Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku"

Transkrypt

1 Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, Gdańsk

2 Spis treści Zaczynamy od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy... Drogowskaz... Poznaj swojego doradcę klienta... Indywidualny Plan Działania... Centrum Rozwoju Osobistego... Centrum Pracy Krótkoterminowej... Wolontariat... Wsparcie dla osób aktywnie poszukujących pracy... Stawiamy na nowoczesność, czyli nowe formy kontaktu... I na koniec

3 Ten informator powstał dla Ciebie, abyś mógł zrealizować swoje zawodowe pasje i odnaleźć się w urzędzie pracy w okresie poszukiwania zatrudnienia. Na kolejnych stronach informatora uzyskasz podstawowe informacje nt. rejestracji w urzędzie pracy i możliwościach aktywizacji zawodowej proponowanych w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zapraszam i życzę powodzenia Roland Budnik

4 ZACZYNAMY OD REJESTRACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Chcesz zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, jako osoba bezrobotna? II. Pełna rejestracja internetowa Wejdź na stronę: *Istnieje możliwość tradycyjnej rejestracji w PUP, na zasadach obowiązujących dotychczas - bez pośrednictwa Internetu. Oferujemy nowoczesny internetowy system rejestracji, dzięki któremu łatwiej i szybciej skorzystasz z usług rejestracji. Masz do wyboru dwa sposoby rejestracji elektronicznej: I. Zgłoszenie do rejestracji (rezerwacja terminu wizyty) STRONA 4 (dotyczy osób, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego epuap) (dotyczy osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany epuap) Po dokonaniu rejestracji zostanie Tobie wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w urzędzie u doradcy klienta, który będzie Twoim stałym opiekunem.

5

6 Dla osób rejestrujących się po raz pierwszy proponujemy udział w spotkaniu informacyjnym Drogowskaz ( w ciągu 7 dni od dnia rejestracji) Na pierwszym grupowym spotkaniu informacyjnym zapoznasz się między innym z: STRONA Funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku Prawami i obowiązkami wynikającymi ze statusu osoby bezrobotnej Usługami i instrumentami rynku pracy oferowanymi przez urząd Metodami poszukiwania pracy 6

7

8 Poznaj swojego doradcę klienta! RAZEM stworzymy zgrany zespół, WSPÓLNIE damy radę! Doradca klienta to ktoś, kto zna potrzeby swoich klientów. To specjalista, który posiada kompetencje pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego. To on towarzyszy Tobie podczas budowania miejsca na rynku pracy. Pomaga Tobie odkryć wszystkie talenty i zaproponuje odpowiedni dla Ciebie profil pomocy. Poprzez swoje indywidualne podejście, zaprojektuje adekwatną dla Ciebie pomoc. Wspólnie zaplanujecie Indywidualny Plan Działania Twoją drogę do SUKCESU. Napisz maila, zadzwoń lub podejdź osobiście, aby ustalić szczegóły. Każdy klient ma swojego doradcę klienta w urzędzie. STRONA 8

9

10 INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA STRONA 10 Czujesz, że brakuje Ci pomysłów na dalsze działanie? Masz pomysły, ale nie wiesz jak je zrealizować? Potrzebujesz wsparcia w uporządkowaniu swojej wizji kariery? Zapraszamy Cię do skorzystania z doświadczenia naszych doradców klienta w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania. Pomożemy Ci uporządkować i ustrukturyzować wiedzę o zasobach, które już posiadasz i których potrzebujesz, aby zrealizować swoje plany zawodowe. Czym jest Indywidualny Plan Działania? Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej dla Klienta metody, prowadzącej do podjęcia efektywnych działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Jest to narzędzie prowadzące do osiągnięcia celu, jakim jest podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia. Polega na określeniu zadań do samodzielniej realizacji przez Klienta i działań, które podejmuje urząd pracy. Ponadto w ramach IPD można uzyskać: 1.Umiejętność aktywnego poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. 2.Nowe kompetencje (szkolenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, doświadczenie zawodowe). 3.Wsparcie w utworzeniu własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Proponujemy Ci nowe podejście, nowe możliwości, nowe narzędzia. Wspólne działania Twoje oraz doradcy klienta doprowadzą Cię do zrealizowania Twoich planów zawodowych, w tym podjęcia satysfakcjonującej pracy. Twój doradca dostosuje indywidualnie do Twoich potrzeb odpowiedni profil i zaproponuje formy pomocy stosowane w ramach poszczególnych profili. Porozmawiaj ze swoim doradcą i przekonaj się sam, co możemy Ci zaoferować. W zależności od profilu pomocy możesz skorzystać m.in. z: Z dostępnych ofert pracy zamieszczonych na naszej stronie

11 Indywidualnego poradnictwa zawodowego Pomocy z zakresu nabycia umiejętności poszukiwania pracy w ramach Treningu Umiejętności Osobistych i spotkania ze specjalistami w Centrum Rozwoju Osobistego. Skorzystaj! Wiedza stanowi Twój największy kapitał Szkoleń zawodowych, które realizowane są w formie grupowej( pan szkoleń znajduje się na stronie ww.pup.gda.pl) oraz indywidualnej pod potrzeby pracodawców Jeżeli masz pomysł na własny biznes i chcesz realizować się jako przedsiębiorca, możesz uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia Stażu zawodowego w ramach, którego nauczysz się oraz nabędziesz nowej wiedzy i umiejętności. Za odbywanie stażu otrzymasz stypendium. Bonu szkoleniowego, bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego i bonu na zasiedlenie- z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby bezrobotne do 30 roku życia. Bon szkoleniowy - jeżeli uprawdopodobnisz, że po wnioskowanym szkoleniu podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą możesz otrzymać bon o wartości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Bon stażowy - jeżeli masz pracodawcę chętnego przyjąć Cię na staż i po zakończeniu stażu zatrudnić na okres 6 miesięcy, możesz wystąpić o przyznanie bonu stażowego, w ramach którego zostaną Ci sfinansowane: stypendium, ryczałt na dojazdy. Bon zatrudnieniowy - bezrobotny absolwent szkoły wyższej może złożyć wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego, który stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Bon na zasiedlenie - Możesz wystąpić z wnioskiem o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wartość bonu wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia. Bądź aktywny, samodzielny, mobilny! Prac interwencyjnych, robót publicznych Jeżeli jesteś w szczególnej sytuacji na rynku pracy może zostać stworzone dla Ciebie miejsce pracy finansowane z Funduszu Pracy. Grantu na telepracę dla rodziców lub opiekunów powracających na rynek pracy Pracodawca albo przedsiębiorca, który stworzy miejsce pracy w formie telepracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną może otrzymać grant w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za

12 STRONA 14 pracę. Świadczenia aktywizacyjnego dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną. Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez PUP osobę bezrobotną z ww. grupy (rodziców lub opiekunów) na 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia Finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu (przy uzasadnionej celowości). Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli jesteś osobą bezrobotną, poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego możesz wystąpić o jej przyznanie. Wysokość pożyczki może stanowić 100% przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20- krotność przeciętnego wynagrodzenia. Przygotowania zawodowego dorosłych - chcesz nabyć kwalifikacje lub umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentami (świadectwami lub zaświadczeniem), możesz zostać skierowany na przygotowanie zawodowe dorosłych (praktyczną naukę zawodu dorosłych oraz przyuczenie do pracy dorosłych). Pożyczki szkoleniowej - jeżeli chcesz sfinansować koszty podejmowanego szkolenia, które umożliwi Tobie podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej możesz ubiegać się o pożyczkę szkoleniową. Programu Aktywizacji i Integracji - jeżeli jesteś osobą bezrobotną i korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej oraz realizujesz kontrakt socjalny, możesz zostać skierowany do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja. Podnoszenia kwalifikacji - jeżeli chcesz podnieść swoje kwalifikacje w celu znalezienia pracy, warto uzupełnić już posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe, jak też uzyskać nowe. Możesz ubiegać się o: Finansowanie egzaminów i licencji - sfinansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz pokrycie kosztów uzyskania licencji, niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest skierowane do osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą

13 naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie studiów podyplomowych - umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Programów specjalnych Możesz zostać objęty programem specjalnym, jeżeli jesteś osobą znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zagrożoną długotrwałym bezrobociem ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację na lokalnym rynku pracy. Spółdzielnie socjalne /ekonomia społeczna/ Jeżeli chcesz podjąć działalność gospodarczą w ramach spółdzielni socjalnych, możesz ubiegać się o środki na założenie i przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jako: członek założyciel w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej, członek przystępujący do istniejącej spółdzielni socjalnej. Porad psychologicznych Porad prawnych Szczegółowe informacje uzyskasz u doradcy klienta

14 Chcesz zapewnić sobie sukces na rynku pracy? Chcesz zidentyfikować swoje talenty i rozwijać kompetencje osobowościowe? Centrum Rozwoju Osobistego jest miejscem dla Ciebie. Centrum Rozwoju Osobistego to: nowocześnie wyposażone sale możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu spotkania ze specjalistami, trenerami biznesu indywidualne podejście do każdego klienta zajęcia warsztatowe prowadzone aktywnymi metodami pracy z grupą ( gry symulacyjne i decyzyjne, inscenizacje) STRONA 14 W ofercie Centrum znajdują się: 3-tygodniowe treningi umiejętności osobistych (tzw. TUO) 3-dniowe warsztaty samopoznania jednodniowe warsztaty kreatywnego myślenia Jak skorzystać z zajęć w Centrum Rozwoju Osobistego? Zwróć się do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy a doradca wskaże Ci drogę oraz możliwości skorzystania z zajęć w CRO.

15

16 Centrum Pracy Krótkoterminowej Szukasz pracy tymczasowej lub na zastępstwo? Skorzystaj z usług Centrum Pracy Krótkoterminowej. Na stronie internetowej CPK znajdziesz aktualne oferty pracy w różnych branżach. Ponadto, każdy Klient Centrum Pracy Krótkoterminowej może: Nieodpłatnie skorzystać ze stanowisk komputerowych oraz Internetu Przejrzeć aktualną prasę branżową Zapoznać się z Bazą Wiedzy, w której są podpowiedzi: jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak powinny wyglądać dokumenty aplikacyjne STRONA 16 Osobom, które mają trudności ze stworzeniem swoich dokumentów aplikacyjnych, oferujemy wsparcie pracowników Centrum Pracy Krótkoterminowej, którzy zawsze chętnie służą pomocą! Al. Grunwaldzka 30/32, Gdańsk tel.: , tel./fax:

17 WOLONTARIAT Chcesz sprawdzić swój potencjał? Kompetencje na danym stanowisku? Rozpocząć albo wrócić do aktywności zawodowej? Projekt: Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat daje Ci taką możliwość. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez skorzystanie z wolontariatu w wybranych organizacjach pozarządowych lub instytucjach publicznych. Efektem udziału w projekcie może być nie tylko podniesienie kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego, ale również podjecie zatrudnienia. Jeżeli nie chcesz być biernym, proponujemy Ci wolontariat. Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Informacja na ten temat na stronie pup.gda.pl

18 Wsparcie dla osób aktywnie poszukujących pracy Za darmo po pracę i do pracy! Jeśli spełnisz określone warunki, możesz skorzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską (tramwaje i autobusy ZTM) w celu poszukiwania zatrudnienia, a także darmowych przejazdów do Twojego miejsca pracy. Korzystaj i oszczędzaj! Sprawdź szczegóły u swojego doradcy klienta, może ta propozycja jest dla Ciebie? STRONA Szczegółowe informacje uzyskasz u doradcy klienta 18

19

20 Stawiamy na nowoczesność, czyli nowe formy kontaktu STRONA 20 W siedzibie urzędu zapewniamy Tobie dostęp do różnych mobilnych rozwiązań, pomocnych w procesie poszukiwania pracy: SALA INFORMACJI ZAWODOWEJ Bezpłatnie! Szybko! Interaktywnie! Zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu oraz prasy w celu monitorowania lokalnego rynku pracy oraz bezpłatny dostęp do komputera w celu przygotowania ruchomili ruchomiliśmy INFOKIOSK Specjalnie dla Ciebie ruchomiliśmy urządzenie, z którego możesz wydrukować interesujące Ciebie oferty pracy CHAT PRZEZ SKYPE W twojej głowie rodzą się pytania, na które chcesz niezwłocznie uzyskać odpowiedź? Skorzystaj z komunikatora SKYPE i porozmawiaj on line ze specjalistami urzędu TELEBIMY Telewizory informacyjne dostępne na korytarzach w siedzibie urzędu pomogą Ci uzyskać informacje o formach pomocy, jakie proponujemy swoim klientom. VIDEO CV daj się zauważyć pracodawcy! U nas możesz w nowoczesnej multimedialnej formie zaprezentować się przyszłemu pracodawcy! Udostępniamy nowoczesne urządzenie do przygotowania CV w formie filmu video. Pracodawca będzie miał okazję zobaczyć i ocenić Twoją wstępną autoprezentację przed zaproszeniem Ciebie na rozmowę kwalifikacyjną. Video CV umożliwi: Dokonanie kilku nagrań adekwatnie do rodzajów poszukiwanej pracy Zamieszczenie autoprezentacji na głównej stronie portalu Video CV Szybkie dotarcie do dużej liczby pracodawców Zwiększenie swoich szans na uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia

21 I NA KONIEC Pamiętaj! Rynek pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą, ciągle się zmienia. Ludzie się zmieniają, świat się zmienia i pracodawcy również. To, jak długo będziesz szukał pracy zależy od tego, ile czasu będziesz temu poświęcał

22 NOTATKI

23 NOTATKI

24

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Od dnia 27 maja 2014 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profilowaniu pomocy dla każdej

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo