Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA"

Transkrypt

1 magazyn biznesowo-gospodarczy Nr 7/ Cena 4,20 zł (w tym 8% VAT) Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju ISSN CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA

2

3

4 ZAKOTWICZ TU SWÓJ BIZNES

5 Wyjątkowa Ewa do wydzierżawienia Unikatowy na europejską, a nawet światową skalę, dający możliwość multifunkcjonalnego wykorzystania, budynek w szczecińskim porcie do wydzierżawienia. Chodzi o Elewator Ewa - budowlę o ponadczasowej myśli inżynieryjnej, dającej możliwość nie tylko poziomego (współcześnie stosowanego), ale i pionowego składowania zboża. O potencjale elewatora stanowi 170 komór, w tym 158 o pojemności od 50 do 550 ton oraz 12 fumigacyjnych (gazowych) o pojemności 1,6 tys. ton. Kubatura budynku to 73 tys. m3, na którą składa się 10 pięter płaskiego składowania oraz 3 piętra poniżej parteru. W sumie całość pozwala na składowanie tys. ton zbóż. Dodatkowym atutem elewatora jest także możliwość przeładowywania zbóż ze statków, barek, wagonów i samochodów, jak również w relacjach odwrotnych. Nieruchomość położona przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie jest doskonale skomunikowana ze wszystkimi najważniejszymi szlakami drogowymi, wodnymi i kolejowymi. Mieści się na półwyspie Ewa, którego integralną częścią jest Nabrzeże Zbożowe wraz z tuż obok budowanym nowym Nabrzeżem Niemieckim. Ich konstrukcja pozwala na przyjmowanie dużych jednostek, których obsługę port oferować będzie po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. widząc niepowtarzalną okazję do gospodarczego ożywienia Elewatora Ewa, ogłosił przetarg na 30-letnią dzierżawę nieruchomości. Oferta portu przewiduje prowadzenie w oparciu o przedmiot dzierżawy działalności przeładunkowo-składowej zboża, paszy i innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, w tym przyjęcia i wydania towaru w obrocie portowym. Wielkość rocznego przeładunku założona została na minimalnym poziomie 350 tys. ton rocznie. Dla porównania, w ostatnich latach działalności operacyjnej elewatora, przeładowywano 600 tys. ton ładunku rocznie. Oczywiście, by w pełni wykorzystać potencjał elewatora, wymaga on odpowiednich nakładów inwestycyjnych. Z tego też powodu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych dzierżawców ZMPSiŚ S.A. przez trzy pierwsze lata dzierżawy proponuje obniżenie stawki czynszu do 60%. Należy spodziewać się, że ciesząca się już od wielu miesięcy zainteresowaniem oferta dzierżawy Elewatora Ewy przyczyni się do tego, że obiekt ten górując nad terenami portowymi w przyszłości wpisze się w mapę najbardziej aktywnych gospodarczo miejsc w szczecińskim porcie. Przyszli dzierżawcy mają cztery miesiące na składanie ofert. Należy je składać do 24 lutego 2015 r. Szczegóły na stronie przetargi nieruchomości. Otwarcie ofert nastąpi 25 lutego 2015 r.

6 6 SPIS TREŚCI POLSKA CHEMIA Niezawodność i bezpieczeństwo 8 BMW prasy branżowej 10 Płock miasto synergii przemysłu, nowoczesnych technologii i sfery badawczo-rozwojowej 12 Zezwolenia nowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw 14 Elita biznesu 16 Światowa marka, światowe osiągnięcia, polski rynek 18 Project ChemLog T&T 22 Zmiany w europejskich przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych 23 Transport chemii i towarów niebezpiecznych bez ryzyka 24 Chemia w centrum uwagi 26 Naturalna synergia 28 Dobra księgowość kluczem do sukcesu 30 Nieograniczone możliwości 32 TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Terminal naftowy klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju 34 Lider inwestycyjny na Pomorzu Zachodnim 38 Strategia na długie lata 40 Wyjątkowa Ewa do wydzierżawienia 41 XX Konferencja Energetyczna EuroPOWER 42 Bezpieczeństwo techniczne w energetyce 44 Polska otwiera się na morze: strategia czy konieczność? 46 Pływający po wodzie sukces 48 Ścieżki rozwoju petrobiznesu 52 Fluidalne zgazowanie węgla przy użyciu CO 2 dla produkcji energii substancji chemicznych 54 IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy 59 BEŁCHATÓW: Tereny inwestycyjne w aplikacji mobilnej! Innowacyjne miasto otwiera się na inwestorów 60 Bełchatów przykład miasta dobrze zarządzanego 62 System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE 65 OZE problemy i nadzieje 66 Przyszłość to elastyczne jednostki wielopaliwowe 68 Energetyka Bełchatów GÓRNICTWO ODKRYWKOWE W PRAKTYCE ELGOR 2014: od koncepcji do wdrożenia 72 Siemens partner dla przemysłu 77 Badania wpływu regulacji prędkości taśmy na energochłonność transportu taśmowego 78 Efekt synergii większe bezpieczeństwo pracowników 80 OCHRONA ŚRODOWISKA POLEKO: ćwierćwiecze zmian w ochronie środowiska 84 Święto ekologii 86 Implementacja dyrektywy o emisjach przemysłowych 88 NAUKA INFRASTRUKTURA BIZNES Z myślą o nowych perspektywach życia 91 Nawozy azotowe a bezpieczeństwo żywieniowe konferencja 5th Annual GPCA Convention w Dubaju 92 Wydawca: MaxMedia Mariusz Piotr Gryżewski Warszawa, ul. Estrady 67 Adres redakcji: Warszawa, ul. Korfantego 75 tel. (22) Redaguje kolegium: Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny) Renata Wojciechowska Jacek Markowski Projekt i skład: MaxMedia (Daniel Kuciński) Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam oraz materiałów promocyjnych. Publikowane zdjęcia i materiały są własnością redakcji oraz prezentowanych firm i instytucji. Przedruk tylko za zgodą wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów.

7 GRUPA KAPITAŁOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Podstawowy profil działalności technologie przemysłowe budownictwo przemysłowe ochrona środowiska Zakres działalności studia i analizy przedprojektowe, koncepcje projekty budowlane, podstawowe, wykonawcze dokumentacje rozruchowe, instrukcje eksploatacji prowadzenie przetargów, ewaluacja ofert kompletacja dostaw maszyn i urządzeń realizacje inwestycji w systemie pod klucz Specjalizacje METALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH procesy pirometalurgiczne procesy hydrometalurgiczne obróbka powierzchniowa metali przeróbka wtórna, odzysk metali nieżelaznych linie odlewnicze OCZYSZCZANIE I TRANSPORT GAZÓW instalacje odpylania gazów z procesów przemysłowych instalacje oczyszczania gazów w spalarniach instalacje odsiarczania gazów instalacje transportu pyłów dozowniki specjalne i przepustnice Zasoby Spółki 65 lat doświadczeń w usługach projektowych i i wykonawczych wysokokwalifikowana, wielobranżowa kadra inżynierska nowoczesny sprzęt i oprogramowanie IT systemy zarządzania w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ryzyka Klienci Biprometu KGHM Polska Miedź S.A. AcelorMittal, Foster Wheeler, Commercial Metals Mining Minerals, Saint Gobain Kontakt adres Polska, Katowice, ul. Graniczna 29 telefon (+48) faks (+48) www:

8 8 POLSKA CHEMIA Niezawodność i bezpieczeństwo Rozpatrując kwestię bezpieczeństwa w kontekście aktywów produkcyjnych PKN ORLEN, warto podkreślić wagę czynników, które mają na nią bezpośredni wpływ. Mowa o niestabilnych czasach, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i z punktu widzenia międzynarodowej sytuacji politycznej. Biorąc to pod uwagę, nasuwają się pytania nie tylko o opłacalność produkcji, lecz także o sposoby zabezpieczenia jej ciągłości. PKN ORLEN nieustannie dąży do podniesienia poziomu bezpieczeństwa procesowego i niezawodności swoich aktywów produkcyjnych. Takie działania pozwalają między innymi na optymalne wykorzystanie majątku produkcyjnego, co zmniejszy dotychczasowe nakłady na jego utrzymanie, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności cen produktów koncernu. Jednym z elementów strategii PKN ORLEN na lata w obszarze Downstream jest Doskonałość Operacyjna, dlatego też koncern konsekwentnie pracuje nad poprawą kluczowych wskaźników efektywnościowych w obszarze produkcji, na pierwszym miejscu stawiając jak najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo procesowe instalacji. Posiadane aktywa produkcyjne mają zapewnić odpowiednią dostępność operacyjną oraz maksymalny uzysk produktów wysokomarżowych. W dotychczasowej praktyce strategia prowadzenia przeglądów i badań instalacji PKN ORLEN wynikała z częstotliwości inspekcji technicznych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego w oparciu o przepisy krajowe, wprowadzone rozporządzeniami ministra gospodarki. Od kilku miesięcy PKN ORLEN wspólnie z UDT przygotowuje się do wdrożenia programu opartego o metody RBI (Risk Based Inspection) w odniesieniu do norm API (American Petroleum Institute). Normy te są

9 POLSKA CHEMIA 9 z powodzeniem stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym na całym świecie, stanowiąc nieocenioną pomoc w podnoszeniu poziomu niezawodności i optymalizowaniu procesów inspekcyjnych, związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa technicznego instalacji produkcyjnych. Jednocześnie koncern inwestuje w wiedzę pracowników, organizując profesjonalne szkolenia z zakresu norm API. System oparty jest o wyniki ilościowej analizy ryzyka, rozumianego jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wartości wynikających z niego skutków. Dysponując szerokim zespołem danych, można precyzyjnie zaplanować najbliższy termin i zakres koniecznego badania technicznego, wskazując miejsca instalacji, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Efektem jest wzrost bezpieczeństwa procesowego instalacji, a w konsekwencji możliwość wydłużenia okresów pomiędzy ich kolejnymi postojami remontowymi nawet do 5 lat (dotychczas maksymalnie 3 lata) i uzyskanie dostępności operacyjnej na poziomie 97 proc. W listopadzie br. cztery instalacje zostaną poddane ocenie systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Po pozytywnym zakończeniu tego etapu prac zostaną rozpoczęte kolejne działania wdrożeniowe programu RBI w Zakładach Produkcyjnych ORLENU w Płocku, docelowo obejmując kilkanaście kluczowych jednostek produkcyjnych. W skład pakietowego wdrażania programu RBI wchodzą dodatkowe, stosowane w PKN ORLEN analizy, takie jak analizy niezawodnościowe (określają prawdopodobieństwo wypełnienia funkcji bezpieczeństwa przez systemy zabezpieczeń), analizy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) czy też badań nieniszczących NDT (Non- Destructive Testing), wykrywających wady materiału. Bardzo ważna w podejściu pakietowym do bezpieczeństwa procesowego jest też analiza HAZOP (Hazard and Operability Study). Ma ona na celu określenie poziomów ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych oraz instalacji w odniesieniu do zdarzeń awaryjnych, mogących wynikać z pojawiających się odchyleń Tomasz Przybysławski parametrów procesowych. Dodatkowo analiza ta identyfikuje potencjalne problemy techniczne, które mogą powodować obniżenie efektywności procesu lub spadek wydajności produkcji. Równocześnie dobiegają końca prace związane z Solomon RAM Study (International Study of Plant Reliability and Maintenance Effectiveness), czyli Międzynarodową Analizą Niezawodności i Efektywności Utrzymania Ruchu. Szczegółowej analizie poddanych zostało 30 kluczowych instalacji należących do koncernu, zlokalizowanych w Zakładach Produkcyjnych w Płocku, w spółce ORLEN Lietuva oraz w zakładach petrochemicznym i rafineryjnym Unipetrolu. Celem studium Solomona jest ocena obecnego stanu oraz określenie możliwości dalszej poprawy wydajności niezawodności i utrzymania ruchu, wydajności, niezawodności w jednostkach produkcyjnych w odniesieniu do najlepszych praktyk międzynarodowych. Takie podejście przełoży się na doskonalenie prowadzonych działań, a w efekcie na wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Wszystkie wyżej wymienione działania prowadzone przez PKN ORLEN oparte są na podejściu do dążenia do Doskonałości Operacyjnej, co przekłada się na wzrost dostępności operacyjnej i optymalizację pracy instalacji, przy jednoczesnej dbałości o jak najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo. Na tę kwestię warto jednak spojrzeć również w szerszym kontekście. Dbałość o bezpieczeństwo oraz niezawodność w przemyśle należą do najskuteczniejszych narzędzi, które pozwalają na stabilne funkcjonowanie w obecnym, trudnym otoczeniu ekonomicznymi i niepewnej sytuacji międzynarodowej. Pamiętamy przy tym, że działania spółki oraz realizowana przez nią strategia mają kluczowe znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla całego regionu. Dlatego troska o Doskonałość Operacyjną jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju koncernu. Dyrektor Biura Techniki PKN ORLEN, absolwent wydziałów elektrotechniki i automatyki oraz zarządzania i ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od roku 2002 pełnił funkcje kierownicze w zakresie działalności technicznej, utrzymania ruchu w firmie Philips Consumer Electronic Industries Poland, a następnie w Jabil Assembly Poland, w latach pełnił funkcję dyrektora działu inżynieryjnego w firmie Flextronics International Poland, prowadząc wiele projektów reorganizacyjnych, optymalizacyjnych i usprawniających. Od 2010 r. związany z Grupą Kapitałową ORLEN, gdzie od 2010 do 2013 r. pracował na stanowisku dyrektora utrzymania ruchu w czeskiej spółce Unipetrol, zaś od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Biura Techniki w PKN ORLEN.

10 10 POLSKA CHEMIA BMW prasy branżowej BMP to wydawnictwo branżowe funkcjonujące na rynku ogólnopolskim od ponad 20 lat. Co znaczy jego nazwa? Często spotykam się z tym pytaniem i czasami przewrotnie odpowiadam pytaniem na pytanie: A co oznacza BMW?. Każdemu kojarzy się z wysoką jakością i dobrą marką mówi Adam Grzeszczuk, prezes firmy, której siedziba mieści się w Raciborzu. BMP to firma, która może pochwalić się już 20-letnią historią. Jakie były jej początki? Wszystko zaczęło się na początku lat 90., w momencie transformacji gospodarczej. Jako młodzi ludzie ze wspólnikiem i przyjacielem, śp. Andrzejem Igrasem, postanowiliśmy włączyć się w ten nurt. Zaczęliśmy od cukrownictwa branży, z której się wywodziliśmy, bowiem byliśmy wówczas szefami utrzymania ruchu w nieistniejącej już Cukrowni Racibórz. Od początku postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę. Uważaliśmy, że na rynku mediów branżowych potrzebne jest czasopismo profesjonalne. Zainteresowanie innymi branżami wynikło z faktu, że firmy, z którymi współpracowaliśmy, sugerowały nam kierunki kolejnych działań. Po branży cukrowniczej była piwowarska, później ciepłownictwo, energetyka, branże chemiczne i cementowa, ochrona środowiska, a także przemysł farmaceutyczny i kosmetyka. Obecnie wydają państwo 6 tytułów magazynów branżowych i prowadzą 6 portali branżowych. Czy któryś z nich darzy pan szczególną sympatią? Fot. photogenica.pl Jako młody inżynier rozpocząłem pracę w cukrowni, od tytułu związanego z tą branżą zaczęliśmy i stąd był dla mnie szczególnym. Obecnie nie kontynuujemy jego wydawania z racji tego, że z 78 cukrowni, które funkcjonowały na początku lat 90., obecnie mamy 19. Jako współwłaściciel, prezes firmy w jednakowym stopniu darzę sympatią wszystkie tytuły. Wydawanie czasopism branżowych to tylko jeden z aspektów działalności firmy. Tak, drugim jest organizacja konferencji. Od początku idea naszego biznesu opierała się na dwóch nogach : wydawnictwo wspierane konferencjami i odwrotnie. Jesteśmy w tym obszarze jednym z liderów na rynku polskim wydajemy rocznie ponad 30 numerów magazynów i organizujemy prawie 20 konferencji, które skupiają od 100 do ponad 700 osób. Od tego roku zaangażowaliśmy się też w prowadzenie 6 portali branżowych jest to kierunek, w którym trzeba się rozwijać. Młodzi ludzie, którzy dzisiaj studiują, a za kilka lat będą pracowali Od początku postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę. Uważaliśmy, że na rynku mediów branżowych potrzebne jest czasopismo profesjonalne. Zainteresowanie innymi branżami wynikło z faktu, że firmy, z którymi współpracowaliśmy, sugerowały nam kierunki kolejnych działań. w zakładach przemysłowych, są zdecydowanie bardziej nastawieni na media elektroniczne. Rozmawiała Joanna Jaśkowska redaktor BMP Cały wywiad na kierunekbmp.pl Fot. photogenica.pl Konferencje, czasopisma, portale to trzy obszary, w ramach których działa firma BMP. Już od 1992 r. obecna jest na rynku wydawniczym. Buduje możliwości porozumienia wśród przedstawicieli branż: energetycznej i ciepłowniczej, chemicznej i petrochemicznej, farmaceutycznej, kruszyw mineralnych i cementowo-wapienniczej, materiałów budowlanych, napojowej, piwowarskiej, mleczarskiej, górniczej, wodociągowo-kanalizacyjnej.

11

12 12 POLSKA CHEMIA Płock miasto synergii przemysłu, nowoczesnych technologii i sfery badawczo-rozwojowej Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest jednym z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce z bogatą ofertą terenów inwestycyjnych i perspektywami rozwoju w ramach proinnowacyjnych inicjatyw nauki i biznesu. Michał Luczewski prezes zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. Już od ponad 10 lat Park w Płocku funkcjonuje jako wspólny projekt międzynarodowego koncernu naftowo-chemicznego PKN ORLEN oraz władz samorządowych Płocka, w ramach którego współistnieją 3 powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy. PPP-T wypełnia rolę instytucji otoczenia biznesu, której dążeniem jest stworzenie oraz trwały rozwój w Płocku liczącego się w Europie ośrodka gospodarczego, bazującego na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym jego lokatorzy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu. Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo- -badawczy w zakresie szeroko pojętej gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi i naukowymi czy informatyką i telekomunikacją. Baza surowcowa i produktowa, jaką oferuje Grupa ORLEN, oraz zróżnicowane otoczenie gospodarcze pozwalają na lokalizację i prowadzenie w PPP-T działalności w branży przemysłowej, produkcyjnej i usługowej. Oferta płockiego Parku w obszarze przemysłowym obejmuje przede wszystkim skomunikowane tereny inwestycyjne, wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną o łącznej powierzchni ok. 120 ha, podzielone na strefy o profilu usługowo-produkcyjnym oraz produkcyjno-przemysłowym. Są one dedykowane inwestorom zainteresowanym ulokowaniem tam ośrodków przemysłu i produkcji. Strefy inwestycyjne PPP-T położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno- -petrochemicznego PKN ORLEN, spółek Grupy ORLEN, a także czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej. To właśnie unikalne otoczenie biznesowe zachęciło do wybudowania swych siedzib i zakładów przez firmy reprezentujące m.in. branże: chemiczną, przetwórstwa chemicznego, opakowaniową, budowlaną, obróbki metali, produkcji urządzeń czy inżynierii maszyn przemysłowych, tj. PCC Exol, Flexpol, Grupa B4, PaChemTech, NEO-TEC, IZO- BET, Politechnik czy Elektrobudowa. Na inwestorów w Płocku czekają atrakcyjne samorządowe programy wsparcia, obejmujące zwolnienie z podatku od nieruchomości. Inwestycjom na obszarze PPP-T może być ponadto przyznany status specjalnej strefy ekonomicznej, co oznacza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie z podatku dochodowego. W tym zakresie Park podjął współpracę z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, co pozwala na uzyskanie preferencyjnych możliwości inwestycyjnych. Park oferuje ponadto swoim klientom nowoczesną i ogólnodostępną infrastrukturę biurową oraz szkoleniowo-konferencyjną w Centrum Administracyjnym o powierzchni ponad 5 tys. mkw. Centrum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby głównej PKN ORLEN i innych firm, które są klientami lub partnerami Parku, z dogodnym dojazdem komunikacyjnym i środkami komunikacji publicznej. Budowę infrastruktury technicznej oraz Centrum Administracyjnego w ramach komponentu przemysłowego zrealizowano w latach dzięki wsparciu funduszy strukturalnych UE. Był to pierwszy etap budowy PPP-T. Kolejny etap działalności Parku zakłada rozwój sfery technologicznej i dotyczy stworzenia warunków do pozyskania klientów z sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO) oraz sektora badawczo-wdrożeniowego. Komponent technologiczny PPP-T został oparty o inwestycje własne o łącznej wartości netto ok. 90 mln zł w ramach projektu kluczowego RPO-WM , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Parku wybudowano Centrum Usług Korporacyjnych wysokiej klasy budynek biurowy o powierzchni użytkowej około 9,5 tys. mkw., przygotowanej do prowadzenia usług finansowych, księgowych, IT, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i zakupów czy sze-

13 POLSKA CHEMIA 13 Inwestorzy 3 strefy inwestycyjnej PPP-T. roko pojmowanych procesów wiedzy. Kolejną inwestycją jest Laboratorium Centralne o powierzchni użytkowej około 6,5 tys. mkw., oferujące usługi badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe. Wymiar tego przedsięwzięcia jest unikalny w skali kraju. Obiekty zrealizowane w ramach projektu spełniać będą zróżnicowane funkcje instytucji wspierających funkcjonowanie biznesu w sektorze nowoczesnych usług oraz badawczo-rozwojowym. Dzięki innowacyjnej formule projektu PPP-T dysponować będzie kompleksową ofertą, zapewniając przedsiębiorcom dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz know-how liderów światowych. Obecnym i przyszłym wyzwaniem płockiego Parku jest realizacja przedsięwzięć innowacyjnych i projektów badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata Dla efektywnej realizacji działań w tym obszarze PPP-T podjął współpracę z większością mazowieckich uczelni wyższych technicznych i ogólnokształcących, a także z wiodącymi instytutami badawczymi Mazowsza. Park jest współautorem założeń do programu sektorowego INNOCHEM dla polskiej branży chemicznej. Obecnie podjął wspólne działania projektowe z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zmierzające do ustanowienia programu sektorowego oraz ogłoszenia pierwszych konkursów w 2015 r. Park w Płocku szeroko propaguje ideę klasteringu. W maju 2014 r. został koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego celem jest Oferta płockiego Parku w obszarze przemysłowym obejmuje przede wszystkim skomunikowane tereny inwestycyjne, wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną o łącznej powierzchni ok. 120 ha, podzielone na strefy o profilu usługowo- -produkcyjnym oraz produkcyjno-przemysłowym. Centrum Usług Korporacyjnych PPP-T. poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra. PPP-T jest również inicjatorem Mazowieckiego Klastra Innowacji Społecznych, członkiem Klastra Inżynierii Satelitarnej i Kosmicznej oraz Klastra Rzecznego Mazovia Podkreślić należy, że PPP-T jako pierwszy park przemysłowo-technologiczny w Polsce podpisał porozumienie partnerskie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych o wspólnych działaniach marketingowych i promocyjnych dla wzmocnienia procesów pozyskiwania inwestorów. Na arenie międzynarodowej PPP-T współpracuje ściśle z Europejską Siecią Regionów Chemicznych (ECRN) jako członek Rady Projektowej, The North East of England Process Industry Cluster NEPIC oraz Parkiem Chemiczno-Przemysłowym w Szanghaju. Zarządzający Parkiem zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych. Już dla wielu podmiotów inwestycje w Parku okazały się polem nowych możliwości.

14 14 POLSKA CHEMIA Zezwolenia nowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw 1 czerwca 2014 r. minęło 7 lat, od kiedy rozporządzenie 1907/2006/WE, zwane w skrócie rozporządzeniem REACH, obowiązuje w Unii Europejskiej. Skrót REACH pochodzi od pierwszych angielskich liter głównych filarów tego aktu prawnego, to jest: rejestracji (ang. registration), oceny (ang. evaluation), procedury udzielania zezwoleń (ang. authorisation) oraz substancji i mieszanin chemicznych (ang. chemicals). Dr inż. Monika Wasiak-Gromek naczelnik wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP Biuro ds. Substancji Chemicznych Obecnie najwięcej kontrowersji wśród przedsiębiorstw budzi procedura udzielania zezwoleń. W przeciwieństwie do obowiązku rejestracji substancji w tym przypadku ilość produkowanej/importowanej czy stosowanej substancji nie ma znaczenia. Procedura ta dotyczy zastosowań substancji, które występują w postaci własnej, w mieszaninie, albo w wyrobie. Została ona utworzona w celu wyeliminowania z rynku najbardziej niebezpiecznych substancji i zastąpienie ich substancjami alternatywnymi, które są bardziej przyjazne dla zdrowia człowieka i środowiska. Procedura ta ma zatem zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że ryzyko stwarzane przez substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC substances of very high concern) jest właściwie kontrolowane, oraz że są one stopniowo zastępowane przez substancje alternatywne lub technologie, jeżeli jest to wykonalne z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia. Substancje, dla których zezwolenie musi zostać udzielone w celu ich dalszego stosowania, są identyfikowane zgodnie z kryteriami przedstawionymi w art. 57. rozporządzenia REACH i są wymienione w załączniku XIV do tego aktu prawnego. Obecnie występuje w nim 31substancji. Są to przede wszystkim substancje rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość, toksyczne, bioakumulujące się i trwałe w środowisku. Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy, którzy występują o zezwolenie w pierwszej kolejności, muszą samo-

15 POLSKA CHEMIA 15 dzielnie dokonać analizy dostępności rozwiązań alternatywnych oraz rozważyć wykonalność ich zastąpienia pod kątem technicznym i ekonomicznym. Następnie przygotować wniosek o zezwolenie, co może się wiązać z dużymi kosztami dla przedsiębiorstw, gdyż muszą one być w posiadaniu określonych informacji o substancji (wyników badań) oraz przygotować pełną dokumentację, korzystając z programu IUCLID5. Ułatwieniem dla firm jest możliwość sporządzenia takiego wniosku w grupie producentów/importerów/dalszych użytkowników i uwzględnienie istotnych dla nich zastosowań. Po opracowaniu wniosek powinien zostać przesłany do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za pomocą portalu REACH-IT jest to jedyna możliwość przekazania dokumentacji. Wraz z przekazaniem wniosku do ECHA aplikanci muszą wnieść opłatę, zgodnie z przepisami tytułu IX rozporządzenia REACH. Rozporządzenie komisji (UE) nr 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r., zmieniające rozporządzenie komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów, podaje kwoty, jakie Agencja pobiera z tytułu każdego wniosku o udzielenie zezwolenia dla substancji złożonego na mocy art. 62. tego rozporządzenia. Ostateczną decyzję Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy, którzy występują o zezwolenie w pierwszej kolejności, muszą samodzielnie dokonać analizy dostępności rozwiązań alternatywnych oraz rozważyć wykonalność ich zastąpienia pod kątem technicznym i ekonomicznym. o tym, czy zezwolenie zostanie udzielone firmie, podejmuje jednak Komisja Europejska, która może się zgodzić z wnioskodawcą tylko wtedy, jeżeli ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska, wynikające z zastosowania substancji i będące efektem jej właściwości, jest odpowiednio kontrolowane. Należy jednak zaznaczyć, że zezwolenia są wydawane na określony czas i podlegają przeglądowi. Czas jego trwania Komisja określa indywidualnie dla każdego przypadku. Udzielone zezwolenia są ważne, dopóki nie podejmie ona decyzji o ich zmianie lub wycofaniu w kontekście przeglądu. Jeżeli chodzi o dalszego użytkownika, to może on stosować substancję z załącznika XIV, jeżeli dla zastosowania, w którym stosuje substancję, zostało udzielone zezwolenie uczestnikowi, który stanowi poprzednie ogniwo łańcucha dostaw. Jeżeli dalszy użytkownik korzysta ze zwolnienia, ma obowiązek zgłosić ten fakt do Agencji w ciągu 3 miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji. Ponadto numer zezwolenia będzie podawany na etykiecie substancji, której on dotyczy, oraz mieszanin, w których występuje. Aktualnie tylko jedna firma uzyskała zezwolenie na stosowanie substancji DEHP m.in. w produkcji łopatek wentylatora do silników lotniczych. Zezwolenie to komisja wydała na okres 8 lat. Jest ono zatem ważne do 2022 r. PAMIĘTAJ!!! 1 czerwca 2015 NOWE ZNAKI OSTRZEGAWCZE: STOSOWANE DO OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW Gaz pod ciśnieniem Palny Poważne zagrożenie dla zdrowia Stwarzający zagrożenie dla środowiska Szkodliwy Drażniący Uczulający Toksyczny Utleniający Wybuchowy Żrący

16 16 POLSKA CHEMIA Elita biznesu Inicjatywy podejmowane przez Executive Club służą promocji najlepszych standardów przywództwa i wspieraniu polskiego biznesu. Nasze spotkania mają na celu także praktyczne podnoszenie kompetencji liderów zrzeszonych w klubie. Stawiamy na jakość mówi Beata Radomska, prezes Executive Clubu Executive Club wypracował sobie markę instytucji zrzeszającej liderów biznesu. Jakie są źródła jego powstania i czym różni się od innych, wydawałoby się podobnych, organizacji biznesowych? Od niemal dekady Executive Club pomaga liderom biznesu na najwyższym szczeblu dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz podejmować wspólne inicjatywy. Klub stanowi dla przedsiębiorców oraz osób piastujących wysokie stanowiska kierownicze platformę do nawiązywania i rozwijania kontaktów biznesowych. Wcześniej na polskim rynku funkcjonowały tylko organizacje pracodawców, nie istniał podmiot tworzony przez biznesmenów i dla nich w formule zaczerpniętej z tradycji anglosaskiej. Executive Club wypełnił tę lukę. Na czym polega działalność klubu? Inicjatywy podejmowane przez Executive Club służą promocji najlepszych standardów przywództwa i wspieraniu polskiego biznesu. Nasze spotkania mają na celu także praktyczne podnoszenie kompetencji liderów zrzeszonych w klubie. Stawiamy na jakość cykliczne spotkania, organizowane ze światem nauki i polityki, dotykają problemów najbardziej aktualnych dla top managementu. Naszą cechą szczególną jest też tworzenie platformy do dyskusji pomiędzy osobami z zupełnie różnych obszarów biznesowych zyskują one możliwość wyjścia poza własne specjalizacje, a dzięki temu szerszego spojrzenia na firmę i wykorzystania nieoczywistych, ale skutecznych, sprawdzonych przez innych rozwiązań. Takiej szansy nie znajdą nigdzie indziej, a dla strategicznego podejścia do biznesu jest to kwestią kluczową. Inspiracje czerpiemy od członków klubu, a do udziału w wydarzeniach zapraszamy również elitarne grono ekspertów ze świata nauki oraz wybitnych polityków. W ten sposób dyskusje wokół praktycznych aspektów zarządzania toczą się zawsze w gronie najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Executive Club organizuje także konferencje branżowe o wyspecjalizowanej tematyce. To równie ważny dla nas obszar działalności przez ścisłą współpracę z konkretnymi branżami i możliwość zaproszenia ich liderów mamy realną szansę na kreowanie atmosfery pozytywnych zmian w różnych sektorach gospodarki. Jest to też część naszej oferty, skierowana dla szerszej grupy odbiorców, którzy mają okazję czerpać z merytorycznego dorobku liderów skupionych wokół klubu. Stawiamy przede wszystkim na jakość i staranne dopracowanie formuły paneli, dlatego nasze konferencje nie są masowe, a ich uczestnicy zawsze bardzo wysoko oceniają poziom wydarzeń. Swoje inicjatywy kierują państwo do osób na najwyższych szczeblach kierowniczych. W jaki sposób udaje się zainteresować ofertą menadżerów, którzy dysponują wyjątkowo małą ilością wolnego czasu? Problem ten dotyka w zasadzie wszystkich, którzy podejmują pracę zawodową. Z naszą grupą odbiorców jest wyjątkowo trudno, ale dzięki temu jeszcze dokładniej planujemy swoje działania. Bardzo istotna jest merytoryczna wartość spotkań i ich aktualność musi być po prostu ciekawie, a na to mamy sprawdzone sposoby, które wypracowujemy od lat. Członkowie klubu wiedzą jednak przede wszystkich, że podczas naszych wydarzeń znajdą się w konkretnej grupie osób, które stykają się z podobnymi wyzwaniami i mogą nawzajem czerpać ze swoich doświadczeń. Świat biznesu charakteryzuje się wyjątkową dynamiką zmian, dlatego dzielenie się wiedzą empiryczną jest bardzo istotne dla tych, którzy chcą należeć do jego czołówki. Więcej informacji o klubie na Rozmawiała Maria Podgórska, Executive Club

17

18 18 POLSKA CHEMIA Światowa marka, światowe osiągnięcia, polski rynek Przemysłowa linia produktów marki Royal Purple została zaprojektowana specjalnie do obsługi najcięższych zastosowań przemysłowych na świecie. Oleje bazowe naszych produktów wzmocnione są opatentowanymi przez naszych ekspertów pakietami dodatków, co zaowocowało stworzeniem własnej technologii smarowania oraz całej gamy olejów i smarów przemysłowych, zdających egzamin w najbardziej ekstremalnych warunkach. Aneta Zalewska właścicielka firmy INNOCHEM Udokumentowanych światowych sukcesów mamy tak wiele, że stanowią one ciekawość i zachętę dla polskiego przemysłu. Właśnie zyskaliśmy kolejnego partnera technicznego firmę Carbot Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, z którym wspólnie będziemy rozwiązywać problemy technologiczne firm obsługiwanych przez Carbot z użyciem produktów Royal Purple. Naszym wspólnym celem jest pokazanie szerokiego spektrum czynników, które wpływają na wydajność i koszty utrzymania parku maszynowego w zakładzie przemysłowym oraz ich jak najbardziej doskonałą optymalizację. Jednym z największych kosztów zakładów przemysłowych jest energia. Ale kto się nad tym zastanawia? Są maszyny, jest duże zużycie prądu takie to oczywiste. Tymczasem koszt energii stanowi największy wydatek w przeliczeniu na eksploatację jednego pracującego urządzenia i dla maszyn wirujących może wynosić nawet razy więcej niż bezpośrednie koszty utrzymania. Zastosowanie syntetycznych produktów Royal Purple, które zawierają w swoim składzie technologię dodatków Synerlec lub Synslide, charakteryzujące się bardzo niskimi współczynnikami tarcia, pozwalają zaoszczędzić od 1 do 3 lub więcej procent zużywanej energii. W większości przypadków oszczędności te przekraczają całkowity koszt zakupu oleju w ciągu kilku miesięcy, przekształcając wydatek w zysk. Wprowadzenie do maszyny produktu Royal Purple obniża tarcie pomiędzy poszczególnymi częściami, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie energii na pokonanie tegoż tarcia. Z tym faktem nierozerwalnie łączy się kolejny aspekt eksploatacji, a mianowicie wytrzymałość poszczególnych podzespołów. Zmniejszając tarcie, zmniejszamy jednocześnie zużycie części, i tym samym wydłużamy czas eksploatacji maszyny. Idąc dalej tym tokiem myślenia, zauważamy, że zyskujemy oszczędności na wymianie części, a także na wydłużeniu czasookresu ich pracy. Ponadto oleje i smary Royal Purple zawierają znakomite inhibitory korozji, doskonale chroniące maszyny przed korozją, oraz dodatki, które zapobiegają utlenianiu się (starzeniu), co znacznie wydłuża ich przydatność do użycia. Ogromnie ważnym aspektem i niezaprzeczalną zaletą produktów Royal Purple jest zdolność do całkowitego oddzielenia się od wody. Jeśli pracujący układ jest otwarty, nie ma możliwości odseparowania go od wody, chociażby tylko tej kondensacyjnej. Niemieszanie się olejów Royal Purple z wodą pozwala jej opaść na dno zbiornika i stamtąd całkowicie usunąć bez skomplikowanych operacji technologicznych i wymiany środka smarnego na nowy. A więc kolejne oszczędności. A przy tym wszystkim dbamy o środowisko, bo przecież generujemy mniejsze ilości oleju przepracowanego. Czy ktoś powiedział, że ekonomia i ekologia nie mogą iść w parze? Otóż mogą! I my dajemy temu przykład. Zapytacie państwo o te światowe sukcesy, pozwolicie, że wymienię tylko kilka: papiernia w Oklahomie (3 pompy i 2 przekładnie pracujące na Royal Purple, oszczędność energii: 4,1 proc. na kwotę 4725 dolarów na rok); spółka gazowa w Dakocie (3 kompresory: zmiana oleju ISO 32 na Royal Purple Synfilm GT 32, oszczędność energii 2,7 proc. na kwotę 350 tys. dolarów rocznie); Michelin producent opon (14 maszyn pompy, kompresory, oszczędność energii na poziomie 3 proc. na kwotę dolarów rocznie); Frito Lay (4 maszyny, oszczędność energii odpowiednio 2, 4, 4,5 i 5,4 proc. na kwotę 1,56 proc. na każde 1000 godzin pracy); Ford Motor Company (3 rotacyjne sprężarki śrubowe Atlas Copco GA90C wymiana oleju na Royal Purple Synfilm 46, oszczędność energii odpowiednio 5,8 proc dolarów na rok), 4,8 proc proc. na rok i 6,7 proc dolarów na rok); Enterprise Products Partners L.P dostawca energii i gazu ziemnego (15 kom-

19

20 20 POLSKA CHEMIA Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia oleju na prasie z zastosowaniem metody natryskowej z zużyciem środka myjącego Royal Purple. presorów firmy York wymiana oleju na Royal Purple Synfilm NGL, oszczędność zużycia oleju oraz zmniejszenie kosztów konserwacji poprzez zmniejszenie zużycia łożysk na łączną kwotę 350 tys. dolarów rocznie; sprężarki firmy Demag wymiana oleju mineralnego o lepkości 32 na Royal Purple Synfilm GT 32, obniżenie temperatury pracy łożysk o 28ºC, zmniejszenie ich wibracji podczas pracy; szybka kolej w Chinach (łożyska problem z przegrzewaniem, zużyciem i wibracjami, zastosowano smar Royal Purple Ultra Performance Grease No 2, będący aluminiowym kompleksem z dodatkami EP uzyskano redukcję temperatury pracy oraz wibracji łożysk, dzięki czemu możliwe było zwiększenie szybkości kolei); Buffalo Marine Service Houston (wymiana oleju w holownikach i barkach na Royal Purple oil SAE 40 obniżenie temperatury pracy o 5ºC, zmniejszenie zużycia paliwa o 3 5 proc., obniżenie kosztów napraw o 25 proc.). Bazując na powyższych doświadczeniach, Buffalo Service zdecydowało o użyciu innych produktów Royal Purple: aerozolu Royal Purple Maxfilm zawiasy, wciągarki itp., Purple Ice chłodnice silników, Royal Purple Syndraulic 46 wysięgniki, układy wspomagania kierownicy, Synfilm 32 przekładnie, Royal Purple Ultra Performance Grease wszystkie punkty smarowania; huta stali AHMSA (śrubowa sprężarka powietrza, 4 czterostopniowe odśrodkowe sprężarki powietrza wymiana oleju ISO 46 na Royal Purple Synfilm 46 oszczędność energii odpowiednio o 10,5, 3,75, 2,98, 3,17 i 3,33 proc., co dało łączą kwotę 547 tys. dolarów rocznie). Konkretne produkty, konkretne zastosowanie, konkretne rezultaty.wierzę, że osiągnięcia międzynarodowe będą udziałem również rynku polskiego. Program First Step oferowany przez firmę Carbot Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej to gospodarka płynami technologicznymi, obejmująca ustalone czynności i usługi związane ze stosowaniem oraz kontrolą płynów i substancji chemicznych, a także wprowadzenie systemu czyszczenia i utrzymywania w czystości maszyn i urządzeń w zakładzie. Oferta Carbot skierowana jest do firm branży mechaniczno-metalurgicznych, które mają ograniczony stan osobowy, co pośrednio ogranicza stworzenie zakładowego harmonogramu czyszczeń urządzeń i podzespołów oraz tych, w których wykonywane są tylko prace związane z naprawą lub konserwacją konkretnych uszkodzeń. Misją programu jest wdrożenie systemu wspomagania wewnętrznej komórki utrzymania ruchu, gdzie priorytetem jest eliminacja zagrożeń powstawania awarii w wyniku zanieczyszczeń obcych, takich jak osad z chłodziw powstających podczas obróbki wiórowej, osadów z produktów powstających podczas operacji tłoczenia itp. Jedną z metod czyszczenia takich układów jest mycie metodą natryskową z indywidualnie dobranym do materiału (stal, mosiądz, powierzchnie lakierowane i inne) środkiem chemicznym z gamy produktów myjących Max-Clean oraz wykonywanie prac związanych z usuwaniem powierzchniowej korozji w wyniku rozszczelnień zbiorników z agresywną chemią na układach neutralizatorów ścieków, zgodnie z wymogami technicznymi z zastosowaniem chemicznego zabezpieczenia środkami antykorozyjnymi. Obecna współpraca w obszarze gospodarki olejowej z naszym parterem technicznym firmą INNOCHEM wprowadziła możliwość ograniczenia kosztów zakupu olejów stosowanych podczas operacji wymiany zanieczyszczonych olejów w instalacjach średnio o 30 proc. możliwość takich oszczędności wynika z zastosowania oleju smarowego Royal Purple. Zawierają one specjalny dodatek Synerlec, który powoduje, że oleje są znacznie trwalsze w porównaniu z innymi syntetycznymi konkurencyjnymi produktami na rynku. Syntetyczny olej Royal Purple całkowicie oddziela się od wody, pozwalając jej zostać całkowicie odsączoną z dna zbiornika olejowego, przez co zabiegi usunięcia wody nie są obciążone wykonaniem drogich filtracji poza odwodnieniem. Mamy nadzieję, że przedstawione argumenty zachęcą państwa do zwrócenia większej uwagi na jakość oleju stosowanego w maszynach. Ponieważ większość zakładów przy zakupie oleju kieruje się ceną, namawiam do przeanalizowania kosztów eksploatacji narzędzi, zwiększonych przez zły dobór oleju. Stosując odpowiedni olej, zwiększamy niezawodność pracy maszyny i zmniejszamy koszt jego eksploatacji, a wprowadzając system czyszczeń, ograniczone zostają do minimum inne niepożądane uszkodzenia podzespołów pracującego układu i wydłużenie czasów pracy maszyny.

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A.

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PARK NOWYCH MOŻLIWOŚCI Profil wyjściowy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m PPPT to miejsce kreujące i wspomagające procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej jego Klientów.

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Grupa LOTOS S.A. Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Jan Dampc Inspektor Dozoru / Dział Dozoru Technicznego 2 czerwca 2015r. Rafineria w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. KONFERENCJA ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2050 r. Zrównoważony rozwój energetyczny w Województwie Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Innowacjami w KGHM

Zarządzanie Innowacjami w KGHM Zarządzanie Innowacjami w KGHM Konferencja Innowacyjność w spółkach z udziałem Skarbu Państwa dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KONFERENCJA ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Łódź Hotel Holiday Inn 14-15 maja 2015 chemia w przedsiębiorstwie od A do Z kompleksowe podejście praktyczne aspekty procedury postępowania wymagania

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

Schematy pozyskania dotacji UE

Schematy pozyskania dotacji UE Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Projekt Fox Schematy pozyskania dotacji UE Case study projektu B+R: branża spożywcza, chemiczna, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja prefabrykatów Biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo