenia i/lub innego rodzaju przekazania systemu wkrętarskiego Rexroth i jego komponentów na terenie Unii Europejskiej (UE), należy również wraz z nim przekazać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w języku Unii Europejskiej. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń! Nieprawidłowa obsługa systemu wkrętarskiego Rexroth oraz jego komponentów i nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek ostrzegawczych oraz nieprawidłowe ingerencje w urządzenia zabezpieczające mogą prowadzić do szkód materialnych, obrażeń ciała, porażenia elektrycznego a w przypadkach skrajnych do śmierci! Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

15 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 15/ Informacje odnośnie niniejszego rozdziału Wskazówki dotyczące zastosowania Przed pierwszym uruchomieniem systemu wkrętarskiego Rexroth oraz jego komponentów należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami, w celu uniknięcia obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. Należy zawsze przestrzegać niniejszych zasad bezpieczeństwa. W przypadku powstania szkód wskutek nieprzestrzegania wskazówek ostrzegawczych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz w dokumentacjach wszystkich komponentów systemu wkrętarskiego Rexroth Bosch Rexroth AG nie ponosi odpowiedzialności. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa. W przypadku gdy dokumentacja w niniejszym języku nie zostanie dokładnie zrozumiana, należy powiadomić dostawcę. Nienaganna i bezpieczna praca systemu wkrętarskiego Rexroth i jego komponentów wymaga prawidłowego i fachowego transportu, magazynowania, montażu oraz instalacji, starannej obsługi i utrzymania systemu w prawidłowym stanie technicznym. Sprawdzić produkt pod kątem ewidentnych braków, jak np. rysy na obudowie lub brakujące śruby albo uszczelki. Przed uruchomieniem upewnić się, że wszystkie uszczelki oraz zamknięcia połączeń wtykowych zostały prawidłowo zamontowane i nie są uszkodzone, aby zapobiec przedostaniu się cieczy i ciał obcych do produktu. Upewnić się, że wszystkie elektryczne przyłącza są zajęte lub zamknięte. Eksploatować wyłącznie całkowicie zamontowany produkt. Stosować produkty Rexroth wyłącznie w zakresie mocy podanym w odpowiednich danych technicznych. W żadnym wypadku nie obciążać produktów Rexroth mechanicznie w niedozwolony sposób. Nigdy nie stosować produktów Rexroth jako uchwytów lub stopni. Nie ustawiać żadnych przedmiotów na produktach Rexroth. Wolno stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne dopuszczone przez producenta. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów obowiązujących w kraju, w którym system wkrętarski Rexroth oraz jego komponenty są eksploatowane. Komponenty systemu wkrętarskiego Rexroth przeznaczone są do montażu w maszynach mających zastosowanie w obszarach przemysłowych. Należy zachować warunki otoczenia podane w danej dokumentacji produkcyjnej komponentu. Nowe komponenty należy pozostawić przed uruchomieniem na kilka godzin w celu zaaklimatyzowania się, w przeciwnym wypadku może dojść np.do skraplania się wody skondensowanej na obudowach sterowania. Upewnić się, że wszystkie elektryczne przyłącza są zajęte lub zamknięte. Eksploatować wyłącznie całkowicie zainstalowane komponenty. Zastosowania istotne dla bezpieczeństwa są dopuszczone jedynie w przypadku, gdy podano je wyraźnie i jednoznacznie w materiałach projektowych. W przeciwnym wypadku są wykluczone. Istotne dla bezpieczeństwa są wszystkie zastosowania, które mogą spowodować zagrożenia osób lub szkód materialnych. Informacje odnośnie zastosowania dostarczonych komponentów zawarte w danej dokumentacji produktu stanowią jedynie przykłady zastosowania i propozycje. Producent maszyny oraz monter urządzenia powinni samodzielnie dla indywidualnego zastosowania: sprawdzić przydatność dostarczonych komponentów oraz informacji odnośnie ich stosowania zawartych w danej dokumentacji, uzgodnić ich przydatność z zasadami bezpieczeństwa oraz normami obowiązującymi dla zastosowania oraz dokonać niezbędnych działań, zmian i uzupełnień. Nie wolno uruchamiać dostarczonych komponentów do czasu stwierdzenia, że maszyna lub urządzenie, w których zostały zamontowane są zgodne z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i normami obowiązującymi w danym kraju. Eksploatacja dozwolona jest wyłącznie przy zachowaniu krajowych przepisów EMV (Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej) w danym przypadku zastosowania. Wskazówki dotyczące instalacji zgodnej z EMV można znaleźć w dokumentacji danego komponentu. Zachowanie wartości granicznych żądanych przez przepisy krajowe należy do obowiązków

16 16/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Informacje odnośnie niniejszego rozdziału producenta urządzenia lub maszyny. Należy bezwzględnie przestrzegać danych technicznych, warunków przyłączeniowych i instalacyjnych, które użytkownik powinien pobrać z dokumentacji produktu. Przepisy obowiązujące w danym kraju, które użytkownik powinien uwzględnić Kraje Europejskie: Odpowiednie normy europejskie EN Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Krajowe Przepisy dla instalacji elektrycznych (NEC), Krajowy Związek Producentów Instalacji Elektrycznych (NEMA) oraz regionalne przepisy budowlane Kanada Canadian Standards Association (CSA) Inne kraje: International Organization for Standardization (ISO) International Electrotechnical Commission (IEC) Wskazówki dotyczące eksploatacji Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w kraju użytkowania oraz miejscu pracy. Zezwolić na dostęp do bezpośredniego obszaru eksploatacji urządzenia wyłącznie osobom autoryzowanym przez użytkownika. Powyższe obowiązuje również podczas postoju urządzenia. W przypadku awarii, lub innych nieprawidłowości wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przed ponownym uruchomieniem. Elektronikę sterowania i mocy dla technologii wkrętarskiej Rexroth użytkować wyłącznie w uziemionych sieciach. Użytkowanie w sieciach nieuziemionych (sieć IT) jest niedopuszczalne ponieważ może prowadzić do przeciążenia odstępów izolacyjnych i dróg upływu w systemie. Zgodnie z normą EN dopuszczalnym środkiem ochrony w tym przypadku jest uziemienie ochronne. Przewody doprowadzające do elektroniki sterowania i mocy muszą posiadać przewód ochronny PE. Należy zwrócić uwagę na wyrównanie potencjału elektrycznego między obrabianym przedmiotem a wkrętarką oraz jego płytą podporową, w celu zagwarantowania wyrównania potencjału elektrycznego wszystkich komponentów systemu. Zapewnić ochronę urządzenia poprzez zabezpieczenie przewodów podłączeniowych przed zwarciami w miejscu montażu Wskazówki dotyczące czyszczenia Należy przestrzegać następujących wskazówek, w celu zagwarantowania klasy ochrony IP komponentów (IP 54 w stanie zamontowanym): Zamknąć wszystkie otwory komponentów w systemie wkrętarskim Rexroth przy pomocy odpowiednich urządzeń zabezpieczających, tak aby środek czyszczący nie przedostał się do systemu. Nigdy nie stosować rozpuszczalników lub żrących środków czyszczących. Nie stosować do czyszczenia żadnych wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. Przestrzegać również wskazówek dotyczących czyszczenia zawartych w danej instrukcji obsługi dla odpowiedniego komponentu systemu Wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy Przeprowadzać zalecane prace konserwacyjne w odstępach czasowych opisanych w danej instrukcji obsługi dla odpowiedniego komponentu systemu.

17 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 17/ Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Upewnić się, że żadne połączenia przewodów, przyłącza i elementy konstrukcyjne nie będą poluzowane zanim zostanie odłączone ciśnienie i zasilanie urządzenia. Zabezpieczyć wyłączone urządzenie przed ponownym uruchomieniem Wskazówki dotyczące utylizacji Produkty Rexroth utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 2.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Wprowadzenie Produkty Bosch Rexroth zostały zaprojektowane i stworzone zgodnie z aktualnym stanem techniki. Przed dostawą produkty zostają poddane kontroli stanu pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Produkty mogą być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem może dojść do sytuacji powodujących szkody materialne i obrażenia ciała. Bosch Rexroth nie udziela gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności ani nie świadczy odszkodowań za szkody powstałe wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, ryzyko związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem ponosi użytkownik. Przed użytkowaniem produktów firmy Bosch Rexroth należy spełnić następujące wymagania, aby zagwarantować użytkowanie produktów zgodne z przeznaczeniem: Zakresy zastosowania Każda osoba mająca jakikolwiek kontakt z naszymi produktami powinna zapoznać się i zrozumieć odpowiednie przepisy bezpieczeństwa oraz dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Jeśli produktem jest sprzęt, należy go zachować w stanie oryginalnym, tzn.nie wolno przeprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych produktów. Nie wolno dekompilować produktów oprogramowania ani zmieniać ich kodów źródłowych. Nie wolno instalować ani eksploatować uszkodzonych lub zawierających błędy produktów. Przed uruchomieniem należy się upewnić, że na urządzeniach sterujących nagrana jest aktualna wersja oprogramowania sprzętowego (Release lub SP). Należy zagwarantować instalację produktów zgodnie z przepisami zawartymi w dokumentacji. System wkrętarski Rexroth jest systemem w którym można wykonywać, dokumentować i analizować połączenia śrubowe według dowolnie zaprogramowanych procedur. Informacje dotyczące zakresów zastosowania danych komponentów zawarte są również w ich dokumentacji. Bosch Rexroth nie udziela gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności ani nie świadczy odszkodowań za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego programowania lub konfiguracji systemu wkrętarskiego. Odpowiedzialność i ryzyko związane z programowaniem i konfiguracją systemu wkrętarskiego ponosi użytkownik.

18 18/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem W systemach wkrętarskich Rexroth można stosować wyłącznie akcesoria i podzespoły dopuszczone dla systemów wkrętarskich Rexroth. Nie wolno montować ani przyłączać niedopuszczonych komponentów. Powyższe obowiązuje dla kabli i przewodów należących do systemu wkrętarskiego Rexroth. W przeciwnym wypadku zagrożone jest bezpieczeństwo działania i systemu. 2.3 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem 2.4 Kwalifikacje personelu Zastosowanie systemu wkrętarskiego Rexroth oraz jego komponentów poza wymienionymi obszarami zastosowania lub w innych warunkach roboczych, niż te opisane w dokumentacji i danych technicznych uważa się za "niezgodne z przeznaczeniem". System wkrętarski Rexroth oraz jego komponenty nie mogą być stosowane: Jeśli warunki robocze nie spełniają przepisowych warunków otoczenia. Zabroniona jest np. eksploatacja pod wodą, przy dużej wilgotności powietrza, przy ekstremalnych wahaniach temperatur lub ekstremalnych temperaturach maksymalnych. Przy zastosowaniach, na które nie ma wyraźnego zezwolenia ze strony Bosch Rexroth. Należy koniecznie zwrócić uwagę na treść ogólnych wskazówek bezpieczeństwa zawartych w danej dokumentacji! Pracę z systemem wkrętarskim Rexroth może wykonywać wyłącznie wykształcony i wykwalifikowany personel. Oznacza to, że: Z systemem wkrętarskim Rexroth i w jego pobliżu może pracować wyłącznie odpowiednio wykształcony i wykwalifikowany personel. Personel można uznać za wykwalifikowany, gdy potrafi prowadzić montaż, instalację oraz eksploatację systemu wkrętarskiego Rexroth i jego komponentów oraz zapoznał się i zrozumiał wszystkie ostrzeżenia i przepisy bezpieczeństwa zamieszczone w niniejszej dokumentacji oraz w dokumentacjach danych komponentów. Ponadto wykwalifikowany personel musi być przeszkolony i uprawniony do włączania i wyłączania obwodów prądowych oraz urządzeń zgodnie z przepisami techniki bezpieczeństwa, do uziemiania obwodów prądowych oraz do ich celowego znakowania według wymagań roboczych. Powinien także mieć dopasowane wyposażenie bezpieczeństwa oraz odbyć szkolenie w zakresie pierwszej pomocy. Osoby wykonujące montaż, obsługę, demontaż lub konserwację produktów Rexroth nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i leków mających wpływ na zdolność reakcji. 2.5 Ogólne zasady bezpieczeństwa Niniejszy rozdział opisuje podstawowe i ogólne zasady bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Zasady bezpieczeństwa ostrzegają przed ogólnymi zagrożeniami, związanymi np. z użytkowaniem lub utylizacją produktu (lub jego komponentów). NIEBEZPIECZEŃSTWO Wysokie napięcie elektryczne oraz wysoki prąd rozładowania! Niebezpieczeństwo dla życia lub ciężkie zranienia ciała w wyniku porażenia prądem!

19 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 19/ Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrażające ruchy! Niezamierzone ruchy silnika stanowią zagrożenie dla życia, mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała lub szkody materialne! OSTRZEŻENIE Wysokie napięcie elektryczne w związku z błędnym przyłączeniem! Niebezpieczeństwo dla życia lub zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! OSTRZEŻENIE Osoby z rozrusznikami serca, metalowymi implantami oraz aparatami słuchowymi przebywające w bezpośrednim pobliżu wyposażenia elektrycznego są narażone na niebezpieczeństwo! PRZESTROGA Możliwe gorące powierzchnie na obudowie urządzenia! Niebezpieczeństwo obrażeń! Niebezpieczeństwo oparzenia! PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku nieprawidłowej obsługi! Obrażenia ciała poprzez zgniatanie, cięcie, skrawanie lub uderzenia albo w wyniku nieprawidłowej obsługi przewodów pod ciśnieniem! 2.6 Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii Zabezpieczenie przeciwko dotknięciu elementów elektrycznych Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie urządzeń i komponentów o napięciu ponad 50 V. W przypadku kontaktu z elementami o napięciu większym niż 50 V, mogą być one niebezpieczne dla osób i prowadzić do porażenia elektrycznego. Podczas pracy urządzeń elektrycznych niektóre ich elementy znajdują się przymusowo pod niebezpiecznym napięciem.

20 20/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii NIEBEZPIECZEŃSTWO Wysokie napięcie elektryczne! Niebezpieczeństwo dla życia, niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub ciężkie zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! Obsługę, konserwację i / lub naprawę tego urządzenia może wykonać personel wykształcony i wykwalifikowany do pracy z urządzeniami elektrycznymi. Należy przestrzegać ogólnych przepisów instalacji i przepisów bezpieczeństwa dotyczących pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Przed włączeniem należy ustanowić stałe przyłącze przewodu ochronnego do wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie ze schematem połączeń. Praca urządzenia również dla krótkotrwałych celów pomiaru i kontroli dozwolona jest wyłącznie z przyłączonym na stałe przewodem ochronnym w miejscach do tego przeznaczonych. Urządzenie należy oddzielić od sieci przed dostępem do części elektrycznych przewodzących napięcie większe niż 50 V Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Po odłączeniu napięcia sieciowego poczekać 10 sekund, aż system się wyładuje. Dopiero po tym czasie otworzyć obudowę i rozpocząć prace naprawcze/konserwacyjne. W przypadku elektrycznych elementów napędowych i filtrujących przestrzegać następujących zasad: Aby ingerować w urządzenie po jego wyłączeniu należy odczekać podany czas rozładowania elementów. Należy zmierzyć napięcie kondensatorów przed rozpoczęciem prac, aby wykluczyć niebezpieczeństwa w przypadku ich dotknięcia. Nie wolno dotykać elektrycznych miejsc przyłączeniowych elementów w stanie włączonym. Przed włączeniem urządzenia należy zamieścić na nim stosowne pokrywy i urządzenia ochronne zabezpieczające przed dotknięciem. Przed włączeniem należy zakryć i zabezpieczyć elementy przewodzące, aby zapobiec ich dotknięciu. Nie wolno dotykać elektrycznych miejsc przyłączeniowych elementów w stanie włączonym. Dla wielokanałowych systemów wkrętarskich nie można stosować zabezpieczeń ochronnych prądowych (RCD)! Zabezpieczenie przeciw pośredniemu dotknięciu musi zostać ustanowione w inny sposób, np. za pomocą zabezpieczenia nadmiarowoprądowego zgodnie z obowiązującymi normami. Dla urządzeń wmontowanych jako zabezpieczenie przeciwko bezpośredniemu dotknięciu elementów elektrycznych należy zapewnić zewnętrzną obudowę, jak np. szafę rozdzielczą. Należy zapoznać się i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z systemem lub prac serwisowych/konserwacyjnych. Kraje Europejskie: zgodnie z normą EN 50178/1998, punkt USA: Por. Krajowe Przepisy dla Instalacji Elektrycznych (NEC), Krajowy Związek Producentów Instalacji Elektrycznych (NEMA) oraz regionalne przepisy budowlane. Użytkownik ma obowiązek zawsze przestrzegać wszystkich określonych powyżej punktów.

21 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 21/ Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii W przypadku elektrycznych elementów napędowych i filtrujących przestrzegać następujących zasad: NIEBEZPIECZEŃSTWO Wysokie napięcie elektryczne oraz wysoki prąd rozładowania! Niebezpieczeństwo dla życia lub zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! Przed włączeniem należy w pierwszej kolejności uziemić lub połączyć przewodem ochronnym wyposażenie elektryczne, obudowę wszystkich urządzeń elektrycznych oraz silników z punktami uziemiającymi. Również przy testach trwających krótką chwilę. Przed uruchomieniem, również w celu przeprowadzenia prób, należy zawsze przyłączyć przewód ochronny lub połączyć z przewodem uziemiającym. Na obudowie mogą wystąpić wysokie napięcia, które powodują porażenie elektryczne. W przypadku wielokanałowych systemów wkrętarskich: Należy zawsze na stałe łączyć przewód ochronny wyposażenia elektrycznego oraz urządzeń do sieci zasilającej. Prąd rozładowania jest większy niż 3,5 ma. Stosować przynajmniej 10 mm 2 przekroju miedziowego dla tego połączenia przewodem ochronnym w jego całym przebiegu! W przypadku systemów kompaktowych dla ErgoSpin: Nie wymaga się stosowania 10 mm 2 przekroju miedziowego dla przewodu ochronnego. Prąd rozładowania jest mniejszy niż 3,5 ma. Naklejki ostrzegawcze Naklejka ostrzegawcza dla systemu kompaktowego (CS), nośnika modułu (BT) i system box (SB) wskazuje na zagrożenie porażenia prądem (miejsce naklejenia- patrz rysunek 2 1). obr. 2 1: Naklejki ostrzegawcze na systemie kompaktowym (CS), nośniku modułu (BT) i system box (SB). Naklejki ostrzegawcze widoczne na systemie kompaktowym przy otwartej osłonie, na system box przy otwartych drzwiach. obr. 2 2: Naklejka ostrzegawcza na systemie kompaktowym (CS) obr. 2 3: Naklejka ostrzegawcza na nośniku modułu (BT) i system box (SB).

22 22/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii OSTRZEŻENIE Niebezpieczne napięcie elektryczne wewnątrz urządzenia! Niebezpieczeństwo dla życia lub zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! Wyłączyć urządzenie. Odłączyć urządzenie od sieci. System kompaktowy (CS): Poczekać 90 sekund przed otwarciem urządzenia lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych, aż urządzenie się rozładuje. Nośnik modułu (BT) i system box (SB). Poczekać 10 sekund przed otwarciem urządzenia lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych, aż urządzenie się rozładuje. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zapoznać się i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi Zabezpieczenie przed porażeniem prądem poprzez niskie napięcie zabezpieczające Wszystkie przyłącza oraz zaciski z napięciami od 5 do 50 V w produktach Rexroth są niskimi napięciami zabezpieczającymi, które wykonane zostały bezpiecznie dla dotyku zgodnie z normami produktu. OSTRZEŻENIE Wysokie napięcie elektryczne w związku z błędnym przyłączeniem! Niebezpieczeństwo dla życia lub zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! Do wszystkich przyłączy i zacisków z napięciami od 0 do 50 Volt można przyłączyć elementy i przewody wykazujące niskie napięcie zabezpieczające (PELV = Protective Extra Low Voltage). Wolno przyłączać wyłącznie napięcia i obwody prądowe mające bezpieczne odseparowanie od niebezpiecznych napięć. Bezpieczne odseparowanie można osiągnąć stosując przykładowo transformatory izolujące, bezpieczne transoptory lub bezsieciowe zasilanie z baterii Zabezpieczenie przed niebezpiecznymi ruchami Niebezpieczne ruchy mogą być powodowane błędnym wysterowaniem przyłączonych silników. Przyczyny mogą być różnego rodzaju: zanieszczyszczone lub błędnie ułożone okablowanie lub oprzewodowanie błędy w obsłudze komponentów nieprawidłowe podanie parametrów przed uruchomieniem błędy w czujnikach pomiarowych i nadajnikach sygnału uszkodzone komponenty błędy w oprogramowaniu Błędy te mogą wystąpić bezpośrednio po włączeniu lub po pewnym nieokreślonym czasie pracy. Elementy nadzorujące w częściach napędowych w znacznym stopniu zamykają błędną funkcję w przyłączonych napędach. Biorąc pod uwagę ochronę osób, a w szczególności niebezpieczeństwo zranienia ciała i / lub szkody materialne taki stan nie może trwać samodzielnie. Do momentu zadziałania wbudowanych elementów nadzorujących należy z pewnością liczyć się z błędnym ruchem napędów, którego rozmiar zależy od rodzaju sterowania i stanu roboczego.

23 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 23/ Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrażające ruchy! Niebezpieczeństwo dla życia, zranienia, ciężkie obrażenia ciała lub szkody materialne! Zapewnić środki ochrony osobistej. Ochronę zapewnić poprzez zastosowanie elementów nadzorujących lub środków zaradczych znajdujących się po stronie urządzenia. Środki uzależnione są od specyficznych warunków urządzenia i przewidziane według analizy niebezpieczeństw i błędów. Do tego należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dla urządzenia. Poprzez wyłączenie, obejście lub błędną aktywację urządzeń bezpieczeństwa mogą wystąpić swobodne ruchy maszyny lub inne błędne funkcje. Unikanie wypadków, zranienia ciała oraz/ lub szkód materialnych: Nie wolno przebywać w obszarze ruchu maszyny i jej elementów. Możliwe środki zaradcze przeciw niezamierzonemu pojawieniu się osób: płot ochronny kraty ochronne pokrywa ochronna zapora świetlna Wystarczająca odporność płotów oraz pokryw przeciw maksymalnie możliwej energii ruchu. Umieścić łatwo dostępny wyłącznik awaryjny w bezpośredniej bliskości. Przed uruchomieniem instalacji sprawdzić działanie urządzenia wyłączenia awaryjnego. W przypadku błędnego działania wyłącznika awaryjnego nie pracować z urządzeniem. Zabezpieczenie przeciw niezamierzonemu rozruchowi poprzez zastosowanie obwodu wyłączenia awaryjnego. Przed dostępem lub interwencją w obszar niebezpieczny należy bezpiecznie unieruchomić napędy. Osie pionowe zabezpieczyć dodatkowo przed upadkiem lub opuszczeniem po wyłączeniu silnika przy pomocy: mechanicznej blokady osi pionowej zewnętrznych urządzeń hamujących, chwytających, zaciskających wystarczającego wyrównania wagi osi Za pomocą wyłącznika głównego wyłączyć wyposażenie elektryczne i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem podczas: prac konserwacyjnych i napraw czyszczenia długich przerw w eksploatacji W pobliżu elektroniki urządzenia i jej przewodów doprowadzających należy unikać pracy z urządzeniami o wysokiej częstotliwości, zdalnym sterowaniu i urządzeniami radiowymi. Jeśli nie można uniknąć zastosowania tych urządzeń przed pierwszym uruchomieniem, należy sprawdzić system oraz instalację pod względem ewentualnych błędnych funkcji we wszystkich używanych położeniach. W razie konieczności niezbędne jest specjalne badanie instalacji pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. W następujących przypadkach należy zamontować wspornik momentu obrotowego na wkrętarce ręcznej ErgoSpin: ESM od 10 Nm ESA lub ESV od 40 Nm Stosować wspornik momentu obrotowego, jeśli mają być wykonywane złącza śrubowe z wysokimi momentami obrotowymi przy zastosowaniu ręcznego wrzeciona wkrętarki.

24 24/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii Zabezpieczenie przed polami magnetycznymi i elektromagnetycznymi podczas pracy i montażu Pola magnetyczne i elektromagnetyczne istniejące w bezpośrednim otoczeniu przewodów przewodzących prąd oraz silnikowych magnesów trwałych mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób z rozrusznikami serca, implantami metalowymi oraz aparatami słuchowymi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Osoby z rozrusznikami serca, metalowymi implantami oraz aparatami słuchowymi przebywające w bezpośrednim pobliżu wyposażenia elektrycznego są narażone na niebezpieczeństwo! PPola magnetyczne i elektromagnetyczne mogą zakłócać i wpływać negatywnie na funkcjonowanie rozruszników serca, aparatów słuchowych oraz implantów metalowych. Może to stanowić zagrożenie dla osób, których dotyczy. Osobom z rozrusznikami serca i metalowymi implantami zabrania się wstępu do poniższych miejsc: Obszary, w których zamontowano urządzenia elektryczne i elementy lub w których powyższe elementy pracują lub są uruchamiane. Obszary w których składuje się, naprawia lub montuje elementy silników z magnesami trwałymi. Jeśli zaistnieje konieczność wkroczenia na taki teren osoby z rozrusznikiem serca, wówczas decyzję o wejściu powinien podjąć lekarz. Odporność na zakłócenia niedawno lub w przyszłości zaimplantowanych rozruszników serca jest różna, dlatego nie istnieją w tym przypadku ogólnie obowiązujące przepisy. Osoby mające w ciele metalowe implanty lub odłamki oraz aparaty słuchowe przed przekroczeniem granicy takiego obszaru powinny zasięgnąć opinii lekarza, ponieważ w takich miejscach mogą doznać uszczerbku na zdrowiu Zabezpieczenie przed dotknięciem gorących elementów PRZESTROGA Możliwe gorące powierzchnie na obudowach silnika i przekładni! Niebezpieczeństwo obrażeń! Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać powierzchni obudowy urządzeń w pobliżu gorących źródeł ciepła! Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać powierzchni obudowy silników i przekładni! Niebezpieczeństwo oparzenia! Podczas pracy lub po jej zakończeniu temperatury mogą wynosić ponad 60 C (140 F) w zależności od warunków zakładowych. Przed ingerencją należy dostatecznie schłodzić silniki po wyłączeniu. Należy nosić rękawice ochronne lub nie pracować przy gorących powierzchniach. Producent powinien przedsięwziąć środki zapobiegające obrażeniom spowodowanym na skutek oparzenia podczas docelowego użytkowania dla określonego zastosowania produktu końcowego, w maszynie lub urządzeniu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Do takich środków należą przykładowo: wskazówki ostrzegawcze, oddzielające wyposażenie ochronne (osłony lub ogrodzenie), dokumentacja techniczna.

25 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 25/ Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii Zabezpieczenie podczas obsługi oraz montażu Obsługa i montaż określonych elementów i komponentów przeprowadzone w nieprawidłowy sposób mogą prowadzić w niekorzystnych warunkach do zranień. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku nieprawidłowej obsługi! Obrażenia ciała poprzez zgniatanie, cięcie, skrawanie lub uderzenia! Należy przestrzegać ogólnych przepisów instalacji i przepisów bezpieczeństwa dotyczących obsługi i montażu. Należy stosować przystosowane urządzenia transportowe oraz urządzenia dla przeprowadzenia montażu. Poprzez stosowne środki zaradcze zapobiegać zakleszczeniom, zaciskom i zgnieceniom. Stosować wyłącznie przystosowane narzędzia. O ile zostało to zalecone należy stosować specjalne, dedykowane narzędzia. Stosować w prawidłowy sposób podnośniki i narzędzia. Jeśli jest to konieczne należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne (np. okulary ochronne, obuwie ochronne, rękawice ochronne). Nie przebywać pod wiszącymi ciężarami. Natychmiast usuwać wypływające na podłoże ciecze ponieważ stanowią one niebezpieczeństwo poślizgu. Przewody i kable należy układać zachowując dopuszczalny promień zgięcia, tak aby nie uległy uszkodzeniu i nie powodowały potknięcia się Ochrona podczas obchodzenia się z bateriami Baterie składają się z aktywnych chemikaliów umieszczonych w stabilnej obudowie. Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do zranień lub szkód materialnych. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku nieprawidłowej obsługi! Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do wybuchów lub oparzeń środkiem żrącym mogących powodować obrażenia. Nie próbować reaktywować baterii poprzez podgrzewanie lub stosowanie innych metod (niebezpieczeństwo wybuchu oraz poparzenia kwasem). Baterii nie można ładować, ponieważ w takim przypadku mogą eksplodować lub może nastąpić ich wyciek. Nie rzucać baterii do ognia. Nie rozkładać baterii na części pierwsze. Nie uszkodzić wbudowanych elektrycznych części w urządzeniu. Ochrona środowiska i utylizacja: Baterie umieszczone w produkcie stanowią w świetle przepisów materiał niebezpieczny podczas transportu drogą lądową, powietrzną i morską (niebezpieczeństwo eksplozji). Stare baterie należy utylizować osobno. Przestrzegać przepisów kraju w którym znajduje się urządzenie.

26 26/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii Ochrona przed przewodami znajdującymi się pod ciśnieniem Silniki schładzane cieczą lub powietrzem sprężonym oraz urządzenia z regulacją napędu i doprowadzenia z powietrzem sprężonym mogą być zaopatrywane zgodnie z wytycznymi materiałów projektowych częściowo przez doprowadzone zewnętrznie media pod ciśnieniem, takie jak powietrze sprężone, olej hydrauliczny, ciecz chłodząca i smar chłodzący. Nieprawidłowe obchodzenie się z zewnętrznymi systemami zaopatrywania, przewodami zasilającymi lub przyłączami może w tych przypadkach prowadzić do zranień lub szkód materialnych. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku nieprawidłowej obsługi przewodów pod ciśnieniem! Nieprawidłowe obchodzenie się z przewodami znajdującymi się pod ciśnieniem może prowadzić do wybuchów mogących powodować obrażenia. Nie próbować rozdzielać lub otwierać przewodów znajdujących się pod ciśnieniem (niebezpieczeństwo wybuchu) Przestrzegać przepisów eksploatacji danego producenta. Przed demontażem przewodów spuścić ciśnienie i środek. Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne (np. okulary ochronne, obuwie ochronne, rękawice ochronne). Natychmiast usuwać wypływające na podłoże ciecze. Ochrona środowiska i utylizacja: Media stosowane do eksploatacji produktu mogą mieć ewentualnie negatywny wpływ na środowisko. Media mające szkodliwy wpływ na środowisko należy utylizować osobno. Przestrzegać przepisów kraju w którym znajduje się urządzenie.

27 3 Zakres dostawy i wymagania systemowe Niniejszy rozdział zawiera informacje odnośnie zakresu dostawy i wymagań systemowych dla systemu operacyjnego Rexroth BS350. Zakres dostawy (Strona 28) Wymagania systemowe (Strona 28)

28 28/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Zakres dostawy Program serwisowy Rexroth BS350 w wersjach V2.1 V2.2 dostarczany jest na pendrive systemowym firmy Bosch Rexroth. Program stosowany jest do obsługi systemu wkrętarskiego 350 w następujących wersjach: System kompaktowy CS351 z wkrętarka ręczną ErgoSpin lub wrzecionem wkrętarki System modułowy 350 z wkrętarka ręczną ErgoSpin i/lub wrzecionem wkrętarki 3.2 Wymagania systemowe Informacje na temat wymagań systemowych w odniesieniu do obsługiwanych systemów operacyjnych zawiera rozdział Instalacja systemu operacyjnego BS350 na komputerze od strony 53. Poszczególne wymagania minimalne oraz zalecane odnośnie wydajności procesowa, wymaganej pamięci roboczej oraz wolnej pamięci na dysku twardym znajdują się w informacjach danego producenta systemu operacyjnego. Inne wymagania systemowe: Ethernet (TCP/IP) lub USB do podłączenia do systemu wkrętarskiego Rozdzielczość grafiki 800x600 (zalecana 1024x768) Zalecane: Mysz lub inne kompatybilne urządzenie wskazujące W przypadku gdy na komputerze operatora ma być aktywnych równocześnie kilka programów, zalecana jest odpowiednio wyższa wydajność systemu (procesor i pamięć robocza) niż ta podana przez poszczególnych producentów systemów operacyjnych. W systemie Windows XP z SP2 lub SP3 mogą wystąpić problemy z zaporą systemu, jeśli użytkownik BS350-nie posiada praw administratora. W takim wypadku administrator powinien odblokować dla BS350 port 7072 dla TCP/IP oraz port 7073 dla UDP.

29 4 Uruchomienie podstawowe W niniejszym dokumencie opisano uruchomienie systemu wkrętarskiego Rexroth 350 ze sprawdzeniem sekwencji działania. Obejmuje ono uruchomienie systemu kompaktowego CS351 z wkrętarką ręczną ErgoSpin lub wrzecionem wkrętarki oraz uruchomienie systemu modułowego z wrzecionem wkrętarki. Uruchomienie polega zasadniczo na uruchomieniu systemu, utworzeniu portu programowania (Ethernet lub USB), konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem i stworzeniu programów wkręcania z systemem operacyjnym BS350. Przyłączenie komórki sterującej wkręcaniem do sterowania partnerskiego (SPS) nie jest opisane w tym rozdziale. Informacje dotyczące zintegrowanej logiki znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Przegląd (Strona 30) Montaż komórki sterującej wkręcaniem (Strona 35) Podłączenie komputera w celu programowania (Strona 52) Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56) Działanie systemu kompaktowego (Strona 60) Działanie systemu modułowego (Strona 84) Zapisana ( automatyczna ) konfiguracja kanałow (Strona 100) Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin (Strona 102)

30 30/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Przegląd 4.1 Przegląd Wskazówki ogólne Uruchomienie komórki sterującej wkręcaniem z BT lub SB ma bardzo podobny przebieg. W niniejszej dokumentacji przedstawiono jako przykład uruchomienie komórki sterującej wkręcaniem z BT. Jeśli występują w opisie różne etapy uruchomienia dla BT i SB podano dla SB specjalne wskazówki. W przeciwnym wypadku obowiązuje jednakowy sposób postępowania. PRZESTROGA Błędne połączenia i otwarte sloty Na skutek błędnych połączeń i niezamkniętych slotów może dojść do uszkodzenia systemu i obrażeń. Przed uruchomieniem systemu należy zamknąć całkowicie i prawidłowo wszystkie przewody. Zakryć wolne sloty płytkami zaślepiającymi. Na dostarczonych komponentach zainstalowano oprogramowanie sprzętowe. W razie dokupywania lub wymiany tych komponentów należy zwrócić uwagę na kompatybilność wersji oprogramowania sprzętowego 1)! BS350 wyświetlanej w zakładce Test systemowy Informacja komórka sterująca wkręcaniem Oprogramowanie sprzętowe nowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla stosowanych komponentów. Dalsze informacje zawiera rozdział Postępowanie z błędami od strony 113. Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy nie jest dostępny nowy Service Pack w zakładce Pobierz 2) pod adresem Pod tym adresem można znaleźć również: Service Packs dla starszych wersji (jeśli istnieją) nowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego dalsze informacje na temat uaktualnienia/dostosowania do wersji starszej różnych wersji oprogramowania sprzętowego systemu wkrętarskiego Rexroth 350. NOTYFIKACJA Zagrożenie bezpieczeństwa systemu Pobieranie oprogramowania sprzętowego lub tworzenie kopii zapasowej/przywracanie podczas pracy systemu zagraża jego bezpieczeństwu. Przed rozpoczęciem pobierania oprogramowania sprzętowego lub tworzeniem kopii zapasowej/przywracaniem należy się upewnić, że system wkrętarski nie jest uruchomiony. Opis zastosowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego i pakietów serwisowych znajduje się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth ) Oprogramowanie sprzętowe dla BS350 oraz dla CS351, KE i SE musi posiadać tę samą wersję Release. LT35x, LTU350/1, komponenty wrzeciona wkrętarki i ErgoSpin mogą posiadać wersję oprogramowania sprzętowego inną niż sterowanie wkrętarki. 2) index.jsp

31 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 31/ Przegląd Zalecane okresy filtrowania (parametry gradientów) W kroku początkowym programu wkręcania parametryzowane jest obliczanie wartości gradientu przy pomocy parametrów gradientów. Szczególne znaczenie ma to w przypadku procesów wkręcania sterowanych granicą plastyczności. Jednym z tych parametrów jest tak zwany okres filtrowania, który służy do efektywniejszego ograniczenia awarii typowych dla odbiornika napędowego w sygnale gradientu. Okres filtrowania prowadzi do rozszerzonego wygładzenia przebiegu gradientu, powoduje jednak opóźnioną ocenę gradientu. Informacje ogólne odnośnie parametrów gradientu oraz szczególne odnośnie okresów filtrowania znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Okres filtrowania uzależniony jest od mechanicznych elementów napędu. W tabeli 4 1 przedstawiono zalecane przez Rexroth okresy filtrowania dla różnych odbiorników napędowych. Tabulka 4 1: Zalecane okresy filtrowania Oznaczenie Kod Numer zamówienia Okres filtrowania [ ] 1-krotny 2-krotny Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNK1A Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNK1C Przesunięty odbiornik napędowy BG 5 VNK3C Przesunięty odbiornik napędowy BG 5 VNK3C Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VNL3C Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VN1A ,72 Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VN2A ,72 Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VN2B ,72 Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VN1C ,72 Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VN2C ,72 Przesunięty odbiornik napędowy BG 2 2VNA Przesunięty odbiornik napędowy BG 2 2VNB Posuwowy odbiornik napędowy BG 4 4S ,18 42,35 Posuwowy odbiornik napędowy BG 3 3S ,4 28,8 Posuwowy odbiornik napędowy BG 3 3S ,4 28,8 Posuwowy odbiornik napędowy BG 2 2S ,95 37,89 Posuwowy odbiornik napędowy BG 2 2S ,95 37,89 Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VNS2A Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VNS2B Przesunięty odbiornik napędowy BG 3 VNS2C Przekładnia przyłączeniowa 3VMC ,72 Przekładnia przyłączeniowa 3VMC ,72 Przekładnia przyłączeniowa 3VMC ,72 Przekładnia przyłączeniowa 4VMC Przekładnia przyłączeniowa 4VMC ,5 45 Przekładnia przyłączeniowa 4VMC ,5 45 Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNK2A Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNK2A Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNK2B Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNK2B Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNK2C Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNK2C Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNL2A Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VNL2C Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VUK2D PE ,5 45 Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VUK2D ,5 45 Przesunięty odbiornik napędowy BG 4 VUL2D ,5 45 Głowica kątowa BG 2 2W ,71 51,43 Głowica kątowa BG 2 2W ,71 51,43 Głowica kątowa BG 2 2W ,71 51,43

32 32/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Przegląd Tabulka 4 1: Zalecane okresy filtrowania Oznaczenie Kod Numer zamówienia Okres filtrowania [ ] 1-krotny 2-krotny Głowica kątowa BG 3 3W ,71 51,43 Głowica kątowa BG 3 3W ,71 51,43 Głowica kątowa BG 3 3W ,71 51,43 Głowica kątowa BG 4 4W ,5 45,0 Głowica kątowa BG 4 4W ,0 48,0 Głowica kątowa BG 4 4W ,36 32,72 Głowica kątowa BG 4 4W ,4 28,8 Głowica kątowa W1H ,36 32,72 Głowica kątowa WH ,71 51,43 Głowica kątowa WH ,5 45,0 Głowica kątowa WH ,33 26,66 Głowica kątowa BG 2 2W ,36 32,72 Głowica kątowa BG 3 3W ,36 32,72 Głowica kątowa BG 3 3W ,36 32,72 Głowica kątowa BG 3 3W ,4 28,8 Głowica kątowa BG 4 4W ,36 32,72 Głowica kątowa BG 4 4W ,4 28,8 Przesunięty odbiornik napędowy BG 5 VUK3D PE ,5 45 Przesunięty odbiornik napędowy BG 5 VUK3D PE ,5 45 ErgoSpin ESA013S ,65 31,30 ErgoSpin ESA013G ,65 31,30 ErgoSpin ESA030S ,69 35,38 ErgoSpin ESA030G ,69 35,38 ErgoSpin ESA040S ,85 27,69 ErgoSpin ESA040G ,85 27,69 ErgoSpin ESA056S ,36 32,72 ErgoSpin ESA056G ,36 32,72 ErgoSpin ESA065S ,33 26,66 ErgoSpin ESA065G ,33 26,66 ErgoSpin ESA075S ,4 28,8 ErgoSpin ESA075G ,4 28,8 ErgoSpin ESA100S ,33 26,66 ErgoSpin ESA150S ,65 31,3 ErgoSpin ESA220S ,33 26, Wyszczególnienie etapów uruchomienia Poniższe rozdziały zawierają wyszczególnienie etapów uruchomienia dla: System kompaktowy CS351 (Strona 33) System modułowy 350 (Strona 34)

33 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 33/ Przegląd System kompaktowy CS351 Montaż wrzeciona wkrętarki (patrz strona 35) lub wkrętarki ręcznej ErgoSpin (patrz strona 36) Montaż systemu kompaktowego (patrz strona 36) Zastosowanie modułów interfejsu (patrz strona 42) Podłączenie wrzeciona wkrętarki (patrz strona 43) lub wkrętarki ręcznej ErgoSpin (patrz strona 44) do systemu kompaktowego Podłączenie systemu kompaktowego CS351 (patrz strona 44) do sieci Włączenie komórki sterującej wkręcaniem (patrz strona 49) Podłączenie komputera (patrz strona 52) Instalacja systemu operacyjnego BS350 (patrz strona 53) Uruchomienie BS350, ustawienie portu programowania, wprowadzenie hasła (patrz strona 54) do (Strona 55) Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem (patrz strona 61) i (Strona 77) Konfiguracja tabeli przyporządkowania PLC (patrz strona 80) Ustawienie programu wkręcania (patrz strona 78) Wysłanie, wzgl. zapisanie danych (patrz strona 58) Sprawdzenie sekwencji działania (patrz strona 82) Praca wkrętarki ręcznej ErgoSpin (patrz strona 102) obr. 4 1: Wyszczególnienie etapów uruchomienia dla systemu kompaktowego CS351 Informacje na temat uruchomienia kanału sterującego wkręcaniem z wkrętarką ręczną ErgoSpin znajdują się w punkcie Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin (Strona 102).

34 34/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Przegląd System modułowy 350 Montaż wrzeciona wkrętarki (patrz strona 35) lub wkrętarki ręcznej ErgoSpin (patrz strona 36) Zastosowanie elektroniki sterowania i mocy w BT/SB (patrz strona 36) Zastosowanie modułów interfejsu (patrz strona 88) Przydzielenie adresów BT 1 (patrz strona 36) Zastosowanie łącznika sieciowego NK350(S) 1 (patrz strona 40) Połączenie kilku BT/SB 1 (patrz strona 39) Ustanawianie połączeń (patrz strona 43) Włączenie komórki sterującej wkręcaniem (patrz strona 49) Podłączenie komputera (patrz strona 52) Instalacja systemu operacyjnego BS350 (patrz strona 53) Uruchomienie BS350, wprowadzenie hasła (patrz strona 54) Konfiguracja kanałów sterujących wkręcaniem (patrz strona 96) Ustawienie programu wkręcania (patrz strona 78) Wyślij i zapisz dane (patrz strona 56) Wysłanie tabeli przyporządkowania PLC KE (patrz strona 98) Ustawienie czasu KE (patrz strona 99) Sprawdzenie sekwencji działania (patrz strona 100) obr. 4 2: Wyszczególnienie etapów uruchomienia dla systemu modułowego 1 Tylko w przypadku trybu wielokanałowego z więcej niż jednym nośnikiem modułu lub system box

35 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 35/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem 4.2 Montaż komórki sterującej wkręcaniem Montaż wrzeciona wkrętarki Modułowa budowa wrzeciona wkrętarki umożliwia łatwe przykręcenie wszystkich podzespołów. Podczas przykręcania komponentów należy zachować specyficzne momenty dokręcania wyszczególnione w odpowiedniej instrukcji obsługi! W tabeli 4 2 wyszczególniono wszystkie momenty dokręcania dla prezentowanego przykładu. Příklad Wrzeciono wkrętarki z bezpośrednim odbiornikiem napędowym składa się z silnika EC (1), przekładni planetarnej (2), czujnika pomiarowego (3), bezpośredniego odbiornika napędowego (4) oraz sterowania czujnika pomiarowego (5) zgodnie z rysunkiem 4 3. (5) (1) (2) (3) (4) obr. 4 3: Modułowa budowa wrzeciona wkrętarki Podczas montażu wrzeciona wkrętarki z bezpośrednim odbiornikiem napędowym należy postępować w następujący sposób: 1. Przykręcić silnik EC (1) do przekładni planetarnej (2) uwzględniając przy tym moment dokręcania silnika EC (1) zgodnie z tabelą Przykręcić czujnik pomiarowy (3) do przekładni planetarnej (2) i dociągnąć kluczem hakowym uwzględniając przy tym moment dokręcania czujnika pomiarowego (3) zgodnie z tabelą Wetknąć bezpośredni odbiornik napędowy (4) na kwadrat czujnika pomiarowego (3) i przymocować dwoma śrubamiz łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym przy pomocy klucza imbusowego (rozmiar 8) (moment dokręcania zgodnie z DIN 13 arkusz 13) 4. Gniazdo sterowania czujnika pomiarowego (5) podłączyć do wtyczki czujnika pomiarowego (3) i zabezpieczyć nakrętką kołpakową 5. Wetknąć wtyczkę sterowania czujnika pomiarowego (5) do silnika EC (1) i zabezpieczyć nakrętką kołpakową 6. Drugie przyłącze na czujniku pomiarowym (3) zamknąć kołpakiem ochronnym (Notyfikacja: dostarczone przyłącze jest fabrycznie zamknięte kołpakiem ochronnym). Dla połączenia śrubowego silnika EC i czujnika pomiarowego z przekładnią planetarną należy zachować następujące momenty dokręcania: Tabulka 4 2: Momenty dokręcania EC i MC Rozmiar Typ Moment dokręcania [Nm] 2 EC MC /2DMC 43 ± 3 3 EC MC /3DMC 23 ± 3 4 EC MC /4DMC 33 ± 3 5 EC MC /5DMC 43 ± 3

36 36/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Montaż komórki sterującej wkręcaniem Montaż wkrętarki ręcznej ErgoSpin Szczegółowe informacje dotyczące montażu i uruchomienia wkrętarki ręcznej ErgoSpin zawiera instrukcja obsługi ErgoSpin ( ) Montaż systemu kompaktowego CS351 Szczegółowe informacje dotyczące montażu i uruchomienia systemu kompaktowego CS351 zawiera instrukcja obsługi CS351 ( B45) Montaż systemu modułowego Do zainstalowania elektroniki sterowania i mocy niezbędny jest w systemie modułowym system box SB356 lub nośnik modułów BT356. Oprócz modułu zasilającego VM350 BT/SB można wyposażyć w maksymalnie 6 kanałów sterujących wkręcaniem. Kanały sterujące wkręcaniem składają się z jednostki sterującej SE352(M), która steruje maksymalnie dwoma zasilaczami LT35x dla wrzeciona wkrętarki lub LTU350/1 dla wkrętarki ręcznej ErgoSpin. Działanie mieszane wrzeciona wkrętarki i ErgoSpin jest zawsze możliwe w jednostce SE352(M). Płytka na tylnej ścianie BT/SB łączy wszystkie moduły wsuwane i zasila je wymaganymi napięciami. Komunikację wewnątrz- i zewnątrzsystemową przejmuje jednostka komunikacyjna KE350 lub KE350G IL. Umieszcza się ją w miejscu szóstego zasilacza w najbardziej zewnętrznym slocie BT/ SB. Przy pomocy KE350 lub KE350G IL w pierwszym SB/w pierwszym BT można połączyć ze sobą maksymalnie 16 BT/SB poprzez łącznik sieciowy NK350 lub NK350S i łączniki kabla sieciowego NKL. W jednostce KE350G IL zintegrowana, dowolnie programowalna logika według IEC umożliwia dokonywanie wszelkiej automatyzacji procesu wkręcania. Niewykorzystane sloty należy zasłonić płytkami zaślepiającymi ze względów bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej. Przydzielenie adresów BT na szesnastkowym przełączniku kodującym W przypadku połączonych nośników modułu, wzgl. system boxów należy ustawić aktualny adres nośnika modułów na szesnastkowym przełączniku kodującym przed pierwszym uruchomieniem (patrz rys. 4 4). Tych samych ustawień należy dokonać w przypadku systemów kompaktowych (CS351x-D NK 1) ), podłączonych jako slave do systemu modułowego poprzez łączniki kabla sieciowego. 1) Takie systemy kompaktowe dostępne są od wersji V2.200 systemu wkrętarskiego Rexroth 350.

37 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 37/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem obr. 4 4: Szesnastkowy przełącznik kodujący Za pomocą tego przełącznika ustala się adres wewnętrznej magistrali. Ustawienie to pozwala na jednoznaczną identyfikację każdego kanału sterującego wkręcaniem. Adres uczestnika danego kanału sterującego wkręcaniem wynika z ustawionego adresu nośnika modułów/system boxów oraz używanego slotu. Można ustawić wartości od 0 F (adres0 15). NOTYFIKACJA Zakłócenie działania Zakłócenie działania przy ustawianiu adresu podczas pracy lub przez nieprawidłowo zaadresowane komponenty Adres ustalać zawsze przy wyłączonym systemie wkrętarskim. Nigdy nie rejestrować dwóch identycznych adresów nośnika modułów w jednej sieci. Zwracać uwagę, aby adres nośnika był jednoznaczny w danej sieci. Każdy szesnastkowy przełącznik kodujący posiada ustawiony fabrycznie adres 0 tz n. przy użyciu tylko jednego BT wszystkie kanały sterujące wkręcaniem posiadają poprawne adresy. Příklad Należy przydzielić adresy kanału sterującego wkręcaniem dla 7 kanałów przy połączeniu dwóch BT. Dodatkowo BT nr 0 nie wymaga żadnego ustawienia S1 (ustawienie fabryczne: S1 w pozycji 0). Na BT nr 1 należy ustawić S1 w pozycji 1 (patrz rys. 4 5). KE umieszczona jest w BT z najniższym adresem BT w slocie z najwyższym numerem (patrz Wyposażenie BT/SB (Strona 38)). Z powyższego wynika następujące logiczne adresowanie kanałusterującego wkręcaniem: na BT nr 0 Adresy kanału sterującego wkręcaniem 0.1 do 0.4, w slocie.5/ke: KE na BT nr 1: Adresy kanału sterującego wkręcaniem 1.1 do 1.3, sloty 1.4.5/KE: niewyposażone

38 38/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Montaż komórki sterującej wkręcaniem Adres BT obr. 4 5: Adresy kanału sterującego wkręcaniem w BT nr 0 i BT nr 1 dla podanego przykładu Systemy kompaktowe typu CS351x-D NK 1, które mogą pracować tylko jako slave w systemie modułowym posiadają zawsze adres kanału sterującego n.1 przy czym n = Takie systemy kompaktowe dostępne są od wersji V2.200 systemu wkrętarskiego Rexroth Wyposażenie BT/SB W jednym systemie wkrętarskim może pracować maksymalnie jedna KE(G IL) i 40 kanałów sterujących wkręcaniem! Sloty 1-6 na nośniku modułów / w system boxie mogą być wyposażone w kanał sterujący wkręcaniem (LT35x, LTU350/1, SE352(M)). KE350(G IL) musi być umieszczona w slocie KE(po prawej stronie nośnika modułów). W przypadku gdy kilka nośników modułów połączonych jest ze sobą poprzez łącznik sieciowy KE350(G IL)powinna być umieszczona w nośniku modułów, który zawiera również łącznik sieciowy NK350S. Najbardziej zewnętrzne miejsce po prawej stronie przewidziane jest wyłącznie do przyjęcia łącznika sieciowego NK350(S). Poniższe podzespoły należy wsunąć od przodu do oporu w BT/SB: Moduł zasilający VM Jednostka sterująca SE Zasilacz LT35x wrzeciona wkrętarki lub LTU350/1 dla ErgoSpin Jednostka komunikacyjna KE NOTYFIKACJA Otwarte sloty Niezamknięte sloty mogą spowodować uszkodzenia systemu. Zakryć wolne sloty płytkami zaślepiającymi. Zabezpieczyć za każdym razem elektronikę sterowania i mocy oraz płytki zaślepiające śrubami radełkowanymi.

39 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 39/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem Kanał sterujący Kanał sterujący Kanał sterujący wkręcaniem* lub KE350(G IL) SE LT LT NK350(S) Kanał sterujący wkręcaniem* Kanał sterujący wkręcaniem* Kanał sterujący wkręcaniem* VM350 * Kanał sterujący wkręcaniem: Jednostka sterująca SE352(M) obr. 4 6: Sloty pojedynczych modułów w BT356 Połączenie kilku nośników modułów (BT) i system boxów (SB) oraz połączenie systemów kompaktowych Można połączyć kilka nośników modułów (BT) / system boxów (SB) / systemów kompaktowych-w trybie slave (CS351x-D NK 1) ) poprzez łącznik sieciowy (NK350(S)) (patrz rysunek 4 7). Nośniki modułów (BT) mogą być przy tym umieszczone bezpośrednio nad sobą lub z boku obok siebie ("zwarte wyposażenie szafy rozdzielczej"), tzn. nie trzeba zachowywać odstępu. NOTYFIKACJA Przegrzanie przy zwartym wyposażeniu szafy rozdzielczej Jeśli nośniki modułów umieszczone są bezpośrednio obok siebie może dojść do powstania szkód materialnych na skutek przegrzania z powodu za wysokiej temperatury powietrza na wejściu (> 60 C). Należy zainstalować chłodzenie regulujące temperaturę powietrza na wejściu w BT356 do wartości maksymalnej 60 C. Kontrolować temperaturę powietrza na wejściu w BT356. Obowiązują następujące ograniczenia: Maksymalnie 6 kanałów sterujących wkręcaniem na jeden BT/SB Maksymalnie 1 kanał sterujący wkręcaniem dla CS351x-D NK Maksymalna całkowita długość wszystkich łączników kabla sieciowego: 150 m Maksymalna długość jednego łącznika kabla sieciowego: 50 m Jedna KE350 może obsługiwać maksymalnie 40 kanałów sterujących wkręcaniem (do 16 łączników sieciowych) Podczas gdy instalacja wkrętarska znajduje się w fazie wykonywania połączeń śrubowych, kanały sterujące wkręcaniem, które nie są wykorzystane przy wykonywaniu połączeń śrubowych nie mogą być włączane ani wyłączane lub cofnięte poprzez przycisk Reset. Włączanie i wyłączanie oraz Reset nieuczestniczących kanałów sterowania wkręcaniem może nastąpić tylko poza fazą wykonywania połączeń śrubowych. W przeciwnym wypadku zostanie zgłoszony błąd do potwierdzenia. 1) Takie systemy kompaktowe dostępne są od wersji V2.200 systemu wkrętarskiego Rexroth 350.

40 40/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Montaż komórki sterującej wkręcaniem Dzięki połączeniom dwupunktowym istnieją zdefiniowane fizyczne relacje. Status sieci sygnalizowany jest przez kolorowy wyświetlacz LED na łączniku sieciowym. Forma i czas przychodzących sygnałów jest przygotowana i udostępniania następnemu NK350. Powyższe obowiązuje również dla połączonych systemów kompaktowych w trybie slave- (CS351x-D NK), przy czym można skonfigurować tylko jeden (1) kanał sterujący wkręcaniem dla jednego systemu kompaktowego. Ponadto w nośniku modułów (BT) wzgl. w system boxie (SB) powinien być zainstalowany jeden łącznik sieciowy NK350(S) patrz. Příklad Adres BT 0 VM SE LT / LTU LT / LTU SE LT / LTU LT / LTU SE LT / LTU KE NK350S NK350S BT / SB Adres1 BT VM SE LT / LTU LT / LTU SE LT / LTU LT / LTU SE LT / LTU LT / LTU NK350 NK350 BT / SB Adres 2 BT VM SE LT / LTU LT / LTU SE LT / LTU LT / LTU SE LT / LTU LT / LTU NK350 NK350 BT / SB obr. 4 7: Połączenie kilku BT/SB BT SB VM KE SE LT LTU NK Nośnik modułów System box Moduł zasilający Jednostka komunikacyjna Jednostka sterująca Zasilacz dla wrzeciona wkrętarki Zasilacz dla wkrętarki ręcznej ErgoSpin Łącznik sieciowy Zastosowanie łącznika sieciowego NK350(S) Łącznik sieciowy (NK) oraz łączniki kabla sieciowego tworzą połączenie kilku BT/SB/CS351x-D NK i umożliwiają dzięki temu komunikację wewnątrz systemu wkrętarskiego.

41 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 41/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem NK350S posiada wewnętrzny zasilacz, który przejmuje napięcie zasilania całego systemu magistrali. Wymagany jest jeden łącznik dla każdej sieci. NK350S należy zamontować w BT356 (w SB356), w którym umieszczona jest centralna jednostka komunikacyjna KE350(G IL). Dla pozostałych SB/BT sieci wystarczy NK350. Systemy kompaktowe CS351x-D NK wyposażone są w NK350. X37 obr. 4 8: Slot dla NK350(S) w BT356 Wskazówki dotyczące montażu łączników sieciowych zawiera instrukcja projektowania "NK350 / NK350S" ( B69). Połączenie pojedynczych NK odbywa się przy pomocy dostarczonych łączników kabla sieciowego (NKLxxx) poprzez interfejsy XDAc1 (female) lub XDAc2 (male) (patrz rysunek 4 9). XDAc1 XDAc2 Szesnastkowy przełącznik kodujący obr. 4 9: Fragment NK350(S) z interfejsami XDAc1, XDAc2 i szesnastkowym przełącznikiem kodującym Przed pierwszym uruchomieniem połączonych BT/SB/CS351x-D NK należy ustawić aktualny adres nośnika modułów na szesnastkowym przełączniku kodującym. Za pomocą tego przełącznika ustala się adres wewnętrznej magistrali. Ustawienie to pozwala na jednoznaczną identyfikację każdego kanału sterującego wkręcaniem. Adres uczestnika danego kanału sterującego wkręcaniem wynika z ustawionego adresu nośnika modułów/system boxu oraz używanego slotu.

42 OK NOK FG C1 C2 C3 C5 C4 CS351 A 42/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Montaż komórki sterującej wkręcaniem Można ustawić wartości od 0 F (adres 0 15). Rysunek 4 10 przedstawia przykładowe ustawienie NK350(S) na nośniku modułów 2. Jeśli jeden z kanałów sterujących wkręcaniem umieszczony jest n p. w slocie 4 BT/SB, zostanie on jednoznacznie zidentyfikowany przez adres 2.4. Szesnastkowy przełącznik kodujący obr. 4 10: Szesnastkowy przełącznik kodujący na NK350(S) NOTYFIKACJA Moduły interfejsu (IM) Pętle Tworzenie pętli (przekazanie połączenia n p. przez ostatni nośnik modułu lub system box do pierwszego nośnika modułu lub system box) może prowadzić do uszkodzenia systemu. Nigdy nie łączyć kilkakrotnie nośników modułów/systemboxów ze sobą. Moduły interfejsu (IM) służą do transmisji danych (serwisu danych) oraz wymiany sygnałów sterujących ze sterowaniem partnerskim. Rexroth X3U A X3U4 XDVI X7E1 X6C1 X3U1 B1 B2 B1 X3C1 X3U2 B2 XDN1 Reset 1 B1 2 R UN/S TOP E R R OR R eset Reset 1 X3C Interfejs A Interfejs B1 Interfejs B2 X3U1 X3U2 X3U3 X7E 1 X3U1 X3U2 X3U3 XDVI X3U4 KE350G IL obr. 4 11: Interfejsy IM A, B1 i B2 na CS351/SE352M/KE350(G IL) Szczegółowe informacje odnośnie transmisji danych zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Szczegółowe informacje odnośnie wymiany sygnałów sterujących zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350.

43 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 43/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem Aby zastosować moduły interfejsu należy: Wsunąć moduł interfejsu w górną i dolną szynę prowadzącą do żądanego slotu w danym module do oporu, a następnie zabezpieczyć dołączonymi śrubami radełkowanymi od strony czołowej. NOTYFIKACJA Otwarte sloty Niezamknięte sloty mogą spowodować uszkodzenia systemu. Zakryć wolne sloty płytkami zaślepiającymi. Sloty w CS351/SE352M/KE350G IL Dopuszczalne moduły interfejsów poszczególnych slotów przedstawiono w tabeli 4 3. Tabulka 4 3: Dopuszczalne moduły interfejsów Slot Moduł interfejsu jest/używany przez CS351 1 SE352M KE350(G IL) A IMpdp, IMdev, IMpnio, IMenip, x x IMmtcp B1/B2 IM24V x x x 1 Niedostępny dla CS351x-D NK Nie jest konieczne używanie modułów interfejsu. W takim wypadku puste sloty należy zasłonić zaślepką Ustanawianie połączeń NOTYFIKACJA Nadmierne napięcie Uszkodzenie elektrycznych elementów Ustanowić połączenia w stanie beznapięciowym BT/SB Wrzeciono wkrętarki Wrzeciono wkrętarki przyłączyć przy pomocy przewodu podłączeniowego do systemu kompaktowego (CS) lub do zasilacza LT35x. Całkowita długość przewodu podłączeniowego zależy od rodzaju systemu wkrętarskiego: w przypadku przyłączenia do system box lub nośnika modułu: do 100 m w przypadku przyłączenia do systemu kompaktowego 230V do 25 m w przypadku przyłączenia do systemu kompaktowego 110 V do 15 m Zastosować odpowiednie odciążenie naciągu w celu uniknięcia załamania przewodu. Aby przyłączyć wrzeciono wkrętarki:

44 44/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Montaż komórki sterującej wkręcaniem 1. Umieścić wtyczkę przewodu podłączeniowego dla wrzeciona wkrętarki w gnieździe silnika EC-. 2. Zabezpieczyć nakrętką kołpakową wtyczkę w gnieździe silnika EC-. 3. Włożyć wtyczkę kątową przewodu podłączeniowego w następujący sposób: w systemie kompaktowym (CS) do interfejsu XDS2 w zasilaczu LT35x do interfejsu XDS2 4. Ustawić wtyczkę kątową w systemie kompaktowym, wzgl. w zasilaczu w żądanym kierunku wyjścia. 5. Zabezpieczyć nakrętką kołpakową wtyczkę kątową w systemie kompaktowym, wzgl. w zasilaczu. W przypadku system box (SB) należy zasadniczo stosować wtyczki kątowe w LT35x, tak aby drzwiczki system box były domknięte Wkrętarka ręczna ErgoSpin Wkrętarkę ręczną ErgoSpin przyłączyć przy pomocy przewodu podłączeniowego do systemu kompaktowego (CS) lub do zasilacza LTU350/1. Całkowita długość przewodu podłączeniowego zależy od rodzaju systemu wkrętarskiego: w przypadku przyłączenia do system box lub nośnika modułu: do 100 m w przypadku przyłączenia do systemu kompaktowego 230V do 25 m w przypadku przyłączenia do systemu kompaktowego 110 V do 15 m Aby przyłączyć wkrętarkę ręczną ErgoSpin: 1. Włożyć przewód podłączeniowy dla ErgoSpin do wtyczki na uchwycie wkrętarki ręcznej (zwrócić uwagę na rowki prowadzące i wgłębienia) i dokręcić mocno kołpakowe złącze śrubowe. 2. Włożyć wtyczkę kątową przewodu podłączeniowego w następujący sposób: w systemie kompaktowym (CS) do interfejsu XDS1 w zasilaczu LTU350/1 do interfejsu X3 3. Dokręcić mocno kołpakowe złącze śrubowe Podłączenie systemu kompaktowego CS351 do sieci System kompaktowy dostarczany jest z przewodem przyłącza sieciowego EU i wtyczką przyłącza sieciowego z zaciskami śrubowymi. Przewód przyłącza sieciowego można odkręcić od wtyczki przyłącza i dowolnie konfekcjonować. NOTYFIKACJA Stosowanie nieoryginalnych części Uszkodzenie systemu kompaktowego Stosować wyłącznie przewody przyłączy sieciowych firmy Rexroth. W programie dostawy firmy Rexroth można znaleźć odpowiednie przewody. Należy przestrzegać miejscowych przepisów. Interfejs przyłącza sieciowego (X1N) znajduje się poza przednim kołpakiem (patrz rys. 4 12).

45 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 45/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem QO XDS1 X1N CS351E-D CS351S-D obr. 4 12: Interfejs przyłącza sieciowego X1N w systemie kompaktowym Przyporządkowanie połączeń interfejsu przyłącza sieciowego X1N przedstawiono na rysunku 4 13 i objaśniono w tabeli PE 3 obr. 4 13: Przyłącza X1N Tabulka 4 4: Obłożenie pinów interfejs X1N Pin Sygnał Opis/Funkcja Napięcie/prąd PE PE Wyprzedzający przewód Potencjał PE ochronny 1 L1 Przyłącze sieciowe L1 230 V~ / 5 A, 120 V~ / 10 A 2 N Przyłącze sieciowe 230 V~ / 5 A, 120 V~ / 10 A zerowe 3 n.c Przyłącze sieciowe BT356 Przyłącze sieciowe ustanawiane jest na zaciskach przyłącza sieciowego interfejsu X1N1 (patrz rysunek 4 14 i tabela 4 5). Przyporządkowanie połączeń pokazane jest na wydruku po prawej stronie obok zacisków. W zależności od poboru mocy występują następujące przyłącza sieciowe nośnika modułów: 1-fazowe (1 x 230 V~ ±10 %) lub 3-fazowe (3 x 230 V~ ±10 %).

46 46/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Montaż komórki sterującej wkręcaniem 1. Włożyć przewód ochronny (przekrój minimalny 10 mm 2 Cu) do zacisku przyłącza PE i zabezpieczyć śrubą. 2. Włożyć kabel przyłączeniowy L1, L2, L3 (przekrój 4 mm 2 Cu) do przynależnego zacisku przyłącza i zabezpieczyć każdorazowo śrubą. L1 L2 L3 3 x 230 V 230 V N PE A 10mm 2 obr. 4 14: Zaciski przyłącza sieciowego interfejs X1N1 w BT356 Tabulka 4 5: Opis interfejsu X1N1 Zacisk Opis Napięcie/prąd L1 Faza V~ / 6.3 A L2 Faza V~ / 6.3 A L3 Faza V~ / 6.3 A PE Przewód ochronny 10 mm Przyłącze sieciowe system box SB356 Przyłącze sieciowe ustanawiane jest na zaciskach śrubowych przełącznika sieciowego (patrz rysunek 4 15 i tabela 4 6). Złącze przewodu ( 8 mm 13 mm) znajduje się w podstawie system box. Przyłącze sieciowe SB356 należy wykonać wraz z 3-fazowym przewodem ochronnym (PE) (4 x 2,5 mm 2 ). Jako ochronę przed zwarciem i zwarciem doziemnym należy zastosować 3-fazowe zabezpieczenie(16 A).

47 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 47/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem 1L1 3L2 5L3 PE obr. 4 15: Zaciski przyłącza sieciowego SB356 Tabulka 4 6: Opis zacisków przyłącza sieciowego w SB356 Sygnał Opis/Funkcja Napięcie/prąd PE Przewód ochronny Potencjał PE 1L1 Przyłącze sieciowe L V~ / 4,6 3,5 A 3L2 Przyłącze sieciowe L V~ / 4,6 3,5 A 5L3 Przyłącze sieciowe L V~ / 4,6 3,5 A Wybór napięcia Zaciski wyboru napięcia SB356 umożliwiają działanie system box w zakresie napięcia 380 V do 500 V. Dostarczony system box ustawiony jest na 400 V (patrz rysunek 4 16). Przegrody oddzielające interfejsu X1N4 przedstawiają logiczny podział 3 możliwych grup przyłączeniowych (G1 do G3) (patrz rysunek 4 16). NOTYFIKACJA Uszkodzenia spowodowane różnymi napięciami Różne napięcia sieciowe mogą powodować uszkodzenie elektroniki sterowania i mocy. Należy wykonać przyłącze o tej samej wartości napięcia dla wszystkich faz sieciowych! NOTYFIKACJA Różne obłożenie przyłączy sieciowych Uszkodzenie elektroniki sterowania i mocy Należy stosować wyłącznie zaciski wyboru napięcia grupy G1, G2 i G3 dla przyłącza sieciowego. Nie zajmować przyłącza urządzeń. NOTYFIKACJA Różne obłożenie przyłączy jednej grupy Zniszczenie urządzenia Należy zawsze podłączać przyłącza jednej grupy. Nie zajmować jednocześnie różnych grup.

48 48/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Montaż komórki sterującej wkręcaniem NOTYFIKACJA Nieprawidłowe okablowanie Uszkodzenie elektroniki sterowania i mocy Podłączać przyłącze sieciowe zawsze na górnym rzędzie zacisków (patrz tabela 4 7) Dolny rząd zacisków pozostawić całkowicie okablowany. Kolejność zacisków dla przyłącza sieciowego Podłączanie urządzeń } obr. 4 16: G1 G2 G3 G4 Zaciski wyboru napięcia X1N4 z grupami przyłączeniowymi G1, G2 i G3 Tabulka 4 7: Zaciski wyboru napięcia Pin Sygnał Opis Napięcie/prąd 1 PE Przewód ochronny Potencjał PE G1 2 L1 Przyłącze sieciowe L1 380 V~ 415 V~ / 4.6 A 3 L2 Przyłącze sieciowe L2 380 V~ 415 V~ / 4.6 A 4 L3 Przyłącze sieciowe L3 380 V~ 415 V~ / 4.6 A G2 5 L1 Przyłącze sieciowe L1 440 V~ 480 V~ / 3,9 A 6 L2 Przyłącze sieciowe L2 440 V~ 480 V~ / 3,9 A 7 L3 Przyłącze sieciowe L3 440 V~ 480 V~ / 3,9 A G3 8 L1 Przyłącze sieciowe L1 500 V~ / 3.5 A 9 L2 Przyłącze sieciowe L2 500 V~ / 3.5 A 10 L3 Przyłącze sieciowe L3 500 V~ / 3.5 A G4 11 L1 Podłączanie urządzeń L1 230 V~ / 7,5 A 12 L2 Podłączanie urządzeń L2 230 V~ / 7,5 A 13 L3 Podłączanie urządzeń L3 230 V~ / 7,5 A Zatrzymanie-silnika Informacje na temat zatrzymania-silnika zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350.

49 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 49/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem Włączanie komórki sterującej wkręcaniem System kompaktowy NOTYFIKACJA Nadmierne napięcie Może dojść do uszkodzenia komponentów Włącznik/wyłącznik CS można uruchomić po uprzednim utworzeniu wszystkich połączeń przewodów i sprawdzeniu ich pod względem prawidłowego osadzenia. Wyświetlacze LED obr. 4 17: LED na części przedniej Tabulka 4 8: Stany LED LED Wyświetlacz Diagnoza wyłączone niebieski zielony miga na zielono miga na czerwono Brak zasilania sieciowego lub zasilania niskim napięciem Występuje napięcie sieciowe i niskie napięcie Gotowy do pracy Aktywne sterowanie sekwencyjne, brak gotowości do pracy. brak systemu Błąd systemu OK/NOK zielony Ocena połączenia śrubowego: OK miga na czerwono wyłączone zielony miga na czerwono/ zielono czerwony Ocena połączenia śrubowego: NOK Niedokręcony przekaźnik silnika Dokręcony przekaźnik silnika Zgłoszenie zasilacza Błąd przekaźnika silnika FG zielony Odblokowanie zasilacza RUN/STOP (tylko przy CS... IL) ERROR (tylko przy CS... IL) wyłączone zielony czerwony miga na czerwono Brak odblokowania zasilacza Uruchomiony IndraLogic zatrzymany IndraLogic Błąd IndraLogic

50 50/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Montaż komórki sterującej wkręcaniem System modułowy NOTYFIKACJA Nadmierne napięcie Może dojść do uszkodzenia elektroniki sterowania i napięcia. Zasilanie napięciem BT wzgl. włącznika/wyłącznika SB (pod drzwiczkami)można włączyć, jeśli wszystkie moduły zostały całkowicie wsunięte i zabezpieczone śrubami radełkowanymi oraz utworzono wszystkie połączenia przewodów i sprawdzono je pod względem prawidłowego osadzenia. Wyświetlacze LED Wyświetlacze LED VM, SE, LT i KE podczas fazy włączenia/uruchomienia, w stanie gotowości oraz w trybie wkręcania przedstawiono w tabeli 4 9 do Wskazówki odnośnie stanów roboczych zawiera instrukcja projektowania dla poszczególnych komponentów. Faza włączenia/ uruchomienia Tabulka 4 9: Faza włączenia/uruchomienia VM SE LT KE Zielony (statyczny) 4 Czerwony (statyczny) Czerwony (statyczny) miga na zielono/ czerwono Wyłączone Czerwony (statyczny) Czerwony (statyczny) Stan gotowości Tabulka 4 10: Stan gotowości VM SE LT KE Zielony (statyczny) Zielony (statyczny): gotowy do pracy Zielony (statyczny): gotowy do pracy Zielony (statyczny): gotowy do pracy Czerwony (miga): Błąd Czerwony (statyczny): Błąd Czerwony (statyczny): Błąd miga na zielono/ czerwono: Zgłoszenie do magistrali CAN 4 Miga na czerwono: nie wykonano wcześniej żadnych złączy śrubowych. Wyłączone Wyłączone

51 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 51/ Montaż komórki sterującej wkręcaniem Tryb wkręcania Tabulka 4 11: Tryb wkręcania VM SE LT KE Zielony (statyczny) Zielony (statyczny): gotowy do pracy Zielony (statyczny): gotowy do pracy Zielony (statyczny) Czerwony (miga): Błąd Czerwony (statyczny): Błąd Zielony (miga): Łańcuch awaryjny przerwany 1 4 Czerwony (miga): Złącze śrubowe NOK Wyłączone, jeśli brak sterowania silnika Wyłączone Zielony (statyczny): Złącze śrubowe OK Zielony (statyczny) w trybie wkręcania Czerwony (migotający): Ruch danych w magistrali sterowania Wyłączone: podczas wykonywania złączy śrubowych po cyklu pracy przy włączniku Zielony (migotający): Ruch danych w magistrali danych 1 w przypadku LTU tylko przy skonfigurowanej funkcji zatrzymania awaryjnego Szczegółowe informacje dotyczące wyświetlaczy LED innych (np. błędnych) stanów roboczych zawiera rozdział Postępowanie z błędami od strony 113.

52 OK NOK FG C1 C2 C3 C5 C4 CS351 A 52/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Podłączenie komputera w celu programowania 4.3 Podłączenie komputera w celu programowania Podłączenie komputera System wkrętarski programowany jest przy pomocy podłączonego komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym BS350. Dla podłączenia do komputera dostępne są następujące interfejsy: Rexroth 1 B1 B 2 A X3U4 1 XDVI X7E1 X3U1 X6C1 X3C1 X3U2 XDN1 2 R UN/S TOP E R R OR R eset X3C 1 B1 B2 Reset 1 2 Port USB X3U3 Złącze Ethernet X7E1 1 2 X7E 1 X3U1 X3U2 X3U3 XDVI X3U4 KE350G IL obr. 4 18: Port USB i złącze Ethernet system kompaktowy (CS351) i KE350(G IL) Frontowe drzwiczki SB mogą pozostać otwarte podczas uruchomienia, aby możliwe było przeciągnięcie kabla programującego, wzgl. kabla Ethernet. Programowanie systemów kompaktowych CS351x-D NK (od wersji V2.200 systemu wkrętarskiego Rexroth 350) odbywa się za pośrednictwem jednostki komunikacyjnej (KE) systemu modułowego Podłączenie do portu programowania USB Podłączenie powinno odbywać się za pośrednictwem przewodu programującego USB Podłączenie do złącza Ethernet Działanie systemu wkrętarskiego przez Ethernet wymaga wyposażenia komputera w kartę złącza Ethernet do pracy w sieci. Szczegółowe informacje odnośnie ustawienia złączy Ethernet znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350!

53 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 53/ Podłączenie komputera w celu programowania Instalacja systemu operacyjnego BS350 na komputerze W niniejszym rozdziale opisano instalację systemu operacyjnego BS350 na komputerze. Niezbędne wymagania i etapy są zróżnicowane w zależności od instalowanej wersji V2.100 lub V Wymagania systemowe dla wersji V2.100 Komputer operatora (PC) powinien mieć zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych: Windows 2000 Windows XP Service Pack 3 Instalacja na komputerze z systemem Windows NT lub Windows Vista nie jest możliwa. Inne wymagania systemowe: 1 port USB 1.1. dla podłączenia kabla USB Zalecane: Mysz lub inne kompatybilne urządzenie wskazujące Wymagania systemowe dla wersji V2.200 Komputer operatora (PC) powinien mieć zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych, przy czym muszą być spełnione wymagania systemowe systemu operacyjnego, np. odnośnie wydajności procesora. Windows XP Service Pack 3 Windows Vista (wersja 32-Bit-) Instalacja została pomyślnie przetestowana w systemie Windows Vista Business N 32-bit edition". Instalacja na komputerze z systemem Windows NT lub Windows 2000 nie jest możliwa. Inne wymagania systemowe: 1 port USB 1.1. dla podłączenia kabla USB Zalecane: Mysz lub inne kompatybilne urządzenie wskazujące Aby zainstalować BS350: 1. Podłączyć systemowy pendrive do komputera. 2. Otworzyć plik start.htm w katalogu głównym systemowego pendrive'a. Uruchomi się przeglądarka HTML-. 3. Kliknąć hyperlink Instalacja. 4. Kliknąć myszką (lub przy użyciu kompatybilnego urządzenia wskazującego) na wpis dla żądanej wersji oprogramowania. Uruchomi się program instalacyjny. 5. Wybrać żądany język i potwierdzić OK. 6. W dialogu BS350 Ustawienia V2.100 lub BS350 Ustawienia V2.200 wybrać opcję BS350 Uruchamianie jednorazowe, tzn.bs350 aplikacja zostanie uruchomiona tylko raz na komputerze 1). 7. Zainstalować obydwa sterowniki USB. Aby wykonać instalację sterowników USB w poprawny sposób należy zapoznać się z instrukcją instalacji. Koniecznie przestrzegać wszystkich procedur postępowania w dialogu podczas instalacji. 8. Aktualne oprogramowanie sprzętowe dostępne jest do pobrania na stronach pomocy technicznej w internecie. 9. Upewnić się, że oba sterowniki USB zostały poprawnie zainstalowane. Sterowniki USB oraz instrukcja instalacji znajdują się na systemowym pendrive. 1) Opcja BS350 wielokrotne uruchomienie jest konieczna, gdy jeden komputer będzie nadzorował kilka komórek sterujących wkręcaniem. Można wówczas np. wyświetlać równocześnie krzywe wkręcania różnych komórek.

54 54/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Podłączenie komputera w celu programowania Po pomyślnym zakończeniu instalacji na pulpicie wyświetli się BS350 symbol Uruchomienie BS350 Kliknąć podwójnie symbol BS350 aby uruchomić program Utworzenie portu programowania Port USB Sterowniki dla portu USB należy zainstalować osobno. Pliki do tego niezbędne oraz instrukcja znajdują się w pamięci USB dostarczonej z systemem wkrętarskim (zwanej dalej Systemowy pendrive ). Aby wybrać port USB: 1. Upewnić się, że komputer jest połączony z systemem kompaktowym za pomocą kabla USB (interfejs X3U3 w części przedniej). Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, można cofnąć wszystkie parametry połączeń bez zamykania BS350. Należy postępować w następujący sposób: Wyciągnąć kabel USB z portu. Włożyć ponownie kabel USB do portu. W oknie Złącze PC/PC kliknąć przycisk Resetuj. 2. W systemie operacyjnym BS350 kliknąć PC Port. 3. Wybrać port USB. 4. Kliknąć OK, aby zatwierdzić ustawienie. 5. Kliknąć Test systemowy Informacje o kanałe sterujący wkręcaniem, aby przetestować połączenie Złącze Ethernet Działanie systemu wkrętarskiego przez Ethernet wymaga wyposażenia komputera w kartę złącza Ethernet do pracy w sieci. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, można cofnąć wszystkie parametry połączeń i zakończyć otwarte połączenia bez zamykania BS350. Należy postępować w następujący sposób: W oknie Złącze PC/PC kliknąć przycisk Resetuj. Złącze Ethernet systemu kompaktowego posiada standardowo następujące ustawienia: Adres IP: Maska podsieci: Brama sieciowa Pozostałe ustawienia mają również wartość lub są puste.

55 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 55/ Podłączenie komputera w celu programowania Aby zmienić adres IP (system kompaktowy CS): 1. Upewnić się, że komputer i komórka sterująca wkręcaniem są podłączone do Ethernet. Jeśli nie można wykorzystać połączenia Ethernet z aktualnym adresem IP, należy nawiązać dodatkowo bezpośrednie połączenie poprzez USB (patrz strona 54). 2. W systemie operacyjnym kliknąć BS350 na System Informacje o kanałe sterujący wkręcaniem. 3. Kliknąć podwójnie wiersz CS, aby wyświetlić porty. 4. Kliknąć podwójnie wiersz X7E1. Pojawi się dialog parametrów systemu kompaktowego - X7E1 (patrz strona 68). 5. Wpisać żądane dane dla konfiguracji złącza Ethernet. 6. Kliknąć Zaakceptuj, aby zatwierdzić dane i zamknąć dialog parametrów. 7. Kliknąć Wyślij dane, aby przekazać zmienione dane do sterownika. Aby zmienić adres IP (system modułowy KE): 1. Upewnić się, że komputer i komórka sterująca wkręcaniem są podłączone do Ethernet. Jeśli nie można wykorzystać połączenia Ethernet z aktualnym adresem IP, należy nawiązać dodatkowo bezpośrednie połączenie poprzez USB (patrz strona 54). 2. W systemie operacyjnym kliknąć BS350 na System Konfiguracja KE. 3. Kliknąć podwójnie wiersz X7E1. Pojawi się dialog parametrów systemu kompaktowego - X7E1 (patrz strona 68). 4. Wpisać żądane dane dla konfiguracji złącza Ethernet. 5. Kliknąć Zaakceptuj, aby zatwierdzić dane i zamknąć dialog parametrów. 6. Kliknąć Wyślij dane, aby przekazać zmienione dane do sterownika. Aby wybrać złącze Ethernet: 1. Kliknąć Komputer Złącze. 2. Wybrać złącze Ethernet. 3. W polu Komórka sterująca wkręcaniem wpisać nowy adres IP. 4. Kliknąć OK, aby zatwierdzić ustawienie. 5. Kliknąć Test systemowy Informacje o kanałe sterujący wkręcaniem, aby przetestować połączenie Logowanie do systemu wkrętarskiego(wprowadzanie hasła) W celu zmiany programów wkręcania lub konfiguracji użytkownik musi zalogować się do systemu wkrętarskiego przy pomocy nazwy użytkownika i hasła. Zapytania odnośnie konfiguracji, wyników, list błędów, itp. nie wymagają od użytkownika zalogowania do systemu. Aby zalogować się do systemu wkrętarskiego: 1. Kliknąć na symbol lub kliknąć Administracja Zalogowanie/Wylogowanie lub nacisnąć przycisk [F3] na klawiaturze.

56 56/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Wysyłanie i zapisywanie 2. Podać hasło Robert i zatwierdzić OK. obr. 4 19: Nazwa użytkownika Bosch, hasło Robert Na pasku stanu wyświetli się stan Zalogowany. Informacje odnośnie zmiany hasła znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth Wysyłanie i zapisywanie Wysyłanie plików Warunkiem wysyłania plików jest: połączenie komputera i sterowania wkrętarki z utworzonymi interfejsami (patrz Utworzenie portu programowania (Strona 54)) Warunkiem wysyłania plików jest: w trybie jednokanałowym: połączenie komputera i CS z utworzonymi interfejsami w trybie wielokanałowym: połączenie komputera i KE z utworzonymi interfejsami oraz wprowadzenie hasła w BS350 (patrz Logowanie do systemu wkrętarskiego(wprowadzanie hasła) (Strona 55)) Do sterownika można wysyłać m.in. następujące pliki: do SE/CS: Jeden lub kilka programów wkręcania do sterowania wkrętarki Konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem Tabeli przyporządkowania PLC SE/CS do KE: Jedna lub kilka aplikacji wkręcania Konfiguracja KE Tabela przyporządkowania PLC KE Jeden lub kilka programów wkręcania dla jednej lub kilku SE Konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem do jednej lub kilku SE Tabela przyporządkowania PLC do jednej lub kilku SE Wysyłanie danych odbywa się przez: Wybór punktu menu Dane Wyślij... lub wybór Wybór punktu menu Dane Wyślij do... lub wybór

57 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 57/ Wysyłanie i zapisywanie Wyślij... Tryb jednokanałowy (CS) Pliki załadowane online można edytować a następnie wysłać poprzez Dane Wyślij... do sterowania wkrętarki. Dotyczy to m.in.: Programu wkręcania Konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem Tabeli przyporządkowania PLC SE/CS Plików utworzonych offline nie można wysłać poprzez Dane Wyślij... lub wybór! W tym celu zastosować Dane Wyślij do... lub. Trybu wielokanałowego (KE) Pliki załadowane online należy po edytowaniu wysłać do KE. Dotyczy to m.in.: Programu wkręcania Konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem Tabeli przyporządkowania PLC KE KE wysyła programy wkręcania oraz konfiguracje kanałów sterujących wkręcaniem dalej do poszczególnych SE. Plików utworzonych offline dla KE nie można wysłać przez Dane Wyślij lub wybór kanału sterującego wkręcaniem! W tym celu zastosować Dane Wyślij do... lub. do Wyślij do... Tryb jednokanałowy (CS) Trybu wielokanałowego (KE) Pliki załadowane online, wzgl. utworzone offline można wysłać do sterowania wkrętarki poprzez Dane Wyślij do.... Dotyczy to m.in.: jednego programu wkręcania lub kilku programów równocześnie Konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem Tabeli przyporządkowania PLC SE/CS Pliki załadowane online, wzgl. utworzone offline należy wysłać do jednej/kilku SE lub KE. Dotyczy to m.in.: jednego lub kilku programów wkręcania dla jednej lub kilku SE Konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem do jednej lub kilku SE Tabeli przyporządkowania PLC do jednej lub kilku SE jednej lub kilku aplikacji wkręcania do KE Konfiguracji KE lub tabeli przyporządkowania PLC KE nie można wysłać przez Dane Wyślij do... lub wybór! W tym celu zastosować Dane Wyślij do... lub.

58 58/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Wysyłanie i zapisywanie Zapisywanie danych Wybierając Plik Zapisz jako... można zapisać otwarty plik na nośniku danych (np. na dysku twardym). Dotyczy to m.in.: Programu wkręcania Aplikacji wkręcania Konfiguracji CS, SE lub KE Tabeli przyporządkowania PLC dla SE/CS lub KE Poniższa tabela zawiera wykaz rozszerzeń nazw plików podczas zapisywania. Tabulka 4 12: Pliki z rozszerzeniem nazwy Pliki Programy wkręcania Wszystkie programy wkręcania Aplikacje wkręcania Wszystkie aplikacje wkręcania Krzywa Konfiguracje kanału sterującego wkręcaniem Konfiguracje KE Tabela przyporządkowania PLC SE/CS Tabela przyporządkowania PLC dla KE Tabela przyporządkowania PLC wyeksportowane dane IL Rozszerzenie nazwy pliku *.prg *.prx *.fop *.fox *.crv *.scg *.kcg *.sio *.kio *.exp Tabela przyporządkowania kod jakości dla SE, wzgl. KE *.qtb Konfiguracja HMI *.sdc Dane magistrala polowa DP dla CS *.sdp Dane magistrala polowa DP dla KE *.kdp Konfiguracja zapisu krzywej *.scv Konfiguracja zapisu wyników *.sre Wyświetlenie zapisu wyników *.sdt Konfiguracja licznika OK/NOK *.cnt Konfiguracja drukarki 1/2 *.dcg Konfiguracja SPS (3964R 1/2 *.dcg Konfiguracja FTP *.dcg Konfiguracja kodu ID *.dcg Pliki.dcgmożna zabezpieczyć i załadować tylko w poszczególnym menu wybierając System Dane komórki sterującej wkręcaniem. Wybór Plik Zapisz umożliwia zapisanie otwartego i zmodyfikowanego pliku pod tą samą nazwą. Wybór Plik Zapisz Komórka sterująca wkręcaniem umożliwia zapisanie treści jednej komórki sterującej wkręcaniem w kliku pojedynczych plikach. System kompaktowy: patrz rysunek 4 20 System modułowy: w zależności od wyboru Wybór SE wzgl. Wybór KE, patrz rysunek 4 21 Pliki te można oddzielnie otworzyć w BS350 (Plik Otwórz...) i w razie potrzeby zapisać ponownie pojedynczo w sterowniku.

59 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 59/ Wysyłanie i zapisywanie obr. 4 20: Zapisywanie komórki sterującej wkręcaniem w systemie kompaktowym obr. 4 21: Zapisywanie komórki sterującej wkręcaniem w systemie modułowym W tym punkcie menu można dokonać następujących ustawień: Ścieżka katalogu Wybór kanałów sterujących wkręcaniem (w systemie kompaktowym dostępny jest tylko jeden kanał) Wybór aplikacji wkręcania KE Wybór danych do zapisu Przy wyborze Zapisz uruchamia się proces zapisywania. Zabezpieczone dane umieszczane są w wybranym katalogu w pojedynczych folderach dla każdego SE z identyfikatorem Ch x.y nazwa kanału, wzgl. w jednym katalogu dla KE z identyfikatorem "KE". Rozszerzenie nazwy pliku zostanie przydzielone w oparciu o tabelę Wszystkie programy wkręcania zawarte w sterowaniu wkrętarki zapisywane są jako plik *.prx dla każdej SE. Wszystkie aplikacje wkręcania KE zapisywane są jako plik *.fox. Wybór Zamknij powoduje wyjście z dialogu.

60 60/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego Zabezpieczanie danych z funkcją kopii zapasowej Zabezpieczanie danych odbywa się podczas połączenia komputera operatora ze sterownikiem poprzez Plik Backup.... W pliku kopii zapasowej zabezpieczone są wszystkie dane konfiguracyjne i programy wkręcania zapisane na sterowniku. Nie ma możliwości wyświetlenia pojedynczych danych w utworzonej kopii zapasowej (np. tabeli PLC), tzn. plik kopii zapasowej funkcjonuje jako tzw. "Plik zbiorczy" Zapis danych w poszczególnych plikach możliwy jest poprzez wybór Plik Zapisz komórka sterująca wkręcaniem. Dalsze informacje odnośnie zabezpieczania danych znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350! 4.5 Działanie systemu kompaktowego Dalsze informacje odnośnie zabezpieczania danych zawarte są w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350! Konfiguracja - informacje ogólne Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem z BS350 zawiera logiczne połączenie łańcuchowe oraz parametryzowanie wszystkich elektronicznych i mechanicznych komponentów stanowiących część kanału sterującego wkręcaniem. Okno konfiguracji (patrz rysunek 4 22) otwiera się po dokonaniu wyboru: System Konfiguracja kanał sterujący wkręcaniemw trybie online (patrz strona 61) wzgl. Plik Nowy Konfiguracja kanał sterujący wkręcaniem w trybie offline (patrz strona 77). Struktura okna konfiguracji W oknie konfiguracji BS350 przedstawiono następujące elementy (patrz rysunek 4 22, od lewej do prawej): wybór komponentów konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem jako logicznego łańcucha komponentów z podziałem na 4 kolumny (od lewej do prawej):: Nazwa Symbol Parametr Wskazówki Parametry globalne

61 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 61/ Działanie systemu kompaktowego Wybór komponentów Pola konfiguracji Parametry globalne Nazwa Symbol Parametr Wskazówki obr. 4 22: Struktura okna konfiguracji Po utworzeniu konfiguracji należy ją przesłać do odpowiedniego kanału sterującego wkręcaniem. Zostanie ona porównana z rzeczywistą konfiguracją (rzeczywistym wyposażeniem) kanału sterującego wkręcaniem. Błędy (n p. niezgodność konfiguracji) zostaną wyświetlone po wysłaniu w oknie konfiguracji. Szczegółowe informacje odnośnie postępowania z błędami spowodowanymi przez niezgodność konfiguracji zawarte są w rozdziale Postępowanie z błędami od strony Konfiguracja online Zaletą konfiguracji online jest automatyczne rozpoznawanie konfiguracji i parametryzowania komponentów posiadających elektroniczną tabliczkę znamionową. Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem z ErgoSpin SlimLine i ErgoSpin GripLine odbywa się automatycznie. Nie ma potrzeby uzupełniania konfiguracji. Dalsze informacje odnośnie automatycznej konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem ErgoSpin znajdują się w punkcie Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem (Strona 105) Ładowanie konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem Warunkiem załadowania konfiguracji online jest utworzone połączenie między komputerem i kanałem sterującym wkręcaniem (patrz Podłączenie komputera w celu programowania (Strona 52)).

62 62/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego Aby załadować aktualną konfigurację kanału sterującego wkręcaniem: Kliknąć przycisk System Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem lub. Komponenty systemu z elektronicznymi tabliczkami znamionowymi zostaną rozpoznane automatycznie przez BS350 i wyświetlone z odpowiednimi informacjami, np.: ErgoSpin Silnik-EC Czujnik pomiarowy Moduły interfejsu Typ-numer części Wersja oprogramowania sprzętowego Kontrola baterii Kontrola karty Compact-Flash Aby sprawdzić konfigurację interfejsów: 1. Kliknąć podwójnie pole Wyświetlą się wszystkie dostępne interfejsy. Seryjny interfejsx3c1 i złącze Ethernet X7E1 są zainstalowane na stałe, pozostałe interfejsy nie są wyposażone 1). Ponownie kliknąć podwójnie pole, aby zamknąć pola interfejsu obr. 4 23: Widok interfejsów w systemie kompaktowym 1) Możliwości obłożenia interfejsów i ich parametryzowanie patrz Ustawianie dodatkowych interfejsów (Strona 69).

63 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 63/ Działanie systemu kompaktowego Uzupełnianie konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem NOTYFIKACJA Błędna konfiguracja kanału Błędnie skonfigurowana ErgoSpin VarioLine lub wkrętarka pistoletowa może powodować wykonywanie nieprawidłowych złączy śrubowych. Zasadniczo w przypadku ErgoSpin Varioline i wkrętarki pistoletowej należy sprawdzać, czy zdefiniowane komponenty wkrętarki ręcznej zgadzają się z rzeczywistymi komponentami i w razie potrzeby dokonać korekty konfiguracji w programie serwisowym. Aby usunąć komponent: Kliknąć odpowiednie pole symbolu w łańcuchu konfiguracyjnym i nacisnąć klawisz [Del],aby usunąć komponent. Aby dodać komponent: Dodać dozwolony (zaznaczony czarnym kolorem) komponent (patrz strona 77). Rozróżnia się dwa rodzaje dodawania komponentów: Jeśli nowy komponent ma być dodany do pustego pola należy wybrać puste pole symbolu w łańcuchu konfiguracji, a następnie wstawić wybrany komponent dozwolony w łańcuchu konfiguracyjnym (=zaznaczony czarnym kolorem). Jeśli nowy komponent ma być dodany między dwoma komponentami należy w łańcuchu konfiguracyjnym wybrać komponent, przed którym chcemy wstawić nowy element. Następnie dodać w łańcuchu konfiguracyjnym dozwolony (=zaznaczony czarnym kolorem) komponent. Konfiguracja w wersji standardowej Jeśli kanał sterujący wkręcaniem zawiera wyłącznie np. dodatkowe elementy napędu w ErgoSpin VarioLine, są one dodane do łańcucha konfiguracji, ale nie parametryzowane. Z tego względu elementy zaznaczone są kolorem czerwonym, a w polu parametru wyświetla się komunikat Sprawdzić komponent Ustawić parametr. Powyższe obowiązuje również dla systemu kompaktowego z wrzecionem wkrętarki (patrz rysunek 4 24). W tym przypadku silnik-ec oraz czujnik pomiarowy rozpoznawane są automatycznie na podstawie ich elektronicznych tabliczek znamionowych, podczas gdy komponenty mechaniczne, np. przekładnia planetarna i łożysko wrzeciona należy parametryzować ręcznie.

64 64/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego obr. 4 24: System kompaktowy CS351S-G ze skonfigurowanym kanałem wkręcania Poprzez system kompaktowy (CS) można skonfigurować funkcję czujnika prądu silnika ( Wyłączony, Pierwszorzędny, Redundantny ), przy czym obowiązują następujące ograniczenia (patrz rysunek 4 25): System kompaktowy (CS) nie może być stosowany dla złączy śrubowych sterowanych prądem. Oznacza to, że prąd silnika nie może być stosowany do pierwszorzędnego pomiaru ( Pierwszorzędny ). Odpowiednia opcja jest dezaktywowana w konfiguracji kanału. W systemie kompaktowym dla wkrętarki ręcznej ErgoSpin (CS351E ) można stosować prąd silnika do pomiarów redundantnych. W przypadku systemów kompaktowych dla wrzecion wkrętarki (CS351E ) funkcja ta jest również dezaktywowana.

65 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 65/ Działanie systemu kompaktowego CS351E Redundancja możliwa, Pierwszorzędny nie możliwy CS351S Zarówno Redundancja jak i Pierwszorzędny nie możliwe obr. 4 25: System kompaktowy CS351: Ustawienie funkcji czujnika prądu silnika Konfiguracja ErgoSpin z adapterem, bezpośrednim odbiornikiem napędowym lub głowicą kątową 1. Kliknąć podwójnie pole zaznaczone kolorem czerwonym, aby otworzyć odpowiedni dialog parametrów. Na rysunku 4 26 przedstawiono np. okno wprowadzania Adapter, które wyświetla się po podwójnym kliknięciu czerwonego pola w wierszu A. obr. 4 26: Uzupełnianie konfiguracji przy pomocy okna wprowadzania Komponenty specjalne. 2. W polu listy rozwijanej Kod wybrać komponent przeznaczony do zastosowania (zwrócić uwagę na rozmiar). 3. Podawanie numeru seryjnego nie jest wymagane w przypadku komponentów mechanicznych. 4. Współczynnik sprawności pozwala obliczyć wyjściowy moment dokręcania. Znamionowy współczynnik sprawności wpisywany jest automatycznie przez BS350 dla odpowiedniego

66 66/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego komponentu, może być jednak w razie potrzeby (n p. występowanie oznak zużycia) skorygowany w dół lub w górę. Nie można zmieniać wartości w polach oznaczonych szarym kolorem. 5. Kliknąć Zaakceptuj, aby zapisać dane komponentu w programie. Dane wyświetlą się wówczas zaznaczone białym kolorem. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje anulowanie parametryzowania i brak przejęcia danych. 6. W razie potrzeby ustawić parametry pozostałych komponentów. W ramach kontroli należy porównać wszystkie wartości w polach parametrów z danymi na tabliczkach znamionowych! Aby skorygować te wartości, kliknąć podwójnie na odpowiednie pole parametru, skorygować dane i zatwierdzić je w konfiguracji. Alternatywnie istnieje również możliwość usunięcia komponentu (patrz wyżej). Po usunięciu komponentu wstawić do ErgoSpin VarioLine inny komponent side-by-side, np. głowicę kątową lub adapter do odbiorników napędowych wrzeciona wkrętarki. Ustawić również brakujące parametry tego komponentu zgodnie z powyższym opisem. Konfiguracja ErgoSpin bez wersji standarowej W przypadku ErgoSpin ESM i ESV można dodać do wkrętarki dodatkowe specjalne komponenty mechaniczne. Po dodaniu można wybrać komponenty z bazy danych lub dowolnie skonfigurować. 1. W razie potrzeby usunąć istniejący komponent. 2. Wkleić nowy komponent. 3. Kliknąć podwójnie pole zaznaczone kolorem czerwonym, aby otworzyć odpowiedni dialog parametrów. 4. Na rysunku 4 27 przedstawiono np. okno wprowadzania Komponent specjalny, które wyświetla się po podwójnym kliknięciu czerwonego pola w wierszu SO. obr. 4 27: Uzupełnianie konfiguracji przy pomocy okna wprowadzania Komponenty specjalne. 5. W polu listy Numer zamówienia wpisać numer zamówienia komponentu specjalnego. Podawanie numeru seryjnego nie jest wymagane w przypadku komponentów mechanicznych. W polu listy Współczynnik sprawności wpisać współczynnik sprawności komponentu specjalnego. 6. W polu listy Przełożenie wpisać przełożenie komponentu specjalnego. W ramach kontroli można podać maksymalny dopuszczalny moment obrotowy dla komponentu

67 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 67/ Działanie systemu kompaktowego Ustawianie parametrów globalnych specjalnego. 7. Kliknąć Zaakceptuj, aby zapisać dane przekładni planetarnej w programie. Dane wyświetlą się wówczas zaznaczone białym kolorem. Kliknięcie przyciskuanuluj powoduje anulowanie parametryzowania i brak przejęcia danych. Informacje ogólne Rodzaj trybu Konfiguracja kanału Dodatkowafunkcja Granice wrzeciona Jednostka (Nm, Ftlb, Inlb, kpm, kgfm i kgm) wybrana w polu listy rozwijanej Jednostka Moment obowiązuje dla programu wkręcania oraz kanału sterującego wkręcaniem i stosowana jest dla danych wyników wkręcania, wykresów krzywej, itp. Wartości Przeciążenie wrzeciona i Dop. moment obrotowy w polu Granice wrzeciona zostaną dopasowane do wybranej jednostki. Okienko kontrolne Tryb 1-kanałowy jest ustawione na stałe w systemach kompaktowych. Pole opcji Automatyczny jest aktywne tylko wówczas, gdy istnieje konfiguracja kanału z jedną wkrętarką ręczną. W takim przypadku istnieje możliwość wyboru automatycznej lub ręcznej konfiguracji kanału. W przypadku automatycznej konfiguracji kanału komponenty systemu z elektroniczną tabliczką znamionową przejmowane są automatycznie do okna konfiguracji i skonfigurowane według ustawień podstawowych. Dzięki automatycznej konfiguracji rozpoznawana i przejmowana jest zmiana wkrętarki ręcznej, a system wkrętarski jest od razu ponownie gotowy do działania. Jeśli automatyczna konfiguracja jest aktywna, kontrola numeru seryjnego nie jest aktywowana. Jeśli pole opcji Ręczny jest aktywne, rozpoznawane są komponenty systemu z elektroniczną tabliczką znamionową kanału sterującego wkręcaniem; mechaniczne komponenty (np. przekładnia lub bezpośredni odbiornik napędowy) wymagają jeszcze konfiguracji ręcznej. Aktywacja okienka kontrolnego Kontrola numeru seryjnego służy do rozpoznawania wymiany elektronicznego komponentu. W przypadku wymiany numer seryjny przyłączonego komponentu systemu różni się od zdefiniowanego numeru seryjnego i wyświetla się błąd systemu. Dodatkowa funkcjonalność Wkrętarka ręczna umożliwia włączanie funkcji wkrętarki ręcznej w konfiguracji wrzeciona wkrętarki, w której nie dodano żadnej wkrętarki ręcznej. W tym rodzaju trybu aktywowane jest rozpoznanie cyklu pracy przy włączniku przez pracownika (patrz Uruchomienie wkrętarki (Strona 111)). Próg, od którego przeprowadzana jest ocena, odpowiada wpisowi w polu Cykl pracy przy włączniku Ocena od w kroku początkowym. W ustawieniu podstawowym wartość ta wynosi 5 % momentu znamionowego wrzeciona wkrętarki. Dodatkowa funkcjonalność Użyj programów wkrętarki ręcznej (Program 99 i 0..3) umożliwia automatyczne przeniesienie programów wkręcania 0, 1, 2, 3 i 99 z wkrętarki ręcznej ErgoSpin do sterowania wkrętarki. Uwaga: Odpowiednie programy w sterowaniu wkrętarki zostaną zastąpione po zatwierdzeniu komunikatu o błędzie (kod 382) poprzez BS350 lub poprzez wyświetlacz TFT.. Parametry wyświetlone dla Przeciążenia wrzeciona i Dop. liczby obrotów obliczane są na podstawie danych wrzeciona. Służą one do sprawdzania wiarygodności programów wkręcania. Podczas parametryzowania programu wkręcania nie wolno przekroczyć tych wartości! Nie ma możliwości zmiany ustawień w tym miejscu Ustawianie zamontowanych interfejsów Interfejs seryjny X3C1 Ten seryjny interfejs umożliwia przyłączenie drukarki lub skanera. Podwójne kliknięcie pola parametru w wierszu X3C1 (patrz rysunek 4 23) powoduje otwarcie odpowiedniego dialogu parametru.

68 68/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego obr. 4 28: Dialog parametru X3C1 W ramce grupy Konfiguruj złącze seryjne można dokonać następujących ustawień: Szybkość transmisji (300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, ) Standardowa wartość szybkości transmisji wynosi bodów. Zastosować tę wartość, jeśli zezwala na to sterowanie partnerskie. W przeciwnym wypadku może dojść do opóźnień w wyświetlaniu wyników, co ogranicza dostępność systemu. Bity danych (7, 8) Parzystość (brak, nieparzyste, parzyste) Bity stop (0, 1, 2) i Protokół (brak, X-On/X-Off, RTS/CTS). Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby zachować dane w programie. Złącze Ethernet X7E1 Zamontowane złącze Ethernet służy do wyświetlania wyników wkręcania oraz programowania sterowania wkrętarki. Podwójne kliknięcie pola parametru w wierszu X7E1 (patrz rysunek 4 23) powoduje otwarcie odpowiedniego dialogu parametru. obr. 4 29: Dialog parametru X7E1

69 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 69/ Działanie systemu kompaktowego W ramce grupy Skonfiguruj złącze Ethernet można dokonać następujących ustawień: Adres IP: przydzielany przez administratora sieci, identyfikuje uczestnika podczas wymiany danych. Maska podsieci: przydzielana przez administratora sieci, zawiera informacje odnośnie konfiguracji sieci (zakres adresu). Nazwa hostu: Nazwa pozwalająca na komunikację z uczestnikiem Ethernet (w tym wypadku system kompaktowy/ke systemu wkrętarskiego). DNS: Przyporządkowanie logicznych nazw użytkowników do jednoznacznych adresów IP. Nazwa domeny: nazwa domeny jest wspólna dla wszystkich uczestników, pełna logiczna nazwa jednego uczestnika to nazwa domeny. Brama sieciowa: tworzy połączenie do sieci zewnętrznych. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby zachować dane w programie. Szczegółowe informacje odnośnie wymiany danych za pośrednictwem Ethernet znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby zachować dane w programie Ustawianie dodatkowych interfejsów Moduły interfejsu typu A Interfejs przewidziany jest do montażu modułów interfejsu typu A firmy Rexroth. Za pośrednictwem tego interfejsu sterowany jest system wkrętarski. Umożliwia to cykliczną wymianę danych poprzez następujące moduły interfejsu: IMpdp IMdev IMpnio IMenip IMmtcp Podwójne kliknięcie pola parametru w wierszu A (patrz rysunek 4 23) powoduje otwarcie odpowiedniego dialogu parametru. W polu Wybierz moduł interfejsu (patrz rysunek 4 30) wybrać żądany moduł z pola listy rozwijanej i dokonać ustawień parametrów.

70 70/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego IMpdp obr. 4 30: Dialog parametru IMpdp W ramce grupy Konfiguruj złącze PROFIBUS DP można dokonać następujących ustawień: Adres stacji: Adres IMpdp w sieci PROFIBUS, zakres adresu 2 do 123. Liczba punktów E: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs PROFIBUS: Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wejściowych Liczba punktów A: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs PROFIBUS: Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wyjściowych Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 64 bajty. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks.198 bajty. Odbierz dane IL: Miejsce w pamięci do odbioru danych IL, maks. 64 bajty Wyślij dane IL: Miejsce w pamięci do wysyłki danych IL, maks.198 bajty W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Przy pomocy przycisku Utwórz plik GDS można utworzyć plik GDS po ustawieniu wszystkich parametrów. Zapisać plik (*.gsd) i importować go do konfiguratora PROFIBUS. Szczegółowe informacje odnośnie wymiany danych za pośrednictwem PROFIBUS znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Kliknąć Zaakceptuj, aby zapisać dane w konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem w BS350.

71 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 71/ Działanie systemu kompaktowego IMdev obr. 4 31: Dialog parametru IMdev W ramce grupy Skonfiguruj złącze DeviceNet można dokonać następujących ustawień: ID MAC: Media Access Code Identifier, zakres adresu 0 do 63. Szybkość transmisji: 125, 250, 500 kbit/s i auto detection. Liczba punktów E: Liczba wejściowych sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs. Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wejściowych. Liczba punktów A: Liczba wyjściowych sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs. Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wyjściowych. Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, 0 do 64 bajtów. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktu-a. Odbierz dane IL: Miejsce w pamięci do odbioru danych IL, maks. 64 bajty Wyślij dane IL: Miejsce w pamięci do wysyłki danych IL, maks. 254 bajty W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Przy pomocy przycisku Utwórz plik EDS można utworzyć plik EDS po ustawieniu wszystkich parametrów. Zapisać plik (*.eds) i importować go do konfiguratora DeviceNet. Szczegółowe informacje odnośnie wymiany danych za pośrednictwem PROFIBUS znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Kliknąć Zaakceptuj, aby zapisać dane w konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem w BS350.

72 72/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego IMpnio obr. 4 32: Dialog parametru IMpnio (E/A i dane, konfiguracja, informacja o statusie). Dialog parametru składa się z 3 okien, które można wybrać wewnątrz ramki grupy PROFINET IO Skonfiguruj złącze: E/A i dane Konfiguracja Informacja o stacji E/A i dane W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Liczba punktów E: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs PROFINET: Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wejściowych Liczba punktów A: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs PROFINET: Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wyjściowych Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 64 bajty. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktów-a. Odbierz dane IL: Miejsce w pamięci do odbioru danych IL, maks. 64 bajty Wyślij dane IL: Miejsce w pamięci do wysyłki danych IL, maks. 256 bajty W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Przy pomocy przycisku Utwórz plik GSDML można utworzyć plik GSDML po ustawieniu wszystkich parametrów. Zapisać plik (*.gsd) i importować go do konfiguratora PROFINET. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby przejąć dane do konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem BS350.

73 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 73/ Działanie systemu kompaktowego IMenip Konfiguracja W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Pobierz konfigurację przez DHCP: Przy wyborze tego punktu konfiguracja załaduje się w BS350 lub Zastosuj następującą konfigurację: Przy wyborze tego punktu można wprowadzić następujące parametry: Adres IP: przydzielany przez administratora sieci, identyfikuje uczestnika podczas wymiany danych. Maska podsieci: przydzielana przez administratora sieci, zawiera informacje odnośnie konfiguracji sieci (zakres adresu). Adres bramy sieciowej: tworzy połączenie do sieci zewnętrznych Nazwa hostu: Nazwa pozwalająca na komunikację z uczestnikiem Ethernet (w tym wypadku KE systemu wkrętarskiego). Informacja o stacji Pole Nazwa stacji jest zaznaczone szarym kolorem i nie można wprowadzać żadnych zmian. W tym oknie można dokonać następujących wpisów: Typ stacji Funkcja Miejsce instalacji Data instalacji Opis obr. 4 33: Dialog parametru IMenip (E/A i dane, konfiguracja). Ten dialog parametru składa się z 2 okien, które można wybrać wewnątrz ramki grupy Konfiguracja złącza EtherNet/IP: E/A i dane Konfiguracja

74 74/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego E/A i dane W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Liczba punktów E: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs EtherNet/IP: Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wejściowych Liczba punktów A: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs EtherNet/IP: Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wyjściowych Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 64 bajty. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktów-a. Odbierz dane IL: Miejsce w pamięci do odbioru danych IL, maks. 64 bajty Wyślij dane IL: Miejsce w pamięci do wysyłki danych IL, maks. 254 bajty W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Przy pomocy przycisku Utwórz plik EDS można utworzyć plik EDS po ustawieniu wszystkich parametrów. Zapisać plik (*.eds) i importować go do konfiguratora Ethernet. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby przejąć dane do konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem BS350. Konfiguracja W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Pobierz konfigurację przez DHCP: Przy wyborze tego punktu konfiguracja załaduje się w BS350 lub Zastosuj następującą konfigurację: Przy wyborze tego punktu można wprowadzić następujące parametry: Adres IP: przydzielany przez administratora sieci, identyfikuje uczestnika podczas wymiany danych. Maska podsieci: przydzielana przez administratora sieci, zawiera informacje odnośnie konfiguracji sieci (zakres adresu). Adres bramy sieciowej: tworzy połączenie do sieci zewnętrznych Nazwa hostu: Nazwa pozwalająca na komunikację z uczestnikiem Ethernet (w tym wypadku KE systemu wkrętarskiego).

75 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 75/ Działanie systemu kompaktowego IMmtcp obr. 4 34: Dialog parametru IMmtcp (E/A i dane, konfiguracja). Ten dialog parametru składa się z 2 okien, które można wybrać wewnątrz ramki grupy ModbusTCP Skonfiguruj interfejs: E/A i dane Konfiguracja E/A i dane W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Liczba punktów E: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs ModbusTCP: Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wejściowych Liczba punktów A: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs ModbusTCP: Zakres wartości 16 do 64 par sygnałów wyjściowych Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 64 bajty. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktów-a. Odbierz dane IL: opcja niedostępna Wyślij dane IL: opcja niedostępna W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A.

76 76/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego Konfiguracja W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Pobierz konfigurację przez DHCP: Przy wyborze tego punktu konfiguracja załaduje się w BS350 lub Zastosuj następującą konfigurację: Przy wyborze tego punktu można wprowadzić następujące parametry: Adres IP: przydzielany przez administratora sieci, identyfikuje uczestnika podczas wymiany danych. Maska podsieci: przydzielana przez administratora sieci, zawiera informacje odnośnie konfiguracji sieci (zakres adresu). Adres bramy sieciowej: tworzy połączenie do sieci zewnętrznych Nazwa hostu: Nazwa pozwalająca na komunikację z uczestnikiem Ethernet (w tym wypadku KE systemu wkrętarskiego). Moduły interfejsów typu B (B1 i B2) Interfejs przewidziany jest do zastosowania modułów interfejsu typu B firmy Rexroth: IM24V IM24V do wczytywania i odczytywania sygnałów 24-V-E/A (z. B. sterowanie lamp i przycisków) Podwójne kliknięcie pola parametru w wierszu B1, wzgl. B2 (patrz rysunek4 23) powoduje otwarcie odpowiedniego dialogu parametru. W polu Wybierz moduł interfejsu (patrz rysunek4 35) wybrać żądany moduł z pola listy rozwijanej i dokonać ustawień parametrów. obr. 4 35: Dialog parametru IM24V Kliknąć Zaakceptuj, aby zapisać dane w konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem w BS Wyślij i zapisz dane Po utworzeniu konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem należy ją przesłać do sterowania wkrętarki. Konfigurację można zapisać również w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)).

77 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 77/ Działanie systemu kompaktowego Konfiguracja offline Dodatkowo do konfiguracji online BS350 umożliwia również tworzenie konfiguracji kanałów bez podłączonego kanału sterującego wkręcaniem. Funkcja ta jest pomocna np. wówczas, gdy konfiguracja kanału znana jest już przed uruchomieniem i można ją utworzyć wcześniej. Aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny w trybie offline Kliknąć BS350 na Plik Nowy Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem. W przypadku tworzenia konfiguracji kanału offline należy dodać ręcznie wszystkie elektroniczne i mechaniczne komponenty do pliku konfiguracyjnego. Aby dodać komponent ręcznie: Kliknąć na puste pole symbolu i wybrać następnie dozwolony komponent w polu wyboru komponentów (patrz rysunek 4 36). Tylko komponenty dozwolone w łańcuchu konfiguracji są wyróżnione, komponenty niedozwolone są zaznaczone szarym kolorem! Gwarantuje to sensowność połączonych komponentów w łańcuchu konfiguracyjnym. Ustawienie parametrów globalnych odbywa się tak jak w przypadku konfiguracji online (patrz Ustawianie parametrów globalnych (Strona 67)). dozwolone komponenty puste pole symbolu obr. 4 36: Konfiguracja offline kanału sterującego wkręcaniem Konfigurację kanału sterującego wkręcaniem można zapisać również w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)). Przed uruchomieniem kanału sterującego wkręcaniem należy przesłać konfigurację do sterowania wkrętarki.

78 78/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego Ustawienie programu wkręcania Na dostarczonym urządzeniu znajdują się programy z kontroli sprawności maszyny. Programów tych można użyć jako bazy dla własnego programu sterującego wkręcaniem. Program wkręcania ustala proces wkręcania wzgl. sekwencję wkręcania. Program podzielony jest na różne kroki wkręcania, dla których ustalono parametry wkręcania. Uruchomienie podstawowe odbywa się przy pomocy programów wkręcania o minimalnym zakresie. Składają się one z: kroku początkowego pojedynczego kroku wkręcania etapu końcowego Szczegółowe informacje odnośnie kroków i procedur wkręcania zawiera dokumentacja "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Poniżej opisano tworzenie programu wkręcania dla wkręcania i odkręcania śruby Program do wkręcania śruby Program do wkręcania śruby uruchamia wkrętarkę w biegu prawoskrętnym. Na poniższym przykładzie przedstawiono wszystkie niezbędne kroki. Aby utworzyć nowy program wkręcania: 1. Kliknąć w BS350 na Plik Nowy Programy wkręcania. 2. Wybrać numer programu, np Przydzielić nazwę programu wkrętarskiego np. Testowe połączenia śrubowe, zastępując istniejącą nazwę programu n.a. (not available). (W przypadku wyboru numeru programu 0 n.a. nie wyświetli się). 4. Wybrać etap końcowy i kliknąć symbol. Przed etapem końcowym dodany zostanie pojedynczy krok wkręcania (patrz rysunek 4 37).

79 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 79/ Działanie systemu kompaktowego obr. 4 37: Program wkręcania dla sprawdzenia sekwencji działania Kolejno wprowadzone dane muszą zostać dopasowane do poszczególnych konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem. Przeciążenie wrzeciona i maksymalna liczba obrotów, które można odczytać w oknie konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem w polu Granice wrzeciona nie mogą zostać przekroczone. 5. Kliknąć podwójnie na nowy symbol kroku wkręcania. Pojawi się dialog parametrów dla kroku wkręcania (patrz rysunek 4 37). 6. Wprowadzić następujące dane: Nazwa: np. krok wkręcania Funkcja docelowa: np. Kąt, wartość: 360 [ ] Funkcje dodatkowe: np. Liczba obrotów, wartość: 60 [obr./min.] 7. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby zachować dane w programie wkręcania Program do odkręcania śruby Program do odkręcania wkręconej śruby uruchamia wrzeciono wkrętarki w biegu lewoskrętnym. W BS350 należy konicznie zapisać ten program na miejscu programu nr. 99, ponieważ zarówno przez sygnał PLC Ccw oraz przez kliknięcie przycisku Odkręć podczas sprawdzania sekwencji działania (patrz strona 82) uruchamiany jest zawsze program nr. 99. Aby utworzyć program odkręcania: 1. Kliknąć w BS350 na Plik Nowy Programy wkręcania. 2. Wybrać numer programu, np Przydzielić nazwę programu wkręcania np. Program odkręcania, zastępując istniejącą nazwę programu n.a. (not available). 4. Wybrać etap końcowy i kliknąć symbol. Przed etapem końcowym dodany zostanie pojedynczy krok wkręcania (patrz rysunek 4 38).

80 80/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego obr. 4 38: Program odkręcania dla sprawdzenia sekwencji działania 5. Kliknąć podwójnie na nowy symbol kroku wkręcania. Pojawi się dialog parametrów dla kroku wkręcania (patrz rysunek 4 38). 6. Wprowadzić następujące dane: Kolejno wprowadzone dane muszą zostać dopasowane do poszczególnych konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem. Maksymalna liczba obrotów którą można odczytać w oknie konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem (patrz rysunek 4 26) w polu Granice wrzeciona nie może zostać przekroczona. Nazwa, np. Odkręcanie Funkcja docelowa np. Kąt, wartość: 200 [ ] Funkcje dodatkowe, np. Liczba obrotów, wartość: -100 [obr./min.] Dla biegu lewoskrętnego wprowadzać zawsze ujemną ilość obrotów. 7. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby zachować dane w programie wkręcania Wyślij i zapisz dane Programy wkręcania należy przesłać do sterowania wkrętarki przed ich zastosowaniem. Można je również zapisać w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)) Konfiguracja Tabela przyporządkowania PLC SE/CS Tabela przyporządkowania PLC ustala przyporządkowanie sygnałów sterowania do fizycznych interfejsów sterowania wkrętarką. Przy pomocy tych sygnałów sterowania można włączyć sterowanie wkręcaniem do sekwencji instalacji. Dostępna jest następująca liczba wejść i wyjść w interfejsach:

81 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 81/ Działanie systemu kompaktowego Tabulka 4 13: Liczba wejść i wyjść Komponenty systemu Liczba wejść/wyjść SE Liczba wejść/wyjść CS ErgoSpin 4/0 4/0 IMpdp 16 do 64/16 do 64 IMdev 16 do 64/16 do 64 IMpnio 16 do 64/16 do 64 IMenip 16 do 64/16 do 64 IMmtcp 16 do 64/16 do 64 IM24V 5/6 10/13 HMI 8/0 HVO 8/8 IL 32/32 OP 33/24 Można użyć maksymalnie 256 sygnałów wejściowych i wyjściowych. Dzięki automatycznej konfiguracji kanału podczas pierwszego uruchomienia systemu kompaktowego z ErgoSpin utworzona zostaje tabela przyporządkowania PLC zgodnie z ustawieniami domyślnymi. Ustawienia te można pobrać z systemu kompaktowego wybierając wpis menu System Tabela przyporządkowania PLC SE/CS. Informacje odnośnie tabeli przyporządkowania PLC znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Wysłać domyślną tabelę przyporządkowania PLC do sterowania wkrętarki, można ją również zapisać w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)). Szczegółowe informacje odnośnie sygnałów sterujących zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth Ustawienie czasu sterowania wkręcaniem Podczas podłączania BS350 do sterowania wkręcaniem można ustawić czas poszczególnego sterowania. Ustawianie zegara odbywa się przez System Czas systemowy. Tabela 4 14 przedstawia możliwości ustawienia czasu sterowania wkrętarki. Tabulka 4 14: Ustawianie czasu systemowego Element Data i godzina Czas systemowy / Czas komputera Ustawianie czasu systemowego Strefa czasowa Opis Zmiany wartości można dokonywać przez bezpośrednie wprowadzenie lub kliknięcie przycisku plus, wzgl. minus. Kliknięcie przycisku plus, wzgl. minus powoduje każdorazowo zmianę pola w którym znajduje się kursor w danym momencie. Czas systemowy: umożliwia ustawienie czasu systemowego. Czas komputera: wyświetla aktualny czas komputera i przejmuje go do pólwprowadzania danych. Nie można dokonać zmiany tego czasu. Przekazać zmienione ustawienie do komórki sterującej wkręcaniem. Przycisk jest aktywny tylko wówczas, gdy nie występuje synchronizacja z zegarem zewnętrznym. Wybór żądanej strefy czasowej obliczanej z uwzględnieniem Greenwich Mean Time (GMT) oraz czynnika przesunięcia w czasie. Dodatkowo można ustawić funkcję automatycznej zmiany czas na czas letni i zimowy.

82 82/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu kompaktowego Czas jest np. odnotowywany w ramach wyświetlania wyników wkręcania, dzięki czemu możliwe jest czasowe przyporządkowane danych wyników wkręcania. Wszystkie wydruki systemu wkrętarskiego, np. z drukarki lub FTP mają lokalny czas systemu wkrętarskiego z uwzględnieniem strefy czasowej oraz ewentualnie automatycznej funkcji przestawiania czasu letniego/zimowego. Powyższe obowiązuje również dla wydruków w BS350, takich jak wartości rzeczywiste lub krzywe. Nie stosuje się jednak żadnych ustawień systemu operacyjnego! Z tego względu czas-komputera oraz wydruków BS350 może się różnić Synchronizacja czasu z zewętrznym zegarem Datę i czas można ustawić manualnie przez BS350. Ponadto istnieje możliwość automatycznego ustawienia zegara poprzez tzw. serwer czasu. Podczas uruchamiania systemu zegar ustawia automatycznie cyklicznie czas serwera. Aby podać serwer czasu: 1. W systemie operacyjnym kliknąć BS350 na System Konfiguracja Kanał sterujący wkręcaniem. 2. Kliknąć podwójnie na pole parametru dla systemu kompaktowego Otworzy się dialog parametru Rexroth BS350 - system kompaktowy. obr. 4 39: Konfiguracja synchronizacji czasu z serwerem NTP 3. W polu Adres serwera NTP podać nazwę (lub adres IP) serwera czasu. 4. Ustalić odstępy czasowe synchronizacji w polu Sync Intervall. 5. Kliknąć Zaakceptuj, aby przejąć ustawienie Sprawdzenie sekwencji działania PRZESTROGA Niedostateczne mocowanie W przypadku niedostatecznego mocowania wkrętarki lub obrabianego przedmiotu istnieje niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Upewnić się, że wkrętarka i obrabiany przedmiot jest napięty pewnie i stabilnie lub że wkrętarka ręczna jest prawidłowo trzymana zanim rozpocznie się sprawdzanie sekwencji! Przestrzegać również zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi "ErgoSpin", ! Sprawdzenie sekwencji działania przez BS350 Utworzone programy wkręcania można uruchomić przez sprawdzenie sekwencji działania bezpośrednio z BS350. Aby rozpocząć sprawdzanie sekwencji działania: 1. Upewnić się o zalogowaniu do systemu wkrętarskiego (patrz strona 55). 2. Kliknąć przycisk System Sprawdzanie sekwencji działania lub. Otworzy się pole operatora przedstawione na rysunku 4 40.

83 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 83/ Działanie systemu kompaktowego Ponowny wybór tego przycisku spowoduje wyłączenie sprawdzania sekwencji działania. BTB OK/NOK Wybór kanału Wybór programu Wyświetleniestanu systemu Przyciski obr. 4 40: Pole operatora w trybie sprawdzania sekwencji działania Aby uruchomić program wkręcania do wkręcania śruby: 1. W polu wyboru programu wybrać numer programu, np. 1: Testowe połączenia śrubowe. 2. Kliknąć przycisk Start. 3. W ciągu 15 s nacisnąć włącznik na ErgoSpin. Aby uruchomić program odkręcania: Kliknąć Odkręć, aby uruchomić program odkręcania (program 99, Ccw) niezależnie od wyboru programu. Pozostałe funkcje Stop powoduje wcześniejsze zakończenie bieżącego programu. Reset zatwierdza błędy 3 klasy błędów. Ustawienie podaje ile razy wybrany program wkręcania ma się kolejno uruchamiać. Wyświetlenie stanu systemu aktywowane jest przez Start, Stop lub Odkręć. Lewa strona wyświetlacza stanu systemu pokazuje stan systemu sprzętu: zielony: Kanał sterujący wkręcaniem jest gotowy do pracy czerwony: Błąd systemu Prawa strona wyświetlacza stanu systemu informuje o ostatnim wykonanym złączu śrubowym: zielony: ostatni wynik wkręcania jest OK czerwony: ostatni wynik wkręcania jest NOK szary: Nieprawidłowy stan np. kanał sterujący wkręcaniem nie jest jeszcze gotowy lub nie wykonano jeszcze żadnego złącza śrubowego Jeśli sprawdzanie sekwencji działania powiodło się, obie lampki stanu systemu w polu operatora oraz w sterowaniu wkrętarki będą się palić nieprzerwanie na zielono. Szczegółowe informacje dotyczące wyświetlaczy LED innych (np. błędnych) stanów roboczych zawiera rozdział Postępowanie z błędami od strony Sprawdzanie sekwencji działania poprzez wyświetlacz TFT CS351E-G lub CS351S-G W przypadku sprawdzania sekwencji działania poprzez CS351E-G, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi ErgoSpin, ! Utworzone programy wkręcania można uruchomić przez wyświetlacz TFT (Test systemowy Sprawdzanie sekwencji działania). Występujące tam funkcje Odkręć, Start, Stop, Reset są takie same jak w BS350.

84 84/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu modułowego obr. 4 41: Sprawdzanie sekwencji działania przez wyświetlacz TFT 4.6 Działanie systemu modułowego W systemie modułowym pracuje zwykle kilka kanałów sterujących wkręcaniem. Przy tym KE steruje jednostkami sterowania kanałów sterujących wkręcaniem Konfiguracja - informacje ogólne Konfiguracja KE zawiera parametryzowanie wszystkich komponentów w KE. Okno konfiguracji (patrz rysunek4 42) otwiera się po dokonaniu wyboru: System Konfiguracja KE w trybie online(patrz Konfiguracja KE online (Strona 85)) wzgl. Plik Nowy Konfiguracja KE w trybie offline (patrz Konfiguracja KE offline (Strona 96)). Struktura okna konfiguracji W oknie konfiguracji BS350 przedstawiono (patrz rysunek 4 42, od lewej do prawej): widok czołowy KE konfiguracja KE z dostępnymi interfejsami podzielona na 4 kolumny: Nazwa Symbol Parametr Wskazówki

85 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 85/ Działanie systemu modułowego Widok czołowy KE Pola konfiguracji Nazwa Symbol Parametr Notyfikacja obr. 4 42: Konfiguracja pobrana online na przykładzie KE350G Po utworzeniu konfiguracji należy ją przesłać do KE. Zostanie ona porównana z rzeczywistą konfiguracją (rzeczywistym wyposażeniem) KE. Błędy (np. niezgodność konfiguracji) zostaną wyświetlone po wysłaniu w oknie konfiguracji. Szczegółowe informacje odnośnie postępowania z błędami zawiera rozdział Postępowanie z błędami od strony Konfiguracja KE online W przypadku konfiguracji online sloty zajęte przez IM zaznaczone są w oknie konfiguracji kolorem czerwonym, włożone IM wskazano w polu odniesienia poprzez Moduł IMxxx nowy! Należy jeszcze dokonać ustawień parametrów Pobranie konfiguracji KE Warunkiem załadowania konfiguracji online jest utworzone połączenie między komputerem i KE (patrz Podłączenie komputera (Strona 52)). Poniżej opisano konfigurację i parametryzowanie KE z następującymi komponentami: KE350 IM w slotach A, B1 i B2 Wybór wpisu menu System Konfiguracja KE powoduje pobranie aktualnej konfiguracji KE.

86 86/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu modułowego W oknie konfiguracji wyświetlą się (patrz rysunek 4 42): KE z typem numeru części, wersja oprogramowania sprzętowego i status NTP 1) zainstalowany na stałe interfejs X7E1 z: Adresem IP: maską podsieci Nazwą hostu DNS Nazwą domeny Bramą sieciową zainstalowany na stałe interfejs X3C1 z: typem interfejsu (RS232) szybkością transmisji, bitami danych, bitami stopu parzystość protokół IM do sparametryzowania w slotach A, B1 i B Ustawianie zamontowanych interfejsów Złącze Ethernet X7E1 Zamontowane złącze Ethernet służy do wyświetlania wyników wkręcania oraz programowania sterowania wkrętarki. Podwójne kliknięcie pola parametru w wierszu X7E1 (patrz rysunek 4 42) powoduje otwarcie odpowiedniego dialogu parametru. obr. 4 43: Dialog parametru X7E1 1) NTP = Network Time Protocol. Przy pomocy serwera NTP można ustawić czas KE w regularnych odstępach. Niezbędne jest do tego połączenie Ethernet systemu wkrętarskiego z siecią. Więcej informacji na temat połączenia Ethernet oraz synchronizacji czasu przy pomocy serwera NTP zawartych jest w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350.

87 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 87/ Działanie systemu modułowego W ramce grupy Skonfiguruj złącze Ethernet można dokonać następujących ustawień: Adres IP: przydzielany przez administratora sieci, identyfikuje uczestnika podczas wymiany danych. Maska podsieci: przydzielana przez administratora sieci, zawiera informacje odnośnie konfiguracji sieci (zakres adresu). Nazwa hostu: Nazwa pozwalająca na komunikację z uczestnikiem Ethernet (w tym wypadku system kompaktowy (CS)). DNS: Przyporządkowanie logicznych nazw użytkowników do jednoznacznych adresów IP. Nazwa domeny: nazwa domeny jest wspólna dla wszystkich uczestników, pełna logiczna nazwa jednego uczestnika to nazwa domeny. Brama sieciowa: tworzy połączenie do sieci zewnętrznych. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby zachować dane w programie. Szczegółowe informacje odnośnie wymiany danych za pośrednictwem Ethernet znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Interfejs X3C1 Seryjny interfejs X3C1 przewidziano do podłączenia urządzeń wprowadzania danych, czytników kodu, itp., wzgl. jako interfejs wydający dane wyników wkręcania. Podwójne kliknięcie pola parametru w wierszu X3C1 (patrz rysunek 4 42) powoduje otwarcie odpowiedniego dialogu parametru: obr. 4 44: Dialog parametru X3C1 W ramce grupy Konfiguruj złącze seryjne można dokonać następujących ustawień: Szybkość transmisji (300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, ) Standardowa wartość szybkości transmisji wynosi bodów. Zastosować tę wartość, jeśli zezwala na to sterowanie partnerskie. W przeciwnym wypadku może dojść do opóźnień w wyświetlaniu wyników, co ogranicza dostępność systemu. Bity danych (7, 8) Parzystość (brak, nieparzyste, parzyste) Bity stop (0, 1, 2) i Protokół (brak, X-On/X-Off, RTS/CTS). Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby zachować dane w programie.

88 88/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu modułowego Ustawianie dodatkowych interfejsów Interfejs typu A Interfejs przewidziany jest do wsuwania modułów interfejsu typu A firmy Rexroth. Za pośrednictwem tego interfejsu sterowany jest system wkrętarski. Umożliwia to cykliczną wymianę danych poprzez następujące moduły interfejsu: IMpdp IMdev IMpnio IMenip IMmtcp Podwójne kliknięcie pola parametru w wierszu A (patrz rysunek 4 42) powoduje otwarcie odpowiedniego dialogu parametru. obr. 4 45: Wybór modułu interfejsu A w KE W polu Wybierz moduł interfejsu (patrz rysunek 4 45) wybrać żądany moduł z pola listy rozwijanej i dokonać ustawień parametrów. IMpdp obr. 4 46: Dialog parametru IMpdp

89 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 89/ Działanie systemu modułowego W ramce grupy Konfiguruj złącze PROFIBUS DP można dokonać następujących ustawień: Adres stacji: Adres IMpdp w sieci PROFIBUS, zakres adresu 2 do 123. Liczba punktów E: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs PROFIBUS: Zakres wartości 16 do 1600 par sygnałów wejściowych Liczba punktów A: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs PROFIBUS: Zakres wartości 16 do 1600 par sygnałów wyjściowych Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 196 bajty. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks.196 bajty. Odbierz dane IL: Miejsce w pamięci do odbioru danych IL, maks. 198 bajtów Wyślij dane IL: Miejsce w pamięci do wysyłki danych IL, maks. 198 bajtów W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Przy pomocy przycisku Utwórz plik GDS można utworzyć plik GDS po ustawieniu wszystkich parametrów. Zapisać plik (*.gsd) i importować go do konfiguratora PROFIBUS. Kliknąć Zaakceptuj, aby zapisać dane w konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem w BS350. Szczegółowe informacje odnośnie wymiany danych za pośrednictwem PROFIBUS znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. IMdev obr. 4 47: Dialog parametru IMdev

90 90/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu modułowego IMpnio W ramce grupy Skonfiguruj złącze DeviceNet można dokonać następujących ustawień: ID MAC: Media Access Code Identifier, zakres adresu 0 do 63. Szybkość transmisji: 125, 250, 500 kbit/s i auto detection. Liczba punktów E: Liczba wejściowych sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs. Zakres wartości 16 do 2048 par sygnałów wejściowych. Liczba punktów A: Liczba wyjściowych sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs. Zakres wartości 16 do 2048 par sygnałów wyjściowych. Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktu-a. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktu-a. Odbierz dane IL: Miejsce w pamięci do odbioru danych IL, maks. 254 bajtów Wyślij dane IL: Miejsce w pamięci do wysyłki danych IL, maks. 254 bajtów W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Przy pomocy przycisku Utwórz plik EDS można utworzyć plik EDS po ustawieniu wszystkich parametrów. Zapisać plik (*.eds) i importować go do konfiguratora DeviceNet. Kliknąć Zaakceptuj, aby zapisać dane w konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem w BS350. obr. 4 48: Dialog parametru IMpnio (E/A i dane, konfiguracja, informacja o statusie). Dialog parametru składa się z 3 okien, które można wybrać wewnątrz ramki grupy PROFINET IO Skonfiguruj złącze: E/A i dane Konfiguracja Informacja o stacji

91 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 91/ Działanie systemu modułowego E/A i dane W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Liczba punktów E: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs PROFINET: Zakres wartości 16 do 2048 par sygnałów wejściowych Liczba punktów A: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs PROFINET: Zakres wartości 16 do 2048 par sygnałów wyjściowych Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktu-a. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktu-a. Odbierz dane IL: Miejsce w pamięci do odbioru danych IL, maks. 256 bajtów Wyślij dane IL: Miejsce w pamięci do wysyłki danych IL, maks. 256 bajtów W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Przy pomocy przycisku Utwórz plik GSDML można utworzyć plik GSDML po ustawieniu wszystkich parametrów. Zapisać plik (*.gsd) i importować go do konfiguratora PROFINET. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby przejąć dane do konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem BS350. Konfiguracja W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Pobierz konfigurację przez DHCP: Przy wyborze tego punktu konfiguracja załaduje się w BS350 lub Zastosuj następującą konfigurację: Przy wyborze tego punktu można wprowadzić następujące parametry: Adres IP: przydzielany przez administratora sieci, identyfikuje uczestnika podczas wymiany danych. Maska podsieci: przydzielana przez administratora sieci, zawiera informacje odnośnie konfiguracji sieci (zakres adresu). Adres bramy sieciowej: tworzy połączenie do sieci zewnętrznych Nazwa hostu: Nazwa pozwalająca na komunikację z uczestnikiem Ethernet (w tym wypadku KE systemu wkrętarskiego). Informacja o stacji Pole Nazwa stacji jest zaznaczone szarym kolorem i nie można wprowadzać żadnych zmian. W tym oknie można dokonać następujących wpisów: Typ stacji Funkcja Miejsce instalacji Data instalacji Opis

92 92/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu modułowego IMenip obr. 4 49: Dialog parametru IMenip (E/A i dane, konfiguracja). Ten dialog parametru składa się z 2 okien, które można wybrać wewnątrz ramki grupy Konfiguracja złącza EtherNet/IP: E/A i dane Konfiguracja E/A i dane W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Liczba punktów E: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs EtherNet/IP: Zakres wartości 16 do 2048 par sygnałów wejściowych Liczba punktów A: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs EtherNet/IP: Zakres wartości 16 do 2048 par sygnałów wyjściowych Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktu-a. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktu-?. Odbierz dane IL: Miejsce w pamięci do odbioru danych IL, maks. 254 bajtów Wyślij dane IL: Miejsce w pamięci do wysyłki danych IL, maks. 254 bajtów W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Przy pomocy przycisku Utwórz plik EDS można utworzyć plik EDS po ustawieniu wszystkich parametrów. Zapisać plik (*.eds) i importować go do konfiguratora Ethernet. Kliknąć przycisk Zaakceptuj, aby przejąć dane do konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem BS350.

93 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 93/ Działanie systemu modułowego IMmtcp Konfiguracja W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Pobierz konfigurację przez DHCP: Przy wyborze tego punktu konfiguracja załaduje się w BS350 lub Zastosuj następującą konfigurację: Przy wyborze tego punktu można wprowadzić następujące parametry: Adres IP: przydzielany przez administratora sieci, identyfikuje uczestnika podczas wymiany danych. Maska podsieci: przydzielana przez administratora sieci, zawiera informacje odnośnie konfiguracji sieci (zakres adresu). Adres bramy sieciowej: tworzy połączenie do sieci zewnętrznych Nazwa hostu: Nazwa pozwalająca na komunikację z uczestnikiem Ethernet (w tym wypadku KE systemu wkrętarskiego). obr. 4 50: Dialog parametru IMmtcp (E/A i dane, konfiguracja). Ten dialog parametru składa się z 2 okien, które można wybrać wewnątrz ramki grupy ModbusTCP Skonfiguruj interfejs: E/A i dane Konfiguracja

94 94/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu modułowego E/A i dane W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Liczba punktów E: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs ModusTCP: Zakres wartości 16 do 2048 par sygnałów wejściowych Liczba punktów A: Liczba sygnałów sterujących, które mają być przetworzone przez interfejs ModusTCP: Zakres wartości 16 do 2048 par sygnałów wyjściowych Odbierz dane: Miejsce w pamięci do odbioru kodu ID, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktu-a. Wyślij dane: Miejsce w pamięci do wysyłki wyników, maks. 254 bajty przy dwóch bajtach dla punktów-a. Odbierz dane IL: opcja niedostępna Wyślij dane IL: opcja niedostępna W ramce grupy Zakres konfiguracji można dokonać następujących ustawień: pola oznaczone szarym kolorem nie są edytowalne. Parametry wystawione w tej ramce grupy są uzależnione od wybranej liczby punktów E/A. Konfiguracja W tym oknie można dokonać następujących ustawień: Pobierz konfigurację przez DHCP: Przy wyborze tego punktu konfiguracja załaduje się w BS350 lub Zastosuj następującą konfigurację: Przy wyborze tego punktu można wprowadzić następujące parametry: Adres IP: przydzielany przez administratora sieci, identyfikuje uczestnika podczas wymiany danych. Maska podsieci: przydzielana przez administratora sieci, zawiera informacje odnośnie konfiguracji sieci (zakres adresu). Adres bramy sieciowej: tworzy połączenie do sieci zewnętrznych Nazwa hostu: Nazwa pozwalająca na komunikację z uczestnikiem Ethernet (w tym wypadku KE systemu wkrętarskiego). Interfejsy typu B (B1 i B2) Interfejs przewidziany jest do wsuwania modułów interfejsu typu B firmy Rexroth. IM24V do wczytywania i odczytywania sygnałów 24-V-E/A (z.b. sterowanie lamp i przycisków) Podwójne kliknięcie pola parametru w wierszu B1, wzgl. B2 (patrz rysunek 4 23) powoduje otwarcie odpowiedniego dialogu parametru. W polu Wybierz moduł interfejsu (patrz rysunek 4 51) wybrać żądany moduł z pola listy rozwijanej i dokonać ustawień parametrów.

95 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 95/ Działanie systemu modułowego obr. 4 51: Wybór modułu interfejsu B w KE IM24V obr. 4 52: Dialog parametru IM24V Kliknąć Zaakceptuj, aby zapisać dane w konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem w BS Wyślij i zapisz dane Po utworzeniu konfiguracji należy ją przesłać do KE. Aplikację można zapisać również w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)).

96 96/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu modułowego Konfiguracja KE offline Jeśli konfiguracja KE znana jest przed uruchomieniem, można ją utworzyć w trybie offline. W tym celu wybrać w BS350 listwę menu Plik Nowy Konfiguracja KE. Otworzy się następujące okno: obr. 4 53: Konfiguracja KE offline na przykładzie KE350 KE i jej interfejsy wymagają dokładnej konfiguracji i parametryzowania. W tym celu kliknąć podwójnie odpowiedni wiersz i przeprowadzić konfigurację zgodnie z Ustawianie zamontowanych interfejsów (Strona 86). Utworzoną konfigurację KE można zapisać również w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)). Przeduruchomieniem KE należy przesłać konfigurację Konfiguracja kanałów sterujących wkręcaniem Aby dokonać konfiguracji kanałów sterujących wkręcaniem wybrać System Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem oraz dokonać wyboru kanału. Jeśli wszystkie kanały sterujące wkręcaniem posiadają tę samą konfigurację, można skonfigurować tylko jeden kanał. Następnie można przesłać konfigurację do wszystkich kanałów wkręcania uczestniczących w aplikacji wkręcania lub zapisać na komputerze w formie pliku (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)) Ustawienie programu wkręcania Aby utworzyć program do wkręcania lub odkręcania śruby postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Ustawienie programu wkręcania (Strona 78). Utworzony program wkręcania powinien być wysłany do wszystkich kanałów sterujących wkręcaniem, uczestniczących w aplikacji wkręcania. Program można zapisać również w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)).

97 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 97/ Działanie systemu modułowego Następnie przeprowadzić test działania programu wkręcania w każdym kanale sterującym wkręcaniem przez sprawdzenie sekwencji działania (patrz Sprawdzenie sekwencji działania (Strona 82)) Ustawianie aplikacji wkręcania W zakresie jednej aplikacji wkręcania ilość koordynowanych pozycji wkręcania wynosi 1 do 40. Uruchomienie podstawowe odbywa się przy pomocy aplikacji wkręcania o minimalnym zakresie. Składają się one z: kroku początkowego i etapu końcowego. Szczegółowe informacje odnośnie kroków i procedur wkręcania zawiera dokumentacja "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Poniżej opisano tworzenie aplikacji wkręcania do wkręcania i odkręcania wkręconych wcześniej śrub Aplikacja do wkręcania śrub Aplikacja do wkręcania śrub uruchamia równocześnie wybrane wrzeciono wkrętarki z odpowiednim programem wkręcania w biegu prawoskrętnym. Na poniższym przykładzie przedstawiono wszystkie niezbędne kroki. Příklad Aby utworzyć aplikację wkręcania, wybrać w BS350 na listwie menu Plik Nowy Aplikacje wkręcania. Wybrać numer aplikacji np. 1 i przydzielić nazwę dla aplikacji wkręcania np. Aplikacja testowa, zastępując istniejącą nazwę programu n. a (not available). (W przypadku wyboru numeru programu 0 n. a nie wyświetli się) (patrz rysunek 4 54). obr. 4 54: Aplikacja wkręcania dla sprawdzenia sekwencji działania

98 98/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Działanie systemu modułowego Podwójne kliknięcie symbolu kroku początkowego 1, A powoduje otwarcie okna kroku początkowego (patrz rysunek 4 54) do wprowadzania danych. Przydzielić nazwę kroku np. Krok początkowy. W polu Nazwa pozycji wkręcania wprowadzić nazwę pozycji wkręcania, np. pozycja wkręcania 1. W polu listy rozwijanej Wybór kanału wybrać kanał, który ma być używany w aplikacji wkręcania n p W polu listy rozwijanej Wybór programu wybrać program wkręcania (program nr.), który ma być przetwarzany w aplikacji. Wybrać Wklej aby dodać dane do pola Tabela przyporządkowania. Powtórzyć procedurę do momentu aż żądana liczba pozycji wkręcania będzie miała przydzielony kanał i program. Kanały sterujące wkręcaniem przeniesione do pola Tabela przyporządkowania uruchamiane są równocześnie z przydzielonym programem wkręcania w aplikacji 1. Aby usunąć wpis należy najpierw wybrać wpis w tabeli przyporządkowania, a następnie Usuń. Aby zmienić wpis, należy najpierw wybrać wpis w tabeli przyporządkowania, a następnie Zmień, wpis można później edytować w polach Nazwa pozycji wkręcania, Wybór kanału i Wybór programu. Wybrać Zaakceptuj aby zapisać te dane w aplikacji wkręcania Wyślij i zapisz dane Utworzoną aplikację wkręcania należy przesłać do KE. Aplikację można zapisać również w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)) Odkręcanie złączy śrubowych Odkręcanie wkręconych wcześniej śrub realizowane jest przy pomocy programu odkręcania nr. 99 (Ccw). Aplikacja wkręcania ustala jedynie kanały sterujące wkręcaniem, w których ma być przetwarzany program nr. 99. Naciśnięcie przycisku Odkręć podczas sprawdzania sekwencji działania (patrz Sprawdzenie sekwencji działania przez BS350 (Strona 82)) uruchamia jednocześnie program odkręcania nr 99 we wszystkich uczestniczących kanałach sterujących wkręcaniem. Aby utworzyć i wysłać program odkręcania postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie Ustawienie programu wkręcania (Strona 78) Tabela przyporządkowania PLC SE Informacje odnośnie tabeli przyporządkowania PLC dla SE znajdują się w punkcie Konfiguracja Tabela przyporządkowania PLC SE/CS (Strona 80) Tabela przyporządkowania PLC KE Tabela przyporządkowania PLC ustala przyporządkowanie sygnałów sterowania do fizycznych interfejsów KE (Arcnet, szybkie wejścia/wyjścia, sloty modułowe). Przy pomocy tych sygnałów sterowania można włączyć KE do sekwencji instalacji. Przy pomocy kart PLC można skonfigurować 512 sygnałów sterujących. Tabulka 4 15: Liczba wejść i wyjść Komponenty systemu Liczba wejść/wyjść KE IMpdp 16 do 512/16 do 512 IMdev 16 do 512/16 do 512 IMpnio 16 do 512/16 do 512 IMenip 16 do 512/16 do 512 IMmtcp 16 do 512/16 do 512 IM24V 10/13 IL 256/256 Uruchomienie podstawowe odbywa się za pośrednictwem sprawdzania sekwencji działania, tak że nie jest wymagane specyficzne programowanie tej tabeli przyporządkowania PLC. Jednakże domyślną tabelę przyporządkowania PLC nalezy wysłać do KE, aby wprowadzić ją w stan gotowości roboczej.

99 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 99/ Działanie systemu modułowego Warunkiem załadowania domyślnej tabeli przyporządkowania PLC w trybie online jest utworzone połączenie pomiędzy komputerem i KE (patrz Podłączenie komputera w celu programowania (Strona 52)). Wybór wpisu menu System Konfiguracja tabeli przyporządkowania PLC dla KE powoduje pobranie aktualnej domyślnej tabeli przyporządkowania PLC dla KE. Aby utworzyć domyślną tabelę przyporządkowania PLC w trybie offline należy w BS350 wybrać w listwie menu Plik Nowy Tabela przyporządkowania PLC dla KE. Otworzy się następujące okno: obr. 4 55: Utwórz offline tabelę przyporządkowania PLC dla KE Istnieją dwie możliwości załadowania konfiguracji KE: Wybrać pole Z KE ponieważ odpowiedni plik konfiguracji znajduje się po wysyłce w KE. Załaduje się aktualna domyślna tabela przyporządkowania PLC dla KE. lub Wybrać Z pliku i przyporządkować odpowiedni plik konfiguracji (rozszerzenie nazwy pliku: *.kcg). Załaduje się aktualna domyślna tabela przyporządkowania PLC dla KE. Wysłać domyślną tabelę przyporządkowania PLC do KE, można ją również zapisać w formie pliku na komputerze (patrz Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56)). Informacje odnośnie konfiguracji tabeli przyporządkowania PLC zawiera dokumentacja "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Przykłady konfiguracji znajdują się również w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Szczegółowe informacje odnośnie sygnałów sterujących zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth Ustawienie czasu KE Podczas podłączania BS350 do KE można ustawić jej czas. Jednocześnie nastąpi automatyczne ustawienie czasu przyłączonych SE. Czas KE jest np. odnotowywany w ramach wyświetlania wyników wkręcania, dzięki czemu możliwe jest czasowe przyporządkowane danych wyników wkręcania. Aby ustawić czas KE wybrać punkt menu System Czas systemowy, otworzy się następujące okno: obr. 4 56: Ustawianie czasu KE Należy wybrać z menu strefę czasową (dla Niemiec: strefa czasowa - patrz rysunek 4 56). Aktywacja pola wyboru znajdującego sie poniżej menu powoduje automatyczne ustawienie czasu letniego lub zimowego.

100 100/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Zapisana ( automatyczna ) konfiguracja kanałow Wybór pola opcji Czas komputera powoduje wyświetlenie się godziny i daty komputera. Wybór pola Ustaw czas systemowy zegar KE zsynchronizuje się jednorazowo z zegarem komputera. Wybór pola opcji Czas systemowy powoduje wyświetlenie aktualnie zapisanego czasu KE oraz daty KE. Aby dokonać zmian kliknąć żądane pole numeryczne i nacisnąć lub informacje na temat synchronizacji czasu systemu wkrętarskiego przy pomocy serwera NTP zawarte są w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth Sprawdzenie sekwencji działania W niniejszym punkcie opisano różnice dotyczące sprawdzania sekwencji działania programu wkręcania w BS350 (patrz Sprawdzenie sekwencji działania (Strona 82)). Aby dokonać sprawdzenia sekwencji działania dla aplikacji wkręcania postępować analogicznie do punktu Sprawdzenie sekwencji działania (Strona 82). Wrzeciono wkrętarki w biegu prawoskrętnym Wrzeciono wkrętarki w biegu lewoskrętnym Aby uruchomić aplikację do wkręcania śruby należy wybrać: w polu wyboru kanału KE W polu wyboru aplikacji numer aplikacji, np. 1: Aplikacja testowa. Przy wyborze Start uruchamia się aplikacja wkręcania. Wybór pola Odkręć powoduje równoczesne uruchomienie programu odkręcania (Ccw, nr 99) we wszystkich wybranych aplikacjach wkręcania ustalonych dla kanałów sterujących wkręcaniem. 4.7 Zapisana ( automatyczna ) konfiguracja kanałow Funkcja ta obsługiwana jest od wersji V2.200 systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem -online następuje półautomatycznie, tzn. wszystkie komponenty z elektroniczną tabliczką znamionową są konfigurowane i parametryzowane automatycznie. Komponenty mechaniczne nie posiadają takiej tabliczki znamionowej. Takie komponenty są wprawdzie rozpoznawane przez BS350 i dodawane w konfiguracji jako komponenty domyślne, należy jednak dokonać ich ręcznej konfiguracji i parametryzowania. Ponadto po wymianie wrzeciona wkrętarki lub wkrętarki ręcznej ErgoSpin należy przeprowadzić ponowną konfigurację kanału sterującego wkręcaniem. Zapisana ("automatyczna") konfiguracja kanału pozwala uniknąć nowej konfiguracji po wymianie wkrętarki. Funkcja ta działa w następujący sposób: po pierwszej konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem online- lub offline-dane konfiguracyjne kanału sterującego wkręcaniem z wkrętarką ręczną ErgoSpin zapisane są bezpośrednio we wkrętarce ręcznej, wrzecionem wkrętarki zapisane są bezpośrednio w pamięci rozszerzonej pierwszego czujnika kanału sterującego wkręcaniem. W ten sposób można każdorazowo ustawić (zapisać) kompletną konfigurację wkrętarki ręcznej, wzgl. wrzeciona. Konfiguracje zapisane wcześniej zostaną zastąpione. Podczas ładowania zapisanej konfiguracji obliczana jest automatycznie konfiguracja kanału, np. maksymalny moment znamionowy wrzeciona lub maksymalna liczba obrotów. Zapisywanie konfiguracji kanału Następujące warunki powinny być spełnione dla wrzeciona wkrętarki, aby istniała możliwość zapisania jednorazowo utworzonej konfiguracji. Czujnik pomiarowy 1 typu DMC. inne typy czujników pomiarowych nie są obsługiwane przez tę funkcję. Nie pojawiają się również żadne komunikaty o błędach.

101 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 101/ Zapisana ( automatyczna ) konfiguracja kanałow Wartość przełącznika Konfiguracja kanału jest automatyczna. Aby wysłać dane konfiguracyjne do sterowania wkrętarki oraz wrzeciona wkrętarki postępować w następujący sposób: Rozpocząć zapisywanie danych konfiguracyjnych przy pomocy punktu menu Dane Wyślij do... lub wybrać. Podczas wysyłania konfiguracji wrzeciona zapisany zostaje dodatkowo w DMC plik Spindle.cfg z adresem-can 1. Starsza konfiguracja zostaje zastąpiona. Załadowanie konfiguracji kanału Warunek wczytania zapisanej konfiguracji jest następujący: Wartość przełącznika Konfiguracja kanału jest automatyczna. Sterowanie wkrętarki próbuje w pierwszej kolejności zastosować zapisaną konfigurację. Oznacza to, że przy użyciu wkrętarki ręcznie lub wrzeciona wkrętarki z zapisaną konfiguracją kanału sterowanie wkrętarki wczyta zapisana konfigurację. Wczytana konfiguracja zostanie porównana z konfiguracją rozpoznaną półautomatycznie. Jeśli zapisana konfiguracja kanału jest identyczna z konfiguracją rozpoznaną półautomatycznie, zapisana konfiguracja zostanie przejęta automatycznie. Przeprowadzenie nowej ręcznej konfiguracji z systemem operacyjnym BS350 nie jest konieczne. W przypadku gdy zapisana konfiguracja różni się od konfiguracji rozpoznanej automatycznie należy ponownie skonfigurować kanał w systemie operacyjnym BS350 a dane przesłać do sterownika. Jeśli kanał sterujący wkręcaniem utworzony jest z wkrętarką ręczną lub wrzecionem wkrętarki bez zapisanej konfiguracji lub zapisane dane są nieaktualne należy ponownie skonfigurować kanał w systemie operacyjnym BS350. Następnie należy przesłać dane do sterownika. Dodatkowo wyświetli się komunikat o błędzie 1111 Brak konfiguracji kanału. Procedura ta jest identyczna z procedurą znaną z wcześniejszych wersji, w których nie było konfiguracji w sterowniku. NOTYFIKACJA Błędna konfiguracja kanału Wymiana komponentów mechanicznych lub czujnika pomiarowego (DMC) może spowodować różnice zapisanej konfiguracji kanału od konfiguracji rzeczywistej. Z tego powodu może dojść do tworzenia nieprawidłowych złączy śrubowych. Uruchomić nową konfigurację kanału sterującego wkręcaniem po każdej wymianie komponentów mechanicznych lub czujnika pomiarowego (DMC). Wykorzystać program serwisowy BS350. Następnie zapisać nową konfigurację na wkrętarce ręcznej lub wrzecionie wkrętarki, patrz Zapisywanie konfiguracji kanału na stronie 100. Usuwanie konfiguracji kanału Poprzez Dane Usuń SE/CS Konfiguracja w BS350 dane konfiguracji kanału i wrzeciona zostają usunięte ze sterowania wkrętarki. Ponadto funkcja ta usuwa dane konfiguracyjne wrzeciona w rozszerzonej pamięci DMC wrzeciona wkrętarki.

102 102/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin 4.8 Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin System kompaktowy System modułowy W niniejszym rozdziale opisano cechy charakterystyczne pracy z wkrętarkami ręcznymi serii ErgoSpin. Wkrętarki ręczne rozpoznawane są automatycznie (oprócz VarioLine). System operacyjny nie jest więc koniecznie wymagany do konfiguracji i programowania kanału sterującego wkręcaniem w zależności od typu zastosowanego komponentu. W systemie kompaktowym CS351E-G lub CS351E-G IL można w zamian skorzystać z wyświetlacza-tft. System kompaktowy CS351E-D lub CS351E-D IL wymaga koniecznie zastosowania systemu operacyjnego BS350. Poniżej przedstawiono cechy charakterystyczne dla uruchomienia kanału sterującego wkręcaniem składającego się z pojedynczych komponentów (LTU350/1, SE, VM) i ErgoSpin Interfejsy i wyświetlacze na zasilaczu LTU350/1 Następujące interfejsy i wyświetlacze zintegrowane są na zasilaczu LTU350/1: Wyświetlacz LC Wyświetlacze LED Przycisk Reset Podłączenie ErgoSpin do interfejsu XDS1 obr. 4 57: Interfejsy i wyświetlacze na LTU350/1 Wyświetlacz LC Wyświetlacze LED Wyświetlacz LC umożliwia wyświetlenie wartości wyników (moment, kąt, gradient, czas) oraz kodów. Tekst prezentowany jest w 4 wierszach po 8 znaków. Wyświetlacz jest stale podświetlony. Na płycie czołowej zasilacza umieszczono 3 diody LED, informujące o następujących stanach roboczych:

103 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 103/ Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin Tabulka 4 16: Wyświetlacze LED na LTU350/1 Wyświetlacz LED BTB MS FG zielony czerwo ny zielony czerwo ny zielony wyłącz one Gotowy do pracy Błąd systemu Gotowość robocza Błąd przekaźnika silnika Odblokowanie zasilacza brak odblokowania zasilacza Przycisk Reset Reset Przycisk Reset XDS1 Naciśnięcie tego przycisku powoduje zresetowanie zasilacza. Do interfejsu XDS1 podłączony jest kabel przyłączeniowy ErgoSpin Wysterowanie przekaźnika silnika i zabezpieczenia Wysterowanie przekaźnika silnika Informacje odnośnie pozycji i ustawień wtyczki PIN na zasilaczu LTU350/1 zawiera tabela 4 17 i rysunek PRZESTROGA Błędne ustawienie na LTU350/1 Błędne ustawienie wtyczki PIN może prowadzić do zagrożenia personelu obsługującego. Pozycja wtyczki PIN decyduje o dostępności funkcji zatrzymania silnika. Ustawień należy dokonać na LTU350/1 w BS350 specyficznie dla aplikacji. Wysterowanie przekaźnika silnika jest prowadzone niezależne od pozycji wtyczki PIN przez włącznik na ErgoSpin. Bezpieczne zatrzymanie gwarantowana jest zasadniczo przez zwolnienie włącznika. Dodatkowo w pozycji 2 uwzględniono zatrzymanie-silnika przez VM350 w sterowaniu przekaźnikiem silnika. Tabulka 4 17: Ustawienie wtyczki PIN w LTU350/1 Wtyczka PIN Objaśnienie w pozycji 1 Działanie ErgoSpin jako wkrętarki ręcznej bez funkcji zatrzymania-silnika poprzez moduł zasilający VM350 (stan dostawy) 2 Działanie ErgoSpin jako wrzeciona wkrętarki z funkcją zatrzymania-silnika poprzez moduł zasilający VM350 Ustawienie w konfiguracji kanału BS350: Zatrzymanie-silnika VM350 aktywne

104 104/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin obr. 4 58: Wtyczka PIN Dalsze informacje na temat przełączników zatrzymania-silnika zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Zabezpieczenia Obwód pośredni zasilacza zabezpieczony jest przez dwa bezpieczniki topikowe. Zadziałanie (przepalenie się) tych bezpieczników powoduje zmianę koloru LED BTB z zielonego na czerwony. Praca w takim stanie nie jest możliwa. Bezpieczniki topikowe znajdują się na tylnej ścianie zasilacza i wymagają wymiany w wyżej opisanym przypadku (wyjmowanie bezpieczników patrz rysunek 4 59). obr. 4 59: Wyjmowanie bezpieczników topikowych Zalecane zabezpieczenie: , 12 A, 500 V DC, 10,3 x 38 mm Producent: Ferraz Shawmut Numer zamówienia: 6JX12

105 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 105/ Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin Montowanie i podłączanie modułów Aby przeprowadzić montaż i podłączenie modułów należy postępować w następujący sposób: Zamontować komponenty zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Wyposażenie BT/SB (Strona 38) zamontować istniejące moduły interfejsów zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Moduły interfejsu (IM) (Strona 42) Włożyć gniazdo przewodu podłączeniowego wkrętarki ręcznej prawidłowo do wtyczki na uchwycie wkrętarki ręcznej i dokręcić solidnie kołpakowe złącze śrubowe Włożyć wtyczkę przewodu podłączeniowego wkrętarki do gniazda XDS1 (rysunek 4 57) na zasilaczu LTU350/1 i dokręcić solidnie kołpakowe złącze śrubowe pozostałe wymagane przyłącza ustanowić zgodnie z punktem Ustanawianie połączeń (Strona 43) Włączyć napięcie zasilania dla BT, wzgl. nacisnąć włącznik/wyłącznik SB Podłączyć komputer przeznaczony do programowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale Podłączenie komputera w celu programowania (Strona 52) (niewymagane przy uruchomieniu podstawowym kompletnego pakietu) Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem Kanał sterujący wkręcaniem ErgoSpin w wersji standardowej konfiguruje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Pierwsze uruchomienie nie wymaga żadnych zmian konfiguracji. W przypadku odmiennej wersji, stosowania dodatkowych komponentów lub w trybie offline można również dokonać ręcznej konfiguracji w polu System Konfiguracja Kanał sterujący wkręcaniem (patrz Konfiguracja offline (Strona 77)). Ogólne informacje odnośnie wysyłania plików znajdują się w punkcie Wysyłanie i zapisywanie (Strona 56) Zapisywanie programów wkręcania We wkrętarce ErgoSpin można zapisać fabrycznie programy wkręcania. W związku z tym podczas pierwszego uruchomienia rozróżnia się dwa poniższe przypadki. ErgoSpin bez zapisanego programu wkręcania W takim przypadku należy postępować w następujący sposób: 1. Utworzyć program wkręcania w systemie operacyjnym BS Następnie utworzone programy wkręcania należy wysłać do jednostki sterującej. ErgoSpin z zapisanym programem wkręcania W przypadku pierwszego uruchomienia jednostki sterującej z wkrętarką ErgoSpin, w której zapisano wcześniej programy wkrętarskie, należy postępować w następujący sposób: Aktywować dodatkową funkcjonalność Użyj programów wkręcania z wkrętarki ręcznej (Program 99 i 0..3) (patrz Dodatkowafunkcja (Strona 67)). W celu wykonania złącza śrubowego należy przesłać konfigurację do jednostki sterowania. Jeśli odmienne programy wkręcania (0...3, 99) znajdują się w sterowaniu wkrętarki zostaną one zastąpione po zatwierdzeniu komunikatu o błędzie kod 382 jeśli aktywna jest dodatkowa funkcjonalność Użyj programów wkręcania z wkrętarki ręcznej (Program 99 i 0..3) (patrz Dodatkowafunkcja (Strona 67)).

106 106/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin Usuwanie programów wkręcania z wkrętarki ręcznej ErgoSpin NOTYFIKACJA Utrata danych Programy wkręcania na wkrętarce ręcznej mogą zostać usunięte, jeśli programy wkręcania w SE powinny zostać usunięte przez Dane Usuń SE/CS... Przed usunięciem należy dezaktywować dodatkową funkcjonalność Użyj programów wkręcania z wkrętarki ręcznej (program 99 i 0...3) oraz wysłać ją do kanału sterującego wkręcaniem Automatyczna konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem Automatyczne pierwsze uruchomienie W przypadku braku konfiguracji kanału aktywne jest automatyczne pierwsze uruchomienie. W takim wypadku komponenty rozpoznane automatycznie przez sterowanie wkrętarki przejęte są do konfiguracji kanału bez zapytania użytkownika oraz skonfigurowane w ustawieniu podstawowym (SE, IM, LTU). Automatyczne pierwsze uruchomienie może zostać wymuszone w późniejszym czasie pracy poprzez równoczesne usunięcie konfiguracji kanału i tabeli przyporządkowania PLC. Komponenty odbiornika napędowego w ESV i ESM zostaną w takim przypadku automatycznie usunięte. Tabela przyporządkowania PLC zostanie utworzona automatycznie. Aby dokonać konfiguracji kanałów sterujących wkręcaniem wybrać System Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem lub ikonę. Automatyczna konfiguracja kanału Automatyczna konfiguracja kanału jest aktywna, jeśli w zakresie globalnych parametrów w polu Kanał wybrano pole opcji Automatyczny (patrz Konfiguracja kanału (Strona 67)). Automatyczna konfiguracja kanałow umożliwia np. wymianę ErgoSpin podczas pracy (Plug & Run). Dane ErgoSpin przejęte zostają bez zapytania użytkownika do konfiguracji kanału. Pozostałe komponenty wymagają ręcznej konfiguracji Tabela przyporządkowania PLC SE/CS Jednostka sterująca (SE) Tabela przyporządkowania PLC ustala przyporządkowanie sygnałów sterowania do fizycznych interfejsów sterowania wkrętarką (Arcnet, szybkie wejścia/wyjścia, sloty modułowe) w SE352(M). Aby automatycznie wprowadzić tabela przyporządkowania PLC zostanie utworzona automatycznie. Programowanie modułu interfejsu IM24V w slocie typu B1/B2 W otwartej tabeli przyporządkowania kliknąć pole Edytuj. Aby zagwarantować jednokrotny wybór programu zdefiniować sygnały w polu Wejścia w następujący sposób: Prog0 na B1/B2 0.0 Prog1 na B1/B2 0.1 Kliknąć pole Edytuj, aby wysłać zmienioną tabelę przyporządkowania PLC do SE. Aby zainicjalizować ocenę procedury wkręcania innych procesów zdefiniować sygnały w polu Wyjścia w następujący sposób: Ok na B1/B2 0.0 Nok na B1/B2 0.1

107 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 107/ Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin System kompaktowy (CS) W przypadku systemu kompaktowego przyporządkowanie jest w znacznym stopniu ustalone i nie wymaga zmiany przed rozpoczęciem uruchamiania podstawowego. Opcjonalne można jednak ustalić sygnał wejściowy dla przycisku narzędzia wkrętarki ręcznej. W tym celu postępować w następujący sposób: 1. W otwartej tabeli przyporządkowania kliknąć pole Edytuj. 2. Kliknąć wejście ErgoSpin Kliknąć <<, aby usunąć istniejący sygnał. 4. Kliknąć na żądany sygnał wejściowy (np. ResRs). 5. Kliknąć wejście ErgoSpin Kliknąć >>, aby przydzielić sygnał. Sygnał ResRs wyświetli się w wejściu ErgoSpin 0.3 (patrz rysunek 4 61) Informacje odnośnie konfiguracji offline zawiera rozdział Konfiguracja Tabela przyporządkowania PLC SE/CS (Strona 80) Wybór programów wkręcania Zgodnie z opisem w punkcie Zapisywanie programów wkręcania (Strona 105) na wkrętarce ręcznej ErgoSpin można zapisać fabrycznie maksymalnie 5 programów wkręcania (0...3, 99) (patrz rysunek 4 60). Przy uruchamianiu, wzgl. resetowaniu sterowania wkrętarki oraz przy włożeniu wkrętarki ręcznej zapisywana jest kopia tych programów w sterowaniu wkrętarki. Program 0: MFU (Kontrola sprawności maszyny 1) ) Wkręcanie w ok. 80 % zakresuroboczego Program 1: Wkręcanie na dolnej granicy (z ok. 0 %) zakresu roboczego Program 2: Wkręcanie z ok. 30 % zakresu roboczego Program 3: Wkręcanie z ok. 80 % zakresu roboczego Program 99 (Ccw): Odkręcanie złączy śrubowych obr. 4 60: Wybór programów wkręcania w BS350 Wyboru programu można dokonać za pośrednictwem sygnałów 24-V (moduł interfejsu IM24V), magistrali polowej (moduł interfejsu IMpdp lub IMdev) lub w przypadku CS351E-G bezpośrednio poprzez TFT. W tym celu tabela przyporządkowania PLC powinna być odpowiednio skonfigurowana. 1) Kontrola sprawności maszyny odbywa się generalnie przy pomocy zewnętrznego, niezależnego systemu pomiarowego. Taki system pomiarowy udostępnia wartość referencyjną. W MFU wyniki pomiarowe systemu wkrętarskiego oraz pomiarowego systemu referencyjnego są dopasowywane, jeśli różnią się od siebie w niewielkim stopniu.

108 108/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin Jeśli żaden program nie zostanie wybrany poprzez te interfejsy, standardowo będzie wybrany program 0. Program odkręcania 99 ustawiany jest przy pomocy przełącznika kierunku obrotów. Jeśli programy wkręcania zapisane w ErgoSpin mają być załadowane automatycznie w sterowaniu wkrętarki (np. w przypadku wymiany ErgoSpin), w konfiguracji kanału niezbędne jest aktywowanie dodatkowej funkcjonalności Użyj programów wkręcania z wkrętarki ręcznej (program 99 i 0..3) (patrz Dodatkowafunkcja (Strona 67) i rozdział Zapisywanie programów wkręcania (Strona 105)). Jeśli odmienne programy wkręcania (0...3, 99) znajdują się w sterowaniu wkrętarki zostaną one zastąpione po zatwierdzeniu komunikatu o błędzie kod 382, jeśli aktywna jest dodatkowa funkcjonalność Użyj programów wkręcania z wkrętarki ręcznej (program 99 i 0..3) (patrz Dodatkowafunkcja (Strona 67)). Dla porównania różnych programów wkręcania w sterowaniu wkrętarką i wkrętarce ręcznej dostępny jest w BS350 punkt menu Dane Programy wkręcania ErgoSpin. Różne programy zaznaczane są kolorem czerwonym (patrz rysunek 4 61): obr. 4 61: Porównanie programów wkręcania Przy pomocy klawiszy ze strzałką >> i << ustalane jest przyporządkowanie zmienionego programu do sterowania wkrętarki lub ErgoSpin. Następnie należy przesłać to przyporządkowanie przy pomocy opcji Wyślij do systemu wkrętarskiego. Wybór Programy wkręcania ErgoSpin lub Programy wkręcania SE/CS powoduje otwarcie programów wkręcania z ErgoSpin lub sterowania wkrętarki do edycji Zmiana programów wkręcania Zmiany parametrów programu wkręcania można dokonać w systemie operacyjnym BS350 lub przy pomocy wyświetlacza-tft. Następnie taki program wkręcania należy wysłać do sterowania wkrętarki.

109 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 109/ Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin Konfiguracja opcjonalnego modułu dodatkowego skanera kodu kreskowego Opcjonalny skaner kodów kreskowych dla wariantów SlimLine, GripLine i VarioLine wkrętarki ręcznej ErgoSpin udostępniony jest od wersji V2.200 systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem nie różni się od wkrętarki ręcznej ErgoSpin z lub bez opcjonalnego modułu dodatkowego "skaner kodów kreskowych". Jedyną cechą rozróżniającą jest numer PE-, który posiada wkrętarka ręczna ze skanerem kodów kreskowych. Skaner kodów kreskowych we wkrętarce ręcznej może być wybrany jako źródło-kodu-id i można go skonfigurować ręcznie. Ustawienia skanerakodów kreskowych można zmieniać poprzez następujące menu: CS/KE: System Dane komórka sterująca wkręcaniem Skaner Skaner wkrętarki ręcznej SE352M: System Dane SE Skaner Skaner wkrętarki ręcznej Istnieją następujące możliwości ustawień: Aktywacja i dezaktywacja skanera kodów kreskowych Aktualne (dozwolone) typy kodów kreskowych, ich długość i aktywowanie danego kodu kreskowego Dla długości poszczególnego typu kodu kreskowego istnieje wiele opcji: Wpis stałej długości, np. 12 Wpis dwóch stałych długości, np. 4;8 Wpis zakresu długości, np. 3-9 Brak ograniczenia długości tzn. all lub opcje specyficzne dla kodu kreskowego jak np. Security Level parametry uzależnione od czasu, tzn. czas włączenia czas odblokowania długość sygnału zwłoka w trybie ciągłym Tabela 4 18 prezentuje stan dostawy tych parametrów uzależnionych od czasu. Po skonfigurowaniu skanera kodów kreskowych we wkrętarce ręcznej ErgoSpin można dokonać wyboru następujących czynności: aktualizacja danych konfiguracyjnych wysłanie danych konfiguracyjnych do wkrętarki ręcznej

110 110/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin Tabulka 4 18: Skaner kodów kreskowych w ErgoSpin: Parametr wyboru czasu Parametr wyboru czasu Czas włączania lasera Czas odblokowania Długość dźwięku sygnału Decode Zwłoka w trybie ciągłym Objaśnienie Maksymalny czas świecenia do automatycznego wyłączenia się lasera Skaner może być odblokowany za pośrednictwem sygnału PLC EnScan. Czas ustawiany jest przy pomocy tego parametru. Wartość Zakres wartości standardowa [s] [s] Stopień zmiany [s] Wartość specjalna [s] 0,5 25,5 0,1 0: Tryb ciągły : Skaner jest odblokowany tak długo jak występuje sygnał-plc. 1 99: Jeśli występuje sygnał-plc skaner odblokowany jest w ustawionym czasie. Długość dźwięku sygnału po rozpoznaniu kodu kreskowego 0,1 9,9 0,1 Istotne tylko 0,5 9,9 0,1 wtedy gdy skaner pracuje w trybie ciągłym (laser zawsze włączony) Czas oczekiwania po rozpoznaniu kodu kreskowego do następnego rozpoznania kodu kreskowego.

111 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 111/ Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin Test wkrętarki obr. 4 62: ErgoSpin, typ SlimLine 1 Włącznik 2 Przełącznik kierunku obrotów 3 Przycisk narzędzia 4 Gniazdo przewodu podłączeniowego ErgoSpin Uruchomienie wkrętarki Naciśnięcie włącznika (1) uruchamia ErgoSpin (patrz rysunek 4 62). Naciskać włącznik (1) do momentu automatycznego wyłączenia się wkrętarki Przełącznik kierunku obrotów Zwolnienie włącznika (1) prowadzi do przerwania złącza śrubowego. Przerwana procedura wkręcania oceniana jest przez sterowanie wkrętarki: Jeśli moment progowy dla cyklu pracy przy włączniku (ustawienie podstawowe: 5 % momentu znamionowego wkrętarki ręcznej) nie został przekroczony, ocena złącza śrubowego nie będzie miała miejsca. Procedura ta zostanie zinterpretowana przez system jako "cykl pracy przy włączniku" i zignorowana (tzn. OK = 0 i NOK = 0, obydwa wyświetlacze LED są wyłączone). Jeśli moment progowy został przekroczony, złącze śrubowe zostanie ocenione jako błędne (NOK) i zapalą się czerwone diody LED (patrz Zatwierdzanie błędnej procedury wkręcania (Strona 112)). Kierunek obrotu wkrętarki ustalany jest przez znak liczby obrotów w programie wkręcania. Opis w niniejszym rozdziale obowiązuje przy ustawieniu parzystej liczby obrotów w programie wkręcania. W przypadku nieparzystej liczby obrotów opis obowiązuje odwrotnie dla biegu prawo-/lewoskrętnego. Dla dokręcania i odkręcania złączy śrubowych należy odpowiednio odwrócić kierunek obrotu wkrętarki. Przełączenie kierunku obrotu następuje przy pomocy przełącznika kierunku obrotów (2) na wkrętarce ręcznej (patrz rysunek 4 62).

112 112/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Cechy charakterystyczne dla pracy z wkrętarką ręczną ErgoSpin Ustawienie kierunku obrotów wkrętarki widoczne jest na przełączniku kierunku obrotów (2). Prawa pozycja włącznika : Bieg prawoskrętny, program odpowiednio do wyboru programu (Ustawienie podstawowe: program 0) lewa pozycja włącznika : bieg lewoskrętny, program 99, niezmienny. Przełączanie podczas procedury wkręcania ma wpływ dopiero na następną procedurę wkręcania Zatwierdzanie błędnej procedury wkręcania Jeśli sygnał PLC NokAck umieszczony jest poprzez tabelę przyporządkowania PLC na przycisku narzędzia (3) (patrz rysunek 4 62) błędne złącza śrubowe muszą być zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku narzędzia. Błędna procedura wkręcania sygnalizowana jest przez zapalenie się czerwonej diody LED na wkrętarce ręcznej. Zatwierdzenie błędnej procedury wkręcania (NokAck) przy pomocy przycisku narzędzia skonfigurowane jest po przeprowadzeniu pierwszego uruchomienia. Po włączeniu systemu kompaktowego należy nacisnąć przycisk narzędzia zanim uruchomione zostanie pierwsze wykonanie złącza śrubowego. Informacje na temat zmiany funkcji przycisku narzędzia (3) przy pomocy tabeli przyporządkowania PLC (sygnały sterujące) zawarte są w punkcie Tabela przyporządkowania PLC SE/CS (Strona 106).

113 5 Postępowanie z błędami Niniejszy rozdział opisuje błędy, które mogą wystąpić w systemie wkrętarskim 350 v i zawiera propozycje pomocy. Kody i klasy błędów (Strona 114) Funkcja resetowania (Strona 115) Wyświetlacze LED i elementy obsługi (Strona 116) Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów (Strona 122) Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów na wyświetlaczu TFT (Strona 131) Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS350 (Strona 132) Opis niektórych wybranych błędów (Strona 147) Wymiana uszkodzonych komponentów (Strona 150) Uzupełniona lista błędów (Strona 152)

114 114/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Kody i klasy błędów 5.1 Kody i klasy błędów Przegląd Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do stanu oprogramowania od wersji V2.100 oprogramowania sprzętowego BS350. Błędy w systemie wkrętarskim 350 wyświetlają się przez: wyświetlacze LED w elektronice sterowania i mocy (system kompaktowy, moduł zasilający VM, jednostka sterująca SE, zasilacz LT35x lub LTU350/1) wyświetlacze LED modułów interfejsu (IM24V, IMenip, IMmtcp, IMpnio, IMpdp, IMdev) program serwisowy BS350 wyświetlacz na LTU350/1 i w systemie kompaktowym sygnały sterujące wkrętarki ręcznej ErgoSpin Wszystkie występujące błędy powinny być zasadniczo zatwierdzane po usunięciu ich przyczyny, aby wprowadzić system wkrętarski w stan gotowości roboczej. Zatwierdzanie odbywa się przez: przycisk Reset na komponentach elektroniki sterowania i mocy (system kompaktowy, VM, SE352(M), LT35x, LTU350/1, KE350(G IL)) listy błędów w BS350 (przycisk Zatwierdzanie) TFT systemu kompaktowego (przycisk Zatwierdzanie) Włączanie/wyłączanie całego systemu wkrętarskiego (notyfikacja: Po wyłączeniu systemu wkrętarskiego należy odczekać ok. 30 sekund przed ponownym włączeniem! Sygnały sterujące Samodzielne zatwierdzanie przez system wkrętarski 350 (tylko w przypadku klasy 4). Szczegółowy opis sygnałów sterujących zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth Kod - tabela przyporządkowania Lista kodów z tekstami błędów dostarczona jest w formacie pdf z BS350. Wszystkie kody błędów można znaleźć również na liście błędów (patrz Uzupełniona lista błędów od strony 152). Tabela przyporządkowania kodów jest podzielona w następujący sposób: Tabulka 5 1: Opis tabeli przyporządkowania kodów Tytuł kolumny Opis Kod Jednoznaczny numer Niemiecki Tekst, częściowo z podaniem komponentu, którego dotyczy n p.: KE: Jednostka komunikacyjna LT: Zasilacz CAN: Magistrala CAN (czujnik pomiarowy) MSEN1: Czujnik pomiarowy sensoryka 1 Klasa Klasyfikacja (patrz Klasy (Strona 115))

115 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 115/ Funkcja resetowania Klasy Błędy w systemie wkrętarskim 350 podzielone są na następujące klasy: Tabulka 5 2: Klasy Klasa Rodzaj Pomoc 1 Taka klasa sygnalizuje wystąpienie poważnego, system wkrętarski nie jest gotowy do pracy tzn. wykonywanie złączy śrubowych nie jest możliwe. Powodem takiego może być np.: Brak konfiguracji Awaria komponentów sprzętowych 2 Aktualnie brak zastosowania - 3 Taka klasa sygnalizuje zakłócenia systemu wkrętarskiego. Do momentu zatwierdzenia system jest przejściowo nie gotowy do pracy. 4 Taka klasa sygnalizuje zakłócenie systemu wkrętarskiego, ale błąd zostanie zatwierdzony samodzielnie przez system po usunięciu jego przyczyny n p.: Błąd temperatury Błąd obwodu zatrzymania-silnika 5 * Komunikat systemu (brak ), n p.: Osiągnięto termin kontroli ErgoSpin Wyłącznie użytkownik może wprowadzić system wkrętarski w stan gotowości roboczej np. przez: Wysłanie poprawnej konfiguracji Wyłączenie/włączenie sieci Reset Wymianę komponentów sprzętowych Zatwierdzanie przy pomocy interfejsów elektronicznych: Sygnały PLC Lista błędów BS350 TFT w systemie kompaktowym Samodzielne zatwierdzanie przez system wkrętarski Pomoc nie jest konieczna * Błędy klasy 5 nie wyświetlają się w miejscu docelowym dla Open Protocol, tzw. Open Interface". 5.2 Funkcja resetowania Występujące błędy sygnalizowane są przez wyświetlacze LED w elektronice sterowania i mocy. W celu potwierdzenia błędów udostępniono zasadniczo środki wymienione w punkcie Przegląd (Strona 114). Przy pomocy przycisku reset niżej wymienionego sprzętu można zatwierdzić błędy poszczególnych komponentów: System kompaktowy SE352 lub SE352M KE350 lub KE350G IL VM350 LT35x LTU350/1 Dla komponentów elektroniki sterowania (system kompaktowy, SE i KE) można przeprowadzić zarówno reset oprogramowania, jak i sprzętu. Reset oprogramowania uruchamia się po krótkim naciśnięciu (< 1 sekunda) przycisku reset. Zwolnienie przycisku powoduje cofnięcie elektroniki sterowania. Reset sprzętu uruchamia się po dłuższym naciśnięciu (> 3 sekundy) przycisku reset. Zwolnienie przycisku powoduje cofnięcie elektroniki sterowania (system kompaktowy lub SE352...) i elektroniki mocy (system kompaktowy, LT35x lub LTU350/1). Naciśnięcie i zwolnienie przycisku reset na zasilaczach (LT35x i LTU350/1) powoduje zatwierdzenie wszystkich błędów magistrali CAN, bez cofnięcia jednostki sterowania. System wkrętarski jest niezwłocznie ponownie gotowy do pracy.

116 116/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Wyświetlacze LED i elementy obsługi NOTYFIKACJA Uszkodzenia spowodowane za szybkim ponownym włączeniem Za szybkie ponowne włączenie może powodować uszkodzenia elektroniki sterowania i mocy. Jeśli elektronika sterowania i mocy zostanie tylko raz wyłączona i ponownie włączona, należy odczekać 10 sekund przed włączeniem. Jeśli elektronika sterowania i mocy zostanie kilka razy wyłączona i ponownie włączona, należy odczekać 30 sekund przed włączeniem. Wyłączenie i włączenie elektroniki sterowania i mocy powoduje zatwierdzenie wszystkich błędów kanału sterującego wkręcaniem. 5.3 Wyświetlacze LED i elementy obsługi System kompaktowy Wyświetlacz LED IL RUN/STOP ERROR CS351 bez IL CS351 z IL obr. 5 1: LED na części przedniej Tabulka 5 3: Stany LED LED Kolor Opis wyłączone Brak zasilania sieciowego lub zasilania niskim napięciem niebieski Występuje napięcie sieciowe i niskie napięcie zielony miga na zielono miga na czerwono OK/NOK zielony miga na czerwono wyłączone zielony miga na czerwono/ zielono FG czerwony zielony wyłączone RUN/ zielony STOP * czerwony wyłączone ERROR * miga na czerwono Gotowy do pracy Niegotowy do pracy, ale brak systemu Błąd systemu Ocena połączenia śrubowego: OK Ocena połączenia śrubowego: NOK Niedokręcony przekaźnik silnika Dokręcony przekaźnik silnika Zgłoszenie zasilacza Błąd przekaźnika silnika Odblokowanie zasilacza Brak odblokowania zasilacza Włączony program-plc Program-PLC zatrzymany System wkrętarski nie zawiera żadnego programu PLC- Błąd zintegrowanej logiki * Tylko dla CS351 z IL

117 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 117/ Wyświetlacze LED i elementy obsługi Zasilacz LTU350/1 Wyświetlacz w systemie kompaktowym i na LTU350/1 Graficzny wyświetlacz LC (rysunek 5 2) umożliwia wyświetlenie wartości wyników (moment, kąt, gradient, czas) oraz kodu (patrz Kody i klasy błędów (Strona 114)). Tekst prezentowany jest w 4 wierszach po 8 znaków. Wyświetlacz jest stale podświetlony (LED). obr. 5 2: Wyświetlacz na LTU350/1 LED na LTU350/1 Na płycie czołowej LTU350/1 znajdują się cztery wyświetlacze LED służące do wyświetlania stanu roboczego oraz przycisk reset, którego naciśnięcie powoduje zatwierdzenie i ponowne uruchomienie SE: Tabulka 5 4: Wyświetlacze i elementy obsługi na LTU350/1 LED Kolor Opis LED BTB LED MS LED FG wyłączone zielony miga na zielono Nie gotowy do pracy, ale brak systemu; Sprawdzić obwód zatrzymania silnika- Błąd systemu czerwony pomarańczow y wyłączone zielony czerwony wyłączone zielony Brak zasilania lub LTU znajduje się w trybie pobierania Gotowy do pracy Brak gotowości roboczej modułu zasilającego VM Otwarty przekaźnik silnika Gotowy do pracy Błąd przekaźnika silnika Brak odblokowania zasilacza Odblokowanie zasilacza Przycisk Reset Reset Moduł zasilający VM LED BTB opisuje następujące stany: zielony pali się stale: brak, LTU350/1 gotowy do pracy miga na zielono: LTU350/1 niegotowy do pracy, ale brak systemu; wywołano zatrzymanie silnika czerwony pali się stale: błąd systemu, LTU350/1 nie gotowy do pracy pomarańczowy pali się stale: Brak gotowości roboczej moduł zasilania VM Na płycie czołowej VM znajdują się trzy LED wyświetlające stan roboczy oraz jeden przycisk reset do potwierdzania błędów, patrz także instrukcja obsługi dla VM350 ( B32):

118 118/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Wyświetlacze LED i elementy obsługi Tabulka 5 5: Wyświetlacze i elementy obsługi na VM LED Kolor Opis LED BTB zielony Gotowy do pracy LED czerwony Błąd napięcia sieć LED czerwony Błąd napięcia obwód pośredni LED czerwony Błąd temperatury INT LED czerwony Kod wewnętrzny EXT LED zielony Występuje zewnętrzne 24 V Przycisk Reset Gotowość robocza sygnalizowana jest przez palącą się stale na zielono LED BTB. Błędy temperatury i napięcia można zatwierdzić przez: Naciśnięcie przycisku reset na płycie czołowej VM lub wyłączenie i włączenie całego systemu. Przełącznik reset na VM góruje nad błędami, tzn. nawet przez ciągłe naciskanie przycisku reset nie można wymusić gotowości roboczej podczas istniejącego. NOTYFIKACJA Uszkodzenia komponentów i części Naciśnięcie przycisku reset na VM podczas procedury wkręcania powoduje wypadnięcie wrzecion. W skrajnym przypadku może to prowadzić do zerwania łbów śrub. Nie naciskać przycisku reset podczas procedury wkręcania! Jednostki sterujące SE352 i SE352M LED i przycisk reset Na płycie czołowej jednostki sterującej umieszczono 4 wyświetlacze LED. Pokazują one stan roboczy 1 i 2 kanału sterującego wkręcaniem. Przycisk reset wywołuje reset sprzętu.

119 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 119/ Wyświetlacze LED i elementy obsługi Tabulka 5 6: LED i przycisk reset w SE 1 2 Kolor Opis LED 4 LED Przyci sk miga na czerwono zielony miga na zielono miga na czerwono zielony Błąd systemu Gotowy do pracy Nie gotowy do pracy 1), ale brak systemu Wynik wkręcania NOK Wynik wkręcania OK Reset Zasilacze LT35x 1 Możliwe przyczyny: Sprawdzanie sekwencji działania, wkrętarka w obejściu Na płycie czołowej LT znajdują się cztery wyświetlacze LED prezentujące stan roboczy oraz przycisk reset, którego naciśnięcie powoduje ponowne uruchomienie SE i LT: Kolor Opis LED BTB zielony Gotowy do pracy miga na zielono Brak gotowości roboczej czerwony Błąd systemu LT LED pomarańczowy VM nie gotowy do pracy zielony Silnik sterowany Przycisk Reset LED BTB opisuje następujące stany: zielony pali się stale: brak, LT gotowy do pracy miga na zielono: brak, LT nie gotowy do pracy, możliwa przyczyna: Przerwanie sygnału zatrzymania awaryjnego (wywołane zatrzymanie silnika) czerwony pali się stale: Błąd systemu, LT nie gotowy do pracy pomarańczowy pali się stale (czerwona i zielona palą się stale równocześnie): Przerwanie wykonywania złączy śrubowych oraz wyłączenie LT (moduł czuwania) z powodu braku gotowości roboczej VM. Jeśli zostanie przerwany sygnał zatrzymania awaryjnego podczas wykonywania złącza śrubowego, np. na skutek zatrzymania silnika, nastąpi aktywne hamowanie wrzeciona wkrętarki i przerwanie wykonywania złącza śrubowego oraz zgłoszenie komunikatu o błędzie do SE. W zależności od statusu procesu wkręcania podane zostaną błędy klasy 3 lub 4. Jeśli pojawi się ponownie sygnał zatrzymania awaryjnego i przekaźnik ruszy, błąd klasy 4 zostanie automatycznie zatwierdzony w LT i SE. Jeśli nie nastąpi automatyczne zatwierdzenie w LT, należy wyłączyć i ponownie włączyć SE(np. przy pomocy przycisku reset na LT). Błędy 3 klasy można zatwierdzić przez sygnał sterowania ResF lub listy błędów w BS350. Następnie można rozpocząć wykonywanie nowego złącza śrubowego Jednostka komunikacyjna KE Na płycie czołowej KE znajdują się dwa wyświetlacze LED służące do wyświetlania stanu roboczego oraz przycisk reset, którego naciśnięcie powoduje ponowne uruchomienie KE:

120 120/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Wyświetlacze LED i elementy obsługi Kolor Opis LED BTB zielony Gotowy do pracy miga na zielono Brak gotowości roboczej miga na czerwono Błąd systemu LED pomarańczowy Brak gotowości roboczej miga na Ruch danych aktywny czerwono/zielono Przycisk Restart LED BTB opisuje następujące stany: zielony pali się stale: brak, KE gotowa do pracy miga na zielono: brak, KE nie gotowa do pracy, możliwe przyczyny: Inicjalizacja KE podczas uruchamiania Wybrany tryb sprawdzania sekwencji działania w BS350 (patrz Sprawdzenie sekwencji działania (Strona 135)) Przeprowadzane automatyczne przywracanie. miga na czerwono: Błąd systemu, KE nie gotowa do pracy pomarańczowy pali się stale (czerwony i zielony palą się stale równocześnie): KE nie gotowa do pracy, możliwe przyczyny: nieprzestrzeganie zalecanego czasu oczekiwania przed ponownym włączeniem Uszkodzone oprogramowanie sprzętowe Wyświetlacz LED w stanie roboczym Poniższe tabele przedstawiają wyświetlacze LED systemu kompaktowego, LTU350/1, VM, SE, LT oraz KE w stanie gotowości roboczej. Tabulka 5 7: Wyświetlacze LED stan gotowości roboczej CS351 (przy użyciu ErgoSpin) Włączony Zielony (statyczny) FG Zielony (statyczny) podczas wykonywania złącza śrubowego (LTU350/1 wzgl. ErgoSpin aktywny) Wyłączony w stanie oczekiwania (brak złączy śrubowych) Zielony (statyczny) podczas wykonywania złącza śrubowego (LTU350/1 wzgl. ErgoSpin aktywny), odblokowanie zasilacza Wyłączony w stanie oczekiwania (brak złączy śrubowych), brak odblokowania zasilacza Tabulka 5 8: Stan gotowości roboczej LTU350/1 LTU350/1 (przy użyciu ErgoSpin) Zielony (statyczny) Zielony (statyczny) podczas wykonywania złącza śrubowego (LTU350/1 wzgl. ErgoSpin aktywny) Wyłączony w stanie oczekiwania (brak złączy śrubowych) Zielony (statyczny) podczas wykonywania złącza śrubowego (LTU350/1 wzgl. ErgoSpin aktywny) Wyłączony w stanie oczekiwania (brak złączy śrubowych)

121 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 121/ Wyświetlacze LED i elementy obsługi Tabulka 5 9: Stan gotowości roboczej VM, SE, LT35x i KE VM SE LT KE Zielony (statyczny) Wyłączone 4 Zielony (statyczny) Zielony (statyczny) uzależniony od wyniku złącza śrubowego Zielony (statyczny) Zielony (statyczny) Wyłączone, jeśli brak sterowania silnika Zielony (statyczny) Wyłączone Wyłączone Wyświetlacz LED - pozostałe stany robocze Poniższa tabela przedstawia pozostałe stany robocze komponentów VM, SE, LT i KE. Informacje odnośnie pozostałych stanów roboczych CS351 i LTU350/1 znajdują się w punkcie System kompaktowy (Strona 116) i Zasilacz LTU350/1 (Strona 117). Tabulka 5 10: Wyświetlanie różnych stanów roboczych przy pomocy LED VM35 0 Stany Możliwy stan roboczy Przyczyna Środek VM nie gotowy do pracy Błąd niskiego lub nadmiernego napięcia Wytworzyć prawidłowe napięcie wejściowe VM nie gotowy do pracy błąd temperatury Wytworzyć dopuszczalną temperaturę otoczenia SE 4 Gotowy do pracy Złącze śrubowe - NOK Np. sprawdzić parametry programowe lub połączenie śrubowe * Sprawdzenie sekwencji działania Odwołanie wyboru wrzeciona wkrętarki (obejście) - Niewybrane wrzeciono - Wybór lub brak wyboru wrzeciona możliwy w BS350 Błąd konfiguracji, kanał nie gotowy do pracy Błędna konfiguracja kanału sterującego wkręcaniem Sprawdzić i ustawić prawidłowo konfigurację w BS350 Stan włączania, wzgl. uruchamiania Stan włączania Odczekać aż system wkrętarski będzie gotowy Błąd systemu Ograniczenie przez BS350, listę błędów SE Restart przez KE KE Sprawdzenie sekwencji działania - - Stan włączania, wzgl. uruchamiania Inicjalizacja jeszcze nie zakończona Odczekać aż inicjalizacja będzie zakończona ** Błąd systemu Ograniczenie przez BS350 - listę błędów KE

122 122/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów Tabulka 5 10: Wyświetlanie różnych stanów roboczych przy pomocy LED LT Stany Możliwy stan roboczy Przyczyna Środek Silnik sterowany Brak - Brak gotowości roboczej Brak sygnału zatrzymania awaryjnego w VM Błąd systemu Tryb czuwania Ograniczenie przez BS350, lista błędów SE/KE Sterowanie 24 V na X4 VM Usunąć błąd i zatwierdzić reset na LT lub przez BS350 Brak gotowości roboczej VM Przywrócić gotowość roboczą VM * w przypadku złącze śrubowe-nok ** LED przesyłania danych miga podczas ich przesyłania Legenda: : LED zielony : LED czerwony : statyczny, wzgl. wyłączony wyświetlacz LED : LED miga 5.4 Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów LED w modułach interfejsów IMenip, IMmtcp, IMpnio, IMpdp i IMdev służą do rozpoznawania błędów podczas komunikacji przez te interfejsy. Moduł interfejsu IM24V nie posiada żadnego LED. Szczegółowe informacje na temat modułów interfejsu IM24V, IMenip, IMmtcp, IMpnio, IMpdp i IMdev zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth LED na modułach interfejsu LED na części przedniej modułu interfejsu wyświetlają dany stan sieci. IMenip NS MS LINK 5 obr. 5 3: Wyświetlacz LED IMenip

123 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 123/ Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów 1 LED NS (status sieci) 2 Złącze Ethernet 3 LED LINK (połączenie/aktywność) 4 LED MS (status modułu) 5 Wkręcanie Tabulka 5 11: NS Wyświetlacz LED Znaczenie wyłączone Brak napięcia, brak inicjalizacji lub nieważny adres IP zielony Online, utworzono jedno lub kilka połączeń z urządzeniem głównym (1 lub 3 klasa CIP), gotowy do pracy miga na zielono Online, brak połączenia z urządzeniem głównym czerwony Podwójny adres IP lub blokujące błędy miga na czerwono Przekroczenie czasu jednego lub kilku połączeń (klasa CIP 1 lub 3) Tabulka 5 12: LINK Wyświetlacz LED wyłączone zielony zielony migotający Znaczenie Brak połączenia, brak aktywności Utworzone połączenie, gotowy do pracy Połączenie/aktywność Tabulka 5 13: MS Wyświetlacz LED wyłączone zielony miga na zielono czerwony miga na czerwono Znaczenie Brak napięcia lub inicjalizacji Moduł sterowany przez skaner w uruchomionym trybie pracy Brak konfiguracji lub skaner w stanie spoczynku Błąd (wyjątek krytyczny lub błąd blokujący) Błąd samozatwierdzający Szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji IMenip znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. IMmtcp NS MS LINK 5 obr. 5 4: Wyświetlacz LED IMmtcp

124 124/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów 1 LED NS (status sieci) 2 Interfejs magistrali ModBus 3 LED LINK (połączenie/aktywność) 4 LED MS (status modułu) 5 Wkręcanie Tabulka 5 14: NS Wyświetlacz LED wyłączone zielony miga na zielono czerwony miga na czerwono Znaczenie Brak napięcia, brak inicjalizacji lub błędny/brakujący adres IP Moduł jest aktywny lub w stanie spoczynku Czekając na utworzenie połączenia Podwójny adres IP lub blokujące błędy Przekroczenie czasu aktywnego procesu Tabulka 5 15: LINK Wyświetlacz LED wyłączone zielony zielony migotający Znaczenie Brak połączenia, brak aktywności Utworzone połączenie Utworzone połączenie, aktywność Tabulka 5 16: MS Wyświetlacz LED wyłączone zielony czerwony miga na czerwono Znaczenie Brak napięcia lub inicjalizacji Moduł gotowy do pracy Wyjątek krytyczny, status modułu "EXCEPTION" lub błąd blokujący Błąd (ale nie wyjątek krytyczny), moduł działa w trybie ograniczonym Szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji IMmtcp znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. IMpnio NS MS LINK 5 obr. 5 5: Wyświetlacz LED IMpnio 1 LED NS (status sieci) 2 Interfejs PROFINET 3 LED LINK (połączenie/aktywność) 4 LED MS (status modułu) 5 Wkręcanie

125 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 125/ Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów Tabulka 5 17: NS Wyświetlacz LED wyłączone zielony miga na zielono Znaczenie Brak napięcia, brak inicjalizacji lub brak połączenia z kontrolerem IO Online (RUN), utworzone połączenie z kontrolerem IO, kontroler IO w uruchomionym trybie pracy Online (STOP), utworzone połączenie z kontrolerem IO, kontroler IO w stanie spoczynku Tabulka 5 18: LINK Wyświetlacz LED wyłączone zielony zielony migotający Znaczenie Brak połączenia, brak komunikacji Utworzone połączenie, brak komunikacji Utworzone połączenie, komunikacja działa Tabulka 5 19: MS Wyświetlacz LED wyłączone zielony miga na zielono (jednorazowe mignięcie) miga na zielono (dwukrotne mignięcie) czerwony miga na czerwono (jednorazowe mignięcie) miga na czerwono (dwukrotne mignięcie) miga na czerwono (trzykrotne mignięcie) Znaczenie Brak napięcia lub inicjalizacji, status modułu SETUP lub NW_INIT Moduł gotowy do pracy, moduł nie jest w stanie NW_INIT Występują zdarzenia diagnostyczne Działa konfiguracja sieci z identyfikacją modułu Wyjątek krytyczny, status modułu "EXCEPTION" Błąd konfiguracji Błąd w adresie IP lub nie podano adresu IP Błąd w nazwie stacji lub nie podano nazwy stacji miga na czerwono Poważny wewnętrzny błąd (czterokrotne mignięcie) Szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji IMpnio znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. IMpdp obr. 5 6: Wyświetlacz LED IMpdp

126 126/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów 1 LED OP (tryb operacyjny) 2 Interfejs 3 LED ST (status) 4 Wkręcanie Tabulka 5 20: OP Wyświetlacz LED wyłączone zielony miga na zielono miga na czerwono (1 Hz) miga na czerwono (2 Hz) Znaczenie Brak połączenia z urządzeniem głównym lub brak napięcia Online, utworzone połączenie z urządzeniem głównym, wymiana danych Online, utworzone połączenie z urządzeniem głównym, brak wymiany danych Błąd w parametryzowaniu Błąd konfiguracji PROFIBUS Tabulka 5 21: ST Wyświetlacz LED wyłączone zielony miga na zielono czerwony Znaczenie Brak napięcia lub inicjalizacji Gotowy do pracy Gotowy do pracy, występują diagnozy Wyjątek krytyczny Szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji IMpdp znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. IMdev NS MS 4 obr. 5 7: Wyświetlacz LED IMdev 1 LED NS (status sieci) 2 Interfejs 3 LED MS (status modułu) 4 Wkręcanie

127 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 127/ Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów Tabulka 5 22: NS Wyświetlacz LED wyłączone zielony Znaczenie Po uruchomieniu urządzenia i podczas sprawdzania podwójnego MAC ID, brak napięcia lub brak połączenia z siecią Sieć istnieje, utworzone połączenie z urządzeniem głównym, wymiana danych miga na zielono (1 Hz) Sieć istnieje, ale brak połączenia z urządzeniem głównym, oczekiwanie na urządzenie główne w celu utworzenia połączenia czerwony Błąd w module interfejsu, krytyczny błąd połączenia, urządzenie rozpoznało błąd sieci (podwójny MAC ID lub wyłączona magistrala) miga na czerwono Komunikacja nie powiodła się, poważny błąd komunikacji (1 Hz) Tabulka 5 23: MS Wyświetlacz LED Znaczenie wyłączone Brak napięcia zielony Gotowy do pracy miga na zielono (1 Hz) Brak konfiguracji lub konfiguracja niepełna czerwony Wyłącznie użytkownik może wprowadzić moduł interfejsu IMdev w stan gotowości roboczej np. przez: miga na czerwono (1 Hz) Błąd zostanie zatwierdzony samodzielnie przez moduł interfejsu IMdev po usunięciu przyczyny. Szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji IMdev znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth Przykłady błędów modułów interfejsu Jeśli zaprogramowana konfiguracja KE, wzgl. SE nie jest identyczna z konfiguracją rzeczywistą (rzeczywiste wyposażenie) występuje tak zwana niezgodność konfiguracji. Na przykładzie KE opisano różnie niezgodności konfiguracji, które można przenieść analogicznie na SE. Kody błędów utworzone min. w wyniku niezgodności konfiguracji można wyświetlić w BS350 przez: Test systemowy Lista błędów SE/CS... Test systemowy Lista błędów KE... Test systemowy Lista błędów komórka sterująca wkręcaniem... (wszystkie SE i KE) Wybór System Konfiguracja KE w menu powoduje pobranie aktualnej konfiguracji KE (rysunek 5 8). Błędny slot zaznaczony jest w oknie konfiguracji KE kolorem czerwonym.

128 128/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów obr. 5 8: Usunięty moduł IMpdp Błędy konfiguracji KE wpisywane są dodatkowo na listę błędów KE, której można zażądać w menu Test systemowy Lista błędów KE... (Rysunek 5 9). obr. 5 9: Lista błędów KE Niezgodność konfiguracji zostanie usunięta poprzez przywrócenie zgodności zaprogramowanej konfiguracji i konfiguracji rzeczywistej KE. Niezgodności konfiguracji w połączeniu mogą występować przy wszystkich modułach interfejsu oraz slotach KE!

129 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 129/ Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów Przykład Kod 2208 Moduł interfejsu IMpdp skonfigurowany i sparametryzowany w BS350 nie jest umieszczony w slocie typu A w KE. W oknie konfiguracji KE wyświetli się zaznaczone czerwonym kolorem wskazanie Moduł IMpdp usunięty! (rysunek 5 8, 5 10) i kod 2208 na liście błędów: Tabulka 5 24: Przykład kod 2208 Kod Tekst Klasa 2208 Usunięty moduł w <A> 1 Pomoc: Brakujący moduł interfejsu IMpdp należy umieścić w KE, a następnie nacisnąć przycisk restart na KE. Można również dokonać nowej konfiguracji KE w BS350 w polu System Konfiguracja KE (bez IMpdp). W tym celu kliknąć podwójnie wiersz A w oknie konfiguracji i wybrać brak modułu interfejsu (rysunek 5 10): obr. 5 10: Konfiguracja KE: Usunięty moduł IMpdp Wybrać Zatwierdź aby zapisać te dane w programie. Następnie należy wysłać nowy plik konfiguracyjny do KE przez Dane Wyślij... lub wybór. Po pomyślnym wysłaniu zgaśnie czerwony komunikat o błędzie. Jeśli brak jest skonfigurowanych modułów interfejsu w slotach typu B1 i B2, na liście błędów pojawią się następujące kody błędów: Tabulka 5 25: Przykład kod 2208 Kod Tekst Klasa 2208 Usunięty moduł w <A> 1 Przykład Kod 2205 Moduł interfejsu IMpdp, który nie jest jeszcze skonfigurowany w KE zostanie umieszczony w niewyposażonym dotąd slocie typu A w KE. W oknie konfiguracji KE pojawi się zaznaczone czerwonym kolorem wskazanie Nowy moduł <A> dodany w (rysunek 5 11) a na liście błędów wyświetli się kod 2205: Tabulka 5 26: Przykład kod 2205 Kod Tekst Klasa 2205 Nowy moduł dodany w <A> 1

130 130/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie błędów w modułach interfejsów Pomoc: Należy dokonać nowej konfiguracji KE w BS350 przez System Konfiguracja KE (rysunek 5 11). W tym celu kliknąć podwójnie wiersz A w oknie konfiguracji i sparametryzować modułinterfejsu: obr. 5 11: Konfiguracja KE: Nowy moduł Wybór Zatwierdź powoduje zapisanie danych w programie. Następnie należy wysłać nowy plik konfiguracyjny do KE przez Dane Wyślij... lub wybór. Po pomyślnym wysłaniu zgaśnie czerwony komunikat o błędzie. Jeśli w slotach typu A i B1 zostaną umieszczone nieskonfigurowane moduły interfejsu, na liście kodów wyświetlą się następujące kody: Tabulka 5 27: Przykład kod 2203 i 2205 Kod Tekst Klasa 2203 Nowy moduł dodany w <B1> Nowy moduł dodany w <A> 1 Przykład Kod 2211 Moduł interfejsu IMpdp umieszczony jest w KE w slocie typu A, w którym skonfigurowany jest moduł interfejsu IMser. W oknie konfiguracji KE pojawi się zaznaczone czerwonym kolorem wskazanie Moduł w <A> zmieniony, a na liście błędów wyświetli się kod 2211: Tabulka 5 28: Przykład kod 2210 Kod Tekst Klasa 2211 Zmieniony moduł w <A> 1 Pomoc: Należy dokonać nowej konfiguracji KE w BS350 przez System Konfiguracja KE. Dalszy sposób postępowania jest taki sam jak w przykładzie kodu Jeśli do slotów typu A i B1 włożono inne moduły interfejsu niż te konfigurowane w BS350 na liście błędów wyświetlą się następujące kody:

131 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 131/ Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów na wyświetlaczu TFT Tabulka 5 29: Przykład kod 2209 i 2211 Kod Tekst Klasa 2209 Zmieniony moduł w <B1> Zmieniony moduł w <A> Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów na wyświetlaczu TFT W przypadku CS351E-G (IL) oraz CS351S-G (IL) można wyświetlić listę błędów na wyświetlaczu TFT. Listy błędów znajdują się w następujących punktach menu: Test systemowy Lista błędów W punkcie menu Listy błędów istnieje możliwość wyboru wyświetlania wszystkich lub tylko niezatwierdzonych błędów KE. Na poniższym przykładzie opisano strukturę listy błędów: obr. 5 12: Lista błędów CS 1 Kolejny numer 2 Czas 3 Data 4 Tekst komunikatu o błędzie 5 Kod 6 Klasa W drugim wierszu wpisu o błędzie umieszczony jest odpowiedni tekst. Przy pomocy klawiszy strzałkowych po prawej stronie ekranu można przewijać wyświetlanie błędów. Błędy 3 klasy można zatwierdzać poprzez wyświetlacz TFT: w tym celu zalogować się przy pomocy przycisku a następnie nacisnąć przycisk Zatwierdź. Błędów 1 klasy nie można zatwierdzać poprzez wyświetlacz TFT. Niezatwierdzony błąd zaznaczony jest przez odwróconą prezentację kodu i klasy.

132 132/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS350 Punkt menu Test systemowy (rysunek 5 13) aktywowany jest przy istniejącym połączeniu pomiędzy komputerem operatora i systemem wkrętarskim i oferuje szereg możliwości diagnostycznych. Ich krótki opis można znaleźć w tabeli obr. 5 13: Możliwości diagnostyczne BS350 Tabulka 5 30: Krótki opis możliwości diagnostycznych Możliwości diagnostyczne Sprawdzenie sekwencji działania Krótki opis Kontrola działania przez BS350 (bez PLC), patrz Sprawdzenie sekwencji działania (Strona 135) Kontrola czujnika Diagnoza sygnałów czujnika, patrz Kontrola czujnika (Strona 135) Informacje o kanale sterującym wkręcaniem Ogólne informacje odnośnie kanału sterującego wkręcaniem, patrz Informacje o kanale sterującym wkręcaniem (Strona 136) Informacja (KE) Ogólne informacje odnośnie KE, patrz Informacja KE (Strona 136) Informacje o komórce sterującej wkręcaniem Informacje na temat komórki sterującej wkręcaniem (patrz Informacje o komórce sterującej wkręcaniem (Strona 136)) w odniesieniu do: oprogramowania sprzętowego licznika cyklów licznika OK/NOK temperatury pakietów językowych jednostek Pamięć masowa... Diagnoza pamięci masowej CF350, patrz Pamięć masowa KE (Strona 139) E/A interfejs SE/CS... Obserwacja sygnałów E/A z SE i CS, patrz E/A interfejs SE, CS/KE (Strona 141) E/A interfejs KE... Obserwacja sygnałów E/A z KE, patrz E/A interfejs SE, CS/KE (Strona 141) Magistrala Arcnet SE... Dane diagnostyczne odnośnie statusu i uczestników magistrali Arcnet SE patrz Magistrala Arcnet SE/KE (Strona 144) Magistrala Arcnet KE... Dane diagnostyczne odnośnie statusu i uczestników magistrali Arcnet KE, patrz Magistrala Arcnet SE/KE (Strona 144) Magistrala CAN... Dane diagnostyczne odnośnie statusu i uczestników magistrali CAN, patrz Magistrala CAN (Strona 145) Ethernet... Funkcje testowe dla połączenia z Ethernet, patrz Ethernet (Strona 145) Dane magistrala polowa CS... Dane diagnostyczne dla magistrali polowej w SE, patrz Dane magistrala polowa CS/KE (Strona 146) Dane magistrala polowa KE... Dane diagnostyczne dla magistrali polowej w KE, patrz Dane magistrala polowa CS/KE (Strona 146) Status magistrali polowej... Dane diagnostyczne dla magistrali polowej, patrz Status magistrali polowej (Strona 146) Lista błędów SE/CS... Dokumentacja błędów występujących w SE/CS, patrz Listy błędów (Strona 133)

133 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 133/ Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS350 Tabulka 5 30: Krótki opis możliwości diagnostycznych Możliwości diagnostyczne Listy błędów Krótki opis Lista błędów KE... Dokumentacja błędów występujących w KE, patrz Listy błędów (Strona 133) Lista błędów komórka sterująca Dokumentacja błędów występujących w komórce sterującej wkręcaniem, patrz Listy błędów (Strona 133) wkręcaniem Opis ścieżki sekwencyjnej, patrz... FF3/FF4 (wewnętrzna ścieżka sekwencyjna) (Strona 147) Aby ograniczyć w prosty i szybki sposób przyczynę występujących błędów, na listach błędów w systemie wkrętarskim zapisywane są odpowiednie dane. Dzięki temu system wkrętarski może zarejestrować błędy sprzętu lub oprogramowania, błędy konfiguracji, awarie, itp. W BS350 dostępne są 3 listy błędów. Znajdują się one w następujących punktach menu: Test systemowy Lista błędów SE/CS... Test systemowy Lista błędów KE... (rysunek 5 14) Test systemowy Lista błędów komórka sterująca wkręcaniem... (SE, KE, CS) Rysunek 5 14 przedstawia treść i strukturę listy błędów KE. Lista błędów SE/CS i Lista błędów komórka sterująca wkręcaniem mają podobną strukturę, z tego względu zrezygnowano w tym miejscu z oddzielnego objaśnienia. Lista błędów SE/CS dokumentuje błędy występujące w kanale sterującym wkręcaniem a Lista błędów komórka sterująca wkręcaniembłędy występujące wewnątrz komórki sterującej wkręcaniem. obr. 5 14: Przykład: Lista błędów KE

134 134/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS350 W zakładce Lista błędów wyświetlają się następujące dane: Lp.: Liczba porządkowa Godzina/Data: Podaje datę i godzinę wystąpienia. Opis: Podaje charakterystykę. Code: Kod (wewnętrzny) Klasa: Klasa Zatwierdzony: Podaje w przypadku błędów 1 i 4 klasy, czy błąd nadal występuje, (0 = błąd występuje, niezatwierdzony). W przypadku błędów 3 i 5 klasy podaje czy błąd został zauważony (= zatwierdzony) (1 =zatwierdzony, 0 = niezatwierdzony). Przez Zamów lista błędów zostanie zaktualizowana podczas połączenia komputera operatora z KE (wzgl. SE) (brak jest stałej, automatycznej aktualizacji). Przy pomocy Usuń lista błędów zostanie usunięta przez BS350 w poszczególnych KE (SE, wzgl. komórkach sterujących wkręcaniem). przy pomocy Zatwierdź potwierdzone jest zapoznanie się z błędem 3 i 5 klasy 1). W zakładce Częstotliwość błędów (rysunek 5 15) wyświetlane są wszystkie błędy z poszczególnej listy błędów posortowane według częstotliwości występowania. obr. 5 15: Częstotliwość błędów KE Dodatkowo poniżej rejestru Częstotliwość błędów podawany jest okres czasu, suma błędów oraz absolutne i procentowe dane częstotliwości błędów. Listę błędów i Częstotliwość błędów można sortować w górę i w dół wybierając dowolną kolumnę, wybór odpowiedniego tytułu kolumny rozpocznie sortowanie, ponowny wybór odwraca kolejność sortowania w górę lub w dół. Ustawione wartości standardowe: Lista błędów sortowana w górę według czasu ( ostatni błąd u góry) (rysunek5 14) Częstotliwość sortowana w górę według liczby błędów ( najczęstszy błąd u góry) (rysunek 5 15). 1 Błędy klasy 5 nie wyświetlają się w miejscu docelowym dla Open Protocol, tzw. Open Interface".

135 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 135/ Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Sprawdzenie sekwencji działania obr. 5 16: Pole operatora dla sprawdzenia sekwencji działania Sprawdzenie sekwencji działania powoduje ręczne uruchomienie poszczególnych programów, wzgl. aplikacji (bez sterowania np. poprzez PLC). Jeśli pole operatora (rysunek 5 16) jest aktywowane, wybrana KE/SE przechodzi w tryb testowania. Wyświetlacz LED na płycie czołowej KE/SE miga na zielono. W trybie testowania nie jest możliwe uruchomienie programu lub aplikacji wkręcania przez sygnały sterujące. Aby przejść do trybu normalnego należy wyjść z trybu testowania wyłączając sprawdzenie sekwencji działania na komputerze (wyświetlacz LED KE/SE przestanie migać) Kontrola czujnika obr. 5 17: Informacje odnośnie MC1 i MC2 Przy pomocy tej funkcji można sprawdzić czujniki pomiarowe MC1 i/lub MC2 wybranego kanału, wzgl. wkrętarki ręcznej ErgoSpin seria (moment znamionowy, odchylenie od punktu zerowego, wartość kalibrowana i wartość rzeczywista (moment, wartość maksymalna momentu, kąt)). Przy pomocy Aktualizuj można dokonywać stałej aktualizacji wartości rzeczywistych. Příklad Kontrola czujnika powinna być stosowana w celu sprawdzenia transmisji sygnałów czujnika pomiarowego do komórki sterującej wkręcaniem. W tym celu wybrać Test systemowy Kontrola czujnika i nacisnąć przycisk Aktualizuj. Jeśli na wrzecionie zostanie wytworzony moment (np. przy pomocy klucza nasadowego, klucza dynamometrycznego),wyświetlą się wartości rzeczywiste czujnika. Przez naciśnięcie przycisku Aktualizuj kanał sterujący wkręcaniem zostanie wprowadzony w stan "niegotowy do pracy!

136 136/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Informacje o kanale sterującym wkręcaniem obr. 5 18: Informacje o kanale sterującym wkręcaniem Informacja KE Poprzez wybór jednego z pól opcji (po prawej stronie na rysunku 5 18) można otrzymać informacje odnośnie wybranych komponentów (SE, LT, MC) kanału sterującego wkręcaniem, np. numer typu, oprogramowanie sprzętowe, temperatura, itp. Wybór przycisku MC1 lub MC2 wywołuje dodatkowo listę błędów. obr. 5 19: Informacje odnośnie KE Tutaj wyświetlą się informacje o komponentach KE n p numer typu, oprogramowanie sprzętowe, temperatura, itp Informacje o komórce sterującej wkręcaniem Tutaj wyświetlą się informacje o całej komórce sterującej wkręcaniem (oprogramowanie sprzętowe, licznik cyklów, licznik OK/NOK, temperatura, pakiety językowe, jednostki, kopia zapasowa)

137 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 137/ Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Oprogramowanie sprzętowe obr. 5 20: Aktualne wersje oprogramowania sprzętowego wewnątrz komórki sterującej wkręcaniem Aktualna wersja oprogramowania sprzętowego wszystkich komponentów wewnątrz komórki sterującej wkręcaniem zostanie tutaj wyświetlona. BS350 musi posiadać taką samą lub wyższą wersję niż SE/CS i KE, aby zagwarantować prawidłowe działanie. Komponenty LT, MC1 i MC2 mogą mieć wersję oprogramowania sprzętowego inną niż KE, SE i CS. Wersje oprogramowania sprzętowego wyżej wymienionych komponentów oraz pakietów serwisowych i pozostałe informacje można znaleźć pod adresem: W BS350 funkcja Dane Aktualizacja oprogramowania sprzętowego... realizuje nagranie oprogramowania sprzętowego na wszystkich komponentach. Więcej informacji na temat nagrywania oprogramowania sprzętowego oraz serwisów pakietowych na elektronicznych komponentach zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth Licznik cyklów obr. 5 21: Licznik cyklów wewnątrz komórki sterującej wkręcaniem Licznika OK/NOK W tym miejscu wyświetli się wykaz liczby cyklów złączy śrubowych KE oraz kanałów sterujących wkręcaniem i ich komponentów. obr. 5 22: Licznika OK/NOK wewnątrz komórki sterującej wkręcaniem Tutaj można sprawdzić stan licznika OK/NOK. W kolumnie Kanał wyświetli się odpowiedni kanał sterujący wkręcaniem. W kolumnie Program wzgl. CntSel0-5 wyświetli się program wkręcania, wzgl. sygnał PLC, do którego przyporządkowana jest wartość licznika. Suma OK wyświetla wartość rzeczywistą i zadaną dla maksymalnej liczby ocen OK. C obok wartości rzeczywistej oznacza, że licznik został zablokowany przez zmianę wartości licznika (Sygnał PLC Ch y.x CntNOK = High ). Trójkąt wskazuje kierunek liczenia licznika. Suma NOK wyświetla wartości, ustawienia i kierunek liczenia dla wartości NOK.

138 138/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Temperatura obr. 5 23: Ogólne informacje na temperatury komórki sterującej wkręcaniem Pakiety językowe Wyświetli się temperatura wszystkich aktywnych komponentów całej komórki sterującej wkręcaniem. Tutaj można ograniczyć komunikat o błędzie "błąd temperatury". obr. 5 24: Pakiety językowe stosowane wewnątrz komórki sterującej wkręcaniem W punkcie menu Pakiety językowe wyświetlane są aktywne pakiety językowe. Pakiety językowe oraz aktywny język KE, SE i CS można ustawić wybierając System Konfiguracja HMI KE i System Konfiguracja HMI SE/CS.

139 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 139/ Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Jednostki komórka sterująca wkręcaniem obr. 5 25: Jednostki zastosowane wewnątrz komórki sterującej wkręcaniem Pamięć masowa KE Aktualne ustawienia jednostki pomiarowej momentu obrotowego oraz obliczonego gradientu wyświetlają się dla: konfiguracji kanału sterującego wkręcaniem (np. Nm, Nm/ ) programu wkręcania (np. Nm, Nm/ ) W konfiguracji kanału ustawiana jest jednostka miary momentu obrotowego w polu System Konfiguracja Kanał sterujący wkręcaniem. Dla programów wkręcania można zmienić jednostkę miary wybierając Edytuj Konwertuj jednostki. Wyświetlone jednostki miary muszą być takie same wewnątrz jednego kanału sterującego wkręcaniem, aby uniknąć niezgodności jednostek. Wyniki wkręcania są obliczane i wyświetlane według jednostek wyświetlonych w poszczególnych kanałach. W prawej dolnej części okna dostępna jest pomoc w przeliczaniu jednostek pomiarowych momentu obrotowego. Diagnozę pamięci masowej CF350 można przeprowadzić, jeśli pamięć masowa włożona jest do KE350 lub KE350G IL. Szczegółowe informacje odnośnie montażu pamięci masowej CF350 znajdują się w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350.

140 140/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS350 obr. 5 26: Zawartość pamięci masowej Zakładka Zawartość wyświetla strukturę katalogu w pamięci masowej na podobnej zasadzie jak Explorer w systemie Windows. Czytelny jest zarówno katalog dla plików kodu ID (Kod ID) jak i katalogi dla wyników wkręcania (FO i CH_xx_x). W pozostałej części systemu katalogów znajdują się dane administracyjne do przesyłania wyników na serwer FTP. W prawej dolnej części okna można sprawdzić obłożenie pamięci masowej. Wolne miejsce w pamięci masowej w jednostce komunikacyjnej jest kontrolowane, aby zauważyć przepełnienie w odpowiednim czasie. Przy 80 % zajętej pamięci generowany jest jako ostrzeżenie komunikat o błędzie, który należy zatwierdzić (Błąd 2023, Warnlevel pamięć masowa, klasa 3). Jeśli pamięć zostanie zajęta w 90 % generowany jest błąd nie do zatwierdzenia (błąd 2024, pełna pamięć masowa, klasa 1). obr. 5 27: Dla przesłania przygotowanych plików z wynikami przez FTP W zakładce Statystyka (rysunek 5 27) wyświetlą się pliki z wynikami, które nie zostały wysłane.

141 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 141/ Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS350 Przegląd zgodny ze strukturą katalogu w pamięci masowej: W kolumnie 1 przedstawiono czy chodzi o wynik aplikacji wkręcania (FO) czy o wynik dla podanego kanału sterująca wkręcania (CH_xx_x). Kolumna 2 podaje nazwę aplikacji, wzgl. programu wkręcania, którego dotyczy wynik. W kolumnie 3 znajduje się liczba przesłanych plików z wynikami dla aplikacji/programu wkręcania z kolumny 1 i 2. obr. 5 28: Zakładka Konserwacja W zakładce Konserwacja (rysunek 5 28) udostępnione są różne funkcje dla pamięci masowej. Wybór Sprawdź wywołuje program podobny do MS-DOS Chkdsk do sprawdzania pamięci masowej. W polu Status przedstawiony jest wynik. Szczegółowe informacje zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth E/A interfejs SE, CS/KE Poniżej opisano przykładowe możliwości diagnozy dla E/A interfejs CS/KE na podstawie poszczególnych sygnałów sterujących CS/KE. Taka możliwość diagnozy dla E/A interfejs SE udostępniona jest również odpowiednio dla SE z przynależnymi sygnałami sterującymi.

142 142/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS350 obr. 5 29: E/A sygnały KE Poprzez punkt menu Test systemowy E/A interfejs KE... wywołane jest okno, w którym wyświetlane są sygnały wejściowe i wyjściowe KE (rysunek 5 29). Taka funkcja powala obserwować wymianę sygnałów między KE i sterowaniem partnerskim np. PLC. Przedstawione jest logiczne i fizyczne przyporządkowanie interfejsów oraz wartość sygnałów wejściowych i wejściowych. Szczegółowy opis sygnałów sterujących i przykładowych procedur zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350. Należy aktywować okienko kontrolne Aktualizuj, aby otrzymywać na bieżąco aktualne dane. Wybrać Zażądaj aby jednorazowo otrzymać aktualne dane. Příklad Chcemy sprawdzić, czy sygnały sterujące ustalone w tabeli przyporządkowania PLC i wysłane do systemu wkrętarskiego rzeczywiście do niego "dotrą". W tym celu należy aktywować przedstawione na rysunku 5 29 okienko kontrolne Aktualizuj. Aby sprawdzić sygnały wychodzące komórki sterującej wkręcaniem, należy włączyć sygnały wejściowe poprzez PLC lub sprawdzanie sekwencji działania 1) (np. uruchomienie programu wkręcania). W przypadku prawidłowego działania odpowiednie wartości przełączą się z 0 na 1. 1 Odnośnie sprawdzania sekwencji działania patrz Sprawdzenie sekwencji działania (Strona 135).

143 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 143/ Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Ocena stanu roboczego (podczas procedury wkręcania) sygnały E/A dla KE obr. 5 30: Sygnały E/A dla KE podczas procedury wkręcania Opis: Sygnały wejściowe: Komórka sterująca wkręcaniem została aktywowana przez sterowanie partnerskie (FC En = 1) Komórka sterująca wkręcaniem została aktywowana przez sterowanie partnerskie (FO1 Seq0 = 1) Aplikacja 1 została aktywowana przez sterowanie partnerskie (FO1 Cw = 1) Sygnały wyjściowe: KE jest gotowy do pracy (KE Rdy = 1) w komórce sterującej wkręcaniem nie występują błędy (FC NF = 1) Aplikacja 1 jest aktywna (FO InCy = 1) Wybór aplikacji 1 potwierdzony przez KE (FO1 Ack0 = 1) Ocena stanu roboczego (po zakończeniu procedury wkręcania) poprzez sygnały E/A dla KE obr. 5 31: Sygnały E/A dla KE po zakończeniu procedury wkręcania

144 144/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Magistrala Arcnet SE/KE Opis: Sygnały wejściowe: Komórka sterująca wkręcaniem została aktywowana przez sterowanie partnerskie (FC En = 1) Komórka sterująca wkręcaniem została aktywowana przez sterowanie partnerskie (FO1 Seq0 = 1) Sygnały wyjściowe: KE jest gotowy do pracy (KE Rdy = 1) W komórce sterującej wkręcaniem nie występują błędy (FC NF = 1) Procedura wkręcania zakończona (FO CyCmp = 1) Ocena procedury wkręcania OK (FO CyCmp = 1) Wybór aplikacji 1 potwierdzony przez KE (FO1 Ack0 = 1) Przez magistralę Arcnet SE (wzgl. KE) wysyłane i odbierane są sygnały sterowania i danych SE (wzgl. KE). obr. 5 32: Magistrala Arcnet (na przykładzie SE) Wyświetlą się dane diagnostyczne dla statusu, uczestników, łącznika sieciowego i działania testowego magistrali sterującej Arcnet (SARC) i magistrali danych Arcnet(DARC) dla SE (wzgl. KE). Przy pomocy licznika diagnostycznego można wyświetlić błędy w magistrali Arcnet SE (wzgl. KE). Wybór pola Usuń licznik diagnostyczny powoduje zmianę wartości licznika na 0. W rejestrze Arcnet wyświetlają się wszyscy uczestnicy magistrali Arcnet SE (wzgl. KE).

145 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 145/ Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Magistrala CAN Za pośrednictwem magistrali CAN realizowana jest komunikacja między jednostką sterującą. zasilaczem i czujnikiem pomiarowym. obr. 5 33: Status magistrali CAN Wyświetlą się dane diagnostyczne odnośnie statusu i uczestników magistrali CAN. Wybór pola Usuń licznik diagnostyczny powoduje zmianę wartości licznika na 0. Przy wyborze pola Uczestnik ustaleni zostają uczestnicy magistrali CAN i ich dane do logowania w sterowniku Ethernet obr. 5 34: Test Ethernet W celu sprawdzenia połączenia z Ethernetem dostępne są obszerne funkcje. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350.

146 146/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska BS Rozpoznawanie i zatwierdzanie błędów z programem serwisowym BS Dane magistrala polowa CS/KE obr. 5 35: Dane magistrala polowa Status magistrali polowej W tym oknie można sprawdzić aktualny ruch danych przepływających przez PROFIBUS DP. Formę prezentacji można zmieniać na Kekst i Format szesnastkowy. W oknie diagnostycznym otwiera się standardowo prezentacja tekstu Zakresu wysyłki. W zakładce Zakres odbioru podawany jest odbiór danych kodu ID również w formie tekstu lub formacie szesnastkowym. obr. 5 36: Status magistrali polowej W tym oknie wyświetli się aktualny status magistrali polowej. Wyświetlą się takie elementy jak typ komponentu, adres IP, maska podsieci, brama sieciowa, nazwa hosta, numer seryjny, wersja oprogramowania sprzętowego, status, kod, kod wyjątku oraz odebrane dane w kolumnie Wartość i w formacie szesnastkowym w kolumnie Prezentacja alternatywna. Przy pomocy przycisku F5 prezentacja zostanie zaktualizowana.

147 BS350 Technologia wkrętarska Bosch Rexroth AG 147/ Opis niektórych wybranych błędów FF3/FF4 (wewnętrzna ścieżka sekwencyjna) obr. 5 37: Ścieżka sekwencyjna FF3 Dla celów wewnętrznych wywoływane jest okno "ścieżka sekwencyjna KE (FF3), która dostarcza kod ścieżki i opis. 5.7 Opis niektórych wybranych błędów Kod 100 Poniżej opisano dokładniej kilka przykładów błędów. Tabulka 5 31: Kod 100 Kod Tekst Klasa 100 LT: Brak bezpieczeństwa osobistego 4 Aby zapewnić osobiste bezpieczeństwo personelu obsługującego w każdym zasilaczu LT35x i LTU350/1 zamontowano przekaźniki. W razie awarii przekaźniki oddzielają silnik EC od zasilacza i zmniejszają zagrożenie personelu obsługującego. Jeślipoza obszarem złącza śrubowego dojdzie do przerwania sygnału zatrzymania awaryjnego (np. przez zatrzymanie silnika), zostanie wywołany powyższy komunikat o błędzie. Pomoc: Zamknąć obwód zatrzymania silnika, tzn. na wejściu PS pojawią się ponownie 24 V (VM: Zacisk X4). Jeśli sygnał startowy zostanie aktywowany (np. FO1 Cw), a na wejściu PS nie ma 24 V wzgl. podczas wykonywania złączy śrubowych sygnał PS zostanie przerwany (np. przez uruchomienie wyłącznika awaryjnego), wystąpią w zależności od statusu procesu wkręcania oprócz kodu 100 również inne błędy klasy 4 lub/i błędy klasy 3. Należy zwrócić uwagę na wskazówkę zawartą w punkcie Zasilacze LT35x (Strona 119). Pomoc: Zamknąć obwód zatrzymania silnika, tzn. na wejściu pojawią się ponownie 24 V (VM: ZaciskX4). Reset LT, aby wyłączyć i ponownie włączyć SE Błędy 3 klasy można zatwierdzić przez sygnał sterujący ResF lub listy błędów w BS350 (patrz Listy błędów (Strona 133)) Szczegółowy opis sygnałów sterujących zawiera w dokumentacji "Projektowanie" systemu wkrętarskiego Rexroth 350.

Zasady bezpieczeństwa dla systemów wkrętarskich Rexroth

Zasady bezpieczeństwa dla systemów wkrętarskich Rexroth dla systemów wkrętarskich Rexroth 3 608 870 2PL AA/01.2010 PL Przepis bezpieczeństwa Wszelkie dane zostały podane w celu opisania produktu. Informacje odnośnie zastosowania stanowią jedynie przykłady zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego Instrukcja obsługi modułu bezpiecznikowego FM-02 Akcesoria CNC 16-300 Augustów ul. Chreptowicza 4 tel/fax: (87) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl www.cnc.info.pl - forum maszyn

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Model nr: 2190 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail: info@sim.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S Dane techniczne 2CDC501052D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Zasilacze napięciowe KNX wytwarzają i monitorują napięcie systemowe KNX (SELV). Przy użyciu zintegrowanego dławika linia magistralna jest podłączona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B/6B Bezpieczne odłączanie Aplikacje FA6000 Wydanie 0/005 60 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Możliwość podłączenia do systemu maks. 14 czytników naściennych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo