Raport z badania Deloitte oraz KDF Dialog Grudzień Usprawnianie procesów finansowoksięgowych. kosztów w firmach Badanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania Deloitte oraz KDF Dialog Grudzień 2010. Usprawnianie procesów finansowoksięgowych. kosztów w firmach Badanie"

Transkrypt

1 Raport z badania Deloitte oraz KDF Dialog Grudzień 2010 Usprawnianie procesów finansowoksięgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach Badanie

2 Spis treści Wprowadzenie 3 Streszczenie 4 Czasochłonne wymogi dokumentacyjne 5 Stosowane i pożądane usprawnienia w działach finansowo-księgowych 9 Obawy przed wdrożeniem systemu IT do automatycznego wyliczania podatków 11 Cel i metodologia badania 13 Kontakt 14

3 Wprowadzenie Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport pt. Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach, przygotowany na podstawie sondy internetowej przez zespół Tax Management Consulting Deloitte oraz Klub Dyrektora Finansowego Dialog. Celem badania było zebranie i zaprezentowanie opinii osób zarządzających departamentami finansowymi w polskich firmach na temat automatyzacji procesów księgowych oraz związanych z nią korzyści i trudności. Sonda została przeprowadzona w grudniu 2010 r. drogą internetowej ankiety wśród 136 osób reprezentujących działy finansowo-księgowe. Wyniki zaprezentowano w formie wykresów pokazujących ilość odpowiedzi respondentów oddanych na konkretne zamknięte pytania z możliwością wyboru dwóch opcji. Rezultaty zostały w treści raportu skomentowane przez ekspertów Deloitte zajmujących się profesjonalnie zagadnieniem automatyzacji procesów księgowych. Naszym zdaniem optymalne funkcjonowanie działów finansowo-księgowych nie tylko pozytywnie wpływa na wynik finansowy firmy, ale też zapewnia minimalizację ryzyk w działalności podmiotów gospodarczych. Optymalizacja kosztowa funkcjonowania, jaką daje automatyzacja, pozwala nie tylko wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy, ale też w czasach niepewności gospodarczej daje możliwość lepszego alokowania oszczędności pieniężnych a także lepszego wykorzystania nadwyżki czasu, np. poświęcając go na działania o charakterze bardziej planistycznym i koncepcyjnym niż jedynie operacyjnym. Chcieliśmy niniejszą sondą potwierdzić zbieżność naszego myślenia i postrzegania procesów w firmach z właścicielami i jednocześnie adresatami tych procesów. Mamy nadzieję, że wyniki tego badania będą służyły działom finansowo-księgowym we wdrażaniu narzędzi automatyzacji procesów wewnętrznych wiodących do zarządzania finansami w sposób wykorzystujący najnowsze zdobycze informatyki. Dziękujemy serdecznie wszystkim respondentom badania sondażowego. Przekazane nam Państwa opinie są niezwykle cennym źródłem informacji. Z poważaniem, Krzysztof Moczulski Partner w zespole Tax Management Consulting Deloitte Polska Ernest Frankowski Menedżer w zespole Tax Management Consulting Deloitte Polska Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach Badanie 3

4 Streszczenie Uwolnić talent i wiedzę dyrektorów finansowych! Patrzę na wyniki tego badania ze smutkiem i goryczą. Czy naprawdę dyrektorzy finansowi powinni mieć tego kalibru zmartwienia, jak te, które wynikają z badania? Znam osobiście dziesiątki dyrektorów finansowych, mniej więcej co dwa tygodnie spotykam kilkudziesięciu na śniadaniach Klubu Dyrektorów Finansowych Dialog w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach... Znam ich sposób wyrażania myśli i wiem, do których polityków czują niechęć. Ale przede wszystkim znam ich intelekt, kompetencje i wolę tworzenia. Większość dyrektorów finansowych to są wspaniali ludzie, wykształceni i ukształtowani do osiągania ambitnych wyników biznesowych i do odważnych marzeń w sferze osobistych celów. A jaka jest proza ich pracy? Na wielkie i ważne rzeczy mają za mało czasu. Bo muszą zajmować się sprawami nie wnoszącymi wartości biznesowej. Muszą, bo inaczej zostaną ukarani. Wydaje mi się, że każde rozwiązanie, które zdejmuje z CFO (i księgowych też) jakieś rutynowe, administracyjne zadanie, i uwalnia ich umysły do ważnych zadań, jest warte propagowania. Mam nadzieję, że ten raport przyczyni się do tego. Iwona D. Bartczak Klub Dyrektorów Finansowych Dialog Na jesieni 2010 roku zrealizowaliśmy wraz z Deloitte cykl spotkań okołopodatkowych. Właściwie najważniejszy wniosek z tych spotkań podobnie jak z badania omawianego w tym raporcie jest następujący. Wybitne umysły tych zdolnych i twórczych ludzi oraz ich sowicie opłacany czas zajmują zmartwienia administracyjne, związane ze źle działającą strukturą informacyjną przedsiębiorstwa, ewentualnie ze źle zaprojektowanymi (lub spontanicznie przebiegającymi), ubogo zinformatyzowanymi procesami, a w drugiej kolejności problemy związane ze źle skonstruowanym, niejasnym, poddającym się różnym interpretacjom prawem. 4

5 Czasochłonne wymogi dokumentacyjne W pierwszym pytaniu naszego sondażu poprosiliśmy respondentów o wskazanie czynności, które są najbardziej czasochłonne w codziennej pracy działów finansowo-księgowych i jednocześnie nie przedstawiają, w ocenie ankietowanych, adekwatnej do tego czasu wartości dla działalności firmy. Uczestnicy badania wskazali na dwa główne obszary w omawianym zakresie, mianowicie pracochłonną obsługę faktur dokumentujących transakcje dokonywane przez przedsiębiorców, jak również konieczność przygotowywania różnorakiej dokumentacji, przede wszystkim dla celów obowiązkowej sprawozdawczości skierowanej do organów państwa. Jeśli chodzi o obsługę faktur VAT, zdecydowanie najwięcej kłopotów sprawia w praktyce wyjaśnianie pojawiających się na nich błędów oraz wynikające z tego korekty (czynność tą wskazało 60 proc. respondentów). Co ciekawe, także samo generowanie bądź księgowanie poprawnych faktur VAT jest zbyt pracochłonne w ocenie ponad 1/3 ankietowanych. Może to być związane z dużą ilością informacji, które należy umieszczać na fakturach w świetle polskich przepisów podatkowych (formalizm ten jest szczególnie widoczny w przypadku faktur korygujących). Większość z tych danych przedsiębiorcy muszą także wprowadzać częstokroć ręcznie do swoich systemów informatycznych, dla celów m.in. sporządzania szczegółowej ewidencji i deklaracji podatkowych. Właśnie czynności związane z raportowaniem dla organów państwa są drugim obszarem najczęściej wskazywanym przez naszych respondentów. W ocenie przedsiębiorców, działy finansowo-księgowe zmuszone są poświęcać zbyt dużo czasu na przygotowywanie różnorakich rejestrów, raportów, zestawień i deklaracji, w szczególności dla celów rozliczeń podatkowych. Częstokroć, aby tego dokonać, trzeba wpierw skonsolidować dane rozsiane po różnych systemach informatycznych firmy, co także zdaniem prawie jednej czwartej badanych sprawia zbyt duży kłopot. Jeśli chodzi o raportowanie podatkowe, lekarstwem na ww. bolączki może być odpowiednie dostosowanie systemu informatycznego do wymogów podatkowych, bądź też wdrożenie zewnętrznej aplikacji, która zautomatyzuje obliczanie podatków, a także generowanie elektronicznej ewidencji i deklaracji podatkowych. Które z tych czynności w dziale finansowo-księgowym pochłaniają dużo czasu, a nie wnoszą wiele wartości dla biznesu? (proszę wskazać 2 zagadnienia) Obsługa faktur z błędami (np. niezgodne z zamówieniem, źle autoryzowane) Analizy biznesowe 1% Przygotowanie innych dokumentów Planowanie na podatkowe, potrzeby optymalizacja organów państwa, podatków Pozyskiwanie ekspertyzy Wprowadzanie od doradców danych podatkowych z poprawnych lub z innych faktur źródeł Przygotowanie Raportowanie deklaracji podatkowych własnej aktywności (wraz działu z wyliczeniem i poszczególnych podatków) księgowych 2% 2% 5% Zbieranie Przygotowanie danych do analiz dokumentów z rozproszonych na potrzeby partnerów systemów firmy informatycznych (np. banku, giełdy) 10% Przygotowanie dokumentów Zbieranie danych na potrzeby do analiz partnerów z rozproszonych firmy systemów (np. banku, informatycznych giełdy) Raportowanie Przygotowanie własnej aktywności deklaracji podatkowych działu i poszczególnych (wraz z wyliczeniem księgowych podatków) 23% 24% Pozyskiwanie ekspertyzy od doradców Wprowadzanie podatkowych danych lub z poprawnych z innych źródeł faktur Przygotowanie innych dokumentów na potrzeby Planowanie organów państwa, podatkowe, kontrolnych, optymalizacja ubezpieczeniowych, podatków itp. 35% 40% Obsługa faktur z błędami (np. niezgodne z zamówieniem, Analizy źle autoryzowane) biznesowe 60% 0% 20% 40% 60% 80% % respondentów Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach Badanie 5

6 Ze względu na zbyt duże obciążenie pracami o charakterze formalnotechnicznym, działy finansowe w praktyce nie są w stanie poświęcać procesom strategicznym tak dużo czasu, jak wynikałoby to z hierarchii ich ważności. Okazuje się także, że są czynności, które albo w praktyce nie zajmują zbyt wiele czasu działom finansowoksięgowym, bądź też jeśli już są pracochłonne, to postrzegane są jako wymierna wartość dla firmy. W zgodnej ocenie respondentów, jest to prowadzenie analiz biznesowych oraz planowanie podatkowe, jak również współpraca z zewnętrznymi doradcami. Nie ulega wątpliwości, że działania te należy traktować jako wartościowe dla przedsiębiorców i powinny one stanowić priorytet dla działów finansowo-księgowych. Powstaje jednak uzasadniona obawa, że ze względu na zbyt duże obciążenie wskazanymi wcześniej pracami o charakterze formalno-technicznym, działy finansowe w praktyce nie są w stanie poświęcać procesom strategicznym tak dużo czasu, jak wynikałoby to z hierarchii ich ważności. 6

7 Na co przeznaczyć zaoszczędzony dzięki automatyzacji czas? Jest swoistym paradoksem, że w polskich warunkach systemy IT, które w zamierzeniu mają usprawnić i zautomatyzować działalność firmy, przysparzają księgowości sporo dodatkowej, uciążliwej pracy, koniecznej dla uniknięcia ( systemowych właśnie) ryzyk finansowych czy zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podatkowego firmy. Istnieje kilka źródeł tego paradoksu, ale głównym winowajcą wydaje się być specyfika polskiego systemu podatkowego: zbyt skomplikowane, zbyt kazuistyczne, nieprzemyślane, wręcz nieżyciowe, a przede wszystkim zbyt często zmieniające się przepisy podatkowe. Uderzają one ze zdwojoną siłą w te firmy, które ze względu na skalę lub profil działalności, nie mogą się obejść bez zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Mogliśmy to ostatnio obserwować przy okazji wprowadzania zmian dotyczących wysokości, zakresu i warunków stosowania nowych stawek VAT, które okazały się zmorą dla podatników korzystających z systemów ERP czy też z kas fiskalnych. Jest swoistym paradoksem, że w polskich warunkach systemy IT, które w zamierzeniu mają usprawnić i zautomatyzować działalność firmy, przysparzają księgowości sporo dodatkowej, uciążliwej pracy. Aby umożliwić pracownikom działów finansowoksięgowych realizację powyższych postulatów, niezbędna wydaje się reorganizacja pracy i zmiana priorytetów, w szczególności poprzez zminimalizowanie wyżej wspomnianych obciążeń o charakterze czysto technicznym. W kontekście powyższego, bardzo istotną kwestią postulowaną przez ankietowanych jest konieczność wyraźnego oddzielenia sfery stricte technicznej, doraźnej (obsługa jednostkowych problemów i błędów systemowych) od sfery koncepcyjnej / strategicznej / intelektualnej działalności pionów finansowoksięgowych, oraz odpowiednia ich gradacja, czy wręcz uczynienie tej ostatniej sfery obszarem priorytetowym. Respondenci niniejszego badania w drugim pytaniu wskazali jako priorytetowe dla pracy działów finansowoksięgowych kwestie takie, jak skupienie się na koncepcjach dotyczących planowania i optymalizacji podatkowej (54 proc. respondentów), analiz biznesowych (42 proc.), zarządzania ryzykiem (21 proc.), czy też postulat samodzielnego podnoszenia kwalifikacji i uczenia się (33 proc.). Świadczy to o wyraźnej potrzebie posiadania odpowiedniego komfortu pracy i adekwatnej ilości czasu, który można by poświęcić na pracę koncepcyjną o szerokim spektrum zastosowania i strategicznym znaczeniu dla firmy, czy chociażby na analizę niejasnych, skomplikowanych i podlegających częstym zmianom przepisów w zakresie rachunkowości i podatków. Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach Badanie 7

8 Priorytetowe dla pracy działów finansowo-księgowych jest skupienie się na koncepcjach dotyczących planowania i optymalizacji w miejsce obsługi jednostkowych błędów systemowych. Jednym ze sposobów na ograniczenie eskalacji zjawiska dominacji sfery pracy technicznej nad koncepcyjną w działach księgowych jest odpowiednia konfiguracja i właściwe dostosowanie systemów informatycznych do polskich wymogów prawnych, albo wręcz tworzenie dedykowanych rozwiązań IT do zautomatyzowanej obsługi konkretnych tematów, z którymi obecnie księgowi zmuszeni są radzić sobie w sposób manualny. Do tego potrzebna jest zmiana filozofii działania podmiotów wdrażających oprogramowanie, poprzez (i) zdecydowane zwiększenie zaangażowania praktyków / ekspertów księgowych i podatkowych w procesie tworzenia i dostosowywania rozwiązań IT; (ii) nacisk na zapewnienie maksymalnego dostosowania systemów informatycznych do specyfiki polskich wymogów prawnych w zakresie finansów, księgowości i podatków oraz (iii) uważne słuchanie potrzeb pracowników firmy, którzy na co dzień korzystać będą z danego oprogramowania i oczywiście uwzględnianie racjonalnych pomysłów i postulatów działów księgowych przy wdrażaniu systemów IT. Jakim czynnościom Pani/Pana dział finansowo-księgowy poświęciłby więcej uwagi, gdyby udało się wykluczyć lub zautomatyzować niektóre czynności administracyjne lub nie wnoszące wartości biznesowej? (proszę wskazać 2 zagadnienia) Komunikacja z podmiotami Planowanie zewnętrznymi i optymalizacja (np. bank, organ podatkowa skarbowy) Analizy biznesowe Inne 2% 3% Samodzielne podnoszenie kwalifikacji, uczenie Budżetowanie się Komunikacja z Zarządzanie działami biznesowymi ryzykiem firmy Zarządzanie Zarządzanie płynnoscią płynnością finansową Komunikacja z działami biznesowymi Zarządzanie ryzykiem firmy 13% 16% 18% 21% Samodzielne podnoszenie kwalifikacji, Budżetowanie uczenie się 33% Analizy biznesowe Innymi 42% unikacja z podmiotami zewnetrznymi Planowanie (np. bank, i optymalizacja organ skarbowy) podatkowa 54% 0% 20% 40% 60% % respondentów 8

9 Stosowane i pożądane usprawnienia w działach finansowo-księgowych W kontekście wskazanych dwóch pierwszych pytań ciekawe i dopełniające obrazu rzeczywistości są odpowiedzi na pytanie nr 3, dotyczące stosowanych i oczekiwanych usprawnień w działach finansowo-księgowych. Z odpowiedzi respondentów można przede wszystkim odczytać, że pierwszy etap rewolucji informatycznej w finansach w polskich firmach już się dokonał. Wynika to przede wszystkim stąd, że prawie 2/3 respondentów wskazuje, że stosuje elektroniczne systemy zamówień a ponad 1/3 - systemy mierzenia efektywności pracowników za pomocą KPI. Są to istotne informacje ponieważ wskazują, że respondenci powszechnie stosują systemy finansowe oraz HR-owe, do których podstawowych i zunifikowanych w skali globalnej funkcjonalności należą dwie wspomniane wcześniej. Przyjąć zatem można, że respondenci powszechnie stosują nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami w obszarach finansów i HR. Kolejny aspekt odpowiedzi respondentów, który zasługuje na szczególną uwagę dotyczy outsourcingu czynności księgowych. Respondenci wskazują, że już wielu z nich (52 proc.) outsourcing niektórych czynności stosuje. Jest to zgodne z ogólnym trendem gospodarczym, w którym wiele operacji niezwiązanych z działalnością podstawową przekazywanych jest podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to właśnie przede wszystkim finansów, informatyki oraz HR. Szczególnie interesujące są jednak odpowiedzi wskazujące na zakres zainteresowania poszczególnymi usprawnieniami pracy działów finansowych. Przede wszystkim, ponad 70 proc. wskazań dotyczy potrzeby wsparcia procesów obiegu faktur oraz naliczania podatków. Odpowiednio, tylko nieco mniej niż 30 proc. respondentów rozwiązania w tym zakresie już stosuje. Nie bez przyczyny użyto wcześniej sformułowania pierwszy etap rewolucji informatycznej. Z tej bowiem części ankiety dopełnia się obraz sytuacji, w której respondenci korzystają z dobrych rozwiązań systemowych w zakresie finansów, ale też rozwiązań wspierających głównie procesy ustandaryzowane i znane twórcom tych systemów. Które ze sposobów wymienionych poniżej stosują Państwo obecnie przy usprawnianiu procesów i operacji w dziale finansowoksięgowym, a które są w obszarze Państwa zainteresowań? 80% 70% 65% 64% 70% 71% 60% 50% 48% 52% 40% 35% 36% 30% 30% 29% 20% 10% 0% elektroniczny system zamówień system mierzenia efektywności pracowników za pomocą KPI elektroniczny system obiegu i akceptacji faktur zakupowych automatyzacja naliczania podatków outsourcing niektórych czynności księgowych Zainteresowani Obecnie stosowane Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach Badanie 9

10 W celu wejścia w kolejny etap informatyzacji działu finansowego, konieczne jest usprawnienie obecnych systemów finansowych albo użycie dodatkowych systemów wyspecjalizowanych. Zagadnienia bardziej szczegółowe i wymagające dostosowania do potrzeb danego użytkownika (procedura elektronicznego obiegu faktur w firmie), czy też do wymagań danego systemu prawnego (automatyzacja naliczania podatków), są często poza zasięgiem tradycyjnych systemów i rozwiązań finansowych. A zatem można postawić diagnozę, że w celu wejścia w kolejny etap informatyzacji działu finansowego, konieczne jest usprawnienie obecnych systemów finansowych albo użycie dodatkowych systemów wyspecjalizowanych, po to, aby osiągnąć cele wskazane przez respondentów w odpowiedzi na nasze pytania nr 1 i 2. Celami tymi są optymalizacja procesów obsługi faktur, naliczania podatków i tworzenia deklaracji z jednej strony i z drugiej, poświęcenie większej ilości czasu takim zagadnieniom, jak podnoszenie kwalifikacji, analizy biznesowe czy wreszcie planowanie podatkowe (które ma znaczenie kolosalne biorąc pod uwagę cechy polskiego systemu podatkowego). 10

11 Obawy przed wdrożeniem systemu IT do automatycznego wyliczania podatków Biorąc pod uwagę, że respondenci w pytaniu nr 3 wskazali na największe zainteresowanie automatyzacją wyliczenia podatków, warto przeanalizować odpowiedzi dokumentujące postrzeganie ewentualnych zagrożeń związanych z takim wdrożeniem. Przede wszystkim należy podkreślić, że respondenci de facto wskazują jako zagrożenia wszystkie okoliczności, które zazwyczaj przytaczane są przy okazji podejmowania (lub nie) decyzji o wdrożeniu jakiegoś systemu biznesowego. Są to przyczyny od psychologicznych (przyzwyczajenia i niechęć pracowników), przez techniczne (konieczność dostosowania systemu finansowego), prawnych (zastrzeżenia władz skarbowych, błędne obliczenia) aż po ekonomiczno-biznesowe (uzależnienie od dostawcy, brak wpływu na sposób działania programu, koszty). Oczywiście pewne zagrożenia istnieją przy każdym nowo uruchamianym projekcie informatycznym czy finansowym. Zawsze także analizuje się czy nowe rozwiązanie wprowadzi nową jakość i czy aby nie dając nic w zamian nie zniszczy już wypracowanych zasad działania. Jednocześnie, bez dokonywania zmian żaden postęp, także w jakości pracy działu finansowego nie jest możliwy. Dlatego warto krótko przeanalizować każde ze wskazanych przez respondentów zagrożeń. Zastrzeżenia kontroli skarbowej otrzymało 9 proc. Należy przede wszystkim podkreślić, że władze nie ingerują technicznie w sposób w jaki podatnik prowadzi swoje wyliczenia podatkowe. Z tej perspektywy istotna jest tylko finalna prawidłowość oraz zachowywanie reguł prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym samym, żaden urzędnik systemu automatyzującego jako takiego nie zakwestionuje. Może oczywiście ewentualnie mieć zastrzeżenia do samego wyniku obliczeń podatkowych. Warto jednak dodać, że istnieje szereg mechanizmów, które przed błędami (czyli też ewentualnymi negatywnymi reakcjami władz) mogą nas zabezpieczyć. Jest to chociażby prawidłowe zdefiniowanie wymogów wobec systemu oraz ścisłe uczestnictwo w jego testach. Niechęć pracowników otrzymało 10 proc. Zjawisko niechęci użytkowników do nowego rozwiązania technicznego jest bardzo dobrze znane. Do tego stopnia, że firmy konkurujące o wdrożenia dużych rozwiązań informatycznych sponsorom projektu wręcz w swoich materiałach wskazują jak z kryzysem wiary przyszłych użytkowników będą sobie radziły. Faktem jest też jednak, że niechęć użytkowników jest największa w czasie samego wdrożenia, a po uruchomieniu systemu regułą jest to, iż jest on przez użytkowników akceptowany. Jakich negatywnych konsekwencji obawiałby się Pan/Pani, podejmując projekt wdrożenia systemu IT do automatycznego wyliczania podatków? (proszę wskazać 2 zagadnienia) Zastrzeżenia Zastrzeżenia kontroli kontroli skarbowej Niechęć księgowych Niechęć księgowych lub innych lub innych pracowników 9% 10% Nie widzę żadnych Nie widzę negatywnych żadnych negatywnych konsekwencji 14% nieczność zmian Konieczność w stosowanych zmian w stosowanych informatycznych informatycznych systemach systemach księgowych 18% Uzależnienie Uzależnienie od dostawcy od dostawcy systemu systemu do do automatyzacji 22% Brak możliwości Brak dopilnowania możliwości dopilnowania prawidłowego prawidłowego wyliczenia wyliczenia podatków 25% Koszt wdrożenia Koszt nieuzasadniający wdrożenia nieuzasadniający pozyskanych pozyskanych oszczędności 32% Błędne wyliczenia Błędne podatków wyliczenia podatków (błędy ludzkie, (błędy ludzkie, złe dane, złe dane, itd.) itd.) 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % respondentów Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach Badanie 11

12 Zmiany w systemie księgowym otrzymało 18 proc. Akurat w przypadku systemów do automatyzacji wyliczeń podatkowych obawa taka nie jest uzasadniona. Rozwiązania podatkowe tego typu działają jak tzw. silnik podatkowy. To jest, cała logika prowadząca do wyliczenia podatku i stworzenia deklaracji jest zamknięta w systemie podatkowym, który z systemu finansowego czerpie jedynie czyste dane księgowe, nie wymagając ich obróbki ani w samym systemie finansowym ani w np. Excelu przez użytkowników. Oczywiście wynika to z tego, że przy takim wdrożeniu konieczne jest zminimalizowanie kosztów, które w praktyce są generowane w sytuacji zmian w dużych systemach czysto finansowych (a więc rozwiązaniem tej sytuacji jest wyeliminowanie konieczności ponoszenia takich kosztów). Uzależnienie od dostawcy otrzymało 22 proc. To zagrożenie rzeczywiście ma duże znaczenie w analizach przedwdrożeniowych. Tym niemniej, ma ono charakter praktyczny przy uruchamianiu dużych systemów np. klasy ERP, które obejmują swoim działaniem całe lub większość przedsiębiorstwa. W przypadku systemów wyspecjalizowanych, takich jak do automatyzacji wyliczeń podatkowych zagrożenie uzależnienia nie jest duże. Po pierwsze system obejmuje tylko pewien wycinek działania firmy, po drugie, ponieważ system nie wymaga zmian w systemach dotychczas stosowanych, każda spółka może w każdej chwili wrócić do poprzednich procedur wyliczenia podatków. Brak kontroli nad procesem wyliczania podatków otrzymało 25 proc. Także w aplikacjach podatkowych stosowany jest mechanizm kontrolowania prac poszczególnych użytkowników przez mechanizmy systemowe oraz przez użytkowników o wyższych uprawnieniach. Ponadto, system taki nie wprowadza zmian do stosowanego systemu finansowego, a więc zawsze istnieje możliwość kontrolnego sprawdzenia wyliczeń za pomocą poprzednio stosowanych procedur. Oczywiście, warto wspomnieć także o roli testów i definiowania wymagań na etapie wdrożenia systemu. Koszt wdrożenia nieadekwatny do uzyskanych oszczędności otrzymało 32 proc. Przede wszystkim należy pamiętać, że system do wyliczeń podatkowych to nie tylko oszczędności czysto podatkowe ale także oszczędności administracyjne i czasu pracy (wskazywane jako ważne przez respondentów w poprzednich pytaniach). Ponadto, ideą takiego systemu jest brak zmian w dotychczas stosowanych systemach, a więc także po stronie kosztowej tego typu rozwiązanie może okazać się interesujące. Błędne wyliczenia podatków (błędy ludzkie, złe dane) otrzymało 47 proc. To zagrożenie okazało się być najpopularniejszym wśród respondentów. W jego kontekście znowu należy podkreślić kolosalną wagę testów i definiowania wymagań na etapie wdrożenia. Inną kwestią jest wymaganie od dostawcy przeprowadzenia szkoleń oraz oczekiwanie wsparcia powdrożeniowego chociażby w postaci popularnego help-desku. Minimalizacją błędów ludzkich z kolei zajmują się mechanizmy kontrolne w systemie oraz mechanizmy kontroli ze strony użytkowników o większych uprawnieniach. Z kolei błędy w danych źródłowych powinny być wychwytywane przez sam system, a jeśli są stałe, powinny być zidentyfikowane na etapie wdrożenia, tak aby dedykowany system podatkowy je na bieżąco korygował. Generalnie zagrożenie błędnych wyliczeń istnieje przy każdej procedurze obliczania podatków (także nieautomatycznej). Jednak zadaniem systemu jest także minimalizowanie ich ilości, a zadaniem osób realizujących wsparcie powdrożeniowe jest korygowanie tych błędów, których sam system nie wychwyci. Na koniec warto także podkreślić, że aż 14 proc. respondentów nie widzi negatywnych konsekwencji automatyzacji wyliczeń podatkowych. To zaskakująco dużo i pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój informatyczny działów finansowych w polskich firmach. 12

13 Cel i metodologia badania Celem sondy było zebranie i zaprezentowanie opinii osób zarządzających departamentami finansowymi w polskich firmach na temat automatyzacji procesów księgowych oraz związanych z nią korzyści i trudności. W tym celu przygotowaliśmy ankietę składającą się z 4 pytań zamkniętych, w przypadku trzech z nich w odpowiedzi można było wskazać dwa zagadnienia. Stąd też wyniki zostały zaprezentowane w formie wykresów słupkowych wskazujących na procentową ilość wskazań respondentów na poszczególne zagadnienia w stosunku do ilości samych respondentów. Sonda skierowana została bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie działów finansowo-księgowych firm. Badanie przeprowadzono w grudniu 2010 r. w formie elektronicznego kwestionariusza. Uzyskaliśmy 136 wypełnionych kwestionariuszy, w których odpowiedzi udzielane były przez osoby pracujące na stanowiskach zarządczych w działach finansowo-księgowych (tj. dyrektorów finansowych - 51 proc., głównych księgowych - 38 proc. oraz członków zarządu - 11 proc.) oraz posiadające wieloletnie praktyczne doświadczenie w sektorze finansów. Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach Badanie 13

14 Kontakt Ernest Frankowski Menedżer w zespole Tax Management Consulting Tel.: +48 (22) Iwona D. Bartczak Wydawnictwo Business Dialog Tel.: Tomasz Stankiewicz Menedżer w zespole Tax Management Consulting Tel.: +48 (22) Igor Roman Starszy Konsultant w zespole Tax Management Consulting Tel.: +48 (22)

15 Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Deloitte Polska. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych

Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych Tomasz Konik Dyrektor Tomasz Pałka Menedżer Warszawa, 29 kwietnia 2010 r. Agenda I. Wprowadzenie II. III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oprogramowaniem (SAM) Deloitte Polska 1

Zarządzanie oprogramowaniem (SAM) Deloitte Polska 1 Zarządzanie oprogramowaniem (SAM) Deloitte Polska 1 2 Zmniejszenie kosztów, ograniczenie ryzyka Globalny rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że dzisiaj każda organizacja korzysta na co dzień z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie outsourcingu

Blaski i cienie outsourcingu Blaski i cienie outsourcingu Klub MBA UE Kraków 19.11.2011 r. Funkcje pomocnicze : Inwestować nie realizują bezpośrednio misji firmy i nie kreują wartości pochłaniają nawet 40% zasobów przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe

E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe Warsztaty portalu TaxFin.pl E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe 2 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE IT EXCELLENCE SP. Z O.O. IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA?

DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA? DZIAŁ HR: PARTNER W BIZNESIE CZY TYLKO ADMINISTRACJA? PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ZREALIZOWANEGO NA ZLECENIE ENXOO OPERATORA SYSTEMU SKILO WARSZAWA, 28 MAJA 2014 r Metodologia badania Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe

Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe Artur Janiec, Pepsico Rafał Krawczyk, Unilever Iwona Georgijew, Rafał Sadowski, Deloitte Przyczyny restrukturyzacji Co to jest restrukturyzacja?

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

MDDP Podstawowe informacje o firmie

MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP informacje ogólne Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadcząca kompleksowe usługi. 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Klastry energii. Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal

Klastry energii. Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal Klastry energii Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal Bartosz Sankiewicz Doradca podatkowy, Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy spółka komandytowa (dawniej

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki

Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki Wprowadzenie Prezentowany materiał stanowi podsumowanie wybranych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA

FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/11/8058/952 Cena netto 399,00 zł Cena brutto 399,00 zł Cena netto za godzinę 49,88 zł Cena brutto za godzinę 49,88 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10. 81-531 Gdynia. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10. 81-531 Gdynia. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10 81-531 Gdynia www.agroma.olsztyn.pl Biuro rachunkowe Alfin Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2001r. Jest ono prowadzone przez osobę posiadającą

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE.

NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE. INFORMACJA PRASOWA NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE. Warszawa, 6 lipca 2015 r. - 26 czerwca b.r. Ministerstwo Finansów w ramach prowadzonego wraz z

Bardziej szczegółowo

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe Seminarium portalu TaxFin.pl Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe 5 października 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny

Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny Andrzej Tajchert partner w dziale usług doradczych w zespole doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce Andrzej

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Finanse dla menedżerów

Szkolenie Finanse dla menedżerów Szkolenie Finanse dla menedżerów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA KOGO DEDYKOWANE

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów

Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów Seminarium portalu TaxFin.pl Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów 27 lutego 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Partner: Prowadzący: Paweł Hulewicz,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski

Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski Lista czterech najpopularniejszych sektorów, z którymi swoją przyszłość zawodową chcieliby związać polscy studenci nie zmieniła się od roku 2008, ale

Bardziej szczegółowo

Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Wyniki badania Deloitte Trendy HRM 2011. Warszawa, 22 września 2011

Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Wyniki badania Deloitte Trendy HRM 2011. Warszawa, 22 września 2011 Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Wyniki badania Deloitte Trendy HRM 2011 Warszawa, 22 września 2011 Badanie Deloitte Trendy HRM w Polsce Badanie zostało przeprowadzone od czerwca do lipca

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji Seminarium portalu TaxFin.pl E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji 12 grudnia 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku!

Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku! Outsourcing zarządzania flotą poprzez oferowanie bezpiecznych rozwiązań Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku! Leo Walraven SCVP Audit (LeasePlan Corporation) 29 Listopad 2012 Wstęp Leo Walraven

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT. 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz

Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT. 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz Przełomowy wyrok 29 września 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE www.dmstax.com DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE Słowo wstępne Szanowni Państwo Mamy zaszczyt przedstawić Państwu firmę DMS TAX, firmę której misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Centra Usług Wspólnych wyzwaniem dla rozwoju systemu SAP. Wisła, 25 luty 2009

Centra Usług Wspólnych wyzwaniem dla rozwoju systemu SAP. Wisła, 25 luty 2009 Centra Usług Wspólnych wyzwaniem dla rozwoju systemu SAP Wisła, 25 luty 2009 1 Spis treści Zakres usług IPOPEMA w kontekście centrów usług wspólnych Podejście do budowy centrów usług wspólnych i uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI FIRMAMI? Projekt trwa od czerwca 2012 do marca 2013 r.

JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI FIRMAMI? Projekt trwa od czerwca 2012 do marca 2013 r. Firma szkoleniowo-doradcza Empiria wraz z partnerem społecznym: Chrzanowską Izbą Gospodarczą zapraszają wszystkich przedsiębiorców z Powiatu Chrzanowskiego do udziału w projekcie, pt. III etapy projektu:

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo