Instrukcja obsługi magicolor 3730DN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi magicolor 3730DN"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi magicolor 3730DN A0VD H

2 Dziękujemy Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 3730DN. Dokonałeś doskonałego wyboru. Drukarki magicolor 3730DN są specjalnie zaprojektowane do zapewnienia optymalnej wydajności w środowiskach Windows i Macintosh. Znaki towarowe Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor i PageScope są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością prawnych właścicieli. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2010 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować wcałości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby podręcznik ten był wolny od błędów i nieścisłości. Jednocześnie, firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnego rodzaju gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek domniemane gwarancje pokupności lub przydatności do określonego celu, które mogłyby wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w podręczniku lub za uboczne, szczególne lub wtórne szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami. x-1

3 UMOWA LICENCYJNA O UŻYTKOWANIU DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu druku (dalej "Oprogramowanie do drukowania"), kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej "Czcionki"), oprogramowanie do instalacji w komputerze i użytkowania w połączeniu z Oprogramowaniem do drukowania (dalej "Oprogramowanie sterujące") oraz materiały referencyjne w formie pisemnej (dalej "Dokumentacja"). Termin "Oprogramowanie" w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Posiadacz licencji może użytkować Oprogramowanie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela Posiadaczowi licencji niewyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji, o ile wyrazi on zgodę na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki można stosować do tworzenia obrazów na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek podanych w sekcji 1 powyżej, można używać czcionki Roman do odtwarzania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ("Kroje czcionki") na ekranie lub monitorze na potrzeby firmy Posiadacza licencji. 3. Można sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia, Oprogramowanie sterujące można zainstalować w jakimkolwiek komputerze wyłącznie w celu użytkowania z jednym lub więcej systemów druku posługujących się Oprogramowaniem do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej można przenieść na nabywcę wszystkich praw własności licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej "Nabywca") pod warunkiem, że Nabywcy zostaną przekazane wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków iwymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Posiadacz licencji wyraża zgodę na to, że nie będzie modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Posiadacz licencji wyraża zgodę na to, że nie będzie próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, odtwarzać ani dekompilować Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie idokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku. Znaków ochronnych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku ochronnego nie daje żadnych praw własności na użyte znaki ochronne. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać pod-licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nieużywanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nieużywanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej. 10. SPÓŁKA KMBT ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIADAĆ ZA SZKODY WTÓRNE, UBOCZNE POŚREDNIE, DOMNIEMANE LUB SZCZEGÓLNE, OBEJMUJĄCE JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKU LUB INWESTYCJI NAWET W x-2

4 PRZYPADKU, KIEDY SPÓŁKA KMBT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKIEJ SZKODY, ANI TEŻ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ STRON TRZECICH. SPÓŁKA KMBT I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCI Z TYTUŁU WSZYSTKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH, OBEJMUJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCE Z NICH DOMNIEMANE GWARANCJE POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNO- ŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZENIE PRAW STRON TRZECICH. PRAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH PAŃSTW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZE- NIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE, DLATEGO PODANE OGRANICZENIA NIE MUSZĄ DOTYCZYĆ POSIADACZA LICENCJI. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest "pozycją komercyjną" według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z "komercyjnego oprogramowania komputerowego" i "dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego", według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie z artykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do , wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Posiadacz licencji wyraża zgodę na to, że nie będzie eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju. Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie utylizuj tego produktu z odpadami domowymi! Zalecenia dotyczące prawidłowej utylizacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jeżeli kupujesz nowy wyrób, stary możesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej utylizacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC). x-3

5 Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania Niniejsze urządzenie oferuje funkcję zapobiegającą fałszowaniu, która uniemożliwia nielegalne kopiowanie instrumentów finansowych. Ze względu na działanie funkcji zapobiegającej fałszerstwom na obrazach wydruków sporadycznie pojawiać się mogą zniekształcenia, a w określonych warunkach zapisanie danych może nie być możliwe. Producent będzie wdzięczny za wyrozumiałość użytkowników. x-4

6 Spis treści 1 Wprowadzenie Zapoznanie z drukarką Wymagania dotyczące wolnego miejsca Części drukarki Widok z przodu Widok z tyłu Druk Oprogramowanie Płyta CD/DVD ze sterownikiem drukarki i programem użytkowym Sterowniki drukarki Program użytkowy Dokumentacja Wymagania systemowe Wybór ustawień podstawowych sterownika (system Windows) Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/ Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/ x-5 Spis treści

7 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) Windows Windows Vista/Server Windows XP/Server Windows Korzystanie ze sterownika drukarki Wspólne przyciski OK Anuluj Zastosuj Pomoc Szybkie nastawienie Obrazek drukarki Obrazek papieru Obrazek znaku wodnego Wzór jakości Domyślne Karta Podstawowy Karta Rozłożenie Zakładka Przedruk Zakładka Znak wodny Karta Jakość Zakładka Wersja Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj Pulpit sterowniczy drukarki i menu konfiguracji Pulpit sterowniczy Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym Wyświetlacz Przegląd menu konfiguracji Menu główne STRONY SPECJALNE JĘZYK MODUŁ SIEĆ KOMPUTEROWA ZUŻYC.MAT.EKSPL INTERFEJS USER SERVICE/SERVICE PERSON x-6 Spis treści

8 4 Media do drukowania Właściwości mediów do drukowania Typy mediów do drukowania Papier biurowy (Papier recyklowany) Papier gruby Koperty Etykiety samoprzylepne Papier firmowy Karty pocztowe Media błyszczące Obszar drukowania Koperty Marginesy strony Wkładanie mediów Podajnik 1 (Podajnik do podawania ręcznego) Ładowanie zwykłego papieru Inne media Wkładanie kopert Wkładanie arkuszy z etykietami, kart pocztowych, papieru grubego i medium błyszczącego Podajnik Ładowanie zwykłego papieru Wkładanie arkuszy z etykietami, kart pocztowych, papieru grubego i medium błyszczącego Druk obustronny Taca wyjściowa Przechowywanie mediów do drukowania Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana materiałów eksploatacyjnych Kasety z tonerem Wymiana kasety z tonerem Wymiana pojemnika na zużyty toner WB-P Wymiana wałka przenoszenia obrazu TF-P Wymiana jednostki taśmy przenoszenia obrazu TF-P Wymiana urządzenia utrwalającego FU-P Utrzymanie drukarki Utrzymanie drukarki Czyszczenie drukarki Części zewnętrzne Wałki posuwu Czyszczenie wałków posuwu mediów (Podajnik 2) Czyszczenie soczewki lasera Spis treści x-7

9 7 Usuwanie problemów Wstęp Drukowanie strony konfiguracyjnej drukarki Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania Droga przejścia mediów do drukowania przez drukarkę Wyjmowanie zablokowanych mediów Komunikat o zablokowaniu mediów i ich wyjmowaniu Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie zablokowanych nośników z Dupleksu Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki utrwalającej Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika 1 (Podajnika do podawania ręcznego) i okolicy wałka przenoszenia obrazu Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów Usuwanie innych problemów Rozwiązywanie problemów z jakością druku Komunikaty stanu, błędu i serwisowe Standardowy komunikat stanu Komunikaty błędów Komunikaty serwisowe A Dodatek... A-1 Dane techniczne... A-2 Drukarka...A-2 Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych...a-5 Nasze zainteresowanie ochroną środowiska... A-7 Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR?...A-7 x-8 Spis treści

10 Wprowadzenie

11 Zapoznanie z drukarką Wymagania dotyczące wolnego miejsca Zalecamy przestrzeganie wymagań dotyczących wolnego miejsca podanych na rysunkach, zapewniają one łatwą obsługę drukarki, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie. 845 mm (33,3") 200 mm (7,9") 419 mm (16,5") 226 mm (8,90") 485 mm (19,0") 345 mm (13,6") 140 mm (5,4") Widok z przodu 340 mm (12,2") 1065 mm (40,5") 525 mm (20,5") 200 mm (7,9") Widok z boku 1-2 Zapoznanie z drukarką

12 Części drukarki Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu 3 1 Pulpit sterowniczy drukarki 2 Taca wyjściowa 2 3 Ogranicznik papieru 4 Podajnik 1 (Podajnik do podawania ręcznego) 1 5 Podajnik 2 6 Pokrywa odbiorcza 7 Urządzenie utrwalające FU-P02 8 Prawa pokrywa boczna 9 Wałek przenoszenia obrazu TF-P Jednostka taśmy przenoszenia obrazu TF-P Pokrywa przednia 12 Pojemnik na zużyty toner WB-P Kasety z tonerem Zapoznanie z drukarką 1-3

13 Widok z tyłu 1 Wyłącznik 2 Gniazdko kabla sieciowego 3 Port interfejsu USB 4 Port interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX 5 Otwory wentylacyjne Druk Jeśli przed rozpoczęciem drukowania kasety z tonerami nie zostaną umieszczone w drukarce, może ona ulec uszkodzeniu, dlatego tę czynność należy koniecznie wykonać przed rozpoczęciem drukowania. 1-4 Zapoznanie z drukarką

14 Oprogramowanie

15 Płyta CD/DVD ze sterownikiem drukarki iprogramem użytkowym Sterowniki drukarki System operacyjny Windows 7/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000 Windows 7/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003 wersje 64-bitowe Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie zdokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też "Otwarcie sterownika drukarki (w Windows)" na stronie 2-7. Szczegółowe informacje o instalacji sterowników drukarki w systemie Windows znajdziesz w podręczniku Podręcznik instalacji. Aby poznać szczegóły na temat sterowników przeznaczonych dla komputerów Macintosh, patrz Reference Guide na płycie CD/DVD z dokumentacją. Program użytkowy Program użytkowy PageScope Net Care Device Manager Zastosowanie Udostępnia funkcje zarządzania drukarką, na przykład śledzenie stanu drukarki i ustawień sieciowych. Aby poznać szczegóły, patrz Instrukcja obsługi PageScope Net Care Device Manager na płycie CD/DVD ze sterownikiem drukarki i programem użytkowym. 2-2 Płyta CD/DVD ze sterownikiem drukarki i programem

16 Dokumentacja Dokumentacja Podręcznik instalacji Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik) Podręcznik Reference Guide Service & Support Guide Zastosowanie Podręcznik Asystent instalacji zawiera szczegółowe informacje na temat czynności początkowych, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem eksploatacji drukarki, np. konfiguracji ustawień drukarki i instalacji sterowników. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat wykonywanych codziennie ogólnych czynności, takich jak korzystanie ze sterowników i pulpitu sterowniczego drukarki i wymiana materiałów eksploatacyjnych. Podręcznik ten zawiera informacje na temat instalacji sterownika w systemie Macintosh oraz określania ustawień sieci, a także programu do zarządzania drukarką. Podręcznik Potrzebujesz pomocy? zawiera informacje na temat wsparcia technicznego i serwisowania urządzenia. Płyta CD/DVD ze sterownikiem drukarki i programem 2-3

17 Wymagania systemowe Komputer osobisty Pentium 2; 400 MHz (zalecamy Pentium 3; 500 MHz lub nowszy) PowerPC G3 lub nowszy (zalecamy G4 lub nowszy) Komputer Macintosh wyposażony w procesor Intel System operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate x64 Edition, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic / Home Premium /Ultimate/Business /Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 lub późniejszy), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 lub późniejszy) Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6; producent zaleca zainstalowanie najnowszych poprawek) Wolne miejsce na dysku twardym Ok. 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym przeznaczonego na sterownik drukarki Ok. 128 MB wolnego miejsca na przetwarzanie drukowanych obrazów Pojemność pamięci RAM zalecana dla danego systemu operacyjnego Stacja dysków CD-ROM/DVD Interfejs I/O Port interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX Port obsługujący szybkie łącze USB 2.0 Aby poznać szczegóły na temat sterownika drukarki przeznaczonego dla komputerów Macintosh, patrz Reference Guide na płycie CD/DVD zawierającej sterownik drukarki i program użytkowy. 2-4 Wymagania systemowe

18 Wybór ustawień podstawowych sterownika (system Windows) Przed przystąpieniem do pracy z drukarką zalecamy sprawdzenie i ewentualnie zmianę ustawień podstawowych sterownika. W przypadku zainstalowania urządzeń dodatkowych do drukarki należy "potwierdzić" ich instalację wsterowniku drukarki. Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/ Wybrać właściwości sterownika w następujący sposób: (Windows 7) Wybrać menu Start, a następnie kliknąć Urządzenia i drukarki, by otworzyć folder Urządzeń i drukarek. Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie kliknąć Preferencje drukowania. (Windows Vista/Server 2008) W menu Start wybierz pozycję Panel Sterowania, a następnie kliknięciem na pozycję Sprzęt i dźwięk i Drukarki wyświetl folder Drukarki. Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie kliknąć Preferencje drukowania. (Windows XP/Server 2003) W menu Start wybierz Drukarki i faksy. Pojawi się zawartość foldera Drukarki i faksy. Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie wybrać Preferencje drukowania. (Windows 2000) W menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Drukarki. Pojawi się zawartość foldera Drukarki. Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie wybrać Preferencje drukowania. 2 Wybrać zakładkę Podstawowe. Wybrać domyślne ustawienia drukarki takie, jak domyślny format nośnika jaki będzie wykorzystywany. 3 Kliknij na przycisk Zastosuj. 4 Kliknięciem na przycisk OK zamknij okno dialogowe opcje druku. Wybór ustawień podstawowych sterownika (system Windows) 2-5

19 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) Ta część opisuje sposób odinstalowania sterownika drukarki, o ile to jest konieczne. Aby odinstalować sterownik drukarki, potrzebne są uprawnienia administratora. Jeśli podczas deinstalacji w systemie Windows Vista pojawi się okno Kontroli konta użytkownika, należy kliknąć przycisk Zezwalaj lub Kontynuuj. Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/ Ukończ wszystkie uruchomione aplikacje. 2 Wybierz program odinstalowujący według poniższych wskazówek: (Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003) W menu Start wybrać Wszystkie programy, KONICA MINOLTA, magicolor 3730, a następnie Odinstaluj. (Windows 2000) W menu Start wybrać Programy, KONICA MINOLTA, magicolor 3730, a następnie Odinstaluj. 3 Kiedy pojawi się okno dialogowe, Odinstaluj, wybierz nazwę sterownika, który chcesz usunąć i kliknij na przycisk Odinstaluj. 4 Sterownik drukarki zostanie odinstalowany z komputera. 2-6 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows)

20 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) Windows 7 1 Wybrać menu Start, a następnie kliknąć Urządzenia i drukarki, by otworzyć folder Urządzeń i drukarek. 2 Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie kliknąć Preferencje drukowania. Windows Vista/Server W menu Start wybierz pozycję Panel Sterowania, a następnie kliknięciem na pozycję Sprzęt i dźwięk i Drukarki wyświetl folder Drukarki. 2 Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie kliknąć Preferencje drukowania. Windows XP/Server W menu Start wybierz Drukarki i faksy, pojawi się zawartość folderu Drukarki i faksy. 2 Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie wybrać Preferencje drukowania. Windows W menu Start wybierz pozycję Ustawienia, a następnie kliknięciem na pozycję Drukarki wyświetl folder Drukarki. 2 Prawym klawiszem kliknąć ikonę drukarki KONICA MINOLTA magicolor 3730, a następnie wybrać Preferencje drukowania. Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) 2-7

21 Korzystanie ze sterownika drukarki Wspólne przyciski Opisane poniżej przyciski znajdują się na wszystkich kartach sterownika. OK Kliknięciem na przycisk zapiszesz dokonane zmiany i zamkniesz okno dialogowe właściwości. Anuluj Kliknięciem na przycisk zamkniesz okno dialogowe właściwości bez zapisywania zmian. Zastosuj Kliknięciem na przycisk zapiszesz dokonane zmiany (okno dialogowe właściwości pozostanie otwarte). Pomoc Kliknięciem na przycisk wyświetlisz pomoc kontekstową. Szybkie nastawienie Funkcja ta umożliwia zapisanie aktualnych ustawień. Aby zapisać bieżące ustawienia, należy określić żądane ustawienia, a następnie kliknąć Zapisz. Wybierz ustawienia podane poniżej i kliknij na przycisk OK. Nazwa: Podaj nazwę ustawienia, które chcesz zapisać. Komentarz: Podaj krótki komentarz do ustawienia, które chcesz zapisać. Zapisane ustawienie można będzie wybrać z listy. Jeżeli będziesz chciał zmienić zapisane ustawienie, kliknij na przycisk Edytuj. Jeżeli wybierzesz z listy szybkich ustawień Domyślne, wszystkie funkcje na wszystkich kartach sterownika nastawią się na wartości wyjściowe. 2-8 Korzystanie ze sterownika drukarki

22 Obrazek drukarki Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić podgląd rozłożenia strony w sekcji obrazka. Po kliknięciu niniejszego przycisku zmieni się on na przycisk Obrazek papieru (jeśli wybrana jest zakładka inna, niż Znak wodny lub Jakość), na przycisk Obrazek znaku wodnego (jeśli wybrana jest zakładka Znak wodny) lub na przycisk Wzór jakości (jeśli wybrana jest zakładka Jakość). Przycisk ten nie pojawia się na zakładce Wersja. Obrazek papieru Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić podgląd rozłożenia strony w sekcji obrazka. Po kliknięciu przycisku, jego funkcja zmienia się na Obrazek drukarki. Ten przycisk nie pojawia się na zakładkach Znak wodny, Jakość i Wersja. Obrazek znaku wodnego Kliknąć ten przycisk, by wyświetlić podgląd znaku wodnego. Po kliknięciu przycisku, jego funkcja zmienia się na Obrazek drukarki. Ten przycisk pojawia się wyłącznie po wybraniu zakładki Znak wodny. Wzór jakości Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić ustawienia na karcie Jakość. Po kliknięciu przycisku, jego funkcja zmienia się na Obrazek drukarki. Przycisk pojawi się tylko po wybraniu karty Jakość. Domyślne Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz przywrócić ustawienia domyślne. Przycisk ten nie pojawia się na zakładce Wersja. Po kliknięciu przycisku, w wyświetlonym oknie dialogowym zostaną przywrócone ustawienia domyślne. Ustawienia na pozostałych kartach nie zostaną zmienione. Korzystanie ze sterownika drukarki 2-9

23 Karta Podstawowy Pozycje na karcie Podstawowy umożliwiają: Zadanie orientacji medium Zadanie formatu oryginału Wybranie formatu medium do drukowania Rejestrowanie/edycja formatów papieru użytkownika Powiększenie lub zmniejszenie dokumentów Zadanie liczby kopii Włączenie lub wyłączenie sortowania Wybranie źródła papieru Wybranie typu medium Wybór papieru przeznaczonego na pierwszą stronę Karta Rozłożenie Pozycje na karcie Rozłożenie umożliwiają: Drukowanie kilku stron dokumentu na jednej stronie arkuszu do drukowania Wydruk pojedynczej kopii w celu uzyskania powiększenia oraz wydruk kilku stron Określanie wydruku broszury Obrót drukowanego obrazu o 180 Określanie wydruku dupleksowego (dwustronnego) Określanie ustawień przesunięcia obrazu Zakładka Przedruk Używając przedruku trzeba zadać dla zadania drukowania format i orientację papieru, które odpowiadają przedrukowi. Jeżeli w sterowniku drukarki jest nastawiony druk kilku stron na arkusz lub druk broszury, przedruku nie można nastawić tak, aby odpowiadał zadanym ustawieniom. Zakładka Przedruk umożliwia Wybór formy przedruku, jaka zostanie użyta Dodawanie, edycję lub usuwanie plików przedruku Wybór wydruku formy na wszystkich stronach lub jedynie na pierwszej stronie 2-10 Korzystanie ze sterownika drukarki

24 Zakładka Znak wodny Zakładka Znak wodny umożliwia Wybranie żądanego znaku wodnego Dodawanie, edytowanie lub usuwanie znaków wodnych Ustawienie położenia znaku wodnego Drukowanie znaku wodnego jako tła Wydrukowanie znaku wodnego tylko na pierwszej stronie Drukowanie znaku wodnego wielokrotnie na wszystkich stronach Karta Jakość Pozycje na karcie Jakość umożliwiają: Przełączanie między wydrukiem kolorowym i czarno-białym Określanie koloru odpowiadającego drukowanym dokumentom Określanie rozdzielczości wydruku Wybranie zastosowania/niestosowania Grafiki kreskowej Wybranie druku oszczędnego Regulacja kontrastu (Kontrast) Obsługiwanie jaskrawości obrazu (Jaskrawość) Regulacja nasycenia drukowanego obrazu (Nasycenie) "Nasycenie" jest dostępne jedynie, jeśli włączona została "Zgodność kolorów". Regulacja ostrości drukowanego obrazu (Ostrość) "Ostrość" jest dostępna jedynie, jeśli wyłączona została "Zgodność kolorów". Zakładka Wersja Zakładka Wersja umożliwia oglądanie informacji dotyczących sterownika drukarki. Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj Jeżeli jest użyta funkcja Pokaż idrukuj dla następującej kombinacji serwera i klienta, istnieją określone ograniczenia niektórych funkcji sterownika drukarki. Korzystanie ze sterownika drukarki 2-11

25 Połączenia serwera i klienta Serwer: Windows Server 2008/Server 2003 Klient: Windows 7/Vista/XP/2000 Jeśli serwer korzysta z Windows 2000, klient wykorzystujący wersję systemu x64 lub Windows Server 2008 nie będzie z kompatybilny. Ustawienia serwera nie są odzwierciedlane w następujących funkcjach. Widok drukarki, Przedruk 2-12 Korzystanie ze sterownika drukarki

26 Pulpit sterowniczy drukarki i menu konfiguracji

27 Pulpit sterowniczy Panel sterowania, umieszczony na wierzchu drukarki, umożliwia kontrolowanie pracy urządzenia. Na jego wyświetlaczu jest wyświetlany aktualny stan drukarki łącznie ze wwzystkimi warunkami, które wymagają Twojej ingerencji Wyświetlacz Pulpit sterowniczy

28 Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym Nr Wskaźnik Funkcja 1 Ready Jeśli się świeci, drukowanie jest możliwe. 2 Error Jeśli się świeci lub miga, wystąpił błąd albo urządzenie sygnalizuje ostrzeżenie. 3 Zamyka wyświetlone menu lub anuluje wybór pozycji Umożliwia anulowanie jednego aktualnie przetwarzanego lub wykonywanego zadania drukowania: 1. Naciśnij przycisk Cancel. 2. Naciśnij przycisk Menu/Select. Zadanie drukowania jest anulowane. 4 Wyświetla system menu Umożliwia poruszanie się wdół w strukturze menu Potwierdza wybrane ustawienie 5 Przesuwa kursor w górę Jeżeli jesteś na poziomie opcji, którą zadaje się pojedynczymi znakami, wyświetla poprzednie dostępne znaki 6 Przesuwa kursor w prawo Umożliwia poruszanie się wdół w strukturze menu 7 Przesuwa kursor w dół Jeżeli jesteś na poziomie opcji, którą zadaje się pojedynczymi znakami, wyświetla następujące dostępne znaki 8 Przesuwa kursor w lewo Umożliwia przejście w górę w strukturze menu Pulpit sterowniczy 3-3

29 Wyświetlacz Na wyświetlaczu można skontrolować stan drukarki i ilość pozostałego tonera. Są tu też wyświetlane komunikaty błędu. 1 READY 2 Y M C K Nr Szczegóły 1 Wyświetlanie aktualnego stanu drukarki. 2 Wyświetlanie komunikatów błędów. Podczas aktualizacji firmware w tej części jest wyświetlany typ firmware, który jest aktualizowany, oraz przebieg procesu aktualizacji. 3-4 Pulpit sterowniczy

30 Przegląd menu konfiguracji Menu konfiguracji wyświetlisz z pulpitu sterowniczego według następujących wskazówek. Menu główne GOTOWA MENU STRONY SPECJALNE MENU JĘZYK MENU MODUŁ MENU SIEĆ KOMPUTEROWA MENU ZUŻYC.MAT.EKSPL. MENU INTERFEJS Przegląd menu konfiguracji 3-5

31 STRONY SPECJALNE Menu umożliwia wydrukowanie informacji o drukarce, na przykład strony konfiguracyjnej lub demonstracyjnej. MENU STRONY SPECJALNE DRUK STR.KONFIGURACJI DRUK STRUKT.MENU Wszystkie ustawienia fabryczne są wyświetlane pismem pogrubionym. STR.KONFI- GURACJI STRUKT. MENU Ustawienia DRUKUJ/ANULUJ Wydrukuje stronę konfiguracyjną. Ustawienia DRUKUJ/ANULUJ Wydrukuje strukturę menu. 3-6 Przegląd menu konfiguracji

32 JĘZYK Korzystając z tego menu można zmienić język wyświetlacza. MENU JĘZYK ZEST. JĘZYKÓW ENGLISH ZEST. JĘZYKÓW FRENCH ZEST. JĘZYKÓW GERMAN ZEST. JĘZYKÓW ITALIAN ZEST. JĘZYKÓW PORTUGUESE ZEST. JĘZYKÓW SPANISH ZEST. JĘZYKÓW CZECH ZEST. JĘZYKÓW JAPANESE ZEST. JĘZYKÓW SŁOWACKI ZEST. JĘZYKÓW HUNGARIAN ZEST. JĘZYKÓW RUSSIAN ZEST. JĘZYKÓW POLISH JĘZYK 3-7

33 Wszystkie ustawienia fabryczne są wyświetlane pismem pogrubionym. ZEST. JĘZYKÓW Ustawienia ENGLISH/FRENCH/GERMAN/ ITALIAN/PORTUGUESE/SPANISH/ CZECH/JAPANESE/SŁOWACKI/ HUNGARIAN/RUSSIAN/POLISH Wybrać język ekranów pokazywanych w oknie komunikatu. 3-8 JĘZYK

34 MODUŁ MENU MODUŁ Korzystając z tego menu można określać ustawienia związane z funkcjami modułu drukarki (takimi, jak OSZCZĘDZ.ENERGII i MODUŁ WYMIANA MAT.EKSP). OSZCZĘDZ. ENERGII AUTO KONT. SERWIS MODUŁ LICZ.CAŁ.IL.ARK. LICZ.IL.KOL.ARK. LICZ.IL.CZ-B.ARK WER.P.BOOTOWANIA WER. FPGA WER. KONTROLERA WER. MODUŁU KOLOR KALIBRACJA MODUŁ WYMIANA MAT.EKSP WYMIANA MAT.EKSP TAŚMA PRZENOSZ. WYMIANA MAT.EKSP MECHAN. ROLKOWY PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE UŻYTK. WYMIANA MAT.EKSP URZĄDZEN.UTRWAL. MODUŁ 3-9

35 Wszystkie ustawienia fabryczne są wyświetlane pismem pogrubionym. OSZCZĘDZ. ENERGII AUTO KONT. 120 minut/60 minut/30 minut/ 15 minut Umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego drukarka przełączy się do Trybu oszczędnego. Jeśli do Podajnika 1 załadowany został papier, urządzenie nie przechodzi w tryb Oszczędzania energii. Ustawienia Ustawienia WŁ./WYŁ. Umożliwia wybranie, czy drukarka będzie kontynuować drukowanie, jeśli format lub typ papieru w wybranym podajniku nie odpowiada formatowi lub typowi papieru dla danego polecenia drukowania. Jeśli AUTO KONT. jest WŁ., drukowanie będzie kontynuowane automatycznie w dowolnej z poniższych sytuacji. Wydruk zostanie wykonany nawet, jeśli format nośnika będzie inny. MODUŁ USŁUGA Format/rodzaj różnych nośników: NIEZG. FORMAT. (str. 7-38)/NIEZG. RODZ. (str. 7-38)/WŁÓŻNOŚN.: POD.X (str. 7-43) LICZ.CAŁ.IL. ARK. LICZ.IL.KOL. ARK. LICZ.IL. CZ-B.ARK WER.P. BOOTOWANIA WER. FPGA WER. KONTROLERA WER. MODUŁU Wyświetla licznik całkowitej liczby stron. Wyświetla licznik całkowitej liczby stron wydruków kolorowych. Wyświetla licznik całkowitej liczby stron wydruków czarno-białych. Wyświetla wersję programu rozruchowego. Wyświetla wersję FPGA. Wyświetla wersję kontrolera. Wyświetla wersję modułu MODUŁ

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi A0DX-9561-15H 1800850-009F Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki pagepro 4650EN/5650EN. Twój wybór był trafny. Drukarka pagepro 4650EN/5650EN jest specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera A0FD-9569-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia bizhub C20. Twój wybór był trafny. Urządzenie bizhub C20 jest specjalnie zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Drukarka laserowa Brother HL-L9200CDWT Dla użytkowników niedowidzących Niniejszy podręcznik można przeczytać przy użyciu czytnika ekranowego, zamieniającego tekst na mowę. Przed

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

magicolor 2210 Podręcznik instalacji

magicolor 2210 Podręcznik instalacji magicolor 2210 Podręcznik instalacji 1800668-009A# Dziękujemy za zakupienie drukarki magicolor 2210. Twoja decyzja była słuszna. Drukarka magicolor 2210 jest przystosowana do optymalnego działania na platformie

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji magicolor 2300W Podręcznik instalacji 1800707-009B Dziękujemy za zakupienie drukarki produkcji KONICA MINOLTA. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika D R U K A R K A L A S E R O WA P H A S E R 5 4 0 0 Przewodnik użytkownika Drukarka laserowa Xerox Phaser 5400 Przewodnik użytkownika 721P57800 Wrzesień 2001 Copyright 2001, Xerox Corporation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika POL LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika Podręczniki dotyczące drukarki Podręczniki dla tego urządzenia są zorganizowane w sposób przedstawiony poniżej. Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WSTĘP... KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI... RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI... 5 INSTALACJA ZANIM ZAINSTALULESZ OPROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo