CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU Cel główny badania oraz cele szczegółowe Charakterystyka osób ankietowanych BADANIE ANKIETOWE Pytanie 1: Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Pytanie : Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do: Pytanie 3: Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Pytanie 4: Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pytanie 5: Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Pytanie 6: Do kogo zwróciłbyś/abyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Pytanie 7: W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś zdobywać informacje o szkolnictwie ponadgimnazjalnym? PODSUMOWANIE Załącznik (ankieta dla gimnazjalistów)

3 1. INFORMACJA O BADANIU 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe. W grudniu 013r. zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród 646 uczniów klas trzecich wszystkich gimnazjów z terenu powiatu węgrowskiego. Uczniowie wypowiadali się na temat wyboru przyszłej szkoły, profilu dalszego kształcenia oraz zdobywania informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Zespół ankieterski za cel główny badania postawił sobie zdiagnozowanie planów edukacyjnych uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego, czyli określenie jakiego typu szkołę uczniowie planują wybrać, jaki profil nauki, a także w jakiej miejscowości pragną kontynuować naukę. Obok celu głównego badanie ankietowe zawierało cele szczegółowe, które dotyczyły wskazania, kto będzie miał wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej, przyczyn wyboru danej szkoły i nadziei z nią związanych, wiedzy na temat oferty edukacyjnej w powiecie, szukania pomocy dotyczącej przyszłej szkoły, a także zdobywania informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnych. Cel główny badania: diagnoza planów edukacyjnych uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego - wskazanie typu przyszłej szkoły, profilu dalszej nauki oraz określenie miejscowości kontynuowania nauki. Cele szczegółowe: wskazanie, kto będzie miał największy wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej; zaprezentowanie przyczyn wyboru danej szkoły; określenie nadziei gimnazjalistów związanych z przyszłą szkołą; zaprezentowanie deklaracji uczniów dotyczącej ich wiedzy na temat oferty edukacyjnej w powiecie węgrowskim; wskazanie osób, do których gimnazjaliści zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły; zaprezentowanie deklaracji uczniów dotyczących sposobu zdobywania informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 3

4 Ankieta zawierała 7 pytań dotyczących wszystkich celów badania oraz dwa pytania metryczkowe służące do ogólnej charakterystyki grupy ankietowanej. W przypadku pytań metryczkowych uczniowie byli proszeni o podanie płci oraz wskazanie miejsca zamieszkania. Większość pytań zawartych w ankiecie miała charakter zamknięty, czyli uczniowie wybierali właściwą odpowiedź spośród kilku przedstawionych możliwości. Kwestionariusz zawierał zarówno pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. W celu uchwycenia złożoności opinii i oczekiwań uczniów, ankietowani byli również proszeni o udzielanie odpowiedzi na pytania otwarte. Najbardziej rozbudowanym pytaniem było pytanie nr, w którym gimnazjaliści byli proszeni o wskazanie maksymalnie dwóch typów szkół, z czego numerem 1 zaznaczali ważniejszy wybór, a ewentualnie numerem mniej interesujący typ szkoły. 1.. Charakterystyka osób ankietowanych W badaniu wzięło udział 646 uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu węgrowskiego. Rozkład ankietowanych pod względem płci przedstawiał się następująco: Ankietowani według podziału na płeć Płeć ,6% 333 5,4% Wykres 1.1. Ankietowani według podziału na płeć. 4

5 Zgodnie z powyższym wykresem zaznaczyła się nieznaczna przewaga ankietowanych dziewcząt w stosunku do chłopców - na jednego chłopca przypadało 1,1 dziewcząt. Należy jednak wspomnieć, że nie w każdej ankiecie uczniowie zaznaczali wszystkie odpowiedzi i taka sytuacja dotyczy również deklaracji płci - 13 osób nie dokonało żadnego wyboru w tej kwestii. zamieszkania: Ankietowani gimnazjaliści zostali również poproszeni o wskazanie miejsca Ankietowani według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania Miasto Wieś 174 7,4% 461 7,6% Wykres 1.. Ankietowani według podziału na miejsce zamieszkania. Przeważająca część ankietowanych uczniów wskazała na wieś, jako miejsce swojego zamieszkania - niemal trzech na czterech wybranych gimnazjalistów mieszka na wsi. 5

6 Próba badawcza objęła uczniów takich szkół jak: gimnazjum miejskie, gimnazjum gminy Liw również, gimnazjum w Łochowie, Korytnicy, Stoczku, Sadownem, Grębkowie, Ostrówku, Kamionnie, Miedznie, Gwizdałach, Wierzbnie i Krypach. Badanie ankietowe w gimnazjum miejskim odbyło się 3 grudnia 013r. i wzięło w nim udział 99 uczniów. Podział na płeć wynosił 4 dziewczyny i 56 chłopców. Dzień później odbyło się badanie w gimnazjum gminy Liw, gdzie udział w ankiecie wzięło udział 97 uczniów, z czego 60 stanowiły dziewczyny, a 37 osób to chłopcy. Z kolei 5 grudnia badanie ankietowe odbyło się w gimnazjum w Korytnicy, gdzie 66 uczniów odpowiadało na pytania dotyczące przyszłej szkoły. W grupie tej znalazło się 38 dziewcząt i 3 chłopców. Następnego dnia grupa ankieterów odwiedziła gimnazja w Krypach, Grębkowie i Wierzbnie. W gimnazjum w Krypach w ankiecie wzięło udział 9 uczniów, z czego 4 dziewczęta i 5 chłopców. W Grębkowie ankiety wypełniło 5 uczniów - 5 dziewcząt i 5 chłopców. Z kolei w Wierzbnie zbadanych zostało 17 gimnazjalistów, z podziałem 8 dziewcząt i 9 chłopców. 9 grudnia odbyło się badanie ankietowe w gimnazjum w Miedznie i w Kamionnie. W gimnazjum w Miedznie w ankiecie wzięło udział 7 uczniów, z czego 1 stanowiły dziewczęta, a 15 chłopcy. W Kamionnie ankiety wypełniło 8 gimnazjalistów - 13 dziewcząt i 15 chłopców. Dwa dni później grupa ankieterów odwiedziła gimnazjum w Stoczku, gdzie zbadanych zostało 61 osób. Z tej próby 30 osób stanowiły dziewczęta, a 31 chłopcy. Z kolei 13 grudnia badanie ankietowe odbyło się w trzech gimnazjach - w Łochowie, Ostrówku i Sadownem. W gimnazjum w Łochowie zbadanych zostało 88 uczniów, z podziałem 43 dziewczyny i 44 chłopców. W gimnazjum w Ostrówku ankiety wypełniło 9 gimnazjalistów - 14 dziewcząt i 15 chłopców. W Sadownem w ankiecie wzięło 56 uczniów, z czego 33 stanowiły dziewczęta, a chłopcy. Ostatnim gimnazjum, w którym odbyło się badanie, było gimnazjum w Gwizdałach, gdzie 16 grudnia 013r. 17 uczniów wypełniło ankietę. W tej próbie znalazło się 11 dziewcząt i 6 chłopców. 6

7 następująco: Podział wszystkich ankietowanych ze względu na szkołę oraz płeć przedstawia się Liczba ankietowanych według szkoły oraz płci Wykres 1.3. Ankietowani według szkoły oraz płci. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej ankietowanych gimnazjalistów to uczniowie gimnazjum miejskiego, gimnazjum gminy Liw, a także gimnazjum łochowskiego. Najmniejszą próbę stanowili uczniowie z Gwizdał, Wierzbna oraz Kryp. Pod względem płci przewaga ankietowanych dziewcząt w stosunku do chłopców najsilniej ujawniła się w gimnazjum w Gwizdałach, gdzie na jednego chłopca przypadały prawie dwie dziewczyny. Przewaga dziewcząt w stosunku do chłopców ujawniła się również w Korytnicy (1,65 dziewczyny na 1 chłopca), w gimnazjum liwskim (1,6) oraz w Sadownem (1,5). W gimnazjum w Grębkowie w badaniu wzięło udział tyle samo dziewcząt co chłopców. Z kolei w pozostałych szkołach przeważali chłopcy - najwięcej chłopców w stosunku do dziewcząt ujawniło się w gimnazjum miejskim, gdzie na jedną dziewczynę przypadało 1,5 chłopca. Chłopcy przeważali również w Krypach (1,), Miedznie (1,), Kamionnie (1,13), Wierzbnie (1,11), Ostrówku (1,07), Stoczku (1,03) oraz w Łochowie (1,0). 7

8 Podział ankietowanych gimnazjalistów ze względu na szkołę oraz miejsce zamieszkania przedstawia się następująco: Liczba ankietowanych według szkoły oraz miejsca zamieszkania 10 Miasto Wieś Wykres 1.4. Ankietowani według szkoły oraz miejsca zamieszkania. Pod względem miejsca zamieszkania przewaga ankietowanych z miasta najsilniej ujawniła się w gimnazjum miejskim, gdzie 88,8% badanych uczniów zadeklarowało, że mieszka w mieście. Również w gimnazjum w Łochowie gimnazjaliści klas trzecich częściej wskazywali na miasto jako miejsce zamieszkania, jednak w tym przypadku odsetek takich odpowiedzi był mniejszy i wyniósł 57,5%. Pozostałe gimnazja to wyraźna przewaga uczniów mieszkających na wsi. Wszyscy uczniowie biorący udział w ankiecie z gimnazjum w Korytnicy, Sadownem, Ostrówku, Kamionnie, Wierzbnie i Krypach wskazali, że mieszkają na wsi. W gimnazjum w Stoczku jedynie dwie osoby wskazały, że mieszkają w mieście, co stanowiło 3,3% ogółu ankietowanych w tej szkole. Również w Grębkowie dwóch uczniów wskazało na miasto, co stanowiło 4% badanych. Z kolei w gimnazjum gminy Liw 74,% ankietowanych zadeklarowało, że zamieszkują na terenach wiejskich, a w gimnazjum w Gwizdałach 70,6% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. 8

9 . BADANIE ANKIETOWE.1. Pytanie 1: Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło wskazania przez gimnazjalistów osoby, która będzie miała największy wpływ na wybór szkoły gimnazjalnej, przy czym ankietowani mogli również wskazać na siebie. Uczniowie proszeni byli o podanie tylko jednej odpowiedzi. Ankietowani według wpływu na wybór przyszłej szkoły Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Tylko ja Ja i rodzice Koledzy Tylko rodzice Inne osoby Rodzeństwo Wykres.1.1. Ankietowani według wpływu na wybór przyszłej szkoły. Na pytanie Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? aż 48,1% ankietowanych zadeklarowało, że samodzielnie podejmie decyzję odnośnie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Taki sam odsetek trzecioklasistów wskazał, że wspólnie z rodzicami zadecydują o przyszłej szkole. Wpływ kolegów na wybór szkoły ponadgimnazjalnej był niewielki i stanowił 1,9% odpowiedzi. Jeszcze mniejsza liczba wskazań dotyczyła samych tylko rodziców oraz innych osób - po 5 uczniów wybrało takie odpowiedzi. Jedynie uczniów zadeklarowało, że to rodzeństwo będzie miało największy wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej. 9

10 Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi na pytanie 1 z podziałem ankietowanych ze względu na płeć: Ankietowani według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pytanie 1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? 350 kobiety mężczyźni Tylko ja Ja i rodzice Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Inne osoby Wykres.1.. Ankietowani według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem nieco większy odsetek chłopców deklaruje, że samodzielnie podejmie decyzję odnośnie szkoły ponadgimnazjalnej - 51,1% chłopców. W przypadku pozostałych odpowiedzi, to dziewczęta przeważają w stosunku do chłopców, z wyjątkiem odpowiedzi uwzględniającej wpływ rodzeństwa, gdzie podział był równy. Spośród odpowiedzi Ja i rodzice udział dziewcząt stanowił 53,5%. 10

11 W przypadku gimnazjum miejskiego odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się następująco: Ankietowani gimnazjum miejskiego według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Tylko ja Ja i rodzice Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Inne osoby Wykres.1.3. Ankietowani gimnazjum miejskiego według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem największy wpływ na wybór przyszłej szkoły mają sami uczniowie - 59,6% uczniów zadeklarowało, że nie potrzebuje konsultować się w tej kwestii z innymi osobami. W przypadku tej odpowiedzi przeważają chłopcy, którzy stanowili 6,7% odpowiedzi Tylko ja. Z kolei 36,4% uczniów uznało, że potrzebuje poradzić się w kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej rodziców - w tym przypadku tyle samo dziewcząt jak i chłopców wybrało tę odpowiedź. Tylko % ankietowanych uznało, że to rodzice podejmą decyzję dotyczącą ich przyszłej szkoły. 11

12 następująco: W przypadku gimnazjum gminy Liw odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum gminy Liw według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Ja i rodzice Tylko ja Koledzy Inne osoby Rodzeństwo Tylko rodzice Wykres.1.4. Ankietowani gimnazjum gminy Liw według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów gimnazjum gminy Liw wskazało, że wspólnie z rodzicami podejmie decyzję o wyborze przyszłej szkoły - 48,4% odpowiedzi. W przypadku tej odpowiedzi przeważały dziewczęta i stanowiły 6,5%. Z kolei 43% uczniów zadeklarowało, że nie potrzebuje konsultować się w tej kwestii z innymi osobami. W tym przypadku również przeważały dziewczęta, które stanowiły 55,5% osób, które wskazały tę odpowiedź. Tylko 5,4% ankietowanych uznało, że główny wpływ na ich decyzję będą mieli koledzy. 1

13 następująco: W przypadku gimnazjum w Łochowie odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Łochowie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Ja i rodzice Tylko ja Tylko rodzice Koledzy Inne osoby Rodzeństwo Wykres.1.5. Ankietowani gimnazjum w Łochowie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów gimnazjum w Łochowie wskazało, że wspólnie z rodzicami podejmie decyzję o wyborze przyszłej szkoły - aż 75% odpowiedzi. W przypadku tej odpowiedzi nieznacznie przeważały dziewczęta, które stanowiły 53%. Z kolei 19,3% uczniów zadeklarowało, że nie potrzebuje konsultować się w kwestii wyboru przyszłej szkoły z innymi osobami. W tym przypadku przeważali chłopcy, którzy stanowili 70,6% osób, które wskazały tę odpowiedź. Pozostałe odpowiedzi wybierały pojedyncze osoby. 13

14 następująco: W przypadku gimnazjum w Korytnicy odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Tylko ja Ja i rodzice Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Inne osoby Wykres.1.6. Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów gimnazjum w Korytnicy wskazało, że samodzielnie podejmie decyzję o wyborze przyszłej szkoły - 65,6% wszystkich odpowiedzi. W przypadku tej odpowiedzi nieznacznie przeważały dziewczęta, które stanowiły 5,4%. Z kolei 34,4% uczniów zadeklarowało, że potrzebuje skonsultować się w kwestii wyboru przyszłej szkoły z rodzicami. W przypadku tej odpowiedzi przewaga dziewcząt jest jeszcze bardziej wyraźna, jednak należy pamiętać o przewadze kobiet w stosunku do mężczyzn w próbie badawczej w przypadku gimnazjum w Korytnicy, stąd też odsetek dziewcząt pozostaje wyższy i widoczny w udzielanych odpowiedziach. Z kolei żaden z ankietowanych w gimnazjum w Korytnicy nie wskazał na inną odpowiedź. 14

15 następująco: W przypadku gimnazjum w Stoczku odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Stoczku według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Tylko ja Ja i rodzice Koledzy Tylko rodzice Rodzeństwo Inne osoby Wykres.1.7. Ankietowani gimnazjum w Stoczku według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem największy wpływ na wybór przyszłej szkoły mają sami uczniowie - aż 63,9% uczniów zadeklarowało, że nie potrzebuje konsultować się w tej kwestii z innymi osobami. W przypadku tej odpowiedzi przeważają chłopcy, którzy stanowili 56,4% odpowiedzi Tylko ja. Z kolei 3,8% uczniów uznało, że potrzebuje poradzić się w kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej rodziców - w tym przypadku przeważały dziewczęta - 55% dziewcząt wskazało tę odpowiedź. Tylko dwóch uczniów uznało, że to koledzy będą mieli największy wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej. 15

16 następująco: W przypadku gimnazjum w Sadownem odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Sadownem według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Ja i rodzice Tylko ja Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Inne osoby Wykres.1.8. Ankietowani gimnazjum w Sadownem według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów gimnazjum w Sadownem wskazało, że wspólnie z rodzicami podejmą decyzję o wyborze przyszłej szkoły - 57,4% odpowiedzi. W przypadku tej odpowiedzi nieznacznie przeważały dziewczęta, które stanowiły 54,8%. Z kolei 4,6% uczniów zadeklarowało, że nie potrzebuje konsultować się w kwestii wyboru przyszłej szkoły z innymi osobami. W przypadku tej odpowiedzi również przeważały dziewczęta, jednak należy pamiętać o przewadze kobiet w stosunku do mężczyzn w próbie badawczej w przypadku gimnazjum w Sadownem, stąd też odsetek dziewcząt pozostaje wyższy i widoczny w udzielanych odpowiedziach. Z kolei żaden z ankietowanych w gimnazjum w Sadownem nie wskazał na inną odpowiedź. 16

17 następująco: W przypadku gimnazjum w Grębkowie odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Tylko ja Ja i rodzice Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Inne osoby Wykres.1.9. Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem największy wpływ na wybór przyszłej szkoły mają sami uczniowie - 57,1% uczniów zadeklarowało, że nie potrzebuje konsultować się w tej kwestii z innymi osobami. Rozkład odpowiedzi na to pytanie pod względem płci przedstawia się na identycznym poziomie - tyle samo dziewcząt jak i chłopców udzieliło tej odpowiedzi. Z kolei 4,9% uczniów uznało, że potrzebuje poradzić się w kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej rodziców - i w tym przypadku podział ankietowanych ze względu na płeć jest niemal identyczny - przeważa jedna odpowiedź udzielona przez chłopca. 17

18 następująco: W przypadku gimnazjum w Ostrówku odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Ja i rodzice Tylko ja Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Inne osoby Wykres Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów gimnazjum w Ostrówku wskazało, że wspólnie z rodzicami podejmą decyzję o wyborze przyszłej szkoły - 64,3% odpowiedzi. Rozkład odpowiedzi na to pytanie pod względem płci przedstawia się na identycznym poziomie - tyle samo dziewcząt co chłopców udzieliło tej odpowiedzi. Z kolei 3,1% uczniów uznało, że samodzielnie podejmie decyzję w kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej - i w tym przypadku podział ankietowanych ze względu na płeć jest niemal identyczny - przeważa jedna odpowiedź udzielona przez chłopca. 18

19 następująco: W przypadku gimnazjum w Kamionnie odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Ja i rodzice Tylko ja Inne osoby Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Wykres Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów gimnazjum w Kamionnie wskazało, że wspólnie z rodzicami podejmą decyzję o wyborze przyszłej szkoły - 53,6% odpowiedzi. Rozkład odpowiedzi na to pytanie pod względem płci przedstawia się na niemal identycznym poziomie - 8 dziewcząt i 7 chłopców udzieliło tej odpowiedzi. Z kolei 4,9% uczniów uznało, że nie potrzebuje radzić się w kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej innych osób - w tym przypadku nieznacznie przeważali chłopcy. Z kolei jeden z ankietowanych gimnazjum w Kamionnie wskazał na inną odpowiedź. 19

20 następująco: W przypadku gimnazjum w Miedznie odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Miedznie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Tylko ja Ja i rodzice Koledzy Tylko rodzice Rodzeństwo Inne osoby Wykres.1.1. Ankietowani gimnazjum w Miedznie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem tyle samo uczniów gimnazjum w Miedznie wskazało, że wspólnie z rodzicami oraz samodzielnie podejmie decyzję o wyborze przyszłej szkoły - po 1 uczniów udzieliło każdej z tych odpowiedzi. Nieco więcej kobiet wskazało, że samodzielnie podejmie decyzję o wyborze przyszłej szkoły, natomiast więcej chłopców uznało, że wspólnie z rodzicami dokona takiego wyboru. Z kolei jeden z ankietowanych gimnazjum w Miedznie wskazał na inną odpowiedź. 0

21 następująco: W przypadku gimnazjum w Gwizdałach odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Tylko ja Ja i rodzice Inne osoby Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Wykres Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów gimnazjum w Gwizdałach wskazało, że samodzielnie podejmie decyzję o wyborze przyszłej szkoły - 58,8% wszystkich odpowiedzi. W przypadku tej odpowiedzi przeważały dziewczęta, które stanowiły 60%. Z kolei 35,3% uczniów zadeklarowało, że potrzebuje skonsultować się w kwestii wyboru przyszłej szkoły z rodzicami. W przypadku tej odpowiedzi przewaga dziewcząt jest jeszcze bardziej wyraźna, jednak należy pamiętać o przewadze kobiet w stosunku do mężczyzn w próbie badawczej w przypadku gimnazjum w Gwizdałach, stąd też odsetek dziewcząt pozostaje wyższy i widoczny w udzielanych odpowiedziach. Z kolei jeden z respondentów wskazał na inną odpowiedź. 1

22 następująco: W przypadku gimnazjum w Wierzbnie odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Tylko ja Ja i rodzice Koledzy Tylko rodzice Rodzeństwo Inne osoby Wykres Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem największy wpływ na wybór przyszłej szkoły mają sami uczniowie - 68,8% uczniów zadeklarowało, że nie potrzebuje konsultować się w tej kwestii z innymi osobami. Rozkład odpowiedzi na to pytanie pod względem płci przedstawia się na niemal identycznym poziomie - 6 chłopców i 5 dziewcząt udzieliło tej odpowiedzi. Z kolei 5% uczniów uznało, że potrzebuje poradzić się w kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej rodziców - w tym przypadku podział ankietowanych ze względu na płeć jest identyczny - po 50%. Z kolei jeden z ankietowanych gimnazjum w Wierzbnie wskazał na inną odpowiedź.

23 następująco: W przypadku gimnazjum w Krypach odpowiedzi na pytanie 1 przedstawiały się Ankietowani gimnazjum w Krypach według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.1. Kto będzie miał największy wpływ na Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Ja i rodzice Tylko ja Tylko rodzice Koledzy Rodzeństwo Inne osoby Wykres Ankietowani gimnazjum w Krypach według wpływu na wybór przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów gimnazjum w Krypach wskazało, że wspólnie z rodzicami podejmie decyzję o wyborze przyszłej szkoły - 4 chłopców i 3 dziewczęta. Z kolei jeden chłopiec uznał, że samodzielnie podejmie decyzję w kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Podsumowując odpowiedzi na pytanie 1, z podziałem na konkretne gimnazjum, przewaga uczniów, którzy zamierzają samodzielnie wybrać przyszłą szkołę zaznaczyła się w przypadku gimnazjum miejskiego, gimnazjum w Korytnicy, Grębkowie, Wierzbnie, Stoczku i Gwizdałach. Największy odsetek wyboru tej odpowiedzi ujawnił się w szkole w Wierzbnie, gdzie 68,7% uczniów stwierdziło, że samodzielnie podejmie decyzję o 3

24 wyborze przyszłej szkoły. Na drugim miejscu znalazło się gimnazjum w Korytnicy, gdzie 65,6% uczniów zaznaczyło pierwszą odpowiedź. Przewaga uczniów, którzy wspólnie z rodzicami zamierzają podjąć decyzję dotycząca przyszłej szkoły ujawniła się w gimnazjum gminy Liw, gimnazjum w Łochowie, Sadownem, Ostrówku, Kamionnie oraz Krypach. Największy odsetek wyboru tej odpowiedzi wystąpił w gimnazjum w Krypach, gdzie aż 87,5% ankietowanych uznało, że wspólnie rodzicami będą podejmować decyzję. W dalszej kolejności znalazło się gimnazjum w Łochowie, gdzie 75% respondentów zamierza skorzystać z porad rodziców. Z kolei w gimnazjum w Miedznie tyle samo uczniów zamierza samodzielnie podjąć decyzję odnośnie przyszłej szkoły, co radzić się w tej kwestii rodziców... Pytanie : Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do: Drugie pytanie postawione uczniom klas trzecich dotyczyło wskazania typu, miejscowości oraz profilu szkoły, w której ankietowani zamierzają kontynuować naukę. W pytaniu tym gimnazjaliści mogli również określić w jakiej kolejności chcą wybrać daną szkołę. Należy przy tym zaznaczyć, że nie wszyscy uczniowie wskazywali drugi profil, który biorą pod uwagę przy wyborze przyszłej szkoły. Taka sytuacja jest prawidłowa, gdyż ankietowani byli proszeni o udzielenie maksymalnie dwóch odpowiedzi. Drugie pytanie było najbardziej złożonym ze wszystkich pytań, które znalazły się w ankiecie, dlatego odpowiedzi będą rozłożone na szereg wykresów i tabel, aby móc dokonać pełnej analizy złożoności odpowiedzi uczniów. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi wszystkich ankietowanych gimnazjalistów pod kątem wyboru typu przyszłej szkoły. Uwzględniona została również chronologia wyboru - typ szkoły brany pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności. 4

25 Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności Pytanie. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..1. Ankietowani według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności. Zgodnie z powyższym wykresem gimnazjaliści zamierzają kontynuować naukę przede wszystkim w liceum ogólnokształcącym - zarówno w pierwszej jak i drugiej kolejności. W pierwszej kolejności 51% ankietowanych wybrało liceum, 35,% wskazało na technikum, a 13,8% zamierza uczyć się w szkole zawodowej. W drugiej kolejności 51,6% wybrało liceum, 34,1% technikum, a 14,3% szkołę zawodową. Zatem chronologia wyboru nie ma większego znaczenia wobec planów ankietowanych dotyczących wyboru typu przyszłej szkoły - odsetek odpowiedzi jest niemal identyczny i gimnazjaliści powiatu węgrowskiego wskazują przede wszystkim na liceum ogólnokształcące, następnie na technikum i wreszcie na zasadnicza szkołę zawodową. 5

26 Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Kolejny wykres przedstawia te same wyniki z uwzględnieniem płci ankietowanych: Ankietowani według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności z podziałem na płeć Pytanie. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres... Ankietowani według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem przewaga dziewcząt w stosunku do chłopców ujawniła się tylko w przypadku liceum ogólnokształcącego - 63,4% kobiet wybrało ten typ szkoły w pierwszej kolejności, natomiast 61,7% dziewcząt w drugiej kolejności. Z kolei spośród uczniów, którzy wybrali technikum 56,7% stanowili chłopcy w pierwszej kolejności, a 57,4% w drugiej. Jeszcze większa przewaga chłopców w stosunku do dziewcząt zaznaczyła się w przypadku chęci kontynuowania nauki przez uczniów w szkole zawodowej - 67% mężczyzn w pierwszej kolejności i 58,% w drugiej kolejności. 6

27 Poniższy wykres przedstawia gimnazjalistów konkretnej szkoły z podziałem na typ szkoły, w której planują kontynuować naukę, wskazywanej w pierwszej kolejności. Ankietowani według gimnazjum oraz typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wykres..3. Ankietowani według gimnazjum oraz typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności. Zgodnie z powyższym wykresem uczniowie wskazujący w pierwszej kolejności liceum ogólnokształcące, jako miejsce kontynuowania nauki, przeważali w gimnazjum miejskim, gimnazjum gminy Liw, gimnazjum w Łochowie, Stoczku, Ostrówku, Kamionnie i Wierzbnie. W szkole w Grębkowie tyle samo uczniów zamierza kontynuować naukę w liceum jak i w technikum. Z kolei uczniowie pragnący uczyć się w technikum przeważali w gimnazjum w Korytnicy, Sadownem i Miedznie, jednak różnice w porównaniu z liceum nie były znaczące. Przewaga uczniów chcących uczyć się w szkole zawodowej wystąpiła tylko w gimnazjum w Gwizdałach, ale nie była to znaczna różnica w porównaniu do technikum. 7

28 Poniższy wykres przedstawia gimnazjalistów konkretnej szkoły z podziałem na typ szkoły, w której planują kontynuować naukę, wskazywanej w drugiej kolejności. Ankietowani według gimnazjum oraz typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wykres..4. Ankietowani według gimnazjum oraz typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności. Zgodnie z powyższym wykresem uczniowie wskazujący w drugiej kolejności liceum ogólnokształcące jako miejsce kontynuowania nauki przeważali w gimnazjum miejskim, gimnazjum gminy Liw, gimnazjum w Łochowie, Stoczku, Grębkowie, Ostrówku, i Wierzbnie. Z kolei uczniowie pragnący uczyć się w technikum przeważali w gimnazjum w Korytnicy, Sadownem i Miedznie. W szkole w Kamionnie i w Gwizdałach tyle samo uczniów zamierza kontynuować naukę w technikum, jak i szkole zawodowej. 8

29 Węgrów Łochów Warszawa Sadowne Stoczek Urle Mińsk Mazowiecki Ostrów Mazowiecka Wyszków Sokołów Podlaski Siedlce Węgrów Warszawa Wyszków Sadowne Małkinia Mińsk Mazowiecki Ostrów Mazowiecka Siedlce Tłuszcz Sokołów Podlaski Wołomin Łochów Urle Węgrów Sadowne Ostrówek Mińsk Mazowiecki Wyszków Siedlce Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi wszystkich gimnazjalistów z podziałem na typ i miejscowość szkoły, w której planują kontynuować naukę, wskazywanej w pierwszej kolejności: Ankietowani według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..5. Ankietowani według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej uczniów w pierwszej kolejności wskazało, że zamierza kontynuować naukę w szkołach - zarówno w liceum ogólnokształcącym jak i w technikum, czy w zasadniczej szkole zawodowej. Należy przy tym podkreślić, że największa część próby badawczej uczęszcza do gimnazjów lub z okolic Węgrowa, dlatego wynik ten nie jest zaskoczeniem. W dalszej części niniejszego raportu omówione zostaną poszczególne szkoły, gdzie widoczne będą różnice w planach edukacyjnych uczniów z różnych miejscowości. 9

30 Węgrów Łochów Warszawa Stoczek Sadowne Mińsk Mazowiecki Wyszków Ostrów Mazowiecka Sokołów Podlaski Urle Siedlce Węgrów Wyszków Warszawa Sadowne Ostrów Mazowiecka Mińsk Mazowiecki Małkinia Siedlce Tłuszcz Wołomin Łochów Sokołów Podlaski Urle Węgrów Sadowne Ostrówek Warszawa Ostrów Mazowiecka Wyszków Siedlce Mińsk Mazowiecki Powiatowy Urząd Pracy Na podstawie powyższego wykresu zaznacza się również Łochów jako ważne miejsce kontynuowania nauki w przypadku uczniów, którzy chcą uczyć się w liceum. Zaraz za Łochowem uczniowie wskazywali na Warszawę, Sadowne, Stoczek, Urle i pozostałe miejscowości. Z kolei gimnazjaliści, którzy myślą o technikum, oprócz Węgrowa planują wybrać szkołę w Warszawie, Wyszkowie, Sadownem, Małkinii, Mińsku Mazowieckim, Ostrowii Mazowieckiej i w innych miejscowościach. Gimnazjaliści kierujący swe kroki do szkoły zawodowej, zaraz za Węgrowem rozważają naukę w Sadownem, Ostrówku, Mińsku Mazowieckim, Wyszkowie i pozostałych miejscowościach. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi wszystkich gimnazjalistów z podziałem na typ i miejscowość szkoły, w której planują kontynuować naukę, wskazywanej w drugiej kolejności: 147 Ankietowani według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..6. Ankietowani według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. 30

31 Zgodnie z powyższym wykresem również najwięcej uczniów w drugiej kolejności wskazało, że zamierza kontynuować naukę w szkołach - zarówno w liceum ogólnokształcącym, jak i w technikum, czy w zasadniczej szkole zawodowej. Zaraz za Węgrowem uczniowie, którzy chcą uczyć się w liceum wskazywali na Łochów, Warszawę, Stoczek, Sadowne, Mińsk Mazowiecki i pozostałe miejscowości. Z kolei gimnazjaliści, którzy myślą o technikum, oprócz Węgrowa planują wybrać szkołę w Wyszkowie, Warszawie, Sadownem, Ostrowii Mazowieckiej, Mińsku Mazowieckim i w innych miejscowościach. Gimnazjaliści kierujący swe kroki do szkoły zawodowej, zaraz za Węgrowem rozważają naukę w Sadownem, Ostrówku, Warszawie, Ostrowii Mazowieckiej, Wyszkowie i pozostałych miejscowościach. Poniższe wykresy przedstawiają odpowiedzi ankietowanych z poszczególnych gimnazjów z podziałem na typ i miejscowość szkoły, w której planują kontynuować naukę. Pierwszy wykres odnoszący się do danego gimnazjum dotyczy szkół branych pod uwagę przez gimnazjalistów w pierwszej kolejności, natomiast drugi wykres dotyczy szkół branych pod uwagę w drugiej kolejności. 31

32 Węgrów Sokołów Podlaski Warszawa Siedlce Mińsk Mazowiecki Węgrów Sokołów Podlaski Siedlce Węgrów Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum miejskiego według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..7. Ankietowani gimnazjum miejskiego według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem aż 60,8% ankietowanych z gimnazjum miejskiego wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym. Z kolei 18,6% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum, ale również. Trzecim z kolei wyborem była szkoła zawodowa - 11,8% - i w tym przypadku ankietowani wskazali na Węgrów. Sporadyczne odpowiedzi uczniów odnosiły się do chęci kontynuowania nauki w liceum w Sokołowie Podlaskim, Warszawie, Siedlcach i Mińsku Mazowieckim. W kwestii wyboru technikum pod uwagę brany był również Sokołów Podlaski oraz Siedlce, ale tylko przez pojedynczych uczniów. 3

33 Węgrów Sokołów Podlaski Warszawa Siedlce Mińsk Mazowiecki Węgrów Sokołów Podlaski Siedlce Mińsk Mazowiecki Węgrów Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum miejskiego według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..8. Ankietowani gimnazjum miejskiego według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności ankietowani gimnazjum miejskiego ponownie wskazywali na liceum ogólnokształcące jako miejsce swojej przyszłej edukacji - 59% odpowiedzi. Pozostałe odpowiedzi są również zbliżone do wyborów branych pod uwagę w pierwszej kolejności, a więc w węgrowskim technikum zamierza kontynuować naukę 18% uczniów, a w szkole zawodowej 9,6%. 33

34 Węgrów Siedlce Warszawa Węgrów Sokołów Podlaski Siedlce Warszawa Sadowne Węgrów Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Liwie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..9. Ankietowani gimnazjum gminy Liw według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Powyższy wykres odnosi się do uczniów gimnazjum gminy Liw i aż 53,5% ankietowanych wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym. Z kolei 9,7% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum, ale również. Trzecim z kolei wyborem była szkoła zawodowa - 5,9% - i w tym przypadku ankietowani wskazali na Węgrów. Sporadyczne odpowiedzi uczniów odnosiły się do chęci kontynuowania nauki w liceum w Siedlcach i Warszawie. W kwestii wyboru technikum pod uwagę brany był również Sokołów Podlaski, Siedlce, Warszawa i Sadowne, ale tylko przez pojedynczych uczniów. Jeden uczeń wskazał na Warszawę w kwestii wyboru szkoły zawodowej. 34

35 Ankietowani gimnazjum w Liwie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiejkolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Warszawa Siedlce Węgrów Siedlce Warszawa Węgrów Warszawa Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..10. Ankietowani gimnazjum gminy Liw według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności ankietowani gimnazjum gminy Liw ponownie wskazali na liceum ogólnokształcące jako miejsce swojej przyszłej edukacji - 60% odpowiedzi, a więc nieco więcej niż w przypadku szkół branych pod uwagę w pierwszej kolejności. Z kolei w drugiej kolejności mniej uczniów zamierza kontynuować naukę w węgrowskim technikum -,9% uczniów. Natomiast odnośnie szkoły zawodowej wystąpił nieco większy odsetek wskazań ankietowanych niż poprzednio - 7,1%. 35

36 Łochów Warszawa Wyszków Sadowne Węgrów Wyszków Warszawa Małkinia Tłuszcz Węgrów Urle Wyszków Sadowne Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Łochowie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..11. Ankietowani gimnazjum w Łochowie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem aż 50,5% ankietowanych z gimnazjum w Łochowie wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w Łochowie. Z kolei 10,7% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum, ale w Wyszkowie, a 8,6% uczniów wskazało na technikum w Warszawie. Czwartym z kolei wyborem było liceum ogólnokształcące w Warszawie - 7,5%. Jedynie trzech uczniów wskazało, że zamierza uczyć się w szkole zawodowej. 36

37 Łochów Wyszków Warszawa Węgrów Sadowne Wyszków Warszawa Tłuszcz Sadowne Węgrów Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Łochowie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..1. Ankietowani gimnazjum w Łochowie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności ankietowani gimnazjum w Łochowie ponownie wskazali na liceum ogólnokształcące w Łochowie jako miejsce swojej przyszłej edukacji - 55,4% odpowiedzi, a więc nieco więcej niż w przypadku szkół branych pod uwagę w pierwszej kolejności. Z kolei w drugiej kolejności po 9,5% uczniów zamierza kontynuować naukę w wyszkowskim i warszawskim technikum. Tylko jeden uczeń rozważa naukę w szkole zawodowej. 37

38 Węgrów Warszawa Sokołów Podlaski Urle Węgrów Warszawa Siedlce Mińsk Mazowiecki Urle Węgrów Siedlce Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..13. Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem tyle samo ankietowanych z gimnazjum w Korytnicy wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w węgrowskim liceum ogólnokształcącym i w technikum - po 9,4% ogółu odpowiedzi. Z kolei 0,6% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę zasadniczą szkołę zawodową, również. Czwartym z kolei wyborem było liceum ogólnokształcące oraz technikum w Warszawie - po 5,9%. Pojedyncze osoby wskazały na chęć kontynuowania nauki w Sokołowie Podlaskim, Urlach, Siedlcach, czy Mińsku Mazowieckim. 38

39 Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Warszawa Węgrów Siedlce Warszawa Urle Węgrów Warszawa Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..14. Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności tyle samo ankietowanych z gimnazjum w Korytnicy wskazało, że zamierza kontynuować naukę w węgrowskim technikum i w szkole zawodowej - po 9,3% odpowiedzi. Z kolei 7,6% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę liceum ogólnokształcące, również. Pojedyncze osoby wskazały na chęć kontynuowania nauki w Warszawie, Siedlcach czy Urlach. 39

40 Stoczek Węgrów Urle Sokołów Podlaski Sadowne Węgrów Małkinia Warszawa Tłuszcz Wołomin Wyszków Węgrów Ostrówek Mińsk Mazowiecki Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Stoczku według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..15. Ankietowani gimnazjum w Stoczku według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej ankietowanych z gimnazjum w Stoczku wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w technikum - 1,7%. Z kolei 0,3% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę liceum ogólnokształcące, ale w Stoczku, a 13% uczniów wskazało na szkołę zawodową. Czwartym z kolei wyborem było liceum ogólnokształcące również - 14,5% wskazań. Pozostali uczniowie wskazywali, że zamierzają uczyć się w szkołach w Urlach, Sokołowie Podlaskim, Sadownem, Małkinii, Warszawie, Tłuszczu, Wołominie, Wyszkowie, Ostrówku, Mińsku Mazowieckim, czy w Warszawie. 40

41 Stoczek Węgrów Warszawa Sadowne Węgrów Małkinia Tłuszcz Wołomin Mińsk Mazowiecki Urle Węgrów Ostrówek Mińsk Mazowiecki Warszawa Sadowne Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Stoczku według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..16. Ankietowani gimnazjum w Stoczku według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności ankietowani gimnazjum w Stoczku wskazali na liceum ogólnokształcące w Stoczku jako miejsce swojej przyszłej edukacji - 30,8% odpowiedzi, czyli więcej niż w przypadku szkół branych pod uwagę w pierwszej kolejności. Z kolei w drugiej kolejności 3,1% uczniów zamierza kontynuować naukę w technikum, a po 9,6% ankietowanych wybrałoby liceum oraz technikum w Małkinii. Pojedynczy uczniowie wskazywali, że w drugiej kolejności wybraliby szkołę w Warszawie, Sadownem, Tłuszczu, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, Urlach, czy w Ostrówku. 41

42 Sadowne Ostrów Mazowiecka Łochów Warszawa Urle Sadowne Ostrów Mazowiecka Małkinia Warszawa Łochów Węgrów Wyszków Sadowne Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Sadownem według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..17. Ankietowani gimnazjum w Sadownem według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem tyle samo ankietowanych z gimnazjum w Sadownem wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym i w technikum w Sadownem - po 18,3% ogółu odpowiedzi. Z kolei 1,7% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum w Ostrowii Mazowieckiej. Czwartym z kolei wyborem było liceum ogólnokształcące również w Ostrowii Mazowieckiej - 11,3%. W dalszej kolejności znalazło się liceum w Łochowie i szkoła zawodowa w Sadownem - po 9,9% odpowiedzi. Pozostali uczniowie wskazali na szkoły w Warszawie, Urlach, Małkinii, Łochowie, Węgrowie i Wyszkowie. 4

43 Sadowne Łochów Ostrów Mazowiecka Warszawa Ostrów Mazowiecka Sadowne Łochów Wyszków Warszawa Małkinia Węgrów Sadowne Ostrów Mazowiecka Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Sadownem według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..18. Ankietowani gimnazjum w Sadownem według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności ankietowani gimnazjum w Sadownem wskazali na technikum w Ostrowii Mazowieckiej jako miejsce swojej przyszłej edukacji - 17,%. Z kolei 15,5% uczniów zamierza kontynuować naukę w technikum w Sadownem, a 13,8% ankietowanych wybrałoby liceum w tej miejscowości. W dalszej kolejności ankietowani wskazali liceum w Łochowie i Ostrowii Mazowieckiej, a także szkołę zawodową w Sadownem - po 10,3% odpowiedzi. Pojedynczy uczniowie wskazywali, że w drugiej kolejności wybraliby szkołę w Warszawie, Łochowie, Wyszkowie, czy Małkinii. 43

44 17 Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Mińsk Mazowiecki Węgrów Mińsk Mazowiecki Siedlce Węgrów Mińsk Mazowiecki Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..19. Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem uczniowie gimnazjum w Grębkowie wskazywali przede wszystkim na dwa miasta, gdzie w pierwszej kolejności zamierzają kontynuować naukę - Węgrów i Mińsk Mazowiecki. Tylko jedna osoba planuje uczyć się w Siedlcach. Najwięcej ankietowanych uznało, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym - 9,3% ogółu odpowiedzi. Z kolei 5,9% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum w tym mieście. W dalszej kolejności ankietowani wskazali na szkołę zawodową - 15,5%. Na czwartym miejscu znalazło się technikum w Mińsku Mazowieckim - 1,1% wskazań, a następnie liceum również w Mińsku Mazowieckim - 10,3% odpowiedzi. 44

45 Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Mińsk Mazowiecki Węgrów Mińsk Mazowiecki Siedlce Węgrów Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..0. Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności ankietowani gimnazjum w Grębkowie ponownie wskazali przede wszystkim na dwa miasta, gdzie zamierzają kontynuować naukę, a więc Węgrów i Mińsk Mazowiecki. Ponownie tylko jedna osoba planuje uczyć się w Siedlcach. Najwięcej ankietowanych uznało, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym - 30,4% ogółu odpowiedzi. Z kolei 3,9% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum w tym mieście. W dalszej kolejności ankietowani wskazali na szkołę zawodową - 17,4%. Na czwartym miejscu znalazło się liceum w Mińsku Mazowieckim - 15,% wskazań, a następnie technikum również w Mińsku Mazowieckim - 10,9% odpowiedzi. 45

46 Łochów Warszawa Urle Sadowne Węgrów Wyszków Wyszków Warszawa Węgrów Wołomin Ostrówek Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..1. Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej ankietowanych z gimnazjum w Ostrówku wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w Łochowie - 0,6%. Z kolei 17,6% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum w Wyszkowie, a 11,8% uczniów wskazało na szkołę zawodową w Ostrówku. Pozostali uczniowie wskazywali, że zamierzają uczyć się w szkołach w Warszawie, Urlach, Sadownem, Węgrowie, Wyszkowie i Wołominie. 46

47 Łochów Urle Węgrów Wyszków Warszawa Sadowne Wyszków Warszawa Wołomin Węgrów Ostrówek Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres... Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności ankietowani ponownie wskazali, że zamierzają kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w Łochowie - 9,6%. Na drugim miejscu znów znalazło się technikum w Wyszkowie -,% wskazań. Z kolei czterech uczniów planuje w drugiej kolejności kontynuować naukę w warszawskim technikum. Pojedynczy uczniowie wskazywali, że zamierzają uczyć się w szkołach w Urlach, Węgrowie, Sadownem, Wołominie i Ostrówku. 47

48 Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Łochów Węgrów Urle Węgrów Sadowne Wyszków Warszawa Węgrów Ostrówek Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..3. Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej ankietowanych z gimnazjum w Kamionnie wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w Łochowie - 9,6%. Z kolei,% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę liceum, a 4 uczniów wskazało na węgrowskie technikum. Pozostali uczniowie wskazywali, że zamierzają uczyć się w szkołach w Sadownem, Wyszkowie, Urlach i Ostrówku. 48

49 Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Łochów Węgrów Urle Węgrów Wyszków Warszawa Sadowne Węgrów Ostrówek Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..4. Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności ankietowani ponownie wskazali, że zamierzają kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w Łochowie - 3,1%. Na drugim miejscu znalazło się liceum - 19,% wskazań. Z kolei czterech uczniów planuje w drugiej kolejności kontynuować naukę w węgrowskiej szkole zawodowej, a trzech uczniów w szkole zawodowej w Ostrówku. Pojedynczy uczniowie wskazywali, że zamierzają uczyć się w szkołach w Urlach, Wyszkowie, Warszawie i Sadownem. 49

50 Ankietowani gimnazjum w Miedznie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Warszawa Węgrów Warszawa Węgrów Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..5. Ankietowani gimnazjum w Miedznie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem uczniowie gimnazjum w Miedznie wskazali na dwa miasta, gdzie w pierwszej kolejności zamierzają kontynuować naukę - Węgrów i Warszawę, z czego przewaga Węgrowa była bardzo znaczna i wyniosła 9,6%. Najwięcej ankietowanych uznało, że zamierza kontynuować naukę w technikum - 44,4% ogółu odpowiedzi. Z kolei 40,7% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę liceum w tym mieście. Dwie osoby wybrałyby szkołę zawodową, a dwie osoby rozważają naukę w liceum i technikum w Warszawie. 50

51 Ankietowani gimnazjum w Miedznie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Warszawa Węgrów Warszawa Węgrów Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..6. Ankietowani gimnazjum w Miedznie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności uczniowie gimnazjum w Miedznie ponownie wskazali na dwa miasta, gdzie zamierzają kontynuować naukę - Węgrów i Warszawę, z czego przewaga Węgrowa znów była bardzo znaczna i wyniosła 89,5%. Najwięcej ankietowanych uznało, że zamierza kontynuować naukę w technikum - 4,1% ogółu odpowiedzi. Z kolei 36,8% uczniów wskazało, że bierze pod uwagę liceum w tym mieście. Dwie osoby wybrałyby szkołę zawodową, a dwie osoby rozważają naukę w liceum i technikum w Warszawie. 51

52 Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Mińsk Mazowiecki Węgrów Mińsk Mazowiecki Węgrów Mińsk Mazowiecki Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..7. Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem uczniowie gimnazjum w Wierzbnie wskazali na dwa miasta, gdzie w pierwszej kolejności zamierzają kontynuować naukę - Węgrów i Mińsk Mazowiecki, z czego przewaga Węgrowa była znaczna i wyniosła 81,%. Najwięcej ankietowanych uznało, że zamierza kontynuować naukę w liceum - 37,5% ogółu odpowiedzi. Z kolei 4 uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum w tym mieście. Trzy osoby wybrałyby szkołę zawodową, a trzy rozważają naukę szkołach w Mińsku Mazowieckim. 5

53 Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Mińsk Mazowiecki Węgrów Mińsk Mazowiecki Węgrów Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..8. Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności uczniowie gimnazjum w Wierzbnie ponownie wskazali na dwa miasta, gdzie zamierzają kontynuować naukę - Węgrów i Mińsk Mazowiecki, z czego przewaga Węgrowa wyniosła 85,7%. Najwięcej ankietowanych uznało, że zamierza kontynuować naukę w liceum - 4,9% ogółu odpowiedzi. Z kolei 4 uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum w tym mieście. Dwie osoby wybrałyby szkołę zawodową, a dwie rozważają naukę szkołach w Mińsku Mazowieckim. 53

54 Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Łochów Wyszków Sadowne Warszawa Węgrów Sadowne Wyszków Siedlce Ostrówek Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..9. Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej ankietowanych z gimnazjum w Gwizdałach wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w technikum w Wyszkowie - 3,5%. Z kolei trzech uczniów wskazało, że bierze pod uwagę szkołę zawodową. Pozostali uczniowie wskazywali, że zamierzają uczyć się w szkołach w Łochowie, Warszawie, Sadownem, Siedlcach i Ostrówku. 54

55 Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Łochów Wyszków Węgrów Sadowne Sadowne Węgrów Wyszków Siedlce Ostrówek Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..30. Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności najwięcej ankietowanych z gimnazjum w Gwizdałach wskazało, że zamierza kontynuować naukę w technikum w Wyszkowie. Pozostali uczniowie wskazywali, że zamierzają uczyć się w szkołach, Sadownem, Łochowie, Siedlcach i Ostrówku. 55

56 Ankietowani gimnazjum w Krypach według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w pierwszej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Sokołów Podlaski Węgrów Węgrów Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..31. Ankietowani gimnazjum w Krypach według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. Zgodnie z powyższym wykresem najwięcej ankietowanych z gimnazjum w Krypach wskazało, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę w technikum - 40%. Z kolei trzech uczniów wskazało, że bierze pod uwagę szkołę zawodową. Dwóch uczniów wskazywało, że zamierza uczyć się w liceum, a jeden w liceum w Sokołowie Podlaskim. 56

57 Ankietowani gimnazjum w Krypach według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum w drugiej kolejności zamierzam starać się o przyjęcie do Węgrów Sokołów Podlaski Węgrów Mińsk Mazowiecki Węgrów Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Wykres..3. Ankietowani gimnazjum w Krypach według typu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na miejscowość kontynuowania nauki. W drugiej kolejności najwięcej ankietowanych z gimnazjum w Krypach wskazało, że zamierza kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 45,4%. Z kolei trzech uczniów wskazało, że bierze pod uwagę technikum. Pozostali uczniowie wskazywali na szkoły, Sokołowie Podlaskim i Mińsku Mazowieckim. 57

58 W dalszej części badania ankietowego gimnazjaliści zostali poproszeni o wskazanie profilu przyszłej szkoły, który biorą pod uwagę zarówno w pierwszej jak i drugiej kolejności. Poniższe tabele prezentują odpowiedzi ankietowanych w tej kwestii: Profil szkoły wskazywany w pierwszej kolejności Liczba wskazań Ogólny 69 Technik mechanik 61 Biologiczno-chemiczny 48 Matematyczno-geograficzny 47 Humanistyczny 38 Mechanik pojazdów samochodowych 36 Sportowy 35 Matematyczno-fizyczny 4 Przyrodniczy Technik ekonomista 0 Technik elektryk 17 Technik rolnik 15 Technik usług fryzjerskich 15 Technik hotelarstwa 14 Fryzjer 13 Matematyczno-informatyczny 13 Kucharz małej gastronomii 1 Językowy (angielski) 11 Technik organizacji usług gastronomicznych 10 Cukiernik 9 Elektryk 9 Sprzedawca 9 Technik elektronik 9 Technik informatyk 9 Technik technologii żywności 9 Technik budownictwa 8 Technik handlowiec 8 Lingwistyczno-artystyczny 7 Technik weterynarii 7 Biologiczno-chemiczno-fizyczny 6 Ratownik medyczny 6 Technik architektury krajobrazu 6 Technik masażysta 6 Technik usług kosmetycznych 6 Językowy (niemiecki) 5 Matematyczno-chemiczno-informatyczny 5 58

59 Technik organizacji reklamy 5 Informatyczny 4 Technik logistyk 4 Rzeźnik-wędliniarz 3 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 3 Asystent osoby niepełnosprawnej Elektromechanik pojazdów samochodowych Piekarz Stolarz Technik geodeta Technik obsługi turystycznej Technik ochrony środowiska Technik prac biurowych Technik żywienia i gospodarstwa domowego Lakiernik 1 Murarz-tynkarz 1 Spawacz 1 Technik farmaceutyczny 1 Technik leśnik 1 Technik mechanizacji rolnictwa 1 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 1 Technik rachunkowości 1 Technik spedytor 1 Złotnik-jubiler 1 Inny 43 Tabela...1. Ankietowani według profilu przyszłej szkoły wskazywanego w pierwszej kolejności. Profil szkoły wskazywany w drugiej kolejności Liczba wskazań Ogólny 65 Technik mechanik 38 Sportowy 37 Humanistyczny 30 Przyrodniczy 1 Biologiczno-chemiczny 1 Matematyczno-geograficzny 0 Technik elektryk 18 Mechanik pojazdów samochodowych 17 Fryzjer 17 Technik informatyk 15 Matematyczno-fizyczny 14 59

60 Cukiernik 13 Matematyczno-informatyczny 1 Bilogiczno-chemiczno-fizyczny 11 Technik hotelarstwa 11 Elektryk 11 Matematyczno-chemiczno-informatyczny 10 Technik budownictwa 10 Technik ekonomista 10 Technik usług fryzjerskich 10 Lingwistyczno-artystyczny 9 Informatyczny 9 Językowy (angielski) 8 Technik usług kosmetycznych 8 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 8 Ratownik medyczny 7 Technik handlowiec 7 Rzeźnik-wędliniarz 7 Kucharz małej gastronomii 7 Technik elektronik 6 Technik mechanizacji rolnictwa 6 Językowy 5 Technik masażysta 5 Technik organizacji usług gastronomicznych 5 Elektromechanik pojazdów samochodowych 5 Stolarz 5 Spawacz 5 Technik farmaceutyczny 4 Technik prac biurowych 4 Technik rolnik 4 Technik technologii żywności 4 Sprzedawca 4 Technik architektury krajobrazu 3 Technik rachunkowości 3 Piekarz 3 Asystent osoby niepełnosprawnej Technik geodeta Technik obsługi turystycznej Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik ochrony środowiska Technik ogrodnik Technik organizacji reklamy Technik weterynarii 60

61 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Posadzkarz Asystentka stomatologiczna 1 Technik administracji 1 Technik chemik 1 Technik leśnik 1 Technik logistyk 1 Ślusarz 1 Złotnik-jubiler 1 Lakiernik 1 Murarz-tynkarz 1 Inny 17 Tabela... Ankietowani według profilu przyszłej szkoły wskazywanego w drugiej kolejności. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym o profilu ogólnym. W dalszej kolejności znalazły się takie kierunki jak technik mechanik, profil biologiczno-chemiczny, profil matematyczno-geograficzny, humanistyczny, mechanik pojazdów samochodowych, profil sportowy, matematyczno-fizyczny, przyrodniczy i inne. W drugiej kolejności ankietowani ponownie wskazali na profil ogólny oraz technik mechanik. Na trzecim miejscu znalazł się tym razem profil sportowy, a na czwartym profil humanistyczny. Następnie ankietowani wskazywali na profil przyrodniczy, biologicznochemiczny, matematyczno-geograficzny, technik elektryk, fryzjer i pozostałe profile. 61

62 Ogólny Technik mechanik Biologiczno-chemiczny Matematyczno-geograficzny Humanistyczny Mechanik pojazdów samochodowych Sportowy Matematyczno-fizyczny Przyrodniczy Technik ekonomista Ogólny Technik mechanik Sportowy Humanistyczny Przyrodniczy Biologiczno-chemiczny Matematyczno-geograficzny Technik elektryk Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Powiatowy Urząd Pracy Poniższy wykres przedstawia po dziesięć najczęściej wybieranych odpowiedzi dotyczących profilu przyszłej szkoły, branego pod uwagę zarówno w pierwszej jak i drugiej kolejności: Ankietowani według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - po dziesięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..33. Ankietowani według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - po dziesięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi. 6

63 Ogólny Technik mechanik Biologiczno-chemiczny Matematyczno-geograficzny Humanistyczny Mechanik pojazdów samochodowych Sportowy Matematyczno-fizyczny Przyrodniczy Technik ekonomista Powiatowy Urząd Pracy Następny wykres uwzględnia dziesięć najczęściej wybieranych odpowiedzi dotyczących profilu przyszłej szkoły, branego pod uwagę w pierwszej kolejności, z uwzględnieniem płci ankietowanych: Ankietowani według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności według płci - dziesięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do Wykres..34. Ankietowani według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej kolejności z podziałem na płeć - po dziesięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, dla dziesięciu najczęściej wskazywanych odpowiedzi, więcej dziewcząt w pierwszej kolejności zamierza kontynuować naukę na profilu ogólnym (63,8%), biologiczno-chemicznym (83,3%), humanistycznym (76,3%), matematyczno-fizycznym (58,3%), przyrodniczym (81,8%) oraz profil technik ekonomista (75%). Przewaga kobiet zaznaczyła się szczególnie przy profilu biologiczno-chemicznym oraz przyrodniczym. Z kolei więcej chłopców wskazywało na profile technik mechanik (93,4%), matematyczno-geograficzny (53,%), mechanik pojazdów samochodowych (100%) oraz profil sportowy (57,1%). Przewaga mężczyzn dotyczyła w szczególności profilu mechanik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. 63

64 Ogólny Technik mechanik Sportowy Humanistyczny Przyrodniczy Biologiczno-chemiczny Matematycznogeograficzny Technik elektryk Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Powiatowy Urząd Pracy Następny wykres przedstawia dziesięć najczęściej wybieranych odpowiedzi dotyczących profilu przyszłej szkoły, branego pod uwagę w drugiej kolejności, z uwzględnieniem płci ankietowanych: Ankietowani według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności według płci - dziesięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do Wykres..35. Ankietowani według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w drugiej kolejności z podziałem na płeć - po dziesięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, dla dziesięciu najczęściej wskazywanych odpowiedzi, więcej dziewcząt niż chłopców, w drugiej kolejności, zamierza kontynuować naukę na profilu ogólnym (63,1%), humanistycznym (66,7%), przyrodniczym (76,%), biologiczno-chemicznym (76,%), matematyczno-geograficznym (60%) oraz profilu fryzjer (100%). W przypadku profilu sportowego oraz matematyczno-geograficznego tym razem przeważają dziewczęta - odpowiednio 59,5% i 60%. Przewaga kobiet zaznaczyła się szczególnie przy profilu fryzjer, przyrodniczym oraz biologiczno-chemicznym. Z kolei więcej chłopców niż dziewcząt, w drugiej kolejności, wskazywało na profile technik mechanik (94,7%), technik elektryk (100%) i mechanik pojazdów samochodowych (100%). 64

65 Matematyczno-geograficzny Technik mechanik Matematyczno-fizyczny Mechanik pojazdów samochodowych Sportowy Biologiczno-chemiczny Humanistyczny Przyrodniczy Technik elektryk Przyrodniczy Technik mechanik Matematyczno-geograficzny Matematyczno-informatyczny Matematyczno-fizyczny Ogólny Humanistyczny Matematyczno-chemiczno-informatyczny Lingwistyczno-artystyczny Sportowy Biologiczno-chemiczny Językowy (angielski) Technik elektryk Rzeźnik-wędliniarz Powiatowy Urząd Pracy Poniższe wykresy przedstawiają ankietowanych danego gimnazjum pod kątem najczęściej wskazywanych odpowiedzi dotyczących profilu przyszłej szkoły. Wykresy uwzględniają zarówno pierwszą jak i drugą kolejność wskazań: 1 Ankietowani gimnazjum miejskiego według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..36. Ankietowani gimnazjum miejskiego według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum miejskiego w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na profilu matematyczno-geograficznym. W dalszej kolejności znalazły się takie kierunki jak technik mechanik, profil matematyczno-fizyczny, mechanik pojazdów samochodowych, profil sportowy, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, przyrodniczy, technik elektryk. W drugiej kolejności ankietowani wskazali przede wszystkim na profil przyrodniczy, technik mechanik, profil matematyczno-geograficzny, matematycznoinformatyczny, matematyczno-fizyczny, ogólny, humanistyczny oraz pozostałe profile. 65

66 Technik mechanik Matematyczno-geograficzny Biologiczno-chemiczny Humanistyczny Ogólny Sportowy Przyrodniczy Matematyczno-fizyczny Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik usług fryzjerskich Mechanik pojazdów samochodowych Ogólny Humanistyczny Sportowy Matematyczno-geograficzny Biologiczno-chemiczny Matematyczno-fizyczny Technik elektryk Technik handlowiec Technik informatyk Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum gminy Liw według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..37. Ankietowani gimnazjum gminy Liw według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum gminy Liw w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę jako technik mechanik. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak matematyczno-geograficzny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, ogólny, sportowy, przyrodniczy, matematycznofizyczny oraz pozostałe. W drugiej kolejności ankietowani wskazywali przede wszystkim na profil ogólny, humanistyczny, sportowy, matematyczno-geograficzny, biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny oraz pozostałe profile. 66

67 Biologiczno-chemiczny Humanistyczny Ogólny Biologiczno-chemiczno-fizyczny Matematyczno-informatyczny Przyrodniczy Technik mechanik Technik organizacji usług gastronomicznych Technik usług fryzjerskich Ogólny Biologiczno-chemiczny Humanistyczny Technik mechanik Biologiczno-chemiczno-fizyczny Sportowy Matematyczno-informatyczny Przyrodniczy Informatyczny Technik hotelarstwa Technik organizacji usług gastronomicznych Mechanik pojazdów samochodowych Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Łochowie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..38. Ankietowani gimnazjum w Łochowie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum w Łochowie w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę na profilu biologicznochemicznym. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak humanistycznym, ogólnym, biologiczno-fizyczno-chemicznym, matematyczno-informatycznym, przyrodniczym, technik mechanik oraz pozostałe. W drugiej kolejności ankietowani wskazywali przede wszystkim na profil ogólny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, technik mechanik, biologiczno-chemiczno-fizyczny, sportowy oraz pozostałe profile. 67

68 Ogólny Mechanik pojazdów Technik mechanik Matematyczno-geograficzny Humanistyczny Technik weterynarii Przyrodniczy Biologiczno-chemiczny Technik ekonomista Technik elektronik Technik handlowiec Technik usług fryzjerskich Fryzjer Kucharz małej gastronomii Technik mechanik Ogólny Sportowy Cukiernik Elektryk Matematyczno-geograficzny Technik ekonomista Technik mechanizacji rolnictwa Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..39. Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum w Korytnicy w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na profilu ogólnym. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, profil matematycznogeograficzny, humanistyczny, technik weterynarii, przyrodniczy oraz pozostałe. W drugiej kolejności ankietowani wskazywali przede wszystkim na profil technik mechanik, ogólny, sportowy, cukiernik, elektryk, profil matematyczno-geograficzny oraz pozostałe profile. 68

69 Ogólny Technik ekonomista Technik mechanik Sportowy Technik rolnik Sprzedawca Matematyczno-geograficzny Matematyczno-informatyczny Technik elektryk Technik logistyk Mechanik pojazdów samochodowych Fryzjer Cukiernik Kucharz małej gastronomii Ogólny Technik mechanik Technik ekonomista Technik informatyk Fryzjer Językowy (angielski) Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Stoczku według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..40. Ankietowani gimnazjum w Stoczku według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum w Stoczku w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na profilu ogólnym. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak: technik ekonomista, technik mechanik, profil sportowy, technik, rolnik, sprzedawca oraz pozostałe profile. W drugiej kolejności najwięcej ankietowanych ponownie wskazało na profil ogólny. Następnie uczniowie wybrali takie profile jak: technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk, fryzjer oraz pozostałe profile. 69

70 Ogólny Technik organizacji usług gastronomicznych Technik technologii żywności Humanistyczny Sportowy Technik rolnik Matematyczno-informatyczny Językowy (angielski) Technik ekonomista Technik hotelarstwa Technik mechanik Technik usług fryzjerskich Fryzjer Cukiernik Sprzedawca Ogólny Technik usług fryzjerskich Humanistyczny Technik żywienia i gospodarstwa domowego Fryzjer Technik elektronik Technik elektryk Technik hotelarstwa Technik mechanik Technik organizacji usług gastronomicznych Mechanik pojazdów samochodowych Kucharz małej gastronomii Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Sadownem według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..41. Ankietowani gimnazjum w Sadownem według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum w Sadownem w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na profilu ogólnym. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak: technik organizacji usług gastronomicznym, technik technologii żywności, profil humanistyczny, sportowy, technik rolnik, profil matematyczno-informatyczny oraz pozostałe profile. W drugiej kolejności najwięcej ankietowanych ponownie wskazało na profil ogólny. Następnie uczniowie wybrali takie profile jak: technik usług fryzjerskich, profil humanistyczny, technik żywienia i gospodarstw domowego, fryzjer, technik elektronik, technik elektryk oraz pozostałe profile. 70

71 Technik mechanik Ogólny Sportowy Mechanik pojazdów samochodowych Ratownik medyczny Technik architektury krajobrazu Technik ekonomista Technik informatyk Technik rolnik Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Inny Elektryk Fryzjer Kucharz małej gastronomii Sportowy Ogólny Technik mechanik Mechanik pojazdów samochodowych Informatyczny Ratownik medyczny Technik budownictwa Technik informatyk Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Fryzjer Kucharz małej gastronomii Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..4. Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum w Grębkowie w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w technikum na profilu technik mechanik. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak: ogólny, sportowy, mechanik pojazdów samochodowych, ratownik medyczny, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik rolnik, technik usług fryzjerskich oraz pozostałe profile. W drugiej kolejności najwięcej ankietowanych wskazało na profil sportowy. Następnie uczniowie wybrali takie profile jak: ogólny, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, profil informatyczny, ratownik medyczny, technik budownictwa, technik informatyk oraz pozostałe profile. 71

72 Ogólny Przyrodniczy Mechanik pojazdów samochodowych Humanistyczny Matematyczno-fizyczny Technik elektryk Technik hotelarstwa Technik mechanik Przyrodniczy Humanistyczny Matematyczno-geograficzny Sportowy Technik elektryk Ogólny Biologiczno-chemiczno-fizyczny Biologiczno-chemiczny Asystent osoby niepełnosprawnej Ratownik medyczny Technik farmaceutyczny Technik hotelarstwa Technik informatyk Technik masażysta Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik organizacji reklamy Technik usług kosmetycznych Technik weterynarii Lakiernik Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..43. Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum w Ostrówku w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na profilu ogólnym. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak: przyrodniczy, mechanik pojazdów samochodowych, humanistyczny, matematycznofizyczny, techniki elektryk, technik hotelarstwa oraz pozostałe profile. W drugiej kolejności najwięcej ankietowanych wskazało na profil przyrodniczy. Następnie uczniowie wybrali takie profile jak: humanistyczny, matematyczno-geograficzny, sportowy, technik elektryk, ogólny, biologiczno-chemiczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny oraz pozostałe profile. 7

73 Sportowy Biologiczno-chemiczny Technik mechanik Humanistyczny Matematyczno-fizyczny Technik ekonomista Technik informatyk Ogólny Matematyczno-informatyczny Matematyczno-geograficzny Technik elektronik Technik elektryk Technik weterynarii Technik żywienia i gospodarstwa domowego Inny Mechanik pojazdów samochodowych Fryzjer Ogólny Humanistyczny Fryzjer Matematyczno-fizyczny Technik elektryk Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..44. Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum w Kamionnie w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na profilu sportowym. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak: biologiczno-chemiczny, technik mechanik, humanistyczny, matematyczno-fizyczny, technik ekonomista, technik informatyk oraz pozostałe profile. W drugiej kolejności najwięcej ankietowanych wskazało na profil ogólny. Następnie uczniowie wybrali takie profile jak: humanistyczny, fryzjer, matematyczno-fizyczny, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz pozostałe profile. 73

74 Matematyczno-fizyczny Technik mechanik Sportowy Językowy (angielski) Technik ekonomista Technik hotelarstwa Technik rolnik Humanistyczny Matematyczno-geograficzny Biologiczno-chemiczny Technik elektronik Technik elektryk Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Elektryk Fryzjer Ogólny Technik ekonomista Humanistyczny Matematyczno-geograficzny Lingwistyczno-artystyczny Informatyczny Sportowy Językowy (angielski) Technik elektryk Technik handlowiec Technik informatyk Technik mechanik Technik mechanizacji rolnictwa Technik obsługi turystycznej Technik usług fryzjerskich Mechanik pojazdów samochodowych Spawacz Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Miedznie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..45. Ankietowani gimnazjum w Miedznie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami najwięcej ankietowanych gimnazjum w Miedznie w pierwszej kolejności zaznaczyło, że zamierza kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na profilu matematyczno-fizycznym oraz na profilu technik mechanik. W dalszej kolejności znalazły się takie profile jak: sportowy, językowy, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik rolnik, profil humanistyczny, matematycznogeograficzny oraz pozostałe profile. W drugiej kolejności najwięcej ankietowanych wskazało na profil ogólny. Następnie uczniowie wybrali takie profile jak: technik ekonomista, humanistyczny, matematyczno-geograficzny, lingwistyczno-artystyczny, informatyczny, sportowy, językowy, technik elektryk oraz pozostałe profile. 74

75 Biologiczno-chemiczny Technik mechanik Technik technologii żywności Kucharz małej gastronomii Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Cukiernik Przyrodniczy Sportowy Ratownik medyczny Technik budownictwa Technik elektronik Technik elektryk Technik masażysta Technik mechanik Technik technologii żywności Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk Fryzjer Kucharz małej gastronomii Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Murarz-tynkarz Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..46. Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami ankietowani gimnazjum w Gwizdałach w pierwszej kolejności zaznaczyli, że zamierzają kontynuować naukę na profilu biologiczno-chemicznym, technik mechanik, technik technologii żywności, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz pozostałe profile. W drugiej kolejności ankietowani wskazali na takie profile jak: cukiernik, przyrodniczy, sportowy, ratownik medyczny, technik budownictwa, technik elektronik, technik elektryk, technik masażysta oraz pozostałe profile. 75

76 Matematyczno-chemiczno-informatyczny Technik rolnik Ogólny Humanistyczny Matematyczno-informatyczny Matematyczno-geograficzny Sportowy Biologiczno-chemiczny Ratownik medyczny Technik budownictwa Technik elektryk Technik handlowiec Technik mechanik Technik obsługi turystycznej Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk Cukiernik Sprzedawca Inny Informatyczny Technik mechanik Ogólny Matematyczno-fizyczny Matematyczno-chemiczno-informatyczny Przyrodniczy Sportowy Biologiczno-chemiczny Technik budownictwa Technik elektryk Technik handlowiec Technik rolnik Technik usług kosmetycznych Piekarz Spawacz Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..47. Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami ankietowani gimnazjum w Wierzbnie w pierwszej kolejności zaznaczyli, że zamierzają kontynuować naukę na profilu matematycznochemiczno-informatycznym, technik rolnik, ogólny, humanistyczny, matematycznoinformatyczny, matematyczno-geograficzny, sportowy, biologiczno-chemiczny oraz pozostałych profilach. W drugiej kolejności ankietowani wskazali na takie profile jak: informatyczny, technik mechanik, ogólny, matematyczno-fizyczny, matematycznochemiczno-informatyczny, przyrodniczy, sportowy oraz pozostałe profile. 76

77 Mechanik pojazdów samochodowych Ogólny Przyrodniczy Technik elektryk Technik rolnik Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Spawacz Elektromechanik pojazdów samochodowych Fryzjer Językowy Technik mechanik Technik mechanizacji rolnictwa Mechanik pojazdów samochodowych Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Krypach według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane profile Pyt.. Po ukończeniu gimnazjum zamierzam starać się o przyjęcie do W pierwszej kolejności W drugiej kolejności Wykres..48. Ankietowani gimnazjum w Krypach według wyboru profilu przyszłej szkoły branego pod uwagę w pierwszej i drugiej kolejności - najczęściej wskazywane odpowiedzi. Zgodnie z powyższymi wynikami ankietowani gimnazjum w Krypach w pierwszej kolejności zaznaczyli, że zamierzają kontynuować naukę na profilu mechanik pojazdów samochodowych, ogólnym, przyrodniczym, technik elektryk, technik rolnik, technik usług fryzjerskich oraz pozostałych profilach. W drugiej kolejności ankietowani wskazali na takie profile jak: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, językowy, technik mechanik oraz pozostałe profile. 77

78 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na bliskość do domu Ze względu na znajomych Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Powiatowy Urząd Pracy.3. Pytanie 3: Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Trzecie pytanie w ankiecie dotyczyło wskazania przez gimnazjalistów powodu lub kilku powodów, dla których decydują się na wybór określonego wcześniej typu szkoły. Uczniowie mogli wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi na to pytanie. Poniższy wykres prezentuje odpowiedzi ankietowanych w tej kwestii: 465 Ankietowani według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 47,% wszystkich ankietowanych zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (15%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór szkoły (1%) oraz ze względu na bliskość do domu (9,4%). W dalszej kolejności pojawiły się odpowiedzi: ze względu na znajomych (5,4%), bez żadnego konkretnego powodu (3,5%), ze względu na renomę i prestiż szkoły (,7%). Najmniej wskazań odnosiło się do odpowiedzi: ze względu na namowy rodziców i rodziny (,5%) oraz ze względu na opinie kolegów i przyjaciół (,%). 78

79 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na bliskość do domu Ze względu na znajomych Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Powiatowy Urząd Pracy Następny wykres ponownie prezentuje powody, dla których uczniowie decydują się na wybór określonego wcześniej typu szkoły, jednak wykres uwzględnia również podział na płeć ankietowanych: Ankietowani według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres..3.. Ankietowani według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem niemal tyle samo dziewcząt co chłopców udzieliło najczęstszej odpowiedzi, a więc kieruje się zainteresowaniami, zdolnościami, umiejętnościami przy wyborze przyszłej szkoły - 49,9% kobiet i 50,1% mężczyzn. W przypadku pozostałych odpowiedzi, to dziewczęta przeważają w stosunku do chłopców, z wyjątkiem odpowiedzi Bez żadnego konkretnego powodu, gdzie chłopcy stanowili przewagę (54,3%). Największa przewaga dziewcząt w stosunku do chłopców ujawniła się w odpowiedzi Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół - 77,3%. 79

80 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na bliskość do domu Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na znajomych Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Powiatowy Urząd Pracy Kolejne wykresy prezentują odpowiedzi na pytanie 3, z uwzględnieniem danego gimnazjum oraz płci ankietowanych: Ankietowani gimnazjum miejskiego według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum miejskiego według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 49,3% ankietowanych z gimnazjum miejskiego zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (16,7%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór szkoły (10,4%) oraz ze względu na bliskość do domu (9,7%). Najmniej wskazań odnosiło się do odpowiedzi: ze względu na opinie kolegów i przyjaciół (0,7%). 80

81 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na znajomych Ze względu na bliskość do domu Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Ze względu na renomę i prestiż szkoły Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum gminy Liw według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum gminy Liw według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 45,6% ankietowanych z gimnazjum gminy Liw zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (0,1%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór szkoły (11,4%) oraz ze względu na znajomych (6%). Najmniej wskazań odnosiło się do odpowiedzi: ze względu na renomę i prestiż szkoły (%). 81

82 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na bliskość do domu Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na znajomych Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na renomę i prestiż szkoły Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Łochowie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Łochowie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 39,1% ankietowanych z gimnazjum w Łochowie zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również bliskość do domu ma wpływ na wybór określonej szkoły (,4%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór szkoły (11,%) oraz ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy (9,8%). Najmniej wskazań odnosiło się do odpowiedzi: ze względu na opinie kolegów i przyjaciół (1,4%). 8

83 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na wyniki w nauce Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na bliskość do domu Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Ze względu na znajomych Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na renomę i prestiż szkoły Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 48,5% ankietowanych z gimnazjum w Korytnicy zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (16,8%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór szkoły (15,8%) oraz bez żadnego konkretnego powodu (5,9%). Najmniej wskazań odnosiło się do odpowiedzi: ze względu na renomę i prestiż szkoły (1%). 83

84 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na znajomych Ze względu na bliskość do domu Ze względu na renomę i prestiż szkoły Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Stoczku według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Stoczku według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 51,1% ankietowanych z gimnazjum w Stoczku zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (15,6%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór szkoły (1,%) oraz ze względu na znajomych (5,6%). Najmniej wskazań odnosiło się do odpowiedzi: ze względu na opinie kolegów i przyjaciół (1,1%). 84

85 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na bliskość do domu Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na znajomych Ze względu na renomę i prestiż szkoły Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Sadownem według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Sadownem według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? 37,9% ankietowanych z gimnazjum w Sadownem zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (13,7%). Tyle samo ankietowanych wskazało, że ze względu na bliskość do domu decydują się na wybór określonego typu szkoły (13,7%). Najmniej wskazań odnosiło się do odpowiedzi: ze względu na namowy rodziców i rodziny (,1%), a także ze względu na opinie kolegów i przyjaciół (,1%). 85

86 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na znajomych Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na bliskość do domu Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na renomę i prestiż szkoły Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 6,1% ankietowanych z gimnazjum w Grębkowie zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (10,6%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na znajomych decydują się na wybór szkoły (9,1%) oraz ze względu na wyniki w nauce (7,6%). Żaden z uczniów nie uznał, że to renoma i prestiż przyszłej szkoły mają wpływ na jej wybór. 86

87 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na bliskość do domu Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na znajomych Ze względu na namowy rodziców i rodziny Bez żadnego konkretnego powodu Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 41,3% ankietowanych z gimnazjum w Ostrówku zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (15,%). Tyle samo ankietowanych wskazało, że ze względu na bliskość do domu decydują się na wybór określonego typu szkoły (15,%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór szkoły (8,7%) oraz ze względu na opinie kolegów i przyjaciół (8,7%). Żaden z uczniów nie uznał, że nie ma konkretnego powodu przy wyborze kolejnej szkoły. 87

88 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na bliskość do domu Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na znajomych Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Bez żadnego konkretnego powodu Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 56% ankietowanych z gimnazjum w Kamionnie zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (14%). Następnie ankietowani wskazali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór określonego typu szkoły (1%), a także ze względu na bliskość do domu (6%). Żaden z uczniów nie uznał, że nie ma konkretnego powodu przy wyborze kolejnej szkoły. 88

89 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na znajomych Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na bliskość do domu Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na namowy rodziców i rodziny Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Miedznie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Miedznie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 41% ankietowanych z gimnazjum w Miedznie zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również wyniki w nauce mają wpływ na wybór określonej szkoły (15,4%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy decydują się na wybór szkoły (1,8%), ze względu na znajomych (10,%) oraz bez żadnego konkretnego powodu (10,%). Żaden z uczniów nie uznał, że to renoma i prestiż przyszłej szkoły mają wpływ na jej wybór oraz żaden z uczniów nie wskazał, że to namowy rodziców i rodziny mają znaczenie. 89

90 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na bliskość do domu Ze względu na znajomych Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na namowy rodziców i rodziny Bez żadnego konkretnego powodu Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 65,% ankietowanych z gimnazjum w Gwizdałach zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również wyniki w nauce mają wpływ na wybór określonej szkoły (17,4%). Następnie pojedynczy ankietowani wskazywali, że ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy decydują się na wybór szkoły, ze względu na bliskość do domu, ze względu na znajomych oraz ze względu na opinie kolegów i przyjaciół. Z kolei żaden z uczniów nie uznał, że to renoma i prestiż przyszłej szkoły mają wpływ na jej wybór. Żaden z uczniów nie wskazał także, że to namowy rodziców i rodziny mają znaczenie oraz nikt nie zaznaczył odpowiedzi bez żadnego konkretnego powodu. 90

91 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na wyniki w nauce Bez żadnego konkretnego powodu Ze względu na bliskość do domu Ze względu na znajomych Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 44,4% ankietowanych z gimnazjum w Wierzbnie zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również perspektywy łatwego znalezienia pracy mają wpływ na wybór określonej szkoły (5,9%). Następnie ankietowani wskazywali, że ze względu na wyniki w nauce decydują się na wybór szkoły (14,8%). Z kolei żaden z uczniów nie uznał, że to renoma i prestiż przyszłej szkoły mają wpływ na jej wybór. Żaden z uczniów nie wskazał także, że to namowy rodziców i rodziny mają znaczenie oraz nikt nie zaznaczył odpowiedzi ze względu na opinie kolegów i przyjaciół. 91

92 Ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności Ze względu na wyniki w nauce Ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy Ze względu na znajomych Ze względu na bliskość do domu Ze względu na renomę i prestiż szkoły Ze względu na namowy rodziców i rodziny Ze względu na opinie kolegów i przyjaciół Bez żadnego konkretnego powodu Powiatowy Urząd Pracy Ankietowani gimnazjum w Krypach według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć Pyt.3. Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? Wykres Ankietowani gimnazjum w Krypach według przyczyny wyboru wskazanego typu szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Dlaczego decydujesz się na wybór powyższego typu szkoły? aż 61,5% ankietowanych z gimnazjum w Krypach zadeklarowało, że decyduje się na wybór określonego typu szkoły ze względu na zainteresowania, zdolności, umiejętności. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że również wyniki w nauce mają wpływ na wybór określonej szkoły (15,4%). Tyle samo ankietowanych wskazało, że ze względu na perspektywy łatwego znalezienia pracy decydują się na wybór określonej szkoły (15,4%). Tylko jeden uczeń zaznaczył, że opinie znajomych byłyby w tej kwestii istotne. Z kolei żaden z uczniów nie uznał, że to bliskość do domu oraz renoma i prestiż przyszłej szkoły mają wpływ na jej wybór. Żaden z uczniów nie wskazał także, że to namowy rodziców i rodziny mają znaczenie. Nikt także nie zaznaczył odpowiedzi: ze względu na opinie kolegów i przyjaciół oraz bez żadnego konkretnego powodu. 9

93 .4. Pytanie 4: Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Czwarte pytanie w ankiecie dotyczyło określenia przez gimnazjalistów nadziei, jakie wiążą z przyszłą szkołą. Uczniowie mogli wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi na to pytanie. Poniższy wykres prezentuje odpowiedzi ankietowanych w tej kwestii: Ankietowani według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Dobrze przygotowuje do matury Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres.4.1. Ankietowani według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 33,3% wszystkich ankietowanych zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy - 5,6% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (18,%). W dalszej kolejności 14,6% uczniów uznało, że kolejna szkoła pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. Jedynie 8,3% ankietowanych zaznaczyło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. 93

94 Następny wykres ponownie prezentuje nadzieje, jakie ankietowani wiążą z przyszłą szkołą, jednak wykres uwzględnia również podział na płeć ankietowanych: Ankietowani według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Dobrze przygotowuje do matury Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres.4.. Ankietowani według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem największa przewaga dziewcząt w stosunku do chłopców zaznaczyła w przypadku odpowiedzi Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych - 65,% udzielających tej odpowiedzi to kobiety. Przewaga dziewcząt zaznaczyła się również w przypadku założenia, że przyszła szkoła dobrze przygotowuje do matury - 6,1% kobiet i 37,9% mężczyzn. Również w przypadku odpowiedzi Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania przeważały dziewczęta, jednak różnica nie była już tak znaczna jak przy poprzednich wyborach - 5,3% kobiet i 47,7% mężczyzn. Chłopcy przeważali w kontekście odpowiedzi, że przyszła szkoła jest niezbędna aby znaleźć pracę - 5,7% udzielających tej odpowiedzi stanowili chłopcy. Z kolei niemal tyle samo dziewcząt co chłopców nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec przyszłej szkoły - 50,6% kobiet i 49,4% chłopców. 94

95 Kolejne wykresy prezentują odpowiedzi na pytanie 4, z uwzględnieniem danego gimnazjum oraz płci ankietowanych: Ankietowani gimnazjum miejskiego według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Dobrze przygotowuje do matury Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres.4.3. Ankietowani gimnazjum miejskiego według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 33,3% ankietowanych z gimnazjum miejskiego zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (4,8%). Następnie respondenci uznali, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy - % wskazań. W dalszej kolejności 1,1% uczniów uznało, że kolejna szkoła pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. Jedynie 7,8% ankietowanych zaznaczyło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. 95

96 Ankietowani gimnazjum gminy Liw według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Dobrze przygotowuje do matury Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres.4.4. Ankietowani gimnazjum gminy Liw według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 7,3% ankietowanych z gimnazjum gminy Liw zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy - 6,6% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę pozwoli spełnić ich ambicje i/lub ich najbliższych (1,7%). W dalszej kolejności 16,8% uczniów uznało, że kolejna szkoła dobrze przygotowuje do matury. Jedynie 7,7% ankietowanych zaznaczyło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. 96

97 Ankietowani gimnazjum w Łochowie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania 1 Dobrze przygotowuje do matury 15 Jest niezbędna abym znalazł/a pracę 10 9 Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych 7 Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres.4.5. Ankietowani gimnazjum w Łochowie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 35,7% ankietowanych z gimnazjum w Łochowie zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (,1%). Tyle samo respondentów uznało, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy. W dalszej kolejności 13,6% uczniów uznało, że kolejna szkoła pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. Jedynie 6,4% ankietowanych zaznaczyło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. 97

98 Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Dobrze przygotowuje do matury Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres.4.6. Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 33,3% ankietowanych z gimnazjum w Korytnicy zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. Tyle samo uczniów stwierdziło, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy. Następnie ankietowani uznali, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (17,8%). W dalszej kolejności 13,3% uczniów uznało, że kolejna szkoła pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. Jedynie dwóch ankietowanych zaznaczyło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. 98

99 Ankietowani gimnazjum w Stoczku według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Dobrze przygotowuje do matury Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Wykres.4.7. Ankietowani gimnazjum w Stoczku według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 33,3% ankietowanych z gimnazjum w Stoczku zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy - 4,4% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (17,9%). W dalszej kolejności 1,8% uczniów uznało, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. Z kolei 11,5% ankietowanych zaznaczyło, że kolejna szkoła pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. 99

100 Ankietowani gimnazjum w Sadownem według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Dobrze przygotowuje do matury Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Wykres.4.8. Ankietowani gimnazjum w Sadownem według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 35,8% ankietowanych z gimnazjum w Sadownem zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy - 4,7% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (17,3%). W dalszej kolejności 13,6% uczniów uznało, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. Z kolei 8,6% ankietowanych zaznaczyło, że kolejna szkoła pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. 100

101 Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Dobrze przygotowuje do matury Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres.4.9. Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 37,5% ankietowanych z gimnazjum w Grębkowie zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy - 6,4% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (13,9%). W dalszej kolejności 1,5% uczniów uznało, że kolejna szkoła pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. Jedynie 9,7% ankietowanych zaznaczyło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. 101

102 Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Dobrze przygotowuje do matury Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 37,5% ankietowanych z gimnazjum w Ostrówku zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy - 30% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (15%). W dalszej kolejności 10% uczniów uznało, że kolejna szkoła pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. Jedynie trzech ankietowanych zaznaczyło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. 10

103 Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Dobrze przygotowuje do matury Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 38,8% ankietowanych z gimnazjum w Kamionnie zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę dobrze przygotowuje do matury (0,4%). Następnie ankietowani uznali, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych (18,4%). W dalszej kolejności 16,3% uczniów uznało, że kolejna szkoła jest niezbędna aby znaleźli pracę. Jedynie trzech ankietowanych zaznaczyło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły. 103

104 Ankietowani gimnazjum w Miedznie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Jest niezbędna abym znalazł/a pracę Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Dobrze przygotowuje do matury Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Wykres.4.1. Ankietowani gimnazjum w Miedznie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 3,3% ankietowanych z gimnazjum w Miedznie zadeklarowało, że wskazana szkoła ponadgimnazjalna jest niezbędna aby znaleźli pracę. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania (6,5%). Następnie ankietowani uznali, że nie mają sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły - 17,6%. W dalszej kolejności 14,7% uczniów wskazało, że kolejna szkoła dobrze przygotowuje do matury. Jedynie trzech ankietowanych zaznaczyło, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. 104

105 Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi Nie mam poszerzyć wiedzę i sprecyzowanych zainteresowania oczekiwań wobec szkoły Jest niezbędna abym znalazł/a pracę 1 Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych 0 Dobrze przygotowuje do matury Wykres Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 44,4% ankietowanych z gimnazjum w Gwizdałach zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności,% gimnazjalistów stwierdziło, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec przyszłej szkoły. Z kolei 16,7% respondentów uznało, że nauka we wskazanym typie szkoły jest niezbędna do znalezienia pracy. Tyle samo uczniów stwierdziło, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. Żaden z ankietowanych nie uznał, że przyszła szkoła dobrze przygotowuje do matury. 105

106 Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Jest niezbędna abym znalazł/a pracę 4 Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych Dobrze przygotowuje do matury Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 4,3% ankietowanych z gimnazjum w Wierzbnie zadeklarowało, że wskazana szkoła ponadgimnazjalna jest niezbędna do znalezienia pracy. W dalszej kolejności 30,8% uczniów stwierdziło, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę pozwoli spełnić ambicje ich i/lub ich najbliższych. W dalszej kolejności 15,4% gimnazjalistów uznało, że nie wskazana szkoła dobrze przygotowuje do matury. Z kolei 3 respondentów uznało, że nauka we wskazanym typie szkoły pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. Żaden z ankietowanych nie uznał, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec przyszłej szkoły. 106

107 Ankietowani gimnazjum w Krypach według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.4. Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? Pozwoli mi poszerzyć wiedzę i zainteresowania 1 Jest niezbędna abym znalazł/a pracę 3 Pozwoli spełnić ambicje moje i/lub moich najbliższych 0 0 Dobrze przygotowuje do matury Nie mam sprecyzowanych oczekiwań wobec szkoły Wykres Ankietowani gimnazjum w Krypach według oczekiwań dotyczących przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Jakie nadzieje wiążesz ze szkołą, którą wybierasz? 4,9% ankietowanych z gimnazjum w Krypach zadeklarowało, że szkoła ponadgimnazjalna pozwoli im poszerzyć wiedzę i zainteresowania. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że szkoła, w której zamierzają kontynuować naukę jest niezbędna do znalezienia pracy (8,6%). Tyle samo respondentów uznało, że nauka we wskazanym typie szkoły pozwoli spełnić ambicje gimnazjalistów i/lub ich najbliższych. Żaden z ankietowanych nie uznał, że kolejna szkoła dobrze przygotowuje do matury. Również nikt z respondentów nie zaznaczył, że nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec przyszłej szkoły. 107

108 .5. Pytanie 5: Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Piąte pytanie dotyczyło określenia przez gimnazjalistów czy posiadają wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. Uczniowie mogli wybrać jedną odpowiedź, a poniższy wykres prezentuje ich wskazania: Ankietowani według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres.5.1. Ankietowani według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 61,9% wszystkich ankietowanych zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta nie jest pełna. W dalszej kolejności 0,1% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Prawie co piąty gimnazjalista zaznaczył, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 108

109 Następny wykres ponownie prezentuje wiedzę gimnazjalistów na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim nadzieje, jednak wykres uwzględnia również podział na płeć ankietowanych: Ankietowani według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres.5.. Ankietowani według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem przewaga dziewcząt w stosunku do chłopców zaznaczyła się w szczególności w przypadku posiadania częściowej wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim - odpowiednio 53,9% kobiet. Z kolei niemal tyle samo dziewcząt co chłopców posiada pełną wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół - 50,8% kobiet i 49,% chłopców. Chłopcy nieznacznie przeważali w przypadku braku posiadania jakiejkolwiek wiedzy dotyczącej oferty przyszłych szkół - 53,9% uczniów wskazujących tę odpowiedź to mężczyźni. 109

110 Kolejne wykresy prezentują odpowiedzi na pytanie 5, z uwzględnieniem danego gimnazjum oraz płci ankietowanych: Ankietowani gimnazjum miejskiego według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Nie Tak Wykres.5.3. Ankietowani gimnazjum miejskiego według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 5,5% ankietowanych z gimnazjum miejskiego zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 6,3% gimnazjalistów stwierdziło, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei 1,% ankietowanych uznało, że posiada pełną wiedzą na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 110

111 Ankietowani gimnazjum gminy Liw według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres.5.4. Ankietowani gimnazjum gminy Liw według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 59,8% ankietowanych z gimnazjum gminy Liw zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 3,7% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei 16,5% ankietowanych uznało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 111

112 Ankietowani gimnazjum w Łochowie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Nie Tak Wykres.5.5. Ankietowani gimnazjum w Łochowie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 6,5% ankietowanych z gimnazjum w Łochowie zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 30,7% gimnazjalistów stwierdziło, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei tylko 6,8% ankietowanych uznało, że posiada pełną wiedzą na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 11

113 Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres.5.6. Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 60% ankietowanych z gimnazjum w Korytnicy zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 5% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei 15% ankietowanych uznało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 113

114 Ankietowani gimnazjum w Stoczku według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres.5.7. Ankietowani gimnazjum w Stoczku według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 65,6% ankietowanych z gimnazjum w Stoczku zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 18% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei 16,4% ankietowanych uznało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 114

115 Ankietowani gimnazjum w Sadownem według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres.5.8. Ankietowani gimnazjum w Sadownem według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 6,5% ankietowanych z gimnazjum w Sadownem zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 3,% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei 14,3% ankietowanych uznało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 115

116 Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres.5.9. Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 68% ankietowanych z gimnazjum w Grębkowie zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 16% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Tyle samo ankietowanych uznało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 116

117 Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 75,9% ankietowanych z gimnazjum w Ostrówku zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 17,% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Jedynie dwóch ankietowanych uznało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 117

118 Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 8,1% ankietowanych z gimnazjum w Kamionnej zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 14,3% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei tylko jeden ankietowany uznał, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 118

119 Ankietowani gimnazjum w Miedznie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak Tak, częściowo Nie Wykres.5.1. Ankietowani gimnazjum w Miedznie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? 51,8% ankietowanych z gimnazjum w Miedznie zadeklarowało, że posiada pełną wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. W dalszej kolejności 40,7% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych, jednak wiedza ta jest niepełna. Z kolei jedynie dwóch ankietowanych uznało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 119

120 Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres Ankietowani gimnazjum w Gwizdałach według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 76,5% ankietowanych z gimnazjum w Gwizdałach zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 17,6% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei tylko jeden ankietowany uznał, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 10

121 Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Nie Tak Wykres Ankietowani gimnazjum w Wierzbnie według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? aż 70,6% ankietowanych z gimnazjum w Wierzbnie zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności trzech gimnazjalistów stwierdziło, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei dwóch ankietowanych uznało, że posiada pełną wiedzą na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 11

122 Ankietowani gimnazjum w Krypach według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć Pyt.5. Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? Tak, częściowo Tak Nie Wykres Ankietowani gimnazjum w Krypach według wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim z podziałem na płeć. Na pytanie Czy posiadasz wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w Twoim powiecie? 44,4% ankietowanych z gimnazjum w Krypach zadeklarowało, że posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim, jednak wiedza ta jest niepełna. W dalszej kolejności 33,3% gimnazjalistów stwierdziło, że posiada pełną wiedzę odnośnie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei dwóch ankietowany uznało, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół w powiecie węgrowskim. 1

123 .6. Pytanie 6: Do kogo zwróciłbyś/abyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Szóste pytanie dotyczyło wskazania przez gimnazjalistów osób, do których zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły. Uczniowie tym razem mogli wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. Poniższy wykres prezentuje odpowiedzi ankietowanych w tej kwestii: 447 Ankietowani według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji Nauczyciel/ pedagog Doradca zawodowy Wykres Ankietowani według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 45,6% wszystkich ankietowanych zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły - 3,1% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji (16,5% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do nauczyciela/pedagoga oraz doradcy zawodowego przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 7,7% i 7,1% wskazań respondentów. 13

124 Następny wykres ponownie wskazuje na osoby, do których gimnazjaliści zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły, jednak wykres uwzględnia również podział na płeć ankietowanych: Ankietowani według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji Nauczyciel/ pedagog Doradca zawodowy Wykres..6.. Ankietowani według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Zgodnie z powyższym wykresem największa przewaga dziewcząt w stosunku do chłopców zaznaczyła w przypadku odpowiedzi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji - 56,% udzielających tej odpowiedzi to kobiety. Podobna przewaga dziewcząt zaznaczyła się również w przypadku odpowiedzi, że uczniowie do znajomych zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły (55,7%). Również w przypadku odpowiedzi Rodzina przeważały dziewczęta - 53,5% kobiet i 46,5% mężczyzn. Z kolei niemal tyle samo dziewcząt co chłopców u nauczyciela/pedagoga szukałoby wsparcia w wyborze dalszej edukacji - 51,3% kobiet i 48,7% chłopców. Chłopcy przeważali jedynie w kontekście odpowiedzi, że u doradcy zawodowego szukaliby pomocy przy wyborze przyszłej szkoły - 54,3% uczniów udzielających tej odpowiedzi stanowili chłopcy. 14

125 Kolejne wykresy prezentują odpowiedzi na pytanie 6, z uwzględnieniem danego gimnazjum oraz płci ankietowanych: Ankietowani gimnazjum miejskiego według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji 8 7 Doradca zawodowy 7 Nauczyciel/ pedagog Wykres Ankietowani gimnazjum miejskiego według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 44,9% ankietowanych z gimnazjum miejskiego zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły - 19,7% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji (19% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do doradcy zawodowego oraz nauczyciela/pedagoga przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 10,% i 6,1% wskazań respondentów. 15

126 Ankietowani gimnazjum gminy Liw według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji 6 6 Nauczyciel/ pedagog 5 1 Doradca zawodowy Wykres Ankietowani gimnazjum gminy Liw według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 46,3% ankietowanych z gimnazjum gminy Liw zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły -,1% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji (19,5% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do nauczyciela/pedagoga oraz doradcy zawodowego przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 8% i 4% wskazań respondentów. 16

127 Ankietowani gimnazjum w Łochowie według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Nauczyciel/ pedagog Sama szukałabym/sam szukałbym informacji 4 3 Doradca zawodowy Wykres Ankietowani gimnazjum w Łochowie według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 46,9% ankietowanych z gimnazjum w Łochowie zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły - 8,6% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że u nauczyciela/pedagoga poszukiwaliby wsparcia w tej kwestii (10,9% wskazań). Z kolei 8,8% badanych odpowiedziało, że samodzielnie szukałoby odpowiednich informacji. Najmniej uczniów zwróciłoby się do doradcy zawodowego przy wyborze przyszłej szkoły - 4,8% wskazań respondentów. 17

128 Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji Doradca zawodowy Nauczyciel/ pedagog Wykres Ankietowani gimnazjum w Korytnicy według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 46,4% ankietowanych z gimnazjum w Korytnicy zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły - 4,7% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji (1,4% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do doradcy zawodowego oraz nauczyciela/pedagoga przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 9,3% i 7,% wskazań respondentów. 18

129 Ankietowani gimnazjum w Stoczku według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji 8 6 Doradca zawodowy 3 Nauczyciel/ pedagog Wykres Ankietowani gimnazjum w Stoczku według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 48,3% ankietowanych z gimnazjum w Stoczku zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły - 7,6% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji (16,1% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do doradcy zawodowego oraz nauczyciela/pedagoga przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 4,6% i 3,4% wskazań respondentów. 19

130 Ankietowani gimnazjum w Sadownem według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Sama szukałabym/sam szukałbym informacji Znajomi Doradca zawodowy Nauczyciel/ pedagog Wykres Ankietowani gimnazjum w Sadownem według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 40,9% ankietowanych z gimnazjum w Sadownem zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji,7% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły (0,4% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do doradcy zawodowego oraz nauczyciela/pedagoga przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 9,1% i 6,8% wskazań respondentów. 130

131 Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji Doradca zawodowy Nauczyciel/ pedagog Wykres Ankietowani gimnazjum w Grębkowie według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 54,8% ankietowanych z gimnazjum w Grębkowie zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły - 0,5% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji (16,4% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do doradcy zawodowego oraz nauczyciela/pedagoga przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 5,5% i,7% wskazań respondentów. 131

132 Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Sama szukałabym/sam szukałbym informacji Znajomi Doradca zawodowy Nauczyciel/ pedagog Wykres Ankietowani gimnazjum w Ostrówku według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 45% ankietowanych z gimnazjum w Ostrówku zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji 17,5% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły (15% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do doradcy zawodowego oraz nauczyciela/pedagoga przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 1,5% i 10% wskazań respondentów. 13

133 Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji Nauczyciel/ pedagog Doradca zawodowy Wykres Ankietowani gimnazjum w Kamionnie według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 43,7% ankietowanych z gimnazjum w Kamionnie zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły -,9% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji (14,6% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do nauczyciela/pedagoga oraz doradcy zawodowego przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 1,5% i 6,% wskazań respondentów. 133

134 Ankietowani gimnazjum w Miedznie według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć Pyt.6. Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? Rodzina Znajomi Sama szukałabym/sam szukałbym informacji Nauczyciel/ pedagog Doradca zawodowy Wykres Ankietowani gimnazjum w Miedznie według wskazania, do kogo zwróciliby się po radę w wyborze przyszłej szkoły z podziałem na płeć. Na pytanie Do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się po radę w wyborze przyszłej szkoły? aż 47,5% ankietowanych z gimnazjum w Miedznie zadeklarowało, że to rodzina będzie najlepszym miejscem poszukiwania rady, co do wyboru dalszej edukacji. W dalszej kolejności gimnazjaliści stwierdzili, że u znajomych poszukiwaliby rady odnośnie wyboru przyszłej szkoły - 5% wskazań. Następnie ankietowani uznali, że samodzielnie szukaliby odpowiednich informacji (15% wskazań). Najmniej uczniów zwróciłoby się do nauczyciela/pedagoga oraz doradcy zawodowego przy wyborze przyszłej szkoły - odpowiednio 10% i,5% wskazań respondentów. 134

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU*

OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU* OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU* Wprowadzenie Media w edukacji szkolnej, a media telewizyjne, w tym telewizja regionalna, powinna być istotnym czynnikiem w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Celem badania było zebranie wiadomości odnośnie planów uczniów dotyczących ich dalszego kształcenia oraz czynników mających wpływ na te wybory.

Celem badania było zebranie wiadomości odnośnie planów uczniów dotyczących ich dalszego kształcenia oraz czynników mających wpływ na te wybory. Analiza ankiet dla uczniów trzecich klas gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w II

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 01/015 W grudniu 01 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2016/2017 Opracowanie: Anna Kamińska Anna Skrzydłowska

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2016/2017 Opracowanie: Anna Kamińska Anna Skrzydłowska Tel.: 327629137; fax: 327629139; www.ppp.jaworzno.edu.pl; sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2016/2017 Opracowanie: Anna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW GIMNAZJÓW Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW GIMNAZJÓW Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW GIMNAZJÓW Z U NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SĄDECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY EDUKACJI I ZATRUDNIENIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW GIMNAZJÓW

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ Ośrodek Pomocy Społecznej Tłuszcz, 2014 r. ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU-ZDROJU

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU-ZDROJU RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU-ZDROJU OPRACOWANY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016 w Specjalnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa, dnia 13 listopada 2015r. SNP.533. 9.2015 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 1 SPIS TREŚCI I. ANALIZA DANYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.3-12

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2014/2015 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 Podstawy prawne. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. Data sporządzenia:19 stycznia 2015 roku. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Załącznik 3 do Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego Załącznik 3 do Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego - wyniki badań uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Spis treści 1. MIKOŁÓW...

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum Cel i metoda Celem badań jest poznanie zachowań i poziomu wiedzy na temat podstawowych komponentów kształtujących nawyki

Bardziej szczegółowo

1. Wykres procentowy dokonanych wyborów typów szkół.

1. Wykres procentowy dokonanych wyborów typów szkół. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gliwicach została przeprowadzona ankieta diagnozująca preferencje i plany zawodowe gimnazjalistów klas III w gimnazjach miasta Knurowa, Gierałtowic, Przyszowic i Paniówek.

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety)

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie już po raz piętnasty przeprowadził przy współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIET BADAJĄCYCH POTRZEB SENIORÓW W TORUNIU. Przygotował: Michał Siromski

RAPORT Z ANKIET BADAJĄCYCH POTRZEB SENIORÓW W TORUNIU. Przygotował: Michał Siromski RAPORT Z ANKIET BADAJĄCYCH POTRZEB SENIORÓW W TORUNIU Przygotował: Michał Siromski KWIECIEŃ 2016 1. Opis metodologii badania Ankieta została sporządzona w celu zdiagnozowania potrzeb toruńskich seniorów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

KLASA 3G. Jaki typ szkoły zamierzasz wybrać? 5%

KLASA 3G. Jaki typ szkoły zamierzasz wybrać? 5% Analiza ankiet dla uczniów trzecich klas gimnazjum w Zespole Szkół nr im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w II semestrze

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA DRUGI LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO DEMOGRAFICZNY Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ Zadanie 2 STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 RAPORT SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 Ankieta została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2014 r. wśród 46 absolwentów technikum. Celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety)

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie już po raz dwunasty przeprowadził przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z U NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SĄDECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY, EDUKACJI I ZATRUDNIENIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulesza Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w MOW i MOS w r. szk. 2013/2014. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.

Joanna Kulesza Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w MOW i MOS w r. szk. 2013/2014. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Joanna Kulesza Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodek Rozwoju Edukacji Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

szkoły wybrane przez absolwentów

szkoły wybrane przez absolwentów ilość uczniów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W MARCU ROKU. W marcu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej>

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej> RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Zespół ewaluacji w składzie: Alicja Winiarska, Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Baron w celu zdiagnozowania problemów

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ilościowych

Raport z badań ilościowych S t r o n a 1 Raport z badań ilościowych przeprowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych miasta Ruda Śląska Wykonawca: Buszman & Witański Consulting Group Ruda Śląska, czerwiec 2015 S t r o

Bardziej szczegółowo

GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 216 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO Celem przeprowadzenia ankiety było poznanie opinii na temat realizacji

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015 roku

Losy absolwentów 2015 roku Losy absolwentów 2015 roku Badanie Losów Absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OLECKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OLECKU PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OLECKU Raport z analizy wyników ankiet skierowanych do uczniów klas III gimnazjów powiatu oleckiego przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 Badania miały na celu:

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW III KLAS POZNAŃSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH BADANIA PORÓWNAWCZE. RAPORT 2010r.

PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW III KLAS POZNAŃSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH BADANIA PORÓWNAWCZE. RAPORT 2010r. PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW III KLAS POZNAŃSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH BADANIA PORÓWNAWCZE RAPORT 2010r. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań SPIS TREŚCI USPIS TREŚCIU... 2 UWSTĘPU...

Bardziej szczegółowo

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW Analiza ankiet z III Kongresu Polskiej Edukacji Nasza Edukacja Razem Zmieniamy Szkołę zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniach 29-30 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim dr Joanna Kozielska Wybrane obszary diagnozy szkolnictwa zawodowego w kontekście rynku pracy powiatu gnieźnieńskiego Agenda 1. Rynek pracy 2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE Gać, 2015 rok Zadanie współfinansowane z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH Kierunki budowlane Badaniem objęto 50% szkół kształcących w zawodach budowlanych województwa świętokrzyskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014 Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I.WSTĘP...3-6 II. ANALIZA DANYCH

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 MONITOROWANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH ZAWODOWO Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH ZAWODOWO Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH ZAWODOWO Z U NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SĄDECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY EDUKACJI I ZATRUDNIENIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku Czesław Osękowski Miasto i Gmina Zielona Góra Strony połączenia: - Miasto Zielona Góra - Gmina Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 W kwietniu 2011 roku na egzaminie gimnazjalnym arkusz standardowy rozwiązywało 42 uczniów. Z tej grupy uczniów udało się zestawić

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R.

ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R. Zał. nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R. Poniższa tabela przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w miesiącach kwiecień maj

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001 Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym / Cel badań:. Deklaracje uczniów na temat uczestnictwa w kulturze fizycznej po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza szczegółowa wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza szczegółowa wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonych badań. RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH POSTAW OSÓB DOROSŁYCH WOBEC STOSOWANIA KAR FIZYCZNYCH ORAZ SKALI WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE GMINY SAWIN SPORZĄDZONEGO W RAMACH PROJEKTU POZNAĆ ZROZUMIEĆ POMÓC

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA, MOTYWY, PRZESŁANKI WYBORU GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIEGO W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 2015/16

OCZEKIWANIA, MOTYWY, PRZESŁANKI WYBORU GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIEGO W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 2015/16 OCZEKIWANIA, MOTYWY, PRZESŁANKI WYBORU GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIEGO W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 215/16 Rodzice, uczennice i uczniowie decydując się na naszą szkołę, kierują się określonymi oczekiwaniami i przesłankami.

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH (na podstawie raportu: I. Białecki, R. Siemieńska : Aspiracje zawodowe uczniów a wyniki egzaminów zewnętrznych) Aspiracje i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIAŁYSTOK CZERWIEC 2010 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. skierowana do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy

ANKIETA. skierowana do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy ANKIETA skierowana do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy ANKIETA Bardzo prosimy Cię o wypeł taj ankiety. Chcemy dowiedzieć się czy w naszej szkole czujesz się dobrze i co chciałbyś

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Badanie losów absolwentów SP3 z perspektywy trzech lat od jej ukończenia. Głównym celem badania było pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY. Jak się czujesz w nowej szkole? Opracowała mgr Barbara Słowińska

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY. Jak się czujesz w nowej szkole? Opracowała mgr Barbara Słowińska ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY Jak się czujesz w nowej szkole? Opracowała mgr Barbara Słowińska marzec 24 Opracowała Gdynia 1.3.24 mgr Barbara Słowińska pedagog szkolny Zespołu Szkół nr 4 w Gdyni Wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

32 Maraton Warszawski

32 Maraton Warszawski 32 Maraton Warszawski Raport z badania ankietowego opr. Anna Siwy-Hudowska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Warszawa, 01.12.2010 CZĘŚĆ I. Dane metryczkowe uczestników wypełniających ankietę

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa INFORM ACJA Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim. Materiał porównawczy ze szczególnym uwzględnieniem naboru

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przedstawiono w formie wykresów słupkowych.

Wyniki ankiety przedstawiono w formie wykresów słupkowych. Analiza ankiety dotyczącej zadań domowych. W listopadzie 2011 r. w szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, została przeprowadzona wśród uczniów kl. IV VI ankieta dotycząca zadań domowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU.

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU. RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU. Zgodnie z Uchwałą nr 708/138/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 31

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA 1 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w Punktach Przedszkolnych w województwie lubuskim w ramach projektu Hurra Idę do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) ,

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) , Raport z badania ankietowego Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników prawyborów z dnia r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

Analiza wyników prawyborów z dnia r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu Analiza wyników prawyborów z dnia 7.1.211r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu Wyniki Ogólne W prawyborach oddano 11 ważnych głosów, co przy liczbie uczniów w szkole, daje frekwencje na poziomie

Bardziej szczegółowo