OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia Portal internetowy wraz z przeglądarkową grą komputerową MMORPG i wirtualną mapą szlaków Pakiet powitalny na Suwalszczyźnie Książka Konkurs plastyczny w szkołach (szkoły podstawowe i gimnazja) Lekcje w szkołach o Suwalszczyźnie (szkoły podstawowe i gimnazja) Loty balonem Emeryci i renciści ulotkowanie komunikacji miejskiej, ośrodków zdrowia i rehabilitacji oraz innych miejsc związanych ze zdrowiemi i przebywaniem osób starszych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku (minimum 30 uniwersytetów w całej Polsce), klubów seniora, centrów handlowych itp Uniwersytety Trzeciego Wieku akcje komunikacji marketingowej Infolinia Media Cele oraz kluczowe założenia Kampanii promocyjnej Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego Grupa docelowa Główne założenia kampanii, które Wykonawca uwzględni podczas realizacji przedmiotu zamówienia...28 Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata oraz z budŝetu Samorządu Województwa Podlaskiego

2 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i wdrożenie Kampanii Promocyjnej Suwalszczyzny (obszar powiatów: suwalskich, augustowskiego i sejneńskiego) prowadzonej pod hasłem promocyjnym Suwalszczyzna Kraina jak Baśń. Kampania promocyjna ma na celu głównie wydłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych na Suwalszczyznę w okresie jesieni-zimy i wiosny. Skierowana jest szczególnie do rodzin z dziećmi (oddziaływanie poprzez dzieci) i osób starszych dysponujących wolnym czasem w okresie posezonowym. Kampania promocyjna będzie realizowana w ramach projektu pn. Kampania Promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa przez Województwo Podlaskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Osi priorytetowej III. Rozwój Turystyki i Kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Wykonawca na wszystkich projektach materiałów promocyjnych i informacyjnych, artykułów i innych narzędzi marketingowych wytworzonych w ramach realizacji zamówienia oraz w trakcie trwania spotkań, imprez i innych wydarzeń zamieści informacje i oznaczenia zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata , określającymi podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych w jej ramach, Wykonawca na wszystkich projektach materiałów promocyjnych i informacyjnych, artykułów i innych narzędzi marketingowych wytworzonych w ramach realizacji zamówienia oraz w trakcie trwania spotkań, imprez i innych wydarzeń, zamieści informacje i oznaczenia zgodnie z Zasadami promocji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego , Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne oraz inne narzędzia marketingowe wytworzone w ramach zamówienia powinny mieć wspólną szatę graficzną, tak aby tworzyły spójną linię wizerunkową i być ściśle powiązane z marką Suwalszczyzna Kraina jak Baśń, zgodnie z Księgą marki dostępną u Zamawiającego (zgodnie z Programem rozwoju produktu turystycznego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej ). Wszystkie materiały i narzędzia marketingowe winny zawierać dopisek Województwo Podlaskie wraz z umieszczonym logo Województwa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie materiały promocyjne i informacyjne, wytworzone w ramach realizacji zamówienia, w plikach źródłowych, 2

3 w rozdzielczości umożliwiającej zamieszczenie plików na stronie internetowej Zamawiającego i partnerów projektu, tj. miast: Suwałk, Augustowa i Sejn oraz Suwalskiej Organizacji Turystycznej, Augustowskiej Organizacji Turystycznej, Powiatu Suwalskiego oraz Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejneńskiej oraz umieści na stworzonym w ramach zamówienia portalu internetowym. Wszelkie projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych, artykułów i innych narzędzi marketingowych wytworzone w ramach realizacji zamówienia, przesłane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu oraz wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi sprawującemu nadzór autorski kampanii, zostaną zaakceptowane w terminie do 7 dni roboczych. W powyższym terminie Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, który projekt przyjmuje lub o konieczności wniesienia poprawek do projektu. Termin ten może być przedłużony w uzgodnieniu z Wykonawcą w uzasadnionych przypadkach. Wszelkie poprawki lub sugestie Zamawiającego i podmiot sprawujący nadzór autorski do projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych, artykułów i innych narzędzi marketingowych wytworzonych w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca wykona w terminie do 5 dni roboczych. Termin ten może być przedłużony przez Zamawiającego na pisemną prośbę Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach. Wykonawca przedstawi w ofercie szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia uwzględniając terminy realizacji poszczególnych usług oraz terminy odbioru tych usług i terminy zatwierdzenia u Zamawiającego, z terminami płatności kwartalnych za poszczególne usługi. 3

4 Zamówienie obejmuje przygotowanie, produkcję i wdrożenie kampanii składającej się z następujących elementów składowych: 1.1 Portal internetowy wraz z przeglądarkową grą komputerową MMORPG i wirtualną mapą szlaków PORTAL INTERNETOWY BĘDZIE OPIERAŁ SIĘ NA FUNKCJONALNYM SYSTEMIE CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM = SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ), TJ. ZESTAWU APLIKACJI INTERNETOWYCH, WYPOSAŻONEGO W POLSKI INTERFEJS. NA PORTAL IMNTERNETOWY SKŁADAĆ SIĘ BĘDĄ 3 ZASADNICZE, ZINTEGROWANE ZE SOBĄ CZĘŚCI, SPÓJNE GRAFICZNIE: a) serwis internetowy (wykonany najpóźniej do końca trzeciego miesiąca realizacji kampanii). b) gra komputerowa, przeglądarkowa MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) stanowiąca integralną część portalu. c) moduł wirtualnej mapy z minimum 15 wirtualnymi szlakami turystycznymi Suwalszczyzny: wodnymi, rowerowymi i samochodowymi (szlaki produktowe podobnie jak w grze o zabarwieniu historyczno- przygodowym - questy do opracowania i wdrożenia przez Wykonawcę) Serwis internetowy będzie składał się z dwóch części: dla dorosłych i dla dzieci. Dla dorosłych serwis będzie zawierał: Podstawowe informacje o Suwalszczyźnie Atrakcje regionu, (w tym lista specjalnych miejsc do odwiedzenia) Szlaki turystyczne istniejące (pokazane na mapie i opisane możliwość automatycznej kompilacji szlaku po naniesieniu kilku głównych miejsc, atrakcji, kilometrażu do przejechania) Imprezy w regionie Muzea, galerie Miejsca święte i historyczne Ośrodki zdrowotne, SPA 4

5 Mapę interaktywną z obiektami noclegowymi i atrakcjami oraz modułem wolnych miejsc (uaktualnianych bezpośrednio przez gestorów bazy i atrakcji), opcją rezerwacji miejsc online i ewentualnej płatności (możliwy również wariant dostosowania tego modułu do współpracy z istniejącymi na rynku programami hotelowymi). Opinie i recenzje obiektów i atrakcji. Rekomendowanie i ocenianie. Dodatek do stron poszczególnych ośrodków. Dołączona opcja powiadamiania znajomych. Powinna być zawarta możliwość monitoringu opinii, a regulamin użytkowników powinien określać, że wulgaryzmy, opinie naruszające godność osobistą, będąc poza tematem lub reklamujące inne obszary nie będą zamieszczane. Dla dzieci serwis społecznościowy Klub (np. Łowców Baśni/Przygód) Dziecko tworzy swój profil (wprowadzony wybór kraju, województwa, miejscowości, nr karty członkowskiej na potrzeby statystyk), w którym umieszcza swoje rysunki i informacje o sobie, szkołę, klasę, zainteresowania itd. Będzie możliwość wstawiania plików do galerii. Przede wszystkim baśnie pisane i rysunki oraz zdjęcia z Suwalszczyzny W klubie będą istniały dwie kategorie członków osoby, które były na Suwalszczyźnie i otrzymały kartę członkowską oraz osoby, które tylko się zalogowały z ograniczonymi/czasowymi uprawnieniami W ramach serwisu będzie istniała możliwość wysyłania wiadomości (usługa nieodpłatana) Powstanie lista znajomych Różne rodzaje rankingów, ostatnio dodane prace, najlepiej oceniane, zakwalifikowane do druku i najczęściej oglądane ale też rankingi największych podróżników i najczęściej odwiedzanych miejsc. Zaproszenia do klubu. Opcja zaproś znajomego. Znacznik dostępności z wykorzystywanymi komunikatorami. Baśnie w formacie Mp3 do słuchania i pobrania z serwisu. Czyta lektor (moduł uzupełniany sukcesywnie w trakcie kampanii). Gra przeglądarkowa. Na stronie głównej informacje dotyczące aktywności znajomych, nowych członków oraz nowych baśni i największych osiągnięć w grze Istotne jest zachowanie połączenia pomiędzy rzeczywistością Suwalszczyzny, a klubem 5

6 Dzieci będą mogły wpisywać miejsca, w których były, wstawiać zdjęcia, opisywać przygody i dzielić się wrażeniami (monitoring podobnie jak wyżej). W profilu będzie mógł zaznaczać na mapie gdzie przebywał. WYMAGANIA TECHNICZNE I OGÓLNE INFORMACJE O PORTALU I FUNKCJACH SYSTEMU CMS: a) tworzenie treści strony za pomocą wygodnego edytora (podstawowe funkcje edytora tekstów, np. WYSIWYG), b) kontrola nad poziomem dostępu do treści oraz prezentacji artykułów (w oparciu o system zdefiniowanych uprawnień użytkowników) proponowanych jest 5 poziomów, SuperAdministrator, Administrator-recenzent treści, Redaktor, Gość możliwość z kartą członkowską, gość zwyczajny, c) możliwość tworzenia i pełnego zarządzania kontami oraz ich uprawnieniami administratorów, redaktorów, recenzentów, d) administrowanie artykułami, komentarzami, wpisami, e) administrowanie zasobami graficznymi (np. fotografiami, filmami) moduł galerii, f) system rejestracji użytkownika (potwierdzenie i rejestracja przez z podaniem danych jw. Do statystyk), g) moduł: sond (ankiet) i głosowań (graficzna prezentacja wyników), h) moduł: baza dobrych pomysłów na ofertę turystyczną Suwalszczyzny i) moduł rotator banerów i form reklamowych (możliwość umieszczania form reklamowych w dowolnym miejscu portalu, z uwzględnieniem również jednego głównego, stałego miejsca na baner reklamowy) j) e-biuletyn (newsletter) wraz z systemem zarządzania bazą ową oraz łącznością z systemem aktualności i kalendarium, k) narzędzie: wyszukiwarka wewnętrzna (słowa kluczowe i tagi) i zewnętrzna google, l) narzędzie: struktura/mapa serwisu, m) moduł kalendarium baza danych wydarzeń powiązanych z systemem aktualności, n) narzędzia funkcje każdej podstrony: poleć stronę znajomemu, drukuj stronę, o) formularz kontaktowy ( ing przez www), p) regulamin korzystania z portalu internetowego, 6

7 q) baza danych linków (struktura: kategoria, nazwa wyświetlana, adres url, baner lub grafika), r) obsługa kanałów RSS (aktualności), s) w stopce portalu umieszczenie danych sponsorów zgodnie z ich księgami tożsamości i informacji o realizowanym projekcie t) automatyczne udostępnianie portalu w wersji angielskiej, litewskiej i niemieckiej (tłumaczenie całej treści i baz danych po stronie Wykonawcy) jeśli internauta wchodzi na stronę spoza terenu Polski na podstawie numerów IP, również automatyczna zmiana banerów, zdjęć grafiki, itp. we wszystkich językach u) Portal oraz baza danych zostanie zainstalowana w ramach zapewnionej przez Wykonawcę usługi serwera dedykowanego. Usługa obejmuje: utrzymanie i udostępnienie portalu na serwerze dostawcy w publicznej sieci internet osobom trzecim od dnia odbioru portalu przez Zamawiającego przez okres trwałości projektu (minimum 5 lat), pod adresem (domeną) wskazaną przez Zamawiającego. Wymagane jest zapewnienie jednakowej czytelności portalu w przeglądarkach: IE, Firefox, Opera, Safari, Netscape, Mozilla i wyższe. Wybór serwera powinien zagwarantować sprawność wyświetlania, stabilną i nieprzerwaną możliwość korzystania z serwisu i gry przeglądarkowej, oczekujemy umowy SLA z podaną dostępnością portalu łącznie z oknem serwisowym, tworzeniem kopii zapasowej oraz czasem ponownego uruchomienia w przypadku awarii. v) dostarczenie instrukcji obsługi CMS, w) dostarczenie instrukcji konfiguracji CMS, x) świadczenie usług serwisu CMS: udzielanie porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi CMS (porady udzielane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach ) w okresie gwarancji. usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS nieprawidłowości w działaniu jednej lub wielu funkcji CMS, od dnia odbioru portalu i sytemu CMS przez Zamawiającego przez okres gwarancji (2 lata), w terminie nie późniejszym niż następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia błędu. y) Wykonawca zgłosi stronę do popularnych wyszukiwarek i zapewni pozycjonowanie portalu. 7

8 GRA KOMPUTEROWA, PRZEGLĄDARKOWA MMORPG. a) Cel gry. Promocja turystyczna obszaru i marki Suwalszczyzny Krainy jak Baśń. Gra powinna stwarzać możliwość dostępu częściowego (np. tylko możliwości poruszania się po szlakach i przeżywania przygód bez pełnego zdobywania szlaków) i czasowego (do 6 miesięcy) dla użytkowników, którzy mają ograniczone, bądź tymczasowe uprawnienia (Ci, co jeszcze nie byli na Suwalszczyźnie) oraz dostępu pełnego dla pełnoprawnych użytkowników (Ci, którzy przyjechali na Suwalszczyznę i zdobyli kartę członkowską oraz Glejt do przeszłości ). Wśród postaci pozytywnych i pomocnych powinny przewijać się postacie krasnoludków według obrazków Jana Marcina Szancera z książki Marii Konopnickiej O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Wykorzystane powinny również zostać wszystkie istniejące lokalne legendy i postacie związane z historią i kulturą Suwalszczyzny oraz powinny zostać powiązane z konkretnymi miejscami na szlakach (wskazana jest współpraca ze znawcą Suwalszczyzny, w celu trafnego nawiązania do faktów historycznych i geografii regionu). Gra winna mieć charakter przygodowy i opierać się o rzeczywistą mapę Suwalszczyzny, aby zapewnić promocję lokalizacji konkretnych atrakcji i obiektów turystycznych zachęcenie do przyjazdu i skonfrontowania świata wirtualnego z rzeczywistym, zdobycia szlaku w realnej rzeczywistości, przeżycia przygody, odkrycia skarbu (np. w danym miejscu znajduje się obecnie ośrodek leczniczy, a w świecie gry była to siedziba znachora, obecna kwatera agroturystyczna to dawna oberża, itp.). Wskazany system artefaktów za zdobycie na realnym szlaku pojedynczych skarbów, (unikatowych postaci krasnoludków) pieczęci ze specjalnych miejsc do odwiedzenia w regionie oraz specjalnych premii za zdobycie np. całej szkatułki skarbów. Realia gry nawiązują do Rzeczpospolitej Szlacheckiej z okresu Złotego Wieku (XVI wiek), wskazany wątek ukrywających się potomków wyniszczonego, dawnego plemienia Jaćwingów Gra ma charakter przygodowy, nacisk położony zostanie na zwiedzanie świata przedstawionego w grze (w oparciu o mapę Suwalszczyzny), rozwiązywanie zagadek, interakcję w postaciami. Ma polegać zarówno na zdobywaniu poszczególnych szlaków (nawiązanie do modułu wirtualnej mapy szlaków), ale powinna posiadać również aspekt ekonomiczny, np. rozwijaniu osad/wiosek, rzemiosła, handlu: o Przygody na szlakach, zdobywanie ich i poszukiwanie skarbów, rozwiązywanie zagadek, interakcje z postaciami 8

9 o Stawianie karczm, młynów, wyznaczanie pól uprawnych, handel zbożem i rybołówstwo itd. o Możliwe będzie atakowanie przeciwników i rabowanie ich dóbr. Gra powinna posiadać zabezpieczenia w postaci reguł, które uniemożliwiają kompletne zniszczenie przeciwnika, atakowanie słabszych itd. Gra po napisaniu będzie wymagała okresu testowego. b) Specyfikacja ogólna. ma to być graficzna gra MMORPG w przeglądarce internetowej, postacie jak i świat gry jest w pełni przedstawiony w formie animowanej grafiki, gra działa bez konieczności ściągania programów i ich instalacji, co ułatwi dostęp i uczyni ją przyjazną dla potencjalnego użytkownika, c) Lista założeń gry. gra ma oferować graczom doświadczenie, do którego będą chętnie i często wracać, gra musi posiadać wysokiej jakości oprawę graficzną i muzyczną, silnik gry ma posiadać moc by obsłużyć do kilkudziesięciu tysięcy graczy, a przy tym nie obciążać zbędnie serwera, główny wątek ma dotyczyć Suwalszczyzny Krainy jak Baśń gra musi być zorientowana na przeżywanie przygód, kooperacje graczy przeciwko komputerowo wygenerowanym przeciwnikom, gra musi nawiązywać do wydarzeń historycznych oraz do historycznych postaci, krain i miast, gra musi być dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej, angielskiej gra powinna posiadać możliwość rozwoju w przyszłości o sąsiedzkie terytoria (mapy) oraz o możliwość dodawania nowych typów obiektów w grze z pozycji Administratora (np. oberże, karczmy, stanice, itp.) d) Obsługa gry. założenie konta gracza, o unikalny login i hasło (dane do statystyk jw.), o adres: używany w przypadku kontaktu z graczem (newsletter, ogłoszenia, ostrzeżenia), stworzenie nowej postaci, o imię postaci, 9

10 logowanie, o tworzenie unikalnego avatara, popiersia postaci (które, będą mogły zobaczyć inni gracze) z określonej ilości rodzajów włosów, rodzajów oczu, rodzajów nosów, ust itp., o wybór herbu szlacheckiego, o wybór kolorów ubrań, jakie będzie miała postać w grze co w każdym momencie można zmienić, o użytkownik podczas pierwszego logowania podaje nazwę konta oraz hasło. Informacje te zapamiętane są w plikach ciasteczek cookies wiec kolejne logowania z tego samego komputera nie wymagają podawania tych informacji (następują automatycznie), oddzielnie istnieje możliwość logowania dla użytkowników tymczasowych i z ograniczonymi uprawnieniami oraz dla użytkowników pełnoprawnych (z kartą członkowską) sterowanie ruchem postaci, e) Panel gracza. menu gry, o sterowanie ruchem postaci za pomocą myszy, wskazując miejsce, w które ma udać się postać, o przy pomocy myszy wskazujemy także obiekty, przedmioty do podniesienia/obsługi i postaci, z którymi chcemy walczyć/handlować/ rozmawiać. o spis rozpoczętych zadań i questów, o ustawienia gry, o mapa świata gry, o sygnalizacja braku połączenia z serwerem. f) Podstrony. strona pomocy, o gra musi zawierać łatwo dostępną stronę pomocy, na której szczegółowo opisane jest jak grać, ranking graczy, o lista graczy którzy zdobyli największe doświadczenie, strona forum, 10

11 o zakładanie nowych wątków: TAK, zalogowani, o dodawanie nowych postów: TAK, zalogowani, o usuwanie postów. Tylko Administrator, o usuwanie wątków. Tylko Administrator, o wątki są sortowane i wyświetlane z podziałem na kategorie. strona regulamin, o najważniejsze założenia, które musi zaakceptować każdy użytkownik gry podczas rejestracji konta, obsługa konta użytkownika, o o użytkownik otrzymuje powiadomienia , o o konto użytkownika jest usuwane przez serwer po 5 miesiącach braku aktywności gracza. o o Wykonawca przedstawi koncepcję scenariusza gry oraz opis funkcji i możliwości panelu administracyjnego gry. MODUŁ WIRTUALNEJ MAPY - moduł wirtualnej mapy z minimum 15 wirtualnymi szlakami turystycznymi Suwalszczyzny: wodnymi, rowerowymi i samochodowymi (szlaki produktowe podobnie jak w grze o zabarwieniu historyczno- przygodowym - questy do opracowania i wdrożenia przez Wykonawcę). Na mapie będą zaznaczone i opisane: dokładny przebieg i kilometraż szlaków (wskazany przybliżony czas przemierzania szlaku), ciekawe miejsca, atrakcje, usługi, baza noclegowa oraz opis questu (zadania do wykonania administrator musi mieć możliwość zmiany treści questu co jakiś czas) Na mapie możliwe będzie otwarcie/wyświetlenie każdego ze szlaków produktowych z osobna, a także kompilacja indywidualna np. wycieczki rowerowej czy samochodowej po zaznaczeniu określonych miejscowości, atrakcji, kilometrażu, itp. Przy każdej opcji powinna być sugerowana z listy baza noclegowa i gastronomiczna po określeniu kilku wskazanych parametrów,(np.: odległość, rodzaj pokoju, liczba miejsc, przedział cenowy, posiłki) - z przejściem na moduł wolnych miejsc i rezerwacji online). 11

12 1.2 Pakiet powitalny na Suwalszczyźnie Dla dzieci o Opracowanie i wydanie egz. listu glejtu z tamtych czasów (część w języku angielskim, litewskim i niemieckim) z paszportem/przepustką na zdobywanie okolicznościowych pieczęci z przeszłości w specjalnych miejscach w regionie (stylizowanego na starodruk, charakterem i grafiką nawiązującego do portalu internetowego i świata gry, z pieczęcią lakową), o Opracowanie i wydanie sztuk plastikowej elitarnej karty członkowskiej /na wzór karty bankomatowej/ opatrzonej logotypami, numerem, grafiką /zbliżoną do glejtu i świata gry/, miejscem na podpis. o Opracowanie i wykonanie okolicznościowych pieczęci z przeszłości w liczbie i o charakterze adekwatnym do ustalonej listy specjalnych miejsc do odwiedzenia w regionie. o Opracowanie i wydruk ulotki/listy (z krótkim opisem i grafiką) specjalnych miejsc do odwiedzenia /dla zdobycia okolicznościowych pieczęci z przeszłości/ egz. format A4 lub większy składany, część w j. angielskim, litewskim i niemieckim oraz 1500 egz. plakatu z mapą z zaznaczonymi specjalnymi miejscami (Format B2, pełen kolor, mapa stylizowana) o Opracowanie i wdrożenie 15 questów dla 15 szlaków (wodnych, rowerowych i samochodowych) zgodnie z wirtualną mapą szlaków portalu internetowego i grą. Każdy z questów powinien zawierać zadania do rozwiązania na szlaku, minimum 5 tajemniczych miejsc ze skarbami do odkrycia. Na każdy z 15 szlaków (questów) powinna być wydana specjalna, stylizowana na starodruk mapka questu (format A4 lub większy, składany) w minimalnej ilości po egz. (15x egz., część w j. angielskim, litewskim i niemieckim). Dodatkowo ma być wydana w ilości egz. zbiorcza ulotka informacyjna o szlakach/questach (format A4 lub większy, składany, część w j. angielskim, litewskim i niemieckim) oraz 1500 egz. plakatu z mapą z zaznaczonymi questami (Format B2, pełen kolor, mapa stylizowana). o Opracowanie i wykonanie zestawów skarbów zdobywanych na szlakach. Każdy zestaw składa się z 10 małych (10-15cm) specjalnych unikatowych postaci krasnoludków (kauczukowych lub z innego materiału zatwierdzonego przez Zamawiającego) umieszczonych w szkatułce skarbów. Krasnoludki powinny być wykonane na podstawie obrazków Jana Marcina Szancera z książki Marii Konopnickiej O krasnoludkach i o sierotce Marysi. o Po przyjeździe na Suwalszczyznę dziecko otrzymuje zapieczętowany list glejt z tamtych czasów z paszportem/przepustką (charakterem i grafiką nawiązujący 12

13 do świata gry), który wyjaśnia mu, że właśnie stał się pełnoprawnym członkiem klubu internetowego i otrzymuje elitarną kartę członkowską. Otrzymuje również ulotkę z questami i wybiera odpowiedni szlak/szlaki do zdobycia, a także ulotkę/listę ze specjalnymi miejscami do odwiedzenia w celu zebrania pieczęci z przeszłości. W pokoju ma dostęp do książki z baśniami (po jej wydaniu). Dla rodziców o Opracowanie i wydanie broszury przewodnika (część I) po atrakcjach turystycznych i krajoznawczych Suwalszczyzny (przedstawionych z nutką romantyzmu ), z propozycjami aktywnego wypoczynku, polecanej bazy noclegowej oraz informacjami o 15 szlakach produktowych (questach) ze szczególnymi atrakcjami dla dzieci (zdobywanie szlaku i poszukiwanie skarbów), a także z listą miejsc specjalnych do odwiedzenia w regionie i informacjami o portalu internetowym. o Dostępne są również ulotki i plakaty o szlakach/questach i specjalnych miejscach do odwiedzenia w regionie Dla dziadków (emerytów) o Opracowanie i wydanie broszury przewodnika (część II - zabarwienie sentymentalno-historyczne) z informacjami o miejscach historycznych i świętych, informacjami o zakładach leczniczych, sanatoriach, możliwościach wycieczek sentymentalnych śladami polskimi po Litwie i Białorusi. o W kontaktach z osobami starszymi opieramy się na historycznych i religijnych walorach regionu. Broszury dla dorosłych są wydane razem, aby uchronić się przed generalizacją i segregowaniem klientów. Objętość każdej broszury ok. 40 stron, oprawa miękka. Broszury spójne pod względem formatu (np. 12x24 cm) i szaty graficznej (spójne także z innymi materiałami promocyjnymi), druk w pełnym kolorze (teksty, zdjęcia, grafika, mapki do wykonania lub zakupienia przez Wykonawcę), okładka lakierowana punktowo. Sugerowana obwoluta/opaska na wszystkie wydawnictwa. Nakład po egz. każdej broszury (część w j. angielskim, litewskim i niemieckim). 13

14 1.3 Książka Opracowanie i wydanie książki, która będzie zawierała baśnie i rysunki członków Klubu, o Baśnie będą zredagowane przez Wykonawcę głównie w oparciu o wątki baśni napisane przez dzieci. Nie będą publikowane baśnie napisane literalnie przez członków Klubu. o Dzieci będą współautorami. Ich nazwiska lub loginy będą się znajdowały na liście autorów. Objętość około 200 stron (minimum 60 baśni), format A4, pełen kolor, okładka lakierowana punktowo (również wersja językowa angielska). Oprawa twarda. Nakład 3000 egzemplarzy (dwie wersje językowe). 14

15 1.4 Konkurs plastyczny w szkołach (szkoły podstawowe i gimnazja) Konkurs ma być prowadzony w ramach lekcji plastyki. Udział w nim biorą wybrane szkoły w rejonie zamieszkania grupy docelowej (sypialnie miejskie w minimum 3 miastach: Warszawa, Łódź, Aglomeracja Śląska). Konkurs winien być zrealizowany w porozumieniu z dyrekcją szkół i Kuratorium Oświaty i Wychowania (zawarcie porozumień i uzyskanie niezbędnych pozwoleń leży po stronie Wykonawcy). Konkurs skierowany jest do wszystkich klas w szkole. Na konkurs dzieciom należy przygotować materiały promocyjne o Suwalszczyźnie (banery pokazujące m.in. lokalizację Suwalszczyzny na mapie Polski, plakaty zapowiadające akcję w szkołach, ulotka o: Suwalszczyźnie, portalu internetowym, grze i szlakach do zdobycia /questach/ w realnej rzeczywistości /format A4 lub większy, złożony, w kolorze/, dodatkowo opracowany zostanie i wydany przez Wykonawcę pozytywny komiks o Suwalszczyźnie do rozdania wszystkim dzieciom, format A5 poziome, ok. 20 str., druk kolorowy 4+4. wszystkie materiały w ilości egzemplarzy adekwatnej do liczby dzieci objętych akcją. Dzieci są zapoznawane krótko z Suwalszczyzną, czytana jest im baśń na podstawie której mają wykonać rysunek. Wszystkie rysunki biorą udział w konkursie. Rysunki są odbierane ze szkół i wstawiane do profilu w klubie. Nagradzany jest jeden rysunek z każdej klasy. Nagrodą jest szkatułka skarbów (dająca specjalne uprawnienia w grze). Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zapraszane są do Klubu Łowców Baśni/Przygód w Internecie i otrzymują czasowy (3 miesiące) dostęp do gry z ograniczonymi uprawnieniami. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymują status członka tymczasowego. Zwycięzcy otrzymują pełne uprawnienia, na pewien okres czasu /np. 3 miesiące/. Każde dziecko otrzymuje ponadto materiały przygotowane przez Wykonawcę: - opracowaną i wydaną ulotkę o: Suwalszczyźnie, portalu internetowym, grze i szlakach do zdobycia /questach/ w realnej rzeczywistości /format A4 złożony, w kolorze/, - opracowany i wydany pozytywny komiks o Suwalszczyźnie, format A5 poziome, ok. 20 str., druk kolorowy

16 - wydany brandowany długopis i znaczek do przypięcia na ubraniu. Materiały mają być wydane w ilości egzemplarzy adekwatnej do liczby dzieci objętych akcją. Szkoły uczestniczące w Kampanii otrzymają opracowaną i wydrukowaną przez Wykonawcę ofertę tzw. zielonych szkół i innych propozycji pobytów szkolnych na Suwalszczyźnie (minimum 50 egzemplarzy oferty dla każdej ze szkół). Edycje: Test jedna klasa w jednej szkole ok. 30 dzieci 3 edycje w wybranych szkołach w czasie trwania projektu (łącznie minimum 30 szkół z Warszawy, Łodzi i Śląska) 16

17 1.5 Lekcje w szkołach o Suwalszczyźnie (szkoły podstawowe i gimnazja) Edycje: W czasie trwania kampanii w każdej wybranej szkole prowadzona jest przez nauczyciela lekcja o Suwalszczyźnie. Udział w niej biorą wybrane szkoły w rejonie zamieszkania grupy docelowej (sypialnie miejskie w 3 miastach: Warszawa, Łódź, Aglomeracja Śląska lekcją objęte są inne szkoły niż konkursem plastycznym). Lekcja winna być zrealizowany w porozumieniu z dyrekcją szkół i Kuratorium Oświaty i Wychowania (zawarcie porozumień i uzyskanie niezbędnych pozwoleń leży po stronie Wykonawcy). Szkoły otrzymują przygotowane przez Wykonawcę materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji: 3 typy dla każdej grupy wiekowej inne - dla dzieci klas I-III, IV-VI i gimnazjum (mapy, plansze, prezentacje mulimedialne, itp.). Każde dziecko otrzymuje ponadto materiały przygotowane przez Wykonawcę: - opracowaną i wydaną ulotkę o: Suwalszczyźnie, portalu internetowym, grze i szlakach do zdobycia /questach/ w realnej rzeczywistości /format A4 lub większy, złożony, w kolorze/, - opracowany i wydany pozytywny komiks o Suwalszczyźnie, format A5 poziome, ok. 20 str., druk kolorowy wydany brandowany długopis i znaczek do przypięcia na ubraniu. Materiały mają być wydane w ilości egzemplarzy adekwatnej do liczby dzieci objętych akcją. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zapraszane są do Klubu Łowców Baśni/Przygód w Internecie i otrzymują czasowy (3 miesiące) dostęp do gry z ograniczonymi uprawnieniami. Szkoły uczestniczące w Kampanii otrzymają opracowaną i wydrukowaną przez Wykonawcę ofertę tzw. zielonych szkół i innych propozycji pobytów szkolnych na Suwalszczyźnie (minimum 50 egzemplarzy oferty dla każdej ze szkół). Test jedna klasa w jednej szkole ok. 30 dzieci 1 edycja w wybranych szkołach w czasie trwania projektu (łącznie 30 szkół z Warszawy, Łodzi i Śląska szkoły inne niż biorąc udział w konkursie plastycznym) 17

18 1.6 Loty balonem Loty balonem odbywają się dwa razy w czasie trwania kampanii w ramach imprez pikników rodzinnych Wysoka atrakcyjność medialna lotów wzbudzi zainteresowanie mediów lokalnych zapewniony przez Wykonawcę skuteczny PR. Informacja o lotach balonem będzie przekazywana za pośrednictwem opracowanych i wydanych przez Wykonawcę plakatów informacyjnych w szkołach objętych akcją (również w j. niemieckim i litewskim ze względu na loty balonem w Niemczech i na Litwie). Dzieci przybywają na miejsce w towarzystwie osoby dorosłej. Dzieci otrzymują ulotkę informującą o klubie i zapraszającą na Suwalszczyznę (Opracowanie i wydanie ulotek w liczbie egzemplarzy adekwatnej do masowości imprez, również w niemieckim i litewskim ze względu na loty balonem w Niemczech i na Litwie, format A4 lub większy, pełen kolor). Dorośli otrzymują ulotkę informacyjną, zawierającą informacje zarówno dla aktywnych zawodowo jak i emerytów i osób starszych. (Opracowanie i wydanie ulotek w liczbie egzemplarzy adekwatnej do masowości imprez również w j. niemieckim i litewskim ze względu na loty balonem w Niemczech i na Litwie, format A4 lub większy, pełen kolor). Loty balonem przewidziane są także na Litwie (2) i w Niemczech (1). Wszystkie imprezy lotu balonem muszą zostać poprzedzone akcją informacyjnopromocyjną w szkołach (plakaty, ulotki, lekcje) oraz w mediach lokalnych i regionalnych, właściwych dla miejsca lotu. W zakresie organizacji i przeprowadzenia imprezy plenerowej Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania oraz zobowiązany jest do: Uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy wymaganych ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r. z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa. Zabezpieczenia imprezy pod względem ochrony w postaci koncesjonowanych pracowników ochrony zgodnie z zaakceptowanymi przez odpowiednie służby dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 18

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow. Kraków: Opracowanie turystycznego portalu internetowego wraz z aplikacją mobilną, w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic III część produktu finalnego Biznesplan krok po kroku Poradnik dla uczniów i uczennic Warszawa 2012 Autorzy Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo