Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług"

Transkrypt

1 Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

2 Zespół Serwisu Transformatorów oferuje użytkownikom zaawansowane technologicznie usługi dotyczące transformatorów pracujących w energetyce oraz przemyśle. Na życzenie klientów inżynierowie ABB są także gotowi do podjęcia się obsługi transformatorów w wykonaniu typowym (standardowym) i specjalnym, wytworzonych przez różnych producentów, w pełnym zakresie mocy i wielkości transformatorów. 2 Serwis transformatorów

3 Rozumiejąc i szanując powszechną obecnie politykę redukcji kosztów, którą stara się wdrażać niemal każdy użytkownik transformatorów, firma ABB oferuje również przeglądy, naprawy i remonty transformatorów w miejscu ich zainstalowania, kładąc szczególny nacisk na maksymalne ograniczenie czasu przestoju urządzenia, co stanowi istotną wartość z punktu widzenia klienta. Niezastąpionym narzędziem tego typu działań jest najnowocześniejsza w Europie przewoźna stacja prób, pozwalająca na przeprowadzenie u klienta badań i pomiarów transformatorów mocy w zakresie zbliżonym do analiz w fabrycznych stacjach prób. Sprzęt ten umożliwia wykonanie prac związanych z naprawą części aktywnej transformatora w miejscu jego zainstalowania, tj. bez przewożenia urządzenia do fabryki. Możliwa jest też wymiana uzwojeń, rdzenia czy wewnętrznych elementów izolacyjnych. Serwis transformatorów 3

4 Usługi serwisowe na najwyższym poziomie oraz profesjonalne doradztwo techniczne Serwis transformatorów ABB oferuje i preferuje zawieranie długoterminowych umów na obsługę transformatorów. W ramach usługi firma oferuje oryginalne części zamienne z gwarancją. Główne czynniki stanowiące o sile serwisu ABB na lokalnym rynku: biuro konstrukcyjne fabryki w Łodzi i Halle (Niemcy), wsparcie zespołu rzeczoznawców z całej Grupy ABB, doskonale wyposażone laboratoria dysponujące najlepszymi technologiami badawczymi, korporacyjne ośrodki badawczo-rozwojowe (dawne ASEA i Brown Boveri). Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy: główną zasadą działania jest dbałość o bezpieczne warunki pracy i unikanie za wszelką cenę narażania zdrowia i życia pracowników, wszyscy pracownicy serwisu ABB są przeszkoleni w zakresie bhp i zasady te stosują w swojej pracy, miejsce pracy zawsze oceniane jest pod kątem zagrożeń i ryzyka, wykorzystywany sprzęt ma wszystkie niezbędne certyfikaty, wszelkie zagrożenia środowiskowe są przez pracowników ABB identyfikowane i ograniczane podczas planowania i wykonywania prac. Instalacja i uruchomienie nowych transformatorów Instalacja urządzeń oraz testy pomontażowe wykonywane są przez certyfikowanych inżynierów serwisu i obejmują następujące czynności: montaż układu chłodzenia, przepustów, konserwatora, urządzeń zabezpieczających i pozostałych akcesoriów, próżniowe napełnienie olejem przy użyciu własnego sprzętu, obróbka oleju w transformatorze do uzyskania wymaganych parametrów, 1. Przewoźny generator impulsów udarowych 2. Przewoźne laboratorium analiz oleju 3. Transformator mocy na stacji prób Serwis transformatorów

5 Skuteczny monitoring to bezpieczeństwo użytkowania i gwarancja wczesnego wykrycia uszkodzenia testy i próby pomontażowe, udział w pierwszym uruchomieniu transformatora, instalacja transformatorów innych producentów (pełna obsługa klientów również w językach angielskim, rosyjskim, niemieckim). Monitoring Podstawowym warunkiem bezpiecznego użytkowania transformatora, a także zapobiegania poważnym uszkodzeniom, jest bieżący monitoring parametrów fizykochemicznych oleju oraz parametrów elektrycznych transformatora i oprzyrządowania. ABB zapewnia zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalające na pomiar i przetwarzanie online większości istotnych parametrów, które podzielić można na trzy główne grupy: 1. Parametry związane z kadzią, rdzeniem i uzwojeniami: zawartość wilgoci i gazów rozpuszczonych w oleju ABBDGA online, prądy RF wyładowań niezupełnych, temperatura oleju i rdzenia, prąd obciążenia, prąd zasilania pomp i wentylatorów w układach chłodzenia, temperatura gorących punktów pośrednio poprzez kalkulację temperatury oleju, profilu prądu obciążenia i danych projektowych. 2. Parametry związane z przełącznikiem zaczepów: moment obrotowy i prąd napędu sterującego, ślad akustyczny wibracji przełączania, różnica temperatury między przełącznikiem zaczepów i wnętrzem kadzi, poziom oleju. 3. Parametry związane z przepustami: zmiany tangens delta i prądu upływu, wzrost pojemności elektrycznej przepustu. ABB opracowała zintegrowany system wymiany informacji, którego celem jest maksymalna bezobsługowość procesów monitoringu i automatycznej diagnostyki transformatora. System pozwala na jednoczesne przesyłanie danych pomiędzy układami Serwis transformatora na morskiej farmie wiatrowej Serwis transformatorów 5

6 Globalne spojrzenie na infrastrukturę klienta pozwala na optymalizację kosztów i identyfikację kluczowych zagrożeń Fabryczna stacja prób badanie transformatora monitoringu i diagnostyki, szafą sterowniczą transformatora, sterowaniem przełącznika zaczepów, systemem regulacji napięcia i układami zabezpieczeń. Całość pozwala na detekcję zagrożeń dzięki porównaniu faktycznych, pobieranych na bieżąco parametrów, z wartościami obliczonymi przez wkomponowany model symulacyjny. Oprócz wbudowanych systemów monitoringu serwis ABB proponuje, w granicach możliwości technicznych, wkomponowanie większości dostępnych na rynku rozwiązań do istniejących jednostek. Kompleksowa obsługa pogwarancyjna Umowa obejmująca kompleksową obsługę pogwarancyjną zapewnia systematyczne przeglądy, bieżące naprawy, ocenę stanu zestarzenia, udoskonalenia i pomoc w podejmowaniu decyzji ekonomicznych dotyczących transformatorów. Firma ABB: zapewnia bardzo wysoką kulturę techniczną inżynierów serwisu, dysponuje najlepszymi dostępnymi na świecie narzędziami, zapewnia dobre terminy dostawy i ceny na części zamienne, 6 Serwis transformatorów

7 oferuje bardzo szeroki zakres usług w przypadku awarii, wykorzystuje wiedzę i wsparcie fabryki, w której powstają transformatory, dysponuje oryginalną dokumentacją konstrukcyjną wszystkich elementów. Przegląd i ocena floty transformatorowej (Fleet Screening): zestaw podstawowych badań całej infrastruktury u klienta (chromatografia oleju, furany, izolacja, zawilgocenie), statystyczne opracowanie wyników, opracowanie hierarchii i harmonogramu koniecznych napraw i interwencji serwisowych na podstawie matrycy stanu, ocena stanu zestarzenia i prawdopodobnej długości życia, sugestie działań zwiększających niezawodność infrastruktury (remonty, suszenie, monitoring itd.). Nowatorskim podejściem ABB jest statystyczna analiza całej infrastruktury, pozwalająca na wyciągnięcie bardzo istotnych (z punktu widzenia użytkownika) wniosków technicznych, ekonomicznych i logistycznych. Firma dysponuje wyspecjalizowanymi w tego rodzaju analizach ośrodkami w Niemczech i w Szwecji. Praktyka wskazuje, że korzyści zastosowania tej metody pojawiają się już przy kilkunastu transformatorach, a są bardzo duże przy setkach. TrafoSiteTesting TM próby na miejscu zainstalowania transformatora i dalsza diagnostyka Mobilna stacja prób pozwala inżynierom ABB na wykonanie testów fabrycznych w miejscu zainstalowania transformatora. Ryzyko awarii 100 Normal Low Risk Medium Risk High Risk Znaczenie transformatora Matryca stanu ocena floty transformatorowej High Limit Medium Limit Low Limit SP11129 SP11114 K SP Lista referencyjna TrafoSiteTesting TM wybrane lokalizacje Rok testu Kraj instalacji Producent MVA kv Typ rdzenia Aplikacja 2011 USA GE 240/ /138/13.8 kolumnowy generatorowy 2011 Hiszpania ABB /230 płaszczowy sieciowy 2011 Niemcy VEM /15,75 kolumnowy generatorowy 2010 Kanada ABB ,5/16 kolumnowy generatorowy 2010 Hiszpania ABB /21 kolumnowy generatorowy 2010 Niemcy VEM /20 kolumnowy generatorowy 2010 Hiszpania ABB /18 kolumnowy generatorowy 2010 USA Fuji /230/24 kolumnowy generatorowy 2009 Włochy ABB /20 kolumnowy generatorowy 2009 Hiszpania Westinghouse /21 płaszczowy generatorowy 2008 Belgia ABB 594,7 400/400/12,61 kolumnowy przesuwnik fazowy 2008 Hiszpania Westinghouse /21 płaszczowy generatorowy 2008 Włochy ABB /230/20 kolumnowy przesuwnik fazowy 2008 Niemcy TRO /20 kolumnowy generatorowy 2007 Filipiny Westinghouse 93,5 240/13,8 kolumnowy generatorowy Serwis transformatorów 7

8 Szczegółowa i systematyczna diagnostyka oleju daje wiele informacji o historii działania i potencjalnych zagrożeniach dla transformatora Pełna diagnostyka transformatorów mocy w miejscu ich zainstalowania obejmuje: pomiar napięciem indukowanym do 90 kv zgodnie z IEC , pomiar napięciem obcym do 500 kv zgodnie z IEC IEEE Std. C , pomiar wyładowań niezupełnych (elektrycznie wąsko- i szerokopasmowo oraz akustyczna lokalizacja), pomiar strat jałowych, pomiar strat obciążeniowych, moc generatora do 2 MVA, regulowana częstotliwość od 40 do 200 Hz, możliwość pomiarów transformatorów do 800 MVA. Ponadto ABB wykonuje: wszystkie pomiary standardowe rezystancje uzwojeń, przekładnię, rezystancję izolacji itd., FDS (oszacowanie stanu zawilgocenia i jakości izolacji), FRA (oszacowanie właściwości mechanicznych identyfikacja uszkodzeń), pomiar stopnia depolimeryzacji izolacji celulozowej, termowizję (luźne połączenia elektryczne o podwyższonej rezystancji, blokada cyrkulacji oleju, niski poziom oleju w transformatorze), pomiary przełącznika zaczepów (elektryczne i akustyczne oraz badanie oleju), pomiar siły docisku uzwojenia. Diagnostyka laboratoryjna: określenie stanu transformatora poprzez dokładną analizę jakości oleju (napięcie przebicia, napięcie powierzchniowe, zawartość wilgoci, kwasowość zawartość wodorotlenku potasu, tangens delta, zawartość inhibitorów, analiza furanów i zawartości PCB oraz siarki), 1. Naprawa transformatora w miejscu zainstalowania testy wytrzymałości izolacji 2. Naprawa w miejscu zainstalowania budowa stanowiska 3. Przykładowa jednostka wymagająca naprawy lub regeneracji 4. Próby w miejscu zainstalowania Serwis transformatorów

9 Retrofit poprawa parametrów transformatora z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii analiza DGA (Dissolved Gas Analysis) dokładne określenie występowania i zawartości gazów rozpuszczonych w oleju pozwala na wczesną identyfikację potencjalnych zagrożeń, daje m.in. informację o przegrzaniu oleju, celulozy i wystąpieniu wyładowań niezupełnych. Serwis ABB zapewnia usługi obejmujące zarówno modernizację i poprawienie parametrów starszych modeli transformatorów, jak i naprawę uszkodzonych jednostek Poprawa stanu technicznego transformatora a) uzdatnianie lub wymiana oleju (tradycyjnymi metodami), b) regeneracja oleju za pomocą filtra-reaktora z ziemią okrzemkową (Fuller s Earth): olej odzyskuje swoje pierwotne właściwości, usuwane są wszelkie zanieczyszczenia niemożliwe do usunięcia tradycyjnymi metodami poprawia tangens delta oleju, proces usuwa w znacznym stopniu osad (będący wynikiem powolnego rozkładu oleju i izolacji) z transformatora, wykonywana jest podczas normalnej pracy transformatora, zdalna kontrola procesu za pomocą modemu, proces jest neutralny dla środowiska (brak zanieczyszczeń), filtr podlega pełnej regeneracji, niewielka energochłonność, c) suszenie izolacji: wysoka zawartość wody w izolacji papierowej, normalna dla będących długo w eksploatacji transformatorów, jest czynnikiem znacznie przyspieszającym proces starzenia. Efektywne techniki suszenia pozwalają na istotne spowolnienie tego procesu. Serwis transformatorów ABB oferuje następujące technologie suszenia izolacji na miejscu zainstalowania transformatora: a) technika grzania uzwojeń (i ich izolacji) prądem niskiej częstotliwości, odbieranie wody z oleju w wysokiej próżni pozwala osiągnąć bardzo niską wilgotność izolacji, stosunkowo niewielka energochłonność procesu, krótki czas trwania procesu (do kilku dni), najskuteczniejsza przy suszeniu transformatora najwyższych napięć (o grubej warstwie izolacji), b) technika ostrzykiwania izolacji gorącym olejem w wysokiej próżni średnia szybkość procesu (od 2 do 4 tygodni), duża skuteczność suszenia, nie powoduje szybkiego kurczenia się izolacji, duża energochłonność, c) technika separacji wody od oleju online powolny proces (do kilku miesięcy), duża skuteczność suszenia, Próbka oleju do badania chromatograficznego DGA Serwis transformatorów 9

10 nie powoduje żadnych naprężeń w uzwojeniach, bardzo krótki czas wyłączenia transformatora (proces przebiega podczas normalnej pracy), proces kontrolowany zdalnie przez modem, d) zastosowanie izolacji NOMEX przy przezwajaniu pozwala na znaczącą poprawę parametrów transformatora zmniejsza straty przy zachowaniu znamionowych warunków pracy lub pozwala na zwiększenie mocy znamionowej bez konieczności zwiększania rozmiaru transformatora izolacja charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i niezawodnością, stosowanie hybrydowych systemów izolacji z wykorzystaniem izolacji NOMEX w gorących obszarach uzwojeń. TrafoSustainableRetrofit TM poprawa stanu transformatora z troską o środowisko naturalne Zespół serwisowy ma niezbędne umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie w pracy na transformatorach zalewanych płynem ekologicznym MIDEL (otrzymywanym na bazie estrów) oraz w jego obróbce. TrafoSiteRepair TM remonty na miejscu zainstalowania ABB dysponuje sprawdzoną technologią naprawy transformatora u klienta jest w stanie prowadzić działania w miejscu instalacji do niedawna możliwe do wykonania jedynie w warunkach fabrycznych. Oferta obejmuje wykonanie remontów aktywnej części transformatora na miejscu jego pracy, czynności związane z przekładaniem rdzenia (usuwaniem zwarć obwodu magnetycznego) oraz wymianą uzwojeń. Bogata lista referencyjna takich napraw obejmuje Europę, Rosję, a także wiele innych (często trudnych) rejonów świata. Serwis dysponuje technicznymi i intelektualnymi zasobami, które pozwalają na udzielenie pełnej gwarancji na naprawę przeprowadzoną w ten sposób. Zalety TrafoSiteRepair TM : krótki czas wykonania naprawy lub modernizacji, od 3 do 8 tygodni, w zależności od mocy i konstrukcji urządzenia, uniknięcie kosztów i czasu transportu do fabryki, brak konieczności demontażu transformatora i przenoszenia go poza budynek, w którym pracuje, niższy koszt w porównaniu z nowym transformatorem lub remontem w fabryce. serwis posługuje się korporacyjnymi procedurami Grupy ABB zapewniającymi najwyższą jakości wykonywanych usług, wykorzystywany sprzęt oraz aparatura diagnostyczna są najwyższej klasy, usługi serwisowe obejmują wszystkie transformatory, również sprzedawane jeszcze pod marką ELTA. Naprawa w fabryce Naprawy wymagające transportu transformatora do fabryki wykonujemy w kooperacji z wyspecjalizowanym w tego typu działaniach zakładem ABB w Halle w Niemczech. Zakres działań związanych z fabrycznym remontem transformatora: wstępna diagnostyka uszkodzeń, demontaż i przygotowanie transformatora do transportu, transport transformatora do fabryki remontowej, demontaż transformatora: otworzenie kadzi, wymontowanie części aktywnej za pomocą fabrycznej suwnicy o nośności 500 t, diagnostyka uszkodzeń, kompletny demontaż uszkodzonych elementów części aktywnej, Przykładowy harmonogram wymiany uzwojeń transformatora piecowego w fabryce i na miejscu zainstalowania (przy założeniu, że fabryka dysponuje wolnymi mocami). Porównanie czasów Naprawa w fabryce Naprawa w miejscu zainstalowania Przeliczenie konstrukcji budynku, w którym 4 tygodnie 0 tygodni transformator jest zainstalowany Przebijanie ścian, demontaż konstrukcji, 2 tygodnie 0 tygodni budowa przejazdów Przewóz do fabryki 2 tygodnie 0 tygodni Czas naprawy 5 tygodni 5 tygodni Suszenie i testowanie 1 tydzień 1 tydzień Przewóz z fabryki 2 tygodnie 0 tygodni Ponowna instalacja 1 tydzień 0 tygodni Razem 17 tygodni 6 tygodni 10 Serwis transformatorów

11 w zależności od stopnia uszkodzenia naprawa lub zlecenie wykonania nowych elementów części aktywnej: uzwojeń, rdzenia, przełącznika zaczepów, połączeń elektrycznych i komponentów, produkcja lub działania logistyczne w celu skompletowania podzespołów wymagających wymiany, montaż części aktywnej i suszenie w piecu ewaporacyjnym według określonego profilu grzania, montaż transformatora i przygotowanie do testów akceptacyjnych w fabrycznym polu prób: test napięciem przyłożonym, indukowanym i udarowym, określenie strat obciążeniowych oraz dla pracy jałowej, częściowy demontaż transformatora i przygotowanie do transportu, posadowienie transformatora w miejscu zainstalowania, podłączenie i komisyjne przekazanie do eksploatacji. Części zamienne Ze względu na skalę działania oraz istotny udział w rynku urządzeń energetyki, firma ABB ma wynegocjowane bardzo dobre kontrakty z wytwórcami i dystrybutorami wszelkich części zamiennych i akcesoriów do transformatorów. Dotyczy to zarówno cen, jak i czasu realizacji zamówienia. Spółka dysponuje również doświadczoną kadrą inżynierską, która w sposób odpowiedzialny doradzi, jakimi zamiennikami należy się posłużyć w przypadku serwisu lub napraw urządzeń starszej konstrukcji. Transformatory ABB na stacji energetycznej Wykroty Serwis transformatorów 11

12 Więcej informacji ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/ Łódź tel.: fax: Paweł Fukiet Kierownik Sprzedaży Serwisu FES tel. kom Regionalne Biura Sprzedaży ABB Gdańsk Jacek Kossowski, tel. kom Witold Kolasiński, tel. kom Sławomir Zwoliński, tel. kom Toruń Krzysztof Horyza, tel. kom Poznań Paweł Kujawski, tel. kom Tomasz Lamcha, tel. kom ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright 2011 ABB Wszelkie prawa zastrzeżone 2413PL493-W1-pl. Wydanie Łódź Grzegorz Okrasa, tel. kom Dariusz Roczek, tel. kom Wrocław Anna Skwara, tel. kom Dariusz Cierpiał, tel. kom Katowice Krzysztof Janoska, tel. kom Grzegorz Kałuża, tel. kom Lublin Ryszard Czuchaj, tel. kom Mariusz Wnuczek, tel. kom Warszawa Krzysztof Piłka, tel. kom Mieczysław Pyc, tel. kom Białystok Mirosław Lichanów, tel. kom Rzeszów Jacek Fluda, tel. kom

13 Budowa i podstawowe elementy transformatora izolatory A B C D E izolator przepustowy uzwojenia GN (górne napięcie) izolator przepustowy uzwojenia DN (dolne napięcie) izolator przepustowy trzeciego uzwojenia izolator przepustowy O górnego napięcia izolator przepustowy O dolnego napięcia część aktywna J K L M blok uzwojenia wyprowadzenia rdzeń warystor podobciążeniowy przełącznik zaczepów F głowica przełącznika zaczepów G kadź przełącznika H wybierak I napęd przełącznika chłodzenie/kontrola i zabezpieczenia N O P Q szafa sterownicza radiator wentylator zaciski przekładnika prądowego Serwis transformatorów 13

14 Zakres usług serwisu ABB w odpowiedzi na potrzeby klienta Początek cyklu życia Bezpieczne użytkowanie Przedłużenie życia technicznego produktu Propozycja ABB Potrzeby Bezpieczeństwo Dbałość o środowisko Spełnienie wymagań technicznych Dostawa na czas Bezproblemowe uruchomienie Transport Instalacja Uruchomienie Szkolenie po uruchomieniu Umowa serwisowa Bezawaryjna praca Efektywne wykorzystanie możliwości transformatora Niski koszt utrzymania Optymalizacja planowania inwestycji Diagnostyka Monitoring Oszacowanie ryzyk i długości życia transformatora Profesjonalne doradztwo techniczne Szkolenie z zarządzania infrastrukturą transformatorów Skrócenie czasu przestoju Wydłużenie czasu życia transformatora Maksymalne wykorzystanie starzejącej się infrastruktury Optymalizacja wydatków inwestycyjnych Części zamienne Serwis prewencyjny Poprawa kondycji i ulepszenia Modernizacja Naprawa w fabryce lub w miejscu zainstalowania Zarządzanie transformatorami wychodzącymi z eksploatacji Instalacja Wsparcie techniczne Naprawa Serwis transformatorów 14

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 dzisiaj 3 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 Jednofazowe rozwiązanie problemu 4 Nowe znaczenie komfortu 18 Ekstremalne próby wyłącznika zakończone sukcesem 26 FlexMT

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo