1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie"

Transkrypt

1 Jestem tylko łowcą słów Czujny i zasłuchany Wyszedłem w świat na łów. Julian Tuwim Regulamin festiwalu ekspresji twórczej dzieci i młodzieży Ja też mogę zostać magiem słów związanego z podjęciem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 grudnia 2012 r. uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima 1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie 2. Współorganizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie 3. Cele projektu: popularyzacja twórczości Juliana Tuwima; zachęcanie do czytania i rozbudzanie zainteresowania poezją Juliana Tuwima; kształtowanie u uczniów gotowości do uczestnictwa w kulturze oraz postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu; rozbudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych i recytatorskich oraz zainteresowań różnymi dziedzinami kultury; umożliwienie uczniom udziału w inicjatywach wykorzystujących specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej; inspirowanie, wyzwalanie i utrwalanie potrzeby twórczej ekspresji dzieci i młodzieży. 4. Kategorie konkursowe: A. KONKURS NA PREZENTACJĘ INSCENIZACJI WYBRANYCH WIERSZY JULIANA TUWIMA dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele placówek przedszkolnych bądź oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych; występy sceniczne powinny mieć formę grupową; uczestnicy przedstawiają twórczą interpretację wybranego wiersza Juliana Tuwima w dowolnej formie inscenizacji: ruchowo-mimicznej, ruchowo-muzycznej, słowno-muzycznej lub ich połączenia; czas trwania występu maksymalnie do pięciu minut; niezależna komisja oceni między innymi: dobór repertuaru, spontaniczność i ekspresję w interpretacji utworu, oryginalność prezentacji, ogólny wyraz artystyczny; jury powołane przez organizatorów dokona oceny wystąpień i przyzna nagrody w listopadzie 2013 roku; o miejscu i dokładnym czasie przesłuchań powiadomione zostaną placówki, które do 26 września 2013 r. złożą karty zgłoszeń w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie (wzór karty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).

2 B. TUWIM PĘDZLEM MALOWANY KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I-III szkół podstawowych uczestnicy wykonują plastyczną interpretację wybranego wiersza Juliana Tuwima; każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną autorską pracę konkursową wykonaną dowolną techniką plastyczną w formacie A-3 (techniki malarskie, rysunek, pastele, wydrapywanka, frotaż, collage itd.); prace należy składać w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w nieprzekraczalnym terminie 8 listopada 2013 r. wraz z naklejonymi na odwrocie kartami zgłoszeń (wzór karty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu); prace należy właściwie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (nie wolno ich rolować i składać); jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową i przyzna nagrody do 27 listopada 2013 roku; kryteria oceny prac plastycznych: powiązanie treści literackich z plastyczną interpretacją; oryginalność plastycznych rozwiązań (kompozycja, dobór barw); ogólne wrażenie artystyczne (także estetyka i stopień wykończenia pracy); zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i przeniesieniem praw autorskich w odniesieniu do zgłoszonej pracy na rzecz organizatora; wszystkie nadesłane na konkurs prace plastyczne, stają się własnością organizatorów. C. JARMARK RYMÓW - KONKURS RECYTATORSKI dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych konkurs skierowany jest do indywidualnych recytatorów; każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki Juliana Tuwima; czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut; komisja konkursowa oceni m.in.: dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu, kulturę słowa; nie dopuszcza się wykorzystywania muzyki, rekwizytów i innych środków pozajęzykowych (z wyjątkiem mowy ciała podkreślającej twórczą interpretację tekstu); jury powołane przez organizatorów dokona oceny wystąpień i przyzna nagrody w listopadzie 2013 roku; o miejscu i dokładnym czasie przesłuchań powiadomione zostaną placówki, które do 24 września 2013 r. złożą karty zgłoszeń w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie (wzór karty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu). D. KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły wokalno-muzyczne; - wykonawcy prezentują jeden utwór z tekstem Juliana Tuwima, akompaniamentem własnym na żywo lub do wcześniej przygotowanego podkładu muzycznego zapisanego na CD; każdy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nagranie podkładu w opisanej kopercie (imię i nazwisko, szkoła, tytuł utworu) w dniu konkursu;

3 wśród kryteriów oceny znajdują się: dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników, interpretacja tekstu, umiejętności wokalne, ogólny wyraz artystyczny, jakość podkładu; jury powołane przez organizatorów dokona oceny wystąpień i przyzna nagrody w listopadzie 2013 roku; o miejscu i dokładnym czasie przesłuchań powiadomione zostaną placówki, które do 24 września 2013 r. złożą karty zgłoszeń w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie (wzór karty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu). 5. Nagrody i laureaci: w skład Komisji Konkursowej wchodzą profesjonalni jurorzy powołani przez organizatora; decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie; laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, a ich opiekunowie listami gratulacyjnymi; ogłoszenie wyników, gala wręczenia nagród i wystawa pokonkursowa odbędą się w listopadzie 2013 r.; lista laureatów udostępniona będzie po 27 listopada 2013 r. na stronie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia (www.sod.ids.czest.pl); uczestnik, poprzez podanie swoich danych, wyraża zgodę na ich publikację na liście nagrodzonych. 6. Sprawy organizacyjne: Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy. W sprawach organizacyjnych konsultacji udziela koordynator projektu: pani Agnieszka Frejlich tel , Organizatorzy proszą o bezwzględne przestrzeganie terminów nadsyłania zgłoszeń oraz o bardzo dokładne wypełnienie karty zgłoszenia. Adres Ośrodka: ul. I. Kosmowskiej 5, Częstochowa. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu. Życzymy powodzenia w twórczych zmaganiach. Organizatorzy

4 A. KONKURS NA PREZENTACJĘ INSCENIZACJI WYBRANYCH WIERSZY JULIANA TUWIMA dla dzieci uczęszczających do przedszkoli Nazwa placówki, adres, numer telefonu Imię i nazwisko opiekuna/-ów Tytuł wiersza Pieczątka placówki Dyrektor placówki

5 B. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Imię i nazwisko autora pracy Wiek autora Nazwa szkoły, numer telefonu Imię i nazwisko opiekuna. Tytuł wiersza, którego ilustrację stanowi praca, ewentualnie fragment, do którego się odnosi:.... Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby konkursu... Podpis uczestnika Pieczątka szkoły Dyrektor szkoły

6 C. Konkurs recytatorski Imię i nazwisko recytatora Nazwa szkoły, numer telefonu Imię i nazwisko opiekuna.. Tytuł wiersza Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby konkursu... Podpis uczestnika Pieczątka szkoły Dyrektor szkoły

7 D. Konkurs poezji śpiewanej Imię i nazwisko uczestnika/uczestników/nazwa zespołu. Nazwa szkoły, numer telefonu Imię i nazwisko opiekuna.. Repertuar.. Akompaniament Potrzeby techniczne. Czas prezentacji Telefon kontaktowy do uczestnika Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby konkursu Podpis/-y uczestnika/-ów Pieczątka szkoły Dyrektor szkoły

Przez czas i przestrzeń 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Przez czas i przestrzeń 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Przez czas i przestrzeń 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski konkursy recytatorskie stały się dla ich uczestników impulsem, aby mówić o Polsce i sprawach narodu, a także o metafizycznych nastrojach człowieka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent 1. Organizatorzy: Siemianowickie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 45, 41-106 Siemianowice Śląskie 2. Cel: a) prezentacja

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego I ty możesz zostać baśniopisarzem

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego I ty możesz zostać baśniopisarzem Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena 2 6 600 Radom, ul. Batalionów Chłopskich 16 tel. 48/3311653 fax 48/3314135 www.psp2.radom..pl e-mail sekretariat@psp2.radom..pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy konkursu:

Organizatorzy konkursu: Temat pomysłu: Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie ul. Hubermana 7 e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl tel. 34-364-34-05 Dyrektor Szkoły: mgr Barbara

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady Konkursu Zostań Bajkowym Bohaterem (zwanym dalej Konkursem ) na napisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie Powiatowy Konkurs Kaligraficzny I Ty możesz zostać Mistrzem pióra Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego zapraszają do udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego Inny Obcy?

Regulamin Konkursu Literackiego Inny Obcy? Regulamin Konkursu Literackiego Inny Obcy? 1. Organizatorem Konkursu Literackiego Inny Obcy? (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem") jest Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej,

Bardziej szczegółowo