PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2 SPIS TREŚCI Wstęp Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze Wdrożeniowe modele chmury obliczeniowej... 8 Chmura Publiczna... 8 Chmura Prywatna Chmura Społecznościowa Chmura Hybrydowa Usługowe modele chmury obliczeniowej Infrastruktura jako usługa (IAAS) Platforma jako usługa (PaaS) Oprogramowania jako usługa (SaaS) Korzyści z wykorzystania Chmury Obliczeniowej w Administracji Publicznej Zagrożenia i Problemy Zagrożenia Ocena własnych możliwości Planowanie Chmury Obliczeniowej w Administracji Publicznej Faza Strategii Faza Planowania Faza Wdrażania Chmura Obliczeniowa Technologie Wirtualizacja Architektura zorientowana na usługi (SOA, Service-Oriented Architecture) Przetwarzanie sieciowe Infrastruktura dostępna na żądanie Architektura Chmury Obliczeniowej Front End Back End Najlepsze rozwiązania praktyczne BUŁGARIA NIEMCY GRECJA POLSKA HISZPANIA WNIOSKI... 61

3 Wstęp Praca administracji publicznej na wszystkich poziomach poddana jest presji poprawy usług dla obywateli poprzez intensywne wykorzystanie technologii informacyjnych (IT), lecz także zracjonalizowanie i zmniejszenie ponoszonych kosztów tych technologii. Europejski plan działań dla e-administracji tak określa wyzwania stojące przed sektorem publicznym: Wzmacnianie obywateli i przedsiębiorstw poprzez e-administrację, w pełni dostosowaną do potrzeb użytkowników i opracowaną we współpracy z osobami trzecimi, jak również zwiększenie dostępności do informacji publicznej, zwiększenie przejrzystości oraz skutecznych środków aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji politycznych. Ułatwienie mobilności na jednolitym rynku poprzez wykorzystanie dogodnych usług e-administracji. Uproszczenia zakładania przedsiębiorstw, realizacji studiów, wykonywania pracy i ułatwiania życia emerytów w Unii Europejskiej. Wydajność i efektywność, jako wynik ciągłego wysiłku, korzystającego z usług e- administracji dla zmniejszenia obciążeń administracyjnych, poprawy procesów organizacyjnych i promowania zrównoważonej niskoemisyjnej i niskowęglowej gospodarki. Realizacja priorytetów poprzez ustanowienie odpowiednich podstawowych warunków oraz wymagań prawnych i technicznych. Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem, które może sprostać takim wyzwaniom jest wykorzystanie Chmury Obliczeniowej. Technologia Chmury Obliczeniowej nie jest nowa, ale koncepcja jej wykorzystania jest użyteczna także dla administracji publicznej. Chmura Obliczeniowa zapewnia elastyczną podstawę dla klientów celem realizacji różnych rodzajów inwestycji biznesowych bez własnych środków informatycznych. Publiczne i prywatne organizacje administracyjne zgodnie wykorzystują to rozwiązanie przy opracowaniu nowych projektów. Są one oparte na koncepcjach, takich jak: płać za to, z czego korzystasz (ang. payas-you-go), jednoczesna obsługa wielu podmiotów (ang. multi-tenancy), pojedynczy punkt kontaktowy dla zamówień IT (w sensie rozwiązań rynkowych) oraz dostarczanie zorientowanych na zamówienia usług i zasobów. Dostawcy Usług w Chmurze (ang. Cloud services providers (CSP)) rozszerzają swoją ofertę w kierunku wymagań i potrzeb administracji publicznej, obejmującą również ochronę prawną danych. Spełnia to wymogi przewidziane w planie działania na rzecz e-administracji na lata , a także wymagania organów administracji publicznej i prywatnej.

4 Poradnik ten został przygotowany dla osób początkujących w celu pomocy w zrozumieniu podstawowych i zaawansowanych pojęć, związanych z Chmurą Obliczeniową. Podręcznik dostarcza wiedzy na temat koncepcji Chmury Obliczeniowej i przedstawia najlepsze praktyki wykorzystane w krajach europejskich, zebrane w ramach europejskiego projektu SmartPA.

5 1. Chmura Obliczeniowa przegląd Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze Chmura Obliczeniowa to nowy termin w dziedzinie IT. Odnosi się do modelu dostępu do danych, ich przechowywania i przetwarzania. Chmura Obliczeniowa łączy technologie, usługi i aplikacje w samoobsługowe narzędzie dostępne przez Internet (Rys. 1). Przetwarzanie w Chmurze odnosi się do pozyskiwania informacji od użytkownika i wirtualizacji, wyobrażonej jako połączony i dzielący się zasobami system. Rys. 1: Ogólna struktura Chmury obliczeniowej Jedna z ogólnych definicji chmury obliczeniowej stwierdza, że chmura obliczeniowa odnosi się do aplikacji i usług, które działają w sieci rozproszonej, wykorzystując wirtualne zasoby i są one dostępne za pomocą standartowych protokołów Internetu oraz komunikacji sieciowej. Podkreśla się, że zasoby chmury są nieograniczone i wirtualne, a sprzęt komputerowy, na którym działa oprogramowanie jest oddzielony od użytkownika.

6 Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) podaje następującą definicję chmury obliczeniowej: Chmura obliczeniowa to model umożliwiający powszechny, wygodny dostęp sieciowy na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów sieci (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji i usług), które mogą być szybko dostarczane lub uwalniane przy minimalnym wysiłku zarządzania lub interakcji ze strony dostawcy usługi. Na podstawie powyższych definicji można jasno stwierdzić, że głównym założeniem chmury obliczeniowej jest oddzielenie architektury oprogramowania od użytkownika końcowego oraz stały dostęp do aplikacji poprzez połączenie internetowe. Te dwa aspekty chmury obliczeniowej pozwalają na korzystanie z tej samej aplikacji za pomocą różnych typów urządzeń. Chmura zapewnia dostęp do różnorodnych zasobów za pośrednictwem sieci. Klienci nie muszą instalować specjalnego oprogramowania lub infrastruktury sieciowej na swoich urządzeniach. Zamiast tego mogą je "wypożyczać" od dostawców usług chmury. W chmurze obliczeniowej dane są przechowywane w zcentralizowanych serwerach i udostępniane tymczasowo na urządzeniach klientów, takich jak komputery stacjonarne, notebooki lub telefony komórkowe. Taki sposób wykorzystania zasobów jest głównym źródłem niskich kosztów dla użytkowników i główną zaletą chmury obliczeniowej. Pozostałe istotne cechy chmury obliczeniowej określone przez NIST to: Samoobsługa na żądanie użytkownicy mogą korzystać z usług w chmurze, takich jak przechowywanie danych, dokonywanie obliczeń bez interakcji pomiędzy użytkownikiem a dostawcą. Szeroki dostęp do sieci dane w chmurze mogą być udostępnione dla użytkowników urządzeń mobilnych, wszędzie z dowolnego urządzenia, które może być podłączone do sieci, takiego jak laptopy, telefony komórkowe, tablety, komputery stacjonarne. Łączenie zasobów dla zaspokojenia zmieniających się wymagań klienta, który dla dużej ilości zasobów potrzebuje pamięci, przepustowości i pamięci stacjonarnej. Szybka elastyczność zasoby mogą być przyznawane lub uwalniane w zależności od potrzeb użytkownika. Pomiar usług zasoby oferowane przez chmurę mogą być monitorowane i mierzone odpowiednio do rodzaju usługi (np. pamięć operacyjna lub pamięć do przechowywania danych). Dla precyzyjnej definicji chmury obliczeniowej NIST wprowadził podział chmury na modele wdrożeniowe i modele usługowe (Rys. 2).

7 Rys. 2: Modele chmury obliczeniowej według podziału NIST (Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii)

8 2 Wdrożeniowe modele chmury obliczeniowej Najczęstszym sposobem podziału chmury jest podział ze względu na jej umiejscowieniewdrożenie. Model wdrożeniowy pozwala określić przeznaczenie chmury i jej charakter z punktu widzenia jej lokalizacji. Model zdaje się być wyborem pomiędzy możliwością kontroli zasobów IT i efektywnością ekonomiczną chmury. Można wyróżnić cztery modele wdrożeniowe chmury: prywatny, publiczny, hybrydowy oraz społecznościowy (Rys. 3). Fig. 3: Podział chmury obliczeniowej według umiejscowienia-wdrożenia Chmura Publiczna Chmura publiczna znajduje się na zewnątrz, poza przedsiębiorstwem użytkownika (Rys. 3). Zatem użytkownik ma znacznie ograniczony wgląd w infrastrukturę fizyczną i topografię chmury, zwracając uwagę tylko na najważniejsze dla niego cechy chmury. Ten model chmur jest posiadany i wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, które używają go do oferowania innym organizacjom lub klientom indywidualnym szybkiego dostępu do tanich zasobów Internetu. Pracując w chmurze publicznej użytkownicy nie muszą kupować sprzętu, oprogramowania i infrastruktury towarzyszącej, która jest własnością dostawcy i jest przez niego zarządzana. Dostawcą chmury jest inna firma, zwykle oddzielona od klienta,

9 niemająca z nim żadnych powiązań prawnych i biznesowych. W modelu tym klient i dostawca są połączeni za pośrednictwem odpowiednich umów i przepisów prawa, które pozwalają określić sposób ich współpracy. Chmura publiczna udostępnia swoją infrastrukturę generalnie dla każdego. Ten model chmury jest zarządzany i obsługiwany przez organizacje biznesowe, rządowe, akademickie lub kombinację tych organizacji i jest ich własnością. Dostawca takiej chmury zapewnia powszechny dostęp do swoich usług, które mogą być bezpłatne lub rozliczane w oparciu o wykorzystanie zasobów. Infrastruktura chmury istnieje po stronie dostawcy chmury, dając niskie koszty i wielka skalowalność. Jednakże klienci chmury publicznej nie mają kontroli nad zasobami i bezpieczeństwem ich danych. Model chmury publicznej nadaje się najlepiej do rozwijania i testowania aplikacji, gdzie wymagane jest zarządzanie dużymi, chwilowymi obciążeniami aplikacji oraz tych, które wymagają od firm dużych inwestycji w infrastrukturę. Kluczową cechą tego modelu jest to, że zasoby są dynamicznie świadczone przez Internet za pomocą aplikacji i usług internetowych. Głównym zadaniem dostawcy jest utrzymanie chmury na własnych serwerach, wykorzystując własne sieci i systemy pamięci masowych, które dają możliwość jednoczesnego używania aplikacji przez wielu klientów. Takie same aplikacje mogą być wykorzystywane przez wiele firm, korzystających z tych samych zasobów. To powoduje większe ryzyko wycieku danych klientów lub niezamierzonego dzielenia się danymi z innymi klientami, korzystających z przyznanych zasobów. Bardzo ważną rolą dostawcy jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami. Dlatego jakość chmury publicznej zależy w znacznym stopniu od dostawcy, umiejącego ograniczać niepożądane oddziaływanie klientów. Z drugiej strony zdolność dostawcy do łączenia i udostępniania zasobów pomiędzy klientami pozwala na obniżenie ceny rozwiązania. Ponadto, w chmurach publicznych dostawca ma dostęp do większej ilości zasobów, co zezwala na większą elastyczność rozwiązań. Dobrze znanymi przykładami dostawców chmur publicznych są Microsoft Azure, Google Apps, Amazon Web Services, salesforce.com globalni dostawcy oraz e24cloud.com, Beyond polscy dostawcy. Chmury te są dostępne dla każdego, kto ma połączenie z Internetem. Wiele firm korzysta z oprogramowania, jako usługi dostarczanej z chmury publicznej, począwszy od zarządzania relacjami z klientami (CRM), jak w salesforce.com aż po aplikacje do zarządzania transakcjami i do analizy danych.

10 Chmura Prywatna Chmura prywatna jest pod względem umiejscowienia-wdrożenia modelem przeciwnym do chmury publicznej: Infrastruktura chmury prywatnej jest przeznaczona na wyłączny użytek danej organizacji. Chmura taka może być zarządzana przez organizację lub osoby zewnętrzne. Umiejscowienie infrastruktury chmury może być na terenie organizacji lub poza nią. Prywatna chmura przeznaczona jest do wyłącznego korzystania przez jedną organizację z wieloma użytkownikami. Taki typ chmury jest zarządzany i administrowany przez tą organizację, firmę zewnętrzną lub kombinacje tych podmiotów i jest ich własnością. Na podstawie powyższej definicji można stwierdzić, że chmura prywatna jest wyłącznie rozwiązaniem dla konkretnej organizacji. Mówiąc inaczej chmura prywatna odnosi się do chmury obliczeniowej wykorzystującej prywatną sieć komputerową. Użytkownikiem takiej chmury jest pojedynczy klient inne firmy używające takiej samej jednostki chmury prywatnej używają własnych "sklonowanych" jednostek danego rozwiązania. Dlatego dostęp do jednego podmiotu prywatnego w chmurze jest ograniczony do jednego klienta, co pozwala na łatwe zarządzanie aplikacjami i dostosowanie ich do konkretnych potrzeb organizacji. Infrastruktura chmury może znajdować się na terenie organizacji (tzw. chmura wewnętrzna) i być zarządzana przez organizację, pozwalając na pełna kontrolę nad wszystkimi zasobami, bezpieczeństwem i siecią, ale jednocześnie może być ograniczona, jeśli chodzi o wielkość zasobów i możliwości ich skalowalności. Chmura poza siedzibą organizacji jest obsługiwana przez organizację zewnętrzną (strona trzecia), która gwarantuje bezpieczeństwo i prywatność. Organizacje zewnętrzne często decydują się na administrowanie chmurami prywatnymi, aby wdrażać własne zasady i standardy bezpieczeństwa danych. Kluczową wartością chmury prywatnej jest jej wyłączne wykorzystanie w jednej organizacji. Najważniejszą zaletą jest utrzymywanie przez użytkownika pełnej kontroli nad danymi, bezpieczeństwem danych i jakością usług. Ze względu na umiejscowienie infrastruktury chmura prywatna może być budowana i administrowana poprzez oddział IT klienta lub przez dostawcę chmury. W rezultacie pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno przez dostawcę, jak i przez klienta.

11 Chmury prywatne pozwalają na wykorzystanie ich efektywności, jednocześnie zapewniając lepszą kontrolę zasobów i przejrzysty proces obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenancy). Podstawowe cechy charakteryzujące chmury prywatne to: interfejs samoobsługowy, kontrolujący wspólne usługi, pozwalający personelowi IT szybko świadczyć, alokować i dostarczać na żądanie zasobów IT, wysoce zautomatyzowane zarządzanie i współdzielenie zasobów, począwszy od zdolności obliczeniowej aż do przechowywania danych, analiz i oprogramowania warstwy pośredniej, wyrafinowane zabezpieczenia i zarządzanie przeznaczone do specyficznych wymagań firmy. Model chmury prywatnej zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, umożliwiający bezpieczny dostęp do sieci VPN lub fizycznej lokalizacji w obrębie zapory systemu klienta. Jest to rozwiązanie popularne w systemach ochrony zdrowia, gdzie przenoszenie danych do chmury zewnętrznej może naruszać normy bezpieczeństwa. Przykładowi dostawcy chmury prywatnej to: IBM SmartCloud Foundation, VMware Private Cloud Computing lub Microsoft Private Cloud (rozwiązania globalne), które są obecnie najbardziej popularnymi rozwiązaniami na rynku oraz 3S lub Beyond (firmy polskie). Jeszcze jednym przykładem chmury prywatnej jest SugarCRM oferujący system CRM, w którym użytkownicy mogą zachować poufne dane u dostarczyciela chmury. Chmura Społecznościowa Kolejnym modelem chmury według klasyfikacji NIST jest chmura społecznościowy. Ten szczególny rodzaj chmury pozwala na taką jej organizację, aby spełnić wspólne potrzeby i funkcje. Chmura społecznościowa zapewnia infrastrukturę do wyłącznego użytku określonej społeczności użytkowników z organizacji, które dzielą wspólną misję, wymagania bezpieczeństwa lub politykę. Chmura taka może być używana przez jedną lub kilka organizacji, które dzielą wspólne cele, takie jak misja, polityka, bezpieczeństwo, działania określone przepisami. Jednakże chmura społecznościowa może być również rozumiana, jako utworzenie wirtualnego centrum danych, złożonego z wirtualnych maszyn, wdrożonych na komputerach użytkowników. Zarządzanie chmurą może być realizowane przez organizacje, zewnętrzną firmę lub ich kombinację. Infrastruktura chmury może znajdować się na terenie organizacji lub poza nią. To sprawia, że chmura społecznościowa jest bardzo elastyczna i łatwa w dostosowaniu do potrzeb społeczności. Ponadto, model ten pomimo oddania zarządzania do podmiotu

12 zewnętrznego, w dalszym ciągu umożliwia utrzymanie wysokiej jakości serwisów chmury, dzięki odpowiedzialności wszystkich organizacji wchodzących w skład chmury. Jest to sposób na uogólnienie chmury prywatnej, ponieważ staje się ona infrastrukturą, która jest dostępna tylko dla określonych organizacji. Przykładem chmury społecznościowej jest Google Apps for Government, z certyfikatem bezpieczeństwa rządu amerykańskiego. Koszt takiej chmury jest rozłożony wśród wielu klientów, którzy dzielą infrastrukturę, co przekłada się na niższe koszty jednostkowe. Ten model wdrożeniowy jest przydatny dla różnych departamentów rządowych, od których wymaga się udostępniania ogromnych ilości danych i informacji, takich jak infrastruktura miasta lub dane dotyczące ludności. Chmura Hybrydowa Ostatnim przykładem modelu chmury według umiejscowienia-wdrożenia jest chmura hybrydowa, którą można określić, jako kombinację chmury prywatnej i chmury publicznej. Jak pokazano na rysunku 4, podstawowa idea chmury hybrydowej to połączenie wielu (co najmniej dwóch) chmur publicznych i prywatnych w jeden zespół roboczy. Rys. 4: Schemat przedstawiający architekturę chmury hybrydowej Infrastruktura chmury hybrydowej składa się z dwóch lub więcej indywidualnych modeli chmur (prywatne, publiczne lub społecznościowy). Tworzą one kombinację serwisów zarządzanych wewnętrznie lub zewnętrznie. Chmury te pozostają niezależnymi jednostkami, ale są połączone ze sobą za pomocą standartowych lub zastrzeżonych technologii, umożliwiających przenoszenie danych i aplikacji. Takie modele pozostają w oddzielnych miejscach, posiadając przypisany własny numer ID, ale są połączone w jedna całość. Takie środowisko chmury jest bardzo popularne w biznesie,

13 gdzie większość klientów ceni bardziej kontrolę, niż jakość chmury i z trudnością akceptuje pełną zależność od dostawcy chmury. Chmura hybrydowa może oferować standardowy lub zastrzeżony dostęp do danych i aplikacji, a także przenoszenie aplikacji. Model hybrydowy oferuje szereg zalet, pochodzących z modeli prywatnych i publicznych. Najistotniejsze dla większości firm jest utrzymanie relatywnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy zachowaniu rozsądnego poziomu cen. Wykorzystując ten model przedsiębiorstwo jest w stanie utrzymać swoje krytyczne dane i aplikacje za zaporą w chmurze prywatnej, a mniej ważne zasoby mogą być umieszczone w jednostce publicznej. Innym ważnym czynnikiem, zmuszającym firmy do rozwiązania hybrydowego jest możliwość chmury prywatnej do utrzymywania wysokiej dostępności usług poprzez przeskalowanie systemu, będąc jednocześnie zabezpieczona zewnętrznie przez chmurę publiczną, gdy występują gwałtowne wahania obciążenia lub w przypadku awarii sprzętu. Model hybrydowy obsługuje pęknięcia chmury, gdzie aplikacja uruchomiona w chmurze prywatnej wpada do chmury publicznej, co zdarza się, kiedy popyt na usługi tej aplikacji gwałtownie rośnie. W takiej sytuacji firma musi zapłacić tylko za dodatkowe zasoby w okresie szczytu. Nie ma konieczności utrzymywania na stałe większej infrastruktury. Przykładowymi dostawcami chmur hybrydowych są firmy 3S, Beyond (firmy polskie) lub IBM SmartCloud Foundation, Amazon Web Services (rozwiązania globalne). Inne przykłady chmur hybrydowych to Windows AzureandVMware vcloud. W tym przypadku organizacje mogą skorzystać z mniejszej ilości krytycznych aplikacji w chmurach publicznych (dla niższych kosztów i większej skalowalności od chmur prywatnych), przy zachowaniu pełnej kontroli nad bezpieczeństwem.

14 3. Usługowe modele chmury obliczeniowej Infrastruktura jako usługa (IAAS) Infrastruktura jako usługa (IaaS Infrastructure as a service) to rodzaj chmury obliczeniowej, w której zewnętrzny dostawca zarządza serwerem wirtualnych zasobów komputerowych poprzez sieć Internetu. W modelu IaaS zewnętrzny dostawca gospodaruje sprzętem, oprogramowaniem, serwerami, pamięcią masową i pozostałymi komponentami infrastruktury w imieniu swoich użytkowników. Dostawca IaaS zarządza także aplikacjami użytkowników i obsługuje zadania, obejmujące utrzymywanie systemu, tworzenie kopii zapasowych i zwiększanie niezawodności systemu. Model IaaS oferuje wysoce skalowalne zasoby, które można zmieniać na żądanie. To sprawia, że model IaaS dobrze poddaje się obciążeniom, które są tymczasowe, eksperymentalne lub zmieniają się niespodziewanie. Pozostałe cechy środowiska modelu IaaS obejmują automatyzację zadań administracyjnych, dynamiczne skalowanie, wirtualizację środowiska i usługi oparte na strategiach. Klient modelu IaaS płaci według czasu korzystania, zwykle rozliczając godziny, tygodnie lub miesiące. Niektórzy dostawcy obciążają klienta w oparciu o przestrzeń maszyny wirtualnej, którą wykorzystuje. Taki sposób opłaty, nazwany płać za to, z czego korzystasz eliminuje kapitałowe wydatki wdrażania w firmie sprzętu i oprogramowania. Użytkownicy powinni w takim przypadku uważnie monitorować swoje środowisko IaaS, aby uniknąć opłat za nieuprawnione usługi. Ponieważ dostawca chmury modelu IaaS jest właścicielem infrastruktury, zarządzanie i monitorowanie systemu może stać się dla użytkowników trudniejsze. Także praca użytkowników może być utrudniona z powodu przestojów w pracy dostawcy chmury. Na przykład, jeśli firma opracowuje nowe oprogramowanie bardziej opłacalnym może okazać się przetestowanie aplikacji za pośrednictwem dostawcy chmury IaaS. Po przetestowaniu i poprawieniu programu może on być usunięty z chmury IaaS do dalszych testów, wykonywanych tańszymi i tradycyjnymi metodami, oszczędzając tym samym środki lub zwalniając zasoby dla innych projektów.

15 Wiodący dostawcy modelu IaaS to: Amazon Web Services (AWS), Windows Azure, Google Compute Engine, Rackspace Open Cloud i IBM Smart Cloud Enterprise. Platforma jako usługa (PaaS) Platforma jako usługa (PaaS Platform as a service) to model chmury obliczeniowej, która dostarcza platformy, pozwalającej klientom rozwijać, wykonywać i zarządzać aplikacjami internetowymi bez złożoności budowy i utrzymania infrastruktury, związanej zwykle z rozwojem i uruchamianiem aplikacji. Model chmury typu PaaS może być dostarczany na dwa sposoby: jako usługa w chmurze publicznej, pochodząca od dostawcy, gdzie klient kontroluje wdrażanie oprogramowania i jego konfiguracje, a dostawca dostarcza sieci, serwery, pamięci i pozostałe usługi do obsługi aplikacji klienta lub jako oprogramowanie zainstalowane w prywatnych centrach danych lub infrastrukturze publicznej jako usługa zarządzana przez wewnętrzne działy IT. Dwa podstawowe języki programowania dla PaaS to Java oraz.net. Model PaaS zapewnia środowisko dla programistów i firm do tworzenia, zarządzania i wdrażania aplikacji, zwalniając ich z dbania o złożoność infrastruktury (instalacja, konfiguracja, utrzymywanie serwerów lub baz danych). PaaS może zwiększyć szybkość rozwijania aplikacji oraz pozwala klientowi skupić się na samej aplikacji. Korzystając z PaaS, klient zarządza oprogramowaniem i danymi, podczas gdy dostawca (w chmurze publicznej PaaS) lub dział IT (w chmurze prywatnej PaaS) zarządza czasem pracy, warstwą pośrednią (middleware), systemem operacyjnym, wirtualizacją, serwerami, pamięcią oraz pracą sieci. Narzędzia programistyczne dostarczane przez sprzedawcę są dostosowane do potrzeb użytkownika. Użytkownik może wybrać samodzielne sposób użytkowania tych programów lub zlecić to sprzedawcy. Oferta modelu PaaS może również obejmować udogodnienia przy projektowaniu aplikacji, tworzeniu aplikacji, testowaniu i wdrażaniu oraz usługach, takich jak praca zespołowa, integracja usług internetowych, zmiana środowiska danych, integracja danych, bezpieczeństwo, skalowalność, przechowywanie, trwałość, zarządzanie stanami i wersjami aplikacji, oprzyrządowanie aplikacji oraz ułatwienia dla społeczności programistów. Oprócz aspektów technicznych usług, oferta modelu PaaS zawiera mechanizmy zarządzania usługami, takimi jak monitoring, zarządzanie przepływem pracy. Zaletą modelu PaaS jest przede wszystkim to, że pozwala na programowanie wysoko poziomowe z radykalnie obniżoną złożonością tego procesu. Rozwój aplikacji może być bardziej skuteczny dzięki infrastrukturze wbudowanej w platformę. Utrzymywanie i rozwój aplikacji jest łatwiejszy. Platforma PaaS może być również przydatna w sytuacjach, gdy wielu programistów, z różnych miejsc pracuje nad jednym projektem.

16 Podstawowa wadą byłaby możliwość zablokowania wyboru do konkretnej platformy. Jednak większość modeli PaaS jest wolnych od tego ograniczenia. Inną możliwą wadą jest względna młodość tego modelu chmury, brak wsparcia dla.net przez wielu usługodawców oraz fakt, że wartość i definicja PaaS nie jest do końca zrozumiała dla pracowników branży IT. Rodzaje: publiczne, prywatne i hybrydowe Model publiczny PaaS wywodzi się z modelu SaaS i jest sytuowany pomiędzy modelami SaaS i IaaS. Prywatną chmurę typu PaaS można pobrać i zainstalować na infrastrukturze firmy lub w chmurze publicznej. Po zainstalowaniu oprogramowania na jednym lub kilku komputerach, prywatna PaaS organizuje aplikacje i bazy danych w jedną platformę nadrzędną. Mobilna chmura PaaS zapewnia możliwości rozwoju programistów i projektantów aplikacji mobilnych. Otwarta chmura PaaS oparta na bezpłatnym oprogramowaniu (open source software) nie zawiera usług hostingu, ale zapewnia możliwość wykorzystania oprogramowania typu open source z rozwiązaniami, które umożliwiają dostawcy chmury uruchamiane aplikacji w tym środowisku. PaaS for Rapid Development, PaaS dla Szybkiego Rozwoju w 2014 roku Forrester Research definiuje Przedsięwzięcie Platformy Chmury Publicznej dla szybkiego rozwoju oprogramowania (ang. Enterprise Public Cloud Platforms for Rapid Developers), jako rozwijanego trendu wśród dostawców tego typu rozwiązań wymienia się: OutSystems, Mendix, Salesforce.com oraz Acquia. Model PaaS można znaleźć w następujących rodzajach systemów: 1. Programy wspomagające rozwój oprogramowania. Programy dostosowane do istniejących aplikacji SaaS, wymuszają na dostawcach i użytkownikach PaaS konieczność zakupu subskrypcji aplikacji platformy SaaS. 2. Środowiska autonomiczne Środowiska autonomiczne modelu PaaS nie są zależne technicznie, licencyjnie lub finansowo od aplikacji lub serwisów internetowych środowiska SaaS. Mają za zadanie dostarczyć ogólne środowisko rozwoju oprogramowania. 3. Środowiska wyłącznego dostarczania aplikacji Usługa "tylko dostarczanie" w PaaS zwykle odnosi się do usług zarządzania, takich jak: bezpieczeństwo i skalowalność na żądanie. Usługa nie obejmuje rozwoju

17 oprogramowania, wykrywania i usuwania usterek oraz testowania. Możliwe jest dostarczanie takich usług w trybie offline (np. przez wtyczkę Eclipse). Istnieje wiele rodzajów dostawców PaaS. Wszyscy oferują zarządzanie aplikacjami oraz środowisko wdrażania, wraz z pozostałymi usługami zintegrowanymi. Oprogramowania jako usługa (SaaS) Oprogramowania jako usługa (SaaS Software as a Service) to model dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacje są zarządzane przez ich sprzedawcę lub dostawcę serwisu chmury i udostępniane klientom w sieci w zwykły sposób poprzez sieć Internet. Usługa SaaS jest modelem udzielania licencji i oprogramowania, w którym dostawa oprogramowania obejmuje licencję dostępną na zasadzie subskrypcji i jest zarządzana centralnie. Można to nazwać, jako "oprogramowanie na żądanie". Model SaaS jest zwykle udostępniany użytkownikom za pomocą klienta poprzez przeglądarkę internetową. SaaS stał się popularnym modelem dla udostępniania wielu aplikacji biznesowych, w tym oprogramowania do obsługi biura, przetwarzania płac, zarządzania systemami baz danych (DBMS), oprogramowania do zarządzania, oprogramowania CAD, rozwoju oprogramowania, grywalizacji, wirtualizacji, rachunkowości, współpracy, zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemów zarządzania informacją (MIS), planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), fakturowania, zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), zarządzania treścią informacji (CM) lub zarządzania obsługą (ang. service desk). SaaS został włączony do strategii wszystkich czołowych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jego wielką zaletą z punktu widzenia przedsiębiorstw jest potencjał redukcji kosztów wsparcia IT poprzez korzystanie z zewnętrznych podwykonawców do wsparcia obsługi sprzętu i oprogramowania (ang. outsourcing). Dystrybucja. W chmurze SaaS nie istnieje potrzeba pośredniej dystrybucji, ponieważ nie istnieje tu fizyczne rozpowszechniane i wdrażanie usługi jest natychmiastowe. Pierwsze firmy oferujące SaaS korzystały z opracowanych przez siebie modeli ekonomicznych, które nie przewidywały wynagrodzeń dla partnerów (z wyjątkiem własnych filii). Dla tradycyjnych wydawców oprogramowania nie było więc łatwe wejście w struktury modelu SaaS. Po pierwsze, model SaaS nie gwarantował takiej samej struktury dochodów. Po drugie taki model dystrybucji zmniejszał ich marże i nie przynosił korzyści, płynących z oferowania konkurencyjnych cen na dostarczane oprogramowanie. Dziś ten krajobraz współpracy SaaS i zainteresowanych podmiotów się zmienia. Zainteresowani platformą użytkownicy potrafią

18 łączyć model sprzedaży pośredniej z własnymi istniejącymi modelami biznesowymi. Są też i nowi użytkownicy, którzy na nowo definiują swoją rolę w gospodarce, określanej jako 3.0 IT 1. Wycena. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania, które jest zwykle sprzedawane, jako wieczysta licencja z kosztami wstępnymi (oraz opcjonalnie kosztami wsparcia), dostawcy chmury SaaS wyceniają aplikacje, jako subskrypcje, płatne miesięcznie lub rocznie. Koszty początkowe w chmurze SaaS są początkowo zwykle niższe niż równowartość zakup własnego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw. Dostawcy Saas wyceniają na ogół swoje aplikacje na podstawie niektórych parametrów użytkowania, takich jak liczba użytkowników korzystających z aplikacji. Z uwagi na to, że w środowisku SaaS dane klientów spoczywają u sprzedawcy usług, pojawiają się możliwości opłaty za transakcję, określone zdarzenie lub inną jednostkę wartości. Koszt utrzymywania użytkownika (np. utworzenie nowego klienta) jest stosunkowo niski w środowisku obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenant environment). Stąd niektórzy dostawcy SaaS oferują aplikacje w modelu freemium (bezpłatnym). W takim modelu bezpłatna usługa dostępna jest z ograniczoną funkcjonalnością lub zakresem. Niektóre aplikacje SaaS są całkowicie bezpłatne dla użytkownika, a wpływy osiągane są z alternatywnych źródeł, na przykład z reklamy. Kluczowym czynnikiem wzrostu popularności rozwiązań typu SaaS jest możliwość oferowania przez dostawcę SaaS oprogramowania w cenie konkurencyjnej w stosunku do tradycyjnego, opartego na wykorzystaniu sprzętu użytkownika. Jest to zgodnie z działaniem systemu outsourcingu (podnajmowania usług), gdzie obowiązują ekonomiczne zasady działania świadczonych aplikacji. Serwis zewnętrzny może też oferować lepsze, tańsze i bardziej niezawodne aplikacje. Architektura. Zdecydowana większość rozwiązań SaaS oparta jest na zasadzie obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenant architecture). W modelu takim dla każdego użytkownika stosuje się tą samą wersję aplikacji, tą samą konfiguracje (sprzęt, sieci, system operacyjny). Aby wesprzeć skalowalność, aplikacja zainstalowana jest na wielu komputerach (tzw. skalowalność pozioma). W niektórych wypadkach druga wersja aplikacji jest skonfigurowana i oferowana wybranej grupie klientów z dostępem do wstępnych wersji aplikacji (np. wersje beta) dla celów testowych. Widać tu kontrast w stosunku do sytuacji z tradycyjnym oprogramowaniem, gdzie istnieje wiele kopii fizycznych oprogramowania każda potencjalnie w innej wersji, innej konfiguracji. Oprogramowanie to zainstalowane na infrastrukturze użytkownika jest jeszcze indywidualnie dostosowane do wymagań klienta. 1 = bezpośrednie, natychmiastowe połączenie z Internetem wytworzyło relacje pomiędzy jednostkami (mającymi stałe podłączenie do Internetu) i zasobami kapitału wytwórczego

19 Prawie regułą jest wykorzystanie przez SaaS mechanizmu obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenency). Używane są też inne rozwiązania, takie jak wirtualizacja, aby efektywnie zarządzać dużą liczbą użytkowników. Charakterystyka. Nie każde oprogramowanie działające, jako usługa ma te same cechy, jednakże poniższe zasady są często spotykane w takich aplikacjach: Konfiguracja i dostosowanie: Aplikacje SaaS wspierają zwykle to, co tradycyjnie określa się jako dostosowanie aplikacji. Inaczej mówiąc, podobnie jak w tradycyjnym oprogramowaniu przedsiębiorstwa, pojedynczy użytkownik może określić opcje programu, jego parametry funkcjonalności i wyglądu. Każdy klient może mieć własne ustawienia konfiguracji programu. Aplikacja może być dostosowana w stopniu, w jakim została zaprojektowana, opierając się na zbiorze predefiniowanych opcji konfiguracyjnych. Przyśpieszone uaktualnianie elementów aplikacji: Aplikacje SaaS są zwykle aktualizowane częściej niż w przypadku tradycyjnego oprogramowania, w większości przypadków tygodniowo lub miesięcznie. Jest to możliwe dzięki kilku czynnikom: Aplikacja jest zarządzana centralnie, a więc aktualizacja jest opracowana i wdrażana przez dostawcę, a nie przez klientów. Aplikacja ma prostą konfigurację, przyspieszającą testowanie rozwoju oprogramowania. Sprzedawca aplikacji ma dostęp do wszystkich danych klienta, co przyspiesza projektowanie i postęp testowania. Dostawca rozwiązań ma dostęp do zachowań użytkowników w obrębie danej aplikacji (poprzez narzędzia analizy internetowej), dzięki czemu łatwiej zidentyfikować obszary warte poprawienia. Przyśpieszone uaktualnianie aplikacji jest dodatkowo aktywne dzięki metodologiom programowania zwinnego (Agile software development methodologies). Podobne metody, które rozwinęły się w połowie lat 90-tych XX wieku dostarczają zestawu narzędzi programistycznych, wspomagających rozwój kolejnych wersji oprogramowania. Otwarte protokoły integracyjne: Aplikacje SaaS nie mają dostępu do systemów wewnętrznych firmy (baz danych lub usług wewnętrznych), dlatego przeważnie oferują protokoły integracyjne i interfejsy programowania aplikacji (APIs), które działają w sieci rozległej. Zazwyczaj są to protokoły oparte na HTTP, REST, SOAP oraz JSON.

20 Wszechobecność aplikacji SaaS i innych usług internetowych oraz standaryzacja technologii API spowodowały rozwój tzw. mashup, które są lekkimi aplikacjami łączącymi dane, prezentacje, i funkcjonalność z wielu usług, tworząc złożone serwisy. Mashupy jeszcze dalej wyróżniają aplikacje SaaS w stosunku do oprogramowania na lokalnej infrastrukturze, które to oprogramowanie nie jest łatwo zintegrować poza granicą firmy, wyznaczoną przez jej zaporę sieciową. Funkcjonalność współpracy i społeczności: Zainspirowany sukcesem internetowych sieci społecznościowych i pozostałymi funkcjonalnościami Web 2.0 2, aplikacje SaaS oferują funkcje, pozwalające użytkownikom współpracować i dzielić się informacjami. Na przykład, wiele aplikacji do zarządzania projektem dostarczanych przez SaaS oferuje, oprócz tradycyjnych funkcji planowania projektu, funkcje współpracy, pozwalające użytkownikowi zgłaszać uwagi do zadań i planów, dzielić sie dokumentami w obrębie organizacji lub poza nią. Istnieje też kilka aplikacji SaaS, które pozwalają zgłaszać nowe pomysły i przeprowadzać nad nimi głosowanie. Pomimo tego, że niektóre funkcje współpracy są także zawarte w oprogramowaniu tradycyjnym (bezpośrednie lub pośrednie), współpraca użytkowników lub różnych klientów jest możliwa tylko przy centralnym zarządzaniu oprogramowaniem. Podjęcie wyzwania. Niektóre ograniczenia spowalniają przyjmowanie rozwiązań SaaS, a w niektórych przypadkach nie dopuszczają do ich stosowania. Dane przechowywane są na serwerach sprzedawcy, stąd problemem staje się ich bezpieczeństwo. Aplikacje SaaS są zarządzane w chmurze obliczeniowej, z dala od użytkowników aplikacji. Wprowadza to opóźnienie w środowisku i dlatego model SaaS nie nadaje się do zastosowań, które wymagają czasu reakcji w milisekundach. Architektura obsługi wielu podmiotów (ang. multi-tenant) jest efektywna ekonomicznie dla dostawców rozwiązań SaaS. Jednak ograniczenia możliwości dostosowania aplikacji dla dużych korporacji uniemożliwiają wręcz stosowanie tych aplikacji w pewnych scenariuszach (dotyczy to głównie dużych przedsiębiorstw), gdzie dostosowanie aplikacji jest koniecznością. Niektóre aplikacje biznesowe wymagają dostępu lub integracji z aktualnymi danymi klienta. Dane mogą być objętościowo duże i zawierać poufne informacje o klientach. 2 Strona Web 2.0 pozwala użytkownikom na interakcję i współpracę na polu mediów społecznościowych jako twórców tworzonych treści w przeciwieństwie do stron internetowych, gdzie jest możliwość tylko biernego oglądania treści.

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Chmura w Administracji Publicznej

Chmura w Administracji Publicznej Chmura w Administracji Publicznej Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań cellary@kti.ue.poznan.pl www.kti.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy 2012 Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy Andrzej Bobyk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Kwestie do rozważenia Analiza potrzeb firmy

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Prestige MJM Case Study

Prestige MJM Case Study Klient Prestige MJM Branża Wydarzenia artystyczne, opieka menadżerska Okres realizacji 1 luty 19 sierpień 2014 Rodzaj usługi: Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu architektury, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

CloudFerro. Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania.

CloudFerro. Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania. CloudFerro Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania. Stanisław Dałek 2015 Agenda Środowiska do uruchamiania aplikacji internetowych Jakie są

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą Klient Cleeng Branża E-commerce, Video, Internet Okres realizacji 2014 - nadal Zakres usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS, consulting, zarządzanie chmurą Projekt i wdrożenie Chmury

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

QAD On Demand. Wersje dedykowane branżom QAD On Demand jest dostarczany w trzech standardowych wersjach:

QAD On Demand. Wersje dedykowane branżom QAD On Demand jest dostarczany w trzech standardowych wersjach: QAD On Demand QAD on Demand to jedna z opcji wdrożenia QAD Enterprise Applications. Z QAD On Demand, użytkownicy mogą w pełni wykorzystywać możliwości pakietu QAD w dowolnym miejscu na świecie, bez konieczności

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy IT-Archiwum SaaS Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy Kluczowe zalety: Prosta, automatyczna ochrona danych Bezpieczeństwo i niezawodność Bez nakładów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU HIMALAYA-IT ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa tel: +48 608 75.20.77 office@himalaya-it.com 1 W FUNKCJONOWANIU FIRMY Brak dostępu do aktualnych

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy nasza misja model biznesowy 5 W, : filary wzrostu know WHAT WHEN WHO WHY WHERE zwinne oprogramowanie, oparte o wybór właściwej technologii, outsourcing specjalistów odpowiednia strategia, wyprzedzanie

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo Pamięć masowa zdefiniowana programowo Software-Defined-Storage Prosta Wyodrębnia pamięć z macierzy fizycznej i umieszcza ją w pojedyńczej puli Centralizuje zarządzanie pamięcią w ramach wirtualnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁE- CZEŃSTWA INFORMACYJNEGO... 13 1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji... 13 1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/17 Testowanie oprogramowania Wykład 01 dr inż. Grzegorz Michalski 13 października 2015 Testowanie oprogramowania 2/17 Dane kontaktowe: Kontakt dr inż. Grzegorz Michalski pokój

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

AppSense - wirtualizacja użytkownika

AppSense - wirtualizacja użytkownika AppSense - wirtualizacja użytkownika Zaawansowana personalizacja, zarządzanie polisami: Personalizacja ustawień użytkownika, takich jak preferencje druku czy zasobów sieciowych, personalizacja ustawień

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak BIG TRENDY TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJA DOSTĘPU DO LUDZI I INFORMACJI +WYZWANIA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA Mobile Social Cloud Millennials (cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo