DA.III Zielona Góra, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)"

Transkrypt

1 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/ , fax +48 /68/ DA.III Zielona Góra, Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL). Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniach r., r., r., r. i r. pytań do SIWZ (faksem), udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1: Zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie wersji edytowalnej niżej wymienionych dokumentów: 1. Formularz Ofertowy zgodnie z zał. Nr 8 do SIWZ wraz z Formularzem cenowym zał. Nr 13 do SIWZ; 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. Nr 9 do SIWZ; 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 10 do SIWZ; 4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 12 pkt 5 ustawy Pzp. zał. Nr 14 do SIWZ; 5. Wykaz usług zał. Nr 11 do SIWZ; 6. Wykaz osób zał. Nr 12 do SIWZ. Dokumenty w wersji edytowalnej usprawnią proces przygotowania oferty i pozwolą zapewnić standard oferty. Dokumenty w wersji edytowalnej proszę o przesłanie na adres Zamawiający zamieszcza ww. załączniki w wersji edytowalnej na stronie pod dokumentacją przetargową niniejszego postępowania. Pytanie nr 2: W odniesieniu do zapisów załącznika nr 3a do SIWZ Wykonanie materiałów promocyjnych zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Długopisy aluminiowe: Czy Zamawiający dopuszcza długopisy stalowe? Nie, Zamawiający nie dopuszcza długopisów stalowych, zgodnie z SIWZ długopisy mają być aluminiowe. Pytanie nr 3: 2. Kubki ceramiczne/termiczne: Czy Zamawiający dopuszcza grawer techniką termosubliwacją lub kalkomanię na kubkach ceramicznych i termicznych?

2 Nie, Zamawiający nie dopuszcza graweru kubków techniką termosubliwacją lub kalkomanią, zgodnie z SIWZ, technika zdobienia kubków to: laser. Pytanie nr 4: 3. Roll up: Co oznacza zapis 4x4 w pozycji rozmiar? Czy to oznacza że roll up ma być dwustronny? Czy jednak nadruk ma być jednostronny 4 kolorowy cmyk (4+0 CMYK)? Tak, nadruk ma być jednostronny 4 kolorowy cmyk (4+0 CMYK). Pytanie nr 5: 4. Ulotka: W pozycji rozmiar został wymieniony rozmiar papieru: kreda błysk 135, a w specyfikacji kreda mat 170. Z jakiego materiału ma być wykonana ulotka? Jakie mają być zastosowane zszywki (płaskie czy oczkiem)? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lakieru UV czy offsetowego? Czy Zamawiający dopuszcza metodę nanoszenia lakieru offsetową czy sitodruk? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie foliowania? Czy folia ma być błysk czy mat? Co oznacza technika zdobienia: leser, kolor 4x4 dwustronnie? Czy Zamawiający dopuszcza druk cyfrowy (laserowy) pełno kolorowy 4+4 CMYK? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie druku offsetowego 4+4 CMYK zamiast laserowego? Zamawiający wyjaśnia: zszywki mają być płaskie, dopuszcza się zastosowanie lakieru offsetowego, nie dopuszcza się zastosowania foliowania, dopuszcza się zastosowanie druku offsetowego zamiast laserowego. Zamawiający w zakresie ulotki wprowadza następujące zmiany treści SIWZ: było w lit. f): - papier: kreda mat 170 g/m2 jest w lit. f): - papier: kreda błysk 135 g było: Technika zdobienia: laser kolor 4x4 dwustronnie jest: Technika zdobienia: offset kolor 4x4 dwustronnie Zmiany treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 6: 5. Prezentacja multimedialna: Co Zamawiający rozumie przez pojęcie animacja? Czy to ma być prezentacja POWERPOINT z wykorzystaniem elementów animacji wbudowanej w aplikację? Czy animacja wykonana w technologii Adobe Flash lub w formacie video (MPEG-4)? Czy Zamawiający opracowuje scenariusz takiej animacji? Czy animacja ma być interaktywna(użytkownik musi kliknąć aby przenieść się do kolejnej odsłony)? Czy też ma być zrealizowana w sposób liniowy (odbiorca ogląda prezentację tak jak film nie wymaga ona interakcji ze strony odbiorcy)? Czy prezentacja ma być wzbogacona o elementy audio (podkład dźwiękowy, efekty dźwiękowe)? Czy będzie wykorzystywana bez dźwięku? Prezentacja ma być wykonana z wykorzystaniem elementów animacji wbudowanej w aplikację bez wykorzystania dźwięku. Pytanie nr 7: 6. Tabliczki Informacyjne:

3 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie foli samoprzylepnej, na której będzie zastosowany druk solwentowy, w jakości foto i całość naklejona na pleksi? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie druku cyfrowego UV w jakości, jaką ta technologia oferuje? Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe propozycje i nie wprowadzi zmian w tym zakresie. Pytanie nr 8: W punkcie 4.2 załącznika nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Zamawiający wymaga: Wykonawca dostarczy Dokumentację Bazy Danych implementującą model danych BDOT zgodnie ze schematami od wersji do 2.0 oraz utworzy fizyczne struktury w CBD. Wykonawca dostarczy oprogramowanie importujące dane źródłowe GML w posiadanych przez Zamawiającego wersjach do struktur CBD Dlaczego Zamawiający wymaga implementacji struktur BDOT niezgodnych z obowiązującym od roku 2011 Rozporządzeniem? Czy to jest pomyłka i czy Wykonawca nie powinien zaimplementować struktury BDOT 10k zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych? Tak, Wykonawca powinien zaimplementować struktury BDOT 10k zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w załączniku nr 4b do SIWZ pn. Zadanie 12 Oprogramowanie w pkt. 4.2 pn. Migracja i przetworzenie zbiorów danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego do struktur systemu zarządzania bazą danych.: Wykonawca dostarczy Dokumentacje Bazy Danych implementującą model BDOT ( ). Wykonawca dostarczy Dokumentacje Bazy Danych implementującą model BDOT 10k ( ). Zmiany treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 9: W jakiej formie powinna zostać opracowana i jaki poziom szczegółowości powinna zawierać Dokumentacja Bazy Danych implementująca model BDOT? Implementacja powinna nastąpić na poziomie ogólnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Pytanie nr 10: Czy oprogramowanie importujące dane źródłowe GML musi spełniać wymogi importu BDOT 10k zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych? Implementacja danych źródłowych musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

4 Pytanie nr 11: Zgodnie z 5.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o szacunkowej wartości ww. zamówienia, względnie proszę o udostępnienie fragmentu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierającego tą informację. Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość niniejszego zamówienia (netto) określona z należytą starannością wynosi: ,00 zł. Pytanie nr 12: Zamawiający w zał. 4 do SIWZ w opisie zadania 7 wymaga Rozmiar papieru: A4, A5, B4, B5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez obsługi formatu B4? Tak, Zamawiający dopuści urządzenie bez obsługi formatu B4. Pytanie nr 13: Czy w rozumieniu Zamawiającego i w odniesieniu do metodologii PRINCE2, role Kierownika Projektu Wykonawcy (o której mowa w pkt VI SOPZ, str. 8) oraz Kierownika Zespołu Wykonawcy (o której mowa w pkt. VII.4 SOPZ) są tożsame? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 14: Wnosimy, by Zamawiający wymienił produkty zarządcze (w zrozumieniu PRICE2), za realizację których odpowiedzialny będzie Wykonawca. Produkty zarządcze: zapisy dziennika projektu, dziennika doświadczeń oraz rejestry zgodne z PRINCE2 tj.: rejestr zagadnień, rejestr jakości, rejestr ryzyk. Pytanie nr 15: Wnosimy o dodatkowe wyjaśnienie dotyczące pkt VIII.4 SOPZ w zakresie komunikacji: Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia konsultacji wraz z Zamawiającym w miejscu realizacji nie rzadziej niż raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego w liczbie 40 godzin w całym okresie realizacji Zamówienia, nie rzadziej niż raz na tydzień. Jeżeli zaistnieje nagła sytuacja niezbędna do prawidłowej realizacji Projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych konsultacji (w ramach dodatkowego limitu 40 godzin) w siedzibie Zamawiającego, również poza godzinami pracy Zamawiającego. Ze strony Wykonawcy we wszystkich konsultacjach musi brać udział Kierownik lub z-ca Kierownika Zespołu Wykonawcy. Na prośbę Zamawiającego w wybranych konsultacjach będą brali udział inni eksperci ze strony Wykonawcy. a. Czy wymóg Zamawiającego dotyczy odbywania osobistych, cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego jest obligatoryjny? b. Czy 40 godzin konsultacji możliwych do odbycia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego jest traktowane, jako odrębny zasób godzin (niezależny od osobistych spotkań u Zamawiającego oraz sytuacji nagłych)? c. Czy w rozumieniu Zamawiającego, w razie wystąpienia nagłej sytuacji, niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu, Zamawiający może wykorzystać odrębną pulę

5 dodatkowych 40 godzin konsultacji fizycznie w siedzibie, również poza swoimi godzinami pracy? d. Wnosimy o zdefiniowanie nagłej sytuacji niezbędnej do prawidłowej realizacji Projektu? - Tak, wymóg Zamawiającego dotyczy odbywania osobistych, cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego jest obligatoryjny. - Tak, jest to traktowane jako odrębny zasób godzin (niezależny od osobistych spotkań u Zamawiającego oraz sytuacji nagłych). - Tak, w razie nagłej sytuacji Zamawiający może wykorzystać odrębną pulę dodatkowych 40 godzin konsultacji fizycznie w siedzibie, również poza swoimi godzinami pracy. - Zamawiający sprecyzował zapis w SIWZ tożsame z awarią. Pytanie nr 16: W odniesieniu do pkt. X SOPZ Wnosimy o bardziej szczegółową charakterystykę każdej z grup danych pod względem formatu, w którym obecnie się znajduje oraz podanie zakresu prac, związanych z ewentualną harmonizacją (skanowanie, kalibracja, wektoryzacja; ilość obiektów do pozyskania oraz zakres części opisowej). Zamawiający omówił charakterystykę grup danych w pkt. X SOPZ (strona nr 15). Pytanie nr 17: W 2 ust.2 projektu umowy Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może przeznaczyć do wykonania przedmiot Umowy wyłącznie osoby spełniające wymagania określone w SIWZ. Wnosimy o zastąpienie słowa wyłącznie zwrotem co najmniej. Niedopuszczenie do realizacji przedmiotu zamówienia większej liczby osób ponad wymienione, jako spełniające minimalne wymagania podmiotowe, działałoby na niekorzyść Zamawiającego, gdyż np. uniemożliwiałyby włączenie do prac osób, które Wykonawca może zatrudniać w okresie trwania projektu. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w projekcie umowy 2 Personel Wykonawcy w pkt. 2: 2. Wykonawca może przeznaczyć do wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie osoby spełniające wymagania określone w SIWZ. 2. Wykonawca może przeznaczyć do wykonania przedmiotu Umowy co najmniej osoby spełniające wymagania określone w SIWZ. Zmianę treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 18: Wymagane jest, by aplikacja desktop zarządzająca danymi GIS oprócz zarządzania danymi przestrzennymi również zarządzała usługami w szczególności ich publikacją, parametryzacją(.) (punkt ). Z kolei wobec oprogramowania zarządzającego Systemem wymaga się zarządzaniu dostępem do usług (punkt lit d.). Bezwzględne wymuszenie zarządzenia usługami publikacji oddzielnie w dwóch różnych aplikacjach nie tylko wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta i nie jest neutralne technologicznie, ale jest niekorzystne dla Zamawiającego, bo pozbawia się on możliwości kompleksowego zarządzania systemem w oprogramowaniu zarządzającym Systemem. Wnosimy o dopuszczenie pełnego zarządzana usługami w jednej aplikacji. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6 Pytanie nr 19: Wnosimy o udostępnienie dokumentacji wniosku o dofinansowanie w ramach LRPO, o której mowa w 7 ust.1 projektu umowy. Zamawiający udostępni dokumentację wniosku o dofinansowanie w ramach LRPO wyłonionemu Wykonawcy, po podpisaniu umowy. Pytanie nr 20: Wnosimy o udostępnienie protokołu postępowania przetargowego zawierającego wartość szacunkową zamówienia (zgodnie z art.96, ust. 1 pkt.4) bez załączników. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych protokół jest dokumentem jawnym przez cały okres trwania postępowania, a jedynie załączniki do niego udostępnia się po zakończeniu postępowania. Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość niniejszego zamówienia (netto) określona z należytą starannością wynosi: ,00 zł. Pytanie nr 21: Ponadto, z uwagi na zapis zawarty w XV załącznika nr 1 do SIWZ pn. Wymagania odnośnie treści oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie, wymaganego przez Zamawiającego Opisu proponowanego rozwiązania. Biorąc pod uwagę, że okres od momentu ogłoszenia do momentu złożenia oferty obejmuje dodatkowe, ustawowe wolne dni od pracy, Wykonawca nie jest w stanie przygotować rzetelnego opisu rozwiązania, a tym samym złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto, Zamawiający wskazuje obowiązek dostarczenia wraz z ofertą opisu proponowanego rozwiązania dopiero w załączniku na 1 do SIWZ, podczas gdy w ogłoszeniu a także w samym SIWZ, szczególnie zaś w pkt. XIII 2 oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp i 3 (inne oświadczenia o dokumenty) Zamawiający nie wspomina ani słowem o ww. opisie, jak i o oświadczeniu, że oferowane urządzenia spełniają następujący wymóg: dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nie wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Stanowi to naruszenie z art. 25 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i powinno skutkować zmianą treści ogłoszenia oraz SIWZ. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w pkt. XV pn. Wymagania odnośnie treści oferty załącznika nr 1 do SIWZ wykreśla się dotychczasowe zapisy i wprowadza nowe: Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że oferowany System spełnia wymagania określone przez Zamawiającego dołączając do oferty następujące dokumenty: - Opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowany System spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, nazwy, wersji oferowanego Oprogramowania, Oprogramowania Narzędziowego oraz sposobu jego licencjonowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami. Na potwierdzenie, że oferowany System spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie, że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, tzn. nie wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy i pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

7 Pytanie nr 22: Zamawiający w SIWZ wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot umowy 5 lat gwarancji. Takie wymaganie w przypadku sprzętu wpływa na jego wartość ponad dwukrotnie. Poza tym standardowo producenci sprzętu oferują tylko 3 letni okres gwarancji, a pozostałe dwa należy skalkulować na odrębnych zasadach. W przypadku zaś oprogramowania należy przewidzieć, że profesjonalna oferta powinna zawierać około 10-20% wartości oprogramowania wraz z wdrożeniem rocznie. Co również w świetle 5 lat gwarancji może podwoić wartość oferty dwukrotnie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że Zamawiający wyspecyfikował wysokiej klasy oprogramowanie GIS, które nie występuje w wersji OpenSource, a zatem istnieje potrzeba zakupu dodatkowej gwarancji producenta oprogramowania standardowego co wiąże się z dodatkowym kosztem około 120% wartości tego oprogramowania. W świetle wiedzy Wykonawcy na temat przeznaczonego na projekt dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i wstępnych kalkulacji koszt realizacji zamówienia znacznie przewyższa budżet projektu. Czy Zamawiający posiada dodatkowe środki spoza dofinansowania. Czy Zamawiający przewiduje zmianę wymagań w zakresie zobowiązań gwarancyjnych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydatkowania dodatkowych środków na realizację projektu. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w projekcie umowy 16 Zasady rękojmi i gwarancji jakości w pkt. 4: 4.Termin obowiązywania okresu gwarancji jakości wynosi 5 lat od daty podpisania Umowy. 4.Termin obowiązywania okresu gwarancji jakości wynosi 5 lat, z wyłączeniem oprogramowania, dla którego wynosi 3 lata, od daty podpisania Umowy. Zmianę treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 23: W projekcie umowy w paragrafie 16 pkt. 7 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usuwania wady i usterki skutkujące brakiem funkcjonowania systemu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, pozostałe wady i usterki Wykonawca będzie usuwał w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Natomiast w załączniku nr 6 do SIWZ warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz asysty technicznej w punkcie II serwis gwarancyjny oraz wsparcie użytkowników Zamawiający zakłada na Wykonawcę świadczenia Gwarancji w terminach: 24 godzin dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii A, 3 dni roboczych dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii B, 14 dni roboczych dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii C oraz 5 dni roboczych dla Zgłoszeń typu Zapytanie, Modyfikacja. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie zasad wykonywania świadczenia gwarancji. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w projekcie umowy 16 Zasady rękojmi i gwarancji jakości w pkt.7: 7. Wykonawca usuwał będzie wady i usterki skutkujące brakiem funkcjonowania systemu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Pozostałe wady i usterki Wykonawca będzie usuwał w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Strony wspólnie mogą ustalić inny termin usunięcia usterek. 7. Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji zobowiązany jest do skutecznego Rozwiązania Zgłoszenia w następujących terminach: a) 24 godzin dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii A liczony od momentu poinformowania Wykonawcy o Zgłoszeniu zgodnie z pkt.2,

8 b) 3 dni roboczych dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii B liczony od momentu poinformowania Wykonawcy o Zgłoszeniu zgodnie z pkt.2, c) 14 dni roboczych dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii C liczony od momentu poinformowania Wykonawcy o Zgłoszeniu zgodnie z pkt.2, d) 5 dni roboczych dla Zgłoszeń typu Zapytanie, Modyfikacja. Zmianę treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 24: W związku z tym, że standardowe oprogramowania dostarczone jest na warunkach licencji określonej przez producenta oprogramowania (np. EULA firmy ORACLE) prosimy o potwierdzenie, że zapisy paragrafu 12 i 13 Umowy nie dotyczą standardowego oprogramowania? Zapisy 12 i 13 Projektu Umowy nie dotyczą standardowego oprogramowania, a jedynie oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę. Pytanie nr 25: Zamawiający w zał. Nr 12 do SIWZ wskazuje inne wymagania wobec osób biorących udział w wykonaniu zamówienia niż wymagania wskazane w punkcie 1.3 SIWZ. Jako, że jest to istotny element SIWZ, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, które wymagania SA obowiązujące oraz prosimy o opublikowanie edytowalnych wersji plików, które należy wypełnić w celu przygotowania oferty. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w Rozdziale XII, pkt. 1.3 SIWZ wykreśla się dotychczasowe zapisy i zastępuje nowymi o treści: Warunek: 1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami: 1) Kierownik Projektu - minimum 1 osoba posiadająca certyfikat PRINCE2 lub równoważny (Zamawiający za certyfikat równoważny zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką na rynku uzna certyfikat Project Management Professional (PMP) lub IPMA min. Level C.), posiadająca przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu minimum 2 projektami o wartości brutto przynajmniej złotych każdy (słownie: trzysta tysięcy złotych) 2) Specjalista ds. relacyjnej bazy danych - minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania baz danych: kwalifikacje z zakresu projektowania bazy danych potwierdzone informacją o ukończonym szkoleniu w tym zakresie, doświadczenie zawodowe poparte udziałem w minimum 2 zrealizowanych projektach, związanych z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemu informatycznego w oparciu o system zarządzania relacyjną bazą danych. 3) Projektant/programista - minimum 2 osoby posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania i programowania systemów GIS, przy czym każda z tych osób, powinna posiadać doświadczenie zawodowe w realizacji minimum 1 projektu informatycznego w zakresie opracowania systemów GIS, których przedmiotem było opracowanie, instalacja i konfiguracja aplikacji lub serwisu mapowego opartego o serwer bazy przestrzennej. 4) Projektant/programista aplikacji zarządzającej Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - minimum 1 osoba posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania i programowania aplikacji do prowadzenia MPZP, doświadczenie zawodowe poparte udziałem w minimum 2 zrealizowanych projektach związanych z instalacją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń w zakresie modułów do zarządzania MPZP.

9 5) Administrator serwera bazy przestrzennej - minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu instalacji, konfiguracji oraz administrowania serwerem bazy przestrzennej: kwalifikacje z zakresu administrowania serwerem bazy przestrzennej potwierdzone informacją o ukończeniu szkolenia w tym zakresie, doświadczenie poparte udziałem w minimum 2 zrealizowanym projekcie związanym z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemu informatycznego w oparciu o serwery bazy przestrzennej i system zarządzania relacyjną bazą danych. Zmianę treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 26 : Prosimy o wyjaśnienie niezgodności treści SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu (rozdział XII, pkt. 1.3) z treścią załącznika nr 12, tj. Wykaz osób. Odpowiedź jak wyżej w pytaniu nr 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-04-25 16:25 Zielona Góra: Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) Numer ogłoszenia: 166634-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-03-15 15:37 Zielona Góra: Rozbudowa istniejących w JST Systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z podziałem na trzy zadania. Numer ogłoszenia: 105778-2013; data zamieszczenia: 15.03.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Zielona Góra, 2012-10 - 01 DA.III.272.2.61.2012 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia M U Z E U M P O M O R Z A ŚRODKO W E G O W S Ł U P S K U ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Rozszerzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl Katowice: ZP-2380-108-37/2015 Zakup i dostawa odzieży roboczej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-09-03 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2015. Strona 1 z 5 Zielona Góra: Kompleksowa organizacja przyjazdowej misji gospodarczej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do województwa lubuskiego Numer ogłoszenia: 154650-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-13 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Tak, w powyższym przypadku warunek uznany zostanie za spełniony.

Odpowiedź Tak, w powyższym przypadku warunek uznany zostanie za spełniony. Olsztyn, dnia 05.02.2015r. ZP-PNK/D/2015/01/13 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: Świadczenie usługi doradztwa patentowego dla pracowników IRZiBŻ PAN w Olsztynie Pytania

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/ Kożuchów: Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wykonanie i wdrożenie projektu serwisu internetowego culture.pl wyposażonego w system CMS oparty na licencji open source dla Instytutu Adama Mickiewicza, a także migracja treści z obecnych serwisów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA LABORATORIUM SPECJALISTYCZNEGO IOZ Numer ogłoszenia: 149408-2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE CREATIVEPARTNER Sp. z o.o. ul. Wspólna 2 35-205 Rzeszów NIP: 517-036-11-13 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 11.05.2015r. (dane adresowe oferenta) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Union Parts Sp. z o.o. Bobrowa Wola 72 39-203 Nagoszyn NIP: 872-225-51-79 (dane adresowe zamawiającego) Bobrowa Wola, 17.12.2012r. (dane adresowe oferenta) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa informatyczna - stworzenie i utrzymanie Geoportalu do projektu System

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. Zielona Góra: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 180085-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ Nysa: Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.kalisz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.kalisz. z 6 2015-01-20 14:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn Kalisz: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI BIBLIOTECZNYCH,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łódź: Wdrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl; bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl; bip.kopernik.org. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa komputerów, laptopów, toreb i plecaków

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych 430000/ZAP/370/13/2013 Wałbrzych, 07.10.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Wałbrzychu Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu.pl/contents/213 Szczecin: Wykonanie analizy wstępnej oraz opracowanie raportu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 1 z 6 2011-07-28 14:06 Poznań: Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Naukowiec

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... Siedziba... Telefon / faks... nr NIP...

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... Siedziba... Telefon / faks... nr NIP... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa... Siedziba... Telefon / faks... nr NIP... nr REGON... Dane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, ulotki wraz z dostawą na wystawy organizowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

I WYJAŚNIENIA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. W związku z prośbami o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wyjaśniam co następuje:

I WYJAŚNIENIA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. W związku z prośbami o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wyjaśniam co następuje: I WYJAŚNIENIA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Warszawa, 2016 09-07 Dotyczy: Sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy i propozycji kryterium oceny ofert w zakresie opracowania wymagań technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis. 5 Druk nalepek 500 szt. Wymiary 100x60 mm. Druk nalepek do promocji projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis. 5 Druk nalepek 500 szt. Wymiary 100x60 mm. Druk nalepek do promocji projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi Białystok, 19 sierpnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 31, REGON: 050383717, NIP: 542-17-21-656, zwraca się do Państwa z prośbą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 na druk i dostawę materiałów promocyjnych i szkoleniowych Szanowni Państwo, CPV 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane W związku z realizacją projektu Śląska Akademia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Modyfikacja i rozbudowa w konfiguracji systemu ZSRK w zakresie modułu Rozrachunki z Uczestnikami Postepowania Sądowego (ZSRK RUP) zbudowanego w oparciu o moduł SAP PSCD. Numer ogłoszenia: 243404-2014;

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 387110-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 387110-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2014-11-25 15:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. Goniądz: Usługa w zakresie wydruku materiałów reklamowych Numer ogłoszenia: 169694-2014; data zamieszczenia: 20.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/POIG-8.3/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/POIG-8.3/2014 R.272.ZP.15.2014 Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr sprawy: UE.031.2.11.2012 Zamawiający: Gmina Miejska Lubań 59-800 Lubań Telefon: 75 6464 400 Faks: 75 64 64 405 NIP 613 156 83 59 Adres strony internetowej: www.luban.pl Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_prochniak 25/05/2011- ID:2011-072907 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html Katowice: Druk materiałów promocyjno informacyjnych dla Muzeum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-43/15 Kraków, 2 września 2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu dozymetrii względnej

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Białystok, 14 czerwca 2012 r. Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31 jako realizator projektu Organizacja i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Słupsk: Usługa druku z dostawą materiałów promocyjnych i publikacji dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 2016 r. Numer ogłoszenia: 336536-2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Działając

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów ul. Parkowa 45A/10, 71-634 Szczecin NIP: 8513081574, REGON: 320623213, KRS: 0000320643 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wybór dostawcy usługi na realizację materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo