Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Sieci komputerowe

2 Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów: korzystania ze wspólnego oprogramowania, korzystania z centralnej bazy danych, przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki). korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek, skanerów,

3 Elementy sieci komputerowej oprogramowanie oprogramowanie system operacyjny protokoły komunikacyjne oprogramowanie komunikacyjne sterowniki urządzeń (driver y) oprogramowanie pomocnicze do monitorowania sieci sprzęt urządzenia końcowe serwery stacje robocze Komputery przenośne Drukarki Inne urządzenia peryferyjne urządzenia sieciowe urządzenia transmisji i media - huby, switch e,, kable, eter, urządzenia dostępu: karty sieciowe (LAN), routery (WAN), punkty dostępowe sieci bezprzewodowej urządzenia wzmacniania i regeneracji sygnałów (wzmacniacze)

4 Klasyfikacja komputerów z punktu widzenia lokalizacji usług Serwer - komputer świadczący usługi, udostępniania pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami Komputer wielodostępny Nie posiada użytkowników bezpośrednich Stacja robocza - komputery połączone do sieci, nie służące do jej obsługi, przeznaczone do bezpośredniej pracy. Każda stacja robocza zgłasza żądania i otrzymuje odpowiedzi od stacji obsługi

5 Sieciowe systemy operacyjne Oprogramowanie sieciowe to programy komputerowe,, dzięki którym możliwe jest przesyłanie informacji między urządzeniami sieciowymi Podstawowe rodzaje oprogramowania sieciowego: klient-serwer (system użytkownik) system, w którym serwer świadczy usługi dołączonym stacjom roboczym.. Programy wykonywane są w całości lub częściowo na stacjach roboczych. Host-terminal terminal (system baza) do komputera głównego (hosta( hosta) ) dołączone terminale. Programy wykonywane są na hoście. peer-to-peer połączenia bezpośrednie; każdy komputer w sieci ma takie same prawa i zadania. Każdy pełni funkcję klienta i serwera. GNU/LINUX FreeBSD Solaris NetWare Windows NT Server, Windows NT Workstation Windows 2000 Windows Server 2003 MAC OSX Server Open VMS serwery LINUX 52% Windows 33%

6 Sieć klient-serwer - asymetryczna architektura oprogramowania umożliwiająca rozdzielenie pewnych funkcjonalności: serwer zapewnia usługi dla klientów, którzy mogą komunikować się z serwerem wysyłając żądanie zasoby udostępniane gromadzone są na komputerach - serwerach Korzyści duże bezpieczeństwo danych (pełna kontrola osób upoważnionych do dostępu do informacji), centralizacja danych (łatwa archiwizacja danych oraz możliwość pracy grupowej), wysoka wydajność sieci (zadania sieciowe wykonuje serwer, nie obciążając innych komputerów), możliwość udostępniania innych usług (serwer WWW, FTP i wiele innych). Ograniczenia duże koszty inwestycyjne (dodatkowy komputer z oprogramowaniem), trudniejsza administracja siecią duże koszty czasu przestoju sieci z powodu awarii serwera (awaria - możliwość szybkiego jej usunięcia) Zastosowania duże organizacje wymagające zwiększonego bezpieczeństwa i konsekwentnego zarządzania zasobami przyłączonymi do sieci.

7 Sieci równorzędne (peer to peer) - wszystkie komputery komunikują się sobą na równych zasadach Każde urządzenie - jednocześnie klient i serwer - udostępnianie zasobów i pobieranie dane z innych maszyn instalacja systemu operacyjnego umożliwiającego realizację funkcji serwera i stacji roboczej na każdym komputerze Korzyści prosta budowa (uruchomienie i konfiguracja nie wymaga dużej wiedzy) małe e koszty (brak wydatków w na serwer z oprogramowaniem) realizacja sieci na bazie popularnych systemów w operacyjnych. Ograniczenia duża a awaryjność ść, słaba ochrona danych (małe możliwo liwości przydzielania użytkownikom różnych r uprawnień), spowalnianie komputerów udostępniaj pniających swoje zasoby brak centralnego składu udostępnionych zasobów dostępn pność zasobów tylko po włączeniu odpowiedniego ego komputera Zastosowania małe instytucji z ograniczonym budżetem technologii informacyjnych i ograniczonymi potrzebami współdzielenia informacji.

8 Topologia sieci Topologia - sposób, schemat w jaki utworzona jest sieć Topologia fizyczna charakteryzuje fizyczną konstrukcję sieci, określa sposób łączenia poszczególnych urządzeń sieciowych magistrala pierścień podwójny pierścień gwiazda rozszerzona gwiazda hierarchiczna siatki Topologia logiczna - część topologii sieci komputerowej, która opisuje sposoby komunikowania się komputerów za pomocą urządzeń topologii fizycznej topologia rozgłaszania - stacja wysyła dane do wszystkich stacji podłączonych do medium. Kolejność korzystania z medium wg reguły kto pierwszy wyśle, pierwszy zostanie obsłużony topologia przekazywania tokenu (żetonu) - polega na kontrolowaniu dostępu do sieci poprzez przekazywanie elektronicznego tokenu. Stacja, gdy nie ma zadań przekazuje token kolejnej stacji i cykl się powtarza.

9 Magistrala Zalety niska cena - małe użycie kabla i brak dodatkowych urządzeń (koncentratory,( switche) łatwość instalacji przesyłane dane docierają do wszystkich stacji awaria pojedynczego komputera nie powoduje unieruchomienia całej sieci Wady trudna lokalizacja usterek ograniczony zasięg przestrzenny Magistrala wszystkie urządzenia możliwa tylko jedna transmisja w podłączone do jednego danym momencie współdzielonego medium fizycznego, awaria głównego kabla powoduje zazwyczaj kabla koncentrycznego unieruchomienie całej domeny kolizji zakończonego z obu stron słaba skalowalność (ograniczenia termitorami,, opornikami o rezystancji związane z rozbudową sieci) zapobiegającej odbiciu niskie bezpieczeństwo Przepustowość 10Mb/s Zastosowanie - budowa lokalnych sieci komputerowych

10 Pierścień Pierścień - połączenie za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (krąg). Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera przekazywanie żetonu dostępu. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Zalety małe zużycie przewodów przesyłane dane dostępne dla wszystkich urządzeń możliwość zastosowania łącz optoelektronicznych, możliwe wysokie osiągi, ponieważ każdy przewód łączy dwa konkretne komputery Wady awaria pojedynczego przewodu lub komputera powoduje przerwanie pracy całej sieci trudna lokalizacja uszkodzenia pracochłonna rekonfiguracja sieci wymagane specjalne procedury transmisyjne dołączenie nowych stacji jest utrudnione, jeśli w pierścieniu jest wiele stacji zastosowanie - budowa lokalnych sieci komputerowych

11 Podwójny pierścień Podwójny pierścień połączenie tych samych urządzeń za pomocą podwójnych łączy. Dwa pierścienie o wspólnym środku nie połączone ze sobą. W celu zapewnienia niezawodności i elastyczności w sieci każde urządzenie sieciowe jest częścią dwóch niezależnych topologii pierścienia Zalety w przypadku uszkodzenia jednego punktu sieć zachowuje możliwość działania w pełnym zakresie Zastosowanie - budowa sieci szkieletowych lub metropolitarnych

12 Gwiazda Gwiazda wszystkie urządzenia połączone w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się urządzenie pośredniczące pełniące rolę regeneratora sygnału Zalety przejrzystość konstrukcji większa przepustowość odporność na awarię, gdy przestaje działać jeden komputer, cała sieć funkcjonuje dalej. łatwe dołączanie nowych stacji łatwa lokalizacja uszkodzeń Wady wysoki koszt okablowania - duża liczba połączeń (duże zużycie kabli) i dodatkowy koszt koncentratora gdy awarii ulegnie centralny punkt (koncentrator lub przełącznik), to nie działa cała sieć. prędkość pracy kontrolera ogranicza prędkość przesyłania danych

13 Rozszerzona Hierarchiczna gwiazda Zalety pozwala na stosowanie krótszych przewodów ograniczenie liczby urządzeń, które muszą być podłączone z centralnym węzłem. Wady duży koszt urządzeń Rozszerzona gwiazda - każde z urządzeń końcowych działa jako urządzenie centralne dla własnej topologii gwiazdy. Pojedyncze gwiazdy połączone są przy użyciu koncentratorów lub przełączników. Hierarchiczna podobna do rozszerzonej gwiazdy,ale różni się sposobem działania, urządzenia aktywne poza regeneracją sygnału pełnią rolę urządzeń sterujących dostępem do sieci Zalety łatwość rozbudowy ułatwienie lokalizacji uszkodzeń. Wada zależność pracy sieci od głównej magistrali. Zastosowanie rozbudowane sieci lokalne, gdy obszar, który ma być pokryty siecią, jest większy niż pozwala na to topologia gwiazdy

14 Siatka Siatka każde urządzenie połączone z więcej niż jednym innym urządzeniem Zalety niezawodność brak kolizji uszkodzony komputer zostaje odłączony od sieci przesył danych wieloma ścieżkami, zapewnienie redundantnych połączeń Wady wysoki koszt skomplikowana budowa Zastosowanie - sieci wymagające wysokiej bezawaryjności, typowe dla sieci metropolitarnych i rozległych

15 Klasyfikacja sieci z punktu widzenia dystansu i własności

16 PAN (Personal Area Network) sieć lokalna zazwyczaj o niewielkim zasięgu, używana w środowisku biurowym lub domowym do transferowania danych między przenośnym urządzeniem a stacjonarnym komputerem lub drukarką. Cechy charakterystyczne niewielki zasięg geograficzny (10 m) duża różnorodność mediów Cel istnienia sieci: łączenie do komputera urządzeń peryferyjnych komunikacja pojedynczego komputera z Internetem, LAN (Local Area Network) - sieć lokalna, najczęściej obejmuje relatywnie małą liczbę komputerów oddalonych od siebie na niewielkie odległości (do kilku km) i znajdujących się na tym samym terenie działu, przedsiębiorstwa, uczelni, Technologie stosowane w sieciach lokalnych rozwiązanie oparte na przewodach (kable miedziane, światłowody) komunikacja radiowa (bezprzewodowe)

17 MAN (Metropolitan Area Network) - sieć miejska, łączy oddzielne sieci LAN na przestrzeni jednego miasta. Technologia sieci MAN - połączenia światłowodowe do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN. WAN (Wide Area Network) - sieć rozległa łącząca ze sobą sieci MAN na terenie jednego kraju. Cechy WAN łączenie ze sobą urządzeń rozmieszczonych na dużych obszarach geograficznych: kraju, w celu zestawienia łącza między dwoma miejscami korzystanie z usług operatorów telekomunikacyjnych, Sieć PIONIER - ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nauk obliczeniowych, informatyki, telekomunikacji, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana ze środków KBN, łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych. Długość 5220 km Czas inwestycji

18 INTERNET Internet international - międzynarodowa; network - sieć, inter - między, net - sieć; ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol). dostarczanie lub wykorzystanie usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze. przyłączenie komputera do Internetu wykorzystanie technologii, które pozwalają mu komunikować się z pobliską bramką posiadającą stałe połączenie z innymi systemami w Internecie. typowe rozwiązania linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową) bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi). komunikowanie się z innymi systemami przez protokoły z rodziny TCP/IP, wykorzystując oprogramowanie klienckie pozwalające na praktyczne wykorzystanie usług

19 Komunikacja Komunikacja Wertykalna horyzontalna każdy poziom komunikuje się z poziomem podrzędnym i nadrzędnym w określonym języku porozumiewania każdy poziom ma ściśle określone zadania każdy poziom jest wymienialny można stary obiekt zastąpić nowym, jeśli zna zasady komunikacji Komunikacja wirtualna Naukowcy - w języku matematyki Tłumacze w wspólnym języku tłumaczenia Urzędy pocztowe międzynarodowe standardy pocztowe Komunikacja fizyczna przedsiębiorstwo transportowe wspólny język zasady ruchu x 2 dx ay sinαdy Elementy sieci obiekty wymieniające się informacją - komputery metoda komunikacji między elementami przewodowe lub bezprzewodowe media transmisji, urządzenia transmisyjne określone zasady komunikacji sieciowe protokoły transmisji wbudowane w systemy operacyjne lub w urządzenia

20 Protokoły komunikacyjne Protokoły komunikacyjne - zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych (użytkownik zwykle nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia) Przesyłana informacja może być porcjowana (pakiety) protokół musi umieć odtworzyć informację w postaci pierwotnej Etapy protokołu komunikacyjnego procedura powitalna- przesłanie wzajemnej podstawowej informacji o łączących się urządzeniach, ich adresie, szybkości i rodzaju transmisji itd. właściwy przekaz danych procedura analizy poprawności przekazu - żądanie powtórzenia transmisji lub powrot do procedury powitalnej przesyłanie danych w sieci komputerowej - rozdzielenie kilku "etapów", warstw. warstwy - poszczególne funkcje spełniane przez sieć. Model OSI - najbardziej powszechny sposób organizacji warstw komunikacji sieciowej

21 Pakiet danych Pakiet podstawowa jednostka informacji w sieciach telekomunikacyjnych nagłówek (nagłówek - informacje wymagane do przesłania pakietu od nadawcy do odbiorcy) ID odbiorcy adres MAC stacji docelowej ID nadawcy adres MAC stacji źródłowej, obszar danych ( informacje, które mają zostać przesłane za pomocą pakietu) adres Zawartość listu Komutacja pakietów - transmisja strumienia danych podzielonego na kawałki (pakiety)) i wysyłanie ich za pomocą łączy komunikacyjnych pomiędzy węzłami sieci. Każdy pakiet osobne trasowanie - może podążać do celu ścieżką niezależną od wcześniejszych pakietów odporność na uszkodzenia sieci (omijanie uszkodzonych) możliwość docierania pakietów w przypadkowej kolejności opóźnienia związane z buforowaniem pakietów w routerach duża przepustowość efektywna sieci możliwość jednoczesnego połączenia z wieloma nadawcami naraz

22 Model odniesienia OSI Model referencyjny OSI - standard opisujący działanie sieci w oparciu o 7-warstwowy model, opisuje funkcje potrzebne do obsługi połączeń (łączności) systemów otwartych International Organization of Standarization (ISO) Norma OSI/ISO/IS/ Reference Model of Open System Interconnection cele przyjęcia modelu: opisanie modelowej architektury sieci umożliwienie komunikacji pomiędzy różnymi systemami stworzenie ogólnych zasady dla sposobów: przesyłania danych, ich kodowania i interpretacji, kontroli poprawności transmisji

23 OSI Model dane warstwa funkcje warstwy hostu Dane 7. Aplikacji realizacja usług sieciowego SO 6. Prezentacji szyfrowanie, kompresja, dekompresja 5. Sesji zarządzanie transmisją danych Segment 4. Transportu realizacja transmisji warstwy mediów Pakiet 3.Sieci metody komunikacji między sieciami LAN Ramka 2. Łącza danych odbieranie i nadawanie ramek danych Bit 1. Fizyczna przesyłanie i odbieranie binarnych strumieni danych

24 Logiczny i faktyczny przebieg komunikacji warstwowej Komputer A Komputer B przebieg logiczny przebieg faktyczny

25 Protokół TCP/IP Model OSI Model TCP/IP Model TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych, stworzony w latach 70. XX wieku w DARPA dla Internetu. Aplikacji Prezentacji Sesji Transportowa Sieciowa Łącza danych Fizyczna Aplikacji Transportowa Sieciowa Dostępu do sieci Warstwa dostępu do sieci przekazywanie danych przez fizyczne połączenia między urządzeniami sieciowymi (karty sieciowe lub modemy) warstwa aplikacji aplikacje: serwer WWW, przeglądarki, gotowe protokoły stosowane przez aplikacje do przesyłania informacji w sieci warstwa transportowa zapewnienie pewności przesyłania danych oraz kierowanie właściwych informacji do odpowiednich aplikacji warstwa sieciowa przetwarzanie pakietów posiadających adresy IP, ustalanie odpowiedniej drogi do docelowego komputera w sieci (routery, kierowanie ruchem w Internecie trasowanie)

26 Kanał komunikacji Kanał komunikacji - połączenie pozwalające na komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Każdy przekaz jest wysyłany przez nadawcę oraz odbierany przez adresata wiadomości. kanał komunikacyjny - fizyczne medium, np. powietrze, miedziany przewód, światłowód komunikacja dwustronna - tylko w jedną stronę na raz (Halfduplex TDD) komunikacja dwustronna - równoczesny przekaz informacji w tym samym czasie w obu kierunkach (Fullduplex FDD)

27 Media transmisji w sieci komputerowej Medium transmisyjne - nośnik używany do transmisji sygnałów w sieci od nadawcy do odbiorcy, służy do przesyłania sygnałów na odległość. Negatywne zjawiska występujące podczas propagacji na odległość: opóźnienia tłumienia zniekształcenia Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium: szybkość transmisji danych, przepustowość tłumienność, maksymalna odległość między węzłami podatność na zewnętrzne źródła interferencji i przechwycenia sygnału łatwość eksploatacji koszt Podstawowa klasyfikacja mediów transmisji przewodowe kable, światłowody bezprzewodowe fale elektromagnetyczne

28 Media przewodowe skrętka nieekranowana (UTP unshielded twisted pair) przewodnik miedziany drut przepustowość Kategoria 1,2 do 4 Mb/s Kategoria 3 10 lub 16 Mb/s Kategoria 4 do 20 Mb/s Kategoria 5 do100 Mb/s Kategoria 5+ - do 1 Gb/s maksymalny zasięg kabel miedziany medium silnie tłumiące, 100 m podatność na przechwytywanie sygnału bardzo wysoka, prostota podsłuchu fal emitowanych przez kabel łatwość eksploatacji- łatwe w ułożeniu i rekonfiguracji koszty tanie medium, koszt zależy od kategorii skrętka ekranowana (STP shielded twisted pair) przewodnik miedziany drut przepustowość do 500 Mb/s, praktycznie do 16 Mb/s maksymalny zasięg 100 m podatność na przechwytywanie sygnału dzięki zastosowaniu metalowego izolatora mniejsza podatność niż skrętki nieekranowanej łatwość eksploatacji- łatwe medium koszty droższe niż UTP zastosowanie sieci lokalne LAN

29 Media przewodowe światłowód (fiber optic cable) kabel koncentryczny (coaxial cable) pair) przewodnik miedziany drut przepustowość od 1 Mb/s do 1Gb/s, najczęściej 10Mb/s maksymalny zasięg kilka km podatność na przechwytywanie sygnału obniżona w stosunku do nieekranowanej skrętki łatwość eksploatacji- stopień trudności ułożenia większy niż dla skrętek UPT i SPT ze względu na stosowane złączki kabli koszty zależy od standardu dla RG8 i RG11 wyższy niż dla UPT i SPT kategorii 5 zastosowanie sieci lokalne LAN Przewodnik szklane lub plastikowe włókno o średnicy 62,5 do 125 µm przepustowość od 100 Mb/s do 100 Gb/s, maksymalny zasięg dziesiątki do setek km podatność na przechwytywanie sygnału odporne na zakłócenia elektromagnetyczne łatwość eksploatacji- bardzo wysoki stopień trudności ułożenia koszty najdroższe z mediów przewodowych, wysoki koszt osprzętu Zastosowanie sieci lokalne LAN - połączenie elementów leżących w znacznych odległościach od siebie, połączenia różnych LAN w sieć MAN,

30 Media bezprzewodowe fale elektromagnetyczne Sposoby nadawania fal radiowych Nadawanie dookólne emisja sygnału we wszystkie strony Nadawanie kierunkowe (punkt-punkt) emisja sygnału w określonym kierunku Zależność zasięgu emisji i zdolności pokonywania przeszkód od mocy nadajnika

31 Cechy sieci bezprzewodowych przepustowość od 1 do 108 Mb/s maksymalny zasięg zależy od średnicy anteny i mocy nadajnika, anteny muszą się widzieć, do 30 m w pomieszczeniu, 120 m otwarta przestrzeń podatność na przechwytywanie sygnału przechwycenie sygnału łatwe, konieczność szyfrowania łatwość eksploatacji - wymagane precyzyjne ustawienie anten koszty zależy od mocy instalowanych urządzeń, do kilkuset metrów stosunkowo niedrogie, nie ma konieczności stosowania okablowania Zalety przenośność, mobilność szybkość i łatwość instalacji nie trzeba kłaść Wady przewodów poziom bezpieczeństwa niższy od elastyczność możliwość budowy sieci rozwiązań przewodowych (łatwość tam, gdzie nie można stosować podsłuchu, nieautoryzowanego dostępu) okablowania konieczność szyfrowania skalowalność - szybka rozbudowa i wysoka podatność na zakłócenia modyfikacja struktury sieci niższa prędkość przesyłu danych (do zasięg od kilku metrów (w budynkach) do czasu standardu n) kilkudziesięciu kilometrów duże rozpraszanie energii długoterminowa redukcja kosztów częsta niekompatybilność rozwiązań możliwość łączenia z siecią przewodową różnych producentów LAN - Internet

32 Karta sieciowa Karta sieciowa (NIC - Network Interface Card) - przekształcanie pakietów danych w sygnały elektryczne, które są przesyłane w sieci komputerowej transmisji i odbieranie sygnałów zgodnie z zasadami określonymi przez protokoły sieciowe Każda karta NIC posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny MAC,, przyporządkowany przez producenta, umieszczony na stałe w jej pamięci. Karta sieciowa - przystosowanie do pracy tylko w jednym standardzie. Przesyłanie danych uzgodnienia parametrów transmisji pomiędzy stacjami (np. prędkość, rozmiar pakietów). przekształcenie danych w sygnały elektryczne, kodowane, kompresowane i wysyłanie do odbiorcy deszyfracja i dekompresja przez kartę odbiorcy

33 Koncentrator Koncentrator (hub) urządzenie łączące wiele urządzeń sieciowych w sieci komputerowej o topologii gwiazdy. Koncentrator przenosi sygnał z portu wejściowego bit po bicie bez analizowania adresu w nagłówku sygnału na wszystkie porty wyjściowe lub do określonego portu. Koncentrator podłączany jest do routera jako rozgałęziacz, do niego zaś dopiero podłączane są pozostałe urządzenia sieciowe: komputery pełniące rolę stacji roboczych, serwerów, drukarki sieciowe i inne Koncentrator pierwsza warstwa modelu OSI - fizyczna Przełącznik (Switch) Przełącznik - urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej, zadanie-przekazywanie ramek między segmentami, na wejściu swojego portu analizuje MAC- adres wiadomości i przekazuje wiadomość do konkretnego portu, do którego podłączony jest adresat Bardziej optymalna transmisja danych w segmencie zapewnienie osobnego kanału nadawczo-odbiorczego odbiorczego dla połączonych w pary urządzeń bez wzajemnych kolizji Switch druga warstwa modelu OSI- łącze danych

34 Router Router trzecia warstwa modelu OSI - sieciowa Router (ruter, trasownik) urządzenie sieciowe pełniące rolę węzła komunikacyjnego, służącego do rozdzielenia sygnału i rozgałęzienia połączeń sieciowych pomiędzy sieciami lokalnymi Proces kierowania ruchem - trasowanie, routing lub rutowanie. Dobór trasy przez Router odczytanie adresu wiadomości Jeżeli adres odbiorcy ten sam LAN nic nie wykonuje jeżeli adres odbiorcy inny LAN - przejrzenie bazy danych: lokalizacja innych LAN, możliwe trasy dotarcia, koszt trasy wybór optymalnej trasy i nadanie wiadomości Periodyczna aktualizacja tablic trasowania

35 Technologie budowy sieci Technologia standard określający sposób przesyłania informacji w dowolnej topologii Technologie przewodowe: Ethernet TokenRing ATM XDLS Technologie bezprzewodowe Bluetooth WiFi WiMAX IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) organizacja typu non-profit skupiająca profesjonalistów (1963 r) podstawowe zadanie ustalanie standardów konstrukcji, pomiarów itp. dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych

36 Ethernet Standard IEEE Ethernet - standardy wykorzystywane w budowie lokalnych sieci komputerowych medium transmisyjne kable miedziane i światłowody, przepustowość od 10 Mb/s do 10Gb/s) specyfikacja sygnałów przesyłanych kablami format ramek Topologia fizyczna: magistrala, gwiazda protokół łączy danych - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - węzły podłączone do wspólnego medium, wysyłające i odbierające specjalne komunikaty (ramki) - ze śledzeniem stanu dostępności medium transmisyjnego i wykrywaniem kolizji wszystkie węzły posiadają unikalny adres MAC r Robert Metcalf (Xerox PARC- ośrodek badawczy Xerox) najpopularniejszy standard w sieciach lokalnych

37 Przekazywanie tokenu Token Passing metoda dostępu do łącza danych

38 Token Ring Standard IEEE Token ring - metoda tworzenia sieci LAN, stacje robocze podłącza się bezpośrednio do urządzeń MAU (Multistation Access Unit), połączone ze sobą tak, by tworzyły jeden duży pierścień. medium transmisyjne kabel, światłowód szybkość przesyłania informacji - 4 lub 16 Mb/s. topologia fizyczna: gwiazda (koncentrator MAU) Protokół łączy danych Token Passing przekazywanie żetonu - zapobieganie wzajemnemu zakłócaniu się przesyłanych wiadomości, gwarancja, w danej chwili tylko jedna stacja może nadawać dane. lata 70 XX w. firma IBM

39 FDDI FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - standard transmisji danych oparty na technologii światłowodowej. medium fizyczne transmisyjne - światłowód przepustowość Mb/s. Topologia fizyczna - podwójny pierścień (transmisja z użyciem jednego pierścienia, w przypadku uszkodzenia pierścienia stacje robocze automatycznie się rekonfigurują i zawracają dane do drugiego pierścienia, przez co inne stacje nie zauważają zaistniałej awarii) Protokół łączy danych: Token Passing zastosowanie - w sieciach szkieletowych lub LAN (uniwersyteckie), możliwość połączenia ok. 500 urządzeń rozrzuconych na przestrzeni nawet 100 km.

40 Topologia sieci bezprzewodowych IBSS (Independent Basic Service Set) - sieć niezależna, każda stacja nadawczo-odbiorcza odbiorcza ten sam priorytet, a komunikacja między poszczególnymi jednostkami podsieci następuje bezpośrednio, bez udziału dodatkowych urządzeń aktywnych kierujących ruchem Elementy niezbędne do korzystania z sieci IBSS: radiowa kartę sieciowa, instalacja odpowiednich sterowników maksymalna odległość między poszczególnymi stacjami wynosi od 30 m do 60 m każda stacja przynależąca do danej podsieci ma ustawiony ten sam identyfikator - identyfikator domeny (Wireless Domain ID)... BSS (Basic Service Set) - sieć zależna, zastosowanie Access Point, punkt dostępu, AP) - wzmacnianie i regeneracja odebranego sygnału oraz kierowanie ruchem w LAN-ie. Stacje robocze należące do danej podsieci nie komunikują się bezpośrednio ze sobą, lecz za pośrednictwem AP. Cechy rozwiązania: możliwość połączenia z przewodową siecią LAN, zwiększenie zasięgu sieci, spadek prędkości transmisji. (wzrost odległości pomiędzy jednostkami nadawczymi, wzrost ilości danych dodatkowych: mechanizm kontroli dostępu, synchronizacja Maksymalna ilość komputerów obsługiwanych jednocześnie przez AP - określona przez producenta i w granicach kilkudziesięciu urządzeń

41 ESS (Extended Service Set) - sieć złożona, połączenie ze sobą, co najmniej dwóch podsieci BSS. Połączenie za pomocą okablowania AP - umożliwienie komunikacji stacjom bezprzewodowym z tradycyjną siecią LAN oraz z jednostkami znajdującymi się w innych podsieciach bezprzewodowych Przy nakładaniu się na siebie sygnałów z poszczególnych podsieci możliwość poruszanie się po całej sieci ESS - roaming przekazywanie klientów po wyjściu ze strefy zarządzanej przez jeden AP kolejnemu znajdującemu się akurat w zasięgu transmisji. Łączenie podsieci WLAN anteny dookolnych i kierunkowych (odległości do 30 km) punkty rozszerzające (AP komunikacja z innymi AP bezprzewodowa) Access Point (punkt dostępu) urządzenie zapewniające stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego (most łączący sieć bezprzewodową z siecią przewodową) Access point - minimum dwa interfejsy: jeden - interfejs bezprzewodowy drugi służący połączeniu AP z siecią przewodową. Komunikowanie się punktów dostępowych ze sobą - umożliwienie budowy rozległych sieci bezprzewodowych

42 Media bezprzewodowe Zakres częstotliwości fal radiowych wykorzystywany w nie podlega koncesjonowaniu, bez żadnych zezwoleń można instalować sieci tego typu grupa standardów IEEE dotyczących sieci bezprzewodowych sporządzonych przez grupę 11 z IEEE podstawa certyfikatów WiFi b (1999) częstotliwość 2,4 GHz (14 kanałów) zakres 46m (pomieszczenia), 96m (wolna przestrzeń, widoczność optyczna anten), przepustowość do 11 Mb/s a (standard 1999, urządzenia 2001) częstotliwość 5 GHz (12 kanałów niezachodzących na siebie, 4 kanały pomieszczenia, 8 kanałów otwarta przestrzeń point to point), przepustowość do 54 Mb/s, większy pobór mocy, problemy z zasięgiem w porównaniu do b g (2003) - częstotliwość 2,4 GHz, przepustowość do 54 Mb/s n (2004 zakończenie ) częstotliwość 2,4 GHz, przepustowość 100 Mb/s (250 Mb/s), zakres 110m (otwarta przestrzeń) - technologia Multiple Input Multiple Output (MIMO) wykorzystująca wiele anten do nadawania/odbioru sygnału, i (2004) standard odpowiadający za bezpieczeństwo, rozszerzenie bezpieczeństwa z użyciem szyfrowania i uwierzytelnienia (WPA2 128 bitowe klucze)

43 Media bezprzewodowe mikrofale - WiFi Wi-Fi (Wireless Fidelity) zestaw standardów opartych na komunikacji radiowej stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. zastosowanie budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na technologii bezprzewodowej radiowej, budowa rozległych sieci komputerowych internetowych WAN częstotliwość - od 2400 do 2495 MHz i 5000 MHz (darmowe), najczęściej standard g przepustowość do 108 Mb/s zasięg kilkaset metrów Hotspot - otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi) Możliwe zagrożenia sieci bezprzewodowych: próby włamań do sieci, uruchamianie przez użytkowników nieautoryzowanych punktów dostępowych,

44 Media bezprzewodowe mikrofale - WiMAX WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) bezprzewodowa transmisji danych oparta na standardach IEEE i ETSI HiperMAN dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na dużych obszarach. IEEE (2001) - częstotliwości od 10 do 66 GHz (wady - wymaganie bezpośredniego pole widzenia (LOS - Line of Sight), koszt opłacenia dużego pasma częstotliwości) IEEE a,b, c (2003) - częstotliwości od 2 do 11 GHz (zaleta brak wymagania bezpośrednie pole widzenia (NLOS)) IEEE d (2004) - dopełnienie standardu a. separacja antenowa oraz podział na podkanały (brak dostępu mobilnego) IEEE e (2007) - najnowszy standard, częstotliwość - <6 GHz, przepustowość 15 Mb/s, mobilny 3 km od nadajnika, prędkość 60 km/h)

45 Media bezprzewodowe mikrofale - WiMAX zastosowanie budowa miejskich sieci komputerowych zapewnienie dostępu do sieci Internetu w urządzeniach stacjonarnych, w miejscach z brakiem możliwości świadczenia tej usługi w sposób przewodowy w zakresie usług dla urządzeń mobilnych przegrywa z HSDA (Filipiny, Korea, Europa Irlandia) częstotliwość - od 2 do 11 GHz (od 2003) przepustowość do 75 Mb/s (spadek szybkości wraz ze wzrostem odległości od nadajnika) zasięg odbiornik od nadajnika w odległości 10 km 30 km warunki (LoS), km (warunki NLoS)

46 Historia Internetu zainstalowanie węzłów sieci ARPANET na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), a wkrótce na trzech następnych uniwersytetach 1983 protokoły TCP/IP jako standard 1989 porzucenie projektu ARPANET, przejęcie Internetu przez środowisko naukowe marzec 1989 złożenie przez Tima Berners-Lee oraz Robert Cailliau projektu stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, o nazwie World Wide Web - cel ułatwienie pracy w CERNIE-ie. grudzień 1990 r - Tim Berners-Lee stworzenie podstawy HTML i pierwszej strony internetowej 1991 cofnięcie przez NSF zakazu używania Internetu do celów komercyjnych 1992 pierwsza przeglądarka Mosaic 1994 założenie i powstanie Netscape Communications Corporation Netscape Navigator udostępniania stron WWW innym użytkownikom możliwość przesyłania danych bezpiecznym połączeniem szyfrowanym

47 Usługi w Internecie Dostawca usługi Internetu (ISP Internet Service Provider) - łącze do Internetu: przeglądanie stron internetowych WWW; transfer plików FTP, P2P; dostęp do poczty elektronicznej; udział w grupach dyskusyjnych Usenetu hosting stron internetowych WWW lub serwerów internetowych FTP; dodatkowe usługi rozmowy tekstowe w czasie rzeczywistym (IRC) komunikatory internetowe (np. Gadu-Gadu, ICQ, Jabber, Skype, Tlen) telefonia internetowa (VoIP) bankowość elektroniczna radio internetowe sklepy internetowe aukcje internetowe telewizja internetowa telekonferencje faksowanie giełda internetowa gry online Internet i World Wide Web (WWW) nie synonimy Internet - sieć komputerowa (wiele połączonych ze sobą komputerów) warstwa sieciowa (TCP/IP) WWW - jedno z dóbr dostępnych przy pomocy Internetu warstwa aplikacji (HTTP)

48 Serwer WWW serwer internetowy dwa pojęcia: host - komputer podłączony do sieci, realizujący określone usługi specjalizowane oprogramowanie uruchomione na serwerze, np. serwery: HTTP, SMTP, DNS, FTP i wiele innych Serwer WWW - program działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu HTTP. łączy się z nim przeglądarka internetowa, by załadować wskazaną przez użytkownika stronę WWW. Apache - otwarty serwer HTTP dla różnych platform systemowych (UNIX, GNU/Linux, BSD, Microsoft Windows) IIS (Internet Information Services) - zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows Aplikacja webowa - program pracujący na maszynie podłączonej do sieci (serwerze) i komunikujący się z użytkownikiem za pomocą przeglądarki internetowej Cecha charakterystyczna - interakcja z użytkownikiem. pomiędzy aplikacją webową a przeglądarką pośredniczy serwer WWW. do przygotowania aplikacji używa się różnych mechanizmów (np. CGI, ASP) i języków (np. PHP, JSP), także serwerów aplikacji. mechanizm prezentacji danych w przeglądarce - cienki klient. Aplikacje webowe: Wikipedia z mechanizmem edycji treści encyklopedii serwis aukcyjny Allegro księgarnia internetowa Merlin.

49 Portal internetowy Portal internetowy internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. Cel - zachęcenie użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www (brama do Internetu) informacje przedmiot zainteresowania szerokiego grona odbiorców: dział aktualnych wiadomości, prognoza pogody, katalog stron WWW, czat, forum dyskusyjne wyszukiwarki internetowe darmowe konta poczty elektronicznej, miejsce na strony WWW dla zarejestrowanych użytkowników dostęp do dodatkowych usług Polskie portale Onet.pl Wirtualna Polska Interia.pl O2.pl Portale na świecie Yahoo Seznam.cz AOL

50 Wzrost ilości internatów od 1995 do 2009

51

52 UE 27

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014

Sieci komputerowe. Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014 Sieci komputerowe Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014 Trochę historii 1969 powstaje sieć ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ~1990 CERN początki

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Temat: Sieci komputerowe.

Temat: Sieci komputerowe. Temat: Sieci komputerowe. 1. Sieć to zespół komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany informacji. 2. Rodzaje sieci (ze względu na sposób komunikacji) a) sieci kablowe b) sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 7 -

Technologie informacyjne - wykład 7 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 7 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Wykład: LAN, MAN, WAN, intranet, extranet, topologie sieciowe: szyna, gwizada, pierścień, rodzaje przewodów sieciowych: BNC, koncentryczny, skrętka, UTP, STP, światłowód,

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki Sieci komputerowe

Podstawy informatyki Sieci komputerowe Podstawy informatyki Sieci komputerowe dr inż. Adam Klimowicz Sieć komputerowa SIEĆ KOMPUTEROWA to zbiór urządzeń komputerowych połączonych ze sobą za pomocą medium transmisyjnego w taki sposób aby możliwa

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci komputerowej. Topologie fizyczne. Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus)

Topologia sieci komputerowej. Topologie fizyczne. Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus) Topologia sieci komputerowej Topologia sieci komputerowej model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej

Bardziej szczegółowo

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci.

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie między-sieć) ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. Historia internetu Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie

16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie Rozdział 16 t Wprowadzenie do sieci komputerowych Transmisja typu klient-serwer wykorzystywana jest także w przypadku wielu usług w internecie. Dotyczy to na przykład stron WWW umieszczanych na serwerach

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2014/2015 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Witryny i aplikacje internetowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Witryny

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

2. Topologie sieci komputerowych

2. Topologie sieci komputerowych 1. Uczeń: Uczeń: 2. Topologie sieci komputerowych a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje topologii sieci komputerowych, zna ich szczegółową charakterystykę, wie, jakie zastosowanie ma każda z topologii.

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe ABC sieci - podstawowe pojęcia Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Ewa Burnecka ver. 0.1 p.1/28 Struktura sieci FDDI

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Usługi w sieciach informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Rodzaje sieci LAN Lokalna Sieć Komputerowa MAN Metropolitalna Sieć Komputerowa WAN Rozległa

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna.

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Dlaczego komputery łączy się w sieć? Komputery łączy się w sieć przede wszystkim w celu wymiany danych. Sieć umożliwia udostępnianie

Bardziej szczegółowo

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Sieci komputerowe charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Definicja sieci komputerowej. Sieć jest to zespół urządzeń transmisyjnych (karta sieciowa, koncentrator,

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe E13

Sieci komputerowe E13 Sieci komputerowe E13 Model OSI model odniesienia łączenia systemów otwartych standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Podział, retransmisja łączenie pakietów, porty Routery, Adresy logiczne:

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi mgr inż. Krzysztof Szałajko Sieć komputerowa Zbiór urządzeń połączonych ze sobą za pomocą mediów transmisyjnych, umożliwiająca komunikowanie się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: Media transmisyjne: Kategorie skrętek miedzianych:

SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: Media transmisyjne: Kategorie skrętek miedzianych: SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: sieć lokalna LAN Local Area Network sieci metropolitarne MAN Metropolitan Area Network sieci rozległe WAN Wide Area Network. Media transmisyjne: 1. Skrętka nieekranowana (UTP

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Systemy operacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. http://wazniak.mimuw.edu.pl/ D.E. Comer Sieci komputerowe i intersieci WNT, 2003. http://pl.wikipedia.org/wiki

Sieci komputerowe. http://wazniak.mimuw.edu.pl/ D.E. Comer Sieci komputerowe i intersieci WNT, 2003. http://pl.wikipedia.org/wiki Sieci komputerowe http://wazniak.mimuw.edu.pl/ D.E. Comer Sieci komputerowe i intersieci WNT, 2003. http://pl.wikipedia.org/wiki Sieci - początki Lata 60e XX w. ARPANET - połączenie uniwersytetów oraz

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci lokalnych

Topologie sieci lokalnych Topologie sieci lokalnych Topologia sieci określa fizyczny układ sieci: rozmieszczenie jej elementów oraz połączenia między nimi oraz stosowane przez stacje robocze (węzły sieci) metody odczytywania i

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel.

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. - system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. Standard IEEE 802.3 określa podobny typ sieci, ale różniący się formatem

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Sieci LAN. - klient-serwer, - sieci typy peer-to-peer.

Sieci LAN. - klient-serwer, - sieci typy peer-to-peer. Celem tego artykułu jest zapoznanie z popularnymi topologiami sieci lokalnych (LAN). Sieć komputerowa powstaje wtedy, gdy dwa komputery połączymy ze sobą. Takie połączenie nie wymaga specjalnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe powtórzenie wiadomości

Systemy operacyjne i sieci komputerowe powtórzenie wiadomości Systemy operacyjne i sieci komputerowe powtórzenie wiadomości 1. Rodzaje sieci ze względu na sposób dostępu do zasobów a. Klient-serwer sieć, w której znajduje się jeden centralny serwer udostępniający

Bardziej szczegółowo

Sieci bazujące na SERWERZE - centralne - tylko serwer oferuje usługi - bezpieczeństwo danych - dane i programy są fizycznie na serwerze

Sieci bazujące na SERWERZE - centralne - tylko serwer oferuje usługi - bezpieczeństwo danych - dane i programy są fizycznie na serwerze RODZAJE SIECI WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW i ZARZĄDZANIA BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Sieci bazujące na SERWERZE - centralne - tylko serwer oferuje usługi - bezpieczeństwo danych - dane i programy są fizycznie na

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa to zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie

Sieć komputerowa to zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie UTK Sieć komputerowa to zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania www

Wprowadzenie do programowania www Wprowadzenie do programowania www Niezbędne elementy klient kontra programista Internet Przeglądarka Wyszukiwarka Szybki Internet Hosting Domena Program graficzny (projekt) Klient FTP Edytor HTML CMS Przeglądarki

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Aby komputery połączone w sieć mogły się ze sobą komunikować, muszą korzystać ze wspólnego języka, czyli tak zwanego protokołu. Protokół stanowi zestaw zasad i standardów, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk

Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk Podstawowe pojęcia: Sieć komputerowa Internet Modem Przeglądarka internetowa Strona internetowa Wyszukiwarka internetowa Adres internetowy

Bardziej szczegółowo

z paska narzędzi lub z polecenia Capture

z paska narzędzi lub z polecenia Capture Rodzaje testów i pomiarów pasywnych 40 ZAGADNIENIA Na czym polegają pomiary pasywne sieci? Jak przy pomocy sniffera przechwycić dane przesyłane w sieci? W jaki sposób analizować dane przechwycone przez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Opracował: Adam Nazimek 1 Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa - jest to zespół urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Jeśli dane przenosimy między dwoma komputerami, które znajdują się stosunkowo blisko siebie, lepiej jest połączyć je odpowiednim kablem.

Jeśli dane przenosimy między dwoma komputerami, które znajdują się stosunkowo blisko siebie, lepiej jest połączyć je odpowiednim kablem. Jeśli dane przenosimy między dwoma komputerami, które znajdują się stosunkowo blisko siebie, lepiej jest połączyć je odpowiednim kablem. W ten sposób powstanie najprostsza sieć komputerowa. Taką sieć tworzą

Bardziej szczegółowo

Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C#

Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C# Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C# Prelegenci: Michał Cywiński i Kamil Frankowicz kamil@vgeek.pl @fumfel www.vgeek.pl mcywinski@hotmail.com @mcywinskipl www.michal-cywinski.pl

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej możliwości podsłuchiwania/przechwytywania ruchu sieciowego pakiet dsniff demonstracja kilku narzędzi z pakietu dsniff metody przeciwdziałania Podsłuchiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo