Premier Kanady. W poniedziałek późnym wieczorem do stolicy Kuby przybył z wizytą oficjalną premier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Premier Kanady. W poniedziałek późnym wieczorem do stolicy Kuby przybył z wizytą oficjalną premier"

Transkrypt

1 PO SE DZ EN E Prmr Kdy Bur Pltycn psdnu dnu Z bm kn'lł cny pltyk msknj ubl<:głym pęclcu mół głón jj łż l t ltch ybun 25 tys msj!:ń ęc kł 45 tys ęcj d łżń plnu r 93 tys ( 22 prc) ęcj d lcby mskń ybunych ltch Złż pltyk prt spr prydłu mskń prsj kljnśc bytlm jbrdj tg ptrbującym ględu sytucję mtrlną l rdnną rln były n s Hn pndłk późnym crm stlcy Kuby prybył ytą fcjlną prmr Kdy Prr Trudu Gśc kdyjskg ltnsku hńskm pbęd ddn utytku sukc csnych tchnlgch upsynl rku bżącym pry ją lps rą funlr:cj tl prmr Kuby Fdl Cstr słym ytórn t prt n(dlsy cąg str 2) nn pryódcy kubńscy Łódź śrd POPULRY mskń Prduj sę ęksą pmc strny pńst pkrycu kstó msk spółdlcg dl rdn ldtnych r mrytó rncstó łsc_ tych prypdkch gdy chd msęc ny ntt cłnk rlny n prkrcy 200 ł Złż pltyk msknj lt prt są sdch scjlstycnj sprdll śc spłcnj róncśn st rją systm chęcjący stb! llcjl mjsc prcy r brg ypł ych l bvtlskch bąkó tym smym punkc prdku brd rptrn kcpnvn pln krunkych rdsę!ęć rą\ych nych rm bunct mskn ltch mlnnym pclcu b ytórc bunct 26 sty: \\ rs dbył sę klj rd sk::try hu urutlt" :ąt'u ::;tpc prmysłó ąnych buspr grncnych dlgcnych kmttó cntrlnych prt <:Z0 0ur łjly<:ugu skr::nctm ęksył sę spsób k?:umstycnych rbtncych krjó scjlstycnych tr KC KPZR ęl t!:$ N: Pn sdncy stł pr cłk mj udł rm Bułgrskj Prt Kmunstycnj cłnk mr cłnk Bur Pltycnc mdrn Bur Pltycng skrtr KC t Alksndr Lł r s g SCl{J'dr KC ;:E) L\J ls H rku 970 Plsc był 7 v tórn mó łącn rllnśc krtr KC krnk ydłu Zgrncng t Knstntn gr cłnt lur PUtycng prdukcyjnj 23 tys mskń ś Tłłł rm Kmumstycnj Prt Cchsłcj skr :kntr KC ł:!pr t A Ll bcn prcuj 9 ytórn rąc tr KC t Jsf Hvln rm Kmuntycnj Prt Kuby cłnk SKrtrtu KC KPK t n lnśc prdukcyjnj 37 tys cłnk Skrtrtu KC t Rul Grc Pl rml' Mn R G Pl skrtr KC KPC mskń bul tjdu ;;ę dl5ych 4 ytórnl łącnj glskj Prt LuRluc yjnj skrtr t Dddjn t J ;vln stępc cłnk lnśc 75 tys mskń któr Cmdrdt rm Nmckj Scjlstycnj Prt Jdnśc l:'lhy<:tng Kmttu ykcłnk Bur Pltycng skrtr KC t t Kurt Hgr cg skrtr KC RPK t S Hrmnn Axn rnr Lmbr rm Plskj Zjdnc Anur :rkrtr C MPLR t nj Prt Rbtncj cłnk Bur Pltycng skr0tr7 KC t D Cmdrdż cłnk Bur PJn Stydlk stępc cłnk Bur Pltycng skrt KC t ltycng skrtr: KC SPR Jry Ł_uksLc r skrtr KC t Rysrd FrlP': r t M Ovr cłnk Bur Pm Rumuńskj Prt Kmunstycnj stępc cłnk Plty ltycng skrtr KC PZPR cng Kmttu ykcg skrtr KC t Stfn Andr t J ::ydlk rm ęgrskj Scjlstycnj Prt Rbtnt cłnk Ucstncy rdy yrrunlll pprmry lkj Brytn Bur Pltycng skrtr KC t Mkls Ovr r skrtr gląy tt ktulych gdslnd Hrld Usn Gr prcy dpltycnj KC mr Gyr rm Kmunstycnj Prt Hllgrmssn prystąpl trk Ząku mn Rdckg stępc cłnk Bur Pltycng skrtr KC t uglęnrum prglm spół l:!:nljstj fy rmó csng tpu lkf pg!ęl>nl tmt płó ryb trf &ńs N Pnmrl r skrtr KC t Knstntn F Ktudpr;; mędynog trtrżncj pr" slndę Ju t Ollfucnc hpt:::ńt rd ucstncyl tk spółprcy Eur p krncy stpcy krnkó Z lnm spv:rdn ż sttnm krsl nsągmęty Grmyką nn dpdln prcncy stł t;ltny pstęp lstrnnj ydłó grncnych dl dustrnnj spłprcy dlgcnych kmttó c::ntrlnych glcnj brtnch prt!! grunc dpdnrh brtnch prt mrkslmulnn mu scjllstycnrdę trvł łn:k Bur ng mtrcjlmu Znll t yr llu dldlch nfrpltycng skrtr KC PZPR mcj prp;ndy uk splc27 bm prybył Mky cłnk Bur Pltycng KC PZPR t Jn Sydlk nvch ś!ty dtlłlnśc yctmnstr spr grncnych PRL Stfn Olssk tny pr mlllllllll 6MH!'>' nc stuk kultury turystyk! cłnk Bur Pltycng :E{C KPZR mnstr spr grnc l tkc drlllnśc! rgncj! sp łcnych nych ZSRR Andrj Grmykę r nn fcjln sbstśc ystk t spryj dlsmu rj spółprcy ntgż d mn Olssk d dbyły stę pryjnj rcbył rmy mn Grmyką j tmsfr (Dlsy cąg str 2) ymnn pglądy kstch Prmjąc śdnu ydlsg rju schstrnnj dnym cść gśc!! mn Grspółprcy Ząku Rdckg myk strdł ż ym p Plsk tkż spr n glądó ty:ząc srukg kręgu których prblmó mędyr prblmó męcyr!lych jst ych będących prdmtm b jsc jdnym prj:nvm npólng ntrs Rmy (Dlsy cąg str 2) Nrd skrtry Kmttó Cntrlnych r dnu crjsym prbył sym mśc dlgcj Kmttu Cntrlng Kmunstycnj Prt Kuby skłd którj chdl: cłnk KC krnk ydłu Zgrncng KC KP Kuby Rul Vlds Vv krnk ydłu Orntcj Rlucyjnj KC KP Kuby Orlnd Funr Dlgcj trysył stępc krnk ydłu Prcy dych cj KC PZPR Antn łdrcyk łty DZENNK Zgdn uchłą V Zjdu PZPR ltch ybunych stn 525 tys mskń cy! 400 tys mskń ę cj nż pprdnm pęclcu Mm t nl będ mżl płn spkjn sybk rsnących ptrb ludnśc Z tg łśnl ględu kncn st n tylk ykn ustlnych dń plnych lc rónż trn mżlśc ch pr krc Zsdncą frmą budo'nlct ms:kng będ dl bunct spółdlc Zęksny s:n pły kłdó prcy Bm J Cn 28 styc 976 rku nr 22 (830) prdł pryd:ł Olgcj KC Kmunstycnj Prt Kuby ld pcłudnych dlłżył ytę Kmtc Łódkm PZPR cs którj cłnk KC skrtr KŁ PZPR gdch gcj Blsł Kprsk :pmmł gśc tychcsym c!rbkm r prspktym rju spłcngspdn:g łód kg jódt mjk: ltch Nstpn kubńcy gśc którym trysył skrttr KŁ PZPR Zbgn l<'lńsk udl sę ytą ZPB m Jul Mrchlskg P dnu kl<!u r pnu jg rbkm dbył sę c pryjźn plskku bńskj c tn stł sę mnfstcją srdcnych ucuć jkp s ród ży bęc prcżnl' rjkubńskch jącj sę budującj scjlm Rpublk Kuby yrł t m n sm ystąpnu T skrtr KZ PZPR Zbgn Kuj Strdł n ż tk żn ydr życu bu rdó\\> bu p't jk V Zjd Plkj Zjdncnj Prt Rhtncj Zjd Kmunstycn Prt Kuby były kją muż b pśrdnch kntktó prdstcl bu sych pr schstrnnj ymny pglcló stnsk y męc!y bu krjm cr schtrpnjs źródłm sly sdncym cynnkm ch rju jst prylżnść lkj s;:ćlnty scjlstycnj b nrrlny s jus pryjż!'! prsym kr<dlsy r'<g str?l h krj ó scj lst ycn ch KC Fł nv rs"? Srdcn ptn A yt mn Olsskg Msk Cr ęcj flg p Dś pdpsn lltą umę 8 urn rs spółprcy gspdrcj ymn tró mędy Plską NRD ltch 976llO Jmn br ty hndl bżąvm 5lcu mją sgnąć rtść 86 mld rubl tm będą blsk 'O prc ęks nż rl!ln pprdnm 5lcu Njsybcj mją rstć jmn sty yrbó prmysłu lktrm:syng Zkłd sę ż będą n stnły k 2!3 rtśc cłj ymny żn cn dl plng rju gspcrk bu krjó będą mły prdn urnhndlą Skutk r jmn sty pl rurcó mtrłó <n prdukcj CAF tkż cną ymnę rtykłó pschng użytku Z NRD trymyć będmy jblżsych bm d któr stncm tu:tn:t '' PS\ prtsł g:'!hvnr trn SZYSTKE KLUCZOF ZAGADNrnA POJJOEGO UREGULOAN A KO'NFLKTU ARABSKOZRA ELSKEGO dnu 26 bm prdstcl yrł prkn ż kst p suu Jqh Akhunu prdł >lpstyńsk stn sttn k nflk żył mnu pńst nng tu Blskm sc'hd Prjkt rlucj ył rl żnych rlucję któr n stł pryjęt pdu vt ycf sę '\\!systkch pr<tdstcl USA mbsr m rbskch kup?nych d crc 967 rku r pdjęc D P Mynh Tkst n pryjętj rlucj pr gdn Krtą NZ krkó pnł by Rd Bpcńst pjących systkm pństm Blskm schd surnnść ntgrlnść trytrlną pltycną npdlgłsc jk rónż prt pkjg spół stn hpcnyc'h unych grncc'h Ptrcj Hrst prd sądm AP Skrdn Njdn" pndłk Muum Stuk Strsburgu skrdn br Ndn" pędl Rubns Pdcs prsłuch strżncy l ż Jsc gdn 2 p płudnu br sł nrmlnym mjscu 2 gdny póżnj nkł b śldu rtść gnn g dł trudn scć Obr n był ubpcny ltch m n tknny mbl dkrcyjn dyny chdnk yrby drsk frnk skł prcln stłą mbl ldók smchdy spręt ftgrfcny sp >f'do:jł t;lk'l strt mtrln!'< usun gruó trnu skły Dldsvlll CAF AP t!ct scęśc UAGĘ Pęknych łtyk n jst cl tk brd ncyscnym mrm jk by sę ydtrdą sdcy ksprc Stg Fnslus Gunr Ottrlnd Cntrlng Urędu Rybłóst Scj Njlpsym tg dm są stl rsnąc pły Bł tyku któr ęksyły sę 4>0 ty tn pł lt pćdstych!joo tys tr bcm B ł Zdnm sdkch ukcó pty pnych gtunkó łsc śld m jsc brdj b skdy dl sbó rybnych Ryby łn Błtyku są pdt brj jkśc n rją śldó rtęc lttór ystępu j cęst męs ryb słdkdnych Jdyn substncj chmcn łsc DDT bnżją pnych rjch Błtyku rtść ryb Zrtść tj substncj d mrskj yrżnl sę mnjs p prdnu pr nktór krj ku uży DDT Alrmując rprty rśc' lśc srkru rónż kgły sę fłsy trdą utry pr ystępujący d srkądór kł sę pnj mr prydtny yvtl bm pżytcn ąk rst dnnych mr któr kl prdły r:r:jtt plnktnu rśln)g będ'c g pkrmm dl plktn'u ręcg któy ęksyć 2:; tlft Um prduj Pdps um kłd dlsy rój spcjlcj kprcj prdukcj 980 r udł st ynkjących pgłęb sę lg rdju prcsó ynsć bę d 30 prc rtśc cłj ymny pdcs gdy bn sęg prc NOCY Z PONEDZALKU NA TOREK ZAKOŃCZYLA SĘ SPECJALNA SESJA RADY BEZPECZEŃ&TA ONZ PO$ĘCONA OCENE SYTUACJ NA OlSKD SCHODZE POSZUKANO M ROZTĄZA KTÓRE ZĘŁYBY POD Prd sądm Sn Frncsc rpcy sę trk prcs 2ltnj Ptrcj Hrst córk jptężnjsg mryl<ńsltg mgt prsg Jst skrż uc>stncn brjnym pd bnk Hbrnl" ' Sn Frncsc 5 k\tnh 974 rku Ptrlcj Hrst ucstncył tym p<ll rm cłnkm trrrystycnj rgncj t ylllcj Armn Symby (SLA) który uprdl ją pr lt prd pdm Pryby flg Oskrżnj gr kr 25 lt ę Jtupjskj sc pd bnk r d O lt ę użyc brn: cągn mst flg sd n kj_ Otrymmy mbl dyny frnk smchdy p ps Vt nrykńsk Rd Bpcńst jst głónym pżynm ryb Nukcy sdcy rcją jdyn u\vgę mljącą rtśc tlnu dch Błtyku Sytucję tj ddn pprły drk st tn strmy któr 5pły pły dużycn lśc dy Atlntyku Bdn9 głębsych rst mr sk;ują ż rónż prsł śc kdy prmysł glmrcj mjsk n były jsc tk rnęt Błtyk prżył krs brk tlnu N Mru Crnym pnżj głębkśc 25 mtró dy są d 6 OOO lt gól pbn tlnu nsk ukcó ptrdn są lcnym Skndy mldunkm tmt rkrych płó ryb M n rybcy lżących Fnlnd ysp Alndkch ntuj nykl bft pły rsy Cśnch Dfskch yskśc Kpnhg pjły sę pnn ł ss ryby lubąc cyst dę Obj UC'Zn pc!krśl t>dk ż róng blgc Błtyk:J prt jst brd kruchych pdstch dlsy rst ncyscń prmysłych kmulnych mógłby krótkm cs prdć jj ch& Knc jst ch dnm dls spółprc pst błtyckch d utrymn cystśc mr :chnrn jg sbó TO!'tASZ ALAT 28 dnu rku łńc gd 724 jd ś 64 sł q llmr lry dnu dsjsym dl Łd prduj(' stępuąc: pdę: chmurn duż mlą rpgd r prltnych pdó śngu Tmp rtur d 0 4 st C try słb umrkn krunkó mnnych Cśnn gd 9 ynsł 740 mm tmprtur 64 st Clsjus 886 Strcn stkch Cytdl rssklj 4 dł cy lkg Prltrtu: S Kunckg P Brskcg M Ossskg J Ptrusń skg s ' Jst jd frm nśmrtl którą rt bgć ludk życlść nśc jst ną >rs jsc psć pn rdktr żyjmy tu syscy gdn Jk fdu lk rd!

2 Nrd skrtry Kmttó Cntrlnych P CDlńc:TAm slbr ) llt:s rlcj dń bunt scjlstycng kmunlstyc ng kżdym ktju yr pytyny pły umcnn rtśc pńst scjlstycnj spólnty ch spółprcy rn mędyrj Pdkrśln grn!dpltycn cn pndsęęć pd ętych llku 30l<:m ycęst d fsymm rcncm jublusym t nnym ny? ydrm p>ltycnym v: życu brtnch prt krjó ustrju spłcng d:tldlnl gspdrk kultury uk ś ty nfrmcj kntktó tnlędy ll!dkh pry Ś<:'Ołym prtstrgmu r>np rnścl surnnśc nms $4 nl}trn spr y nnych pńst Uc:tstnlcy sptk pdkrśll ż ch krj jk t njdn>krtn jł vvyrr fcjlnych kumntch śdcch ch krncych rnó ct sl d:!łć krunku cl tycl systkch sd b>l rtych lcc kńcym knfrncj gólnurpjskj pprć ncjtyy systltcłl 9\ł spłcnych tym krunku Ucstncy rdy p>dkrśll kncnść dlsj lk p_l(łęb n schstrnn urcystm dpręż pstrymn yścgu brjń rbrjn r strn spółp:cr mędyr j umcnn!"okju bpcnt systkch kntynntch Użj n żną sprv: ktyzc>nl łk pnck próbm ypcnl trśc nętr nj grnc:nj pltyk krjó scjlstycnych prck rkcyjnj lmprllltycnj <lgll prpg ndy pltyc ll!ł dykttu kllmu nkllmu ntykmunmu tsysmu rsmu yrżn sldrnść lką rdu LUj Rpublk Angl lnść l n!ltnść!rsc pryął H Sll 27 bm prs Rdy Mnstró Ptr Jrsc pryjł mnjstr hndlu grncng NRD Hrst Sll trkc rmy món cłkstłt spółprcy gspdrcj hndlj lllędy Plską NRD Zdnc :tcnl m nch yrtjąc ln dymcstr ppulrycj rón ng jj rju Strdn ż krj<:h scjlstycnych jk P<> sągnęt ltch YSOu ch rrncm rlnych sqgnlęć kść brt6 trych strykżd kru jlltymg ł brą pdstę dl dlsg ch g>spdrc uc kultur pd lęknnl Pdkrln kncnstnlu pmu Zycl lud pr nść dlsg rjr p0ń cy rz\vju dmkrcj scjlstyc spcjlcyjnych kprcyjnych nj dlllnśc m!ędyr mędy prmysłm bu krjó j sptkntu ucstncył mnstr Nl'<l skrtry KC prt k hndlu grnlcng> gspdrk mnlstycnych rbtncych kr mrskj Jry Olssk jó scjlstycnych dbył st: Obcny był mbsr Nmcrcj pryjclskj tmsf kj Rpublk Dmkrtycnj r Plsc Guntr Slbr CDk<>ńn &Lr l jm scjlmu dckm Nstępn dlgcj Kmttu R Cntrlng Kmunstycnj Prt Kuby udł sę pd Pmnk Cynu Rlucyjng gd łżył Rul Vl ąnk któ (ms) rbtnkó n grąc kls rfukt st Ząkm Nstępn gls brł ds Vv mnu kubńskch prkł pdr plskj btncj Pdkrślł l cśją:j sę pryjżn mę dy bu rdm cg dm jst srdcn pryjęc jdnym jęksych lórkch kłdó Ucstncy sptk jdn>myśln prcy Rlucyjn trdycj rbpdkrśll hstrycn mcn tncj Ld skl są n KBE któr strył mżlśc prsn CRZZ prbył Kub ntrcjlsty N rju prcsu umcn Plsc dch :J28 bm dlbpcńst Eurp dpcnych kntktch tk lk sl gcj Pschnj Knfdrcj dącg ntrsm systkc l scjlmu Móc srdcn Prcnk Pru (CGTP) skrrdó kntynntu spr pkj pdękł grąc pryjęd trm gnrlnym CGTP cłn spółprcy mędyrj km Bur Plltycng Kmun Łd c!ym śc Rultty knrnstycnj Prt Pru Gustvm cj Hlsnkch stryły run mnu łg ZPB m J Espną skłd dlgcj chk jmn krystnj 'spółskrtr CGTP Mrchlskg prdując rbt dł pdt Aljndr Nun prcy pńst nlżn d h Pdcs pbytu Plsc skr tr gnrlny CGTP sptkł sl: sdb Kmttu Cntrlng ręcył pmątky klm g PZPR l dbył rmę ctlnkm CD<>kru s'br ) sp6łprący prst d dłm PRL Bur Pltycng skrtrm mnng dąż KPZR PZPR c mnnych ustrjch spłcnych KC PZPR Edrdm Bbuchm Urcystść kńc:mc; dśp schstrnng rju cś Mn Olssk cył ż cdlgcj dbył r'""y nm Mędynrdók" CRZZ!sm!Jących Pdkrśln rm n pryjżm r brtrskj łą rlę tj spólnj lc (Dóltńcn sur ) ln yżsy stndrd mskr ż nbęd jst ncjty k spółprcy bu krjó krdy dgry lnnsk pltyk tynść łd trnych k!r n dłlnśc ZSRR PRL grnc KPZR prst rdrnęt rónż srką sklę prdukcję nstlcj mtr nct kłdó prcy spółclllcś rn mędyrj c ckg? łó ykńcnych dl bunc msknj r ndydu! lu umcn pkju hp'cn' ScJlrsty_c Plsk b"d bytl uruchn: nlnu " ct r mbu l ypsż m nych systkch rr pljących st lnśc rdó dl krcyc Jdnym srgu skń ltch ddnych ykn tg plnu Mn Grmyk strdł ż Ząkm Rdckm nnym stł użytku 5 fbryk mbl Bur Pl!tycn rptrył ś kłdy rbuę l m Ząk Rdck Plsk _ kr brtnm krjm scjlstycnym Żyrr gścł dlgcj rónż krunkm drncj: prmysłu mblrskg kcptł krunk dlsj k j spólnty scj lstycnj _ n r k rdynć _ nm_ są Mnglskj Prt LuR jódkj rgncj dł lylcj śrsk tchncnych prtyjbyły dukrtn ęks nż pę pdł mn lucyjnj skrtrm hc MPLR nj clcu pln l rc;ju sktl dłlnśc bcą drg lk dprężn dł nsc t prduj lę uru Nclnj Orfln:ucj Tchncnj jg dlsą knkrtycję p Olssk Ddżdjnm Cmdrdżm Nstc:pn mnglscy gśc dchmn dlsych 6 fbryk mbl r?' rtsnych mj try nż jst t gdn dążm cs sptk prdstc dl Zkłdy Prmysłu Lr sn uktchncnych P<>d tk" h ł cn yżsych d>lnśclch ż lm łd prtyjnych dmn skg r sptk;l sę prdstuchlny V s ys c rd'v; ucy prdukcyjnych Pżnv pstęp krśln strcyjnych j6dtn skrn clm łg Zpn gśc kny stł krs nr Zjźd prgrm str lk mdn rdckmrykns; spłcn ptrbn k sptkn Msk służył nckg r mst pnfrm prdukcją kłdó któr struktury kmulnj dl tyymść lntltgncj tch?nj tcrsm dpręż pkju n gśc rju prmysłu ucc V Zjdu PZPR ypln prdsęęć prdstny JJ tórcy kłd rvj krju Mnstr Olssk strdł ż pr rąd prduj dlsy r str rlnct łsc hl prdukły d'k yrby płn m:hlc ;rspkj ój by ytórcj buv;nct Jj sprcj C>ych st sttnch ltch spółprc mę r hstr jnsych sąg rtśc 24 mln ł mnu kłsc ddch któr n JĄc prd ru'!ukll tchnką d dy Plską ZSRR nustnn nęccj Żyrr Zpn ch munstó cłg rdu mngl_ dążją gólnym tmpm jk prdukcj nstlcj lktrycnych ymąją dlsg> rju rj sę systkcł ddskg cłnk dlgcj prskl dłlnśc N_T ę ch Plsc lnm sntrnych P(>djęt stną n ltsnl kl łd kłdó jlps rl ruchu tchncng będn krk dl prysps rn:tym splcństl scjl strd sę rultc kn_ życ:n! dlsych sągnęć ch brjń trnu mstch stycnym Ch>dd łsc Rk skntnj pltyk Ząku Rprcy Z kj 30lc Stry3nl s Zęksy s<: pmc ró:tng tyr; pbudn pr strydckg PRL systkch krrdju ułt str(>ny pń PAX dbył sę Flhrmn Ncrj!:d pry bgu s uktchncn t":'órc"' JÓ p6nty scj"lstycnj st dl bunct ndydu! ścl rj urcyst kdm Spt l Plchrukl l ul róblsl<ltchncnj spłcnst ng Zc lść strych mó dd\tyv:n!! rst kltflt chdą pytyn mrnny s:r knl try! prdncący g<j łdy st lt 6J ($ąsk 82) msklnych stn pd:h r cj trn klmtu brj rb tucj mędyr stępuj rądu Blsł Psck który sdł mstrżn Jdru: pmnm kpltlnym mdrnschrktry trącny ;tt pr smchd cę sm ystąpnu ypsż brkując u tv stn tk ptrb dls!? prjśc d mnj jny" ł dłlnść Strys :ry Psy ł uró głlksr_ udłu NOT kstlknfrntcj" pltyk dprężrą nl tąpl rónż ydtny tnu rllucjl phtyl:: tch PAX jg rlę kstłtnu p prby sptlu rój uslu: rmntbul ncnl krju uncśnu stęp pn ktlckj rln ul j Plskg 48 Mrnych ptncjłu ytórcg ppr cj dń stjących prd cłym cj u L lt ł6 (Obr rsy ) Bur Plttycll st\\jlrd'll ż Jkśc t fktyncl prcy rdm prch<ląc nprdł pr" pln dłń krs bunbur Pltycn Tóćlł ugę kdm ął udł mnstr jdnę ptrącny stł >r trm ct mskng str ptr b śrs ykryst:vkmr Kąkl krnk Ur: j l4 Psg pżnym urunk rlcj dń bcng p rbku gn NOT pr du spr yń r:mu prun sptl l nu pęcltng prycyn sę cch nstncj >rl(ntc:!)rtyj urcystścch ucstncylt Sdkó YPdku ypdnę ppry jkśc mskń nyh scj:6lnl lddch dłc vrynll grncy c mężcyny utbusu dnu rón n bunych jk jut pr(jst:brstch 22 bm k gd 205 ul Rk Prd pnfrmn fcńsldj pry dukc r!d cjln trk ż sttnch rc<: prs sę ł:lru ń dch prócł krju p 7 l ul l By tch prcy Zchd fcr \\'V 0 du cchsłck; Udł s'ę mu prnkć vrt r\\l drn jdącą rrm stcj Eurp:" jk 27 bm gdch prnnych rną M Kbt ł brżń krnct nktórych mgr_ bgu UlC cyjnych rgncj stcj pmp pry tlrugj nstp ynckj Lutmrskj lclkmunkt pdj ż jg rlcj rur!lj dęstylcj\ rrc smchdu FH j!'39 T<lu&:l lcj trnsmtnych pr r Kmunkt publkny B rgrnc:nych Abdl Hllm Chd py!tj n ustlnylł l lt 27 n usn plrsńjuc pr jyżsy kmtt j dm pdkrślł ż Syr płnym tąd pry<y; :{ybucbt P?tr pn<llk sp6ł lkry st t spł ><drnl Sy tljq msc&nych ky strd ż trk psnnm dns lę sudęk nrgltnj kcj strży prprdł lchlt stn rną FA 600 Psżrk pr prs spłcńst Cchsł gdnl ustlnym plnm kn rnnśc Lbnu jg tryt p:ulrnych pżr stł lkl Knss pmyślną prcję rdl sg smchdu Mrn O cj sę yr'jto'\\'j d tynun ycfyn brjnych rllnj ntgrlnśc Mnstr Chd ny lkny Znscnu u l s!óstr syjmskch rśnętych ł pżnych brżń prby llnśc tych rgncj!:r_ ugrupń prcy chrśjńscj dm p rmch pltykm l lgł jd trc stcj pmp O cęśc ątrbą pdbrusm sptlu krcę ptr pstępych ugrupn muul bńskm ud! sę Dmsku uą r ludch n był Nkt tt Był t 20 pmyśl prcj tg n pgtu Strty scn nych pr CA ymrnj pr ck pkj śtmu mńskch systkch Jm knsultcj l m prócć t! Llb n stł rnny typu Zdnm lkry p rdl n 5 tys ł nych pr n rjnó nn śrd<: g stępnych dnych skutk lnu ątrby kżd dy Lućmcru Stnsłll:;K 0 Kmunkt dj ż n sł pżru n spdują strt prduk nk pvlęks s ':j:ny pdhgd JJfj; trmz głębkm żlm dmdc żdnch ncydntó cyjnych pnż l\tzrp tcnsy dmrh k mpl"kcj pprcuj m Kl mżdyły mu bl!!kują ykrystn ctlnsc pr nyc my :T d Zj styc t978 r Bjruc dbył sę sptkrc dtlkcvjnych pstłych crrch nych mł pcjntk będ mż ku ndsl pn;ży pr:cłnt Suljm Frudż] n\l"'cch dsylcl rur ypsć sptl 70 r!n Knstntkch gm Pręsy lt Gł " ' M"lll "' ybuchł 'l>uprmjrcm Rs d m K rm pr ż 'p:ycn pżru bd sp Dcynk ' ' A nn 'M rl cch ró:tf G Pżr SpU! sę stbyjącą Lhnc dlg c ą sy G_ lónv Ur;\ct Sttystvcny 'RFN c'l kmls 'p"l pr m Cts urdły sę 7 lstpd 975 r gł ' ź d J ł d spv nntr 2y:v ryjs<ą Prdn cący tj c pmrm_ u nsc' g k r t myslu chmcng jk cś k r ręd t n c Strty scj cprmr mnstr spr ju yns bcn 579 mln sb ns r pr cn 20 tys ł Prycynę pżru ustl kmsj (kl) Zkcv Pru prbvl Plsc yt mn Olsskg Msk :stb: pjlrl!: POSEDZENE BURA POLTYCZNEGO Dlgcj MPLR Żyrr 30lc Strvs PAX Krnk ypdkó Ofcr vdu CSRS dmsku pr kł OdOh h P trc hm cny l Eurpę bn tr YCOfynl8 Pł OC ku Ud prcj "'DMl!: n \jgc ys? "c:= L rdln brj nych ugrupn!?:\\r;c!l:nc 'fk SOS tr SJJO m sk"c h CJ)Clty LUdn OSC ' ' RF N jl];j( J#tl];(J#52l;łJ#fll5łl '' cy? Zd hmgc Olmpd Frcuk N mrnm Udł <ncuj l> d?g rx ;:ng 44 C r lv 0 jlpsµrt" có ub rlrn lurtó pl!sl'ytu Cytlnkó DP" śród sych Łd htł sę cł y ksykr ll'og płu LKS ucstnk Mr cłnk kdry tln pjjsk! Plsk jcch Frcuk Prs krk spnrt t ł pc 5" g jc Pn b3cnyn kcn Zy:munt FdOT C"lUk próhn!l ł!\of'h Sl Sl)Ortuj jsc t'' ts '\\tndó'" mcc'nych trcnnąr m n p r: d ldm ychcy c! pkl plskch sccpnl<ó : S l t Stud ptm ndpldl ptc 'l nnnż!hyty Zygnunt rnc sj ł!'n t spnrtg Std tęż n r ln młn67ńct m"ru pr t prlł sy Fllr cuk jull srkl pdst! y rótnlł s śród róśnkó n t lkn rstm l npnd!!t nym dl'llnśm Tut kl lł'ntu Bbk ygry Stnsł Bbk brd sybk chd sb p ftlnym updku kntuj pdcs turnju pryjźn trk Bbk ygrł bplcyjn knkurs skkó Dużj Krk Zkpnm Ns;; jlpsy Rkck mł jdłużs skk v; systkch trch srch trnngyh dóch punktnych knkurs uy skł m Zcn ustpl nrn dj t:pn knkurs lmpjcy _ cv Jnus luś Tdus Plu lk Crty lmpjcyk Adm Krystfk mł brd nudny skk trnngy Z!:rgnł udłu dch! DZENNK POPULARNY nr 2! :b't' t{ j ynlk :jd M::nH sk pt kh k rc 4Z p ubg sę mjsc Trcj c ;syfl>cyjnj l mpr::y )rdn ął ll:'tć drużyn k \Vprux:td >ykrskj Spłm " p yl s'kch sutjt:uuu: cnu nsu lg pr" ŁKS ppr;:dnlch RMC s łg Lź trfł tg klubu Obcn n mly ys<>kch Okt nł<s msbrf Tdr(}tnlcy lcny Jst jskntcmjsych mn) l!suh klsf!kcu; strlcó spl : Jg um f!gurt jętnśc lły urn cch nych tryst ;!ps:c? trnr kdry A Pstrkkg krcó sg kntynntu u który płł g lmpjskj cstntcy! crnnj tk'\c r)lrntcj Plsk t lk Lmv sch Mrnm Frcuk jst j Eurnpy ęc pr jg dtu:l;ynę klubą P ść scęś!l tjdt l:>k yższpj!:o m!c TOZ ptsym t )um :p lfryk h!<trklsv l<n"'krsk : Vrs v d0 Mc btcr prtd systkm ylcn n" n trymh trud6d r pr rprntcł krju mjsc:!!:cj " drugm trudmn tp fnnlp tln)skg turnju rud:; śq s t urruj ltnr l \lt>ntrb (n) Cl<Cć n m c ukryć t prypdku n ycj P<>Lsk!gc Ft" trudn byt sp spdć r!cyjnj jcj;?d! g; lg tym smym jcu pr nq mtrę gdg mj sc kfsyfkcjł kńcj rjdu Trucn ęc gdć sę % 0mtq urtną µr kmnttr 0skj TV ucl!cdącg ps%chn) 0>n!ł sklq c sprtl utmbttr70 rd J C: s5'kg ż rq=tr' RMC usunę!! Plkó t trs lll tpu djąc tym smym snsę nnm 0gm Mż b pryć utj r<'}p p Csskmu gdubu s! lg nnju:t s ś<:'tslj c tóc rdl Tnc srfą Tgrcny rjd óctr r jsc ż s lg mm sklg0 pryqt C>sbstych l0'ó sprtych ps<:c=qólnych krcó cr lps Ob$Ugl srsj n sq stn <ł ć p!nt ró ędnj TJ<Zll c lpsym! Z t f}tostł prycn lt '<!Z: rmclv>dy S>tępujq jsc LnfOmSt'ts" Krnct FS Ld pstęcj ug pśęcć prpgnu 'ród msknk SZt!gO mst gmstyk rtystycnj Jn 3 bm gd 530 uu l LO pry ul Nl'lJ 3 dbędą sę prs Łd fcjln rl'' t pęknj płnj dęku trcj dyscypln sprtu Ud:r\l mpr mą tn n c?:łnk skcj gmstyk rtystycnj RTS d Zkltlr Dnmu KJltury m S Hrm 'Pdt 0sć s<: mgą ndyduln grl'lstyck b grnc \vlku nł du plsl; brrn Clctrtskł Ró:Cltsl: któr trtl grnq 60 ;tpsych :rclq d cdujqcr; tpu (22 vuc J;L<yfc} gnrlnj prdqc kllc T ) N!c ty ch r cy Ns du y!tmtrny?jo st n skut< rcstnnnj t hmlgcl Pt 25 P" sl!ntkm Al(rpts" pjmc! 800 ccm cum psśmv bs nt sj guct Zbyt frmust<m pdjśc S<Pry pr rgnl:>ó tqr:!ng RMC pcl>ll nsą lg mżlsc RuttAtpm" t '"""'""' HELENA SZKOPANSKA s Kmunkt "Kukułck" 5 trfń ykłych ł l57 4 trf prmn l 85 4 trf ykl l 85 3 trf prmn ł 20 3 trf ykl? 0 Prmn kńcók bnd7l: 5935> ł 2000; 9356 ł N jbl:lsą :r prypd k l trfń dnu 27 styc 978 rku mrł gl s jukchńsy njpmuny Mąż Ojcc prżysy lt 75 EMERYT MPK sę dnu gd 5 kplcy cmntrnj Zr cym pdmją pgrążn głębkj żlb Pl:'rb dbęd 29 styc 976 r Ż0'' A rł CORK A POZOSTAŁA Pgrb dbyt sę d 27 sty cuf br cmrttru =r7skm cm Jj pmęc! SPOLDZtELNtA PRACY SVRO\VE'' Bdmntn Drug mc ZSRRUSA (ł30) kścl Vf'TM:Y s?"dng 8p6lut pdu śmrc SYSA skłdją DYREKCJA llada ZAKLA ZESPOL TEATRU :mryczn'ego LODZ DO A Pryj ś Frncsk Prskl Asyżu 2 głębkm żlm ldmlm:v dnu U styc 976 r dsdł d s nd7lq&lly długltn prl'a>llk kl g tadvsla DOBROGOSZ d>ny Odrulką slutng Prcn'k P<>gnb dbęd s dnu 29 styc br gd U30 cmntru Zn!t dn Zmrlg0 yr:' spól cuc slddją: DYREKCJA SA'\Ol'ZAD RO BOT C'ZY KOLEżA';K KOLEDZY ZAKLADU APARATURY FLEKTRVCEl &'AELESTER" Kld; mgr nż STANSŁAO ŻYTO gł&nmu mchnkl MlJ sklg> Prdslębrst Stbót cągych Kl\llcyJnvch nr 2 łd srdcn yry S'Pólmcl p\vdu śmrrl OJCA &kt'ld3jl\: DYREKCJA POP PZPR RA DA ZAlł:LAl>OA r KOLE ZASK KOLEDZY Z ADAMO ZAADZKEMU dmją smutku SYN SYNOA NUCZEK RODZSA pry ul KOLEŻANKA LEONTYNA PASECZNA cym życlych pmęc Zmr pgrążn Nbżńst żłbn dbęd sę 29 styc gd g30 RODZNA krnc'llc punktu skupu sbtnndlnych mcch X mjscu: Mę:cyn: Strt Stl mstrst lg! łódk sp (Ostró) 80:52 76:55 Ptrcv ły uyskły ynlkl Stl (St l) 83:64 l 92:86 Górnk PŁKA SATKOA (kbty): (łb) Spłm 05:55 0&s Ptrcv Strt jmują 8 mjsc Strt łks 0:3 0:3 Anl Pl l (S!dntc) t:3 :3 Spłm 8 Bdmntnbll Vgprlmtl" brl trrbll prd BKS Blsk prd sttn udł dćh ml Strtm ŁKS jmuj V mjsc strst'" prsj lg dl Anl V Mężcy:n: Anll)>nll Crvlę 3:3 Un Tychy Płmń n 3:0 l : GKS Gr: l ł6dlr 'f'k\t ":2 dc Lch T>m 3: 2:3 PsDryn V!P:!>;>rtmu" grł ń Rsurs 3:0 3:0 ChKS skłrl>l: l ł'lnk J ltvtykl<:t Chłmc (lb) :3 :3 tbl 8ltruk ;J lllrc?&k pr>rl Anlt prd Bskdm Błdyńsk T KMlsk G BkPrbyjący ZSRR Pęśclrr Lch jst vn mjsc' rycht pttcdl lgym r drugj Rsurs crt ChKS 9 USA sptkll sę trk Ergrykm nju drugm mcu bksr pł lutg ldl dbę PUKA KOSZYKOA (kbty): m rdckm Sptkn któr d sę t)lnplskr tnrnl l<ls:v u łókr (Pb) 56:6'7 prśbę gśc stcn tylk sdflkcvn:v R&n:rykl nrprd 53:34 l bl prd Lch (P mu gch kńcył ycn bd hll ldt ń} prd łóknlr:tm d (n tm cspdry B:C O łj tm dmmy ż ms długlt prcnc (\Dl l\t druglgym frnc trbujących cół S t P ANTON KORSAK Mm Bbc lkg src Pryjcl s:)stkrh p jdrżs Cłk brc &'łębklm ulm tgmy PRGF D& HABL MED JERZEGO LUTOJECKEGO ybtng drmtlg c7nk ydrltu V sg f0ryt który mrł t8 stynl 976 r LODZKE TOARZYSTO NAUKOE

3 Ugruntn svst (Od sg sprdc y prlmntrn g) głsn dń 2 mrc br ybry Sjmu PRL rd rych stp jódkg dbędą sę tmsfspłcnktynśc r mżnj pltycnj jką bsrujmy sym krju p V Zjżd PZPR Chrktrystyc dl sttng 5lc prctść rdu prąkn lu spr prądku tg ymgjących lły s dbc prcy Sjmu V psdnu kdncj Stąd tż stycnym b uchlł d nmrn żn usty: rd ustę knstytucyjną upły kdncj rych stp jódkg r rdycję ybrcą Sjmu rd rych ż nść tych ust ynk n tylk ch knstytucyjnj rng l fktu ż prsym ust ns tymcsść pprypdku ng stnu fktycng drugm m uprsc bąując d blsk 20 lt rdycj Ust knstytucyj skrc kdncję rd rych stp jódkg rk 8 msęcy Tym stnym str t mżlść jdncsng prprd ybró Sjmu rd rych stp j6d:klg Osttn ybry rd rych dbyły sę 9 grud 973 rku tk ęc ch kdncj upłyłby dnm 9 grud 977 rku N bud t tr stp żń dnsnlu rd rych P?<fstg tmst prprdn ybr rd rych stp jódkg bżącym rku r ybrm Sjmu był kncn ynk t fktu ż rdn tych rd pchdą prd ybró prprstły ch dnych 973 rku l skłdy ukstłtn cłkc nych sdch ąku kną 975 rku sdnflł rfrmą pdłu dmnstrcyjng Plsk jódt Stąd tż tymcs rdn 22 rd stp jódkg ml mjsc msk lub płżn sg kręgu ybrcg bsr 49 jódt Ztrły sę tkż tych lędó pą mędy pscgólnym rdnym ch kręgm ybrcym pstły n usdnn mrytrycn różnc mędy lścą rdnych prprpscgólnych RN c$nljs dn ybró rd stp jócl7lkg płyn mcnn prcsó ntgrcyjnych nych jódtch prycyn sę dlsg tch mcn umtlll płnjs drcdln ch skłd bcnj struktury skłdu łd rgncj pltycnych spłc dl pdsty nych r pn prdł ę rdnych ybrcm któr pr sę kręgch ybrcych nstytucyjn gnrln sdy pr ybrczj!g spóln dl Sjmu rd rrnę ych tychcs!ły yc dóch sbnych rdycjch brcych sjmj 956 rku rtd rycn 957 rku An jd n drug n d rcdl rc js trśc trmnlg ng ustrju trnych rgnó łdy dmnstrcj pństj ng pdłu dmnstrcyjnt krju Dltg t:l: uchl n dl spól dl Sjmu r:d rych cyl systkch prdstclskch r:rnó łdy skrupństj rdycj rón btn j spójnść jdnltść jdnrdnśc cłg systmu prdstclskg jk lpj yrż lk cn prypsyn trnym gnm tg systmu rm rym N kncnść ląctg urgul spr ybró Sjmu rd rych skyn już d d stnjąc tąd n usdnn różnc mędy bym rclvcjml p:>ły njdnltść nspójnść pr utrudły jg prdłą ykłdnę łśc stsn Njyrżnj różnc t vdć był pry prprdnu jdncsnych ybró Sjmu rd rych kdy t pstępn y prdstclskg Łódk plck scytch brcych prdtrmnj utrc mndtu ymgu yżsj rncy ku dl pd!>ł r N prpsy ukstłtn stły tk ż prdują n mżlść prną prsjmu prd ybró lb spólnych rd rych bu stpn lb spólnych stp rych rd Sjmu jódkg lb ddlnych ybór jdnj tych mżlśc będ lżł d kr dc j pltycnj rjdźmy tr brdj scgółg mó rdycj ybrcj Prd ł ugruntuj systkm sn d d prktyc pltycn sdy prprd ybró prcu prgrm Frntu Jdnśc Nrdu scgólpltycng nym pdkrślnm krnct PZPR dłjącj sjusu ZSL SD Utrspólgłs prktykę l tkż ust nych lst kndydątó psłó rdnych pr tg kmtty FJN mnu systkch knstytucyjn upżnnych rgncj Uj dnlcn ymg bc hsty kndydtó psłó rdnych; bąk głs lśc ęcj kndydtó nż prypd mndtó dny kręg ybrcy rcągnąć ybry Sjmu PRL gd tąd stł tylk tk ykrysty rs:rtą mtuść rguły Ustln tkż dntycn runk ybru psł rdng pr ulżnn ybru tkż rdng n tylk jk tąd psł d uysk bględnj ęksśc głsó Ordycj prduj tkż mżlść ł pr ybrcó psł pstjąc Sjm sprę d ' scgółg ybru trybu pstęp jyżsych klm dćm kl'stją fbryc lll"lpu mcr:vńskt Plsk plck Hllj" Elknstru yprdukne' br ud rc:v kłdcj m LódkJ ytórn Sprętu Sprtg PlsPr" pny ul ulc nu bn k PKN 25 słly pr plskch lpnstó nsn scyty HmlJó Gór Frrsklch K<l"ptcb Płudn:?lść chtupnkó któr rśn ych scyty Gór Runr Afryc Cntrlnj 40 sób rtść ch prcy y t j vdźgły pn dln s rku ubgłym 0 mln f skść ' 952 m hmljsk scyt Gshrbrum S rcyśc brd br n uspują grncnym Tu ckv'oslk Z vntldu stną słusny pód dumy dyrkcj 'Zlg bv r mscń scupłść trb kry&tć gśdnnśc!" Hl Sprtj tk np są yłcg Dyrktm ds tchncnych r n lk :pśncych cy kńcn n!któr ęks YT<>Ordycj uględ mny kn Pdl dmmtrc_yjnym krju r utrju nż Tj\uS'Z Grusk który <> mrtycj prv skku m by k np rmt spcjln łdy dmlnstrcj prd st rprtr PO nkny :pśn: Stąd chdą trnych rgn tk np bsr kręgu ybrcg yj;>rch fbryc n uk:ryl ż prykł rónż g2dk sędsk mty Ytórnl lód'llk Pryść d Sjmu skłd sę jódt lub jg d sę tu l t ón! tkż dl mlcj Smych ltk t>r cęścl pdnsn górny pułp _skłdu lcb kdśc tych plckó Ytnych bdmnt cyl 'mtk y cyśc bk rj g rd rych stp OJ6dkg klku dmtx:h różnj l prdukuj s ę tu bżącym rpr80 OO cłnkó c łący sę ęksnm kśc pcąsy d ddnnych ku 820 ty\s stuk być mż j dukcj rmtych YTObó J żl cyśc hndl n cnyh rynk dl uży'bk Skłó" lcby Jdnst_k scbl pdstg Nt młdżnych srg skólk" Krukó" chętn uźy ll r ltm śrdkch nkó bśrdn lty pry rd rych prjęły cły unkcj dnych rgnó ykcrąd nyh tkż pr rsłych tu C"LSOVch będą n rtykułm cnj mr d rc nl s łt stmvm T tu rstą Krmrny" ż ących chrktr rncy]nphtycnym rystó 00 Jk np trn kręg ybrcych stp Orły" rsc ycyn<> kdy lsc fbryk ył cjlcj A już tj chl '!t ' ych" K88Zubch" Murch" s ESSA cęt t mlą cn srłónvm stcą dl clj pdstg tp dl utrvm kndycj!!t u brnży yrbó s>0rtturystyl nych prpsó yrn uspr Hmljch" skńcys:v try pschć T tu PrYPOffllj c:nych lmntó ybrc Zrón pstępn tych plckó my jkśc Mrą n plńcó rtn:kn mż b:vć nątpl tkt ż są sttcn trmny głs lst prd systkm stucnych turnj publcn prs ł dydtó psłó rdnych rd r n sklpch trudn sągln dl lbryskj ytóm! Spręych systkch stpn kmsj ybrcych sprdj sę j rj!uły SPOd pęk łol!l FbrY'k knskncj tkż trmny głs d ldy sch Z lkm trudm udł tu Sprb kd strc nych kndydtch c dł 0 dtkych dn sę sdy bu ntrskt rstą sę Ygpdrt Al cyśc fbryk n <>któr będ mż ykrystć pgłębn kąck ś Ld np :vtm s kmrdukcynych hlch lytrnl sl grnc knsultcj pry kstłtnu lst kndydtó butó l:kr psłó rdnych Scślj krśln krąg sób ckó Rdjó yrbó jst dn ZJ)OfJrbn Y Plty ktkó mm spr: kmplty bdmnt rby łódkg Plsprtu" jst skch plstyk prc lżybr którym prysługuj pr kspndry stlt ż ch bytlst plsk n stł str plck dstk tnnych mnjbm Oln'Ullln dyby stły kó dn (jżl stl prbyją trytrum PRL tr: rdu mty np UŻY ku tmu runk mż by sych ęksych lmntó nng bytlm są n l 5 c jmnj ndlkj rvslśc try rdukc ć dunm J ypr mją n któr sób r pńst) tk rynk być mż n bylby m tu pstć spcjjsty'czl lbr ględn n brą udłu głsnu N mgą ybrć ubłsnlnn cl syny RVJk t y brmurn muą s bdkc lub cęśc prmcnym rcnm rón db<>ry LndY\Vdu!n jk nm surcó któr b& prcs sądu pdu chrby psycl;cęj rb:l fbry;k:' tż kluby sę srt tr tg ubłsnln sby pbprmcnym rn pr publcnych Nlk stsunk b lcf rku bżącg Z cąfltm pb tr cnm sądu cs ld k 350 sób lg c m!dblm uvskl bryk pr; n mgą głsć sby dqyjąc pry ul st brd prvą sprdukcvn sc rstu krę pb lnśc lb krę umscn śrdkch prysts spłc Gdńskj S n łśn d>t j fbryk T ś lr 6'<> ng tymcsg rst prbyjąc t s!ątnc sukcsy prcy brd dumżl n kłdch dl psychcn chrych Pmnęt dy dnych jfrnjsych dłu:tlt stvknj rdk l!l'mnj upschn stnm ktulnym ngdną nch prnkch tkch k: Pprduklc rstu mkl kryst pusclnśc mnkę śty pmcy nnych sób pr npśmnnych Zrld?mY tvtk dl urykldu ż Brb&r Mtysk n! Hnryk Dą ygnn ptr knstytucyjnj sdy br rtść rdukc sprd brsk Stnsł Ptk!\lrónśc pr ybrcych jskych ując n bcl: ż 208 prc ks rsł Zfącksk> Jnus Lt ncl Mr Ksksk d ubłrcn ( tym dl klu nskl P tym rdycj ujdnlc ktuluj trme Ptrsk nlgę pr ybrcg r uględ srg p bó rnc sprt<>ych Elnr Pr prk rdkcyjnych Np prpsy lmnują pry l\lru KS>rk 05 prc:) Pry cym m t być Alc;f Nk spsch ybrcó ymóg msk pnż s<lt<nt prd Bvstkm r Flks Rybksk lu lu myśl prpsó ykcych dcyduj fkt stm vtlru>śc rcy rl ;rtnych których ymnć tu n rą prby pr krs bjmujący dń ybrć musł uględć różn rdycj bró pryjęt bu rdycjch N cnu dnt trudnnr ssób k ęc jblżsych ybrch bprycyn sę jsc lpsg bpc rku bżącym t s tx> 3328 ty ł rku ubgłym ąyć będ rdycj uględją dęk prrądnśc pstęp ybrcg dyrktr lny Ynfrml rk pln ł tys 3586 pltycng życ rl slk c ch ucynnu uprsc prpsó prnych spłcng sg krju drccdltórn tnż Bhdn jslk bk bżący brdj cytlnym łtjsym prktyjąc' ktulny stn prny Jst t rdycj nnym stsnu Nmnj jdk usując róż Fbryk k<lfl'zvm tkż m<> nnych pdjm s tu prdukc cs tk jk ncsn są prmny drębnśc pn nc rdycj uględ cy chłupnlkó łón kbt brd ck nyby Plchdąc ktuln Plsc pry ybrch Sjmu rd rych m któr pkują s sm mlń g tym ż d <llut sm STOLARSK n pry trnu kstłtnu kręgó y' dmmtr snurv są rctnęt pr śrdk plstykg jj Kńc snuró vt>sżn lc rl dyspytr rómy'ch są uchyty D ucstncy prcąż brdj mchnmó by ęksląc dst mdy ąc cs będący sj pryt duży csk umysł Pduj r t4 którj ndl skrystłm sj ln tnj dyspycjj cy mn ć cły ukłd nrv Yłu strny ysk yklfk kńcm snuró du ż frm<rj PTTK ry! m sę nmy prnk P l ykó bycjó C nużn sychc:n nych rgntró lng c j" prsu sę dużą Ydlużnt Yróżjącą gd był mur stlśmy ęc tę ndl cn chą su my śdcń bsr sybkśc r ku dnmu r m który YPOOZYnk:u cs cśnj nż vkl pslśmy s>tltn prdn kndu Jst rrn d cj ż młdż n prygt ku drugmu nch Fbryk prybyć frm rflktyk drtnj jęć cs bąkych dn prsj km sęgu }l 30 km d mst plśmy pryrcć SPrnść d<> prcy n drż dpdn D śnl n km sę lędu których Yknynych dłu!l"g sp ru kątk }"S()k ydjnść rgnm spęd lng csu n gtując t prdukc st dh cułm rurusn męśn rl był Już n t s ncnść życą Mjsc t Y trbuj różnvch bdźcó ych um tg sb rgnć s s jk ć ną n ną kslżk c c:vtn dcvl lł sbd :vcfl l csm s Ż m cnych f:ycnvch rysn ą m rdk tż kryst stn s?jc Plsc :bę A mż łóżku J ymusdrlm s tmlst s>rnt ędr pln tg csu c cych rgnrcję prót pł rcó chćby jlpjących nk T nl'dld<' lętl ludźm kłorycb ląc:vł tylk nbąk jbrdj upr; nj róng Z tym jdk by sych skrjnych prypdkch Cytlncy blą s chrjdn cbl' prgn sę plnr ptrb kntktu ltnn Gdybv lu chdł d brd różn Prygtujmy prd t yklj sę stnych"? Ckmy prycj pr?yrdą słły sę mją stł psją krótc strdłm cyj jcyńc spr byłby sę sych funkcj ych spłcng Prcncy ytórn n tvtk ż b tg lcąc tylk crcną urlpą rtnrc sl prst Al :tdy tk :k 976 r brd dług Cyż n lżłby n płłbym prcy j plnj prygtnm 2 lnvh sbót ucyn tt róncśn prysłg prcnprdukują &pręt trbny u ktrtu" nt jsk rblm msv k ucyć pbn kłdn jk Pry ybr frm mdlu pr srtu turystyk d t rc stj s brdj mż spędć cs lny d pr sm chętn ddoczyą cynn Chćby dltg ż ustuc skmplk nn być pścny rblmtyk ypcynku cy ku pżytk spłcnmu śżym p0tnu fbryc lnt c ()" Ddrt strdł: Hs prrn prst pyt cy unrgncją csu stvstkc? rcy umjtnśc tr lng csu Jst jż mmy yncvć n sf)()!lób sbst d np ypżycl sprtu dzł jsc ystąpć m p prcy Z bsrcj Ktdry Pdgg t rgnc stl łljsą cęścą sg życ" n dpdć jdnn Zr Unrsyttu r l różnych cynnkó któr turystyc2llt sprtg dć: k Spłcnj strż ndn Obcn ur ny myślcl Jhn Lck psł: trb by j uuplnć fkc klć mgą głó Mrżyn yjmuj sę rk st rdu ldnj nym clm jkm jst dyskn rk 20 mjsc ktrch pryspr słcnych nśls:ych brg smpcuc dnn których rng ltyc slc: ch sł fycnych psychcnych M tnych dl prcnkó nl kru będ musł stl s tdn Zkupn smqchód Rybr sbdy prnj m Sybk rst chdu Pdnsć jęć cs lnym scgóln bur" ny mcy którg cłn rsr ndvduln lnym sl ujnl s lty kt l N systkm ssklg śród młdży pr tym ydłużnym sbty n jg jdkym stpnu um0żl byjącj rs urcują drugj tmprmnt cłk rdn mżnśc k Kt ZMS rgnują sbnp dl n syscy prcż mstrnv systmtvc:n vdłużn skłnnśc" ltch gdy c;s t t ch runk mtrln r cj d dóch lt ynk tnndln vp<;y pryjęksj chty mgą tn m tknęł sę prc 42 ld sttkż syscy N tygdn gdn dnn 90 s csu lng pr skrc rcy sęgl ypłnć tk jkby s lvłd Sls ;:d: urądn lny cs muum ttrm krs tym YD<> djprygtn są tcn rldyl trfn n tygd ry t d bgu Mrks prystń żlrską dl kł ny tg smg jsk spłc śc csó kdy mrnkm cynku Cły cs OCZYlśc ru ystą ybrją tylk kn Z b życyl Dużą rlę dgryją s l rttnk: rdnn bcążn b <> klubu lbó śrpdk YPOng bc którt cłv stn ją bqgct n będ już cs pr mm t mżlść rlksu d 2 prc pdlącycł} fns mżlśc ąkm yłącn 7yt kturą 40 prc pręż rgnrcj sl blgcy spól rtncyjnv dl)() cy lc cs lny" budżtó cynk: Cyprn c2jych k yynk n br krymły prsę tkż n ę Jk ynk np bdń dlnv rcjln ypłnn tj grup jst rdnnvch mrę rstu P>ulr Trudn sb YObrć l05 ny lrcący bjnu to cj l(dln lnvch d rcy n mż mżnś gspdrst mych dn" lc jk cs V'V'kryst gr krty (54 p;c) już rstć bjętny kntrl kścl YT<>bó nż tróżnych y brd Z struktur góln mk upnn lny cs ęc A ny Jkmś mysłm bgcsp r lng csu był dtkó udj śrdkó pnc k N sób bc tg rbć mżlć n! tylk rrykę yący życ kżdg s cągu kó rż d strdrębnych ndyduln cągu XX ku \Vrnnk ży pcynk gól l rrykę ycb żynść rst udrl tk tk rtykuły których ny flfc2mj r r l u c cłk prcując; mn jbrdj rtścą ypcy ydtkó dż mskn smmu n hclby s krynych myl!lrjl ssób tv:v sprt turystykę tn dl sb krślł rl csu l'olfudk vtl śmy nd ły s kryść Y'nku PO nk który cś sg życ kulturę stć A t łśn chd! łśn m:v yumy krlng Arsttls: lny cs ck ć ndlę ódmy stępu dy rju tchnk ns Al t ymg tkż st tp yrźnj cr c6 runkó dpdnch r prc mędy różnc s Zcrją Jst n njk Tk Etyc" psł s lny dń ty'gdnl JÓZEF POTĘGA Cłk sns funkcjn plcók umvslą kńcm prcy t >r Jst kń c śnj mnych krjch S fy07llą Ft: A h (Cą dlsy str 4) plnj rży!srl rc ur mn _ YJk0ZYStUt ydłużmnj PH tydń 0dny kłóry łn rvkr fó Pd jk ypcy s P DZENNm PQPULABNY nr n (830)

4 m fńsk mst m bytk którg jst scgóln dumn Njcęścj mk str mst luł> ktdrę! Turku scyc sę sblścą jkj drmn sukć prmnu tysąc klmtró drną dlncą sprd pd półtr ku prtrł prtnym mjscu tkm stn jk tuż prd lkm pżrm rku 827 Lustrnmk b tk l tn kątk ppulrny jst n tylk jk Fnlnd dług srk l tkż śród grncnych turystó [ rgr CO BOKU B BZESNll kżdą drug4 ndlę rś już d 35 lt śród 8 gród któr ngdyś lżły mstró rmsł kupcó mryry źncó rlgją sę udr młtkó żl smry kół grncrskch gryty pł skr łn mt krsn Lustrnmk ży tdy jdn knd tkm blsku śc lmp ltych jk prcl lu lu lty śród strych rsttó prchdą m tr cldncy \vlu cchó strmdnych frtuchch cpkch dumą bnsący yrby ykn rędm csó prddkó prylgłj mulnych trnó gspd cldncj bręcą cyn kubk kry stł puchry płn ybrych trunkó kąsnych spcjłm sprd ku smżnym pcnym dług tu prchyn ych rcptur LustrnnHlk pustsj pr d rnm gdy rc Aur prct hlnk bs:cżjlł syrm ny dń rt tu jdk jrć n tylk pdcs rmślncu śęt kmym 30 rsttó dlźć mż pęknn prsłśc cr spmnń ąnych dnym dcń stm 8 DRENANY CH SKARBO Mł pn któr d brmy trysą djącym p dnym Turku ngdyś rydncj \tróló sdkch nym rón prpychu życ rskg csó Ktryny Jgllnk jk tź lu yrbó któr prżn sttkm lu prtb Trfły n tkż mst plskch O Ab" b tk mst brml ł p sdku nsłp sę d Aurą ptęnyd skłch l bun był pr6c królskg mku kścłó klstró ppulrng tym krju dr Nc r djlł MS TRZ O E TU RK U dng ź kżdy pżr prstcł gród pplsk którym cyn systk d n Tk scęsl jdk drył sę ż d jęks pżry tku scędły dlncę rmślncą Pr dsątk lt n" rcn ęksj ug 8 gród pr tuż prd jną śtą ukcy młśncy strg r: mlsł strgl ż Lustrnmk l jst skrbm d skr bm Zjryjl)'lY klku rsttó: Mstr drty k0pyt królł pry nskm stlku l" sł sę n ydlku lct rdju bcułk sdnm skóry Młtk prdł kpyt pcęgl są tu tk jk prd km ryglnym stn prtrł tż sln" b ątp ngdyś dum pn mjstrj Z lkm pcm ssdują: stół kp knmd pół kch n brkuj ksąk Grncr sąsd sc rstt ydlł sj grd jdyn kmórkę Pry kdrtym knku st tu grncrsk kł sm śrdk by ysu sę murny plć ypl flnych ms dbnó gdkó Obk rsttu by mskln; kłlł dl mjstr skrmnutk dl cldnkó ucnó NE BRAK POLONKÓ " lj lsu ucyły s br jdng rknstrukcj sych r ych pmątk tudż bytkó kultury rchtktury Tymcsm kuj sę ż mmy jsc cś rknstrukcj prd n tk lkj rng l jdk cnu nbgtlnym Mmy rknstrukcj drgr! Cłk mn nstry l pmętm skl gdy jk klku n klkustltn [lętk psyłny byłm pr mtkę dr&r mscącj sę rgu ulc rbj Ntk Mż tm był kupć klk ;tunkó mydł łun różn śrdk pmnk sctck ębó pędl l tudż klk stk jróżnjsych prprtó ynych dś ucn prrmcutykm drug tyl nnych słu :ących cdnnj hgny spłcńst któr krcył drugą płę dudstg stulc Gdy tr p ltch ddłm tn sttn chyb rlkt prmysłu drgryjng Łd ld prypmł już pęk n lt sj pchnącj tjmnc śt nśc Krążąc p mśc sukm jsc tęsknym rkm syldu psm drgr l n jduję Syldy t :stąpły dś dystyngn nny Prfumr" rtść sklpych półk t tkż JUZ r t Nt tych klk prytnych sklpkó jk jsc byśmy mgl plcyć plcch jdnj ręk prbrnżł sę skutcn Mż n rócłbym t ug Osttcn cłk tk jk t mł symptycn rę kręcnym gnkm ryycj sę systkg Tk j::k syscy ęc kupłm sctckę ębó mydł ksku Ruchu" krm gl pók był m jsc ptrbny sklp yrbm mtlym prclnym dę klńską prfumr plstr Ruchu" tk dlj Mż n rócłbym ęc ug knujący sę pstp gdyby n Cyt :rc y Zcęt psć dnć rdkcj ż gl nknął ptk trn psyny rcpty Drmsn ltm m tż n m c mryć gól cś dng stł sę ptrnm ptk dsątk pdstych rcy Prdę móąc cl mn t n dł Osttcn n p t rn mgstr pęć lt stuł frmcj żby tr chrktr kspdntk hndlć tą plstrm yrbm gumym któr ntbn tkż nknęły prdży cłj Plsc ęc kljny yż dmgrfcny s m krku Dść jdk żrtó! Okł sę ż klk msęcy tmu gdn rądm rsrtu dr ptk cłym krju ycfn cły srg śrdkó krślnych łśn jk prfrmcu tyk Chdł sttn t by ptk był ptką by K ( l t llta"8flt "łlł:łltt """""'"'"'! (Dkńcn ZBOGACAJĄCY str 3) mrę rstu chdó spd tkż lść jęć bą kych (scg6ln u kbt pr cujących) uscupljących cs prc:rny dl sb chd tu grę njk utmtycn ęksn krystn punktó usługych ęks mchnn prc mych krystn płtnj pmcy Z bdń H Strmńskj np ynk ż smj tylk d<tn prlnct scędnśc c:su kbty są grmn Prn blny mu dl 4sbj rdny pchł rcn kł 430 gdn Ntmst prjęc g pr kłd usług y dj cągu rku scędnść 54 dn prcy lnłrsjl\(l Sl łł plny jk rbll pscgóln grupy prc nk6 llku rsłm lby lnych sból N pytn sndż tycąc jęć j kl prcylby ln gdny ytn prcncy 46 prc chcl tn cs prcyć ycck ( ęc pryjmnść płlłconll l krjst m) l 43 prc chcł tnż cs pr nmy6 PHltnl mskń Ocłpcsynk blmy ( słdsnl Pl'k n lc) ybrl ' D8BJfłO[ POPJLAHft' prc s6b jmn sę dćm 8'7 prc prn prsn 85 prc ukę smkstłc n '74 prc kn ttr prę 4 prc jęc gródkch Z'7 prc Cynn uprn spr tu lł sę łj lśc brd dlk dstkm 09 prc kny ór jsc brdj sę rncuj jśl g pdlć dług płc t dy kuj sę mr k bt mężcyn kncnśc mcn cyją sę różnć Pd 60 prc męc prgn cs lny prcyć rkrcję ncł 0 prc jęc m śrud kbt ż 46 prc jst &>d prsj\ lgłych bll\kó mych tylk 95 prc m: myślć frmch ultblng rlksu Pbn ukłdją sę prprcj jmnu Slt) dćm A ęc cąż jsc dmnn funkcj bu prtnró gsp drst mm brku bktynych urunkń (gdyż chd tu bj prcujących) nc n skuj rychły knc tg mdlu k tg pngll\dll s żnj prblmtyk llą nj gspdr nm ssu lng sujll mę nlslut jllł PMnłł'ł 60 J (30) J bytk tn sę nb c jmnj klkśc gtunkó mydł lcncych t nrmln pchnąc tkż Drgryst rd c jk mydł smpn cy pst ębó pnnś brć łsnj cr cy stnu uęb Jk krm lcncy cy smpn psłby c jlpj Kups tm jróżnjs śrdk pfrunk" jróżnjs mśc lcnc któr u s skrśln łśn lkspsu Jśl n m gtj rbą mjscu tk jk prdj" ptc Ocyśc są ł trymyn nch prdukty pńcchy prcżylk tkż prsk pr prprty chmcn użyn gspdrst mym n v:rsc nrmln ksmtyk bgtym ybr pę dl sctk sctck tp Ocyśc łódkj prfum:r rdą c tkż l klr smnk crą kję C jkchkl"k nnych nfrmcj skd gdć! N b c dcy p sdncj skl hndlj m dć tmt tkch cy nnych łścśc skłdu chm cng ykłj smnk cy smpnu O lcncj smnc n pm b jj u s n bcys A buźk pękją pnm pnm jmłdsym bytlm Opry ck tż bą c dsąty buk cłk m skutcn tr rummy już skl sych Cytlnkó Z ptk ycfn dsątk jróżnjsych vyrbó któr rpylły sę" dsątkch sklpó r6żnj brnży nknęły cu ntdr skutcn Łd rs cy Ktcch ntuln jsc Ptrk rkć Pstęp życu spłcnym nknlcn mus cć utmtycną rygc)ę ; rmtych spr któr sprdły są pn l dsęclc Tchncy frmcj bylby prykłd kmtym pr cnkm prdych drgr T nt tylk kst pd półk nksv; płty l łśn rtlnj!hj prdy P tym ś tylu rcy ptrb m sym cdnnym życu mu ksn cy dmskj trbc Chćby plnk pnk krm ust m mry slty dpdn smpn t bndż pls lr dcsk :rsc Mż Qc rt brć systk t kupy dć prygtn g sprdcę Efkt byłby pn lpsy Kljk ptc tychmst mlłyby jtl n płę t jdną trcą t już brd l clu br smpnu ndydulng gtunku łupżu n trb by chdć drmtlg T sm ; dmrnym pcnm stóp pęknm ust l jst rcy l spr któr pr ją m systkm kłpt cdnn;m życu łnkym l n tylk ucylśmy sę pr trydśc lt l Chyb rt c ykrystć t pżytkm Zrknstrulśmy r;sk Slr Mst dt u ujmy Zmk Królsk rknstr u ujmy ęc jsc tn drbg dr N rknstrukcj! grę N pmątc ku chl rj trdycj kultury l ycjn dl ęksj ygdy bcnych prysłych bytl \\"ysłk t prcż tk nlk Ztm kl prsy? LESZEK RUDNCK s ł f :f l CZA S Jśl chcłby ktś prypmnć sb jk ygląd prd drg!' ystrcy trchę tylk prkrcy: s grncę Cchsłcją jsc lpj NRD Złsc tm jst ch brd l Ds ns spryt)'stycny blżł sę kńc N udł sę tym rm pryłć duch NgvnChu n jł sę duch pty Ltlp n t Oc Orlńsk Jn d'ar Nktórym ucstnkm snsu } tl:ł sę pr ż już już chlę_ bdą mgll ąć kntkt duchm ktr Hug ktry pbn sm był yc lkm sprytystą" l nc tg n ysł Zódł tkż bhtr lk lnść tk cęs: pryły!y 'tym krgu_ sób Sun:j_tsn jg duch tym rm" n pukł n n prł ruch dng rujących sthk Prdncący br stchnnm jmł ż być m prycyną npdń był stn duchy ucstnkó sn su lub jdnj chćby sby spród łńcuch rąk" N yklu rónż ż mdum był :< n nsprn Alb mż nl który bytn tn sns u mśc _tk ąn;rn: Plską już csclt Jgll rpl"? Dnj kdśc nó n m brknąc scgóló sdcących żyl mst rujących stjmnych kntktch Mł plncum" jdujmy r_ kó" ykłg ksyck stc ntrlgtrsk m Okuj sę ż ksążk pry!(( :t6rym jł sę kłmr ó rtyst trymył ż Zm Lubuskj tm j d (l r pór służąc psy syłł p prnu pł6tn tłcną skórę p yłbjń duch nych ; cnu tytułó Kunst ntysty n był jdk tk dlkj Duchy n lubą trkc trnsu drg lądm dą pnć nncj tchncng nnkrst Długps n stą DANELAK dś Dm cny numrm 69 pchn ybrnym tytnm Tu łśn mścł sę fbryck yrbjąc pprsy cygr tkż tbę _pudłkch ptrnych ą frmy jj yrby ędrły srk śt łś n prtu d Aurą D crmłu d l;fy życ scypty tbk Klcch cy Płcku gd stnl jk t& k spół różnych plcók hndlych mż pchdć pryycć sę tg? ż cś będ tr cłkm n tm gd:r pnn gś nng n będ cl Al mły ch mjscścch dl król ć będ plsk rkrd suprmrkt u n jęks l ść tró n jmn jsj śc prchn cy p prstu ksk Ruchu" Tylk turln c m będ mż stć? N pn n gty pn n t cg byśmy kurt ptrbnl Mż by pdć ż mmy tutj cyn mfym n!ptun m rgncyjnym ycfn pn rdk n pnn ch stępnśc pscntlj sd hndlj Ocyśc ptk pnt:y b yć prdę ptkm Chyb jdk m ty m spr Zgd c ptk l tk dlug jk trb będ krśln j pst:v qbó sukć sklp grnkm mtlym schryny Dl!rntsch lu dsątkó prprtó gól n m gd sukć tk dług będmy sc fchy prsnl ykrystć gdn : klfkcjm Obąk ptrnl spłcńst t śrdk któr skrśln lkspsu plskg któr jdk ptrbn są dl brd chć n tk jk trn prypdł udl Arg MHD N l pstt gty Bądź tu b m mądry cłku myśl sę ż mlk "' prsku sukć trb sklpch sp:y\\'cycb sm móąc prżn drmn schryny nj tr sł dkm'' Dlktsch Jśl ś chd rstę t ych prfrmcu tyk? sukć drmn c śrdkó słm:ą cych hgny sbstj rtśc pdręcnj sfk łnkj ystrcy bjść klk sklpó różnych brnż już będp my płn ustysfkcjn n mę cn p tym pryp!dku gęsg pór stlk bty plstykm ksyck Kdśc Tk bm yją sę ycy jdnj jmłdsych rlg śt kdmu rlg typ synkrtycnj pstłj płąc jdną cłść knfucjnmu tmu buddymu ktlcymu r lk llułk>a pdł sm KDj? pbn pstć bgtg mndry LvnTrung nckn śdcył ż t n LvnTrung stn głą nj rlp prd LvnTrung lcący pdócs kł pęćdsątk ódł tryb życ ydł sę jmnj pst tj funkcj dpdn Płc prktykny ch upbnm skr plł pum ddł snsu sprytystycny ch t my rpusty" l n cór gljny 925 r stnł t żdnj łśc ku grup młdych skr prskdy Ofrną mu funktrk Sjgn mł cję pryjął pddjąc sę l być pnć śdkm KDj" (kt cyj t byprzt:>u sę stłu Nstępn ł knc kcó l mż jukć m sę mł sm KUj g łs?) prjąt sę sdm cyl lk Płc który rk kdmu cął prdć ł skcnym jyżsym strmęźly nmlż sctystpnu ( pn rhstry cny tryb życ Był t rstą nym!) kbtm pryjąć ukę jlps prpgnd nj rlnjkg NgvnCb u uręd g któr pyskł d tg csu nk drugg ddłu" rądu klk mlnó ycó Offrncuskg Kchnchn któ cjln prklm kdm ry d klku lt jmł sę jk ną rlgę" dch chlch lnych d ykłych 820 lstpd 926 rku ó jęć służbych yły cs t Trung bją ł funkcję pnm duchó pśrdn t m pż k dstó" krótc ś młdych mdó kbcych Ng ptm kł nść jk głóv;ny vnchu dłł Phucq d śrdk kultu rlg jng lką Ztką Syjmską Mnęł ęc śątynę 'l'ynnh Lvnkłdn pół ku 50 lt d Trung umrł cyl dnkrnfcjlnj dty pj sę ł sę" rku 934 kdy ju sns sprytystycny m kd kdm rsrył sę tstó KDj cyl d pst mu Płudng sąsdn tj sblj rlg rjny gdy psdł rgnkm był jdk ó KDj? ną ór Kścł rymsk Złżycl kdmu Ngvn ktlckg hrrchę duchną: Chu mł nm rpć b ppż krdył rcybskup g którg ccn tychcs bskup kpłn klrycy nżs pstc symblcng k" sp stjncy (systk stnsk glądjącg śt KDj un stępn rón ż dl był ęc dl prsych kd kbt ż yjątkm funkcj pstó nym m Okm Optrn pż) śc Gdy ydł m sę ż g Sfrmuł stł rónż spstrgl tychmst m l cl sd mrl nj sę słuch ckując jk y rlg: prfkcjnm ęc dą d rky Pjn sę b żn sągnęc skłśc m KDj cł ch życj duchj Jk rlg mnmnu ydrn scgóln synkrtyc kdm prgn Optrnścy bóg mł m p stnć cś rdju mtfdff mją dlj cynć y cnj dbuy" ZYC E tychcs rc rgncj csu prżyły sę ch skrmn rmy n ytnymują grmng pru ptrb spłcnych Ptrby ł są brd ró:l;ncn lżn d trdycj ykó b)'cjó któr r trb będ rjć utrymć nnym ypdku strć sę prbrć brdj słus'zjl l p:l;ytcn Krn cąż jsc byt ys łych frm ypcynku grncjących sę pst brnych knsumpcyjny ch ku m ' dl prd rtścmu ychującmu bgcjącmu sbść ymg ncsng plc mtrlng r n cśn myślących dpdn prygtny ch nmtró spłclllych Frmln nstytucj któr tk prgrm pnny rl ć jst l Prktycn będą n musły fnsyę dłń spłcnych krs mn stylu ypł csu lng cąć d sb Stk d sprę grmnj g sym życu B tg ng mdlu sts ng rnętych ptrb bpcng pfpu n mż!' hy6 my Pnlslnlu jkśc ypcynku nrrln ąng l Jkścll prcy życ A c s kł pęć dgłęń" lkj Drg Zyc mnc: knfucjnm chńsk kul duchó chrścjńst (skąd prjął m n prmdlnpp lstycny ustrój kśclny r prpych ubró chrktr bżńst) chnsk tm r buddym jg rsj mhjnstyc nj tn buddym lkg u Pbn jk ęksść rlg yrsłych glb rń strndyjskc h kdm glsl głs tkż rę Qdrókę dus kljn ch cl stty ży ęc kjry chrścjńską rę stnn życ pgrbg rą rnkrcję Opd sę tyką gólnludk g brtrst r humntrnym trktnm systkch stt żyych rślm ę rętm łącn Dchd tu nu głsu schd ęc srk" kncpcj życ jk życ n tylk ludkg lc życ gól Zmst pryk N bjj" ( cnu bc cłk) lnncy tj kncpcj kż chrnć p prstu życ c jduj yr frmul: N nsc ncyjg życ" Zrucj n Eurpjcykm ffll pśrdn chrścjńs n:) ny ntrpcntry :n" nj chlubną krtą kdstó były jdk ch rlłcyjn ukł rntcj pltycn P sdj <: c ś rdju łsn g rą du" łsnj nźl sm cs ubrjnj r brjnj rm" prytnj ngż l sę n dłlnść gół ntykmunstycną rón dlgcną jk brjną mtrną Rstrygnęc jny tmskj pstł kdm kdstó prd ltrtyą ybru t k j drg życ któr n by łby sprc v;lą rdu lc ną gd Ju d dłuż sg csu pjć sę cęły tj młdj prcż rlg róż n kr n nk myśl różn skły r ntc j t drębn y Nktór nch n uły rst utryttu Tysnh jj śętg stlc" Nchlub gół prsłść sttn m krs ysługn sę!'dmj mędyrj rkcj prynsł:l p żn s::kdy t j r lg hmł tkż j r?j dls: rój '\ był t r lg r jją cn s ę!' d y dy n m cn j7:l 5ć ż pstł pr prd pół cm Zdsprn kdśc mgą lcjć tj chl chyb t ylk sk n m łścg stępcy pr ptrnścg bg KDj Cóż kdy 9llJ M '& 90K:MtZ'ft

5 c::m Ol'J : :;3 r: c ::mjj r::ta3 r: c Prd Dnm Prcnk Hndlu Jutr Dń Prcnk Hndlu jódt mjskm łódkm J St t śęt pr 45 tys sób trudnnych lu prdsębr stch głón dtlu hurc l tkż gstrnm ytórch SS cy GS N prystnku O hndlcch psmy cęst cr cęścj pytyn pdkrśljąc ch trud ysłk ł sc prd śętm lub dn ch t kbty sttnch ltch rsł rng hndlc Pprły sę cn runk prcy upsż pk lkrsk hndlcy st ją ęcj mjsc strch csch Hndlcy kj V Zldu prt pdjęl l bąń dęk tmu prkrcyl brty!'t: A m n J Bs\95k K Sfr Sędck M ns L Psksk A Glscyńsk Prcnc tg prdsębrst nd Słbck sklpu Drtk" (ul Ptrltsk 9) prs stł gólnplsk sptkn hndlcó kt6r db sę rs prd360 mln ł Pdt prprcl stclm jyżsyc łd spłcn 83 tys godn r prtyjnych pństych tść tj prcy c sę p6m26 styc dbył sę urcysty r ml l kncrt dl łg ddłu blu jst prdujących hndl łuckg Spłm" sl Tętru c6 który kj sg d Muycng lutg sptkn trymją dc yróżn prcnkó DT Cf'ntrum dyplmy grdy Dl y Unrslu'' HDD DS różjących sę dłc} ddlnł Ttr lkl'n pł luz Z Prc Hndlu Spół tg prcncy C ntrlu" sptdlcśc p rygtł 22 łt kją sę klub Sp!E<m" srbrn dk ręcn bę Z kj D Hndlc sy d!ł n kdmch l sptk stkm prcnkm hndlu skł ch 24 styc śtlcy dmy jsrdcnjs życ Otxu" dbył sę kdml dl jsc lpsych ynkó prprcnkó tg prdsębr cy spłn sbstych prgnń st; grn jlpsych s tu (Ks) ln d prcy gdy dyżurują ldą N pm sę pry tvm ż ęksść prcrukó hndlu Prskcyć" prskdy! Już Dyrktr mgr T Kubk PTH jst ntujstą st p gdch trc sklpó Trn sprt jst tym nykl ntrsny mó gdyż mż t płynąć lps ykrystn kdr których cąż brk Pdt ł sc ncą ulc Łd są pust ęc sęd łtj sybcj mż jchć ckn!9 POPULARNE łdc gór" rd gd 7 Dl<j grch u" pl d 3 8 g 845 L MAJA P'lp Flp Lg Cudlmskj" USA b gd Zm b!<! cn " p! d lt 5 & 8 JO HALKA Kl cr" rd d lt 5 d 7 6 t łódk ks:gr spó?cs" (Łódź l Kp06d tuż!ftl r psulrln ydnct ksąż k tytuln Pdt mtrły l kumnty vu Zjdu PZPR" kslqgrch m ' łódkch jut być rónż ckny pdręcn k pt trtur plsk krsu pytymu" dl klsy lcum gólnc>kst lcącg r tch nlkó lcó uych Jnfmujmy śclusld 066) dży ktuln 930 N FOZ Grck Zg nęł mdlstk Jstśmy rpcy btę crm pr mntęt dr!! uckł snl 00mu s lllubtnfc ml4 str suc:k (ck) rsy bdlngtn t!r!r dy prdstcfl k t TQ$ Łd" XdOb!tCZ!fn stcu ltyc; mdl ystch TJsó rsu;ych Jk jprędj cltcl!bymu ją d yskć tym brdj ż Mst puplk st trkc'l lc Uccg lcę ygr pyt dysp();fytr dp<ll sntlym L sl«j&tlym m psżrm t lnq MJtbusu n m ęc g n śl Nlc;rpt!]m psżrm prtjo<rlhl kupn tsnj g" C byl0 dlj nl m n cląc MMZć sę pl n ptuc 630 dcydó:lm sę tqć tksókę 'prócć r mu Jutr nu trb prcy tg" n udl m t Andrj Bvr Z8 d tl 4239) Dąbrskg tyc rónc n śł którj pnć będą runk blż n lbrtrum ubrm rbtkr cym frtuchy N tg błych frtuchch nj cg mn kmputrm mntrłg stną są bł ypsżn jncś urądng ddłu tyspnują Łódkj łóknncych Fbryc Msyn lm" pst_ j prs hl prdukcyj Z krnk MO m tlyjnym łżą sę strn numr ycn brbrk kupn Ząku Rdckm Obcn prprd sę nstln tych msyn pcąt kch prysłg krtłu nsy prdukcj u l Trktr; Łnj gl!tąl mv psmsrnc Byt c r ny łpk pdplll0 gnk!u ystµ usy ml stjąc r s c śrdnlj dlugt mękk4 blyscąc Uccg!cę prs Odprd::n guby Pd drsm: ul R:M s m 29 bl ZSZ lub skntkttljdn sę mną tlfmcml nr SZ966 JAl mu u są dct ł >n'llztdflc$4u'j s łut d' m jg ps btcu td rnu tdnq r<7$c>60 8Zcnlk b jttkąś sl:!kq qrdę" nd b!óńsk4 Rflktrku tbl stt ttlj b kźdl! rblt już sj rc tym ż d trcn mtsęcy crm gs n ślmtl;o =sm mu St j tdy nd sżrml rmrżją sę ldók mlkną rcut t tlry stm mr życ Ptm pryj d: t< pgt pr t nsutcj kż n4m pjngć dntnstrcję d dtl OqptnguJmy scblu rj<yu dlncy A fkt? 23 styc mlśmy nu cfmny cór p!d't nrqtycn m!l ż d!dz<! s p r <Mttn! nt lcj ymg btm gnl'stn n rtnj pry Dbr ym my gdyt cymv t> d trch msl; c0 ju k";dy uż ż rbt Juł Rflktrk S>O} scęś c rm r>ru Jkś tv SZC2śD! Rrtktr>T ku n jżdżs µrcy Br:r: tn! A my musmy Rn utlo'bus kurj>ują łsc mtr punk Z J)Ol'6t js LTt rz?j mu ul?ltrkskt} SZVM REFLt!lKTORZE D:tnnl< P"'l)ulrnv" 9003 {ód ul Pltrk<>k3 96 tl 337 c 340 cy!ln gou tt P" spr "\J s ptnycb tlfnu jcl Cntrl tnrrmcyj PKO nfrmcj tlfnc Strź Ptr 08 66Gtl Pgt<> Rtnnk<> :ntrmc} klj nfrmcj PKS: Drc Cntrlny Drc Pólncn} Pgt ch: PntnP ; Ptt Enrgtycn: R!tn Półnc R łnu Płudn dl d blrc6 prżmytvch 609 3? tl Pgt lulku Zdcb brnj pry l r uckm N!lcyJ? śrdk krn pr krnym" 5 styc jdng ms kń pry ul rskj udl sę ddny Krysty s Stfn s spóln łścclm mskul ypl l>utlkę Późnj lk t ykl pry lkhlu by \v ybuchł sprck któr t>rmnl sę nturę Stfn S pbł łśccl msk Krysty s msnu skrdl plsę męską rtśc 2 tys ł p rtmnucę rtścą 50 ł Już jutr 6 styc runkcjrlus KD MO Gór ds:tn kl tryml sprcó pbl krdży Dcyją prkurtr stl n rstn Plsy jdk n d:l'$kn; br pr dątył ją już sprdć (j kr) Kln" gjd"' 0 ŁDK Mlsęcnlk Kn" prył p r prsy są grdę s!ągn ęc ddn kultury fllmj Otrymł Jll Łódtkl Dm Kultury ncjtyy upschnl nu mbtng ngżng p lcnl flmu Pryn grdy któr będ mł chrktr rcny bgł Slę dscc;llc4!l m!slę=ur Kn" brn dyslusyjn tn tmt lś gd 930 Rd Ak ckl (ul; _Ptrksk 63) DykSJ<: g sę l c rlr M Lrun" Psrst Brrd Stjnrt dcyt dr T Błż j skg : cyklu Trybu Ltrck" d ś gd '7 Dlncym Dmu Kuftury Błuty (ul Llm< nsktg 66) O gd 8 Kn fhnó Strych" f lm prd ''' <!<!j Dcy lką" Sptl ply ur 503 rm kr:k6" kmpn rśnj" dcyt pk dr md l'' Pt rsklg psdnu ukym Zrądu Od<lllu Łód:kg Plsk g Tryst Hl!trl Mdy cyny dś gd 8 gmchu ydłu FrmcutyC:ng AM tdl (ul Nrut<>lc 20 sl n' prgrm psd ruż) sprdn dłlnśc ró d d łu ł6dklg PTHM u rk 975 r pryjęc >lnu prcy tn ' r'< rmch cyklu Ns m n:: r d" Plsk Dm Kultury (l Mj 8'T) prszll dś gd 8 pk pryrąd ptr mrtnlt płącny dl\'!';tcją ct:śclll rtystycną 8 Hl Mdrjsk" klj prlkcj cyklu Mlpm" dlł gd 838 SDK "tn& ( Ptrk ff3) & ROMA Sr kcątk" rd: b gd l25 3:45 Suąr lnd Exprss" USA d!t gd t t5s STOKl Złt dl uchłych" USAjug b l(d H30 t'l 5 Gdyby Dn Jun był kbtą" frn d lt & g "! ulc cpłnc?53u TEATR V ELK g 9 Knd gr" poszechny gd ts$ 20 &T Mśccl" USA d lt 8 gd 53U SOJUSZ ncynn Turń" N OY g 95 Grbus" MAŁA SALA gd 20 Strś ck kmd" JARACZA gd 93 Plgm ln" T'EATR T5 gdr 9 ls Afry pn Hnk" MUZYCZNY gdr 9 sł dólt" Mll ARLEKN!!d'Z '!30 Rymcmct" PNOKO gd 0 lt Pry gdy rbójnk Rumcjs" (mkn<:t) MUZEA BSTORU RUCHU lteolu CVJNEGO (Ul Gdtsk nr!3) gd 97 ARCHEOLOGCZNE ETNO GRAF'łC'ZNE (plc lnśc 4) gd 07 CENTRALNE MUZEUM t0kenn'cta (Ptrksk 282) gd 9 EOLUCJONZMU (prt Snk c) gd 08 RSTORO MlASTA łodzj (Hl Ogr 5) gd 59 SZTUK (ckskg nr 36) gd lg'7 cynn d gd 9 (ks 5) 530 K N A Pt Grrtt Bl ty Kd" USA d lt 8 l(odz BAłTYK 0!25!S ANOO Jrsł :Oąb rsk" pt b gd rn LUTNA Zgłd Jpn " jp cl lt 5 gd O POLONA Nnn brud nych rkch" frnc d lt 9 :d ; PRZEDlOSNE t Ms mrsk pcht" rd '> gd O 2 Hndlr brn ą" l d lt 5 gd 430 l7 930 SŁA N Ujd cl t pł m" tr d lt 5 :d 0 2 'ft 7Jl A & n kub tr ; Sck ps P r sttn m ZOO żół pry sły l:up ć N tkjókę prd prsym tż mn n stć ę n m )lsc kd y! cym rócę dm u " L A dmy" (u sę łódkm PONER Błąd sryf" NRD b gd 0 25 Prc Kng" jug b gd 5JO Sęd Tksu' USA 'Od lt 8 d n 9dO P OKOJ Dktr Judym" p lt 5 gd 9 30 Prjkj dl FS Łódź d Nlykl prygdy łchó Rsj" gd 730 Rl;ORl> Pułpk gnrł" jug d lt 5 gd 530 A:tNE TEJFFONV Rlcj : 20 tttt n nt' P OLESE Ul ód Ap CZÓ" NRD gd '7 Mr M jstyk" USA d lt 5 gd ydnct ksążk śdcń " *'; c Syn sryf" USA d lt 5 & U! 730 Systmtycny rst t: OKA Jk tychcs sty n KOsttn prdn rż KASPRZAK (X} rln n męs nktórych sklpó Cntrlu" gdch 56 rn jst d"ść udl 7 plnó Argdu" 6 p cążl gdyż ymg csnych lnó spżycych ŁPHS 7 p dyżuró prsnlu ŁPHS ygdlnó SS 2 sklpó dlk nj byłby ustlć lstę sklpó tsych Plcók t mją y których sl sprdży mż dln prchn mgyn prystsć cłśc c:: n łącąc sę blm spr snycb st Nlżłby pródcym dltg trnsprtcy żć j tg clu tró mgą ncy pstć nch pd knc kżdg d mystrcn rtykuły Od d kć dr prdąc mgydbg kńc kcj dklr dklrcyjnj Pżn rst llc dt d R cyj Nry Fundus b sób dklrujący ch jyżs rst OSUJ sę p nu c Jk sę!orntsmy Ochrny Zdr ynk usk gulmnv: skłdk yskśct 05 csnych gdch rnnych jst rż Uręd Mst n tychcs mknęły sę k prc d chdó prkrju ry có 320 pnktó ŁPHS Prpycj tyl? pr tą 476 mln ł jk dnj br n żym j<:cj sób dklru Skryn ust sę p prstu knyjąc ż dęk tkj knknc ŁK NFOZ \V rt>ku ub j s śdc :ród prcprd klpm cpcj mż by lstę c ydn jut klk mlnó ł nh:ó Z Z Lśnct Prm plch rk b:'cy y snych prnnych st cąg'\ć Ośrdk Rhbltcj Krl Drng Chmkó Prc Pńst dł Hndlu pstł prd kł 00 sklpó pdcs gdy gcnj rpcęc buy Spółdlcych łókry Trns rdsębrst hndlym tychcs st""' p g Pnyclldn Rj Zgnu pry prtcó n Dtychcs P chdn pką Rg Z prktyk ykuj ż jmnj dn umżl trnsptt dm trc bjmują tylk fundusy cntrlnych ydn śdc ą N'OZ prdstcl r lcj st vrcrnvcn 2 plcók A prcż mó tkż ęk 3 mln ł rpcę rm sł r pr;tng hndlll ncnych cn ęksj dyr T Kubk trb mć c buy pvln nkulgc uśhtg J!!: :<: dć prd dlcby sklpó A jk Sll rlna tyl głsnych sklp6 by str \ ng pr:y Sptlu m Kcurnl lc:ml NFOZ st dl pżn mżlśc? cył prcy dl kpy trnsnrt k dn kl mr n p stycyjn łódkg NFOZ kr rch _lm_ f có 8 gd'' Jk tchc Rk bż ący t prd systkm jn srką sklę stją sę stt chcm ydj m sę t PTH Łd chlub sę J kntynucj rpcętych jut n nym lmntm plnnu rk mżlśc są l są tkż yżsym krju ykrystnm stycj NFOZ j łódkm R ju by mtrlnj sg lc nmł jsc trudnśc któ tbru n chcłby pgrsyć pcęt będ rónż bu Pry nct Clmy ęc ź dcy rych lu n ud sę prsk brych skżnkó chdn lspcjlstycnj <!Zt ęksść spśród dklrujących N n m b"" R b d t ncy Pls ch!ll bcnj głs śtdccyc nt pr :mu s NJlcj ug pśęc lllę NFOZ cły jblżsy prystsc st3 ncnych Jst mykl n dltg bcnl sybkmu kńcnu kcj krs pęcltn (r) l mdrnnych tym r ż c rku t;ks sę lść rku sklp6 r:hćby Mgdę" któ żn j msy trj r r m mgyn tk n słym rku był tg już 3 mln frtunn usytuny ż trb tn tym rku jsc kn g stć sę ppr cłą 20 tys tn ęcj Tymcsm hlę sprdży Zrjn tn <m cdnn PTH brkul kł hndly jk nn musą pry 50 prcnkó Dsyć jst kj prbuy trz!mć y tmst pjmnkó chcż dln pmsc d których f prydłyby sę ulpsn kół Grck żół lnf 7mą knjnc będą st\ć sę kch syć jst tż mchdó sy pją sym r nątr pstć ncy t l cyśc prydłyby sę t t są tylk spl pbn jk r y puscnym burtnm Ostt np ms Jul> ęż Grck żół strcyły sttn hcm n mscnu gd tmpr\ur n ld snscj smc nsł Jj spd pnżj 20 stpn kzu<rny Np 2 32 Z3 stycktór lnśc plżn stłyby cpłym psku nkt by 48Z ubus któru pnn l>run pryjmną mścą ch n ysdył t s Jj U jst nl$ln klku jj pr djchć gd 5ll byl pd mscn nknbtr Jkt smc strnsl nstrtjsk0 mu s tł<y pr l S45 Rkrd był r;ć hcó gdy p kl Tt struś buduj już g stł pbty 26 stycn: kdy ku tygdch skrupk pękły krótc rpcn ysdyn rn sścu utbusó dchdą śt ystły s d mł żół jj Mjmy dję _ t s ZOO cycft l<t dług rkldu tk śrdncy 4!; cm Ollcnl bgc sę cnny prychók Od gd H40 S40 n prbylą n spcjlnym pstrusątk (s) pryjchł n jdn N slk ldując sprdżą są dl Unrslu" r:u cn byc Dsty p gdch D n kupn tkch 2 (mprt) l t prcż pr prs jskółk nąc tj ddn Lódk trnsprt pd km PTH był już try ry krju plmę prs:ńst m mbcj utrym brj pn Ockuj ęc sygłó hndlu by mż był try tkż ncy brd cśn rn Mjmy dję ż tkch sygłó tym rku n brkn 'ttjjaa(;t Ł0K''ARZ Tr tr" USA d lt 5 gd 0 35 Prt ltncy" USĄ d lt ló gd OLN OS(: Nnn brud" nych rękch" frnc d lt 8 gd 0 25; 5 7'5 930 ŁDK Trls " ł d lt Hl gcd HAS STYLOY Pf" frnc d lt 5 gd 530 Ukłd" USA d t 8 gd 730 STUDO Strch trć du: RFN d lt l5 gd 6 Mldn" GDYNA Dkt r jjg d lt 5 gd 0 s R źn k' ft d l t!8 gd H TATRY Gngstrsk lc" frnc d lt 5 gd 0 5l5 ' Mlyrcyk ktk" NRD b gd DKM Zklęt rry" p d łt 5 g fj NERGETYK ncynn KOLl';JARZ ncynn l\fłoda GARDA Trj t skrydlt g pułku" rd b gd Pjdynk SZM!" USA d lt 5 g MUZA Crn! b ' l" p Od łt gd ZACHETA dd O " cch b gd t2 330 Jk byl! pr jdy" fr d lt tl gd 0 5 Pdynlr n tr" p d lt s td tf t30 ttj:'t * PABlANlCE MAZUR TO mk Syr" USA sugrlnd prs!r" USA gd; 3'; ' ; ROBOTNK Gdll kntr Hr" Jp P f" r gd l5 7 9 ZGERZ PRZYJAŻ?'l' Tmk Syr" USA gd ; ŁÓKNARZ Jurr: mj mlść" rd gd DYŻURY APTEK Tum 89 Rgk 4 P trksk M'l Lmnskg 37 Zl 28 pl lnśc Obr Stlngrdu 5 > DYŻURY SZPTAL POLOZNC"l'O Sżptl m R lf dl nc Błuty r dlncy P ls prd K ul Kspr k 7 ul GdńSk 29 Sphl m Jrd dlnc d r dlncy Pls prd K ul Pryby s\vsk 75 Sptl m Kpl!rnk dlnc Gór prd K u Od r ńsk Cskskg lktrsk Rgsk Prybys sk!g 32 nstytut PłGn AM PO ltnct Strlng 3 Gnk lg CurlSkłs<l 5 dlnc Sródmśc d:l ncy Gór rdnl K ul Fls'lg żplskll r dlncy Pls rd K ul Mją 24 Z;r Sptl m Cur Skłsk (Pręcsk 35) mst gm Alksndr mst Knstntynó mn:v N sl Andrspl Brófc rl' r ódź dlnc Pls! prdn K ul Frlskj Thlmn Sptl m Mr chlskrj? cu Dubs) mst l Jtmlns ZE!r Orkó l gm Pr: c Pbnc Sptl m Br ckj?o <Sptl 2) mst <?m Pb nc r >m K$l! N'Ó Rtó Głn Sptl Mjsk mst :m Głn ml$t Strykó Chrur)!!l gól Słucy Sptl m Jrd (Pryrdnc 7) Gór S!ltl m Jrd (Pryrdnc 79) Pls Sptl lm Prg <ólcńsk 95) Sr6dmlPścl Sptl m Brllklg Kpctń sklg 22) d Sptl!m Snnbr: Pl<!'nlny M) Chrurl urn Sp!tl m Rdlńsk l g (Drnsk 75) Nr rnchlrurn Srnt! lm f'lnrllck l rkc!ńsk 22) L:) ry nl!!' :t < ( J m ) S?nl :: t Pr ólcńsk" g:; Okultyk Sp ' l ' m Br ;< lc k!?; fkcńskl<? 22 ;<; Chrurg Jrvnlr d ctęc Sptl m Kr!k (Arml Crn Ul!cktr ChlrurJ?l Sptl m tlrlckt (Kp cl ńsk! P!?O :!:!) Tkll')lktJl! tnstvtut Mdycyn" Prcy <Trsy 8) NOCNA POMOC LRKRSKA Nc pmc lkrsk Stcj Pgt Rtunk!ll'O pry ul Snkc 37 tl Ogólnłódkl Tlfncnv Punk t l lnrmc;vjny tyąv prcy lcólr slbtby dr t! f f!s9 cynny jst gd próc ndl śt TELEFON ZAUFANA cynny dn psdn d 7 nld!l śt cł bt: 75 t: n n '!UJl DZENNK POPULARNY u y q Q c: 'Ot: (830) 5

6 MĘDZVOJEODZKA HANDLOA SPOŁDZELNA NALDO ŁODZ ul ZACHODNA 2 ddł użytku n ybuny Tms ul Słck 97 r SK E ONACK ł ld Dużym Ltku nr bndrl ł Opcn (j ptrksk) 6cyfrq kńcókę bndrl Młym Ltku 8685 Kżdy nn ykrystć sją snsę pnfrmują punkty knsultcyjn ld PHAPS pn 4 trk crtk gd 69 sbty gd 59 DOBR TO O Z pndłk BONY tupę p gd g PLNE kuplę bny smchód Ofrty c 62" Prs Ptrksk 96 KUPĘ n m durdnny ykńcny Tl DUŻY YBÓR BUSTONOSZY prdukcj jugsłńskj plcją sklpy ŁODZKEGO PRZEDSĘBORSTA HANDLU ODZEŻĄ PT Klntó prsmy sklpó pry ul ul: Ptrkskj Obr Stlngrdu 48 Nmjskj Zchdnj 6 Prybysskg 7 Ggr 6 r Pbncch ul Arm Crnj k g SPRZEDAM bck 25 'k;g br bprd n BG Tlfn p gd 8 lub Skl c Łódź Jullnsk 9 m brnk g AKORDEON Cprll" bsó 6 rgstró pr ny sprdm Łódź Flndr 3 m 5 tr 885 g MEBLE Sręd sprdm Ofrty 93" Prs p;trksk 96 MNKALKULATOR sr dm Nrcrsk 46 m ( GROBOEC Dlch sprdm Tl 8464 gd 80 8'' f PECE stłplny grudą dk żr" sprdm Tl g SPRZEDAM tchórfrtk hln Ofrty 899" Prs Ptrk5k 96 śęt Krł nm mnóst kj tryskch sptkń Gląc sę d mnu pryjęc rt ąć pd ugę drób m n prps blrn kury duż kur (lcł 2 kg) sól ppr csnk glk musktl kury djąć skórę ddlć męs d kśc Plę męs'l mlć msync brd drbnym stku drugą pkrć drbną kstkę p cym plącyć j rm djąc smku sól ppr glkę csnk Skrpć mną dą ymsć ylżyc rlżną skórę nąć jk rldę Obgtć stępn pc pkrnku kł 30 mnut Pdć mn mnym ssm 35k sk 6 AtTllUR(f ' d Lux" sprc!rn lub mnę mnjsy Odb;ry Plmbyc l l krtł Ofrty 47" Prs Ptr!<sk MNKALKULATOR btryjnslc y ldllny pmęcą frmy Lyds" rd mrykńskj sprrlm mść: Gdy tl Tl F ATA 26 p" fbrycnlr ng sprdm Ofrt \' 033" prs Pltr fró Syrn 05" S st" grn! sp:' d!m Tęl pblnc 608 SPRZEDAM ók dcęcy spcry skłd ny ntllsk! Tl 649flO 2 83' mskl spr'>!dm NOOCZESNĄ sdk msynę yrbu g GŁY strykk Ultrft" ng lsk sprdm Ofrty 933" Prs Ptrksk 96 KOŻUCH OPEL" 938 r kbrl chd ąprdm LE?rnck 3943 m 25 P ' 06 SPRZEDAM r DSTL Str brd brym stn Tl 5344 PLNE sprrlm mntfn ZK46 rdl<>dhrnk StTf'OGrnd" mkrfnm klumn Ofrty 8()0" Prs Ptrksk 96 BALE O Z KURY DZENNK POPULABNY r l (8l0) mk ""'l;fłłłj"f>l>s b PERSCONEK r t;y gnt (8 krt ncj) sprdm Ofrty E?rm 889" Prs Ptrksk d ł n DOMEK dnrdnny n Lutmrsku sprdm M3 lu)j Drób c dń :b łją MKROFON Shur" sprdm Nrutc 25 m ! ykńc»ny użyt n s rę u tr FTTK KUPĘ m Jdnrdnny murny Łdt lub klc Ofrty 878" Prs Ptrksk h '7Hh u pątk j knsr Tl f BONY smchód ku pę Tlfn grcnśc y Rd 79 ' gd 69 POMPĘ typu srkncht" 4" kuplę Tl gd 06 '73 f ETKA śrdy 22085'l 943 M4 łsnśc kj 50!l prtr KUPĘ M2 łsnśc Ofrty ll43" Prs Pltrksk 96 KUPĘ mskn (mż być str bunct) Ofrty 00" Prs Pltrksk 96 l_fl błą skrtry!! krdns styly stół kr s! tpcn żyrnl lóż k żln sprdm Tl 262!5 975 f jugsltńskl Łgn BOJLER 80 sprdm ck 45 m 978 g KALKULATOR ny tn Tl SPRZEDAM cłkc sprdm ZŁOTY >kl prścnk dmc2'k mlj krt) sprtl b dm spłcn 3 p tlfn trc pętr łd cch dl"lnc k llcy jsk Plskt Pżn frty cną 6" Prs Ptrksk fóżeczko dcnn m tl sprdm rssk 080 l brącc spółdlc kj kuchną 695 m k rkł duży blkn t POKOJU dń ty_ POSZUKUJĘ 2pkjg gdnu gd S4 smdlng msk psukuję Ofrty 942" ygdm Tl p Prs Ptrksk g POSZUKUJĘ msk 2 POSZUKUJĘ msk ygdm Płtn rk smdęlng rk góry Ofrty 008" Pr Płtn góry Ofrty 86" s Ptrksk 96 Prs Ptrksk 96 POSZUKUJĘ lklu sklp Ofrty 008" Prs Ptrksk 96 mskn łsnśc\v lldlł 049 śród Ofrty 434' Prs Ptrksk 96 mskl użyny sprdm Tl SZAFĘ 3 p mśc mnę M5 jchętnj śródmśc! KOŻUCH bvc sklpch Argdu M4 blk td mnę Ofrty 890' PrPtrkSll< 96 s MŁODE młżńst bdtn psukuj k lrk lub 2 lt Tl 04 _g 897 g 5344 ODDZELNY pkój 2 n jścm y 3 POKOJE kuch r:r jmę smtnj sb t bnlc rnc lo m 52 blk kl (blk ktrul); k) prtr mnę d ddln mlskn Ofrty 083" Prs Ptr ksk MĘŻCZYZN A psukuj ml<'7 knl pkju Pl n pól rku Ofrty M3 DO yjęc pkój!)lk Tl 52U ! 96R' Prs Prkc::k k'\\rsk STUDENTKA psukuj pkju sublktrskg nkrępującym jścm ll smtnj sby Płtn pół rku góry Qfrt:y 027" Prs Ptrksk krępującym p:; Rtkl mnę d smdln MZ Ofrty 09' Prs Ptr96 y; "YrJ""'r''r;''"' «PEEX» KUPĘ l!'t" Skdę" lub rtburg" PO ypdku Tl CTR9EN BL" rmntu ku;pę lbrsk 7 m R93 SYRENĘ j 04" rmntu lub kupę " T<>l 820 l ROBY S 00 sprdm Lódż c l m 62 PERŚCONKJ ( L" (9'73) Suknn03 g SYRENĘ 02' cłśc lub cę$c sprdm Tl p g MOTOROER J 20" fbrycn ny sprd m Tl ll73 p 7 85 tt OBRĄCZK KUPĘ slnk rsy" górnry c!śc lub cęścch SKODĘ POKOJ kuch J pętrq trnt d g c; cntrum mnę 2 _ pkj kuch blkj Tl 3663 gd &8 (4 OKAZJA! Sprd;m br d tn trójlcrkę pr ' ną lc LOOOX300 prystką grt m tryc łk mltm ntuln rón:! su rc lgll t lstyf ktry Pżn frty lt60" Prs Ptrksk 96 POKOJ kuch umbló; n blkch y:_ Jl:cl płtn góry & rk Ofrty 823" Prs;_ Ptrksk 96 SPRZEDAŻ Łódź ul jsk Plskg 68 Łódź ul Ptrksk 2 Htl Orbs Grnd l\ll ZAPRASZAMY lllllllllllllllfllfll"'\lltll lldl;lal

7 gdn dcyją nr 58 mnstr bunct prmysłu mtrłó bulnych dnm styc 976 r stły pdpnqdkn stępując krnct grup rbót łqc tychcs r sskg Pndsębrst dnlnynryjng HYDROBUDOA " Nym Dr Krnct Grupy Rbót (dnj nr 0) bcn nr Tmsó Mck ul Rsk nr 06 tlf 2802 tlx ZASADNCZA SZKOŁA BUDOLANA DLA PRACUJĄCYCH Łódkg Pr:sębrst nstlcj Prmysłych ŁODZ ul TOKARSKA 7 tl 7047 knuj psó kls krunk spcjlnśc: STUDENC 3 >: UAGA ud::lją! UAGA h SPOtDZELNA PRACY CZVSTOść" prypm młym klntm ż mgą skrystć usług krs: cysc rncj kuchó skór lcych skrócnym trmn 30 dn NA 2 DN >< ){ cysc grdrby trmn ykły 2 dn ksprs 72 gd błyskc 6 gd GARANTUJEMY YSOKĄ JAKOSć TERMNOE YKONANE USŁUG Róncśn spółdl nfrmuj pcqsy d styc:n 976 rku rsrył sęg sjj dłlnśd trn mst ZGERZA ALEKSANDROA ANGtEL6KJ lńudntk NOE trypkj Mł _:r_s_ck t_l_689_83 (03 m) Rtkln spół NlEMECKt '9GĄ9 gdllc p mnę d l&9 Pdlsk d M2 Ofrty 8T9" <'rs Ptrl<sk 96 MATt:l\lATYlA ucstun m mturyst m ;p()łdzelcze M! dn m Ptrksk ls4 :>kój kuchną strym Kcpryk Jl58 ljunctl mnę M3 lub M4 Ofrty 875" UODA mtk urlp Jjlkuj s duck " m Prs Ptrksk 96 ku 35 lt Ofrty ''70" PrQ PtrkSl'óŁDZlELCZE M! sk 96 Tfló mnę M3 Ofrty 874" Prs Ptr OPEKUNKA dck pln ptrb Osdl :&k 96 Stfh Chp m m t AMEN trkcyjn Mł \lsnśc Błuty 2 l M3 frty 7'5" pomoc rc2ng d'rs Ptrksk 96 k ptrb Rtltnl Bln Gdny prcy płc JgdZCZECN mskn m& Tl 003'J 002 R upkj ygdm : mnę pbn l'ojjoc dck 0nuc 'dl Ofrty Bur Ogl ęcnl( ctdąc r'ń Sccn pl Hldu trbn Kltjsk( H Pruskg ł pd 300" n tl c 37 k pmc ll:ucnn r klnl'6 m tlość mskn) utrudnfl lmć ZguChłmy ul Lp 0 Rsturcj lg'l'l ( SZ\TNARZT lleszkane 2pkj vygdy ktrunll Zlnj Gór mlnlę r6nrędn Ł du m«: Zl Gór tltn f83ł 38 k POSADAM mchód lny &s ckul: prpycj Ofrty '9" Prs Pltrk!k 4! POSADAM lkl prmy sł;y Pls l:b mnę 072" Prns yjmę mn v Ptrksk KAŻDĄ 98 ch pr<': tdppludn!ych HUH""HUUUJ'H6' \:n C::n:c;: AKADEMCKE BURO TECHNCZNE _t_rrc_: lr:: Ps lt:'c d;;:;;;: t! tu rcncstj 3648 SSP P U C H A T E K JJ 8 Ul REOLUCJ 905 R NR 20 ykn uj usług krsu: pmró kntrlnych nstlcj urqdń lktrycnych r dgrmych pmró tęf śtl r hłsu prc kumntcj tchncnj msyn unąd : (psprtycj gspdrk smr nstr bhp) prc krślrskch prc płnj kumntcj łnntryxcyj!'lj bktó bulnych prc blnsu gspdrk d'\śckj r bdn stnu ncyscn ód tłumc tkstó tchncnych r bsług jdó knfrncj tp PRACE PROADZONE SĄ POD NADZOREM SPECJALSTÓ ZAPENAMY KRÓTK TERMN REALZACJ ZLECEŃ ' r ą Mż u być pół Tl todż MONTER NSTALACJ ENTYLACYJNOKLMATYZACYJNEJ ;\luk tr 2 lt ygrdn rku uk 520 ł J rku nuk 620 ł gd Ucn trymują kżdym rku uk: dż chrnną grntury ksul buty r cdnn słk nrcyjn Abslnc mą pnrn msc prcy Zmjscym p sę mjsc burs Zpsć lży kć skrtrc skły pd drsm krptycj: mtmtyk fyk chm Ku%uv pkój 72 Tl tk;'k>\"ą'x\"k::aa' PŁ ' 953 msknm JM <lrst S Ofrty 84" PRZT % S t>rs posjadam smchód s bóy Ft"' tókę hy clłs ckuj: rp y c j Ofrty 848'' Pr 8 Pltrk<)ff: 9$ S: s Pl>trksk 96 kcultteltnka pmcns mj rs ń :r u dn k r B:k " Sll PROSTONK sklc 4 uu \ł U!ltnl ublljt lgt shltb 8 3f'4 sk mrr Andrj Stchunk '7 ZGUBONO nssr lcn mntćjll dn! 9 stycn Z!:tc prsny rt?od drsm p lct ltl kumntcj 45! NOOCZESNE Bur M tcymntl nc Apll'' Słup!Jk Grncrllk scęśl kjł'y rł ńt Adrsy prsył łł) llł f* 84lt : lk Rmślnc unlg cldncą nr lzua żną yd Ktn Nmskmu UNlE AŻNA t: gttbmł pcll;tkll trśl: ; ZTM Knjnt nr 60" 99 JEltZEMU Orcyń!kmu skrdn llt słubo!ł 50'T4 pn Yd ŁódźSródmśc UD 8'3 g DNA 9 styc7 ul 'Jm gubn kulry prt sluchv Zl cę ytrdf! Tl 33ł7B 894 g JAN Kck studncktł dną pt ur lg ł53 PŁ STANSŁA gubł gubł y 945 & Grńllkl lglt sudnclu pr AM d SPÓŁDZELNA Prcy G ZMANA NAZY ZARZĄD APTEK M todz Prtdsębrst Pńst ld ul OBR STALNGRADU 6264 d m ż dnm styc 976 r nstqpł m ny prdsębrst : Prdsębrst trplst" unź gu bną pcątk!rm" trśct; Sp6łdtll Pr Zptr Frmc utycng cy Glntr :Pprncj ntrpls t" Łódt ul Ptrksk Nr 7G" CEFARM" lntru Pprncj n ŁODZllE st Usług tódtkl Ustuc MblukOStlrskch Pu mml" Pl"T Zkłd Nr Krync Mrsk :dll ru!dy (tuk) 0\s tg m '98 M5 t PRZYBŁĄKA! fl;?' smchmtcykl yknu j ntt tlrlm chntcny Hjduk Kllń 78 P ;; tl3 f Prtdll:brMl!blrskSt lrsk ch PństE:llO Pr mysu Ttg un t'r' ż gubną kę brmnu: Prdsębrst ł Łódt pcąt ul Br 4" SZATN Ydlrż Klub Prcnk Shl>y Zdr Opk Spłc nj Łd% ul Rvl t l't Zgłs pryjmuj krnct klubu c dnn (Z yj ąbkl m p n dlłkó) tod ó2 Tlfn &2 k YDZAŁ Zdr Op SfrcnJ Unfldu Łd:&t untnt 2gub)n" lgtymcjfl słut b nr łl!q9 ystn * Dnut kdn 384 kl Ml ul OBR STAUNGRADU 6264 skr pct ŁODZ NUMERY TELEFONO: cntrl tlfnc dyrktr knclr NR KONTA BANKOEGO: NBP OŁód Zkrs dł prdsębr st bjmuj jódt: mjsk łódk ptrksk srdk skrnck płck DmlDrlfll[ POPULABlł''' t (lld) f

8 POD OSTRTh KĄTEM ''&lfu Ld mśc j st utc c jmuj pr klk lt l:tęd rcą łkmą Nc tż dng ż ptncjln jg p sdc r b ą l nktóry m systk by dnąc skrynk rsc stł u nch nstl ::krystją ęc pry kłd prdntg d nbyt d systmu prdpłt cyl mjk subskrybcj O t bytlk ktrj sk trs nc tu nt mją r tcy łyl pdn trymł pdpsn pr krnk y dlu Urądtń Scych p R y s:rd Cyńsktg Uręd u Tkmunkcyngu LódżPółnc psm d Xl 975 r (numr spry 254bl75) któr ym y sę drstkę płc sum 2560 ł gdyż nsk bytlk pryłącn prtu tlfncntg sc stł prtdny rlcj trm nt 97576" Rść tym mu trudn psc ęc dmy sb tym spkój 0 Xl Hl75 r ptntk pł N chd t 975 r prysł p sm tj smj frmy pdpsn pr tg smg dcę skż d! mm nny numr spr y mnc: 645b75 tu nmł trśc s : rpryk: nsk cytlk pryłącm prt u tdfncng sc stł prc'dny rlcj trmn 99 r Cy l jżl prtłumcymy t sfrmułn jęyk burkrtó jęyk Plkó t my s ż tlfn stn łą:ny sc 979 r Tkż d drugg psm łącny był prk p cty D tlfny dl jdng pry łch y pd mbulns pcty rjn Rgg d Clbr trch ubrjnych msknych bn<ytó kł uch ł g pdu kly mbulns pcty dtug stpnvch n<'n udł m sl bc 00 mln lró Npd stąpł rcu m l J Rcśc! Ct Prstępcy tryl gn pctv nsdnym pr sb klucm sęp n: btdn!ll dóch strżn kó D nng pdu ptą)( 0sł rjn Crt:v ułn0c d Nplu Kl<u ubr nvch n sbn k r\vv trym::lł c:n\ nvrn rbnu c ą p tró bł Eurp Amryk Płn ddlją sę d sb Amryk;;sk l untftrsytp +u ę nm l'l!o :\lllchll(n llm C&mbry ustl! t l u k pm:ny msy ml lą cl v m E:urp:v Am r'k Pńtnc systmtvcnl nąk '!P mtró ukc "ą ruchv śrdknv vn rt stępn l8 < 79 loo lt Zdnm nvrrv t stnu cy n "vblrnśc OrtOrc r n Alntvku Pr:łu ę;ę :r hnrl r= n rnnvch Atln yrn C rd s n S n Scnu s tkst Ctr dstltk " już p prsym cytnu m lśmy k r bg u " Zd łm s b sprę ypd jąc m yśl Mgdy m ó ę sm słm słm nn ych kbt Zrt tu stły spry jdk bchdąc s syst kch bu sytucj prd n ydu mn y d j m sę ż pdnu s r l u dużym stpnu d cyl d ś d c n długltng f lt tnst y K u ltury " KTT k t ór y grą c" rje>st r uj są psdnm;(: Autnrm flmu ud ł sę trf ć śr dk sych spr mrtęń rśc b mbcj Kl n JOZEFE MĄKSVMEC s rdn yry spółcuc pdu ś m rc l\latk s kldją DYREKCJA RADA ZAKLADO A POP PZPR KOLEŻAN KJ KOLEDZY RS PRA SA K<TAŻKA RUCH'" LODZKE YDANCTO PRASOE T ut n tyc nść tk m blsk spr ŻP lu d pytuj s ę dls dj rd ny Stf Mgd y K rskch mfrm n!k t órvch Ncdnnv prcs rjch nstl ć t lfny (t kłdnścą d p ół r k u ); Z csó crskch jł N chd b m t śl ę tm lklu pry ut Truk" Jk p d str prysł gutt rsturcj Snsn stk N chd t ślk l p cś ó csn d'ókt pdr yl tm lł?! Z tlf m j st nj bgtych kupcó któr tru d n będ Ld trudn jżdżl łódkch kr:tró p C hd ęc by pństy urącj pr k lk suk tkż p p n ł d syt ucj ą O t tu knf kcję Prsprł ś tn ch d Tlfnó d tg n b t rc pblż u Gr nd Htl" klkśc prybęd l pryjmn j untt ptm mnł sę lkl hnk n sę rgrycn d l y r c rumł p dpj POTĘGA dnm jj prystsnu tdy t lk dn pry k!lj klk ck C nstlcj dnklcyjn pstły ltch spółcsnych fkannę S n uk ną m lnm sttn jk nżynr lu był spółdlc pr: tkrskg t lyj n g srlu Ct rdstltk " spty p crsk r!lmch scl pkmy T t r Atnum p r d sp ktklm Pnny T u tf Putl" m scń spółdl mnł tkcg sę lklm rmśln km ytrjącym skł lbrtryjn Jk p tlyj nym kłrc krątnu sę kręgu spr nó trb był pmscn mu prcy r dny sł m p pryj ęcu sb spłn n u prystsć płn nych f unkcj Znstln nm bąkó; ny mt k gsp dyn r c sę d ttru? pytmy ktrkę m n st!ln sk pln km g ym bróbk skł pty Ctrdst l tk" jst t cs dj śc d ttru p r j rócn dl ygdy prcnśc jk kd nn Od chl gdy tlj ł d nęł k ó jdn ck C tkż sym crum lym rsły sns p pulrycj różnrdnych urą dn ykrystując strq prysnc Tk sb trśc tym t k ż m żl ść ktr b ud nu j sg nstlcję cdn ng życ Musm y ęc umc dchdć d ttru l rmślnc trsk bhp Zm m tym p cul sę grs rcć T dj m żl ść pgłę b rsttu u cy dptcj nych runkó prcy p rypdku s g żny j pr sąs!ld rm śl nk du m t kptl n c n J st skż n str m dlu Sum plnkó m m yl ż n njdn krtn gdy ychdę s c nę s łysę sp ty n ścny pcytm dźękchłnnym pr skdł m u pbn y Kr sk " pcynku Trb by c ymś ty Sąd p n p trmn u K rskg" łtj będ k ć usy Al cym? Ptm pcuł sę gr ż suk csrk psb rdć łsnym męm? ssj mskjąc n!l pętr R Nmół m m pn t sp tkn p n mjg k m pchy C którg k utntyc ng życ będą dsj nu b bdu Strsy p ry ryst ctrch prc nkó n dją j j spk ju l tk spr trykł l 6 m sęc ny G r ś pryycj sę trud nj fh sądu rusn sub M K r scy d ją pn csm skłę życ Jk sę gr stncj m sk n' j" P rs nst!lnc j rkł k ryść r tkm k rnąbrnym ktrm? Mś ln k Drugn k ryść Ctrdstltky" dtórc M rk m d ś d c fl suk csrk Pr pbn sprm yq ęp l kr n l ry ysk cm jg C pr sę tr trcq nstncję któr} trf tryb umj ęt nśc Z by n bry d mn klp só pk dł sb ł cym Chyb ż rmś l sp dn sp lk któr kdyś trfłm nk pdn spsób lk l mó sę kmtym rysnu pstc d brych 'm pchó Al cym? ( t} dlcgęc h kmtym ktrst Ctrdstltku" C pn dnm łżył s ę sukcs? t ng by tl runkch t lfncng głd u p suchy t j dk l t j żl młyby być nstln d stępch t r yltnch t r mż sfrmu _!ć d rsj yd rń Alb: Tlkmunkcyjny Urąd ŁódźPółnc m bł gn ktch; Urd Tlk munk cyj n y Łódź Półnc tk prdf') n kd b;d móg ł krśl n ych clł żądną sumę Alśc 6 Xll Zuchły ślk " Prksy rsunt s? skru:v m skj p d tym knm k!runku pmym Którgś d późnym cr m dnł jmący ż spółk utr sk Krystf Tr mu tlfn Tplt Jry Gru:r dl ps dl;ych dcnkó Ctrd st ltk" nfrmcj rżyspr m ż p stn cb sdm Tł m kcj hęd bu nj rsskj Trsy Truńsk j D 26 stycml 975 r mrł ku 57 t s lt n prc \vnk slutny dlł ructrn sp ółd l l g< Tk cchy u pn p rt nr flmg n K rsk g cn pn n jyżj r prytn u Andrj K p c yńskg? Kpcyńskmu prytn n mm nc d r uc Knsk jst d ł ug mn n byt kch ly Ljl ż pn jd k stć pu bl cn tk ch rutó ll:ś BRONSŁA RUDZCK m yry głębkg spó łc uc ż 0 skłdją: Z ARZĄD RADA SPN RADA ZAKlADO A POP PZPR llr KOLE2:A NKJ KOLEDZY r Ohk P nny Tutl P utl" pd ł A S nuk ytę SP N PltACV URA'HUM" puję 'cn Ttru Atnum Skr g n m" P pr LODZ Pgrb dbęd dnu 29 Tf r f' P s?p h n vm gr m nbm B rbryńcrh" s ty c br gd ' t5 mn rrkg r T t T l j stuc t g smg u trą t n u pry ul Scłńsk j Q6OO Mscn'' Rm ł: Z Lsuk ną knpc pn j blżs p lny? l " Tłum: EA TORSKA ł lub chcł móć Cy br s Alls tr? Mół m c prc ż m cn n chcł pd ć nc ęcj ll nułś lt jk tj mtk u m rł? T dl m n u p łn bjętn! Al bbrnść jj l mół Od d óc h lt n mm j u ż nm nc spólng Mół m c prc ż crj jk jst mój s tsunk ng kżdym r" jstm d ż jg śmr ć dl cb jst kryst Cy t ty g b łś? g ł s jj brmął tłum n pd n ct:n ({bty któr myśl ż stn dp dź p yt n któr l jj próżnść N! pd łm cskm K r c b k t ł g śmrć_ Ach sprcn ucuc mglły l k k j j cy Ngdy bym n pmyślł ż będ c żl Jy'g l tk łśn jst! J g n żłuję! pd ł byt sy bk C y Frnc już tym? M;vślę ż n Dl n:::j t cężkf cs Brd g k ch ł Bóg rcy tdć dlctg Mż d l tg ż by ł jj młdsy m brtm którg łśc ych ł Mlcł pr chlę cv jj brły "(yru m yśln T n pr d c prd chl pd ł m ż j g n ż ł uj ę Żl m g A prc2 mvślłm ż g strsn n dę! Zr ptm dł głt n : P n mn n lubs c? P rcn! Myślę ż rumm y sę jm J tkż jstm smtny puscny u p łn jk ty j uż d csu jk mj rd sę rp dł N cuł m s ę ngdy bytn0 ąny mtką Rbł d l m n c mgł l n ptrfłm s ę jj rrcg ryć rcy st śc n byłm dt m r t ny ż um rł Gdy mj mtk um rł t młm s ę stdł Myślę ż ngd y n pr b l łm tj str ty M ż ną był móć systkm Al c m ół m n dd k t były dl mn ty lk pu st sł Lud prd trdą ż jst brd ykst łc m y l mm cfn m n lcy sę rcystśc ą pry pm Allst r Od c su śmrc mtk n m m łśc n kg km bym mgl głsu Sdmśc Al t dy już d n sm sę prbjłm pr yc Zst ł m ść p n ędy by stpć um rsy t t Ucęsc ltm t try fkutt ty l mgdy m m ł"m ucuc psuj ę tc'g śrsk Z t mj st tm d lt jsku były cłkt:m ryjtmn m0m dd l by h s m pryjmn kldy ęksść nb g nęł c pr d pd Mlmdy Słysłś pn tj bt? Ocy śc! Użs mn kmpltną tkę? J stm prkny ż n jstś n ć rc tk nm ą dr jk udjs Al pt r bujs kgś kt by c pm ógł sę y d by ć tg śr sk P d cy ty m jstś dycjny? pytł uśm t:hj ą c sę Sds tu kmpltn ycrp ny rbty g lny cę ścgją ty st s sę d tym jk pn m sb urądć życ! Cy n mrt s sę sm lsm? Nsp cj ln Et p mrt mm już sbą Bdur! y prstł g ng który h sdł s t ł pdb gł mm Musmy rbć pln! Ptd c mm rbć r t rbę! Pcł ł m n mcn l sybk plck Chycłm ją ng gdy tk pr d mną st ł plc prylgnęły jj c hłdnych ud N! łł p rł ręc mj rm N pr y p usc ł m ż m ó pn M j r qc bjm ł y tr jj ud cr y żj N! p dł Prsę cę n! Tn jj g łsu k l m s pjrć j tr Gnn kł pt n któr Sll n j mlł był pn n ud n Puśc!tm ją Odstąpł klk krkó N! łł ulg ą Njpr musmy sę stn ć c m my t r rbć N mm p j ęc t y? Al ż t ty jstś tym który chc cą n życ! P c k j c hlckę C sę stł? Pst k t ś chd p schdch Rdł U Tr j słuch ł m sły mn sy bk krk Crl p dsł dr kuchnnych trył j yjrł pr s prę syst k prą dk u! łł T A llstr! Al!str? P nnm chyb lpj stąd sę ynść N n pn n cb n ścg Zs prcż ty chd mu 20 9 PROGRAM l 000 d 008 Ddykcj muycn 030 Nbpcn ą k" frgm p 040 Lksyrnn Ju loo RJksy 05 N ty! k d l krnc u 2 Mk m ld 30 Krkó muycnj n L ęn 20 krju SlL 2 2 Krku muycnj ntn 245 Rlncy kdrns 300 Muyk 35 O dru dl dr t3 30 Ktlg ydncy 3b Spt Sląsk'' 400 Muyk lnj prs trn 420 Sprt t dr 425 Rytmy młdyćh s ld 505 Lst Plsk 50 Z p!sluj fntk 535 prtk jj trcy ykcy 600 d 605 nfrmcj dl klrc 606 U pry jcół 6 Prpycj Lsty Prbjó 630 Aktulnśc kulturln 635 Mstr trąbk 700 Rkurlr 720 Prd psnk 800 Muyk ktulnlc ls25 N tylk dl krcó!830 Prl>J nn slp 900 Dnnk 9l5 S t u J PR 2000 d 2005 Nukcy rlnkm 2020 Kncrt g dą D Russs 200!d 205 Krnk ' sprt 28 Kn crf chpnsk 2200 Z krju ś t 2220 N sksfn gr Erl Bstc 2230 Ucn ngc" Mnrctl Trsy Tutls 2300 d 230 Krspndncj grncy PROGRAM _ u 80 V!d Dly 76 u Hł Muyk sp srchy 90u '><y tnc _ LOO ::"lljm 'y :µ uę ugn u_u ut y ud Gu g llvo u :35 d t' d!t)ku 2 rrmur;; mu)cn_y :tu r:uu pg'ląuy r<sj g<:yll (L 2: hncrty n lnstrurunty uę t 3vO _u lj3f v sl vs l P0snk Pry l sy : 40 ęcj pj J U Prrny s upcńy 42 Mł utry Ag lstrvmsklg Rn S Prku :st mll H;JO Md plsn< 020 Pęc mnut ychnu!6 ;;0 Opr tk l muscl 640 \Hutscl dm (L) 64 : rycną mą" (L) 700 Muyk u l:0 łp ltrck pt urml ch k tch" 7 40 Prąuy pglądy" l75u Nśc grn ru0ych 30 ch d l40 '>l my mgyn hndlu tgrncng!900 D Sstkc Sut 930 r l_u muycny: ydr glądy rflksj" mg (L) 245 Głd płyt 300 J fntk 350 Brk pk prcńst" 420 Omólnl prgrmu ltrckg 425 Tygdnk kulturlny 505 Prtrt słm mlny T Jncr 535 Dyskusj fllm U43 Aktulncl kulturln 600 d t6 05 Dł rgn Bch 530 J F Hndl : St Adur 640 Aktull'lś c d yd ppłu dn (L) 645 7: fbrycną brmą" ud (f) 700 Tn tst (L) 703 Rctl frtpny P Chęcńskg (L) 720 Spją E Dmrcyk Csł Nmn jcch Mlvrskt ' (L) 740 Mł ncyklp d muyk rryk C Ł ) 755 Gr ą rkstry tnrn (L) 825 dr cłk"!8'40 Sptkn hstrą" rn Eknm c dń" 9 5 Lkc j fę hsp 930 Rys?rd Struss: Elktr" pr <snrl 2t 3R Mu:k: M nvl!! <str) 22J:> strnę n tchnk" 30 Krn ł rytmy F PROGRAM 7 drd ng (Sccn) rrc grnc" dc Pt Zbjck drg" flm TVP () 900 T;fr (Pń) 000 Flm dl młdży (klr) () L440 Plltchnk TV (Gdńsk) 5 50 NUR (Kr kó ) 630 Dnnk (ko!r () 640 Obkty prngrm ' OJ : błstckg bllskpdlj sktg c!chnsl<g chłmskg lu blskg lmżyńsk\ g ; str! ęc kg płckg sdlckg skrnckg sulsld g łc! skg mjskg () 70 V Fstl sk Llkych dl dc Srgus Mlchlk Try pm:ńc" sk SOO Lsn Młg Ltk () 8 20 Mgl błkó" śp" Mrk Grchut (klr) () 8 40 Sptkn <k _ 2 mycyną () 9 Db r <J 930 rnnk r:: c 205 d s rt (l Ck 0 )?O 25 Kn r p ; r r c śtrsując h Flmó Gą ' lg fllm fb prd r d (kl?[l () 2 05 Rk rs r ;c' J publlr st;k mędynrtj C lr) () 35 Dl"nlk (klr) () PROGRAM l 620 Jęyk frncusk lkcj 6 lrnrs l stp 700 Dl młdych dó Audltrtum Mxm m 735 Dl m!dych dó P rd młdych 80 Zdr d" flm prd CSRS (km dl) 900 Stu Pl (LOdź) 20 Dbrnc (klr) 9 30 Dnnk (klr) 205 ld sprt (klr) 2025 N PROGRAM Ul dr" dtnnl frgmnt kncrtu rc Nrdpg FunU 30 Mł hl8trl rdcllch r dusu Ochrny Zdr Sll kstr 20 Z krju śt 22S Kngrsj rs (klr) Z krncą 300 Ptórką :nt rdn" prgrm pub: rryk 3!O N schd d l'd gd'zlny (klr) 255 NURT nu' dc p 400 Antn Slr Psychlg!A 2! 25 Ję nglsk Kntty lt!syn lł 30 pt lkcj 5 kurs pdsty O" spłu Nuclus 440 Muslc Antqu Eurp Onntls Kncrt Chru nstytutu Muyklg!l Blgrdu 500 Eksprsm pr KOLEZANCE śt 50 Prcąc m ldy Jk Hspńsk hrlm" 530 Hrbtk pny smr 550 Ots Spnn gr blusy 600 RQsytrumy psnk 6 20 Smb bssrdcn yry sp6lcu s nv 645 Ns rk Eks pc!ju śmllrcl prsm pr śt 705 Muyc pct UKF t'l40 Vdmcum nr OJCA 44 t Muykbrnl 830 Pltyk dl systkch 845 Pctók slddjl\: dźęk Pryż 900 EgpcJ DYREKCJA r KOLEZANKJ nn Slnuh" dc p 930 Eks KOLEDZY llllędzyl{esor prsm pr śt 935 H Brl TOEGO TNSTYTUTU TECH Btryc Bndykt' 950 Pn NK RADACYJNEJ t'olj B" dc p 2000 Z tyt TECHNK LODZ&EJ u Ochmnó 2050 Ttryk Z!n 0<0" Usbn kbc śc" słuch 2 20 Tlspmnl PDZĘKO ANE nl 230 Frnk Zpp r Jsc systkm który ucstncyl 2200 Fkty d 2208 Gd sl<l urcystśc pgrj r mu cró Krysty Prńk \Vlęll ud?;ł drdunu 225 Try kdrns ju mjsc c:mg spynku Sj ulubn rs rcytuj j clch Zętrsk ś P PROGRAM V PR : gtębkj tchłn łm słuch Kncrt 230 Dnnk 245 ld sprt 250 K Pndrck Fngrmm flty 2200 Mgyn studnck 2300 Jsqun cs Prs Ms 0 L'Hmm rm ld JADDZE DUDKECZ + MCHAUNV 600 Blg XX ku" 65 Dl ucycl R skl" 630 nstrumntlny Lsk Bgdnc 645 Aktulnśc dnt yd prnn (ł) 702 Gr spól Alksndr Mllsskf!g 0 Ttr 'l'l" rp CL) 720 Kncrt spłó nstrumntlnklnych (L) 740 luych rytmch Kd 800 Trnsmsj pr UOO O pj Skmndr" rqntt lt"c kl 30 Ar pr 55 Chl muyk! 200 ld 205 Trmr NATKAŃSKEJ Zspół dnu U styc 976 r mrl g pn;tysy 89 l juk<>ch6s :2<> Mtk Bbc S"'3 $ t vt JOZAK &ZC?gólnśc: ks prbucr prl Atltnmu Stjud kls prfsr dr '\p<j nul Dmńskmu gr md sljnó r ktmgr Jóf Dąbrskmu; skłdją tą drgą srdcn Bóg pć" PASERBOE POZOSTALA RODZNA dnlu U sty<!"nl 976 r r rt s ukch Z()ll lmus Tśc Bbu $ t P nu RYBARCZYK Nbtńs! żłbn dtn:dl sę d 29 sty'ull br (cmvrtk) gd lł 30 kścl ntb ęc NMP pry pl K<śclJnynt 9grb ś ggd 530 cmntru ś lncntg Dlch >ym pdmj pgrąż n głębkm tlu l\ąż 'l>zjec NUK PO ZOSTALA RODZJNA dnn 25 styc 9 r mrł pr:y'szy t S t P ZOFA ALCZAK HELENA RES El P s mu PRUCHNCKA Ms tł<>b dbęd gd 330 Pl> dpt'<ldrn cmntr cym MĄZ ttutąpl mljscy CORVJ żtęc NUCZK Dl Z' stynl 976 r mrł Jku lt 73 tl36 ukch Mtlt Bbc S t MGt tnz sę kścl ś Jó! Rud PblnkJ dnu 28 styc br P LEOKADA HASSA JERZY SEK Pgrub lfbędl sę clnju!8 styozlll br god 530 b plcy cm ntr pd nm ś Frnck'llk Cb&jh cvm dmją pgrn gtębldm tlu ZONA Dmcr l'"ozostala RODZNA mu CYBULSKA P<>grb dbęd sę d 9 styc br gd 5 'Z kplcy mnt&r ktllkg Pry Ul grj 0 cym dmją pgrtn smutku CORKJ NUCZKA D ZENNK PO PULARNY d nnk Rbt nll Spóld ł l nl yd nlj Pr s KshżkRuch'' ydc: Lódkl ydnct P rs RS P rskslążk Ruh" RduJ Klgum Rdkcj kd 9D 03 Lód ź Ptrks k 96 Ad rs ctv: OP"' Łód ź s kr ytk nr 89 Tlfn y : cnt rl 9300 tąc:y systkm d ł m Rdkt r c lny Zc rd ktr cln Skrtr dp d l ny l skrtr? Z04 75 D ły: mllsk l sprty knmcny j ódk d l lstó lntrncl t lrkpls nl mó Rdkcl nc n ych rdkcj9 n rc) kullurln) R2 l 60 P nr m " d ł splny ftrprtry Dł Ot!łOsń 350 (Z trść głsń rdkcj m dpldl C prn u mr ty: r 0 cnl 234 ł p ółr c n 7 d k rtln 5850 ł Pr numrtę pryjmuj ą Oddlty RS Pr sksąż k Ru ch" r urdy pct ręcyc l tr nnn : l krtl ł ółrc r cłv r lt: t k żd g m sąc p pr d j ącg krs prn umr ty Zkłdy pr cy lnstytur rg nc j skł d j ą mó prnumr t : mjscym OddtAl RS mj scścch k tó ryc n m t l! n d lłu uręd ch pctych bądt u ręcycl Ntmtst prn umrtry ndyduln yłcnl urędch pct:< b ąn u d ręcy cl Egmplr rc h ln Dnnk " są byc sklp Ruchu" Lódt Ptrksk 95 Nr lndksu DZBNNK POPULARNY n r 22 (830) Skłd druk': Prs Zkłdy Grfcn EtS PrsKs!ątk Ruch'' lódł ul Arml Cr'mJ 8 Pt>lr drull: mł O

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

MGR MAGDALENA WIATR WADAS

MGR MAGDALENA WIATR WADAS S SZ ZO OR RT TY Y S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: pn B e l fe r Ag n e sk te ż tj c e, S e h r ch...4 r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: B e l fe r kl e j n y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rada P ra co w n icza. uchwaliła. A b y dok ład n ie oddać treść uch w ał sam orządu

Rada P ra co w n icza. uchwaliła. A b y dok ład n ie oddać treść uch w ał sam orządu umr.# U h ły Rdy Mjskj Rdy Prj słr. 1 Z smń kmbttó słr. 4 Flt kryżók słr. 7 Srł słr. 8 - RAD A M IEJSA t s PRA MIEJSICH Rk XXXVI Rd M jsk d jm u j uh ły. któr stą m js k r. O któryh h b ę d my frm l syh

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu UCHWALA r Zrrqdu Pwiu w dm grudni prwie miny bud2eu i burclzeu Pwiu pdwie *. 2 u" 2 prk. 4 uwy dni 5 cerwc D. U. 21 y., p. 595) r f. 212 u. 1 w w finnch publicnych (ek.jednliy D.J. 21r., p. g ). 1421 wku

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

Plan wydawniczy P OW POW. www.powderandbulk.com.pl 06-0. s. 15 . 38. s. 19 VII. i po . 45. s 52 (40) TEC. l A SZY E E E E. s. 20. Tel.

Plan wydawniczy P OW POW. www.powderandbulk.com.pl 06-0. s. 15 . 38. s. 19 VII. i po . 45. s 52 (40) TEC. l A SZY E E E E. s. 20. Tel. l dc Ł dr d Ł lk.c. l /0 T 5 (9 Ł dr d lk.c.. l / 05 899 8 K: DT l D Kr r 4.. kr (40 l c c l k d x d d 5 kr 8 d. 4 r d + k k (8 H c Dkł r. śc r ó ł. d D Ł ą d dść ęk d r d kł łlś 4d/0 rc ż c r rc ść r

Bardziej szczegółowo

Ł6di, sobota 19 1 niedziela 20 lutego 1977 r. nr 40 (8625) Bok :xxxm. DZIENl\TIK. z u

Ł6di, sobota 19 1 niedziela 20 lutego 1977 r. nr 40 (8625) Bok :xxxm. DZIENl\TIK. z u Wyd A Rdy Nclnj 8 bm dbył slę Wrs plnrn psdn Rdy Ncrlnj Ząku Hrcrst Pllkg n którym món spl"9y ąn prygtnm d kń dbyć sę mjącg cu mrc br V Zjdu ZHP W brdch ucstncyl t'złnko kmsj jdj r kmn dnc chrąg ZHP cłg

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ogłoszeniowy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO. nr 1/(1)/2011. Kup polisę. str. 7

Kwartalnik Ogłoszeniowy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO. nr 1/(1)/2011. Kup polisę. str. 7 Kwrtlnik Ogłsniwy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO nr 1/(1)/2011, Kup plisę tr. 2 s b r g ny p będi łd t ni k b r g r. 4 ni n t s c! i p ł b U t pk ź d ó w P. fnbri siłk y n ż i n b str. 7 Od mrc y c i s

Bardziej szczegółowo

r.61h, llodledzialell: 1 1975 roku wrze nła DZIEKNIK Dni Polskie" w -Baipburgu

r.61h, llodledzialell: 1 1975 roku wrze nła DZIEKNIK Dni Polskie w -Baipburgu V t 5fr(}H Plsk dlgc prtvnrd yd Al r nł 975 rku Rk UX C r6h llodldlll: Nr 90 (888) łty DZEKNK r N prsn KC Prtd Prtmu rąd Dmkrtycnj RpubUk tmu prybvl 30 bm d Hn plsk dlgcj prtyjnrąd bchdy 30lc DR skld

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA Sporządziła RM Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Mirek SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA 1. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Pdsty Knstrukcji Msyn Wykłd 9 Prekłdnie ębte cęść Krekcje Dr inŝ. Jcek Crnigski Obróbk kół ębtych Metd biedni Pdcięcie ębó Pdcięcie stpy ęb Wstępuje gdy jest duŝ kąt dległść ębó, cyli pry ncinniu młej

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

a.\ * j.j :r*"j'** *'J : - : j'..s )",J r.]t--j"{ a '*:']{}'! *! c, r*!.l/! / 9 r.e\j 'r, 'w w.!r_. a j""...r. /-..j*){.: 'r {-' fr'-1 :.s {j*...j "'''**'s ^.'''*!' 1" ;"-u.-{)'*: ]j'l-. L,\ r,^?- {-5

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

to jest biegun... to jest biegun... Twoje Imiê i Nazwisko:

to jest biegun... to jest biegun... Twoje Imiê i Nazwisko: N kñcch œwt! Krt prcy - Klsy I - III Tt w¹y Kp¹ EAZA - Dw Bgy - c³y œwt rlw¹ w ltch 2013-2015 Krty prcy w frc pf jj¹ s¹ str.wrc.pl w k³c Ekcj > Ofrt kcyj Twj Iê Nwsk:... 1. Ns plt, Z, ps w bgy - pó³cy

Bardziej szczegółowo

Cena ezwartek 25 listopmla 1916 roku Rok XXXII. ł.6dł, nr 269 (8557) DZIENNIK. dla. czołowych PZPR E. Gierkiem

Cena ezwartek 25 listopmla 1916 roku Rok XXXII. ł.6dł, nr 269 (8557) DZIENNIK. dla. czołowych PZPR E. Gierkiem fjr yd l, ł6dł, C rtk 2 lstpml 96 rku Rk XXX r 269 (87) 6 ystąp Dlsy rój spółprcy DZNNK Ptk brmj ph Urąd gstrmc dl Ctrum Zdr Dck ł bm PTHZ vrmx" srt ktrkt lmprty clldtlmtck łtrmll Kuprsbll" stę Plsk dl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S).

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S). WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/9 0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią. Obwódki i linie mają szerokość 5 mm.

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

GŁOS SŁUPSKI. Emerytom trochę więcej

GŁOS SŁUPSKI. Emerytom trochę więcej Ł Ł ŚD ( % V) 5 (494) XV 54 D ŚD 9 D?! < f 4 5 5 f f D Ż 5 J! f ć???!!? ń 5 ć? D ] f < ć J 5 5 ź 55 5 5 9 ń ń 4 f 4 5 5 (LL) 55 44 Ś ń 44 f " f D J L 4 J B B J 5 ć B D f ć ć ć J ń 5 ć J J f " ć () F ^JĄ^

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM Z 2012 R. Schroniska, noclegownie

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM Z 2012 R. Schroniska, noclegownie WYKAZ LACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSARCIA OSOBOM OTRZEBUJĄCYM Z 2012 R. Schn, nclgn Lp. Mjcść łn n Ad/l. dm pdący Fmy pmcy 1. Dębc Dbc 2. Dynó R Zm 3. Gyc Tnb Dm dl Bd mnych Mężcy n Mjc dl bd mnych py Dmu gdn

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Złąn nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) wnn dn publneg... (uł dn publneg) w rese d... d... reślneg w umwe nr... wrej w dnu pmęd... (nw Zleendw)... (nw Zleenbr/(-ów), sedb, nr Krjweg Rejesru

Bardziej szczegółowo

tb=='-l.::-r o ~ ~ a rt e k 5 s.ie r n l:. 1111 DZIENNIK olbrzym ---~=~G~][Z3!1111~1!

tb=='-l.::-r o ~ ~ a rt e k 5 s.ie r n l:. 1111 DZIENNIK olbrzym ---~=~G~][Z3!1111~1! &fof/ tótrn tbr Pr 9md knc NFDZ DZNNK 9 md 39 mn brn już dęk frnśc cg spcń st knc Nrg Fundusu Ochrnv Zdr POPURY bórc tj jksy ud mją prcncy uspcnnych kdó prcv któr cgu pd 3 t d ż fundusu grmd 4 md 49 mn

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO ZESZYTY AUKOWE AKADEII AYAKI WOJEEJ OK XV 58 4 Ja Ids a Zlla IDETYFIKACJA ÓWAŃ DYAIKI SIIKA PĄ DU STAŁ EGO STESZCZEIE W ayl dsa żlśc assaa baych fcj sljaych słżących dyfacj óań sla lycg. D s bgó assa ba

Bardziej szczegółowo

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr.

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr. PONIEDZIAŁEK : - :0 : - :0 : - :0 :0 - :0 : - :00 : - : :0 - :0 :0 - : :0 - : :0 - : :00 - : : - : Ab EGJ Bb EGJ Lb OLJ T OLJ Młgorzt sl Abi EGJ Bbi EGJ sl Lb OLJ s l Ab EGJ sl T OLJ Szczepnik nr J. polski

Bardziej szczegółowo

Przeciw rewizjonistycznej działalności przesiedleńców niemieckich

Przeciw rewizjonistycznej działalności przesiedleńców niemieckich S. Peron Ne dykćś, lec jemne koryśc P onżsy r ty k u ł p u b lc y sty r deckego d o sko n le c h r kte ryuje sdy p r k ty k ę rdec kej p o lty k gospodrcej, dążą cej p o d try m y n y m n y hndlo ej e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

K Dzieci Szkolne 1994_1995_1996

K Dzieci Szkolne 1994_1995_1996 K Dzieci Szkolne 1994_1995_1996 PH0729 HELTA PAULINA GORCE FAŁSZ 323 1 2,53 DH0903 HUKIEWICZ DOROTA SzkołaPodstawowa nr 19 FAŁSZ 114 2 3,03 AS730 STELMACH ANNA FAŁSZ 119 3 3,05 MS0418 STYRCZULA MARTA FAŁSZ

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11 ***Dane Pierwiastków Chemicznych*** - Układ Okresowy Pierwiastków 2.5.1.FREE Pierwiastek: H - Wodór Liczba atomowa: 1 Masa atomowa: 1.00794 Elektroujemność: 2.1 Gęstość: [g/cm sześcienny]: 0.0899 Temperatura

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Errata do I i II wydania skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1

Errata do I i II wydania skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 Errt do I i II dni skrptu Konstrukcj stlo. Prkłd oblicń dług PN-EN 99- Rodił. W osttnim kpici pkt. dodno nstępującą inormcję: Uględniono min nikjąc prodni pr PKN crcu 009 r. poprk opublikonch normch, śld

Bardziej szczegółowo