PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2 SPIS TREŚCI Wstęp Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze Wdrożeniowe modele chmury obliczeniowej... 8 Chmura Publiczna... 8 Chmura Prywatna Chmura Społecznościowa Chmura Hybrydowa Usługowe modele chmury obliczeniowej Infrastruktura jako usługa (IAAS) Platforma jako usługa (PaaS) Oprogramowania jako usługa (SaaS) Korzyści z wykorzystania Chmury Obliczeniowej w Administracji Publicznej Zagrożenia i Problemy Zagrożenia Ocena własnych możliwości Planowanie Chmury Obliczeniowej w Administracji Publicznej Faza Strategii Faza Planowania Faza Wdrażania Chmura Obliczeniowa Technologie Wirtualizacja Architektura zorientowana na usługi (SOA, Service-Oriented Architecture) Przetwarzanie sieciowe Infrastruktura dostępna na żądanie Architektura Chmury Obliczeniowej Front End Back End Najlepsze rozwiązania praktyczne BUŁGARIA NIEMCY GRECJA POLSKA HISZPANIA WNIOSKI... 61

3 Wstęp Praca administracji publicznej na wszystkich poziomach poddana jest presji poprawy usług dla obywateli poprzez intensywne wykorzystanie technologii informacyjnych (IT), lecz także zracjonalizowanie i zmniejszenie ponoszonych kosztów tych technologii. Europejski plan działań dla e-administracji tak określa wyzwania stojące przed sektorem publicznym: Wzmacnianie obywateli i przedsiębiorstw poprzez e-administrację, w pełni dostosowaną do potrzeb użytkowników i opracowaną we współpracy z osobami trzecimi, jak również zwiększenie dostępności do informacji publicznej, zwiększenie przejrzystości oraz skutecznych środków aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji politycznych. Ułatwienie mobilności na jednolitym rynku poprzez wykorzystanie dogodnych usług e-administracji. Uproszczenia zakładania przedsiębiorstw, realizacji studiów, wykonywania pracy i ułatwiania życia emerytów w Unii Europejskiej. Wydajność i efektywność, jako wynik ciągłego wysiłku, korzystającego z usług e- administracji dla zmniejszenia obciążeń administracyjnych, poprawy procesów organizacyjnych i promowania zrównoważonej niskoemisyjnej i niskowęglowej gospodarki. Realizacja priorytetów poprzez ustanowienie odpowiednich podstawowych warunków oraz wymagań prawnych i technicznych. Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem, które może sprostać takim wyzwaniom jest wykorzystanie Chmury Obliczeniowej. Technologia Chmury Obliczeniowej nie jest nowa, ale koncepcja jej wykorzystania jest użyteczna także dla administracji publicznej. Chmura Obliczeniowa zapewnia elastyczną podstawę dla klientów celem realizacji różnych rodzajów inwestycji biznesowych bez własnych środków informatycznych. Publiczne i prywatne organizacje administracyjne zgodnie wykorzystują to rozwiązanie przy opracowaniu nowych projektów. Są one oparte na koncepcjach, takich jak: płać za to, z czego korzystasz (ang. payas-you-go), jednoczesna obsługa wielu podmiotów (ang. multi-tenancy), pojedynczy punkt kontaktowy dla zamówień IT (w sensie rozwiązań rynkowych) oraz dostarczanie zorientowanych na zamówienia usług i zasobów. Dostawcy Usług w Chmurze (ang. Cloud services providers (CSP)) rozszerzają swoją ofertę w kierunku wymagań i potrzeb administracji publicznej, obejmującą również ochronę prawną danych. Spełnia to wymogi przewidziane w planie działania na rzecz e-administracji na lata , a także wymagania organów administracji publicznej i prywatnej.

4 Poradnik ten został przygotowany dla osób początkujących w celu pomocy w zrozumieniu podstawowych i zaawansowanych pojęć, związanych z Chmurą Obliczeniową. Podręcznik dostarcza wiedzy na temat koncepcji Chmury Obliczeniowej i przedstawia najlepsze praktyki wykorzystane w krajach europejskich, zebrane w ramach europejskiego projektu SmartPA.

5 1. Chmura Obliczeniowa przegląd Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze Chmura Obliczeniowa to nowy termin w dziedzinie IT. Odnosi się do modelu dostępu do danych, ich przechowywania i przetwarzania. Chmura Obliczeniowa łączy technologie, usługi i aplikacje w samoobsługowe narzędzie dostępne przez Internet (Rys. 1). Przetwarzanie w Chmurze odnosi się do pozyskiwania informacji od użytkownika i wirtualizacji, wyobrażonej jako połączony i dzielący się zasobami system. Rys. 1: Ogólna struktura Chmury obliczeniowej Jedna z ogólnych definicji chmury obliczeniowej stwierdza, że chmura obliczeniowa odnosi się do aplikacji i usług, które działają w sieci rozproszonej, wykorzystując wirtualne zasoby i są one dostępne za pomocą standartowych protokołów Internetu oraz komunikacji sieciowej. Podkreśla się, że zasoby chmury są nieograniczone i wirtualne, a sprzęt komputerowy, na którym działa oprogramowanie jest oddzielony od użytkownika.

6 Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) podaje następującą definicję chmury obliczeniowej: Chmura obliczeniowa to model umożliwiający powszechny, wygodny dostęp sieciowy na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów sieci (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji i usług), które mogą być szybko dostarczane lub uwalniane przy minimalnym wysiłku zarządzania lub interakcji ze strony dostawcy usługi. Na podstawie powyższych definicji można jasno stwierdzić, że głównym założeniem chmury obliczeniowej jest oddzielenie architektury oprogramowania od użytkownika końcowego oraz stały dostęp do aplikacji poprzez połączenie internetowe. Te dwa aspekty chmury obliczeniowej pozwalają na korzystanie z tej samej aplikacji za pomocą różnych typów urządzeń. Chmura zapewnia dostęp do różnorodnych zasobów za pośrednictwem sieci. Klienci nie muszą instalować specjalnego oprogramowania lub infrastruktury sieciowej na swoich urządzeniach. Zamiast tego mogą je "wypożyczać" od dostawców usług chmury. W chmurze obliczeniowej dane są przechowywane w zcentralizowanych serwerach i udostępniane tymczasowo na urządzeniach klientów, takich jak komputery stacjonarne, notebooki lub telefony komórkowe. Taki sposób wykorzystania zasobów jest głównym źródłem niskich kosztów dla użytkowników i główną zaletą chmury obliczeniowej. Pozostałe istotne cechy chmury obliczeniowej określone przez NIST to: Samoobsługa na żądanie użytkownicy mogą korzystać z usług w chmurze, takich jak przechowywanie danych, dokonywanie obliczeń bez interakcji pomiędzy użytkownikiem a dostawcą. Szeroki dostęp do sieci dane w chmurze mogą być udostępnione dla użytkowników urządzeń mobilnych, wszędzie z dowolnego urządzenia, które może być podłączone do sieci, takiego jak laptopy, telefony komórkowe, tablety, komputery stacjonarne. Łączenie zasobów dla zaspokojenia zmieniających się wymagań klienta, który dla dużej ilości zasobów potrzebuje pamięci, przepustowości i pamięci stacjonarnej. Szybka elastyczność zasoby mogą być przyznawane lub uwalniane w zależności od potrzeb użytkownika. Pomiar usług zasoby oferowane przez chmurę mogą być monitorowane i mierzone odpowiednio do rodzaju usługi (np. pamięć operacyjna lub pamięć do przechowywania danych). Dla precyzyjnej definicji chmury obliczeniowej NIST wprowadził podział chmury na modele wdrożeniowe i modele usługowe (Rys. 2).

7 Rys. 2: Modele chmury obliczeniowej według podziału NIST (Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii)

8 2 Wdrożeniowe modele chmury obliczeniowej Najczęstszym sposobem podziału chmury jest podział ze względu na jej umiejscowieniewdrożenie. Model wdrożeniowy pozwala określić przeznaczenie chmury i jej charakter z punktu widzenia jej lokalizacji. Model zdaje się być wyborem pomiędzy możliwością kontroli zasobów IT i efektywnością ekonomiczną chmury. Można wyróżnić cztery modele wdrożeniowe chmury: prywatny, publiczny, hybrydowy oraz społecznościowy (Rys. 3). Fig. 3: Podział chmury obliczeniowej według umiejscowienia-wdrożenia Chmura Publiczna Chmura publiczna znajduje się na zewnątrz, poza przedsiębiorstwem użytkownika (Rys. 3). Zatem użytkownik ma znacznie ograniczony wgląd w infrastrukturę fizyczną i topografię chmury, zwracając uwagę tylko na najważniejsze dla niego cechy chmury. Ten model chmur jest posiadany i wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, które używają go do oferowania innym organizacjom lub klientom indywidualnym szybkiego dostępu do tanich zasobów Internetu. Pracując w chmurze publicznej użytkownicy nie muszą kupować sprzętu, oprogramowania i infrastruktury towarzyszącej, która jest własnością dostawcy i jest przez niego zarządzana. Dostawcą chmury jest inna firma, zwykle oddzielona od klienta,

9 niemająca z nim żadnych powiązań prawnych i biznesowych. W modelu tym klient i dostawca są połączeni za pośrednictwem odpowiednich umów i przepisów prawa, które pozwalają określić sposób ich współpracy. Chmura publiczna udostępnia swoją infrastrukturę generalnie dla każdego. Ten model chmury jest zarządzany i obsługiwany przez organizacje biznesowe, rządowe, akademickie lub kombinację tych organizacji i jest ich własnością. Dostawca takiej chmury zapewnia powszechny dostęp do swoich usług, które mogą być bezpłatne lub rozliczane w oparciu o wykorzystanie zasobów. Infrastruktura chmury istnieje po stronie dostawcy chmury, dając niskie koszty i wielka skalowalność. Jednakże klienci chmury publicznej nie mają kontroli nad zasobami i bezpieczeństwem ich danych. Model chmury publicznej nadaje się najlepiej do rozwijania i testowania aplikacji, gdzie wymagane jest zarządzanie dużymi, chwilowymi obciążeniami aplikacji oraz tych, które wymagają od firm dużych inwestycji w infrastrukturę. Kluczową cechą tego modelu jest to, że zasoby są dynamicznie świadczone przez Internet za pomocą aplikacji i usług internetowych. Głównym zadaniem dostawcy jest utrzymanie chmury na własnych serwerach, wykorzystując własne sieci i systemy pamięci masowych, które dają możliwość jednoczesnego używania aplikacji przez wielu klientów. Takie same aplikacje mogą być wykorzystywane przez wiele firm, korzystających z tych samych zasobów. To powoduje większe ryzyko wycieku danych klientów lub niezamierzonego dzielenia się danymi z innymi klientami, korzystających z przyznanych zasobów. Bardzo ważną rolą dostawcy jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami. Dlatego jakość chmury publicznej zależy w znacznym stopniu od dostawcy, umiejącego ograniczać niepożądane oddziaływanie klientów. Z drugiej strony zdolność dostawcy do łączenia i udostępniania zasobów pomiędzy klientami pozwala na obniżenie ceny rozwiązania. Ponadto, w chmurach publicznych dostawca ma dostęp do większej ilości zasobów, co zezwala na większą elastyczność rozwiązań. Dobrze znanymi przykładami dostawców chmur publicznych są Microsoft Azure, Google Apps, Amazon Web Services, salesforce.com globalni dostawcy oraz e24cloud.com, Beyond polscy dostawcy. Chmury te są dostępne dla każdego, kto ma połączenie z Internetem. Wiele firm korzysta z oprogramowania, jako usługi dostarczanej z chmury publicznej, począwszy od zarządzania relacjami z klientami (CRM), jak w salesforce.com aż po aplikacje do zarządzania transakcjami i do analizy danych.

10 Chmura Prywatna Chmura prywatna jest pod względem umiejscowienia-wdrożenia modelem przeciwnym do chmury publicznej: Infrastruktura chmury prywatnej jest przeznaczona na wyłączny użytek danej organizacji. Chmura taka może być zarządzana przez organizację lub osoby zewnętrzne. Umiejscowienie infrastruktury chmury może być na terenie organizacji lub poza nią. Prywatna chmura przeznaczona jest do wyłącznego korzystania przez jedną organizację z wieloma użytkownikami. Taki typ chmury jest zarządzany i administrowany przez tą organizację, firmę zewnętrzną lub kombinacje tych podmiotów i jest ich własnością. Na podstawie powyższej definicji można stwierdzić, że chmura prywatna jest wyłącznie rozwiązaniem dla konkretnej organizacji. Mówiąc inaczej chmura prywatna odnosi się do chmury obliczeniowej wykorzystującej prywatną sieć komputerową. Użytkownikiem takiej chmury jest pojedynczy klient inne firmy używające takiej samej jednostki chmury prywatnej używają własnych "sklonowanych" jednostek danego rozwiązania. Dlatego dostęp do jednego podmiotu prywatnego w chmurze jest ograniczony do jednego klienta, co pozwala na łatwe zarządzanie aplikacjami i dostosowanie ich do konkretnych potrzeb organizacji. Infrastruktura chmury może znajdować się na terenie organizacji (tzw. chmura wewnętrzna) i być zarządzana przez organizację, pozwalając na pełna kontrolę nad wszystkimi zasobami, bezpieczeństwem i siecią, ale jednocześnie może być ograniczona, jeśli chodzi o wielkość zasobów i możliwości ich skalowalności. Chmura poza siedzibą organizacji jest obsługiwana przez organizację zewnętrzną (strona trzecia), która gwarantuje bezpieczeństwo i prywatność. Organizacje zewnętrzne często decydują się na administrowanie chmurami prywatnymi, aby wdrażać własne zasady i standardy bezpieczeństwa danych. Kluczową wartością chmury prywatnej jest jej wyłączne wykorzystanie w jednej organizacji. Najważniejszą zaletą jest utrzymywanie przez użytkownika pełnej kontroli nad danymi, bezpieczeństwem danych i jakością usług. Ze względu na umiejscowienie infrastruktury chmura prywatna może być budowana i administrowana poprzez oddział IT klienta lub przez dostawcę chmury. W rezultacie pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno przez dostawcę, jak i przez klienta.

11 Chmury prywatne pozwalają na wykorzystanie ich efektywności, jednocześnie zapewniając lepszą kontrolę zasobów i przejrzysty proces obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenancy). Podstawowe cechy charakteryzujące chmury prywatne to: interfejs samoobsługowy, kontrolujący wspólne usługi, pozwalający personelowi IT szybko świadczyć, alokować i dostarczać na żądanie zasobów IT, wysoce zautomatyzowane zarządzanie i współdzielenie zasobów, począwszy od zdolności obliczeniowej aż do przechowywania danych, analiz i oprogramowania warstwy pośredniej, wyrafinowane zabezpieczenia i zarządzanie przeznaczone do specyficznych wymagań firmy. Model chmury prywatnej zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, umożliwiający bezpieczny dostęp do sieci VPN lub fizycznej lokalizacji w obrębie zapory systemu klienta. Jest to rozwiązanie popularne w systemach ochrony zdrowia, gdzie przenoszenie danych do chmury zewnętrznej może naruszać normy bezpieczeństwa. Przykładowi dostawcy chmury prywatnej to: IBM SmartCloud Foundation, VMware Private Cloud Computing lub Microsoft Private Cloud (rozwiązania globalne), które są obecnie najbardziej popularnymi rozwiązaniami na rynku oraz 3S lub Beyond (firmy polskie). Jeszcze jednym przykładem chmury prywatnej jest SugarCRM oferujący system CRM, w którym użytkownicy mogą zachować poufne dane u dostarczyciela chmury. Chmura Społecznościowa Kolejnym modelem chmury według klasyfikacji NIST jest chmura społecznościowy. Ten szczególny rodzaj chmury pozwala na taką jej organizację, aby spełnić wspólne potrzeby i funkcje. Chmura społecznościowa zapewnia infrastrukturę do wyłącznego użytku określonej społeczności użytkowników z organizacji, które dzielą wspólną misję, wymagania bezpieczeństwa lub politykę. Chmura taka może być używana przez jedną lub kilka organizacji, które dzielą wspólne cele, takie jak misja, polityka, bezpieczeństwo, działania określone przepisami. Jednakże chmura społecznościowa może być również rozumiana, jako utworzenie wirtualnego centrum danych, złożonego z wirtualnych maszyn, wdrożonych na komputerach użytkowników. Zarządzanie chmurą może być realizowane przez organizacje, zewnętrzną firmę lub ich kombinację. Infrastruktura chmury może znajdować się na terenie organizacji lub poza nią. To sprawia, że chmura społecznościowa jest bardzo elastyczna i łatwa w dostosowaniu do potrzeb społeczności. Ponadto, model ten pomimo oddania zarządzania do podmiotu

12 zewnętrznego, w dalszym ciągu umożliwia utrzymanie wysokiej jakości serwisów chmury, dzięki odpowiedzialności wszystkich organizacji wchodzących w skład chmury. Jest to sposób na uogólnienie chmury prywatnej, ponieważ staje się ona infrastrukturą, która jest dostępna tylko dla określonych organizacji. Przykładem chmury społecznościowej jest Google Apps for Government, z certyfikatem bezpieczeństwa rządu amerykańskiego. Koszt takiej chmury jest rozłożony wśród wielu klientów, którzy dzielą infrastrukturę, co przekłada się na niższe koszty jednostkowe. Ten model wdrożeniowy jest przydatny dla różnych departamentów rządowych, od których wymaga się udostępniania ogromnych ilości danych i informacji, takich jak infrastruktura miasta lub dane dotyczące ludności. Chmura Hybrydowa Ostatnim przykładem modelu chmury według umiejscowienia-wdrożenia jest chmura hybrydowa, którą można określić, jako kombinację chmury prywatnej i chmury publicznej. Jak pokazano na rysunku 4, podstawowa idea chmury hybrydowej to połączenie wielu (co najmniej dwóch) chmur publicznych i prywatnych w jeden zespół roboczy. Rys. 4: Schemat przedstawiający architekturę chmury hybrydowej Infrastruktura chmury hybrydowej składa się z dwóch lub więcej indywidualnych modeli chmur (prywatne, publiczne lub społecznościowy). Tworzą one kombinację serwisów zarządzanych wewnętrznie lub zewnętrznie. Chmury te pozostają niezależnymi jednostkami, ale są połączone ze sobą za pomocą standartowych lub zastrzeżonych technologii, umożliwiających przenoszenie danych i aplikacji. Takie modele pozostają w oddzielnych miejscach, posiadając przypisany własny numer ID, ale są połączone w jedna całość. Takie środowisko chmury jest bardzo popularne w biznesie,

13 gdzie większość klientów ceni bardziej kontrolę, niż jakość chmury i z trudnością akceptuje pełną zależność od dostawcy chmury. Chmura hybrydowa może oferować standardowy lub zastrzeżony dostęp do danych i aplikacji, a także przenoszenie aplikacji. Model hybrydowy oferuje szereg zalet, pochodzących z modeli prywatnych i publicznych. Najistotniejsze dla większości firm jest utrzymanie relatywnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy zachowaniu rozsądnego poziomu cen. Wykorzystując ten model przedsiębiorstwo jest w stanie utrzymać swoje krytyczne dane i aplikacje za zaporą w chmurze prywatnej, a mniej ważne zasoby mogą być umieszczone w jednostce publicznej. Innym ważnym czynnikiem, zmuszającym firmy do rozwiązania hybrydowego jest możliwość chmury prywatnej do utrzymywania wysokiej dostępności usług poprzez przeskalowanie systemu, będąc jednocześnie zabezpieczona zewnętrznie przez chmurę publiczną, gdy występują gwałtowne wahania obciążenia lub w przypadku awarii sprzętu. Model hybrydowy obsługuje pęknięcia chmury, gdzie aplikacja uruchomiona w chmurze prywatnej wpada do chmury publicznej, co zdarza się, kiedy popyt na usługi tej aplikacji gwałtownie rośnie. W takiej sytuacji firma musi zapłacić tylko za dodatkowe zasoby w okresie szczytu. Nie ma konieczności utrzymywania na stałe większej infrastruktury. Przykładowymi dostawcami chmur hybrydowych są firmy 3S, Beyond (firmy polskie) lub IBM SmartCloud Foundation, Amazon Web Services (rozwiązania globalne). Inne przykłady chmur hybrydowych to Windows AzureandVMware vcloud. W tym przypadku organizacje mogą skorzystać z mniejszej ilości krytycznych aplikacji w chmurach publicznych (dla niższych kosztów i większej skalowalności od chmur prywatnych), przy zachowaniu pełnej kontroli nad bezpieczeństwem.

14 3. Usługowe modele chmury obliczeniowej Infrastruktura jako usługa (IAAS) Infrastruktura jako usługa (IaaS Infrastructure as a service) to rodzaj chmury obliczeniowej, w której zewnętrzny dostawca zarządza serwerem wirtualnych zasobów komputerowych poprzez sieć Internetu. W modelu IaaS zewnętrzny dostawca gospodaruje sprzętem, oprogramowaniem, serwerami, pamięcią masową i pozostałymi komponentami infrastruktury w imieniu swoich użytkowników. Dostawca IaaS zarządza także aplikacjami użytkowników i obsługuje zadania, obejmujące utrzymywanie systemu, tworzenie kopii zapasowych i zwiększanie niezawodności systemu. Model IaaS oferuje wysoce skalowalne zasoby, które można zmieniać na żądanie. To sprawia, że model IaaS dobrze poddaje się obciążeniom, które są tymczasowe, eksperymentalne lub zmieniają się niespodziewanie. Pozostałe cechy środowiska modelu IaaS obejmują automatyzację zadań administracyjnych, dynamiczne skalowanie, wirtualizację środowiska i usługi oparte na strategiach. Klient modelu IaaS płaci według czasu korzystania, zwykle rozliczając godziny, tygodnie lub miesiące. Niektórzy dostawcy obciążają klienta w oparciu o przestrzeń maszyny wirtualnej, którą wykorzystuje. Taki sposób opłaty, nazwany płać za to, z czego korzystasz eliminuje kapitałowe wydatki wdrażania w firmie sprzętu i oprogramowania. Użytkownicy powinni w takim przypadku uważnie monitorować swoje środowisko IaaS, aby uniknąć opłat za nieuprawnione usługi. Ponieważ dostawca chmury modelu IaaS jest właścicielem infrastruktury, zarządzanie i monitorowanie systemu może stać się dla użytkowników trudniejsze. Także praca użytkowników może być utrudniona z powodu przestojów w pracy dostawcy chmury. Na przykład, jeśli firma opracowuje nowe oprogramowanie bardziej opłacalnym może okazać się przetestowanie aplikacji za pośrednictwem dostawcy chmury IaaS. Po przetestowaniu i poprawieniu programu może on być usunięty z chmury IaaS do dalszych testów, wykonywanych tańszymi i tradycyjnymi metodami, oszczędzając tym samym środki lub zwalniając zasoby dla innych projektów.

15 Wiodący dostawcy modelu IaaS to: Amazon Web Services (AWS), Windows Azure, Google Compute Engine, Rackspace Open Cloud i IBM Smart Cloud Enterprise. Platforma jako usługa (PaaS) Platforma jako usługa (PaaS Platform as a service) to model chmury obliczeniowej, która dostarcza platformy, pozwalającej klientom rozwijać, wykonywać i zarządzać aplikacjami internetowymi bez złożoności budowy i utrzymania infrastruktury, związanej zwykle z rozwojem i uruchamianiem aplikacji. Model chmury typu PaaS może być dostarczany na dwa sposoby: jako usługa w chmurze publicznej, pochodząca od dostawcy, gdzie klient kontroluje wdrażanie oprogramowania i jego konfiguracje, a dostawca dostarcza sieci, serwery, pamięci i pozostałe usługi do obsługi aplikacji klienta lub jako oprogramowanie zainstalowane w prywatnych centrach danych lub infrastrukturze publicznej jako usługa zarządzana przez wewnętrzne działy IT. Dwa podstawowe języki programowania dla PaaS to Java oraz.net. Model PaaS zapewnia środowisko dla programistów i firm do tworzenia, zarządzania i wdrażania aplikacji, zwalniając ich z dbania o złożoność infrastruktury (instalacja, konfiguracja, utrzymywanie serwerów lub baz danych). PaaS może zwiększyć szybkość rozwijania aplikacji oraz pozwala klientowi skupić się na samej aplikacji. Korzystając z PaaS, klient zarządza oprogramowaniem i danymi, podczas gdy dostawca (w chmurze publicznej PaaS) lub dział IT (w chmurze prywatnej PaaS) zarządza czasem pracy, warstwą pośrednią (middleware), systemem operacyjnym, wirtualizacją, serwerami, pamięcią oraz pracą sieci. Narzędzia programistyczne dostarczane przez sprzedawcę są dostosowane do potrzeb użytkownika. Użytkownik może wybrać samodzielne sposób użytkowania tych programów lub zlecić to sprzedawcy. Oferta modelu PaaS może również obejmować udogodnienia przy projektowaniu aplikacji, tworzeniu aplikacji, testowaniu i wdrażaniu oraz usługach, takich jak praca zespołowa, integracja usług internetowych, zmiana środowiska danych, integracja danych, bezpieczeństwo, skalowalność, przechowywanie, trwałość, zarządzanie stanami i wersjami aplikacji, oprzyrządowanie aplikacji oraz ułatwienia dla społeczności programistów. Oprócz aspektów technicznych usług, oferta modelu PaaS zawiera mechanizmy zarządzania usługami, takimi jak monitoring, zarządzanie przepływem pracy. Zaletą modelu PaaS jest przede wszystkim to, że pozwala na programowanie wysoko poziomowe z radykalnie obniżoną złożonością tego procesu. Rozwój aplikacji może być bardziej skuteczny dzięki infrastrukturze wbudowanej w platformę. Utrzymywanie i rozwój aplikacji jest łatwiejszy. Platforma PaaS może być również przydatna w sytuacjach, gdy wielu programistów, z różnych miejsc pracuje nad jednym projektem.

16 Podstawowa wadą byłaby możliwość zablokowania wyboru do konkretnej platformy. Jednak większość modeli PaaS jest wolnych od tego ograniczenia. Inną możliwą wadą jest względna młodość tego modelu chmury, brak wsparcia dla.net przez wielu usługodawców oraz fakt, że wartość i definicja PaaS nie jest do końca zrozumiała dla pracowników branży IT. Rodzaje: publiczne, prywatne i hybrydowe Model publiczny PaaS wywodzi się z modelu SaaS i jest sytuowany pomiędzy modelami SaaS i IaaS. Prywatną chmurę typu PaaS można pobrać i zainstalować na infrastrukturze firmy lub w chmurze publicznej. Po zainstalowaniu oprogramowania na jednym lub kilku komputerach, prywatna PaaS organizuje aplikacje i bazy danych w jedną platformę nadrzędną. Mobilna chmura PaaS zapewnia możliwości rozwoju programistów i projektantów aplikacji mobilnych. Otwarta chmura PaaS oparta na bezpłatnym oprogramowaniu (open source software) nie zawiera usług hostingu, ale zapewnia możliwość wykorzystania oprogramowania typu open source z rozwiązaniami, które umożliwiają dostawcy chmury uruchamiane aplikacji w tym środowisku. PaaS for Rapid Development, PaaS dla Szybkiego Rozwoju w 2014 roku Forrester Research definiuje Przedsięwzięcie Platformy Chmury Publicznej dla szybkiego rozwoju oprogramowania (ang. Enterprise Public Cloud Platforms for Rapid Developers), jako rozwijanego trendu wśród dostawców tego typu rozwiązań wymienia się: OutSystems, Mendix, Salesforce.com oraz Acquia. Model PaaS można znaleźć w następujących rodzajach systemów: 1. Programy wspomagające rozwój oprogramowania. Programy dostosowane do istniejących aplikacji SaaS, wymuszają na dostawcach i użytkownikach PaaS konieczność zakupu subskrypcji aplikacji platformy SaaS. 2. Środowiska autonomiczne Środowiska autonomiczne modelu PaaS nie są zależne technicznie, licencyjnie lub finansowo od aplikacji lub serwisów internetowych środowiska SaaS. Mają za zadanie dostarczyć ogólne środowisko rozwoju oprogramowania. 3. Środowiska wyłącznego dostarczania aplikacji Usługa "tylko dostarczanie" w PaaS zwykle odnosi się do usług zarządzania, takich jak: bezpieczeństwo i skalowalność na żądanie. Usługa nie obejmuje rozwoju

17 oprogramowania, wykrywania i usuwania usterek oraz testowania. Możliwe jest dostarczanie takich usług w trybie offline (np. przez wtyczkę Eclipse). Istnieje wiele rodzajów dostawców PaaS. Wszyscy oferują zarządzanie aplikacjami oraz środowisko wdrażania, wraz z pozostałymi usługami zintegrowanymi. Oprogramowania jako usługa (SaaS) Oprogramowania jako usługa (SaaS Software as a Service) to model dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacje są zarządzane przez ich sprzedawcę lub dostawcę serwisu chmury i udostępniane klientom w sieci w zwykły sposób poprzez sieć Internet. Usługa SaaS jest modelem udzielania licencji i oprogramowania, w którym dostawa oprogramowania obejmuje licencję dostępną na zasadzie subskrypcji i jest zarządzana centralnie. Można to nazwać, jako "oprogramowanie na żądanie". Model SaaS jest zwykle udostępniany użytkownikom za pomocą klienta poprzez przeglądarkę internetową. SaaS stał się popularnym modelem dla udostępniania wielu aplikacji biznesowych, w tym oprogramowania do obsługi biura, przetwarzania płac, zarządzania systemami baz danych (DBMS), oprogramowania do zarządzania, oprogramowania CAD, rozwoju oprogramowania, grywalizacji, wirtualizacji, rachunkowości, współpracy, zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemów zarządzania informacją (MIS), planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), fakturowania, zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), zarządzania treścią informacji (CM) lub zarządzania obsługą (ang. service desk). SaaS został włączony do strategii wszystkich czołowych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jego wielką zaletą z punktu widzenia przedsiębiorstw jest potencjał redukcji kosztów wsparcia IT poprzez korzystanie z zewnętrznych podwykonawców do wsparcia obsługi sprzętu i oprogramowania (ang. outsourcing). Dystrybucja. W chmurze SaaS nie istnieje potrzeba pośredniej dystrybucji, ponieważ nie istnieje tu fizyczne rozpowszechniane i wdrażanie usługi jest natychmiastowe. Pierwsze firmy oferujące SaaS korzystały z opracowanych przez siebie modeli ekonomicznych, które nie przewidywały wynagrodzeń dla partnerów (z wyjątkiem własnych filii). Dla tradycyjnych wydawców oprogramowania nie było więc łatwe wejście w struktury modelu SaaS. Po pierwsze, model SaaS nie gwarantował takiej samej struktury dochodów. Po drugie taki model dystrybucji zmniejszał ich marże i nie przynosił korzyści, płynących z oferowania konkurencyjnych cen na dostarczane oprogramowanie. Dziś ten krajobraz współpracy SaaS i zainteresowanych podmiotów się zmienia. Zainteresowani platformą użytkownicy potrafią

18 łączyć model sprzedaży pośredniej z własnymi istniejącymi modelami biznesowymi. Są też i nowi użytkownicy, którzy na nowo definiują swoją rolę w gospodarce, określanej jako 3.0 IT 1. Wycena. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania, które jest zwykle sprzedawane, jako wieczysta licencja z kosztami wstępnymi (oraz opcjonalnie kosztami wsparcia), dostawcy chmury SaaS wyceniają aplikacje, jako subskrypcje, płatne miesięcznie lub rocznie. Koszty początkowe w chmurze SaaS są początkowo zwykle niższe niż równowartość zakup własnego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw. Dostawcy Saas wyceniają na ogół swoje aplikacje na podstawie niektórych parametrów użytkowania, takich jak liczba użytkowników korzystających z aplikacji. Z uwagi na to, że w środowisku SaaS dane klientów spoczywają u sprzedawcy usług, pojawiają się możliwości opłaty za transakcję, określone zdarzenie lub inną jednostkę wartości. Koszt utrzymywania użytkownika (np. utworzenie nowego klienta) jest stosunkowo niski w środowisku obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenant environment). Stąd niektórzy dostawcy SaaS oferują aplikacje w modelu freemium (bezpłatnym). W takim modelu bezpłatna usługa dostępna jest z ograniczoną funkcjonalnością lub zakresem. Niektóre aplikacje SaaS są całkowicie bezpłatne dla użytkownika, a wpływy osiągane są z alternatywnych źródeł, na przykład z reklamy. Kluczowym czynnikiem wzrostu popularności rozwiązań typu SaaS jest możliwość oferowania przez dostawcę SaaS oprogramowania w cenie konkurencyjnej w stosunku do tradycyjnego, opartego na wykorzystaniu sprzętu użytkownika. Jest to zgodnie z działaniem systemu outsourcingu (podnajmowania usług), gdzie obowiązują ekonomiczne zasady działania świadczonych aplikacji. Serwis zewnętrzny może też oferować lepsze, tańsze i bardziej niezawodne aplikacje. Architektura. Zdecydowana większość rozwiązań SaaS oparta jest na zasadzie obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenant architecture). W modelu takim dla każdego użytkownika stosuje się tą samą wersję aplikacji, tą samą konfiguracje (sprzęt, sieci, system operacyjny). Aby wesprzeć skalowalność, aplikacja zainstalowana jest na wielu komputerach (tzw. skalowalność pozioma). W niektórych wypadkach druga wersja aplikacji jest skonfigurowana i oferowana wybranej grupie klientów z dostępem do wstępnych wersji aplikacji (np. wersje beta) dla celów testowych. Widać tu kontrast w stosunku do sytuacji z tradycyjnym oprogramowaniem, gdzie istnieje wiele kopii fizycznych oprogramowania każda potencjalnie w innej wersji, innej konfiguracji. Oprogramowanie to zainstalowane na infrastrukturze użytkownika jest jeszcze indywidualnie dostosowane do wymagań klienta. 1 = bezpośrednie, natychmiastowe połączenie z Internetem wytworzyło relacje pomiędzy jednostkami (mającymi stałe podłączenie do Internetu) i zasobami kapitału wytwórczego

19 Prawie regułą jest wykorzystanie przez SaaS mechanizmu obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenency). Używane są też inne rozwiązania, takie jak wirtualizacja, aby efektywnie zarządzać dużą liczbą użytkowników. Charakterystyka. Nie każde oprogramowanie działające, jako usługa ma te same cechy, jednakże poniższe zasady są często spotykane w takich aplikacjach: Konfiguracja i dostosowanie: Aplikacje SaaS wspierają zwykle to, co tradycyjnie określa się jako dostosowanie aplikacji. Inaczej mówiąc, podobnie jak w tradycyjnym oprogramowaniu przedsiębiorstwa, pojedynczy użytkownik może określić opcje programu, jego parametry funkcjonalności i wyglądu. Każdy klient może mieć własne ustawienia konfiguracji programu. Aplikacja może być dostosowana w stopniu, w jakim została zaprojektowana, opierając się na zbiorze predefiniowanych opcji konfiguracyjnych. Przyśpieszone uaktualnianie elementów aplikacji: Aplikacje SaaS są zwykle aktualizowane częściej niż w przypadku tradycyjnego oprogramowania, w większości przypadków tygodniowo lub miesięcznie. Jest to możliwe dzięki kilku czynnikom: Aplikacja jest zarządzana centralnie, a więc aktualizacja jest opracowana i wdrażana przez dostawcę, a nie przez klientów. Aplikacja ma prostą konfigurację, przyspieszającą testowanie rozwoju oprogramowania. Sprzedawca aplikacji ma dostęp do wszystkich danych klienta, co przyspiesza projektowanie i postęp testowania. Dostawca rozwiązań ma dostęp do zachowań użytkowników w obrębie danej aplikacji (poprzez narzędzia analizy internetowej), dzięki czemu łatwiej zidentyfikować obszary warte poprawienia. Przyśpieszone uaktualnianie aplikacji jest dodatkowo aktywne dzięki metodologiom programowania zwinnego (Agile software development methodologies). Podobne metody, które rozwinęły się w połowie lat 90-tych XX wieku dostarczają zestawu narzędzi programistycznych, wspomagających rozwój kolejnych wersji oprogramowania. Otwarte protokoły integracyjne: Aplikacje SaaS nie mają dostępu do systemów wewnętrznych firmy (baz danych lub usług wewnętrznych), dlatego przeważnie oferują protokoły integracyjne i interfejsy programowania aplikacji (APIs), które działają w sieci rozległej. Zazwyczaj są to protokoły oparte na HTTP, REST, SOAP oraz JSON.

20 Wszechobecność aplikacji SaaS i innych usług internetowych oraz standaryzacja technologii API spowodowały rozwój tzw. mashup, które są lekkimi aplikacjami łączącymi dane, prezentacje, i funkcjonalność z wielu usług, tworząc złożone serwisy. Mashupy jeszcze dalej wyróżniają aplikacje SaaS w stosunku do oprogramowania na lokalnej infrastrukturze, które to oprogramowanie nie jest łatwo zintegrować poza granicą firmy, wyznaczoną przez jej zaporę sieciową. Funkcjonalność współpracy i społeczności: Zainspirowany sukcesem internetowych sieci społecznościowych i pozostałymi funkcjonalnościami Web 2.0 2, aplikacje SaaS oferują funkcje, pozwalające użytkownikom współpracować i dzielić się informacjami. Na przykład, wiele aplikacji do zarządzania projektem dostarczanych przez SaaS oferuje, oprócz tradycyjnych funkcji planowania projektu, funkcje współpracy, pozwalające użytkownikowi zgłaszać uwagi do zadań i planów, dzielić sie dokumentami w obrębie organizacji lub poza nią. Istnieje też kilka aplikacji SaaS, które pozwalają zgłaszać nowe pomysły i przeprowadzać nad nimi głosowanie. Pomimo tego, że niektóre funkcje współpracy są także zawarte w oprogramowaniu tradycyjnym (bezpośrednie lub pośrednie), współpraca użytkowników lub różnych klientów jest możliwa tylko przy centralnym zarządzaniu oprogramowaniem. Podjęcie wyzwania. Niektóre ograniczenia spowalniają przyjmowanie rozwiązań SaaS, a w niektórych przypadkach nie dopuszczają do ich stosowania. Dane przechowywane są na serwerach sprzedawcy, stąd problemem staje się ich bezpieczeństwo. Aplikacje SaaS są zarządzane w chmurze obliczeniowej, z dala od użytkowników aplikacji. Wprowadza to opóźnienie w środowisku i dlatego model SaaS nie nadaje się do zastosowań, które wymagają czasu reakcji w milisekundach. Architektura obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenant) jest efektywna ekonomicznie dla dostawców rozwiązań SaaS. Jednak ograniczenia możliwości dostosowania aplikacji dla dużych korporacji uniemożliwiają wręcz stosowanie tych aplikacji w pewnych scenariuszach (dotyczy to głównie dużych przedsiębiorstw), gdzie dostosowanie aplikacji jest koniecznością. Niektóre aplikacje biznesowe wymagają dostępu lub integracji z aktualnymi danymi klienta. Dane mogą być objętościowo duże i zawierać poufne informacje o klientach. 2 Strona Web 2.0 pozwala użytkownikom na interakcję i współpracę na polu mediów społecznościowych jako twórców tworzonych treści w przeciwieństwie do stron internetowych, gdzie jest możliwość tylko biernego oglądania treści.

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

SAAS jako metoda świadczenia e-usług

SAAS jako metoda świadczenia e-usług SAAS jako metoda świadczenia e-usług Michał Małyszko UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Michał Małyszko UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o.

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o. Spis treści Praca z Legacy Code część 2 Przekleństwo czy intelektualne wyzwanie?... 3 Grzegorz Gubiński Wielu programistów nie chce pracować w projektach, w których głównym zajęciem jest utrzymanie produktu

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Mateusz Pustułka Nr albumu 12050 Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa 27.06.2014 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe

Bardziej szczegółowo