2 Echa znad Sanu i Wisłoka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Echa znad Sanu i Wisłoka"

Transkrypt

1

2 Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia. Spełnienia wszystkich marzeń życzą: Stanisław Konieczny Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza ZAPRASZAMY NA NOWOROCZNY KONCERT JUBILEUSZOWY Szanowni Państwo, w sierpniu 2014 r. przypadnie jubileusz 30- lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryńczy. To znakomita okazja do podsumowania całokształtu dorobku artystycznego muzyków, którzy związani byli z orkiestrą, uświetniali swoją grą uroczystości gminne, kościelne, patriotyczne, a także reprezentowali gminę na przeglądach i festiwalach. Orkiestra z Tryńczy znana jest słuchaczom na terenie Podkarpacia i poza nim. Wielokrotnie młodzi muzycy udowadniali, że jako amatorzy mają wiele do zaoferowania muzyki. Obchody jubileuszu zostały zaplanowane w cyklu trzech imprez: 19 stycznia 2014 r. Koncert Noworoczny - Hala Widowiskowo - Sportowa w Tryńczy - godz , 3 maja 2014 r. Koncert z Okazji Święta Strażakaplac obok budynku Urzędu Gminy 10 sierpnia 2014 r. Koncert Galowy- plac obok budynku Urzędu Gminy. Serdecznie zapraszamy na koncerty wszystkich mieszkańców gminy oraz fanów orkiestry. Henryk Chruściel Dyrektor TCK Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

3 Szanowni Państwo! Mija 2013 rok. Przed nami, Święta Bożego Narodzenia, jedne z najpiękniejszych. Świątecznej krzątaninie towarzyszy nie tylko troska o dom, rodzinę i najbliższych, ale również refleksja nad minionym czasem. Dla urzędu to także czas wytężonej pracy, tj. bilansu finansów, przygotowania budżetu na 2014 r. oraz podsumowania dokonań. Wiele zamierzeń w mijającym roku udało się nam zrealizować, jak choćby dokończyć budowę nowego odcinka kanalizacji w Gniewczynie Trynieckiej i Łańcuckiej- Zawisłocze. W efekcie wszystkie miejscowości mają sieć wodno - kanalizacyjną. Cieszy fakt, że gospodarka wodno - ściekowa została zgodnie z zamierzeniami uregulowana. Nasze plany związane z gminą proekologiczną z każdym rokiem finalizują się. We wszystkich obiektach komunalnych mamy już ogrzewanie gazowe, a w chwili obecnej trwa termomodernizacja tych budynków. W rezultacie chcemy uzyskać znaczną oszczędność energetyczną. Jednocześnie wszystkie budynki zyskają też na wyglądzie i funkcjonalności. Wyremontowano również szatnie na stadionie w Gorzycach, Tryńczy i Jagielle. Z myślą o sportowcach amatorach oddaliśmy również do użytku trzy nowe boiska wielofunkcyjne w Wólce Ogryzkowej, Wólce Małkowej i Głogowcu. Z pewnością mieszkańcy tych miejscowości mogą rodzinnie i zdrowo spędzać czas wolny. Kontynuowaliśmy remonty dróg gminnych. Dzięki środkom własnym i tym pochodzącym z zewnątrz udało się oddać do użytku 15 km ciągów komunikacyjnych z nową nawierzchnią. Zależy nam bardzo na tym, by zapewnić bezpieczeństwo i poprawić jakość życia mieszkańców, stąd sukcesywnie zwiększamy ilość chodników przy ruchliwych drogach powiatowych, np. w Gniewczynie Łańcuckiej- Zakręciu, Jagielle, Gorzycach. Zadania te wykonane były ze środków pochodzących z budżetu gminy, które Powiatowi Przeworskiemu przekazała w ramach pomocy finansowej Rada Gminy Tryńcza. Powstały też nowe oświetlenia. Wiele dzieje się w naszej gminie w kulturze, czego dowodem są udane letnie imprezy. W ostatnim czasie pod egidą Gminnej Biblioteki Publicznej mocno ożywiała się działalność czytelnicza, zorganizowane zostały również Andrzejki. Obchodziliśmy jubileusz XX-lecia Kapeli Ludowej z Gniewczyny. Również Koła Gospodyń świętują swoje jubileusze, czego przykładem może być jubileusz X-lecia jagiellańskiego KGW. W październiku zakończyliśmy projekt realizowany za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego pod nazwą Tradycje i smaki Pogranicza, który dotyczył polsko- słowackiej wymiany kulturalnej. Szanowni Państwo, realizacja wielu przedsięwzięć była możliwa za sprawą pozyskanych środków zewnętrznych, za co dziękuję pracownikom Urzędu Gminy. Podziękowania składam również Radzie Gminy za troskę o dobro gminy i jej mieszkańców. Za pomoc i zaangażowanie dziękuję sołtysom, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesom LKS-ów, Kołom Gospodyń Wiejskich. Zdaję sobie sprawę, że dzięki wsparciu wszystkich, tak wiele udało się zrobić. To dzięki Państwu, Gmina Tryńcza ponownie uzyskała status Gminy Fair Play, a mnie przypadł zaszczyt odebrania tytułu Samorządowego Menedżera Roku Tytuł zobowiązuje mnie do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej gminnej społeczności. W najbliższych planach inwestycyjnych mamy w dalszym ciągu termomodernizację budynków komunalnych, realizację projektu poprawy sytemu bazy szkolnej, budowę nowych odcinków oświetlenia i kolejnych odcinków dróg. Pragniemy szerzyć kulturę prozdrowotną, zachęcając mieszkańców do aktywności sportowej i uczestnictwa w lidze halowej. Chcemy wspierać także przedsiębiorców. Przyszły rok, to rok obchodów XXXlecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryńczy, na koncerty serdecznie zapraszam. Zamierzamy utworzyć też szkołę muzyczną I stopnia dla uzdolnionej muzycznie młodzieży. O naszych planach wyczytacie Państwo w tym numerze biuletynu. Zachęcam więc do lektury. Życzę Wszystkim pięknych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2014 Roku. Ryszard Jędruch Echa znad Sanu i Wisłoka 3

4 GMINA FAIR PLAY 2013 odobnie jak w ubiegłym roku, również w tym, wójt P Ryszard Jędruch wyróżniony został przez kapitułę konkursu Gmina Fair Play. Przyznała mu ona tytuł Samorządowego Menedżera Roku Tytuł ten otrzymują przedstawiciele władz samorządowych za całokształt działalności na rzecz gminy. 6 grudnia br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wójt Ryszard Jędruch odebrał przyznane mu wyróżnienie oraz nagrodę główną w postaci certyfikatu i statuetki Gmina Fair Play Inauguracyjna gala XII edycji konkursu, skupia przedstawicieli wyróżnionych jednostek samorządu terytorialnego, którzy korzystając z okazji mogą wymienić się doświadczeniami. Udział w gali daje możliwość promocji gminy w skali krajowej, a także możliwość zaprezentowania swojego regionu szerszemu gronu inwestorów. Dominika Kozak PROJEKT PSEAP JUŻ REALIZOWANY Praca na nowym laptopie Marszałek Województwa Podkarpackiego podpisał umowę na wykonanie systemu informatycznego PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej." Wykonawcą została firma Atos IT Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową, do zadań wykonawcy będzie należało między innymi: zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz Systemu e-usług Internetowych (SeUl), wdrożenie e-usług publicznych i na platformie epuap, dostawa sprzętu sieciowego, zestawienie łączności w sieci rozległej w oparciu o udostępnione łącza, dostawa i uruchomienie serwerów, komputerów osobistych i laptopów wraz z pakietami biurowymi, dostawa infomatów, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów do składania podpisu cyfrowego, konfiguracja wszystkich elementów systemu PSeAP (m.in. utworzenie użytkowników, nadanie uprawnień, konfiguracja hierarchii zasobów, domeny). Ponadto, do zadań Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego i szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu oraz promocja projektu. Ryszard Matyja 4 Echa znad Sanu i Wisłoka

5 Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ada Gminy Tryńcza od początku roku do chwili R obecnej odbyła 10 roboczych sesji, na których uchwaliła plany pracy komisji i rady gminy na 2013 r., zapoznała się z wynikami nauczania w szkołach za pierwsze półrocze roku szkolnego 2012/13 oraz zaakceptowała plany pracy Trynieckiego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy na 2013 r. Wysłuchała też informacji o stanie dróg, działalności remontowej i inwestycyjnej gminy. Ponadto dokonała oceny realizacji programu prac społecznie użytecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podjęła łącznie 91 uchwał w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Dotyczyły one bieżącego zabezpieczenia potrzeb finansowych gminy na realizację planowanych zadań gospodarczych, dalszą budowę chodników, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gniewczynie Łańcuckiej i Gniewczynie Trynieckiej Zawisłoczu, wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, wydzielenia funduszu sołeckiego na 2014 r., przystąpienia sołectwa Ubieszyn i Gniewczyna Łańcucka do Wojewódzkiego Programu Odnowa Wsi, sprzedaży mienia gminnego i kupna działek, zatwierdzenia planów odnowy wsi, wynajmu lokali i dzierżawy mienia gminnego. Rada Gminy na sesji w dniu 19 marca 2013 r. zajęła stanowisko w sprawie pomocy rzeczowej udzielanej organizacjom społecznym funkcjonującym w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej w roku 2013, w ramach offsetu świadczonego przez firmę Polimex- Mostostal S.A za dzierżawione grunty w Gniewczynie Łańcuckiej. Ustaliła, iż pomoc ta powinna zostać przekazana na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gniewczynie Łańcuckiej, z przeznaczeniem na kontynuowanie budowy kaplicy cmentarnej. Rada Gminy postanowiła przedłużyć dzierżawę na kolejny okres. Bardzo dużo uwagi poświęcono także wdrażaniu tzw. ustawy śmieciowej i ustaleniu wysokości opłat za śmieci. Sprawa ta jest istotnym problemem, dlatego też w najbliższym czasie będzie dogłębnie analizowana, włącznie z wysokością opłat. Rada Gminy, wspólnie z Komisjami, przeanalizowała i uchwaliła wysokość podatków na przyszły rok oraz opłat za wodę i ścieki. Należy zaznaczyć, że utrzymano na poziomie bieżącego roku podatki i opłaty na 2014 r. Tylko nieznacznie (o 15 gr.) wzrośnie cena za ścieki w 2014 r. W jednej z sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Senator RP Andrzej Matusiewicz i dyrektor biura senatorskiego, nowy komendant Komisariatu Policji w Sieniawie Robert Piątek oraz kierownik Posterunku Policji w Tryńczy Grzegorz Lis. Bardzo intensywnie pracowały stałe komisje rady gminy. Łącznie odbyły 29 posiedzeń, na których, analizowały i opiniowały projekty uchwał przedkładane przez wójta do zatwierdzenia przez Radę. Komisja Rewizyjna przeprowadziła trzy kontrole, które dotyczyły wydatków poniesionych na ogrzewanie wiejskich domów kultury i remiz strażackich na przestrzeni , ogłaszania przetargów i zamówień publicznych oraz sposobu rozliczania inwestycji i wydawania środków na dokształcanie zawodowe pracowników, a także sposobu zarządzania środkami trwałymi w gminie. Edward Wiecheć Echa znad Sanu i Wisłoka 5

6 Budżet jednostki samorządu terytorialnego będzie uchwalony w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i który stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Z jego wykonanie spocznie na wójcie, jako organie PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET a zadań z roku na rok przybywa. Media podają, że nie będzie tzw. Janosikowego, czyli gminy o mniejszych dochodach pozbawione będą jeszcze wpływów z tytułu subwencji wyrównawczych. Szacuje się, że dla naszej gminy może to to być mniejszy wpływ około 500 tys. zł. Budżet na 2014r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 31,5mln, a wydatków 33,2 mln. Deficyt 1,7 mln. sfinansowany będzie kredytem. Wydatki w 45% dotyczą wydatków majątkowych. Będą to głównie modernizacje dróg i budynków komunalnych. W dalszym ciągu realizowane będą inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Relacja dochodów bieżących (23,7mln) do wydatków bieżących (18,1mln),jak również 18% wskaźnik zadłużenia (przy dopuszczalnym 60%), świadczą o tym, że pieniądze są dobrze wykorzystywane. wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Źródłem dochodu budżetu gminy są dochody podatkowe, czyli głównie wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Ważnym źródłem dochodów gminy są tzw. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Obok wpływów z podatków, dochodami własnymi budżetu gminy są także opłaty: skarbowa i eksploatacyjna. Wśród dochodów o charakterze majątkowo-kapitałowym należy wyróżnić przede wszystkim wpływy z majątku gminy (z jego sprzedaży, najmu, dzierżawy). Do dochodów gminy należą także: subwencja ogólna oraz dotacje celowe. Subwencja ogólna dla gmin podzielona jest na części: wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową. Przeznaczone są one na finansowanie zadań własnych, natomiast dotacje służą finansowaniu zarówno zadań własnych, jak i zadań zleconych. Zakres i charakter dochodów budżetu gminy warunkuje możliwość realizacji jej zadań. Niepokojący jest fakt, że w przypadku naszej gminy subwencja na rok przyszły jest o 1,4 mln mniejsza od tegorocznej, 6 Echa znad Sanu i Wisłoka Dział Nazwa Kwota wydatków w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność, w tym na drogi i chodniki powiatowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona % udział w stosunku do wydatków ogółem ,8% , , , , Oświata ,5 851 Ochrona zdrowia ,3 852 Pomoc społeczna ,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport , , ,6 Tabela ilustruje najważniejsze wydatki wg. poszczególnych działów Teresa Wielgos

7 STAWKI PODATKÓW W 2014 ROKU Rada Gminy w Tryńczy na sesji w dniu r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2014 r. Obniżono cenę za 1 q żyta z 69,28zł na 55,00 zł. Podatnicy będą płacić podatki na poziomie dotychczasowym. Cena żyta w latach Rok Cena żyta wg. GUS za 1q Cena żyta za 1 q uchwalona przez Radę Gminy w Tryńczy % obniżki ,86zł 55,00zł 28% ,28zł 55,00zł 21% Pozostałe stawki podatków Rada Gminy utrzymała na poziomie roku bieżącego, mimo, iż stawki ministerialne wzrosły o 1% w stosunku do roku bieżącego. W efekcie będzie to skutkować zmniejszonym wpływem do budżetu w przyszłym roku. Tabela przedstawia kwoty wynikające ze zmniejszenia stawek podatków. Rodzaj podatku Kwota w zł Rolny ,00 Od nieruchomości ,00 Od środków transportowych ,00 RAZEM ,00 Z analizy wynika, iż w związku z powyższym do budżetu gminy wpłynie tys. zł mniej. Warto zaznaczyć, że w naszej gminie nie płacimy również podatków od budynków mieszkalnych i od posiadania psa. Z tytułu tych zwolnień dochody mniejsze są o zł. Łącznie do przyszłorocznego budżetu z tytułu ulg i obniżenia górnych stawek podatków nie wpłynie zł. Wszystko to jednak po to, by nie obciążać zbytnio budżetów domowych. W związku z tym obniżeniu ulegnie również subwencja otrzymana z budżetu państwa. Teresa Wielgos Minął kolejny rok, bogaty w inwestycje poprawiające stan gminnej infrastruktury drogowej. Środki na remonty tych dróg pochodziły z budżetu gminy, jak również ze środków unijnych. W 2013 roku realizowaliśmy zadania takie jak: Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza etap I i II, remont dróg w ramach Funduszu Sołeckiego, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, remont drogi w ramach usuwania skutków powodzi remont dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łącznie daje to ponad 15 km wyremontowanych dróg gminnych. Zakres rzeczowy robót dla poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: Głogowiec STAWIAMY NA DROGI Wyremontowana droga gminna w Głogowcu Na długości 500 mb zmodernizowano drogę Głogowiec Kraszaki, w ramach usuwania skutków powodzi, 550 mb dróg gminnych zostało powierzchniowo utrwalone przy użyciu emulsji i grysów. Gniewczyna Łańcucka 500 mb dróg utwardzono tłuczniem kamiennym, na długości ponad 1,7 km położono nawierzchnię z masy asfaltowej, 247 mb utrwalono przy użyciu emulsji i grysów. ROZMOWY Z WŁADZAMI FABRYKI 4 listopada br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Juraja Maca i dyrektora Edwarda Pawłuckiego z firmy Wagony - Fabryka w Gniewczynie z członkami Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy. Wzięli w nim udział także Ryszard Jędruch,wójt gminy, Zofia Nowak, z-ca wójta i Teresa Wielgos, skarbnik gminy. Władze fabryki przedstawiły wizję rozbudowy zakładu, planowany nowy zakres produkcji, a ponadto zaproponowali gminie zbycie części gruntu należącego do zakładu. Prezes zwrócił się też z prośbą o rozważenie przez gminę możliwości zmniejszenia wysokości podatków płaconych przez fabrykę. Wójt gminy pozytywnie odniósł się do zaproponowanego przejęcia części gruntu, na którym planuje się utworzenie Parku Przemysłowego. Zaproponowano kolejne robocze spotkanie. Edward Wiecheć Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej przy drodze wojewódzkiej Echa znad Sanu i Wisłoka 7

8 Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej (przy drodze wojewódzkiej) Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej (ul. Pod Sośniną) Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej (przy drodze wojewódzkiej) Gniewczyna Tryniecka Łączna długość wyremontowanych dróg wyniosła 435 mb. Nawierzchnię utrwalono przy użyciu emulsji i grysów, a 385 mb utwardzono masą asfaltową. Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej - Piaski Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Trynieckiej (łączy ona drogę wojewódzką z ul. Wspólną) 8 Echa znad Sanu i Wisłoka

9 Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Trynieckiej (przy ul. Wspólnej) Gorzyce Na długości 995 utwardzono tłuczniem drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz 855 mb utwardzono przy użyciu emulsji i grysów. Radny Tadeusz Korpeta z zadowoleniem pokazuje nową nawierzchnię drogi gminnej w Jagielle Wyremontowana droga gminna w Gorzycach Utwardzona droga gminna w tej samej miejscowości Droga gminna w Gorzycach z nową nawierzchnią Jagiełła 700 mb dróg utwardzono tłuczniem kamiennym, na ponad 2,5 km dróg ułożono nawierzchnię z masy asfaltowej, 645 mb utwardzono przy użyciu emulsji i grysów. Wyremontowana droga gminna w Jagielle (łącząca się z drogą powiatową) Echa znad Sanu i Wisłoka 9

10 Wyremontowana droga gminna w Wólce Ogryzkowej ul. Leśna Wyremontowana droga gminna w Jagielle - Niechciałki Wólka Ogryzkowa 600 mb dróg utrwalono przy użyciu emulsji i grysów, na 220 mb ułożono nawierzchnię z masy asfaltowej, a 265 mb utwardzono tłuczniem kamiennym. Tryńcza Drogi na długości 773 mb pokryto nawierzchnią z masy asfaltowej, 430 mb drogi dojazdowej do gruntów rolnych utwardzono tłuczniem kamiennym Ubieszyn Wólka Ogryzkowa boczna ul. Leśnej Utwardzona droga dojazdowa do gruntów rolnych w Ubieszynie Wólka Małkowa Drogę na dł. 205 mb utwardzono przy użyciu emulsji i grysów. Wyremontowana droga gminna w Wólce Małkowej 10 Echa znad Sanu i Wisłoka Dominika Kozak PROJEKT FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DROGI Na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie został opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Biłgoraj Sieniawa Przeworsk Kańczuga Dynów Grabownica Starzeńska. W chwili obecnej zakończyły się konsultacje społeczne poprzez udostępnienie mieszkańcom rozwiązań sytuacyjnych dla odcinka drogi wojewódzkiej od mostu na Sanie w Ubieszynie do Gorliczyny, gm. Przeworsk. Wszystkie zebrane uwagi i wnioski zostaną przesłane do biura PZDW. Program funkcjonalno użytkowy będzie zawierał charakterystykę inwestycji, zakres robót, długość odcinka dróg do przebudowy, ilość przejść dla pieszych, przebudowę i budowę chodników dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowę i budowę zatok autobusowych oraz zjazdy publiczne. Obecnie wiemy, że projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka zlokalizowanego na naszym terenie, która znajdować się będzie po lewej stronie, a chodnik po prawej. Zaprojektowano wzdłuż całego odcinka 12 zatok autobusowych oraz 1 zatokę postojową. Modernizacja tej drogi jest konieczna ze względu na bardzo zły jej obecny stan. Dominika Kozak

11 BĘDZIE NOWE OŚWIETLENIE NOWA NAWIERZCHNIA NA DRODZE KRAJOWEJ Dzięki dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze krajowej Nr 77 przebiegającej przez Gorzyce ułożona została nowa nawierzchnia, która znacznie poprawiła wcześniejszy stan jezdni. Po wyrównaniu starej nawierzchni za pomocą frezowania, wykonawca na zlecenie GDDKiA ułożył masę asfaltową. Wzdłuż tej drogi powstanie nowe oświetlenie Po ogłoszeniu przetargu na budowę oświetleń Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach i Jagielle, swoje oferty złożyło aż 16 wykonawców. Po weryfikacji formalnej i rachunkowej wybierzemy firmę, która w ramach tej inwestycji realizować będzie budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w Gorzycach - wzdłuż drogi powiatowej relacji Gorzyce Gniewczyna Łańcucka (od stacji paliw w kierunku Jagiełły), gdzie zamontuje 29 nowych punktów oświetleniowych. Kolejnym etapem zadania będzie budowa oświetlenia boiska sportowego w Jagielle, która składać się będzie z 3 słupów z podwójnymi lampami. Powstanie również linia kablowa oświetlenia ulicznego w Gniewczynie Łańcuckiej wzdłuż drogi powiatowej do Fabryki Wagonów, którą oświetli 29 nowych lamp. - Cieszę się z tej inwestycji, dojeżdżam tędy do pracy, i wiem jak potrzebne jest tu oświetlenie, zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy szybko robi się ciemno. Po zamontowaniu lamp, bezpieczniej będzie rowerzystom mówi sołtys, Roman Kozyra. Dominika Kozak. L.p. Miejscowość Ilość lamp przy dr. kraj./ wojew./powiat. Ilość lamp przy drodze gminnych Łącznie Głogowiec Gniewczyna Gorzyce Jagiełła Tryńcza Ubieszyn Wólka Małkowa 8. Wólka Ogryzkowa RAZEM Droga wojewódzka w Gorzycach - Droga od dawna wymagała nałożenia nowej nawierzchni. Teraz jej jakość jest nieporównywalnie lepsza. Myślę, że najbardziej cieszą się ci, którzy mieszkają bezpośrednio przy drodze i na co dzień odczuwali utrudnienia w ruchu mówi Elżbieta Sobala, sołtys Gorzyc. Dominika Kozak ZMNIEJSZAMY KOSZTY OGRZEWANIA Ocieplanie ścian budynku ZS w Gorzycach Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza, wykonawca, tj. konsorcjum firm APIS S.A. oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz z siedzibą w Jarosławiu, rozpoczął prace budowlane wchodzące w zakres inwestycji, m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie Echa znad Sanu i Wisłoka 11

12 ścian zewnętrznych, stropów w budynkach komunalnych oraz modernizację instalacji grzewczej i ciepłej wody w budynku Urzędu Gminy. Realizacja tych prac ma na celu zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej w gminie. NOWE DACHY Początkiem października br. rozpoczęły się prace budowlane realizowane w ramach przetargu na przebudowę dachu na budynku WDK w Wólce Małkowej oraz części dachu na budynku Zespołu Szkół w Gorzycach. Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach przetargu zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZAWPOL z siedzibą w Piganach. Zakres prac na budynku WDK obejmie m.in. demontaż pokrycia z papy, montaż konstrukcji drewnianej, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej z kompletnym orynnowaniem oraz montaż instalacji odgromowej. Ocieplanie ścian budynku WDK i OSP w Głogowcu Całkowity koszt to ponad 1,5 mln zł, przy czym kwotą 1,2 mln zł pokryje dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace potrwają do końca czerwca 2014 r. Przebudowa dachu na budynku szkoły w Gorzycach Ocieplone ściany budynku WDK w Gniewczynie Trynieckiej - Nowa elewacja poprawi wygląd zewnętrzny budynku, ale też sprawi, że zmniejszy się zużycie energii na ogrzewanie. Będziemy mieć nowoczesny i funkcjonalny dom kultury mówi Edward Niemiec, radny z Gniewczyny Trynieckiej. Dominika Kozak Na budynku Zespołu Szkół w Gorzycach wykonawca m.in. zdemontuje pokrycie z papy, wykona spięcie nowej konstrukcji drewnianej z istniejącym stropodachem żelbetowym, wydłuży istniejące kominy, wykona pokrycie z blachy trapezowej i zamontuje instalację odgromową. - Stropodach pokryty papą nie spełniał już swojej funkcji, dlatego też przebudowa tej części dachu była jak najbardziej potrzebna. Czekamy teraz na zakończenie prac związanych z przebudową dachu, jak również z termomodernizacją. Dzięki temu budynek szkoły też znacznie zyska na wyglądzie mówi Andrzej Swatek, dyrektor ZS w Gorzycach. Dominika Kozak 12 Echa znad Sanu i Wisłoka

13 Trwająca od kilku miesięcy rozbudowa kanalizacji w Gniewczynie Trynieckiej i Łańcuckiej Zawisłocze dobiegła końca. 29 listopada br. inwestycja została odebrana. W ramach tego zadania powstało 5285 mb sieci grawitacyjnej, 5757 mb kolektora tłocznego oraz 9 przepompowni wraz z przepięciem i włączeniem do istniejącej już sieci wodociągowej o dł m. W ramach robót zamiennych na 7 przepompowniach zamontowany został system GSM, którego celem jest szybkie wykrywanie i informowanie o awariach. System skróci czas reakcji na sytuacje alarmowe, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo obiektów oraz dbałość o środowisko. Po zakończonej realizacji zadania, gmina występować będzie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o płatność. W znacznej części koszty inwestycji pokryła pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Przyłącz wodociągowy Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zwrócona zostanie po otrzymaniu wnioskowanej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego, objętego PROW na lata Stan infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej na dzień r. przedstawia się następująco: l.p. Miejscowość Ilość odbiorców Ilość przyłączy Brak przyłącza Długość sieci [km] Długość przyłączy [km] 1. Głogowiec ,9 3,5 2. Gniewczyna Łańcucka ,4 15,87 3. Gniewczyna Tryniecka ,3 7,4 4. Gorzyce ,3 10,6 5. Jagiełła ,7 9,2 6. Tryńcza ,6 13,6 7. Ubieszyn ,1 6,9 8. Wólka Małkowa + Podwólcze ,1 3,1 9. Wólka Ogryzkowa ,7 1,7 Magistrala ,4 + spięcie wodociągu - (odwiert pod dnem Wisłoka) RAZEM ,4 71,8 Przyłącz kanalizacyjny l.p. Miejscowość Ilość odbiorców BUDOWA KANALIZACJI ZAKOŃCZONA Przepompownia w Gniewczynie Trynieckiej Zawisłocze Ilość przyłączy Brak przyłącza Budynki w budowie, niezamieszkałe Długość sieci [km] 1. Głogowiec ,6 2. Gniewczyna Łańcucka ,0 3. Gniewczyna Tryniecka ,9 4. Gorzyce ,5 5. Jagiełła ,2 6. Tryńcza ,5 7. Ubieszyn ,5 8. Wólka Małkowa + Podwólcze ,2 9. Wólka Ogryzkowa ,4 RAZEM ,8 Dominika Kozak Echa znad Sanu i Wisłoka 13

14 NOWE OBIEKTY SPORTOWE Po zakończonych pracach budowlanych i montażowych, 14 października br. oddano do użytku boiska sportowe w Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce Ogryzkowej. Są to obiekty z nawierzchnią poliuretanową, przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Po przecięciu symbolicznej wstęgi, pierwsze strzały do bramki oddali zaproszeni goście. nadzieję, że wiosną boisko będzie tętnić życiem zachęca Jolanta Zalot, sołtys Głogowca. Otwarcie boiska w Wólce Ogryzkowej Otwarcie boiska w Wólce Małkowej - Nowe boisko przetestowałam osobiście i zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu, nawet jeśli teraz pogoda temu nie sprzyja, to mam Koszty budowy boiska to 394 tys. zł, przy czym inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata Obecnie w każdej miejscowości znajduje się tego typu boisko. Ponadto, na terenie gminy zlokalizowane są 3 duże sale gimnastyczne oraz 1 mniejsza, trzy kompleksy Orlik 2012, łącznie 6 boisk wielofunkcyjnych, 4 stadiony sportowe oraz sezonowe lodowisko. 14 Echa znad Sanu i Wisłoka

15 STADIONY SPORTOWE San Gorzyce Wisłoczanka Tryńcza Huragan Gniewczyna Zorza Jagiełła SALE GIMNASTYCZNE/ HALE SPORTOWE ZS w Gniewczynie Łańcuckiej ZS w Gorzycach ZS w Jagielle ZS w Tryńczy ORLIK 2012 Gniewczyna Łańcucka Gorzyce Tryńcza BOISKA WIELOFUNKCYJNE Głogowiec Gniewczyna Łańcucka Jagiełła Ubieszyn Wólka Małkowa Wólka Ogryzkowa Echa znad Sanu i Wisłoka 15

16 PIERWSZE SPRAWY SPADKOWE ZAKOŃCZONE W 2013 r. zakończyły się 4 sprawy założone z urzędu w Sądzie Rejonowym w Przeworsku dotyczące uregulowania spadków. Oprócz tego z urzędu skierowano 17 pism do odszukanych spadkobierców, aby wystąpili do sądu i uregulowali własności po zmarłych krewnych. Jeśli spadkobiercy tego nie uczynią, kolejne wnioski zostaną złożone z urzędu. Rezultatem wysłanych pism na chwilę obecną jest uregulowanie 2 spraw spadkowych przez rodziny zmarłych. Z doświadczenia wiemy, iż czym dłużej zwlekamy z uregulowaniem spadków, tym stają się one bardziej zawiłe i skomplikowane. Koszty z tego tytułu są również coraz większe, gdyż spadkobiercy oprócz majątku po zmarłym, dziedziczą także jego zobowiązania. Apelujemy do rodzin, które posiadają jeszcze nie uregulowane własności o niezwłoczne założenie spraw w sądzie i doprowadzenie do prawnego uregulowania majątków po zmarłych krewnych. Maria Grzebyk UTRUDNIENIA W ODROLNIENIU GRUNTÓW Po zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która weszła w życie 26 maja 2013 r., przekształcenie gruntu rolnego w budowlany będzie trudniejsze. Od tego dnia, zmiana przeznaczenia wszystkich gruntów klas I - III, wymaga uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W praktyce oznaczać to będzie dłuższą i trudniejszą drogę do uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestorów indywidualnych, planujących budowę domu na gruntach najwyższych klas. Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. ograniczenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy na gruntach klas I-III dla inwestycji nie związanych z produkcją rolniczą. Dominika Kozak O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Właściciele zamieszkałych nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym w danej nieruchomości zamieszkują osoby w ilości podanej w złożonej deklaracji. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. urodzenia, zgony czy fakt zamieszkania na danej nieruchomości), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, również w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną powstającą z mocy prawa, której obowiązek obliczania i termin zapłaty przez właściciela nieruchomości wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a sposób ustalenia wymiaru opłaty wynika ze złożonej deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty, biorąc średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Właściciele nieruchomości, które nie są zamieszkałe, a powstają tam odpady komunalne (zakłady i placówki usługowe, instytucje, przedsiębiorstwa) i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, obowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Właściciele nieruchomości, które są zamieszkałe i prowadzona jest w nich działalność gospodarcza ponoszą opłatę na rzecz gminy w zależności od ilości zamieszkałych osób oraz opłatę od wytworzonych odpadów z działalności gospodarczej. Prosi się właścicieli nieruchomości o rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, zadeklarowanie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji (np. podanie mniejszej liczby osób), wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty. Bogusława Kornak 16 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo