ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM"

Transkrypt

1 Potr Śwder Krzysztof Wach ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Streszczene Podczas wypadku drogowego samochód bardzo często porusza sę ruchem odbegającym od ruchu ustalonego. Tymczasem w wększośc przypadków symulacje wykonywane w programach używanych do rekonstrukcj wypadków oparte są na wynkach prób przeprowadzanych zgodne z odpowednm normam stawanym m założenam. W takch przypadkach pojazd porusza sę ruchem ustalonym, a nelnowośc charakterystyk kół ogumonych czy zaweszena ne są w zasadze wykorzystywane. Nnejszy artykuł został napsany w oparcu o przeprowadzone na Poltechnce Krakowskej badana samochodu rajdowego Subaru Impreza. Badana drogowe polegały na rajdowym pokonywanu toru testu łosa oraz toru do jazdy okrężnej. Następne dokonano symulacj przeprowadzonych prób w programach komputerowych PC-Crash V-SIM. Symulacje wykonano na podstawe wynków przeprowadzonych prób, z wykorzystanem wszystkch dostępnych w tych programach model styku koła ogumonego z jezdną. Modele te, a także modele pojazdów zastosowane w tych programach, zostały krótko scharakteryzowane. Słowa kluczowe Symulacja komputerowa, PC-Crash, V-SIM, waldacja. 1. Wstęp * * * Przedstawona praca polegała na przeprowadzenu dynamcznych prób przejazdów stylem sportowym rajdowym samochodem Subaru Impreza oraz na waldacj dwóch najczęścej używanych w Polsce programów do rekonstrukcj wypadków drogowych, tj. programów PC-Crash V-SIM. Na podstawe wynków tych badań, podczas VII Konferencj Naukowo- Techncznej Problemy bezpeczeństwa w pojazdach samochodowych, która mała mejsce w Kelcach, w dnach 9 10 lutego 2010 r., zaprezentowalśmy referat [9]. Jednakże późnej, Dr nż. Potr Śwder, adunkt, Poltechnka Krakowska Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków. Mgr nż. Krzysztof Wach, doktorant, Poltechnka Krakowska. 42

2 w symulacjach, których wynk są przedstawone we wspomnanym referace, dokonalśmy zman nektórych parametrów w szczególnośc parametrów kół ogumonych, które mają stotny wpływ na otrzymywane wynk. W rzeczywstośc, begl z zakresu rekonstrukcj wypadków drogowych zazwyczaj ne mają dostępu do tego typu parametrów. Dlatego też, w stosunku do wspomnanego perwszego opracowana, w nnejszym artykule zostały przestawone wynk symulacj przeprowadzonych przy użycu parametrów standartowych, przyjętych we wspomnanych programach symulacyjnych (podkr. red.). 2. Modele pojazdów w programach PC-Crash V-SIM Modele pojazdów stosowane w programach służących do rekonstrukcj wypadków drogowych są z reguły modelam stosunkowo prostym. Spowodowane jest to brakem dostępu do welu parametrów nezbędnych do wykonana symulacj ruchu w bardzej złożonych programach, takch jak te, używane przez producentów samochodów. Dodatkowym ogranczenem jest moc oblczenowa komputerów, z jakch korzystają begl podczas rekonstrukcj wypadków drogowych Model pojazdu zastosowany w programe V-SIM W programe V-SIM pojazd przedstawony jest jako układ pęcu cał sztywnych o 10 stopnach swobody, z których 6 przypada na nadwoze, a jeden na każde z kół. Dodatkowo uwzględnony został skręt kół os kerowanej [1]. Ryc. 1. Model pojazdu zastosowany w programe V-SIM [2]. Pojazd jest bryłą sztywną, poruszającą sę w wynku oddzaływana na nego sł zewnętrznych, co przedstawone jest wzorem (1): 43

3 gdze: F g F F ax F ay sła grawtacj, F F F F F (1) g sły generowane przez zaweszena poszczególnych kół, ax ay sła czołowego oporu aerodynamcznego, sła bocznego oporu aerodynamcznego. Zastosowane są trzy rodzaje układów współrzędnych: układ globalny (nercjalny), układy nenercjalne, zwązane ze środkem masy każdego z pojazdów, układy zwązane z punktem styku ogumonego koła z jezdną Model pojazdu zastosowany w programe PC-Crash Model pojazdu w programe PC-Crash jest analogczny do zastosowanego w programe V-SIM. Pojazd, który traktowany jest jako bryła sztywna, porusza sę w wynku oddzaływana sł zewnętrznych. W zależnośc od wyboru modelu styku koła ogumonego z jezdną pojazd posada dzesęć lub sześć stopn swobody. Podobne jak w programe V-SIM wykorzystane są trzy rodzaje układów współrzędnych [4]. Ryc. 2. Model pojazdu zastosowany w programe PC-Crash [2]. 44

4 3. Modele styku ogumonego koła z jezdną w programach PC-Crash V-SIM 3.1. Model styku koła ogumonego z jezdną w programe V-SIM W programe V-SIM użytkownk ma do dyspozycj dwa nelnowe modele, pozwalające wyznaczyć sły momenty generowane na styku koła ogumonego z jezdną. Są to: model HRSI, zwany równeż modelem Dugoffa [5], model TM-Easy, zwany też Easy-to-use [6] Model HSRI W modelu tym sły momenty generowane na styku koła ogumonego z jezdna są zależne od szeregu czynnków. Ogólne zależność tę można przedstawć w następujący sposób: gdze: F F M x y s f ( L, L,, s,, v s L α, L s knematyczne współczynnk sztywnośc poprzecznej podłużnej opony, α kąt znoszena -tego koła, określony wzorem: vy ar ctg, (3) v s x x, v y, F poślzg obwodowy -tego koła, wyrażony wzorem: rd s 1, (4) v x μ współczynnk przyczepnośc, v x, v y składowe pozome prędkośc -tego koła w kerunku wzdłużnym poprzecznym, F sła normalna do płaszczyzny podłoża -tego koła w układze odnesena z zwązanym z punktem styku opony z nawerzchną. W modelu tym został założony równomerny rozkład nacsków w śladze współpracy opony z nawerzchną [2] Model TM-Easy W przypadku modelu TM-Easy sły generowane na styku koła ogumonego z jezdną są określane na podstawe zależnośc sły podłużnej F x poprzecznej F y, odpowedno od poślzgu wzdłużnego s x poprzecznego s y (ryc. 3). Krzywe przedstawone na ryc. 3 mają klka punktów charakterystycznych. Są to: 0 nachylene charakterystyk dla poślzgu s = 0 df, z ) (2) 45

5 poślzg, przy którym występuje sła maksymalna wartość sły maksymalnej poślzg, przy którym wartość przenoszonej sły ustala sę na stałym pozome wartość przenoszonej sły dla poślzgu s S s M s, M F, S s, S F. Ryc. 3. Zależnośc sły podłużnej F x poprzecznej F y w zależnośc odpowedno od poślzgu wzdłużnego s x poprzecznego s y [3]. W programe wykorzystywana jest charakterystyka ujednolcona, będąca złożenem charakterystyk jednowymarowych, co spowodowane jest częstym występowanem w warunkach rzeczywstych zarówno poślzgu wzdłużnego, jak poprzecznego, co ma mejsce na przykład podczas hamowana bądź przyspeszana pojazdu na łuku [3]. Ryc. 4. Ujednolcona charakterystyka zależnośc mędzy słą generowaną na styku ogumonego koła z jezdną, będąca złożenem charakterystyk F F (s x ) oraz F F (s y ) [3]. x x y y 46

6 3.2. Model styku koła ogumonego z jezdną w programe PC-Crash W programe PC-Crash użytkownk ma równeż do dyspozycj dwa modele ogumonego koła. Jednym z nch jest omówony wcześnej model TM-Easy, zamplementowany równeż w programe V-SIM, drugm modelem jest natomast tzw. model lnowy Model lnowy W modelu lnowym sła hamowana bądź przyspeszana została przyjęta jako dzałająca na koło sła podłużna. Pomnęty został moment bezwładnośc ogumonego koła. Model określa zależność sły poprzecznej, powstałej na styku ogumonego koła z jezdną, w zależnośc od kąta znoszena koła, dla założonej wartośc występującej sły podłużnej. Można to przedstawć następującym wzorem [3]: gdze: α μ Fz, α αmax F y αmax (5) sgn(α ) μ Fz, α αmax α kąt znoszena -tego koła, α max maksymalny kąt znoszena -tego koła, standardowo α max = 10, współczynnk przyczepnośc, F z sła normalna występująca na styku koła z jezdną, F y sła poprzeczna generowana na styku koła z jezdną. Ryc. 5. Zależność sły poprzecznej od kąta bocznego znoszena koła w modelu lnowym styku ogumonego koła z jezdną. 47

7 4. Badana 4.1. Badany pojazd Próby drogowe przeprowadzono na samochodze Subaru Impreza (ryc. 6). Był to samochód rajdowy o parametrach charakterystycznych odmennych od parametrów tzw. wersj cywlnych. Podstawowe dane technczne badanego pojazdu są zestawone tabel 1. Ryc. 6. Samochód Subaru Impreza. Wdok ogólny. Tabela 1. Dane technczne samochodu Subaru Impreza, wykorzystanego podczas symulacj. pojemność skokowa slnka 1994 [cm 3 ] moc maksymalna/obroty moment maksymalny/obroty obroty mnmalne obroty maksymalne prędkość maksymalna 280 [KM]/5880 [obr/mn] 250 [Nm]/3120 [obr/mn] 780 [obr/mn] 6900 [obr/mn] 260 [km/h] 4.2. Welkośc merzone oraz wykorzystane przyrządy pomarowe W badanach wykorzystano następujące przyrządy (ryc. 7): dwuwymarową głowcę Correvt C-SE typu LQ do pomaru prędkośc podłużnej poprzecznej samochodu; blok pomarowy Crossbow DMU-FOG do pomaru prędkośc kątowych oraz przyspeszeń względem trzech os układu współrzędnych; lnkowe przetwornk przemeszczeń do pomaru położena pedałów przyspeszena hamulca zasadnczego, położena dźwgn hamulca awaryjnego oraz kąta obrotu koła kerowncy; 48

8 przetwornk analogowo-cyfrowy AD-16, przetwarzający na sygnały cyfrowe sygnały napęcowe pochodzące z czujnków; laptop rejestrujący otrzymane wynk. Ryc. 7. Urządzena pomarowe zamocowane w badanym pojeźdze Próby drogowe Praca została oparta na badanach przeprowadzonych na Poltechnce Krakowskej, pod kerunkem dr. nż. Roberta Janczura. Symulacje zostały przeprowadzone na podstawe wynków dwóch z przeprowadzonych prób, a manowce: tzw. testu łosa przy prędkośc początkowej pojazdu wynoszącej 76 km/h oraz próby jazdy po okręgu o promenu około 20 metrów. Jak już wcześnej wspomnano, ze względu na specyfczny cel pracy, próby ne były wykonywane zgodne ze stawanym m wymaganam czy stnejącym normam. 5. Symulacje Parametry pojazdu wykorzystane w symulacjach uzyskano podczas badań stanowskowych, bądź bezpośredno od właśccela samochodu. Jako wymuszena przyjęto przebeg czasowe kąta obrotu koła kerowncy oraz nacsku na pedał hamulca zasadnczego. Porównywane były odpowedz pojazdu na te wymuszena, w postac czasowych przebegów prędkośc odchyla- 49

9 na przyspeszena poprzecznego, uzyskane podczas prób drogowych będące wynkem symulacj w programach PC-Crash V-SIM Jazda po okręgu W przypadku symulacj tej próby, wymuszene zrealzowano za pomocą czasowych przebegów kąta obrotu koła kerowncy oraz stopna nacsku na pedał przyspeszena. Poneważ ne było możlwośc bezpośrednego wprowadzena danych uzyskanych podczas prób drogowych, przebeg zostały aproksymowane lnam prostym, co jest przedstawone na ryc. 8. Pomnęto nacsk na pedał hamulca zasadnczego, poneważ kerowca podczas przejazdu w zasadze go ne używał. Współczynnk przyczepnośc przylgowej oraz ślzgowej przyjęto na pozome 0,9. Ryc. 8. Aproksymacja przebegów wymuszeń w przypadku jazdy po okręgu. Wynk symulacj w postac przebegu przyspeszena poprzecznego w funkcj czasu przedstawa ryc

10 Przyspeszene poprzeczne ay [m/s 2 ] Czas t[s] ay PC-CRASH model lnowy ay PC-CRASH model TM-Easy Ay V-SIM model HSRI Ay V-SIM model TM-Easy ay z badań Ryc. 9. Zależność przyspeszena poprzecznego od czasu dla jazdy po okręgu. Na wykres nanesono przebeg uzyskane z badań drogowych oraz z symulacj w programach PC-Crash V-SIM dla różnych model styku ogumonego koła z jezdną Test łosa W przypadku symulacj testu łosa wymuszene zostało zrealzowane jedyne poprzez kąt obrotu koła kerowncy. Było to spowodowane brakem wększego wpływu na wynk symulacj przebegów nacsku na pedał przyspeszena czy hamulca zasadnczego. Przebeg wymuszena też został aproksymowany lnam prostym (ryc. 10), współczynnk przyczepnośc przyjęto na pozome 0,95. Ryc. 10. Aproksymacja przebegu wymuszena w przypadku testu łosa. 51

11 Wynk symulacj przedstawa ryc. 11. Przyspeszene poprzeczne ay [m/s 2 ] Czas t[s] ay PC-CRASH model lnowy ay PC-CRASH model TM-Easy ay V-SIM model HSRI ay V-SIM model TM-EASY ay z pomarów Ryc. 11. Zależność przyspeszena poprzecznego od czasu dla testu łosa. Na wykres nanesono przebeg uzyskane z badań drogowych oraz z symulacj w programach PC-Crash V-SIM, dla różnych model styku ogumonego koła z jezdną. 6. Wnosk Można zaobserwować, że wartośc przyspeszeń poprzecznych uzyskane podczas badań drogowych zostały odtworzone dość dobrze, zarówno za pomocą programu PC-Crash, jak V-SIM. Zadowalające wynk uzyskano przy każdym z dostępnych w programach model kół ogumonych. Wraz z upływem czasu symulacj pojawają sę neco wększe różnce mędzy przebegam rzeczywstym a uzyskanym z symulacj (ch charakter jest jednak nadal zachowany). Zostało to spowodowane nakładanem sę coraz wększej lczby wymuszeń losowych, występujących podczas drogowych badań samochodu. Ponadto, na pojawene sę różnc mędzy przebegam rzeczywstym a symulowanym wpływ mały: lczne nerównośc drog, które w nektórych momentach mogły znacząco zafałszowywać uzyskwane wynk; szczególne dotyczy to uzyskanych wartośc przyspeszena poprzecznego; wrażlwość symulacj na parametryzację modelu opony; rzeczywste parametry konkretnych opon badanego pojazdu ne są znane; neznajomość rzeczywstych momentów napędzających hamujących, występujących na poszczególnych kołach samochodu; pomnęce rzeczywstej knematyk zaweszeń stablzatora przechyłów; nepewność danych oraz nepewność modelowana. W przypadku symulacj rekonstrukcj wypadków drogowych, do których przeznaczone są użyte programy, przyjęte w programach uproszczena są jak 52

12 najbardzej uzasadnone. Mmo tych uproszczeń możlwe jest uzyskane zadowalających wynków symulacj. Obydwa programy użyte w nch trzy różne modele opon dają bardzo zblżone wynk. Przy symulacj gwałtownych manewrów dynamcznych należałoby jednak uwzględnać modele składowych układów pojazdu, takch jak układ napędowy, układ hamulcowy, kerownczy tp. Lteratura [1] D. Bułka, P. Śwder, Model pojazdu w programe V-SIM do symulacj ruchu zderzeń pojazdów samochodowych, Materały VII Konferencj Naukowo- Techncznej Problemy bezpeczeństwa w pojazdach samochodowych, Kelce, luty [2] D. Bułka, S. Walczak, S. Wolak, Uncertanty of modellng of typcal defensve manoeuvres dscussed for models used n road accdent reconstructon as examples (Nepewność modelowana typowych manewrów obronnych na przykładze model stosowanych w rekonstrukcj wypadków drogowych), Materały XVI Konferencj EVU, Wydawnctwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2007, s [3] PC-Crash. A Smulaton program for Vehcle Accdents, Techncal Manual Verson 6.2, October [4] H. Steffan, A. Moser, The Collson and Trajectory Models of PC-Crash, SAE Techncal Paper [5] H. Dugoff, P. S. Fancher, L. Segel, An Analyss of Tre Tracton Propertes and Ther Influence on Vehcle Dynamc Performance, SAE Techncal Paper [6] G. Rll, Vehcle dynamcs, Unversty of Appled Scences, October 2007, s [7] W. Hrschberg, G. Rll, H. Wenfurter, User-Approprate Tyre Modelng for Vehcle Dynamcs n Standard and Lmt Stuatons, Vehcle System Dynamcs 2002, vol. 38, no. 2, pp [8] W. Wach, Symulacja wypadków drogowych w programe PC-Crash, Wydawnctwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków [9] P. Śwder, K. Wach, Symulacja manewrów ekstremalnych w programach PC-Crash oraz V-SIM eksperymentalna weryfkacja wynków, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Poltechnk Warszawskej 2010, nr 1 (77), s

13 APPLICATION OF PC-Crash AND V-SIM PROGRAMS IN SIMULATING RALLY DRIVING MANNER Abstract In a road accdent the car frequently moves n a moton dfferent from the steady moton. The smulatons of vehcle moton, however, performed n accdent reconstructon programs, are based chefly on the results of road tests carred out accordng to vald standards. In such cases only lnear ranges of the coeffcents of tre cornerng stffness are actually used. For road accdent reconstructon, however, t s often necessary to use ther full range. The present paper deals wth the manoeuvre of crcular trajectory and the socalled moose test, performed wth rally racng rdes of Subaru Impreza, whch leads to enterng non-lneartes of tre characterstcs. The smulatons of road tests were done n PC-Crash and V-SIM programs. The vehcle responses obtaned n calculatons were compared wth real ones. Key Words Computer smulaton, PC-Crash, V-SIM, valdaton. 54

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński Dr hab. nż. Zbgnew Kamńsk Katedra Budowy Eksploatacj Maszyn Poltechnka Bałostocka Ul. Wejska nr 5C, 5-35 Bałystok, Polska E-mal: z.kamnsk@pb.edu.pl Modelowane matematyczne zaworu sterującego hamulcam przyczepy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo