SYSTEM KADROWO-PŁACOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM KADROWO-PŁACOWY"

Transkrypt

1 SYSTEM KADROWO-PŁACOWY WF-GANG dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu

2 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Dokument definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie, ich strukturę i powiązania oraz przepływy do systemów zewnętrznych. Przepływy danych Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której przechowywane są dane pracodawców (firm) oraz osób zatrudnionych i członków ich rodzin. Jako dane pracodawcy należy również rozumieć dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Dane wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików tekstowych oraz import z plików programu MS Excel. W wariancie PRESTIŻ programu jest możliwość przechowywania w bazie dokumentów zawierających również dane osobowe w formie elektronicznej. Program umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych firm i osób zatrudnionych. Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych wydruków, plików tekstowych, plików programów MS Excel i MS Word, plików PDF i plików RTF. Program przygotowuje również dane zawierające dane osobowe dla programów Płatnik i SODiR w postaci plików xml oraz różnych systemów przelewów elektronicznych w postaci plików tekstowych. Struktura zbiorów danych i ich powiązania Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych nie zawierających danych osobowych. Tablica URZEDY Tablica zawiera dane Urzędów skarbowych i Oddziałów ZUS związanych z pracodawcą i pracownikami ID_URZEDU NAZWA MIEJSCOWOSC ULICA_LOKAL KOD_POCZTOWY BANK_NAZWA BANK_KONTO KONTO_WN KONTO_MA KOD_US TYP_URZEDU Identyfikator urzędu (unikatowy) urzędu Adres urzędu miejscowość Adres urzędu ulica i numer domu Adres urzędu kod pocztowy Numer rachunku bankowego urzędu nazwa banku Numer rachunku bankowego urzędu numer rachunku Analityka strony winien konta księgowego rozliczeń z urzędem Analityka strony ma konta księgowego rozliczeń z urzędem Numer urzędu skarbowego nadany przez Ministerstwo Finansów Typ urzędu. Dozwolone wartości US- urząd 2

3 skarbowy, ZUS oddział zus Tablica G_UZYTKOWNIK Tablica zawiera listę użytkowników, którzy mogą korzystać z programu. ID_UZYTKOWNIKA NAZWA CZY_AKTYWNY Identyfikator użytkownika(unikatowy) Identyfikator użytkownika, na jaki loguje się do programu lub imię i nazwisko użytkownika Znacznik. 1 oznacza użytkownika mogącego zalogować się do programu, 0 oznacza użytkownika niemogącego zalogować się do programu Tablica FIRMA Tablica zawiera listę pracodawców. Dla każdego pracodawcy przechowywany jest jeden zapis. ID_FIRMY Identyfikator pracodawcy /firmy (unikatowy) NAZWA_PELNA Pełna nazwa pracodawcy NAZWA skrócona pracodawcy NIP NIP pracodawcy REGON REGON pracodawcy EKD Europejski Kod Działalności pracodawcy NKP Numer Konta Płatnika w ZUS RODZAJ_PLATNIKA Klasyfikacja pracodawcy. Dozwolone wartości: Płatnik nie będący osobą fizyczną lub Osoba fizyczna ID_US Identyfikator urzędu skarbowego pracodawcy (z tablicy URZEDY) ID_ZUS Identyfikator oddziału ZUS pracodawcy (z tablicy URZEDY) UWAGI Miejsce na dowolny opis pracodawcy/firmy Tablica REJESTR_ZMIAN_FIRMY Tablic przechowuje listę zmian danych w tablicy FIRMA ID_FIRMY POLE Identyfikator pracodawcy (z tablicy FIRMY) Numer pola, którego zmiana dotyczy: 2- Pełna nazwa firmy 3- Skrócona nazwa firmy 4- NIP pracodawcy 5-REGON pracodawcy 6- EKD pracodawcy 7- NKP płatnika 3

4 8- Klasyfikacja płatnika 9- Identyfikator urzędu skarbowego pracodawcy 10- Identyfikator oddziału ZUS pracodawcy DATA Data zmiany danych ID_UZYTKOWNIKA Identyfikator użytkownika zmieniającego dane (z tablicy G_UZYTKOWNIK) STARA_WARTOSC Poprzednia wartość pola NOWA_WARTOSC Nowa wartość pola OPIS_UZYTKOWNIKA użytkownika, który dane zmianiał (z tablicy G_UZYTKOWNIK) Tablica GANG_DANE_EWIDENCYJNE_FIRMY Tablic przechowuje dodatkowe dane dotyczące pracodawcy niebędącego osobą fizyczną. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów dotyczących tych danych (historia zmian). Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują JEDNOSTKA_BUDZETOWA Znacznik. 1 oznacza jednostkę budżetową. 0 oznacza innego pracodawcę JEDNOSTKA_POZA_BUDZETOWA Znacznik. 1 oznacza zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze. 0 oznacza innego pracodawcę NAZWA_ORGANU_ZALOZYCIELSKIEGO organu założycielskiego REJESTR Znacznik. 1 oznacza, że pracodawca podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji. 0 że pracodawca nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji DATA_WPISU Data wpisu do rejestru lub ewidencji NUMER Numer w rejestrze lub ewidencji pracodawcy NAZWA_ORGANU organu rejestrowego lub ewidencyjnego DATA_OBOWIAZKU Data powstania obowiązku do ubezpieczeń społecznych DATA_ROZPOCZECIA_DZIALALNOSCI Data rozpoczęcia wykonywania działalności (obecnie niewykorzystywana) Tablica GANG_DANE_EWIDENCYJNE_OSOBY_FIZYCZNEJ W przypadku pracodawcy Osoba fizyczna tablica zawiera informację o osobie fizycznej w postaci jednego zapisu. W przypadku pracodawcy Płatnik nie będący osobą fizyczną tablica zawiera listę wspólników spółki cywilnej lub jest pusta jeżeli pracodawcą jest spółka prawa handlowego. Identyfikator osoby fizycznej lub wspólnika (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują 4

5 REPREZENTANT NAZWISKO PIERWSZE_IMIE DRUGIE_IMIE DATA_URODZENIA MIEJSCE_URODZENIA OBYWALESTWO PESEL DOWOD PASZPORT MATKA OJCIEC ID NIP GLOWNE_MIEJSCE_PRACY PLEC Znacznik. 1 oznacza że osoba jest reprezentantem spółki, 0 oznacza, że nim nie jest Nazwisko osoby Pierwsze imię osoby Drugie imię osoby Data urodzenia osoby Miejsce urodzenia osoby Posiadane obywatelstwo osoby Numer PESEL osoby Numer dowodu osobistego osoby Numer paszportu osoby Imię matki osoby Imię ojca osoby Identyfikator osoby (=) Numer NIP osoby Znacznik. 1 oznacza, że dla zestawień GUS praca w danej firmie jest głównym miejscem pracy, 0 oznacza że nie jest głównym miejscem pracy Płeć osoby. Dozwolone wartości: kobieta, mężczyzna lub wartość pusta. Tablica GANG_PODSTAWY_PROWADZENIA_POZAROLNICZEJ_DZIALALNOSCI Tablic przechowuje dodatkowe dane dotyczące pracodawcy będącego osobą fizyczną. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów dotyczących tych danych (historia zmian). KOD NUMER ORGAN DATA_WYDANIA DATA_ROZPOCZECIA DATA_OBOWIAZKU Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują Kod rodzaju uprawnienia zgodny z nomenklaturą ZUS Numer uprawnienia organu wydającego uprawnienie Data wydania uprawnienia Data rozpoczęcia wykonywania działalności (obecnie niewykorzystywana) Data powstania obowiązku do ubezpieczeń społecznych Tablica ADRESY_FIRMY Tablica zawiera adresy pracodawcy związane z prowadzona działalnością. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu ID_ADRESY_FIRMY ID_FIRMY Identyfikator adresu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) 5

6 KRAJ WOJEWODZTWO POWIAT GMINA ULICA NR_DOMU NR_LOKALU MIEJSCOWOSC KOD_POCZTOWY POCZTA SKRYTKA TELEFON TELEX FAKS E_MAIL TYP_ADRESU Data od kiedy dane obowiązują Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Skrytka pocztowa Numer telefonu Numer modemu w adresie do korespondencji Numer faksu Adres poczty elektronicznej Identyfikator rodzaju adresu: S- adres siedziby D- adres prowadzenia działalności K- adres do korespondencji ZAKONCZENIE Znacznik. 1 oznacza, że adres jest nieaktualny, 0 że jest obowiązujący. Tablica GANG_ADRESY_ZAMIESZKANIA Tablica zawiera adresy zamieszkania pracodawcy będącego Osobą fizyczną. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów różniących się datą obowiązywania. ULICA NUMER_DOMU NUMER_LOKALU MIEJSCOWOSC KOD_POCZTOWY GMINA TELEFON FAKS KRAJ WOJEWODZTOWO POCZTA POWIAT Identyfikator adresu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość Kod pocztowy Gmina Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Kraj Województwo Poczta Powiat 6

7 Tablica GANG_DANE_BIURA_RACHUNKOWEGO Tablica zawiera informację o biurze rachunkowym pracodawcy. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów różniących się datą obowiązywania. NAZWA NIP REGON Identyfikator biura (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują biura rachunkowego Numer NIP biura rachunkowego Numer REGON biura rachunkowego Tablica STRUKTURA_ORGANIZACYJNA Tablica zawiera listę działów wraz powiązaniami między nimi. ID_STRUKTURY ID_FIRMY NAZWA ID_PARENT Identyfikator działu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) działu Identyfikator działu nadrzędnego (ID_STRUTKURY) Tablica G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA Tablica zawiera listę zdefiniowanych schematów księgowania list płac do programu księgowego. ID_SCHEMATU ID_FIRMY NAZWA Identyfikator schematy (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) schematu księgowania Tablica PRACOWNIK Tablica zwiera listę osób zatrudnionych. Dla każdej osoby przechowywany jest jeden zapis. ID_PRACOWNIKA ID_FIRMY ID_STRUKTURY NR_EWIDENCYJNY NAZWISKO IMIE_1 IMIE_2 NAZWISKO_RODOWE IMIE_OJCA IMIE_MATKI Identyfikator osoby (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Identyfikator działu (z tablicy STRUKTURA_ORGANIZACYJNA) Numer ewidencyjny osoby w firmie Nazwisko osoby Pierwsze imię osoby Drugie imię osoby Nazwisko rodowe osoby Imię ojca osoby Imię matki osoby 7

8 NAZWISKO_MATKI Nazwisko matki osoby MIEJSCE_URODZ Miejsce urodzenia osoby DATA_URODZENIA Data urodzenia osoby PESEL Numer PESEL osoby NIP Numer NIP osoby DOWOD Seria i numer dowodu osobistego osoby WYDANY Organ wydający dowód osobisty osoby DATA_WYDANIA Data wydania dowodu osobistego PASZPORT Seria i numer paszportu osoby TELEFON Numer telefonu osoby PLEC Płeć osoby. Dozwolone wartości: Kobieta, Mężczyzna ID_SCHEMATU Identyfikator schematu księgowania przypisany osobie (z tablicy G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA) ARCHIWUM Znacznik osoby w archiwum. 1 oznacza, że osoba jest w kartotece aktywnej osób aktywnych, 2 oznacza, że jest w archiwum RODZAJ_PRACOWNIKA Znacznik statusu osoby. 1 oznacza Pracownika etatowego, 2 oznacza Osobę z zewnątrz. FUNDUSZ_BEZOSOBOWY Znacznik. 1 oznacza, że osoba pobiera wynagrodzenie z funduszu bezosobowego, 0 oznacza, że nie pobiera NR_ANALITYKI Numer analityki osoby w systemie księgowym DATA_WPROWADZENIA_DANYCH Data wprowadzenia danych przez użytkownika DATA_MODYFIKACJI_DANYCH Ostatnia data modyfikacji danych przez użytkownika UZYTKOWNIK_WPROWADZ użytkownika, który dane wprowadził (z tablicy G_UZYTKOWNIK) UZYTKOWNIK_MODYFIK ostatniego użytkownika, który dane modyfikował (z tablicy G_UZYTKOWNIK) KOD_PRACOWNIKA Numer pracownika w systemie księgowym ZDJECIE Zdjęcie pracownika w postaci elektronicznej UWAGI Miejsce na dowolny opis osoby Tablica REJESTR_ZMIAN_PRACOWNIKA Tablic przechowuje listę zmian danych w tablicy PRACOWNIK ID_PRACOWNIKA POLE Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Numer pola, którego zmiana dotyczy: 4- Identyfikator działu 5- Numer ewidencyjny osoby w firmie 6- Nazwisko osoby 7- Pierwsze Imię osoby 8- Drugie imię osoby 9- Nazwisko rodowe osoby 10- Imię ojca osoby 11- Imię matki osoby 8

9 12- Nazwisko matki osoby 13- Miejsce urodzenia osoby 14- Data urodzenia osoby 15- Numer PESEL osoby 16- Numer NIP osoby 17- Seria i numer dowodu osobistego osoby 18- Organ wydający dowód osobisty osoby 19- Data wydania dowodu osobistego 20- Seria i numer paszportu osoby 21- Numer telefonu osoby 22-Płeć osoby 23- Identyfikator schematu księgowania przypisany osobie 25- Znacznik statusu osoby 26- Znacznik funduszu bezosobowego 27- Numer analityki osoby w systemie księgowym DATA Data zmiany danych ID_UZYTKOWNIKA Identyfikator użytkownika zmieniającego dane (z tablicy G_UZYTKOWNIK) STARA_WARTOSC Poprzednia wartość pola NOWA_WARTOSC Nowa wartość pola OPIS_UZYTKOWNIKA użytkownika, który dane zmieniał (z tablicy G_UZYTKOWNIK) Tablica ADRESY_PRACOWNIKA Tablica zawiera adresy osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu ID_ADRESY_PRAC ID_PRACOWNIKA KRAJ WOJEWODZTWO POWIAT GMINA ULICA NR_DOMU NR_LOKALU MIEJSCOWOSC KOD_POCZTOWY POCZTA SKRYTKA TELEFON TELEX FAKS E_MAIL TYP_ADRESU Identyfikator adresu (unikatowy) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data od kiedy dane obowiązują Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Skrytka pocztowa Numer telefonu Numer modemu w adresie do korespondencji Numer faksu Adres poczty elektronicznej Identyfikator rodzaju adresu: 9

10 M- adres zamieszkania Z- adres zameldowania K- adres do korespondencji Tablica G_KATEGORIA_ARCHIWUM Tablica zawiera listę kategorii dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej. ID_KATEGORII POWIAZANIE NAZWA Identyfikator kategorii (unikatowy) Zawsze wartość 3 oznaczającą powiązanie z osobą kategorii Tablica G_ARCHIWUM Tablica zawiera listę nagłówków dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej dla osób zatrudnionych. ID_ARCHIWUM ID_KATEGORII ID_FIRMY ID_PRACOWNIKA ID_UZYTKOWNIKA NAZWA DATA OPIS Identyfikator nagłówka (unikatowy) Identyfikator kategorii (z tablicy G_KATEGORIA_ARCHIWUM) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Identyfikator użytkownika wprowadzającego dane (z tablicy G_UZYTKOWNIK) dokumentu Data dokumentu Dodatkowy opis Tablica G_ ARTYKUL_ARCHIWUM Tablica zawiera listę pozycji dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej. ID_ARTYKULU ID_ARCHIWUM PLIK OPIS TYP DOKUMENT Identyfikator pozycji dokumentu (unikatowy) Identyfikator nagłówka (z tablicy G_ARCHIWUM) pliku elektronicznego Dodatkowy opis Rozszerzenie pliku Dokument w postaci elektronicznej Tablica GANG_DANE_EWIDENCYJNE_OSOBY Tablica zawiera dodatkowe dane osobowe osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tych danych. 10

11 NAZWISKO_RODOWE NAZWISKO_RODOWE_MATKI OBYWATELSTWO KARTA_STALEGO_POBYTU KARTA_CZASOWEGO_POBYTU Identyfikator danych (unikatowy) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data od kiedy dane obowiązują Nazwisko rodowe osoby Nazwisko rodowe matki osoby Obywatelstwo osoby Znacznik. Czy osoba posiada kartę stałego pobytu 1 oznacza TAK, 0 oznacza NIE Znacznik. Czy osoba posiada kartę stałego pobytu 1 oznacza TAK, 0 oznacza NIE Tablica URZEDY_PRACOWNIKA Tablica zawiera powiązanie urzędów skarbowych z osobami zatrudnionymi. Identyfikator powiązania (unikatowy) ID_URZEDU Identyfikator urzędu skarbowego osoby (z tablicy URZEDY) ID_PRACOWNIKA Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data od kiedy dane obowiązują Tablica GANG_DODATKOWE_UPRAWNIENIA ZAINTERESOWANIA Tablica zawiera dodatkowe uprawnienia lub zainteresowania osób zatrudnionych. OPIS_UPRAWNIEN Identyfikator danych (unikatowy) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) uprawnień lub zainteresowań Tablica GANG_HISTORIA_UDOSTEPNIANIA_DANYCH_OSOBOWYCH Tablica zawiera historię udostępnienia danych osobowych osób zatrudnionych. DATA KOMU ZAKRES_UDOSTEPNIENIA Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data udostępnienia danych, komu dane zostały udostępnione, w jakim zakresie dane zostały udostępnione Tablica GANG_PRZEBIEG_PRACY_ZAWODOWEJ Tablica zawiera historię zatrudnienia u innych pracodawców osób zatrudnionych. Identyfikator zapisu (unikatowy) 11

12 DATA_DO NAZWA_PRACODAWCY ADRES_PRACODAWCY STANOWISKO_PRACY W_FIRMIE MIN STAZ WYMIAR_ETATU Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data początku zatrudnienia Data końca zatrudnienia pracodawcy Adres pracodawcy Stanowisko pracy, na którym osoba była zatrudniona Znacznik. 1-ozacza poprzednie zatrudnienia u obecnego pracodawcy, 0-oznacza zatrudnienie u innego pracodawcy niż obecny Znacznik. 1 oznacza wliczanie zatrudnienia do stażu pracy, który uwzględnia się przy obliczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, 0 oznacza pominięcie zatrudniania w obliczeniach minimalnego wynagrodzenia Znacznik. 1 oznacza wliczanie zatrudnienia do stażu pracy, który uwzględnia się przy obliczeniach dodatku stażowego, wymiaru urlopu itp, 0 oznacza pominięcie zatrudniania w obliczeniach stażu Wymiar etatu na jakim osoba pracowała u danego pracodawcy Tablica GANG_STAN_RODZINNY Tablica zawiera listę członków rodzin osób zatrudnionych. Dla każdego członka rodziny może istnieć wiele zapisów. Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) ID Identyfikator członka rodziny. Dla pierwszego zapisu dla członka =, dla dalszych zapisów pozostaje niezmieniony AKTYWNY Znacznik. 1 oznacza, że to są aktualne dane, 0 oznacza dane historyczne PTR Identyfikator zapisu = NAZWISKO Nazwisko członka rodziny IMIE Imię członka rodziny DATA_URODZENIA Data urodzenia członka rodziny ZASILEK_RODZINNY Znacznik. 1 oznacza, że na członka rodziny przysługuje zasiłek rodzinny (obecnie nie wykorzystywany) POKREWIENSTWO stopnia pokrewieństwa zgodnie z nomenklaturą ZUS PODWOJNA_WYSOKOSC Znacznik 1 oznacza, że na członka rodziny przysługuje zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości (obecnie nie wykorzystywany) WYREJESTROWANIE Znacznik 1 oznacza, że zapis dotyczy 12

13 DATA_UPRAWNIENIA PESEL NIP DOWOD PASZPORT UTRZYMANIE GOSPODARSTWO NIEPELNOSPRAWNOSC KOD_POCZTOWY MIEJSCOWOSC GMINA ULICA NUMER_DOMU NUMER_LOKALU TELEFON FAKS wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczeń zdrowotnych, 0 oznacza, że zapis dotyczy zarejestrowania członka rodziny z ubezpieczeń zdrowotnych Jeżeli WYREJESTROWANIE =0 to jest data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli WYREJESTROWANIE =1 to jest data utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. Numer PESEL członka rodziny Numer NIP członka rodziny Seria i numer dowodu osobistego członka rodziny Seria i numer paszportu członka rodziny Znacznik. 1 oznacza, że członek rodziny pozostaje na utrzymaniu osoby zatrudnionej (obecnie nie wykorzystywany) Znacznik. 1 oznacza, że członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zatrudnioną. 0 oznacza, że członek rodziny nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zatrudnioną Kod stopnia niepełnosprawności członka rodziny zgodny z nomenklaturą ZUS Kod pocztowy adresu członka rodziny Miejscowość adresu członka rodziny Gmina adresu członka rodziny Ulica adresu członka rodziny Numer domu adresu członka rodziny Numer lokalu adresu członka rodziny Numer telefonu członka rodziny Numer faksu członka rodziny (obecnie nie wykorzystywany) Tablica GANG_KARTOTEKA_UMOW_O_PRACE Tablica zawiera listę umów osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. ID DATA_UMOWY NUMER_UMOWY DATA_DO Identyfikator umowy o pracę (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Identyfikator zapisu = Data zawarcia umowy Numer umowy Data początku obowiązywania umowy Data końca umowy. Wartość 0 oznacza umowę na czas nieokreślony 13

14 DATA_ROZPOCZECIA_PRACY RODZAJ_UMOWY MIEJSCE_WYKONYWANIA_PRACY STAZ_ABSOLWENCKI ZWOLNIENIE TRYB_ROZWIAZANIA_UMOWY SKROCONE_WYPOWIEDZENIE EKWIWALENT_ZA_ZALEGLY_URLOP TRYB_ROZWIAZANIA_B TRYB_ROZWIAZANIA_C EKWIWALENT_ZA_URLOP_W_GODZ_ Wyznaczony dzień rozpoczęcia pracy rodzaju umowy. Wartości w wersji standardowej: - na czas nie określony - na czas określony - na czas wykonania określonej pracy - na okres próbny Nawa lub adres miejsca wykonywania pracy Znacznik. 1 oznacza, że jest to umowa o praktykę absolwencką. 0 oznacza że jest to normalna umowa o pracę. Znacznik 1 oznacza, że z pracownikiem została rozwiązana ta umowa o pracę oraz wszystkie poprzednie umowy stanowiące jeden okres zatrudnienia. 0 oznacza, że umowa jest obowiązująca. Tryb rozwiązania umowy o pracę. Wartości w wersji standardowej: - porozumienie stron (art 30 par.1 pkt 1 KP) - z upływem okresu, na który była zawarta (art.30 par.1 pkt 4 KP) - za wypowiedzeniem (art. 30 par.1 pkt 2 KP) okresu, jeżeli zostało zastosowany skrócony okres wypowiedzenia. Wartości w wersji standardowej 1-tygodniowy 2-tygodniowy 3-dniowego 3-miesięczny miesięczny Ilość dni urlopu wypoczynkowego, za który wypłacono ekwiwalent Informacja dotycząca szczególnych przypadków rozwiązania umowy Informacja dotycząca wygaśnięcia umowy Ilość godzin urlopu wypoczynkowego, za który wypłacono ekwiwalent Tablica GANG_KARTOTEKA_ANGAZY Tablica zawiera listę warunków płacowych osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. DATA_DO Identyfikator angażu (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data początku obowiązywania warunków płacowych Data końca obowiązywania warunków 14

15 STANOWISKO ID ETAT ANGAZ_DO_UMOWY_NUMER SYSTEM_PLACY WYNAGRODZENIE_STAWKA PREMIA PREMIA KWOTA_ DODATEK_FUNKCYJNY STANOWISKO_ROBOTNICZE NAUKA_ZAWODU PRACA_NAKLADCZA ZWOLNIENIE ZRODLO LIMIT_DO_DODATKU_ZA_G_NADL_ WYMIAR_GODZINOWY_PELNEGO_ETATU GODZ_Z_KALEND_XWSP_ETATU płacowych. Wartość 0 oznacza czas nieokreślony stanowiska pracy Identyfikator umowy o prace (z tablicy GANG_KARTOTEKA_UMOW_O_PRACE) Współczynnik etatu Numer umowy o pracę (z tablicy GANG_KARTOTEKA_UMOW_O_PRACE) System wynagradzania Wartości w wersji standardowej - akordowy - godzinowo-akordowy -godzinowy - miesięczny - prowizyjny Wartość nominalnego wynagrodzenia miesięcznego lub stawki godzinowej Procent premii z angażu Kwota premii z angażu Kwota dodatku funkcyjnego Znacznik. 1 oznacza pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym. 0 oznacza pracownika zatrudnionego na innym stanowisku niż robotnicze. roku nauki na umowie o naukę zawodu. Dopuszczalne wartości - pusta oznacza umowę o pracę Dla umów o naukę zawodu dopuszczalne wartości to pierwszy rok nauki drugi rok nauki trzeci rok nauki Znacznik. 1 oznacza zatrudnienie na umowę o prace nakładczą. 0 oznacza zatrudnienie na umowę o pracę Znacznik. 1 oznacza, że z pracownikiem została rozwiązana ta umowa o pracę. 0 oznacza, że umowa jest obowiązująca. Znacznik. 1 oznacza, że umowa o prace nakładczą jest jedynym źródłem utrzymania osoby. 0 oznacza, że umowa o prace nakładczą nie jest jedynym źródłem utrzymania osoby Ilość godzin, których przekroczenie uprawnia do dodatku za godziny nadliczbowe Wymiar czasu pracy w godzinach dla pełnego etatu. Znacznik. 1 oznacza, że rzeczywisty czas pracy jest obliczany jako iloczyn godzin z kalendarza i współczynnika etatu. 0 oznacza rzeczywisty czas pracy jest wyznaczany tylko na podstawie kalendarza. 15

16 PRACA_NA_MACIERZYNSKIM Znacznik. 1 oznacza, że praca wykonywana jest w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 0 oznacza, że praca wykonywana jest w ramach normalnego zatrudniania. Tablica GANG_UMOWY_OKRESOWE Tablica zawiera listę umów osób zatrudnionych na umowę cywilno prawną. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. DATA_DO STAWKA KWOTA RODZAJ_UMOWY FORMA_OPODATKOWANIA POZYCJA_PIT8B POZYCJA_PIT8A NR_UMOWY TRESC_UMOWY TRESC_UMOWY_CD RADY_NADZORCZE DATA_UMOWY PRACA_NA_MACIERZYNSKIM Identyfikator umowy (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data początku obowiązywania umowy Data końca umowy. Stawka godzinowa umowy Wartość kwotowa umowy Kod rodzaju umowy. Dopuszczalne wartości: 1-umowa zlecenie 2-umowa o dzieło Kod formy oparkowania. Dopuszczalne wartości 1-zaliczka na podatek dochodowy (PIT-8B) 2-podatek zryczałtowany (PIT-8A) Kod pozycji na deklaracji PIT-11 Kod pozycji na deklaracji PIT-8AR Numer umowy umowy umowy Znacznik. 1 oznacza, że wynagrodzenie z umowy nie ma być łączone w procesie obliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i innymi tytułami wynagrodzeń. 0 oznacza, że wynagrodzenie z umowy ma być łączone w procesie obliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i innymi tytułami wynagrodzeń Data podpisania umowy Znacznik. 1 oznacza, że umowa wykonywana jest w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 0 oznacza, że umowa wykonywana jest w ramach normalnej umowy. Tablica GANG_BADANIA_LEKARSKIE Tablica zawiera historię badań lekarskich osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. Identyfikator badania (unikatowy) 16

17 DATA_BADANIA RODZAJ_BADANIA STANOWISKO ORZECZONE_PRZECIWSKAZANIA DATA_NASTEPNEGO_BADANIA OKRES_OD OKRES_DO Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data przeprowadzenia badania Rodzaj badania. Dopuszczalne wartości. -kontrolne -okresowe -wstępne stanowiska pracy przeciwwskazań. Dopuszczalne wartości -brak przeciwwskazań zdrowotnych -przeciwwskazania zdrowotne -przeciwwskazania zdrowotne okresowe Data następnego badania Data początku okresu niezdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku Data końca okresu niezdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku Tablica GANG_UKONCZONE_SZKOLY Tablica zawiera listę ukończonych szkół osób zatrudnionych. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. DATA_DO ROK_UKONCZENIA_SZKOLY WYKSZTALCENIE NAZWA_UKONCZONEJ_SZKOLY ZAWOD SPECJALNOSC STOPIEN TYTUL_NAUKOWO_ZAWODOWY AKTYWNY Identyfikator ukończenia szkoły (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data rozpoczęcia nauki Data zakończenia nauki Rok ukończenia szkoły Osiągnięte wykształcenie. Wartości w wersji standardowej. -niepełne podstawowe -podstawowe -policealne (6 lat) -średnie ogólne (4 lata) -średnie techniczne (5 lat) -średnie zawodowe (4 lata) -wyższe -zasadnicze 2-letnie -zasadnicze 3-letnie ukończonej szkoły Zawód wyuczony Specjalność Stopień Tytuł naukowo zawodowy Znacznik. 1 oznacza wykształcenie osiągnięte przed zatrudnienie u pracodawcy. 0 oznacza wykształcenie osiągnięte w trakcie zatrudnienia u pracodawcy. 17

18 Tablica GANG_WYKSZTALCENIE_UZUPELNIAJACE Tablica zawiera informację na temat wykształcenia uzupełniającego osób zatrudnionych. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. NAZWA DATA_ROZPOCZECIA DATA_UKONCZENIA OPIS Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) ukończonej szkoły Data rozpoczęcia nauki Data zakończenia nauki Tablica GANG_OKRESY_NIEPELNOSPRAWNOSCI Tablica zawiera informację o niepełnosprawności osób zatrudnionych. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. DATA_DECYZJI DATA_DO STOPIEN SZCZEGOLNE_SCHORZENIE ZASWIADCZENIE Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data wydania decyzji Data początku okresu niepełnosprawności Data końca okresu niepełnosprawności Stopień niepełnosprawności. Dozwolone wartości -lekki stopień niepełnosprawności -umiarkowany stopień niepełnosprawności -znaczny stopień niepełnosprawności szczególnego schorzenia jeżeli takie występuje. Dozwolone wartości. -całościowe zaburzenia rozwojowe -choroba Parkinsona -epilepsja -głuchota i głuchoniemota- -miastenia -nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS -paraplegia, tetraplegia, hemiplegia -późne powikłanie cukrzycy -przewlekła choroba psychiczna -stwardnienie rozsiane -ślepota oraz niedowidzenie -upośledzenie umysłowe Dodatkowo posiadane zaświadczenie o szczególnym schorzeniu. Dozwolone wartości -osoba chora na epilepsję -osoba chora psychicznie -osoba niewidoma -osoba upośledzona umysłowo 18

19 -osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi Tablica GANG_KONTRAHENCI Tablica zawiera listę kontrahentów, dla których wystawiane są przelewy. NAZWA ADRES BANK NR_KONTA LK OSTATNI_TYTUL_WPLATY OSTATNI_TYTUL_CD Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy (z tablicy FIRMY) kontrahenta Adres kontrahenta banku kontrahenta Numer konta kontrahenta Liczba kontrolna numeru rachunku kontrahenta Tytuł wpłaty Tytuł wpłaty Tablica GANG_SWIADCZENIA_RODZINNE Tablica zawiera listę należnych świadczeń rodzinnych osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów (obecnie tablica nie jest wykorzystywana). OKRES_OD OKRES_DO NAZWISKO IMIE PESEL DATA_URODZENIA DATA_DO NAUKA KOD URODZENIE WYPLACONO Identyfikator świadczenia (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Miesiąc, od którego świadczenie przysługuje Miesiąc, do którego świadczenie przysługuje Nazwisko osoby, na którą przysługuje świadczenie Imię osoby, na którą przysługuje świadczenie Numer PESEL osoby, na którą przysługuje świadczenie Data urodzenia osoby, na którą przysługuje świadczenie Data początku okresu orzeczenia o niepełnosprawności Data końca okresu orzeczenia o niepełnosprawności Znacznik. 1 oznacza przedłużone prawo do zasiłku z tytułu nauki. 0 oznacza brak przedłużonego prawa do zasiłku z tytułu nauki. Kod stopnia niepełnosprawności. Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu urodzenia dziecka Znacznik. 1 oznacza, że świadczenie wypłacono. 0 oznacza brak wypłaty świadczenia 19

20 KSZALCENIE_I_REHABILITACJA ROZPOCZECIE_ROKU ZAMIESZKANIE DOJAZD OSOBA_UCZACA_SIE Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszania związanych z zamieszkaniem. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszania związanych z zamieszkaniem. Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszania związanych z dojazdem. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszania związanych z dojazdem. Znacznik. 1 oznacza osobę uczącą się. 0 oznacza osobę nie uczącą się. 20

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3 Program Płatnik Struktury danych osobowych wersja 1.3 Tytuł dokumentu: Płatnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.3 Data wydania: 2009-12-09 Dotyczy programu: Program Płatnik od wersji 8.01.001 SPIS

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wpłaty na PFRON

Obowiązkowe wpłaty na PFRON Obowiązkowe wpłaty na PFRON Pracodawca, który: zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji ( ) liczby pracowników niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Warszawa, maj 2014 r.

PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Warszawa, maj 2014 r. PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Warszawa, maj 2014 r. PLAN PREZENTACJI Wliczanie do stanu zatrudnienia Wpłaty na PFRON Możliwość obniżenia wpłat na PFRON Klauzule społeczne 2 Ogólna zasada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 r. Warszawa, 14 r.

Warszawa, maj 2014 r. Warszawa, 14 r. Warszawa, maj 2014 r. Warszawa, 14 r. PLAN PREZENTACJI: Wliczanie do stanu zatrudnienia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Możliwość obniżenia wpłat na PFRON Klauzule społeczne

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dane wnioskodawcy (proszę wypełnić drukowanymi literami)... syn / córka... imię (imiona) i nazwisko

Dane wnioskodawcy (proszę wypełnić drukowanymi literami)... syn / córka... imię (imiona) i nazwisko pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok)... / 151 /... Nr kolejny wniosku / powiat / data złożenia wniosku WNIOSEK o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem*)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Koninie Nr sprawy W dniu. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) (osobami zarządzającymi ZAZ lub wskazanymi przez nich najbardziej kompetentnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Ul. Mickiewicza 27 28-100 Busko Zdrój tel. 41 378 84 58, 370 81 88 e-mail: pcprbusko@interia.pl www.centrumbusko.pl Wniosek złożono w PCPR w dniu 200/ /

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej 26-110 Skarżysko Kam., ul. Plac Floriański 1, Tel. /Fax 41 252 19 53, 41 262 95 51 wew.41,42 kom. 531 210 156 Wniosek złożono w PCPR www.pcprskarzysko.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnosprawny co przeszkadza, a co sprzyja zatrudnieniu

Pracownik niepełnosprawny co przeszkadza, a co sprzyja zatrudnieniu Pracownik niepełnosprawny co przeszkadza, a co sprzyja zatrudnieniu Alina Wojtowicz-Pomierna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0)

Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Kodowanie: UTF-8 Pola: Pola String: dowolny string, znaki specjalne powinny być zakodowane za pomocą encji HTML

Bardziej szczegółowo

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

2. Dane personalne osoby składającej wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej: (we właściwym polu należy wstawić znak x)

2. Dane personalne osoby składającej wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej: (we właściwym polu należy wstawić znak x) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

NIENIA DO INFORMACJI MIESI

NIENIA DO INFORMACJI MIESI INF-1 WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI MIESIĘCZNEJ SKŁADANEJ ZARZĄDOWI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) (dla wzoru informacji obowiązującej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 W skład systemu Kancelaria Komornika wchodzą trzy moduły

Bardziej szczegółowo

PCPR MPU PUP. Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) www.pcpr.tylda.eu www.mpu.tylda.pl www.pup.tylda.pl

PCPR MPU PUP. Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) www.pcpr.tylda.eu www.mpu.tylda.pl www.pup.tylda.pl PCPR MPU PUP Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 3.0 2015.04.16

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W N I O S E K

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W N I O S E K Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Znak: PCPR-VI.652....2014 Data wpływu:... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Wniosek złożono w w dniu.. Nr sprawy: Wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce program realizowany przez MOPR w Ostrołęce program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

... W N I O S E K. o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 1. Wnioskodawca (proszę wypełnić drukowanymi literami)

... W N I O S E K. o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 1. Wnioskodawca (proszę wypełnić drukowanymi literami) pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu wniosku... data rejestracji w systemie komputerowym... numer wniosku W N I O S E K o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

DEK-II. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od 07.2003 do 12.2010)

DEK-II. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od 07.2003 do 12.2010) DEK-II WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) 1. PODSTAWA PRAWNA (dla wzoru

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej Alina Wojtowicz- Pomierna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawa, 2007 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz....) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania...

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania... Życiorys zawodowy wzór 1 Dane osobowe ŻYCIORYS ZAWODOWY Nazwisko:... Imię:... Data urodzenia:... Stan cywilny:... Adres:... Telefon:... Cel zawodowy Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Umiejętności i

Bardziej szczegółowo

5. Rodzaj niepełnosprawności: Przyczyny niepełnosprawności wynikające z orzeczenia

5. Rodzaj niepełnosprawności: Przyczyny niepełnosprawności wynikające z orzeczenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski tel. (5) 8723-345 fax (5) 8723-678 pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl Data wpływu wniosku... W N I O S E K o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu:

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ 1 I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:... Data

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR).. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy w części

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Program AKTYN Płace-Kadry Pro WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Gotowe wzorce dokumentów kadrowych, deklaracji, zestawień. Program posiada wbudowane wydruki gotowe do użycia wzory deklaracji podatkowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Imię - Imię (drugie) - PESEL. Miejsce urodzenia: Nazwisko poprzednie: Dane teleadresowe. Adres zameldowania

Imię - Imię (drugie) - PESEL. Miejsce urodzenia: Nazwisko poprzednie: Dane teleadresowe. Adres zameldowania 87800 Włocławek, ul.dziewińska 17 ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WŁOCŁAWKU nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze.

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze. NF-1-Z (INF-1-Z) OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI IDENTYFIKACYJNEJ SKŁADANEJ PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (CZĘŚĆ DALSZA Z FORMULARZA ZUS Rp-2 III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ) MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ / INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon: Numer, miejsce i

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Wniosek. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

Wniosek. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26, 21 400 Łuków tel.( 025 ) 798 99 13 NIP 825 17 43 027, Regon 711586834 Nr wniosku...... Data wpływu wniosku Wniosek O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa jednostki: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:.. Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin WSiT-5 Szczecin, dn.... WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin 1) zwykłego, dla zawodnika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ... syn/córka*... imię (imiona) i nazwisko. seria... nr... wydany w dniu... przez... (dowód osobisty)

W N I O S E K. ... syn/córka*... imię (imiona) i nazwisko. seria... nr... wydany w dniu... przez... (dowód osobisty) PCPR.8215-1-KOM/../ znak sprawy.. Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Załącznik nr 2 do zasad przyznawania dofinansowań osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK

Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK . Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 1. Dane dotyczące Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul...

WNIOSEK. o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul... ... Łódź, dnia r. (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul.... Praca

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie WNIOSEK

Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie WNIOSEK Nr wniosku. Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie w dniu. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA. Do art. 3 ustawy okołobudżetowej

POPRAWKA. Do art. 3 ustawy okołobudżetowej POPRAWKA Do art. 3 ustawy okołobudżetowej W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3 Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 4591 UCHWAŁA NR XIII/122/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie Stypendium

Bardziej szczegółowo