Wyniki finansowe Grupy Agora za 4 kwartał 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy Agora za 4 kwartał 2012 r."

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A P R A S O W A Warszawa, 22 lutego 2013 r. Wyniki finansowe Grupy Agora za 4 kwartał 2012 r. mln zł 4 kw. 2012* 4 kw zmiany r/r 14 kw. 2012*,** 14 kw zmiany r/r Przychody Koszty EBIT 309,6 335,9 (7,8%) 1138,6 1234,6 (7,8%) 312,7 328,5 (4,8%) 1151,7 1182,7 (2,6%) ( 3,1) 7,4 (13,1) 51,9 Zysk/strata netto 0,6 9,7 (93,8%) (8,1) 43,8 Przypadający na: akcjonariuszy jednostki dominującej Marża EBIT (0,1) 9 (1%) 2,2% (9) 42,2 (3,2pkt %) (1,2%) 4,2% (5,4pkt%) EBITDA 20,9 29,9 (30,1%) 80,7 144,7 (44,2%) EBITDA operacyjna 1 21,6 30,8 (29,9%) 83,2 154,4 (46,1%) Marża EBITDA operacyjna 1 7% 9,2% (2,2pkt%) 7,3% 12,5% (5,2pkt%) * W wyniku weryfikacji długoterminowych prognoz finansowych poszczególnych segmentów biznesowych Grupy, przeprowadzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, w Grupie dokonano odpisów aktualizujących w łącznej wysokości 17,6 mln zł, które obciążyły jej wyniki za 4 kw r. Dodatkowo, na wyniki Grupy w 4 kw r. miał wpływ koszt zwolnienia grupowego w Agorze Poligrafii Sp. z o.o., który obciążył wynik Grupy kwotą 0,3 mln zł. ** W 3 kw r. wyniki Grupy obciążył koszt zwolnienia grupowego w Agorze S.A. w wysokości 9,2 mln zł. Łącznie koszty zwolnień grupowych i odpisy aktualizujące obciążyły wynik Grupy w 2012 r. kwotą 27,1 mln zł. Dane za 14 kwartał 2012 r. (porównanie r/r): Według szacunków Grupy wydatki na całym rynku reklamy wyniosły około 7,5 mld zł (spadek o prawie 5%). Przychody Grupy wyniosły 1138,6 mln zł (spadek o 7,8%), w tym sprzedaż reklam wyniosła 636,3 mln zł (spadek o 9,8%), sprzedaż wydawnictw wyniosła 152,7 mln zł (spadek o 20,8%), pozostała sprzedaż wzrosła o 13,5% do 215,6 mln zł, a sprzedaż biletów do kin wyniosła 134 mln zł (spadek o 8,4%). Koszty operacyjne netto Grupy spadły o 2,6% do 1 151,7 mln zł pomimo tego, że koszty zwolnień grupowych w Agorze S.A. i Agorze Poligrafii Sp.z o.o. obciążyły wynik Grupy kwotą 9,5 mln zł, a koszty odpisu aktualizującego wartości aktywów trwałych w 4 kw r. obciążyły wynik Grupy kwotą 17,6 mln zł. Oszczędności na kosztach operacyjnych wynikają głównie z ograniczenia wydatków na reprezentację i reklamę (o 29,5%) oraz z niższych niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanych w instrumentach finansowych. EBITDA operacyjna 1 Grupy wyniosła 83,2 mln zł, a strata netto wyniosła 8,1 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów związanych ze zwolnieniami grupowymi i zdarzeń jednorazowych EBITDA operacyjna 1 Grupy wyniosłaby 110,3 mln zł, wynik operacyjny EBIT byłby pozytywny i wyniósłby 14 mln zł, a zysk netto Grupy wyniósłby 13 mln zł. Marża EBITDA operacyjna 2 segmentu Prasa Codzienna (Gazeta Wyborcza, Metro, Projekty Specjalne, pion Druku Agory S.A. i Agora Poligrafia Sp. z o.o.) wyniosła 17,3%. Po wyeliminowaniu kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym i zdarzeniami jednorazowymi wyniosłaby 19%. Sprzedaż reklam w Gazecie Wyborczej 3 wyniosła 202,9 mln zł (spadek o 20,8%), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 106,8 mln zł (spadek o 18,7%). Gazeta rozpowszechniała płatnie średnio 257 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł ponad 36,5%. Przychody pionu Prasa Bezpłatna 4 ze sprzedaży reklam 5 wyniosły 27,3 mln zł i obniżyły się o 10,2% przy rynkowym spadku wydatków na ogłoszenia wymiarowe w dziennikach o około 20%. Udział bezpłatnej gazety Agory w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł o 0,5 pkt% do prawie 5%, a wynik operacyjny EBIT 2 pionu był pozytywny i wyniósł 2,8 mln zł. Strona 1 z 5

2 Przychody segmentu Internet 6 Agory wyniosły 114 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych 7 wyniosły 89,8 mln zł i wzrosły o 8,6%. Segment poprawił swój wynik operacyjny EBIT 2 do poziomu 7,4 mln zł pomimo kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym, które obciążyły wynik segmentu w 3 kw r. kwotą 1,2 mln zł. Po wyeliminowaniu tych kosztów wynik EBIT 2 wyniósłby 8,6 mln zł. W grudniu 2012 r. serwisy grupy Gazeta.pl uzyskały zasięg 59,1%, co dało grupie Gazeta.pl trzecie miejsce wśród polskich portali. Przychody segmentu Kino 8 wzrosły o 0,6% do 205,1 mln zł. Liczba biletów sprzedanych w kinach Helios wyniosła ponad 7,7 mln sztuk i zmniejszyła się o około 7%, głównie w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, które wpłynęły na spadek frekwencji w kinach szczególnie w 2 kw r. Segment odnotował zysk operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 6,1 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 25,8 mln zł. Dzięki otwarciom 7 nowych multipleksów Helios zarządza obecnie drugą największą siecią kin w Polsce, obejmującą 31 scyfryzowanych kin w 28 miastach. Przychody grupy AMS 9 wyniosły 162,1 mln zł i zmniejszyły się o 7,4%, głównie w wyniku spadku przychodów w 2 kw r. w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Wynik operacyjny EBIT segmentu wyniósł 4,2 mln zł, a EBITDA operacyjna 1,10 sięgnęła 22,4 mln zł. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł blisko 30%. Segment Radio 11 Agory zwiększył przychody o 2,3% do 88,1 mln zł, a jego EBITDA operacyjna 1 wyniosła 5,6 mln zł. Radiostacje muzyczne Agory zwiększyły swój udział w słuchalności do poziomu 8,3% (wzrost o 1,3 pkt%). Przychody segmentu Czasopisma wyniosły 65 mln zł (spadek o 13,7%), a koszty wyniosły 72,7 mln zł. Na wyniki segmentu wpłynął odpis aktualizujący, który obciążył je kwotą 12,4 mln zł i koszt zwolnienia grupowego w wysokości 0,5 mln zł. W rezultacie, w 2012 r. Czasopisma odnotowały stratę operacyjną na poziomie EBIT 2 w wysokości 7,7 mln zł. Gdyby wyeliminować negatywny wpływ odpisu aktualizującego i koszt zwolnienia grupowego, wynik operacyjny EBIT 2 segmentu byłby pozytywny i wyniósłby 5,2 mln zł. Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec 2012 r. wyniosło 3085 etatów i było niższe niż rok wcześniej o 397 etatów. Liczba ta nie uwzględnia osób, którym zostało wręczone wypowiedzenie w ramach zwolnień grupowych, a których stosunek pracy jeszcze nie wygasł. Wyniki rynkowe i finansowe przedsięwzięć Grupy Agora w 4 kw r. (porównanie r/r): GAZETA WYBORCZA Gazeta Wyborcza była liderem wśród dzienników opiniotwórczych ze średnim rozpowszechnianiem płatnym na poziomie 250 tys. egz. (spadek o 17,2%). Rozpowszechnianie płatne Rzeczpospolitej wyniosło 101 tys. egz. (spadek o 17,5%), Dziennika Gazety Prawnej 72,6 tys. egz. (spadek o 14,8%), Faktu 347 tys. egz. (spadek o 8,2%), a Super Expressu 159 tys. egz. (spadek o 10,1%). Gazeta Wyborcza była najpoczytniejszym dziennikiem opiniotwórczym w Polsce docierając do 3,16 mln czytelników (10,5% zasięgu, CCS). Przychody Gazety z reklam 3 wyniosły 49,4 mln zł (spadek o 25,8%), a jej szacowany udział w wydatkach na reklamę wymiarową w dziennikach wyniósł prawie 35,5 %. W 4 kw r. Gazeta Wyborcza zaproponowała nową cześć magazynową Piątek Extra w swoich piątkowych wydaniach i przygotowała specjalny numer magazynu Ale Historia Extra poświęcony epoce napoleońskiej. Czytelnicy cyfrowej wersji Gazety otrzymali też dodatkowe, specjalnie przygotowane treści na święta. W wersji na ipada ukazał się poniedziałkowy tygodnik historyczny Ale Historia!, a użytkownicy tabletów i komputerów z systemem Windows 8 otrzymali aplikację pozwalającą na czytanie Gazety Wyborczej na tych urządzeniach. Profil Gazety Wyborczej na Facebooku zdobył ponad 100 tys. fanów, a Gazeta uzyskała nagrody dwa wyróżnienia w konkursie European Newspaper Award dla najlepiej zaprojektowanych gazet oraz nagrodę Mediatory 2012 w kategorii ReformaTor dla akcji społecznej Energia Kobiet. Dziennikarze Gazety Wyborczej Urszula Jabłońska i Wojciech Staszewski zostali nagrodzeni w prestiżowym konkursie Grand Press. METRO Przychody pionu Prasa Bezpłatna 4 ze sprzedaży reklam 5 wyniosły 7,2 mln zł (spadek o 15,3%), a wpływy Metra z ogłoszeń wymiarowych były niższe o 18% przy rynkowym spadku wydatków na ogłoszenia wymiarowe w dziennikach o ponad 22%. Tym samym udział Metra w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł o prawie 0,5 pkt % do prawie 5%. Bezpłatny dziennik Agory uzyskał dobre wyniki czytelnictwa, docierając do 1,59 mln osób (5,3% zasięgu, CCS) i miał o 0,76 mln czytelników więcej niż Rzeczpospolita oraz o 1 mln czytelników więcej niż Dziennik Gazeta Prawna. Pion wypracował zysk na poziomie EBITDA operacyjna 1,2 w wysokości 1 mln zł. W październiku 2012 r. ruszyła wersja mobilna portalu MetroMsn.pl, a marketerzy otrzymali nową, rozszerzoną ofertę reklamową tego serwisu. PROJEKTY SPECJALNE Przychody pionu Projekty Specjalne wyniosły 10,1 mln zł. Agora rozpoczęła wydawanie 1 serii wydawniczej i zaproponowała 18 projektów książkowych i muzycznych, sprzedając 0,3 mln książek i książek z płytami CD. Pion zanotował stratę operacyjną na poziomie EBIT 2 w wysokości 2,1 mln zł, na którą wpłynęły m.in. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w wysokości 2,2 mln zł. W listopadzie 2012 r. pion Projekty Specjalne współorganizował wraz ze stołeczną redakcją Gazety Wyborczej 2. edycję Europejskich Targów Muzycznych Gazety Co jest Grane, w której uczestniczyło blisko 10 tys. osób. Strona 2 z 5

3 INTERNET Przychody segmentu Internet 6 Agory wyniosły 31,3 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych 7 wzrosły o 0,8% do 25,5 mln zł przy rynkowym spadku wydatków na reklamę graficzną i marketing o około 3,5%. Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach spadły o 28,1%. Koszty segmentu zostały obniżone o 3,4% do 28,2 mln zł, głównie w wyniku redukcji kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 11,5%. Segment wypracował wynik EBITDA operacyjna 1,2 w wysokości 4,5 mln zł. W grudniu 2012 r. zasięg serwisów grupy Gazeta.pl wyniósł 59,1%, a liczba ich użytkowników sięgnęła 11,4 mln osób. Liczba odsłon mobilnych na serwisach grupy Gazeta.pl wyniosła 93,9 mln (wzrost o 96,5%), co dało grupie Gazeta.pl trzecie miejsce na rynku, a odsetek odsłon mobilnych na serwisach grupy Gazeta.pl wyniósł 8,6% i był najwyższy wśród polskich portali horyzontalnych. Od 4 kw r. Agora na zlecenie firmy Microsoft dostarcza treści i zarządza zawartością aplikacji informacyjnych (tzw. Bing Apps) w polskojęzycznej wersji Windows 8. Sport.pl przygotował nową, innowacyjną aplikację na urządzenia mobilne z systemem Android, a liczba fanów jego profilu na Facebooku przekroczyła 100 tys. osób. KINO Przychody z działalności Heliosa wzrosły o 3% do 62 mln zł, a frekwencja w kinach spółki wyniosła ponad 2,3 mln widzów (spadek o 4,4%). Koszty działalności kinowej sięgnęły 57,1 mln zł, a wynik EBITDA operacyjna spółki poprawił się o 3% do 10,2 mln zł. W 4 kw Helios uruchomił 4 kolejne kina: 7salowy obiekt w Szczecinie, 6salowy w Rzeszowie, 4salowe kino w Bełchatowie i 7salowe w Bydgoszczy. Łącznie w całym roku 2012 Helios otworzył 7 nowych multipleksów i stał się drugą największą siecią kinową w Polsce obejmującą 31 scyfryzowanych kin, w których znajduje się 166 sal kinowych i blisko 36 tys. miejsc siedzących. REKLAMA ZEWNĘTRZNA Przychody grupy AMS z reklam 12 wyniosły 44,1 mln zł (spadek o 8,7%), a szacowany udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł blisko 32%. Grupa AMS osiągnęła pozytywny wynik EBITDA operacyjna 1,10 w wysokości 8,9 mln zł. W 4 kw r. AMS zainstalował w Szczecinie pierwsze w Europie wiaty Open. Spółka w ramach 8. edycji swojego programu marketingu miejskiego Bramy Kraju zorganizowała konferencję Smart City. Sposób na inteligentne miasto i rozstrzygnęła 13. odsłonę konkursu Galerii Plakatu AMS pod hasłem Przemoc. Twoja sprawa. Biuro reklamy AMS zostało po raz trzeci z rzędu wybrane najlepszym zespołem sprzedaży spółek reklamy zewnętrznej w rankingu Media&Marketing Polska. RADIO Przychody segmentu radiowego z reklam 13 wzrosły o 1,7% do 23,9 mln zł. Koszty segmentu Radio zostały obniżone o 6,1% do poziomu 21,5 mln zł, a jego EBITDA operacyjna 1 wzrosła do 3,8 mln zł. Stacje muzyczne Grupy zwiększyły swój udział w słuchalności o 1,6 pkt% do poziomu 8,8%, uzyskując najlepszy od pięciu lat wynik pod względem udziału w słuchalności. W 4 kw r. Radio TOK FM rozpoczęło nadawanie w 7 kolejnych miastach: Elblągu, Radomiu, Kielcach, Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim i Płocku. Dzięki specjalnym aplikacjom serwis muzyczny tuba.fm został udostępniony na urządzeniach z systemem Windows 8 i w zaawansowanych modelach telewizorów Toshiba z dostępem do portalu Toshiba Places. Dzięki wspólnej akcji z Onet.pl pod hasłem Radio Onet nakręca Tuba.FM oferta muzyczna serwisu tuba.fm została też udostępniona użytkownikom portalu Onet.pl pod adresem Radio.onet.pl. Dziennikarka Radia TOK FM Anna WacławikOrpik dostała nagrodę w konkursie Grand Press w kategorii Wywiad. CZASOPISMA Przychody segmentu Czasopisma wyniosły 14,9 mln zł (spadek o 21,2%), w tym sprzedaż wydawnictw wyniosła 5,9 mln zł, a przychody z reklam 5 wyniosły 9 mln zł. Udział czasopism Agory w wydatkach reklamowych w miesięcznikach sięgnął 10,4%. Wyniki segmentu zostały obciążone kosztem odpisów aktualizujących wartość wybranych tytułów prasowych w wysokości 12,4 mln zł, w związku z czym segment zanotował stratę na poziomie EBITDA operacyjna 1,2 w wysokości 10,4 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów związanych z odpisami aktualizującymi EBITDA operacyjna 1,2 Czasopism byłaby dodatnia i wyniosłaby 2 mln zł. W 4 kw r. magazyn Kuchnia ukazał się w wersji na ipada, a Logo, Cztery Kąty i Ładny Dom zostały udostępnione na tabletach Samsunga. Cyfrowe wersje pism zostały wzbogacone o materiały dodatkowe, m.in. multimedia i galerie zdjęć. Zespół sprzedaży Czasopism Agory uzyskał wyróżnienie jako najlepsze biuro reklamy magazynów w corocznym rankingu przygotowywanym przez Media&Marketing Polska. Perspektywy RYNEK REKLAMY W 2013 R. Obserwując bieżące prognozy sytuacji makroekonomicznej w Polsce i w Europie oraz ich konsekwencje dla rynku reklamy Spółka szacuje, że w 2013 r. wartość wydatków na rynku reklamy w Polsce skurczy się o około 58%. Internet i kino mogą być jedynymi mediami, w których reklamodawcy zwiększą swoje wydatki: w internecie (z uwzględnieniem wyszukiwarek) o około 25%, a w kinie o 03%. Największe ograniczenie wydatków reklamowych o około 2225% może nastąpić w dziennikach, a wydatki reklamowe w czasopismach mogą spaść o około 1316%. Reklamodawcy mogą ograniczyć wydatki reklamowe w telewizji o 710%, wydatki na nośnikach reklamy zewnętrznej mogą zmniejszyć się o około 36%, a na reklamę radiową o około 47%. Szacunki dotyczące zmiany dynamiki wydatków reklamowych w poszczególnych mediach mogą być obarczone błędem, co jest związane ze znaczącą presją rabatową ze strony reklamodawców, brakiem Strona 3 z 5

4 wiarygodnych danych na temat średniej rynkowej wartości udzielanych rabatów oraz zmianami w sposobie korzystania z poszczególnych mediów i krótkimi okresami planowania kampanii reklamowych w poszczególnych mediach. KOSZTY W 2013 R. Grupa Agora będzie kontynuować restrykcyjną politykę kontroli wszystkich kosztów operacyjnych w celu szybszego reagowania na ewentualne zmiany w sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności na dalsze ograniczenia wydatków reklamowych w segmentach rynku, w których funkcjonują media Grupy. Koszt usług obcych zależeć będzie w dużej mierze od kosztów odpłatności za kopie filmowe, kursu wymiany euro do złotego oraz kosztów pośrednictwa sprzedaży. Dodatkowo, na wzrost tej pozycji kosztowej mogą wpłynąć otwarcia nowych kin. Spółka szacuje, że oszczędności na kosztach wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników z tytułu zwolnienia grupowego przeprowadzonego w Agorze S.A. i w Agorze Poligrafii Sp. z o.o. mogą wynieść w 2013 r. około 18 mln zł. Na wysokość kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników może wpłynąć także realizacja projektów rozwojowych w Grupie, w tym otwarcia nowych obiektów kinowych, ale również wcześniejsze projekty restrukturyzacyjne. W 2013 r. Grupa planuje utrzymać koszty marketingu i promocji na poziomie zbliżonym do zeszłorocznych. Poziom tych wydatków zależy od dynamiki rozwoju poszczególnych mediów, liczby uruchamianych projektów, w tym nowych obiektów kinowych, a także od rynkowej aktywności i projektów konkurencji. Wysokość kosztów materiałów i energii w 2013 r. zależy głównie od cen papieru, wolumenu produkcji i kursu wymiany euro do złotego. Na wysokość tych kosztów wpływ będzie miało także otwarcie 7 nowych kin w 2012 r. oraz dalszy planowany rozwój sieci Helios. NAJWAŻNIEJSZE CELE GRUPY AGORA W 2013 R. Budując plany na przyszłość, Grupa Agora musi brać pod uwagę zarówno zapowiadane spowolnienie gospodarcze, jak i fundamentalną transformację sektora mediów i jego modeli biznesowych. W tym kontekście, Agora określiła następujące główne cele na rok Chcemy przyspieszyć transformację cyfrową mediów Agory. W 2012 r. zbudowaliśmy cyfrowe wersje większości publikowanych przez nas wydawnictw. Czytelnicy mogą do nich dotrzeć poprzez najpopularniejsze platformy dystrybucyjne oraz dedykowane aplikacje, również mobilne. Gazeta Wyborcza była pierwszym polskim dziennikiem dostępnym na platformach z systemem Microsoft Windows 8, a Wysokie Obcasy Extra pierwszym polskim magazynem w pełni dostosowanym do iphone. Uruchomiliśmy także innowacyjną aplikację Sport.pl Live, która okazała się dużym sukcesem. Chcemy zwiększyć zakres cyfrowych treści udostępnianych odpłatnie. Wzrost przychodów z ich sprzedaży oraz towarzyszących im reklam jest jednym z kluczowych zadań na najbliższe lata. Aby zrealizować ten cel, Grupa planuje wdrożenie niezbędnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą lepiej zarządzać treściami cyfrowymi Grupy. Chcemy rozwijać główne biznesy i poszerzać ich pola działalności w pokrewnych obszarach. W 2012 r. wzmocniliśmy swoją pozycję na rynku operatorów kinowych. W 2013 r. planujemy kolejny etap rozwoju sieci kin Helios, w tym uruchomienie czterech multipleksów. Dzięki obecności na tym rynku, Grupa Agora w 2012 r. rozpoczęła także działalność na rynku dystrybucji kinowej. W rezultacie, w 2013 r. na ekrany polskich kin wszedł film Drogówka w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który okazał się sukcesem frekwencyjnym. Agora była także koproducentem tego filmu. W 2013 r., w ramach działalności na rynku dystrybucji kinowej, planujemy wprowadzić do polskich kin kolejne produkcje filmowe. Agora od lat wydaje książki, które cieszą się popularnością wśród czytelników. W 2012 r. uruchomiliśmy księgarnię internetową Publio.pl i zaoferowaliśmy czytelnikom książki w formie ebooków i audiobooków. Planujemy poszerzać ofertę wydawniczą Publio.pl oraz udostępnić użytkownikom aplikacje Publio.pl na czytniki i inne urządzenia mobilne z systemem operacyjnym ios i Android. Kolejnym celem na 2013 r. jest dostosowanie struktury organizacyjnej Grupy do nowego otoczenia rynkowego tak, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów Grupy i efektywność finansową. Utrzymanie dyscypliny finansowej jest niezbędne w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych. Jednocześnie, przyszłość zależy od skutecznej transformacji, która wymaga inwestycji w niezbędne zasoby, w tym technologiczne. UWAGA: Powyższe dane finansowe Grupy pochodzą z komentarza zarządu i sprawozdania finansowego Grupy Agora za 4 kw r. Obejmują one okresy styczeń grudzień 2012 r. lub październik grudzień 2012 r., zaś porównania mówią o dynamice w stosunku do analogicznych okresów 2011 r. Przypisy: 1 z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych. 2 EBIT, EBITDA i EBITDA operacyjna dla Prasy Codziennej, Internetu i Czasopism wyliczane są po kosztach bezpośrednio przypisanych do danego segmentu operacyjnego Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które są zawarte w pozycjach uzgadniających. 3 dane nie zawierają przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. Podane kwoty uwzględniają tylko część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl, Komunikaty.pl oraz serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety. 4 dane zawierają całkowite wpływy pionu Prasa Bezpłatna rozumiane jako wpływy z ogłoszeń oraz insertów w dzienniku Metro, przychody z akcji specjalnych realizowanych w ramach projektów specjalnych Metra oraz wpływy z akcji realizowanych przez mtarget. 5 dane nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. 6 segment Internet obejmuje skonsolidowane proforma dane pionu Internet Agory S.A., LLC Agora Ukraine, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o. oraz Sport4People Sp. z o.o. 7 dane nie zawierają pełnych przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. Dane uwzględniają eliminację wzajemnej sprzedaży pomiędzy pionem Internet, LLC Agora Ukraine, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o. i Sport4People Sp. z o.o. 8 segment Kino zawiera skonsolidowane proforma dane spółek: Helios S.A. i Next Film Sp. z o.o. (od 14 września 2012 r.) tworzących grupę Helios. 9 segment Reklama Zewnętrzna zawiera skonsolidowane proforma dane spółek AMS S.A. i Adpol Sp. z o.o., wchodzących w skład grupy AMS. Strona 4 z 5

5 10 podane kwoty uwzględniają korektę reklasyfikacyjną amortyzacji wynikającą ze źródeł finansowania środków trwałych należących do grupy AMS. 11 segment Radio zawiera skonsolidowane proforma dane pionu radiowego w Agorze S.A., radiostacji lokalnych i stacji ponadregionalnej TOK FM, wchodzących w skład Grupy Agora, czyli: 20 stacji lokalnych nadających pod marką Złote Przeboje, 7 stacji lokalnych nadających pod marką Roxy FM, radiostacji lokalnej oferującej muzykę w formacie AC (Adult Contemporary) oraz ponadregionalnej stacji TOK FM obejmującej 16 największych obszarów miejskich. 12 dane nie zawierają przychodów z promocji innych działalności Grupy Agora na nośnikach grupy AMS, jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. 13 dane obejmują sprzedaż własnego i obcego czasu antenowego związaną ze świadczonymi usługami pośrednictwa. Podane kwoty nie zawierają przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. Źródła danych: Rynek reklamy: dane dotyczą reklam i ogłoszeń w sześciu mediach (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, internet, kino). Agora skorygowała dane dotyczące rynku reklamy telewizyjnej oraz wartości wydatków na reklamę w kinach w 4 kw r. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące poziomu rynkowych wydatków na reklamę w prasie i radiu są szacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średniego rabatu i podawane są w cenach bieżących. Biorąc pod uwagę presję rabatową i wyprzedaż przez media czasów/powierzchni reklamowych, dane te mogą być obarczone pewnymi błędami, które będą korygowane na bieżąco. Dane dla prasy dotyczą jedynie ogłoszeń wymiarowych, z pominięciem insertów, ogłoszeń drobnych i nekrologów. Jako podstawę do szacunków użyto wydatków cennikowych z monitoringu Kantar Media i monitoringu Agory S.A.. Wydatki na reklamę w telewizji, kinie i w internecie oparte są na szacunkach domu mediowego Starlink; szacunki rynku telewizyjnego obejmują kwoty związane z emisją regularnej reklamy oraz sponsoringu, nie zawierają natomiast kwot związanych z telezakupami, product placement lub innymi formami. Szacunki rynku internetowego obejmują wydatki na reklamę graficzną (display), reklamę w wyszukiwarkach (Search Engine Marketing), marketing i marketing afiliacyjny. Szacunki rynku reklamy zewnętrznej pochodzą z danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej. Sprzedaż dzienników: dane dotyczące liczby rozpowszechnianych egzemplarzy dzienników według Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy (ZKDP). Używane w niniejszej informacji pojęcie rozpowszechnianie oznacza rozpowszechnianie płatne razem z deklaracji składanych przez wydawców do ZKDP. Czytelnictwo dzienników: dane o czytelnictwie dzienników pochodzą z Polskich Badań Czytelnictwa, badania realizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC na losowej, ogólnopolskiej próbie Polaków powyżej 15 roku życia. Użyto wskaźnika CCS Czytelnictwa Cyklu Sezonowego informującego o odsetku respondentów deklarujących czytanie przynajmniej jednego wydania tytułu w ciągu poprzedzających 7 dni. Wielkość próby ogólnopolskiej: 4 kw r. N = Zasięg serwisów internetowych: grupa Gazeta.pl obejmuje serwisy internetowe udostępniane pod domenami, których abonentem jest Agora, w tym serwisy partnerskie. Dane dotyczące liczby użytkowników (real users) pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius i obejmują użytkowników w wieku 7 lub więcej lat, łączących się z serwerów znajdujących się na terenie Polski, i dotyczą domen zarejestrowanych na Agorę. Dane dotyczące liczby użytkowników serwisów grupy Gazeta.pl audytowane są przez Gemius SA. Reklama w miesięcznikach: dane cennikowe dotyczące czasopism pochodzą z monitoringu Kantar Media; reklama komercyjna brandowa; pominięto miesięczniki specjalistyczne; uwzględniono 118 tytułów w okresie 4 kw r. Reklama zewnętrzna: dane na podstawie raportu IGRZ o wielkości przychodów wybranych spółek reklamy zewnętrznej m.in: AMS S.A., BP Media, Business Consulting, CAM Media, Cityboard Media, Clear Channel Poland, Defi Poland, Gigaboard Polska, Mini Media, Ströer Out of Home oraz Warexpo. Raport ten jest opracowany przez IGRZ w oparciu o faktyczne dane finansowe przekazywane przez podmioty współtworzące Izbę i dotyczące rynku reklamy zewnętrznej definiowanego jako rynek outofhome, obejmującego reklamę stacjonarną, mobilną i cyfrową. Udział w słuchalności radiostacji: dane pochodzą z badania RadioTrack przeprowadzanego przez firmę MillwardBrown SMG/KRC (wszystkie miejsca słuchania, wszystkie dni słuchania i wszystkie kwadranse); dla radiostacji muzycznych Agory w miastach nadawania stacji Agory i grupie wiekowej 15+ za 4 kw.: próba dla 2011 n=10 477, dla 2012 n=10 442; za 14 kw.: próba dla 2011: n=41 982; dla 2012 n= Sprzedaż biletów do kin: dane dotyczące sprzedaży biletów w kinach należących do sieci Helios są danymi księgowymi, raportowanymi zgodnie z pełnymi okresami kalendarzowymi. Urszula SzwedStrych, rzecznik prasowy Agory S.A., tel. (+48) , MACROBUTTON HtmlResAnchor Więcej informacji o naszych mediach: Agora S.A. powstała w 1989 r.; od 1999 r. jest notowana na giełdzie w Warszawie. Jej największymi przedsięwzięciami są: Gazeta Wyborcza najpopularniejsza opiniotwórcza gazeta w Polsce dostępna również w internecie oraz na smartfonach i tabletach ipad i Kindle, Helios S.A. operator drugiej największej sieci kin w kraju, oraz AMS, spółka z czołówki polskiego rynku reklamy zewnętrznej. Agora wydaje również największą bezpłatną gazetę w Polsce Metro i 11 czasopism, m.in. Avanti, Logo, Cztery Kąty. Jest właścicielem dwóch muzycznych marek stacji lokalnych: Złote Przeboje i Roxy FM, internetowego radia tuba.fm oraz większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia TOK FM. Serwisy internetowe Agory należą do wiodących pod względem popularności w swoich kategoriach. Wśród kilkudziesięciu marek internetowych spółki znajdują się m.in.: portale Gazeta.pl, Sport.pl i Tokfm.pl, serwisy Wyborcza.pl i Wyborcza.biz oraz serwisy społecznościowe, jak Blox.pl. Siła marek Agory pozwoliła na zaoferowania czytelnikom kolekcji wydawniczych, w ramach których spółka sprzedała kilkadziesiąt milionów książek i książek z płytami CD i DVD. Strona 5 z 5

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r. Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 213r. Istotne wydarzenia w 2kw.213 r. Stagnacja w polskiej gospodarce Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10 Podsumowanie str. 11 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Agenda Wyniki finansowe Grupy Agora str. 3 Sytuacja na rynku reklamy str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005 Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 24 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 25 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Nieznaczny wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,5% +7,5% +4,5% +2,5% 48%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2013r.

Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2013r. Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 213r. Agenda Sukcesy Grupy Agora w 213 roku str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Sytuacja na rynku reklamy str. 5 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 214r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3-4 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 5 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 6-12 Postęp w realizacji średniookresowych

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1-1 1kw.09 2kw. 09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 2kw.10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 21 r. 12 sierpnia 21 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 1% +7,6% 32% 24% 16% Internet Telewizja¹ % -1% 1kw. 9 2kw. 9 3kw. 9 4kw. 9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopad r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1kwartał 2013r. Istotne wydarzenia w 1 kw. 2013 r. Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych Obiecujące wyniki nowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r.

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę zmiana % r/r 9% 6% 3% -13, +6,5% +8,5% +4, +3,5% +5,5% +3,5% -4,5% -3% -6% -9%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 1kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% -2% +3,5% +6,5%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 2kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% +3,5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3-4 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 5 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 6-12 Program skupu akcji własnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 2.kw.2017 r. media

Prezentacja wyników 2.kw.2017 r. media Prezentacja wyników media 11.08.2017 Plan spotkania Grupa Agora w 1 poł. 2017r. str. 3 Sukcesy Grupy Agora w 1 pół. 2017 r. str. 4-5 Otoczenie rynkowe str. 6 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 7 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku 25 czerwca 2003 Agora w 2002 roku: najważniejsze wydarzenia Agora zrealizowała ważny etap strategii rozwoju. Dziś wydajemy 16 magazynów, przejęliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 15 listopada 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 15 listopada 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 21 r. 15 listopada 21 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,4% +7,6% 48% 4 32% Internet Telewizja¹ 1kw.9 2kw. 9 3kw.9 4kw.9 1kw.1

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2013 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2013 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 12 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2009 i 4kw. 2009. luty 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2009 i 4kw. 2009. luty 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe i 4kw. luty 21 r. Rynek reklamy Wydatki na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy mln PLN 9 8,1 mld 13% 11% % % 18% 12% 6% 7,1 mld % 1kw.9 2kw.9 3kw.9 4kw.9 6 2,15 mld -6%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008 Prezentacja dla inwestorów Październik 28 Trendy na rynku reklamy w Polsce W 1 poł. 28 r. rynek zanotował znaczący wzrost Dynamika wydatków na reklamę w podziale na media w 1 poł. 28 4% 3% 2% 1% 17% 39%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 1 kw. 2009 1 kw. 2008 zmiana % r/r Przychody, w tym: 274,4 313,4 (12,4%) -reklama* - sprzedaż wydawnictw* - Projekty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy na początku 2004 Rynek Powolne

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze r. 14 sierpnia r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R....

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2012r.

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2012r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2012r. Sukcesy Grupy Agora w 2012 r. Lider w transformacji cyfrowej mediów drukowanych Sukces księgarni internetowej Publio.pl 7 nowych multipleksów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007 Prezentacja dla inwestorów Luty 27 PRZEGLĄD 26: STRUKTURA PRZYCHODÓW I ZYSKU GRUPY Przychody EBIT Internet Radio Reklama zewnętrzna +2 mln -7 mln Metro 5 Radio Reklama zewnętrzna Agora -1 mln Czasopisma

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r. Raport za IV kw. r. 25 lutego 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r. Raport za I kw. 2014 r. 12 maja 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2014 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 R....

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 3kw.2016 r.

Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 3kw.2016 r. Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 3kw.2016 r. Agenda Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Agora str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora w 3 kw. 2016r. str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r.

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r. Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa 16 lutego 2006 r. GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 10% 24% 16% Internet¹ zmiana % r/r 0% -10% -20% 1kw. 09 2kw. 09 3kw. 09 4kw.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 23 lutego 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2010 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 R...4

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport. 15 listopada 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1

GRUPA AGORA Raport. 15 listopada 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1 Raport za III kw. r. 15 listopada r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA trzeci KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r. 14 sierpnia 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAłALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego 20 sierpnia 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rynek reklamy 2003 Rynek reklamy w 2003 r. Rynek reklamy Rynek prasy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r. Raport za IV kw. r. 20 lutego 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 2 kw. 2009 2 kw. 2008 zmiana % r/r Przychody, w tym: 297,8 343,7 (13,4%) reklama* sprzedaż wydawnictw* Projekty

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2011 r. 13 maja 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2011 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 27 lutego 2012 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2009 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2009 r. Raport za I kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r. Raport za I kw. 2015 r. 11 maja 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R....

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 10 listopada 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 10 listopada 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 29 r. 1 listopada 29 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 3kw. 29 1-3kw. 29 Przychody, w tym: 246,8 (13,3%) 819, (13,%) -reklama¹ - sprzedaż wydawnictw¹ - Projekty Specjalne,

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2013 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2013 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2013 r. 23 sierpnia 2013 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI Grupa Agora Sprawozdanie Zarządu z działalności za pierwsze

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2011 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2011 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za 2011 r. do sprawozdania finansowego 19 sierpnia 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopada r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9 23,4% Dywidenda

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r. 12 maja 2017 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. 12 maja 2017 r. Raport za I kw. 2017 r. 12 maja 2017 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2017 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. listopada 2010

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. listopada 2010 Agora SA Prezentacja dla inwestorów listopada 2010 Rynek reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy zmiana % r/r 10% +6,4% +7,6% zmiana % r/r 48% 40% 32% 24% Internet Telewizja¹

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006

Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006 Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006 GRUPA AGORY WYNIKI FINANSOWE 2005 % zmia I kw. 06 % zmia Przychody 1 202,1 20,1% 295,1 1,5% EBITDA 245,8 20,0% 22,2-70,6% EBITDA operacyj* EBIT 252,9 150,8 23,4%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2004

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2004 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 24 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej [ Wreszcie powody do optymizmu Rośnie rynek reklamy Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 21 Pierwsze oznaki stabilizacji PKB Inwestycje 1% 7,5% 5% 6,6% 6,6% 6,6% 6,3% 6,1% 5,2% 3,2%,7% 1,1% 1,8% 3,3% 3,% 3,5% 25% 2% 15% 1% 5% % 23,8% 19,% 16,6%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla mediów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla mediów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R.... 3 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 II.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. wrzesień 2009 r.

Prezentacja dla inwestorów. wrzesień 2009 r. Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 2 kw. 2009 zmiana 1poł. 2009 zmiana Przychody, w tym: 297,8 (13,4%) 572,2 (12,9%) -reklama¹ - sprzedaż wydawnictw¹ - Projekty

Bardziej szczegółowo

AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania finansowego

AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania finansowego AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania 10 kwietnia 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 2kw.2016 r.

Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 2kw.2016 r. Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 2kw.2016 r. Agenda Otoczenie rynkowe str. 3-4 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 5 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy Agora str. 6-9 Podsumowanie str.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY (dane dotyczą trzeciego

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2009 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2009 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za 2009 r. do sprawozdania finansowego 27 sierpnia 2009 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 10 listopada r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r. 10 listopada 2017 r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. 10 listopada 2017 r. Raport za III kw. r. 10 listopada r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2014 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2014 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2014 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 kwietnia 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy. Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 4kw r.

Inwestorzy. Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 4kw r. Inwestorzy Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 4kw. 2016 r. Agenda Sukcesy Grupy Agora w 2016 r. str. 3 Kluczowe elementy otoczenia rynkowego str. 4-6 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 7-8 Wyniki oraz

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobre wyniki Agory w 2007 r.

Bardzo dobre wyniki Agory w 2007 r. Bardzo dobre wyniki Agory w 27 r. Dwucyfrowy wzrost przychodów Koszty pod kontrolą 15 zmiana % r/r 12% 15 zmiana % r/r 5% mln PLN 1 5 mln PLN 1 5 25 26 27 Pozostałe Kolekcje Sprzedaż egzemplarzy Reklama

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport. 13 listopad 2008 r. [www.agora.pl] Strona 1

GRUPA AGORA Raport. 13 listopad 2008 r. [www.agora.pl] Strona 1 GRUPA AGORA Raport za III kw. r. 13 listopad r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Warszawa, 11 sierpnia 2017 r. RAPORT PÓŁROCZNY ZAWIERA: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2017 r. 11 sierpnia 2017 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2017 r. 11 sierpnia 2017 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za r. 11 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAłALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. GRUPA AGORA Raport za I kw. 2016 r. 13 maja 2016 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2016 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. RAPORT PÓŁROCZNY ZAWIERA: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY (dane dotyczą drugiego u

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. GRUPA AGORA Raport za IV kw. r. 19 lutego 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2015 roku

Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2015 roku Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2015 roku W związku z przyjęciem przez Agorę S.A. ("Spółka") Dobrych praktyk spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 5 II.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora SA za rok 2010 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2011 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora SA za rok 2010 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2011 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora SA za rok 2010 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 12 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla mediów. luty/marzec 2011

Agora SA. Prezentacja dla mediów. luty/marzec 2011 Agora SA Prezentacja dla mediów luty/marzec 211 Poprawa sytuacji na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1% +6,5% +7,5% +4,5% 48% 4% 32% 24% Internet Telewizja¹ Magazyny

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Portal Filmowy STOPKLATKA marketing@stopklatka.pl 2010 1 Stopklatka.pl - wiodący portal filmowy najdłużej istniejący polski portal filmowy od sierpnia 1996 roku wysoka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Multikino kończy 2010 rok wzrostem wyników operacyjnych i z optymizmem ocenia potencjał kolejnego roku

KOMUNIKAT PRASOWY. Multikino kończy 2010 rok wzrostem wyników operacyjnych i z optymizmem ocenia potencjał kolejnego roku Multikino S.A. * ul. Wiertnicza 166*02-952 Warszawa *Polska * tel.:+48 22 453 32 00 *fax:+48 22 453 32 05 Warszawa, 21 March 2011 r. Warszawa, 21 marca 2011 r. KOMUNIKAT PRASOWY Multikino kończy 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Agora SA Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Rynek reklamy na świecie 2001 2% Wydatki na reklamę w 2001 1% 0% USA Europa Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska -1% -2% -3% -4% -5% -2,0%

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla mediów. luty/marzec 2011

Agora SA. Prezentacja dla mediów. luty/marzec 2011 Agora SA Prezentacja dla mediów luty/marzec 211 Poprawa sytuacji na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1% +6,5% +7,5% +4,5% 48% 4% 32% 24% Internet Telewizja¹ Magazyny

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2011 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 maja 2011 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2011 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 maja 2011 roku jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 maja 2011 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Wyniki finansowe Cinema City za 1 połowę 2010 3D: Dobre filmy, Dużo biletów, Dobre wyniki W pierwszej połowie 2010 Cinema City International N.V. ( Cinema City

Bardziej szczegółowo

Media Regionalne na Podkarpaciu. Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o

Media Regionalne na Podkarpaciu. Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o Media Regionalne na Podkarpaciu Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o NOWINY LIDEREM na podkarpackim rynku dzienników Numer 1 pod względem czytelnictwa* -

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Grupy Agora na najbliższe lata -1-

Plany rozwoju Grupy Agora na najbliższe lata -1- Plany rozwoju Grupy Agora na najbliższe lata -1- Spis treści Główne wyzwania str. 3-7 Kierunki rozwoju Grupy Agora str. 8 ZADANIE 1: Transformacja działalności prasowej str. 9-11 ZADANIE 2: Zbudowanie

Bardziej szczegółowo