Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług"

Transkrypt

1 Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

2 Zespół Serwisu Transformatorów oferuje użytkownikom zaawansowane technologicznie usługi dotyczące transformatorów pracujących w energetyce oraz przemyśle. Na życzenie klientów inżynierowie ABB są także gotowi do podjęcia się obsługi transformatorów w wykonaniu typowym (standardowym) i specjalnym, wytworzonych przez różnych producentów, w pełnym zakresie mocy i wielkości transformatorów. 2 Serwis transformatorów

3 Rozumiejąc i szanując powszechną obecnie politykę redukcji kosztów, którą stara się wdrażać niemal każdy użytkownik transformatorów, firma ABB oferuje również przeglądy, naprawy i remonty transformatorów w miejscu ich zainstalowania, kładąc szczególny nacisk na maksymalne ograniczenie czasu przestoju urządzenia, co stanowi istotną wartość z punktu widzenia klienta. Niezastąpionym narzędziem tego typu działań jest najnowocześniejsza w Europie przewoźna stacja prób, pozwalająca na przeprowadzenie u klienta badań i pomiarów transformatorów mocy w zakresie zbliżonym do analiz w fabrycznych stacjach prób. Sprzęt ten umożliwia wykonanie prac związanych z naprawą części aktywnej transformatora w miejscu jego zainstalowania, tj. bez przewożenia urządzenia do fabryki. Możliwa jest też wymiana uzwojeń, rdzenia czy wewnętrznych elementów izolacyjnych. Serwis transformatorów 3

4 Usługi serwisowe na najwyższym poziomie oraz profesjonalne doradztwo techniczne Serwis transformatorów ABB oferuje i preferuje zawieranie długoterminowych umów na obsługę transformatorów. W ramach usługi firma oferuje oryginalne części zamienne z gwarancją. Główne czynniki stanowiące o sile serwisu ABB na lokalnym rynku: biuro konstrukcyjne fabryki w Łodzi i Halle (Niemcy), wsparcie zespołu rzeczoznawców z całej Grupy ABB, doskonale wyposażone laboratoria dysponujące najlepszymi technologiami badawczymi, korporacyjne ośrodki badawczo-rozwojowe (dawne ASEA i Brown Boveri). Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy: główną zasadą działania jest dbałość o bezpieczne warunki pracy i unikanie za wszelką cenę narażania zdrowia i życia pracowników, wszyscy pracownicy serwisu ABB są przeszkoleni w zakresie bhp i zasady te stosują w swojej pracy, miejsce pracy zawsze oceniane jest pod kątem zagrożeń i ryzyka, wykorzystywany sprzęt ma wszystkie niezbędne certyfikaty, wszelkie zagrożenia środowiskowe są przez pracowników ABB identyfikowane i ograniczane podczas planowania i wykonywania prac. Instalacja i uruchomienie nowych transformatorów Instalacja urządzeń oraz testy pomontażowe wykonywane są przez certyfikowanych inżynierów serwisu i obejmują następujące czynności: montaż układu chłodzenia, przepustów, konserwatora, urządzeń zabezpieczających i pozostałych akcesoriów, próżniowe napełnienie olejem przy użyciu własnego sprzętu, obróbka oleju w transformatorze do uzyskania wymaganych parametrów, 1. Przewoźny generator impulsów udarowych 2. Przewoźne laboratorium analiz oleju 3. Transformator mocy na stacji prób Serwis transformatorów

5 Skuteczny monitoring to bezpieczeństwo użytkowania i gwarancja wczesnego wykrycia uszkodzenia testy i próby pomontażowe, udział w pierwszym uruchomieniu transformatora, instalacja transformatorów innych producentów (pełna obsługa klientów również w językach angielskim, rosyjskim, niemieckim). Monitoring Podstawowym warunkiem bezpiecznego użytkowania transformatora, a także zapobiegania poważnym uszkodzeniom, jest bieżący monitoring parametrów fizykochemicznych oleju oraz parametrów elektrycznych transformatora i oprzyrządowania. ABB zapewnia zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalające na pomiar i przetwarzanie online większości istotnych parametrów, które podzielić można na trzy główne grupy: 1. Parametry związane z kadzią, rdzeniem i uzwojeniami: zawartość wilgoci i gazów rozpuszczonych w oleju ABBDGA online, prądy RF wyładowań niezupełnych, temperatura oleju i rdzenia, prąd obciążenia, prąd zasilania pomp i wentylatorów w układach chłodzenia, temperatura gorących punktów pośrednio poprzez kalkulację temperatury oleju, profilu prądu obciążenia i danych projektowych. 2. Parametry związane z przełącznikiem zaczepów: moment obrotowy i prąd napędu sterującego, ślad akustyczny wibracji przełączania, różnica temperatury między przełącznikiem zaczepów i wnętrzem kadzi, poziom oleju. 3. Parametry związane z przepustami: zmiany tangens delta i prądu upływu, wzrost pojemności elektrycznej przepustu. ABB opracowała zintegrowany system wymiany informacji, którego celem jest maksymalna bezobsługowość procesów monitoringu i automatycznej diagnostyki transformatora. System pozwala na jednoczesne przesyłanie danych pomiędzy układami Serwis transformatora na morskiej farmie wiatrowej Serwis transformatorów 5

6 Globalne spojrzenie na infrastrukturę klienta pozwala na optymalizację kosztów i identyfikację kluczowych zagrożeń Fabryczna stacja prób badanie transformatora monitoringu i diagnostyki, szafą sterowniczą transformatora, sterowaniem przełącznika zaczepów, systemem regulacji napięcia i układami zabezpieczeń. Całość pozwala na detekcję zagrożeń dzięki porównaniu faktycznych, pobieranych na bieżąco parametrów, z wartościami obliczonymi przez wkomponowany model symulacyjny. Oprócz wbudowanych systemów monitoringu serwis ABB proponuje, w granicach możliwości technicznych, wkomponowanie większości dostępnych na rynku rozwiązań do istniejących jednostek. Kompleksowa obsługa pogwarancyjna Umowa obejmująca kompleksową obsługę pogwarancyjną zapewnia systematyczne przeglądy, bieżące naprawy, ocenę stanu zestarzenia, udoskonalenia i pomoc w podejmowaniu decyzji ekonomicznych dotyczących transformatorów. Firma ABB: zapewnia bardzo wysoką kulturę techniczną inżynierów serwisu, dysponuje najlepszymi dostępnymi na świecie narzędziami, zapewnia dobre terminy dostawy i ceny na części zamienne, 6 Serwis transformatorów

7 oferuje bardzo szeroki zakres usług w przypadku awarii, wykorzystuje wiedzę i wsparcie fabryki, w której powstają transformatory, dysponuje oryginalną dokumentacją konstrukcyjną wszystkich elementów. Przegląd i ocena floty transformatorowej (Fleet Screening): zestaw podstawowych badań całej infrastruktury u klienta (chromatografia oleju, furany, izolacja, zawilgocenie), statystyczne opracowanie wyników, opracowanie hierarchii i harmonogramu koniecznych napraw i interwencji serwisowych na podstawie matrycy stanu, ocena stanu zestarzenia i prawdopodobnej długości życia, sugestie działań zwiększających niezawodność infrastruktury (remonty, suszenie, monitoring itd.). Nowatorskim podejściem ABB jest statystyczna analiza całej infrastruktury, pozwalająca na wyciągnięcie bardzo istotnych (z punktu widzenia użytkownika) wniosków technicznych, ekonomicznych i logistycznych. Firma dysponuje wyspecjalizowanymi w tego rodzaju analizach ośrodkami w Niemczech i w Szwecji. Praktyka wskazuje, że korzyści zastosowania tej metody pojawiają się już przy kilkunastu transformatorach, a są bardzo duże przy setkach. TrafoSiteTesting TM próby na miejscu zainstalowania transformatora i dalsza diagnostyka Mobilna stacja prób pozwala inżynierom ABB na wykonanie testów fabrycznych w miejscu zainstalowania transformatora. Ryzyko awarii 100 Normal Low Risk Medium Risk High Risk Znaczenie transformatora Matryca stanu ocena floty transformatorowej High Limit Medium Limit Low Limit SP11129 SP11114 K SP Lista referencyjna TrafoSiteTesting TM wybrane lokalizacje Rok testu Kraj instalacji Producent MVA kv Typ rdzenia Aplikacja 2011 USA GE 240/ /138/13.8 kolumnowy generatorowy 2011 Hiszpania ABB /230 płaszczowy sieciowy 2011 Niemcy VEM /15,75 kolumnowy generatorowy 2010 Kanada ABB ,5/16 kolumnowy generatorowy 2010 Hiszpania ABB /21 kolumnowy generatorowy 2010 Niemcy VEM /20 kolumnowy generatorowy 2010 Hiszpania ABB /18 kolumnowy generatorowy 2010 USA Fuji /230/24 kolumnowy generatorowy 2009 Włochy ABB /20 kolumnowy generatorowy 2009 Hiszpania Westinghouse /21 płaszczowy generatorowy 2008 Belgia ABB 594,7 400/400/12,61 kolumnowy przesuwnik fazowy 2008 Hiszpania Westinghouse /21 płaszczowy generatorowy 2008 Włochy ABB /230/20 kolumnowy przesuwnik fazowy 2008 Niemcy TRO /20 kolumnowy generatorowy 2007 Filipiny Westinghouse 93,5 240/13,8 kolumnowy generatorowy Serwis transformatorów 7

8 Szczegółowa i systematyczna diagnostyka oleju daje wiele informacji o historii działania i potencjalnych zagrożeniach dla transformatora Pełna diagnostyka transformatorów mocy w miejscu ich zainstalowania obejmuje: pomiar napięciem indukowanym do 90 kv zgodnie z IEC , pomiar napięciem obcym do 500 kv zgodnie z IEC IEEE Std. C , pomiar wyładowań niezupełnych (elektrycznie wąsko- i szerokopasmowo oraz akustyczna lokalizacja), pomiar strat jałowych, pomiar strat obciążeniowych, moc generatora do 2 MVA, regulowana częstotliwość od 40 do 200 Hz, możliwość pomiarów transformatorów do 800 MVA. Ponadto ABB wykonuje: wszystkie pomiary standardowe rezystancje uzwojeń, przekładnię, rezystancję izolacji itd., FDS (oszacowanie stanu zawilgocenia i jakości izolacji), FRA (oszacowanie właściwości mechanicznych identyfikacja uszkodzeń), pomiar stopnia depolimeryzacji izolacji celulozowej, termowizję (luźne połączenia elektryczne o podwyższonej rezystancji, blokada cyrkulacji oleju, niski poziom oleju w transformatorze), pomiary przełącznika zaczepów (elektryczne i akustyczne oraz badanie oleju), pomiar siły docisku uzwojenia. Diagnostyka laboratoryjna: określenie stanu transformatora poprzez dokładną analizę jakości oleju (napięcie przebicia, napięcie powierzchniowe, zawartość wilgoci, kwasowość zawartość wodorotlenku potasu, tangens delta, zawartość inhibitorów, analiza furanów i zawartości PCB oraz siarki), 1. Naprawa transformatora w miejscu zainstalowania testy wytrzymałości izolacji 2. Naprawa w miejscu zainstalowania budowa stanowiska 3. Przykładowa jednostka wymagająca naprawy lub regeneracji 4. Próby w miejscu zainstalowania Serwis transformatorów

9 Retrofit poprawa parametrów transformatora z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii analiza DGA (Dissolved Gas Analysis) dokładne określenie występowania i zawartości gazów rozpuszczonych w oleju pozwala na wczesną identyfikację potencjalnych zagrożeń, daje m.in. informację o przegrzaniu oleju, celulozy i wystąpieniu wyładowań niezupełnych. Serwis ABB zapewnia usługi obejmujące zarówno modernizację i poprawienie parametrów starszych modeli transformatorów, jak i naprawę uszkodzonych jednostek Poprawa stanu technicznego transformatora a) uzdatnianie lub wymiana oleju (tradycyjnymi metodami), b) regeneracja oleju za pomocą filtra-reaktora z ziemią okrzemkową (Fuller s Earth): olej odzyskuje swoje pierwotne właściwości, usuwane są wszelkie zanieczyszczenia niemożliwe do usunięcia tradycyjnymi metodami poprawia tangens delta oleju, proces usuwa w znacznym stopniu osad (będący wynikiem powolnego rozkładu oleju i izolacji) z transformatora, wykonywana jest podczas normalnej pracy transformatora, zdalna kontrola procesu za pomocą modemu, proces jest neutralny dla środowiska (brak zanieczyszczeń), filtr podlega pełnej regeneracji, niewielka energochłonność, c) suszenie izolacji: wysoka zawartość wody w izolacji papierowej, normalna dla będących długo w eksploatacji transformatorów, jest czynnikiem znacznie przyspieszającym proces starzenia. Efektywne techniki suszenia pozwalają na istotne spowolnienie tego procesu. Serwis transformatorów ABB oferuje następujące technologie suszenia izolacji na miejscu zainstalowania transformatora: a) technika grzania uzwojeń (i ich izolacji) prądem niskiej częstotliwości, odbieranie wody z oleju w wysokiej próżni pozwala osiągnąć bardzo niską wilgotność izolacji, stosunkowo niewielka energochłonność procesu, krótki czas trwania procesu (do kilku dni), najskuteczniejsza przy suszeniu transformatora najwyższych napięć (o grubej warstwie izolacji), b) technika ostrzykiwania izolacji gorącym olejem w wysokiej próżni średnia szybkość procesu (od 2 do 4 tygodni), duża skuteczność suszenia, nie powoduje szybkiego kurczenia się izolacji, duża energochłonność, c) technika separacji wody od oleju online powolny proces (do kilku miesięcy), duża skuteczność suszenia, Próbka oleju do badania chromatograficznego DGA Serwis transformatorów 9

10 nie powoduje żadnych naprężeń w uzwojeniach, bardzo krótki czas wyłączenia transformatora (proces przebiega podczas normalnej pracy), proces kontrolowany zdalnie przez modem, d) zastosowanie izolacji NOMEX przy przezwajaniu pozwala na znaczącą poprawę parametrów transformatora zmniejsza straty przy zachowaniu znamionowych warunków pracy lub pozwala na zwiększenie mocy znamionowej bez konieczności zwiększania rozmiaru transformatora izolacja charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i niezawodnością, stosowanie hybrydowych systemów izolacji z wykorzystaniem izolacji NOMEX w gorących obszarach uzwojeń. TrafoSustainableRetrofit TM poprawa stanu transformatora z troską o środowisko naturalne Zespół serwisowy ma niezbędne umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie w pracy na transformatorach zalewanych płynem ekologicznym MIDEL (otrzymywanym na bazie estrów) oraz w jego obróbce. TrafoSiteRepair TM remonty na miejscu zainstalowania ABB dysponuje sprawdzoną technologią naprawy transformatora u klienta jest w stanie prowadzić działania w miejscu instalacji do niedawna możliwe do wykonania jedynie w warunkach fabrycznych. Oferta obejmuje wykonanie remontów aktywnej części transformatora na miejscu jego pracy, czynności związane z przekładaniem rdzenia (usuwaniem zwarć obwodu magnetycznego) oraz wymianą uzwojeń. Bogata lista referencyjna takich napraw obejmuje Europę, Rosję, a także wiele innych (często trudnych) rejonów świata. Serwis dysponuje technicznymi i intelektualnymi zasobami, które pozwalają na udzielenie pełnej gwarancji na naprawę przeprowadzoną w ten sposób. Zalety TrafoSiteRepair TM : krótki czas wykonania naprawy lub modernizacji, od 3 do 8 tygodni, w zależności od mocy i konstrukcji urządzenia, uniknięcie kosztów i czasu transportu do fabryki, brak konieczności demontażu transformatora i przenoszenia go poza budynek, w którym pracuje, niższy koszt w porównaniu z nowym transformatorem lub remontem w fabryce. serwis posługuje się korporacyjnymi procedurami Grupy ABB zapewniającymi najwyższą jakości wykonywanych usług, wykorzystywany sprzęt oraz aparatura diagnostyczna są najwyższej klasy, usługi serwisowe obejmują wszystkie transformatory, również sprzedawane jeszcze pod marką ELTA. Naprawa w fabryce Naprawy wymagające transportu transformatora do fabryki wykonujemy w kooperacji z wyspecjalizowanym w tego typu działaniach zakładem ABB w Halle w Niemczech. Zakres działań związanych z fabrycznym remontem transformatora: wstępna diagnostyka uszkodzeń, demontaż i przygotowanie transformatora do transportu, transport transformatora do fabryki remontowej, demontaż transformatora: otworzenie kadzi, wymontowanie części aktywnej za pomocą fabrycznej suwnicy o nośności 500 t, diagnostyka uszkodzeń, kompletny demontaż uszkodzonych elementów części aktywnej, Przykładowy harmonogram wymiany uzwojeń transformatora piecowego w fabryce i na miejscu zainstalowania (przy założeniu, że fabryka dysponuje wolnymi mocami). Porównanie czasów Naprawa w fabryce Naprawa w miejscu zainstalowania Przeliczenie konstrukcji budynku, w którym 4 tygodnie 0 tygodni transformator jest zainstalowany Przebijanie ścian, demontaż konstrukcji, 2 tygodnie 0 tygodni budowa przejazdów Przewóz do fabryki 2 tygodnie 0 tygodni Czas naprawy 5 tygodni 5 tygodni Suszenie i testowanie 1 tydzień 1 tydzień Przewóz z fabryki 2 tygodnie 0 tygodni Ponowna instalacja 1 tydzień 0 tygodni Razem 17 tygodni 6 tygodni 10 Serwis transformatorów

11 w zależności od stopnia uszkodzenia naprawa lub zlecenie wykonania nowych elementów części aktywnej: uzwojeń, rdzenia, przełącznika zaczepów, połączeń elektrycznych i komponentów, produkcja lub działania logistyczne w celu skompletowania podzespołów wymagających wymiany, montaż części aktywnej i suszenie w piecu ewaporacyjnym według określonego profilu grzania, montaż transformatora i przygotowanie do testów akceptacyjnych w fabrycznym polu prób: test napięciem przyłożonym, indukowanym i udarowym, określenie strat obciążeniowych oraz dla pracy jałowej, częściowy demontaż transformatora i przygotowanie do transportu, posadowienie transformatora w miejscu zainstalowania, podłączenie i komisyjne przekazanie do eksploatacji. Części zamienne Ze względu na skalę działania oraz istotny udział w rynku urządzeń energetyki, firma ABB ma wynegocjowane bardzo dobre kontrakty z wytwórcami i dystrybutorami wszelkich części zamiennych i akcesoriów do transformatorów. Dotyczy to zarówno cen, jak i czasu realizacji zamówienia. Spółka dysponuje również doświadczoną kadrą inżynierską, która w sposób odpowiedzialny doradzi, jakimi zamiennikami należy się posłużyć w przypadku serwisu lub napraw urządzeń starszej konstrukcji. Transformatory ABB na stacji energetycznej Wykroty Serwis transformatorów 11

12 Więcej informacji ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/ Łódź tel.: fax: Paweł Fukiet Kierownik Sprzedaży Serwisu FES tel. kom Regionalne Biura Sprzedaży ABB Gdańsk Jacek Kossowski, tel. kom Witold Kolasiński, tel. kom Sławomir Zwoliński, tel. kom Toruń Krzysztof Horyza, tel. kom Poznań Paweł Kujawski, tel. kom Tomasz Lamcha, tel. kom ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright 2011 ABB Wszelkie prawa zastrzeżone 2413PL493-W1-pl. Wydanie Łódź Grzegorz Okrasa, tel. kom Dariusz Roczek, tel. kom Wrocław Anna Skwara, tel. kom Dariusz Cierpiał, tel. kom Katowice Krzysztof Janoska, tel. kom Grzegorz Kałuża, tel. kom Lublin Ryszard Czuchaj, tel. kom Mariusz Wnuczek, tel. kom Warszawa Krzysztof Piłka, tel. kom Mieczysław Pyc, tel. kom Białystok Mirosław Lichanów, tel. kom Rzeszów Jacek Fluda, tel. kom

13 Budowa i podstawowe elementy transformatora izolatory A B C D E izolator przepustowy uzwojenia GN (górne napięcie) izolator przepustowy uzwojenia DN (dolne napięcie) izolator przepustowy trzeciego uzwojenia izolator przepustowy O górnego napięcia izolator przepustowy O dolnego napięcia część aktywna J K L M blok uzwojenia wyprowadzenia rdzeń warystor podobciążeniowy przełącznik zaczepów F głowica przełącznika zaczepów G kadź przełącznika H wybierak I napęd przełącznika chłodzenie/kontrola i zabezpieczenia N O P Q szafa sterownicza radiator wentylator zaciski przekładnika prądowego Serwis transformatorów 13

14 Zakres usług serwisu ABB w odpowiedzi na potrzeby klienta Początek cyklu życia Bezpieczne użytkowanie Przedłużenie życia technicznego produktu Propozycja ABB Potrzeby Bezpieczeństwo Dbałość o środowisko Spełnienie wymagań technicznych Dostawa na czas Bezproblemowe uruchomienie Transport Instalacja Uruchomienie Szkolenie po uruchomieniu Umowa serwisowa Bezawaryjna praca Efektywne wykorzystanie możliwości transformatora Niski koszt utrzymania Optymalizacja planowania inwestycji Diagnostyka Monitoring Oszacowanie ryzyk i długości życia transformatora Profesjonalne doradztwo techniczne Szkolenie z zarządzania infrastrukturą transformatorów Skrócenie czasu przestoju Wydłużenie czasu życia transformatora Maksymalne wykorzystanie starzejącej się infrastruktury Optymalizacja wydatków inwestycyjnych Części zamienne Serwis prewencyjny Poprawa kondycji i ulepszenia Modernizacja Naprawa w fabryce lub w miejscu zainstalowania Zarządzanie transformatorami wychodzącymi z eksploatacji Instalacja Wsparcie techniczne Naprawa Serwis transformatorów 14

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja transformatorów blokowych i zaczepowych 8 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów FAZA NR 1 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka Produkty Średniego Napięcia UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka UniSec wszechstronna rozdzielnica Rozdzielnica UniSec jest efektem nieustającego

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Zarządzanie cyklem eksploatacji Cykl eksploatacji i serwis Instalacja i rozruch ABB oferuje specjalistyczne doradztwo i doraźne wsparcie techniczne przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Tmax Wyłączniki kompaktowe

Tmax Wyłączniki kompaktowe Tmax Wyłączniki kompaktowe Wyz 220 220 Wyz otw 220 Wyłączniki kompaktowe Tmax do 1600A, znamionowe napięcie pracy Ue = 690V, 50-60Hz Wyłączniki Akc Wyłączniki 63-250A In Opis Kod Opis Kod Icu=16kA Icu=25kA

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów ISO 9001 85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów 1921-1931 1933-1939 1945-1967 1967-2001 2001-2006 Transformator z 1942 r. pracujący w Rożnowie 2006 - Program produkcji NOWOŚĆ! Stacje

Bardziej szczegółowo

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

Serwis transformatorów. Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

Serwis transformatorów. Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH Serwis transformatorów Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH Wprowadzenie Transformatory mocy są skomplikowanymi urządzeniami energetycznymi stanowiącymi strategiczne węzły w sieci

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w Średnich Napięciach

Specjalizujemy się w Średnich Napięciach Transformatory Dystrybucyjne Transformatory Olejowe Do 36 kv Spis treści Od 25 do 2500 kva Poziom Izolacji do 24 kv W izolacji olejowej lub innych dielektryków Transformatory Olejowe 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE TRÓJFAZOWE

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE TRÓJFAZOWE 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 www.ftz.com.pl PN-N-18001:2004 Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31, zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

Mobilne Laboratorium Diagnostyczne ENERGOAUDYT

Mobilne Laboratorium Diagnostyczne ENERGOAUDYT dla rozwoju Mazowsza Mobilne Laboratorium Diagnostyczne ENERGOAUDYT Beneficjent: ZUT ENERGOAUDYT Sp. z o.o. Wartość projektu: 645 550,00 zł Poziom dofinansowania z EFRR: 51% Poziom dofinansowania z budżetu

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnica MNS is Opis techniczny

Rozdzielnica MNS is Opis techniczny Rozdzielnica MNS is Opis techniczny Nowatorskie rozwiązanie Opracowana przez ABB nowa koncepcja inteligentnej rozdzielnicy MNS is, łączy w sobie zalety funkcjonalne doskonale znanych systemów MNS, z zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

System rozdzielnic TriLine PowerModules

System rozdzielnic TriLine PowerModules System rozdzielnic TriLine PowerModules TriLine PowerModules Nowy inteligentny system modułowy Firma ABB STRIEBEL & JOHN oparła swój nowy system montażu aparatury niskiego napięcia TriLine PowerModules

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15 Spis treœci Spis skrótów... 9 Spis oznaczeñ... 11 Wstêp... 15 ROZDZIA 1 Strategie w diagnostyce urz¹dzeñ elektroenergetycznych... 17 1.1. Strategie zarz¹dzania eksploatacj¹ urz¹dzeñ elektroenergetycznych...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

Serwis Stacji Elektroenergetycznych. Serwis wysokich napięć

Serwis Stacji Elektroenergetycznych. Serwis wysokich napięć Serwis Stacji Elektroenergetycznych Serwis wysokich napięć Międzynarodowy koncern ABB jest obecny w Polsce od ponad 20 lat, a polskim elektroenergetykom i automatykom jest znany znacznie dłużej. Trzy czerwone

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

Dlaczego MY? Korzyści

Dlaczego MY? Korzyści Dlaczego MY? Spółka Serwis Wrocław zajmuje się kompleksowym serwisem stacji paliw od 1999 roku. Cechuje nas najwyższa jakość oferowanych usług, wykonywanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY MOCY. 2,5-80 MVA 6-132 kv. ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004. www.ftz.com.

TRANSFORMATORY MOCY. 2,5-80 MVA 6-132 kv. ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004. www.ftz.com. ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

Przewaga płynąca z doświadczenia.

Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service to połączenie 25-letniego know-how doświadczonego producenta elektrowni wiatrowych oraz zaangażowania i wszechstronnych kompetencji dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym VI Konferencja Naukowo-Techniczna 5-6 czerwca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY MOCY Katalog produktowy. Jesteœmy bli ej ni myœlisz...

TRANSFORMATORY MOCY Katalog produktowy. Jesteœmy bli ej ni myœlisz... Jesteœmy bli ej ni myœlisz... TRANSFORMATORY MOCY Katalog produktowy Dopasowane do Twoich wymagań 2 Najwyższa jakość, na którą można liczyć Produkty Standardy Transformatory o mocy 5-140 MVA na napięcie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA OKRĘTOWE. Kod przedmiotu: Ed 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Poleko Krzysztof Brzoza-Brzezina Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Napędy elektryczne Aż 70% energii elektrycznej zużywanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku Miejsce wdrożenia System wizualizacji SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy ifix został wdrożony w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

w w w. a d e g i s. c o m

w w w. a d e g i s. c o m w w w. a d e g i s. c o m O NAS Jesteśmy firmą z polskim kapitałem działającą od 2010 roku na rynku usług wspierających działy utrzymania ruchu. Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji 9 warsztatów remontowo-naprawczych oraz 7 centrów inżynieryjnych

Do dyspozycji 9 warsztatów remontowo-naprawczych oraz 7 centrów inżynieryjnych Do dyspozycji 9 warsztatów remontowo-naprawczych oraz 7 centrów inżynieryjnych Strüver 1 kontakt przez 7 i w tygodniu centra serwisowe zapewniają obsługę w zakresie dostaw części zamiennych, remontów oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne Ogólne Warunki Gwarancji Zasady ogólne 1. Niniejsze warunki gwarancji stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą (zwaną dalej Gwarantem) a Nabywcą, jeśli nie uzgodniono

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

SlimLine XR zaspokaja rosnące wymagania rynku

SlimLine XR zaspokaja rosnące wymagania rynku SlimLine XR zaspokaja rosnące wymagania rynku SlimLine XR zaspokaja rosnące wymagania rynku ABB zawsze inwestowało w badania i rozwój mające na celu tworzenie i optymalizację nowych rodzin produktów. Teraz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Aesculap Technical Service. Serwis urządzeń i regeneracja instrumentów chirurgicznych

Aesculap Technical Service. Serwis urządzeń i regeneracja instrumentów chirurgicznych Aesculap Technical Service Serwis urządzeń i regeneracja instrumentów chirurgicznych Regeneracja instrumentów chirurgicznych i endoskopowych. Regeneracja kontenerów. Zespół Działu Regeneracji składa się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH Pomiar jakości energii elektrycznej Procedura pomiaru jakości energii elektrycznej rozpoczyna się od analizy technicznej opartej o parametry

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Dokumenty związane: [1] Instrukcja organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN- PSE Operator S.A. Zeszyt II.1. Transformatory i dławiki.

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Transformatory rozdzielcze Katalog produktowy. Jesteœmy bli ej ni myœlisz...

Transformatory rozdzielcze Katalog produktowy. Jesteœmy bli ej ni myœlisz... Jesteœmy bli ej ni myœlisz... Transformatory rozdzielcze Katalog produktowy Dopasowane do Twoich wymagań Najwyższa jakość Rynki/standardy Transformatory SGB oferowane są na całym świecie. Produkujemy je

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE przygotował: Tomasz Sozański Baunach (Seba Dynatronic) Radeburg (Hagenuk KMT) Przegląd urządzeń dla energetyki - lokalizacja

Bardziej szczegółowo

EL.PI. CAST-RESIN. polski TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE

EL.PI. CAST-RESIN. polski TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE EL.PI. CAST-RESIN polski TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE SUCHEŻYWICZNE Zakład EL.PI. CAST-RESIN uruchomił swoją własną produkcję żywicznych transformatorów w 2010 roku, opierając się na wieloletnim doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu.

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Epuro Polska Industrial Water (EPIW) Dostawca kompletnych systemów i technologii uzdatniania wody. Firmę tworzą:

Bardziej szczegółowo

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 Przejmij kontrolę Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W Circutorze zawsze przywiązywaliśmy szczególną wagę do innowacji i rozwoju technologii, aby zapewnić wydajniejsze wykorzystanie posiadanych

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA SERWIS DORADZTWO TECHNICZNE PRODUKCJA 7 OFERTA STERNET

DYSTRYBUCJA SERWIS DORADZTWO TECHNICZNE PRODUKCJA 7 OFERTA STERNET Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w definiowaniu rozwiązań napędowych spełniających stawiane wymagania. Dokładamy wszelkich starań aby jakość naszych usług i produktów spełniała oczekiwania Klientów.

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY ŻYWICZNE

TRANSFORMATORY ŻYWICZNE ENERGETYKA Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. Biuro Zarządu: ul. Postępu 13 02-676 Warszawa, Tel. (022) 543 72 00 Fax 543 72 10 Biuro Techniczno-Handlowe: ul. Grochowska 14G 04-217 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna 18-19 marca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

50 lat w służbie naszym Klientom

50 lat w służbie naszym Klientom 50 lat w służbie naszym Klientom NAPĘDY I URZĄDZENIA AUTOMATYKI DO ROLET, MARKIZ, BRAM I KRAT SIMU projektuje, produkuje i sprzedaje kompletne rozwiązania motoryzacyjne dla zamknięć i urządzeń z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Symbol zawodu: 311513 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO

USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO całkowita dyspozycyjność Twojego pojazdu Serwis maksymalnie dostosowany do potrzeb klienta Naprawa w serwisie jak i sam serwis to w wyobrażeniu klienta miejsce, w którym

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu

Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu Elektryczne Systemy Grzewcze Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu Dobrze zaprojektowany i prawidłowo zamontowany system ogrzewania elektrycznego pracuje niezawodnie przez długie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem umowy są usługi serwisowe przy trzech biogazowych agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (obecnie MWM) o mocy znamionowi 933 kw zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo