Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Zakładanie własnej firmy dr Svetlana Gudkova Przedsiębiorczość podejmowanie ryzyka i działanie w warunkach niepewności wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań tworzenie bogactwa budowanie przedsiębiorstwa od podstaw elastyczność w działaniu odpowiedźna wieloznacznośćotoczenia Przedsiębiorczość jest to pogoń za szansą bez względu na ograniczenia, stwarzane przez zasoby aktualnie kontrolowane. Howard H. Stevenson tworzenie i budowanie czegoś wartościowego praktycznie z niczego. Jeffry A. Timmons

2 Twórczy niepokój Stan obecny Stan przyszły Przedsiębiorczo biorczość jest to raczej proces stawania się niż określony stan rzeczy. William D. Bygrave Proces przedsiębiorczy Komunikacja Szansa Zasoby Kreatywność Zespół Przywództwo Timmons, 2004 Pasja Podstawą sukcesu jest pasja, której niezwykła siła udziela się pracownikom oraz pobudza ich do aktywnego działania. Pasja daje energię do rozsiewania iskierek entuzjazmu wśród pracowników oraz inspiruje ich do podejmowania wyzwań. Konosuke Matsushita

3 Proces przedsiębiorczy Negocjacje Wartość oraz struktura umowy Ocena zapotrzebowania Venture capital Nieformalnie inwestorzy Kryteria oceny potencjału Weryfikacja szans Biznesplan Kapitał własny Finansowe Inne źródła Kapitał obcy Źródła informacji Pomysł Szansa Zasoby Źródła Budowa relacji z kredytodawcami nabyte wrodzone Kreatywność Cechy osobowe Zespół Inne aktywa Ludzkie Network Pełnomocnicy Zarząd Konsultanci Case studies Przedsiębiorca Menadżer Tworzenie zespołu Motywacja Kryzysy Rozwój przedsiębiorstwa Kompetencje przedsiębiorcze Etyka Filozofia i postawy Przyczyny Prognozowanie Intervention Kultura organizacyjna Jeffry A. Timmons, New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, Irwin/Mc Graw-Hill, Rodzaje przedsiębiorczości wymuszona oparta na szansie Small Business vs Przedsiębiorczość Potencjał rozwojowy Small Business Innowacyjność Przedsiębiorczość Cele strategiczne

4 Paradoksy przedsiębiorczości Na pozór mało intratna okazja może stanowić szansę o dużym potencjale rynkowym. Aby dużo zarobić, należy najpierw sporo stracić. Kreatywność i innowacyjność powinny iść w parze z rygorem i dyscypliną. Aby osiągnąć sukces, należy najpierw ponieść porażkę. Aby tworzyć bogactwo, należy nim się dzielić. Szansa rynkowa Szansa rynkowa jest to pożądany stan przyszłości kreowany przez przedsiębiorcę, który jest przekonany o możliwości jego osiągnięcia. (Howard Stevenson) jest to sytuacja, w której przedsiębiorca tworzy nową koncepcjępołączenia zasobów zdolnądo generowania dochodów. (Scott Shane)

5 Pomysł a szansa Tworzenie pomysłów Kreatywność Identyfikacja szans generowanie nowych pomysłów generowanie nowych pomysłów, które mogą być użyteczne. dostrzeganie, że pomysły są nie tylko nowe i użyteczne, lecz również mają potencjał ekonomiczny. Typy szans rynkowych nowy produkt, nowa usługa, nowa technika produkcji, nowy system operacyjny, nowy sposób dystrybucji, nowy sposób zarządzania relacjami wewnątrz organizacji, budowa zaufania. P.A.Wickham, 1998 Dlaczego dostrzegamy szanse rynkowe? doświadczenia życiowe kontakty osobiste zdolności poznawcze przypadek

6 Poszukiwanie szans rynkowych Każdy produkt/usługa może byćpostrzegany/a jako kombinacja potrzeb Niezaspokojone potrzeby Lepsze zaspokojenie istniejących potrzeb Zaspokojenie większej liczby potrzeb (np. dodatkowe usługi) Zaspokojenie różnych kombinacji potrzeb Oczekiwania klientów: kanapa zapełnienie przestrzeni podział przestrzeni miejsce na przechowanie pościeli trwałość komfort atrakcyjny model możliwość rozłożenia łatwość przesuwania miejsce na przechowywanie gazet wymiar pasujący do drzwi łatwość czyszczenia antystatyczny materiał nie farbujący materiał dopasowanie do wystroju wnętrz możliwość postawienia kubka miejsce na notebook podnóżek twarda vs miękka cena bezpieczna dla dzieci pilot możliwość zmiany koloru Pomysł na biznes? Przeprowadzka? Ech Rozwiązywanie problemów innych osób Pomysłna biznes Marty Metro

7 19 Źródła pomysłów na biznes Doświadczeniaw branży(wcześniejsze zatrudnienie, praca w firmie rodzinnej) Dostrzeżonanisza rynkowa Rozwiązanie problemu (własnego lub innych osób) Pasja i zainteresowania Praca grupy kreatywnej Przypadkowe odkrycie Analiza map grup strategicznych Integracja cech różnych produktów w jednym Wynalazek, którym nikt się nie interesuje Naśladownictwo Procesy poznawcze To umysłkreuje świat wokółnas i nawet gdybyśmy stanęli tużobok siebie na tej samej łące, moje oczy nigdy nie ujrzą tego, co widzą twoje. George Gissing, 1903 Poznanie społeczne sposób, w jaki ludzie myśląo sobie samych i o świecie społecznym; jak selekcjonują, interpretują, zapamiętująi wykorzystująinformacjęspołecznąw wydawaniu sądów i w podejmowaniu decyzji. (E.Aronson, T.D.Wilson, R.M.Akert) Transformacja informacji Całe myślenie jest sztukąkojarzenia. To, co masz przed sobą, wydobywa z Twojej pamięci coś, o czym prawie nie wiedziałeś, że wiesz. (Robert Frost, 1963) Cywilizacja Inków. Schemat myślowy Tarka

8 Generowanie nowych pomysłów Użycie analogii wykorzystanie posiadanej wiedzy lub doświadczenia w nowej sytuacji Kreatywność: test? Rodzaje myślenia Myślenie dywergencyjne wytwarzanie licznych pomysłów w odpowiedzi na problem natury otwartej. Myślenie konwergencyjne poszukiwanie jednego poprawnego rozwiązania. Test niezwykłych zastosowań Oceniana jest: płynność łatwość wytwarzania - liczba pomysłów giętkość gotowość do zmiany kierunku myślenia - różnorodność pomysłów oryginalność nietypowe pomysły wskaźnik frekwencyjny Wstępna analiza pomysłu: kryteria Analiza pomysłu (atrakcyjność innowacji, potencjał rozwojowy, okres eksploatacji szansy, wysokośćmarży, timing) Analiza rynku (wielkość, konkurencja, rozwój, potencjalni klienci) Wymagane inwestycje (początkowe + kapitałobrotowy, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania) Własne możliwości (wiedza, kontakty)

9 Cykl życia produktu Ocena własnych możliwości Cechy osobowe Doświadczenia w prowadzeniu działalności (obserwacja doświadczeń innych) Doświadczenia zawodowe w danej branży Posiadane kontakty osobiste Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji Ograniczenia w podejmowaniu ryzyka Status rodzinny (równieżstosunek rodziny do planowanego przedsięwzięcia) Posiadany majątek Proces realizacji szansy Zlokalizowanie okna: identyfikacja szans rynkowych Umiejscowienie okna: pozycjonowanie przedsięwzięcia Mierzenie okna: ocena potencjalnych korzyści Otwarcie okna: rozpoczęcie działalności Zamknięcie okna: wypracowanie przewagi strategicznej P.A.Wickham, 1998

10 Biznesplan Biznesplan jest zbiorem uporządkowanych celów i wynikających z nich zadańoraz sposobów realizacji, sporządzonymw formie pisemnego dokumentu. Pasieczny, 2002 Funkcje biznesplanu dostarcza spójnych informacjio planowanym przedsięwzięciu, pozwala na pozyskanie środków finansowych, pomaga w zrozumieniu celów przedsięwzięcia przez pracowników, jasne wytyczenie kierunków działania, minimalizacja dublowania czynności i marnotrawstwa, wyznaczenie standardów ułatwiających kontrolę, stanowi punkt odniesienia do dalszych działań, przyczynia siędo zmniejszenia prawdopodobieństwa konfliktów (np. konflikty pomiędzy wspólnikami), jest impulsem do działania.

11 Odbiorcy biznesplanu Klienci Kierownictwo firmy i pracownicy Inwestorzy Podstawowe cechy Kompleksowość Spójność Długofalowość Adekwatność Przejrzystość Elastyczność Realność Operacyjność Główne błędy w biznesplanach Zachwiana struktura dokumentu (brak logiki, niewłaściwe proporcjępomiędzy poszczególnymi częściami) Nierealistyczne założenia ( życzeniowe podejście ) Błędnie sformułowane cele (niemierzalne, nierealistyczne, zbyt ogólne, brak odniesienia czasowego) Sztywne podejście (brak wariantowości, niska elastyczność) Biznesplan sztuka dla sztuki

12 Podstawowe elementy biznesplanu streszczenie menedżerskie, opis przedsięwzięcia i celów, opis produktu, usługi, analiza rynku, strategia działania, przewaga strategiczna działania marketingowe, zarządzanie harmonogram realizacji przedsięwzięcia, analiza czynników ryzyka, analiza finansowa. Streszczenie menedżerskie Istota przedsięwzięcia Szansa rynkowa Rynek docelowy Przewaga konkurencyjna Zespół założycielski Koszty Stopa i okres zwrotu Otoczenie organizacji Otoczenie bliższe(specyficzne) interesariusze organizacji. -klienci -dostawcy -media -konkurencja -współpracownicy -władze lokalne -grupy nacisku itd.

13 Analiza otoczenia organizacji Otoczenie dalsze wspólne dla różnych organizacji. Wymiary (PEST): polityczno - prawny, ekonomiczno finansowy, społeczno kulturowy, technologiczny, inne. Analiza otoczenia P Analiza otoczenia organizacji Stopień zmienności otoczenia STABILNE - zmiany niewielkie (lub żadne), powolne i przewidywalne, - sytuacja konkurencyjna ustabilizowana, - znane preferencje klientów, długi cykl życia produktu. BURZLIWE - zmiany gwałtowne, trudny do przewidzenia kierunek, - sytuacja konkurencyjna niestabilna, - zmienne preferencje klientów, krótki cykl życia produktu, - zmiany technologiczne częste i radykalne.

14 Analiza pięciu sił Portera Potencjalni wchodzący Konkurenci w sektorze Groźba nowych wejść Dostawcy Siła przetargowa dostawców Groźba substytucyjnych wyrobów lub usług Rywalizacja między istniejącymi firmami Substytuty Siła przetargowa nabywców Nabywcy Analiza SWOT Wewnętrzne cechy firmy Silne strony Słabe strony Zewnętrzne cechy otoczenia firmy Szanse Zagrożenia 41 Analiza SWOT Jedna z najpopularniejszych technik analizy strategicznej. Siły i słabości skąd wiemy, że dana cecha jest siłą? Szanse i zagrożenia umiejętnośćidentyfikacji najważniejszych zmian zachodzących w otoczeniu. Wnioski: formułowanie strategii w oparciu o siły, tak by wykorzystać szanse, zminimalizować zagrożenia, wzmocnić słabe strony.

15 Analiza SWOT Przykładowe obszary poszukiwania sił/słabości: zdolności marketingowe, zdolności innowacyjne, zdolności w zakresie produkcji (usług), zdolności handlowe, personel jakość i ilość zasobów, jakość organizacji i zarządzania, sprawność procesów. Analiza SWOT - przykład Mocne strony wykwalifikowana i życzliwa kadra szeroki asortyment oferowanych usług profesjonalna obsługa klienta wysoka jakość usług nowoczesne wyposażenie sprzętowe miła atmosfera Słabe strony brak reputacji na rynku klub dopiero ma zamiar rozpocząć swoją działalność brak doświadczenia założycieli Szanse rosnące zainteresowanie zajęciami sportowymi pojawienie sięnowinek technicznych pozwalających na zwiększenie efektywności ćwiczeń wzrost aktywności zawodowej kobiet Zagrożenia szybkie wprowadzenie nowinek technicznych przez konkurencję rozpowszechnianie sięsubstytutów typu kasety video oraz programy telewizyjne z gimnastyką możliwośćpojawienia sięw okolicy nowej konkurencji zmieniające się upodobania klientów Oszacowanie potencjalnego popytu Przeciętne wydatki na produkt/usługę X Liczba potencjalnych nabywców można oszacować na podstawie łańcucha wskaźników szacunku sprzedaży (np. w oparciu o obroty konkurencji, deklaracje odbiorców)

16 Metody badań rynkowych Badania ankietowe Wywiady z potencjalnymi odbiorcami Badania panelowe Obserwacja Badanie Tajemniczy klient Źródła informacji pierwotne wtórne kwestionariusze dzienne transakcje badania panelowe dane demograficzne prognozy prasa badania rynku raporty branżowe Internet Oszacowanie potencjalnego popytu przykład Fitness Club SaskąKępęzamieszkuje osób, z czego stanowiąkobiety. Osiedle Ateńska, na którym ma powstać Fitness Klub zajmuje ok. ¼ Saskiej Kępy. Szacuję, że kobiet zamieszkujących osiedle jest około Można przyjąć, że z oferty skorzysta 10% kobiet zamieszkałych Osiedle Ateńska i ok. 2 % kobiet zamieszkałych na Saskiej Kępie poza osiedlem. Będąto klientki, które przejdądo Fitness Klubu od konkurencji oraz nowe klientki, które nie korzystały wcześniej z usług fitness, z powodu braku odpowiedniej oferty konkurencji. Potencjalna liczba klientek uplasowała sięna poziomie 832 osób. Statystycznie średnio można założyćbiorąc pod uwagęprzeprowadzonąankietę, że kobieta miesięcznie wydaje na tego typu usługi 150 PLN, co wynosi PLN w skali roku. Można więc założyć, że planowana wielkośćpopytu wyniesie ( ) x = PLN w skali roku.

17 Źródła informacji przykład Fitness Club Dane wtórne Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, Czasopisma propagujące zdrowie i urodęz ostatnich dwóch lat, takie jak: Magazyn o zdrowiu VITA, Internet. Dane pierwotne: ankieta bezpośrednia przygotowana przez właścicielkęi przeprowadzona z pomocąznajomych (badania przeprowadzone na grupie 160 mieszkańców osiedla Ateńska ), wykonanie telefonów do firm konkurencyjnych w celu uzyskania informacji o zakresie i cenach usług. testowanie usług konkurencji. Informacje Warto pamiętać, że informacja ogranicza, ale nie eliminuje ryzyka jest kosztowna zwiększa poczucie własnej skuteczności jest podstawą określenia kierunków działań Porównawcza analiza konkurencji - przykład Nazwa fitness klubu Fitness Klub Fitness club Reduta Saska Fitness & Wellness Szkolna siłownia przy zespole Szkół nr 21 Fitness Club II Cena aerobiku 8 wejść w miesiącu 80 PLN 80 PLN 100 PLN - 90 PLN Cena siłowni 8 wejść w miesiącu 90 PLN 90 PLN 110 PLN 70 PLN 100 PLN Oferta masaż, solarium aerobik, siłownia, sauna, gabinet kosmetyczny aerobik, siłownia aerobik, siłownia, sauna, solarium, fryzjer, kosmetyczka siłownia, aerobik, boiska do piłki nożnej, siatkówki i piłki ręcznej aerobik, siłownia Godziny otwarcia

18 Strategia firmy: model K. Obłoja - przemyślana, ogólna koncepcja działania, której realizacja zapewnia firmie przewagę na rynku (K. Obłój, 1994). Domena działania Funkcjonalne programy działania Wizja Misja Strategiczna przewaga Strategiczne cele Strategia firmy Domena działania określa,gdzie i komu firma zamierza sprzedawaćswoje produkty/ usługi. (domena określa tożsamość firmy - jej rynek i klientów) Przewaga strategiczna, przewaga konkurencyjna-sposób na pozytywne odróżnienie sięod konkurencji (np. najniższe ceny na rynku, najwyższa jakość, najlepsza obsługa i serwis) Cele strategiczne -określająco konkretnie firma chce osiągnąćw danych okresach (np. podwojenie wielkości sprzedaży w następnym roku kalendarzowym) Funkcjonalne programy działania -przełożenie strategii na konkretne działania, określenie jak mamy osiągnąćzałożone przez nas cele. Misja firmy Misja jest precyzyjnym wyrażeniem dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji organizacji, pomysłem na jej działanie. Cechy dobrze sformułowanej misji firmy Precyzyjnie określona Aktualna: tu i teraz, a także wyznacza kierunek działania Motywujący charakter ( Wizje sąwyzwalające. Tworząone iskrępodniecenia, która wynosi organizacjęponad codzienność... Peter Senge) Wiarygodna Lapidarna

19 Misja firmy - przykłady Komatsu: Maru Cat. Hewlett Packard: Customer comes first. FederalExpress: Absolutnie. Na pewno. W ciągu doby. Kontakt: Dbamy o zdrowie sprzątając. Strategie rynkowe wg Portera lider kosztowy zróżnicowanie szeroki RYNEK nisza (koszt) nisza ( ekskluzywna ) wąski koszty zróżnicowanie PODSTAWOWE ŹRÓDŁO PRZEWAGI Analiza rynku: komu? 1.Identyfikacja rynku docelowego cechy rynku kryteria podziału rynku 2. Cechy rynku docelowego charakterystyka wybranego segmentu lub wybranych segmentów cechy nabywców analiza konkurencji możliwości pojawienia się nowych konkurentów i substytuty 3. Potencjalny popyt 4. Szacunek sprzedaży

20 Analiza rynku: komu? Segmentacja rynku według wybranych kryteriów. Kryteria odnoszące siędo konsumenta(dochód, zawód, wykształcenie, miejsce zamieszkania, wiek płeć, wielkość rodziny, narodowość, styl życia, aktywność, zainteresowania) Kryteria odnoszące siędo produktu(częstotliwośćużywania, posiadanie innych produktów, warunki zakupu (rodzaj sklepu, częstotliwość zakupów), oferowane korzyści) Wybór rynku docelowego Stworzenie planu marketingowego Marketing - instrumenty Mieszanka marketingowa (4P): produkt (product), cena (price), umiejscowienie (place), promocja (promotion). Strategia marketingowa powinna byćnierozerwalnie związana z całościową strategią organizacji. Pozycjonowanie produktu Podstawowe czynniki cena postrzegana jakość funkcjonalność demograficzny wizerunek pozycja marki serwis gwarancyjny i usługi dodatkowe polityka wobec dostawców Użyteczność Estetyka Korzyści emocjonalne

21 Wizerunek Pozytywny wizerunek: polecenia, lojalność klientów, zaufanie wśród specjalistów i autorytetów, często: łatwiejsze pozyskiwanie środków ze źródeł alternatywnych (poza sprzedażąproduktów i usług). Efektywność marketingu Koszt i skuteczność działań marketingowych. Dobór odpowiednich środków i narzędzi: nie każdy potrzebuje reklamy telewizyjnej. Nie wszystko można reklamować Harmonogram działań marketingowych. Koszty działań promocyjnych - przykład Koszty działańpromocyjnych Koszty analiz i badańrynku Koszty ogłoszeń Koszty reklamy Inne koszty RAZEM

22 Zarządzanie Personel: podstawowe stanowiska wymagane kwalifikacje rekrutacja oraz szkolenia System motywacji: system wynagrodzeń inne czynniki motywacyjne Harmonogram Kluczowe zadania Terminy realizacji Osoby odpowiedzialne Lp. Czynności 1. Przeprowadzenie badań rynku 2. Zarejestrowanie spółki 3. Uzyskanie REGON i NIP 4. Założenie konta bankowego 5. Pozyskanie funduszy 6. Znalezienie oraz wynajęcie lokalu 7. Remont lokalu 8. Przygotowanie oraz dystrybucja ulotek reklamowych Miesiące Prognozowane przepływy pieniężne wielkość potencjalnego popytu stopień penetracji rynku cena koszty dynamika

23 Wartość teraźniejsza netto (NPV) Obecna wartość prognozowanych przepływów pieniężnych minus poniesione nakłady NPV = i n= 1 Dokonanie prognozy przepływów pieniężnych CF n (1+r) n Oszacowanie kosztu kapitału Określenie obecnej wartości przepływów pieniężnych Ocena opłacalności inwestycji Cykl kapitału obrotowego okres, który upływa od momentu odpływu środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uregulowania należności przez odbiorców produktów i usług. Cykl konwersji zapasów = + - Cykl konwersji należności Cykl odroczenia płatności zobowiązańwobec dostawców Cykl kapitału obrotowego Cykl brutto kapitału obrotowego 115,0 Cykl konwersji zapasów 64,6 Cykl konwersji należności 50,4 Cykl odroczenia zobowiązań 74,3 Cykl netto kapitału obrotowego 40,7

24 Cykl kapitału obrotowego Skracanie cyklu kapitału obrotowego jest opłacalne do momentu, w którym krańcowy koszt związany ze skracaniem cyklu jest niższy od strat ponoszonych w związku ze zmniejszeniem sprzedaży lub jest niższy od kosztów zewnętrznych źródeł finansowania. Analiza finansowa potrzeby finansowe, źródła oraz koszty pozyskania kapitału, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, analiza progu rentowności, analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, analiza opłacalności inwestycji. Rozpoczęcie działalności Nawiązywanie nowych kontaktów i weryfikacja istniejących Pozyskanie środków finansowych Pozyskanie zasobów ludzkich wymagane umiejętności sposoby rekrutacji metody oceny system motywacyjny szkolenia Nawiązanie relacji z dystrybutorami wysokość marży wielkość sprzedaży koszty magazynowania

25 System księgowo-finansowy w firmie System księgowo-finansowy: ważne decyzje na starcie Księgowość pełna czy uproszczona? Wybór formy opodatkowania Samodzielne prowadzenie ksiąg czy współpraca z biurem księgowym? Wybór biura księgowego Jakie informacje oraz jak często chcemy otrzymywać z biura księgowego? Rodzaj prowadzonej księgowości Sp. z o.o. i S.A. tylkoksięgowośćpełna Spółki osobowe i osoby fizyczne z obrotami powyżej 1,2 mln. Euro rocznie tylko księgowość pełna Spółki osobowe i osoby fizyczne o obrotach poniżej 1,2 mln. Euro rocznie księgowość uproszczona albo pełna (wybór) Uproszczonaewidencja księgowa tylko dla celów podatku dochodowego księga przychodów i rozchodów ewidencja przychodów dla wyliczenia podatku zryczałtowanego Praktycznie brak ewidencji karta podatkowa Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP,

26 Księgowość pełna a uproszczona Kryterium oceny Księgowośćpełna Księga przychodów i rozchodów 1. Koszt dla początkującej firmy 2. Łatwośćwyliczenia podatku 3. Możliwośćprowadzenia przez właściciela 4. Przydatnośćdla firmy rozwojowej 5. Budowanie historii kredytowej i pozycji rynkowej firmy Powyżej 1000 PLN miesięcznie Dochodowy bardziej skomplikowany, inne podobne Raczej niemożliwe Pełna przydatność Pełna księgowość wizytówką młodej firmy PLN miesięcznie Dochodowy łatwiejszy, VAT, ZUS podobne Możliwe Rozwój wymusza pełną księgowość W pewnych przypadkach stanowi utrudnienie Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Podmiot prowadzący księgi właściciel firmy własna księgowa zewnętrzna firma księgowa zakres świadczonych usług (umowa!), lokalizacja, wiedza, doświadczenie w konkretnej branży, możliwośćkontaktu mailowego oraz przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, referencje Podatki CIT = pdop 19%, ale skumulowany 33,6% PIT = pdof18%, 32% ZUS deklarowany własny ZUS pracodawcy ZUS pracowników Obciążający pracownika 22,71% Obciążający pracodawcę około 20% (kalkulatory wynagrodzeńdostępne w Internecie) VAT do 22% od obrotu Akcyza, cło, podatki i opłaty lokalne, podatek o czynności cywilnoprawnych 78

27 Zagrożenia Przedawnienie zobowiązańpodatkowych dopiero po 5latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności zobowiązania. Możliwe różnice interpretacyjne przepisów podatkowych Wysokie odsetki karne - obecnie 13%(od r) Podatek od tzw. dochodów nie mających pokrycia 75% Odpowiedzialnośćfinansowa właścicieli spółek osobowych za zobowiązania podatkowe Odpowiedzialnośćkarno-skarbowa właścicieli i kadry kierowniczej firm (wysokie grzywny i/lub kary więzienia) Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Podatki: jednoosobowa działalność gospodarcza i spółki osobowe Uproszczoneformyopodatkowania karta podatkowa ryczałt ewidencjonowany Podatek liniowy czy skala progresywna: 19% podatek liniowy (ograniczenia: np. utrata prawa do ulg podatkowych, brak możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem) czy pozostaćprzy skali progresywnej 18%i 32%(próg zł) (zmiana od r.) 80 Uproszczone formy opodatkowania Karta podatkowa tylko dla pewnych rodzajów działalności (rzemiosło: kamieniarze, ) podatek zależny od liczby mieszkańców w danej miejscowości podatek ustalany kwotowo (miesięcznie) brak księgowości Ryczałt ewidencjonowany od obrotu (od 3% do 20%) dla obrotów nie przekraczających 150 tys. Euro(od r) 2009 r.: nie przekroczenie w 2008r obrotów w wys zł po przekroczeniu: od następnego miesiąca prowadzenie ksiąg, opodatkowanie na zasadach ogólnych. wystarczy tylko ewidencja przychodów wyłączenie niektórych atrakcyjnych rodzajów działalności wyłączenie wspólnego opodatkowania z małżonkiem Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP,

28 Planowanie podatkowe typowe kierunki Nie płacić podatków, jeśli nie trzeba Przychody opóźniać, koszty przyspieszać Eliminować nierówności obciążeń podatkowych w czasie Planuj zawsze przed podjęciem działań! Wyrafinowane metody optymalizacyjne Współpraca z doradcami podatkowymi Efektywne przy większych obrotach i zróżnicowanych operacjach Duże pole do działania w operacjach międzynarodowych Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Źródła finansowania Rodzaje kapitału Kapitał własny Kapitał obcy

29 Kapitały własne i obce Cecha Okres zwrotu Korzyści podatkowe Okresowe płatności Ryzyko bankructwa Procedura pozyskania kapitału Kapitał własny Brak wyznaczonego terminu zwrotu. Brak efektu osłony podatkowej. Dywidendy, które mogą być wypłacane cyklicznie, w zależności od wyników firmy. Zmniejsza ryzyko bankructwa. Stosunkowo skomplikowana. Kapitał obcy Ściśle określony termin zwrotu Występuje efekt osłony podatkowej. Odsetki i raty kapitałowe powinny być płacone regularnie niezależnie od kondycji finansowej firmy. Zwiększa ryzyko bankructwa. Stosunkowo prosta. Kapitał własny własne oszczędności rodzina i przyjaciele wspólnicy business angels fundusze venture capital emisja PW banki komercyjne Kapitał obcy kredyty handlowe emisja obligacji instytucje mikrofinansujące programy rządowe oraz UE

30 Rodzina i przyjaciele Świadoma decyzja łączenia przyjaźni z interesami Wspólnik czy pożyczkodawca? Przenoszenie konfliktów Ryzyko utraty przyjaciela Zaufanie czy atrakcyjność biznesu? Wspólnicy Kogo wybrać na wspólnika? Cichy partner czy aktywny gracz? Przyjaciel czy znajomy? Wartośćdodana: środki finansowe, wiedza, kontakty Koncepcja stania na własnych nogach Determinacja w gromadzeniu własnych środków Szybkie uruchomienie sprzedaży Priorytet dla produktów i usług o wysokiej marży Rezygnacja z drogich ludzi Kontrola tempa wzrostu w fazie rozruchu Sprawne ściąganie należności Przesuwanie płatności Minimalizacja wydatków na inwestycje i zatrudnienie Korzystanie ze wspólnej infrastruktury Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP,

31 Formalny VC Venture Capital Venture Capital Nieformalny VC Fundusze Venture Capital Business Angels Stowarzyszenia Business Angels Ryzyko Business Angels osoby prywatne, dokonujące na własny rachunek inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa. Podstawowe charakterystyki: inwestycje dokonywane we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstw, specjalizacja w wybranych branżach, akceptacja stosunkowo wysokiego poziomu ryzyka, wysoka wartość dodana, ograniczony geograficznie obszar działalności, średnia wartość inwestycji USD (USA). Fundusze Venture Capital Finansowanieprzedsięwzięćo wysokim potencjale rozwojowym znajdujących sięwe wczesnych etapach rozwoju (klasyczny VC), a także ;finansowanie kapitałowe przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie (MBO, MBI, LBO, Mezzanine Capital);

32 Kredyt bankowy wysokość wymaganego kapitału profil kredytobiorcy zdolność do generowania przepływów pieniężnych zabezpieczenia warunki umowy Trudności przy pozyskiwaniu kredytów Zła historia kredytowa albo jej brak Brak zabezpieczeńkredytu Zadłużenie na karcie kredytowej, niemożliwość wyzerowania Poręczenia udzielone innym osobom Opóźnienia wspłatach kredytów zaciągniętych w innych bankach Biuro Informacji Kredytowej Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej Nadmierne korzystanie z transakcji gotówkowych 95 Fundusze strukturalne UE Duże środki do dyspozycji przedsiębiorców Klucz: dobre rozeznanie w programach oraz zasadach przyznawania środków (w Internecie można znaleźćspecjalistyczne wyszukiwarki, organizowane sąrównieżspotkania informacyjne i szkolenia) Możliwośćwzięcia udziału w szkoleniach nie tylko środki finansowe Akcent jest postawiony na sektor MSP oraz firmy rozpoczynające działalność Powinny być jasno i precyzyjnie określone wyniki projektu Koniecznośćspełnienia wymogów formalnych (uważne czytanie procedur przyznawania) 96

33 Mikrofinansowanie Pomysłodawca -prof. Muhammad Yunus laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 r. GrameenBank założony w1976 roku, aby udzielaćkredytów biednym mieszkańcom Bangladeszu. Nie stosowano żadnych zabezpieczeń. Cele: zwiększenie dostępności środków finansowych stworzenie możliwości samozatrudnieniadla biednej ludności obszarów wiejskich; wyeliminowanie eksploatacji biednej ludności przez bogatszych mieszkańców; odwrócenie błędnego koła niskie dochody niskie oszczędności niskie inwestycje niskie dochody zastrzyk kapitału inwestycje większe dochody większe oszczędności - większe inwestycje większe dochody. Mikrofinansowanie w Polsce: Fundusz Mikro Biznes Pożyczka - dla osób prowadzących działalność gospodarczą mających poręczycieli lub zabezpieczenie majątkowe. ( zł; maksymalny okres 42 miesiące) Biznes Pożyczka bez poręczyciela- dla osób prowadzących działalność gospodarcząnie wymagająca poręczenia. ( zł; maksymalny okres 18 miesiące) Biznes Pożyczka Ekspresowa-dla stałych klientów Funduszu Mikro, którzy są zainteresowani pożyczeniem niewielkiej kwoty. Warunek - spłacenie minimum 6-ciu rat bieżącej pożyczki. Pożyczka bez zabezpieczenia. (do zł; maksymalny okres 3 miesiące) Na podstawie: Alternatywne źródła finansowania Leasing Jest rodzajem umowy użyczenia, oddania do użytkowania przez jednąstronę(leasingodawcę) drugiej stronie (leasingobiorcy) określonego środka trwałego albo innego zasobu na określony czas za ustaloną w umowie kwotę. Rodzaje leasingu leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny, leasing kombinowany, leasing z dźwigniąfinansową.

34 Rodzaje leasingu Leasing operacyjny przedmiot umowy leasingowej nie jest wliczany do aktywów korzystającego i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy. Cała opłata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów i pokrywa okresowe konserwacje oraz naprawy przedmiotu umowy. Leasing finansowy przedmiot umowy jest składnikiem majątku korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jedynie częśćodsetkowa opłaty leasingowej zwiększa koszty uzyskania przychodów tworząc efekt osłony podatkowej. Opłata ta nie zapewnia pokrywania kosztów napraw i konserwacji. Korzyści oferowane przez leasing nie pomniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorcy; uproszona procedura weryfikacji potencjalnych klientów; stosunkowy krótki okres decyzyjny; zabezpieczeniem umowy najczęściej jest weksel wystawiony przez leasingobiorcę; możliwośćprzeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na osobę trzecią (za zgodą leasingodawcy). Alternatywne źródła finansowania Faktoring dotyczy wyłącznie wierzytelności wynikających z umów dostawy, sprzedaży oraz umów o wykonanie usług. Uczestnicy transakcji Faktorant przedsiębiorstwo dostarczające produkty lub usługi, uprawnione do otrzymania świadczenia. Dłużnik odbiorca towarów lub usług, mający zobowiązania w stosunku do faktoranta. Faktor podmiot nabywający wierzytelności. Faktor dokonuje wykupu od faktoranta(dostawcy) wierzytelności z tytułu sprzedaży produktów lub usług. Faktorant otrzymuje kwotę pieniężnązgodnąz przedstawionymi fakturami i pomniejszonąo odsetki dyskontowe i prowizje.

35 Transakcja faktoringu Faktor ewentualna windykacja należności zapłata za towar lub usługę Dłużnik wypłata wierzytelności świadczenie usług Faktorant dostawa towaru lub usługi Koszty faktoringu odsetki dyskontowe naliczane od kwoty zaliczki (8-15%); opłata za usługi dodatkowe np. doradcze, egzekucja, usługi prawne, księgowe (0,4-4%); prowizja przygotowawcza (1%). Usługa stosunkowa droga pozwalająca na szybkie uzyskanie środków finansowych. Kryteria wyboru źródeł finansowania Dostępność uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawnej, kondycji finansowej, branży warunków makro i mikroekonomicznych. Kosztpozyskania i dysponowania kapitałem uzależniony od rodzaju kapitału, czasu dysponowania, oczekiwań dawców. Elastyczność-możliwośćpozyskania dodatkowych środków w sytuacji nieoczekiwanego wzrostu zapotrzebowania. Obsługa jest uzależniona od kondycji finansowej. Efekt dźwigni finansowej uzależniony od zyskowności operacyjnej firmy, wartości pozyskanego kapitału obcego oraz wysokości odsetek. Ryzyko obsługi uzależnione od rodzaju kapitału, kondycji finansowej firmy, skali działania, posiadanych zasobów oraz warunków panujących na rynku.

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Księgowość, finanse, podatki

Księgowość, finanse, podatki Księgowość, finanse, podatki Blok 6 Podstawowa sprzeczność na starcie Niepewność co do kształtu biznesu w przyszłości Księgowość musimy prowadzić od początku Już na starcie decydujemy o trzonie systemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. PROGRAM SZKOLENIA Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. w Hotelu Ratuszowy, ul. Długa 37, 85-034 Bydgoszcz Dzień I 1. Powitanie.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 6 Biznes plan BIZNESPLAN Projekt Od pomysłu do sukcesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze...

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze... BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Siedziba / adres: Rodzaj prowadzonej działalności: Numer

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia DELab UW Enterprise Europe Network ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa tel. +48 (22) 55 27 606 delab.uw.edu.pl een@uw.edu.pl 1 Model biznesowy i innowacje BADANIA

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo