NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999"

Transkrypt

1 Poradnik ON Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999 Szanowni Państwo! Każdy z nas obawia się zmian tych drobnych, i tych największych, na miarę reformy ustrojowej kraju. Jeżeli już coś wiemy, posiadamy jakąś informację, kurczowo się tego trzymamy wierząc, że tak będzie już zawsze. Prawdą jest, że aby mogły zachodzić zmiany społeczne, żeby kraj mógł się rozwijać - potrzebny jest czasem remont. Kiedy remont trwa, narzekamy i jesteśmy pełni wątpliwości, czy on się w ogóle kiedykolwiek skończy? Natomiast później, mieszkając w nowym domu, zastanawiamy się, jak mogliśmy tak żyć do tej pory. Dziś właśnie znajdujemy się w sytuacji remontu kapitalnego. Ale zapewniam Państwa, że i on z powodzeniem się skończy. Spotykając się z osobami niepełnosprawnymi, znam i rozumiem ich obawy - wynikają one z braku pełnej informacji, gdzie teraz szukać wyjaśnień, kto będzie mógł, a kto będzie musiał pomóc w każdej życiowej sprawie. Poradnik, który przekazuję na Państwa ręce, zawiera podstawowe informacje o tym, do jakiej instytucji powinniście Państwo kierować swoje kroki z prośbą o pomoc i gdzie będziecie mogli załatwić swoje najważniejsze życiowe problemy. Jeżeli w tym Poradniku nie znajdziecie odpowiedzi na pytania szczegółowe, wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędach Pracy, Starostwach, Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich oraz w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z wyrazami szacunku Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych Janusz Gałęziak

2 CZĘŚĆ PIERWSZA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW UŁATWIA ŻYCIE! G M I N A Od 1 stycznia 1999 roku żyjemy w nowej rzeczywistości administracyjnej. Zacznijmy od pierwszego, najniższego stopnia władzy terytorialnej, jaką jest GMINA - mamy ich w Polsce prawie 2,5 tysiąca. Nadal funkcjonować w niej będą ośrodki pomocy społecznej. Do Ośrodka Pomocy Społecznej można w dalszym ciągu kierować podania między innymi o : przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, przyznanie pomocy rzeczowej, przyznanie pomocy w naturze, przyznanie tzw. renty socjalnej, pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi. Gmina nadal będzie współpracować z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami społecznymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami oraz pracodawcami - tak, aby jak najlepiej pomóc osobom niepełnosprawnym, które mieszkają na jej terenie. Ważna jest jedna kwestia: im mniej bierna będzie osoba niepełnosprawna, tym lepszy będzie jej los. Adres ośrodka pomocy społecznej oraz innych agend i instytucji zajmujących się pomocą - otrzymasz w urzędzie gminy, (dzielnicy). P O W I A T Od 1999 roku mamy 372 powiaty w tym 308 ziemskich i 64 grodzkich. W siedzibie powiatu uzyskasz: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. DOWIESZ SIĘ: GDZIE I JAK MOŻESZ ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE? GDZIE SIĘ REHABILITOWAĆ? JAK WYJECHAĆ NA TURNUS REHABILITACYJNY? KTO POMOŻE ZLIKWIDOWAĆ BARIERY UNIEMOŻLIWIAJĄCE CI FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE KTO MOŻE UZYSKAĆ POŻYCZKĘ? JAKIE SĄ MOŻLIWOŚĆI ZATRUDNIENIA LUB UZYSKANIA POMOCY W PROWADZENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

3 TO TYLKO NIEKTÓRE Z PYTAŃ, NA JAKIE UZYSKASZ ODPOWIEDŹ W SIEDZIBIE POWIATU. Przez ostatnie lata, żeby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musiałeś jechać do swojego miasta wojewódzkiego. Jedną z idei reformy ustrojowej jest to, aby jak najbardziej uprościć człowiekowi życie. Czyli, żeby wszystkie istotne dla siebie sprawy mógł załatwiać, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Starosta powołuje powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Na razie działać one będą w tym samym mieście co do tej pory. Z dniem 31 grudnia zakończyły działalność wojewódzkie zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności. Były one usytuowane w 49 miastach wojewódzkich. Z dniem 1 stycznia czterdzieści dziewięć powiatowych zespołów do spraw orzekania (dawniej wojewódzkich) objęło swoim działaniem jako I instancja, obszar wszystkich powiatów, które z tym dniem powstały. Obszar działania powiatowych zespołów będzie obowiązywał, nie dłużej, niż do dnia 30 czerwca 1999 roku. O obszarze działania po tej dacie, zadecydują starostowie kierując się potrzebami i możliwościami finansowymi. Na mocy porozumienia między powiatami, zespół ds. orzekania może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat. W powiatach powstaną Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Jest to nowa struktura, do jej głównych zadań należy, między innymi, rehabilitacja poprzez uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, zespołach ćwiczeń fizycznych, oraz działania zmierzające do ograniczenia barier, np. architektonicznych. Na temat barier będziemy jeszcze mówić w dalszej części Poradnika. Ale gdy już mówimy o schodach to zgłoś się telefonicznie lub osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum będzie przyjmowało zgłoszenia konkretnych prac dostosowawczych mających na celu likwidację barier architektonicznych, które utrudniają Ci funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel Centrum zapozna się na miejscu z sytuacją i pomoże w opracowaniu planu niezbędnych prac. Najważniejsze jest to, że swoje najistotniejsze sprawy możesz załatwić w swoim powiecie. O ile prościej, starać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą w bliskim sobie otoczeniu niż w obcym mieście. Łatwiej zorganizować klasy integracyjne zarówno dla dzieci jak i dla niepełnosprawnej młodzieży, która do tej pory - ze względu na odległości i brak szkół średnich - często skazana była na wykształcenie zawodowe. Starostowie, znając potrzeby swoich wyborców mogą podjąć właściwą decyzję o tworzeniu i rozmieszczeniu zakładów terapii zajęciowej i aktywności zawodowej. Z poziomu powiatu znacznie lepiej widać potrzeby każdego człowieka. Co więc powinno być Twoim pierwszym krokiem w powiecie? Powinieneś udać się do Centrum Pomocy Rodzinie. Adres uzyskasz w starostwie. Natomiast w urzędzie starosty zostaniesz poinformowany: kto pomoże Ci przekwalifikować się, zdobyć nowy zawód, gdzie uzyskasz porady, jak prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą, z kim

4 kontaktować się w sprawie renty, gdzie uzyskasz informację prawną i ekonomiczną. Tam również zdobędziesz wiedzę o możliwości pracy dla osób niepełnosprawnych. Dowiesz się, gdzie są tworzone nowe stanowiska pracy. Starosta może także udzielić CI pożyczki na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub rolniczej albo dofinansować odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności. Samorząd powiatowy będzie odpowiadał za powstające domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Jeśli więc niepełnosprawny w stopniu znacznym, będzie wymagał pobytu w takim domu, to jego gmina wystąpi do powiatu o pomoc. WOJEWÓDZTWO Jeśli uważasz, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w powiecie jest w Twojej ocenie nietrafne, możesz odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności owoływanego przez wojewodę. Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu osobie niepełnosprawnej przysługuje możliwość odwołania się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie w sprawie odwołania zwolnione jest od kosztów i opłat sądowych. Jeżeli starosta odmówił Ci odroczenia spłat pożyczek, w przypadku szczególnie uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoba o której mówimy - jako o dłużniku - może wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o odroczenie terminu spłaty pożyczki albo jej umorzenie. ZAPAMIĘTAJ, ŻE: Do zadań samorządu województwa należy także opracowywanie wojewódzkich programów dotyczących poprawy życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, a także programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia wśród niepełnosprawnych i opracowywanie programu szkoleń. Podobnie jak starosta, marszałek województwa może tworzyć i likwidować, w zależności od potrzeb, specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne. Jak działają organizacje pozarządowe i czy jest w nich miejsce na twoją aktywność? Nie tylko urzędnicy, pracownicy socjalni mogą pomóc osobie niepełnosprawnej na poziomie gminy, powiatu czy województwa. W Polsce funkcjonuje ponad 5 tysięcy organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Ich oddziały pracują w całym kraju, skupiają osoby z różnymi schorzeniami, mają swoje koła terenowe. Organizacjom tym przyświecają różne cele, osiąganiu których służą zróżnicowane formy działania. Stowarzyszenia (choć nie wszystkie) i fundacje prowadzą działania adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Inne organizacje (z wyjątkiem organizacji rolników), wspierając działalność pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, pośrednio działają również na rzecz tych osób. Ogółem problematykę niepełnosprawności podejmuje parę tysięcy organizacji świeckich i wyznaniowych o ogólnokrajowym, powiatowym i gminnym zasięgu działania. W obecnych warunkach współpraca pomiędzy urzędami a organizacjami pozarządowymi powinna się jeszcze bardziej zacieśnić. To właśnie społecznicy, znający najlepiej problemy osób niepełnosprawnych zrzeszonych w swoich stowarzyszeniach czy fundacjach powinni teraz głośno mówić o ich rzeczywistych potrzebach. Wpływać

5 na decyzje sejmików samorządowych w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych, proponować programy, które mają na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Abyś mógł otrzymać konkretną pomoc od danej organizacji pozarządowej działającej na twoim terenie musisz zgłosić się do stowarzyszenia, towarzystwa, fundacji i przedstawić swój problem. TU TEŻ JEST TWOJE MIEJSCE - NIC O NAS BEZ NAS Jeśli chcesz, będąc osobą niepełnosprawną, włączyć się w prace organizacji, działać na rzecz osób z podobnymi schorzeniami, to znakomicie. W ten sposób włączasz się w życie środowiska działając na rzecz integracji społecznej. Współpraca z organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych należy do zadań władz publicznych (rządowych i samorządowych) wszystkich szczebli. Ważna jest jeszcze jedna kwestia: im mniej bierna będzie osoba niepełnosprawna, tym lepszy będzie jej los. CZĘŚĆ DRUGA SYTUACJE W JAKICH MOŻESZ SIĘ ZNALEŹĆ zmiany, jakie pociąga za sobą reforma administracyjna kraju, muszą być nie tylko znane ale i zrozumiałe dla wszystkich. Osoby niepełnosprawne szczególnie powinny być doinformowane, ponieważ to brak wiedzy i informacji paraliżuje większość ich działań. Jesteś co prawda bezrobotny, ale masz pomysł i odwagę podjąć działalność gospodarczą. Niestety brakuje Ci pieniędzy! Do tej pory osoba niepełnosprawna mogła po wypełnieniu odpowiednich formularzy, przedstawieniu zaświadczeń starać się o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WOZiRON). Od 1999r. można starać się o taką pożyczkę u starosty, który teraz decyduje o przyznaniu środków finansowych na ten cel. Aby niepełnosprawny mógł uzyskać pożyczkę czy dofinansowanie odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na konkretną działalność gospodarczą, musi być zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie mająca zatrudnienia. Musi również udokumentować niepełnosprawność przedstawiając ważne orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Po dopełnieniu tych formalności starosta rozpatrzy wniosek i prawdopodobnie zostanie udzielona mu pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, która przyznawana jest jednorazowo do wysokości 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Spłaty pożyczki rozłożone są na 48 rat. Jeżeli regularnie spłacałeś raty kredytu przez 24 miesiące i rzeczywiście prowadziłeś działalność gospodarczą, to do tej pory dyrektor WUP mógł umorzyć połowę spłaty. Po nowym roku umorzenia takiego może dokonać starosta. Tak jak dotychczas pieniądze na pożyczkę będą pochodzić ze środków PFRON.

6 Co się stanie, kiedy osoba niepełnosprawna wskutek szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej? Wówczas może poprosić o odroczenie spłat lub umorzenie pożyczki zaciągniętej u starosty. Ale decyzję o umorzeniu pożyczki udzielonej dla osoby niepełnosprawnej na działalność gospodarczą lub rolniczą, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, podejmuje marszałek województwa na wniosek dłużnika, po zasięgnięciu opinii starosty. Od decyzji marszałka województwa przysługuje odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON. Osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą lub własne albo dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków PFRON, również dofinansowanie do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności. Starosta udzieli osobie niepełnosprawnej dofinansowania pod warunkiem jednak, że: nie korzystała z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON, lub pożyczka taka została spłacona albo w całości umorzona. Jesteś bezrobotny - poszukujący pracy, a chcesz i możesz pracować? Najczęściej człowiek niepełnosprawny, utraciwszy zdolność wykonywania zawodu jest zupełnie zagubiony, nie dostrzega życiowych perspektyw. W takiej sytuacji pomoże mu powiatowy urząd pracy, który zarejestruje osobę niepełnosprawną, pomoże znaleźć pracę. Dodatkowo do jego zadań należy prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne. Doradztwo to obejmuje udzielanie wyjaśnień dotyczących rozwiązań prawnych, pomoc w przygotowaniu dokumentacji i wyborze odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej. Jesteś gotów szybko zmienić zawód, ale nie masz żadnych kwalifikacji, za to chęć do nauki. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pracująca ma prawo korzystać ze szkolenia w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Głównym celem organizowanych szkoleń jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenie dotychczasowych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej. Są one organizowane w szczególności w przypadku, gdy osoba nie posiada kwalifikacji zawodowych albo musi zmienić posiadane kwalifikacje w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub w przypadku utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne, które są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Osobę niepełnosprawną kieruje na odpowiednie szkolenie kierownik powiatowego urzędu pracy z własnej inicjatywy lub na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu właściwego organu. Może on również skierować osobę niepełnosprawną na szkolenie wybrane przez nią pod warunkiem jednak, że uprawdopodobnione zostanie, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy oraz jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków odnoszących się do osoby niepełnosprawnej: nie posiada ona kwalifikacji zawodowych, w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia konieczna jest zmiana jej kwalifikacji,

7 utraciła ona zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Koszt szkolenia wskazanego przez osobę niepełnosprawną nie może przekroczyć kwoty dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Koszty szkolenia finansowane ze środków PFRON obejmują: uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej, koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, koszt zakwaterowania i wyżywienia w części lub w całości, koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności, koszt usług tłumacza języka migowego lub lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych. Szkolenie może trwać nie dłużej niż 36 miesięcy, a osoba która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w: placówkach szkolących, specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Ośrodki te będzie tworzył i likwidował starosta lub marszałek województwa w zależności od zasięgu terytorialnego. Koszty utworzenia i działalności specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych powinny być pokrywane ze środków PFRON. Do zadań ośrodków należeć będzie: prowadzenie szkolenia osób, które z powodu niepełnosprawności mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do korzystania ze szkolenia w innych placówkach, określanie psychofizycznej sprawności danej osoby w stosunku do wymagań różnych zawodów, określanie, przez zastosowanie odpowiednich testów sprawności i prób praktycznych, uzdolnienia i możliwości rozwoju zdolności danej osoby, zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, wyżywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych. Szukasz pracy? Zgłoś się do powiatowego urzędu pracy! Starostowie, korzystając ze środków PFRON, mogą zachęcać pracodawców (zarówno prowadzących zakłady pracy chronionej, jak i inne zakłady) do zatrudniania osób niepełnosprawnych, poprzez refundowanie im kosztów tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, lub przystosowania istniejących miejsc pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Będą mogli również zwrócić pracodawcy, który zatrudnił osoby niepełnosprawne, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy, koszty wynagrodzenia tych osób wraz ze składką ZUS, a także koszty szkoleń organizowanych dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

8 Nie możesz pracować - nie załamuj się! Z myślą o Tobie stworzono warsztaty terapii zajęciowej. Różne są stopnie niepełnosprawności i różne rodzaje schorzeń. Nie wszyscy mogą pracować. Dla tych osób tworzone są warsztaty terapii zajęciowej, które pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym. Wskazania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej będzie dawać osobie niepełnosprawnej powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Warsztaty te służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowania do życia w środowisku społecznym (między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach, a także poprawę kondycji psychicznej). Warsztaty mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, i co najważniejsze, mają za zadanie rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego. Czy wiesz, że istnieje wyjazdowa forma rehabilitacji, z której możesz skorzystać? Coraz więcej osób niepełnosprawnych korzysta z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny - to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna na wniosek lekarza może pojechać na turnus rehabilitacyjny sama lub z opiekunem. Pobyt osoby niepełnosprawnej na takim turnusie może być dofinansowany ze środków PFRON. Osobami uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne mające więcej niż 16 lat (posiadające grupę inwalidzką, rolniczą rentę, bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy), a także dzieci powyżej trzech lat i młodzież, na którą przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Środki Funduszu przeznaczone na ten cel znajdą się w dyspozycji starosty. Do kogo powinieneś się zgłosić? Do Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie ono między innymi pomoże zorganizować Ci taki wyjazd. Brakuje Ci niezbędnych przedmiotów ortopedycznych

9 i środków pomocniczych a to z kolei skazuje Cię na wyizolowanie i stopniowe pogłębianie niesprawności? Wielu z niepełnosprawnych potrzebuje przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Od lat z zaopatrzeniem w tym zakresie były i są problemy? Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze techniczne zapewniają osobom ubezpieczonym Kasy Chorych. Zaopatrzenie to może być przyznawane bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie. Osobie, która znajduje się trudnej sytuacji bytowej i ponosi znaczne wydatki m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego może być przyznana pomoc finansowa, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej. W związku z tym osoba niepełnosprawna może zwrócić się o przyznanie pomocy pieniężnej do gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na wspieranie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne oraz w sprzęt rehabilitacyjny przeznacza również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te stawiane będą do dyspozycji starostów na określonych zasadach. Jeśli jesteś pracownikiem zakładu pracy chronionej, dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu możesz uzyskać ze środków zakładowego funduszu rehabilitacyjnego. Szczegółowe zasady takiego dofinansowania określają zakładowe regulaminy tego funduszu. Jeżeli nie możesz wyjść z domu, nie widzisz pasów na jezdni, nie ma sygnalizacji mówionej, nie słyszysz dzwonka u drzwi, nie możesz porozumieć się w miejscu publicznym, bo funkcjonujące bariery uniemożliwiają Ci normalne życie ZWRÓĆ SIĘ O POMOC DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdą się także środki przeznaczone na wspieranie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i barier w komunikowaniu się. Należy przez to rozumieć wszelkie działania, które przyczyniać się będą do likwidacji barier utrudniających codzienne życie. * * * Nowe struktury związane z reformą administracji państwa, które mają nieść pomoc osobom niepełnosprawnym zaczęły działać od 1 stycznia 1999 roku. Tworzone są stopniowo, budowane powoli, czasami od podstaw. Jedno jest pewne, pełne wdrożenie planowanych reform ustrojowych państwa przyniesie w końcowym rezultacie lepsze i pełniejsze zaspokojenie Twoich potrzeb i wielu osób niepełnosprawnych. Poprawi standard Twojego życia i efektywnie rozwiąże najbardziej palące problemy. (Druk: ZWP MPiPS. Zam. 23/99. Nakł egz.) Wersję HTML poradnika opracował społecznie Krzysztof Markiewicz - IDN na podstawie materiałów Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, z nadzieją, że otwiera to drogę do zlecania tego typu prac osobom niepełnosprawnym. Strona ta ma status dobra publicznego, a więc można ją instalować na innych serwerach

Rehabilitacja zawodowa. Pozostałe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa. Pozostałe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 26 czerwca 2014r. ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Finansowanie szkoleń uprawnionym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. Skierowanie na szkolenie z Funduszu Pracy może otrzymać:

Szkolenia. Skierowanie na szkolenie z Funduszu Pracy może otrzymać: Szkolenia S Z K O L E N I E - oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r.

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r. Uchwała Nr XL/216/2006 z dnia 28 marca 2006r. określająca zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 z dnia 28 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr 313/XXII/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w danym roku kalendarzowym, w którym osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie na wyjazd.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w danym roku kalendarzowym, w którym osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie na wyjazd. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce Z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

- stanowisko pracy i wymagane umiejętności niezbędne do kontynuowania pracy na obecnym stanowisku lub podjęcia pracy na innym stanowisku,

- stanowisko pracy i wymagane umiejętności niezbędne do kontynuowania pracy na obecnym stanowisku lub podjęcia pracy na innym stanowisku, 6. PRZEPISY IPR 28 sierpnia 2003 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach indywidualnych programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Jeśli w zarządzeniu jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA Załącznik s do Uchwały Nr13 Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 marca 2007 r. Ocena i kontrola realizowanych zadań w roku 2006 zgodnie z Programem na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH ul. Gałczyńskiego 4 00-953 Warszawa 37 skr. 42 tel 022 828 46 96 tel/fax 022 827 86 80 e-mail kzrsiisn@poczta.onet.pl TRÓJKĄT POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część IV. Przydatne informacje Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Powiatowe Centra Pomocy

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI P R A W O I P R A K T Y K A JOLANTA ZOZULA APS, Warszawa ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kto może się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-32012-pfron-latw/27,pomoc-w-samorzadach.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 07:20

Źródło: http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-32012-pfron-latw/27,pomoc-w-samorzadach.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 07:20 Źródło: http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-32012-pfron-latw/27,pomoc-w-samorzadach.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 07:20 Pomoc w samorządach Co to jest samorząd? Samorząd jest

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miasta Płocka z dnia...

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miasta Płocka z dnia... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku Plan finansowy podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Płocka na rok

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU I. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OPIEKUNÓW W TURNISIE REHABILITACYJNYM ( art.

Bardziej szczegółowo

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: 2 B. Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych : Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie PCPR 3 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego 4 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Kto moŝe ubiegać się o pomoc Osoba niepełnosprawna moŝe, jak wszyscy inni, prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U.97.123.776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów

Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów STYCZEŃ 2015 Niepełnosprawny dwudziestolatek mieszka z niepracującą mamą. Na jakie wsparcie mogą liczyć? 1200 zł 2700 zł 709 zł 456 zł 438 zł 153 zł świadczenie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta Bydgoszczy

Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta Bydgoszczy NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa dnia 19 sierpnia 2008 r. Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia Lech Rejnus P/08/100 KPZ 41013-1-08 tekst jednolity Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

#fakty. Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów

#fakty. Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów 805 domów pomocy społecznej 756 ośrodków wsparcia 226 dziennych domów pomocy 29 rodzinnych domów pomocy 94 mieszkania chronione Razem 1 910 placówek i 133 tysiące

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych Uprawnienia osób niepełnosprawnych Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się dowiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Krótka definicja Kim jest osoba niepełnosprawna?

Bardziej szczegółowo

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp. KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r.

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r. POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007 RADZIEJÓW 2002 r. 1 WSTĘP Wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma ustrojowa państwa przyniosła szereg

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r.

Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Nysa 2016r. WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2017 ROK Wykaz potrzeb uwzględnia rzeczywistą

Bardziej szczegółowo