I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02"

Transkrypt

1 I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02 Przekazana instalacja programu EGBV WIN wersja 6.* jest wersją up-grade do EGBV WIN wersja: i Instalację programu winien realizować administrator baz danych. Przed instalacją należy zrobić kopię baz ewidencyjnych i programu EGBV WIN oraz pozamykać wszystkie inne programy. Instalację realizujemy poprzez uruchomienie pliku setup.exe i wskazanie katalogu, w którym zainstalowana jest wcześniejsza wersja programu EGBV WIN. W celu większej kontroli i poprawności działania programu bazy danych należy umieścić w podkatalogu BAZA, w katalogu programu EGBV WIN. Podczas pierwszego uruchomienia programu należy zalogować się jako ADMINISTRATOR, program przekonwertuje pliki Gmina.eg i Obreby.eg na plik Gm_obr.btr Kolejnym krokiem jest wejście w Rejestr -> Praca z rejestrem -> dowolna jednostka rejestrowa, program uruchomi proces konwersji danych polegający na: - założeniu listy wydziałów sądów KW (o ile już nie istnieje) poprzez odczyt danych pliku Sady_KW.txt, - konwersji struktur plików gminnych i obrębowych, - utworzeniu listy rejonów statystycznych, - utworzeniu listy małżeństw, - utworzeniu listy osób złożonych, - odbudowie list wtórnych (podmioty i władający, realizacja zgłoszeń, adresy)

2 Aktualizacja kończy się raportem informującym o przebiegu procesu. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ilość rekordów odczytanych i zapisanych w poszczególnych plikach. Wskazane jest również wykonanie porównania stanu przed i po aktualizacji. Należy mieć świadomość, że wykonanie tej operacji powoduje określenie dla wybranych danych ewidencyjnych nowych identyfikatorów SWDE i w związku z tym kolejne wydanie danych w formacie swde musi być realizowane w trybie inicjalizacji. Konwersja jest przeprowadzana oddzielnie dla każdej z gmin zdefiniowanych w systematyce.

3 Aktualizacja programu wersja 6.01 do 6.02 Instalację programu winien realizować administrator baz danych. Przed instalacją należy zrobić kopię baz ewidencyjnych i programu EGBV WIN oraz pozamykać wszystkie inne programy. Instalację realizujemy poprzez uruchomienie pliku setup.exe i wskazanie katalogu, w którym zainstalowana jest wcześniejsza wersja programu EGBV WIN. Kolejnym krokiem jest wejście w Rejestr -> Praca z rejestrem -> dowolna jednostka rejestrowa program zakomunikuje po potwierdzeniu otrzymamy informację:

4 Zmiany wprowadzone w programie EGB V_WIN wersja 6.* Wersja 6 programu EGBV WIN została opracowana dla realizacji następujących ustaleń.: - moduł obsługi opisowych danych ewidencyjnej bazy danych może działać samodzielnie, i jest otwarty na współpracę z dowolnymi modułami obsługi danych geometrycznych - moduł obsługi opisowych danych ewidencyjnych jest jednocześnie zintegrowany z autorskim modułem obsługi danych geometrycznych TERRABIT. Zmodernizowane moduły zapewniają spełnienie pełnego zakresu wymogów wynikających z treści Instrukcji G5, zarówno jako zintegrowany zestaw jak i każdy oddzielnie. Najistotniejsze nowe rozwiązania programu dotyczą: - połączenia bazy opisowej z obsługą KERG i tym samym uzupełnienie danych opisowych o kwestie związane z księgą ewidencji robót geodezyjnych, - wprowadzenia obsługi nowej księgi wieczystej, - Wprowadzenie kontroli w zakresie nie pozostawiania pustych aktualnych jednostek rejestrowych, - Wprowadzenie kontroli jednostek rejestrowych zależnych: w trakcie zmiany, na specjalne żądania oraz jako programowej opcji kontrolnej dla całej jednostki ewidencyjnej. - wprowadzenie zmian w plikach importowanych i wydawanych z systemu dla działek, budynków i lokali w zakresie dodatkowych pól KW oraz KERG, - Wprowadzenie możliwości rejestrowania w danych o budynkach wszystkich działek ewidencyjnych na których ten budynek jest położony, - opracowania kompletu raportów wymaganych przez G5, - Uzupełnienie opcji naprawczych w zakresie danych o małżeństwach i osobach złożonych - wprowadzenia zabezpieczeń systemowych dla potrzeb zachowania w bazie danych stałości identyfikatorów swde, - wprowadzenia możliwości przeglądania i drukowania raportów z bazy danych ewidencyjnych na zadany dzień, - utworzenia możliwości podłączania do obiektów bazy danych fotografii i rastrów z poziomu obsługi przedmiotów ewidencyjnych ( działek, budynków, lokali), dziennika zmian oraz księgi ewidencji robót geodezyjnych i kartograficznych., - zmodyfikowania procedur wydawania danych ewidencyjnych w formacie swde, - wprowadzenia opcji autoryzowania plików swde,

5 - wprowadzenie opcji przeglądania błędów plików swde, - zmodernizowania nawigacji przeglądarek systemu, - wyszukiwania osób na poziomie powiatu na podstawie numerów PESEL,NIP, REGON - wprowadzenia nowego modułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa lub Gminy. Modyfikacja programu wprowadziła nowy układ plików. Poniżej lista plików części opisowej, uwzględniająca część wspólną z mapą. Pliki programu Nazwa pliku Moduł Opis Katalog programu Imiona.btr Opis Lista imion K_bos_f.btr Opis Słownik osób bazy PESEL K_bos_i.btr Opis Słownik instytucji Nazpes.btr Opis Elementy słownika PESEL i instytucji (imiona, nazwiska, ulice) Osoby.btr Opis/Mapa Lista rzeczoznawców, geodetów, odbiorców SWDE Roboty.btr Opis/Mapa Lista KERG-ów Roboty_obj.btr Opis/Mapa Lista obiektów objętych KERG-ami Slo_ewn.btr Opis Słowniki stosowane w części opisowej Slo_kw.btr Opis Słownik wydziałów KW sądów Slo_rst.btr Opis Słownik rejonów statystycznych i obwodów spisowych Slo_ter.btr Opis Słownik jednostek administracyjnych GUS *.chm Opis/Mapa Pliki dokumentacji do programu (instrukcje) Mseg.cfg Opis Plik zawiera dane o konfiguracji części opisowej (np. baza PESEL rejonowa/gmina) Operator.dan Opis Lista operatorów programu *.ddf Opis/Mapa Pliki definiujące struktury dla dostępu poprzez SQL/ODBC *.def Opis/Mapa Pliki wykorzystywane podczas eksportu danych do SWDE (Rc_win.def, Swde_win.def, Tab_win.def) drm.dll Opis/Mapa Biblioteka Pervasive do obsługi baz danych ( byte) egbprint.dll Opis/Mapa Biblioteka wydruku EWN.dll Opis Moduł ewidencji nieruchomości exegb.dll Opis/Mapa Biblioteka narzędziowa FVAT.dll Opis Moduł fakturowania hpgl2drk.dll Opis/Mapa Biblioteka generowania wyplotów kolcfg.dll Opis/Mapa Biblioteka sterująca zarządzaniem kolorów podczas wyplotów OPLATY.dll Opis Moduł rozliczania opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów PhotEdit.dll Opis/Mapa Moduł zarządzania zdjęciami Qtintf70.dll Opis/Mapa Moduł sterownik wydruku RCIWN.dll Opis Moduł Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Adr_gmin.eg Opis Plik definiujący ścieżki dostępu do baz danych Firma.eg Opis Dane jednostki korzystającej z programu srvname.eg Opis/Mapa Konfiguracja dostępu do SQL EGBWIN.EXE Opis Program EGB_WIN

6 *.hlp Opis/Mapa Pliki pomocy kontekstowej *.ini Opis/Mapa Pliki konfigurujące sposób działania modułów: - EGBWIN.ini - dotyczy opisu - Terra.ini - dotyczy mapy - Form.ini - dotyczy mapy *.rgb Opis/Mapa Definicja kolorów stosowanych podczas wyplotów..\definicje podkatalog *.sql Opis W podkatalogach tego katalogu zapisane są pliki definiujące zapytania SQL wykorzystywane w części opisowej..\drukarki podkatalog *.drk Opis/Mapa Pliki *.drk stanowią sterowniki drukarek dla trybu tekstowego (obecnie rzadko stosowane)..\ewn_dane - podkatalog *.btr, Opis W podkatalogach tego katalogu znajdują się dane modułu EWN wywoływanego z poziomu części opisowej..\export - podkatalog *.txt Mapa Miejsce zapisu danyc eksportowanych z mapy..\fvat - podkatalog *.btr Opis W podkatalogach tego katalogu znajdują się dane modułu fakturowania wywoływanego z części opisowej..\opl_po - podkatalog *.btr, *.* Opis W podkatalogu znajdują się dane modułu Opłaty dot. gruntów powiatu..\opl_uw - podkatalog *.btr, *.* Opis W podkatalogu znajdują się dane modułu Opłaty dot. gruntów gminy/miasta..\opl_sp - podkatalog *.btr, *.* Opis W podkatalogu znajdują się dane modułu Opłaty dot. gruntów Skarbu Państwa..\Raporty - podkatalog *.txt, *.rtf, *.rvf Opis/Mapa Katalog raportów generowanych przez programy..\swde - podkatalog *.swd, *.swg Opis/Mapa Katalog zawiera pliki tworzone podczas eksportu i importu danych w formacie SWDE..\Wzorce - podkatalog Opis/Mapa Katalog zawiera wzorcowe systematyki używane w opisie i grafice..\rejon\*.ddf Opis/Mapa W podkatalogu znajdują się wzorcowe definicje struktur plików *.btr występujących na poziomie powiatu (katalog programu)..\gmina\*.ddf Opis/Mapa W podkatalogu znajdują się wzorcowe definicje struktur plików *.btr występujących na poziomie gminy (podkatalog konkretnej gminy)..\obreb\*.ddf Opis/Mapa W podkatalogu znajdują się wzorcowe definicje struktur plików *.btr występujących na poziomie obrębu (podkatalog konkretnego obrębu)..\ikony\*.ico Opis/Mapa Zbiór ikon używanych przez program Grupy.eg Opis Wzorcowy plik grup rejestrowych Kontury.eg Opis Wzorcowy plik oznaczeń klasoużytków KonturyU.eg Opis Wzorcowy plik oznaczeń i opisów sposobów użytkowania

7 Stat_in.eg Opis Wzorcowy plik oznaczeń statusów instytucji RC_GUS*.rtf Opis Wzorcowy plik wydruków sprawozdań M-04 dla GUS KW_Sady.txt Opis Lista wydziałów KW sądów (Stosowany do założenia listy sądów podczas transferu danych z EGB 5 do EGB 6) Slownik_EWN Opis Zestaw słowników wykorzystywanych przez moduł EWN..\BAZA - podkatalog zawierający dane poszczególnych gmin..\<kod_gus> Opis/Mapa Nazwy katalogów gminnych muszą pokrywać się z ich oznaczeniami GUS, dla przykładu katalog dla miasta Lębork powinien mieć oznaczenie _1, Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku treści graficznej nieewidencyjnej, dla baz graficznych SIT, ZUD i innych..\baza\kod_gus - podkatalog zawierający dane konkretnej gminy Zgl_zm.bdz Opis Informacje o zmianach, którymi zrealizowane zostały zgłoszenia z dziennika zgłoszeń (plik wtórny - pomocniczy) Zgl<Rok>.bdz Opis Dzienniki zgłoszeń z kolejnych lat Czas.btr Opis Zawiera dane pozwalające kontrolować zależności czasowe podczas wprowadzania zmian, decyduje o nadawaniu identyfikatorów systemowych w części opisowej Gm_obr.btr Opis Zawiera dane o danej gminie i jej obrębach (nazwy, kody, sposoby budowy identyfikatorów geodezyjnych) Id_podm.btr Opis Zawiera dane o podmiotach wchodzących w skład JR i służy do sprawdzania czy dany zestaw osób posiada już swoją JR. Związane jest to z kontrolą możliwości dopisania danych do istniejącej JR (plik wtórny - pomocniczy) K_bos_f.btr Opis Słownik osób fizycznych bazy PESEL K_bos_i.btr Opis Słownik instytucji REGON K_egb_tb.btr Opis/Mapa Pomocniczy plik związany z konwersją identyfikatorów systemowy pomiędzy opisem i mapą K_Iseg.btr Opis Kartoteki modułu ISEG K_mlz.btr Opis Kartoteka małżeństw K_os_f.btr Opis Kartoteka osób fizycznych występujących w JR K_os_i.btr Opis Kartoteka instytucji występujących w JR K_osz.btr Opis Kartoteka podmiotów złożonych (spółki cywilne, wspólnoty) Nazpes.btr Opis Słownik nazw stosowanych w słowniku PESEL oraz REGON Nazwy.btr Opis Słownik nazw stosowanych w kartotekach osób fizycznych i instytucji Rc_bud.btr Opis RCIWN - Kartoteka budynków Rc_dok.btr Opis RCIWN - Kartoteka dokumentów Rc_dze.btr Opis RCIWN - Kartoteka działek Rc_lkl.btr Opis RCIWN - Kartoteka lokali Rc_nier.btr Opis RCIWN - Kartoteka nieruchomości Rc_w.btr Opis RCIWN - Kartoteka pozycji Slownik.btr Opis Słownik adresów, służy do kontroli poprawności wprowadzanych nazw ulic Swd_f_op.btr Opis SWDE - Filtry wydawania danych opisowych Swd_f_rc.btr Opis SWDE - Filtry wydawania danych RCiWN Swd_ja<f>.btr Opis SWDE - Pomocniczy plik związany z wydawaniem danych (<f> - numer filtra) Swd_jr<f>.btr Opis SWDE - Pomocniczy plik związany z wydawaniem danych (<f> - numer filtra) Swd_zm<f>.btr Opis SWDE - Pomocniczy plik związany z wydawaniem danych (<f> - numer filtra) W_kw_ul.btr Opis Dane o adresach i KW działek, budynków, lokali (plik wtórny - pomocniczy) W_podm.btr Opis Lista podmiotów wykorzystywana przy wejściu do rejestru (plik wtórny - pomocniczy) *.ddf Opis/Mapa Pliki definiujące struktury dla dostępu poprzez SQL/ODBC

8 Grupy.eg Opis Słownik grup rejestrowych stosowanych w danej gminie KonturyU.eg Opis Słownik opisów sposobu użytkowania stosowany w danej gminie *.lbu Opis/Mapa Lista budynków - plik generowany podczas zapytań do bazy (zapis opcjonalny) *.ldz Opis/Mapa Lista działek - plik generowany podczas zapytań do bazy (zapis opcjonalny) *.llo Opis/Mapa Lista lokali - plik generowany podczas zapytań do bazy (zapis opcjonalny)..\baza\kod_gus\raporty - podkatalog, w którym zapisywane są raporty gminne..\baza\kod_gus\ Kod_GUS\<OOOO> - podkatalog zawierający dane obrębu o numerze <OOOO> np <Rok>.bdz Opis Metryczki zmian z kolejnych lat Arkusze.btr Opis Słownik Arkuszy map Dz_bud.btr Opis Informacje o dodatkowych działkach, na których położony jest budynek Dz_inf.btr Opis Informacje o ograniczeniach nałożonych na działkę Dz_renum.btr Opis Słownik renumeracji działek (stosowany podczas renumeracji działek w obrębie) K_bud_02.btr Opis Kartoteka budynków K_d_k.btr Opis Kontury działek K_dzi_02.btr Opis Kartoteka działek K_jr.btr Opis Kartoteka jednostek rejestrowych K_lok_02.btr Opis Kartoteka lokali K_podm_02.btr Opis Kartoteka podmiotów (łącznik osoba, udział, JR) Kmt.btr Opis Notesy podmiotów, działek, budynków, lokali Zarez_d.btr Opis Lista zarezerwowanych numerów działek *.ddf Opis Pliki definiujące struktury dla dostępu poprzez SQL/ODBC kontury.eg Opis Oznaczenia klasoużytków stosowanych w obrębie kontury.mkd Opis Oznaczenia klasoużytków stosowanych w obrębie wykorzystywany przez SQL Sposuz.mkd Opis Słownik opisów sposobu użytkowania stosowany przez SQL..\BAZA\Kod_GUS\RAPORTY\<OOOO> - podkatalog, w którym zapisywane są raporty obrębowe

9 OPIS ISTOTNYCH ZMIAN W PROGRAMIE EGBV 1. Główne okno programu: Zmieniono układ menu głównego poprzez wydzielenie nowej opcji dla dodatkowych modułów EGBV WIN. Dodano możliwość skalowania okna programu poprzez standardowe ikony okna (w górnym prawym rogu) oraz poprzez ręczne ustawianie wielkości (prawy dolny róg okna). Wprowadzono moduł obsługi Rejestru nieruchomości pozwalający na ewidencjonowanie mienia Skarbu Państwa oraz gminnego/miejskiego i powiatowego zasobu nieruchomości. Do pełnej funkcjonalności moduł wymaga dodatkowej licencji, natomiast bez niej uruchamiany jest w trybie demonstracyjnym ograniczonym jedynie w zakresie ilości informacji generowanych na wydrukach. 2. Nowe słowniki Dodano: - słownik wydziałów ksiąg wieczystych sądów - słownik rejonów statystycznych i obwodów spisowych Słownik wydziałów KW jest ładowany podczas przeprowadzania konwersji z EGB 5 do EGB 6. Dane dla tego słownika pobierane są z pliku tekstowego KW_SADY.TXT zapisanego w katalogu Wzorce programu. Oznaczenia sądów są zgodne z rozporządzeniem o nowej KW i stanowią pierwsze cztery znaki numeru nowej KW. Słownik rejonów statystycznych i obwodów spisowych generowany jest podczas transferu danych z EGB5 do EGB6.

10 Po wybraniu opcji uzyskujemy listę wydziałów KW: 3. Nawigacja i funkcjonalność programu Wersja 6.* programu EGBV wprowadza nowe przeglądarki dla list. Zachowano w nich dotychczasową funkcjonalność (dostęp do opcji poprzez klawisze funkcyjne) przy czym jednocześnie wzbogacono je o szereg dodatkowych mechanizmów, w tym: - możliwość poruszania się po liści poprzez suwak z prawej strony, - możliwość przeskoczenia na początek / koniec listy (ikony nad i pod suwakiem), - możliwość zmiany wielkości listy poprzez chwycenie myszką prawego dolnego narożnika i rozciągnięcie okna do żądanych rozmiarów, przy czym pozycja i wielkość okna są zapamiętywane, -.możliwość drukowania zawartości listy (F10 Drukuj), - możliwość ustawiania filtra dla listy (przeważnie opcja dostępna pod F9), - możliwość szybkiego wyszukiwania danych na liście (dotyczy 90% list), poprzez wprowadzenie z klawiatury początku szukanego tekstu, przy czym szukanie odbywa się w kontekście wybranego na wejściu sposobu sortowania listy. Szukany tekst pojawia się w okienku Szukaj, należy zwracać uwagę na wielkość liter bo może ona mieć znaczenie. 4. Lista jednostek ewidencyjnych (menu Systematyka) Zmieniono sposób zapisu danych z plików binarnych (Gmina.eg i Obreby.eg) na plik Gm_obr.btr. Dzięki temu uzyskano możliwość tworzenia historii zmian jednostek ewidencyjnych

11 Dodatkowo wprowadzono: - listę domyślnych wydziałów KW dla danej gminy/miasta. Lista ta będzie wykorzystywana podczas określania numeru nowej KW przy działkach, budynkach i lokalach - informację o wersji bazy danych w gminie i obrębie (obecnie wersja 6.0). - informacje o KERG-u będącym podstawą zmian. 5. Nowe raporty w opcji Raporty. Dodano dwa nowe wydruki zgodne ze wzorcami wydruków opisanych w G5. - wykaz podmiotów - wykaz władających Ponadto wprowadzono raport kontrolny jednostek rejestrowych zależnych, który generuje niezgodności zapisów podmiotowych w tych jednostkach.

12 6. Rejestr. 6.1 Opcja praca z rejestrem. Wejście do rejestru zostało rozszerzone o możliwość wyszukiwania danych poprzez: - adres osoby, - NIP osoby - PESEL/REGON osoby Wyszukiwanie możliwe jest w ramach aktualnej jednostki ewidencyjnej przy użyciu list globalnych, przy czym jest to wyszukiwanie przyrostowe. Możliwe jest również wyszukiwanie osób po numerze NIP, PESEL i REGON w ramach aktualnej jednostki lub/i całego powiatu w sposób blankietowy poprzez opcje dostępne na formularzu wejścia do rejestru. Należy pamiętać, że wyszukiwanie blankietowe może trwać relatywnie długo, ze względu na konieczność porównania wszystkich danych z wprowadzonym blankietowo wzorcem wyszukiwania. Podczas przeszukiwania danych tą metodą dodano komunikat informujący o przebiegu procesu (brak tego komunikatu powodował, iż użytkownik miał wrażenie, że program się zawiesił). 6.2 Ustalanie stanu rejestru na zadany dzień.

13 Powyżej aktualny stan zapisu jednostki wraz z zapisami historycznymi Poniżej przywołany stan zapisu na dzień Wprowadzanie zmian, nowe pola edycyjne.

14 6.3.1 KERG. Tryb zmian uruchamiamy w sposób dotychczasowy. Po dopisaniu i wybraniu pozycji w dzienniku zgłoszeń pojawia się formularz opisujący metryczkę zmiany, a tym samym informacje o realizacji zgłoszenia. Dla określonych zmian przedmiotowych wymagane jest podanie numeru KERG, który określa materiał źródłowy będący podstawą wprowadzenie zmian w danych przedmiotowych. Na formularzu dodano nowe pole na numer KERG oraz możliwość przeglądania i edycji rejestrowanych KERG-ów. Dotychczasowi użytkownicy EGBV wpisywali w metryczkach numer KERG lub zamiennie informacje o Dzienniku KW. Dotychczasowe dane zostały zapisane w polu DzKW / stary KERG. Dla określenia nowego KERGu mamy pole o nazwie KERG oraz listę KERG-ów. Dodatkowo dodano informacje o rodzaju realizowanej zmiany (kod i opis zmiany). Po wybraniu przycisku KERG-i lub naciśnięciu klawisza F2 w polu KERG pojawi się lista zarejestrowanych w systemie KERG-ów. Istnieje możliwość przeglądania i dopisywania nowych pozycji co widać na powyższym przykładzie. Numer KERG zbudowany jest z 3-ch części: RRRR-NNNNN-EEE gdzie RRRR - rok, NNNNN - numer roboty, EEE - etap (część opcjonalna). Nowy formularz KERG jest elementem wspólnym bazy graficznej TERRABIT i EGBV i zawiera możliwość przechowywania informacji o obiektach ewidencyjnych objętych określoną robotą oraz pełny zestaw danych informacji związanych z obsługą zgłoszenia roboty. Z poziomu tego formularza możemy zobaczyć zakres obszarowy roboty w zintegrowanym module graficznym Jednocześnie w połączeniu z modułem graficznym opcja KERG spełnia istotną rolę w obsłudze zmian w danych geometrycznych Ponadto do formularza KERG możemy podłączyć zeskanowany oryginał zgłoszenia roboty i innych dokumentów związanych z tą robotą geodezyjną.

15 Dodatkowe informacje o położeniu budynku W panelu danych o budynku umieszczono dodatkowe pole Działki powiązane

16 W panelu tym przywołujemy działki powiązane, na których jest położony budynek Informacja ta jest drukowana na wypisie z rejestru Zdjęcia i skany dokumentów. Dla obsługi danych ewidencyjnych rozszerzono zakres i możliwości dołączania zdjęć i kopii dokumentów do następujących obiektów oraz tabel. - działka, - budynek, - lokal - dziennik zgłoszeń zmian, - KERG

17 Dołączony moduł umożliwiający skanowanie dokumentów bezpośrednio z programu. W trakcie skanowania nadawane są unikalne identyfikatory dokumentów, zdjęć i fragmentów map zapis odbywa się do katalogu zdjęcia, a ścieżkę docelową zapisu zdjęć deklarujemy w pliku egbwin.ini w postaci kolejnej linii np.: K_ZDJECIA=D:\EGB6\ZDJECIA Opcje obsługi dokumentów zawierają możliwości uproszczonej redakcji skanu dla potrzeb wydawania dokumentów. 6.4 Zmiany w formularzach danych podmiotowych Formularze danych podmiotowych rozszerzono o: - charakter władania wynikający z G5. Charakter ten jest generowany na podstawie dotychczasowych charakterów władania podczas transferu danych z EGB5. Podczas bieżącej pracy, jest on również ustawiany automatycznie w przypadkach jednoznacznych. W przypadku dwuznaczności oznaczenia wymagane jest ręczne ustawienie tego charakteru. - obsługę nowego numeru KW. Nowa KW składa się z trzech członów: 1) Oznaczenie wydziału sądu KW (4-znaki) 2) właściwego numeru 3) cyfry kontrolnej. Oznaczenie sądu KW można pobrać z rozwijanej listy (jak na rysunku poniżej), na której znajdują się wydziały sądów KW zdefiniowane przy parametrach jednostki ewidencyjnej w systematyce. Oznaczenie sądu można wybrać również z pełnej listy sądów, poprzez ikonę obok pola KW.

18 W przypadku instytucji wprowadzono również pole na wpisanie numeru NIP. 6.5 Zmiany w formularzach przedmiotowych (działki, budynki, lokale) Ze względu na wprowadzenie nowej księgi wieczystej dodano pola pozwalające na określenie tego numeru. Edycja nowego numeru KW jest analogiczna jak to opisano w poprzednim punkcie.

19 Dodano również informację o numerach KERG wpisu i wypisu, przy czym pola te są wypełniane przez system na podstawie informacji zapisanej w metryczkach zmian wpisu i wypisu przedmiotu. KERG wypisu maja tylko obiekty będące w stanie historycznym. Dodatkowo dla działek wprowadzono listę rejonów statystycznych i obwodów spisowych. Celem tej listy jest uporządkowanie danych wprowadzanych do ewidencji. Numer nowej KW i KERG-i w analogiczny sposób obsługiwane są na formularzu budynkowym i lokalowym. Nowy numer KW uwzględniany jest także na wydrukach wypisów i innych dokumentów. 6.6 Obsługa zmian podmiotowych typu kupno-sprzedaż Wprowadzono dodatkowe analizy w programie mające na celu zabezpieczenie przed nieprawidłowym sposobem wykonywania zmian typu kupno-sprzedaż, co skutkowało zmianą identyfikatorów SWDE i wykazywane było przez audytorów jako błąd programu. Problemy z identyfikatorami obiektów (głównie działek, budynków i lokali) wynikają z dotychczasowego prawie 10 letniego przyzwyczajenia operatorów wprowadzających zmiany. Od momentu obowiązywania standardu SWDE w programie wprowadzono nową opcję obsługi zmian kupna-sprzedaży o nazwie "Określ nowy podmiot". Sposób działania tej opcji polega na tym, że po wybraniu działki(-ek), budynku lub lokalu, w źródłowej jednostce rejestrowej wybrane obiekty zostają przeniesione do historii, a następnie po określeniu nowego podmiotu (poprzez wskazanie istniejącej lub zdefiniowanie nowej JR) dopisane do wskazanej JR. Podczas tej operacji zachowany zostaje identyfikator systemowy SWDE oraz identyfikator geodezyjny (nr działki, budynku, lokalu). Dotychczasowe nawyki operatorów prowadzących zmiany są takie, iż opisaną powyżej zmianę realizowali poprzez ręczne przeniesienie do historii działki w źródłowej JR, a następnie ręczne dopisanie działki o tym samym numerze w docelowej JR. W takim przypadku powstawał nowy identyfikator systemowy SWDE dla tej działki (gdyż jest to nowo-dopisany obiekt) mimo zachowania identyfikatora geodezyjnego (nr działki). W sensie formalnym użytkownik utworzył nowy obiekt, stąd też nowy identyfikator systemowy. Zarówno opcja ręcznego przenoszenia obiektu do historii jak i ręcznego dopisania nowego obiektu muszą istnieć w programie ze względu np. na podział działki, w wyniku którego dotychczasowa działka faktycznie przestaje już istnieć, a w jej miejsce powstają nowe działki, które wymagają ręcznego wprowadzenia do systemu. W nowej wersji programu dodano zabezpieczenie chroniące przed opisaną wyżej sytuacją. Ponadto wprowadzono kontrolę jednostek rejestrowych zależnych: w trakcie zmiany Kontrola zabezpiecza przed zmianami podmiotowymi tylko w części jednostek zależnych, np. zmiana danych podmiotowych tylko w jednostce rejestru gruntów, a pozostawienie bez zmian danych w zależnej jednostce rejestru budynków i lokali

20 Każda zakończona zmiana jest poprzedzona analizą zgodności danych w zmienianych jednostkach rejestrowych w relacji do jednostek rejestrowych zależnych. Jeśli występują niezgodności program generuje raport opisujący stan niezgodności Poniżej przykład takiego raportu. Z uwagi na fakt, że obecnie trwają prace związane z zakładaniem ewidencji budynków i lokali, w obecnej wersji programu nie zdecydowano się na blokadę zapisu zmiany, a operator ma do dyspozycji raport, który opisuje niezgodności. Wskazane niezgodności winny zostać wyjaśnione i skorygowane.

21 7. Dziennik zgłoszeń. Ze względu na ewidencjonowanie obsługi KERG-ów, rozszerzono wykazy metryk zmian o możliwość przeglądania w/g numerów KERG. Dodano również możliwość przeglądania i edycji KERG-ów w/g: - numeru KERG, - daty - wykonawcy roboty geodezyjnej. Na każdym wykazie metryk dodano opcje pozwalające na wydrukowanie zawiadomienia o zmianie, jak również informacji o obiektach objętych zmianą:

22 8. Przegląd kartotek Przegląd kartotek rozszerzono o możliwość przeglądania danych osobowych wg numerów PESEL i REGON. Dodano również trzy nowe listy pozwalające na przeglądanie: - małżeństw zaewidencjonowanych w systemie (lista tworzona jest podczas transferu, a następnie automatycznie aktualizowana podczas wprowadzania zmian),. - osób złożonych zaewidencjonowanych w systemie (lista tworzona jest podczas transferu, a następnie automatycznie aktualizowana podczas wprowadzania zmian),

23 Istnieje możliwość przeglądania tych danych w/g Nazwy osoby lub numeru NIP. W polu nazwa zapisana jest informacja o: a) nazwie spółki cywilnej - w przypadku spółek cywilnych, b) nazwie zarządu - w przypadku wspólnot gruntowych, c) nazwie pierwszej osoby - w przypadku innych wspólnot. - rzeczoznawców, geodetów i odbiorców swde (lista tworzona jest podczas transferu, a następnie automatycznie aktualizowana podczas wprowadzania zmian). Dane te można przeglądać w/g Kodu lub w/g Nazwy. 9. Moduł exportu i importu danych ewidencyjnych Dotychczasowe formaty wydawanych i przyjmowanych danych, pliki [działki1], [działki2], [budynki1], [budynki2], [lokale1], [lokale2] zostały wzbogacone o nowe pola związane z oznaczeniem nowej księgi wieczystej oraz z numerami KERG wpisu i wypisu: Poniżej przykład zmodyfikowanej listy pól danych budynku, w której na czerwono wyeksponowano nowe dane:..

24 [obreb] - kod obrębu [arkusz] - arkusz mapy ewidencyjnej [dzialka] - numer działki ewidencyjnej [NrKolB] - numer kolejny budynku na działce [NrEwid] - numer ewidencyjny budynku [JR] - jednostka rejestrowa, pole to jest wydawane tylko informacyjne, nie aktualizuje bazy podczas ładowania danych [Ulica] - nazwa ulicy [Nr] - numer porządkowy budynku [Rodz_DokWpisu] - oznaczenie dokumentu stanowiącego podstawę wpisu danych KWB_Sad KWB - Kod Sądu Rejonowego - numer księgi wieczystej budynku KWB_Cyfra - Cyfra kontrolna Dok_Wlasnosci - oznaczenie dokumentu własności [Dok_InnychPraw] - oznaczenie dokumentów ustalających inne prawa do budynku [RejZabytku] - numer rejestru zabytków [Kod_KST] - kod rodzaju budynku jako środka trwałego [Rok_ZakBudowy] - rok zakończenia budowy [Pow_Zabudowy] - powierzchnia rzutu obrysu zewnętrznego budynku [Pow_Uz_Lokali] - powierzchnia użytkowa lokali samodzielnych w budynku [Pow_Uz_PomPrz] - powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych [KondNadz] - liczba kondygnacji nadziemnych [KondPodz] - liczba kondygnacji podziemnych [I_LokM] - liczba lokali odrębnej własności [I_LokIn] - liczba pozostałych lokali samodzielnych [ScianyBudynku] - rodzaj ścian zewnętrznych budynku [DataW] - data ustalenia wartości aktualnej [Wartosc] - wartość aktualna [PopDataW] - data ustalenia wartości poprzedniej [PopWartosc] - wartość poprzednia [ID_KERG_Wpis] Oznaczenie KERGu wpisu [ID_KERG_Wypis]- Oznaczenie KERGu wypisu W plikach danych o działkach i o lokalach dodano odpowiednio nowe pola takie jak dla budynków. 10. Moduł SWDE. Zmiany wprowadzone w module SWDE: Zmieniono sposób tworzenia raportu z wydawania danych do SWDE. Dotychczasowe wydruki w postaci plików TXT i RTF zostały zastąpione wydrukami w formacie RVF, co pozwoliło na prawidłowe dzielenie raportu na strony, a jednocześnie przyspieszyło jego wczytywanie.

25 W programie istnieje jednak nadal możliwość zapisania raportu w formacie RTF w celu otworzenia go w innych programach (MS-WORD, OpenOffice). Dodatkowo treść raportu zapisywana jest do pliku o nazwie <kod gminy.swd_rap>, co umożliwia przeglądanie wykrytych błędów w dowolnej chwili w przeglądarce pliku SWDE: Przeglądarka pliku SWDE i raportu z wydawania danych pozwala na pozycjonowanie pliku SWDE na wskazany błąd. Istnieje również możliwość ustawienia filtrów na wagę błędu oraz pokazywane obiekty. Raport można drukować według ustawionego filtrowania, a więc można wybierać istotne jego elementy, np. błędy z wagą 1. Istnieje także możliwość wyszukiwania dowolnej treści w pliku, jak również przechodzenie na wybraną linię w pliku. Wprowadzono również możliwość autoryzacji pliku SWDE:

26 W wyniku wybrania opcji Autoryzacja i wskazania pliku podlegającego autoryzacji w autoryzowanym pliku wyliczane są sumy kontrolne (CRC). Autoryzację kończy raport z informacją o uzyskanych sumach kontrolnych, dokładnie tak jak w programie A-SWDE. Opcja De-autoryzacji pozwala na usunięcie sum kontrolnych w pliku SWDE. Natomiast Weryfikacja autoryzacji pozwala na sprawdzenie czy otrzymany zautoryzowany plik SWDE nie posiada błędów (np. powstałych podczas przesyłu).

27 Instalacja programu EGB V WIN ver. 6

Opis zmian wprowadzonych do EGBV WIN wersja 6.29

Opis zmian wprowadzonych do EGBV WIN wersja 6.29 Opis zmian wprowadzonych do EGBV WIN wersja 6.29 1. Rozszerzono program o możliwość prowadzenia rejestru budynków przekazanych do użytku i ubytków mieszkaniowych. Dane w nim gromadzone potrzebne są do

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Karpacz, 26 maja 2011r. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Izabela Musik ekspert

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja do interfejsu ew_egb5

Dokumentacja do interfejsu ew_egb5 Spis Opis ogólny...1 Wymagania...2 Instalacja...3 A...3 B...3 Punkty wspólne dla obu instalacji...4 Dostosowanie konfiguracji identyfikatorów...5 Opis działania...8 Zaznaczanie...8 Szrafura...8 Zasada

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych o nieruchomościach, budynkach i pomieszczeniach w Bazie Danych Ogólnych

Instrukcja wprowadzania danych o nieruchomościach, budynkach i pomieszczeniach w Bazie Danych Ogólnych Instrukcja wprowadzania danych o nieruchomościach, budynkach i pomieszczeniach w Bazie Danych Ogólnych 1. Po zalogowaniu się do ZSZO i uruchomieniu modułu Baza Danych Ogólnych należy z menu wybrać Placówki

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe analizy danych

1. Podstawowe analizy danych 1. Podstawowe analizy danych Niniejszy rozdział służy prezentacji możliwości systemu związanych z podstawowymi analizami zgromadzonych danych. Do ćwiczeń wykorzystamy dane demonstracyjne o ścieżce dostępu:...\geo-dat\demo-egg\demo-iseg\demoiseg.map.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Zaświadczenia Do wydruków zaświadczeń dodana źródło nieruch_suma, dzięki któremu możemy na zaświadczeniu uzyskać listę nieruchomości zsumowanych po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet 1. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w menu Rejestry i ewidencje i podmenu Nowa księga

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Konfigurator SWDE Instrukcja

Konfigurator SWDE Instrukcja Konfigurator SWDE Instrukcja Samouczki - krok po kroku Kompatybilność z SWDE Konfigurator SWDE Opis zakresu działalności i definicja kompatybilności Zgodność i kompatybilność Program pozwala filtrować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 i.net Wersja 2012 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów?

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? Matury Optivum Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? W roku szkolnym 2015/2016 zmieniono sposób przygotowywania deklaracji maturalnych przez uczniów. W związku

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.2

Aktualizacja 2008.00.2.2 Aktualizacja 2008.00.2.2 środa, 22 lipca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Informujemy również o ukazaniu się kolejnego numeru bezpłatnego periodyku

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo