PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM"

Transkrypt

1 PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof. Andrzeja Klasika Zespół autorski w składzie: Joanna Badura-Sitko, Anna Brzęska-Mikoda, Marcin Budziński, Marek Kern, Jerzy Kędziora, Andrzej Klasik, Danuta Moskała, Krzysztof Wrana. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie Chorzów, luty 2011

2

3 Spis treści Wstęp...5 Marek Kern, Danuta Moskała Kalendarium realizacji projektu: Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania....7 Marcin Budziński Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym - założenia, wnioski i rekomendacje projektowe Krzysztof Wrana Procesy zmiany gospodarczej i ich mierniki zalecenia wdrożeniowe Jerzy Kędziora, Joanna Badura-Sitko Rola publicznych służb zatrudnienia w partnerstwie lokalnym Anna Brzęska-Mikoda Perspektywy realizacji projektów zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym Andrzej Klasik, Krzysztof Wrana, Marcin Budziński Procesy adaptacyjne i modernizacyjne w chorzowskich firmach. Raport z badań ankietowych Załącznik 1 Partnerska Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku Załącznik 2 Plan wdrażania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku Załącznik 3 Porozumienie chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie Załącznik 4 Regulamin działania w ramach porozumienia chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie

4

5 Wstęp Poradnik zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym jest podsumowaniem prac zrealizowanych w projekcie: Partnerstwo, kreatywość i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. Jest również zbiorem zaleceń dotyczących tworzenia i rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą. Stanowi także narzędzie promownia dobrych praktyk wraz ze szczegółową prezentacją studium przypadku miasta Chorzowa. Publikacja rozpoczyna się od szczegółowej prezentacji kalendarium projektu wraz z praktycznymi informacjami dotyczącymi jego poszczególnych etapów realizacji wzbogaconego dokumentacją fotograficzną. Kolejną częścią jest merytoryczne podsumowanie projektu połączone z wnioskami i wskazówkami dotyczącymi sprawnego tworzenia i rozwoju partnerstw lokalnych. Istota zarządzania zmianą gospodarczą sprowadza się do zmian w rzeczywistości gospodarczej miasta. W związku z tym szczególnie ważne są prezentowane w następnym opracowaniu zalecenia wdrożeniowe w ujęciu procesowym i ewaluacyjnym zwięczające przyjęte podejście strategiczne. Kolejne części prezentują rolę publicznych służb zatrudnienia w partnerstwie loklanym oraz perspektywy realizacji projektów zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. Praktyczne podejście do tematyki zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym przekłada się na prezentację wyników prac projektowych na przykładzie tworzenia partnerstwa chorzowskich firm i instytucji. Dlatego też w kolejnej częsci prezentowany jest zarówno raport z badań ankietowych wraz z ich metodologią, wnioskami oraz wzorem ankiety jak i sama Partnerska Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013 oraz jej plan wdrażania. Dodatkowo w załącznikach przedstawione są dokumnety formalno-organizacyjne, jakie wypracowane zostały w ramach projektu - Porozumienie chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie oraz regulamin działania. Wyrażamy nadzieję, że poradnik jako kompendium praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym może służyć jako inspiracja i wsparcie dla animatorów inicjatyw partnerskich. Jednocześnie składamy wyrazy podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które przyczyniły się do stworzenia i rozwoju chorzowskiego Partnerstwa. Zespół Autorski. 5

6

7 Marek Kern, Danuta Moskała. Kalendarium realizacji projektu: Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. Realizację Projektu rozpoczęto we wrześniu 2009 roku. Pierwszy miesiąc realizacji polegał na zorganizowaniu biura Projektu, stworzeniu wizualizacji graficznej i logo Projektu, powstała strona internetowa i materiały reklamowe. Dokonano także niezbędnych prac przygotowawczych i organizacyjnych w biurze Projektu, które mieściło się w siedzibie Lidera Projektu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Chorzowie. Kolejne trzy miesiące realizacji Projektu to etap, w którym prowadzone były równolegle badania ankietowe i spotkania zawiązujące Partnerstwo Lokalne. Badania Ankietowe Celem badań była diagnoza planowanej zmiany gospodarczej niezbędna do opracowania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz diagnoza potencjału innowacyjnego lokalnych przedsiębiorstw i ich kierunki rozwoju, zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje pracowników (także u absolwentów). Przeprowadzenie badań ankietowych było poprzedzone kampanią informacyjną (zaproszenie do udziału w badaniu poprzez plakaty, ulotki, ogłoszenia w mediach). Badania były przeprowadzone wśród chorzowskich przedsiębiorców (próba ponad 200 podmiotów) oraz instytucji. Wywiady kwestionariuszowe były prowadzone w siedzibach firm i instytucji przez ankieterów posiadających identyfikatory i pisemną prośbę o zgodę na udział w badaniu. Biznes Lunch e Równolegle z badaniami przebiegały prace związane z zawiązaniem Partnerstwa Lokalnego. Zgodnie z założeniami projektowymi, w tym celu organizowane były spotkania, które roboczo nazwano Biznes Lunchami, co jak okazało się później było bardzo dobrym pomysłem (pod kątem marketingowym) i powodowało, że przedsiębiorcy chętnie w tych spotkaniach uczestniczyli. Spotkania odbywały się w chorzowskich lokalach gastronomicznych głównie w Restauracji Cechowa oraz w Klubie Sztygarka. Pierwsze trzy spotkania miały na celu przedstawienie idei Projektu, celów, i zadań przyszłego Partnerstwa. I Biznes Lunch 30 październik 2009r. Na pierwszy Biznes Lunch zaproszono m.in. p. Tadeusza Donocika prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który opowiadał o korzyściach płynących z wszelkiego rodzaju porozumień i zróżnicowanych form współpracy dla środowiska biznesu zarówno w aspekcie lokalnym i jak i regionalnym. O Biznes Lunchu pisano w lokalnej prasie, m. in. w Tygodniku Chorzowianin. 7

8 Artykuł w Tygodniku Chorzowianin z dnia 4 listopada 2009 roku Z każdego spotkania tworzona była dokumentacja fotograficzna, którą następnie umieszczano na stronie internetowej Projektu wraz opisem. Uczestnicy I Biznes Lunchu 8

9 Wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika Dyskusja w trakcie Lunchu II Chorzowski Biznes Lunch - 25 listopad 2009r. II Chorzowski Biznes Lunch skupił ok. 30 przedstawicieli chorzowskich przedsiębiorców oraz instytucji. Spotkanie upłynęło pod hasłem rozpoznania obszarów tematycznych, wymiany informacji i współpracy w ramach planowanego partnerstwa lokalnego. W czasie wspólnej pracy uczestnicy spotkania wybrali 5 obszarów tematycznych, którymi będzie zajmować się partnerstwo. Następnie rozpoczęto pracę w grupach określając zakresy wymiany informacji oraz sposoby współpracy odnośnie każdego obszaru. Na zdjęciach moderatorzy spotkania prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik oraz dr Krzysztof Wrana, oraz uczestnicy Biznes Lunchu Jak zauważono, jednym z narzędzi wymiany informacji może być dla partnerstwa lokalnego internetowe forum, dlatego partnerzy projektu zaprosili na spotkanie Lenę Wójcicką moderatora i współzałożycielkę Społecznego forum mieszkańców i sympatyków miasta Chorzowa. 9

10 Na zdjęciu Lena Wójcicka oraz Krzyszof Hołyński animator z Regionalnego Ośrodka EFS. III Biznes Lunch 16 grudzień 2009r. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki pracy uczestników w czasie II Chorzowskiego Biznes Lunchu oraz omówiono szczegóły dotyczące umowy partnerstwa lokalnego. W ramach warsztatów podczas III Chorzowskiego Biznes Lunchu uczestnicy wyznaczali cele krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe związane z uczestnictwem swojej firmy/instytucji w partnerstwie. Zdefiniowali również informacje, jakie powinny być wymieniane pomiędzy partnerami oraz formy współpracy. Warsztat prowadzi prof. Andrzej Klasik Omówiono następujące obszary współpracy partnerstwa: partnerstwo biznesowe i wspólne projekty, klienci i rynki zbytu firm, wzbogacanie i zwiększanie podaży produktów i usług, wymiana informacji o Chorzowie i biznesie w Chorzowie, edukacja biznesowa i zawodowa, planowanie strategii i inwestycji w firmie. 10

11 W następnej części spotkania Krzysztof Hołyński, animator Regionalnego Ośrodka EFS, omówił szczegóły umowy partnerstwa. Krzysztof Hołyński omawia idee partnerstw Cykl trzech pierwszych spotkań w formule Biznes Lunchu doprowadził do zawiązania się Partnerstwa Lokalnego opracowano i zatwierdzono projekt umowy Parnerskiej, ustalono nazwę Parnerstwa oraz wspólnie określono cele i oczekiwania środowiska biznesu w aspekcie oczekiwań jego sygnatariuszy. I Forum Gospodarcze 12 luty 2010r. w Chorzowskim Centrum Kultury W trakcie I Forum Gospodarczego, w ramach którego nastąpiło m.in. uroczyste podpisanie Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie dokonano prezentacji wyników badań ankietowych, które były przeprowadzane w Chorzowie od października 2009r do stycznia 2010r. Celem badań była diagnoza planowanej zmiany gospodarczej niezbędna do opracowania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz diagnoza potencjału innowacyjnego lokalnych przedsiębiorstw i ich kierunki rozwoju, zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje pracowników (także u absolwentów) Na podstawie zebranych i przetworzonych danych eksperci dokonali analizy, wyciągnęli wnioski i przygotowali raport, który jest w jedym z kolejnych rozdziałów niniejszego opracowania. W trakcie Forum wystąpienia mieli m.in. Z-ca Przezydenta Miasta Chorzowa ds. Gospodarczych p. Marian Salwiczek, prezes RIG Tadeusz Donocik oraz uczestnicy projektu chorzowscy przedsiębiorcy: Jan Usarek (Umex Kowalstwo Artystyczne), Tomasz Popielewicz (Metalserwis). We foyer Chorzowskiego Centrum Kultury sygnatariusze Porozumienia wystawiali swoje stoiska reklamowe. 11

12 Uczestnicy I Forum Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik Podpisywanie Porozumienia - w trakcie Forum Porozumienie podpisało 31 podmiotów Stoiska reklamowe we foyer CHCK 12

13 IV Biznes Lunch 16 marzec 2010r. Spotkanie było kolejnym etapem prac mających na celu opracowanie Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. Praca warsztatowa metodą moderacji wizualnej Przedmiotem spotkania, które zgromadziło około 40 uczestników, było kreowanie pomysłów na partnerskie projekty w ramach obszarów tematycznych strategii: Wymiana informacji o Chorzowie i biznesie w Chorzowie oraz Edukacja biznesowa i zawodowa. IV Biznes Lunch poza pracami nad Strategią był także dobrą formą do integracji chorzowskiego środowiska biznesowego oraz praktycznej i bieżącej wymiany informacji. Prace były prowadzone metodą moderacji wizualnej przez zespół pracowników Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie w składzie prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana i mgr Marcin Budziński. Osobą wspierającą od strony organizacyjno-technicznej był pan Arkadiusz Wawreczko. Praca w trakcie IV Biznes Lunchu Chorzowscy przedsiębiorcy w trakcie pracy nad Strategią Uczestnikami warsztatu byli sygnatariusze Porozumienia podpisanego podczas I Forum Gospodarczego w lutym 2010 roku jak również nowi przedstawiciele chorzowskiego biznesu zainteresowani udziałem w projekcie. Warto dodać, że podczas tego spotkania jak i w trakcie następnych dodatkowe podmiotów podpisywały deklarację przystąpienia do Porozumienia. 13

14 V Biznes Lunch 20 kwiecień 2010r. Uczestnicy Biznes Lunchu opracowywali w ramach warsztatów nad Partnerską Strategią nowe pomysły na projekty w ramach następujących obszarów współpracy: wzbogacanie i zwiększanie podaży produktów i usług, klienci i rynki zbytu firm. Uczestnicy V Biznes Lunchu Prowadzący warsztat: prof. Andrzej Klasik i dr Krzysztof Wrana W trakcie spotkania omówiono także sprawy związane z Porozumieniem. Zgodnie z treścią par. 6 ust.1 należało powołać Prezydium Porozumienia. Zgłoszono kandydatury następujących osób: p. Edyta Lisowska - firma Eblis B&L p. Jan Usarek - Kowalstwo Artystyczne p. Jan Mnochy - FHUP BEM p. Romuald Żłobiński - Atelier Urody Romuald p. Wiesław Łęcki - Bilans Sp. z o. o. Jednocześnie ustalono, że pozostali sygnatariusze Porozumienia nieobecni na spotkaniu mogą zgłaszać kandydatury osób do zasiadania w Prezydium Porozumienia mailem lub telefonicznie do Biura Projektu do 7 maja 2010 roku. Głosowanie miało odbyć się na kolejnym Biznes Lunchu. VI Biznes Lunch 18 maja 2010r. Przedmiotem prac było kreowanie pomysłów na projekty w zakresie planowania strategii i inwestycji w firmach. Warsztaty prowadzili jak zwykle: prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana oraz mgr Marcin Budziński. 14

15 Praca w trakcie Lunchu Ważnym momentem był także wybór Prezydium Porozumienia. Przed głosowaniem każdy z kandydatów dokonał krótkiej prezentacji siebie, swojej firmy oraz osiągnięć. Kandydaci prezentowali także swoje zamierzenia i plany związane z pracą w Prezydium. Nieobecny był p. Jan Mnochy, który z przyczyn od siebie niezależnych nie dojechał na Biznes Lunch, jednak dokonał on swoje prezentacji podczas V Biznes Lunchu. Porozumienie mimo jego nieobecności zadecydowało o ujęciu jego kandydatury w głosowaniu. Edyta Lisowska Jan Usarek Romuald Żłobiński Wiesław Łęcki 15

16 Po prezentacjach wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Magdalena Trybuś, Grzegorz Mikołajczak, Marcin Budziński. Komisja Skrutacyjna w trakcie pracy Komisja nadzorowała sprawny przebieg głosowania i liczyła głosy. W wyniku tajnego głosowania wybrano Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Partnerstwo na rzecz Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie w składzie: p. Edyta Lisowska - firma Eblis B&L p. Jan Usarek - Kowalstwo Artystyczne p. Jan Mnochy - FHUP BEM p. Romuald Żłobiński - Atelier Urody Romuald p. Wiesław Łęcki - Bilans Sp. z o. o. Jednocześnie Porozumienie upoważniło Prezydium do ukonstytuowania się poprzez wybór swojego Przewodniczącego, zastępców i sekretarza. I Spotkanie Prezydium Porozumienia 26 maja 2010r. W dniu 26 maja odbyło się pierwsze od wyboru spotkanie Prezydium Porozumienia. Na spotkaniu tym dokonano podziału ról i obowiązków członków Prezydium. Przewodniczącym Prezydium Porozumienia została wybrana Pani Edyta Lisowska. Zastępcą Przewodniczącego został wybrany Pan Romuald Żłobiński. Na funkcję Sekretarza został powołany Wiesław Łęcki. Pozostali Członkowie Prezydium Porozumienia to Panowie Jan Mnochy oraz Jan Usarek. W pozostałej części spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca przyszłości Porozumienia i jego celów krótkoterminowych oraz długoterminowych. W dalszej części spotkania jako jego gospodarz brał udział Prezes Zarządu Pan Marek Kern przedstawiciel Lidera Projektu. Rozmowa dotyczyła wspólnych działań na rzecz rozwoju chorzowskiej przedsiębiorczości. VII Biznes Lunch 15 czerwiec 2010r. Zebrani na spotkaniu przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji pracowali nad wyborem typów projektów, w których chcieliby uczestniczyć lub są nimi zainteresowani. Projekty te stanowią wypracowane w trakcie ostatnich spotkań pomysły na konkretne działania w ramach opracowywanej Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą do roku 2013 w Chorzowie. 16

17 Praca warsztatowa podczas VII Biznes Lunchu Ponadto podczas biznes lunchu zebrani uczestnicy określili, nad którymi obszarami tematycznymi Strategii chcieliby w przyszłości pracować. Głos zabrała także Przewodnicząca Prezydium Porozumienia - p. Edyta Lisowska (na zdjęciu powyżej), która poinformowała zebranych o podziale obowiązków i funkcji między członkami Prezydium, o sprawach bieżących, nad którymi pracuje Prezydium a także o planach na przyszłość. VIII Biznes Lunch 15 wrzesień 2010r. Po wakacyjnej przerwie, w środę, 15 września w restauracji Cechowa w Chorzowie odbył się VIII Biznes Lunch. Zebrani pracowali nad ostatecznym kształtem Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013 Strategia będzie oficjalnie zaprezentowana podczas II Forum Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 8 października 2010roku w Chorzowskim Centrum Kultury. 17

18 Obecni na lunchu przedsiębiorcy dyskutują o nowych projektach, które planują realizować w najbliższych latach. II Forum Gospodarcze 8 październik 2010r. W Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 odbyło się II Forum Gospodarcze w ramach realizowanego projektu pn. Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. W trakcie forum zaprezentowano stan realizacji Projektu, przedstawiono dotychczasowe działania oraz zaprezentowano opracowaną przez środowisko przedsiębiorców i organizacji okołobiznesowych Partnerską Strategię Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. We foyer, tradycyjnie prezentowali się chorzowscy przedsiębiorcy. 18 Frekwencja na II Forum była bardzo wysoka

19 Prezentacji Strategii dokonał dr Krzysztof Wrana prof. Andrzej Klasik przedstawił plany związane z wdrażaniem strategii Następnie członkowie Prezydium Porozumienia dokonali swojej prezentacji. Przedstawili swoje plany związane z pracą Partnerstwa oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami i pokazali korzyści wynikające z udziału w Partnerstwie. Przekonywali obecnych na Forum, że warto działać w Partnerstwie i realizować w przyszłości pomysły zawarte w Strategii. Romuald Żłobiński Atelier Urody Romuald - Z-ca Przewodniczącego Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Jan Usarek Kowalstwo Artystyczne Umex Członek Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Jan Mnochy FHUP BEM oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzowa Członek Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Edyta Lisowska Eblis B&L Przewodnicząca Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Wiesław Łęcki Bilans Sp. z o. o. Sekretarz Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji 19

20 Na koniec swoje doświadczenia we wdrażaniu strategii przedstawił p. Paweł Błażyca - Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej. Paweł Błażyca - Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Dokument Strategii w formie elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego opracowania. IX Biznes Lunch 29 październik 2010r. Podczas spotkania uczestnicy pracowali nad planem wdrażania Strategii. Konstruowano pomysły na konkretne działania, które będą elementem realizacji Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. Temat spotkania Dyskusja dot. wdrażania strtategii Odbyła się także dyskusja na temat sposobów wdrażania strategii oraz zastanawiano się jak zachęcić większą liczbę podmiotów do aktywnego uczestnictwa w realizacji zapisów Strategii. 20

21 X Jubileuszowy Biznes Lunch 17 listopad 2010r. Tym razem spotkanie odbyło się w siedzibie Partnera Projektu w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Gospodarze spotkania prof. Andrzej Klasik i mgr Marcin Budziński Zebrani przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji pracowali w formie grup warsztatowych nad konkretnymi projektami w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. Prace w grupach warsztatowych Praca w grupach tematycznych Dyskutowano w szczególności na temat czynników wewnętrznych w firmach i instytucjach, które pomagają lub przeszkadzają we wdrażaniu wybranych projektów w ramach Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013.Uczestnicy wskazywali także na te czynniki wewnątrz kierowanych przez siebie firm i instytucji, które zapewniają szanse na sukces i wdrożenie planowanych projektów. 21

22 W drugiej części Biznes Lunchu uczestnicy Porozumienia mieli okazję do zaprezentowania swoich firm i instytucji w szerszym gronie na Lunch przybyli także inni przedsiębiorcy oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prezentacje firm na auli Poczęstunek i ożywiona dyskusja podczas części nieformalnej Po prezentacji, już w czasie poczęstunku była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Przedsiębiorcy szukali chętnych do pracy i potencjalnych kooperantów, młodzież starała się poznać tajniki prowadzenia firm i instytucji. Część nieformalna biznes lunchu była jedną z imprez w ramach cyklu wydarzeń organizowanych przez GWSP podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. XI Biznes Lunch 8 grudnia 2010 r. Podczas lunchu uczestnicy pracowali nad założeniami konkretnych projektów, które będą realizowane w trakcie wdrażania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie. Obecni na lunchu zostali podzieleni wg. obszarów strategicznych, w każdym obszarze opracowywano po dwa kluczowe projekty. Nad pracami czuwali eksperci z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości - partnera projektu. Praca nad założeniami do planowanych projektów w ramach Strategii Na koniec była także okazja do złożenia sobie świąteczno - noworocznych życzeń. 22

23 Pozostałe spotkania w formie Biznes Lunchy - 5 styczeń 2011r. i 2 luty 2011r. Pomimo, iż w ramach Projektu odbyło się XI Biznes Lunchy, to przed III Forum, będącym jednocześnie Konferencją Podsumowującą Projekt, Przedsiębiorcy spotkali się jeszcze dwukrotnie: 5 stycznia 2011r i 2 lutego 2011r w celu doprecyzowania zapisów i planu wdrażania strategii oraz dopracowania kart projektów kluczowych. Prezydium Porozumienia również odbyło jedno spotkanie robocze w dniu 19 stycznia 2011r., na którym dyskutowano na temat planów działania i opracowano regulamin działania, który Partnerstwo zatwierdziło na spotkaniu w dniu 2 lutego 2011 roku. Treść Regulaminu działania stanowi załącznik do niniejszego opracowania. W dniu 25 lutego 2011roku odbyło się także ostatnie spotkanie organizacyjne pomiędzy Prezydium Porozumienia i partnerami Projektu, na którym ostatecznie przyjęto tekst planu wdrażania Partnerskiej Strategii oraz pracowano na programem konferencji podsumowującej projekt. III Forum Gospodarcze Konferencja Podsumowująca Zgodnie z planem, 25 lutego 2011 roku odbyła się Konferencja Podsumowująca III Forum Gospodarcze w Chorzowie, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Projektu, dokonana była prezentacja planu wdrażania strategii oraz poradnika zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym na przykładzie Chorzowa. Dnia 28 lutego nastąpił koniec realizacji Projektu. W trakcie trwania Projektu, do Porozumienia przystąpiło w sumie 59 podmiotów. Oto pełna ich lista: 1. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA GABRIELA RYCHTER 2. ALFA PLAST 3. ATELIER URODY J & R - JADWIGA I ROMUALD ŻŁOBIŃSCY 4. ATELIER URODY ROMUALD - JADWIGA I ROMUALD ŻŁOBIŃSCY tel. 32/ BASTRA WEINDICH CENTRUM PRZEMYSŁU MIĘSNEGO I GASTRONOMII 6. BIURO RACHUNKOWE MSP Magdalena Trybuś tel CECH RZEMIEŚLNIKÓW, HANDLOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW tel. 32/ CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPECJALISTYCZNYCH 9. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EKONOMISTÓW W CHORZOWIE 10. CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O ELGÓR + HANSEN SP.Z O.O FOSA SP. Z O.O GONIEC GÓRNOŚLĄSKI SP. Z O.O GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CHORZÓW 15. GRAS SAVOYE POLSKA ODDZIAŁ KATOWICE 16. IGUANA 23

24 17. INTER MAK JP - INSTALACJE tel.32/ METAL SERWIS 20. P.U. STENIA tel. 32/ P.W. KOZBUD tel. 32/ PKO BP SA ODDZIAŁ I CHORZÓW tel. 32/ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE 24. PZU SA W CHORZOWIE 32/ RESTAURACJA CECHOWA 26. SM KOMUNALNIK tel. 32/ SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ tel. 32/ STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA CHORZOWA tel. 32/ TRANSBEJ tel. 32/ UMEX 31. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA ODDZIAŁ CHORZÓW 32. DIG STUDIO tel EBLIS B&L, tel. 32/ ELTRANS SP. Z O. O., www. eltrans.pl, tel: 32/ TRAMWAJE ŚLĄSKIE SĄ - ZUR Chorzów, tel. 32/ BILANS SP. Z O. O., tel CHORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SP. Z. O. O., tel FIRMA HANDLOWA DINO, tel FHUP Bem S.C., tel Reed in Partnership Sp. z o. o. tel NetINFO Sp. z o.o., tel REKOM Andrzej Skiba, tel Conerc Maciej Mirosław Szafrański, conerc.pl, tel Ruch Chorzów SA, tel Aspekt Meble Biurowe, tel Stal Service Ireneusz Szyszka, tel Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA - P.M. Bieg 48. COMTV.pl Telewizja Interaktywna, tel PPHU Owisystem s.c., tel Alfa s.c., tel Budoserwis Z.U.H. Sp. z o. o., tel Agencja MIA, tel Orleccy - bezpieczeństwo i edukacja, tel Zakład Remontowo-Ogólnobudowlany GOLA, Zakład Robót Elektrycznych i Automatyki, tel LINGO Systemy Informatyczne - Wojciech Kulesza, 57. Rosaconsulting - Klaudia Rosa, tel Barter System Śląsk - Krzysztof Pietrzak, tel NPG Business Solutions Sp. z o. o. - Sebastian Antończyk, 24

25 Marcin Budziński Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym - założenia, wnioski i rekomendacje projektowe. Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym wynika z między innymi wyzwań, przed jakimi stoją społeczności lokalne. Szczególne rodzaje wyzwań związane przede wszystkim z dziedzictwem przemysłowym regionu można zaobserwować w miastach Aglomeracji Górnośląskiej, w tym także w Chorzowie, jako ośrodku postindustrialnym. Diagnoza dokonana w 2009 roku na etapie przygotowań do realizacji projektu Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. wskazywała na konieczność przyspieszenia procesu zmiany gospodarczej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki kreatywnej i towarzyszącemu tym przemianom rozwojowi sektora usług. Diagnoza ta określała Chorzów jako miasto, w którym do niedawna dominował przemysł ciężki i górnictwo, a który obecnie przechodzi proces przeobrażania. Na obszarze miasta występowało wiele terenów poprzemysłowych, na których nie prowadziło się żadnej działalności gospodarczej. Powolny proces przemian gospodarczych w Chorzowie osłabiał dodatkowo niski poziom współpracy podmiotów tworzących środowisko gospodarcze. Chorzowscy przedsiębiorcy posiadali znikomą wiedzę o istniejących na terenie miasta instytucjach, stowarzyszeniach i innych przedsiębiorcach, ich ofercie i możliwościach współpracy. Uczestnicy życia gospodarczego miasta w większości działali w oderwaniu od siebie, co uniemożliwiało dynamiczny rozwój rynku lokalnego i ekspansji zewnętrznej. Przedsiębiorcy zgłaszali problem niewystarczającej ilości nowych pracowników oraz niedopasowanie kwalifikacji posiadanej kadry do potrzeb nowej gospodarki. Najważniejszymi wyzwaniami zdiagnozowanymi wspólnie przez partnerów reprezentujących instytucje rynku pracy, lokalne środowiska przedsiębiorców oraz uczelnię wyższą były: ograniczona wiedza przedsiębiorców na temat przyczyn powodujących trudności w dostosowaniu działalności przedsiębiorstw w sytuacji zmiany gospodarczej w miastach Aglomeracji Górnośląskiej, niewystarczające umiejętności i kwalifikacje potencjału ludzkiego, które są przyczyną trudności rozwojowych przedsiębiorstw w warunkach zmiany gospodarczej, słabo rozwinięte i nieskuteczne narzędzia zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym w sytuacji niedorozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 25

26 Ta sytuacja okazała się impulsem do działań mających na celu przyśpieszenie procesu zmiany gospodarczej miasta. Uwidoczniła się potrzeba utworzenia partnerstwa lokalnego pełniącego rolę podmiotu skupiającego partnerów, którzy są zainteresowani opracowaniem i wdrożeniem strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. W związku z tym głównym celem projektu było stworzenie warunków dla przemian strukturalnych miasta w połączeniu ze zmianą profilu przedsiębiorstw. Cel ten został wspólnie osiągnięty poprzez: przeprowadzenie badania ankietowego i rozpoznanie potrzeb oraz ocenę potencjału przedsiębiorstw i ich kapitału ludzkiego, stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy uczestników życia gospodarczego miasta poprzez powołanie do życia Partnerstwa Lokalnego, stworzenie skutecznego narzędzia zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym poprzez opracowanie Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku, ustalenie roli i udziału partnerów lokalnych we wdrażaniu strategii poprzez opracowanie planu wdrażania strategii, promocji Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku na terenie miasta i Aglomeracji Górnośląskiej poprzez organizację forów gospodarczych i konferencji. Poniżej prezentowane są najważniejsze wnioski i rekomendacje w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. 1. Na etapie przygotowania projektu zalecany jest dobór partnerów zapewniających uzupełniające się wzajemnie kompetencje i potencjały, w tym sieci kontaktów oraz bazy danych, doświadczenie metodologiczne i praktyczne np. w zakresie tworzenia partnerstw oraz budowania strategii i planu jej wdrażania, potencjału ludzkiego oraz organizacyjnego np. z zakresie realizacji badań ankietowych, organizacji forów lub konferencji itp. Możliwe jest także czasowe zaangażowanie specjalistów np. z grona współpracowników partnerskich instytucji. 2. Zasadne jest rozpoczęcie tworzenia partnerstwa lokalnego od rozpoznania potrzeb i oceny potencjału lokalnych środowisk np. za pomocą badań ankietowych. Kolejnym, być może równoległym czasowo, etapem powinno być tworzenie platformy wymiany informacji w wymiarze wirtualnym (np. strona www, a docelowo portal) oraz rzeczywistych spotkań formalnych i nieformalnych. 26

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kręgi innowacji rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa Szkolenia dla Liderów innowacji, Brokerów technologicznych, Menedżerów innowacji,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO- SZKOLENIOWEGO Organizatorzy i Współorganizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące Członkowie: Firmy 20 Uczelnie i szkoły 4 Firmy współpracujące Partnerstwo nauki i biznesu w Bydgoskim Klastrze Informatycznym budujemy sieć współpracy - współpraca dydaktyczna z uczelniami pozwala firmom

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Stowarzyszenia Złota Ziemia na rok 2016

Plan rozwoju Stowarzyszenia Złota Ziemia na rok 2016 Plan rozwoju Złota Ziemia na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 18/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 5 listopada 2015r. Zadania Określenie misji, wyznaczenie celów, stworzenie strategii na lata 2016-2018

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER.

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Wojciech Lasota (BWR), koordynacja procesu tworzenia strategii jednostek UW Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner Inauguracja działalności GENEZA Trendy na świecie i w Polsce Potrzeby vs. Inicjatywy Pomysł Wdrożenie koncepcji D. Urlicha do organizacji. Rosnące oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy:

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: 1. Gminą Bulkowo z siedzibą w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie ZSK - cele Celem prac w obszarze monitorowania na I etapie wspierania wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Proces tworzenia szkoły lub placówki promującej zdrowie: przebiega różnie w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów; realizowany jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła

Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła Stanisław Owczarek Dyrektor Izby Siedziba Izby w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo