Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA"

Transkrypt

1 magazyn biznesowo-gospodarczy Nr 7/ Cena 4,20 zł (w tym 8% VAT) Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju ISSN CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA

2

3

4 ZAKOTWICZ TU SWÓJ BIZNES

5 Wyjątkowa Ewa do wydzierżawienia Unikatowy na europejską, a nawet światową skalę, dający możliwość multifunkcjonalnego wykorzystania, budynek w szczecińskim porcie do wydzierżawienia. Chodzi o Elewator Ewa - budowlę o ponadczasowej myśli inżynieryjnej, dającej możliwość nie tylko poziomego (współcześnie stosowanego), ale i pionowego składowania zboża. O potencjale elewatora stanowi 170 komór, w tym 158 o pojemności od 50 do 550 ton oraz 12 fumigacyjnych (gazowych) o pojemności 1,6 tys. ton. Kubatura budynku to 73 tys. m3, na którą składa się 10 pięter płaskiego składowania oraz 3 piętra poniżej parteru. W sumie całość pozwala na składowanie tys. ton zbóż. Dodatkowym atutem elewatora jest także możliwość przeładowywania zbóż ze statków, barek, wagonów i samochodów, jak również w relacjach odwrotnych. Nieruchomość położona przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie jest doskonale skomunikowana ze wszystkimi najważniejszymi szlakami drogowymi, wodnymi i kolejowymi. Mieści się na półwyspie Ewa, którego integralną częścią jest Nabrzeże Zbożowe wraz z tuż obok budowanym nowym Nabrzeżem Niemieckim. Ich konstrukcja pozwala na przyjmowanie dużych jednostek, których obsługę port oferować będzie po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. widząc niepowtarzalną okazję do gospodarczego ożywienia Elewatora Ewa, ogłosił przetarg na 30-letnią dzierżawę nieruchomości. Oferta portu przewiduje prowadzenie w oparciu o przedmiot dzierżawy działalności przeładunkowo-składowej zboża, paszy i innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, w tym przyjęcia i wydania towaru w obrocie portowym. Wielkość rocznego przeładunku założona została na minimalnym poziomie 350 tys. ton rocznie. Dla porównania, w ostatnich latach działalności operacyjnej elewatora, przeładowywano 600 tys. ton ładunku rocznie. Oczywiście, by w pełni wykorzystać potencjał elewatora, wymaga on odpowiednich nakładów inwestycyjnych. Z tego też powodu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych dzierżawców ZMPSiŚ S.A. przez trzy pierwsze lata dzierżawy proponuje obniżenie stawki czynszu do 60%. Należy spodziewać się, że ciesząca się już od wielu miesięcy zainteresowaniem oferta dzierżawy Elewatora Ewy przyczyni się do tego, że obiekt ten górując nad terenami portowymi w przyszłości wpisze się w mapę najbardziej aktywnych gospodarczo miejsc w szczecińskim porcie. Przyszli dzierżawcy mają cztery miesiące na składanie ofert. Należy je składać do 24 lutego 2015 r. Szczegóły na stronie przetargi nieruchomości. Otwarcie ofert nastąpi 25 lutego 2015 r.

6 6 SPIS TREŚCI POLSKA CHEMIA Niezawodność i bezpieczeństwo 8 BMW prasy branżowej 10 Płock miasto synergii przemysłu, nowoczesnych technologii i sfery badawczo-rozwojowej 12 Zezwolenia nowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw 14 Elita biznesu 16 Światowa marka, światowe osiągnięcia, polski rynek 18 Project ChemLog T&T 22 Zmiany w europejskich przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych 23 Transport chemii i towarów niebezpiecznych bez ryzyka 24 Chemia w centrum uwagi 26 Naturalna synergia 28 Dobra księgowość kluczem do sukcesu 30 Nieograniczone możliwości 32 TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Terminal naftowy klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju 34 Lider inwestycyjny na Pomorzu Zachodnim 38 Strategia na długie lata 40 Wyjątkowa Ewa do wydzierżawienia 41 XX Konferencja Energetyczna EuroPOWER 42 Bezpieczeństwo techniczne w energetyce 44 Polska otwiera się na morze: strategia czy konieczność? 46 Pływający po wodzie sukces 48 Ścieżki rozwoju petrobiznesu 52 Fluidalne zgazowanie węgla przy użyciu CO 2 dla produkcji energii substancji chemicznych 54 IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy 59 BEŁCHATÓW: Tereny inwestycyjne w aplikacji mobilnej! Innowacyjne miasto otwiera się na inwestorów 60 Bełchatów przykład miasta dobrze zarządzanego 62 System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE 65 OZE problemy i nadzieje 66 Przyszłość to elastyczne jednostki wielopaliwowe 68 Energetyka Bełchatów GÓRNICTWO ODKRYWKOWE W PRAKTYCE ELGOR 2014: od koncepcji do wdrożenia 72 Siemens partner dla przemysłu 77 Badania wpływu regulacji prędkości taśmy na energochłonność transportu taśmowego 78 Efekt synergii większe bezpieczeństwo pracowników 80 OCHRONA ŚRODOWISKA POLEKO: ćwierćwiecze zmian w ochronie środowiska 84 Święto ekologii 86 Implementacja dyrektywy o emisjach przemysłowych 88 NAUKA INFRASTRUKTURA BIZNES Z myślą o nowych perspektywach życia 91 Nawozy azotowe a bezpieczeństwo żywieniowe konferencja 5th Annual GPCA Convention w Dubaju 92 Wydawca: MaxMedia Mariusz Piotr Gryżewski Warszawa, ul. Estrady 67 Adres redakcji: Warszawa, ul. Korfantego 75 tel. (22) Redaguje kolegium: Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny) Renata Wojciechowska Jacek Markowski Projekt i skład: MaxMedia (Daniel Kuciński) Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam oraz materiałów promocyjnych. Publikowane zdjęcia i materiały są własnością redakcji oraz prezentowanych firm i instytucji. Przedruk tylko za zgodą wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów.

7 GRUPA KAPITAŁOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Podstawowy profil działalności technologie przemysłowe budownictwo przemysłowe ochrona środowiska Zakres działalności studia i analizy przedprojektowe, koncepcje projekty budowlane, podstawowe, wykonawcze dokumentacje rozruchowe, instrukcje eksploatacji prowadzenie przetargów, ewaluacja ofert kompletacja dostaw maszyn i urządzeń realizacje inwestycji w systemie pod klucz Specjalizacje METALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH procesy pirometalurgiczne procesy hydrometalurgiczne obróbka powierzchniowa metali przeróbka wtórna, odzysk metali nieżelaznych linie odlewnicze OCZYSZCZANIE I TRANSPORT GAZÓW instalacje odpylania gazów z procesów przemysłowych instalacje oczyszczania gazów w spalarniach instalacje odsiarczania gazów instalacje transportu pyłów dozowniki specjalne i przepustnice Zasoby Spółki 65 lat doświadczeń w usługach projektowych i i wykonawczych wysokokwalifikowana, wielobranżowa kadra inżynierska nowoczesny sprzęt i oprogramowanie IT systemy zarządzania w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ryzyka Klienci Biprometu KGHM Polska Miedź S.A. AcelorMittal, Foster Wheeler, Commercial Metals Mining Minerals, Saint Gobain Kontakt adres Polska, Katowice, ul. Graniczna 29 telefon (+48) faks (+48) www:

8 8 POLSKA CHEMIA Niezawodność i bezpieczeństwo Rozpatrując kwestię bezpieczeństwa w kontekście aktywów produkcyjnych PKN ORLEN, warto podkreślić wagę czynników, które mają na nią bezpośredni wpływ. Mowa o niestabilnych czasach, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i z punktu widzenia międzynarodowej sytuacji politycznej. Biorąc to pod uwagę, nasuwają się pytania nie tylko o opłacalność produkcji, lecz także o sposoby zabezpieczenia jej ciągłości. PKN ORLEN nieustannie dąży do podniesienia poziomu bezpieczeństwa procesowego i niezawodności swoich aktywów produkcyjnych. Takie działania pozwalają między innymi na optymalne wykorzystanie majątku produkcyjnego, co zmniejszy dotychczasowe nakłady na jego utrzymanie, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności cen produktów koncernu. Jednym z elementów strategii PKN ORLEN na lata w obszarze Downstream jest Doskonałość Operacyjna, dlatego też koncern konsekwentnie pracuje nad poprawą kluczowych wskaźników efektywnościowych w obszarze produkcji, na pierwszym miejscu stawiając jak najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo procesowe instalacji. Posiadane aktywa produkcyjne mają zapewnić odpowiednią dostępność operacyjną oraz maksymalny uzysk produktów wysokomarżowych. W dotychczasowej praktyce strategia prowadzenia przeglądów i badań instalacji PKN ORLEN wynikała z częstotliwości inspekcji technicznych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego w oparciu o przepisy krajowe, wprowadzone rozporządzeniami ministra gospodarki. Od kilku miesięcy PKN ORLEN wspólnie z UDT przygotowuje się do wdrożenia programu opartego o metody RBI (Risk Based Inspection) w odniesieniu do norm API (American Petroleum Institute). Normy te są

9 POLSKA CHEMIA 9 z powodzeniem stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym na całym świecie, stanowiąc nieocenioną pomoc w podnoszeniu poziomu niezawodności i optymalizowaniu procesów inspekcyjnych, związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa technicznego instalacji produkcyjnych. Jednocześnie koncern inwestuje w wiedzę pracowników, organizując profesjonalne szkolenia z zakresu norm API. System oparty jest o wyniki ilościowej analizy ryzyka, rozumianego jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wartości wynikających z niego skutków. Dysponując szerokim zespołem danych, można precyzyjnie zaplanować najbliższy termin i zakres koniecznego badania technicznego, wskazując miejsca instalacji, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Efektem jest wzrost bezpieczeństwa procesowego instalacji, a w konsekwencji możliwość wydłużenia okresów pomiędzy ich kolejnymi postojami remontowymi nawet do 5 lat (dotychczas maksymalnie 3 lata) i uzyskanie dostępności operacyjnej na poziomie 97 proc. W listopadzie br. cztery instalacje zostaną poddane ocenie systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Po pozytywnym zakończeniu tego etapu prac zostaną rozpoczęte kolejne działania wdrożeniowe programu RBI w Zakładach Produkcyjnych ORLENU w Płocku, docelowo obejmując kilkanaście kluczowych jednostek produkcyjnych. W skład pakietowego wdrażania programu RBI wchodzą dodatkowe, stosowane w PKN ORLEN analizy, takie jak analizy niezawodnościowe (określają prawdopodobieństwo wypełnienia funkcji bezpieczeństwa przez systemy zabezpieczeń), analizy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) czy też badań nieniszczących NDT (Non- Destructive Testing), wykrywających wady materiału. Bardzo ważna w podejściu pakietowym do bezpieczeństwa procesowego jest też analiza HAZOP (Hazard and Operability Study). Ma ona na celu określenie poziomów ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych oraz instalacji w odniesieniu do zdarzeń awaryjnych, mogących wynikać z pojawiających się odchyleń Tomasz Przybysławski parametrów procesowych. Dodatkowo analiza ta identyfikuje potencjalne problemy techniczne, które mogą powodować obniżenie efektywności procesu lub spadek wydajności produkcji. Równocześnie dobiegają końca prace związane z Solomon RAM Study (International Study of Plant Reliability and Maintenance Effectiveness), czyli Międzynarodową Analizą Niezawodności i Efektywności Utrzymania Ruchu. Szczegółowej analizie poddanych zostało 30 kluczowych instalacji należących do koncernu, zlokalizowanych w Zakładach Produkcyjnych w Płocku, w spółce ORLEN Lietuva oraz w zakładach petrochemicznym i rafineryjnym Unipetrolu. Celem studium Solomona jest ocena obecnego stanu oraz określenie możliwości dalszej poprawy wydajności niezawodności i utrzymania ruchu, wydajności, niezawodności w jednostkach produkcyjnych w odniesieniu do najlepszych praktyk międzynarodowych. Takie podejście przełoży się na doskonalenie prowadzonych działań, a w efekcie na wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Wszystkie wyżej wymienione działania prowadzone przez PKN ORLEN oparte są na podejściu do dążenia do Doskonałości Operacyjnej, co przekłada się na wzrost dostępności operacyjnej i optymalizację pracy instalacji, przy jednoczesnej dbałości o jak najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo. Na tę kwestię warto jednak spojrzeć również w szerszym kontekście. Dbałość o bezpieczeństwo oraz niezawodność w przemyśle należą do najskuteczniejszych narzędzi, które pozwalają na stabilne funkcjonowanie w obecnym, trudnym otoczeniu ekonomicznymi i niepewnej sytuacji międzynarodowej. Pamiętamy przy tym, że działania spółki oraz realizowana przez nią strategia mają kluczowe znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla całego regionu. Dlatego troska o Doskonałość Operacyjną jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju koncernu. Dyrektor Biura Techniki PKN ORLEN, absolwent wydziałów elektrotechniki i automatyki oraz zarządzania i ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od roku 2002 pełnił funkcje kierownicze w zakresie działalności technicznej, utrzymania ruchu w firmie Philips Consumer Electronic Industries Poland, a następnie w Jabil Assembly Poland, w latach pełnił funkcję dyrektora działu inżynieryjnego w firmie Flextronics International Poland, prowadząc wiele projektów reorganizacyjnych, optymalizacyjnych i usprawniających. Od 2010 r. związany z Grupą Kapitałową ORLEN, gdzie od 2010 do 2013 r. pracował na stanowisku dyrektora utrzymania ruchu w czeskiej spółce Unipetrol, zaś od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Biura Techniki w PKN ORLEN.

10 10 POLSKA CHEMIA BMW prasy branżowej BMP to wydawnictwo branżowe funkcjonujące na rynku ogólnopolskim od ponad 20 lat. Co znaczy jego nazwa? Często spotykam się z tym pytaniem i czasami przewrotnie odpowiadam pytaniem na pytanie: A co oznacza BMW?. Każdemu kojarzy się z wysoką jakością i dobrą marką mówi Adam Grzeszczuk, prezes firmy, której siedziba mieści się w Raciborzu. BMP to firma, która może pochwalić się już 20-letnią historią. Jakie były jej początki? Wszystko zaczęło się na początku lat 90., w momencie transformacji gospodarczej. Jako młodzi ludzie ze wspólnikiem i przyjacielem, śp. Andrzejem Igrasem, postanowiliśmy włączyć się w ten nurt. Zaczęliśmy od cukrownictwa branży, z której się wywodziliśmy, bowiem byliśmy wówczas szefami utrzymania ruchu w nieistniejącej już Cukrowni Racibórz. Od początku postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę. Uważaliśmy, że na rynku mediów branżowych potrzebne jest czasopismo profesjonalne. Zainteresowanie innymi branżami wynikło z faktu, że firmy, z którymi współpracowaliśmy, sugerowały nam kierunki kolejnych działań. Po branży cukrowniczej była piwowarska, później ciepłownictwo, energetyka, branże chemiczne i cementowa, ochrona środowiska, a także przemysł farmaceutyczny i kosmetyka. Obecnie wydają państwo 6 tytułów magazynów branżowych i prowadzą 6 portali branżowych. Czy któryś z nich darzy pan szczególną sympatią? Fot. photogenica.pl Jako młody inżynier rozpocząłem pracę w cukrowni, od tytułu związanego z tą branżą zaczęliśmy i stąd był dla mnie szczególnym. Obecnie nie kontynuujemy jego wydawania z racji tego, że z 78 cukrowni, które funkcjonowały na początku lat 90., obecnie mamy 19. Jako współwłaściciel, prezes firmy w jednakowym stopniu darzę sympatią wszystkie tytuły. Wydawanie czasopism branżowych to tylko jeden z aspektów działalności firmy. Tak, drugim jest organizacja konferencji. Od początku idea naszego biznesu opierała się na dwóch nogach : wydawnictwo wspierane konferencjami i odwrotnie. Jesteśmy w tym obszarze jednym z liderów na rynku polskim wydajemy rocznie ponad 30 numerów magazynów i organizujemy prawie 20 konferencji, które skupiają od 100 do ponad 700 osób. Od tego roku zaangażowaliśmy się też w prowadzenie 6 portali branżowych jest to kierunek, w którym trzeba się rozwijać. Młodzi ludzie, którzy dzisiaj studiują, a za kilka lat będą pracowali Od początku postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę. Uważaliśmy, że na rynku mediów branżowych potrzebne jest czasopismo profesjonalne. Zainteresowanie innymi branżami wynikło z faktu, że firmy, z którymi współpracowaliśmy, sugerowały nam kierunki kolejnych działań. w zakładach przemysłowych, są zdecydowanie bardziej nastawieni na media elektroniczne. Rozmawiała Joanna Jaśkowska redaktor BMP Cały wywiad na kierunekbmp.pl Fot. photogenica.pl Konferencje, czasopisma, portale to trzy obszary, w ramach których działa firma BMP. Już od 1992 r. obecna jest na rynku wydawniczym. Buduje możliwości porozumienia wśród przedstawicieli branż: energetycznej i ciepłowniczej, chemicznej i petrochemicznej, farmaceutycznej, kruszyw mineralnych i cementowo-wapienniczej, materiałów budowlanych, napojowej, piwowarskiej, mleczarskiej, górniczej, wodociągowo-kanalizacyjnej.

11

12 12 POLSKA CHEMIA Płock miasto synergii przemysłu, nowoczesnych technologii i sfery badawczo-rozwojowej Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest jednym z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce z bogatą ofertą terenów inwestycyjnych i perspektywami rozwoju w ramach proinnowacyjnych inicjatyw nauki i biznesu. Michał Luczewski prezes zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. Już od ponad 10 lat Park w Płocku funkcjonuje jako wspólny projekt międzynarodowego koncernu naftowo-chemicznego PKN ORLEN oraz władz samorządowych Płocka, w ramach którego współistnieją 3 powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy. PPP-T wypełnia rolę instytucji otoczenia biznesu, której dążeniem jest stworzenie oraz trwały rozwój w Płocku liczącego się w Europie ośrodka gospodarczego, bazującego na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym jego lokatorzy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu. Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo- -badawczy w zakresie szeroko pojętej gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi i naukowymi czy informatyką i telekomunikacją. Baza surowcowa i produktowa, jaką oferuje Grupa ORLEN, oraz zróżnicowane otoczenie gospodarcze pozwalają na lokalizację i prowadzenie w PPP-T działalności w branży przemysłowej, produkcyjnej i usługowej. Oferta płockiego Parku w obszarze przemysłowym obejmuje przede wszystkim skomunikowane tereny inwestycyjne, wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną o łącznej powierzchni ok. 120 ha, podzielone na strefy o profilu usługowo-produkcyjnym oraz produkcyjno-przemysłowym. Są one dedykowane inwestorom zainteresowanym ulokowaniem tam ośrodków przemysłu i produkcji. Strefy inwestycyjne PPP-T położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno- -petrochemicznego PKN ORLEN, spółek Grupy ORLEN, a także czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej. To właśnie unikalne otoczenie biznesowe zachęciło do wybudowania swych siedzib i zakładów przez firmy reprezentujące m.in. branże: chemiczną, przetwórstwa chemicznego, opakowaniową, budowlaną, obróbki metali, produkcji urządzeń czy inżynierii maszyn przemysłowych, tj. PCC Exol, Flexpol, Grupa B4, PaChemTech, NEO-TEC, IZO- BET, Politechnik czy Elektrobudowa. Na inwestorów w Płocku czekają atrakcyjne samorządowe programy wsparcia, obejmujące zwolnienie z podatku od nieruchomości. Inwestycjom na obszarze PPP-T może być ponadto przyznany status specjalnej strefy ekonomicznej, co oznacza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie z podatku dochodowego. W tym zakresie Park podjął współpracę z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, co pozwala na uzyskanie preferencyjnych możliwości inwestycyjnych. Park oferuje ponadto swoim klientom nowoczesną i ogólnodostępną infrastrukturę biurową oraz szkoleniowo-konferencyjną w Centrum Administracyjnym o powierzchni ponad 5 tys. mkw. Centrum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby głównej PKN ORLEN i innych firm, które są klientami lub partnerami Parku, z dogodnym dojazdem komunikacyjnym i środkami komunikacji publicznej. Budowę infrastruktury technicznej oraz Centrum Administracyjnego w ramach komponentu przemysłowego zrealizowano w latach dzięki wsparciu funduszy strukturalnych UE. Był to pierwszy etap budowy PPP-T. Kolejny etap działalności Parku zakłada rozwój sfery technologicznej i dotyczy stworzenia warunków do pozyskania klientów z sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO) oraz sektora badawczo-wdrożeniowego. Komponent technologiczny PPP-T został oparty o inwestycje własne o łącznej wartości netto ok. 90 mln zł w ramach projektu kluczowego RPO-WM , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Parku wybudowano Centrum Usług Korporacyjnych wysokiej klasy budynek biurowy o powierzchni użytkowej około 9,5 tys. mkw., przygotowanej do prowadzenia usług finansowych, księgowych, IT, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i zakupów czy sze-

13 POLSKA CHEMIA 13 Inwestorzy 3 strefy inwestycyjnej PPP-T. roko pojmowanych procesów wiedzy. Kolejną inwestycją jest Laboratorium Centralne o powierzchni użytkowej około 6,5 tys. mkw., oferujące usługi badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe. Wymiar tego przedsięwzięcia jest unikalny w skali kraju. Obiekty zrealizowane w ramach projektu spełniać będą zróżnicowane funkcje instytucji wspierających funkcjonowanie biznesu w sektorze nowoczesnych usług oraz badawczo-rozwojowym. Dzięki innowacyjnej formule projektu PPP-T dysponować będzie kompleksową ofertą, zapewniając przedsiębiorcom dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz know-how liderów światowych. Obecnym i przyszłym wyzwaniem płockiego Parku jest realizacja przedsięwzięć innowacyjnych i projektów badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata Dla efektywnej realizacji działań w tym obszarze PPP-T podjął współpracę z większością mazowieckich uczelni wyższych technicznych i ogólnokształcących, a także z wiodącymi instytutami badawczymi Mazowsza. Park jest współautorem założeń do programu sektorowego INNOCHEM dla polskiej branży chemicznej. Obecnie podjął wspólne działania projektowe z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zmierzające do ustanowienia programu sektorowego oraz ogłoszenia pierwszych konkursów w 2015 r. Park w Płocku szeroko propaguje ideę klasteringu. W maju 2014 r. został koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego celem jest Oferta płockiego Parku w obszarze przemysłowym obejmuje przede wszystkim skomunikowane tereny inwestycyjne, wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną o łącznej powierzchni ok. 120 ha, podzielone na strefy o profilu usługowo- -produkcyjnym oraz produkcyjno-przemysłowym. Centrum Usług Korporacyjnych PPP-T. poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra. PPP-T jest również inicjatorem Mazowieckiego Klastra Innowacji Społecznych, członkiem Klastra Inżynierii Satelitarnej i Kosmicznej oraz Klastra Rzecznego Mazovia Podkreślić należy, że PPP-T jako pierwszy park przemysłowo-technologiczny w Polsce podpisał porozumienie partnerskie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych o wspólnych działaniach marketingowych i promocyjnych dla wzmocnienia procesów pozyskiwania inwestorów. Na arenie międzynarodowej PPP-T współpracuje ściśle z Europejską Siecią Regionów Chemicznych (ECRN) jako członek Rady Projektowej, The North East of England Process Industry Cluster NEPIC oraz Parkiem Chemiczno-Przemysłowym w Szanghaju. Zarządzający Parkiem zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych. Już dla wielu podmiotów inwestycje w Parku okazały się polem nowych możliwości.

14 14 POLSKA CHEMIA Zezwolenia nowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw 1 czerwca 2014 r. minęło 7 lat, od kiedy rozporządzenie 1907/2006/WE, zwane w skrócie rozporządzeniem REACH, obowiązuje w Unii Europejskiej. Skrót REACH pochodzi od pierwszych angielskich liter głównych filarów tego aktu prawnego, to jest: rejestracji (ang. registration), oceny (ang. evaluation), procedury udzielania zezwoleń (ang. authorisation) oraz substancji i mieszanin chemicznych (ang. chemicals). Dr inż. Monika Wasiak-Gromek naczelnik wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP Biuro ds. Substancji Chemicznych Obecnie najwięcej kontrowersji wśród przedsiębiorstw budzi procedura udzielania zezwoleń. W przeciwieństwie do obowiązku rejestracji substancji w tym przypadku ilość produkowanej/importowanej czy stosowanej substancji nie ma znaczenia. Procedura ta dotyczy zastosowań substancji, które występują w postaci własnej, w mieszaninie, albo w wyrobie. Została ona utworzona w celu wyeliminowania z rynku najbardziej niebezpiecznych substancji i zastąpienie ich substancjami alternatywnymi, które są bardziej przyjazne dla zdrowia człowieka i środowiska. Procedura ta ma zatem zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że ryzyko stwarzane przez substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC substances of very high concern) jest właściwie kontrolowane, oraz że są one stopniowo zastępowane przez substancje alternatywne lub technologie, jeżeli jest to wykonalne z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia. Substancje, dla których zezwolenie musi zostać udzielone w celu ich dalszego stosowania, są identyfikowane zgodnie z kryteriami przedstawionymi w art. 57. rozporządzenia REACH i są wymienione w załączniku XIV do tego aktu prawnego. Obecnie występuje w nim 31substancji. Są to przede wszystkim substancje rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość, toksyczne, bioakumulujące się i trwałe w środowisku. Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy, którzy występują o zezwolenie w pierwszej kolejności, muszą samo-

15 POLSKA CHEMIA 15 dzielnie dokonać analizy dostępności rozwiązań alternatywnych oraz rozważyć wykonalność ich zastąpienia pod kątem technicznym i ekonomicznym. Następnie przygotować wniosek o zezwolenie, co może się wiązać z dużymi kosztami dla przedsiębiorstw, gdyż muszą one być w posiadaniu określonych informacji o substancji (wyników badań) oraz przygotować pełną dokumentację, korzystając z programu IUCLID5. Ułatwieniem dla firm jest możliwość sporządzenia takiego wniosku w grupie producentów/importerów/dalszych użytkowników i uwzględnienie istotnych dla nich zastosowań. Po opracowaniu wniosek powinien zostać przesłany do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za pomocą portalu REACH-IT jest to jedyna możliwość przekazania dokumentacji. Wraz z przekazaniem wniosku do ECHA aplikanci muszą wnieść opłatę, zgodnie z przepisami tytułu IX rozporządzenia REACH. Rozporządzenie komisji (UE) nr 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r., zmieniające rozporządzenie komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów, podaje kwoty, jakie Agencja pobiera z tytułu każdego wniosku o udzielenie zezwolenia dla substancji złożonego na mocy art. 62. tego rozporządzenia. Ostateczną decyzję Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy, którzy występują o zezwolenie w pierwszej kolejności, muszą samodzielnie dokonać analizy dostępności rozwiązań alternatywnych oraz rozważyć wykonalność ich zastąpienia pod kątem technicznym i ekonomicznym. o tym, czy zezwolenie zostanie udzielone firmie, podejmuje jednak Komisja Europejska, która może się zgodzić z wnioskodawcą tylko wtedy, jeżeli ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska, wynikające z zastosowania substancji i będące efektem jej właściwości, jest odpowiednio kontrolowane. Należy jednak zaznaczyć, że zezwolenia są wydawane na określony czas i podlegają przeglądowi. Czas jego trwania Komisja określa indywidualnie dla każdego przypadku. Udzielone zezwolenia są ważne, dopóki nie podejmie ona decyzji o ich zmianie lub wycofaniu w kontekście przeglądu. Jeżeli chodzi o dalszego użytkownika, to może on stosować substancję z załącznika XIV, jeżeli dla zastosowania, w którym stosuje substancję, zostało udzielone zezwolenie uczestnikowi, który stanowi poprzednie ogniwo łańcucha dostaw. Jeżeli dalszy użytkownik korzysta ze zwolnienia, ma obowiązek zgłosić ten fakt do Agencji w ciągu 3 miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji. Ponadto numer zezwolenia będzie podawany na etykiecie substancji, której on dotyczy, oraz mieszanin, w których występuje. Aktualnie tylko jedna firma uzyskała zezwolenie na stosowanie substancji DEHP m.in. w produkcji łopatek wentylatora do silników lotniczych. Zezwolenie to komisja wydała na okres 8 lat. Jest ono zatem ważne do 2022 r. PAMIĘTAJ!!! 1 czerwca 2015 NOWE ZNAKI OSTRZEGAWCZE: STOSOWANE DO OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW Gaz pod ciśnieniem Palny Poważne zagrożenie dla zdrowia Stwarzający zagrożenie dla środowiska Szkodliwy Drażniący Uczulający Toksyczny Utleniający Wybuchowy Żrący

16 16 POLSKA CHEMIA Elita biznesu Inicjatywy podejmowane przez Executive Club służą promocji najlepszych standardów przywództwa i wspieraniu polskiego biznesu. Nasze spotkania mają na celu także praktyczne podnoszenie kompetencji liderów zrzeszonych w klubie. Stawiamy na jakość mówi Beata Radomska, prezes Executive Clubu Executive Club wypracował sobie markę instytucji zrzeszającej liderów biznesu. Jakie są źródła jego powstania i czym różni się od innych, wydawałoby się podobnych, organizacji biznesowych? Od niemal dekady Executive Club pomaga liderom biznesu na najwyższym szczeblu dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz podejmować wspólne inicjatywy. Klub stanowi dla przedsiębiorców oraz osób piastujących wysokie stanowiska kierownicze platformę do nawiązywania i rozwijania kontaktów biznesowych. Wcześniej na polskim rynku funkcjonowały tylko organizacje pracodawców, nie istniał podmiot tworzony przez biznesmenów i dla nich w formule zaczerpniętej z tradycji anglosaskiej. Executive Club wypełnił tę lukę. Na czym polega działalność klubu? Inicjatywy podejmowane przez Executive Club służą promocji najlepszych standardów przywództwa i wspieraniu polskiego biznesu. Nasze spotkania mają na celu także praktyczne podnoszenie kompetencji liderów zrzeszonych w klubie. Stawiamy na jakość cykliczne spotkania, organizowane ze światem nauki i polityki, dotykają problemów najbardziej aktualnych dla top managementu. Naszą cechą szczególną jest też tworzenie platformy do dyskusji pomiędzy osobami z zupełnie różnych obszarów biznesowych zyskują one możliwość wyjścia poza własne specjalizacje, a dzięki temu szerszego spojrzenia na firmę i wykorzystania nieoczywistych, ale skutecznych, sprawdzonych przez innych rozwiązań. Takiej szansy nie znajdą nigdzie indziej, a dla strategicznego podejścia do biznesu jest to kwestią kluczową. Inspiracje czerpiemy od członków klubu, a do udziału w wydarzeniach zapraszamy również elitarne grono ekspertów ze świata nauki oraz wybitnych polityków. W ten sposób dyskusje wokół praktycznych aspektów zarządzania toczą się zawsze w gronie najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Executive Club organizuje także konferencje branżowe o wyspecjalizowanej tematyce. To równie ważny dla nas obszar działalności przez ścisłą współpracę z konkretnymi branżami i możliwość zaproszenia ich liderów mamy realną szansę na kreowanie atmosfery pozytywnych zmian w różnych sektorach gospodarki. Jest to też część naszej oferty, skierowana dla szerszej grupy odbiorców, którzy mają okazję czerpać z merytorycznego dorobku liderów skupionych wokół klubu. Stawiamy przede wszystkim na jakość i staranne dopracowanie formuły paneli, dlatego nasze konferencje nie są masowe, a ich uczestnicy zawsze bardzo wysoko oceniają poziom wydarzeń. Swoje inicjatywy kierują państwo do osób na najwyższych szczeblach kierowniczych. W jaki sposób udaje się zainteresować ofertą menadżerów, którzy dysponują wyjątkowo małą ilością wolnego czasu? Problem ten dotyka w zasadzie wszystkich, którzy podejmują pracę zawodową. Z naszą grupą odbiorców jest wyjątkowo trudno, ale dzięki temu jeszcze dokładniej planujemy swoje działania. Bardzo istotna jest merytoryczna wartość spotkań i ich aktualność musi być po prostu ciekawie, a na to mamy sprawdzone sposoby, które wypracowujemy od lat. Członkowie klubu wiedzą jednak przede wszystkich, że podczas naszych wydarzeń znajdą się w konkretnej grupie osób, które stykają się z podobnymi wyzwaniami i mogą nawzajem czerpać ze swoich doświadczeń. Świat biznesu charakteryzuje się wyjątkową dynamiką zmian, dlatego dzielenie się wiedzą empiryczną jest bardzo istotne dla tych, którzy chcą należeć do jego czołówki. Więcej informacji o klubie na Rozmawiała Maria Podgórska, Executive Club

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group grudzień / 2014 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Innowacje Różne oblicza rozwiązań zmieniających świat Sztuczna inteligencja na dłoni 8 13

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny.

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny. Metodyka wdrożeń IT w produkcji BTS krok po kroku s. 30 s. 48 Terminale kontenerowe w Polsce s. 62 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 6 [36] grudzień 2013 styczeń 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT) www.logistyczny.com

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało się utrzymać trend

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

biznes TransitNet Logistyka i transport branży przemysłowej Gabaryty po rewolucji Lotniczy fracht ma przyszłość

biznes TransitNet Logistyka i transport branży przemysłowej Gabaryty po rewolucji Lotniczy fracht ma przyszłość LIPIEC-Sierpień 7-8/2014 (49) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Nakład: 11 000 egzemplarzy Temat numeru: Logistyka i transport

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na rozwój. Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim

Stawiamy na rozwój. Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim W poszukiwaniu kryształu Dyskusja redakcyjna o kondycji IT na Pomorzu Zachodnim Winnica Turnau Wina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo