Instrukcja obsługi magicolor 3730DN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi magicolor 3730DN"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi magicolor 3730DN A0VD H

2 Dziękujemy Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 3730DN. Dokonałeś doskonałego wyboru. Drukarki magicolor 3730DN są specjalnie zaprojektowane do zapewnienia optymalnej wydajności w środowiskach Windows i Macintosh. Znaki towarowe Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor i PageScope są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością prawnych właścicieli. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2010 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować wcałości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby podręcznik ten był wolny od błędów i nieścisłości. Jednocześnie, firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnego rodzaju gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek domniemane gwarancje pokupności lub przydatności do określonego celu, które mogłyby wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w podręczniku lub za uboczne, szczególne lub wtórne szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami. x-1

3 UMOWA LICENCYJNA O UŻYTKOWANIU DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu druku (dalej "Oprogramowanie do drukowania"), kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej "Czcionki"), oprogramowanie do instalacji w komputerze i użytkowania w połączeniu z Oprogramowaniem do drukowania (dalej "Oprogramowanie sterujące") oraz materiały referencyjne w formie pisemnej (dalej "Dokumentacja"). Termin "Oprogramowanie" w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Posiadacz licencji może użytkować Oprogramowanie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela Posiadaczowi licencji niewyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji, o ile wyrazi on zgodę na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki można stosować do tworzenia obrazów na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek podanych w sekcji 1 powyżej, można używać czcionki Roman do odtwarzania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ("Kroje czcionki") na ekranie lub monitorze na potrzeby firmy Posiadacza licencji. 3. Można sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia, Oprogramowanie sterujące można zainstalować w jakimkolwiek komputerze wyłącznie w celu użytkowania z jednym lub więcej systemów druku posługujących się Oprogramowaniem do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej można przenieść na nabywcę wszystkich praw własności licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej "Nabywca") pod warunkiem, że Nabywcy zostaną przekazane wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków iwymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Posiadacz licencji wyraża zgodę na to, że nie będzie modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Posiadacz licencji wyraża zgodę na to, że nie będzie próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, odtwarzać ani dekompilować Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie idokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku. Znaków ochronnych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku ochronnego nie daje żadnych praw własności na użyte znaki ochronne. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać pod-licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nieużywanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nieużywanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej. 10. SPÓŁKA KMBT ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIADAĆ ZA SZKODY WTÓRNE, UBOCZNE POŚREDNIE, DOMNIEMANE LUB SZCZEGÓLNE, OBEJMUJĄCE JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKU LUB INWESTYCJI NAWET W x-2

4 PRZYPADKU, KIEDY SPÓŁKA KMBT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKIEJ SZKODY, ANI TEŻ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ STRON TRZECICH. SPÓŁKA KMBT I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCI Z TYTUŁU WSZYSTKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH, OBEJMUJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCE Z NICH DOMNIEMANE GWARANCJE POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNO- ŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZENIE PRAW STRON TRZECICH. PRAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH PAŃSTW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZE- NIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE, DLATEGO PODANE OGRANICZENIA NIE MUSZĄ DOTYCZYĆ POSIADACZA LICENCJI. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest "pozycją komercyjną" według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z "komercyjnego oprogramowania komputerowego" i "dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego", według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie z artykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do , wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Posiadacz licencji wyraża zgodę na to, że nie będzie eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju. Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie utylizuj tego produktu z odpadami domowymi! Zalecenia dotyczące prawidłowej utylizacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jeżeli kupujesz nowy wyrób, stary możesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej utylizacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC). x-3

5 Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania Niniejsze urządzenie oferuje funkcję zapobiegającą fałszowaniu, która uniemożliwia nielegalne kopiowanie instrumentów finansowych. Ze względu na działanie funkcji zapobiegającej fałszerstwom na obrazach wydruków sporadycznie pojawiać się mogą zniekształcenia, a w określonych warunkach zapisanie danych może nie być możliwe. Producent będzie wdzięczny za wyrozumiałość użytkowników. x-4

6 Spis treści 1 Wprowadzenie Zapoznanie z drukarką Wymagania dotyczące wolnego miejsca Części drukarki Widok z przodu Widok z tyłu Druk Oprogramowanie Płyta CD/DVD ze sterownikiem drukarki i programem użytkowym Sterowniki drukarki Program użytkowy Dokumentacja Wymagania systemowe Wybór ustawień podstawowych sterownika (system Windows) Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/ Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/ x-5 Spis treści

7 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) Windows Windows Vista/Server Windows XP/Server Windows Korzystanie ze sterownika drukarki Wspólne przyciski OK Anuluj Zastosuj Pomoc Szybkie nastawienie Obrazek drukarki Obrazek papieru Obrazek znaku wodnego Wzór jakości Domyślne Karta Podstawowy Karta Rozłożenie Zakładka Przedruk Zakładka Znak wodny Karta Jakość Zakładka Wersja Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj Pulpit sterowniczy drukarki i menu konfiguracji Pulpit sterowniczy Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym Wyświetlacz Przegląd menu konfiguracji Menu główne STRONY SPECJALNE JĘZYK MODUŁ SIEĆ KOMPUTEROWA ZUŻYC.MAT.EKSPL INTERFEJS USER SERVICE/SERVICE PERSON x-6 Spis treści

8 4 Media do drukowania Właściwości mediów do drukowania Typy mediów do drukowania Papier biurowy (Papier recyklowany) Papier gruby Koperty Etykiety samoprzylepne Papier firmowy Karty pocztowe Media błyszczące Obszar drukowania Koperty Marginesy strony Wkładanie mediów Podajnik 1 (Podajnik do podawania ręcznego) Ładowanie zwykłego papieru Inne media Wkładanie kopert Wkładanie arkuszy z etykietami, kart pocztowych, papieru grubego i medium błyszczącego Podajnik Ładowanie zwykłego papieru Wkładanie arkuszy z etykietami, kart pocztowych, papieru grubego i medium błyszczącego Druk obustronny Taca wyjściowa Przechowywanie mediów do drukowania Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana materiałów eksploatacyjnych Kasety z tonerem Wymiana kasety z tonerem Wymiana pojemnika na zużyty toner WB-P Wymiana wałka przenoszenia obrazu TF-P Wymiana jednostki taśmy przenoszenia obrazu TF-P Wymiana urządzenia utrwalającego FU-P Utrzymanie drukarki Utrzymanie drukarki Czyszczenie drukarki Części zewnętrzne Wałki posuwu Czyszczenie wałków posuwu mediów (Podajnik 2) Czyszczenie soczewki lasera Spis treści x-7

9 7 Usuwanie problemów Wstęp Drukowanie strony konfiguracyjnej drukarki Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania Droga przejścia mediów do drukowania przez drukarkę Wyjmowanie zablokowanych mediów Komunikat o zablokowaniu mediów i ich wyjmowaniu Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie zablokowanych nośników z Dupleksu Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki utrwalającej Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika 1 (Podajnika do podawania ręcznego) i okolicy wałka przenoszenia obrazu Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów Usuwanie innych problemów Rozwiązywanie problemów z jakością druku Komunikaty stanu, błędu i serwisowe Standardowy komunikat stanu Komunikaty błędów Komunikaty serwisowe A Dodatek... A-1 Dane techniczne... A-2 Drukarka...A-2 Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych...a-5 Nasze zainteresowanie ochroną środowiska... A-7 Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR?...A-7 x-8 Spis treści

10 Wprowadzenie

11 Zapoznanie z drukarką Wymagania dotyczące wolnego miejsca Zalecamy przestrzeganie wymagań dotyczących wolnego miejsca podanych na rysunkach, zapewniają one łatwą obsługę drukarki, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie. 845 mm (33,3") 200 mm (7,9") 419 mm (16,5") 226 mm (8,90") 485 mm (19,0") 345 mm (13,6") 140 mm (5,4") Widok z przodu 340 mm (12,2") 1065 mm (40,5") 525 mm (20,5") 200 mm (7,9") Widok z boku 1-2 Zapoznanie z drukarką

12 Części drukarki Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu 3 1 Pulpit sterowniczy drukarki 2 Taca wyjściowa 2 3 Ogranicznik papieru 4 Podajnik 1 (Podajnik do podawania ręcznego) 1 5 Podajnik 2 6 Pokrywa odbiorcza 7 Urządzenie utrwalające FU-P02 8 Prawa pokrywa boczna 9 Wałek przenoszenia obrazu TF-P Jednostka taśmy przenoszenia obrazu TF-P Pokrywa przednia 12 Pojemnik na zużyty toner WB-P Kasety z tonerem Zapoznanie z drukarką 1-3

13 Widok z tyłu 1 Wyłącznik 2 Gniazdko kabla sieciowego 3 Port interfejsu USB 4 Port interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX 5 Otwory wentylacyjne Druk Jeśli przed rozpoczęciem drukowania kasety z tonerami nie zostaną umieszczone w drukarce, może ona ulec uszkodzeniu, dlatego tę czynność należy koniecznie wykonać przed rozpoczęciem drukowania. 1-4 Zapoznanie z drukarką

14 Oprogramowanie

15 Płyta CD/DVD ze sterownikiem drukarki iprogramem użytkowym Sterowniki drukarki System operacyjny Windows 7/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000 Windows 7/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003 wersje 64-bitowe Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie zdokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też "Otwarcie sterownika drukarki (w Windows)" na stronie 2-7. Szczegółowe informacje o instalacji sterowników drukarki w systemie Windows znajdziesz w podręczniku Podręcznik instalacji. Aby poznać szczegóły na temat sterowników przeznaczonych dla komputerów Macintosh, patrz Reference Guide na płycie CD/DVD z dokumentacją. Program użytkowy Program użytkowy PageScope Net Care Device Manager Zastosowanie Udostępnia funkcje zarządzania drukarką, na przykład śledzenie stanu drukarki i ustawień sieciowych. Aby poznać szczegóły, patrz Instrukcja obsługi PageScope Net Care Device Manager na płycie CD/DVD ze sterownikiem drukarki i programem użytkowym. 2-2 Płyta CD/DVD ze sterownikiem drukarki i programem

16 Dokumentacja Dokumentacja Podręcznik instalacji Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik) Podręcznik Reference Guide Service & Support Guide Zastosowanie Podręcznik Asystent instalacji zawiera szczegółowe informacje na temat czynności początkowych, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem eksploatacji drukarki, np. konfiguracji ustawień drukarki i instalacji sterowników. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat wykonywanych codziennie ogólnych czynności, takich jak korzystanie ze sterowników i pulpitu sterowniczego drukarki i wymiana materiałów eksploatacyjnych. Podręcznik ten zawiera informacje na temat instalacji sterownika w systemie Macintosh oraz określania ustawień sieci, a także programu do zarządzania drukarką. Podręcznik Potrzebujesz pomocy? zawiera informacje na temat wsparcia technicznego i serwisowania urządzenia. Płyta CD/DVD ze sterownikiem drukarki i programem 2-3

17 Wymagania systemowe Komputer osobisty Pentium 2; 400 MHz (zalecamy Pentium 3; 500 MHz lub nowszy) PowerPC G3 lub nowszy (zalecamy G4 lub nowszy) Komputer Macintosh wyposażony w procesor Intel System operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate x64 Edition, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic / Home Premium /Ultimate/Business /Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 lub późniejszy), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 lub późniejszy) Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6; producent zaleca zainstalowanie najnowszych poprawek) Wolne miejsce na dysku twardym Ok. 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym przeznaczonego na sterownik drukarki Ok. 128 MB wolnego miejsca na przetwarzanie drukowanych obrazów Pojemność pamięci RAM zalecana dla danego systemu operacyjnego Stacja dysków CD-ROM/DVD Interfejs I/O Port interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX Port obsługujący szybkie łącze USB 2.0 Aby poznać szczegóły na temat sterownika drukarki przeznaczonego dla komputerów Macintosh, patrz Reference Guide na płycie CD/DVD zawierającej sterownik drukarki i program użytkowy. 2-4 Wymagania systemowe

18 Wybór ustawień podstawowych sterownika (system Windows) Przed przystąpieniem do pracy z drukarką zalecamy sprawdzenie i ewentualnie zmianę ustawień podstawowych sterownika. W przypadku zainstalowania urządzeń dodatkowych do drukarki należy "potwierdzić" ich instalację wsterowniku drukarki. Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/ Wybrać właściwości sterownika w następujący sposób: (Windows 7) Wybrać menu Start, a następnie kliknąć Urządzenia i drukarki, by otworzyć folder Urządzeń i drukarek. Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie kliknąć Preferencje drukowania. (Windows Vista/Server 2008) W menu Start wybierz pozycję Panel Sterowania, a następnie kliknięciem na pozycję Sprzęt i dźwięk i Drukarki wyświetl folder Drukarki. Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie kliknąć Preferencje drukowania. (Windows XP/Server 2003) W menu Start wybierz Drukarki i faksy. Pojawi się zawartość foldera Drukarki i faksy. Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie wybrać Preferencje drukowania. (Windows 2000) W menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Drukarki. Pojawi się zawartość foldera Drukarki. Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie wybrać Preferencje drukowania. 2 Wybrać zakładkę Podstawowe. Wybrać domyślne ustawienia drukarki takie, jak domyślny format nośnika jaki będzie wykorzystywany. 3 Kliknij na przycisk Zastosuj. 4 Kliknięciem na przycisk OK zamknij okno dialogowe opcje druku. Wybór ustawień podstawowych sterownika (system Windows) 2-5

19 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) Ta część opisuje sposób odinstalowania sterownika drukarki, o ile to jest konieczne. Aby odinstalować sterownik drukarki, potrzebne są uprawnienia administratora. Jeśli podczas deinstalacji w systemie Windows Vista pojawi się okno Kontroli konta użytkownika, należy kliknąć przycisk Zezwalaj lub Kontynuuj. Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/ Ukończ wszystkie uruchomione aplikacje. 2 Wybierz program odinstalowujący według poniższych wskazówek: (Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003) W menu Start wybrać Wszystkie programy, KONICA MINOLTA, magicolor 3730, a następnie Odinstaluj. (Windows 2000) W menu Start wybrać Programy, KONICA MINOLTA, magicolor 3730, a następnie Odinstaluj. 3 Kiedy pojawi się okno dialogowe, Odinstaluj, wybierz nazwę sterownika, który chcesz usunąć i kliknij na przycisk Odinstaluj. 4 Sterownik drukarki zostanie odinstalowany z komputera. 2-6 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows)

20 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) Windows 7 1 Wybrać menu Start, a następnie kliknąć Urządzenia i drukarki, by otworzyć folder Urządzeń i drukarek. 2 Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie kliknąć Preferencje drukowania. Windows Vista/Server W menu Start wybierz pozycję Panel Sterowania, a następnie kliknięciem na pozycję Sprzęt i dźwięk i Drukarki wyświetl folder Drukarki. 2 Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie kliknąć Preferencje drukowania. Windows XP/Server W menu Start wybierz Drukarki i faksy, pojawi się zawartość folderu Drukarki i faksy. 2 Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie wybrać Preferencje drukowania. Windows W menu Start wybierz pozycję Ustawienia, a następnie kliknięciem na pozycję Drukarki wyświetl folder Drukarki. 2 Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie wybrać Preferencje drukowania. Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) 2-7

21 Korzystanie ze sterownika drukarki Wspólne przyciski Opisane poniżej przyciski znajdują się na wszystkich kartach sterownika. OK Kliknięciem na przycisk zapiszesz dokonane zmiany i zamkniesz okno dialogowe właściwości. Anuluj Kliknięciem na przycisk zamkniesz okno dialogowe właściwości bez zapisywania zmian. Zastosuj Kliknięciem na przycisk zapiszesz dokonane zmiany (okno dialogowe właściwości pozostanie otwarte). Pomoc Kliknięciem na przycisk wyświetlisz pomoc kontekstową. Szybkie nastawienie Funkcja ta umożliwia zapisanie aktualnych ustawień. Aby zapisać bieżące ustawienia, należy określić żądane ustawienia, a następnie kliknąć Zapisz. Wybierz ustawienia podane poniżej i kliknij na przycisk OK. Nazwa: Podaj nazwę ustawienia, które chcesz zapisać. Komentarz: Podaj krótki komentarz do ustawienia, które chcesz zapisać. Zapisane ustawienie można będzie wybrać z listy. Jeżeli będziesz chciał zmienić zapisane ustawienie, kliknij na przycisk Edytuj. Jeżeli wybierzesz z listy szybkich ustawień Domyślne, wszystkie funkcje na wszystkich kartach sterownika nastawią się na wartości wyjściowe. 2-8 Korzystanie ze sterownika drukarki

22 Obrazek drukarki Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić podgląd rozłożenia strony w sekcji obrazka. Po kliknięciu niniejszego przycisku zmieni się on na przycisk Obrazek papieru (jeśli wybrana jest zakładka inna, niż Znak wodny lub Jakość), na przycisk Obrazek znaku wodnego (jeśli wybrana jest zakładka Znak wodny) lub na przycisk Wzór jakości (jeśli wybrana jest zakładka Jakość). Przycisk ten nie pojawia się na zakładce Wersja. Obrazek papieru Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić podgląd rozłożenia strony w sekcji obrazka. Po kliknięciu przycisku, jego funkcja zmienia się na Obrazek drukarki. Ten przycisk nie pojawia się na zakładkach Znak wodny, Jakość i Wersja. Obrazek znaku wodnego Kliknąć ten przycisk, by wyświetlić podgląd znaku wodnego. Po kliknięciu przycisku, jego funkcja zmienia się na Obrazek drukarki. Ten przycisk pojawia się wyłącznie po wybraniu zakładki Znak wodny. Wzór jakości Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić ustawienia na karcie Jakość. Po kliknięciu przycisku, jego funkcja zmienia się na Obrazek drukarki. Przycisk pojawi się tylko po wybraniu karty Jakość. Domyślne Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz przywrócić ustawienia domyślne. Przycisk ten nie pojawia się na zakładce Wersja. Po kliknięciu przycisku, w wyświetlonym oknie dialogowym zostaną przywrócone ustawienia domyślne. Ustawienia na pozostałych kartach nie zostaną zmienione. Korzystanie ze sterownika drukarki 2-9

23 Karta Podstawowy Pozycje na karcie Podstawowy umożliwiają: Zadanie orientacji medium Zadanie formatu oryginału Wybranie formatu medium do drukowania Rejestrowanie/edycja formatów papieru użytkownika Powiększenie lub zmniejszenie dokumentów Zadanie liczby kopii Włączenie lub wyłączenie sortowania Wybranie źródła papieru Wybranie typu medium Wybór papieru przeznaczonego na pierwszą stronę Karta Rozłożenie Pozycje na karcie Rozłożenie umożliwiają: Drukowanie kilku stron dokumentu na jednej stronie arkuszu do drukowania Wydruk pojedynczej kopii w celu uzyskania powiększenia oraz wydruk kilku stron Określanie wydruku broszury Obrót drukowanego obrazu o 180 Określanie wydruku dupleksowego (dwustronnego) Określanie ustawień przesunięcia obrazu Zakładka Przedruk Używając przedruku trzeba zadać dla zadania drukowania format i orientację papieru, które odpowiadają przedrukowi. Jeżeli w sterowniku drukarki jest nastawiony druk kilku stron na arkusz lub druk broszury, przedruku nie można nastawić tak, aby odpowiadał zadanym ustawieniom. Zakładka Przedruk umożliwia Wybór formy przedruku, jaka zostanie użyta Dodawanie, edycję lub usuwanie plików przedruku Wybór wydruku formy na wszystkich stronach lub jedynie na pierwszej stronie 2-10 Korzystanie ze sterownika drukarki

24 Zakładka Znak wodny Zakładka Znak wodny umożliwia Wybranie żądanego znaku wodnego Dodawanie, edytowanie lub usuwanie znaków wodnych Ustawienie położenia znaku wodnego Drukowanie znaku wodnego jako tła Wydrukowanie znaku wodnego tylko na pierwszej stronie Drukowanie znaku wodnego wielokrotnie na wszystkich stronach Karta Jakość Pozycje na karcie Jakość umożliwiają: Przełączanie między wydrukiem kolorowym i czarno-białym Określanie koloru odpowiadającego drukowanym dokumentom Określanie rozdzielczości wydruku Wybranie zastosowania/niestosowania Grafiki kreskowej Wybranie druku oszczędnego Regulacja kontrastu (Kontrast) Obsługiwanie jaskrawości obrazu (Jaskrawość) Regulacja nasycenia drukowanego obrazu (Nasycenie) "Nasycenie" jest dostępne jedynie, jeśli włączona została "Zgodność kolorów". Regulacja ostrości drukowanego obrazu (Ostrość) "Ostrość" jest dostępna jedynie, jeśli wyłączona została "Zgodność kolorów". Zakładka Wersja Zakładka Wersja umożliwia oglądanie informacji dotyczących sterownika drukarki. Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj Jeżeli jest użyta funkcja Pokaż idrukuj dla następującej kombinacji serwera i klienta, istnieją określone ograniczenia niektórych funkcji sterownika drukarki. Korzystanie ze sterownika drukarki 2-11

25 Połączenia serwera i klienta Serwer: Windows Server 2008/Server 2003 Klient: Windows 7/Vista/XP/2000 Jeśli serwer korzysta z Windows 2000, klient wykorzystujący wersję systemu x64 lub Windows Server 2008 nie będzie z kompatybilny. Ustawienia serwera nie są odzwierciedlane w następujących funkcjach. Widok drukarki, Przedruk 2-12 Korzystanie ze sterownika drukarki

26 Pulpit sterowniczy drukarki i menu konfiguracji

27 Pulpit sterowniczy Panel sterowania, umieszczony na wierzchu drukarki, umożliwia kontrolowanie pracy urządzenia. Na jego wyświetlaczu jest wyświetlany aktualny stan drukarki łącznie ze wwzystkimi warunkami, które wymagają Twojej ingerencji Wyświetlacz Pulpit sterowniczy

28 Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym Nr Wskaźnik Funkcja 1 Ready Jeśli się świeci, drukowanie jest możliwe. 2 Error Jeśli się świeci lub miga, wystąpił błąd albo urządzenie sygnalizuje ostrzeżenie. 3 Zamyka wyświetlone menu lub anuluje wybór pozycji Umożliwia anulowanie jednego aktualnie przetwarzanego lub wykonywanego zadania drukowania: 1. Naciśnij przycisk Cancel. 2. Naciśnij przycisk Menu/Select. Zadanie drukowania jest anulowane. 4 Wyświetla system menu Umożliwia poruszanie się wdół w strukturze menu Potwierdza wybrane ustawienie 5 Przesuwa kursor w górę Jeżeli jesteś na poziomie opcji, którą zadaje się pojedynczymi znakami, wyświetla poprzednie dostępne znaki 6 Przesuwa kursor w prawo Umożliwia poruszanie się wdół w strukturze menu 7 Przesuwa kursor w dół Jeżeli jesteś na poziomie opcji, którą zadaje się pojedynczymi znakami, wyświetla następujące dostępne znaki 8 Przesuwa kursor w lewo Umożliwia przejście w górę w strukturze menu Pulpit sterowniczy 3-3

29 Wyświetlacz Na wyświetlaczu można skontrolować stan drukarki i ilość pozostałego tonera. Są tu też wyświetlane komunikaty błędu. 1 READY 2 Y M C K Nr Szczegóły 1 Wyświetlanie aktualnego stanu drukarki. 2 Wyświetlanie komunikatów błędów. Podczas aktualizacji firmware w tej części jest wyświetlany typ firmware, który jest aktualizowany, oraz przebieg procesu aktualizacji. 3-4 Pulpit sterowniczy

30 Przegląd menu konfiguracji Menu konfiguracji wyświetlisz z pulpitu sterowniczego według następujących wskazówek. Menu główne GOTOWA MENU STRONY SPECJALNE MENU JĘZYK MENU MODUŁ MENU SIEĆ KOMPUTEROWA MENU ZUŻYC.MAT.EKSPL. MENU INTERFEJS Przegląd menu konfiguracji 3-5

31 STRONY SPECJALNE Menu umożliwia wydrukowanie informacji o drukarce, na przykład strony konfiguracyjnej lub demonstracyjnej. MENU STRONY SPECJALNE DRUK STR.KONFIGURACJI DRUK STRUKT.MENU Wszystkie ustawienia fabryczne są wyświetlane pismem pogrubionym. STR.KONFI- GURACJI STRUKT. MENU Ustawienia DRUKUJ/ANULUJ Wydrukuje stronę konfiguracyjną. Ustawienia DRUKUJ/ANULUJ Wydrukuje strukturę menu. 3-6 Przegląd menu konfiguracji

32 JĘZYK Korzystając z tego menu można zmienić język wyświetlacza. MENU JĘZYK ZEST. JĘZYKÓW ENGLISH ZEST. JĘZYKÓW FRENCH ZEST. JĘZYKÓW GERMAN ZEST. JĘZYKÓW ITALIAN ZEST. JĘZYKÓW PORTUGUESE ZEST. JĘZYKÓW SPANISH ZEST. JĘZYKÓW CZECH ZEST. JĘZYKÓW JAPANESE ZEST. JĘZYKÓW SŁOWACKI ZEST. JĘZYKÓW HUNGARIAN ZEST. JĘZYKÓW RUSSIAN ZEST. JĘZYKÓW POLISH JĘZYK 3-7

33 Wszystkie ustawienia fabryczne są wyświetlane pismem pogrubionym. ZEST. JĘZYKÓW Ustawienia ENGLISH/FRENCH/GERMAN/ ITALIAN/PORTUGUESE/SPANISH/ CZECH/JAPANESE/SŁOWACKI/ HUNGARIAN/RUSSIAN/POLISH Wybrać język ekranów pokazywanych w oknie komunikatu. 3-8 JĘZYK

34 MODUŁ MENU MODUŁ Korzystając z tego menu można określać ustawienia związane z funkcjami modułu drukarki (takimi, jak OSZCZĘDZ.ENERGII i MODUŁ WYMIANA MAT.EKSP). OSZCZĘDZ. ENERGII AUTO KONT. SERWIS MODUŁ LICZ.CAŁ.IL.ARK. LICZ.IL.KOL.ARK. LICZ.IL.CZ-B.ARK WER.P.BOOTOWANIA WER. FPGA WER. KONTROLERA WER. MODUŁU KOLOR KALIBRACJA MODUŁ WYMIANA MAT.EKSP WYMIANA MAT.EKSP TAŚMA PRZENOSZ. WYMIANA MAT.EKSP MECHAN. ROLKOWY PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE UŻYTK. WYMIANA MAT.EKSP URZĄDZEN.UTRWAL. MODUŁ 3-9

35 Wszystkie ustawienia fabryczne są wyświetlane pismem pogrubionym. OSZCZĘDZ. ENERGII AUTO KONT. 120 minut/60 minut/30 minut/ 15 minut Umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego drukarka przełączy się do Trybu oszczędnego. Jeśli do Podajnika 1 załadowany został papier, urządzenie nie przechodzi w tryb Oszczędzania energii. Ustawienia Ustawienia WŁ./WYŁ. Umożliwia wybranie, czy drukarka będzie kontynuować drukowanie, jeśli format lub typ papieru w wybranym podajniku nie odpowiada formatowi lub typowi papieru dla danego polecenia drukowania. Jeśli AUTO KONT. jest WŁ., drukowanie będzie kontynuowane automatycznie w dowolnej z poniższych sytuacji. Wydruk zostanie wykonany nawet, jeśli format nośnika będzie inny. MODUŁ USŁUGA Format/rodzaj różnych nośników: NIEZG. FORMAT. (str. 7-38)/NIEZG. RODZ. (str. 7-38)/WŁÓŻNOŚN.: POD.X (str. 7-43) LICZ.CAŁ.IL. ARK. LICZ.IL.KOL. ARK. LICZ.IL. CZ-B.ARK WER.P. BOOTOWANIA WER. FPGA WER. KONTROLERA WER. MODUŁU Wyświetla licznik całkowitej liczby stron. Wyświetla licznik całkowitej liczby stron wydruków kolorowych. Wyświetla licznik całkowitej liczby stron wydruków czarno-białych. Wyświetla wersję programu rozruchowego. Wyświetla wersję FPGA. Wyświetla wersję kontrolera. Wyświetla wersję modułu MODUŁ

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Luty 2013. Prasa Xerox Color C75 Skrócona instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Luty 2013. Prasa Xerox Color C75 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Luty 2013 2012 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

magicolor 1600W Instrukcja obsługi

magicolor 1600W Instrukcja obsługi magicolor 1600W Instrukcja obsługi A034-9561-01H Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 1600W. Twój wybór był trafny. Drukarka magicolor 1600W jest specjalnie zaprojektowana do uzyskiwania optymalnej

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi A0DX-9561-15H 1800850-009F Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki pagepro 4650EN/5650EN. Twój wybór był trafny. Drukarka pagepro 4650EN/5650EN jest specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Drukarka HP Color LaserJet CP1510 serii Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

bizhub 40P Instrukcja obsługi

bizhub 40P Instrukcja obsługi bizhub 40P Instrukcja obsługi A0DX-9564-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki bizhub 40P. Twój wybór był trafny. Drukarka bizhub 40P jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

magicolor 2400W Instrukcja obsługi

magicolor 2400W Instrukcja obsługi magicolor 2400W Instrukcja obsługi 4139-7733-02H 1800767-009B Dziękujemy Dziękujemy za zakup drukarki magicolor 2400W. Twoja decyzja była trafna. Twoja drukarka magicolor 2400W jest skonstruowana do optymalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis Skrócony opis Ogólne informacje o drukarce 7 6 5 4 1 1 Odbiornik na 150 arkuszy 2 Zasobnik na 250 arkuszy 3 Szuflada na 250 arkuszy lub szuflada na 550 arkuszy (opcjonalna) 4 Podajnik ręczny 5 Przednie

Bardziej szczegółowo

Indeks. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Indeks. Lexmark Drukarka T420

Indeks. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Indeks.  Lexmark Drukarka T420 1 A anulowanie zadania drukowania z komputera Macintosh z komputera z systemem Windows z panelu operacyjnego drukarki Anulowanie zadania automatyczne łączenie zasobników Automatyczne CR po LF (Menu ustawień)

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Rozpoczęcie pracy Czerwiec 2002 www.lexmark.com Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja.

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Aby uniknąć z drukowaniem, należy dokonać wyboru nośnika (papier, folia, koperty, etykiety lub karty) odpowiedniego dla danej drukarki. Poniżej podano wytyczne dotyczące zasad wybierania nośników stosowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 4136-7747-03H

Instrukcja obsługi 4136-7747-03H PagePro 1300W/1350W Instrukcja obsługi 4136-7747-03H Spis treści 1 Wprowadzenie... 1 Zapoznanie się z drukarką 2 Części drukarki 2 Widok z przodu 2 Widok z tyłu 2 Opis kontrolek 3 Funkcje kontrolek 3

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Usuwanie zacięć papieru

Usuwanie zacięć papieru W większości przypadków można uniknąć zacięć nośników dzięki starannemu ich doborowi oraz właściwemu sposobowi ładowania. W przypadku zacięcia się nośnika należy wykonać czynności opisane w poniższych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Źródła i parametry nośników wydruku

Źródła i parametry nośników wydruku Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje o nośnikach, które można stosować w drukarce, a także istotne informacje o źródłach nośników i odbiornikach. Szczegółowe informacje na temat parametrów różnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi

magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi A0VD-9561-00H Dziękujemy Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4750EN/4750DN. Dokonałeś doskonałego wyboru. Drukarki magicolor 4750EN/4750DN są specjalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo