2 Echa znad Sanu i Wisłoka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Echa znad Sanu i Wisłoka"

Transkrypt

1

2 Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia. Spełnienia wszystkich marzeń życzą: Stanisław Konieczny Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza ZAPRASZAMY NA NOWOROCZNY KONCERT JUBILEUSZOWY Szanowni Państwo, w sierpniu 2014 r. przypadnie jubileusz 30- lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryńczy. To znakomita okazja do podsumowania całokształtu dorobku artystycznego muzyków, którzy związani byli z orkiestrą, uświetniali swoją grą uroczystości gminne, kościelne, patriotyczne, a także reprezentowali gminę na przeglądach i festiwalach. Orkiestra z Tryńczy znana jest słuchaczom na terenie Podkarpacia i poza nim. Wielokrotnie młodzi muzycy udowadniali, że jako amatorzy mają wiele do zaoferowania muzyki. Obchody jubileuszu zostały zaplanowane w cyklu trzech imprez: 19 stycznia 2014 r. Koncert Noworoczny - Hala Widowiskowo - Sportowa w Tryńczy - godz , 3 maja 2014 r. Koncert z Okazji Święta Strażakaplac obok budynku Urzędu Gminy 10 sierpnia 2014 r. Koncert Galowy- plac obok budynku Urzędu Gminy. Serdecznie zapraszamy na koncerty wszystkich mieszkańców gminy oraz fanów orkiestry. Henryk Chruściel Dyrektor TCK Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

3 Szanowni Państwo! Mija 2013 rok. Przed nami, Święta Bożego Narodzenia, jedne z najpiękniejszych. Świątecznej krzątaninie towarzyszy nie tylko troska o dom, rodzinę i najbliższych, ale również refleksja nad minionym czasem. Dla urzędu to także czas wytężonej pracy, tj. bilansu finansów, przygotowania budżetu na 2014 r. oraz podsumowania dokonań. Wiele zamierzeń w mijającym roku udało się nam zrealizować, jak choćby dokończyć budowę nowego odcinka kanalizacji w Gniewczynie Trynieckiej i Łańcuckiej- Zawisłocze. W efekcie wszystkie miejscowości mają sieć wodno - kanalizacyjną. Cieszy fakt, że gospodarka wodno - ściekowa została zgodnie z zamierzeniami uregulowana. Nasze plany związane z gminą proekologiczną z każdym rokiem finalizują się. We wszystkich obiektach komunalnych mamy już ogrzewanie gazowe, a w chwili obecnej trwa termomodernizacja tych budynków. W rezultacie chcemy uzyskać znaczną oszczędność energetyczną. Jednocześnie wszystkie budynki zyskają też na wyglądzie i funkcjonalności. Wyremontowano również szatnie na stadionie w Gorzycach, Tryńczy i Jagielle. Z myślą o sportowcach amatorach oddaliśmy również do użytku trzy nowe boiska wielofunkcyjne w Wólce Ogryzkowej, Wólce Małkowej i Głogowcu. Z pewnością mieszkańcy tych miejscowości mogą rodzinnie i zdrowo spędzać czas wolny. Kontynuowaliśmy remonty dróg gminnych. Dzięki środkom własnym i tym pochodzącym z zewnątrz udało się oddać do użytku 15 km ciągów komunikacyjnych z nową nawierzchnią. Zależy nam bardzo na tym, by zapewnić bezpieczeństwo i poprawić jakość życia mieszkańców, stąd sukcesywnie zwiększamy ilość chodników przy ruchliwych drogach powiatowych, np. w Gniewczynie Łańcuckiej- Zakręciu, Jagielle, Gorzycach. Zadania te wykonane były ze środków pochodzących z budżetu gminy, które Powiatowi Przeworskiemu przekazała w ramach pomocy finansowej Rada Gminy Tryńcza. Powstały też nowe oświetlenia. Wiele dzieje się w naszej gminie w kulturze, czego dowodem są udane letnie imprezy. W ostatnim czasie pod egidą Gminnej Biblioteki Publicznej mocno ożywiała się działalność czytelnicza, zorganizowane zostały również Andrzejki. Obchodziliśmy jubileusz XX-lecia Kapeli Ludowej z Gniewczyny. Również Koła Gospodyń świętują swoje jubileusze, czego przykładem może być jubileusz X-lecia jagiellańskiego KGW. W październiku zakończyliśmy projekt realizowany za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego pod nazwą Tradycje i smaki Pogranicza, który dotyczył polsko- słowackiej wymiany kulturalnej. Szanowni Państwo, realizacja wielu przedsięwzięć była możliwa za sprawą pozyskanych środków zewnętrznych, za co dziękuję pracownikom Urzędu Gminy. Podziękowania składam również Radzie Gminy za troskę o dobro gminy i jej mieszkańców. Za pomoc i zaangażowanie dziękuję sołtysom, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesom LKS-ów, Kołom Gospodyń Wiejskich. Zdaję sobie sprawę, że dzięki wsparciu wszystkich, tak wiele udało się zrobić. To dzięki Państwu, Gmina Tryńcza ponownie uzyskała status Gminy Fair Play, a mnie przypadł zaszczyt odebrania tytułu Samorządowego Menedżera Roku Tytuł zobowiązuje mnie do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej gminnej społeczności. W najbliższych planach inwestycyjnych mamy w dalszym ciągu termomodernizację budynków komunalnych, realizację projektu poprawy sytemu bazy szkolnej, budowę nowych odcinków oświetlenia i kolejnych odcinków dróg. Pragniemy szerzyć kulturę prozdrowotną, zachęcając mieszkańców do aktywności sportowej i uczestnictwa w lidze halowej. Chcemy wspierać także przedsiębiorców. Przyszły rok, to rok obchodów XXXlecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryńczy, na koncerty serdecznie zapraszam. Zamierzamy utworzyć też szkołę muzyczną I stopnia dla uzdolnionej muzycznie młodzieży. O naszych planach wyczytacie Państwo w tym numerze biuletynu. Zachęcam więc do lektury. Życzę Wszystkim pięknych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2014 Roku. Ryszard Jędruch Echa znad Sanu i Wisłoka 3

4 GMINA FAIR PLAY 2013 odobnie jak w ubiegłym roku, również w tym, wójt P Ryszard Jędruch wyróżniony został przez kapitułę konkursu Gmina Fair Play. Przyznała mu ona tytuł Samorządowego Menedżera Roku Tytuł ten otrzymują przedstawiciele władz samorządowych za całokształt działalności na rzecz gminy. 6 grudnia br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wójt Ryszard Jędruch odebrał przyznane mu wyróżnienie oraz nagrodę główną w postaci certyfikatu i statuetki Gmina Fair Play Inauguracyjna gala XII edycji konkursu, skupia przedstawicieli wyróżnionych jednostek samorządu terytorialnego, którzy korzystając z okazji mogą wymienić się doświadczeniami. Udział w gali daje możliwość promocji gminy w skali krajowej, a także możliwość zaprezentowania swojego regionu szerszemu gronu inwestorów. Dominika Kozak PROJEKT PSEAP JUŻ REALIZOWANY Praca na nowym laptopie Marszałek Województwa Podkarpackiego podpisał umowę na wykonanie systemu informatycznego PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej." Wykonawcą została firma Atos IT Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową, do zadań wykonawcy będzie należało między innymi: zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz Systemu e-usług Internetowych (SeUl), wdrożenie e-usług publicznych i na platformie epuap, dostawa sprzętu sieciowego, zestawienie łączności w sieci rozległej w oparciu o udostępnione łącza, dostawa i uruchomienie serwerów, komputerów osobistych i laptopów wraz z pakietami biurowymi, dostawa infomatów, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów do składania podpisu cyfrowego, konfiguracja wszystkich elementów systemu PSeAP (m.in. utworzenie użytkowników, nadanie uprawnień, konfiguracja hierarchii zasobów, domeny). Ponadto, do zadań Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego i szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu oraz promocja projektu. Ryszard Matyja 4 Echa znad Sanu i Wisłoka

5 Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ada Gminy Tryńcza od początku roku do chwili R obecnej odbyła 10 roboczych sesji, na których uchwaliła plany pracy komisji i rady gminy na 2013 r., zapoznała się z wynikami nauczania w szkołach za pierwsze półrocze roku szkolnego 2012/13 oraz zaakceptowała plany pracy Trynieckiego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy na 2013 r. Wysłuchała też informacji o stanie dróg, działalności remontowej i inwestycyjnej gminy. Ponadto dokonała oceny realizacji programu prac społecznie użytecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podjęła łącznie 91 uchwał w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Dotyczyły one bieżącego zabezpieczenia potrzeb finansowych gminy na realizację planowanych zadań gospodarczych, dalszą budowę chodników, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gniewczynie Łańcuckiej i Gniewczynie Trynieckiej Zawisłoczu, wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, wydzielenia funduszu sołeckiego na 2014 r., przystąpienia sołectwa Ubieszyn i Gniewczyna Łańcucka do Wojewódzkiego Programu Odnowa Wsi, sprzedaży mienia gminnego i kupna działek, zatwierdzenia planów odnowy wsi, wynajmu lokali i dzierżawy mienia gminnego. Rada Gminy na sesji w dniu 19 marca 2013 r. zajęła stanowisko w sprawie pomocy rzeczowej udzielanej organizacjom społecznym funkcjonującym w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej w roku 2013, w ramach offsetu świadczonego przez firmę Polimex- Mostostal S.A za dzierżawione grunty w Gniewczynie Łańcuckiej. Ustaliła, iż pomoc ta powinna zostać przekazana na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gniewczynie Łańcuckiej, z przeznaczeniem na kontynuowanie budowy kaplicy cmentarnej. Rada Gminy postanowiła przedłużyć dzierżawę na kolejny okres. Bardzo dużo uwagi poświęcono także wdrażaniu tzw. ustawy śmieciowej i ustaleniu wysokości opłat za śmieci. Sprawa ta jest istotnym problemem, dlatego też w najbliższym czasie będzie dogłębnie analizowana, włącznie z wysokością opłat. Rada Gminy, wspólnie z Komisjami, przeanalizowała i uchwaliła wysokość podatków na przyszły rok oraz opłat za wodę i ścieki. Należy zaznaczyć, że utrzymano na poziomie bieżącego roku podatki i opłaty na 2014 r. Tylko nieznacznie (o 15 gr.) wzrośnie cena za ścieki w 2014 r. W jednej z sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Senator RP Andrzej Matusiewicz i dyrektor biura senatorskiego, nowy komendant Komisariatu Policji w Sieniawie Robert Piątek oraz kierownik Posterunku Policji w Tryńczy Grzegorz Lis. Bardzo intensywnie pracowały stałe komisje rady gminy. Łącznie odbyły 29 posiedzeń, na których, analizowały i opiniowały projekty uchwał przedkładane przez wójta do zatwierdzenia przez Radę. Komisja Rewizyjna przeprowadziła trzy kontrole, które dotyczyły wydatków poniesionych na ogrzewanie wiejskich domów kultury i remiz strażackich na przestrzeni , ogłaszania przetargów i zamówień publicznych oraz sposobu rozliczania inwestycji i wydawania środków na dokształcanie zawodowe pracowników, a także sposobu zarządzania środkami trwałymi w gminie. Edward Wiecheć Echa znad Sanu i Wisłoka 5

6 Budżet jednostki samorządu terytorialnego będzie uchwalony w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i który stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Z jego wykonanie spocznie na wójcie, jako organie PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET a zadań z roku na rok przybywa. Media podają, że nie będzie tzw. Janosikowego, czyli gminy o mniejszych dochodach pozbawione będą jeszcze wpływów z tytułu subwencji wyrównawczych. Szacuje się, że dla naszej gminy może to to być mniejszy wpływ około 500 tys. zł. Budżet na 2014r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 31,5mln, a wydatków 33,2 mln. Deficyt 1,7 mln. sfinansowany będzie kredytem. Wydatki w 45% dotyczą wydatków majątkowych. Będą to głównie modernizacje dróg i budynków komunalnych. W dalszym ciągu realizowane będą inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Relacja dochodów bieżących (23,7mln) do wydatków bieżących (18,1mln),jak również 18% wskaźnik zadłużenia (przy dopuszczalnym 60%), świadczą o tym, że pieniądze są dobrze wykorzystywane. wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Źródłem dochodu budżetu gminy są dochody podatkowe, czyli głównie wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Ważnym źródłem dochodów gminy są tzw. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Obok wpływów z podatków, dochodami własnymi budżetu gminy są także opłaty: skarbowa i eksploatacyjna. Wśród dochodów o charakterze majątkowo-kapitałowym należy wyróżnić przede wszystkim wpływy z majątku gminy (z jego sprzedaży, najmu, dzierżawy). Do dochodów gminy należą także: subwencja ogólna oraz dotacje celowe. Subwencja ogólna dla gmin podzielona jest na części: wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową. Przeznaczone są one na finansowanie zadań własnych, natomiast dotacje służą finansowaniu zarówno zadań własnych, jak i zadań zleconych. Zakres i charakter dochodów budżetu gminy warunkuje możliwość realizacji jej zadań. Niepokojący jest fakt, że w przypadku naszej gminy subwencja na rok przyszły jest o 1,4 mln mniejsza od tegorocznej, 6 Echa znad Sanu i Wisłoka Dział Nazwa Kwota wydatków w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność, w tym na drogi i chodniki powiatowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona % udział w stosunku do wydatków ogółem ,8% , , , , Oświata ,5 851 Ochrona zdrowia ,3 852 Pomoc społeczna ,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport , , ,6 Tabela ilustruje najważniejsze wydatki wg. poszczególnych działów Teresa Wielgos

7 STAWKI PODATKÓW W 2014 ROKU Rada Gminy w Tryńczy na sesji w dniu r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2014 r. Obniżono cenę za 1 q żyta z 69,28zł na 55,00 zł. Podatnicy będą płacić podatki na poziomie dotychczasowym. Cena żyta w latach Rok Cena żyta wg. GUS za 1q Cena żyta za 1 q uchwalona przez Radę Gminy w Tryńczy % obniżki ,86zł 55,00zł 28% ,28zł 55,00zł 21% Pozostałe stawki podatków Rada Gminy utrzymała na poziomie roku bieżącego, mimo, iż stawki ministerialne wzrosły o 1% w stosunku do roku bieżącego. W efekcie będzie to skutkować zmniejszonym wpływem do budżetu w przyszłym roku. Tabela przedstawia kwoty wynikające ze zmniejszenia stawek podatków. Rodzaj podatku Kwota w zł Rolny ,00 Od nieruchomości ,00 Od środków transportowych ,00 RAZEM ,00 Z analizy wynika, iż w związku z powyższym do budżetu gminy wpłynie tys. zł mniej. Warto zaznaczyć, że w naszej gminie nie płacimy również podatków od budynków mieszkalnych i od posiadania psa. Z tytułu tych zwolnień dochody mniejsze są o zł. Łącznie do przyszłorocznego budżetu z tytułu ulg i obniżenia górnych stawek podatków nie wpłynie zł. Wszystko to jednak po to, by nie obciążać zbytnio budżetów domowych. W związku z tym obniżeniu ulegnie również subwencja otrzymana z budżetu państwa. Teresa Wielgos Minął kolejny rok, bogaty w inwestycje poprawiające stan gminnej infrastruktury drogowej. Środki na remonty tych dróg pochodziły z budżetu gminy, jak również ze środków unijnych. W 2013 roku realizowaliśmy zadania takie jak: Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza etap I i II, remont dróg w ramach Funduszu Sołeckiego, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, remont drogi w ramach usuwania skutków powodzi remont dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łącznie daje to ponad 15 km wyremontowanych dróg gminnych. Zakres rzeczowy robót dla poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: Głogowiec STAWIAMY NA DROGI Wyremontowana droga gminna w Głogowcu Na długości 500 mb zmodernizowano drogę Głogowiec Kraszaki, w ramach usuwania skutków powodzi, 550 mb dróg gminnych zostało powierzchniowo utrwalone przy użyciu emulsji i grysów. Gniewczyna Łańcucka 500 mb dróg utwardzono tłuczniem kamiennym, na długości ponad 1,7 km położono nawierzchnię z masy asfaltowej, 247 mb utrwalono przy użyciu emulsji i grysów. ROZMOWY Z WŁADZAMI FABRYKI 4 listopada br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Juraja Maca i dyrektora Edwarda Pawłuckiego z firmy Wagony - Fabryka w Gniewczynie z członkami Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy. Wzięli w nim udział także Ryszard Jędruch,wójt gminy, Zofia Nowak, z-ca wójta i Teresa Wielgos, skarbnik gminy. Władze fabryki przedstawiły wizję rozbudowy zakładu, planowany nowy zakres produkcji, a ponadto zaproponowali gminie zbycie części gruntu należącego do zakładu. Prezes zwrócił się też z prośbą o rozważenie przez gminę możliwości zmniejszenia wysokości podatków płaconych przez fabrykę. Wójt gminy pozytywnie odniósł się do zaproponowanego przejęcia części gruntu, na którym planuje się utworzenie Parku Przemysłowego. Zaproponowano kolejne robocze spotkanie. Edward Wiecheć Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej przy drodze wojewódzkiej Echa znad Sanu i Wisłoka 7

8 Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej (przy drodze wojewódzkiej) Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej (ul. Pod Sośniną) Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej (przy drodze wojewódzkiej) Gniewczyna Tryniecka Łączna długość wyremontowanych dróg wyniosła 435 mb. Nawierzchnię utrwalono przy użyciu emulsji i grysów, a 385 mb utwardzono masą asfaltową. Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Łańcuckiej - Piaski Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Trynieckiej (łączy ona drogę wojewódzką z ul. Wspólną) 8 Echa znad Sanu i Wisłoka

9 Wyremontowana droga gminna w Gniewczynie Trynieckiej (przy ul. Wspólnej) Gorzyce Na długości 995 utwardzono tłuczniem drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz 855 mb utwardzono przy użyciu emulsji i grysów. Radny Tadeusz Korpeta z zadowoleniem pokazuje nową nawierzchnię drogi gminnej w Jagielle Wyremontowana droga gminna w Gorzycach Utwardzona droga gminna w tej samej miejscowości Droga gminna w Gorzycach z nową nawierzchnią Jagiełła 700 mb dróg utwardzono tłuczniem kamiennym, na ponad 2,5 km dróg ułożono nawierzchnię z masy asfaltowej, 645 mb utwardzono przy użyciu emulsji i grysów. Wyremontowana droga gminna w Jagielle (łącząca się z drogą powiatową) Echa znad Sanu i Wisłoka 9

10 Wyremontowana droga gminna w Wólce Ogryzkowej ul. Leśna Wyremontowana droga gminna w Jagielle - Niechciałki Wólka Ogryzkowa 600 mb dróg utrwalono przy użyciu emulsji i grysów, na 220 mb ułożono nawierzchnię z masy asfaltowej, a 265 mb utwardzono tłuczniem kamiennym. Tryńcza Drogi na długości 773 mb pokryto nawierzchnią z masy asfaltowej, 430 mb drogi dojazdowej do gruntów rolnych utwardzono tłuczniem kamiennym Ubieszyn Wólka Ogryzkowa boczna ul. Leśnej Utwardzona droga dojazdowa do gruntów rolnych w Ubieszynie Wólka Małkowa Drogę na dł. 205 mb utwardzono przy użyciu emulsji i grysów. Wyremontowana droga gminna w Wólce Małkowej 10 Echa znad Sanu i Wisłoka Dominika Kozak PROJEKT FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DROGI Na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie został opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Biłgoraj Sieniawa Przeworsk Kańczuga Dynów Grabownica Starzeńska. W chwili obecnej zakończyły się konsultacje społeczne poprzez udostępnienie mieszkańcom rozwiązań sytuacyjnych dla odcinka drogi wojewódzkiej od mostu na Sanie w Ubieszynie do Gorliczyny, gm. Przeworsk. Wszystkie zebrane uwagi i wnioski zostaną przesłane do biura PZDW. Program funkcjonalno użytkowy będzie zawierał charakterystykę inwestycji, zakres robót, długość odcinka dróg do przebudowy, ilość przejść dla pieszych, przebudowę i budowę chodników dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowę i budowę zatok autobusowych oraz zjazdy publiczne. Obecnie wiemy, że projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka zlokalizowanego na naszym terenie, która znajdować się będzie po lewej stronie, a chodnik po prawej. Zaprojektowano wzdłuż całego odcinka 12 zatok autobusowych oraz 1 zatokę postojową. Modernizacja tej drogi jest konieczna ze względu na bardzo zły jej obecny stan. Dominika Kozak

11 BĘDZIE NOWE OŚWIETLENIE NOWA NAWIERZCHNIA NA DRODZE KRAJOWEJ Dzięki dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze krajowej Nr 77 przebiegającej przez Gorzyce ułożona została nowa nawierzchnia, która znacznie poprawiła wcześniejszy stan jezdni. Po wyrównaniu starej nawierzchni za pomocą frezowania, wykonawca na zlecenie GDDKiA ułożył masę asfaltową. Wzdłuż tej drogi powstanie nowe oświetlenie Po ogłoszeniu przetargu na budowę oświetleń Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach i Jagielle, swoje oferty złożyło aż 16 wykonawców. Po weryfikacji formalnej i rachunkowej wybierzemy firmę, która w ramach tej inwestycji realizować będzie budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w Gorzycach - wzdłuż drogi powiatowej relacji Gorzyce Gniewczyna Łańcucka (od stacji paliw w kierunku Jagiełły), gdzie zamontuje 29 nowych punktów oświetleniowych. Kolejnym etapem zadania będzie budowa oświetlenia boiska sportowego w Jagielle, która składać się będzie z 3 słupów z podwójnymi lampami. Powstanie również linia kablowa oświetlenia ulicznego w Gniewczynie Łańcuckiej wzdłuż drogi powiatowej do Fabryki Wagonów, którą oświetli 29 nowych lamp. - Cieszę się z tej inwestycji, dojeżdżam tędy do pracy, i wiem jak potrzebne jest tu oświetlenie, zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy szybko robi się ciemno. Po zamontowaniu lamp, bezpieczniej będzie rowerzystom mówi sołtys, Roman Kozyra. Dominika Kozak. L.p. Miejscowość Ilość lamp przy dr. kraj./ wojew./powiat. Ilość lamp przy drodze gminnych Łącznie Głogowiec Gniewczyna Gorzyce Jagiełła Tryńcza Ubieszyn Wólka Małkowa 8. Wólka Ogryzkowa RAZEM Droga wojewódzka w Gorzycach - Droga od dawna wymagała nałożenia nowej nawierzchni. Teraz jej jakość jest nieporównywalnie lepsza. Myślę, że najbardziej cieszą się ci, którzy mieszkają bezpośrednio przy drodze i na co dzień odczuwali utrudnienia w ruchu mówi Elżbieta Sobala, sołtys Gorzyc. Dominika Kozak ZMNIEJSZAMY KOSZTY OGRZEWANIA Ocieplanie ścian budynku ZS w Gorzycach Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza, wykonawca, tj. konsorcjum firm APIS S.A. oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz z siedzibą w Jarosławiu, rozpoczął prace budowlane wchodzące w zakres inwestycji, m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie Echa znad Sanu i Wisłoka 11

12 ścian zewnętrznych, stropów w budynkach komunalnych oraz modernizację instalacji grzewczej i ciepłej wody w budynku Urzędu Gminy. Realizacja tych prac ma na celu zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej w gminie. NOWE DACHY Początkiem października br. rozpoczęły się prace budowlane realizowane w ramach przetargu na przebudowę dachu na budynku WDK w Wólce Małkowej oraz części dachu na budynku Zespołu Szkół w Gorzycach. Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach przetargu zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZAWPOL z siedzibą w Piganach. Zakres prac na budynku WDK obejmie m.in. demontaż pokrycia z papy, montaż konstrukcji drewnianej, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej z kompletnym orynnowaniem oraz montaż instalacji odgromowej. Ocieplanie ścian budynku WDK i OSP w Głogowcu Całkowity koszt to ponad 1,5 mln zł, przy czym kwotą 1,2 mln zł pokryje dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace potrwają do końca czerwca 2014 r. Przebudowa dachu na budynku szkoły w Gorzycach Ocieplone ściany budynku WDK w Gniewczynie Trynieckiej - Nowa elewacja poprawi wygląd zewnętrzny budynku, ale też sprawi, że zmniejszy się zużycie energii na ogrzewanie. Będziemy mieć nowoczesny i funkcjonalny dom kultury mówi Edward Niemiec, radny z Gniewczyny Trynieckiej. Dominika Kozak Na budynku Zespołu Szkół w Gorzycach wykonawca m.in. zdemontuje pokrycie z papy, wykona spięcie nowej konstrukcji drewnianej z istniejącym stropodachem żelbetowym, wydłuży istniejące kominy, wykona pokrycie z blachy trapezowej i zamontuje instalację odgromową. - Stropodach pokryty papą nie spełniał już swojej funkcji, dlatego też przebudowa tej części dachu była jak najbardziej potrzebna. Czekamy teraz na zakończenie prac związanych z przebudową dachu, jak również z termomodernizacją. Dzięki temu budynek szkoły też znacznie zyska na wyglądzie mówi Andrzej Swatek, dyrektor ZS w Gorzycach. Dominika Kozak 12 Echa znad Sanu i Wisłoka

13 Trwająca od kilku miesięcy rozbudowa kanalizacji w Gniewczynie Trynieckiej i Łańcuckiej Zawisłocze dobiegła końca. 29 listopada br. inwestycja została odebrana. W ramach tego zadania powstało 5285 mb sieci grawitacyjnej, 5757 mb kolektora tłocznego oraz 9 przepompowni wraz z przepięciem i włączeniem do istniejącej już sieci wodociągowej o dł m. W ramach robót zamiennych na 7 przepompowniach zamontowany został system GSM, którego celem jest szybkie wykrywanie i informowanie o awariach. System skróci czas reakcji na sytuacje alarmowe, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo obiektów oraz dbałość o środowisko. Po zakończonej realizacji zadania, gmina występować będzie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o płatność. W znacznej części koszty inwestycji pokryła pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Przyłącz wodociągowy Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zwrócona zostanie po otrzymaniu wnioskowanej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego, objętego PROW na lata Stan infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej na dzień r. przedstawia się następująco: l.p. Miejscowość Ilość odbiorców Ilość przyłączy Brak przyłącza Długość sieci [km] Długość przyłączy [km] 1. Głogowiec ,9 3,5 2. Gniewczyna Łańcucka ,4 15,87 3. Gniewczyna Tryniecka ,3 7,4 4. Gorzyce ,3 10,6 5. Jagiełła ,7 9,2 6. Tryńcza ,6 13,6 7. Ubieszyn ,1 6,9 8. Wólka Małkowa + Podwólcze ,1 3,1 9. Wólka Ogryzkowa ,7 1,7 Magistrala ,4 + spięcie wodociągu - (odwiert pod dnem Wisłoka) RAZEM ,4 71,8 Przyłącz kanalizacyjny l.p. Miejscowość Ilość odbiorców BUDOWA KANALIZACJI ZAKOŃCZONA Przepompownia w Gniewczynie Trynieckiej Zawisłocze Ilość przyłączy Brak przyłącza Budynki w budowie, niezamieszkałe Długość sieci [km] 1. Głogowiec ,6 2. Gniewczyna Łańcucka ,0 3. Gniewczyna Tryniecka ,9 4. Gorzyce ,5 5. Jagiełła ,2 6. Tryńcza ,5 7. Ubieszyn ,5 8. Wólka Małkowa + Podwólcze ,2 9. Wólka Ogryzkowa ,4 RAZEM ,8 Dominika Kozak Echa znad Sanu i Wisłoka 13

14 NOWE OBIEKTY SPORTOWE Po zakończonych pracach budowlanych i montażowych, 14 października br. oddano do użytku boiska sportowe w Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce Ogryzkowej. Są to obiekty z nawierzchnią poliuretanową, przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Po przecięciu symbolicznej wstęgi, pierwsze strzały do bramki oddali zaproszeni goście. nadzieję, że wiosną boisko będzie tętnić życiem zachęca Jolanta Zalot, sołtys Głogowca. Otwarcie boiska w Wólce Ogryzkowej Otwarcie boiska w Wólce Małkowej - Nowe boisko przetestowałam osobiście i zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu, nawet jeśli teraz pogoda temu nie sprzyja, to mam Koszty budowy boiska to 394 tys. zł, przy czym inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata Obecnie w każdej miejscowości znajduje się tego typu boisko. Ponadto, na terenie gminy zlokalizowane są 3 duże sale gimnastyczne oraz 1 mniejsza, trzy kompleksy Orlik 2012, łącznie 6 boisk wielofunkcyjnych, 4 stadiony sportowe oraz sezonowe lodowisko. 14 Echa znad Sanu i Wisłoka

15 STADIONY SPORTOWE San Gorzyce Wisłoczanka Tryńcza Huragan Gniewczyna Zorza Jagiełła SALE GIMNASTYCZNE/ HALE SPORTOWE ZS w Gniewczynie Łańcuckiej ZS w Gorzycach ZS w Jagielle ZS w Tryńczy ORLIK 2012 Gniewczyna Łańcucka Gorzyce Tryńcza BOISKA WIELOFUNKCYJNE Głogowiec Gniewczyna Łańcucka Jagiełła Ubieszyn Wólka Małkowa Wólka Ogryzkowa Echa znad Sanu i Wisłoka 15

16 PIERWSZE SPRAWY SPADKOWE ZAKOŃCZONE W 2013 r. zakończyły się 4 sprawy założone z urzędu w Sądzie Rejonowym w Przeworsku dotyczące uregulowania spadków. Oprócz tego z urzędu skierowano 17 pism do odszukanych spadkobierców, aby wystąpili do sądu i uregulowali własności po zmarłych krewnych. Jeśli spadkobiercy tego nie uczynią, kolejne wnioski zostaną złożone z urzędu. Rezultatem wysłanych pism na chwilę obecną jest uregulowanie 2 spraw spadkowych przez rodziny zmarłych. Z doświadczenia wiemy, iż czym dłużej zwlekamy z uregulowaniem spadków, tym stają się one bardziej zawiłe i skomplikowane. Koszty z tego tytułu są również coraz większe, gdyż spadkobiercy oprócz majątku po zmarłym, dziedziczą także jego zobowiązania. Apelujemy do rodzin, które posiadają jeszcze nie uregulowane własności o niezwłoczne założenie spraw w sądzie i doprowadzenie do prawnego uregulowania majątków po zmarłych krewnych. Maria Grzebyk UTRUDNIENIA W ODROLNIENIU GRUNTÓW Po zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która weszła w życie 26 maja 2013 r., przekształcenie gruntu rolnego w budowlany będzie trudniejsze. Od tego dnia, zmiana przeznaczenia wszystkich gruntów klas I - III, wymaga uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W praktyce oznaczać to będzie dłuższą i trudniejszą drogę do uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestorów indywidualnych, planujących budowę domu na gruntach najwyższych klas. Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. ograniczenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy na gruntach klas I-III dla inwestycji nie związanych z produkcją rolniczą. Dominika Kozak O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Właściciele zamieszkałych nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym w danej nieruchomości zamieszkują osoby w ilości podanej w złożonej deklaracji. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. urodzenia, zgony czy fakt zamieszkania na danej nieruchomości), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, również w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną powstającą z mocy prawa, której obowiązek obliczania i termin zapłaty przez właściciela nieruchomości wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a sposób ustalenia wymiaru opłaty wynika ze złożonej deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty, biorąc średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Właściciele nieruchomości, które nie są zamieszkałe, a powstają tam odpady komunalne (zakłady i placówki usługowe, instytucje, przedsiębiorstwa) i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, obowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Właściciele nieruchomości, które są zamieszkałe i prowadzona jest w nich działalność gospodarcza ponoszą opłatę na rzecz gminy w zależności od ilości zamieszkałych osób oraz opłatę od wytworzonych odpadów z działalności gospodarczej. Prosi się właścicieli nieruchomości o rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, zadeklarowanie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji (np. podanie mniejszej liczby osób), wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty. Bogusława Kornak 16 Echa znad Sanu i Wisłoka

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 Tabela Nr 1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 102 037 337 Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów za rok 2014. Plan dochodów po zmianach. Dochody bieżące wykonanie

Informacja z wykonania dochodów za rok 2014. Plan dochodów po zmianach. Dochody bieżące wykonanie Informacja z wykonania dochodów za rok 2014 Dział Rozdz. Źródło dochodów Plan dochodów po zmianach w tym (wykonanie): Dochody bieżące wykonanie Dochody majątkowe wykonanie z tytułu dotacji i środków na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/80/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/80/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/80/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych C Z Ę Ś Ć O P I S O W A do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok I. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych D o c h o d y w ł a s n e : - podatek rolny podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014.

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Lp Tytuł projektu Zakres projektu złożenia 1 Przedszkolaki na lepszy Start Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo