Anatomia. Kup książkę. układu ruchu człowieka. wydanie 2. poprawione

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anatomia. Kup książkę. układu ruchu człowieka. wydanie 2. poprawione"

Transkrypt

1 Anatomia układu ruchu człowieka wydanie 2. poprawione Kup książkę

2 Ida Wiszomirska Anatomia układu ruchu człowieka wydanie 2. poprawione Warszawa 2015

3 Recenzenci Dr hab. prof. AWF Lidia Ilnicka Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek Korekta Joanna Warecka Wykonanie rycin Elżbieta Szmit Graficzne opracowanie rycin Beata Kocój Tomasz Fabiański skład i Łamanie Tomasz Fabiański PROJEKT OKŁADKI Małgorzata Fabiańska Copyright by Wydawnictwo Naukowe FREL, Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy. ISBN oprawa twarda ISBN oprawa miękka Zamówienia Wydawnictwo Naukowe FREL Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 3 lok. 9

4 Spis treści Od Autora 9 Skróty używane w podręczniku 10 WSTĘP 11 Rozdział I OSIE I PŁASZCZYZNY CIAŁA 13 Rozdział II Część bierna układu ruchu człowieka Budowa ogólna kości Budowa ogólna połączeń międzykostnych Pełne połączenia kości (nieruchome) Jamowe ruchome połączenia kości (stawy) Budowa szczegółowa części biernej układu ruchu człowieka Czaszka Czaszka od góry Czaszka od przodu Czaszka od boku Czaszka od dołu Czaszka od tyłu Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki Kość gnykowa Połączenia kości czaszki 30

5 Spis treści 3.2. Kościec i połączenia kręgosłupa Budowa kręgów w poszczególnych odcinkach kręgosłupa Ogólna budowa kręgu Kręgi szyjne Kręgi piersiowe Kręgi lędźwiowe Kość krzyżowa Kość guziczna Połączenia kręgosłupa Kościec i połączenia klatki piersiowej Budowa żeber Budowa mostka Połączenia klatki piersiowej Kościec i połączenia kończyny górnej Obręcz kończyny górnej Kości kończyny górnej wolnej Kość ramienna Kości przedramienia Kości ręki Połączenia kończyny górnej Staw mostkowo-obojczykowy Staw barkowo-obojczykowy Staw ramienny Staw łokciowy Staw promieniowo-łokciowy dalszy Stawy ręki Kościec i połączenia kończyny dolnej Obręcz kończyny dolnej Kości kończyny dolnej wolnej Kość udowa i rzepka Kości podudzia lub goleni Kości stopy Połączenia kończyny dolnej Staw krzyżowo-biodrowy Staw biodrowy Staw kolanowy Staw piszczelowo-strzałkowy Stawy stopy 112

6 Spis treści Rozdział III Część czynna układu ruchu człowieka Budowa ogólna mięśni szkieletowych Budowa szczegółowa wybranych mięśni szkieletowych Mięśnie głowy Mięśnie mimiczne Mięśnie żucia Mięśnie szyi Grupa powierzchowna mięśni szyi Grupa środkowa mięśni szyi Grupa głęboka mięśni szyi Mięśnie klatki piersiowej Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej Głębokie mięśnie klatki piersiowej Przepona Mięśnie brzucha Boczne i przednie mięśnie brzucha Tylne mięśnie brzucha Mięśnie grzbietu Powierzchowne mięśnie grzbietu Głębokie mięśnie grzbietu Mięśnie płatowate Mięsień prostownik grzbietu Mięśnie poprzeczno-kolcowe Krótkie mięśnie grzbietu Mięśnie podpotyliczne Mięśnie kończyny górnej Mięśnie obręczy kończyny górnej Mięśnie ramienia Grupa przednia mięśni ramienia Grupa tylna mięśni ramienia Mięśnie przedramienia Grupa przednia mięśni przedramienia Grupa boczna mięśni przedramienia Grupa tylna mięśni przedramienia Mięśnie ręki Mięśnie kończyny dolnej Mięśnie obręczy kończyny dolnej Mięśnie uda Grupa przednia Grupa tylna (tzw. grupa kulszowo-goleniowa) 193

7 Spis treści Grupa przyśrodkowa Mięśnie goleni (podudzia) Grupa przednia Grupa boczna Grupa tylna Mięśnie stopy Mięśnie powierzchni grzbietowej stopy Mięśnie powierzchni podeszwowej stopy 209 Rozdział IV Mięśnie wykonujące ruchy w poszczególnych stawach Mięśnie wykonujące ruchy w stawach kręgosłupa Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawach odcinka szyjnego kręgosłupa ze stawem szczytowo-potylicznym i szczytowo obrotowym Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawach międzykręgowych odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa Mięśnie wykonujące ruchy oddechowe Mięśnie odpowiedzialne za ruchy wdechowe Mięśnie odpowiedzialne za ruchy wydechowe Mięśnie tłoczni brzusznej Mięśnie wykonujące ruchy w stawach kończyny górnej Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie mostkowo obojczykowym i stawie barkowo-obojczykowym Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie ramiennym Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie łokciowym Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawach ręki Mięśnie wykonujące ruchy w stawach kończyny dolnej Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie biodrowym Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie kolanowym Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawach stopy 227 Materiały dla studentów do samodzielnej pracy 231 Piśmiennictwo 241 Spis Tabel i rycin 243 Spis tabel 243 Spis rycin 244

8 Od Autora Anatomia prawidłowa człowieka jest podstawą nauczania wszystkich przedmiotów biomedycznych objętych programem studiów fizjoterapii, gdyż nie można skutecznie udzielić pomocy w chorobie nie znając dokładnie budowy organizmu zdrowego. Poznanie budowy ciała ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu czynnościowego, jest konieczne w szkoleniu słuchacza tego kierunku. Ważnym elementem nauczania jest przestrzeganie naukowej terminologii anatomicznej (polskiej i łacińskiej), której przyswojenie pozwoli na korzystanie z literatury specjalistycznej oraz ułatwi zrozumienie określeń medycznych. Podręcznik anatomii układu ruchu został przygotowany zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku fizjoterapia. Jest to swoisty przewodnik po trudnych anatomicznych zagadnieniach opracowanie uproszczone ze względu na bardzo duży materiał do opanowania przez studentów w bardzo krótkim czasie. Osoby uczące się po raz pierwszy anatomii często z natłoku informacji wybierają treści mniej ważne, a omijają zagadnienia podstawowe. Mam nadzieję, że treści zawarte w podręczniku tworzą bazę wiedzy z budowy i funkcji układu ruchu, która umożliwi uczącym się osobom zrozumienie zagadnień terapeutycznych. Na końcu opracowania zamieściłam materiały pomocnicze dla studentów do samodzielnej pracy. Są one powtórzeniem i sprawdzeniem wiadomości zawartych w książce. Przewodnią myślą tego podręcznika jest pomoc sudentom fizjoterapii w opanowaniu podstawowej wiedzy z zakresu: układu kostnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych nazw i kształtu powierzchni stawowych; układu stawowo-więzadłowego, a szczególnie ujednolicenia nazw ruchów w stawach i konsekwentnego przestrzegania tych mian ruchów w funkcjach mięśni oraz więzadeł jako ograniczników poszczególnych ruchów;

9 10 Anatomia układu ruchu człowieka układu mięśniowego, ze szczególnym uwzględnieniem głównych funkcji w pozycji anatomicznej, w pracy mięśni w warunkach koncentrycznych, bez uwzględniania sił zewnętrznych. Pragnę gorąco podziękować Recenzentom: dr hab. prof. AWF Lidii Ilnickiej oraz prof. dr. hab. n. med. Bogdanowi Ciszkowi, za krytyczne uwagi oraz rady i sugestie co do terminologii, treści i kształtu książki. Wyrazy ogromnej wdzięczności przekazuję Pani Elżbiecie Szmit, autorce wszystkich rycin, które zostały przygotowane na podstawie klasycznych atlasów anatomicznych (podanych w piśmiennictwie) w modyfikacji własnej. Graficzne opracowanie rycin wykonali Pani Beata Kocój i Pan Tomasz Fabiański, którym jestem winna serdeczne podziękowania. Dzięki pomocy wszystkich tych osób książka ta nabrała swoistego kształtu i mam nadzieję, że stanowić będzie pożyteczny podręcznik akademicki. Skróty używane w podręczniku art. articulatio (staw) cz. część k. kość kk. kości m. mięsień mm. mięśnie n. nerw nn. nerwy p.p. przyczep początkowy p.k. przyczep końcowy C 1 C 7 poszczególne kręgi odcinka szyjnego kręgosłupa Co 1 Co 4-5 poszczególne kręgi odcinka guzicznego kręgosłupa L 1 L 5 poszczególne kręgi odcinka lędźwiowego kręgosłupa Th 1 Th 12 poszczególne kręgi odcinka piersiowego kręgosłupa S 1 S 5 poszczególne kręgi odcinka krzyżowego kręgosłupa

10 WSTĘP Anatomia jest nauką o makroskopowej budowie organizmu żywego. Nazwa pochodzi od greckiego słowa anatemnein rozcinać, rozczłonkowywać. Metoda preparowania jest głównym środkiem poznania budowy, jednak musi zostać uzupełniona zrozumieniem funkcji żywego organizmu. Anatomia zaliczana jest do morfologii, czyli nauki o rozwoju i budowie organizmu, o jego składzie oraz wyglądzie. Działami anatomii są między innymi: Anatomia opisowa (systematyczna) zajmuje się badaniem i opisem narządów ciała zbudowanych z różnych tkanek połączonych w układy, które spełniają wspólną funkcję; Anatomia czynnościowa zajmuje się funkcjonowaniem i działaniem poszczególnych narządów; Anatomia prawidłowa zajmuje się normalnie zbudowanym, zdrowym organizmem; Anatomia mikroskopowa zajmuje się badaniem mikroskopowej struktury poszczególnych narządów, czyli jest to histologia (badanie tkanek) lub cytologia (badanie komórek); Anatomia radiologiczna zajmuje się badaniem i opisem organizmu ludzkiego z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego tomografia komputerowa oraz ulatradźwięków (USG). Aktualnie jej zakres znacznie się poszerzył o nowoczesne badania metodami obrazowania, np. NMR magnetyczny rezonans jądrowy, SPECT tomografia emisyjna pojedynczych fotonów, PET pozytonowa tomografia emisyjna; Anatomia topograficzna zajmuje się położeniem poszczególnych narządów w ustroju i wzajemnym ułożeniem ich względem siebie;

11 12 Anatomia układu ruchu człowieka Anatomia plastyczna jej celem jest badanie kształtów zewnętrznych i wzajemnych proporcji poszczególnych części ciała. Anatomia dotyczy budowy wszystkich istot żyjących: roślin, zwierząt i człowieka. Ogólna budowa ciała człowieka różnych ras jest zasadniczo taka sama, jednak każdy człowiek charakteryzuje się zmiennością budowy. Nie spotykamy dwóch takich samych twarzy czy proporcji. Ciało człowieka to żywy, dynamiczny organizm, nieustannie zmieniający kształt pod wpływem otaczającego go środowiska. Tradycyjne anatomiczno-opisowe podejście nie uwzględnia różnorodności form w budowie ciała klasyczny anatom nie wchodzi w zagadnienia zmienności morfologicznej, posługując się głównie metodą opisową. Ciało ludzkie możemy podzielić na: głowę (caput), szyję (collum), tułów (corpus) i dwie pary kończyn (membra) górną i dolną. W skład tułowia wchodzi: klatka piersiowa (torax), grzbiet (dorsum), brzuch (abdomen) i miednica (pelvis). W organizmie człowieka wyróżnia się następujące układy: Układ ruchu bierny: układ kostny i stawowo-więzadłowy czynny: układ mięśniowy Układ nerwowy Układ narządów zmysłów Układ oddechowy Układ krążenia (naczyniowy) układ krwionośny układ limfatyczny Układ trawienny (pokarmowy) Układ wydalniczy (moczowy) Układ rozrodczy (płciowy) Układ wewnątrzwydzielniczy (dokrewny) Powłoka wspólna (skóra).

12 Piśmiennictwo Feneis H. (2007). Ilustrowana anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Filipczak-Nowicka S., Grech-Żmijewska Z. (1995). Lingua Latina ad usum medicinae studentium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Gielecki J., Żurada A., Gajda G. (2007). Multimadialny atlas anatomii część 1: Kości, stawy i więzadła. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław. Gołąb B. K. (2008). Podstawy anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Ignasiak Z. (2008). Anatomia układu ruchu człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. Kahle W., Leonhardt H., Platzer W. (1998). Podręczny atlas anatomii człowieka tom 1. Wydawnictwo Medyczne Słotwiński, Verlag Brema. Kapandij I. A. (2008). The Physiology of the Joints. Churchill Livigstone. Kopf-Maier P. (2002). Atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, tomy 1 i 2. MacKinnon P., Moriss J. (2006). Oksfordzki podręcznik anatomii czynnościowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, tom 1. McMinn (2006). Fotograficzny atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. Netter F.H. (2008). Atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. Reicher M. (2008). Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, tom 1. Sinielnikov R. D. (1988). Atlas of human anatomy. Mir Publishers Moscow, volume 1. Skawina A. (red.) (2006). Anatomia prawidłowa człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sobotta (2006). Atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, tom 1, 2. Sokołowska-Pituchowa J. (2008). Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

13 Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej Zestawienie stawów kręgosłupa oraz ich ruchomość w pozycji anatomicznej Zestawienie stawów kończyny górnej oraz ich ruchomość w pozycji anatomicznej Zestawienie stawów kończyny dolnej oraz ich ruchomość w pozycji anatomicznej Mięśnie wykonujące ruchy głową i odcinkiem szyjnym kręgosłupa Mięśnie wykonujące ruchy odcinkiem piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa Mięśnie wykonujące ruchy obręczą kończyny górnej Mięśnie wykonujące ruchy ramieniem Mięśnie wykonujące ruchy przedramieniem Mięśnie wykonujące ruchy ręką Mięśnie wykonujące ruchy udem Mięśnie wykonujące ruchy podudziem Mięśnie wykonujące ruchy stopą

14 244 Anatomia układu ruchu człowieka Spis rycin 1. Główne osie i płaszczyzny ciała człowieka Kości sklepienia czaszki Czaszka od przodu Czaszka przekrój w płaszczyźnie strzałkowej Żuchwa widok z przodu Czaszka od boku Podstawa czaszki bez żuchwy Podstawa czaszki od wewnątrz Kość gnykowa a. Staw skroniowo-żuchwowy widok z boku b. Staw skroniowo-żuchwowy widok od strony przyśrodkowej Kręgosłup Typowy kręg szyjny widok z góry a. Kręg szczytowy widok z góry b. Kręg szczytowy widok z dołu a. Kręg obrotowy widok z przodu b. Kręg obrotowy widok z tyłu a. Kręgi odcinka szyjnego kręgosłupa widok z przodu b. Kręgi odcinka szyjnego kręgosłupa widok z tyłu Kręg piersiowy widok z boku a. Kręg lędźwiowy widok z góry b. Kręg lędźwiowy widok z boku a. Kość krzyżowa i guziczna widok z przodu b. Kość krzyżowa i guziczna widok z tyłu a. Kość krzyżowa i guziczna widok z boku b. Kość krzyżowa widok z góry Połączenia kręgosłupa przekrój w płaszczyźnie strzałkowej Przekrój strzałkowy szyi Ruchy kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej (zgięcie i wyprost) Ruchy rotacyjne kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej Staw szczytowo-potyliczny i szczytowo-obrotowy widok z tyłu a. Staw szczytowo-obrotowy widok z góry położenie anatomiczne b. Staw szczytowo-obrotowy widok z góry położenie podczas rotacji Klatka piersiowa widok z przodu Budowa żeber Budowa mostka widok z przodu Połączenie żebra V z kręgosłupem i mostkiem Klatka piersiowa

15 Spis tabel i rycin Kościec kończyny górnej widok z przodu Obojczyk Łopatka powierzchnia grzbietowa Łopatka widok z boku a. Kość ramienna widok z przodu b. Kość ramienna widok z tyłu c. Kość ramienna koniec dalszy (widok z przodu) d. Kość ramienna koniec dalszy (widok z tyłu) Kość promieniowa Kość łokciowa Kości ręki widok od strony dłoniowej Staw mostkowo-obojczykowy widok z przodu Staw ramienny i staw barkowo-obojczykowy widok z przodu Staw barkowo-obojczykowy i panewka stawu ramiennego widok z boku Główne osie ruchów stawu ramiennego a. Staw łokciowy powierzchnie stawowe b. Staw łokciowy torebka stawu (widok z przodu) Połączenia kości przedramienia Kości przedramienia w ustawieniu odwróconym i nawróconym Stawy w okolicy nadgarstka Więzadła w okolicy nadgarstka widok od strony dłoniowej Typy stawów ręki Kościec kończyny dolnej a. Kość miedniczna widok od strony wewnętrznej b. Kość miedniczna widok od strony przedniej c. Kość miedniczna widok od strony zewnętrznej a. Płaszczyzny i wymiary miednicy płaszczyzna wejścia miednicy żeńskiej b. Płaszczyzny i wymiary miednicy kąt pochylenia miednicy i główne jej wymiary w płaszczyźnie strzałkowej a. Budowa miednicy żeńskiej b. Budowa miednicy męskiej Rzepka Końce bliższe kości podudzia widok z góry a. Kość udowa widok z przodu b. Kość udowa widok z tyłu a. Kości podudzia widok z przodu b. Kości podudzia widok z tyłu Kość skokowa i kość piętowa a. Kości stopy widok z góry b. Kości stopy widok z dołu

16 246 Anatomia układu ruchu człowieka 59. Połączenia miednicy widok z przodu Połączenia miednicy widok z boku Więzadła stawu biodrowego Łąkotki i więzadła stawu kolanowego a. Więzadła stawu kolanowego widok z przodu b. Więzadła stawu kolanowego widok z tyłu a. Staw kolanowy ustawienie w wyproście b. Staw kolanowy ustawienie w zgięciu a. Staw skokowo-goleniowy widok z tyłu b. Staw skokowo-goleniowy widok z tyłu w powiększeniu Osie ruchów stopy Stawy stopy a. Stawy i więzadła stopy widok z góry b. Stawy i więzadła stopy widok z dołu Rodzaje mięśni a. Mięśnie przedniej części ciała b. Mięśnie tylnej części ciała Mięśnie głowy widok z boku a. Mięśnie żucia widok z boku b. Mięśnie żucia widok z boku po odcięciu łuku jarzmowego Mięśnie szyi Mięsień piersiowy większy z kierunkami działania a. Mięśnie klatki piersiowej b. Mięśnie klatki piersiowej schemat przyczepów i przebiegów mięśni Mięsień zębaty przedni z kierunkami działania a. Przepona widok z góry b. Przepona widok z dołu i przodu Mięśnie skośne brzucha z kierunkami działania a. Mięśnie okolicy brzucha b. Mięśnie okolicy brzucha schemat przyczepów i przebiegów mięśni a. Mięśnie powierzchowne grzbietu b. Mięsień czworoboczny i mięsień najszerszy grzbietu z kierunkami działania a. Mięśnie głębokie grzbietu b. Mięśnie głębokie grzbietu schemat przyczepów i przebiegów mięśni (część 1) a. Mięśnie głębokie grzbietu po odsłonięciu m. prostownika grzbietu b. Mięśnie głębokie grzbietu schematy przyczepów i przebiegów mięśni (część 2) Kierunki działania mięśni głębokich grzbietu Mięśnie podpotyliczne

17 Spis tabel i rycin Mięśnie kończyny górnej widok z boku Mięśnie obręczy kończyny górnej i mięśnie ramienia widok z boku Mięśnie obręczy kończyny górnej i mięśnie ramienia widok z tyłu (część 1) Mięśnie obręczy kończyny górnej i mięśnie ramienia widok z przodu Mięśnie obręczy kończyny górnej i mięśnie ramienia widok z przodu po odcięciu m. dwugłowego ramienia Mięśnie obręczy kończyny górnej i mięśnie ramienia widok z tyłu (część 2) Mięśnie przedramienia i ręki widok z przodu (część 1) Mięśnie przedramienia i ręki widok z przodu (część 2) Mięśnie przedramienia i ręki widok z boku a. Mięśnie przedramienia i ręki widok z tyłu (część 1) b. Mięśnie przedramienia i ręki widok z tyłu (część 2) a. Mięśnie ręki widok od strony dłoniowej (część 1) b. Mięśnie ręki widok od strony dłoniowej (część 2) c. Mięśnie ręki widok od strony promieniowej Mięsień biodrowo-lędźwiowy, m. czworoboczny lędźwi i przepona a. Mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie uda widok z tyłu b. Mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie uda widok z boku Mięsień pośladkowy średni z kierunkami działania Mięśnie obręczy kończyny dolnej widok z boku a. Mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie uda widok z przodu b. Mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie uda po odcięciu m. prostego uda, m. krawieckiego, widok z przodu a. Mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie uda widok od strony przyśrodkowej b. Mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie uda widok od strony przyśrodkowej po odcięciu m. krawieckiego i m. smukłego Mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie uda widok z tyłu po usunięciu grupy tylnej mm. uda oraz mm. pośladkowych: wielkiego i średniego a. Mięśnie podudzia i stopy widok z przodu (część 1) b. Mięśnie podudzia i stopy widok z przodu (część 2) a. Mięśnie podudzia widok z tyłu (część 1) b. Mięśnie podudzia widok z tyłu (część 2) c. Mięśnie podudzia widok z tyłu (część 3) Mięśnie strony grzbietowej stopy a. Mięśnie strony podeszwowej stopy (część 1) b. Mięśnie strony podeszwowej stopy (część 2) c. Mięśnie strony podeszwowej stopy (część 3). 213

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Anatomia. układu ruchu człowieka

Anatomia. układu ruchu człowieka Anatomia układu ruchu człowieka Ida Wiszomirska Anatomia układu ruchu człowieka Warszawa 2009 Recenzenci Dr hab. prof. AWF Lidia Ilnicka Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek Korekta Joanna Warecka Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Wstęp.............................................................. 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego... 9 Okolice ciała ludzkiego........................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni Wstęp 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P Określenie orientacyjne w przestrzeni Płaszczyzny ciała Osie ciała II. Układ bierny i czynny ruchu (osteologia, syndesmołogia,

Bardziej szczegółowo

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER ZOFIA IGNASIAK ELSEYIER URBAN&PARTNER WYDANIE II Zofia Ignasiak Anatomia układu ruchu Wydanie II Elsevier Urban & Partner Wrocław \ Spis treści J Wstęp... I. Plan budowy ciała ludzkiego... Okolice ciała

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia. ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Autor; dr Ida Wiszomirska

Wybrane zagadnienia. ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Autor; dr Ida Wiszomirska Wybrane zagadnienia ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Autor; dr Ida Wiszomirska 1. Nazwy kości oraz powierzchnie stawowe tych kości. 2. Podział połączeń: połączenia ścisłe (stałe) i wolne (ruchome).

Bardziej szczegółowo

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka Adam Zborowski ATLAS anatomii człowieka Kraków 2007 SPIS TREŚCI schemat komórki ludzkiej...12 rodzaje komórek...13 składniki komórkowe krw i... 14 rodzaje komórek...15 rodzaje nabłonków jednowarstwowych...

Bardziej szczegółowo

Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ

Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ KOMPENDIUM Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA ć i ; 4 T m»4 TOM I Redakcja wydania II MedPharm T O M I KOMPENDIUM Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA Redakcja wydania II autorzy: Elżbieta Błaszczyk Danuta Biegańska-Dembowska

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA. mgr Małgorzata Wiśniewska Łowigus

ANATOMIA. mgr Małgorzata Wiśniewska Łowigus ANATOMIA mgr Małgorzata Wiśniewska Łowigus Wśród nauk biologicznych, zajmujących się wszelkimi formami życia, wyróżnia się dwa podstawowe działy: morfologię, fizjologię. MORFOLOGIA - zajmuje się poznaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. I. Wykłady (10h) II. Ćwiczenia w grupach dziekańskich (14h) III. Ćwiczenia w grupach klinicznych (46h)

PROGRAM KURSU. I. Wykłady (10h) II. Ćwiczenia w grupach dziekańskich (14h) III. Ćwiczenia w grupach klinicznych (46h) Autorski program kursu TERAPIA MANUALNA TKANEK MIĘKKICH W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU Kurs będzie realizowany na WZKF w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach przedmiotu: Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM I UKŁAD RUCHU Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM I UKŁAD RUCHU Poznań 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykłady i ćwiczenia w dużych grupach

Wykłady i ćwiczenia w dużych grupach Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu plan przedmiotu Dr n. med. Małgorzata Chochowska UWAGA OGÓLNA: Studenci na zajęciach muszą posiadać wygodny zmienny strój, zmienne obuwie oraz ręcznik. Jest to

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU Mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy: - warstwę bardziej powierzchowną stanowią mięśnie związane ze szkieletem kończyny górnej - do warstwy głębokiej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: FIZJOTERAPIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MIĘŚNIE GRZBIETU MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ MIĘŚNIE BRZUCHA MIĘŚNIE SZYI MIĘŚNIE GŁOWY MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ: -mięśnie obręczy kończyny górnej

MIĘŚNIE GRZBIETU MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ MIĘŚNIE BRZUCHA MIĘŚNIE SZYI MIĘŚNIE GŁOWY MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ: -mięśnie obręczy kończyny górnej MIĘŚNIE GRZBIETU MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ MIĘŚNIE BRZUCHA MIĘŚNIE SZYI MIĘŚNIE GŁOWY MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ: -mięśnie obręczy kończyny górnej -mięśnie ramienia -mięśnie przedramienia -mięśnie ręki MIĘŚNIE

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

mgr Grzegorz Witkowski Układ mięśniowy

mgr Grzegorz Witkowski Układ mięśniowy mgr Grzegorz Witkowski Mięsień kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów narządu ruchu, stanowiący jego element czynny. Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Anatomia, Kinezjologia. Anatomia topograficzna. mgr E. Kamińska 2 ECTS F-1-K-AT-06 studia

Anatomia, Kinezjologia. Anatomia topograficzna. mgr E. Kamińska 2 ECTS F-1-K-AT-06 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Anatomia układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego

Przedmiot: Anatomia układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego Przedmiot: Anatomia układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY

MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ Kończyna górna jest połączona ze szkieletem tułowia za pomocą obręczy. W tym połączeniu znajdują się trzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64 1 Anatomia ogólna 1 Ogólne zasady budowy ciała ludzkiego 1 Położenie narządów wewnętrznych, punkty palpacyjne i linie topograficzne 2 Płaszczyzny i kierunki ciała 4 Osteologia 6 Kościec ciała ludzkiego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Anatomia palpacyjna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

szkielet tułowia widok od przodu klatka piersiowa żebra mostek kręgi piersiowe kręgosłup (33-34 kręgi)

szkielet tułowia widok od przodu klatka piersiowa żebra mostek kręgi piersiowe kręgosłup (33-34 kręgi) Kości tułowia szkielet tułowia kręgosłup (33-34 kręgi) klatka piersiowa żebra mostek kręgi piersiowe widok od przodu kręgosłup czaszka odcinek szyjny C 1-7 (1-7) - (lordoza szyjna) klatka piersiowa odcinek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE

MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE M. PROSTY BOCZNY GŁOWY M. SKOŚNY GÓRNY GŁOWY M. PROSTY TYLNY WIĘKSZY M. SKOŚNY DOLNY GŁOWY mm. międzypoprzeczne szyi wyrostek kolczysty kręgu obrotowego M. PROSTY TYLNY MNIEJSZY wyrostek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ POŁĄCZENIE Z TUŁOWIEM Kończyna górna jest połączona z kośćcem tułowia za pomocą obręczy złożonej z obojczyka i łopatki. W tym połączeniu znajdują się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Bark 1. Rozdział 2 Kość ramienna 73. Rozdział 3 Staw łokciowy 111. Słowo wstępne XXV

Spis treści. Rozdział 1 Bark 1. Rozdział 2 Kość ramienna 73. Rozdział 3 Staw łokciowy 111. Słowo wstępne XXV Spis treści Słowo wstępne XXV Rozdział 1 Bark 1 Dostęp przedni do obojczyka 2 Dostęp przedni do stawu ramiennego 4 Anatomia praktyczna dostępu przedniego do stawu ramiennego 17 Dostęp przednio-boczny do

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Anatomia prawidłowa i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Anatomia prawidłowa i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2022 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 07.10.2015 PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ OSTEOLOGIA, ANATOMIA JAM CIAŁA Wykład Inauguracyjny. Anatomia budowa ciała ludzkiego. Reguły opisu anatomicznego. Ogólna budowa kości i ich połączeń. 14.10.2015 Biomechanika

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie narządu ruchu. Kinga Matczak

Funkcjonowanie narządu ruchu. Kinga Matczak Funkcjonowanie narządu ruchu Kinga Matczak Narząd ruchu zapewnia człowiekowi utrzymanie prawidłowej postawy ciała, dowolne zmiany pozycji i przemieszczanie się w przestrzeni. Ze względu na budowę i właściwości

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 12.10.2016 PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ OSTEOLOGIA, ANATOMIA JAM CIAŁA Wykład Inauguracyjny. Anatomia budowa ciała ludzkiego. Reguły opisu anatomicznego. Ogólna budowa kości i ich połączeń. 19.10.2016 Biomechanika

Bardziej szczegółowo

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko. Syllabus przedmiotowy 2017/ /22 r.

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko. Syllabus przedmiotowy 2017/ /22 r. Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko Syllabus przedmiotowy 017/18 01/ r. Wydział Fizjoterapii Kierunek studiów Fizjoterapia Specjalność ----------- Forma studiów Stacjonarne Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa Grzbiet 1. Kości, więzadła i stawy Kręgosłup: opis ogólny...................................... 2 Budowa kręgosłupa......................................... 4 Odcinek szyjny kręgosłupa..................................

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Lewandowski. Wydanie poprawione

Grzegorz Lewandowski. Wydanie poprawione Grzegorz Lewandowski O Wydanie poprawione GRZEGORZ LEWANDOWSKI Masaż leczniczy Wydanie poprawione i uzupełnione Łódź 2012 4 Spis treści W prowadzenie... 3 Rozdział I. Okolice ciała ludzkiego... 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA KONWENCJONALNE. Rtg całego kręgosłupa (ap) 35,00. Rtg czaszki (ap+bok) 40,00. Rtg jamy brzusznej (ap) 40,00. Rtg klatki piersiowej (pa) 35,00

ZDJĘCIA KONWENCJONALNE. Rtg całego kręgosłupa (ap) 35,00. Rtg czaszki (ap+bok) 40,00. Rtg jamy brzusznej (ap) 40,00. Rtg klatki piersiowej (pa) 35,00 Obowiązuje od 02.01.2018 r. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ Lp. Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rtg całego kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE PAKT ul. Kopernika 8/ Katowice tel

MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE PAKT ul. Kopernika 8/ Katowice tel WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ - Zintegrowane metody terapii manualnej w tym osteopatyczne i chiropraktyczne, techniki części miękkich (mięśniowo-powięziowe, terapia punktów spustowych),

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Rodzaj badania cena brutto 49,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 45,00 zł 44,00 zł 58,00 zł

BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Rodzaj badania cena brutto 49,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 45,00 zł 44,00 zł 58,00 zł BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa szyjnego Zdjęcia dłoni w 2 projekcjach Zdjęcia porównawcze

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ RTG. Głowa

CENNIK BADAŃ RTG. Głowa CENNIK BADAŃ RTG Cennik obowiązuje od 01.01.2015 r. RTG czaszki: tylny dół RTG czaszki: AP / boczne (1 projekcja) RTG czaszki: AP + bok i tylny dół RTG czaszki: PA + boczne RTG podstawy czaszki RTG siodełka

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.:

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.: Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich PROGRAM KURSU Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich MODUŁ I Koncepcja Terapii Manualnej Holistycznej. Miednica, stawy biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego.

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2014 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 02.12.2013r. Strona 1 z 8 3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE Lp. ID procedury Nazwa Nazwa długa

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ Patronat naukowy : Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Oddział Śląski Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Śląski Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ ŻEBRO

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ ŻEBRO Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ W skład szkieletu klatki piersiowej wchodzi: 12 kręgów piersiowych, 12 par żeber i mostek. trzon mostka ŻEBRO Jest kością długą w kształcie

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Śląski Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK Nr 1

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK Nr 1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018 Dyrektora SPSK Nr 1 w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2018r. Załącznik Nr 31 do Regulaminu Organizacyjnego SPSK Nr 1 w Lublinie CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ

SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ DZIELI SIĘ NA: kości obręczy kończyny dolnej, który stanowią kości miedniczne, kości części wolnej kończyny dolnej: - kość udowa

Bardziej szczegółowo

Kości, stawy i więzadła

Kości, stawy i więzadła ANATOMIA Kości, stawy i więzadła Polskie mianownictwo anatomiczne Flashcards Wydanie 7 Redakcja naukowa wydania polskiego Grzegorz Żurek Układ kart i tekst zostały przygotowane przez Larsa Bräuera 125

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA. Flashcards. Kości, stawy i więzadła. Łacińskie mianownictwo anatomiczne. Wydanie kart

ANATOMIA. Flashcards. Kości, stawy i więzadła. Łacińskie mianownictwo anatomiczne. Wydanie kart ANATOMIA Kości, stawy i więzadła Flashcards Łacińskie mianownictwo anatomiczne Wydanie 7 Redakcja naukowa wydania polskiego Grzegorz Żurek Układ kart i tekst zostały przygotowane przez Larsa Bräuera 125

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny Nazwa kierunku:

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny Nazwa kierunku: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny Nazwa kierunku: Fizjoterapia Poziom kształcenia: Studia jednolite magisterskie Profil kształcenia: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Tablica 18. Głowa szyja tułów. 18 Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu ( ryc , , 2.96) I Pasmo boczne

Tablica 18. Głowa szyja tułów. 18 Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu ( ryc , , 2.96) I Pasmo boczne Tablica 18 Głowa szyja tułów 18 Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu ( ryc. 2.76 2.79, 2.81 2.84, 2.96) I Pasmo Pasmo mięśni właściwych grzbietu pokrywa w odcinku szyjnym i lędźwiowym pasmo przyśrodkowe,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. Tel. (089) 539-88-30 Wykonywanie zdjęć RTG od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z Anatomii kierunek: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne

Program zajęć z Anatomii kierunek: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne Program zajęć z Anatomii kierunek: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne DATA Ćwiczenie 1 04.10.2017 SZCZEGÓŁY Regulamin zajęć. Obowiązuje nomenkatura pojęć anatomicznych w języku polskim. Podstawy anatomii.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 PIES DOMOWY vii

CZĘŚĆ 1 PIES DOMOWY vii SPIS TREŚCI Wprowadzenie... xii Przedmowa do wydania polskiego... xiii Mianownictwo i orientacja anatomiczna... xv Klasyfikacja zwierząt... xv Zasady mianownictwa... xviii Miana oznaczające położenie,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE RUCHY W STAWACH KOŃCZYNY GÓRNEJ - ZARYS CZYNNOŚCI MIĘŚNI

WYBRANE RUCHY W STAWACH KOŃCZYNY GÓRNEJ - ZARYS CZYNNOŚCI MIĘŚNI WYBRANE RUCHY W STAWACH KOŃCZYNY GÓRNEJ - ZARYS CZYNNOŚCI MIĘŚNI Uwagi: 1. W prezentowanym zestawieniu czynność mięśni opisana jest w ujęciu klasycznym rozpatrywane są jedynie mięśnie bezpośrednio działające

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ

OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ SZKIELET KLATKI PIERSIOWEJ W skład szkieletu klatki piersiowej wchodzi: 12 kręgów piersiowych, 12 par żeber i mostek. trzon mostka ŻEBRO Jest kością długą w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie Profil kształcenia: ogólno akademicki KOD: A8 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie PRZEDMIOT: Anatomia

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA BADANIA CENA W PLN

LP. NAZWA BADANIA CENA W PLN SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK ZEWNĘTRZNY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH NA ROK 2018 Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Połączenia kości tułowia

Połączenia kości tułowia Połączenia kości tułowia Połączenia kręgosłupa z czaszką Staw szczytowo-potyliczny prawy lewy Staw szczytowo-obrotowy staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy przedni tylny staw szczytowo-obrotowy boczny prawy

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ - OBRĘCZ MIEDNICZNA I STAW BIODROWY

MECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ - OBRĘCZ MIEDNICZNA I STAW BIODROWY MECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ - OBRĘCZ MIEDNICZNA I STAW BIODROWY POŁĄCZENIA OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ Kończyna dolna wolna łączy się z tułowiem za pośrednictwem obręczy kończyny dolnej. Trzy kości obręczy kończyny:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim.

Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim. PROGRAM ĆWICZEŃ WYDZIAŁ LEKARSKI 2011/2012 Ćwiczenie 1 03 05.10.2011 Wprowadzenie do zajęć prosektoryjnych. Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim. Ogólne miana anatomiczne. Płaszczyzny, osie i kierunki

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ĆWICZĘ ODDYCHAM ODPOCZYWAM

ĆWICZĘ ODDYCHAM ODPOCZYWAM DR N. MED. MAŁGORZATA RAKOWSKA-MUSKAT ĆWICZĘ ODDYCHAM ODPOCZYWAM AUTOTERAPIA DYSFUNKCJI NARZĄDU RUCHU W KONCEPCJI TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ ANDRZEJA RAKOWSKIEGO DEDYKUJĘ MOJEJ MAMIE spis treści płyty

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, Lublin, tel.: , fax: CENNIK

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, Lublin, tel.: , fax: CENNIK Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, tel.: 81 724 42 26, fax: 81 747 57 10 2.2 CENNIK DLA PACJENTÓW NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej r. Dział pierwszy - ŚWIADCZENIA I USŁUGI RADIODIAGNOSTYCZNE

Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej r. Dział pierwszy - ŚWIADCZENIA I USŁUGI RADIODIAGNOSTYCZNE Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej 10.10.2018 r. Rozdział I - BADANIA RADIOLOGICZNE CZASZKI 1. Rtg czaszki (AP+bok) 40,00 zł 2. Rtg czaszki (dodatkowa projekcja) 20,00 zł

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne

Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne DATA Ćwiczenie 1 06.10.2016 Ćwiczenie 2 13.10.2016 Ćwiczenie 3 20.10.2016 SZCZEGÓŁY Regulamin zajęć. Podstawy anatomii. Mianownictwo anatomiczne.

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

HACCP 2.0 opis produktu 2.1 Półtusza wieprzowa klasy S Zakład Ubojowy Bogdan Grabiec i Wspólnicy 34-608 Kamienica 438

HACCP 2.0 opis produktu 2.1 Półtusza wieprzowa klasy S Zakład Ubojowy Bogdan Grabiec i Wspólnicy 34-608 Kamienica 438 2.0 opis produktu 2.1 Półtusza wieprzowa klasy S Opis Warunki Okres PN-91/A-82001 Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach Wraz ze zmianami PN-A- 82001/A1:1995, PN-A-82001/A2:1996 Połowa półtuszy ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Nazwa modułu ANATOMIA Rodzaj modułu/przedmiotu. Specjalność. Nie dotyczy jednolite magisterskie X * I stopnia II stopnia

I nforma c j e ogólne. Nazwa modułu ANATOMIA Rodzaj modułu/przedmiotu. Specjalność. Nie dotyczy jednolite magisterskie X * I stopnia II stopnia S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Nazwa modułu ANATOMIA Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok 1,

Bardziej szczegółowo

Kinezjologiczna analiza łucznictwa

Kinezjologiczna analiza łucznictwa Treść Schemat mięśni szkieletowych Kinezjologiczna analiza łucznictwa Neuromuskularne podstawy ruchów ciała Anatomia górnych części ciała Mięśnie zaangażowane w łucznictwie Mięśnie podczas pracy 1 UTRZYMYWANIE

Bardziej szczegółowo

Pytania na zaliczenie II-gie poprawkowe z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego

Pytania na zaliczenie II-gie poprawkowe z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego Pytania na zaliczenie II-gie poprawkowe z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego KOŃCZYNA GÓRNA Kości i ich połączenia 1. Stałe i niestałe składniki stawów 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str. 23 28 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego L.p. Rodzaj usługi Cena Badania radiologiczne 1. Cystografia 80 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60 3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker.

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker. Atlas anatomii Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross Ilustracje: Markus Voll Karl Wesker Redakcja wydania I polskiego Janusz M oryś ' Ę m * I 1! f 1 \ P -7 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w

Bardziej szczegółowo

(musculus) poprzecznie prążkowane. mięsień sercowy. mięśnie szkieletowe. gładkie. przyczep do kości

(musculus) poprzecznie prążkowane. mięsień sercowy. mięśnie szkieletowe. gładkie. przyczep do kości (musculus) poprzecznie prążkowane mięsień sercowy budową zbliżony do m. poprzecznie prążkowanych, a pod względem czynności i unerwienia do m. gładkich mięśnie szkieletowe przyczep do kości przyczep do

Bardziej szczegółowo

SZKIELET OSIOWY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3

SZKIELET OSIOWY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SZKIELET OSIOWY Szkielet osiowy zbudowany jest z czaszki, kręgosłupa, żeber i mostka. CZASZKA (cranium) Czaszka składa się z dwóch części: tylno górnej, która stanowi czaszkę mózgową

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KOOCZYNY GÓRNEJ

POŁĄCZENIA KOOCZYNY GÓRNEJ POŁĄCZENIA KOOCZYNY GÓRNEJ POŁĄCZENIE Z TUŁOWIEM Kooczyna górna jest połączona z kośdcem tułowia za pomocą obręczy złożonej z obojczyka i łopatki. W tym połączeniu znajdują się 3 stawy: 1. mostkowo obojczykowy,

Bardziej szczegółowo