Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Sieci komputerowe

2 Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów: korzystania ze wspólnego oprogramowania, korzystania z centralnej bazy danych, przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki). korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek, skanerów,

3 Elementy sieci komputerowej oprogramowanie oprogramowanie system operacyjny protokoły komunikacyjne oprogramowanie komunikacyjne sterowniki urządzeń (driver y) oprogramowanie pomocnicze do monitorowania sieci sprzęt urządzenia końcowe serwery stacje robocze Komputery przenośne Drukarki Inne urządzenia peryferyjne urządzenia sieciowe urządzenia transmisji i media - huby, switch e,, kable, eter, urządzenia dostępu: karty sieciowe (LAN), routery (WAN), punkty dostępowe sieci bezprzewodowej urządzenia wzmacniania i regeneracji sygnałów (wzmacniacze)

4 Klasyfikacja komputerów z punktu widzenia lokalizacji usług Serwer - komputer świadczący usługi, udostępniania pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami Komputer wielodostępny Nie posiada użytkowników bezpośrednich Stacja robocza - komputery połączone do sieci, nie służące do jej obsługi, przeznaczone do bezpośredniej pracy. Każda stacja robocza zgłasza żądania i otrzymuje odpowiedzi od stacji obsługi

5 Sieciowe systemy operacyjne Oprogramowanie sieciowe to programy komputerowe,, dzięki którym możliwe jest przesyłanie informacji między urządzeniami sieciowymi Podstawowe rodzaje oprogramowania sieciowego: klient-serwer (system użytkownik) system, w którym serwer świadczy usługi dołączonym stacjom roboczym.. Programy wykonywane są w całości lub częściowo na stacjach roboczych. Host-terminal terminal (system baza) do komputera głównego (hosta( hosta) ) dołączone terminale. Programy wykonywane są na hoście. peer-to-peer połączenia bezpośrednie; każdy komputer w sieci ma takie same prawa i zadania. Każdy pełni funkcję klienta i serwera. GNU/LINUX FreeBSD Solaris NetWare Windows NT Server, Windows NT Workstation Windows 2000 Windows Server 2003 MAC OSX Server Open VMS serwery LINUX 52% Windows 33%

6 Sieć klient-serwer - asymetryczna architektura oprogramowania umożliwiająca rozdzielenie pewnych funkcjonalności: serwer zapewnia usługi dla klientów, którzy mogą komunikować się z serwerem wysyłając żądanie zasoby udostępniane gromadzone są na komputerach - serwerach Korzyści duże bezpieczeństwo danych (pełna kontrola osób upoważnionych do dostępu do informacji), centralizacja danych (łatwa archiwizacja danych oraz możliwość pracy grupowej), wysoka wydajność sieci (zadania sieciowe wykonuje serwer, nie obciążając innych komputerów), możliwość udostępniania innych usług (serwer WWW, FTP i wiele innych). Ograniczenia duże koszty inwestycyjne (dodatkowy komputer z oprogramowaniem), trudniejsza administracja siecią duże koszty czasu przestoju sieci z powodu awarii serwera (awaria - możliwość szybkiego jej usunięcia) Zastosowania duże organizacje wymagające zwiększonego bezpieczeństwa i konsekwentnego zarządzania zasobami przyłączonymi do sieci.

7 Sieci równorzędne (peer to peer) - wszystkie komputery komunikują się sobą na równych zasadach Każde urządzenie - jednocześnie klient i serwer - udostępnianie zasobów i pobieranie dane z innych maszyn instalacja systemu operacyjnego umożliwiającego realizację funkcji serwera i stacji roboczej na każdym komputerze Korzyści prosta budowa (uruchomienie i konfiguracja nie wymaga dużej wiedzy) małe e koszty (brak wydatków w na serwer z oprogramowaniem) realizacja sieci na bazie popularnych systemów w operacyjnych. Ograniczenia duża a awaryjność ść, słaba ochrona danych (małe możliwo liwości przydzielania użytkownikom różnych r uprawnień), spowalnianie komputerów udostępniaj pniających swoje zasoby brak centralnego składu udostępnionych zasobów dostępn pność zasobów tylko po włączeniu odpowiedniego ego komputera Zastosowania małe instytucji z ograniczonym budżetem technologii informacyjnych i ograniczonymi potrzebami współdzielenia informacji.

8 Topologia sieci Topologia - sposób, schemat w jaki utworzona jest sieć Topologia fizyczna charakteryzuje fizyczną konstrukcję sieci, określa sposób łączenia poszczególnych urządzeń sieciowych magistrala pierścień podwójny pierścień gwiazda rozszerzona gwiazda hierarchiczna siatki Topologia logiczna - część topologii sieci komputerowej, która opisuje sposoby komunikowania się komputerów za pomocą urządzeń topologii fizycznej topologia rozgłaszania - stacja wysyła dane do wszystkich stacji podłączonych do medium. Kolejność korzystania z medium wg reguły kto pierwszy wyśle, pierwszy zostanie obsłużony topologia przekazywania tokenu (żetonu) - polega na kontrolowaniu dostępu do sieci poprzez przekazywanie elektronicznego tokenu. Stacja, gdy nie ma zadań przekazuje token kolejnej stacji i cykl się powtarza.

9 Magistrala Zalety niska cena - małe użycie kabla i brak dodatkowych urządzeń (koncentratory,( switche) łatwość instalacji przesyłane dane docierają do wszystkich stacji awaria pojedynczego komputera nie powoduje unieruchomienia całej sieci Wady trudna lokalizacja usterek ograniczony zasięg przestrzenny Magistrala wszystkie urządzenia możliwa tylko jedna transmisja w podłączone do jednego danym momencie współdzielonego medium fizycznego, awaria głównego kabla powoduje zazwyczaj kabla koncentrycznego unieruchomienie całej domeny kolizji zakończonego z obu stron słaba skalowalność (ograniczenia termitorami,, opornikami o rezystancji związane z rozbudową sieci) zapobiegającej odbiciu niskie bezpieczeństwo Przepustowość 10Mb/s Zastosowanie - budowa lokalnych sieci komputerowych

10 Pierścień Pierścień - połączenie za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (krąg). Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera przekazywanie żetonu dostępu. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Zalety małe zużycie przewodów przesyłane dane dostępne dla wszystkich urządzeń możliwość zastosowania łącz optoelektronicznych, możliwe wysokie osiągi, ponieważ każdy przewód łączy dwa konkretne komputery Wady awaria pojedynczego przewodu lub komputera powoduje przerwanie pracy całej sieci trudna lokalizacja uszkodzenia pracochłonna rekonfiguracja sieci wymagane specjalne procedury transmisyjne dołączenie nowych stacji jest utrudnione, jeśli w pierścieniu jest wiele stacji zastosowanie - budowa lokalnych sieci komputerowych

11 Podwójny pierścień Podwójny pierścień połączenie tych samych urządzeń za pomocą podwójnych łączy. Dwa pierścienie o wspólnym środku nie połączone ze sobą. W celu zapewnienia niezawodności i elastyczności w sieci każde urządzenie sieciowe jest częścią dwóch niezależnych topologii pierścienia Zalety w przypadku uszkodzenia jednego punktu sieć zachowuje możliwość działania w pełnym zakresie Zastosowanie - budowa sieci szkieletowych lub metropolitarnych

12 Gwiazda Gwiazda wszystkie urządzenia połączone w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się urządzenie pośredniczące pełniące rolę regeneratora sygnału Zalety przejrzystość konstrukcji większa przepustowość odporność na awarię, gdy przestaje działać jeden komputer, cała sieć funkcjonuje dalej. łatwe dołączanie nowych stacji łatwa lokalizacja uszkodzeń Wady wysoki koszt okablowania - duża liczba połączeń (duże zużycie kabli) i dodatkowy koszt koncentratora gdy awarii ulegnie centralny punkt (koncentrator lub przełącznik), to nie działa cała sieć. prędkość pracy kontrolera ogranicza prędkość przesyłania danych

13 Rozszerzona Hierarchiczna gwiazda Zalety pozwala na stosowanie krótszych przewodów ograniczenie liczby urządzeń, które muszą być podłączone z centralnym węzłem. Wady duży koszt urządzeń Rozszerzona gwiazda - każde z urządzeń końcowych działa jako urządzenie centralne dla własnej topologii gwiazdy. Pojedyncze gwiazdy połączone są przy użyciu koncentratorów lub przełączników. Hierarchiczna podobna do rozszerzonej gwiazdy,ale różni się sposobem działania, urządzenia aktywne poza regeneracją sygnału pełnią rolę urządzeń sterujących dostępem do sieci Zalety łatwość rozbudowy ułatwienie lokalizacji uszkodzeń. Wada zależność pracy sieci od głównej magistrali. Zastosowanie rozbudowane sieci lokalne, gdy obszar, który ma być pokryty siecią, jest większy niż pozwala na to topologia gwiazdy

14 Siatka Siatka każde urządzenie połączone z więcej niż jednym innym urządzeniem Zalety niezawodność brak kolizji uszkodzony komputer zostaje odłączony od sieci przesył danych wieloma ścieżkami, zapewnienie redundantnych połączeń Wady wysoki koszt skomplikowana budowa Zastosowanie - sieci wymagające wysokiej bezawaryjności, typowe dla sieci metropolitarnych i rozległych

15 Klasyfikacja sieci z punktu widzenia dystansu i własności

16 PAN (Personal Area Network) sieć lokalna zazwyczaj o niewielkim zasięgu, używana w środowisku biurowym lub domowym do transferowania danych między przenośnym urządzeniem a stacjonarnym komputerem lub drukarką. Cechy charakterystyczne niewielki zasięg geograficzny (10 m) duża różnorodność mediów Cel istnienia sieci: łączenie do komputera urządzeń peryferyjnych komunikacja pojedynczego komputera z Internetem, LAN (Local Area Network) - sieć lokalna, najczęściej obejmuje relatywnie małą liczbę komputerów oddalonych od siebie na niewielkie odległości (do kilku km) i znajdujących się na tym samym terenie działu, przedsiębiorstwa, uczelni, Technologie stosowane w sieciach lokalnych rozwiązanie oparte na przewodach (kable miedziane, światłowody) komunikacja radiowa (bezprzewodowe)

17 MAN (Metropolitan Area Network) - sieć miejska, łączy oddzielne sieci LAN na przestrzeni jednego miasta. Technologia sieci MAN - połączenia światłowodowe do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN. WAN (Wide Area Network) - sieć rozległa łącząca ze sobą sieci MAN na terenie jednego kraju. Cechy WAN łączenie ze sobą urządzeń rozmieszczonych na dużych obszarach geograficznych: kraju, w celu zestawienia łącza między dwoma miejscami korzystanie z usług operatorów telekomunikacyjnych, Sieć PIONIER - ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nauk obliczeniowych, informatyki, telekomunikacji, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana ze środków KBN, łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych. Długość 5220 km Czas inwestycji

18 INTERNET Internet international - międzynarodowa; network - sieć, inter - między, net - sieć; ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol). dostarczanie lub wykorzystanie usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze. przyłączenie komputera do Internetu wykorzystanie technologii, które pozwalają mu komunikować się z pobliską bramką posiadającą stałe połączenie z innymi systemami w Internecie. typowe rozwiązania linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową) bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi). komunikowanie się z innymi systemami przez protokoły z rodziny TCP/IP, wykorzystując oprogramowanie klienckie pozwalające na praktyczne wykorzystanie usług

19 Komunikacja Komunikacja Wertykalna horyzontalna każdy poziom komunikuje się z poziomem podrzędnym i nadrzędnym w określonym języku porozumiewania każdy poziom ma ściśle określone zadania każdy poziom jest wymienialny można stary obiekt zastąpić nowym, jeśli zna zasady komunikacji Komunikacja wirtualna Naukowcy - w języku matematyki Tłumacze w wspólnym języku tłumaczenia Urzędy pocztowe międzynarodowe standardy pocztowe Komunikacja fizyczna przedsiębiorstwo transportowe wspólny język zasady ruchu x 2 dx ay sinαdy Elementy sieci obiekty wymieniające się informacją - komputery metoda komunikacji między elementami przewodowe lub bezprzewodowe media transmisji, urządzenia transmisyjne określone zasady komunikacji sieciowe protokoły transmisji wbudowane w systemy operacyjne lub w urządzenia

20 Protokoły komunikacyjne Protokoły komunikacyjne - zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych (użytkownik zwykle nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia) Przesyłana informacja może być porcjowana (pakiety) protokół musi umieć odtworzyć informację w postaci pierwotnej Etapy protokołu komunikacyjnego procedura powitalna- przesłanie wzajemnej podstawowej informacji o łączących się urządzeniach, ich adresie, szybkości i rodzaju transmisji itd. właściwy przekaz danych procedura analizy poprawności przekazu - żądanie powtórzenia transmisji lub powrot do procedury powitalnej przesyłanie danych w sieci komputerowej - rozdzielenie kilku "etapów", warstw. warstwy - poszczególne funkcje spełniane przez sieć. Model OSI - najbardziej powszechny sposób organizacji warstw komunikacji sieciowej

21 Pakiet danych Pakiet podstawowa jednostka informacji w sieciach telekomunikacyjnych nagłówek (nagłówek - informacje wymagane do przesłania pakietu od nadawcy do odbiorcy) ID odbiorcy adres MAC stacji docelowej ID nadawcy adres MAC stacji źródłowej, obszar danych ( informacje, które mają zostać przesłane za pomocą pakietu) adres Zawartość listu Komutacja pakietów - transmisja strumienia danych podzielonego na kawałki (pakiety)) i wysyłanie ich za pomocą łączy komunikacyjnych pomiędzy węzłami sieci. Każdy pakiet osobne trasowanie - może podążać do celu ścieżką niezależną od wcześniejszych pakietów odporność na uszkodzenia sieci (omijanie uszkodzonych) możliwość docierania pakietów w przypadkowej kolejności opóźnienia związane z buforowaniem pakietów w routerach duża przepustowość efektywna sieci możliwość jednoczesnego połączenia z wieloma nadawcami naraz

22 Model odniesienia OSI Model referencyjny OSI - standard opisujący działanie sieci w oparciu o 7-warstwowy model, opisuje funkcje potrzebne do obsługi połączeń (łączności) systemów otwartych International Organization of Standarization (ISO) Norma OSI/ISO/IS/ Reference Model of Open System Interconnection cele przyjęcia modelu: opisanie modelowej architektury sieci umożliwienie komunikacji pomiędzy różnymi systemami stworzenie ogólnych zasady dla sposobów: przesyłania danych, ich kodowania i interpretacji, kontroli poprawności transmisji

23 OSI Model dane warstwa funkcje warstwy hostu Dane 7. Aplikacji realizacja usług sieciowego SO 6. Prezentacji szyfrowanie, kompresja, dekompresja 5. Sesji zarządzanie transmisją danych Segment 4. Transportu realizacja transmisji warstwy mediów Pakiet 3.Sieci metody komunikacji między sieciami LAN Ramka 2. Łącza danych odbieranie i nadawanie ramek danych Bit 1. Fizyczna przesyłanie i odbieranie binarnych strumieni danych

24 Logiczny i faktyczny przebieg komunikacji warstwowej Komputer A Komputer B przebieg logiczny przebieg faktyczny

25 Protokół TCP/IP Model OSI Model TCP/IP Model TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych, stworzony w latach 70. XX wieku w DARPA dla Internetu. Aplikacji Prezentacji Sesji Transportowa Sieciowa Łącza danych Fizyczna Aplikacji Transportowa Sieciowa Dostępu do sieci Warstwa dostępu do sieci przekazywanie danych przez fizyczne połączenia między urządzeniami sieciowymi (karty sieciowe lub modemy) warstwa aplikacji aplikacje: serwer WWW, przeglądarki, gotowe protokoły stosowane przez aplikacje do przesyłania informacji w sieci warstwa transportowa zapewnienie pewności przesyłania danych oraz kierowanie właściwych informacji do odpowiednich aplikacji warstwa sieciowa przetwarzanie pakietów posiadających adresy IP, ustalanie odpowiedniej drogi do docelowego komputera w sieci (routery, kierowanie ruchem w Internecie trasowanie)

26 Kanał komunikacji Kanał komunikacji - połączenie pozwalające na komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Każdy przekaz jest wysyłany przez nadawcę oraz odbierany przez adresata wiadomości. kanał komunikacyjny - fizyczne medium, np. powietrze, miedziany przewód, światłowód komunikacja dwustronna - tylko w jedną stronę na raz (Halfduplex TDD) komunikacja dwustronna - równoczesny przekaz informacji w tym samym czasie w obu kierunkach (Fullduplex FDD)

27 Media transmisji w sieci komputerowej Medium transmisyjne - nośnik używany do transmisji sygnałów w sieci od nadawcy do odbiorcy, służy do przesyłania sygnałów na odległość. Negatywne zjawiska występujące podczas propagacji na odległość: opóźnienia tłumienia zniekształcenia Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium: szybkość transmisji danych, przepustowość tłumienność, maksymalna odległość między węzłami podatność na zewnętrzne źródła interferencji i przechwycenia sygnału łatwość eksploatacji koszt Podstawowa klasyfikacja mediów transmisji przewodowe kable, światłowody bezprzewodowe fale elektromagnetyczne

28 Media przewodowe skrętka nieekranowana (UTP unshielded twisted pair) przewodnik miedziany drut przepustowość Kategoria 1,2 do 4 Mb/s Kategoria 3 10 lub 16 Mb/s Kategoria 4 do 20 Mb/s Kategoria 5 do100 Mb/s Kategoria 5+ - do 1 Gb/s maksymalny zasięg kabel miedziany medium silnie tłumiące, 100 m podatność na przechwytywanie sygnału bardzo wysoka, prostota podsłuchu fal emitowanych przez kabel łatwość eksploatacji- łatwe w ułożeniu i rekonfiguracji koszty tanie medium, koszt zależy od kategorii skrętka ekranowana (STP shielded twisted pair) przewodnik miedziany drut przepustowość do 500 Mb/s, praktycznie do 16 Mb/s maksymalny zasięg 100 m podatność na przechwytywanie sygnału dzięki zastosowaniu metalowego izolatora mniejsza podatność niż skrętki nieekranowanej łatwość eksploatacji- łatwe medium koszty droższe niż UTP zastosowanie sieci lokalne LAN

29 Media przewodowe światłowód (fiber optic cable) kabel koncentryczny (coaxial cable) pair) przewodnik miedziany drut przepustowość od 1 Mb/s do 1Gb/s, najczęściej 10Mb/s maksymalny zasięg kilka km podatność na przechwytywanie sygnału obniżona w stosunku do nieekranowanej skrętki łatwość eksploatacji- stopień trudności ułożenia większy niż dla skrętek UPT i SPT ze względu na stosowane złączki kabli koszty zależy od standardu dla RG8 i RG11 wyższy niż dla UPT i SPT kategorii 5 zastosowanie sieci lokalne LAN Przewodnik szklane lub plastikowe włókno o średnicy 62,5 do 125 µm przepustowość od 100 Mb/s do 100 Gb/s, maksymalny zasięg dziesiątki do setek km podatność na przechwytywanie sygnału odporne na zakłócenia elektromagnetyczne łatwość eksploatacji- bardzo wysoki stopień trudności ułożenia koszty najdroższe z mediów przewodowych, wysoki koszt osprzętu Zastosowanie sieci lokalne LAN - połączenie elementów leżących w znacznych odległościach od siebie, połączenia różnych LAN w sieć MAN,

30 Media bezprzewodowe fale elektromagnetyczne Sposoby nadawania fal radiowych Nadawanie dookólne emisja sygnału we wszystkie strony Nadawanie kierunkowe (punkt-punkt) emisja sygnału w określonym kierunku Zależność zasięgu emisji i zdolności pokonywania przeszkód od mocy nadajnika

31 Cechy sieci bezprzewodowych przepustowość od 1 do 108 Mb/s maksymalny zasięg zależy od średnicy anteny i mocy nadajnika, anteny muszą się widzieć, do 30 m w pomieszczeniu, 120 m otwarta przestrzeń podatność na przechwytywanie sygnału przechwycenie sygnału łatwe, konieczność szyfrowania łatwość eksploatacji - wymagane precyzyjne ustawienie anten koszty zależy od mocy instalowanych urządzeń, do kilkuset metrów stosunkowo niedrogie, nie ma konieczności stosowania okablowania Zalety przenośność, mobilność szybkość i łatwość instalacji nie trzeba kłaść Wady przewodów poziom bezpieczeństwa niższy od elastyczność możliwość budowy sieci rozwiązań przewodowych (łatwość tam, gdzie nie można stosować podsłuchu, nieautoryzowanego dostępu) okablowania konieczność szyfrowania skalowalność - szybka rozbudowa i wysoka podatność na zakłócenia modyfikacja struktury sieci niższa prędkość przesyłu danych (do zasięg od kilku metrów (w budynkach) do czasu standardu n) kilkudziesięciu kilometrów duże rozpraszanie energii długoterminowa redukcja kosztów częsta niekompatybilność rozwiązań możliwość łączenia z siecią przewodową różnych producentów LAN - Internet

32 Karta sieciowa Karta sieciowa (NIC - Network Interface Card) - przekształcanie pakietów danych w sygnały elektryczne, które są przesyłane w sieci komputerowej transmisji i odbieranie sygnałów zgodnie z zasadami określonymi przez protokoły sieciowe Każda karta NIC posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny MAC,, przyporządkowany przez producenta, umieszczony na stałe w jej pamięci. Karta sieciowa - przystosowanie do pracy tylko w jednym standardzie. Przesyłanie danych uzgodnienia parametrów transmisji pomiędzy stacjami (np. prędkość, rozmiar pakietów). przekształcenie danych w sygnały elektryczne, kodowane, kompresowane i wysyłanie do odbiorcy deszyfracja i dekompresja przez kartę odbiorcy

33 Koncentrator Koncentrator (hub) urządzenie łączące wiele urządzeń sieciowych w sieci komputerowej o topologii gwiazdy. Koncentrator przenosi sygnał z portu wejściowego bit po bicie bez analizowania adresu w nagłówku sygnału na wszystkie porty wyjściowe lub do określonego portu. Koncentrator podłączany jest do routera jako rozgałęziacz, do niego zaś dopiero podłączane są pozostałe urządzenia sieciowe: komputery pełniące rolę stacji roboczych, serwerów, drukarki sieciowe i inne Koncentrator pierwsza warstwa modelu OSI - fizyczna Przełącznik (Switch) Przełącznik - urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej, zadanie-przekazywanie ramek między segmentami, na wejściu swojego portu analizuje MAC- adres wiadomości i przekazuje wiadomość do konkretnego portu, do którego podłączony jest adresat Bardziej optymalna transmisja danych w segmencie zapewnienie osobnego kanału nadawczo-odbiorczego odbiorczego dla połączonych w pary urządzeń bez wzajemnych kolizji Switch druga warstwa modelu OSI- łącze danych

34 Router Router trzecia warstwa modelu OSI - sieciowa Router (ruter, trasownik) urządzenie sieciowe pełniące rolę węzła komunikacyjnego, służącego do rozdzielenia sygnału i rozgałęzienia połączeń sieciowych pomiędzy sieciami lokalnymi Proces kierowania ruchem - trasowanie, routing lub rutowanie. Dobór trasy przez Router odczytanie adresu wiadomości Jeżeli adres odbiorcy ten sam LAN nic nie wykonuje jeżeli adres odbiorcy inny LAN - przejrzenie bazy danych: lokalizacja innych LAN, możliwe trasy dotarcia, koszt trasy wybór optymalnej trasy i nadanie wiadomości Periodyczna aktualizacja tablic trasowania

35 Technologie budowy sieci Technologia standard określający sposób przesyłania informacji w dowolnej topologii Technologie przewodowe: Ethernet TokenRing ATM XDLS Technologie bezprzewodowe Bluetooth WiFi WiMAX IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) organizacja typu non-profit skupiająca profesjonalistów (1963 r) podstawowe zadanie ustalanie standardów konstrukcji, pomiarów itp. dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych

36 Ethernet Standard IEEE Ethernet - standardy wykorzystywane w budowie lokalnych sieci komputerowych medium transmisyjne kable miedziane i światłowody, przepustowość od 10 Mb/s do 10Gb/s) specyfikacja sygnałów przesyłanych kablami format ramek Topologia fizyczna: magistrala, gwiazda protokół łączy danych - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - węzły podłączone do wspólnego medium, wysyłające i odbierające specjalne komunikaty (ramki) - ze śledzeniem stanu dostępności medium transmisyjnego i wykrywaniem kolizji wszystkie węzły posiadają unikalny adres MAC r Robert Metcalf (Xerox PARC- ośrodek badawczy Xerox) najpopularniejszy standard w sieciach lokalnych

37 Przekazywanie tokenu Token Passing metoda dostępu do łącza danych

38 Token Ring Standard IEEE Token ring - metoda tworzenia sieci LAN, stacje robocze podłącza się bezpośrednio do urządzeń MAU (Multistation Access Unit), połączone ze sobą tak, by tworzyły jeden duży pierścień. medium transmisyjne kabel, światłowód szybkość przesyłania informacji - 4 lub 16 Mb/s. topologia fizyczna: gwiazda (koncentrator MAU) Protokół łączy danych Token Passing przekazywanie żetonu - zapobieganie wzajemnemu zakłócaniu się przesyłanych wiadomości, gwarancja, w danej chwili tylko jedna stacja może nadawać dane. lata 70 XX w. firma IBM

39 FDDI FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - standard transmisji danych oparty na technologii światłowodowej. medium fizyczne transmisyjne - światłowód przepustowość Mb/s. Topologia fizyczna - podwójny pierścień (transmisja z użyciem jednego pierścienia, w przypadku uszkodzenia pierścienia stacje robocze automatycznie się rekonfigurują i zawracają dane do drugiego pierścienia, przez co inne stacje nie zauważają zaistniałej awarii) Protokół łączy danych: Token Passing zastosowanie - w sieciach szkieletowych lub LAN (uniwersyteckie), możliwość połączenia ok. 500 urządzeń rozrzuconych na przestrzeni nawet 100 km.

40 Topologia sieci bezprzewodowych IBSS (Independent Basic Service Set) - sieć niezależna, każda stacja nadawczo-odbiorcza odbiorcza ten sam priorytet, a komunikacja między poszczególnymi jednostkami podsieci następuje bezpośrednio, bez udziału dodatkowych urządzeń aktywnych kierujących ruchem Elementy niezbędne do korzystania z sieci IBSS: radiowa kartę sieciowa, instalacja odpowiednich sterowników maksymalna odległość między poszczególnymi stacjami wynosi od 30 m do 60 m każda stacja przynależąca do danej podsieci ma ustawiony ten sam identyfikator - identyfikator domeny (Wireless Domain ID)... BSS (Basic Service Set) - sieć zależna, zastosowanie Access Point, punkt dostępu, AP) - wzmacnianie i regeneracja odebranego sygnału oraz kierowanie ruchem w LAN-ie. Stacje robocze należące do danej podsieci nie komunikują się bezpośrednio ze sobą, lecz za pośrednictwem AP. Cechy rozwiązania: możliwość połączenia z przewodową siecią LAN, zwiększenie zasięgu sieci, spadek prędkości transmisji. (wzrost odległości pomiędzy jednostkami nadawczymi, wzrost ilości danych dodatkowych: mechanizm kontroli dostępu, synchronizacja Maksymalna ilość komputerów obsługiwanych jednocześnie przez AP - określona przez producenta i w granicach kilkudziesięciu urządzeń

41 ESS (Extended Service Set) - sieć złożona, połączenie ze sobą, co najmniej dwóch podsieci BSS. Połączenie za pomocą okablowania AP - umożliwienie komunikacji stacjom bezprzewodowym z tradycyjną siecią LAN oraz z jednostkami znajdującymi się w innych podsieciach bezprzewodowych Przy nakładaniu się na siebie sygnałów z poszczególnych podsieci możliwość poruszanie się po całej sieci ESS - roaming przekazywanie klientów po wyjściu ze strefy zarządzanej przez jeden AP kolejnemu znajdującemu się akurat w zasięgu transmisji. Łączenie podsieci WLAN anteny dookolnych i kierunkowych (odległości do 30 km) punkty rozszerzające (AP komunikacja z innymi AP bezprzewodowa) Access Point (punkt dostępu) urządzenie zapewniające stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego (most łączący sieć bezprzewodową z siecią przewodową) Access point - minimum dwa interfejsy: jeden - interfejs bezprzewodowy drugi służący połączeniu AP z siecią przewodową. Komunikowanie się punktów dostępowych ze sobą - umożliwienie budowy rozległych sieci bezprzewodowych

42 Media bezprzewodowe Zakres częstotliwości fal radiowych wykorzystywany w nie podlega koncesjonowaniu, bez żadnych zezwoleń można instalować sieci tego typu grupa standardów IEEE dotyczących sieci bezprzewodowych sporządzonych przez grupę 11 z IEEE podstawa certyfikatów WiFi b (1999) częstotliwość 2,4 GHz (14 kanałów) zakres 46m (pomieszczenia), 96m (wolna przestrzeń, widoczność optyczna anten), przepustowość do 11 Mb/s a (standard 1999, urządzenia 2001) częstotliwość 5 GHz (12 kanałów niezachodzących na siebie, 4 kanały pomieszczenia, 8 kanałów otwarta przestrzeń point to point), przepustowość do 54 Mb/s, większy pobór mocy, problemy z zasięgiem w porównaniu do b g (2003) - częstotliwość 2,4 GHz, przepustowość do 54 Mb/s n (2004 zakończenie ) częstotliwość 2,4 GHz, przepustowość 100 Mb/s (250 Mb/s), zakres 110m (otwarta przestrzeń) - technologia Multiple Input Multiple Output (MIMO) wykorzystująca wiele anten do nadawania/odbioru sygnału, i (2004) standard odpowiadający za bezpieczeństwo, rozszerzenie bezpieczeństwa z użyciem szyfrowania i uwierzytelnienia (WPA2 128 bitowe klucze)

43 Media bezprzewodowe mikrofale - WiFi Wi-Fi (Wireless Fidelity) zestaw standardów opartych na komunikacji radiowej stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. zastosowanie budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na technologii bezprzewodowej radiowej, budowa rozległych sieci komputerowych internetowych WAN częstotliwość - od 2400 do 2495 MHz i 5000 MHz (darmowe), najczęściej standard g przepustowość do 108 Mb/s zasięg kilkaset metrów Hotspot - otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi) Możliwe zagrożenia sieci bezprzewodowych: próby włamań do sieci, uruchamianie przez użytkowników nieautoryzowanych punktów dostępowych,

44 Media bezprzewodowe mikrofale - WiMAX WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) bezprzewodowa transmisji danych oparta na standardach IEEE i ETSI HiperMAN dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na dużych obszarach. IEEE (2001) - częstotliwości od 10 do 66 GHz (wady - wymaganie bezpośredniego pole widzenia (LOS - Line of Sight), koszt opłacenia dużego pasma częstotliwości) IEEE a,b, c (2003) - częstotliwości od 2 do 11 GHz (zaleta brak wymagania bezpośrednie pole widzenia (NLOS)) IEEE d (2004) - dopełnienie standardu a. separacja antenowa oraz podział na podkanały (brak dostępu mobilnego) IEEE e (2007) - najnowszy standard, częstotliwość - <6 GHz, przepustowość 15 Mb/s, mobilny 3 km od nadajnika, prędkość 60 km/h)

45 Media bezprzewodowe mikrofale - WiMAX zastosowanie budowa miejskich sieci komputerowych zapewnienie dostępu do sieci Internetu w urządzeniach stacjonarnych, w miejscach z brakiem możliwości świadczenia tej usługi w sposób przewodowy w zakresie usług dla urządzeń mobilnych przegrywa z HSDA (Filipiny, Korea, Europa Irlandia) częstotliwość - od 2 do 11 GHz (od 2003) przepustowość do 75 Mb/s (spadek szybkości wraz ze wzrostem odległości od nadajnika) zasięg odbiornik od nadajnika w odległości 10 km 30 km warunki (LoS), km (warunki NLoS)

46 Historia Internetu zainstalowanie węzłów sieci ARPANET na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), a wkrótce na trzech następnych uniwersytetach 1983 protokoły TCP/IP jako standard 1989 porzucenie projektu ARPANET, przejęcie Internetu przez środowisko naukowe marzec 1989 złożenie przez Tima Berners-Lee oraz Robert Cailliau projektu stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, o nazwie World Wide Web - cel ułatwienie pracy w CERNIE-ie. grudzień 1990 r - Tim Berners-Lee stworzenie podstawy HTML i pierwszej strony internetowej 1991 cofnięcie przez NSF zakazu używania Internetu do celów komercyjnych 1992 pierwsza przeglądarka Mosaic 1994 założenie i powstanie Netscape Communications Corporation Netscape Navigator udostępniania stron WWW innym użytkownikom możliwość przesyłania danych bezpiecznym połączeniem szyfrowanym

47 Usługi w Internecie Dostawca usługi Internetu (ISP Internet Service Provider) - łącze do Internetu: przeglądanie stron internetowych WWW; transfer plików FTP, P2P; dostęp do poczty elektronicznej; udział w grupach dyskusyjnych Usenetu hosting stron internetowych WWW lub serwerów internetowych FTP; dodatkowe usługi rozmowy tekstowe w czasie rzeczywistym (IRC) komunikatory internetowe (np. Gadu-Gadu, ICQ, Jabber, Skype, Tlen) telefonia internetowa (VoIP) bankowość elektroniczna radio internetowe sklepy internetowe aukcje internetowe telewizja internetowa telekonferencje faksowanie giełda internetowa gry online Internet i World Wide Web (WWW) nie synonimy Internet - sieć komputerowa (wiele połączonych ze sobą komputerów) warstwa sieciowa (TCP/IP) WWW - jedno z dóbr dostępnych przy pomocy Internetu warstwa aplikacji (HTTP)

48 Serwer WWW serwer internetowy dwa pojęcia: host - komputer podłączony do sieci, realizujący określone usługi specjalizowane oprogramowanie uruchomione na serwerze, np. serwery: HTTP, SMTP, DNS, FTP i wiele innych Serwer WWW - program działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu HTTP. łączy się z nim przeglądarka internetowa, by załadować wskazaną przez użytkownika stronę WWW. Apache - otwarty serwer HTTP dla różnych platform systemowych (UNIX, GNU/Linux, BSD, Microsoft Windows) IIS (Internet Information Services) - zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows Aplikacja webowa - program pracujący na maszynie podłączonej do sieci (serwerze) i komunikujący się z użytkownikiem za pomocą przeglądarki internetowej Cecha charakterystyczna - interakcja z użytkownikiem. pomiędzy aplikacją webową a przeglądarką pośredniczy serwer WWW. do przygotowania aplikacji używa się różnych mechanizmów (np. CGI, ASP) i języków (np. PHP, JSP), także serwerów aplikacji. mechanizm prezentacji danych w przeglądarce - cienki klient. Aplikacje webowe: Wikipedia z mechanizmem edycji treści encyklopedii serwis aukcyjny Allegro księgarnia internetowa Merlin.

49 Portal internetowy Portal internetowy internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. Cel - zachęcenie użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www (brama do Internetu) informacje przedmiot zainteresowania szerokiego grona odbiorców: dział aktualnych wiadomości, prognoza pogody, katalog stron WWW, czat, forum dyskusyjne wyszukiwarki internetowe darmowe konta poczty elektronicznej, miejsce na strony WWW dla zarejestrowanych użytkowników dostęp do dodatkowych usług Polskie portale Onet.pl Wirtualna Polska Interia.pl O2.pl Portale na świecie Yahoo Seznam.cz AOL

50 Wzrost ilości internatów od 1995 do 2009

51

52 UE 27

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 1 Krzysztof Wołk "Mac OS X Server 10.8" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo