Wdrażanie projektów gospodarki odpadami współfinansowanych z POIiŚ oraz FS po nowelizacji Ustawy. gminach i niektórych innych ustaw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrażanie projektów gospodarki odpadami współfinansowanych z POIiŚ oraz FS 2004-2006 po nowelizacji Ustawy. gminach i niektórych innych ustaw"

Transkrypt

1 Wdrażanie projektów gospodarki odpadami współfinansowanych z POIiŚ oraz FS po nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw Warszawa, r.

2 Wdrażanie ż projektów gospodarki odpadami współfinansowanych z POIiŚ oraz FS po nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw Agenda prezentacji 1. Analiza wpływu WPGO na projekty współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Fundusz Spójności , wdrażane przez NFOŚiGWŚ 2. Wpływ zmiany obszaru obsługiwanego przez projekt na poziom dofinansowania projektów POIiŚ 3. Aktualizacja WPGO a rozliczenie efektów ekologicznych przedsięwzięć POIiŚ.

3 Konsekwencje zmian założeń projektów współfinansowanych ze środków FS oraz POIiŚ Konsekwencją wejścia w życie dnia 1 stycznia 2012 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.152, poz.897) jest zmiana wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Zmiany WPGO mogą mieć wpływ na osiągnięcie założeń przyjętych w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, a w szczególności w zakresie zagwarantowania strumienia odpadów, osiągnięcia efektu ekologicznego i utrzymania trwałości projektu.

4 POIS /10 Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie. Spółka Akcyjna w Krakowie (KHKSA) S.A.) własność ł Miasta Kraków Moc przerobowa instalacji tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 750 tys. Lokalizacja instalacji - Region zachodni, woj. małopolskie Liczba mieszkańców regionu: 2 022,5 tys. (w tym Miasto Kraków 756,2 tys.) Liczba RIPOK w regionie 4 3 istniejące MBP, w tym obiekty gospodarki odpadami Barycz zrealizowane w ramach hprojektu FS o przepustowości ś i62t tys. Mg/rok Planowane instalacje termicznej utylizacji odpadów: w Krakowie (220 tys. Mg/rok) w Chrzanowie (150 tys. Mg/rok) i w Oświęcimiu (150 tys. Mg/rok) Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny, z założeń przyjętych w projekcie odpady będą przyjmowane tylko z terenu Miasta Krakowa, Planowanego efektu ekologicznego obojętny, Trwałości projektu obojętny.

5 Projekt FS 2000/PL/16/P/PE/005 Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, Etap I Miejskie Przedsiębiorstwo ę Oczyszczania Sp. z o.o. własność Miasta Krakowa Moc przerobowa instalacji Barycz, wybudowanej w ramach projektu i oddanej do eksploatacji: -Składowisko odpadów komunalnych (poj. 2 mln m3) - Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki o przepustowości p 20 tys. Mg/rok oraz zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów elektrycznych i elektronicznych - Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych (o przepustowości 6 tys. Mg/rok) Przy sortowni zainstalowany został dodatkowo mobilny przesiewacz zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości 52 tys. Mg/rok oraz rozbudowana została kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów biodegradowalnych do przepustowości 50 tys. Mg/rok (oddanie do eksploatacji planowane jest w lipcu 2012) W WPGO instalacja została wskazana jako RIPOK w Regionie Zachodnim. Z uwagi na wielkość Regionu Zachodniego trwałość projektu i zakładany efekt ekologiczny winny być zachowane.

6 POIS /09 Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura w Bydgoszczy. Spółka z o.o. własność Miasta Bydgoszcz Moc przerobowa instalacji Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem Lokalizacja instalacji - Region 5 Bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie Liczba mieszkańców regionu: Liczba RIPOK w regionie 5 Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny/negatywny Obszar projektu został rozdzielony pomiędzy dwa regiony: bydgoski i toruński; regiony zostaną połączone po wybudowaniu instalacji termicznego przekształcania odpadów w Bydgoszczy. Planowane w ramach regionu RIPOK generują większe moce przerobowe, niż występujące zapotrzebowanie. Planowanego efektu ekologicznego obojętny, brak w regionie instalacji termicznego przekształcania odpadów Trwałości ł ś projektu obojętny

7 Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/023 Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Toruniu (MBP) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. własność Miasta Toruń Moc przerobowa instalacji Mg/rok Liczba mieszkańców objęta projektem 237 tys. Lokalizacja instalacji Region 7 toruński, woj. kujawsko-pomorskie Liczba mieszkańców regionu 277 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 Wpływ aktualizowanego WPGO na projekt: Zagwarantowanie strumienia odpadów pozytywny Planowany efekt ekologiczny - obojętny Trwałość projektu - obojętny Po połączeniu regionu 7 toruńskiego z regionem 5 bydgoskim MPO w Toruniu dostarczy część zebranych odpadów do ZTPOK w Bydgoszczy.

8 POIS / /07 Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach (MBP) Spółka z o.o. własność Miasta Gdańsk Moc przerobowa instalacji 192,7 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 564 tys. Lokalizacja instalacji - Region Szadółki, woj. pomorskie Liczba mieszkańców regionu: 597,4 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny Planowanego efektu ekologicznego g pozytywny/obojętny y y y Trwałości projektu pozytywny

9 2000/PL/16/P/PE/002 Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki Eko Dolina Sp. z o. o. (MBP) Spółka z o. o. należąca m. in. do komunalnego związku gmin Moc przerobowa instalacji Mg/rok (sortownia) Liczba mieszkańców objętych projektem 460,5 tys. Lokalizacja instalacji Region Eko Dolina, woj. pomorskie Liczba mieszkańców regionu: 460,5 tys. Liczba planowanych RIPOK w regionie 1 Wpływ aktualizowanego WPGO na projekt zakresie: Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny Planowanego efektu ekologicznego obojętny Trwałości projektu pozytywny

10 POIS / /08 Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Tczew (MBP) Spółka z o. o. należąca do Gminy Miasta Tczew Moc przerobowa instalacji Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 300 tys. (udział turystyki) Lokalizacja instalacji Region wschodni, woj. pomorskie Liczba mieszkańców regionu: 365 tys. Liczba planowanych RIPOK w regionie 3 Wpływ aktualizowanego WPGO na projekt zakresie : Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny/negatywny Planowanego efektu ekologicznego obojętny/negatywny Trwałości projektu obojętny/negatywny WPGO potwierdza zmianę obszaru projektu polegającą na zastąpieniu dwóch gmin miejskiej i wiejskiej Pruszcz Gdański dwiema mniejszymi gminami wiejskimi.

11 POIS /09 Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las (MBP) Spółka z o.o. własność gmin projektu/regionu Moc przerobowa instalacji - 45 Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 174 tys. Lokalizacja instalacji Region południowy, woj. pomorskie Liczba mieszkańców regionu: 190,9 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 Wpływ aktualizowanego WPGO na projekt: Zagwarantowanie strumienia odpadów pozytywny (region powiększył się o 2 gminy) Planowany efektu ekologiczny pozytywny Trwałość projektu pozytywny nowe gminy regionu obejmą udziały w spółce po pierwotnej cenie, z puli głównego udziałowca Miasta Starogard Gdański

12 POIS /10 Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej ZUOK w Białymstoku budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z rozbudową ą i modernizacją ZUOK w Hryniewiczach Przedsiębiorstwo UHP LECH Sp. z o.o. - własność Miasta Białystok Moc przerobowa instalacji Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 392 tys. Lokalizacja acja instalacji - Region Centralny; W ramach regionu wydzielony został obszar objęty projektem - Obszar Białystok Liczba mieszkańców regionu: 451,4 tys., w tym Miasto Białystok - 295,2 tys. Liczba RIPOK w regionie 4, oprócz ITPOK na Obszarze Białystok planowane są dodatkowo 2 RIPOK MBP Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny (gminy z Obszaru Białystok kierują odpady do ZUOK Białystok i ZUOK Hryniewicze przez okres trwałości projektu) Planowanego efektu ekologicznego obojętny Trwałości projektu obojętny

13 POIS /10 Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. własność Miasta Szczecina Moc przerobowa instalacji Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 600 tys. Lokalizacja instalacji - Region szczeciński, woj. zachodniopomorskie Liczba mieszkańców regionu: 837 tys. (w tym miasto Szczecin 405,6 tys.) Liczba cbaripok w regionie ego e 6 (5 MBP i 1 ZTPOK) Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny (w WPGO założono obszar alimentacyjny y w zakresie frakcji energetycznej (nadsitowej) dla planowanej instalacji TPOK) Planowanego efektu ekologicznego obojętny Trwałości projektu obojętny

14 POIS / /09 Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard Celowy Związek Gmin - R XXI (MBP) Związek Międzygminny instalacja stanowi własność gmin projektu Moc przerobowa instalacji Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 266,5 tys. Lokalizacja instalacji Region CZG RXXI, woj. zachodniopomorskie Liczba mieszkańców regionu: 264,8 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny (obszar projektu pokrywa się ę z obszarem regionu; frakcja energetyczna (nadsitowa) zasilać będzie ę ZTPOK w Szczecinie) Planowanego efektu ekologicznego pozytywny/obojętny Trwałości projektu pozytywny

15 POIS / /09 Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego Projektowanie i budowa ZZO Marszów. Gm. Żary (MBP) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach Moc przerobowa instalacji - 72 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 157 tys. Lokalizacja instalacji - Region zachodni, woj. lubuskie Liczba mieszkańców regionu: 204 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny (ilość gmin w regionie 22, w projekcie 15) Planowanego efektu ekologicznego pozytywny/obojętny Trwałości projektu pozytywny (właścicielami Spółki pozostaje nadal 15 gmin plus Łużycki Związek Gmin).

16 POIS / /09 System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych Projekt realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) Udział w projekcie Miasto Poznań i 9 gmin Moc przerobowa instalacji 240 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 533,7 tys. Lokalizacja instalacji Region II, województwo wielkopolskie Liczba mieszkańców regionu: 738,1 tys., (w tym miasto Poznań 551,6 tys.) Liczba RIPOK w regionie 1 Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny Planowanego efektu ekologicznego pozytywny/obojętny Trwałości projektu pozytywny

17 POIS / /10 Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych Spółka z o.o. własność Miasta Konin i gmin uczestniczących ą w projekcie Moc przerobowa instalacji 94 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 346,5 tys. Lokalizacja instalacji - Region VIII, województwo wielkopolskie Liczba mieszkańców ń regionu: 702 tys. Liczba RIPOK w regionie 2 Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny Planowanego efektu ekologicznego obojętny Trwałości projektu obojętny.

18 ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 Kalisz gospodarowanie odpadami stałymi Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw oraz SPO w Sieradzu (MBP) Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina - Kalisz Moc przerobowa instalacji 96,5 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 300 tys. Lokalizacja instalacji - Region VIII, woj. wielkopolskie / woj. łódzkie (SPO) Liczba mieszkańców regionu: 702 tys. tys. Liczba RIPOK w regionie 2 Wpływ aktualizowanego ali anego WPGO na projekt w zakresie: Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny/negatywny Planowanego efektu ekologicznego obojętny/negatywny Trwałości projektu negatywny y WPGO przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego został negatywnie zaopiniowany przez ZKG Czyste Miasto, Czysta Gmina jako zagrażający trwałości projektu. Po zaopiniowaniu przez samorządy trwa aktualizacja WPGO.

19 2004/PL/16/C/PE/035 Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie leszczyńskim Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (MBP) Spółka z o.o. własność 18 gmin udziałowców Moc przerobowa instalacji 50 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców ń objętych projektem 251 tys. Lokalizacja instalacji - Region V, woj. wielkopolskie Liczba mieszkańców regionu: 264,3 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny Planowanego efektu ekologicznego pozytywny/obojętny Trwałości projektu pozytywny

20 POIS /09 System gospodarki odpadami Ślęza - Oława Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadów w m. Gać. wraz ze stacją przeładunkową w Wąwolnicy (MBP) Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Moc przerobowa instalacji 80 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 223 tys. Lokalizacja instalacji - Region Wschodni, woj. dolnośląskie Liczba mieszkańców regionu: 223 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny Planowanego efektu ekologicznego pozytywny/obojętny Trwałości projektu pozytywny

21 2000/PL/16/P/PE/018 Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I Rekultywacja składowiska Maślice Kompostownia odpadów zielonych Własność Miasto Wrocław Moc przerobowa instalacji 6 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 640 tys. Lokalizacja instalacji - Region północno-centralny, woj. dolnośląskie Liczba mieszkańców regionu: tys. Liczba RIPOK w regionie 4 (dotyczy kompostowni odpadów zielonych) Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny Planowanego efektu ekologicznego obojętny Trwałości projektu obojętny

22 POIS / /09 Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach (MBP) Spółka z o.o. własność 12 gmin udziałowców Moc przerobowa instalacji 93,5 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 197 tys. Lokalizacja instalacji - Region IV, woj. śląskie Liczba mieszkańców regionu: 793,4 tys. Liczba RIPOK w regionie 4 Zagwarantowania strumienia odpadów obojętny Planowanego efektu ekologicznego obojętny Trwałości projektu obojętny

23 POIS / /09 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/kielc Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach Spółka z o.o. własność Miasta Kielce Moc przerobowa instalacji 102 Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem 385 tys. Lokalizacja instalacji - Region 4, woj. świętokrzyskie Liczba mieszkańców regionu: 390,3 tys. (w tym m. Kielce 196,5 tys.) Liczba RIPOK w regionie 1 Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny Planowanego efektu ekologicznego pozytywny/obojętny Trwałości projektu pozytywny

24 Projekt nr 2002/PL/16/P/PE/034 Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu (MBP) Spółka z o.o. własność gminy miasta Radom Moc przerobowa instalacji 112 Mg/rok Liczba mieszkańców objęta projektem 410 tys. Lokalizacja instalacji region radomski, woj. mazowieckie Liczba mieszkańców regionu 736 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny Planowanego efektu ekologicznego - pozytywny/obojętny Trwałości projektu pozytywny

25 2000/PL/16/P/PE/006 Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Łodzi Miejska Sortownia Łódź Lublinek składowisko, kompostownia odpadów zielonych Własność Miasto Łódź Moc przerobowa instalacji 82,5 tys. Mg/rok Liczba mieszkańców objętych projektem b.d. Lokalizacja instalacji - Region IV, woj. łódzkie Liczba mieszkańców regionu: 737 tys. Liczba RIPOK w regionie 1 (planowana ITPOK) Zagwarantowania strumienia odpadów pozytywny Planowanego efektu ekologicznego pozytywny/obojętny Trwałości projektu pozytywny

26 Wpływ ł zmiany obszaru obsługiwanego ł przez projekt na poziom dofinansowania projektów POIiŚ Zwiększenie obszaru obsługiwanego przez projekt może zwiększyć: strumień przetwarzanych w instalacji odpadów osiągane przez eksploatatora przychody dochody netto (różnica między przychodami a kosztami operacyjnymi bez amortyzacji) generowane przez projekt W konsekwencji teoretycznie winna się zmniejszyć luka finansowana, a więc i poziom dofinansowania Tym samym być może zmniejszona powinna być wielkość unijnej dotacji?

27 Wpływ ł zmiany obszaru obsługiwanego ł przez projekt na poziom dofinansowania projektów POIiŚ Zwiększenie obszaru obsługiwanego przez projekt może zwiększyć: strumień przetwarzanych w instalacji odpadów generalnie TAK osiągane przez eksploatatora przychody niekoniecznie, co z opłatą na bramie? dochody netto generowane przez projekt (różnica między przychodami a kosztami operacyjnymi bez amortyzacji) wątpliwe, zwiększony strumień odpadów w instalacji oznacza zwiększone koszty eksploatacyjne! W konsekwencji teoretycznie winna się zmniejszyć luka finansowana, a więc i poziom dofinansowania i być może zmniejszona powinna być wielkość unijnej dotacji? przy znaczących zmianach obsługiwanego obszaru winno to podlegać weryfikacji w ramach aktualizacji analizy finansowej

28 Aktualizacja WPGO, a rozliczenie i efektów ekologicznych przedsięwzięć i ć Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Umowa o dofinansowanie POIiŚ przewiduje weryfikację efektów przedsięwzięć: stosownie do 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie: i ( ) jeżeli na podstawie przedstawionych dokumentów nie można ustalić osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego wysokość dofinansowania ulega pomniejszeniu proporcjonalnie p do wysokości osiągniętego ę g efektu ekologicznego. zgodnie z 9 ust. 6 umowy: Beneficjent jest zobowiązany do stosowania w załączniku nr 8 do Umowy, wnioskach o płatność oraz raportach z osiągniętych efektów wskaźników z aktualnego katalogu wskaźników obowiązkowych, zwanego dalej katalogiem. Katalog może ulec zmianie po zawarciu Umowy.

29 Aktualizacja WPGO, a rozliczenie i efektów ekologicznych przedsięwzięć i ć Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 11 umowy o dofinansowanie z reguły przewiduje: wskazanie ilości odpadów poddanych unieszkodliwieniu, i / lub określenie liczby osób objętych systemem zagospodarowania odpadów a także: określenie procentowego udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych, i / lub wskazanie procentowego udziału redukcji odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko Aktualizacja WPGO może generować problemy ze wskazaniem spełnienia pierwszego rodzaju wskaźników!

30 Aktualizacja WPGO, a rozliczenie i efektów ekologicznych przedsięwzięć i ć Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Katalog wskaźników obowiązkowych precyzyjnie określa zakres wskaźników w zał. 8 do umowy o dofinansowanie: wskaźniki produktu: Liczba nowych/zmodernizowanych h ZZO, w tym liczba nowych/zmodernizowanych spalarni / kompostowni / sortowni wskaźniki ź rezultatu: t Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych Moc przerobowa nowych ZZO Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych Aktualizacja WPGO może generować problemy ze wskazaniem spełnienia ostatniego ze wskaźników

31 Dziękuję za uwagę Małgorzata Woźniak Departament Ochrony Ziemi NFOSiGW tel. (+4822) fax (+4822)

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia 1 kilka faktów 2 1 ODPADY KOMUNALNE (31.12.2010r.) ok. 328,2 tys. Mg zebrano:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ 2007-2013 dr inż. Stanisław Garlicki Chrzanów 07 październik 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 3.1.2 prognozowane

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie. Gdańsk, 16.10.2012 r.

Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie. Gdańsk, 16.10.2012 r. Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie Gdańsk, 16.10.2012 r. Źródła finansowania inwestycji Lp. Program Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce

Projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce Projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce Patronat Ministra Środowiska Komitet Honorowy Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ 11% 4% 2% Gospodarka wodno-ściekowa -58% 2 784 mln euro Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 25% 1 216 mln euro 25% 58% Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju Grzegorz Wielgosiński Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska tys. Mg 13 000 12 000

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Budowa Zakładu Termicznego. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Prawo - Ustawa o odpadach Zadania własne gminy: Selektywna zbiórka odpadów - zapewnianie

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe w gospodarce odpadami środki krajowe i unijne Anna Grapatyn-Korzeniowska

Aspekty finansowe w gospodarce odpadami środki krajowe i unijne Anna Grapatyn-Korzeniowska Aspekty finansowe w gospodarce odpadami środki krajowe i unijne Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, dn. 11.09.2018 r. Plan prezentacji 1. Krajowy system finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. Kalisz Gospodarowanie Odpadami Stałymi ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. Kalisz Gospodarowanie Odpadami Stałymi ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw Kalisz Gospodarowanie Odpadami Stałymi ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 Warszawa, marzec 2013 Lokalizacja ORLI STAW Gminy Członkowskie ZKG Związek Komunalny

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r.

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent projektu - PUHP LECH Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń w 2015 roku. UWAGA W analizie w stosunku do wersji opublikowanej 30.04.2016 dokonano poprawki, poprawiając błąd rachunkowy popełniony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Budowa Zakładu Termicznego. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Prawo - Ustawa o odpadach Zadania własne gminy: Selektywna zbiórka odpadów - zapewnianie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych SPOTKANIE INFORMACYJNE Zielona Góra, 17 grudnia 2015 r. Plan spotkania 1. Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki odpadami - nowe regulacje prawne. Wydział Środowiska, grudzień 2011 r. 2

Plany gospodarki odpadami - nowe regulacje prawne. Wydział Środowiska, grudzień 2011 r. 2 1 Plany gospodarki odpadami - nowe regulacje prawne Wydział Środowiska, grudzień 2011 r. 2 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 FINANSOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

Załącznik 7 FINANSOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Załącznik 7 FINANSOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Załącznik 7.1. Wydatki i efekty rzeczowe w gospodarce odpadami Tabela nr 7.1. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska

Bardziej szczegółowo

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Podstawy prawne, założenia i praktyka. Mateusz Richert Polskie prawodawstwo Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 22 października 2015 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi 24 kwiecień 2012r. POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w aspekcie polskich dokumentów strategicznych

Gospodarka odpadami komunalnymi w aspekcie polskich dokumentów strategicznych Gospodarka odpadami komunalnymi w aspekcie polskich dokumentów strategicznych dr hab. inż. Janusz Mikuła profesor Politechniki Krakowskiej Kielce 30.09.2009r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Prezentuje: dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARCE ODPADAMI NA POZIOMIE REGIONALNYM I INŻYNIERIA FINANSOWA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARCE ODPADAMI NA POZIOMIE REGIONALNYM I INŻYNIERIA FINANSOWA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARCE ODPADAMI NA POZIOMIE REGIONALNYM I INŻYNIERIA FINANSOWA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest samodzielną instytucją

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI TCZEW

REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI TCZEW REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI TCZEW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko TCZEW, 12 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski

Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski zbyszek@kr.home.pl System gospodarowania odpadami komunalnymi Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ustawę o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Działalność podstawowa. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Oddział Energetyki Cieplnej Dział Teleinformatyki

Działalność podstawowa. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Oddział Energetyki Cieplnej Dział Teleinformatyki Działalność podstawowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Oddział Energetyki Cieplnej Dział Teleinformatyki 2 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał status Regionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 22 stycznia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/434/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/434/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/434/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych

Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych Fundacja Euro Most ul. Wiertnicza 138, 02-952 Warszawa tel./fax: (22) 827 27 30, (22) 828 06 20 tel. kom. : 501 712 020 e-mail: biuro@euro-most.eu,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Konferencja Rozkopane, zbudowane, zasypane priorytety środowiskowe POIiŚ w woj. pomorskim wymiana doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2017 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla BYDGOSKO TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO BYDGOSZCZ NOT ROK 2005 TAK TO SIĘ ZACZĘŁO Konferencja pn. Termiczne przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) W latach 2005-2006

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11 Plan inwestycyjny. Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Załącznik 11 Plan inwestycyjny. Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Załącznik 11 Plan inwestycyjny Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP..4 2. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH, W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW ZA 2016 ROK - KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW ZA 2016 ROK - KOREKTA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW ZA 2016 ROK - KOREKTA Urząd Miasta Krakowa 1 Spis treści: I. WSTĘP 3 1. Cel przygotowania Analizy 3 2. Podstawy prawne sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stan obecny: Dolny Śląsk

Stan obecny: Dolny Śląsk Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowe możliwości, nowe formy wsparcia, nowe podmioty na rynku Tomasz Styś kg tys.ton Stan obecny: Dolny Śląsk

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE INSTALACJE PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TEORII I PRAKTYCE

REGIONALNE INSTALACJE PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TEORII I PRAKTYCE Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 20, Nr 2/2016 Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ewolucja gospodarki, społeczeństwa i systemu prawno-instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Termiczne metody przekształcania odpadów komunalnych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Termiczne metody przekształcania odpadów komunalnych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Termiczne metody przekształcania odpadów komunalnych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc. dr Lidia Sieja Zespół Zagospodarowania Odpadów Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Seminarium

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R. Kraków, kwiecień 2015 Polinvest Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków tel. 12 263 70 02 do 04, fax: 12 263 70 01

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r Tomasz GRABOWSKI doradca ministra Gabinet Polityczny Ministra, Sztokholm, 23.V.2011 Agenda 1. GOSPODARKA ODPADAMI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne dotyczące gospodarki odpadami. Radosław Rzepecki. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Instrumenty prawne dotyczące gospodarki odpadami. Radosław Rzepecki. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Instrumenty prawne dotyczące gospodarki odpadami Radosław Rzepecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku STRUKTURA WYSTĄPIENIA Wprowadzenie prawne Zasady gospodarki odpadami Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ws. WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Spalarnia na frakcję energetyczną z odpadów komunalnych w Gdańsku jako element gdańskiego systemu ciepłowniczego

Spalarnia na frakcję energetyczną z odpadów komunalnych w Gdańsku jako element gdańskiego systemu ciepłowniczego Spalarnia na frakcję energetyczną z odpadów komunalnych w Gdańsku jako element gdańskiego systemu ciepłowniczego Paliwa Alternatywne, Licheń, Czerwiec 2016 powermeetings.eu Zakład Utylizacyjny Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 1 Podstawowe informacje o projekcie Projekt pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Część I Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem, a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce. Region X Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie Region X Gospodarki Odpadami Obszar działania ZKG teren

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata (projekt)

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata (projekt) PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2012-2017 (projekt) Seminarium szkoleniowe Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Białystok, 19 czerwca 2012 r. W dniu 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

autor: Mateusz Grudzina Technolog ZZO Nowy Dwór Gdynia/Rumia, dn r.

autor: Mateusz Grudzina Technolog ZZO Nowy Dwór Gdynia/Rumia, dn r. autor: Mateusz Grudzina Technolog ZZO Nowy Dwór Gdynia/Rumia, dn. 03-04.03.2016 r. Wymagania prawne dla instalacji MBP Prawo unijne: Dyrektywy Prawo krajowe: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ 4949. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2012-2017 - projekt Sławomir Chybiński - progeo sp. z o.o. Białystok, 09.03.2012 r. 1 progeo Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013. Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo