ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE CENTRUM OCHRONY PRACY Sp. z o. o. LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH AB xxx AB 719 ul. Wojkowicka Czeladź Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/9/P C/9 G/9 N/9/P Dziedzina/przedmiot badań: Badanie chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, powietrza Badania chemiczne próbek gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska - hałas w środowisku pracy, drgania, oświetlenie, nielaserowe promieniowanie optyczne Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, powietrza KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 719 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 1/36

2 - hałas - drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne - drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka Laboratorium Badań Środowiskowych ul. Wojkowicka 21, Czeladź Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A (55-135) db Szczytowy poziom dźwięku C (55-138) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań (0,2-100) m/s 2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań (0,04-100) m/s 2. Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metod obejmujących strategię 2 punkt 10 i strategię 3 punkt 11 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN A1:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 2/36

3 oświetlenie elektryczne we wnętrzach oświetlenie awaryjne nielaserowe promieniowanie optyczne - powietrze Natężenie oświetlenia (5-5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia Natężenie oświetlenia (0,5-200) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia Skuteczne natężenie napromienienia dla UV Zakres spektralny: ( ) nm Zakres pomiarowy: (5,00* ) W/m 2 Metoda badawcza: A Skuteczne napromienienie dla UV Zakres spektralny: ( ) nm Skuteczne natężenie napromienienia dla VIS: Zakres spektralny: ( ) nm Zakres pomiarowy: (7,41* ,41*10 3 ) W/m 2 Metoda badawcza: O Natężenie napromienienia dla IRA, IRB Zakres spektralny: ( ) nm Zakres pomiarowy: (0, ) W/m 2 Metoda badawcza: R Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - metale - włókna respirabilne Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Wskaźnik narażenia Stężenie pyłu (0,27-47) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu (0,27-7,85) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie tlenku węgla (2,40-120) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna PN-83/E PN-EN 1838: PN-EN :2010 PN-T-06589:2002 PN-EN :2010 PN-Z :2002+Az1:2004 PN-EN 689:2002 PN-91/Z PN-91/Z IT-08 wydanie 2 z dnia r. IT-09 wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 3/36

4 - pył - powietrze Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki (1,00-75) % Metoda spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni (IR) Stężenie respirabilnych włókien azbestu oraz pozostałych respirabilnych włókien mineralnych (0,0044-3,33) włókien/cm 3 Metoda mikroskopii optycznej Stężenie olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych (0,095-56,1) mg/m 3 Metoda spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni (IR) Stężenie amoniaku (1,00-600,0) mg/m 3 Stężenie chlorowodoru (0, ) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie ditlenku azotu i tlenku azotu NO2 (0,222-35,6) mg/m 3 NO (0,144-23,1) mg/m 3 Stężenie ditlenku siarki (0,320-6,40) mg/m 3 Stężenie ozonu (0,0250-0,250) mg/m 3 Stężenie siarkowodoru (2,00-16,0) mg/m 3 Stężenie fluorowodoru (0,166-20,0) mg/m 3 Stężenie fluorków w przeliczeniu na F (0,166-5,0) mg/m 3 Stężenie cyjanowodoru (0, ,0) mg/m 3 Stężenie tritlenku siarki (0,079-16,6) mg/m 3 Stężenie chlorku amonu - par i frakcji wdychalnej (1,57-157) mg/m 3 Stężenie glutaraldehydu (0, ) mg/m 3 cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) PN-91/Z-04018/02 PN-91/Z-04018/03 PN-Z :1988P PN-Z :2006 PN-71/Z PN-93/Z-04225/03 PN-Z :2008 PN-Z :1996 PN-Z :1994 PN-Z :1996 PN-82/Z PN-70/Z PN-91/Z PN-Z-04265:2000 PN-Z-04290:2002P Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 4/36

5 - powietrze Stężenie akrylaldehydu (0, ) mg/m 3 cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) Stężenie formaldehydu (0, ) mg/m 3 cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) Stężenie benzo[a]pirenu (0, ,0400) mg/m 3 cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Stężenie dibenzo[a,h]antracenu (0, ,0400) mg/m 3 cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Stężenie metylenobis(fenyloizocyjanianu) (diizocyjanianu 4,4`-metylenodifenylu) (0,0031-0,25) mg/m 3 cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) Stężenie rtęci - par i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Hg (0, ,5) mg/m 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CV AAS) Stężenie cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn (0, ) mg/m 3 Stężenie glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego) (0, ) mg/m 3 Stężenie tritlenku glinu w przeliczeniu na Al (0, ) mg/m 3 PN-Z :2010 PiMOŚP 1999, nr 22, s PN-Z :1999 PN-Z :1999 PA-28 PN-Z-04332:2006 PA-30 wydanie 5 z dnia r. PN-Z :1996 PN-Z :2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 5/36

6 - powietrze Stężenie baru i jego związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ba (0, ) mg/m 3 Stężenie chromu metalicznego, związków chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związków chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), chromianów (VI) i dichromianów (VI) w przeliczeniu na Cr (VI) (0, ) mg/m 3 Stężenie cynku (0, ) mg/m 3 Stężenie kadmu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cd (0, ) mg/m 3 Stężenie kobaltu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Co (0, ) mg/m 3 Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn (0, ) mg/m 3 Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu Cu (0, ) mg/m 3 Stężenie niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni (0, ) mg/m 3 Stężenie ołowiu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Pb (0, ) mg/m 3 PN-Z :2012 PN-Z-04434:2011 PN-87/Z-04100/03 PN-Z : PN-Z-04291:2003 PN-79/Z PN-Z :2002P PN-Z :2006 PN-ISO 8518:1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 6/36

7 - powietrze Stężenie srebra, Związki srebra nierozpuszczalne i rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag, (0, ) mg/m 3 Stężenie tlenku magnezu (0, ) mg/m 3 Stężenie tlenku wapnia (0, ) mg/m 3 Stężenie węglanu wapnia (0, ) mg/m 3 Stężenie wodorotlenku wapnia (0, ) mg/m 3 ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie Stężenie żelaza (0, ) mg/m 3 Stężenie metanolu (0, ) mg/m 3 PN-Z :2012 PN-89/Z-04206/02 PN-Z-04442: PN-Z-04294:2001 PN-Z-04294:2001 PN-79/Z PA-32 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 7/36

8 - powietrze Stężenie związków organicznych propan-2-ol (0, ) mg/m 3 aceton (0, ) mg/m 3 akrylan etylu (0, ) mg/m 3 cykloheksanol (0, ) mg/m 3 cykloheksanon (0, ) mg/m 3 dimetoksymetan (0, ) mg/m 3 etanol (0, ) mg/m 3 eter dietylowy (0, ) mg/m 3 metakrylan metylu (0, ) mg/m 3 3-metylobutan-1-ol (0, ) mg/m 3 butan-1-ol (0, ) mg/m 3 butan-2-on (0, ) mg/m 3 cykloheksan (0, ) mg/m 3 octan n-butylu (0, ) mg/m 3 octan etylu (0, ) mg/m 3 octan winylu (0, ) mg/m 3 płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie związków organicznych kumen (0, ) mg/m 3 styren (0, ) mg/m 3 benzen (0, ) mg/m 3 etylobenzen (0, ) mg/m 3 ksylen - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4 (0, ) mg/m 3 toluen (0, ) mg/m 3 trimetylobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-) (0, ) mg/m 3 Stężenie związków organicznych 2-metoksyetanol (0, ) mg/m 3 octan 2-butoksyetylu (0, ) mg/m 3 octanu 2-etoksyetylu (0, ) mg/m 3 octan 2-metoksyetylu (0, ) mg/m 3 propan-1-ol (0, ) mg/m 3 tetrahydrofuran (0, ) mg/m 3 (2-metoksymetyloetoksy)propanol - mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol (0, ) mg/m 3 2-butoksyetanol (0, ) mg/m 3 2-etoksyetanol (0, ) mg/m 3 2-metylopropan-1-ol (0, ) mg/m 3 PN-Z :1989P PN-Z :2005P PA-16 wydanie 5 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 8/36

9 - powietrze Stężenie związków organicznych 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on (0, ) mg/m 3 2-(2-butoksyetoksy)etanol (0, ) mg/m 3 2-etyloheksan-1-ol (0, ) mg/m 3 Stężenie 1-metoksypropan-2-olu (0, ) mg/m 3 Stężenie 4-metylopentan-2-onu (0, ) mg/m 3 Stężenie octanu 2-metoksy-1-metyloetylu (0, ) mg/m 3 Stężenie związków organicznych akrylonitryl (0, ) mg/m 3 2-aminoetanol (0, ) mg/m 3 fenol (0, ) mg/m 3 heksano-6-laktam - pary i frakcja wdychalna (0, ) mg/m 3 krezol mieszanina izomerów (0, ) mg/m 3 1-metylo-2-pirolidon (0, ) mg/m 3 trietyloamina (0, ) mg/m 3 Stężenie węglowodorów heksan (0, ) mg/m 3 Stężenie węglowodorów heptan (0, ) mg/m 3 oktan (0, ) mg/m 3 Stężenie nafty (1, ) mg/m 3 Stężenie pentanu (0, ) mg/m 3 PA-16 wydanie 5 z dnia r. PN-Z-04354:2005P PN-Z-04372:2009P PN-Z :2008P PA-17 wydanie 6 z dnia r. PN-Z :2003P PA-18 PN-Z :1992P PA-18 PN-Z :2003P PA-18 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 9/36

10 - powietrze Stężenie glikolu etylenowego (1, ) mg/m 3 Stężenie benzyny do lakierów (0, ) mg/m 3 Stężenie benzyny ekstrakcyjnej (0, ) mg/m 3 Stężenie epoksyetanu (0, ) mg/m 3 Stężenie butanu i propanu Butan (12,7-5320) mg/m 3 Propan (9,7-3960) mg/m 3 Stężenie 1-chloro-2,3-epoksypropanu (0, ) mg/m 3 Stężenie chloroetenu (0, ) mg/m 3 Stężenie chloroformu (0, ) mg/m 3 Stężenie trichloroetenu (0, ) mg/m 3 Stężenie dichlorometanu (0, ) mg/m 3 Stężenie tetrachloroetenu (0, ) mg/m 3 PN-Z :1988P PA-19 PN-Z :1981P PA-20 PN-Z :1981P PA-21 PN-Z-04300:2002P PA-22 PN-Z :1997P PA-23 PN-Z :1981P PA-31 PN-Z :1978P PA-31 PN-Z :1988P PA-31 PN-Z :1978P PA-31 PN-Z-04437:2011P PA-31 PN-Z P PA-31 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 10/36

11 - powietrze Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) naftalen (0, ,02) mg/m 3 fluoren (0, ,702) mg/m 3 fenantren (0, ,40) mg/m 3 antracen (0, ,351) mg/m 3 fluoranten (0, ,81) mg/m 3 piren (0, ,702) mg/m 3 benzo(a)antracen (0, ,351) mg/m 3 chryzen (0, ,702) mg/m 3 benzo(b)fluoranten (0, ,702) mg/m 3 benzo(k)fluoranten (0, ,351) mg/m 3 benzo(a)piren (0, ,40) mg/m 3 benzo(g,h,i)perylen (0, ,81) mg/m 3 indeno(1,2,3-cd)piren (0, ,40) mg/m 3 acenaften (0, ,51) mg/m 3 acenaftylen (0, ,81) mg/m 3 dibenzo(a,h)antracen (0, ,81) mg/m 3 cieczowej z detekcją fluorescencyjną i w nadfiolecie (HPLC-FLD/UV) Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (dibenzo[a,h]antracen, benzo[a]piren, benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3-c,d]piren, antracen, benzo[g,h,i]perylen, chryzen) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA PN-Z :2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 11/36

12 - próbki powietrza pobrane na filtry - próbki powietrza pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym - próbki powietrza pobrane na filtry i/lub do płuczek z roztworem pochłaniającym Zawartość respirabilnych włókien azbestu oraz pozostałych respirabilnych włókien mineralnych ( ) włókien w próbce Metoda mikroskopii optycznej Zawartość olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych (0,10-16,0) mg w próbce Metoda spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni (IR) Zawartość amoniaku (0,030-3,00) mg w próbce Zawartość chlorowodoru (0,025-2,50) mg w próbce Metoda turbidymetryczna Zawartość ditlenku azotu (0,0010-0,0800) mg w próbce Zawartość tlenku azotu (0, ,0520) mg w próbce Zawartość ditlenku siarki (0, ,0640) mg w próbce Zawartość ozonu (0, ,0100) mg w próbce Zawartość siarkowodoru (0,0200-0,160) mg w próbce Zawartość fluorowodoru (0,0100-0,300) mg w próbce Zawartość fluorków w przeliczeniu na F (0,0100-0,300) mg w próbce PN-Z :1988P PN-Z :2006 PN-71/Z PN-93/Z-04225/03 PN-Z :2008 PN-Z :1996 PN-Z :1994 PN-Z :1996 PN-82/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 12/36

13 - powietrze pobrane na filtry i do płuczek z roztworem pochłaniającym - powietrze pobrane na rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym - powietrze pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym, filtry Zawartość cyjanowodoru (0, ,0240) mg w próbce Zawartość tritlenku siarki (0,083-1,66) mg w próbce Zawartość chlorku amonu - par i frakcji wdychalnej (0,094-9,42) mg w próbce Zawartość glutaraldehydu (0, ,0600) mg w próbce cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) Zawartość akrylaldehydu (0, ,0400) mg w próbce cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) Zawartość formaldehydu (0, ,0600) mg w próbce cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) Zawartość benzo[a]pirenu (0, ,00400) mg w próbce cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość dibenzo[a,h]antracenu (0, ,00400) mg w próbce cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość metylenobis(fenyloizocyjanianu) (diizocyjanianu 4,4`-metylenodifenylu) (0, ,025) mg w próbce cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) Zawartość cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn (0, ,0) mg w próbce Zawartość glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego) (0, ,0) mg w próbce PN-70/Z PN-91/Z PN-Z-04265:2000 PN-Z-04290:2002P PN-Z :2010 PiMOŚP 1999, nr 22, s PN-Z :1999 PN-Z :1999 PA-28 PN-Z :1996 PN-Z :2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 13/36

14 - powietrze pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym, filtry - próbki powietrza pobrane na filtry Zawartość tritlenku glinu w przeliczeniu na Al (0, ,0) mg w próbce Zawartość baru i jego związków rozpuszczalnych - w przeliczeniu na Ba (0, ,0) mg w próbce Zawartość chromu metalicznego, związków chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związków chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), chromianów (VI) i dichromianów (VI) w przeliczeniu na Cr (VI) (0, ,0) mg w próbce Zawartość cynku (0, ,0) mg w próbce Zawartość kadmu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cd (0, ,0) mg w próbce Zawartość kobaltu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Co (0, ,0) mg w próbce Zawartość manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn (0, ,0) mg w próbce Zawartość miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu (0, ,0) mg w próbce PN-Z :2012 PN-Z :2012 PN-Z-04434:2011 PN-87/Z-04100/03 PN-Z : PN-Z-04291:2003 PN-79/Z PN-Z :2002P Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 14/36

15 - próbki powietrza pobrane na filtry - próbki powietrza pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym, filtry Zawartość niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni (0, ,0) mg w próbce Zawartość ołowiu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Pb (0, ,0) mg w próbce Zawartość srebra, Związki srebra nierozpuszczalne i rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag, (0, ,0) mg w próbce Zawartość tlenku magnezu (0, ,0) mg w próbce Zawartość tlenku wapnia (0, ,0) mg w próbce Zawartość węglanu wapnia (0, ) mg w próbce Zawartość wodorotlenku wapnia (0, ) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie PN-Z :2006 PN-ISO 8518:1994 PN-Z :2012 PN-89/Z-04206/02 PN-Z-04442: PN-Z-04294:2001 PN-Z-04294:2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 15/36

16 - próbki powietrza pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym, filtry - próbki powietrza pobrane na rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym - próbki powietrza pobrane na rurki sorpcyjne z węglem aktywnym Zawartość żelaza (0, ,0) mg w próbce Zawartość rtęci - par i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Hg (0, ,500) mg w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CV AAS) Zawartość metanolu (0,010-57,6) mg w próbce Zawartość związków organicznych propan-2-ol (0, ,0) mg w próbce aceton (0, ,6) mg w próbce akrylan etylu (0,010-18,9) mg w próbce cykloheksanol (0,010-18,4) mg w próbce cykloheksanon (0,010-69,0) mg w próbce dimetoksymetan (0,020-34,8) mg w próbce etanol (0,010-57,3) mg w próbce eter dietylowy (0,010-19,0) mg w próbce metakrylan metylu (0,010-20,0) mg w próbce 3-metylobutan-1-ol (0,010-19,7) mg w próbce butan-1-ol (0,011-58,8) mg w próbce butan-2-on (0,011-58,2) mg w próbce cykloheksan (0,010-56,7) mg w próbce octan n-butylu (0,010-63,9) mg w próbce octan etylu (0,010-65,4) mg w próbce octan winylu (0,010-18,3) mg w próbce płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PN-79/Z PN-Z-04332:2006 PA-30 wydanie 5 z dnia r. PA-32 PN-Z :1989P Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 16/36

17 - próbki powietrza pobrane na rurki sorpcyjne z węglem aktywnym Zawartość związków organicznych kumen (0, ,0) mg w próbce styren (0, ,4) mg w próbce benzen (0, ,0) mg w próbce etylobenzen (0, ,0) mg w próbce ksylen - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4 (0, ,0) mg w próbce toluen (0, ,0) mg w próbce trimetylobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-) (0, ,3) mg w próbce Zawartość związków organicznych 2-metoksyetanol (0, ,6) mg w próbce octan 2-butoksyetylu (0, ,8) mg w próbce octan 2-etoksyetylu (0, ,0) mg w próbce octan 2-metoksyetylu (0, ,0) mg w próbce propan-1-ol (0, ,4) mg w próbce tetrahydrofuran (0, ,4) mg w próbce (2-metoksymetyloetoksy)propanol - mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol (0, ,4) mg w próbce 2-butoksyetanol (0, ,0) mg w próbce 2-etoksyetanol (0, ,0) mg w próbce 2-metylopropan-1-ol (0, ,4) mg w próbce 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on (0, ,0) mg w próbce 2-(2-butoksyetoksy)etanol (0, ,0) mg w próbce 2-etyloheksan-1-ol (0, ,0) mg w próbce PN-Z :2005P PA-16 wydanie 5 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 17/36

18 - próbki powietrza pobrane na rurki sorpcyjne z węglem aktywnym - próbki powietrza pobrane na rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym - próbki powietrza pobrane na rurki sorpcyjne z węglem aktywnym Zawartość 1-metoksypropan-2-olu (0, ,8) mg w próbce Zawartość 4-metylopentan-2-onu (0, ,4) mg w próbce Zawartość octanu 2-metoksy-1-metyloetylu (0, ,4) mg w próbce Zawartość związków organicznych akrylonitryl (0,010-20,0) mg w próbce 2-aminoetanol (0,010-20,0) mg w próbce fenol (0,0075-7,5) mg w próbce heksano-6-laktam - pary i frakcja wdychalna (0,010-20,0) mg w próbce krezol - mieszanina izomerów (0,0075-7,5) mg w próbce 1-metylo-2-pirolidon (0,020-20,0) mg w próbce trietyloamina (0,010-20,0) mg w próbce Zawartość węglowodorów heksan (0, ) mg w próbce Zawartość węglowodorów heptan (0, ) mg w próbce oktan (0, ) mg w próbce PN-Z-04354:2005P PN-Z-04372:2009P PN-Z :2008P PA-17 wydanie 6 z dnia r. PN-Z :2003P PA-18 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 18/36

19 - próbki powietrza pobrane na rurki sorpcyjne z węglem aktywnym, pojemniki workowe Tedlar Zawartość nafty (0, ) mg w próbce Zawartość pentanu (0, ) mg w próbce Zawartość glikolu etylenowego (0,030-30,0) mg w próbce Zawartość benzyny do lakierów (0,011-20,8) mg w próbce Zawartość benzyny ekstrakcyjnej (0,011-20,3) mg w próbce Zawartość epoksyetanu (0, ,0) mg w próbce Stężenie butanu i propanu Butan (12,7-5320) mg/m 3 Propan (9,7-3960) mg/m 3 Zawartość 1-chloro-2,3-epoksypropanu (0, ,0) mg w próbce Zawartość chloroetenu (0,010-20,0) mg w próbce Zawartość chloroformu (0,020-22,5) mg w próbce Zawartość trichloroetenu (0,020-25,0) mg w próbce Zawartość dichlorometanu (0,020-20,0) mg w próbce Zawartość tetrachloroetenu (0,020-21,0) mg w próbce PN-Z :1992P PA-18 PN-Z :2003P PA-18 PN-Z :1988P PA-19 PN-Z :1981P PA-20 PN-Z :1981P PA-21 PN-Z-04300:2002P PA-22 PN-Z :1997P PA-23 PN-Z :1981P PA-31 PN-Z :1978P PA-31 PN-Z :1988P PA-31 PN-Z :1978P PA-31 PN-Z-04437:2011P PA-31 PN-Z P PA-31 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 19/36

20 - próbki powietrza pobrane na filtry z włókna szklanego i rurki sorpcyjne z XAD-2 Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) naftalen (0, ) µg w próbce fluoren (0, ,0) µg w próbce fenantren (0, ,0) µg w próbce antracen (0, ,0) µg w próbce fluoranten (0, ,0) µg w próbce piren (0, ,0) µg w próbce benzo(a)antracen (0, ,0) µg w próbce chryzen (0, ,0) µg w próbce benzo(b)fluoranten (0, ,0) µg w próbce benzo(k)fluoranten (0, ,0) µg w próbce benzo(a)piren (0, ,0) µg w próbce benzo(g,h,i)perylen (0, ,0) µg w próbce indeno(1,2,3-cd)piren (0, ,0) µg w próbce acenaften (0, ) µg w próbce acenaftylen (2,00-800) µg w próbce dibenzo(a,h)antracen (0, ) µg w próbce cieczowej z detekcją fluorescencyjną i w nadfiolecie (HPLC-FLD/UV) Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (dibenzo[a,h]antracen, benzo[a]piren, benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3-c,d]piren, antracen, benzo[g,h,i]perylen, chryzen) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA PN-Z :2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 20/36

21 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry i/lub do płuczek z roztworem pochłaniającym Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym, filtry Zawartość amoniaku (0,030-3,00) mg w próbce Zawartość chlorowodoru (0,080-15,0) mg w próbce Zawartość ditlenku siarki (0, ,0640) mg w próbce Zawartość ozonu (0, ,0100) mg w próbce Zawartość siarkowodoru (0,0200-0,160) mg w próbce Zawartość fluorowodoru (0,0100-0,300) mg w próbce Zawartość fluorków w przeliczeniu na F (0,0100-0,300) mg w próbce Zawartość sumy fluorowodoru I stałych związków fluoru (0,0100-0,300) mg w próbce Zawartość cyjanowodoru (0, ,0240) mg w próbce Zawartość kwasu siarkowego (VI) (0,10-2,00) mg w próbce Zawartość tritlenku siarki (0,083-1,66) mg w próbce Zawartość chlorku amonu (0,094-9,42) mg w próbce Zawartość glutaraldehydu (0, ,0600) mg w próbce Zawartość akrylaldehydu (0, ,0400) mg w próbce Zawartość formaldehydu (0, ,0600) mg w próbce cieczowej z detekcją w nadfiolecie (HPLC-UV) Zawartość benzo[a]pirenu (0, ,00400) mg w próbce Zawartość dibenzo[a,h]antracenu (0, ,00400) mg w próbce cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) PN-71/Z PN-EN 1911:2011 PN-Z :1996 PN-Z :1994 PN-Z :1996 PN-82/Z PN-70/Z PN-91/Z PA-08 wydanie 3 z dnia r. PN-91/Z PA-08 wydanie 3 z dnia r. PN-Z-04265:2000 PA-27 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 21/36

22 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry, do płuczek z roztworem pochłaniającym Zawartość metylenobis(fenyloizocyjanianu) (diizocyjanianu 4,4`-metylenodifenylu) (0, ,025) mg w próbce cieczowej z detekcją nadfiolecie (HPLC-UV) Zawartość cyny (0, ,0) mg w próbce Zawartość glinu, tritlenku glinu w przeliczeniu na glin (0, ,0) mg w próbce Zawartość baru (0, ,0) mg w próbce Zawartość chromu, chromianów (VI) i dichromianów (VI) w przeliczeniu na Cr (VI) (0, ,0) mg w próbce Zawartość cynku (0, ,0) mg w próbce Zawartość kadmu (0, ,0) mg w próbce Zawartość kobaltu (0, ,0) mg w próbce Zawartość manganu (0, ,0) mg w próbce Zawartość miedzi (0, ,0) mg w próbce PA-28 PA-29 wydanie 6 z dnia r. PN-EN 14385:2005 PA-29 wydanie 6 z dnia r. PN-EN 14385:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 22/36

23 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry, do płuczek z roztworem pochłaniającym Zawartość niklu (0, ,0) mg w próbce Zawartość ołowiu (0, ,0) mg w próbce Zawartość srebra (0, ,0) mg w próbce Zawartość tlenku magnezu (0, ,0) mg w próbce Zawartość tlenku wapnia (0, ,0) mg w próbce Zawartość węglanu wapnia (0, ) mg w próbce Zawartość wodorotlenku wapnia (0, ) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie Zawartość żelaza (0, ,0) mg w próbce Zawartość rtęci (0, ,500) mg w próbce Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej sprzężonej z techniką zimnych par (ICP-OES-CV) Zawartość rtęci (0, ,500) mg w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CV AAS) PN-EN 14385:2005 PA-29 wydanie 6 z dnia r. PN-EN AC:2006 pkt 6, 7.8, 7.9 PA-37 wydanie 1 z dnia r. PN-EN 1483:2007 PN-EN AC:2006 pkt 6, 7.8, 7.9 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 23/36

24 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki sorpcyjne z węglem aktywnym Zawartość metanolu (0,010-57,6) mg w próbce Zawartość związków organicznych propan-2-ol (0, ,0) mg w próbce aceton (0, ,6) mg w próbce akrylan etylu (0,010-18,9) mg w próbce cykloheksanol (0,010-18,4) mg w próbce cykloheksanon (0,010-69,0) mg w próbce dimetoksymetan (0,020-34,8) mg w próbce etanol (0,010-57,3) mg w próbce eter dietylowy (0,010-19,0) mg w próbce metakrylan metylu (0,010-20,0) mg w próbce 3-metylobutan-1-ol (0,010-19,7) mg w próbce butan-1-ol (0,011-58,8) mg w próbce butan-2-on (0,011-58,2) mg w próbce cykloheksan (0,010-56,7) mg w próbce octan butylu (0,010-63,9) mg w próbce octan etylu (0,010-65,4) mg w próbce octan winylu (0,010-18,3) mg w próbce płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość węglowodorów aromatycznych kumen (0, ,0) mg w próbce styren (0, ,4) mg w próbce benzen (0, ,0) mg w próbce etylobenzen (0, ,0) mg w próbce ksylen - mieszanina izomerów (0, ,0) mg w próbce toluen (0, ,0) mg w próbce trimetylobenzen - mieszanina izomerów (0, ,3) mg w próbce PA-32 PN-EN 13649:2005P PN-Z :1999P Suma węglowodorów aromatycznych Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 24/36

25 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki sorpcyjne z węglem aktywnym Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym Zawartość związków organicznych 2-metoksyetanol (0, ,6) mg w próbce 1-metoksypropan-2-ol (0, ,8) mg w próbce octan 2-butoksyetylu (0, ,8) mg w próbce octan 2-etoksyetylu (0, ,0) mg w próbce octan 2-metoksyetylu (0, ,0) mg w próbce octan 2-metoksy-1-metyloetylu (0, ,4) mg w próbce propan-1-ol (0, ,4) mg w próbce tetrahydrofuran (0, ,4) mg w próbce (2-metoksymetyloetoksy)propanol, 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol (0, ,4) mg w próbce 2-butoksyetanol (0, ,0) mg w próbce 2-etoksyetanol (0, ,0) mg w próbce 4-metylopentan-2-on (0, ,4) mg w próbce 2-metylopropan-1-ol (0, ,4) mg w próbce 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on (0, ,0) mg w próbce 2-(2-butoksyetoksy)etanol (0, ,0) mg w próbce 2-etyloheksan-1-ol (0, ,0) mg w próbce Zawartość związków organicznych akrylonitryl (0,010-20,0) mg w próbce 2-aminoetanol (0,010-20,0) mg w próbce fenol (0,0075-7,5) mg w próbce kaprolaktam (heksano-6-laktam) (0,010-20,0) mg w próbce krezol mieszanina izomerów (0,0075-7,5) mg w próbce 1-metylo-2-pirolidon (0,020-20,0) mg w próbce trietyloamina (0,010-20,0) mg w próbce PN-EN 13649:2005P PA-17 wydanie 6 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 30 kwietnia 2015 r. str. 25/36

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo