Część II. - Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim, Na nabożną, Na młodość, Na starość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II. - Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim, Na nabożną, Na młodość, Na starość"

Transkrypt

1 Rozkład materiału z polskiego dla klasy I gimnazjum roku szkolny 04/05 Podręcznik Słowa na czasie M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski Numer dopuszczenia 95//009 Część II Numer i temat lekcji Renesansowa wiara 78. Jaki żywot powinien wieść człowiek poczciwy? 79. i 80. Redagujemy opis 8. i 8. Poznajemy fraszki Jana Kochanowskiego 83. i 84. Jan z Czarnolasu jako ojciec pogrążony w żałobie Środki dydaktyczne s Renesans wiecznie żywy s s. 48 : O architekturze wypowiedzi Temat: Opis jak się patrzy s s s Teksty i materiał ilustracyjny - Renesans czy odrodzenie? - Od kiedy do kiedy? - Doniosłe odkrycia - Człowiek wobec wiedzy i wiary - Artystyczne powroty - Rafael, Madonna Sykstyńska - Sandro Botticelli, Narodziny Wenus - Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza - Michał Anioł, Dawid -- Władysław Kopaliński, Szczęśliwy człowiek renesansu - Michał Anioł, Pieta watykańska - Mikołaj Rej, Jak miło jest latem - Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim, Na nabożną, Na młodość, Na starość - Jan Kochanowski, Tren V, Tren VII Tren VIII - Zygmunt Trembecki, Jan Kochanowski z Urszulką Zagadnienia termin: renesans (odrodzenie), renesansowe wzorce, erudycja, reformacja, humanizm, notatka pieta, opis, mapa myśli postać Mikołaja Reja, opis krajobrazu, narrator rodzaje opisu (przedmiotu, postaci, sytuacji, przeżyć, krajobrazu, dzieła sztuki, scenografii teatralnej), związki frazeologiczne postać Jana Kochanowskiego, fraszka, antologia, rymy dokładne i niedokładne, podmiot liryczny, puenta, metafora, anafora, notatka tren, kontrast, apostrofa, metafora, epitet, zdrobnienie, notatka, charakterystyka, opis, rymy, liryka, podmiot liryczny Liczba godzin (3) () Słownik polskiego 85. i 86.. łączliwość wyrazów, typy ()

2 Frazeologia w naszym języku Temat: Z frazeologią za pan brat s związków frazeologicznych (zwroty, frazy, wyrażenia), opowiadanie, reklama 87. Piszę poprawnie błędy frazeologiczne Słownik frazeologiczny Słownik poprawnej polszczyzny Temat: Błędy frazeologiczne s błąd frazeologiczny, związek frazeologiczny, hasło słownikowe 88. Współczesne fraszki 89. Smutek, żal, rozpacz rozmawiamy o uczuciach na podstawie wiersza Obietnica 90. Jak zbudowane jest zdanie? Szekspirowska wizja miłości- 96. Współcześni zakochani Romeo i Julia 97. Intencja wyrażona w zdaniu (98.) Wobec nieszczęścia, wobec tragedii... Słownik frazeologiczny Blok: Renesans wiecznie żywy s. 6 Blok: Renesans wiecznie żywy s. 6 Temat: Od słowa do zdania s lektura Blok: Renesans wiecznie żywy s Temat: Od słowa do zdania s Blok: Radość życia, radość tworzenia s Marian Załucki, Szukam wspólnika, Nagminne nieporozumienie - Władysław Broniewski, Obietnica W. Szekspir, Romeo i Julia - Ryszard Marek Groński, Scena balkonowa - Dorota Terakowska, Dzieci Gai postać Mariana Załuckiego, fraszka, ogłoszenie postać Władysława Broniewskiego, liryka bezpośrednia, podmiot liryczny, metafora, powtórzenie, sentencja związki wyrazowe, wypowiedzenia, zdania, rodzaje zdań, prośba budowa dramatu, portret bohatera postać Ryszarda Marka Grońskiego, bohaterowie renesansowi, sprawozdanie, opowiadanie, podmiot liryczny zdanie pojedyncze i złożone, zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, ogłoszenie, opowiadanie, narracja pierwszoosobowa cierpienie, niepełnosprawność, notatka 4(5) () fakultaty wnie 99. Najważniejsze części typy orzeczenia i podmiotu, funkcja orzeczenia i podmiotu

3 zdania podmiot i orzeczenie 00. Sztuka jako magiczne zwierciadło 0. O przyjaźni podmiotu z orzeczeniem 0. Jak czytać dzieła plastyczne? (03.) Poznajemy historię brzydkiej Madonny- 04. Co warto wiedzieć o charakterystyce? 05. Co zawdzięczamy ludziom renesansu? powtórzenie wiadomości 06. i 08. Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności praca klasowa, poprawa 09. i 0. Barokowa wizja Temat: W rolach głównych: podmiot i orzeczenie s Blok: Sztuki piękne świat oczami artystów s Albumy malarstwa Temat: W rolach głównych: podmiot i orzeczenie s Blok: Sztuki piękne świat oczami artystów s Blok: Sztuki piękne świat oczami artystów s : O architekturze wypowiedzi Temat: Twarzą w twarz z charakterystyką s s Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności s s Rafael, Szkoła ateńska - Andrzej Pągowski, Warszawa nocą - Louis Comfort Tiffany, lampa - budynek Teatru Wielkiego - Helena Hohensee- Ciszewska, Czytanie dzieła sztuki plastycznej - Leonardo da Vinci, Mona Lisa - Leonardo da Vinci, Dama z łasiczką - Giovanni Guareschi, Brzydka Madonna - Jerzy Duda-Gracz, Przemienienie Pańskie w zdaniu sztuki piękne, grafika, rzeźba, malarstwo, architektura, rzemiosło artystyczne, fryz, tympanon, kompozycja symetryczna, opis zdanie bezpodmiotowe, podmiot, orzeczenie sposoby czytania dzieł sztuki, artystyczne widzenie, opis dzieła sztuki, notatka sztuka chrześcijańska, madonna, atrybut, opis charakterystyka pośrednia i bezpośrednia, autocharakterystyka, charakterystyka statyczna i dynamiczna - Śladami epoki wynalazki renesansu, Gwardia Szwajcarska, dzieło Kopernika, renesansowa architektura - Dlaczego barok? - Od kiedy do kiedy? - Człowiek wobec wiary - W poszukiwaniu mądrości - Piękno zatrzymane w ruchu renesans, filozofia epikurejska i stoicka, horacjanizm, humanizm, reformacja, pieśń, hymn, tren, fraszka, opowiadanie, list, apostrofa, alegoria, podmiot liryczny, epitet, metafora termin: barok, kontrreformacja, sobór trydencki, wyznaczniki sztuki (światłocień, kontrast) () fakultaty wnie 3 3

4 . Rozbudowujemy zdanie. Jak barwnie i ciekawie opowiadać? Jak ciekawie opowiedzieć o nieciekawej rzeczywistości? Kazanie Piotra Skargi 0. Wyobrażenia czasu w utworze Krótkość żywota. O funkcji okolicznika. Portret kobiety malowany słowami Jana Andrzeja Morsztyna Temat: Bohaterowie drugiego planu przydawka, dopełnienie, okolicznik s : O architekturze wypowiedzi Temat: Cała sztuka w opowiadaniu s lektura s. 0 s. Temat: Bohaterowie drugiego planu przydawka, dopełnienie, okolicznik s Diego Velázquez, Panny dworskie - Peter Paul Rubens, Święty Jerzy walczący ze smokiem - Gianlorenzo Bernini, Ekstaza św. Teresy - Rembrandt, Straż nocna - Caravaggio, Powołanie św. Mateusza M. Musierowicz, Opium w rosole - Piotr Skarga, O drugiej chorobie Rzeczpospolitej, która jest z niezgody domowej, J. Ch. Pasek fragmenty Pamiętników - Daniel Naborowski, Krótkość żywota - Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek typy przydawki i dopełnienia oraz sposoby ich wyrażania, funkcje przydawki i dopełnienia opowiadanie, narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa, dialog, opis Obraz PRL-u w powieści młodzieżowej postać Piotra Skargi, kazanie, kaznodzieja, krasomówca, próby przemówień, postać Daniela Naborowskiego, hiperbola, idea marności, antonim, symbol typy okolicznika, funkcje okolicznika i sposoby wyrażania go w zdaniu postać Jana Andrzeja Morsztyna, poezja dworska, kontrast, konceptyzm, podmiot liryczny 3-4 (3) 4

5 3. Spotkanie z martwą naturą w sztuce- 4. i 5. Rysujemy wykres zdania pojedynczego Powtórzenie, praca klasowa z gramatyki, poprawa 9. Turpizm Stanisława Grochowiaka 30. Barok jako epoka kontrastów 3. Poetycka refleksja na temat obrazu Jana Vermeera Obraz ludzkich wad w komedii klasycystycznej. s. s. 8 9 Encyklopedia Temat: Nie taki wykres zdania straszny, jak go rysują s s. 4 s. 5 6 s. 7 Dzieła sztuki pod lupą: - Pablo Picasso, Martwa natura z kotem - Reynier van Gherwen, Martwa natura z ostrygą i homarem - Stanisław Grochowiak, Menuet W. Młynarski Obiad rodzinny - Jostein Gaarder, Czasy - Tadeusz Kubiak, Czytająca list Vermeera - Jan Vermeer van Delft, Czytająca list martwa natura, opis dzieła sztuki wykres zdania pojedynczego, interpunkcja w zdaniu pojedynczym, związek główny, grupa podmiotu, grupa orzeczenia budowa zdania pojedynczego 3 turpizm, światopogląd, podmiot liryczny literatura i sztuka, sentencja, opis postacie Tadeusza Kubiaka i Jana Vermeera, metafora, funkcja zdań pytających, podmiot liryczny, środki stylistyczne, opis, list lektura Molier, Skąpiec komizm, typy postaci w komedii Praca klasowa sumująca wiedzę na temat, poprawa 39. Cierpienie po stracie bliskiej osoby Blok: Sens istnienia i sprawy ostateczne s Joanne Kathleen Rowling, On pójdzie dalej... opis przeżyć, wierzenia związane ze śmiercią Muzyka gra Słownik polskiego - Czym jest muzyka? - Różne odmiany muzyki elementy dzieła muzycznego, odmiany muzyki, melorecytacja, subkultura 5

6 4. Taniec jako forma wyrażania emocji 4. Epoka kontrastów powtórzenie wiadomości o Blok: Muzyka mowa dźwięków s Blok: Muzyka mowa dźwięków s s Sztuka tańca - Edgar Degas, Dwie niebieskie tancerki balet, teatr tańca, tancerz, choreografia, opis dzieła sztuki - Śladami epoki postać Roberta Hooke a, największe osiągnięcia, dzieje opery, barokowe budowle Uwagi W programie przewidziano dodatkowo ok. 6 godzin lekcyjnych na testy czytania ze zrozumieniem i ich omówienie oraz ok. 3 godziny na ćwiczenia ortograficzno interpunkcyjne. W zależności od potrzeb i możliwości zespołu klasowego Antygona Sofoklesa może zostać omówiona w innym niż wskazano terminie. W zależności od potrzeb klasy dopuszcza się możliwość modyfikacji liczby godzin przeznaczonych na realizację wybranych tematów. W II semestrze 3 lekcje zostaną przeznaczone na pracę klasową z lektur dodatkowych i jej omówienie. Ok. 5 godzin przewidziano na omówienie filmów z Akademii Filmowej W I semestrze zamiast Krzyżaków może zostać omówiona powieść Quo vadis. Rozkład materiału obejmuje ok. 59 godzin lekcyjnych. 6

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu

Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Polonistyki studiów. Nazwa kierunku studiów Filologia polska 3.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 204-208)

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! OD REDAKCJI

Szanowni Państwo! OD REDAKCJI OD REDAKCJI Szanowni Państwo! Czas był już (niektórzy dodadzą najwyższy), by po 12 latach zmienić szatę graficzną naszego kwartalnika. Dotychczasowa nie przystawała do współczesności (choć była dość charakterystyczna)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Opera i balet. Zeszyt edukacyjny

Opera i balet. Zeszyt edukacyjny Halina Guryn Opera i balet. Zeszyt edukacyjny I N S T Y T U C J A K U L T U R Y S A M O R Z Ą D U W O J E W Ó D Z T W A Ł Ó D Z K I E G O Opera i balet. Zeszyt edukacyjny Spis treści Wyobraźnia a nie inwencja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI IV. 1. INFORMACJE OGÓLNE Dziekan: ad. Marek Moździerz Prodziekan: prof. AM Hanna Michalak Wydziałowy koordynator ECTS: Prof. AM Hanna Michalak Tel. 052 3211 525 IV.2. System kształcenia, program studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH

KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH ZAWARTOŚĆ: CZASOPISMA BIBLIOTEKI i INNE STRONY ZAWIERAJĄCE TEKSTY LITERACKIE PORTALE I SERWISY EDUKACYJNE SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE ONLINE SERWISY POŚWIĘCONE POSZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO

PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO CZASOPISMO NAUKOWE SOPOCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ISSN 2299-1263 PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO SPACE ECONOMY SOCIETY NUMER 1/I/2012 SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA SOPOT POLSKA PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO półrocznik

Bardziej szczegółowo

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 20 Studia Historicolitteraria IV (2004) Przedmowa Oddaję do rąk Czytelnika trzeci już tom studiów, które są plonem organizowanych co roku przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi?

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi? Współczesność zafundowała nam szybsze tempo życia, czas wolny jest dziś pewną formą luksusu. Pojawia się również problem z jego właściwym wykorzystaniem. Pośpiech, bierność i lenistwo są czynnikami, które

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Korekta: Anna Poinc Rysunki na stronie 82 Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7850-296-8 Oficyna Wydawnicza Impuls 30-619 Kraków,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 14/15 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A3, A4, A6) GRUDZIEŃ 13 Zadanie 1.1 ( 1) I.1.7) rozpoznaje intencję wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego?

Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego? Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka

Bardziej szczegółowo