RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013"

Transkrypt

1 RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA Wpływ kryzysu na nastroje i kondycję przedsiębiorców 2. Struktura rynku usług księgowych w Polsce 3. Otoczenie konkurencyjne i trendy rozwoju 4. Zestawienie wiodących usługodawców księgowości on-line Opracowanie: Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Koordynator Projektu: Dariusz Graczyk Warszawa, październik 2013

2 Infografika 2

3 Nota prawna Wszelkie informacje, analizy, wykresy, statystyki, wyniki badań i inne dane wykorzystane w niniejszym raporcie są, o ile nie zaznaczono inaczej, własnością intelektualną Fundacji Rozwoju Biznesu STARTER. Wykorzystanie, publikacja, opracowanie oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie całości lub części raportu oraz wyników badań rynkowych w celach komercyjnych jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą FRB STARTER. Jednocześnie dopuszcza się publikację oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie całości lub części raportu oraz wyników badań rynkowych w celach niekomercyjnych za podaniem źródła raportu i danych, tj. Fundacji Rozwoju Biznesu STARTER oraz nazwy raportu, tj. Raport Usługi Księgowe w Polsce Edycja Wszelkie informacje i wnioski zawarte w raporcie zostały opracowane w najlepszej wierze na podstawie dostępnych danych. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w Raporcie przez osoby trzecie i skutki jakie mogą wywołać. O Badaniu Badanie pt. Usługi Księgowe w Polsce zostało przeprowadzone w okresie od 1 sierpnia 2013 do 15 września 2013 przez Fundację Rozwoju Biznesu STARTER. Badanie było prowadzone trzema metodami PAPI ankiety bezpośrednie wśród wybranej losowej grupy przedsiębiorców, CATI wywiady telefoniczne wśród wybranej losowej grupy przedsiębiorców, CAWI anonimowa ankieta wypełniana w wyniku przeprowadzenia mailingu do wybranej losowej grupy przedsiębiorców. Populacja grup docelowych została określona poprzez losowy dobór przedsiębiorstw z bazy danych ok. 250 tysięcy firm, przy czym głównym kryterium dla wszystkich metod badawczych było spełnianie przez przedsiębiorstwo definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (według dyrektywy 2003/361/WE) oraz w przypadku badania PAPI lokalizacja przedsiębiorstwa na terenie jednej z czterech aglomeracji: warszawskiej, trójmiejskiej, poznańskiej i krakowskiej. Ostateczna populacja wyniosła ok. 25 tys. firm. W wyniku badania uzyskano losową próbę reprezentatywną w ilości n=1296 przedsiębiorców. Porównanie odchylenia standardowego dla każdej z metod dało wynik na poziomie s= (2.94%). Dla poszczególnych metod badawczych zebrano odpowiednio ważnych ankiet: PAPI (835), CATI (154), CAWI (307). Badanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych Fundacji. O Fundacji Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER jest przedsięwzięciem powstałym w 2009 roku z inicjatywy kilkunastu osób - specjalistów w swoich dziedzinach - skupionych wokół jednego z największych w Polsce profesjonalnych portali społecznościowych. Podstawową misją Fundacji jest doradzanie i wspieranie początkujących przedsiębiorców przy stawianiu pierwszych kroków w biznesie. Fundacja również konsekwentnie rozszerza swój profil działania w zakresie sprawozdawczości i analityki, z założeniem cyklicznego publikowania różnorodnych analiz rynkowych, raportów i rankingów, które będą pomagać początkującym (i nie tylko) przedsiębiorcom w podejmowaniu istotnych dla nich decyzji biznesowych oraz wybieraniu najlepszych produktów i usług dla biznesu. Wyznajemy zasadę, że dobrej informacji nigdy nie jest za mało i jest ona szczególnie cenna w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. 3

4 ROZDZIAŁ 1 WPŁYW KRYZYSU EKONOMICZNEGO NA NASTROJE I KONDYCJĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Podsumowanie: ponad 70% przedsiębiorców źle ocenia kondycję gospodarki blisko 92% przedsiębiorców nie zamierza zatrudniać nowych pracowników w przeciągu najbliższego roku z powodu emigracji co roku nie powstaje co najmniej 12 tysięcy nowych firm ponad 50% przedsiębiorców ocenia przepisy prawa jako nieadekwatne do rzeczywistości gospodarczej Ilość firm w 2013 roku 1.79 mln Ilość firm w 2011 roku 1.72 mln W ciągu 2 lat przybyło netto firm co daje dynamikę wzrostu na poziomie 1.5% rocznie 4

5 1. Wpływ kryzysu ekonomicznego na nastroje i kondycję przedsiębiorców Rok 2013 jest kolejnym rokiem, w którym gospodarka Polski zmaga się z kryzysem. W następstwie tego obserwujemy wiele niekorzystnych zjawisk, między innymi takich jak spowolnienie wzrostu gospodarczego (wzrost PKB szacowany na 1.5% na koniec 2013 roku, w porównaniu do 1.9% na koniec 2012 roku, dane GUS), utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia, zwiększenie liczby upadłości firm (w tym zamykania indywidualnych działalności gospodarczych), rosnąca inflacja (realna, wynikająca z indeksacji wzrostu cen żywności i towarów, na poziomie około 6% w 2013 roku, dane GUS), ograniczenie popytu wewnętrznego, czy też silna tendencja do ograniczania kosztów w firmach. Należy przy tym podkreślić, że dynamika wzrostu na poziomie 1.5% dla gospodarki rozwijającej się, jaką cały czas jest Polska, jest praktycznie niezauważalna w zasadzie jest to stagnacja i zachowanie status quo o dobrej koniunkturze możemy mówić dopiero w przypadku dynamiki wzrostu PKB powyżej 5% rocznie. Niestety nastroje przedsiębiorców i obecna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem. Świadczą o tym pozyskane w trakcie badania dane dotyczące postrzegania przez przedsiębiorców sytuacji na rynku oraz planów dotyczących rozwoju zatrudniania pracowników. Na pytanie dotyczące postrzegania kryzysu ponad 50% przedsiębiorców uważa, że kryzys jest bardzo mocno odczuwalny w ich branży, jest dużo gorzej niż klika lat temu lub też stoi na granicy bankructwa. Kolejne 20% przedsiębiorców uważa, że sytuacja jest ciężka, ale zaczyna się powoli poprawiać. Łącznie ponad 70% przedsiębiorców dostrzega nienajlepszą kondycję gospodarki. Kryzysu nie odczuwa jedynie niespełna 30% przedsiębiorców głównie są to firmy większe (zatrudniające pow. 10 pracowników) oraz działające na rynku powyżej 5 lat. Ilustruje to poniższe zestawienie: 5

6 Jest to logicznie uzasadnione firma funkcjonująca na rynku więcej niż 5 lat ma większe szanse na przetrwanie przejściowych trudności dzięki dobremu poznaniu rynku, posiadaniu zazwyczaj pewnych rezerw kapitałowych oraz możliwości kompensowania wahań koniunktury np. poprzez ograniczanie kosztów, czy modyfikację profilu działalności. Niestety takiego komfortu nie mają w przeważającej większości firmy młode, działające do 2 lat na rynku, z których ponad dwa razy więcej bardzo mocno odczuwa kryzys, w porównaniu do firm o dłuższym stażu. Stagnacja gospodarcza nie jest dobrym okresem na zakładanie firmy bez rzetelnego przeanalizowania swoich szans i posiadania odpowiedniego zaplecza kapitałowego. O niezbyt dobrych nastrojach przedsiębiorców świadczą dane dotyczące rozwoju działalności, a co za tym idzie zatrudniania pracowników. Na pytanie dotyczące planów zatrudnienia ponad 92% ankietowanych odpowiedziało, że nie mają zamiaru nikogo zatrudniać w przeciągu najbliższego roku. Jedynie niecałe 8% firm planuje zatrudnienie jednej lub więcej niż jednej osoby. Należy tutaj jednakże zaznaczyć, że wszyscy ankietowani prowadzący samodzielną działalność (61% przedsiębiorców) odpowiedzieli negatywnie w kwestii zatrudniania pracowników. Jest to związane z tym, że większość osób (54%) prowadzących samodzielną działalność wykonuje pracę o charakterze etatowym na rzecz firmy macierzystej i w związku z tym ani nie potrzebują, ani nie planują zatrudniać pracowników. Niepokojące jednakże jest to, że również firmy zatrudniające więcej niż jedną osobę w przeważającej większości nie planują zatrudnienia w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. 6

7 Rozpatrując kondycję przedsiębiorców w kontekście zapotrzebowania na określone usługi należy też wspomnieć o wpływie emigracji na ilość nowopowstających firm. Należy też pamiętać, że zgodnie z oficjalnymi danymi w 2012 wyjechało około 140 tys., a nieoficjalne szacunki mówią o dwa razy większej liczbie emigrantów. Łącznie do 2012 roku, zgodnie z danymi OECD (International Migration Outlook, 2012), z Polski wyemigrowało 2.38 miliona osób i znowuż nieoficjalne szacunki mówią o prawie dwukrotnie większej liczbie emigrantów. Jednakże biorąc pod uwagę tylko oficjalne dane, tak wysoka emigracja pozbawiła Polskę około 216 tysięcy firm (przyjmując, że statystycznie około 9% populacji w wieku lat zakłada własną firmę (1.79 mln firm /19.75 mln osób = ; emigracja 7

8 2.38 mln * = )). Tylko w 2012 roku z tego powodu nie powstało co najmniej 12 tys. nowych firm, które mogłyby być zainteresowane zarówno usługami tradycyjnej księgowości, jak i księgowości on-line oraz wszelkiego typu usługami komplementarnymi (doradztwo prawne, podatkowe, itp.), o popycie na inne usługi nie wspominając. Należy również zauważyć, że w Polsce cały czas są niesprzyjające warunki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, co sytuuje nas daleko w tyle za gospodarkami europejskim i dużą ilością rozwiniętych i rozwijających się krajów świata. Świadczą o tym zarówno wszelkiego typu wskaźniki (np. 55 miejsce w łatwości prowadzenie biznesu, 124 miejsce w łatwości zakładania firmy, 114 miejsce w łatwości płacenia podatków, 56 miejsce w skuteczności egzekwowania zobowiązań; Doing Business, World Bank, 2012) jak i wyniki przeprowadzonego badania, gdzie przeważająca liczba przedsiębiorców wskazuje trzy główne nieprzyjazne i utrudniające prowadzenie działalności zjawiska, takie jak: przepisy oderwane od rzeczywistości gospodarczej (50.76% respondentów), zbyt skomplikowane przepisy (28.03%) i niestabilność prawa (27.27%). Należy też zauważyć że jedna czwarta badanych wskazuje na wysokie koszty pracy, a prawie jedna piąta na nieuczciwość przedsiębiorców jako czynniki utrudniające prowadzenie działalności. Jedynie 15% badanych stwierdziło, że nie widzi żadnych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Wyniki świadczą o wyjątkowo miernej jakości legislatury w Polsce oraz cały czas wysokim poziomie biurokracji. Niestety od lat nic się w tym temacie nie zmienia. Reasumując osłabienie gospodarcze jest wyraźnie widoczne i ma duży wpływ zarówno na dynamikę przyrostu liczby nowych firm (przyrost netto ok. 78 tys. w latach , co daje przyrost około 1.5% rocznie, a więc odzwierciedlający dynamikę przyrostu PKB), jak i na przyrost wartości rynku usług księgowych dla segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako takiego. Niekorzystna koniunktura gospodarcza zmusza tez firmy do szukania oszczędności zarówno w kosztach 8

9 operacyjnych jak i kosztach stałych, do których można zaliczyć prowadzenie księgowości. W takiej sytuacji jednym z istotnych czynników decydujących o wyborze usługi księgowej (tradycyjna, on-line oczywiście w przypadkach firm, które mają możliwość wyboru) będzie jej cena. 9

10 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA RYNKU USŁUG KSIĘGOWYCH W POLSCE Podsumowanie: W 2013 roku z usług księgowości on-line korzysta aktywnie ponad 78 tysięcy firm, o 16% mniej niż rok wcześniej Wartość rynku usług księgowych w segmencie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to 5 mld PLN Wartość rynku usług księgowych on-line w 2013 roku to 221 mln PLN biur księgowych, z których każde obsługuje średnio 25 firm 72% firm deklaruje, że nie ma zamiaru korzystać z rozwiązań księgowości on-line 10

11 2. Struktura rynku usług księgowych w Polsce Sumaryczna wartość rynku usług księgowych w Polsce na chwilę obecną wynosi około 8 mld złotych (szacunkowo na podstawie danych GUS i danych własnych), z czego około 4 mld przypada na podmioty świadczące usługi księgowe i posiadające osobowość prawną (liczona według wartości przychodów wszystkich podmiotów o przeważającym rodzaju działalności Z PKD Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe), z tego ponad 1 mld przypada na firmy oferujące usługi BPO (Business Process Outsourcing), a reszta na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w różnych formach (tradycyjne biura księgowe, samozatrudnieni księgowi, itp.). Należy jednak pamiętać, że wartość ta z jednej strony uwzględnia przychody podmiotów również ze świadczenia usług około księgowych, ale z drugiej nie uwzględnia przychodów tylko i wyłącznie ze świadczenia usług dla podmiotów z segmentu SMES dla których szacowana wartość rynku usług księgowych wynosi około 5 mld PLN (5 060 tys., szacowana na podstawie uśrednionych cen usług księgowych oraz liczba podmiotów w danym segmencie usług), z czego na usługi księgowości on-line przypada obecnie około 221 mln PLN rocznie ( tys. PLN, szacunki własne na podstawie liczby podmiotów segmentu SMES korzystających z usług on-line, czerwiec 2013). W porównaniu z 2011 rokiem nastąpiło znaczące zmniejszenie liczby podmiotów deklarujących korzystanie z rozwiązań księgowości on-line ( podmiotów 2011 roku (9% wszystkich firm), podmiotów w 2013 roku (4.38% wszystkich firm)), co daje spadek w ujęciu ilościowym o około 16% rocznie w badanym okresie. Należy również odnotować zwiększenie liczby podmiotów deklarujących korzystanie z tradycyjnych biur księgowych (aż o 11%), posługujących się programem do prowadzenia księgowości (o 2%), przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby podmiotów prowadzących księgowość ręcznie lub za pomocą arkusza kalkulacyjnego (z 12% w 2011 do 5% w 2013) oraz zmniejszeniu liczby podmiotów zatrudniających księgowego (z 12% w 2011 do 9.5% w 2013). Zmiany te można między innymi 11

12 wytłumaczyć zwiększeniem liczby biur księgowych oraz samodzielnych księgowych świadczących usługi księgowe, jak również wciąż istniejącą silną niechęcią do korzystania z rozwiązań on-line. Zdecydowana większość respondentów (72%) deklaruje, że nie zamierza korzystać z rozwiązań online (jest to o 6% więcej niż w 2011 roku), blisko 18% deklaruje, że ma zamiar skorzystać (o ponad 5% więcej niż w 2011 roku), a 10% (o 3% więcej niż w 2011 roku) deklaruje że nie zna takich rozwiązań. Nie bez znaczenia są także czynniki decydujące o wyborze formy prowadzenia księgowości oraz odczucia co do bezpieczeństwa prowadzenia księgowości on-line. Istotna jest też zarówno drastyczna poprawa jakościowa usług świadczonych przez tradycyjne biura rachunkowe wynikająca najprawdopodobniej z ogromnej konkurencji w tym segmencie, jak też ciągła i skuteczna poprawa jakości oraz serwisu oferowanego przez producentów tradycyjnych aplikacji księgowych. Należy wziąć po uwagę, że w chwili obecnej (czerwiec 2013) na rynku usług księgowych działa biur księgowych i jest to wzrost w porównaniu z 2011 rokiem o prawie 6% (z biur, 5.92%, dane GUS). W porównaniu z 2011 rokiem wzrosła też liczba osób z certyfikatem księgowym i wynosi obecnie osób (z 50800, wzrost o 23%, dane MF), przy czym wzrost ten jest bezpośrednim wynikiem zarówno przyrostu liczby podmiotów świadczących usługi księgowe oraz rozwoju centrów BPO świadczących tego typu usługi. Jako ciekawostkę można podać że w Wielkiej Brytanii jest około 300 tys. księgowych, w Stanach Zjednoczonych około 350 tys., w Indiach 230 tys., w Niemczech około 96 tys. (łącznie z doradcami podatkowymi). 12

13 Jak widać są to czynniki stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla pozycji usług księgowości on-line. Nie bez znaczenia jest też fakt stagnacji gospodarczej i niewielkiego przyrostu ilości podmiotów gospodarczych netto, jak również zarówno upadłości, jak i masowych likwidacji indywidualnych działalności gospodarczych zakładanych w 2011 roku po upływie 2 letniego okresu wakacji ZUS i płacenia obniżonych składek a takie działalności stanowią podstawową bazę klientów serwisów księgowości on-line. 13

14 Dla popularyzowania księgowości on-line, jako alternatywnej formy prowadzenia księgowości, niezwykle istotne jest pozytywne postrzeganie tego typu rozwiązań przez potencjalnych klientów. Niestety nie jest z tym zbyt dobrze łącznie 61% respondentów ma odczucia negatywne co do tej formy prowadzenia księgowości, z czego aż 40% wskazuje że jest to zarówno bardzo angażujące, jak i trudniejsze niż za pośrednictwem tradycyjnego biura rachunkowego. Jednocześnie prawie 30% respondentów nie jest w stanie wskazać żadnych powodów, dla których warto prowadzić księgowość samodzielnie, a jedynie 11% wskazuje, że motywacją są zbyt drogie 14

15 usługi księgowe. Jednocześnie ponad 3 krotnie zmniejszyła się liczba osób, które wskazują, że prowadzenie księgowości nie jest trudne (z 60% do 18%). Wszystkie te czynniki wypływają na negatywne postrzeganie rozwiązań księgowości on-line, a w najlepszym wypadku respondenci nie są wstanie wskazać wyraźnych przewag dla tej formy prowadzenia księgowości. Negatywne postrzeganie księgowości on-line ma również uzasadnienie w czynniku demograficznym wieku przedsiębiorców. Ponad połowa respondentów to osoby w wieku ponad 45 lat, a przedsiębiorców młodych, najbardziej otwartych na nowości i nowoczesne rozwiązania internetowe jest jedynie 10% - są to osoby w wieku lat. Taka struktura demograficzna świadczy też o tym, że stosunkowo niewiele młodych osób zakłada firmy i jest to bezpośrednio skorelowane z falą emigracji, której gros stanowią właśnie ludzie młodzi, w wieku do 30 lat. Innym czynnikiem jest staż firm na rynku 74% firm działa dłużej niż 5 lat, co wypływa zarówno na doświadczenie w prowadzeniu lub korzystaniu z usług księgowych jak i istnienie stałych, wypracowanych przez lata relacji, których nie ma powodów zmieniać. Usługi księgowe, są szczególnym typem usług, gdzie mimo wielkiej konkurencji na rynku, raz nawiązana dobra relacja z klientem będzie w większości wypadków relacją długoterminową sprzedaż usługi księgowej nie jest sprzedażą jednorazową obliczoną na szybki zysk. Z tego też względu konkurencja na rynku usług księgowych sprowadza się głównie do konkurencji o nowo pojawiające się podmioty gospodarcze, a tych, z racji spowolnienia gospodarczego, jest od 3 lat na rynku mniej więcej stała ilość, co nie poprawia sytuacji nowych graczy na rynku usług księgowych zarówno tradycyjnych, jak i on-line. Przy pozyskiwaniu nowych klientów należy wziąć pod uwagę, co ewentualnie może zachęcić do skorzystania z nowoczesnych rozwiązań księgowych w porównaniu z 2011 rokiem spadła o 6% liczba osób, które wskazują cenę, jak jeden z czynników zachęcających do skorzystania z usług księgowości on-line. Cena jest istotna dla ponad jednej trzeciej badanych. Inne istotne cechy zachęcające to natychmiastowy dostęp do danych (16% respondentów) i wygoda obsługi z 15

16 dowolnego miejsca na świecie (12% respondentów) jak widać kwestie związane z możliwością kontrolowania finansów firmy w każdym momencie i każdego miejsca są dla respondentów ważne. Należy nadmienić, że naprzeciw tym oczekiwaniom wyszło wiele tradycyjnych biur księgowych oferując dostęp przez przeglądarkę internetową do aktualnych raportów finansowych dla swoich klientów można powiedzieć, że dla nowoczesnego biura księgowego jest to już niezbędny standard, a dla klienta jeden z czynników decydujących o wyborze biura księgowego. 16

17 Równie istotne są cechy samej aplikacji służącej do prowadzenia księgowości. Najistotniejsze cechy dla respondentów to prostota obsługi (21%), bezpieczeństwo danych (15%), duża funkcjonalność (15%) oraz przyjazny i czytelny interfejs (13%). Nasuwa się tutaj uwaga, że zarówno dla firmy świadczącej usługi księgowości on-line, dla tradycyjnego biura oferującego dostęp on-line do danych, jak i dla producenta aplikacji finansowo-księgowych, priorytetem powinno być tzw. usability, czyli jakość użytkowa produktu rozpatrywana od strony końcowego użytkownika, niekoniecznie dysponującego fachową wiedzą księgową, czy informatyczną lub mającego czas na trwające tygodniami szkolenia z wykorzystywania konkretnej aplikacji. Wartościowe i wybiegające naprzeciw oczekiwaniom użytkowników byłoby też stosowanie maksymalnej możliwej inteligentnej automatyzacji wszelkich procesów i zadań wykonywanych za pośrednictwem aplikacji należy pamiętać, ze w idealnym modelu tradycyjnym użytkownik-klient przekazuje dokument do biura księgowego i reszta go nie interesuje dla takiej wygody jest nawet w stanie zaakceptować nieco wyższą cenę, niż w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie. W porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat nastąpiła gwałtowna poprawa postrzegania jakościowego usług świadczonych przez tradycyjne biura rachunkowe ponad 60% respondentów nie napotyka żadnych problemów w relacjach. Na konieczność dowozu dokumentów wskazuje jedynie 14% respondentów (spadek o 46%), na niedostateczną komunikację i brak dostępu do danych na bieżąco skarży się jedynie 12% respondentów, a na brak doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów 6% (spadek o 38%). Jak widać konkurencja na rynku robi swoje i wymusiła na biurach rachunkowych korzystne zmiany jakościowe. Jest to jednocześnie zła informacja dla serwisów oferujących rozwiązania księgowości on-line, szczególnie nowych na rynku i nieposiadającej bazy stałych i lojalnych klientów. Może się okazać, że dla nowych podmiotów jedyną możliwością konkurowania z tradycyjną księgowością będzie cena usługi, co w krótkim czasie może doprowadzić do braku rentowności takich przedsięwzięć, jeżeli księgowość on-line będzie ich wiodącą działalnością. 17

18 W Polsce działa mniej firm niż w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Szczególnie daje się zauważyć niski odsetek małych firm, wynoszący niecałe 3%, w porównaniu do ponad 5% we Francji i Hiszpanii, czy blisko 9% i 14% odpowiednio w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Polska posiada najwyższy w Europie odsetek mikro firm najczęściej w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Dane te niezbyt korzystnie świadczą o strukturze przedsiębiorczości w Polsce oraz mogą sugerować, że znaczna liczba mikrofirm to alternatywa dla zatrudnienia etatowego. 18

19 Przemawiają za tym dane o zatrudnieniu, gdzie ponad 60% respondentów deklaruje samodzielne prowadzenie działalności, jedynie co dziesiąta firma zatrudnia więcej niż 10 pracowników. Zdecydowana większość przedsiębiorców (78%) prowadzi księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to prawie dokładni taki sam odsetek jak w 2011 roku. Nieznacznie wzrósł odsetek przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe (o niecałe 2%), zmalał natomiast odsetek rozliczających się ryczałtem najprawdopodobniej z powodu wprowadzenia w 2013 konieczności używania kasy fiskalnej po przekroczeniu 20 tys. PLN obrotu rocznie (czyli dwukrotnego obniżenia dotychczasowego limitu), a co za tym idzie spadła atrakcyjność tej formy prowadzenia ewidencji podatkowej. Prawie 56% ankietowanych wystawia mniej niż 20 faktur miesięcznie, a jedynie niecałe 18% przedsiębiorców wystawia powyżej 50 faktur miesięcznie. Dla większości podmiotów wystawiających poniżej 20 faktur miesięcznie najprawdopodobniej korzystniejsze będzie rozliczanie się z biurem księgowym od ilości dokumentów niż stało stawką ryczałtową. Jednocześnie zmniejszyła się liczba podmiotów rozliczających podatek VAT kwartalnie (o prawie 11%) oraz nie będących płatnikiem VAT (o blisko 7%). Dane te sugerują brak opłacalności rozliczania kwartalnego VAT, ze względu na obowiązujące cały czas podwyższone stawki i konieczność jednorazowego odprowadzania większych kwot, jak też sugerują istnienie problemów z płynnością finansową firm, które unikają metody rozliczeń kwartalnych jako wymagającej zgromadzenia i zablokowania znacznych środków finansowych. Większa popularność miesięcznego rozliczania podatku VAT jest korzystna dla oferujących usługi księgowe, gdyż wymaga przeprowadzania większej ilości operacji księgowych, a co za tym idzie umożliwia nieco wyższą wycenę usługi. 19

20 Interesująco wygląda kwestia kontroli skarbowych. Zdecydowana większość (88%) respondentów zadeklarowała brak kontroli z urzędu skarbowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niecałe 7% zadeklarowało, że odbyła się jedna kontrola, a jedynie niewiele ponad 3% miało 2 lub więcej kontroli. Innymi słowy kontrolowana jest co 10 firma. Dane te są poniekąd spójne z rodzajem prowadzonej działalności i wielkością firmy. Z punktu widzenia urzędu skarbowego kontrolowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, o relatywnie niewielkich przychodach, mija się z celem. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku małych i średnich firm, które dla fiskusa zaczynają być łakomym kąskiem stąd relatywnie zauważalna liczba kontroli w tej grupie. 20

21 Blisko 65% respondentów zadeklarowało wydatki na prowadzenie księgowości poniżej 250 złotych miesięcznie. Jest to zbliżony odsetek jak w 2011 roku co świadczy o pewnej stabilizacji cen za usługi księgowe. Za tym twierdzeniem przemawiają zbliżone odsetki firm podnoszących koszty powyżej 1000 PLN miesięcznie (10% versus 6% w 2011 roku) oraz od 500 do 1000 złotych (odpowiednio 8% versus 12% w 2001 roku). Jednocześnie relatywnie wysoki odsetek respondentów deklaruje miesięczne koszty poniżej 50 PLN, co mniej więcej odpowiada odsetkowi przedsiębiorców prowadzących księgowość samodzielnie ręcznie, on-line lub dedykowanym programem. 21

22 Z punktu widzenia polityki cenowej zarówno biura księgowego jak i serwisu księgowości on-line widać wyraźnie, że konkurencja cenowa staje na granicy opłacalności. W zdecydowanie lepszej sytuacji są tu serwisy on-line, gdyż ze względu na orientację na masowość usługi mogą oferować relatywnie najniższe ceny, które dla tradycyjnego biura księgowego będą całkowicie nieopłacalne. Jednakże należy pamiętać, że cena nie jest jedynym kryterium wyboru rodzaju usługi księgowej. 22

23 ROZDZIAŁ 3 OTOCZENIE KONKURENCYJNE I TRENDY ROZWOJU Podsumowanie: potencjalna wartość rynku usług księgowych on-line to 1,4 mld złotych i 514 tys. potencjalnych klientów możliwy do uzyskania wzrost rynku to 12% rocznie, co daje wzrost wartości około 26.7 mln złotych rocznie 61% przedsiębiorców nie ufa rozwiązaniom księgowości on-line w ciągu 2 lat liczba biur rachunkowych zwiększyła się o 6%, a liczba księgowych o 23% 23

24 3. Otoczenie konkurencyjne i trendy rozwoju Na początku należy nadmienić, że niezwykle trudno jest ustalić działającą rzeczywiście w Polsce liczbę aktywnych podmiotów gospodarczych (firm). W teorii, jako firmę aktywną, należy uwzględniać firmę zarejestrowaną jako płatnik składek ZUS (dotyczy to też indywidualnych działalności gospodarczych). W praktyce nie ma bezpośredniego dostępu do danych ZUS na ten temat, dane GUS o liczbie aktywnych podmiotów są publikowane z ogromnym opóźnieniem, a dane dotyczące zmian rejestru REGON są praktycznie bezużyteczne, gdyż rok do roku informują o niemalże 4 mln istniejących firm, co skorelowane z mniej więcej stałą liczbą płatników ZUS wynoszącą ok. 1,7 mln świadczy o żenującej nieadekwatności danych rejestru REGON do stanu faktycznego. Zastanawiające jest czemu przekazywanie aktualnych danych na bieżąco o ilości przedsiębiorstw z jednej instytucji do drugiej (ZUS -> GUS) jest zadaniem niemożliwym do zrealizowania niestety jest to kolejny sygnał o rażącej niewydolności polskiej administracji. Nie mając do dyspozycji aktualnych danych za 2013 rok dotyczących liczby aktywnych przedsiębiorstw musieliśmy obliczyć ich liczbę posługując się ostatnimi znanymi danymi GUS (z 2011 roku) i uwzględniając zmiany NETTO liczby podmiotów niefinansowych z rejestru REGON (czyli liczbę podmiotów po odjęciu podmiotów wykreślonych i zawieszonych). Sumarycznie dało to liczbę aktywnych firm działających w Polsce w czerwcu Przy czym ze względu na niską wiarygodność rejestru REGON (nagminne niewykreślanie firm z ewidencji, również przez zobowiązane do tego urzędy) należy tą liczbę traktować jako wartość przybliżoną. Biorąc powyższe pod uwagę uzyskaliśmy następujące wskaźniki: - ilość nowych firm netto w 2012 roku ilość nowych firm netto w 2013 roku zmiana netto firm przy czym należy zaznaczyć, że jedną z przyczyn skokowego zwiększenia liczby firm netto w 2013 roku są zmiany prawa podatkowego zmniejszenie limitów ryczałtu do 20 tys. złotych, co najprawdopodobniej spowodowało zakładanie nowych działalności, aby uniknąć konieczności stosowania kasy fiskalnej. Przyrost netto ilości firm odpowiada mniej więcej realnej stopie wzrostu PKB oscylującej w okolicach 1.5-2% rocznie. Dane oczywiście dotyczą segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szacując możliwy potencjał wzrostu segmentu usług księgowych on-line należy rozważyć dwa aspekty: Możliwość zdobywania klientów wśród istniejących firm, co przekłada się na: - firmy już istniejące na rynku, które rozważają możliwość skorzystania z usług księgowości on-line jest to prawie 18% ankietowanych firm, czyli potencjalnie prawie 320 tys. firm. - firmy już istniejące na rynku, które nie słyszały o rozwiązaniach księgowości on-line, a być może byłyby zainteresowane kolejne 194 tys. firm. 24

25 Łącznie baza potencjalnych klientów wynosi około 514 tysięcy firm, czyli prawie jedną trzecią wszystkich aktywnych podmiotów. W porównaniu do liczby obecnie korzystających z rozwiązań online (tj. 78 tys. firm) jest to potencjał mniej więcej sześciokrotnego wzrostu rynku (o 650%), którego maksymalna wartość na chwilę obecną może wynosić około 1.4 mld złotych. Możliwość zdobywania klientów wśród nowo zakładanych firm, co przekłada się na: - firmy nowe na rynku, z których blisko 28% (27.91%) może być potencjalnymi i bardzo rokującymi klientami serwisów księgowości on-line jest to około 9.5 tys. podmiotów rocznie przy obecnej stopie wzrostu PKB Szacując potencjał wzrostu, uwzględniając jedynie nowych klientów w liczbie adekwatnej do obecnych proporcji, otrzymujemy szacunkowy stały wzrost liczby podmiotów korzystających z księgowości on-line na poziomie ok. 12% rocznie, przekładający się na wzrost wartości rynku około 26.7 mln złotych rocznie przy założeniu, że nie zmienią się obecne warunki otoczenia gospodarczego (kryzys, emigracja, niestabilność prawa, itp.). Trzeba jednak zaznaczyć, że możliwość uzyskania takie wzrostu jest uzależniona od spełnienia przez podmioty działające na rynku usług księgowości on-line wielu istotnych warunków wpływających na zwiększenie zaufania klientów i poszerzania ich świadomości, a w szczególności: - odpowiednio wysokie nakłady na działania marketingowe, - dotarcie bezpośrednio do osób zakładających działalność gospodarczą, najlepiej w miejscu jej zakładania urzędy gmin, GUS/REGON, urzędy skarbowe, - współpraca z centrami co-workingu, - współpraca z uczelniami wyższymi, - współpraca z urzędami pracy, - zaistnienie w popularnych mediach, - tworzenie społeczności korzystającej z nowoczesnych rozwiązań. Wszystkie powyższe działania muszą być prowadzone ze świadomością, że usługa księgowa jest usługą bardzo indywidualną i opartą w głównej mierze na relacji zaufania oraz przekonaniu klienta o wysokiej jakości oferowanego produktu. Szczególnie istotne znaczenie ma to w środowisku przedsiębiorców, gdzie często konkretne produkty i usługi są polecane sobie wzajemnie. Należy też pamiętać o silnej i cały czas rosnącej konkurencji ze strony tradycyjnych biur księgowych, która jest jednym z istotnych czynników realnego zmniejszenia liczby podmiotów korzystających z rozwiązań księgowości on-line w stosunku do 2011 roku. Czynniki odpowiadające za taką sytuację to: - likwidowanie działalności gospodarczych po upływie 2 letniego okresu preferencyjnych składek ZUS (działalności nowo zakładane stanowią główną klientelę serwisów księgowości on-line) oraz niesprzyjająca sytuacja gospodarcza do zakładania nowych, 25

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl...1 Model współpracy...3 Jak korzystać z espok.pl...4 Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl SPOK.pl to elektroniczny System do Przesyłu Operacji Księgowych

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa.

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa. P1. (AKTYWNOŚĆ) Proszę zaznaczyć, jaki jest obecny stan aktywności Państwa firmy? 1. podmiot aktywny 2. podmiot nieaktywny Pytanie P1a zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 1. P1a. (AKTYWNOŚĆ1) Państwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARP. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lokalnych BCP Business Club Polska proponuje: BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ

PROGRAM PARP. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lokalnych BCP Business Club Polska proponuje: BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ PROGRAM PARP Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lokalnych BCP Business Club Polska proponuje: BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ DLA MAŁYCH FIRM zatrudniających od 1 do 50 pracowników

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 OFERTA WSPÓŁPRACY Zapraszam na spotkanie lub rozmowę Jarosław Potoczny właściciel Dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie współpracą z biurem rachunkowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Księgowość online dla małych i średnich firm.

Księgowość online dla małych i średnich firm. Księgowość online dla małych i średnich firm. Raczkujące firmy potrzebują wsparcia silnego ramienia profesjonalisty. Jak wiadomo, głowa przedsiębiorcy zawsze pełna pomysłów, czasami musi zostać trochę

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Załącznik nr 2 WZÓR BIZNES PLANU WZÓR BIZNES PLANU (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres. 1. Czym jest amortyzacja Nabywając nieruchomość, liczymy się z tym, że w miarę jej używania będzie się ona starzała. Okres całkowitej trwałości nieruchomości jest stosunkowo duży. Dla budownictwa z tzw.

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo