Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Zakładanie własnej firmy dr Svetlana Gudkova Przedsiębiorczość podejmowanie ryzyka i działanie w warunkach niepewności wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań tworzenie bogactwa budowanie przedsiębiorstwa od podstaw elastyczność w działaniu odpowiedźna wieloznacznośćotoczenia Przedsiębiorczość jest to pogoń za szansą bez względu na ograniczenia, stwarzane przez zasoby aktualnie kontrolowane. Howard H. Stevenson tworzenie i budowanie czegoś wartościowego praktycznie z niczego. Jeffry A. Timmons

2 Twórczy niepokój Stan obecny Stan przyszły Przedsiębiorczo biorczość jest to raczej proces stawania się niż określony stan rzeczy. William D. Bygrave Proces przedsiębiorczy Komunikacja Szansa Zasoby Kreatywność Zespół Przywództwo Timmons, 2004 Pasja Podstawą sukcesu jest pasja, której niezwykła siła udziela się pracownikom oraz pobudza ich do aktywnego działania. Pasja daje energię do rozsiewania iskierek entuzjazmu wśród pracowników oraz inspiruje ich do podejmowania wyzwań. Konosuke Matsushita

3 Proces przedsiębiorczy Negocjacje Wartość oraz struktura umowy Ocena zapotrzebowania Venture capital Nieformalnie inwestorzy Kryteria oceny potencjału Weryfikacja szans Biznesplan Kapitał własny Finansowe Inne źródła Kapitał obcy Źródła informacji Pomysł Szansa Zasoby Źródła Budowa relacji z kredytodawcami nabyte wrodzone Kreatywność Cechy osobowe Zespół Inne aktywa Ludzkie Network Pełnomocnicy Zarząd Konsultanci Case studies Przedsiębiorca Menadżer Tworzenie zespołu Motywacja Kryzysy Rozwój przedsiębiorstwa Kompetencje przedsiębiorcze Etyka Filozofia i postawy Przyczyny Prognozowanie Intervention Kultura organizacyjna Jeffry A. Timmons, New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, Irwin/Mc Graw-Hill, Rodzaje przedsiębiorczości wymuszona oparta na szansie Small Business vs Przedsiębiorczość Potencjał rozwojowy Small Business Innowacyjność Przedsiębiorczość Cele strategiczne

4 Paradoksy przedsiębiorczości Na pozór mało intratna okazja może stanowić szansę o dużym potencjale rynkowym. Aby dużo zarobić, należy najpierw sporo stracić. Kreatywność i innowacyjność powinny iść w parze z rygorem i dyscypliną. Aby osiągnąć sukces, należy najpierw ponieść porażkę. Aby tworzyć bogactwo, należy nim się dzielić. Szansa rynkowa Szansa rynkowa jest to pożądany stan przyszłości kreowany przez przedsiębiorcę, który jest przekonany o możliwości jego osiągnięcia. (Howard Stevenson) jest to sytuacja, w której przedsiębiorca tworzy nową koncepcjępołączenia zasobów zdolnądo generowania dochodów. (Scott Shane)

5 Pomysł a szansa Tworzenie pomysłów Kreatywność Identyfikacja szans generowanie nowych pomysłów generowanie nowych pomysłów, które mogą być użyteczne. dostrzeganie, że pomysły są nie tylko nowe i użyteczne, lecz również mają potencjał ekonomiczny. Typy szans rynkowych nowy produkt, nowa usługa, nowa technika produkcji, nowy system operacyjny, nowy sposób dystrybucji, nowy sposób zarządzania relacjami wewnątrz organizacji, budowa zaufania. P.A.Wickham, 1998 Dlaczego dostrzegamy szanse rynkowe? doświadczenia życiowe kontakty osobiste zdolności poznawcze przypadek

6 Poszukiwanie szans rynkowych Każdy produkt/usługa może byćpostrzegany/a jako kombinacja potrzeb Niezaspokojone potrzeby Lepsze zaspokojenie istniejących potrzeb Zaspokojenie większej liczby potrzeb (np. dodatkowe usługi) Zaspokojenie różnych kombinacji potrzeb Oczekiwania klientów: kanapa zapełnienie przestrzeni podział przestrzeni miejsce na przechowanie pościeli trwałość komfort atrakcyjny model możliwość rozłożenia łatwość przesuwania miejsce na przechowywanie gazet wymiar pasujący do drzwi łatwość czyszczenia antystatyczny materiał nie farbujący materiał dopasowanie do wystroju wnętrz możliwość postawienia kubka miejsce na notebook podnóżek twarda vs miękka cena bezpieczna dla dzieci pilot możliwość zmiany koloru Pomysł na biznes? Przeprowadzka? Ech Rozwiązywanie problemów innych osób Pomysłna biznes Marty Metro

7 19 Źródła pomysłów na biznes Doświadczeniaw branży(wcześniejsze zatrudnienie, praca w firmie rodzinnej) Dostrzeżonanisza rynkowa Rozwiązanie problemu (własnego lub innych osób) Pasja i zainteresowania Praca grupy kreatywnej Przypadkowe odkrycie Analiza map grup strategicznych Integracja cech różnych produktów w jednym Wynalazek, którym nikt się nie interesuje Naśladownictwo Procesy poznawcze To umysłkreuje świat wokółnas i nawet gdybyśmy stanęli tużobok siebie na tej samej łące, moje oczy nigdy nie ujrzą tego, co widzą twoje. George Gissing, 1903 Poznanie społeczne sposób, w jaki ludzie myśląo sobie samych i o świecie społecznym; jak selekcjonują, interpretują, zapamiętująi wykorzystująinformacjęspołecznąw wydawaniu sądów i w podejmowaniu decyzji. (E.Aronson, T.D.Wilson, R.M.Akert) Transformacja informacji Całe myślenie jest sztukąkojarzenia. To, co masz przed sobą, wydobywa z Twojej pamięci coś, o czym prawie nie wiedziałeś, że wiesz. (Robert Frost, 1963) Cywilizacja Inków. Schemat myślowy Tarka

8 Generowanie nowych pomysłów Użycie analogii wykorzystanie posiadanej wiedzy lub doświadczenia w nowej sytuacji Kreatywność: test? Rodzaje myślenia Myślenie dywergencyjne wytwarzanie licznych pomysłów w odpowiedzi na problem natury otwartej. Myślenie konwergencyjne poszukiwanie jednego poprawnego rozwiązania. Test niezwykłych zastosowań Oceniana jest: płynność łatwość wytwarzania - liczba pomysłów giętkość gotowość do zmiany kierunku myślenia - różnorodność pomysłów oryginalność nietypowe pomysły wskaźnik frekwencyjny Wstępna analiza pomysłu: kryteria Analiza pomysłu (atrakcyjność innowacji, potencjał rozwojowy, okres eksploatacji szansy, wysokośćmarży, timing) Analiza rynku (wielkość, konkurencja, rozwój, potencjalni klienci) Wymagane inwestycje (początkowe + kapitałobrotowy, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania) Własne możliwości (wiedza, kontakty)

9 Cykl życia produktu Ocena własnych możliwości Cechy osobowe Doświadczenia w prowadzeniu działalności (obserwacja doświadczeń innych) Doświadczenia zawodowe w danej branży Posiadane kontakty osobiste Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji Ograniczenia w podejmowaniu ryzyka Status rodzinny (równieżstosunek rodziny do planowanego przedsięwzięcia) Posiadany majątek Proces realizacji szansy Zlokalizowanie okna: identyfikacja szans rynkowych Umiejscowienie okna: pozycjonowanie przedsięwzięcia Mierzenie okna: ocena potencjalnych korzyści Otwarcie okna: rozpoczęcie działalności Zamknięcie okna: wypracowanie przewagi strategicznej P.A.Wickham, 1998

10 Biznesplan Biznesplan jest zbiorem uporządkowanych celów i wynikających z nich zadańoraz sposobów realizacji, sporządzonymw formie pisemnego dokumentu. Pasieczny, 2002 Funkcje biznesplanu dostarcza spójnych informacjio planowanym przedsięwzięciu, pozwala na pozyskanie środków finansowych, pomaga w zrozumieniu celów przedsięwzięcia przez pracowników, jasne wytyczenie kierunków działania, minimalizacja dublowania czynności i marnotrawstwa, wyznaczenie standardów ułatwiających kontrolę, stanowi punkt odniesienia do dalszych działań, przyczynia siędo zmniejszenia prawdopodobieństwa konfliktów (np. konflikty pomiędzy wspólnikami), jest impulsem do działania.

11 Odbiorcy biznesplanu Klienci Kierownictwo firmy i pracownicy Inwestorzy Podstawowe cechy Kompleksowość Spójność Długofalowość Adekwatność Przejrzystość Elastyczność Realność Operacyjność Główne błędy w biznesplanach Zachwiana struktura dokumentu (brak logiki, niewłaściwe proporcjępomiędzy poszczególnymi częściami) Nierealistyczne założenia ( życzeniowe podejście ) Błędnie sformułowane cele (niemierzalne, nierealistyczne, zbyt ogólne, brak odniesienia czasowego) Sztywne podejście (brak wariantowości, niska elastyczność) Biznesplan sztuka dla sztuki

12 Podstawowe elementy biznesplanu streszczenie menedżerskie, opis przedsięwzięcia i celów, opis produktu, usługi, analiza rynku, strategia działania, przewaga strategiczna działania marketingowe, zarządzanie harmonogram realizacji przedsięwzięcia, analiza czynników ryzyka, analiza finansowa. Streszczenie menedżerskie Istota przedsięwzięcia Szansa rynkowa Rynek docelowy Przewaga konkurencyjna Zespół założycielski Koszty Stopa i okres zwrotu Otoczenie organizacji Otoczenie bliższe(specyficzne) interesariusze organizacji. -klienci -dostawcy -media -konkurencja -współpracownicy -władze lokalne -grupy nacisku itd.

13 Analiza otoczenia organizacji Otoczenie dalsze wspólne dla różnych organizacji. Wymiary (PEST): polityczno - prawny, ekonomiczno finansowy, społeczno kulturowy, technologiczny, inne. Analiza otoczenia P Analiza otoczenia organizacji Stopień zmienności otoczenia STABILNE - zmiany niewielkie (lub żadne), powolne i przewidywalne, - sytuacja konkurencyjna ustabilizowana, - znane preferencje klientów, długi cykl życia produktu. BURZLIWE - zmiany gwałtowne, trudny do przewidzenia kierunek, - sytuacja konkurencyjna niestabilna, - zmienne preferencje klientów, krótki cykl życia produktu, - zmiany technologiczne częste i radykalne.

14 Analiza pięciu sił Portera Potencjalni wchodzący Konkurenci w sektorze Groźba nowych wejść Dostawcy Siła przetargowa dostawców Groźba substytucyjnych wyrobów lub usług Rywalizacja między istniejącymi firmami Substytuty Siła przetargowa nabywców Nabywcy Analiza SWOT Wewnętrzne cechy firmy Silne strony Słabe strony Zewnętrzne cechy otoczenia firmy Szanse Zagrożenia 41 Analiza SWOT Jedna z najpopularniejszych technik analizy strategicznej. Siły i słabości skąd wiemy, że dana cecha jest siłą? Szanse i zagrożenia umiejętnośćidentyfikacji najważniejszych zmian zachodzących w otoczeniu. Wnioski: formułowanie strategii w oparciu o siły, tak by wykorzystać szanse, zminimalizować zagrożenia, wzmocnić słabe strony.

15 Analiza SWOT Przykładowe obszary poszukiwania sił/słabości: zdolności marketingowe, zdolności innowacyjne, zdolności w zakresie produkcji (usług), zdolności handlowe, personel jakość i ilość zasobów, jakość organizacji i zarządzania, sprawność procesów. Analiza SWOT - przykład Mocne strony wykwalifikowana i życzliwa kadra szeroki asortyment oferowanych usług profesjonalna obsługa klienta wysoka jakość usług nowoczesne wyposażenie sprzętowe miła atmosfera Słabe strony brak reputacji na rynku klub dopiero ma zamiar rozpocząć swoją działalność brak doświadczenia założycieli Szanse rosnące zainteresowanie zajęciami sportowymi pojawienie sięnowinek technicznych pozwalających na zwiększenie efektywności ćwiczeń wzrost aktywności zawodowej kobiet Zagrożenia szybkie wprowadzenie nowinek technicznych przez konkurencję rozpowszechnianie sięsubstytutów typu kasety video oraz programy telewizyjne z gimnastyką możliwośćpojawienia sięw okolicy nowej konkurencji zmieniające się upodobania klientów Oszacowanie potencjalnego popytu Przeciętne wydatki na produkt/usługę X Liczba potencjalnych nabywców można oszacować na podstawie łańcucha wskaźników szacunku sprzedaży (np. w oparciu o obroty konkurencji, deklaracje odbiorców)

16 Metody badań rynkowych Badania ankietowe Wywiady z potencjalnymi odbiorcami Badania panelowe Obserwacja Badanie Tajemniczy klient Źródła informacji pierwotne wtórne kwestionariusze dzienne transakcje badania panelowe dane demograficzne prognozy prasa badania rynku raporty branżowe Internet Oszacowanie potencjalnego popytu przykład Fitness Club SaskąKępęzamieszkuje osób, z czego stanowiąkobiety. Osiedle Ateńska, na którym ma powstać Fitness Klub zajmuje ok. ¼ Saskiej Kępy. Szacuję, że kobiet zamieszkujących osiedle jest około Można przyjąć, że z oferty skorzysta 10% kobiet zamieszkałych Osiedle Ateńska i ok. 2 % kobiet zamieszkałych na Saskiej Kępie poza osiedlem. Będąto klientki, które przejdądo Fitness Klubu od konkurencji oraz nowe klientki, które nie korzystały wcześniej z usług fitness, z powodu braku odpowiedniej oferty konkurencji. Potencjalna liczba klientek uplasowała sięna poziomie 832 osób. Statystycznie średnio można założyćbiorąc pod uwagęprzeprowadzonąankietę, że kobieta miesięcznie wydaje na tego typu usługi 150 PLN, co wynosi PLN w skali roku. Można więc założyć, że planowana wielkośćpopytu wyniesie ( ) x = PLN w skali roku.

17 Źródła informacji przykład Fitness Club Dane wtórne Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, Czasopisma propagujące zdrowie i urodęz ostatnich dwóch lat, takie jak: Magazyn o zdrowiu VITA, Internet. Dane pierwotne: ankieta bezpośrednia przygotowana przez właścicielkęi przeprowadzona z pomocąznajomych (badania przeprowadzone na grupie 160 mieszkańców osiedla Ateńska ), wykonanie telefonów do firm konkurencyjnych w celu uzyskania informacji o zakresie i cenach usług. testowanie usług konkurencji. Informacje Warto pamiętać, że informacja ogranicza, ale nie eliminuje ryzyka jest kosztowna zwiększa poczucie własnej skuteczności jest podstawą określenia kierunków działań Porównawcza analiza konkurencji - przykład Nazwa fitness klubu Fitness Klub Fitness club Reduta Saska Fitness & Wellness Szkolna siłownia przy zespole Szkół nr 21 Fitness Club II Cena aerobiku 8 wejść w miesiącu 80 PLN 80 PLN 100 PLN - 90 PLN Cena siłowni 8 wejść w miesiącu 90 PLN 90 PLN 110 PLN 70 PLN 100 PLN Oferta masaż, solarium aerobik, siłownia, sauna, gabinet kosmetyczny aerobik, siłownia aerobik, siłownia, sauna, solarium, fryzjer, kosmetyczka siłownia, aerobik, boiska do piłki nożnej, siatkówki i piłki ręcznej aerobik, siłownia Godziny otwarcia

18 Strategia firmy: model K. Obłoja - przemyślana, ogólna koncepcja działania, której realizacja zapewnia firmie przewagę na rynku (K. Obłój, 1994). Domena działania Funkcjonalne programy działania Wizja Misja Strategiczna przewaga Strategiczne cele Strategia firmy Domena działania określa,gdzie i komu firma zamierza sprzedawaćswoje produkty/ usługi. (domena określa tożsamość firmy - jej rynek i klientów) Przewaga strategiczna, przewaga konkurencyjna-sposób na pozytywne odróżnienie sięod konkurencji (np. najniższe ceny na rynku, najwyższa jakość, najlepsza obsługa i serwis) Cele strategiczne -określająco konkretnie firma chce osiągnąćw danych okresach (np. podwojenie wielkości sprzedaży w następnym roku kalendarzowym) Funkcjonalne programy działania -przełożenie strategii na konkretne działania, określenie jak mamy osiągnąćzałożone przez nas cele. Misja firmy Misja jest precyzyjnym wyrażeniem dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji organizacji, pomysłem na jej działanie. Cechy dobrze sformułowanej misji firmy Precyzyjnie określona Aktualna: tu i teraz, a także wyznacza kierunek działania Motywujący charakter ( Wizje sąwyzwalające. Tworząone iskrępodniecenia, która wynosi organizacjęponad codzienność... Peter Senge) Wiarygodna Lapidarna

19 Misja firmy - przykłady Komatsu: Maru Cat. Hewlett Packard: Customer comes first. FederalExpress: Absolutnie. Na pewno. W ciągu doby. Kontakt: Dbamy o zdrowie sprzątając. Strategie rynkowe wg Portera lider kosztowy zróżnicowanie szeroki RYNEK nisza (koszt) nisza ( ekskluzywna ) wąski koszty zróżnicowanie PODSTAWOWE ŹRÓDŁO PRZEWAGI Analiza rynku: komu? 1.Identyfikacja rynku docelowego cechy rynku kryteria podziału rynku 2. Cechy rynku docelowego charakterystyka wybranego segmentu lub wybranych segmentów cechy nabywców analiza konkurencji możliwości pojawienia się nowych konkurentów i substytuty 3. Potencjalny popyt 4. Szacunek sprzedaży

20 Analiza rynku: komu? Segmentacja rynku według wybranych kryteriów. Kryteria odnoszące siędo konsumenta(dochód, zawód, wykształcenie, miejsce zamieszkania, wiek płeć, wielkość rodziny, narodowość, styl życia, aktywność, zainteresowania) Kryteria odnoszące siędo produktu(częstotliwośćużywania, posiadanie innych produktów, warunki zakupu (rodzaj sklepu, częstotliwość zakupów), oferowane korzyści) Wybór rynku docelowego Stworzenie planu marketingowego Marketing - instrumenty Mieszanka marketingowa (4P): produkt (product), cena (price), umiejscowienie (place), promocja (promotion). Strategia marketingowa powinna byćnierozerwalnie związana z całościową strategią organizacji. Pozycjonowanie produktu Podstawowe czynniki cena postrzegana jakość funkcjonalność demograficzny wizerunek pozycja marki serwis gwarancyjny i usługi dodatkowe polityka wobec dostawców Użyteczność Estetyka Korzyści emocjonalne

21 Wizerunek Pozytywny wizerunek: polecenia, lojalność klientów, zaufanie wśród specjalistów i autorytetów, często: łatwiejsze pozyskiwanie środków ze źródeł alternatywnych (poza sprzedażąproduktów i usług). Efektywność marketingu Koszt i skuteczność działań marketingowych. Dobór odpowiednich środków i narzędzi: nie każdy potrzebuje reklamy telewizyjnej. Nie wszystko można reklamować Harmonogram działań marketingowych. Koszty działań promocyjnych - przykład Koszty działańpromocyjnych Koszty analiz i badańrynku Koszty ogłoszeń Koszty reklamy Inne koszty RAZEM

22 Zarządzanie Personel: podstawowe stanowiska wymagane kwalifikacje rekrutacja oraz szkolenia System motywacji: system wynagrodzeń inne czynniki motywacyjne Harmonogram Kluczowe zadania Terminy realizacji Osoby odpowiedzialne Lp. Czynności 1. Przeprowadzenie badań rynku 2. Zarejestrowanie spółki 3. Uzyskanie REGON i NIP 4. Założenie konta bankowego 5. Pozyskanie funduszy 6. Znalezienie oraz wynajęcie lokalu 7. Remont lokalu 8. Przygotowanie oraz dystrybucja ulotek reklamowych Miesiące Prognozowane przepływy pieniężne wielkość potencjalnego popytu stopień penetracji rynku cena koszty dynamika

23 Wartość teraźniejsza netto (NPV) Obecna wartość prognozowanych przepływów pieniężnych minus poniesione nakłady NPV = i n= 1 Dokonanie prognozy przepływów pieniężnych CF n (1+r) n Oszacowanie kosztu kapitału Określenie obecnej wartości przepływów pieniężnych Ocena opłacalności inwestycji Cykl kapitału obrotowego okres, który upływa od momentu odpływu środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uregulowania należności przez odbiorców produktów i usług. Cykl konwersji zapasów = + - Cykl konwersji należności Cykl odroczenia płatności zobowiązańwobec dostawców Cykl kapitału obrotowego Cykl brutto kapitału obrotowego 115,0 Cykl konwersji zapasów 64,6 Cykl konwersji należności 50,4 Cykl odroczenia zobowiązań 74,3 Cykl netto kapitału obrotowego 40,7

24 Cykl kapitału obrotowego Skracanie cyklu kapitału obrotowego jest opłacalne do momentu, w którym krańcowy koszt związany ze skracaniem cyklu jest niższy od strat ponoszonych w związku ze zmniejszeniem sprzedaży lub jest niższy od kosztów zewnętrznych źródeł finansowania. Analiza finansowa potrzeby finansowe, źródła oraz koszty pozyskania kapitału, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, analiza progu rentowności, analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, analiza opłacalności inwestycji. Rozpoczęcie działalności Nawiązywanie nowych kontaktów i weryfikacja istniejących Pozyskanie środków finansowych Pozyskanie zasobów ludzkich wymagane umiejętności sposoby rekrutacji metody oceny system motywacyjny szkolenia Nawiązanie relacji z dystrybutorami wysokość marży wielkość sprzedaży koszty magazynowania

25 System księgowo-finansowy w firmie System księgowo-finansowy: ważne decyzje na starcie Księgowość pełna czy uproszczona? Wybór formy opodatkowania Samodzielne prowadzenie ksiąg czy współpraca z biurem księgowym? Wybór biura księgowego Jakie informacje oraz jak często chcemy otrzymywać z biura księgowego? Rodzaj prowadzonej księgowości Sp. z o.o. i S.A. tylkoksięgowośćpełna Spółki osobowe i osoby fizyczne z obrotami powyżej 1,2 mln. Euro rocznie tylko księgowość pełna Spółki osobowe i osoby fizyczne o obrotach poniżej 1,2 mln. Euro rocznie księgowość uproszczona albo pełna (wybór) Uproszczonaewidencja księgowa tylko dla celów podatku dochodowego księga przychodów i rozchodów ewidencja przychodów dla wyliczenia podatku zryczałtowanego Praktycznie brak ewidencji karta podatkowa Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP,

26 Księgowość pełna a uproszczona Kryterium oceny Księgowośćpełna Księga przychodów i rozchodów 1. Koszt dla początkującej firmy 2. Łatwośćwyliczenia podatku 3. Możliwośćprowadzenia przez właściciela 4. Przydatnośćdla firmy rozwojowej 5. Budowanie historii kredytowej i pozycji rynkowej firmy Powyżej 1000 PLN miesięcznie Dochodowy bardziej skomplikowany, inne podobne Raczej niemożliwe Pełna przydatność Pełna księgowość wizytówką młodej firmy PLN miesięcznie Dochodowy łatwiejszy, VAT, ZUS podobne Możliwe Rozwój wymusza pełną księgowość W pewnych przypadkach stanowi utrudnienie Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Podmiot prowadzący księgi właściciel firmy własna księgowa zewnętrzna firma księgowa zakres świadczonych usług (umowa!), lokalizacja, wiedza, doświadczenie w konkretnej branży, możliwośćkontaktu mailowego oraz przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, referencje Podatki CIT = pdop 19%, ale skumulowany 33,6% PIT = pdof18%, 32% ZUS deklarowany własny ZUS pracodawcy ZUS pracowników Obciążający pracownika 22,71% Obciążający pracodawcę około 20% (kalkulatory wynagrodzeńdostępne w Internecie) VAT do 22% od obrotu Akcyza, cło, podatki i opłaty lokalne, podatek o czynności cywilnoprawnych 78

27 Zagrożenia Przedawnienie zobowiązańpodatkowych dopiero po 5latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności zobowiązania. Możliwe różnice interpretacyjne przepisów podatkowych Wysokie odsetki karne - obecnie 13%(od r) Podatek od tzw. dochodów nie mających pokrycia 75% Odpowiedzialnośćfinansowa właścicieli spółek osobowych za zobowiązania podatkowe Odpowiedzialnośćkarno-skarbowa właścicieli i kadry kierowniczej firm (wysokie grzywny i/lub kary więzienia) Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Podatki: jednoosobowa działalność gospodarcza i spółki osobowe Uproszczoneformyopodatkowania karta podatkowa ryczałt ewidencjonowany Podatek liniowy czy skala progresywna: 19% podatek liniowy (ograniczenia: np. utrata prawa do ulg podatkowych, brak możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem) czy pozostaćprzy skali progresywnej 18%i 32%(próg zł) (zmiana od r.) 80 Uproszczone formy opodatkowania Karta podatkowa tylko dla pewnych rodzajów działalności (rzemiosło: kamieniarze, ) podatek zależny od liczby mieszkańców w danej miejscowości podatek ustalany kwotowo (miesięcznie) brak księgowości Ryczałt ewidencjonowany od obrotu (od 3% do 20%) dla obrotów nie przekraczających 150 tys. Euro(od r) 2009 r.: nie przekroczenie w 2008r obrotów w wys zł po przekroczeniu: od następnego miesiąca prowadzenie ksiąg, opodatkowanie na zasadach ogólnych. wystarczy tylko ewidencja przychodów wyłączenie niektórych atrakcyjnych rodzajów działalności wyłączenie wspólnego opodatkowania z małżonkiem Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP,

28 Planowanie podatkowe typowe kierunki Nie płacić podatków, jeśli nie trzeba Przychody opóźniać, koszty przyspieszać Eliminować nierówności obciążeń podatkowych w czasie Planuj zawsze przed podjęciem działań! Wyrafinowane metody optymalizacyjne Współpraca z doradcami podatkowymi Efektywne przy większych obrotach i zróżnicowanych operacjach Duże pole do działania w operacjach międzynarodowych Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Źródła finansowania Rodzaje kapitału Kapitał własny Kapitał obcy

29 Kapitały własne i obce Cecha Okres zwrotu Korzyści podatkowe Okresowe płatności Ryzyko bankructwa Procedura pozyskania kapitału Kapitał własny Brak wyznaczonego terminu zwrotu. Brak efektu osłony podatkowej. Dywidendy, które mogą być wypłacane cyklicznie, w zależności od wyników firmy. Zmniejsza ryzyko bankructwa. Stosunkowo skomplikowana. Kapitał obcy Ściśle określony termin zwrotu Występuje efekt osłony podatkowej. Odsetki i raty kapitałowe powinny być płacone regularnie niezależnie od kondycji finansowej firmy. Zwiększa ryzyko bankructwa. Stosunkowo prosta. Kapitał własny własne oszczędności rodzina i przyjaciele wspólnicy business angels fundusze venture capital emisja PW banki komercyjne Kapitał obcy kredyty handlowe emisja obligacji instytucje mikrofinansujące programy rządowe oraz UE

30 Rodzina i przyjaciele Świadoma decyzja łączenia przyjaźni z interesami Wspólnik czy pożyczkodawca? Przenoszenie konfliktów Ryzyko utraty przyjaciela Zaufanie czy atrakcyjność biznesu? Wspólnicy Kogo wybrać na wspólnika? Cichy partner czy aktywny gracz? Przyjaciel czy znajomy? Wartośćdodana: środki finansowe, wiedza, kontakty Koncepcja stania na własnych nogach Determinacja w gromadzeniu własnych środków Szybkie uruchomienie sprzedaży Priorytet dla produktów i usług o wysokiej marży Rezygnacja z drogich ludzi Kontrola tempa wzrostu w fazie rozruchu Sprawne ściąganie należności Przesuwanie płatności Minimalizacja wydatków na inwestycje i zatrudnienie Korzystanie ze wspólnej infrastruktury Źródło: J.Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP,

31 Formalny VC Venture Capital Venture Capital Nieformalny VC Fundusze Venture Capital Business Angels Stowarzyszenia Business Angels Ryzyko Business Angels osoby prywatne, dokonujące na własny rachunek inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa. Podstawowe charakterystyki: inwestycje dokonywane we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstw, specjalizacja w wybranych branżach, akceptacja stosunkowo wysokiego poziomu ryzyka, wysoka wartość dodana, ograniczony geograficznie obszar działalności, średnia wartość inwestycji USD (USA). Fundusze Venture Capital Finansowanieprzedsięwzięćo wysokim potencjale rozwojowym znajdujących sięwe wczesnych etapach rozwoju (klasyczny VC), a także ;finansowanie kapitałowe przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie (MBO, MBI, LBO, Mezzanine Capital);

32 Kredyt bankowy wysokość wymaganego kapitału profil kredytobiorcy zdolność do generowania przepływów pieniężnych zabezpieczenia warunki umowy Trudności przy pozyskiwaniu kredytów Zła historia kredytowa albo jej brak Brak zabezpieczeńkredytu Zadłużenie na karcie kredytowej, niemożliwość wyzerowania Poręczenia udzielone innym osobom Opóźnienia wspłatach kredytów zaciągniętych w innych bankach Biuro Informacji Kredytowej Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej Nadmierne korzystanie z transakcji gotówkowych 95 Fundusze strukturalne UE Duże środki do dyspozycji przedsiębiorców Klucz: dobre rozeznanie w programach oraz zasadach przyznawania środków (w Internecie można znaleźćspecjalistyczne wyszukiwarki, organizowane sąrównieżspotkania informacyjne i szkolenia) Możliwośćwzięcia udziału w szkoleniach nie tylko środki finansowe Akcent jest postawiony na sektor MSP oraz firmy rozpoczynające działalność Powinny być jasno i precyzyjnie określone wyniki projektu Koniecznośćspełnienia wymogów formalnych (uważne czytanie procedur przyznawania) 96

33 Mikrofinansowanie Pomysłodawca -prof. Muhammad Yunus laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 r. GrameenBank założony w1976 roku, aby udzielaćkredytów biednym mieszkańcom Bangladeszu. Nie stosowano żadnych zabezpieczeń. Cele: zwiększenie dostępności środków finansowych stworzenie możliwości samozatrudnieniadla biednej ludności obszarów wiejskich; wyeliminowanie eksploatacji biednej ludności przez bogatszych mieszkańców; odwrócenie błędnego koła niskie dochody niskie oszczędności niskie inwestycje niskie dochody zastrzyk kapitału inwestycje większe dochody większe oszczędności - większe inwestycje większe dochody. Mikrofinansowanie w Polsce: Fundusz Mikro Biznes Pożyczka - dla osób prowadzących działalność gospodarczą mających poręczycieli lub zabezpieczenie majątkowe. ( zł; maksymalny okres 42 miesiące) Biznes Pożyczka bez poręczyciela- dla osób prowadzących działalność gospodarcząnie wymagająca poręczenia. ( zł; maksymalny okres 18 miesiące) Biznes Pożyczka Ekspresowa-dla stałych klientów Funduszu Mikro, którzy są zainteresowani pożyczeniem niewielkiej kwoty. Warunek - spłacenie minimum 6-ciu rat bieżącej pożyczki. Pożyczka bez zabezpieczenia. (do zł; maksymalny okres 3 miesiące) Na podstawie: Alternatywne źródła finansowania Leasing Jest rodzajem umowy użyczenia, oddania do użytkowania przez jednąstronę(leasingodawcę) drugiej stronie (leasingobiorcy) określonego środka trwałego albo innego zasobu na określony czas za ustaloną w umowie kwotę. Rodzaje leasingu leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny, leasing kombinowany, leasing z dźwigniąfinansową.

34 Rodzaje leasingu Leasing operacyjny przedmiot umowy leasingowej nie jest wliczany do aktywów korzystającego i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy. Cała opłata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów i pokrywa okresowe konserwacje oraz naprawy przedmiotu umowy. Leasing finansowy przedmiot umowy jest składnikiem majątku korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jedynie częśćodsetkowa opłaty leasingowej zwiększa koszty uzyskania przychodów tworząc efekt osłony podatkowej. Opłata ta nie zapewnia pokrywania kosztów napraw i konserwacji. Korzyści oferowane przez leasing nie pomniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorcy; uproszona procedura weryfikacji potencjalnych klientów; stosunkowy krótki okres decyzyjny; zabezpieczeniem umowy najczęściej jest weksel wystawiony przez leasingobiorcę; możliwośćprzeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na osobę trzecią (za zgodą leasingodawcy). Alternatywne źródła finansowania Faktoring dotyczy wyłącznie wierzytelności wynikających z umów dostawy, sprzedaży oraz umów o wykonanie usług. Uczestnicy transakcji Faktorant przedsiębiorstwo dostarczające produkty lub usługi, uprawnione do otrzymania świadczenia. Dłużnik odbiorca towarów lub usług, mający zobowiązania w stosunku do faktoranta. Faktor podmiot nabywający wierzytelności. Faktor dokonuje wykupu od faktoranta(dostawcy) wierzytelności z tytułu sprzedaży produktów lub usług. Faktorant otrzymuje kwotę pieniężnązgodnąz przedstawionymi fakturami i pomniejszonąo odsetki dyskontowe i prowizje.

35 Transakcja faktoringu Faktor ewentualna windykacja należności zapłata za towar lub usługę Dłużnik wypłata wierzytelności świadczenie usług Faktorant dostawa towaru lub usługi Koszty faktoringu odsetki dyskontowe naliczane od kwoty zaliczki (8-15%); opłata za usługi dodatkowe np. doradcze, egzekucja, usługi prawne, księgowe (0,4-4%); prowizja przygotowawcza (1%). Usługa stosunkowa droga pozwalająca na szybkie uzyskanie środków finansowych. Kryteria wyboru źródeł finansowania Dostępność uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawnej, kondycji finansowej, branży warunków makro i mikroekonomicznych. Kosztpozyskania i dysponowania kapitałem uzależniony od rodzaju kapitału, czasu dysponowania, oczekiwań dawców. Elastyczność-możliwośćpozyskania dodatkowych środków w sytuacji nieoczekiwanego wzrostu zapotrzebowania. Obsługa jest uzależniona od kondycji finansowej. Efekt dźwigni finansowej uzależniony od zyskowności operacyjnej firmy, wartości pozyskanego kapitału obcego oraz wysokości odsetek. Ryzyko obsługi uzależnione od rodzaju kapitału, kondycji finansowej firmy, skali działania, posiadanych zasobów oraz warunków panujących na rynku.

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Rozdział czwarty. Źródła

Rozdział czwarty. Źródła Rozdział czwarty Źródła fi n a n s ow a n i a 1. Finansowanie nowego biznesu generalne tendencje 2. Taktyka stania na własnych nogach Środki własne Dostosowanie modelu funkcjonowania biznesu w fazie rozruchu

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 2014-12-10 1 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 Spis treści I. Charakterystyka rynku i otoczenie konkurencyjne Sfinks Polska S.A.... 5 1. Nastroje konsumenckie... 5 2. Stan gospodarski i gospodarstw

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie Kompleksowa koordynacja Kampania jest finansowana przez

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo