Jak otworzyć biznes w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak otworzyć biznes w Polsce"

Transkrypt

1 Jak otworzyć biznes w Polsce

2 Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia rozwoju 05 Biznes plan 08 Strategie rozwoju 2. Struktura czyli, jak w prawidłowy sposób założyć działalność Tworzenie spółek, oddziałów, przedstawicielstw Procedura zakładania spółki 5 Opłaty dodatkowe 6 Wybrane formy spółek 7 Spółka komandytowa 8 Biuro rachunkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 9 Obowiązek prowadzenia ksiąg 20 Formy opodatkowania 3. Pieniądze podstawa biznesu 25 Pozyskanie kapitału 26 Budowanie relacji z bankiem 27 Debiut na NewConnect 28 Emisja obligacji Catalyst 4. Obowiązki przedsiębiorstwa jak się w nich nie zgubić 3 Bieżące doradztwo podatkowe 32 Optymalizacje podatkowe 33 Optymalizacja struktur i transakcji 34 Tax Compliance 35 Ceny transferowe Nawet największa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Konfucjusz Prowadzenie biznesu jest podróżą. Z pewnością najtrudniejszą chwilą tej podróży jest podjęcie decyzji o jej rozpoczęciu i zrobienie pierwszego kroku, aby decyzja zaczęła przeradzać się w rzeczywistość. Jednym z pierwszych pytań i wątpliwości, które pojawią się na początkowym etapie, jest pytanie o to, w którym miejscu rozpocząć przygodę z biznesem, aby odbyła się ona w jak najbardziej komfortowych, stabilnych i przewidywalnych warunkach, w otoczeniu sprzyjających wskaźników makroekonomicznych, wsparciu kompetentnych, pracowitych i życzliwie nastawionych ludzi. Takim miejscem z pewnością jest Polska. Rozpoczęcie biznesu w Polsce już na wstępie otwiera przed Przedsiębiorcą jeden z największych w Europie rynków zbytu, w którym zamieszkuje ponad 38 milionów potencjalnych konsumentów. Ponadto, dogodne położenie Polski w samym centrum Europy, rozwinięte połączenia komunikacyjne, umożliwiają również nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami ze wszystkich krajów Zachodniej i Wschodniej Europy. Polska znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej, a jej duży potencjał (wzrost) gospodarczy w latach najlepiej obrazuje średni wzrost (przyrost) wskaźnika PKB o 4,8% rocznie. Stabilna sytuacja makroekonomiczna, silne podstawy gospodarki, duży popyt wewnętrzny, wzrost w zakresie handlu zagranicznego pozwoliły Polsce nie tylko na uniknięcie recesji w 2009 r., ale co więcej na zanotowanie największego wzrostu w czasie kryzysu spośród wszystkich krajów UE. Inwestorzy zagraniczni, którzy planują działalność w Europie, często decydują się na wybór Polski, jako miejsca lokalizacji nowych inwestycji. Znalazło to potwierdzenie w rankingu przeprowadzonym przez Bloomberg 203, w którym Polska została uznana za najlepszy kraj do prowadzenia biznesu w regionie Europy Centralnej. Zapraszam do lektury niniejszego przewodnika, w którym przedstawione zostaną szczegółowe informacje, dotyczące konkretnych zagadnień istotnych przy rozpoczynaniu i prowadzeniu biznesu w Polsce. Prezentowane treści dotyczą czterech czynników ważnych dla firm rozpoczynających swoją działalność na terenie Polski:. Biznes plan i strategia rozwoju 2. Struktura czyli jak w prawidłowy sposób założyć firmę 3. Pieniądze podstawa biznesu 4. Obowiązki jak się w nich nie zgubić Anna Pisarek Dyrektor Zespołu ds. zakładania biznesu 2 3

3 Biznes plan. Biznes plan i strategia rozwoju Wiarygodny biznes plan, jako narzędzie do podjęcia decyzji. Biznes plan stanowi wytłumaczenie dla decydentów w jaki sposób pomysł biznesowy wpisuje się w realia ekonomiczne oraz w jaki sposób właściciele chcą wdrożyć go w życie. Wiarygodny biznes plan jest narzędziem wspierającym podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, ułatwia zrozumienie uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i związanych z otoczeniem Firmy. Jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji biznes plan, poza częścią opisową, powinien zawierać również założenia finansowe w pliku Excel, który umożliwia ich weryfikację i analizę wpływu zmian podstawowych założeń na spodziewane wyniki i zapotrzebowanie na gotówkę. Dlaczego przygotowanie biznes planu jest ważne? Dobry biznes plan odpowiada na pytania: Co chcesz osiągnąć? Jakie są Twoje niepowtarzalne, mocne punkty? Co klient mógłby u Ciebie nabyć? Jak zamierzasz osiągnąć swoje cele? Jakie są najważniejsze etapy rozwoju Twojej firmy? Jakie najważniejsze czynniki mogą wpłynąć na osiągnięcie sukcesu? Co zamierzasz z nimi zrobić? Jakie finansowanie jest niezbędne do osiągnięcia Twojego celu? Jakie cele zostaną przez Ciebie osiągnięte po uzyskaniu pierwszych środków pieniężnych? Jeśli nie planujesz to planujesz zawieść. Podstawowe elementy biznes planu: Streszczenie ogólny wgląd w prowadzony biznes i jego potencjał. Historia i charakterystyka przedsiębiorstwa uzasadnienie prowadzenia działalności. Zarządzanie i struktura organizacyjna jak firma będzie zorganizowana i zarządzana. Analiza rynku i plan marketingowy kompleksowa analiza potencjału rynku i jego dynamiki. Strategia cenowa poziom zdeklarowanej ceny wpływa na wizerunek oferowanego produktu lub usługi, jaki jest oczekiwany zysk brutto na produkt oraz zysk brutto całościowy. Kanały dystrybucji obszar geograficzny czy lepsza jest sprzedaż bezpośrednia, czy przez punkty sprzedaży detalicznej lub hurtowej. Produkty i ich promocja reklama, promowanie sprzedaży. Zarządzanie sprzedażą szczegółowy zarys działu sprzedaży i jego wyniki; jakie metody sprzedaży zostaną wdrożone; jakie są cele sprzedaży i działalności; jak długo ma trwać proces sprzedaży; jakie procedury mają zastosowanie w przypadku rozpatrywania skarg klientów? Prognozy sprzedaży należy przygotować prognozę sprzedaży na podstawie, której można oszacować miesięczne przepływy finansowe i budżet. Plan działania ta część powinna opisywać rodzaj i funkcję nabywanego sprzętu, tak aby czytelnik miał jasny obraz kreowanego środowiska operacyjnego. Prognoza zysków i strat oraz przepływów pieniężnych prognozowane wyniki z działalności wykazujące wymagany kapitał początkowy, próg rentowności, potencjalny zwrot z inwestycji za dany okres. Analiza SWOT analiza strategiczna firmy omawiająca jej mocne strony (strengths), słabe strony (weaknesses), zaistniałe szanse (opportunities) i prawdopodobne zagrożenia (threats). Ocena rentowności działalności analiza wskaźnikowa, która wskaże efektywność działania firmy na rynku. Przegląd otoczenia rynkowego analiza aspektów zewnętrznych determinujących możliwe wyniki placówek. Analiza i ocena uwarunkowań otoczenia jest prowadzona przy wykorzystaniu koncepcji 5 sił Portera. 5

4 . Biznes plan i strategia rozwoju analiza zasobów organizacja i jej dostawcy oferta rynkowa strategia marketingowa analiza rynku klienci i konkurenci prognozy kosztów analiza i plany finansowe prognozy sprzedaży efektywność przedsięwzięcia W Grant Thornton rozumiemy, że biznes plan jest nieodłącznym elementem komunikacji z inwestorami i instytucjami finansowymi w procesie poszukiwania finansowania na realizację pomysłów biznesowych i dlatego musi dostarczać jego czytelnikom wiarygodnych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Spojrzenie przez obiektywnego doradcę na uwarunkowania otoczenia, sposób organizacji biznesu i aktualny stan jej finansów pozwala ocenić wiarygodność prognoz i zdiagnozować kluczowe ryzyka powodzenia danego biznesu. W efekcie beneficjentem jest zarówno instytucja współfinansująca, jak i sama Spółka. Cenimy ścisłą współpracę z Klientem. Wychodzimy z założenia, że połączenie wiedzy Klienta o biznesie z naszym doświadczeniem i niezależnym podejściem pozwala tworzyć najlepsze rozwiązania. Dlatego oferujemy usługi związane z biznes planem, których celem jest określenie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego przez firmę. Ocena opłacalności dokonywana jest w oparciu o zbudowany biznes plan, w którym stronę finansową przedstawiamy na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto. Może być uzupełniona o przeprowadzenie dodatkowych analiz rynkowych, sformułowanie zarysu strategii rynkowej, poszerzoną analizę SWOT i podstawową ocenę rentowności działalności. Zakres projektu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Najczęściej składa się z następujących elementów: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, zebrania kompletu danych niezbędnych do opracowania modelu przepływów pieniężnych, a także innych istotnych dla przedsięwzięcia informacji (otoczenie rynkowe ograniczenia prawne, konkurencja, potencjalni klienci), zbudowanie biznes planu wraz z modelem finansowym, ocena efektywności projektu, analiza wrażliwości, sformułowanie rekomendacji. Prace zrealizowane są w następujących etapach: Omówienie założeń i koncepcji biznesu oraz zakresu dostępnych w Spółce informacji. Analiza otoczenia (klientów i konkurentów) i opis zasobów (organizacji i jej dostawców). Budowa założeń przychodowo kosztowych, nakładów inwestycyjnych i elementów kapitału obrotowego determinujących wielkość zapotrzebowania na finansowanie. Opracowanie dokumentu biznes planu i omówienie wniosków. W wyniku prac klient otrzymuje raport w formie biznes planu zawierający symulacje finansowe, uzupełniony o założenia, analizę wrażliwości oraz ocenę przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy. 6 7

5 . Biznes plan i strategia rozwoju Strategie rozwoju Grant Thornton oferuje usługi uwolnienia potencjału rozwojowego firmy, poprzez zdefiniowanie jej wizji rozwoju i przeniesienie tej wizji na siatkę spójnych celów i konkretnych działań umożliwiając w ten sposób wypełnienie luki pomiędzy zaplanowaniem strategii, a jej praktycznym wdrożeniem. W Grant Thornton rozumiemy, że strategia to nie tylko zdefiniowana wizja, sparametryzowane cele czy zaplanowane działania. By była skuteczna, musi stanowić spójny system wiążący wszystkie te elementy w całość. Nasze podejście zakłada zatem przeprowadzenie firmy przez całą ścieżkę budowania strategii, poczynając od określenia wspomnianej wizji, bazującej na wartościach jakie firma chce dostarczać interesariuszom, kończąc na planie konkretnych, powiązanych działań. Przedsiębiorstwo wkraczające w przyszłość powinno znać swoje cele i priorytety, szanse powodzenia i przeszkody na drodze do ich osiągnięcia. Całokształt prac składa się z etapów: zdefiniowanie wizji firmy w oparciu o analizę wnętrza i otoczenia, przełożenie wizji na siatkę spójnych celów i mierników bazując na metodologii Zrównoważonej Karty Wyników, zdefiniowanie i opisanie konkretnych działań oraz zaprognozowanie ich spodziewanych skutków finansowych, opracowanie długoterminowego modelu finansowego uwzględniającego planowane działania, ewentualne korekty przyjętych rozwiązań w oparciu o wyniki projekcji finansowych. Podsumowaniem prac jest raport syntezujący najważniejsze elementy strategii, ułatwiający jej komunikowanie interesariuszom, jak również narzędzia stricte zarządcze wspierające jej realizację. 8 9

6 Tworzenie spółek, oddziałów, przedstawicielstw 2. Struktura czyli, jak w prawidłowy sposób założyć działalność Dobry początek to połowa sukcesu! W środowisku biznesowym dla firm rozpoczynających swoją działalność (start-up) uzyskanie odpowiedniej formy prawnej oraz struktury podatkowej w Polsce jest stosunkowo łatwe i niedrogie. Alternatywą jest zmiana istniejącej struktury w późniejszym czasie co prowadzi do powstania dodatkowych kosztów, zakłóceń w prowadzeniu działalności - co jest marnotrawstwem zasobów i czasu przedsiębiorstwa. Dlatego zalecamy skupienie się na sprawach ważnych przy zakładaniu firmy od samego początku. Przykładem istotnych elementów mogą być: forma prawna działalności, możliwości rozbudowy, optymalizacja podatkowa w celu uniknięcia koszów w późniejszym terminie. W związku z takim podejściem Grant Thornton oferuje usługi, celem których jest kompleksowe wsparcie Klienta w procesie zakładania spółek handlowych, a także oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych. Realizowane w jej ramach zadania obejmują różnorodne warianty sytuacji Klientów w kontekście międzynarodowego prawa podatkowego. W gruncie rzeczy, firma działa efektywnie i osiąga największe sukcesy, gdy jest budowana w celu rozwoju lub sprzedaży od samego początku. Bogate doświadczenie i szeroka wiedza doradców Grant Thornton gwarantują sprawną rejestrację podmiotu odpowiadającego rzeczywistym potrzebom Klienta. Różnica między sukcesem i porażką jest całkiem mała małe rzeczy się liczą.

7 2. Struktura czyli, jak w prawidłowy sposób założyć działalność Etap rejestracji spółki w KRS Procedura zakładania spółki Wersja umowa spółki akt notarialny podpisanie umowy najmu lokalu założenie rachunku bankowego Zgłoszenie do KRS zasada jednego okienka (zgłoszenie do KRS, GUS, US, ZUS) rejestracja do VAT L.p. Wyszczególnienie Uwagi Liczba egzemplarzy Dowód uiszczenia opłaty do KRS 600 PLN (500 zł za wpis w KRS i 00 zł za ogłoszenie w MSIG) 2 Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione Podpis przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o. 3 Lista wspólników Podpis przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o. Wersja 2 4 Wzór podpisu każdego z członków zarządu Forma aktu notarialnego po szt. od każdego z członków umowa spółki akt notarialny podpisanie umowy najmu lokalu założenie rachunku bankowego Zgłoszenie do GUS nadanie REGON zgłoszenie aktualizacyjne do Urzędu Skarbowego NIP-2 Zgłoszenie do KRS Zgłoszenie rejestracyjne do ZUS rejestracja do VAT 5 Oświadczenie o niekaralności i nie pełnieniu funkcji publicznych od członków zarządu 6 Oświadczenie o imiona, nazwiska i adresy członków zarząd Podpis indywidualny przez członka zarządu spółki z o.o. Podpis przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o. lub pełnomocnika po szt. od każdego z członków Etap założenia spółki z o.o. 7 Oświadczeni o nieposiadaniu numerów PESEL przez wszystkich/ jednego członków zarządu spółki z o.o. Jeżeli członkiem jest osoba zagraniczna niezarejestrowana w rejestrze PESEL w Polsce; Podpis przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o. lub pełnomocnika L.p. Wyszczególnienie Uwagi Liczba egzemplarzy Umowa spółki w formie aktu notarialnego podpisana przez wszystkich wspólników spółki Spółka jednoosobowa nie może być zakładana przez inną spółkę jednoosobową 3 8 Oświadczenie o adresie (i siedzibie) jedynego wspólnika spółki z o.o. Jeżeli spółka z o.o. jest spółką jednoosobową; podpis przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o. lub pełnomocnika 2 Pełnomocnictwo od wspólników w formie aktu notarialnego Jeżeli umowa spółki podpisywana jest przez pełnomocnika umocowanego przez wspólników 2 (liczba egzemplarzy od każdego ze wspólników) 9 Oświadczenie o adresie i siedzibie spółki z o.o. Podpis przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o. lub pełnomocnika 3 Odpis z rejestru handlowego właściwego dla wspólnika, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego i opatrzony klauzulą apostille Jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna zagraniczna 3 0 Dowód osobisty/paszport potwierdzony przez notariusza wraz z apostille i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego Jeżeli członek jest osobą zagraniczną po szt. od każdego z członków 4 Odpis aktualny z KRS Jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna z Polski Notariusz pobierze wydruk z serwisu KRS Zaświadczenia o niekaralności członków zarządu z rejestru karnego Jeżeli członek jest osobą zagraniczną, uzyskanie tego zaświadczenia, opatrzonego klauzulą apostille i przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego przyspieszy rejestrację w KRS; po szt. od każdego z członków 5 Powołanie zarządu spółki z o.o. Zarząd może być wskazany w samej treści umowy spółki lub w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki, ale już poza nią 6 Uchwała zarządu/zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na uczestnictwo w spółce z o.o. Umowa spółki matki może obligować do uzyskania zgody od odpowiedniego organu spółki mającej być wspólnikiem 2 Pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty 7 PLN Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika; opłata skarbowa opłacona zgodnie z siedzibą miejsca przedłożenia 3 Formularze zgłoszeniowe do KRS Podpis przez członków zarządu zgodnie z zasada reprezentacji lub pełnomocnika po szt. dla każdego miejsca przedłożenia (minimum 4) po szt. dla każdego formularza 2 3

8 2. Struktura czyli, jak w prawidłowy sposób założyć działalność Dodatkowo zgodnie z zasadą jednego okienka L.p. Wyszczególnienie Uwagi Formularz identyfikacyjny NIP-2 wraz z załącznikami 2 Dokument uprawniający do korzystania z lokalu siedziby np. umowa najmu 3 Umowa na rachunek bankowy/oświadczenie banku/ Wyciąg rachunków 4 Formularz zgłoszeniowy RG- wraz z załącznikiem RG-RD 5 Formularz zgłoszeniowy do ZUS (ZUS-ZPA) Czynności po rejestracyjne L.p. Wyszczególnienie Uwagi Liczba egzemplarzy Przekazywany do i dla celów US Przekazywany do i dla celów US Formularz KRS-Z3 wraz z KRS-ZY Aktualizacja danych spółki w KRS o NIP i REGON 2 Formularz aktualizacyjny NIP-2 Aktualizacja danych spółki w NIP o REGON; nieobjęte zasadą jednego okienka 3 Formularz aktualizacyjny RG- Aktualizacja danych spółki w GUZ o NIP; nieobjęte zasadą jednego okienka; co do zasady nie ma konieczności składania, gdyż GUS z mocy prawa powinien otrzymać informacje od US Liczba egzemplarzy Prace w ramach usługi oferowanej przez Grant Thornton obejmują:. Identyfikację wszystkich niezbędnych działań podejmowanych podczas tworzenia Spółki w Polsce. 2. Przygotowanie szczegółowego harmonogramu zakładania Spółki. 3. Przygotowanie wykazu dokumentów i informacji, które należy dostarczyć pracownikom Grant Thornton. 4. Przygotowanie Statutu Spółki i omówienie go z właścicielami. 5. Przygotowanie niezbędnych pełnomocnictw dla pracowników Grant Thornton. 6. Podpisanie Statutu Spółki (forma aktu notarialnego). 7. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (wynikiem czego jest przypisanie numeru KRS). 8. Przygotowanie wniosku o rejestrację Spółki, dla celów statystycznych, w Urzędzie Statystycznym (wynikiem czego jest przypisanie numeru REGON). 9. Przygotowanie wniosku o rejestrację Spółki w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP Przygotowanie wniosku o rejestrację Spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów i monitorowanie procesu rejestracji w wyżej wymienionych instytucjach. 2. Zarejestrowanie numerów NIP i REGON w Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Rejestracja Spółki do podatku VAT. 4. Konsultacje wszystkich kwestii prawnych i podatkowych związanych z projektem. Opłaty dodatkowe Opłaty pobierane przy zakładaniu przedsiębiorstwa to m. in.: Rejestracja przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym 500 PLN Obowiązkowa publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 00 PLN Rejestracja do podatku VAT 70 PLN Wymagane poświadczone tłumaczenia PLN za stronę Opłaty skarbowe za złożone pełnomocnictwo 7 PLN na jedną złożoną kopię 4 Zgłoszenie identyfikacyjne VAT-R wraz z opłatą skarbową w wys. 70 zł Nieobjęte zasadą jednego okienka 5 Księga udziałów Dokonanie wpisu wspólników do KU 4 5

9 2. Struktura czyli, jak w prawidłowy sposób założyć działalność Wybrane formy spółek Wybrane formy spółek Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa minimalny kapitał brak brak zł minimalna ilość wspólników opodatkowanie zysków spółki opodatkowanie zysków wspólników odpowiedzialność wspólników reprezentacja Spółki to nie jest odrębna forma prawna, a jej specyfika została opisana w poniższym punkcie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 2 (spółka jednoosobowa) brak brak 9% według stawki liniowej 9% lub wg skali progresywnej 8% i 32% solidarna i subsydiarna ze spółką, pełna odpowiedzialność wszystkich wspólników każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę, o ile nie zostało wskazane w umowie stosowne ograniczenie według stawki liniowej 9% lub według skali progresywnej 8% i 32% komplementariusz odpowiada w sposób solidarny i subsydiarny ze spółką oraz bez ograniczeń; komandytariusz odpowiada co do zasady do wysokości sumy komandytowej komplementariusz reprezentuje spółkę dywidenda opodatkowana podatkiem liniowych w wys. 9% brak odpowiedzialności wspólników, ewentualnie odpowiedzialność może wystąpić po stronie członków zarządu członkowie zarządu zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w umowie spółki Spółka komandytowa Spółka komandytowa pozwala na połączenie wysokiego bezpieczeństwa majątku prywatnego wspólników (na zasadach zbliżonych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz efektywnego sposobu opodatkowania (stawka liniowa w wysokości 9%), co sprawia że jest jedną z najbardziej optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Atrakcyjność spółki komandytowej odzwierciedla coraz większa liczba podmiotów funkcjonujących w tej właśnie formie. Spółki komandytowe są zakładane w związku z podejmowaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych. W przypadku już funkcjonujących podmiotów możliwa jest natomiast zmiana ich formy prawnej w spółkę komandytową. Doradcy Grant Thornton zapewniają kompleksowe wsparcie w procesie odpowiedniego zaprojektowania struktury opartej na spółce komandytowej, jak również w procesie zmiany formy prawnej. Bogate doświadczenie wynikające z wielu przeprowadzonych projektów jest podstawą do wyboru z różnych możliwych wariantów optymalnego rozwiązania, a także zapewnia sprawne jego wdrożenie. Zakres usług oferowanych przez Grant Thornton obejmuje w szczególności: Założenie spółki komandytowej kompleksowa diagnoza wszystkich istotnych uwarunkowań dotyczących konkretnej sytuacji w celu wypracowania optymalnego rozwiązania w zakresie struktury własnościowej oraz procesu jej wdrożenia przygotowanie i uzgodnienie z klientem treści projektu umowy spółki komandytowej oraz ewentualnej umowy spółki komplementariusza określenie zasad reprezentacji spółki komandytowej (działalność komplementariusza, zakres pełnomocnictw, prokury) zaprojektowanie zasad transferu środków do wspólników, z uwzględnieniem ich zaangażowania w działalność spółki komandytowej kompleksowa obsługa procesu rejestracji spółki komandytowej i komplementariusza w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych, urzędzie statystycznym i innych. Zmiana formy prawnej na spółkę komandytową identyfikacja wszelkich istotnych aspektów zmiany formy prawnej rekomendacja sposobu zmiany formy prawnej przygotowanie do procesu zmiany formy prawnej (identyfikacja koniecznych do podjęcia działań i obowiązków, określenie zasad kwalifikacji podatkowej transakcji na przełomie zmiany formy prawnej, w tym identyfikacja potencjalnych ryzyk) opracowanie szczegółowego harmonogramu procesu oraz optymalnego rozdysponowania zadań dotyczących realizacji poszczególnych czynności przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów formalnoprawnych związanych z procesem (uzgodnienie treści dokumentów z notariuszem) kompleksowa obsługa rejestracji procesu w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie skarbowy, zakładzie ubezpieczeń społecznych, urzędzie statystycznym i innych instytucjach wsparcie w relacjach z kontrahentami (w szczególności z bankami, instytucjami finansowym), organami administracji publicznej oraz sądami rejestrowymi) konsultacje w zakresie ujęcia zmiany formy prawnej w księgach rachunkowych. 6 7

10 2. Struktura czyli, jak w prawidłowy sposób założyć działalność Biuro rachunkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Księgowy wie o Twojej firmie niemal tak dużo jak Ty. Dlatego ważne jest, byś był pewny ludzi, z którymi współpracujesz. W Polsce rachunkowość jest prawnie regulowana przez Ustawę o rachunkowości z dnia 24 września 994. (Dz. U nr 76, poz. 694 ze zm.). Osoby odpowiedzialne za rachunkowość firmy znajdą w ustawie formalne wytyczne co do jej prowadzenia, tj.: przyjęte zasady (politykę rachunkowości), prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą; i inne. Nasza firma oferuje usługi, których celem jest wsparcie w realizacji funkcji księgowej podmiotów rozpoczynających działalność oraz mikro i małych przedsiębiorstw. Zadaniem Grant Thornton jest wypełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg, kalkulacją wynagrodzeń oraz sprawozdawczością rachunkowopodatkową, jakie ciążą na przedsiębiorcy. Biuro rachunkowe Grant Thornton zajmuje się kompleksową obsługą księgową firm, w tym rejestracją przedsiębiorstwa Klienta, asystą prawno-podatkową oraz wykonaniem usług księgowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Wspieramy Klienta w bieżących rozliczeniach, jak również w wypełnianiu deklaracji podatkowych. W zakres prac biura rachunkowego Grant Thornton wchodzą następujące usługi księgowe i płacowe dla MSP: Rejestracja firm Asysta prawno-podatkowa podczas rejestracji firmy Wynajem adresu siedziby firmy Usługi księgowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Kalkulacja wynagrodzeń Deklaracje podatkowe, ZUS, GUS, NBP, PFRON oraz Intrastat Podstawowa administracja kadrowa Wsparcie administracyjne: przelewy, wystawianie faktur, przygotowywanie delegacji Sprawozdania finansowe Standardowe raporty Doradcy Grant Thornton skutecznie odciążają przedsiębiorców od wypełnienia obowiązków rachunkowych, zapewniając im efektywną i kompleksową obsługę rachunkową. Współpraca z Grant Thornton oznacza dla Klienta więcej czasu na rozwój własnego przedsiębiorstwa i pewność prawidłowo prowadzonej księgowości. Obowiązek prowadzenia ksiąg Prawo podatkowe i prawo księgowe w Polsce tworzą dwie niezależne struktury, które z powodu regulowania wspólnego obszaru tworzą wspólne rozwiązania prawne. Dochody podatkowe, koszty i przychody kalkuluje się na podstawie dowodów księgowych, jednak z powodu różnic między prawem podatkowym, a prawem bilansowym nie są równoważne z dochodem, kosztem i przychodem księgowym. Przepisy ustawy o rachunkowości obowiązują osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro. Przedsiębiorcy są zobowiązani do stosowania przyjętych zasad rachunkowości podając prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz jego wynik finansowy. Za wykonywanie obowiązków księgowych odpowiedzialny jest kierownik zakładu. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim oraz walucie polskiej. Sprawozdania finansowe składają się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Księgi rachunkowe należy otworzyć w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia działalności, czyli od dnia pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze finansowym. Księgi rachunkowe należy zamknąć nie później niż na 3 miesiące od daty zakończenia roku obrotowego. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe. Deklarację podatkową CIT-8 należy złożyć do Urzędu Skarbowego nie później niż na 3 miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa należy zatwierdzić nie później niż na 6 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego w ciągu 0 dni od jego zatwierdzenia. Kierownik jednostki jest zobowiązany złożyć sprawozdanie finansowe we właściwym rejestrze sądowym w terminie do 5 dni od jego zatwierdzenia. W niektórych przypadkach kierownik jednostki jest zobowiązany do opublikowania sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ciągu 5 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Zatwierdzone sprawozdania finansowe należy przechowywać trwale, a księgi rachunkowe przez 5 lat. 8 9

11 2. Struktura czyli, jak w prawidłowy sposób założyć działalność Formy opodatkowania Struktura systemu podatkowego w Polsce jest podobna do większości krajów europejskich i zawiera 0 tytułów podatkowych. Większość z nich jest regulowana odrębnymi ustawami. Główna część rzeczowa i proceduralna prawa podatkowego została zawarta w ordynacji podatkowej. Podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatnicy: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, partnerzy w spółkach będących osobami prawnymi, podatkowe grupy kapitałowe. Stopy podatkowe: podstawowa stopa procentowa to 9% z podstawy opodatkowania. Okres podatkowy, opłaty podatkowe: rok podatkowy jest równy kalendarzowemu. podatnicy obliczają i płacą podatek miesięcznie do 20-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w, którym powstał obowiązek podatkowy. Straty podatkowe: straty poniesione przez podatnika w roku podatkowym mogą zostać odliczone od dochodu osiągniętego w kolejnych pięciu latach podatkowych, pod warunkiem, że kwota wyrównania strat w każdym kolejnym roku nie przekroczy 50% tej straty. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) to złożona struktura składająca się z różnych kategorii przychodów i dochodów podatnika (w tym przychodów z działalności gospodarczej, umowy o pracę, otrzymania dywidend, sprzedaży praw majątkowych itp.) Podatnicy: wszystkie osoby fizyczne osiągające przychody na terenie Polski są podatnikami podatku od osób fizycznych. Stopy podatkowe: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osiągające z tego tytułu Podstawa opodatkowania Ponad Do PLN 2,45 Stawka podatkowa w PLN 8% minus 556,02 PLN 4839,02 PLN +32% nadwyżki ponad PLN dochód mogą wybrać: opodatkowanie na zasadzie progów podatkowych progresywna skala podatkowa, która rozróżnia następujące progi dochodu, to znaczy, 8% i 32%. opodatkowanie 9% stopą podatkową (jednak w przypadku wyboru podatku liniowego podatnik traci prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkiem oraz prawo do ulg podatkowych i odliczeń). Stawka ta przysługuje tylko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Okres podatkowy, opłaty podatkowe: rok podatkowy jest równy kalendarzowemu. podatnicy obliczają i płacą podatek miesięcznie do 20-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w, którym powstał obowiązek podatkowy. Przepisy podatkowe przewidują możliwość wyboru uproszczonej formy opodatkowania, w tym kartę podatkową oraz podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Podatek obrotowy Podatek od towarów i usług (VAT) Polskie przepisy pozostają w zgodzie z dyrektywą Rady 2006/2/EC z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Podatnicy: to osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, bez względu na cel lub skutki działań. Stawki VAT: Bazowa stawka VAT to 23%. Dodatkowe preferencyjne stropy VAT to 8%, 5%, 0% oraz tak zwane zwolnienie z VAT zw. Podstawa opodatkowania: w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest to kwota, jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania zawiera: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku VAT; wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Deklaracje: Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje VAT 7 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów i usług są zobowiązani składać w Urzędzie Skarbowym zbiorcze informacje zwane informacjami podsumowującymi za okresy miesięczne bądź kwartalne, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale za który podatek był pobierany. Dodatkowo, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia informacji INTRASTAT za okresy miesięczne, w terminie do 0 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcja miała miejsce. Akcyza Polska ustawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. Inne podatki mają mniejsze znaczenie fiskalne: Podatek od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki; zmiany od tych umów jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania; orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne. Podatek od nieruchomości nakłada się na grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od środków transportu nakłada się na samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy, autobusy o wadze i przeznaczeniu opisanym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od spadków i darowizn. Podatek rolny i leśny. Podatek od gier hazardowych. 20 2

12 2. Struktura czyli, jak w prawidłowy sposób założyć działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są przez pracodawcę i pracownika. Pracownicy (ubezpieczeni) podlegają następującym ubezpieczeniom obowiązkowym: ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenia rentowe ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (ubezpieczenie zdrowotne) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ubezpieczenie wypadkowe) Składki dla wyżej wymienionych kwota składek na wymienione ubezpieczenia jest odliczana z kwoty przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych, osiągniętego przez pracownika w trakcie miesiąca kalendarzowego, za prace wykonywaną w ramach stosunku pracy. Składki są opłacane przez ubezpieczonego i płatnika: Składka na ubezpieczenie Składka jako procent podstawy wymiaru Opłacane przez Pracodawcę Pracownika Emerytalne 9,52 9,76 9,76 Rentowe 8,00 6,50,50 Chorobowe 2,45 2,45 Wypadkowe 0,67 3,86 0,67 3,86 Całość na ,64 33,83 6,93 20,2 3,7 3. Pieniądze podstawa biznesu Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są opłacane przez pracownika i pracodawcę tylko do wysokości rocznej podstawy wymiaru składek. W 203 roku kwota ta wynosiła.390,00 zł. Pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne (2,45% płacone przez pracownika oraz 0,67%-3,86% płacone przez pracodawcę) wpłacane są niezależnie od kwoty zarobków. Ponadto, pracodawca jest zobowiązany uiszczać składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki kolejno wynoszą 2,45% i 0,0% wynagrodzenia brutto. Osoby kwalifikujące się do ubezpieczeń społecznych podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości 9%. Płatnik jest zobowiązany złożyć formularz rejestracyjny (ZUS ZUA) w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby lub daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia. Miesięczne minimalne wynagrodzenie w 203 r. wynosi.600,00 PLN. 22

13 3. Pieniądze podstawa biznesu Pozyskanie kapitału Celem usługi jest wsparcie Klienta w zdobyciu niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa finansowania. Doradcy Grant Thornton zajmują się określeniem potrzeb kapitałowych i identyfikują dostępne możliwości pozyskania kapitału, wybierając te z nich, które najbardziej odpowiadają oczekiwaniom Klienta i sytuacji, w jakiej się znajduje jego przedsiębiorstwo. W ramach usługi zajmujemy się doradztwem w zakresie pozyskania finansowania z następujących źródeł: Obsługi emisji obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz wprowadzenie pap. wartościowych do obrotu na GPW CATALYST Obsługi prywatnych emisji akcji oraz wsparcie przy publicznych emisjach akcji przed debiutem na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW Reprezentujemy klientów podczas poszukiwania finansowania od funduszy typu venture capital / private equity / mezzanine Wspieramy klientów podczas rozmów z bankami w związku z wnioskiem o udzielenie kredytu inwestycyjnego lub udzielenia finansowania typu project finance Eksperci Grant Thornton posiadają rozległe doświadczenia w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw. Oferowana przez nas obsługa jest kompleksowa i efektywna dzięki naszym kompetencjom i dogłębnej znajomości metod pozyskiwania kapitału osiągamy rezultaty, które wcześniej były poza zasięgiem przedsiębiorstwa. Prace w ramach usługi realizowane są w następujących etapach: Zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa Opracowanie strategii realizacji projektu w tym wybór metody pozyskania kapitału Przygotowanie modelu finansowego Opracowanie wyceny przedsiębiorstwa (w przypadku emisji akcji) Przygotowanie dokumentów ofertowych i ich dystrybucja do inwestorów Przygotowanie projektów odpowiednich umów inwestycyjnych Negocjacje z instytucjami i inwestorami Doprowadzenie do zamknięcia transakcji dokapitalizowania przedsiębiorstwa klienta. Współpraca z Grant Thornton to gwarancja należytego wykonania usługi dołożymy starań, aby pozyskać dla Klienta finansowanie na najlepszych możliwych warunkach. Ponadto nasi eksperci zminimalizują ryzyko niepowodzenia projektu związane z brakiem zainteresowania projektem wśród potencjalnych inwestorów. Dzięki kompleksowości oferowanych przez nas prac zmniejszą się koszty pozyskania kapitału

14 3. Pieniądze podstawa biznesu Budowanie relacji z bankiem Banki są tradycyjnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw już działających na rynku. Banki pożyczające nowym przedsiębiorcom wymagają od nich zabezpieczenia kredytów, np. zabezpieczenia na majątku osobistym bądź zobowiązań zgodnych z wymogami banku. Bank oczekuje również, że nowi przedsiębiorcy rozumieją zasady powadzenia działalności, dlatego żąda szczegółowego biznes planu. Obecnie uzyskanie finansowania z banku jest procesem powolnym, więc bardzo ważne jest, aby biznes plan spełniał wszystkie wymogi. Banki maja obecnie wiele trudności. Z tego powodu mogą one być bardziej ostrożne przy pożyczaniu pieniędzy obawiając się wzrostu ilości długów nieściągalnych. Dla wielu obszarów możliwość zaciągnięcia kredytu będzie poważnie ograniczona. Banki będą w coraz większym stopniu skupiać się na jakości ich portfela kredytowego, a za swój główny problem będą uważały ściągalność kredytów. Dlatego traktuj swojego bankiera jak partnera biznesowego. Twój bankier musi podzielać Twoją wiarę Ciebie i Twój produkt. Musisz ich zainteresować swoim przedsięwzięciem. Usługa budowania relacji z bankiem oferowana przez Grant Thornton skierowana jest do firm poszukujących finansowania bankowego na prowadzenie i rozwój swojej działalności. W ramach jej realizacji doradcy Grant Thornton przygotowują raport opisujący planowane przedsięwzięcie Klienta w kontekście kluczowych obszarów działalności jego spółki i na tle branży, w jakiej ona funkcjonuje. Dzisiejsza gospodarka daje wiele możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój. Kluczem do sukcesu jest wybór opcji spójnej z planami i celami przedsiębiorstwa, oraz perfekcyjna realizacja transakcji. Opracowany w ten sposób dokument rozsyła się następnie do banków, by poznać możliwości finansowania projektu i wybrać najkorzystniejszą z ofert. Nasze doświadczenie pozwala nam na opracowanie raportu, podkreślającego istotne z punktu widzenia instytucji finansowej kwestie i zawierającego niezbędne informacje. Dane podane w wymaganej przez banki formie ułatwią pracę analitykom bankowym, a to z kolei przyspieszy proces pozyskiwania finansowania dla spółki. Przygotowany przez doradztwo Grant Thornton raport obejmuje następujący zakres: Opis planowanego projektu Opis spółki jej profil biznesowy Opis spółki aspekty prawne i organizacyjne Analiza branży Pozycja spółki na tle branży Prognozy finansowe opracowane przez spółkę i obejmujące planowany okres kredytowania Zestawienie produktów bankowych, z których korzysta spółka W podstawowej formie usługa nie obejmuje weryfikacji prognoz finansowych spółki. Współpracując z Grant Thornton, zyskasz profesjonalnie przygotowany raport i oszczędzisz czas potrzebny na pozyskanie finansowania bankowego. Debiut na NewConnect NewConnect jest platformą finansowania i obrotu wtórnego zorganizowaną i prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działa w formie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), charakteryzując się uproszczonymi wymogami związanymi z dopuszczeniem do obrotu w stosunku do rynku regulowanego. Mały Rynek przeznaczony jest głównie dla spółek w początkowej fazie rozwoju, o dużym potencjale wzrostu, poszukujących kapitału od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych, najczęściej reprezentujących innowacyjne sektory gospodarki. Pozyskanie środków poprzez rynek NewConnect wiąże się z szeregiem korzyści: uproszczone wymogi formalne oraz proste procedury dopuszczeniowe, niskie koszty debiutu i notowań, stosunkowo tanie pozyskanie kapitału. Obecność na rynku NewConnect to również szereg korzyści związanych z funkcjonowaniem jako spółka publiczna: doskonała ekspozycja firmy na partnerów biznesowych, promocja i zwiększenie rozpoznawalności firmy, czy też zwiększenie wiarygodności wobec banków oraz pozostałych kontrahentów. Ponadto Emitent otrzymuje kolejne źródło pozyskania finansowania na rozwój: kolejne emisje akcji. Przykładowy harmonogram procesu wprowadzenia na NewConect Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Sporządzenie dokumentu informacyjnego i zatwierdzenie przez AD Uchwała WZ o emisji akcji w drodze ofery prywatnej oraz o wprowadzeniu akcji na NC Zawarcie umowy z Animatorem Rynku/Market Makerem Złożenie wniosku do KDPW o dematerializację akcji i rejestracja akcji w KDPW Przeprowadzenie oferty prywatnej, objęcie akcji przez akcjonariuszy Debiut na NewConnect to bardzo ważny moment w historii spółki, gdyż łączy się z pozyskaniem finansowania dla przedsiębiorstwa oraz pozwala mu na realizowanie zaplanowanych inwestycji i osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu wzrostu. Kluczowym elementem sukcesu jest przekonanie inwestorów do planów rozwojowych spółki i znalezienie kompromisu między oczekiwaniami względem wyceny po stronie właścicieli i inwestorów. Wprowadzenie Spółki na NewConnect zajmuje od 4 do 6 miesięcy. Zakres prac doradców Grant Thornton obejmuje ustalenie zainteresowania spółką, negocjacje i dokapitalizowanie spółki oraz działania formalne. W ramach ustalania zainteresowania spółką znajduje się: Opracowanie strategii realizacji projektu Przygotowanie ankiety sprawdzającej zainteresowanie projektem i jej dystrybucja do inwestorów Określenie zainteresowania inwestorów spółką Spotkanie podsumowujące. Negocjacje i dokapitalizowanie spółki obejmują: Opracowanie modelu finansowego Przygotowanie wyceny spółki Sporządzenie dokumentów ofertowych Kontakt z zainteresowanymi inwestorami Road Show spotkania prezentacyjne Negocjacje umowy inwestycyjnej z kluczowymi inwestorami Dokapitalizowanie spółki Działania formalne oznaczają zaangażowanie agenta/sponsora emisji, opracowanie Dokumentu Informacyjnego i przygotowanie wniosków do GPW, KDPW, KNF. Efektem tych działań jest debiut na NewConnect. Aby móc skorzystać z potencjału, jaki daje debiut na NewConnect, niezbędnym jest dostosowanie struktury organizacyjnej spółki do wymogów giełdy oraz wdrożenie standardów spółek publicznych. Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NC oraz decyzja Giełdy Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz decyzja Giełdy Pierwsze notowanie na NewConect Autoryzowani doradcy NewConnect z Grant Thornton wspierają spółki przy wprowadzaniu koniecznych dostosowań. Dzięki bogatemu doświadczeniu, świadczymy usługi najwyższej jakości, a współpraca z naszymi ekspertami w zakresie NewConnect zwiększa szansę na odniesienie sukcesu na giełdzie

15 3. Pieniądze podstawa biznesu Emisja obligacji Catalyst Catalyst to pierwszy zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce. Emisja obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst umożliwia poszerzenie horyzontów inwestycyjnych. Debiut na Catalyst poprzedza złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu oraz odpowiedniego dokumentu rejestrowego jakim może być: dokument informacyjny (w przypadku wprowadzania emisji obligacji prywatnych na rynek alternatywny GPW i/lub BondSpot); nota informacyjna (w przypadku, gdy inne instrumenty finansowe danego emitenta są przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub alternatywnym); prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne (w przypadku wprowadzania emisji publicznych oraz w przypadku wprowadzania instrumentów finansowych na rynek regulowany). Emitenci mają również możliwość uzyskania autoryzacji emisji instrumentów finansowych. W wyniku autoryzacji dana seria obligacji, która nie musi posiadać formy zdematerializowanej, jest rejestrowana w publicznie dostępnym systemie informacyjnym Catalyst. Emitenci instrumentów dłużnych notowanych w alternatywnym systemie obrotu mogą współpracować z Autoryzowanym Doradcą, podmiotem, który wspiera emitentów w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także przygotowuje we współpracy z emitentem dokument, będący podstawą wprowadzenia instrumentów do obrotu. Ustawa o ofercie definiuje dwa sposoby przeprowadzenia emisji obligacji, tj. ofertę publiczną oraz ofertą niepubliczną, powszechnie nazywaną ofertą prywatną. Ofertą prywatną obligacji jest proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do co najwyżej 99 imiennie wskazanych inwestorów. W tym przypadku nie jest wymagane sporządzanie ani prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Przykładowy harmonogram procesu wprowadzenia na Catalyst w drodze oferty prywatnej. określenie zainteresowania określenie optymalnej strategii pozyskania finansowania ankieta wśród inwestorów negocjacje i pozyskanie kapitału przygotowanie dokumentów ofertowych i road show wśród inwestorów dystrybucja materiałów ofertowych, zapisy na obligacje i ich przydział DZIEŃ EMISJI przygotowanie dokumentu rejestracyjnego dopełnienie procedur formalych w KDPW i GPW Obligacje są dłużnym papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do zwrotu pożyczonej kwoty oraz spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Cena emisyjna to cena, po jakiej emitent sprzedaje obligacje na rynku pierwotnym. wymogi formalne związane z wprowadzeniem do obrotu 3 tygodnie 8 tygodni 4 tygodnie debiut na rynku Obrót instrumentami dłużnymi odbywa się na dwóch rynkach: detalicznym i hurtowym, zarządzanych odpowiednio przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Każdy z rynków dzieli się dodatkowo na dwie platformy: alternatywną i regulowaną. Każdy z instrumentów dłużnych może być notowany zarówno na platformie GPW, jak i BondSpot. Jako Autoryzowani Doradcy Catalyst eksperci Grant Thornton przygotowują model biznesowy i finansowy przedstawiający atuty firmy potencjalnym inwestorom. Ponadto zajmujemy się również formalną stroną procesu, w tym opracowaniem niezbędnych dokumentów i ustanowień zabezpieczeń. Dzięki bogatemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych doradców proces emisji obligacji i debiut na Catalyst zostaną przeprowadzone efektywnie. W ramach usługi oferujemy także doradztwo w procesie poszukiwania i pozyskiwania inwestorów. Aby realizowane działania prezentowały spójną wizję biznesową, koordynujemy prace wszystkich zaangażowanych stron, w tym kancelarii prawnych. Prace przebiegają w następujących etapach: Opracowanie strategii realizacji projektu Ustalenie warunków pozyskania finansowania dłużnego Negocjacje z inwestorami Pozyskanie kapitału Spełnienie wymogów formalnych związanych z zarejestrowaniem obligacji i wprowadzeniem ich do obrotu Debiut na rynku Catalyst Kompetencje i praktyka w zakresie emisji obligacji korporacyjnych Catalyst pozwalają doradcom Grant Thornton na zminimalizowanie ryzyka niepozyskania środków od inwestorów i ryzyka pozyskania niesatysfakcjonującej wartości obligacji

16 Bieżące doradztwo podatkowe 4. Obowiązki przedsiębiorstwa jak się w nich nie zgubić Dlaczego miałbym korzystać z usług doradcy podatkowego? Przecież zatrudniam dobrego księgowego i płacę mu dużo pieniędzy, wysyłam go na szkolenia i prenumeruję specjalistyczną prasę. On powinien dbać o moje sprawy podatkowe. Na tak sformułowane poglądy prezesów firm odpowiadam zawsze porównaniem: gdy mam świetnego lekarza rodzinnego, ale boli mnie ząb, czy udaję się do niego, czy jednak do stomatologa? Wybór jest prosty. Tak samo oczywisty powinien być fakt, że księgowy, który zajmuje się w firmie księgami rachunkowymi i sprawozdawczością, dostarczaniem raportów i informacji dla zarządu, opiniowaniem zawieranych umów, lokowaniem wolnych środków pieniężnych, nadzorem nad płynnością oraz wieloma innymi sprawami o kluczowym znaczeniu, nie jest w stanie jednocześnie dobrze pełnić funkcji doradcy podatkowego. Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie klientów w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych. Doradcy podatkowi Grant Thornton pomagają klientom w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych, wskazując jednocześnie na ewentualne ryzyka związane z przyjęciem rekomendowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego. Nasze doświadczenie i zaangażowanie, jakie wkładamy w poznanie specyfiki działalności naszych Klientów oraz ich celów biznesowych, przekłada się na bardzo wysoką skuteczność w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Nie piszemy teoretycznych opinii, rozwiązujemy problemy klientów. Dla naszych obecnych klientów rozstrzygamy ponad tysiąc różnorodnych kwestii rocznie, co buduje bardzo szeroką bazę doświadczeń i rozwiązań, które zastosować można w kolejnych przypadkach. Nasze prace mają charakter kompleksowy. Dokonujemy zarówno oceny skutków prawnych i podatkowych (w ramach wszystkich zobowiązań podatkowych), jak również bilansowych oraz biznesowych. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego Grant Thornton zajmuje się realizacją następujących usług: Rozwiązywanie problemów podatkowych nurtujących klientów Podatkowa interpretacja zaistniałych zdarzeń gospodarczych Analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych Opracowanie umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych Podatnik, który na stałe współpracuje z doradcą ma poczucie pewności i bezpieczeństwa, że rozliczenia są prawidłowe. To jedna z najważniejszych korzyści stałej obsługi. Opracowanie optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych Wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie projektów dokumentów prawnych. Bieżące doradztwo podatkowe świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy. Wycena usługi oraz realizacja zlecenia oparta jest na analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz dostarczonych dokumentów (umowy, decyzje administracyjne itp.). Oczekiwania Klienta każdorazowo badane są poprzez przeprowadzenie wywiadów. W zależności od charakteru problemu i oczekiwań klientów bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest w formie: pisemnych opinii podatkowych notatek przesyłanych drogą elektroniczną konsultacji telefonicznych spotkań konsultacyjno-szkoleniowych hot-line 3

17 4. Obowiązki przedsiębiorstwa jak się w nich nie zgubić Optymalizacje podatkowe Optymalizacja struktur i transakcji Każdą funkcję przedsiębiorstwa i specyficzne przedsięwzięcie można zrealizować w różnych ramach prawnych i organizacyjnych. Przyjęte rozwiązanie wpływa na wysokość zobowiązań podatkowych. Celem usługi optymalizacji podatkowej jest wskazanie ram prawnych i organizacyjnych zapewniających możliwie najniższy poziom opodatkowania przedsiębiorcy. Działania optymalizacyjne dotyczą zarówno stałych elementów procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, m.in. dostaw towarów, działań marketingowych, inwestycji i remontów, wynagrodzeń pracowników, jak również działań jednorazowych, w tym np. przedsięwzięć inwestycyjnych, nowych sposobów promocji czy umów z nowym kontrahentem. Zakres prac realizowany jest w następujących etapach: Diagnoza stanu bieżącego opracowanie modelu JEST Analiza stanu bieżącego pod kątem efektywności podatkowej Opracowanie i konsultacje z Klientem rozwiązań optymalizacyjnych Opracowanie docelowego modelu procesów model BĘDZIE Opracowanie harmonogramu wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych Wsparcie Klienta we wdrożeniu zaakceptowanych rozwiązań W wyniku prac doradców podatkowych Grant Thornton Klient otrzyma szereg rozwiązań, wraz ze szczegółowo zdefiniowanymi i zaplanowanymi w czasie działaniami optymalizacyjnymi, prowadzącymi do ich pełnego wdrożenia. W przypadku konieczności sporządzenia odpowiednich dokumentów, regulaminów, umów, procedur niezbędnych dla wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych, wspieramy Klienta w ich opracowaniu. Celem usługi optymalizacji podatkowej jest wskazanie ram prawnych i organizacyjnych zapewniających możliwie najniższy poziom opodatkowania przedsiębiorcy. Celem usług w zakresie optymalizacji podatkowej struktur i transakcji jest minimalizacja obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez rozwiązania w zakresie form prawnych prowadzania biznesu, kształtu grup kapitałowych oraz wykorzystania różnorodnych instytucji prawnych do osiągnięcia celów biznesowych. Szeroka wiedza i bogate doświadczenie doradców Grant Thornton pozwalają na opracowanie i sprawną implementację struktury optymalizacyjnej dostosowanej do zindywidualizowanych potrzeb Klienta i konkretnego modelu biznesowego. Proponowane przez nas rozwiązania łączą w sobie zwiększenie efektywności podatkowej prowadzonego biznesu oraz bezpieczeństwo podatkowe. Międzynarodowa sieć biur Grant Thornton obejmująca ponad 00 krajów, w tym szereg krajów charakteryzujących się atrakcyjnymi regulacjami prawa podatkowego, umożliwia projektowanie i wdrażanie przez naszych ekspertów nie tylko krajowych, ale i transgranicznych struktur optymalizacyjnych bazujących na zagranicznych jurysdykcjach podatkowych. Nieustannie zmieniające się regulacje polskiego prawa podatkowego generują dla polskich podatników nie tylko trudności w bezpiecznym prowadzeniu biznesu, ale dostarczają również nowych narzędzi, które w odpowiedni sposób wykorzystywane na etapie planowania podatkowego pozwalają obniżyć poziom opodatkowania lub odroczyć opodatkowanie w czasie. Działania realizowane przez naszych ekspertów w ramach optymalizacji podatkowej struktur i transakcji obejmują: Identyfikację potrzeb Klienta w zakresie optymalizacji podatkowej zarówno na poziomie struktury prowadzonej działalności, jak i jednostkowych transakcji Opracowanie i prezentację zindywidualizowanych koncepcji umożliwiających zwiększenie efektywności podatkowej prowadzonej działalności, uwzględniających między innymi specyfikę danego biznesu, przyjęte cele biznesowe, warunki brzegowe określone przez Klienta i obowiązujące przepisy prawa, koszty wdrożenia struktury i przeprowadzenia transakcji Szczegółowa analiza potencjalnych ryzyk związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem docelowej struktury oraz podjęcie działań służących ich ograniczeniu lub wyeliminowaniu, w szczególności poprzez uzyskanie wiążących interpretacji organów podatkowych Realizacja działań przygotowawczych do wdrożenia wybranego rozwiązania Kompleksowa obsługa prawno-podatkowa procesu wdrożenia struktury optymalizacyjnej obejmująca między innymi: Tworzenie nowych podmiotów prawnych Połączenia, przekształcenia, podziały, likwidacje spółek Aporty składników majątkowych, przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części Sprzedaż i inne formy transferu udziałów i akcji Zmiany w zakresie kapitałów własnych Nadzór nad przebiegiem procesów i koordynacja prac wszystkich podmiotów zaangażowanych w poszczególne działania Wsparcie w zakresie ujęcia danej transakcji dla celów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej

18 4. Obowiązki przedsiębiorstwa jak się w nich nie zgubić Tax Compliance Ceny transferowe Celem usługi w zakresie sprawozdawczości podatkowej (Tax compliance) realizowanej przez doradców podatkowych Grant Thornton jest wspomaganie Klientów w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. W zależności od potrzeb Klienta, zakres prac może obejmować zarówno przegląd sporządzonej przez niego kalkulacji podatkowej w świetle danych wynikających z ewidencji księgowej, jak również sporządzanie deklaracji podatkowych z dogłębnym przeglądem poprawności danych służących ustaleniu podstawy opodatkowania. Usługa Tax compliance często łączona jest z przeglądem podatkowym, obejmującym wszystkie elementy mające wpływ na ustalenie wysokości podatku lub na wybrane obszary działalności Klienta. Zakres usług może obejmować następujące podatki: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) kalkulacja należnego podatku CIT oraz zaliczek weryfikacja kalkulacji należnego podatku CIT oraz kalkulacji zaliczek sporządzonej przez Klienta analiza procedur związanych z kalkulacją podatku należnego oraz zaliczek na podatek CIT przeglądy podatkowe danych mających wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania Podatek u źródła kompleksowa analiza poprawności realizacji obowiązków płatników sporządzanie kalkulacja należnego podatku u źródła pozyskiwanie certyfikatów rezydencji sporządzanie deklaracji podatkowych Podatek od towarów i usług rejestracja podatników sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, informacji podsumowujących i INTRASTAAT Rozliczenia ekspatów Grant Thornton oferuje również usługę międzynarodowego tax compliance sprawozdawczości podatkowej w wielu jurysdykcjach podatkowych. Usługę tę zaprojektowano przede wszystkim z myślą o grupach holdingowych. Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami oraz optymalizację zobowiązań podatkowych wynikających z tych transakcji. Doradcy Grant Thornton uwzględniają uwarunkowania działalności prowadzonej w danej branży oraz oczekiwania Klienta, a zaproponowane przez nich rozwiązania są spójne z modelem i celami biznesowymi Klienta. Zakres świadczonych usług związanych z obszarem cen transferowych obejmuje: Analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi Opracowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi Przygotowanie analiz porównawczych (benchmarking), których celem jest wyznaczenie rynkowego poziomu cen, marż, narzutów zysków itd. Przypisanie zysków do zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa działającego w Polsce Analizę i opracowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów) Wsparcie w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe Doradztwo w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych (w tym przygotowanie argumentacji i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika). Szkolenia oraz warsztaty w zakresie cen transferowych. Prace są realizowane przez specjalistów posiadających szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresie tematyki cen transferowych

19 Skontaktuj się z nami Anna Pisarek Dyrektor Zespołu ds. zakładania biznesu T M E 203 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. 6-3 Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E NIP , REGON Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Grant Thornton Frąckowiak jest firmą członkowską Grant Thornton International Ltd

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ usługa informacyjna (bezpłatna) OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na czym polega? konsultanci informują jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 Definicje dla cenników nr 1, 2 i 3 CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 I. dokument - każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada 1 Imię i nazwisko, nr wpisu 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki a) z przychodów własnych b) bezpośrednio z budżetu c) z odpłatnie wykonywanych wyodrębnionych zadań 2. Państwowy fundusz celowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne. redakcja naukowa Sławomir Sojak Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo