DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością g

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g"

Transkrypt

1 DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Sierpień 2007 Wydanie 1

2 Adapter DMA-1000W umożliwia odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć na ekranie telewizora. Pliki mogą być przechowywane w komputerze, na kluczu albo na dysku USB. Na poniższym rysunku pokazano adapter DMA-1000W połączony bezprzewodowo z komputerami A i B. Adapter DMA-1000W pozwala odtwarzać na telewizorze pliki przechowywane w klientach bezprzewodowych A i B. Aby podłączyć adapter DMA-1000W do gniazda HDMI w telewizorze, należy użyć kabla HDMI. Użytkownicy systemu Windows Vista, którzy chcą używać adaptera DMA-1000W do odtwarzania plików przechowywanych w komputerze, powinni przeczytać dodatek Windows Vista Media Server w instrukcji użytkownika (na dołączonej płycie CD). Aby adapter DMA-1000W mógł odtwarzać pliki przechowywane w komputerze, należy zainstalować dołączone oprogramowanie serwera mediów. Oprogramowanie to wymaga systemu Windows XP. Użytkownicy, którzy nie mają systemu Windows XP albo nie chcą instalować serwera mediów, mogą przenieść pliki do klucza USB. Klucz USB można bezpośrednio podłączyć do adaptera DMA-1000W, bez używania serwera mediów ani komputera. -1-

3 Poniższe rozdziały instrukcji (w wymienionej kolejności) wyjaśniają, jak oglądać pliki przechowywane w komputerze oraz w kluczu USB. Oglądanie plików przechowywanych w komputerze 1. Instalowanie oprogramowania serwera mediów 2. Podłączanie adaptera DMA-1000W 3. Udostępnianie plików 4. Odtwarzanie plików Oglądanie plików przechowywanych w kluczu USB 2. Podłączanie adaptera DMA-1000W 4. Odtwarzanie plików 1. Instalowanie oprogramowania serwera mediów Oprogramowanie serwera mediów trzeba zainstalować w każdym komputerze, który będzie używany do odtwarzania plików poprzez adapter DMA-1000W. Oprogramowanie można zainstalować tylko w komputerze z systemem Windows XP. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Wymagania. 1. Włożyć płytę CD do stacji. Na pokazanym niżej ekranie kliknąć przycisk Setup. -2-

4 ? Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony automatycznie, należy zlokalizować i kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. 2. Uruchomi się kreator instalacji. Należy postępować według wskazówek wyświetlonych na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. W razie problemów z instalacją albo obsługą serwera mediów należy przeczytać rozdział Wymagania. -3-

5 3. Wprowadzić informacje na pokazanym niżej ekranie. Wpisać nazwę użytkownika (do 64 znaków ASCII). Nazwa firmy jest opcjonalna (do 64 znaków ASCII). Kliknąć przycisk Registration na ekranie, który pojawił się po włożeniu płyty CD do stacji (zob. strona 3). Następnie kliknąć Media Server Serial Number, aby otworzyć plik tekstowy z numerem seryjnym. Skopiować i wkleić numer seryjny w polu Serial Number na pokazanym tu ekranie. 4. Wybrać folder instalacji oprogramowania (albo pozostawić ustawienie domyślne). -4-

6 5. Można określić nazwę serwera mediów, którą adapter DMA-1000W będzie wyświetlał na ekranie telewizora. Jest to przydatne, jeśli oprogramowanie serwera będzie instalowane w wielu komputerach. Nazwa nie powinna być dłuższa niż 34 znaki ASCII. 6. Jeśli pojawi się ekran z pytaniem o konfigurację zapory systemu Windows XP, należy kliknąć przycisk Yes. Dzięki temu adapter DMA- 1000W będzie miał dostęp do plików w komputerze.? Jeśli komputer ma inną programową zaporę sieciową (taką jak ZoneAlarm), która wymaga konfiguracji, należy zajrzeć do instrukcji użytkownika. 7. Po zakończeniu instalacji w zasobniku systemowym (zwykle w prawym dolnym rogu ekranu) pojawi się pokazania niżej ikona. Należy kliknąć ją dwukrotnie, aby otworzyć ekran konfiguracji serwera. -5-

7 8. Na liście Published Folder List wymienione są foldery, które komputer udostępnia adapterowi DMA-1000W. Domyślnie udostępnione są foldery Moja muzyka, Moje obrazy i Moje wideo. Aby udostępnić inne pliki, należy kliknąć przycisk Add Folder i zlokalizować żądany folder. Aby usunąć folder z listy, należy kliknąć go, a następnie kliknąć przycisk Cancel Publication. -6-

8 2. Podłączanie adaptera DMA-1000W Przed podłączeniem adaptera DMA-1000W należy wyłączyć telewizor. 1. Jeśli telewizor ma gniazdo HDMI, należy podłączyć adapter DMA- 1000W do telewizora za pomocą kabla HDMI (jak na poniższym rysunku). 2. Jeśli telewizor nie ma gniazda HDMI, należy: -7-

9 A. Podłączyć gniazdo S-VIDEO adaptera DMA-1000W do telewizora za pomocą kabla S-video (jak na poniższym rysunku). B. Jeśli telewizor albo system stereo ma współosiowe gniazdo S/PDIF, należy podłączyć go do gniazda S/PDIF adaptera DMA-1000W za pomocą kabla RCA (jak na poniższym rysunku). -8-

10 C. Jeśli telewizor albo system stereo nie ma współosiowego gniazda S/PDIF, należy podłączyć go do gniazd LEFT i RIGHT adaptera DMA- 1000W za pomocą kabli RCA (jak na poniższym rysunku). 3. Poniższą czynność należy wtedy, jeśli będzie używane połączenie przewodowe zamiast bezprzewodowego (adapter DMA-1000W obsługuje tylko jeden typ połączenia jednocześnie). Konfigurowanie przewodowej sieci lokalnej opisano w instrukcji użytkownika. Jeśli będzie używane połączenie bezprzewodowe, należy przejść do następnego etapu. Jeśli pliki są przechowywane w komputerze, należy podłączyć port LAN adaptera DMA-1000W. Oprogramowanie serwera mediów powinno już być zainstalowane. Jeśli pliki będą odtwarzane tylko z klucza USB, można przejść do następnego etapu. Należy użyć zwykłego kabla ethernetowego (szarego, kiedy pisano niniejszą instrukcję), aby podłączyć adapter do przełącznika, routera albo koncentratora. Należy użyć krosowego kabla ethernetowego (czerwonego, kiedy pisano niniejszą instrukcję), aby podłączyć adapter bezpośrednio do komputera. -9-

11 4. Aby odtwarzać pliki z klucza USB, należy podłączyć klucz do portu USB adaptera DMA-1000W (jeśli podłączono port LAN, jest to opcjonalne). 5. Podłączyć gniazdo POWER do źródła prądu. Należy używać tylko dołączonego zasilacza. 6. Skierować antenę w stronę sufitu. Trzeba będzie również skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej, aby podłączyć adapter DMA-1000W do komputera albo punktu dostępowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Komputer powinien być już włączony. Należy włączyć telewizor i adapter DMA-1000W Sprawdzanie wskaźników LED (światełek) Należy przyjrzeć się przedniemu panelowi urządzenia. 1. Wskaźnik STATUS zapala się. 2. Wskaźnik LAN i (lub) wskaźnik USB zapalają się.? Jeśli wskaźniki LED nie świecą, należy sprawdzić połączenia. -10-

12 3. Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej W tym rozdziale wyjaśniono, jak skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DMA-1000W. Należy przeczytać go, jeśli używane będzie połączenie bezprzewodowe; w przeciwnym razie należy przejść do rozdziału 4. Do nawigacji po menu i konfigurowania ustawień służy pilot (rysunek pilota znajduje się na stronie 17). Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej, należy wykonać jedną z poniższych czynności: 1. Nakazać adapterowi DMA-1000W wyszukać sieć bezprzewodową (zob. podrozdział 3.1). 2. Ręcznie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej (więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji użytkownika). 3. Użyć funkcji Windows Connect Now, aby zapisać bezprzewodowe ustawienia komputera na kluczu USB, a następnie podłączyć klucz USB do adaptera DMA-1000W i skonfigurować jego ustawienia bezprzewodowe (zob. podrozdział 3.2) Konfigurowanie bezprzewodowej sieci lokalnej 1. Spojrzeć na telewizor i użyć przycisków strzałek na pilocie, aby przejść do ikony menu OPTION. Nacisnąć OK na pilocie. 2. Wybrać pozycję Network Settings i nacisnąć przycisk OK. -11-

13 3. Wybrać pozycję Wireless LAN Settings i nacisnąć przycisk OK. 4. Określić, czy DMA- 1000W ma wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe (Scan for wireless LANs), czy konfiguracja zostanie wprowadzona ręcznie (Manual Configuration), czy też zostanie użyta funkcja Windows Connect Now (zob. podrozdział 3.2). W tym przykładzie należy wybrać opcję skanowania i nacisnąć OK. 5. DMA-1000W wyświetli listę dostępnych sieci bezprzewodowych. Należy wybrać sieć, z którą adapter ma się połączyć. Trzeba będzie wprowadzić ustawienia bezpieczeństwa używane przez sieć. Następnie należy nacisnąć OK i przejść do rozdziału

14 6. Na poniższym ekranie należy wprowadzić te same ustawienia co w punkcie dostępowym albo w komputerach podłączonych do sieci bezprzewodowej Konfiguracja sieci bezprzewodowej przy użyciu funkcji Windows Connect Now Funkcja Windows Connect Now wchodzi w skład aktualizacji Windows XP Service Pack 2 (SP2). Należy wykonać poniższe czynności, aby zapisać ustawienia bezprzewodowe komputera w kluczu pamięci USB, a następnie podłączyć klucz USB do adaptera DMA-1000W i skonfigurować jego ustawienia bezprzewodowe. Nie trzeba od razu podłączać klucza USB do komputera; później na ekranie pojawi się prośba o podłączenie klucza. 1. Kliknąć Start > Panel sterowania, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę Kreator sieci bezprzewodowej. -13-

15 2. Pojawi się pierwszy ekran kreatora. Aby przejść do następnego ekranu, należy kliknąć przycisk Dalej. 3. Wybrać opcję Skonfiguruj nową sieć bezprzewodową, aby utworzyć nową sieć bezprzewodową. 4. W polu Nazwa sieci (SSID) wpisać unikatową nazwę, która będzie identyfikować sieć bezprzewodową. 5. Wybrać opcję Automatycznie przypisz klucz sieciowy, aby system Windows utworzył klucz bezpieczeństwa. -14-

16 6. Wybrać opcję Użyj dysku flash USB, aby skonfigurować sieć bezprzewodową. 7. Podłączyć klucz pamięci USB do portu USB komputera. 8. Ten ekran pojawia się, kiedy ustawienia bezprzewodowe zostaną zapisane w kluczu USB. Wyjąć klucz USB z komputera i włożyć go do portu USB adaptera DMA-1000W. Wykonać czynności opisane w podrozdziale 3.1. Kiedy ustawienia bezprzewodowe adaptera DMA- 1000W zostaną skonfigurowane, wyjąć klucz USB z adaptera, włożyć go z powrotem do portu USB komputera i kliknąć przycisk Dalej. -15-

17 9. Ten ekran pojawia się po pomyślnym skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej. Należy kliknąć przycisk Zakończ. 10. Jeśli połączenie bezprzewodowe zostało nawiązane, wskaźnik LED WLAN zapala się (lub zaczyna migać).? Jeśli wskaźnik LED WLAN nie świeci, należy ponownie sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. 3. Udostępnianie plików 1. Spojrzeć na ekran komputera i zaczekać, aż serwer mediów wykryje adapter DMA-1000W i wyświetli okienko z jego adresem. Jeśli DMA- 1000W nie pobiera automatycznie adresu IP, to używa procedury Auto- IP, aby sam sobie przypisać adres. Jeżeli komputer jest również skonfigurowany do automatycznego pobierania adresu IP, to adapter DMA-1000W będzie mógł się z nim komunikować. Jeśli trzeba przydzielić adapterowi DMA-1000W statyczny adres IP, należy zajrzeć do instrukcji użytkownika. Należy kliknąć w dowolnym miejscu wyświetlonego okienka. -16-

18 ? Oczekiwanie może trwać dwie lub trzy minuty. Jeśli okienko się nie pojawi, należy sprawdzić wskaźniki LED oraz połączenia adaptera DMA-1000W i użyć wyłącznika zasilania, aby ponownie uruchomić adapter. 2. Wybrać opcję Allow Connection i kliknąć przycisk OK. 3. Kliknąć przycisk Yes, aby zezwolić adapterowi DMA-1000W na odczytywanie opublikowanych (udostępnionych) plików. -17-

19 4. Odtwarzanie plików Należy ustawić wejście telewizora na połączenie z adapterem DMA-1000W (HDMI albo S-Video). Aby później skorzystać z innego źródła sygnału, trzeba będzie ponownie zmienić wejście.. 1. Spojrzeć na ekran telewizora. Adapter DMA-1000W automatycznie sortuje pliki serwera w menu MUSIC, VIDEO i PHOTO. Pliki przechowywane na kluczu USB znajdują się w menu USB. Liczba serwerów mediów wykrytych przez adapter DMA-1000W 2. Włożyć baterie do pilota. 3. Skierować pilot na przedni panel adaptera DMA-1000W. -18-

20 4. Użyć pilota do nawigacji po menu i odtwarzania plików. Przycisk Power przełącza adapter między stanem gotowości i działania. Przyciski 0~9, CLEAR i INPUT służą do wprowadzania liczb (na przykład w celu wyboru poszczególnych scen albo czasu). Przycisk PAGE (w górę/w dół) przewija listę do poprzedniej albo do następnej strony. Przycisk AUDIO przełącza sygnał audio między głośnikiem lewym, prawym i dźwiękiem stereo. Przyciski A i B pozwalają wybrać czas początku i zakończenia w celu wielokrotnego odtwarzania wybranego fragmentu. Przycisk REPEAT wielokrotnie odtwarza wybrany plik. Przycisk INFO wyświetla szczegółowe informacje o odtwarzanym pliku. Przycisk SERVER otwiera menu, w którym można wybrać serwer mediów. Przycisk ROTATE obraca zdjęcie o 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przycisk SHUFFLE odtwarza w przypadkowej kolejności pliki z listy odtwarzania (ulubione). Przycisk OPTION otwiera menu, w którym można skonfigurować ustawienia adaptera DMA-1000W. Powrót do głównego menu. Przycisk MUTE wyłącza dźwięk. Przycisk VOLUME (w górę/w dół) reguluje głośność. Przyciski OK, BACK i strzałki służą do nawigacji po menu oraz do odtwarzania plików. Przycisk TOOL otwiera menu TOOL z dodatkowymi opcjami (zob. instrukcja użytkownika). Te przyciski pełnią następujące funkcje: poprzedni plik, odtwarzanie, następny plik, przewijanie w tył, zatrzymanie, przewijanie w przód, pomijanie, pauza i zwolnione tempo. Przycisk PHOTO otwiera menu z plikami obrazu. Przycisk VIDEO otwiera menu z plikami wideo. Przycisk MUSIC otwiera menu z plikami muzycznymi. Przycisk USB otwiera menu z plikami przechowywanymi w urządzeniu USB. -19-

21 Przykład odtwarzania plików wideo 1. Nacisnąć przycisk VIDEO na pilocie, aby otworzyć menu VIDEO. 2. Pliki wideo są zorganizowane w folderach. Numer obecnie wybranego elementu oraz łączna liczba elementów w menu. Instrukcje nawigacji po menu. W tym przykładzie przyciski strzałek i OK umożliwiają wybór folderu w celu wyświetlenia plików posortowanych według odpowiednich kryteriów. Można też użyć przycisku BACK, aby przejść w górę struktury menu. 3. W tym przykładzie użyto przycisków strzałek i OK na pilocie w celu wybrania folderu All Videos (wszystkie pliki wideo). Lista plików wideo widnieje po prawej stronie. Informacje o aktualnie wybranym pliku pojawiają się po lewej stronie. 4. Należy użyć przycisków strzałek i OK na pilocie, aby wybrać plik, który ma zostać odtworzony. Pliki używające nieobsługiwanych formatów lub kodeków mogą nie być wyświetlane prawidłowo. -20-

22 DMA-1000W obsługuje poniższe formaty plików. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji użytkownika. Audio Wideo Zdjęcia Dolby Digital, DVD-Audio, MPEG-1 i MPEG-2 Layer I, II oraz III (MP3), MPEG-2 BC Multi-channel Layer I, II oraz III, MPEG-2 oraz MPEG-4 AAC-LC, WMA9 MPEG-1, MPEG-2 MPEG-4 (profil prosty i zaawansowany), pliki AVI MPEG-4 oraz WMV wersja 9 TIFF, PNG, GIF, BMP, JPEG i JPEG2000 Wymagania? W razie problemów z instalacją oprogramowania serwera mediów należy upewnić się, że komputer spełnia poniższe wymagania. Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 lub nowsza wersja, Professional Service Pack 1 lub nowsza wersja albo Media Center Edition 2005 Update Rollup lub nowsza wersja. * Aby zainstalować serwerów mediów i używać go, trzeba zalogować się jako administrator. Oprogramowanie Procesor Pamięć Urządzenia peryferyjne Dysk twardy Windows Media Player 9 lub nowsza wersja Microsoft DirectX 9.0 lub nowsza wersja Celeron 1 GHz lub szybszy, Pentium III lub szybszy (zalecany Pentium III 1GHz lub szybszy) albo zgodny procesor Zalecane 256 MB lub więcej Stacja CD-ROM 300 MB wolnego miejsca lub więcej Oglądanie certyfikatów produktu 1. Przejść pod adres 2. Na stronie głównej firmy ZyXEL wybrać z listy rozwijanej swój produkt, aby przejść do poświęconej mu strony. 3. Na stronie produktu wybrać żądany certyfikat. -21-

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK i ii iii Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i symbol podwójnego D, to znaki towarowe Dolby Laboratories. Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Multimedialny odtwarzacz Full HD. Blade. Instrukcja obsługi. www.evolve.cz

Multimedialny odtwarzacz Full HD. Blade. Instrukcja obsługi. www.evolve.cz Multimedialny odtwarzacz Full HD Blade Instrukcja obsługi www.evolve.cz 1. Wstęp 1.1 Uwagi 1.2.1 Zalecenia Temperatura w czasie użytkowania od +5 C do +35 C 1.2.2 Uwagi dotyczące twardego dysku Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika WD TV Live WD TV Live Plus Odtwarzacze multimedialne HD Spis treści 1 Ważne informacje dla użytkowników............ 1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................. 1 Serwis i pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Acer Projector Gateway

Acer Projector Gateway 1 Acer Projector Gateway Wprowadzenie Acer Projektor Gateway (APG) jest małym, dobrze zintegrowanym systemem wzbogacającym prezentacje wykonane projektorem Acer. APG umożliwia podłączanie wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Pl Projektor danych Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej Należy zapoznać się ze środkami ostrożności z zamieszczonymi w Instrukcji konfiguracji dołączonej do

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g

Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g INSTRUKCJA OBŁUGI UŻYTKOWNIKA 1 KATALOG KRÓTKI WSTĘP 3 SZCZEGÓŁY PRODUKTU 4 PODSTAWOWE OPERACJE 6 UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs

kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs KiSS Technology - 2005 - P/N: 710000370 - Manual VR-558 v 1.2 italiano español nederlands dansk deutsch

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Spis treści Powitanie...4 Klawisze i funkcje...5 1. Rozpoczęcie pracy...6 1.1 Włączanie / wyłączanie Tabletu...8 1.1.1 Włączanie...8 1.1.2 Wyłączanie...8 1.1.3 Launcher &

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo