Maria i Andrzej Ochalscy Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI. Aukcja 11 (161)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maria i Andrzej Ochalscy Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI. Aukcja 11 (161)"

Transkrypt

1 Maria i Andrzej Ochalscy Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI Aukcja 11 (161) w sobot, 5 grudnia 2009 w Bibliotece Narodowej w Warszawie al. Niepodleg o ci 213, wej cie A (od strony parku), w sali im. Stefana Dembego. Rozpocz cie aukcji o godz Wystawa przedaukcyjna w sali im. Za uskich w dniu aukcji od godz. 8.00

2 opracowanie katalogu Tomasz Lenczewski i Jan St. Partyka fotografia cyfrowa Agata i Erazm Cio kowie (tel ) opracowanie graficzne Dariusz Górski katalog dost pny w internecie zamówienia przyjmujemy równie faksem i poczt elektroniczn Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI Warszawa, Al. Ujazdowskie 16/8 tel tel. (22) (22) Wydawca: Maria Ochalska, Dzie a Sztuki, Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI ISBN

3 Stare druki 5 Rękopisy i dokumenty 35 Rękopisy z XV wieku 35 Rękopisy XVI-XVIII wiek 36 Rękopisy i dokumenty XIX-XX w. 47 Historia 59 Genealogia i heraldyka 87 Józef Piłsudski i jego epoka 103 Regionalia 113 Pamiątki historyczne 124 Grafika 133 Portrety 133 Widoki miast 140 Sceny historyczne 149 Grafika europejska 155 Kartografia 161 XVII-XVIII w. 161 Mapy XIX-XX w. 176 Fotografie 182 Fotografie artystyczne 188 Towarzystwa cyklistyczne XIX/XX w. 191 Literatura 195 Sztuka 223 Inter arma Varia 241

4 4

5 Stare druki 1. [AUGUSTYN św.] Klocek współoprawnych 6 traktatów (w 5 woluminach) teologiczno-filozoficznych św. Augustyna biskupa Hippony wydanych w Wenecji w 1534 r. Zawiera: Divi Aurelii Augustini. De fide et operibus. Liber unus. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [23 +1 pusta] ; Adl. Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. De Spiritu et Litera. Liber unus. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [32]; Adl. Divi Aurelii Augustini. De Doctrina Christiana. Libri IV. Omnibus Sacram Scripturam vel recte intelligere, vel fructuose populo proponere vole(n) tibus... Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [76]; Adl. Divi Aurelii Augustini. De Natura et Gratia. Liber unus. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [36]; Adl. Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. De Gratia et Libero Arbitrio, ad Valentinum et cum illo monachis. Liber unus. Eiusdem de correptione et gratia ad eundem et cum illo monachis, liber unus. Quibus praemittuntur Epistolae duae divi Augustini ad Valentinum, contra eos qui negant liberum arbitrium. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [48], 8vo, współopr. perg. z XVIII w., 3 zwięzy wypukłe. Oferowane tu traktaty filozoficzno religijne obracają się głównie wokół prawd wiary katolickiej, wolnej woli i Łaski. Wolna wola jest warunkiem koniecznym wszelkiej etyki, to wola decyduje o tym, czy podmiot (człowiek) postępuje etycznie czy nie. Co więcej, skoro bez woli Boga nawet najmniejszy liść nie może spaść z drzewa, wydaje się, że cała odpowiedzialność za dzieje świata spada niejako na Niego, jest On więc odpowiedzialny za całe dobro i zło. Twierdzenia o niemożności istnienia wolnej woli oraz o pochodzeniu zła od Boga były w ostrej sprzeczności z teologią i wiarą chrześcijańską. Aby wykazać nieprawdziwość tych twierdzeń, Augustyn stworzył teorię teodycei. Dzięki temu, że Bóg obdarzył wolną wolą ludzi, mogło zaistnieć dobro i etyka. Bóg mógł teoretycznie stworzyć świat bez wolnej woli i zła, ale w takim świecie dobro byłoby bez wartości, dostępne automatycznie i przy braku kontrastu ze złem jego wartość nie byłaby w ogóle doceniana. Stąd Bóg uznał, że do pełnej doskonałości jego dzieła, którego ukoronowaniem jest człowiek, potrzebna jest możliwość popełnienia zła. To zło nie jest jednak bezpośrednim dziełem Boga, lecz jest konsekwencją wyboru woli człowieka, który wybiera zamiast tego co większe i lepsze, to co mniejsze i gorsze. Zło nie jest bytem, jest jakością bytu. Byty same w sobie są zawsze dobre, ale jako dobre mogą stać się podmiotem złej jakości, a następnie, usunąwszy tę złą jakość, wrócić do swej pierwotnej doskonałości. Augustyn wielokrotnie podkreślał wagę tego rozróżnienia, ze względu na możliwość popadnięcia w błąd manicheizmu. W rozumieniu Augustyna, podstawową zasadą metafizyki, zgodnej z wiarą chrześcijańską jest to, że byty duchowe tak samo, jak materialne mogę stać się złe, przyjąć jakość zła czyli niedoskonałość, wybrakowanie dobra. Zło jest więc jakością czysto negatywną, nie istnieje samo w sobie, jest jedynie całkowitym zaprzeczeniem, brakiem dobra. Po to, aby mając wolną wolę postępować dobrze, potrzebna jest jednak łaska Boża. Jest to ta sama łaska, która umożliwia iluminację. Podobnie jak przy iluminacji, łaska Boża jest zawsze darem Boga. Nie można jej sobie zaskarbić w żaden sposób, czyniąc dobro. Wręcz przeciwnie, to łaska powoduje i umożliwia dobre postępowanie. Fałszywie odczytując nauczanie św. Augustyna Jan Kalwin i jego uczniowie stworzyli teologiczną teorię predestynacji, zakładającą, że ludzie, niezależnie od swoich uczynków, są wybrani przez Boga albo do czynienia źle, albo do czynienia dobrze i nikt prócz Boga nie może tego zmienić. Filolodzy klasyczni przez długi czas nie doceniali wartości literackiej dzieł Augustyna, jak i innych Ojców Kościoła, podchodząc do autorów chrześcijańskich nieufnie. Dzieła patrystyczne były traktowane przede wszystkim jako źródła ważne dla badań teologicznych. Tymczasem święty Augustyn, starannie wykształcony w kulturze i literaturze klasycznej, dbał o formę i styl swoich utworów, stosując powszechnie takie środki wyrazu, jak aliteracje, rymy, powtórzenia, zróżnicowanie stylu etc. Augustyn jako pierwszy wprowadził do literatury europejskiej autobiografię intelektualną Wyznania. W oferowanym egzemplarzu XVIII-wieczny (1710) wpis własnościowy mnicha z klasztoru miejskiego w Lukce. K. tyt. w bogatej manierystycznej bordiurze. Ciekawym elementem typograficznym oferowanego tomu są inicjały. W okresie przejściowym między rękopisami, a drukami niekiedy drukarz markował maleńką czcionką potrzebną dla tekstu literę, dając późniejszemu właścicielowi szansę na wykonanie lub zamówienie iluminowanego ręcznie inicjału. W oferowanym egz. te inicjały zgodnie z zaleceniem drukarza 5

6 (w Krakowie) Typis Universitatis, folio, k. [9], opr. pap. żeberkowy. E. XIII, 59. Panegiryki łacińskie, z elementami życiorysów, ku czci ówczesnego Rektora UJ Wojciecha Micińskiego oraz profesorów tegoż Uniwersytetu Wojciecha Goszkowskiego, Józefa Popiołka, Piotra Szymakowskiego, ogłoszone drukiem pod łaskawym protektoratem biskupa krakowskiego Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego. 600, 3. BIEGACZEWICZ Wojciech, Jan Kanty. Via Aquilae super coronatos Vavelli montes; Multifariam Regia... Demonstrata. Cracoviae b. d. [1759]. Typis Collegii Majoris Universitatis Cracoviensis, folio, k. [38], winietki i finaliki w drzeworycie, opr. kart. współcz. E. XIII, 59. Zbiór panegiryków na dom Sołtyków, dedykowany biskupowi Kajetanowi Sołtykowi, ówczesnemu ordynariuszowi krakowskiemu, księciu Siewierskiemu, kawalerowi Orderu Orła Białego. Ryc. herbu sygn. Zukowski Sc. Cracoviae. Stan bardzo dobry. 600, 1 4. BIEŻANOWSKI Stanisław Józef. Vectigal gratitudinis, serenissimo ac potentissimo principi, Joanni Casimiro IV, Regi Poloniae divae Palladis Iagellonicae opera, ad geminam immortalis gloriae molem, ob pacis cum Sueco et victoriaru(m) ex Moscho amplissima pro merita appensum, et in gratiam consecratum. Cracoviae (w Krakowie) Nakładem wieczystej 1 naszkicowane zostały w XVIII w. inkaustem w kilku przeznaczonych na nie miejscach. Jednak autor nie potrafił ich dokończyć i pozostały jedynie w fazie początkowego szkicu. Jak widać nawet XVIII-wieczni zakonnicy nie mieli czasu na zabawianie się w malarzy. Zresztą sztuka iluminacji wymaga do dziś wyjątkowych predyspozycji artystycznych. Od XVII w. zaprzestano więc tych praktyk masowo wprowadzając inicjały drzeworytnicze, zastąpione w XVIII w. inicjałami w miedziorycie, w których barokowym przepychu celowały zwłaszcza edycje niemieckie. Sygnet drukarski [fot.], z przedstawieniem samospalającego się feniksa. Ślady po zalaniu wodą widoczne na marginesach dwóch traktatów. Stan dobry. Piękny wczesnorenesansowy druk. PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE. 3000, 2. BIEGACZEWICZ Wojciech, Jan Kanty. Vertices Laureis. Laureae Verticibus pares Cracoviae 6

7 fundacji Bartłomieja Nowodworskiego. Druk: In Officina Viduae Lucae Kupisz, folio, k. [6], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie; Adl. MAZURKOWICZ Valentinus Ioannes. S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus, Lucidissimus Corporis Ecclesiae Mystici Oculus. Anniversario eius die, In per augusta SS. Triadis Basilica Cracoviensi. Florentissimae Nobilissimorum Auditorum Coronae, pio venerantis Suadae officio. A demonstratus. Cracoviae (w Krakowie) In officina apud haeredes Stanislai Lenczewski, folio, k. [14], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie, współopr. ppł. Poz. 1. E. XIII, 59. Herb Wazów i Rzeczypospolitej w drzeworycie, wraz z odpowiednim poematem. Łaciński panegiryk dziękczynny ku czci króla Jana Kazimierza IV Wazy, zwycięzcy nad Szwedami i Moskwą napisany przez Stanisława Józefa Bieżanowskiego, obywatela Lwowa i doktora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w podzięce za wsparcie finansowe zrujnowanej po potopie szwedzkim uczelni. Poz. 2. E. XXII, 252. Łaciński panegiryk ku czci św. Tomasza z Akwinu wygłoszony w kościele św. Trójcy w Krakowie dnia 7 marca 1662 r., którego druk sfinansował Jan ze Stradomia Stradomski, pan dziedziczny na Działoszycach i Szczucinie, herbu Prus, którego wizerunek znajduje się na odwrocie k. tyt. Opr. wymaga konserwacji. Stan wewnętrzny bardzo dobry. Rzadkie. 1000, 5. BILGUER Johann Ulrich. Anweisung zur ausübenden Wundarzneykunst in Feldlazarethen. Glogau und Leipzig 1763 Günther. 8, s. [18], 868, [38], liczne winiety w tekście. Opr. pperg. z epoki ze skórzanym. barwionym szyldzikiem. Rozprawa o sztuce chirurgii w lazaretach polowych J.U. Bilguera ( ), wielkiego chirurga i generalnego lekarza w służbie Fryderyka Wielkiego, oddanego medycynie wojskowej. Obszerne rozdziały dotyczące ciężkich złamań kości, ran klatki piersiowej i brzucha oraz uniwersalnemu środkowi zaradczemu w postaci amputacji. Brak k. tyt. oraz s. 3-4 i Stan ogólny dobry. 600, 6. BRANICKI Jan Klemens ( ), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny Kopia ordynansu ( ) do całego Woyska wydanego, dat. Warszawa 13 XI Folio, k. [1]. E. XIII, 318. Rozkaz związany z gotowością wojska do zapobieżenia rozruchom, grabieżom etc. wobec bezkrólewia i przygotowywanej elekcji. Zagięcia, uszkodzenia i niewielki ubytek (poza tekstem). Zdezaktualizowane pieczęcie. 200, 7. BURI Friedrich Carl. Ausführliche Erläuterung des in Teutschland üblichen Lehen=Rechts, oder Anmerckungen über Johannis Schilteri Institutiones Juris Feudalis Germanici et Longobardici. Erster theil. Giessen Bey Johann Philipp Krieger, 4o, portret autora w miedziorycie, s. [18], 1404, [36], winietka na k. tyt., opr. z epoki, karton oklejany pap. z szyldzikiem skórzanym i złoc. tytulaturą. Nieaktualne niemieckie pieczęcie własnościowe. Część pierwsza monumentalnego komentarza do instytucji niemieckiego prawa feudalnego, którego korzenie sięgały czasów longobardzkich i dynastii Karolingów. Choć na k. tyt. figuruje data 1738 i wstęp jest również tak datowany, to dzieło ukazało się w całości dopiero w 1746 r. Friderich Karl von Buri ( ), niemiecki prawnik i mąż stanu. Urodził się koło Lüneburga we wsi Scharnebeck, gdzie jego ojciec był pastorem. Od 1721 r. studiował prawo w Helmstädt pod kierunkiem Augustyna von Leyser. Od 1736 r. pracował w sądzie Konsystorskim Birstein, od 1744 r. był tam dyrektorem Kancelarii, od 1746 r. był rektorem Kolegium 4 7

8 7 w Wetteraus. Po śmierci księcia Wolfganga Ernesta w 1754 r. został rektorem kolegium w Birstein koło Offenbach. Od 1764 r. w sądzie w Darmstadt, gdzie mieszkał do swej śmierci. Jego najważniejszym dziełem jest oferowany tu Komentarz do pracy Johanna Schiltera Institutiones iuris feudalis. Dzieła Buriego cieszyły się wielkim szacunkiem ze względu na ich rzetelność i jasną formę wykładu. Marginalia z epoki. Otarcia opr. i spękania przy grzbiecie. Stan dobry. 1500, 8. CASTELLI Daniel. Famae Theatrum XXXV. virorum. In Alma Universitate Cracoviensi eruditorum. Ad contemplandam uniuscuiusque virtutis et eruditionis gloriam. Dum per Stanislaum Jurkowski S. Theolog:(iae) Doctorem et Professorem Rectorem Vigilantissimum Cracoviae In Officina Typographica Balthasari Smieszkowicz, folio, k. [16], 1 ryc. (miedzioryt), 35 wizerunków herbów w tekście (drzeworyty), opr. ppł. E. XIV, 79. Praca dedykowana Janowi Tarnowskiemu, herbu Rola, Arcybiskupowi Lwowskiemu, opatowi Clarae Tumbae (czyli w Mogile). 35 panegiryków łacińskich ku czci kandydatów na stopnie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panegiryki ku czci m. in.: Stanisława Jurkowskiego, Andrzeja Franciszka Krowickiego, Wojciecha Jana Podrażyńskiego, Wincentego Stanisława Rogowskiego, Józefa Stanisława Kupiszewicza, Jana Nykowskiego, Jana Marcina Lochmana, Błażeja Ignacego Lochmana, Błażeja Ignacego Krauzowskiego, Macieja Franciszka Stawiarskiego, Kazimierza Stanisława Michniewicza, Kazimierza Jana Hornawskiego, Marcina Dryjakowicza, Marcina Władysława Mielickiego, Tomasza Kazimierza Nykowskiego, Wojciecha Machcińskiego, Macieja Stanisława Zygmuntowicza, Franciszka Anathidi, Jana Gęzickiego, Krzysztofa Franciszka Sowińskiego, Wawrzyńca Stanisława Wesoleckiego, Remigiusza Andrzeja Suszyckiego, Andrzeja Augusta Czyrzyczkowicza, Jana Karola Kropickiego, Stanisława Jastrzębskiego, Wojciecha Bardzińskiego, Tomasza Podrębskiego, Bartłomieja Makowskiego, Piotra Kamińskiego, Marcina Chybickiego, Baltazara Tumlińskiego, Piotra Jana Promnickiego, Ludwika Mikołaja Tainera 35 wizerunków herbów w tekście, tekst na każdej stronie w ozdobnej, podwójnej typograficznej ramce. Stan wewnętrzny bardzo dobry. 1000, 9. CROMER Dominicus. (Castelli Benedictus) Nova methodus longe accuratior, observandi locorum longitudines: scripta et proposita Italico Idiomate per admodum reverendum patrem Benedictum Castelli, Ordinis Cassinensis, in studio romano Matheseos professorem... Cracoviae In officina Andreae Petricovij, folio, k. [4], winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy. 8

9 10 E. XIV, 454 i 79. Praca z geografii fizycznej pisana na Uniwersytecie Jagiellońskim i wydana pod auspicjami profesora matematyki Stanisława Pudłowskiego, oparta na obserwacjach astronomicznych, w tym wymienieni są we wstępie Vitellius i Mikołaj Kopernik. Bardzo rzadkie. Stan dobry. 1000, 10. CYNERSKI Ioannes. Fascia meritorum sive quaestio theologica de fide et operibus Cracoviae (w Krakowie) Apud Lucam Kupisz S(acre) R(egiae) M(aiestatis) Typographum, folio, k. [10], na k. [2] verso herb Nałęcz biskupa Piotra Gembickiego w drzeworycie, inicjały, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy. E. XIV, 487. Traktat teologiczny dedykowany królowi Janowi Kazimierzowi, w roku Jubileuszu Autor analizuje na podstawie Biblii i Ojców Kościoła relacje wiary do uczynków. Bardzo rzadkie. Stan bardzo dobry. 1000, Postinkunbauł 11. DATHIUS Augustinus, BADIUS Ascensius Iodocus. In Elegantiaru(m) Augustini Dathi codice co(n)tenta. Et primo: Iodoci Badij Ascensij de epistolis compendiolu(m); Joannis Sulpitij Verulani. De epistularu(m) compositione elegans opusculu(m) ab eodem Ascensio suis locis elucidatum; Index in com(m)e(n)tarijs Clichthoueanis adnota(n)doru(m). Augustinj Dathi elega(n)tiae cum duplici com(m)e(n) tario. Regulae constructionis, ordinis, venustatis et diversitatis ad Ascensio collectae et insertae. Regulae elegantiaru(m) Francisci Nigri cu(m) explanatione. Magistratuu(m) Rhomanoru(m) diligens declaratio. Item Iodoci Badij Ascensij, De recte scribendj ratione co(m) pendiosa tradition: Necno(n) de orthographia [...] cum arte diphtonga(n)di Guarini Veronensis regulae comodissimae. De eadem exactu(m) Georgij Vallae compendiu(m). Item divisiones praeceptoru(m) et Augustini Dathi et Francisci Nigri atq(ue) nominu(m) rhomanoru(m) novissime sup(er)additae per Ioannn.(nem) Mediovillanu(m). Addita praeterea sunt; sed seorsum duo aurea eiusde(m) Dathi opuscula: Alterum de novem vocabulis falso per antiphrasim dictis. Alterum de floribus 9

10 komentarzem zwanym familiare commentum, edycji przeznaczonych dla klienteli studenckiej oraz dzieł pisanych po łacinie przez współczesnych mu pisarzy humanistów. W latach oficyna Badiusa wypuściła 775 różnych edycji, zarejestrowanych w bibliografii Philippe Renouarda: Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle. Często współpracował również z Jean Petit, który był najważniejszym księgarzem i wydawcą tamtych czasów. Dathius Augustinus to renesansowy historyk ze Sieny, a dzieło to zbiór współwydanych traktatów z dziedziny filologii klasycznej. Oprawa: pperg. wtórnie użyty z fragmentem Kancjonału z gregoriańskim zapisem nutowym, oklejona pap. z XVI w. z fragmentami jakiejś homilii o charakterze komentarza biblijnego w języku łacińskim. Marginalia z epoki. Stan dobry. Bardzo rzadkie. Literatura: Badius Jodocus. Encyclopædia Britannica (11th ed.), 1911 ; Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle, t. 2 (Paris 1969), ss z chronologiczną listą wydrukowanych dzieł. 4000, vocum ex Cicerone praecipue decerptus. In parrhisioru(m) lutecia (w Paryżu) Officina Iodoci Badii Ascensii, 4o, k. 155, opr. współcz. pperg. Badius Ascensius Jodocus ( ), Josse Bade, lub Jodoco Del Badia, urodził się we wsi Asse, niedaleko Brukseli i dlatego zwany był też czasem Badius Ascensius. Jodocus Badius był pionierem francuskiego i europejskiego przemysłu drukarskiego. Był również uczonym filologiem o ugruntowanej sławie, gdyż studiował zarówno w Brukseli, jak i w Ferrarze, a zanim osiedlił się w Paryżu przez kilka lat uczył się greki w Lyonie. Opatrzył więc przypisami wiele dzieł klasyków, które drukował w swojej paryskiej oficynie. Badius pracował jednak najpierw jako wydawca i korektor szczotek dla lyońskiego drukarza Jana Trechsela w latach Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie w 1501 r. założył swój warsztat drukarski. Oficyna ta znana jest również jako Prelum Ascensianum. Niektóre wydawnictwa bibliograficzne próbowały przesunąć otwarcie tego warsztatu na 1503 r., jednak data edycji oferowanego tu dzieła przesądza na rzecz 1501 r., jako daty otwarcia tego warsztatu drukarskiego w Paryżu. W Paryżu drukował niemal wyłącznie księgi po łacinie. Wyspecjalizował się w drukowaniu edycji klasyków rzymskich, często ze swym własnym 10

11 12. [DORAT Claude Joseph]. Les tourterelles de Zelmis. Poème en trois chants. Par l Auteur de Barnevelt. [Paris Pary Druk Sébastien Jorry], 8vo, s. 56, frontispis i 2 miedzioryty w tekście sygn. Eisen-Longueil [brak ryc. całostr.], opr. czerwony marokin (XIX w.) z bogatymi złoc., dublura z brzegami złoc. radełkiem, 5 zwięzów wypukłych, wyklejki marmoryzowane. Francuski poemat erotyczny Claude a Josepha Dorata ( ), ilustrowany trzema miedziorytami przez Charlesa Dominique a Josepha Eisena ( ), rytowanymi przez Josepha de Longueila ( ). Brak całostronicowej ryciny, pierwsze i ostatnie k. luzem, kilka k. z zabrudzeniami. 600, DRZEWICKI Albertus Alexander. Inclytum orbis Academici decus Cracoviae (w Krakowie) In officina apud haeredes Stanislai Lenczewski, Bertut.(owicz), folio, k. [14], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie, opr. ppł. E. XV, panegiryków łacińskich ku czci kandydatów na stopnie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca na stopień doktora Sztuk i Filozofii. Dedykowana Michałowi z Woli Śmielowej Misiowskiemu, herbu Jelita. Panegiryki dotyczą: Stanisława Jurkowskiego, ówczesnego Wice-Kanclerza UJ, kandydatów: Gabriela Ochockiego, Marcina Zrzodłowicza, Kazimierza Wydepkowicza, Kaspra Staciewskiego, Tomasza Chrząszczewicza, Gabriela Kazimierza Węgrzynowicza, Adama Nerewicza, Wojciecha Mieckiego, Floriana Zdarzyńskiego, Stanisława Czechowica, Pawła Koteckiego, Bazylego Olszyńskiego, Marcina Frydrychowicza, Marcina Groswaiera ze Lwowa, Andrzeja Szymanowicza, Walentego Jana Wiroboskiego (z Szamotuł), Stanisława Piątkowica, Jana Chryzostoma Pisarskiego ze Lwowa, Sebastiana Józefa Taralicza. Stan wewnętrzny bardzo dobry. 600, 14. [FLORUS] Lucii Flori Bellorum Romanorum epitomes Libri Quatuor. Lucae(w Lukce) Druk: Salvator Succha, 8vo, k. 90 (a-l+k. 2), opr. perg. współcz. Lucjusz Anneusz Florus (ur. ok. 70 r. zm. ok. 140 r.), rzymski historyk piszący w czasach cesarza Hadriana. Autor Zarysu dziejów rzymskich (Epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum septingentorum libri duo). Dla datowania Epitomy pomocna jest wzmianka we wstępie o cesarzu Trajanie oraz informacja, że od Cezara Augusta do czasów Florusa minęło niewiele mniej niż 200 lat. Głównym źródłem Florusa był Tytus Liwiusz. Salustiusz dostarczył mu natomiast materiału do opisu wojen z Jugurtą i Katyliną, a Cezar do opisu podboju Galii i wojny z Pompejuszem. Jego praca jest krótką syntezą dziejów Rzymu, od założenia miasta aż do 9 r. po Chr., napisaną w duchu historiografii stoickiej. Florus przedstawił historię narodu rzymskiego według podziału na podstawie analogii z okresami życia człowieka okres dzieciństwa, młodości, wieku dojrzałego i starości. Dziełko to pod względem formy stanowi przykład kwiecistego stylu retorycznego, panującego w ówczesnej literaturze rzymskiej. Mimo dyskusyjnej wartości historycznej książka była używana jako podręcznik szkolny, od starożytności aż do XVII wieku. Do naszych czasów zachowała się ponad setka rękopisów. Część uczonych uważa jej autora za identycznego z Publiuszem Anniusem Florusem, literatem i poetą z otoczenia cesarza Hadriana, który napisał rozprawkę Vergilius orator an poeta. Aelius Spartianus w Historia Augusta (Żywot Hadriana 16, 3) podawał, że gdy 11

12 14 14 Florus napisał żartobliwy epigram do Hadriana, ten mu odpowiedział równie żartobliwym wierszem. Liczne marginalia i glosy na marginesach. Stan dobry. Piękny typograficznie druk renesansowy. 3000, 15. FRYDERYK II (Wielki) Odnowiony i ściśle określony stęplowy y kartowy edykt, dat. Berlin 16 maja Folio, k. [16] A2-I. Brak k. tyt. (jest zakończenie). Prawo w języku polskim. E. XVI, 19 notuje podobną pozycję o 18 k. [A-J] jednakże z datą 13 V 1766 druk. u Jerzego Jakuba Dekkera. Stan dobry [GALICJA] FASSYA. Galicyjski wzór rocznego oświadczenia podatkowego, rubrykowanego, składanego do odpowiedniego cyrkułu. [Galicja lata 70-te/80-te XVIII w.]. 33 cm, k. [2]. Opr. tekt. współcz. Podklejenia kart. Notatki z epoki na odwrocie oraz drobny ubytek papieru poza tekstem [GOETHE Johann Wolfgang von]. Die Leiden des jungen Werthers. Zweyte Auflage. Cz Freystadt B.w., s. 111, [1]; [3], , winietki (miedzioryty); adl: [BONIN Friedrich-Christian von] Ernest, oder die unglücklichen Folgen der Liebe. Ein Drama in drei Aufzugen. Berlin B.w. 16, s. 61, [1], winietki (miedzioryty), współopr. psk z epoki z szyldzikiem i złoc., brzegi kart barwione. Pierwsza pozycja zawiera wczesne wydanie Cierpień młodego Wertera najgłośniejszej powieści w dorobku Johanna Wolfganga Goethego ( ), którego pierwodruk ukazał się w 1774 (pierwsze wydanie polskie dopiero w 1822). Powieść z okresu burzy i naporu, opisująca historię nieszczęśliwej miłości oraz stanowiąca znakomite studium psychologiczne młodego człowieka. Dzieło współoprawne stanowi przeróbkę opartą na Cierpieniach młodego Wertera w opracowaniu pomorskiego arystokraty Friedricha-Christiana von Bonina. Grzbiet opr. sześciopolowy z dwoma skórzanymi szyldzikami ze złoconymi tytułami i numerami tomów oraz z tłoczeniami zawierającymi elementy flory. Górne krawędzie grzbietu pęknięte, miejscami zażółcenia. Wpisy na kartach tytułowych obu dzieł wskazują na pochodzenie z księgozbioru pomorsko-kurlandzkiego rodu von der Osten. 2500, 12

13 19 13

14 18. HIERONIM ZE STRYDONU. Opera. t. III-IV. Basileae In Officina Frobeniana, folio, s. 327, [1], 398, [1], opr. świńska skóra z epoki ze ślepymi tłocz., ślady po zapinkach. Superekslibris Michaela Colet Leobergensis (ze Lwowa) na tłocz. w skórze okienku wprawionym w przednie lustro oprawy oraz na verso przedniej okł. Ślady złoc. Michael Colet (Coletus) urodził się w 1545 we Lwowie. W 1567 r. został kantorem w Toruniu, a potem profesorem Gimnazjum Toruńskiego. Od 1576 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie został proboszczem kościoła Najświętszej Maryi Panny, gdzie pozostał jako Senior do śmierci w 1616 r. Oferowane tomy z przedmowami autorstwa Erazma z Rotterdamu zawierają komentarze św. Hieronima do kilku ksiąg Starego Testamentu ( ks. Rodzaju, Królewskie ), De Locis Hebraicis, traktat o Dziewictwie, O Doskonałym mężu, Epistolarium, czyli listy do różnych ważnych osób z jego czasów, Kazania: O Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, Pochwała dziewictwa, O prawdziwym obrzezaniu. Mowy: W obronie Pamfila, Przeciwko Rufinowi, O pochodzeniu dusz, Reguła monastyczna; O życiu duchownych. Opis śmierci Hieronima Euzebiusza, o cudach zdziałanych za wstawiennictwem św. Hieronima. Hieronim ze Strydonu (ur. w 331 r. w Strydonie, zm. 30 września 420 r. w Betlejem) to święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła, apologeta chrześcijaństwa. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego. Komentarze Hieronima bliskie są tradycji żydowskiej. Poza tym oddaje się on alegorycznym i mistycznym subtelnościom, wzorując się na stylu Filona i szkole aleksandryjskiej. W przeciwieństwie do współczesnych mu uczonych, Hieronim podkreślał różnicę między hebrajską Biblią (większość z jej ksiąg znajduje się obecnie w księgach deuterokanonicznych), a Hebraica veritas ksiąg kanonicznych. Najsłynniejszym jest jednak stwierdzenie Hieronima ze wstępu do Ksiąg Królewskich (Prologus Galeatus): Ta przedmowa do Pisma Świętego może służyć jako uniwersalny wstęp do wszystkich ksiąg, które tłumaczymy z języka hebrajskiego na łacinę i możemy być pewni, iż to, czego nie znajdujemy w naszym spisie, z pewnością znajduje się w pismach apokryficznych. Hieronim, Prologus Galeatus. Oficjalne potwierdzenie kultu świętego Hieronima nastąpiło w 1747 roku (beatyfikacja przez papieża Benedykta XIV) oraz w 1767 roku (kanonizacja przez papieża Klemensa XIII). Święty Hieronim jest patronem archeologów, archiwistów, biblistów, bibliotekarzy, bibliotek, uczniów, studentów i tłumaczy. Hieronim Froben ( ) był pionierem drukarstwa w Bazylei i najstarszym synem Johanna Frobena. Wykształcił się na Uniwersytecie w Bazylei, a edukację pogłębił podróżując po całej Europie. On sam, jego ojciec i szwagier Nicolaus Episcopius byli znani ze swej przyjaźni z Erazmem z Rotterdamu oraz z tego, że uczynili z Bazylei słynny ośrodek renesansowego drukarstwa. Dzięki pracy jego syna Ambrożego oficyna przetrwała do końca XVII wieku. W oferowanym egzemplarzu piękne renesansowe sygnety drukarskie oficyny Frobena w drzeworycie. Egz. dobrze zach. poza śladami po owadach. Deska opr. wymaga konserwacji. PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE. 4000, 19. HIERONIM ZE STRYDONU. Opera. t. V-VII. Basileae Hieronymus Froben, Nicolaus Episcopius, folio, s. 608, [4]; 363, [1], 257, [1], opr. świńska skóra z epoki ze ślepymi tłocz., zapinki z epoki zachowane. Superekslibris Michaela Colet Leobergensis na tłocz. w skórze okienku wprawionym w przednie lustro oprawy oraz na verso przedniej okł. Ślady złoc. Michael Colet (Coletus) urodził się w 1545 we Lwowie. W 1567 r. został kantorem w Toruniu, a potem profesorem Gimnazjum Toruńskiego. Od 1576 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie został proboszczem kościoła Najświętszej Maryi Panny, gdzie pozostał jako Senior do śmierci w 1616 r. Oferowane tomy zawierają tzw. komentarze większe św. Hieronima do: t. 5: ksiąg Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela; t. 6: Ozeasza, Joela, Amosa, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Zachariasza, Malachiasza, t. 7: komentarze do ksiąg Eklezjasty, homilie na Pieśń nad Pieśniami, komentarz na Księgę Joba. W OFEROWANEJ KSIĘDZE TEKST BIBLIJNY OBLANY WOKÓŁ KOMENTARZAMI ŚW. HIERO- NIMA, które tworzą do niego MONUMENTALNĄ RAMĘ TYPOGRAFICZNĄ. Komentarze Hieronima dzielą się na trzy kategorie: 1) Tłumaczenia bądź przeróbki dzieł greckich poprzedników włącznie z czternastoma homiliami na temat Księgi Jeremiasza i taką samą liczbą homilii na temat Księgi Ezechiela autorstwa Orygenesa (przetłumaczone ok. 380 r. w Konstantynopolu); dwie homilie Orygenesa o Pieśniach Salomona (przetłumaczone w Rzymie, ok. 383 r.). Błędnie przypisuje się Hieronimowi tłumaczenia dziewięciu homilii Orygenesa na temat Księgi Izajasza. 2) Oryginalne komentarze do Starego Testamentu. Do okresu poprzedzającego osiedlenie się Hieronima w Betlejem należy seria krótkich prac na temat Starego Testamentu: Commentarius in Ecclesiasten; Explanationes in Mich. /Ieseam, Sophoniam, Nahum, Habacuc, Aggaeum tu oferowane, podobnie jak stworzona około roku 395 seria dłuższych komentarzy, najpierw do pozostałych siedmiu drugorzędnych pro- 14

15 obciągnięta na desce, z tłoczeniami figuralnymi i śladami złoceń, pięć zwięzów wypukłych, ślady po zapinkach mosiężnych. E. XVI, 290. Niezwykle starannie wydane łacińskie dzieła wszystkie czołowego przywódcy Kontrreformacji, drukowane w katolickiej oficynie w Kolonii nad Renem, dedykowane przez wydawcę królowi Stefanowi Batoremu. Rycina z portretem kardynała z innego dzieła patrz poz Piękna opr. renesansowa z wizerunkami Ukrzyżowania oraz koronacji Maryi Niepokalanej siedzącej na półksiężycu. W narożnikach bogate ornamenty geometryczne oraz cztery lilie. Oferowane kompletne wydanie pism Hozjusza w edycji kolońskiej stanowi prawdziwą rzadkość antykwaryczną. Egzemplarz pocięty przez owady (miejscami niewielkie straty tekstu), wymaga starannej konserwacji. PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE. 1600, 19 roków, następnie do Izajasza (ok r.), Daniela (ok. 407 r.), Ezechiela (między 410 a 415 r.) oraz Jeremiasza (po 415 r., który pozostał niedokończony). 3) Komentarze do Nowego Testamentu, tu nieobecne. Właściwie wszystkie prace Hieronima z zakresu dogmatyki mają charakter zdecydowanie polemiczny i skierowane są przeciwko wrogom doktryn ortodoksyjnych. Był on przeciwny kultowi męczenników oraz relikwii, jak też ślubom ubóstwa i celibatowi duchownych. W międzyczasie pojawiły się kontrowersje wokół poglądów religijnych wyznawanych przez Orygenesa, które wywołane zostały przez Jana Jerozolimskiego i Rufina. Piękne renesansowe sygnety drukarskie oficyny Frobena w drzeworycie. Egz. dobrze zach. poza śladami po owadach. Deska opr. wymaga konserwacji. Literatura: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990; Hieronim, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1993, kolumny ; J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, Warszawa 2003; J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań , 20. [HOZJUSZ Stanisław] Hosii Stanislai. Opera omnia. T Coloniae (Kolonia nad Renem) Maternus Cholinus, folio, s. [32], 757, [35]; [18], 496, liczne inicjały w drzeworycie, opr. z epoki, skóra 21. KICIŃSKI Majcher Józef Rzymski y Ruski Kalendarz, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty y wybory, dla porządku Kościoła Bożego; Gospodarzom dla siania y szczepienia, chorym dla poratowania zdrowia; zdrowym, dla traktowania spraw y dzieł poważnych, na każdy dzień położone, na rok od Narodzenia Pańskiego, 1707, który jest Przybyszowy po przestępnym trzeci; przez W Przesławney Akademij Krakowskiey, Filozofiey y Nauk wyzwolonych Doktora y Professora, z pilnością wyrachowany, y do Druku podany. W Krakowie [1706/07]. W Druk. Krzysztofa Domańskiego J.K.M. Typog., 4, k. [14]. Opr. karton współcz. E. XIX, 238. Zawiera chronologię wydarzeń w Polsce i na świecie w latach W części kalendarzowej 4 k. interfoliowane z drobnymi zapiskami gospodarczymi. Stan więcej niż dobry. 1200, 22. KOHEN Aleksander. Sefer ha-aguda ( ). Krakau (Kraków) [5]331, [1571]. Izaak syn Aarona z Prościejowa (Icchak ben Aron Prostic), folio, k. [4], 250, [4], k. tytuł. w drzeworycie; opr. psk. współcz. Traktat religijny Aleksandra Zuskina ha Kohena, rabina Kolonii, Wormacji i Frankfurtu, zawierający zbiór rozmaitych przepisów prawnych pochodzących z Talmudu Jerozolimskiego i Babilońskiego oraz komentarze do nich. Przepisy te zostały ułożone według porządku ksiąg talmudycznych i opatrzone szczegółowym indeksem. Oferowane dzieło zostało wydrukowane w jedynej istniejącej w XVI w. drukarni hebrajskiej w Krakowie, u Izaaka syna Aarona z Prościejowa na Morawach (stąd jego przydomek hebrajski 15

16 22 16

17 mi-prostic) gdzie najpierw się osiedlili po przybyciu z Włoch. Po 1562 r. przybył z żoną Blumą do Kazimierza pod Krakowem, gdzie osiedlił się na stałe. Icchak ben Aron Prostic był człowiekiem wykształconym, biegłym w języku hebrajskim autorem kilku prac religijnych oraz okolicznościowych utworów wierszowanych. W 1568 r. otrzymał przywilej króla Zygmunta Augusta i już w 1569 r. Icchak ben Aron Prostic rozpoczął drukowanie hebrajskich ksiąg świętych. W wyniku intryg duchowieństwa katolickiego obawiającego się druku prac przeciwnych wierze chrześcijańskiej król cofnął przywilej i nakazał wojewodzie krakowskiemu Stanisławowi Myszkowskiemu konfiskatę ksiąg oraz odbitych już arkuszy, które miały zostać zbadane przez specjalistów. Myszkowski skonfiskował ponadto czcionki hebrajskie, tak więc uniemożliwił działalność drukarni. Po usilnych zabiegach trwających niemal cały rok Icchak ben Aron Prostic uzyskał 15 XI 1570 r. potwierdzenie przywileju, gdyż nikt z cenzorów nie doszukał się w analizowanych drukach treści przeciwnych wierze katolickiej. Przezornie jednak król zakazał druku Talmudu, który to zakaz został złamany w oferowanej tu księdze, gdzie w kolofonie drukarz skarży się na swoją ciężką sytuację. Jednak dopiero w 1578 r. wszelkie problemy prawne zostały uregulowane, a Stefan Batory udzielił ponownie oficynie Icchaka ben Arona Prostica królewskiego przywileju. Icchak ben Aron Prostic prowadził drukarnię do 1600 r., potem oddał jej prowadzenie synom, a sam wyjechał na Morawy. Do Krakowa powrócił ok r. i tam umarł. Na k. tyt. drzeworyt w formie bramy, w jego górnej części scena ofiarowania Izaaka, a pod nim cytat z księgi proroka Amosa 9.6: A sklepienie jego oparł o ziemię. Brak k , 102, liczne k. ze śladami po owadach i z podklejeniami bibułką. Ostatnie k. ze śladami zawilgocenia. Stan dobry. Nieznany w polskich zbiorach publicznych. Nie zna go również Krzysztof Pilarczyk, Leksykon Drukarzy Ksiąg hebrajskich w Polsce (XVI-XVIII w.). Kraków W tej bibliografii pozycja o takim tytule nie występuje, choć Icchak ben Aron Prostic wydrukował wiele innych pozycji tego autora. Literatura: A. Kawecka-Gryczowa, Drukarze Małopolscy, t. 1. Wrocław 1983, s , z należytą pilnością wyrachowany. W Krakowie [1709/10]. W Druk. Franciszka Cezarego. 4, k. [10]. Opr. karton współcz. E. nie odnotował. Dodatkowo 6 kart interfioliowanych z zapiskami z 1710 r. prowadzącego gospodarstwo domowe (m.in. rejestrz zboża na pozywienie ludziom i podobne notatki). Prawdopodobnie brak kilku kart o kustoszach d-d3 z prognostykami). 1800, 24. KRAUSS (Kraussen) Johann Ulrich. Historischer Bilder-Bibel Erster (- Fünfter) Theil. Mit Röm. Kayserl. Majest. allergnädigst-ertheiltem Privilegio gezeichnet und in Kupfer gestochen. Cz Augsburg 1705, tabl. ryc. 136 (miedzioryty) z osobnymi do każdej części kartami tytułowymi i frontispisami (miedzioryty sygn. Johann Ulrich Krauss); adl.: Krauss (Kraussen) Johann Ulrich. Biblisches Engel-u. Künstwerck alles das jenige das in Heiliger Göttlicher Schrift Altes und Neuen KOSTOWSKI Jerzy Grzegorz Kalendarz Polski y Ruski, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty, wybory, z czasem siania, szczepienia, krwie puszczania, purgowania, lekarstw zażywania, etc. należytym porządkiem położone y opisane na Rok Pański M.DCC.X. [1710] który iest po przybyszowym pierwszy, a po przestępnym drugi. Przez W Przesławney Akademij Krakowskiey Nauk wyzwolonych, y Filozofij Doktora, Mathematyki Professora, 17

18 26 Testaments... Augsburg Johann Ulrich Krauss Bürger und Kupfer-Stechern, folio, k. tyt., frontispis (miedzioryt), tabl. ryc. 30 (miedzioryty), współopr. skóra z epoki z tłocz.i śladami złoc. datowana na 1759 r., obcięcia k. złoc. Teka graficzna ze zbiorem 166 miedziorytów ilustrujących Stary i Nowy Testament uważana za wybitne osiągnięcie artystyczne Johanna Ulricha Kraussa ( ), słynnego augsburskiego rysownika i sztycharza, ze względu na rozbudowany sztafaż otaczający ryciny oraz ich emblematyczno symboliczny charakter, typowy dla rozwiniętego europejskiego baroku. Zamieszczono liczne grafiki o tematyce świeckiej m.in. mapki, widoki miast, rezydencje, pejzaże, ogrody, sceny rodzajowe. Tom podzielony jest na 5 części, z odrębnymi k. tyt. i z frontispisami w miedziorycie (sygn. Johann Ulrich Krauss (Kraussen). Na licu oprawy w środku lustra superekslibris z monogramem I.B.K. w tłoczonej ozdobnej ramce z motywów roślinnych unoszonej przez dwa amorki. Na tylnej okładce w środku lustra, w tłoczonej ozdobnej ramce z motywów roślinnych unoszonej przez dwa amorki tłoczone złotem cyfry: 1759 zapewne data wykonania oprawy. Kilka plansz z rozerwaniami fachowo podklejonymi, gdzieniegdzie zabrudzenia, spękania i otarcia skóry oprawy. Stan ogólny dobry. Rzadkie w komplecie. Thieme-Becker, t. 21, s , 25. KUBALEWICZ Kazimierz Rzymski y Ruski Kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich: kapłanom dla porządku Kościoła Bożego; Gospodarzom dla siania, y szczepienia chorym dla poratowania zdrowia; zdrowym dla traktowania spraw, y dzieł poważnych. Na Rok Pański MDCCV [1705], który iest po przestępnym i przybyszowym pierwszy, z pilnością wyrachowany y do druku podany przez w Akademiey Krakowskiey Filozofiey Doktora, Kollegę Mnieyszego, Astrologiey Ordynaryjnego Professora. W Krakowie [1704/5]. W Druk. Franciszka Cezarego. 4, k. [14]. Opr. karton współcz. E. XX, 349. Wg Estreichera k. [19], bowiem po ark. C2 idzie z osobnym tytułem: Prognostyk ogólny i szczególny z gwiazd y obrotów niebieskich z przestrogą podany. Dedykacja Józefowi Męcińskiemu, kasztelanowi bracławskiemu (k. 4). Prognostyk jak na ark. D [jest]. W części kalendarzowej 6 dodatkowych 18

19 kart interfoliowanych ze szczegółowymi dwustronnymi zapiskami gospodarskimi z epoki. Niewielkie zagniecenia i zabrudzenia oraz minimalne ubytki na marginesach. Stan ogólny dobry. 1200, 26. LANCKOROŃSKI Ioannes. Theoremata logica ex cursu philosophico Vladislaviano publice In Alma Academia Crac. ad disputandum in augusta d. Iagellonis Aula proposita Cracoviae (w Krakowie) In officina Christophori Schedelij S. R. M. Typographi, folio, k. [11], na odwrociu k. tyt. herb książąt Ossolińskich w miedziorycie, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy. E. XXI, 47. Praca z logiki Jana Lanckorońskiego dedykowana księciu Jerzemu Ossolińskiemu, hrabiemu na Tenczynie, Kanclerzowi Królestwa, obdarzonego jeszcze innymi tytułami. Piękny wielopolowy herb w wybitnym, zapewne zachodnioeuropejskim miedziorycie. Czterowiersz pod ryciną autorstwa Hieronima Lanckorońskiego. Egz. nieco przycięty. Rzadkie. Stan dobry. 1000, 27. LIPIEWICZ Andreas Dominicus. Episcopale judicium contra calumnias Jacobi Gothofredi dum M. Carolus Marxen Cracoviae Typis Universitatis Cracoviensis, folio, k. [25], winietki i finaliki w drzeworycie, opr. kart. współcz. Tej pozycji Estreicher nie notuje. Polemiczna praca z dziedziny prawa kanonicznego poświęcona sądom biskupim dedykowana biskupowi Michałowi Poniatowskiemu, późniejszemu Prymasowi Polski. Praca rozpatruje to zagadnienie od czasów Konstantyna Wielkiego, poprzez Kodeks Teodozjański. Stan bardzo dobry. Rzadkie. 600, 28. [ŁOMŻA] REZOLUCYA względem Seymików Łomżyńskich. Stanisław Nałęcz Małachowski, referendarz wielki koronny, Kazimierz Ks. Sapieha, gen. artylerii litewskiej, Bazyli Walicki, wojewoda rawski i posłowie: Stanisław Kostka Potocki, Franciszek Antoni Kwilecki i Józef Zabiełło. Warszawa 19 II Folio. S. [2]. Akt ingrosowany do ksiąg grodzkich warszawskich. Dotyczy spraw związanych z działalnością Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych i sprawami karnymi w związku z czasowym dualizmem sejmików komisarskich w ziemi łomżyńskiej. Drobne zagięcia i pieczęć współczesna na odwrociu. 500, 29. MAJ (MAY) Ioannes Alexander. Zelus Vitovianus Sacro solennique die cum illustrissimus ac magnificus D. Stanislaus a Popow Witowski, castellanus Sandomirien.(sis), Knyszyn, Krzeczew, Zwolenen etc Capitaneus, Basilicam Divino Cultui sub titulo Gloriosae Assumptionis in Coelum B. Mariae Virginis, magnifico ac liberali sumptu exstructam per illustrissimum et Reverendissimum Dominum D. Matthiam Łubieński archiepiscopum Gneznensem, Legatum Natum, Regni Poloniae Primatem... dedicaret...cracoviae Apud Valerianum Piątkowski, folio, k. [11], na odwrocie k. tyt. herb Jastrzębiec, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. kart. współcz. E. XXII, Stanisław Witowski z Popowa, herbu Jastrzębiec. Wojski parczewski, chorąży łęczycki (1632), starosta krzeszowski ( ), nowotarski ( ), brzeziński, zwoleński, podkomorzy łęczycki ( ), starosta kowalski ( ), kasztelan sandomierski ( ), poseł na sejm (1652), właściciel dóbr: Regów, Wysokie Koło i Boguszówka, Jedlińsk. W latach , gdy był starostą nowotarskim, król Jan II Kazimierz przejeżdżał z Czorsztyna przez Nowy Targ na Śląsk. Jako jeden z nielicznych starostów nowotarskich, uzyskał od króla w 1660 r. prawo poszukiwania i dobywania kruszców na obszarze starostwa nowotarskiego, a więc także w Tatrach. W 1666 r. na mocy przywileju król cedował starostwo nowotarskie na rzecz Jana Wielopolskiego. Wg Henryka Sienkiewicza stary i doświadczony żołnierz, który samemu Czarnieckiemu chciał dorównać (Potop, Rozdział VI) będąc dowódcą pułku jazdy (ok koni). Wziął udział w bitwie pod Warką w 1656 r. Jego żoną była Joanna Eleonora Firlej właścicielka m.in. Komborni, a po jej śmierci, córka Alberta Boboli h. Leliwa Elżbieta Bobola, wychodząc za mąż za kasztelana Witowskiego, otrzymała Iwonicz Zdrój jako wiano, które przypadło Witowskim. Stanisław Witowski był fundatorem kościoła w Wysokim Kole k/kozienic, kościoła Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, kościoła Bernardynów w Krakowie (w latach fundował go razem z Zofią Ługowską). W 1649 r. Prymas Polski Maciej Łubieński według tego druku miał konsekrować uroczyście ufundowany przez niego kościół w Sandomierzu pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a mowę inauguracyjną, którą tu oferujemy wygłosił wtedy Jan Aleksander Maj, Doktor Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tymczasem w Sandomierzu jest tylko jeden kościół z podobnym wezwaniem ale nie Wniebowzięcia tylko Narodzenia NMP, który mieszkańcy mogli nazywać bazyliką. Obecnie od 1818 r. jest to katedra po ustanowieniu diecezji sandomierskiej, pochodząca z czasów Kazimierza Wielkiego, w XII w. była to kolegiata. Data panegiryku 1649 r. nie jest również znana w historii architektury sakralnej Sandomierza. Być może Stanisław Witowski ufundował jedynie ołtarz pod tym wezwaniem w sandomierskiej kolegiacie, a panegiryści rozbuchali tę fundację do rangi kościoła bazyliki. Ale 19

20 i to budzi wątpliwości badaczy historii lokalnej, tym bardziej, że do potopu szwedzkiego 1656 w Sandomierzu nie było rewolucji budowlanych. Stan bardzo dobry. Rzadkie. 1000, 30. MAZURKOWIC Valentinus Ioannes. Monumentum debitae gratitudinis immortale, perillustri et admodum reverendo domino D. Alberto No.(wo) wieyski Iv(ris) Doctori, Canonico Varmiensi. Viro ob celsissimas animi ingenijque dotes, ut in vita amores omnium; ita a morte desideria promerito, pro insigni, raro, heroico. Domui Collegii Minoris inclytae Universitatis Crac. Inter angustias accisorum redituum, Luci publice per dedicatum. Cracoviae (w Krakowie) Typis Nowodworscianis. In officina apud haeredes Stanislai Lenczewski, folio, k. [14], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie, opr. ppł. E. XXII, Na odwrocie k. tyt. herb Stefana Wydżgi, biskupa warmińskiego i sambijskiego i poemat na ten herb w formie epigramatu autorstwa Aleksandra ze Stradomia Stradomskiego, profesora Wymowy i Filozofii. Panegiryk łaciński na cześć dobrodzieja Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stan bardzo dobry. 600, 31. MIASKOWSKI Adrian S.J. Deus Homo seu incarnatio Verbi Divini, et excellentia pretiosissimae Deiparae virginis Mariae quinque disputationibus Theologice propugnata a Pragae (Praga) Typis Universitatis Carolo-Ferdinandae in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem, per Norbertum Joannem Fitzky p.t. Factorem, folio, frontispis (miedzioryt sygn. Thad. Sondermeyr), s. [26], 891, [17], inicjały i finaliki w drzeworycie, opr. skóra z epoki z tłocz. na grzbiecie ornamentem roślinnym ze śladami złocenia. E. XXII, 323. Najważniejsza praca jezuickiego teologa Adriana Miaskowskiego ( ). Dzieło dedykowane kardynałowi Janowi Aleksandrowi Lipskiemu ( ), podkanclerzemu Wielkiemu Koronnemu, biskupowi krakowskiemu i ozdobione portretem hierarchy. Przez swoją matkę, Barbarę z Miaskowskich, podkanclerzy był spokrewniony z autorem dzieła. Traktat teologiczny drukowany 20 31

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum Libri librorum Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum [Mikołaj z Szadka?] [Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych lata 1520?] [Kraków, Hieronim Wietor, 1519/1520]. pl o do druku

Bardziej szczegółowo

Ekslibris, (łac. ex libris - z książek) - znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z

Ekslibris, (łac. ex libris - z książek) - znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z Ekslibris, (łac. ex libris - z książek) - znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (np. stylizowanymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. majkrzak_doktor_doktorow.indd :27:58

SPIS TREŚCI. majkrzak_doktor_doktorow.indd :27:58 SPIS TREŚCI Przedmowa... 5 Wstęp... 7 1. Okres średniowiecza... 9 2. Średniowieczna nauka... 12 3. Średniowieczne uniwersytety... 14 4. Scholastyka... 15 5. Pisanie dzieł... 18 6. Język scholastyczny...

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19)

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R.

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz I Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

INDEKS VOX PATRUM V. BIBLIOGRAFIE

INDEKS VOX PATRUM V. BIBLIOGRAFIE INDEKS VOX PATRUM V. BIBLIOGRAFIE Ambroży z Mediolanu w polskich studiach (S. Longosz), t. 34-35, 575-606. w L Osservatore Romano w Roku Ambrozjańskim (P. Woźniak), t. 34-35, 607-608. Antyk chrześcijański

Bardziej szczegółowo

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Henryk Rutkowski Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Przedmiotem zainteresowania jest terytorium województwa kaliskiego na dawnych mapach, z których tylko późniejsze przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA Tomasz a Kempis Przekład Jan Ożóg SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2014 Wprowadzenie Z książeczką Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa po raz pierwszy spotkałem się

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe

Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe Konserwacja i badania dwóch rękopisów hebrajskich na pergaminie z Biblioteki Książąt Czartoryskich Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie Sygnatury 2442, 3888 www.muzeum.krakow.pl/rothschild

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 15

Gimnazjum kl. I, Temat 15 Po polsku: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po angielsku: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po niemiecku: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

ŻYWOT KSIĘDZA STANISŁAWA HOZJUSZA [POLAKA], KARDYNAŁA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO, PENITENCJARZA WIELKIEGO I BISKUPA WARMIŃSKIEGO

ŻYWOT KSIĘDZA STANISŁAWA HOZJUSZA [POLAKA], KARDYNAŁA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO, PENITENCJARZA WIELKIEGO I BISKUPA WARMIŃSKIEGO ŻYWOT KSIĘDZA STANISŁAWA HOZJUSZA [POLAKA], KARDYNAŁA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO, PENITENCJARZA WIELKIEGO I BISKUPA WARMIŃSKIEGO 1 Na pierwszej stronie okładki zamieszczono kopię portretu kard. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej ŚW VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY WIELCY POLACY XX W.. JAN PAWEŁ II, PRYMAS STEFAN WYSZY PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP OSOBA RODZINA NARÓD YSZYŃSKI, Organizator Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 WSPÓLNOTA ŁASKI; Ks. Cezary Smuniewski

Wydawnictwo WAM, 2013 WSPÓLNOTA ŁASKI; Ks. Cezary Smuniewski Spis treści Wstęp...5 Część 1 ZAGADNIENIA WPROWADZAJące...9 1.1. Przedzałożenia metody...9 1.1.1. Przekraczanie progu zdumienia...10 1.1.2. Teologia łaski na II Soborze Watykańskim...18 1.1.3. Teo-centryzm

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. VIII Dział 2 Religia. Teologia. VIII.1 Dział 2 Religia. Teologia wiadomości ogólne

Wiadomości ogólne. VIII Dział 2 Religia. Teologia. VIII.1 Dział 2 Religia. Teologia wiadomości ogólne Wiadomości ogólne VIII Dział 2 Religia. Teologia VIII.1 Dział 2 Religia. Teologia wiadomości ogólne Dział 2 Religia. Teologia obejmuje teologię, systematykę Kościołów chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Karolina Milczarek Kl. 3TL

Karolina Milczarek Kl. 3TL Karolina Milczarek Kl. 3TL Jest to osoba -będąca w kontakcie z Bogiem, - będąca jego ustami na ziemi, -wysłannik Boga Od początków dziejów Izraela prorocy odgrywali wiodącą rolę w historii biblijnej. To

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PARAFIA DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU ŚRÓDMIEŚCIE TELEFON, E-MAIL Archikatedra św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 poniedziałek, 18-21 22/831 02 89, (pon.-pt. 10-12,

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 PARAFIA Archidiecezjalna Poradnia Katolicka, ul. Nowogrodzka 49 Poradnia Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, ul. Łazienkowska 14 Archikatedra

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

Liturgia Godzin Brewiarz dla Świeckich - Modlitwa codzienna Kościoła domowego

Liturgia Godzin Brewiarz dla Świeckich - Modlitwa codzienna Kościoła domowego Model : - Producent : Wyd. Warmińskie Diecezjalne (...) Liturgia Godzin, tak często dziś sprawowana w różnych grupach modlitewnych, coraz bardziej będzie się stawała modlitwą osobistą dojrzałego chrześcijanina,

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2015/2016 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Także i August Cieszkowski przejął metodę dialektyczną Hegla Zmierzał do utworzenia filozofii słowiańskiej, niezależnej od filozofii germańskiej Swój

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego o Janie Pawle II

Regulamin konkursu plastycznego o Janie Pawle II 1 2 Wiele parafii w swoich Kościołach przygotowuje kaplice ku czci Św. Jana Pawła II jako wotum wdzięczności za pontyfikat i kanonizację największego z rodaków. Coraz częściej buduję się Kościoły pod wezwaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943.

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943. 29 Archiwum Narodowe w Krakowie ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa z lat 1408-1943 Nr zespołu 103 DOKUMENTY Sygnatura Data dokumentu Miejsce wystawienia Regest

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE 4 by Wydawnictw o BIBLOS, Tarnów 1997 ISBN 83-86889-36-5 SPIS TREŚCI Wstęp.................................. 9 :2 6.,H. 1998 Nihil obs tat Tarnów,

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

TEMAT 4: Pismo święte i Tradycja jako przekazujące źródła objawienia

TEMAT 4: Pismo święte i Tradycja jako przekazujące źródła objawienia TEMAT 4: Pismo święte i Tradycja jako przekazujące źródła objawienia Pismo św. Tradycja Tradycja jest to objawienie niezapisane w Piśmie św., chod faktycz- nie mogło byd spisane. Dokumentów Tradycji należy

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Abp Stanisław Nowak Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Częstochowa 2015 Redaktor tomu Lidia Dudkiewicz Opracowanie redakcyjne Ks. Janusz Wojtyla Ewa

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku

Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku Utworzenie rzymskokatolickiej parafii w Jazowsku należy datować w przybliżeniu na drugą połowę XIII wieku. Zapewne w tym samym okresie wybudowano

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 39. Otwarcie sesji naukowej Dop piekna nadprzyrodzonego. Rozwój sztuki sakralnej od X do

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Analizy i interpretacje wybranych wierszy

Analizy i interpretacje wybranych wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania - Kazimierz Przerwa Tetmajer Analizy i interpretacje wybranych wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj uważnie i uzupełnij:

Przeczytaj uważnie i uzupełnij: Przeczytaj uważnie i uzupełnij: 1. Lublin położony jest w krainie, która nazywa się.. 2. Lublin uzyskał prawa miejskie w...r., nadał mu je.... 3. Herb miasta przedstawia..., skaczącego na krzew..., który

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich

1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich Urząd Miasta Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury Tomaszów Lubelski W ramach programu Chrzest 966. 1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Początki chrześcijaństwa na

Bardziej szczegółowo

Msze roratnie najczęściej są odprawiane we wczesnych godzinach porannych, lampionami.

Msze roratnie najczęściej są odprawiane we wczesnych godzinach porannych, lampionami. Kiedy nadchodzi adwent, a więc czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, Kościół celebruje wyjątkowe msze święte, odprawiane o wschodzie Słońca, które poświęcone są Matce Boskiej, a ich nazwa to właśnie

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób.

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób. DrogaDoWolnosci.com Poniższa lista pomoże Ci w codziennej lekturze Pisma Świętego. Lekturę możesz rozpocząć w dowolnej chwili. Dzięki temu planowi będziesz w stanie przeczytać całe Pismo Święte w jeden

Bardziej szczegółowo

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej Patryk D. Garkowski Repetytorium z historii ogólnej R e p e t y t o r i u m z h i s t o r i i o g ó l n e j 3 Copyright by Patryk Daniel Garkowski & e-bookowo 2010 ISBN 978-83-62480-21-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

Budżet dla programu rozwojowego szkoły realizowanego w ramach Projektu "Super Szkoła" realizowanego z EFS. II kwartał 2007 m-c V.

Budżet dla programu rozwojowego szkoły realizowanego w ramach Projektu Super Szkoła realizowanego z EFS. II kwartał 2007 m-c V. L.p. Budżet dla programu rozwojowego szkoły realizowanego w ramach Projektu "Super Szkoła" realizowanego z EFS. Pozycja budżetu 1. Koszty osobowe projektu: 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.3 1.4

Bardziej szczegółowo

Spytek Ligęza - właściciel i dobrodziej Rzeszowa. Robert Pięta Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Klasa: 3LT

Spytek Ligęza - właściciel i dobrodziej Rzeszowa. Robert Pięta Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Klasa: 3LT Spytek Ligęza - właściciel i dobrodziej Rzeszowa Robert Pięta Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Klasa: 3LT Informacje ogólne Mikołaj Spytek Ligęza- urodził się w 1562 roku, zmarł w 1637 roku w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo