Maria i Andrzej Ochalscy Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI. Aukcja 11 (161)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maria i Andrzej Ochalscy Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI. Aukcja 11 (161)"

Transkrypt

1 Maria i Andrzej Ochalscy Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI Aukcja 11 (161) w sobot, 5 grudnia 2009 w Bibliotece Narodowej w Warszawie al. Niepodleg o ci 213, wej cie A (od strony parku), w sali im. Stefana Dembego. Rozpocz cie aukcji o godz Wystawa przedaukcyjna w sali im. Za uskich w dniu aukcji od godz. 8.00

2 opracowanie katalogu Tomasz Lenczewski i Jan St. Partyka fotografia cyfrowa Agata i Erazm Cio kowie (tel ) opracowanie graficzne Dariusz Górski katalog dost pny w internecie zamówienia przyjmujemy równie faksem i poczt elektroniczn Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI Warszawa, Al. Ujazdowskie 16/8 tel tel. (22) (22) Wydawca: Maria Ochalska, Dzie a Sztuki, Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI ISBN

3 Stare druki 5 Rękopisy i dokumenty 35 Rękopisy z XV wieku 35 Rękopisy XVI-XVIII wiek 36 Rękopisy i dokumenty XIX-XX w. 47 Historia 59 Genealogia i heraldyka 87 Józef Piłsudski i jego epoka 103 Regionalia 113 Pamiątki historyczne 124 Grafika 133 Portrety 133 Widoki miast 140 Sceny historyczne 149 Grafika europejska 155 Kartografia 161 XVII-XVIII w. 161 Mapy XIX-XX w. 176 Fotografie 182 Fotografie artystyczne 188 Towarzystwa cyklistyczne XIX/XX w. 191 Literatura 195 Sztuka 223 Inter arma Varia 241

4 4

5 Stare druki 1. [AUGUSTYN św.] Klocek współoprawnych 6 traktatów (w 5 woluminach) teologiczno-filozoficznych św. Augustyna biskupa Hippony wydanych w Wenecji w 1534 r. Zawiera: Divi Aurelii Augustini. De fide et operibus. Liber unus. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [23 +1 pusta] ; Adl. Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. De Spiritu et Litera. Liber unus. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [32]; Adl. Divi Aurelii Augustini. De Doctrina Christiana. Libri IV. Omnibus Sacram Scripturam vel recte intelligere, vel fructuose populo proponere vole(n) tibus... Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [76]; Adl. Divi Aurelii Augustini. De Natura et Gratia. Liber unus. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [36]; Adl. Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. De Gratia et Libero Arbitrio, ad Valentinum et cum illo monachis. Liber unus. Eiusdem de correptione et gratia ad eundem et cum illo monachis, liber unus. Quibus praemittuntur Epistolae duae divi Augustini ad Valentinum, contra eos qui negant liberum arbitrium. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [48], 8vo, współopr. perg. z XVIII w., 3 zwięzy wypukłe. Oferowane tu traktaty filozoficzno religijne obracają się głównie wokół prawd wiary katolickiej, wolnej woli i Łaski. Wolna wola jest warunkiem koniecznym wszelkiej etyki, to wola decyduje o tym, czy podmiot (człowiek) postępuje etycznie czy nie. Co więcej, skoro bez woli Boga nawet najmniejszy liść nie może spaść z drzewa, wydaje się, że cała odpowiedzialność za dzieje świata spada niejako na Niego, jest On więc odpowiedzialny za całe dobro i zło. Twierdzenia o niemożności istnienia wolnej woli oraz o pochodzeniu zła od Boga były w ostrej sprzeczności z teologią i wiarą chrześcijańską. Aby wykazać nieprawdziwość tych twierdzeń, Augustyn stworzył teorię teodycei. Dzięki temu, że Bóg obdarzył wolną wolą ludzi, mogło zaistnieć dobro i etyka. Bóg mógł teoretycznie stworzyć świat bez wolnej woli i zła, ale w takim świecie dobro byłoby bez wartości, dostępne automatycznie i przy braku kontrastu ze złem jego wartość nie byłaby w ogóle doceniana. Stąd Bóg uznał, że do pełnej doskonałości jego dzieła, którego ukoronowaniem jest człowiek, potrzebna jest możliwość popełnienia zła. To zło nie jest jednak bezpośrednim dziełem Boga, lecz jest konsekwencją wyboru woli człowieka, który wybiera zamiast tego co większe i lepsze, to co mniejsze i gorsze. Zło nie jest bytem, jest jakością bytu. Byty same w sobie są zawsze dobre, ale jako dobre mogą stać się podmiotem złej jakości, a następnie, usunąwszy tę złą jakość, wrócić do swej pierwotnej doskonałości. Augustyn wielokrotnie podkreślał wagę tego rozróżnienia, ze względu na możliwość popadnięcia w błąd manicheizmu. W rozumieniu Augustyna, podstawową zasadą metafizyki, zgodnej z wiarą chrześcijańską jest to, że byty duchowe tak samo, jak materialne mogę stać się złe, przyjąć jakość zła czyli niedoskonałość, wybrakowanie dobra. Zło jest więc jakością czysto negatywną, nie istnieje samo w sobie, jest jedynie całkowitym zaprzeczeniem, brakiem dobra. Po to, aby mając wolną wolę postępować dobrze, potrzebna jest jednak łaska Boża. Jest to ta sama łaska, która umożliwia iluminację. Podobnie jak przy iluminacji, łaska Boża jest zawsze darem Boga. Nie można jej sobie zaskarbić w żaden sposób, czyniąc dobro. Wręcz przeciwnie, to łaska powoduje i umożliwia dobre postępowanie. Fałszywie odczytując nauczanie św. Augustyna Jan Kalwin i jego uczniowie stworzyli teologiczną teorię predestynacji, zakładającą, że ludzie, niezależnie od swoich uczynków, są wybrani przez Boga albo do czynienia źle, albo do czynienia dobrze i nikt prócz Boga nie może tego zmienić. Filolodzy klasyczni przez długi czas nie doceniali wartości literackiej dzieł Augustyna, jak i innych Ojców Kościoła, podchodząc do autorów chrześcijańskich nieufnie. Dzieła patrystyczne były traktowane przede wszystkim jako źródła ważne dla badań teologicznych. Tymczasem święty Augustyn, starannie wykształcony w kulturze i literaturze klasycznej, dbał o formę i styl swoich utworów, stosując powszechnie takie środki wyrazu, jak aliteracje, rymy, powtórzenia, zróżnicowanie stylu etc. Augustyn jako pierwszy wprowadził do literatury europejskiej autobiografię intelektualną Wyznania. W oferowanym egzemplarzu XVIII-wieczny (1710) wpis własnościowy mnicha z klasztoru miejskiego w Lukce. K. tyt. w bogatej manierystycznej bordiurze. Ciekawym elementem typograficznym oferowanego tomu są inicjały. W okresie przejściowym między rękopisami, a drukami niekiedy drukarz markował maleńką czcionką potrzebną dla tekstu literę, dając późniejszemu właścicielowi szansę na wykonanie lub zamówienie iluminowanego ręcznie inicjału. W oferowanym egz. te inicjały zgodnie z zaleceniem drukarza 5

6 (w Krakowie) Typis Universitatis, folio, k. [9], opr. pap. żeberkowy. E. XIII, 59. Panegiryki łacińskie, z elementami życiorysów, ku czci ówczesnego Rektora UJ Wojciecha Micińskiego oraz profesorów tegoż Uniwersytetu Wojciecha Goszkowskiego, Józefa Popiołka, Piotra Szymakowskiego, ogłoszone drukiem pod łaskawym protektoratem biskupa krakowskiego Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego. 600, 3. BIEGACZEWICZ Wojciech, Jan Kanty. Via Aquilae super coronatos Vavelli montes; Multifariam Regia... Demonstrata. Cracoviae b. d. [1759]. Typis Collegii Majoris Universitatis Cracoviensis, folio, k. [38], winietki i finaliki w drzeworycie, opr. kart. współcz. E. XIII, 59. Zbiór panegiryków na dom Sołtyków, dedykowany biskupowi Kajetanowi Sołtykowi, ówczesnemu ordynariuszowi krakowskiemu, księciu Siewierskiemu, kawalerowi Orderu Orła Białego. Ryc. herbu sygn. Zukowski Sc. Cracoviae. Stan bardzo dobry. 600, 1 4. BIEŻANOWSKI Stanisław Józef. Vectigal gratitudinis, serenissimo ac potentissimo principi, Joanni Casimiro IV, Regi Poloniae divae Palladis Iagellonicae opera, ad geminam immortalis gloriae molem, ob pacis cum Sueco et victoriaru(m) ex Moscho amplissima pro merita appensum, et in gratiam consecratum. Cracoviae (w Krakowie) Nakładem wieczystej 1 naszkicowane zostały w XVIII w. inkaustem w kilku przeznaczonych na nie miejscach. Jednak autor nie potrafił ich dokończyć i pozostały jedynie w fazie początkowego szkicu. Jak widać nawet XVIII-wieczni zakonnicy nie mieli czasu na zabawianie się w malarzy. Zresztą sztuka iluminacji wymaga do dziś wyjątkowych predyspozycji artystycznych. Od XVII w. zaprzestano więc tych praktyk masowo wprowadzając inicjały drzeworytnicze, zastąpione w XVIII w. inicjałami w miedziorycie, w których barokowym przepychu celowały zwłaszcza edycje niemieckie. Sygnet drukarski [fot.], z przedstawieniem samospalającego się feniksa. Ślady po zalaniu wodą widoczne na marginesach dwóch traktatów. Stan dobry. Piękny wczesnorenesansowy druk. PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE. 3000, 2. BIEGACZEWICZ Wojciech, Jan Kanty. Vertices Laureis. Laureae Verticibus pares Cracoviae 6

7 fundacji Bartłomieja Nowodworskiego. Druk: In Officina Viduae Lucae Kupisz, folio, k. [6], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie; Adl. MAZURKOWICZ Valentinus Ioannes. S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus, Lucidissimus Corporis Ecclesiae Mystici Oculus. Anniversario eius die, In per augusta SS. Triadis Basilica Cracoviensi. Florentissimae Nobilissimorum Auditorum Coronae, pio venerantis Suadae officio. A demonstratus. Cracoviae (w Krakowie) In officina apud haeredes Stanislai Lenczewski, folio, k. [14], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie, współopr. ppł. Poz. 1. E. XIII, 59. Herb Wazów i Rzeczypospolitej w drzeworycie, wraz z odpowiednim poematem. Łaciński panegiryk dziękczynny ku czci króla Jana Kazimierza IV Wazy, zwycięzcy nad Szwedami i Moskwą napisany przez Stanisława Józefa Bieżanowskiego, obywatela Lwowa i doktora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w podzięce za wsparcie finansowe zrujnowanej po potopie szwedzkim uczelni. Poz. 2. E. XXII, 252. Łaciński panegiryk ku czci św. Tomasza z Akwinu wygłoszony w kościele św. Trójcy w Krakowie dnia 7 marca 1662 r., którego druk sfinansował Jan ze Stradomia Stradomski, pan dziedziczny na Działoszycach i Szczucinie, herbu Prus, którego wizerunek znajduje się na odwrocie k. tyt. Opr. wymaga konserwacji. Stan wewnętrzny bardzo dobry. Rzadkie. 1000, 5. BILGUER Johann Ulrich. Anweisung zur ausübenden Wundarzneykunst in Feldlazarethen. Glogau und Leipzig 1763 Günther. 8, s. [18], 868, [38], liczne winiety w tekście. Opr. pperg. z epoki ze skórzanym. barwionym szyldzikiem. Rozprawa o sztuce chirurgii w lazaretach polowych J.U. Bilguera ( ), wielkiego chirurga i generalnego lekarza w służbie Fryderyka Wielkiego, oddanego medycynie wojskowej. Obszerne rozdziały dotyczące ciężkich złamań kości, ran klatki piersiowej i brzucha oraz uniwersalnemu środkowi zaradczemu w postaci amputacji. Brak k. tyt. oraz s. 3-4 i Stan ogólny dobry. 600, 6. BRANICKI Jan Klemens ( ), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny Kopia ordynansu ( ) do całego Woyska wydanego, dat. Warszawa 13 XI Folio, k. [1]. E. XIII, 318. Rozkaz związany z gotowością wojska do zapobieżenia rozruchom, grabieżom etc. wobec bezkrólewia i przygotowywanej elekcji. Zagięcia, uszkodzenia i niewielki ubytek (poza tekstem). Zdezaktualizowane pieczęcie. 200, 7. BURI Friedrich Carl. Ausführliche Erläuterung des in Teutschland üblichen Lehen=Rechts, oder Anmerckungen über Johannis Schilteri Institutiones Juris Feudalis Germanici et Longobardici. Erster theil. Giessen Bey Johann Philipp Krieger, 4o, portret autora w miedziorycie, s. [18], 1404, [36], winietka na k. tyt., opr. z epoki, karton oklejany pap. z szyldzikiem skórzanym i złoc. tytulaturą. Nieaktualne niemieckie pieczęcie własnościowe. Część pierwsza monumentalnego komentarza do instytucji niemieckiego prawa feudalnego, którego korzenie sięgały czasów longobardzkich i dynastii Karolingów. Choć na k. tyt. figuruje data 1738 i wstęp jest również tak datowany, to dzieło ukazało się w całości dopiero w 1746 r. Friderich Karl von Buri ( ), niemiecki prawnik i mąż stanu. Urodził się koło Lüneburga we wsi Scharnebeck, gdzie jego ojciec był pastorem. Od 1721 r. studiował prawo w Helmstädt pod kierunkiem Augustyna von Leyser. Od 1736 r. pracował w sądzie Konsystorskim Birstein, od 1744 r. był tam dyrektorem Kancelarii, od 1746 r. był rektorem Kolegium 4 7

8 7 w Wetteraus. Po śmierci księcia Wolfganga Ernesta w 1754 r. został rektorem kolegium w Birstein koło Offenbach. Od 1764 r. w sądzie w Darmstadt, gdzie mieszkał do swej śmierci. Jego najważniejszym dziełem jest oferowany tu Komentarz do pracy Johanna Schiltera Institutiones iuris feudalis. Dzieła Buriego cieszyły się wielkim szacunkiem ze względu na ich rzetelność i jasną formę wykładu. Marginalia z epoki. Otarcia opr. i spękania przy grzbiecie. Stan dobry. 1500, 8. CASTELLI Daniel. Famae Theatrum XXXV. virorum. In Alma Universitate Cracoviensi eruditorum. Ad contemplandam uniuscuiusque virtutis et eruditionis gloriam. Dum per Stanislaum Jurkowski S. Theolog:(iae) Doctorem et Professorem Rectorem Vigilantissimum Cracoviae In Officina Typographica Balthasari Smieszkowicz, folio, k. [16], 1 ryc. (miedzioryt), 35 wizerunków herbów w tekście (drzeworyty), opr. ppł. E. XIV, 79. Praca dedykowana Janowi Tarnowskiemu, herbu Rola, Arcybiskupowi Lwowskiemu, opatowi Clarae Tumbae (czyli w Mogile). 35 panegiryków łacińskich ku czci kandydatów na stopnie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panegiryki ku czci m. in.: Stanisława Jurkowskiego, Andrzeja Franciszka Krowickiego, Wojciecha Jana Podrażyńskiego, Wincentego Stanisława Rogowskiego, Józefa Stanisława Kupiszewicza, Jana Nykowskiego, Jana Marcina Lochmana, Błażeja Ignacego Lochmana, Błażeja Ignacego Krauzowskiego, Macieja Franciszka Stawiarskiego, Kazimierza Stanisława Michniewicza, Kazimierza Jana Hornawskiego, Marcina Dryjakowicza, Marcina Władysława Mielickiego, Tomasza Kazimierza Nykowskiego, Wojciecha Machcińskiego, Macieja Stanisława Zygmuntowicza, Franciszka Anathidi, Jana Gęzickiego, Krzysztofa Franciszka Sowińskiego, Wawrzyńca Stanisława Wesoleckiego, Remigiusza Andrzeja Suszyckiego, Andrzeja Augusta Czyrzyczkowicza, Jana Karola Kropickiego, Stanisława Jastrzębskiego, Wojciecha Bardzińskiego, Tomasza Podrębskiego, Bartłomieja Makowskiego, Piotra Kamińskiego, Marcina Chybickiego, Baltazara Tumlińskiego, Piotra Jana Promnickiego, Ludwika Mikołaja Tainera 35 wizerunków herbów w tekście, tekst na każdej stronie w ozdobnej, podwójnej typograficznej ramce. Stan wewnętrzny bardzo dobry. 1000, 9. CROMER Dominicus. (Castelli Benedictus) Nova methodus longe accuratior, observandi locorum longitudines: scripta et proposita Italico Idiomate per admodum reverendum patrem Benedictum Castelli, Ordinis Cassinensis, in studio romano Matheseos professorem... Cracoviae In officina Andreae Petricovij, folio, k. [4], winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy. 8

9 10 E. XIV, 454 i 79. Praca z geografii fizycznej pisana na Uniwersytecie Jagiellońskim i wydana pod auspicjami profesora matematyki Stanisława Pudłowskiego, oparta na obserwacjach astronomicznych, w tym wymienieni są we wstępie Vitellius i Mikołaj Kopernik. Bardzo rzadkie. Stan dobry. 1000, 10. CYNERSKI Ioannes. Fascia meritorum sive quaestio theologica de fide et operibus Cracoviae (w Krakowie) Apud Lucam Kupisz S(acre) R(egiae) M(aiestatis) Typographum, folio, k. [10], na k. [2] verso herb Nałęcz biskupa Piotra Gembickiego w drzeworycie, inicjały, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy. E. XIV, 487. Traktat teologiczny dedykowany królowi Janowi Kazimierzowi, w roku Jubileuszu Autor analizuje na podstawie Biblii i Ojców Kościoła relacje wiary do uczynków. Bardzo rzadkie. Stan bardzo dobry. 1000, Postinkunbauł 11. DATHIUS Augustinus, BADIUS Ascensius Iodocus. In Elegantiaru(m) Augustini Dathi codice co(n)tenta. Et primo: Iodoci Badij Ascensij de epistolis compendiolu(m); Joannis Sulpitij Verulani. De epistularu(m) compositione elegans opusculu(m) ab eodem Ascensio suis locis elucidatum; Index in com(m)e(n)tarijs Clichthoueanis adnota(n)doru(m). Augustinj Dathi elega(n)tiae cum duplici com(m)e(n) tario. Regulae constructionis, ordinis, venustatis et diversitatis ad Ascensio collectae et insertae. Regulae elegantiaru(m) Francisci Nigri cu(m) explanatione. Magistratuu(m) Rhomanoru(m) diligens declaratio. Item Iodoci Badij Ascensij, De recte scribendj ratione co(m) pendiosa tradition: Necno(n) de orthographia [...] cum arte diphtonga(n)di Guarini Veronensis regulae comodissimae. De eadem exactu(m) Georgij Vallae compendiu(m). Item divisiones praeceptoru(m) et Augustini Dathi et Francisci Nigri atq(ue) nominu(m) rhomanoru(m) novissime sup(er)additae per Ioannn.(nem) Mediovillanu(m). Addita praeterea sunt; sed seorsum duo aurea eiusde(m) Dathi opuscula: Alterum de novem vocabulis falso per antiphrasim dictis. Alterum de floribus 9

10 komentarzem zwanym familiare commentum, edycji przeznaczonych dla klienteli studenckiej oraz dzieł pisanych po łacinie przez współczesnych mu pisarzy humanistów. W latach oficyna Badiusa wypuściła 775 różnych edycji, zarejestrowanych w bibliografii Philippe Renouarda: Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle. Często współpracował również z Jean Petit, który był najważniejszym księgarzem i wydawcą tamtych czasów. Dathius Augustinus to renesansowy historyk ze Sieny, a dzieło to zbiór współwydanych traktatów z dziedziny filologii klasycznej. Oprawa: pperg. wtórnie użyty z fragmentem Kancjonału z gregoriańskim zapisem nutowym, oklejona pap. z XVI w. z fragmentami jakiejś homilii o charakterze komentarza biblijnego w języku łacińskim. Marginalia z epoki. Stan dobry. Bardzo rzadkie. Literatura: Badius Jodocus. Encyclopædia Britannica (11th ed.), 1911 ; Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle, t. 2 (Paris 1969), ss z chronologiczną listą wydrukowanych dzieł. 4000, vocum ex Cicerone praecipue decerptus. In parrhisioru(m) lutecia (w Paryżu) Officina Iodoci Badii Ascensii, 4o, k. 155, opr. współcz. pperg. Badius Ascensius Jodocus ( ), Josse Bade, lub Jodoco Del Badia, urodził się we wsi Asse, niedaleko Brukseli i dlatego zwany był też czasem Badius Ascensius. Jodocus Badius był pionierem francuskiego i europejskiego przemysłu drukarskiego. Był również uczonym filologiem o ugruntowanej sławie, gdyż studiował zarówno w Brukseli, jak i w Ferrarze, a zanim osiedlił się w Paryżu przez kilka lat uczył się greki w Lyonie. Opatrzył więc przypisami wiele dzieł klasyków, które drukował w swojej paryskiej oficynie. Badius pracował jednak najpierw jako wydawca i korektor szczotek dla lyońskiego drukarza Jana Trechsela w latach Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie w 1501 r. założył swój warsztat drukarski. Oficyna ta znana jest również jako Prelum Ascensianum. Niektóre wydawnictwa bibliograficzne próbowały przesunąć otwarcie tego warsztatu na 1503 r., jednak data edycji oferowanego tu dzieła przesądza na rzecz 1501 r., jako daty otwarcia tego warsztatu drukarskiego w Paryżu. W Paryżu drukował niemal wyłącznie księgi po łacinie. Wyspecjalizował się w drukowaniu edycji klasyków rzymskich, często ze swym własnym 10

11 12. [DORAT Claude Joseph]. Les tourterelles de Zelmis. Poème en trois chants. Par l Auteur de Barnevelt. [Paris Pary Druk Sébastien Jorry], 8vo, s. 56, frontispis i 2 miedzioryty w tekście sygn. Eisen-Longueil [brak ryc. całostr.], opr. czerwony marokin (XIX w.) z bogatymi złoc., dublura z brzegami złoc. radełkiem, 5 zwięzów wypukłych, wyklejki marmoryzowane. Francuski poemat erotyczny Claude a Josepha Dorata ( ), ilustrowany trzema miedziorytami przez Charlesa Dominique a Josepha Eisena ( ), rytowanymi przez Josepha de Longueila ( ). Brak całostronicowej ryciny, pierwsze i ostatnie k. luzem, kilka k. z zabrudzeniami. 600, DRZEWICKI Albertus Alexander. Inclytum orbis Academici decus Cracoviae (w Krakowie) In officina apud haeredes Stanislai Lenczewski, Bertut.(owicz), folio, k. [14], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie, opr. ppł. E. XV, panegiryków łacińskich ku czci kandydatów na stopnie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca na stopień doktora Sztuk i Filozofii. Dedykowana Michałowi z Woli Śmielowej Misiowskiemu, herbu Jelita. Panegiryki dotyczą: Stanisława Jurkowskiego, ówczesnego Wice-Kanclerza UJ, kandydatów: Gabriela Ochockiego, Marcina Zrzodłowicza, Kazimierza Wydepkowicza, Kaspra Staciewskiego, Tomasza Chrząszczewicza, Gabriela Kazimierza Węgrzynowicza, Adama Nerewicza, Wojciecha Mieckiego, Floriana Zdarzyńskiego, Stanisława Czechowica, Pawła Koteckiego, Bazylego Olszyńskiego, Marcina Frydrychowicza, Marcina Groswaiera ze Lwowa, Andrzeja Szymanowicza, Walentego Jana Wiroboskiego (z Szamotuł), Stanisława Piątkowica, Jana Chryzostoma Pisarskiego ze Lwowa, Sebastiana Józefa Taralicza. Stan wewnętrzny bardzo dobry. 600, 14. [FLORUS] Lucii Flori Bellorum Romanorum epitomes Libri Quatuor. Lucae(w Lukce) Druk: Salvator Succha, 8vo, k. 90 (a-l+k. 2), opr. perg. współcz. Lucjusz Anneusz Florus (ur. ok. 70 r. zm. ok. 140 r.), rzymski historyk piszący w czasach cesarza Hadriana. Autor Zarysu dziejów rzymskich (Epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum septingentorum libri duo). Dla datowania Epitomy pomocna jest wzmianka we wstępie o cesarzu Trajanie oraz informacja, że od Cezara Augusta do czasów Florusa minęło niewiele mniej niż 200 lat. Głównym źródłem Florusa był Tytus Liwiusz. Salustiusz dostarczył mu natomiast materiału do opisu wojen z Jugurtą i Katyliną, a Cezar do opisu podboju Galii i wojny z Pompejuszem. Jego praca jest krótką syntezą dziejów Rzymu, od założenia miasta aż do 9 r. po Chr., napisaną w duchu historiografii stoickiej. Florus przedstawił historię narodu rzymskiego według podziału na podstawie analogii z okresami życia człowieka okres dzieciństwa, młodości, wieku dojrzałego i starości. Dziełko to pod względem formy stanowi przykład kwiecistego stylu retorycznego, panującego w ówczesnej literaturze rzymskiej. Mimo dyskusyjnej wartości historycznej książka była używana jako podręcznik szkolny, od starożytności aż do XVII wieku. Do naszych czasów zachowała się ponad setka rękopisów. Część uczonych uważa jej autora za identycznego z Publiuszem Anniusem Florusem, literatem i poetą z otoczenia cesarza Hadriana, który napisał rozprawkę Vergilius orator an poeta. Aelius Spartianus w Historia Augusta (Żywot Hadriana 16, 3) podawał, że gdy 11

12 14 14 Florus napisał żartobliwy epigram do Hadriana, ten mu odpowiedział równie żartobliwym wierszem. Liczne marginalia i glosy na marginesach. Stan dobry. Piękny typograficznie druk renesansowy. 3000, 15. FRYDERYK II (Wielki) Odnowiony i ściśle określony stęplowy y kartowy edykt, dat. Berlin 16 maja Folio, k. [16] A2-I. Brak k. tyt. (jest zakończenie). Prawo w języku polskim. E. XVI, 19 notuje podobną pozycję o 18 k. [A-J] jednakże z datą 13 V 1766 druk. u Jerzego Jakuba Dekkera. Stan dobry [GALICJA] FASSYA. Galicyjski wzór rocznego oświadczenia podatkowego, rubrykowanego, składanego do odpowiedniego cyrkułu. [Galicja lata 70-te/80-te XVIII w.]. 33 cm, k. [2]. Opr. tekt. współcz. Podklejenia kart. Notatki z epoki na odwrocie oraz drobny ubytek papieru poza tekstem [GOETHE Johann Wolfgang von]. Die Leiden des jungen Werthers. Zweyte Auflage. Cz Freystadt B.w., s. 111, [1]; [3], , winietki (miedzioryty); adl: [BONIN Friedrich-Christian von] Ernest, oder die unglücklichen Folgen der Liebe. Ein Drama in drei Aufzugen. Berlin B.w. 16, s. 61, [1], winietki (miedzioryty), współopr. psk z epoki z szyldzikiem i złoc., brzegi kart barwione. Pierwsza pozycja zawiera wczesne wydanie Cierpień młodego Wertera najgłośniejszej powieści w dorobku Johanna Wolfganga Goethego ( ), którego pierwodruk ukazał się w 1774 (pierwsze wydanie polskie dopiero w 1822). Powieść z okresu burzy i naporu, opisująca historię nieszczęśliwej miłości oraz stanowiąca znakomite studium psychologiczne młodego człowieka. Dzieło współoprawne stanowi przeróbkę opartą na Cierpieniach młodego Wertera w opracowaniu pomorskiego arystokraty Friedricha-Christiana von Bonina. Grzbiet opr. sześciopolowy z dwoma skórzanymi szyldzikami ze złoconymi tytułami i numerami tomów oraz z tłoczeniami zawierającymi elementy flory. Górne krawędzie grzbietu pęknięte, miejscami zażółcenia. Wpisy na kartach tytułowych obu dzieł wskazują na pochodzenie z księgozbioru pomorsko-kurlandzkiego rodu von der Osten. 2500, 12

13 19 13

14 18. HIERONIM ZE STRYDONU. Opera. t. III-IV. Basileae In Officina Frobeniana, folio, s. 327, [1], 398, [1], opr. świńska skóra z epoki ze ślepymi tłocz., ślady po zapinkach. Superekslibris Michaela Colet Leobergensis (ze Lwowa) na tłocz. w skórze okienku wprawionym w przednie lustro oprawy oraz na verso przedniej okł. Ślady złoc. Michael Colet (Coletus) urodził się w 1545 we Lwowie. W 1567 r. został kantorem w Toruniu, a potem profesorem Gimnazjum Toruńskiego. Od 1576 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie został proboszczem kościoła Najświętszej Maryi Panny, gdzie pozostał jako Senior do śmierci w 1616 r. Oferowane tomy z przedmowami autorstwa Erazma z Rotterdamu zawierają komentarze św. Hieronima do kilku ksiąg Starego Testamentu ( ks. Rodzaju, Królewskie ), De Locis Hebraicis, traktat o Dziewictwie, O Doskonałym mężu, Epistolarium, czyli listy do różnych ważnych osób z jego czasów, Kazania: O Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, Pochwała dziewictwa, O prawdziwym obrzezaniu. Mowy: W obronie Pamfila, Przeciwko Rufinowi, O pochodzeniu dusz, Reguła monastyczna; O życiu duchownych. Opis śmierci Hieronima Euzebiusza, o cudach zdziałanych za wstawiennictwem św. Hieronima. Hieronim ze Strydonu (ur. w 331 r. w Strydonie, zm. 30 września 420 r. w Betlejem) to święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła, apologeta chrześcijaństwa. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego. Komentarze Hieronima bliskie są tradycji żydowskiej. Poza tym oddaje się on alegorycznym i mistycznym subtelnościom, wzorując się na stylu Filona i szkole aleksandryjskiej. W przeciwieństwie do współczesnych mu uczonych, Hieronim podkreślał różnicę między hebrajską Biblią (większość z jej ksiąg znajduje się obecnie w księgach deuterokanonicznych), a Hebraica veritas ksiąg kanonicznych. Najsłynniejszym jest jednak stwierdzenie Hieronima ze wstępu do Ksiąg Królewskich (Prologus Galeatus): Ta przedmowa do Pisma Świętego może służyć jako uniwersalny wstęp do wszystkich ksiąg, które tłumaczymy z języka hebrajskiego na łacinę i możemy być pewni, iż to, czego nie znajdujemy w naszym spisie, z pewnością znajduje się w pismach apokryficznych. Hieronim, Prologus Galeatus. Oficjalne potwierdzenie kultu świętego Hieronima nastąpiło w 1747 roku (beatyfikacja przez papieża Benedykta XIV) oraz w 1767 roku (kanonizacja przez papieża Klemensa XIII). Święty Hieronim jest patronem archeologów, archiwistów, biblistów, bibliotekarzy, bibliotek, uczniów, studentów i tłumaczy. Hieronim Froben ( ) był pionierem drukarstwa w Bazylei i najstarszym synem Johanna Frobena. Wykształcił się na Uniwersytecie w Bazylei, a edukację pogłębił podróżując po całej Europie. On sam, jego ojciec i szwagier Nicolaus Episcopius byli znani ze swej przyjaźni z Erazmem z Rotterdamu oraz z tego, że uczynili z Bazylei słynny ośrodek renesansowego drukarstwa. Dzięki pracy jego syna Ambrożego oficyna przetrwała do końca XVII wieku. W oferowanym egzemplarzu piękne renesansowe sygnety drukarskie oficyny Frobena w drzeworycie. Egz. dobrze zach. poza śladami po owadach. Deska opr. wymaga konserwacji. PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE. 4000, 19. HIERONIM ZE STRYDONU. Opera. t. V-VII. Basileae Hieronymus Froben, Nicolaus Episcopius, folio, s. 608, [4]; 363, [1], 257, [1], opr. świńska skóra z epoki ze ślepymi tłocz., zapinki z epoki zachowane. Superekslibris Michaela Colet Leobergensis na tłocz. w skórze okienku wprawionym w przednie lustro oprawy oraz na verso przedniej okł. Ślady złoc. Michael Colet (Coletus) urodził się w 1545 we Lwowie. W 1567 r. został kantorem w Toruniu, a potem profesorem Gimnazjum Toruńskiego. Od 1576 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie został proboszczem kościoła Najświętszej Maryi Panny, gdzie pozostał jako Senior do śmierci w 1616 r. Oferowane tomy zawierają tzw. komentarze większe św. Hieronima do: t. 5: ksiąg Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela; t. 6: Ozeasza, Joela, Amosa, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Zachariasza, Malachiasza, t. 7: komentarze do ksiąg Eklezjasty, homilie na Pieśń nad Pieśniami, komentarz na Księgę Joba. W OFEROWANEJ KSIĘDZE TEKST BIBLIJNY OBLANY WOKÓŁ KOMENTARZAMI ŚW. HIERO- NIMA, które tworzą do niego MONUMENTALNĄ RAMĘ TYPOGRAFICZNĄ. Komentarze Hieronima dzielą się na trzy kategorie: 1) Tłumaczenia bądź przeróbki dzieł greckich poprzedników włącznie z czternastoma homiliami na temat Księgi Jeremiasza i taką samą liczbą homilii na temat Księgi Ezechiela autorstwa Orygenesa (przetłumaczone ok. 380 r. w Konstantynopolu); dwie homilie Orygenesa o Pieśniach Salomona (przetłumaczone w Rzymie, ok. 383 r.). Błędnie przypisuje się Hieronimowi tłumaczenia dziewięciu homilii Orygenesa na temat Księgi Izajasza. 2) Oryginalne komentarze do Starego Testamentu. Do okresu poprzedzającego osiedlenie się Hieronima w Betlejem należy seria krótkich prac na temat Starego Testamentu: Commentarius in Ecclesiasten; Explanationes in Mich. /Ieseam, Sophoniam, Nahum, Habacuc, Aggaeum tu oferowane, podobnie jak stworzona około roku 395 seria dłuższych komentarzy, najpierw do pozostałych siedmiu drugorzędnych pro- 14

15 obciągnięta na desce, z tłoczeniami figuralnymi i śladami złoceń, pięć zwięzów wypukłych, ślady po zapinkach mosiężnych. E. XVI, 290. Niezwykle starannie wydane łacińskie dzieła wszystkie czołowego przywódcy Kontrreformacji, drukowane w katolickiej oficynie w Kolonii nad Renem, dedykowane przez wydawcę królowi Stefanowi Batoremu. Rycina z portretem kardynała z innego dzieła patrz poz Piękna opr. renesansowa z wizerunkami Ukrzyżowania oraz koronacji Maryi Niepokalanej siedzącej na półksiężycu. W narożnikach bogate ornamenty geometryczne oraz cztery lilie. Oferowane kompletne wydanie pism Hozjusza w edycji kolońskiej stanowi prawdziwą rzadkość antykwaryczną. Egzemplarz pocięty przez owady (miejscami niewielkie straty tekstu), wymaga starannej konserwacji. PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE. 1600, 19 roków, następnie do Izajasza (ok r.), Daniela (ok. 407 r.), Ezechiela (między 410 a 415 r.) oraz Jeremiasza (po 415 r., który pozostał niedokończony). 3) Komentarze do Nowego Testamentu, tu nieobecne. Właściwie wszystkie prace Hieronima z zakresu dogmatyki mają charakter zdecydowanie polemiczny i skierowane są przeciwko wrogom doktryn ortodoksyjnych. Był on przeciwny kultowi męczenników oraz relikwii, jak też ślubom ubóstwa i celibatowi duchownych. W międzyczasie pojawiły się kontrowersje wokół poglądów religijnych wyznawanych przez Orygenesa, które wywołane zostały przez Jana Jerozolimskiego i Rufina. Piękne renesansowe sygnety drukarskie oficyny Frobena w drzeworycie. Egz. dobrze zach. poza śladami po owadach. Deska opr. wymaga konserwacji. Literatura: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990; Hieronim, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1993, kolumny ; J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, Warszawa 2003; J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań , 20. [HOZJUSZ Stanisław] Hosii Stanislai. Opera omnia. T Coloniae (Kolonia nad Renem) Maternus Cholinus, folio, s. [32], 757, [35]; [18], 496, liczne inicjały w drzeworycie, opr. z epoki, skóra 21. KICIŃSKI Majcher Józef Rzymski y Ruski Kalendarz, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty y wybory, dla porządku Kościoła Bożego; Gospodarzom dla siania y szczepienia, chorym dla poratowania zdrowia; zdrowym, dla traktowania spraw y dzieł poważnych, na każdy dzień położone, na rok od Narodzenia Pańskiego, 1707, który jest Przybyszowy po przestępnym trzeci; przez W Przesławney Akademij Krakowskiey, Filozofiey y Nauk wyzwolonych Doktora y Professora, z pilnością wyrachowany, y do Druku podany. W Krakowie [1706/07]. W Druk. Krzysztofa Domańskiego J.K.M. Typog., 4, k. [14]. Opr. karton współcz. E. XIX, 238. Zawiera chronologię wydarzeń w Polsce i na świecie w latach W części kalendarzowej 4 k. interfoliowane z drobnymi zapiskami gospodarczymi. Stan więcej niż dobry. 1200, 22. KOHEN Aleksander. Sefer ha-aguda ( ). Krakau (Kraków) [5]331, [1571]. Izaak syn Aarona z Prościejowa (Icchak ben Aron Prostic), folio, k. [4], 250, [4], k. tytuł. w drzeworycie; opr. psk. współcz. Traktat religijny Aleksandra Zuskina ha Kohena, rabina Kolonii, Wormacji i Frankfurtu, zawierający zbiór rozmaitych przepisów prawnych pochodzących z Talmudu Jerozolimskiego i Babilońskiego oraz komentarze do nich. Przepisy te zostały ułożone według porządku ksiąg talmudycznych i opatrzone szczegółowym indeksem. Oferowane dzieło zostało wydrukowane w jedynej istniejącej w XVI w. drukarni hebrajskiej w Krakowie, u Izaaka syna Aarona z Prościejowa na Morawach (stąd jego przydomek hebrajski 15

16 22 16

17 mi-prostic) gdzie najpierw się osiedlili po przybyciu z Włoch. Po 1562 r. przybył z żoną Blumą do Kazimierza pod Krakowem, gdzie osiedlił się na stałe. Icchak ben Aron Prostic był człowiekiem wykształconym, biegłym w języku hebrajskim autorem kilku prac religijnych oraz okolicznościowych utworów wierszowanych. W 1568 r. otrzymał przywilej króla Zygmunta Augusta i już w 1569 r. Icchak ben Aron Prostic rozpoczął drukowanie hebrajskich ksiąg świętych. W wyniku intryg duchowieństwa katolickiego obawiającego się druku prac przeciwnych wierze chrześcijańskiej król cofnął przywilej i nakazał wojewodzie krakowskiemu Stanisławowi Myszkowskiemu konfiskatę ksiąg oraz odbitych już arkuszy, które miały zostać zbadane przez specjalistów. Myszkowski skonfiskował ponadto czcionki hebrajskie, tak więc uniemożliwił działalność drukarni. Po usilnych zabiegach trwających niemal cały rok Icchak ben Aron Prostic uzyskał 15 XI 1570 r. potwierdzenie przywileju, gdyż nikt z cenzorów nie doszukał się w analizowanych drukach treści przeciwnych wierze katolickiej. Przezornie jednak król zakazał druku Talmudu, który to zakaz został złamany w oferowanej tu księdze, gdzie w kolofonie drukarz skarży się na swoją ciężką sytuację. Jednak dopiero w 1578 r. wszelkie problemy prawne zostały uregulowane, a Stefan Batory udzielił ponownie oficynie Icchaka ben Arona Prostica królewskiego przywileju. Icchak ben Aron Prostic prowadził drukarnię do 1600 r., potem oddał jej prowadzenie synom, a sam wyjechał na Morawy. Do Krakowa powrócił ok r. i tam umarł. Na k. tyt. drzeworyt w formie bramy, w jego górnej części scena ofiarowania Izaaka, a pod nim cytat z księgi proroka Amosa 9.6: A sklepienie jego oparł o ziemię. Brak k , 102, liczne k. ze śladami po owadach i z podklejeniami bibułką. Ostatnie k. ze śladami zawilgocenia. Stan dobry. Nieznany w polskich zbiorach publicznych. Nie zna go również Krzysztof Pilarczyk, Leksykon Drukarzy Ksiąg hebrajskich w Polsce (XVI-XVIII w.). Kraków W tej bibliografii pozycja o takim tytule nie występuje, choć Icchak ben Aron Prostic wydrukował wiele innych pozycji tego autora. Literatura: A. Kawecka-Gryczowa, Drukarze Małopolscy, t. 1. Wrocław 1983, s , z należytą pilnością wyrachowany. W Krakowie [1709/10]. W Druk. Franciszka Cezarego. 4, k. [10]. Opr. karton współcz. E. nie odnotował. Dodatkowo 6 kart interfioliowanych z zapiskami z 1710 r. prowadzącego gospodarstwo domowe (m.in. rejestrz zboża na pozywienie ludziom i podobne notatki). Prawdopodobnie brak kilku kart o kustoszach d-d3 z prognostykami). 1800, 24. KRAUSS (Kraussen) Johann Ulrich. Historischer Bilder-Bibel Erster (- Fünfter) Theil. Mit Röm. Kayserl. Majest. allergnädigst-ertheiltem Privilegio gezeichnet und in Kupfer gestochen. Cz Augsburg 1705, tabl. ryc. 136 (miedzioryty) z osobnymi do każdej części kartami tytułowymi i frontispisami (miedzioryty sygn. Johann Ulrich Krauss); adl.: Krauss (Kraussen) Johann Ulrich. Biblisches Engel-u. Künstwerck alles das jenige das in Heiliger Göttlicher Schrift Altes und Neuen KOSTOWSKI Jerzy Grzegorz Kalendarz Polski y Ruski, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty, wybory, z czasem siania, szczepienia, krwie puszczania, purgowania, lekarstw zażywania, etc. należytym porządkiem położone y opisane na Rok Pański M.DCC.X. [1710] który iest po przybyszowym pierwszy, a po przestępnym drugi. Przez W Przesławney Akademij Krakowskiey Nauk wyzwolonych, y Filozofij Doktora, Mathematyki Professora, 17

18 26 Testaments... Augsburg Johann Ulrich Krauss Bürger und Kupfer-Stechern, folio, k. tyt., frontispis (miedzioryt), tabl. ryc. 30 (miedzioryty), współopr. skóra z epoki z tłocz.i śladami złoc. datowana na 1759 r., obcięcia k. złoc. Teka graficzna ze zbiorem 166 miedziorytów ilustrujących Stary i Nowy Testament uważana za wybitne osiągnięcie artystyczne Johanna Ulricha Kraussa ( ), słynnego augsburskiego rysownika i sztycharza, ze względu na rozbudowany sztafaż otaczający ryciny oraz ich emblematyczno symboliczny charakter, typowy dla rozwiniętego europejskiego baroku. Zamieszczono liczne grafiki o tematyce świeckiej m.in. mapki, widoki miast, rezydencje, pejzaże, ogrody, sceny rodzajowe. Tom podzielony jest na 5 części, z odrębnymi k. tyt. i z frontispisami w miedziorycie (sygn. Johann Ulrich Krauss (Kraussen). Na licu oprawy w środku lustra superekslibris z monogramem I.B.K. w tłoczonej ozdobnej ramce z motywów roślinnych unoszonej przez dwa amorki. Na tylnej okładce w środku lustra, w tłoczonej ozdobnej ramce z motywów roślinnych unoszonej przez dwa amorki tłoczone złotem cyfry: 1759 zapewne data wykonania oprawy. Kilka plansz z rozerwaniami fachowo podklejonymi, gdzieniegdzie zabrudzenia, spękania i otarcia skóry oprawy. Stan ogólny dobry. Rzadkie w komplecie. Thieme-Becker, t. 21, s , 25. KUBALEWICZ Kazimierz Rzymski y Ruski Kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich: kapłanom dla porządku Kościoła Bożego; Gospodarzom dla siania, y szczepienia chorym dla poratowania zdrowia; zdrowym dla traktowania spraw, y dzieł poważnych. Na Rok Pański MDCCV [1705], który iest po przestępnym i przybyszowym pierwszy, z pilnością wyrachowany y do druku podany przez w Akademiey Krakowskiey Filozofiey Doktora, Kollegę Mnieyszego, Astrologiey Ordynaryjnego Professora. W Krakowie [1704/5]. W Druk. Franciszka Cezarego. 4, k. [14]. Opr. karton współcz. E. XX, 349. Wg Estreichera k. [19], bowiem po ark. C2 idzie z osobnym tytułem: Prognostyk ogólny i szczególny z gwiazd y obrotów niebieskich z przestrogą podany. Dedykacja Józefowi Męcińskiemu, kasztelanowi bracławskiemu (k. 4). Prognostyk jak na ark. D [jest]. W części kalendarzowej 6 dodatkowych 18

19 kart interfoliowanych ze szczegółowymi dwustronnymi zapiskami gospodarskimi z epoki. Niewielkie zagniecenia i zabrudzenia oraz minimalne ubytki na marginesach. Stan ogólny dobry. 1200, 26. LANCKOROŃSKI Ioannes. Theoremata logica ex cursu philosophico Vladislaviano publice In Alma Academia Crac. ad disputandum in augusta d. Iagellonis Aula proposita Cracoviae (w Krakowie) In officina Christophori Schedelij S. R. M. Typographi, folio, k. [11], na odwrociu k. tyt. herb książąt Ossolińskich w miedziorycie, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy. E. XXI, 47. Praca z logiki Jana Lanckorońskiego dedykowana księciu Jerzemu Ossolińskiemu, hrabiemu na Tenczynie, Kanclerzowi Królestwa, obdarzonego jeszcze innymi tytułami. Piękny wielopolowy herb w wybitnym, zapewne zachodnioeuropejskim miedziorycie. Czterowiersz pod ryciną autorstwa Hieronima Lanckorońskiego. Egz. nieco przycięty. Rzadkie. Stan dobry. 1000, 27. LIPIEWICZ Andreas Dominicus. Episcopale judicium contra calumnias Jacobi Gothofredi dum M. Carolus Marxen Cracoviae Typis Universitatis Cracoviensis, folio, k. [25], winietki i finaliki w drzeworycie, opr. kart. współcz. Tej pozycji Estreicher nie notuje. Polemiczna praca z dziedziny prawa kanonicznego poświęcona sądom biskupim dedykowana biskupowi Michałowi Poniatowskiemu, późniejszemu Prymasowi Polski. Praca rozpatruje to zagadnienie od czasów Konstantyna Wielkiego, poprzez Kodeks Teodozjański. Stan bardzo dobry. Rzadkie. 600, 28. [ŁOMŻA] REZOLUCYA względem Seymików Łomżyńskich. Stanisław Nałęcz Małachowski, referendarz wielki koronny, Kazimierz Ks. Sapieha, gen. artylerii litewskiej, Bazyli Walicki, wojewoda rawski i posłowie: Stanisław Kostka Potocki, Franciszek Antoni Kwilecki i Józef Zabiełło. Warszawa 19 II Folio. S. [2]. Akt ingrosowany do ksiąg grodzkich warszawskich. Dotyczy spraw związanych z działalnością Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych i sprawami karnymi w związku z czasowym dualizmem sejmików komisarskich w ziemi łomżyńskiej. Drobne zagięcia i pieczęć współczesna na odwrociu. 500, 29. MAJ (MAY) Ioannes Alexander. Zelus Vitovianus Sacro solennique die cum illustrissimus ac magnificus D. Stanislaus a Popow Witowski, castellanus Sandomirien.(sis), Knyszyn, Krzeczew, Zwolenen etc Capitaneus, Basilicam Divino Cultui sub titulo Gloriosae Assumptionis in Coelum B. Mariae Virginis, magnifico ac liberali sumptu exstructam per illustrissimum et Reverendissimum Dominum D. Matthiam Łubieński archiepiscopum Gneznensem, Legatum Natum, Regni Poloniae Primatem... dedicaret...cracoviae Apud Valerianum Piątkowski, folio, k. [11], na odwrocie k. tyt. herb Jastrzębiec, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. kart. współcz. E. XXII, Stanisław Witowski z Popowa, herbu Jastrzębiec. Wojski parczewski, chorąży łęczycki (1632), starosta krzeszowski ( ), nowotarski ( ), brzeziński, zwoleński, podkomorzy łęczycki ( ), starosta kowalski ( ), kasztelan sandomierski ( ), poseł na sejm (1652), właściciel dóbr: Regów, Wysokie Koło i Boguszówka, Jedlińsk. W latach , gdy był starostą nowotarskim, król Jan II Kazimierz przejeżdżał z Czorsztyna przez Nowy Targ na Śląsk. Jako jeden z nielicznych starostów nowotarskich, uzyskał od króla w 1660 r. prawo poszukiwania i dobywania kruszców na obszarze starostwa nowotarskiego, a więc także w Tatrach. W 1666 r. na mocy przywileju król cedował starostwo nowotarskie na rzecz Jana Wielopolskiego. Wg Henryka Sienkiewicza stary i doświadczony żołnierz, który samemu Czarnieckiemu chciał dorównać (Potop, Rozdział VI) będąc dowódcą pułku jazdy (ok koni). Wziął udział w bitwie pod Warką w 1656 r. Jego żoną była Joanna Eleonora Firlej właścicielka m.in. Komborni, a po jej śmierci, córka Alberta Boboli h. Leliwa Elżbieta Bobola, wychodząc za mąż za kasztelana Witowskiego, otrzymała Iwonicz Zdrój jako wiano, które przypadło Witowskim. Stanisław Witowski był fundatorem kościoła w Wysokim Kole k/kozienic, kościoła Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, kościoła Bernardynów w Krakowie (w latach fundował go razem z Zofią Ługowską). W 1649 r. Prymas Polski Maciej Łubieński według tego druku miał konsekrować uroczyście ufundowany przez niego kościół w Sandomierzu pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a mowę inauguracyjną, którą tu oferujemy wygłosił wtedy Jan Aleksander Maj, Doktor Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tymczasem w Sandomierzu jest tylko jeden kościół z podobnym wezwaniem ale nie Wniebowzięcia tylko Narodzenia NMP, który mieszkańcy mogli nazywać bazyliką. Obecnie od 1818 r. jest to katedra po ustanowieniu diecezji sandomierskiej, pochodząca z czasów Kazimierza Wielkiego, w XII w. była to kolegiata. Data panegiryku 1649 r. nie jest również znana w historii architektury sakralnej Sandomierza. Być może Stanisław Witowski ufundował jedynie ołtarz pod tym wezwaniem w sandomierskiej kolegiacie, a panegiryści rozbuchali tę fundację do rangi kościoła bazyliki. Ale 19

20 i to budzi wątpliwości badaczy historii lokalnej, tym bardziej, że do potopu szwedzkiego 1656 w Sandomierzu nie było rewolucji budowlanych. Stan bardzo dobry. Rzadkie. 1000, 30. MAZURKOWIC Valentinus Ioannes. Monumentum debitae gratitudinis immortale, perillustri et admodum reverendo domino D. Alberto No.(wo) wieyski Iv(ris) Doctori, Canonico Varmiensi. Viro ob celsissimas animi ingenijque dotes, ut in vita amores omnium; ita a morte desideria promerito, pro insigni, raro, heroico. Domui Collegii Minoris inclytae Universitatis Crac. Inter angustias accisorum redituum, Luci publice per dedicatum. Cracoviae (w Krakowie) Typis Nowodworscianis. In officina apud haeredes Stanislai Lenczewski, folio, k. [14], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie, opr. ppł. E. XXII, Na odwrocie k. tyt. herb Stefana Wydżgi, biskupa warmińskiego i sambijskiego i poemat na ten herb w formie epigramatu autorstwa Aleksandra ze Stradomia Stradomskiego, profesora Wymowy i Filozofii. Panegiryk łaciński na cześć dobrodzieja Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stan bardzo dobry. 600, 31. MIASKOWSKI Adrian S.J. Deus Homo seu incarnatio Verbi Divini, et excellentia pretiosissimae Deiparae virginis Mariae quinque disputationibus Theologice propugnata a Pragae (Praga) Typis Universitatis Carolo-Ferdinandae in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem, per Norbertum Joannem Fitzky p.t. Factorem, folio, frontispis (miedzioryt sygn. Thad. Sondermeyr), s. [26], 891, [17], inicjały i finaliki w drzeworycie, opr. skóra z epoki z tłocz. na grzbiecie ornamentem roślinnym ze śladami złocenia. E. XXII, 323. Najważniejsza praca jezuickiego teologa Adriana Miaskowskiego ( ). Dzieło dedykowane kardynałowi Janowi Aleksandrowi Lipskiemu ( ), podkanclerzemu Wielkiemu Koronnemu, biskupowi krakowskiemu i ozdobione portretem hierarchy. Przez swoją matkę, Barbarę z Miaskowskich, podkanclerzy był spokrewniony z autorem dzieła. Traktat teologiczny drukowany 20 31

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ. odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz. 11.00 w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14

Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ. odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz. 11.00 w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14 Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ Maria Wójtowicz Piotr Wójtowicz 40 odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz. 11.00 w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14 * Wystawa pozycji w dniu aukcji od godz. 9 00 31-024

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO MIROSŁAW KRAJEWSKI O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO Uwagi podstawowe Copyright by Mirosław Krajewski 2010 1 Spis treści Prolegomena Rozdział I ISTOTA I POJĘCIE NAUKI 1.1. Aspekty nauki

Bardziej szczegółowo

FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA

FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA Komitet Wydawniczy Październik 1974 Wydanie drugie ISBN 83-86449 - 05-5 Nakładem Komitetu Wydawniczego. W skład Komitetu Wydawniczego wchodzą: ks. kanonik. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R.

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. Lidia Błażejewska - Wojtaszczyk Okaż, że jesteś Matką! Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie

Bardziej szczegółowo

Historia parafii Trzciana

Historia parafii Trzciana Ks. dr Piotr Jamioł MS Historia parafii Trzciana Wstęp Bardzo nieliczne i raczej popularno-naukowe są pozycje książkowe mówiące o historii i rozwoju Trzciany jak też i ziemi trzciańskiej. Literatura ta

Bardziej szczegółowo

Instytut Wydawniczy. Pax

Instytut Wydawniczy. Pax Instytut Wydawniczy Pax Katalog 2015 Od Od wydawcy wydawcy Religia Życie Religia Życie W tym roku obchodzimy setn¹ rocznicê urodzin Jana Twardowskiego ksiêdza, który pisa³ wiersze. Wiele s³ów wypowiedziano

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DUSZPASTERSKIE STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA

PROBLEMY DUSZPASTERSKIE STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA PROBLEMY DUSZPASTERSKIE STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA PROBLEMY DUSZPASTERSKIE STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA Redakcja ks. Jerzy Pałucki ks. Piotr Szczur ks. Mariusz Szram ks. Marcin Wysocki Lublin 2009 Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

Święci patroni. prawników. Grzegorz Maroń

Święci patroni. prawników. Grzegorz Maroń Święci patroni prawników Grzegorz Maroń Korekta językowa: Małgorzata Skowronek Projekt okładki: Bożena Świder Skład: Renata Pietrucha-Draus Copyright by Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów 2011 ISBN 978-83-7586-048-1

Bardziej szczegółowo

Nr 4. Olkusz, maj 2011

Nr 4. Olkusz, maj 2011 Nr 4 Olkusz, maj 2011 Ilcusiana 4 2011 Redakcja Rada Programowa: Mieczysław Karwiński dr Włodzimierz Łysoń dr Marek Pieniążek Redaktor Naczelny: Jacek Sypień Sekretarz redakcji: Katarzyna Kulman Korekta:

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895.

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895. Świętokrzyskie Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895 W numerze» Żeromski jakiego nie znamy» Antoni Tański i jego dzieło» Polacy na nieludzkiej

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE I OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE II O S K A R K O L B E R G DZIEŁA WSZYSTKIE TOM 77/I POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE W r o c ł a w INSTYTUT im. OSKARA KOLBERGA P o z n a ń III O S K A R K O L B E R G

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S.

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. 11-31 Dariusz Nowacki STAN BADAŃ NAD KATEDRĄ WAWELSKĄ W CZASACH NOWOŻYTNYCH

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Nr 15/16 2007/2008 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Z HISTORII ks. Stanisław Strzelecki, Czy Białystok pamięta o Izabeli Branickiej? 3 Agnieszka Długosz, Zjawisko rozproszenia spuścizn na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

SIŁA DEMOKRACJI I MOC MODLITWY

SIŁA DEMOKRACJI I MOC MODLITWY 15 października 2006 nr 42/407 TOMASZ GOŁĄB redaktor wydania Przygotowaliśmy wyjątkowe wydanie warszawskiego GN. Niemal całe poświęciliśmy obecności Papieża w Warszawie. To oczywiście tytuł wystawy, na

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH Architektura wnętrza i umeblowanie biblioteki opactwa 229 PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VIII 2009 Nr 1 (14) Rafał Werszler ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-7618 4(2010) WARSZAWA. sk_4_18_05.indd 1 2011-05-19 20:43:57

ISSN 1897-7618 4(2010) WARSZAWA. sk_4_18_05.indd 1 2011-05-19 20:43:57 ISSN 1897-7618 SŁOWO krzyża 4(2010) WARSZAWA sk_4_18_05.indd 1 2011-05-19 20:43:57 Recenzenci naukowi: ks. prof. UKSW dr hab. Marian Graczyk SDB, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, ks. prof. dr hab. Jan

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

Śledząc hebrajskie słowa, inskrypcje, cytaty biblijne, które trafiały do

Śledząc hebrajskie słowa, inskrypcje, cytaty biblijne, które trafiały do Hebrajskie inskrypcje i zapisy imienia Jezus w sztuce Iwona Brzewska, Waldemar Deluga Żydowski Instytut Historyczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Hebrajskie inskrypcje i hebrajskie zapisy

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo