Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług"

Transkrypt

1 Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

2 Zespół Serwisu Transformatorów oferuje użytkownikom zaawansowane technologicznie usługi dotyczące transformatorów pracujących w energetyce oraz przemyśle. Na życzenie klientów inżynierowie ABB są także gotowi do podjęcia się obsługi transformatorów w wykonaniu typowym (standardowym) i specjalnym, wytworzonych przez różnych producentów, w pełnym zakresie mocy i wielkości transformatorów. 2 Serwis transformatorów

3 Rozumiejąc i szanując powszechną obecnie politykę redukcji kosztów, którą stara się wdrażać niemal każdy użytkownik transformatorów, firma ABB oferuje również przeglądy, naprawy i remonty transformatorów w miejscu ich zainstalowania, kładąc szczególny nacisk na maksymalne ograniczenie czasu przestoju urządzenia, co stanowi istotną wartość z punktu widzenia klienta. Niezastąpionym narzędziem tego typu działań jest najnowocześniejsza w Europie przewoźna stacja prób, pozwalająca na przeprowadzenie u klienta badań i pomiarów transformatorów mocy w zakresie zbliżonym do analiz w fabrycznych stacjach prób. Sprzęt ten umożliwia wykonanie prac związanych z naprawą części aktywnej transformatora w miejscu jego zainstalowania, tj. bez przewożenia urządzenia do fabryki. Możliwa jest też wymiana uzwojeń, rdzenia czy wewnętrznych elementów izolacyjnych. Serwis transformatorów 3

4 Usługi serwisowe na najwyższym poziomie oraz profesjonalne doradztwo techniczne Serwis transformatorów ABB oferuje i preferuje zawieranie długoterminowych umów na obsługę transformatorów. W ramach usługi firma oferuje oryginalne części zamienne z gwarancją. Główne czynniki stanowiące o sile serwisu ABB na lokalnym rynku: biuro konstrukcyjne fabryki w Łodzi i Halle (Niemcy), wsparcie zespołu rzeczoznawców z całej Grupy ABB, doskonale wyposażone laboratoria dysponujące najlepszymi technologiami badawczymi, korporacyjne ośrodki badawczo-rozwojowe (dawne ASEA i Brown Boveri). Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy: główną zasadą działania jest dbałość o bezpieczne warunki pracy i unikanie za wszelką cenę narażania zdrowia i życia pracowników, wszyscy pracownicy serwisu ABB są przeszkoleni w zakresie bhp i zasady te stosują w swojej pracy, miejsce pracy zawsze oceniane jest pod kątem zagrożeń i ryzyka, wykorzystywany sprzęt ma wszystkie niezbędne certyfikaty, wszelkie zagrożenia środowiskowe są przez pracowników ABB identyfikowane i ograniczane podczas planowania i wykonywania prac. Instalacja i uruchomienie nowych transformatorów Instalacja urządzeń oraz testy pomontażowe wykonywane są przez certyfikowanych inżynierów serwisu i obejmują następujące czynności: montaż układu chłodzenia, przepustów, konserwatora, urządzeń zabezpieczających i pozostałych akcesoriów, próżniowe napełnienie olejem przy użyciu własnego sprzętu, obróbka oleju w transformatorze do uzyskania wymaganych parametrów, 1. Przewoźny generator impulsów udarowych 2. Przewoźne laboratorium analiz oleju 3. Transformator mocy na stacji prób Serwis transformatorów

5 Skuteczny monitoring to bezpieczeństwo użytkowania i gwarancja wczesnego wykrycia uszkodzenia testy i próby pomontażowe, udział w pierwszym uruchomieniu transformatora, instalacja transformatorów innych producentów (pełna obsługa klientów również w językach angielskim, rosyjskim, niemieckim). Monitoring Podstawowym warunkiem bezpiecznego użytkowania transformatora, a także zapobiegania poważnym uszkodzeniom, jest bieżący monitoring parametrów fizykochemicznych oleju oraz parametrów elektrycznych transformatora i oprzyrządowania. ABB zapewnia zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalające na pomiar i przetwarzanie online większości istotnych parametrów, które podzielić można na trzy główne grupy: 1. Parametry związane z kadzią, rdzeniem i uzwojeniami: zawartość wilgoci i gazów rozpuszczonych w oleju ABBDGA online, prądy RF wyładowań niezupełnych, temperatura oleju i rdzenia, prąd obciążenia, prąd zasilania pomp i wentylatorów w układach chłodzenia, temperatura gorących punktów pośrednio poprzez kalkulację temperatury oleju, profilu prądu obciążenia i danych projektowych. 2. Parametry związane z przełącznikiem zaczepów: moment obrotowy i prąd napędu sterującego, ślad akustyczny wibracji przełączania, różnica temperatury między przełącznikiem zaczepów i wnętrzem kadzi, poziom oleju. 3. Parametry związane z przepustami: zmiany tangens delta i prądu upływu, wzrost pojemności elektrycznej przepustu. ABB opracowała zintegrowany system wymiany informacji, którego celem jest maksymalna bezobsługowość procesów monitoringu i automatycznej diagnostyki transformatora. System pozwala na jednoczesne przesyłanie danych pomiędzy układami Serwis transformatora na morskiej farmie wiatrowej Serwis transformatorów 5

6 Globalne spojrzenie na infrastrukturę klienta pozwala na optymalizację kosztów i identyfikację kluczowych zagrożeń Fabryczna stacja prób badanie transformatora monitoringu i diagnostyki, szafą sterowniczą transformatora, sterowaniem przełącznika zaczepów, systemem regulacji napięcia i układami zabezpieczeń. Całość pozwala na detekcję zagrożeń dzięki porównaniu faktycznych, pobieranych na bieżąco parametrów, z wartościami obliczonymi przez wkomponowany model symulacyjny. Oprócz wbudowanych systemów monitoringu serwis ABB proponuje, w granicach możliwości technicznych, wkomponowanie większości dostępnych na rynku rozwiązań do istniejących jednostek. Kompleksowa obsługa pogwarancyjna Umowa obejmująca kompleksową obsługę pogwarancyjną zapewnia systematyczne przeglądy, bieżące naprawy, ocenę stanu zestarzenia, udoskonalenia i pomoc w podejmowaniu decyzji ekonomicznych dotyczących transformatorów. Firma ABB: zapewnia bardzo wysoką kulturę techniczną inżynierów serwisu, dysponuje najlepszymi dostępnymi na świecie narzędziami, zapewnia dobre terminy dostawy i ceny na części zamienne, 6 Serwis transformatorów

7 oferuje bardzo szeroki zakres usług w przypadku awarii, wykorzystuje wiedzę i wsparcie fabryki, w której powstają transformatory, dysponuje oryginalną dokumentacją konstrukcyjną wszystkich elementów. Przegląd i ocena floty transformatorowej (Fleet Screening): zestaw podstawowych badań całej infrastruktury u klienta (chromatografia oleju, furany, izolacja, zawilgocenie), statystyczne opracowanie wyników, opracowanie hierarchii i harmonogramu koniecznych napraw i interwencji serwisowych na podstawie matrycy stanu, ocena stanu zestarzenia i prawdopodobnej długości życia, sugestie działań zwiększających niezawodność infrastruktury (remonty, suszenie, monitoring itd.). Nowatorskim podejściem ABB jest statystyczna analiza całej infrastruktury, pozwalająca na wyciągnięcie bardzo istotnych (z punktu widzenia użytkownika) wniosków technicznych, ekonomicznych i logistycznych. Firma dysponuje wyspecjalizowanymi w tego rodzaju analizach ośrodkami w Niemczech i w Szwecji. Praktyka wskazuje, że korzyści zastosowania tej metody pojawiają się już przy kilkunastu transformatorach, a są bardzo duże przy setkach. TrafoSiteTesting TM próby na miejscu zainstalowania transformatora i dalsza diagnostyka Mobilna stacja prób pozwala inżynierom ABB na wykonanie testów fabrycznych w miejscu zainstalowania transformatora. Ryzyko awarii 100 Normal Low Risk Medium Risk High Risk Znaczenie transformatora Matryca stanu ocena floty transformatorowej High Limit Medium Limit Low Limit SP11129 SP11114 K SP Lista referencyjna TrafoSiteTesting TM wybrane lokalizacje Rok testu Kraj instalacji Producent MVA kv Typ rdzenia Aplikacja 2011 USA GE 240/ /138/13.8 kolumnowy generatorowy 2011 Hiszpania ABB /230 płaszczowy sieciowy 2011 Niemcy VEM /15,75 kolumnowy generatorowy 2010 Kanada ABB ,5/16 kolumnowy generatorowy 2010 Hiszpania ABB /21 kolumnowy generatorowy 2010 Niemcy VEM /20 kolumnowy generatorowy 2010 Hiszpania ABB /18 kolumnowy generatorowy 2010 USA Fuji /230/24 kolumnowy generatorowy 2009 Włochy ABB /20 kolumnowy generatorowy 2009 Hiszpania Westinghouse /21 płaszczowy generatorowy 2008 Belgia ABB 594,7 400/400/12,61 kolumnowy przesuwnik fazowy 2008 Hiszpania Westinghouse /21 płaszczowy generatorowy 2008 Włochy ABB /230/20 kolumnowy przesuwnik fazowy 2008 Niemcy TRO /20 kolumnowy generatorowy 2007 Filipiny Westinghouse 93,5 240/13,8 kolumnowy generatorowy Serwis transformatorów 7

8 Szczegółowa i systematyczna diagnostyka oleju daje wiele informacji o historii działania i potencjalnych zagrożeniach dla transformatora Pełna diagnostyka transformatorów mocy w miejscu ich zainstalowania obejmuje: pomiar napięciem indukowanym do 90 kv zgodnie z IEC , pomiar napięciem obcym do 500 kv zgodnie z IEC IEEE Std. C , pomiar wyładowań niezupełnych (elektrycznie wąsko- i szerokopasmowo oraz akustyczna lokalizacja), pomiar strat jałowych, pomiar strat obciążeniowych, moc generatora do 2 MVA, regulowana częstotliwość od 40 do 200 Hz, możliwość pomiarów transformatorów do 800 MVA. Ponadto ABB wykonuje: wszystkie pomiary standardowe rezystancje uzwojeń, przekładnię, rezystancję izolacji itd., FDS (oszacowanie stanu zawilgocenia i jakości izolacji), FRA (oszacowanie właściwości mechanicznych identyfikacja uszkodzeń), pomiar stopnia depolimeryzacji izolacji celulozowej, termowizję (luźne połączenia elektryczne o podwyższonej rezystancji, blokada cyrkulacji oleju, niski poziom oleju w transformatorze), pomiary przełącznika zaczepów (elektryczne i akustyczne oraz badanie oleju), pomiar siły docisku uzwojenia. Diagnostyka laboratoryjna: określenie stanu transformatora poprzez dokładną analizę jakości oleju (napięcie przebicia, napięcie powierzchniowe, zawartość wilgoci, kwasowość zawartość wodorotlenku potasu, tangens delta, zawartość inhibitorów, analiza furanów i zawartości PCB oraz siarki), 1. Naprawa transformatora w miejscu zainstalowania testy wytrzymałości izolacji 2. Naprawa w miejscu zainstalowania budowa stanowiska 3. Przykładowa jednostka wymagająca naprawy lub regeneracji 4. Próby w miejscu zainstalowania Serwis transformatorów

9 Retrofit poprawa parametrów transformatora z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii analiza DGA (Dissolved Gas Analysis) dokładne określenie występowania i zawartości gazów rozpuszczonych w oleju pozwala na wczesną identyfikację potencjalnych zagrożeń, daje m.in. informację o przegrzaniu oleju, celulozy i wystąpieniu wyładowań niezupełnych. Serwis ABB zapewnia usługi obejmujące zarówno modernizację i poprawienie parametrów starszych modeli transformatorów, jak i naprawę uszkodzonych jednostek Poprawa stanu technicznego transformatora a) uzdatnianie lub wymiana oleju (tradycyjnymi metodami), b) regeneracja oleju za pomocą filtra-reaktora z ziemią okrzemkową (Fuller s Earth): olej odzyskuje swoje pierwotne właściwości, usuwane są wszelkie zanieczyszczenia niemożliwe do usunięcia tradycyjnymi metodami poprawia tangens delta oleju, proces usuwa w znacznym stopniu osad (będący wynikiem powolnego rozkładu oleju i izolacji) z transformatora, wykonywana jest podczas normalnej pracy transformatora, zdalna kontrola procesu za pomocą modemu, proces jest neutralny dla środowiska (brak zanieczyszczeń), filtr podlega pełnej regeneracji, niewielka energochłonność, c) suszenie izolacji: wysoka zawartość wody w izolacji papierowej, normalna dla będących długo w eksploatacji transformatorów, jest czynnikiem znacznie przyspieszającym proces starzenia. Efektywne techniki suszenia pozwalają na istotne spowolnienie tego procesu. Serwis transformatorów ABB oferuje następujące technologie suszenia izolacji na miejscu zainstalowania transformatora: a) technika grzania uzwojeń (i ich izolacji) prądem niskiej częstotliwości, odbieranie wody z oleju w wysokiej próżni pozwala osiągnąć bardzo niską wilgotność izolacji, stosunkowo niewielka energochłonność procesu, krótki czas trwania procesu (do kilku dni), najskuteczniejsza przy suszeniu transformatora najwyższych napięć (o grubej warstwie izolacji), b) technika ostrzykiwania izolacji gorącym olejem w wysokiej próżni średnia szybkość procesu (od 2 do 4 tygodni), duża skuteczność suszenia, nie powoduje szybkiego kurczenia się izolacji, duża energochłonność, c) technika separacji wody od oleju online powolny proces (do kilku miesięcy), duża skuteczność suszenia, Próbka oleju do badania chromatograficznego DGA Serwis transformatorów 9

10 nie powoduje żadnych naprężeń w uzwojeniach, bardzo krótki czas wyłączenia transformatora (proces przebiega podczas normalnej pracy), proces kontrolowany zdalnie przez modem, d) zastosowanie izolacji NOMEX przy przezwajaniu pozwala na znaczącą poprawę parametrów transformatora zmniejsza straty przy zachowaniu znamionowych warunków pracy lub pozwala na zwiększenie mocy znamionowej bez konieczności zwiększania rozmiaru transformatora izolacja charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i niezawodnością, stosowanie hybrydowych systemów izolacji z wykorzystaniem izolacji NOMEX w gorących obszarach uzwojeń. TrafoSustainableRetrofit TM poprawa stanu transformatora z troską o środowisko naturalne Zespół serwisowy ma niezbędne umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie w pracy na transformatorach zalewanych płynem ekologicznym MIDEL (otrzymywanym na bazie estrów) oraz w jego obróbce. TrafoSiteRepair TM remonty na miejscu zainstalowania ABB dysponuje sprawdzoną technologią naprawy transformatora u klienta jest w stanie prowadzić działania w miejscu instalacji do niedawna możliwe do wykonania jedynie w warunkach fabrycznych. Oferta obejmuje wykonanie remontów aktywnej części transformatora na miejscu jego pracy, czynności związane z przekładaniem rdzenia (usuwaniem zwarć obwodu magnetycznego) oraz wymianą uzwojeń. Bogata lista referencyjna takich napraw obejmuje Europę, Rosję, a także wiele innych (często trudnych) rejonów świata. Serwis dysponuje technicznymi i intelektualnymi zasobami, które pozwalają na udzielenie pełnej gwarancji na naprawę przeprowadzoną w ten sposób. Zalety TrafoSiteRepair TM : krótki czas wykonania naprawy lub modernizacji, od 3 do 8 tygodni, w zależności od mocy i konstrukcji urządzenia, uniknięcie kosztów i czasu transportu do fabryki, brak konieczności demontażu transformatora i przenoszenia go poza budynek, w którym pracuje, niższy koszt w porównaniu z nowym transformatorem lub remontem w fabryce. serwis posługuje się korporacyjnymi procedurami Grupy ABB zapewniającymi najwyższą jakości wykonywanych usług, wykorzystywany sprzęt oraz aparatura diagnostyczna są najwyższej klasy, usługi serwisowe obejmują wszystkie transformatory, również sprzedawane jeszcze pod marką ELTA. Naprawa w fabryce Naprawy wymagające transportu transformatora do fabryki wykonujemy w kooperacji z wyspecjalizowanym w tego typu działaniach zakładem ABB w Halle w Niemczech. Zakres działań związanych z fabrycznym remontem transformatora: wstępna diagnostyka uszkodzeń, demontaż i przygotowanie transformatora do transportu, transport transformatora do fabryki remontowej, demontaż transformatora: otworzenie kadzi, wymontowanie części aktywnej za pomocą fabrycznej suwnicy o nośności 500 t, diagnostyka uszkodzeń, kompletny demontaż uszkodzonych elementów części aktywnej, Przykładowy harmonogram wymiany uzwojeń transformatora piecowego w fabryce i na miejscu zainstalowania (przy założeniu, że fabryka dysponuje wolnymi mocami). Porównanie czasów Naprawa w fabryce Naprawa w miejscu zainstalowania Przeliczenie konstrukcji budynku, w którym 4 tygodnie 0 tygodni transformator jest zainstalowany Przebijanie ścian, demontaż konstrukcji, 2 tygodnie 0 tygodni budowa przejazdów Przewóz do fabryki 2 tygodnie 0 tygodni Czas naprawy 5 tygodni 5 tygodni Suszenie i testowanie 1 tydzień 1 tydzień Przewóz z fabryki 2 tygodnie 0 tygodni Ponowna instalacja 1 tydzień 0 tygodni Razem 17 tygodni 6 tygodni 10 Serwis transformatorów

11 w zależności od stopnia uszkodzenia naprawa lub zlecenie wykonania nowych elementów części aktywnej: uzwojeń, rdzenia, przełącznika zaczepów, połączeń elektrycznych i komponentów, produkcja lub działania logistyczne w celu skompletowania podzespołów wymagających wymiany, montaż części aktywnej i suszenie w piecu ewaporacyjnym według określonego profilu grzania, montaż transformatora i przygotowanie do testów akceptacyjnych w fabrycznym polu prób: test napięciem przyłożonym, indukowanym i udarowym, określenie strat obciążeniowych oraz dla pracy jałowej, częściowy demontaż transformatora i przygotowanie do transportu, posadowienie transformatora w miejscu zainstalowania, podłączenie i komisyjne przekazanie do eksploatacji. Części zamienne Ze względu na skalę działania oraz istotny udział w rynku urządzeń energetyki, firma ABB ma wynegocjowane bardzo dobre kontrakty z wytwórcami i dystrybutorami wszelkich części zamiennych i akcesoriów do transformatorów. Dotyczy to zarówno cen, jak i czasu realizacji zamówienia. Spółka dysponuje również doświadczoną kadrą inżynierską, która w sposób odpowiedzialny doradzi, jakimi zamiennikami należy się posłużyć w przypadku serwisu lub napraw urządzeń starszej konstrukcji. Transformatory ABB na stacji energetycznej Wykroty Serwis transformatorów 11

12 Więcej informacji ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/ Łódź tel.: fax: Paweł Fukiet Kierownik Sprzedaży Serwisu FES tel. kom Regionalne Biura Sprzedaży ABB Gdańsk Jacek Kossowski, tel. kom Witold Kolasiński, tel. kom Sławomir Zwoliński, tel. kom Toruń Krzysztof Horyza, tel. kom Poznań Paweł Kujawski, tel. kom Tomasz Lamcha, tel. kom ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright 2011 ABB Wszelkie prawa zastrzeżone 2413PL493-W1-pl. Wydanie Łódź Grzegorz Okrasa, tel. kom Dariusz Roczek, tel. kom Wrocław Anna Skwara, tel. kom Dariusz Cierpiał, tel. kom Katowice Krzysztof Janoska, tel. kom Grzegorz Kałuża, tel. kom Lublin Ryszard Czuchaj, tel. kom Mariusz Wnuczek, tel. kom Warszawa Krzysztof Piłka, tel. kom Mieczysław Pyc, tel. kom Białystok Mirosław Lichanów, tel. kom Rzeszów Jacek Fluda, tel. kom

13 Budowa i podstawowe elementy transformatora izolatory A B C D E izolator przepustowy uzwojenia GN (górne napięcie) izolator przepustowy uzwojenia DN (dolne napięcie) izolator przepustowy trzeciego uzwojenia izolator przepustowy O górnego napięcia izolator przepustowy O dolnego napięcia część aktywna J K L M blok uzwojenia wyprowadzenia rdzeń warystor podobciążeniowy przełącznik zaczepów F głowica przełącznika zaczepów G kadź przełącznika H wybierak I napęd przełącznika chłodzenie/kontrola i zabezpieczenia N O P Q szafa sterownicza radiator wentylator zaciski przekładnika prądowego Serwis transformatorów 13

14 Zakres usług serwisu ABB w odpowiedzi na potrzeby klienta Początek cyklu życia Bezpieczne użytkowanie Przedłużenie życia technicznego produktu Propozycja ABB Potrzeby Bezpieczeństwo Dbałość o środowisko Spełnienie wymagań technicznych Dostawa na czas Bezproblemowe uruchomienie Transport Instalacja Uruchomienie Szkolenie po uruchomieniu Umowa serwisowa Bezawaryjna praca Efektywne wykorzystanie możliwości transformatora Niski koszt utrzymania Optymalizacja planowania inwestycji Diagnostyka Monitoring Oszacowanie ryzyk i długości życia transformatora Profesjonalne doradztwo techniczne Szkolenie z zarządzania infrastrukturą transformatorów Skrócenie czasu przestoju Wydłużenie czasu życia transformatora Maksymalne wykorzystanie starzejącej się infrastruktury Optymalizacja wydatków inwestycyjnych Części zamienne Serwis prewencyjny Poprawa kondycji i ulepszenia Modernizacja Naprawa w fabryce lub w miejscu zainstalowania Zarządzanie transformatorami wychodzącymi z eksploatacji Instalacja Wsparcie techniczne Naprawa Serwis transformatorów 14

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 są nowymi termomagnetycznymi urządzeniami zabezpieczającymi

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka Produkty Średniego Napięcia UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka UniSec wszechstronna rozdzielnica Rozdzielnica UniSec jest efektem nieustającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja transformatorów blokowych i zaczepowych 8 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów FAZA NR 1 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnica MNS is Korzyści dla użytkowników

Rozdzielnica MNS is Korzyści dla użytkowników Rozdzielnica MNS is Korzyści dla użytkowników Wasze doświadczenie i nasze kompetencje w jednym systemie Wprowadzona na rynek ponad trzydzieści lat temu rozdzielnica MNS to rozwiązanie dobrze znane i docenione

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Low Voltage Products. Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia

Low Voltage Products. Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Low Voltage Products Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Serwis Wszyscy wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo zasilania

Bardziej szczegółowo

Tmax Wyłączniki kompaktowe

Tmax Wyłączniki kompaktowe Tmax Wyłączniki kompaktowe Wyz 220 220 Wyz otw 220 Wyłączniki kompaktowe Tmax do 1600A, znamionowe napięcie pracy Ue = 690V, 50-60Hz Wyłączniki Akc Wyłączniki 63-250A In Opis Kod Opis Kod Icu=16kA Icu=25kA

Bardziej szczegółowo

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Zarządzanie cyklem eksploatacji Cykl eksploatacji i serwis Instalacja i rozruch ABB oferuje specjalistyczne doradztwo i doraźne wsparcie techniczne przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy

Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy 2 UEMC 41 Napęd silnikowy Spis treści 1. Ogólne informacje...4 2. Normy...4 3. Transport i składowanie...4 4. Dane znamionowe...4 5. Korzyści dla klienta...4

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja HXR Więcej mocy z każdego kilograma

Nowa generacja HXR Więcej mocy z każdego kilograma Nowa generacja HXR Więcej mocy z każdego kilograma Więcej możliwości w każdym kilogramie Następna generacja HXR to nowy typ silników średniego napięcia w obudowie zamkniętej, wymyślonych oraz zaprojektowanych

Bardziej szczegółowo

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów ISO 9001 85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów 1921-1931 1933-1939 1945-1967 1967-2001 2001-2006 Transformator z 1942 r. pracujący w Rożnowie 2006 - Program produkcji NOWOŚĆ! Stacje

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

Katalog aparatów ŚN. Wyłączniki - Styczniki - Podzespoły. Korzyści dla klienta:

Katalog aparatów ŚN. Wyłączniki - Styczniki - Podzespoły. Korzyści dla klienta: 01 Korzyści dla klienta: Szeroki zakres produktów i podzespołów Najnowsze technologie Przejrzysty panel operatora Rozwiązania dostosowane do projektu Dedykowany zespół wsparcia technicznego Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Izolatory przepustowe RIP Micafil Wysokonapięciowe izolatory przepustowe z izolacją z papieru impregnowanego żywicą

Izolatory przepustowe RIP Micafil Wysokonapięciowe izolatory przepustowe z izolacją z papieru impregnowanego żywicą Izolatory przepustowe RIP Micafil Wysokonapięciowe izolatory przepustowe z izolacją z papieru impregnowanego żywicą ABB Micafil lider techniki izolatorów przepustowych Firma ABB Micafil od dziesięcioleci

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Serwis transformatorów. Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

Serwis transformatorów. Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH Serwis transformatorów Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH Wprowadzenie Transformatory mocy są skomplikowanymi urządzeniami energetycznymi stanowiącymi strategiczne węzły w sieci

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w Średnich Napięciach

Specjalizujemy się w Średnich Napięciach Transformatory Dystrybucyjne Transformatory Olejowe Do 36 kv Spis treści Od 25 do 2500 kva Poziom Izolacji do 24 kv W izolacji olejowej lub innych dielektryków Transformatory Olejowe 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

Mobilne Laboratorium Diagnostyczne ENERGOAUDYT

Mobilne Laboratorium Diagnostyczne ENERGOAUDYT dla rozwoju Mazowsza Mobilne Laboratorium Diagnostyczne ENERGOAUDYT Beneficjent: ZUT ENERGOAUDYT Sp. z o.o. Wartość projektu: 645 550,00 zł Poziom dofinansowania z EFRR: 51% Poziom dofinansowania z budżetu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność Tadeusz Glinka Jakub Bernatt Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL TRANSFORMER 17 6 11

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE TRÓJFAZOWE

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE TRÓJFAZOWE 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 www.ftz.com.pl PN-N-18001:2004 Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31, zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ZAWARTOŚĆ KATALOGU strona 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis...3 Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnica MNS is Opis techniczny

Rozdzielnica MNS is Opis techniczny Rozdzielnica MNS is Opis techniczny Nowatorskie rozwiązanie Opracowana przez ABB nowa koncepcja inteligentnej rozdzielnicy MNS is, łączy w sobie zalety funkcjonalne doskonale znanych systemów MNS, z zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4, Data wydania: 28 lutego 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15 Spis treœci Spis skrótów... 9 Spis oznaczeñ... 11 Wstêp... 15 ROZDZIA 1 Strategie w diagnostyce urz¹dzeñ elektroenergetycznych... 17 1.1. Strategie zarz¹dzania eksploatacj¹ urz¹dzeñ elektroenergetycznych...

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 3 I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 1.1 Rodzaje i klasyfikacja maszyn elektrycznych... 10 1.2 Rodzaje pracy... 12 1.3 Temperatura otoczenia i przyrost temperatury... 15 1.4 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Serwis Stacji Elektroenergetycznych. Serwis wysokich napięć

Serwis Stacji Elektroenergetycznych. Serwis wysokich napięć Serwis Stacji Elektroenergetycznych Serwis wysokich napięć Międzynarodowy koncern ABB jest obecny w Polsce od ponad 20 lat, a polskim elektroenergetykom i automatykom jest znany znacznie dłużej. Trzy czerwone

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

System rozdzielnic TriLine PowerModules

System rozdzielnic TriLine PowerModules System rozdzielnic TriLine PowerModules TriLine PowerModules Nowy inteligentny system modułowy Firma ABB STRIEBEL & JOHN oparła swój nowy system montażu aparatury niskiego napięcia TriLine PowerModules

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla budownictwa z drewna. Pewna decyzja REGENEROWANE FABRYCZNIE MASZYNY ORYGINALNE Z GWARANCJĄ PRODUCENTA

Innowacje dla budownictwa z drewna. Pewna decyzja REGENEROWANE FABRYCZNIE MASZYNY ORYGINALNE Z GWARANCJĄ PRODUCENTA Innowacje dla budownictwa z drewna Pewna decyzja REGENEROWANE FABRYCZNIE MASZYNY ORYGINALNE Z GWARANCJĄ PRODUCENTA Zwiększ swoją produktywność i wydajność: Teraz także dzięki regenerowanym fabrycznie maszynom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o wyższym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego MY? Korzyści

Dlaczego MY? Korzyści Dlaczego MY? Spółka Serwis Wrocław zajmuje się kompleksowym serwisem stacji paliw od 1999 roku. Cechuje nas najwyższa jakość oferowanych usług, wykonywanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv SECTOS NXB Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF 6 12 24 Opis Informacje podstawowe NXB jest nowym rozłącznikiem w izolacji SF 6, który ma zdolność załączania na zwarcie. Dostosowany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA.

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Uwaga Badania odbiorcze urządzeń

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

Silniki i generatory. Oprawy łożyskowe Grip Tight

Silniki i generatory. Oprawy łożyskowe Grip Tight Silniki i generatory Oprawy łożyskowe Grip Tight Dostarczamy silniki, generatory i elementy mechanicznego przeniesienia napędu, a także usługi i specjalistyczną wiedzę niezbędne do zaoszczędzenia energii

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY MOCY. 2,5-80 MVA 6-132 kv. ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004. www.ftz.com.

TRANSFORMATORY MOCY. 2,5-80 MVA 6-132 kv. ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004. www.ftz.com. ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy, modułowy system UPS. DPA UPScale ST kw Najlepszy w swojej klasie modułowy system UPS

Trójfazowy, modułowy system UPS. DPA UPScale ST kw Najlepszy w swojej klasie modułowy system UPS Trójfazowy, modułowy system UPS DPA UPScale ST 10 200 kw Najlepszy w swojej klasie modułowy system UPS Zalety oferowane przez duże systemy dla aplikacji średniej mocy DPA UPScale ST, który został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep. Sławomir Noske,

Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep. Sławomir Noske, Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep Sławomir Noske, slawomir.noske@energa.pl Projekty pilotażowe w procesie wdrażania ISE Opracowanie Wizji Wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej Wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa 1YMV pl

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa 1YMV pl PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ Karta katalogowa 1YMV6990-pl INFORMACJE OGÓLNE Przekładniki napięciowe występują w trzech wersjach: 1) z jednym biegunem izolowanym: UMZ12-1, UMZ17-1, UMZ2-1, 2) z jednym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku Miejsce wdrożenia System wizualizacji SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy ifix został wdrożony w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

3. PRZEKŁADNIKI KOMBINOWANE Izolacja papierowo-olejowa

3. PRZEKŁADNIKI KOMBINOWANE Izolacja papierowo-olejowa 3. PRZEKŁADNIKI KOMBINOWANE Izolacja papierowo-olejowa 123 kv Przekładniki kombinowane. 26 WSTĘP Przekładniki kombinowane składają się z przekładnika prądowego oraz indukcyjnego przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji

Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji Dokument może ulec zmianie. Skontaktuj się z ARTECHE w celu potwierdzenia parametrów i dostępności opisanych produktów. Moving

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Katalog ogólny Teleskopowych automatycznych czyszczarek krat

Katalog ogólny Teleskopowych automatycznych czyszczarek krat Katalog ogólny Teleskopowych automatycznych czyszczarek krat Zielona Góra 2016 TWÓJ PARTNER NA RYNKU ENERGETYKI WODNEJ EKOLOGICZNE PROJEKTY ENERGETYCZNE MADEX SP.Z O.O. 65-077 Zielona Góra, Aleja Wojska

Bardziej szczegółowo

Silniki w strefach zagrożonych wybuchem zasilane z przemienników częstotliwości

Silniki w strefach zagrożonych wybuchem zasilane z przemienników częstotliwości Silniki w strefach zagrożonych wybuchem zasilane z przemienników częstotliwości Współpraca przemiennika z silnikiem Wiele możliwych kombinacji. Sinamics S Ex e Dynavert T Ex p Vario Ex d Robicon Perfect

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym VI Konferencja Naukowo-Techniczna 5-6 czerwca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów

DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów Produkty Średniego Napięcia DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów Power and productivity for a better world TM Kompensacja mocy biernej DS1 przyszłością łączników SN Kompensacja mocy

Bardziej szczegółowo

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI SPIS TREŚCI: 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 1.1 Parametry techniczne i normy 3 1.2 Odbiór dławika 4 1.3 Podnoszenia i transport 4 1.4 Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie GE na potrzeby Twoich aplikacji morskich

Doświadczenie GE na potrzeby Twoich aplikacji morskich Doświadczenie GE na potrzeby Twoich aplikacji morskich Kompaktowe i bezpieczne Wysokie parametry i niezawodność Ogólnoświatowa dostępność gepowercontrols.com/pl KOMPAKTOWE i BEZPIECZNE WYSOKIE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT TRANSFORMATOR NAPOWIETRZNY W IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU VPT 25... 2 P ODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:... 2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY... 3 SZKIC WYMIAROWY...

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy

VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy Piotr Rożdźyński Wojciech Urbański Zakład Transformatory ZREW S.A. Instytut Maszyn Elektrycznych PW

Bardziej szczegółowo

Softstarty MCI - układy łagodnego rozruchu i zatrzymania

Softstarty MCI - układy łagodnego rozruchu i zatrzymania Softstarty MCI są sprawdzonym rozwiązaniem dla łagodnego rozruchu 3 fazowych asynchronicznych silników klatkowych, utrzymującym prądy rozruchowe na rozsądnym poziomie, co prowadzi do wydłużenia bezawaryjnej

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA OKRĘTOWE. Kod przedmiotu: Ed 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć Tematyka badawcza: Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PEXLIM -R. Ogranicznik przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB

PEXLIM -R. Ogranicznik przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB PEXLIM R Ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa ABB Ograniczniki ZnO PEXLIM R Ograniczniki PEXLIM R są stosowane do ochrony rozdzielnic, transformatorów i urządzeń w systemach wysokich

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY MOCY Katalog produktowy. Jesteœmy bli ej ni myœlisz...

TRANSFORMATORY MOCY Katalog produktowy. Jesteœmy bli ej ni myœlisz... Jesteœmy bli ej ni myœlisz... TRANSFORMATORY MOCY Katalog produktowy Dopasowane do Twoich wymagań 2 Najwyższa jakość, na którą można liczyć Produkty Standardy Transformatory o mocy 5-140 MVA na napięcie

Bardziej szczegółowo