Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczna Skrzynka Podawcza"

Transkrypt

1 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja korzystania (pomoc) Urząd Miejski w Tczewie Spis treści 1. Zanim skorzystasz z ESP.. s Regulamin korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. s Podpisywanie dokumentów przy pomocy appletu Szafir. s Pomoc dla posiadających podpisy wydane przez Unizeto Certum s Pomoc dla posiadających podpisy wydane przez KIR s.a... s Składanie dokumentów do urzędu... s Weryfikacja poczty otrzymanej od urzędu.. s Sprawdzanie informacji o dokumencie s Podpisywanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru s. 8 1

2 1. Zanim skorzystasz z ESP Wszystkie potwierdzenia odbioru przesyłane przez urząd są zapisane w formacie PDF. Aby móc je prawidłowo odczytać, należy pobrać ze strony firmy Adobe darmowy program do ich przeglądania, Adobe Reader. Wszystkie pliki z potwierdzeniami są podpisane przez urząd podpisem elektronicznym. Program Adobe Reader posiada możliwość automatycznej weryfikacji takiego podpisu, ale aby było to możliwe, należy zainstalować w programie nasz certyfikat według instrukcji: o instrukcja dla Adobe Reader wersje 7.x i 8.x o instrukcja dla Adobe Reader wersje 6.x Każdy dokument otrzymany od urzędu należy zweryfikować. Jeśli w programie Adobe Reader dodano certyfikat ESP, to każdy otrzymany ze skrzynki podawczej będzie posiadał zielony symbol podpisu elektronicznego w prawym górnym rogu. Jeśli tego symbolu brak lub jest inny (lub w programie Adobe Reader nie zainstalowano certyfikatu ESP) należy skorzystać ze strony weryfikacji, dostępnej ze strony głównej skrzynki podawczej. Przy tym sposobie weryfikacji należy uważnie sprawdzić, czy adres strony jest właściwy: https://tczew.skrzynkapodawcza.pl/weryfikacja.php oraz czy strona jest bezpieczna. W przeglądarce Internet Explorer można to rozpoznać po symbolu kłódki na pasku statusu. W przeglądarkach Firefox i Opera dodatkowo pasek adresu przyjmuje kolor zielony lub żółty. 2. Regulamin korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej 1. Niniejszy regulamin określa sposób doręczania dokumentów elektronicznych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651). 2. Dokumenty elektroniczne przyjmowane są za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Dokumenty składane poprzez Skrzynkę Podawczą muszą być opatrzone ważnym podpisem kwalifikowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz z późn. zm.). 3. Podmiot publiczny akceptuje wszystkie dostarczone struktury fizyczne dokumentów elektronicznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766), w szczególności: o dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne w formatach:.txt,.rtf,.pdf,.doc, Open Document o dokumenty zawierające informacje graficzne w formatach:.jpg (.jpeg),.gif,.tif o (.tiff),.png,.svg dokumenty o powyższych formatach skompresowane do:.zip,.tar,.gz (.gzip),.rar 4. Dokumenty elektroniczne doręczane do podmiotu publicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej powinny odpowiadać określonej formie odpowiednich wzorów wniosków, podań i innych dokumentów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw z zakresu zadań publicznych należących do jego właściwości. 5. Na podstawie art. 63 3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego dokument wniesiony do urzędu winien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Dokument elektroniczny zawierający wirusy lub inne niebezpieczne elementy będzie automatycznie odrzucany i nie zostanie przekazany do podmiotu publicznego. 2

3 7. Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru, które jest odsyłane nadawcy dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną. 8. Wyżej wymienione urzędowe poświadczenie odbioru zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas doręczenia dokumentu oraz numer kancelaryjny nadany dokumentowi przez podmiot publiczny. 9. Urzędowe poświadczenie odbioru doręczonego dokumentu elektronicznych jest wydawane w godzinach funkcjonowania podmiotu publicznego. 10. Podmiot publiczny może wystosować odpowiedź na dokument złożony poprzez Skrzynkę Podawczą. W przypadku wystosowania takiej odpowiedzi zostanie wygenerowane odpowiednie urzędowe poświadczenie odbioru, zawierające datę wytworzenia odpowiedzi, jej symbol, oraz symbol sprawy której dotyczy, które zostanie przesłane do interesanta pocztą elektroniczną. 11. Dostęp do odpowiedzi wystosowanej przez podmiot publiczny można uzyskać tylko po podpisaniu podpisem kwalifikowanym urzędowego poświadczenia odbioru przez nadawcę oryginalnego dokumentu. 12. Podmiot publiczny przechowuje wytworzone urzędowe poświadczenie odbioru przez okres, przez jaki jest obowiązany przechowywać dokument elektroniczny do którego to poświadczenie zostało wytworzone. 13. Podmiot publiczny zastrzega, iż w przypadku otrzymania przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymienionych w regulaminie wymogów, przesyłka nie zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy. Interesant zostaje o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną. 14. Skrzynka Podawcza nie gwarantuje skuteczności dostarczenia urzędowych poświadczeń odbioru przesyłanych pocztą elektroniczną. 15. Korzystanie ze Skrzynki Podawczej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przebiegiem procedury. Dane te podawane są dobrowolnie, z zachowaniem prawa do wglądu do nich i ich modyfikacji. Podmiot Administracji Publicznej, w którym realizowana jest powyższa sprawa gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn.zm.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr. 200, poz Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz Podpisywanie dokumentów przy pomocy appletu Szafir Interesantom korzystającym z podpisów kwalifikowanych wydanych przez firmy KIR oraz Sigillum (PWPW) umożliwiamy bezpieczne podpisywanie dokumentów w trakcie składania ich do Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Umożliwia to applet Szafir firmy KIR. Wkrótce pojawi się również taka możliwości dla interesantów dysponujących podpisami firmy Unizeto. 3

4 Funkcjonalność ta jest obecnie obsługiwana pod przeglądarkami Internet Explorer oraz Mozilla Firefox. Niestety, w chwili obecnej niemożliwe jest skorzystanie z niej w przeglądarce Opera oraz pod systemem Linux. Aby podpisać dokument w ten sposób, należy: Upewnić się, że czytnik kart jest podłączony do komputera, a karta z podpisem jest włożona. Jeśli w momencie uruchomienia appletu czytnik nie będzie podłączony, może on działać niepoprawnie i nie wykryć karty. Uruchomić applet wybierając przy załączaniu pliku opcję "Niepodpisany plik, który podpiszę teraz przy pomocy serwisu ESP". Jeśli w formularzu nie ma takiej opcji, oznacza to, że pod używaną przeglądarką lub systemem operacyjnym niemożliwe jest skorzystanie z tej możliwości. Wybrać plik do podpisania i nacisnąć przycisk "Podpisz i załącz". Jeśli używasz appletu pierwszy raz, musi on w tym momencie przeprowadzić instalację. Potrwa to do kilku minut, w zależności od szybkośći łącza z internetem. W trakcie instalacji applet zapyta o zgodę na zapisanie plików na Twoim dysku (należy jej udzielić). Pokazane zostanie również okno z certyfikatem producenta appletu ("Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A."). Należy zaakceptować ten certyfikat. Aby okno nie pojawiało się więcej, należy zaznaczyć opcję "Zawsze ufaj temu wydawcy" lub podobną. Jeśli applet zainstalował się poprawnie (lub był już zainstalowany), po chwili powinno ukazać się okno wyboru certyfikatu. Należy wybrać certyfikat odpowiadający podpisowi, który chcemy złożyć i kliknąć na "Wybierz". Następnym krokiem jest okno potwierdzenia podpisu. Po sprawdzeniu wszystkich danych należy wybrać opcję "Podpisz" w prawym dolnym rogu okna. Po chwili applet wyświetli okno z prośbą o PIN. Po podaniu PINu należy kliknąć na przycisk "Akceptuj" lub po prostu wcisnąć ENTER. Po wykonaniu operacji w oknie informacyjnym pojawi się zielony komunikat "Podpis złożony prawidłowo" lub komunikat o błędzie. Po przeczytaniu komunikatu należy kliknąć "Zakończ", a następnie "OK". Jeśli podpis został złożony poprawnie, plik powinien pojawić się na liście plików do przesłania w formularzu. 4. Pomoc dla posiadających podpisy wydane przez Unizeto Certum Elektroniczna Skrzynka Podawcza obsługuje zarówno podpisy zewnętrzne jak i wewnętrzne tworzone przez aplikację procertum SecureSign firmy Unizeto. Niestety, w chwili obecnej posiadacze kart firmy Unizeto nie mogą korzystać z opcji podpisywania dokumentów w trakcie składania ich na stronie ESP. Funkcjonalność ta będzie dostępna w przyszłości. 5. Pomoc dla posiadających podpisy wydane przez KIR s.a. Elektroniczna Skrzynka Podawcza obsługuje tylko pliki formatu signpro, tworzone przez aplikację Sigillum SignPro. Niestety, z przyczyn technicznych i prawnych niemożliwe jest obsługiwanie plików w starszym formacie 'sign', tworzonym przez starszą aplikację Sigillum Sign. 4

5 6. Składanie dokumentów do urzędu Aby złożyć dokument przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, należy przejść przez następujące kroki: Krok 1: Załączenie plików do dokumentu Każdy dokument składany do Elektronicznej Skrzynki Podawczej składa się z jednego lub więcej plików. Po wejściu na odpowiednią podstronę Elektronicznej Skrzynki Podawczej, pliki załącza się następująco: Pliki tworzone przy pomocy elektronicznych formularzy Niektóre urzędy posiadają elektroniczne formularze, pozwalajaca w wygodny sposób składać ustalone rodzaje wniosków. Aby złożyć taki wniosek, należy wybrać opcję "Utwórz nowy plik korzystając z elektronicznego formularza". Jeśli opcja ta jest nieaktywna, oznacza to że dany urząd nie ma ustalonych wniosków w postaci elektronicznych formularzy. Po wybraniu tej opcji ukaże się pasek umożliwiający wybór rodzaju wniosku. Po wybraniu odpowiedniego typu formularza, możemy kliknąć na przycisk "Wypełnij formularz", a następnie postępować wg. instrukcji wypełniania elektronicznych formularzy. Gotowe pliki utworzone wcześniej Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia składanie zarówno plików podpisanych wcześniej, jak i podpisywanie plików w trakcie procesu ich składania. W związku z tym, należy najpierw wybrać sposób w jaki plik został lub zostanie podpisany. o "Plik podpisany podpisem wewnętrznym" - ten rodzaj podpisu występuje w aplikacjach wydawców także pod nazwą "podpis otaczający". Po wybraniu tej o opcji należy wskazać odpowiedni plik i nacisnąć "Załącz" "Plik dokumentu, oraz oddzielny plik zawierający jego podpis" - niektóre aplikacje wydawców pozwalają na złożenie tzw. podpisu odłączonego lub zewnętrznego. Jeśli posiadasz taki podpis, należy wybrać tę opcję, następnie wskazać oba pliki i nacisnąć "Załącz". o "Niepodpisany plik, który podpiszę teraz przy pomocy serwisu ESP" - nasza skrzynka podawcza udostępnia możliwość podpisania pliku w momencie jego składania. Więcej informacji na ten temat w dziale 'podpisywanie plików appletem Szafir'. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk Elektroniczna Skrzynka Podawcza przeprowadza weryfikację podpisu elektronicznego. Jeśli wystąpią błędy, pojawi się odpowiedni komunikat, a plik nie zostanie załączony. Jeśli dokument ma się składać z wielu plików, należy kliknąć na przycisk "Następny plik" i powtórzyć całą operację. Jeśli do dokumentu zostały już załączone wszystkie potrzebne pliki, należy kliknąć na "Dalej >>". Pamiętaj: o o Urząd obsługuje tylko określone formaty plików, w tym: DOC, ODT, PDF, RTF, GIF, JPG, PNG. Pełna lista znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nie wszystkie formaty podpisów dostępne w aplikacjach wydawców są obsługiwane - w razie wątpliwości proszę sprawdzić w odpowiednim dziale pomocy dotyczącym podpisów Twojego wydawcy. 5

6 Krok 2: Podanie niezbędnych informacji Wypełnić formularz danych osobowych. o W przypadku składania dokumentu w imieniu firmy należy wypełnić pole "Nazwisko/nazwa firmy", pole "Imię" pozostawić puste, a także podać w odpowiednim polu NIP lub REGON. o W przypadku składania dokumentu jako osoba fizyczna, wypełnić odpowiednio pola "Nazwisko", "Imię" oraz podać numer PESEL. o W obydwu wypadkach należy wypełnić przynajmniej te pola dotyczące adresu, które są oznaczone gwiazdką. Wybrać hasło dostępu. Hasło to należy koniecznie zapamiętać, gdyż tylko ona umożliwia późniejszy dostęp do informacji o stanie dokumentu, a także dostęp do odpowiedzi przesyłanych przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej przez urząd. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną cyfrę. Podać tytuł dokumentu i ewentualny opis. Pole "Symbol obcy" odnosi się tylko do korespondencji między urzędami i można je pozostawić puste. Zaznaczyć pole oznaczające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kliknąć na przycisk "Dalej >>". Jeśli w formularze brakuje danych lub są one wypełnione niepoprawnie, nie będzie można przejść dalej, a przy odpowiednim polu pojawi się czerwony napis informujący o charakterze błędu. Krok 3: Potwierdzenie przyjęcia Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, po kliknięciu 'Dalej >>' pojawi się potwierdzenie przyjęcia dokumentu. Należy zawsze pamiętać o tym, że numer podany na tej stronie jest konieczny do śledzenia dalszego losu dokumentu - najlepiej jest wydrukować stronę korzystając z odpowiedniego odnośnika. Jeśli nie jest to możliwe, można taką stronę zapisać na dysk, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce (zwykle "Zapisz" w menu "Plik"). Po zapisaniu lub wydrukowaniu strony można złożyć następny dokument klikając na odpowiedni przycisk, lub kliknąć na przycisk "Zakończ" i przejść do strony głównej Elektroniczej Skrzynki Podawczej. 7. Weryfikacja poczty otrzymanej od urzędu Wszystkie wiadomości wysyłane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zawierają dokładnie jeden załącznik w formacie PDF. Aby zweryfikować ważność takiej wiadomości, należy: Otworzyć plik PDF w programie Adobe Reader lub innym programie obsługującym pliki PDF. Sprawdzić, czy w prawym górnym rogu znajduje się zielony symbol poprawnego podpisu. Koniecznie należy na niego kliknąć i sprawdzić dane podpisu. Jeśli wszystko się zgadza, dokument prawdopodobnie jest poprawny (jeśli mimo to ma Pan/Pani wątpliwości, można skorzystać z dalszych punktów tej instrukcji). Jeśli zamiast symbolu poprawnego podpisu pojawia się żółty znak zapytania, lub nie ma tego symbolu w ogóle, proszę spróbować zainstalować certyfikat według instrukcji. Jeśli certyfikat jest zainstalowany, a podpis mimo to się nie weryfikuje, należy skorzystać ze strony weryfikacji pod adresem https://tczew.skrzynkapodawcza.pl/weryfikacja.php. Pamiętaj, aby zawsze używać 6

7 tego adresu i nie ufać odnośnikowi w dokumencie. Należy też zawsze sprawdzić, czy strona jest bezpieczna. W przeglądarce Internet Explorer można to rozpoznać po symbolu kłódki na pasku statusu. W przeglądarkach Firefox i Opera dodatkowo pasek adresu przyjmuje kolor zielony lub żółty. W polu widocznym w formularzu należy wskazać przesłany plik PDF, który chcemy zweryfikować i wcisnąć przycisk "Dalej >>". Po kilku chwilach Elektroniczna Skrzynka Podawcza poda rezultat weryfikacji. Jeśli weryfikacja oznaczy dokument jako poprawny, wszystko jest w porządku i dokument jest godny zaufania. Jeśli dokument nie zweryfikuje się, można spróbować jeszcze raz, upewniając się, że wybieramy odpowiedni plik. Jeśli po upewnieniu się że weryfikujemy właściwy plik wynik nadal jest negatywny, możliwe jest że osoba trzecia usiłuje podszyć się pod urząd. Prosimy o przesłanie kopii takiej wiadomości na adres Taka wiadomość zostanie następnie sprawdzona przez nas niezależnie, a w wypadku próby oszustwa podejmiemy odpowiednie kroki. 8. Sprawdzanie informacji o dokumencie Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia stały wgląd w stan przesłanego do urzędu dokumentu, a także dostęp do ewentualnych odpowiedzi jakie urząd może wystosować. Aby uzyskać dostęp do dokumentu należy przejść na odpowiednią podstronę Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Na tej podstronie należy podać: Numer identyfikacyjny dokumentu, do którego chcemy uzyskać dostęp. Numer ten znajduje się w potwierdzeniu odbioru ukazującym się po złożeniu dokumentu. Hasło dostępu wybrane przy składaniu dokumentu. Jeśli podane informacje okażą się poprawne, pojawi się strona z informacjami o dokumencie. Widok dokumentu Widok dokumentu składa się z następujących elementów: Niebieskiego paska z podstawowymi informacjami o dokumencie: tytułem, numerem, datą złożenia. Pola informującego o aktualnym stanie dokumentu. Ewentualnej listy dokumentów związanych z właśnie przeglądanym. Na takiej liście znajdują się np. odpowiedzi urzędu. Aby przejśc do dokumentu związanego należy kliknąć na niebieski pasek odpowiadający danemu dokumentowi. Listy plików składających się na dany dokument, z możliwością pobrania pliku (po kliknięciu na nazwę) lub samego podpisu (po kliknięciu na odnośnik "pobierz podpis"). Przeglądanie odpowiedzi Zanim uzyskamy dostęp do odpowiedzi urzędu przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej, konieczne jest podpisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które zostało przesłane pocztą. Dokładne instrukcje dotyczące tego procesu znajdują się w odpowiednim dziale pomocy. 7

8 9. Podpisywanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru Podpisanie UPO odbywa się w widoku dokumentu wystosowanej przez urząd odpowiedzi. W celu uzyskania dostępu do odpowiedzi, należy: odnaleźć odpowiedni plik upo-<numer dokumentu>.pdf przesłany na konto pocztowe, lub pobrać go teraz klikając na odnośnik na stronie. podpisać plik korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub własnej aplikacji. Dokładne informacje o tym kroku znajdują się w pomocy dotyczącej składania dokumentów. po złożeniu podpisanego UPO pojawi się widok dokumentu odpowiedzi, gdzie można pobrać pliki składające się na odpowiedź, klikając na odnośniki u dołu strony. jeśli podpis na UPO będzie niepoprawny lub wystąpia inne problemy, na stronie pojawi się odpowiedni komunikat. 8

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI Instrukcja użytkowa systemu BGK@24 Biznes 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Spis treści 1 GŁÓWNA WITRYNA... 2 2 OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW INSTRUKCJI... 3 2.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 2.2 REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 ul. Bazyliańska 20, 03-203 Warszawa, Metryka: Autor: Krystian Przybyłek (krystian@quicksoft.pl) Tytuł: Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Osoby Fizycznej Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości 3.2. Uczestnictwo Wiadomości Wiemy już co to ankieta czy formularz internetowy oraz w jaki sposób one działają. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Bardzo często na portalach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu http://online.frse.org.pl (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!"

Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!" Czas trwania procedury: 6 miesięcy Teremin składania dokumentów 11 grudnia 2015 r. do północy Interaktywna

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla Interesanta Wersja 1.8.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników zewnętrznych rejestrujących się w systemie i składających wnioski Dostawca oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID System KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie kont użytkowników portalu

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 1 Spis treści 1. Dostęp do Platformy Integrującej str. 3 2. Dostęp do EBOI str. 4 3. Jak złożyć wniosek str. 6 4. Jak sprawdzić status sprawy str. 9 5. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Dokumentacja klienta Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Wersja dokumentacji 2.2.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Spis treści 1. WSTĘP... 4 1.1. Funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Program pn.: "Uniwersytet Młodych Wynalazców"

Program pn.: Uniwersytet Młodych Wynalazców Program pn.: "Uniwersytet Młodych Wynalazców" Czas trwania procedury: 6 miesięcy Teremin składania dokumentów 30 września 2014 r. Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy Właściciel procedury: Departament

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo