Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce i w dowolnej ilości za mniej więcej jednolitą cenę, to musimy się zgodzić, że coraz więcej produktów informatycznych tę definicję spełnia. IT upodabnia się do prądu i wody, czyli dóbr, z których łatwo korzystać, mimo że sam proces ich wytworzenia i dostarczenia jest skomplikowany. Efektem zjawiska upowszechnienia informatyki jest postępujące ujednolicenie potrzeb w tym zakresie. Coraz wyraźniej je widać nie tylko na rynku konsumenckim, ale także na biznesowym. Firmy różnej wielkości potrzebują tych samych narzędzi informatycznych, innymi słowy coraz częściej różni je raczej skala niż jakość zastosowanych rozwiązań. Wszystkie przedsiębiorstwa oczekują także po informatyce tego stopnia przyjazności, który oferują rozwiązania domowe. Te stwierdzenia w największym stopniu dotyczą infrastruktury informatycznej. W uważamy infrastrukturę IT za element środowiska biznesowego, w którym działają firmy. Naszym zadaniem jest sprawne i skuteczne jej dostarczenie, dlatego musimy nieustannie dostosowywać model naszego działania do zmiennych wymagań rynku. Nasz podlega więc ciągłym przekształceniom, które pozwalają nam lepiej zaspokajać oczekiwania klientów różnej wielkości. Zrezygnowaliśmy z podziału naszej organizacji na działy merytoryczne na rzecz ustawienia procesowego. Pozwoli nam ono bezpiecznie przeprowadzić naszych klientów przez wszystkie fazy życia nabywanych rozwiązań od wspólnego wykreowania potrzebnych systemów poprzez ich dostarczenie i wdrożenie aż do utrzymania, serwisu i rozwoju w przyszłości. Uznaliśmy, że osiągnięcie przez informatykę statusu dobra powszechnie dostępnego nie pozwala na oferowanie pełnego spektrum dostępnych na rynku rozwiązań infrastrukturalnych. Wieloletnie doświadczenia z obsługi najbardziej wymagających klientów pozwoliły nam na dokonanie selekcji rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności, bezpieczeństwa i niezawodności. Chcemy oferować dobre, wielokrotnie sprawdzone produkty, dostosowane cenowo i funkcjonalnie do możliwości firm różnej wielkości, gwarantując jednocześnie rzetelność i najwyższy profesjonalizm obsługi. To także sposób na upowszechnienie wiedzy najwyższej klasy specjalistów w zakresie skutecznej informatycznej obsługi dowolnego typu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Długo pracowaliśmy nad przejrzystością naszej nowej oferty infrastrukturalnej. Jej wyróżniki są proste: wybrani dostawcy, wybrane produkty, ustalone warunki. Nadal mogą Państwo korzystać z naszego pełnego wsparcia, wybierając odpowiednie usługi towarzyszące oferowanym produktom. Katalog, który oddajemy w Państwa ręce, materializuje te przemyślenia. Mam nadzieję, że będzie czytelnym przewodnikiem po naszej nowej, ustandaryzowanej ofercie i ułatwi współpracę, na którą nieustannie liczymy Wojciech Woźniak Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za

3 jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również istotnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania. Grupa Asseco znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu TOP100 European Software Vendors (opublikowany przez Truffle Capital w 2010 roku). specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania i jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje z liderami rynku światowego. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego, z których korzysta ponad połowa banków działających w naszym kraju. Oferuje również zaawansowane rozwiązania dla instytucji ubezpieczeniowych, wdrożone w największych firmach tego sektora. Stworzyła dedykowane systemy dla administracji publicznej, m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferta spółki skierowana jest także do branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy UE.

4 @Net Zarządzanie projektami i jakością

5 Rozwiązania Budowa sieci teletransmisyjnych o zasięgu miejskim, powiatowym lub wojewódzkim. Sieci mogą być zbudowane w oparciu o dowolne, możliwe do zastosowania media, takie jak sieci kablowe, optyczne lub Systemy dla miast wspierające rozwiązania obsługi komunikacji miejskiej. Kompleksowe usługi wspomagające zarządzanie transportem publicznym oferowane z doświadczonymi partnerami Zarządzanie zgłoszeniami, incydentami, problemami, bazą wiedzy i konfiguracji. Rozwiązanie wspomagające klienta w świadczeniu wysokiej jakości usług w środowisku Udostępnianie zasobów informatycznych w oparciu o rozwiązania cloud computing w modelu publicznym, prywatnym lub Budowa, modernizacja, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych.

6 @Broadband Budowa sieci teletransmisyjnych o zasięgu miejskim, powiatowym lub wojewódzkim. Sieci mogą być zbudowane w oparciu o dowolne, możliwe do zastosowania media, takie jak sieci kablowe, optyczne lub radiowe. Sieci szerokopasmowe zapewniają przesyłanie danych przez użytkowników końcowych z prędkością min. 2 Mb/s. Sieci szerokopasmowe obejmują centralny styk z siecią Internet, zrealizowany jako podwójne połączenie do dwóch niezależnych operatorów, centrum przetwarzania danych oraz centralny system zarządzania siecią. W ramach rozwiązania oferujemy: Uzgodnienie wymagań, sporządzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i biznesowych infrastruktury Uzgodnienie umiejscowienia poszczególnych węzłów sieciowych Wybór medium lub mediów transmisyjnych sieci Zebranie informacji i analiza styku z sieciami lokalnymi i zewnętrznymi Zebranie i analizę informacji na temat istniejących systemów zarządzania infrastrukturą sieciową oraz analizę procesów operacyjnych dla istniejących systemów zarządzania siecią szerokopasmową Przygotowanie architektury logicznej i fizycznej projektowanej sieci Przygotowanie modelu koncepcyjnego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową Przygotowanie architektury logicznej i fizycznej styku z sieciami lokalnymi i zewnętrznymi Wybór i przygotowanie modelu koncepcyjnego zarządzania jakością usług sieciowych wraz z przygotowaniem przydziału poszczególnych aplikacji do określonych kolejek Przygotowanie raportu stopnia zabezpieczeń na poziomie sieci szerokopasmowej Przygotowanie propozycji rozwiązań technicznych zastosowanych technologii sieciowych Przygotowanie specyfikacji sprzętowej dla zaproponowanego rozwiązania Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego Przygotowanie studium wykonalności Wykonanie projektu technicznego Pełen zakres usług instalacyjno-wdrożeniowych Sieć szerokopasmowa zapewnia komunikację na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, a także umożliwia świadczenie usług dodatkowych, takich jak: Transmisja danych, w tym usługi dostępu do Internetu oraz możliwość budowy wydzielonych sieci VPN Transmisja głosu i obrazu na potrzeby operatorów telefonicznych oraz telewizyjnych Monitoring miejski monitorowanie dróg, skrzyżowań oraz miejsc publicznych, możliwość inteligentnej analizy obrazu w czasie rzeczywistym, monitoring mobilny realizowany na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych Monitorowanie sygnałów alarmowych dla stacji wodociągowych, gazowych, meteorologicznych, ciepłownictwa, energetyki i innych Integracja działania służb ratunkowych Inne usługi oparte na transmisji danych, głosu i obrazu, na potrzeby edukacji, medycyny i biznesu Cisco, Juniper, Alvarion, HP, Huawei Zrealizowane projekty Urząd Miasta Elbląg miejska sieć szerokopasmowa Rafał Kowalewski, ,

7 @Citycomm Systemy dla miast wspierające rozwiązania obsługi komunikacji miejskiej. Kompleksowe usługi wspomagające zarządzanie transportem publicznym oferowane z doświadczonymi partnerami jest rozwiązaniem umożliwiającym budowę systemów wspomagających zarządzanie transportem masowym (ITS Intelligent Transport Systems and Services). ITS stanowi szeroki zbiór różnorodnych systemów i technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Poprawa jakości transportu publicznego Rzetelne informacje dla pasażerów Proste i bezpieczne płatności FARA, AEP Rozwiązanie umożliwia realizację informatycznych i telekomunikacyjnych elementów ITS w poniższych obszarach: Bilet elektroniczny/karta miejska Zarządzanie flotą pojazdów Zarządzanie ruchem drogowym Informacja pasażerska Zrealizowane projekty Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Śląska Karta Usług Publicznych (w realizacji) Rozwiązanie może być dostarczane zarówno w modelu pod klucz, jak i jako usługa. W obydwu przypadkach jest połączone z dostawą kompletnej infrastruktury, obejmującej między innymi Data Center, urządzenia sieciowe oraz serwery i pamięci masowe. W ramach rozwiązania dostarczamy usługi wdrożeniowe, począwszy od przygotowania projektu poprzez prace konfiguracyjne do końcowych testów włącznie. Jacek Chomicki, ,

8 @CCenter Zarządzanie zgłoszeniami, incydentami, problemami, bazą wiedzy i konfiguracji. Rozwiązanie wspomagające klienta w świadczeniu wysokiej jakości usług w środowisku IT. Rozwiązanie polega na outsourcingu elementów programowych i sprzętowych służących do obsługi masowych zdarzeń dotyczących środowiska IT klienta. Działając w trybie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, rozwiązanie umożliwia rejestrację incydentów serwisowych poprzez szereg interfejsów i kanałów komunikacyjnych: Pocztę elektroniczną Portal WWW dostosowany funkcjonalnością i wyglądem do specyficznych wymagań klienta Dedykowane aplikacje wyposażone w interfejsy do wymiany danych on-line Komunikację bezpośrednią (np. telefon) Faks Dodatkowe moduły zapewniają zwiększoną funkcjonalność oferowanego rozwiązania, dostosowując je do unikalnych potrzeb klientów. W tym zakresie można wyróżnić: Bazę wiedzy o zdarzeniach i problemach Dedykowane portale dla klientów służące do zdalnej rejestracji i monitoringu zgłoszeń Zdalny dostęp do raportów Rejestrację środków trwałych (elementów podlegających serwisowaniu) Ponadto rozwiązanie umożliwia uruchomienie dla klienta zdalnych stanowisk dostępowych do systemu rejestracji zgłoszeń, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa transmisji i uwierzytelnienia. W oferowanym rozwiązaniu wykorzystywany jest wiodący na rynku system HP Open View. Pełen outsourcing w zakresie obsługi masowych zdarzeń serwisowych Przewidywalność, redukcja i kontrola kosztów operacyjnych związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych Koncentracja klienta na biznesowej działalności podstawowej Wsparcie klienta w pozyskaniu niedostępnych dla niego zasobów (ludzie, technologie, wiedza) Zwolnienie części własnych zasobów serwisowych do realizacji innych celów Poprawa jakości oferowanych usług serwisowych Wykorzystanie inwestycji i doświadczenia wiodącego dostawcy usług informatycznych Podział ryzyka i odpowiedzialności związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych Pełna informacja o zaistniałych zdarzeniach, incydentach i problemach Możliwość generowania raportów na potrzeby oceny poziomu SLA funkcjonowania systemów IT Dostęp on-line do bazy wiedzy Nadzór nad jakością działania IT Poprawa jakości funkcjonowania IT Bezpieczeństwo komunikacji, danych i bazy wiedzy HP, Cisco, Avaya Zrealizowane projekty Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji PKO Bank Polski Straż Graniczna PSE Operator Piotr Fabjaniak, ,

9 @Cloud Udostępnianie zasobów informatycznych w oparciu o rozwiązania cloud computing w modelu publicznym, prywatnym lub hybrydowym. Cloud computing to model dostarczania zasobów IT w formie gotowych usług. Charakteryzuje się natychmiastowym dostępem do usługi, dynamiczną skalowalnością, elastycznym sposobem rozliczania i wysokim poziomem standaryzacji (katalog usług). Model udostępniania usługi: Chmura publiczna dostarczanie standardowych usług IT (poczta, baza danych, serwery aplikacyjne) dla wielu odbiorców za pośrednictwem Internetu Chmura prywatna dostarczanie standardowych usług IT na wewnętrzne potrzeby organizacji Chmura hybrydowa połączenie specyficznych usług dostarczanych wewnątrz organizacji (chmura prywatna) z mocą obliczeniową dostępną w chmurze publicznej Dostosowanie infrastruktury do dynamicznych zmian zachodzących na rynku Elastyczne reagowanie na zmiany potrzeb klientów wewnętrznych IBM w oparciu o CloudBurst HP w oparciu o Bladesystem Matrix Cisco/EMC/VMware w oparciu o vblock Infrastructure Rodzaje usług oferowanych w ramach produktu: Infrastruktura jako usługa (ang. IaaS) Platforma jako usługa (ang. PaaS) Oprogramowanie jako usługa (ang. SaaS) Infrastruktura jako W ramach usługi jest dostarczane kompletne rozwiązanie umożliwiające budowę rozwiązania chmury prywatnej lub publicznej. W skład proponowanego rozwiązania wchodzą: Predefiniowany katalog usług Skalowalna infrastruktura sprzętowa Warstwa wirtualizacji serwerów wyposażona w system zarządzania System automatyzacji odpowiedzialny za automatyczne dostarczanie środowisk System monitorowania System rozliczania mocy obliczeniowej System zarządzania chmurą wraz z interfejsami (portalami) dla administratorów i użytkowników Usługi wdrożeniowe oferowane przez doświadczony zespół inżynierów Jacek Chomicki, ,

10 @DCenter Budowa, modernizacja, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych. W ramach rozwiązania oferujemy projektowanie, budowę, modernizację, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych (ang. Data Center). Systemy CPD są ważnym elementem środowiska informatycznego przedsiębiorstw i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają jakość usług informatycznych, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność oraz optymalizację kosztów użytkowania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi związane z budową i rozwojem Centrów Przetwarzania Danych, w szczególności: Adaptację budynków do potrzeb nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych Wdrażanie technologii ułatwiających ciągłe zwiększanie wydajności infrastruktury IT Wykorzystanie wirtualizacji sprzętu i oprogramowania w celu optymalizacji posiadanej infrastruktury IT Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury opartej na architekturze w chmurze Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Planu Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Plan) Przygotowanie procedur eksploatacyjnych i przeszkolenie personelu klienta Relokację zasobów IT Testowanie planów awaryjnych budowanych Centrów Przetwarzania Danych Utrzymanie infrastruktury IT Konsolidacja zasobów IT Zapewnienie wysokiej dostępności usług poprzez zwiększanie odporności na awarie Ograniczenie kosztów operacyjnych Ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa infrastruktury IT IBM, HP, Cisco, EMC, VMware Zrealizowane projekty Telekomunikacja Polska Polskie Radio Bank Ochrony Środowiska Banki Polskiej Spółdzielczości Gospodarczy Bank Wielkopolski Bank Hipoteczny BRE Hubert Kleniewski, ,

11 Udostępnianie zasobów obliczeniowych w oparciu o rozwiązania cloud Usługi specjalistyczne IMAC (ang. Install Move Add Change) obejmujące swym zakresem bezpośrednią obsługę informatycznych stanowisk pracy i innych elementów środowiska IT. Pojedynczy punkt kontaktu i przyjmowania zgłoszeń z różnych kanałów komunikacji. Monitorowanie i zarządzanie realizacją, jakością i efektywnością obsługi Świadczenie masowych usług informatycznych oraz dostaw sprzętu IT na terenie całego kraju w wielu lokalizacjach Przejęcie usług IT klienta w zakresie obsługi procesów biznesowych, zarządzania środowiskiem, technologii informatycznych i Usługi szkoleniowe z zakresu rozwiązań i technologii Zdalne rozwiązywanie problemów środowiska IT poprzez usługi monitorowania, prewencji, konsultacji, wsparcia i usuwania awarii oraz raporty, analizy i wnioski. Usługi utrzymania i serwisu obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju, świadczone bezpośrednio w lokalizacjach klienta. Usługi prewencyjne zapobiegające potencjalnym zakłóceniom funkcjonowania systemów IT oraz umożliwiające wydłużenie okresu bezawaryjności, przygotowanie zaleceń i Usługi konsultingowe i doradcze w zakresie technologii i rozwiązań środowiska IT oraz wybranych procesów Usługi z zakresu analizy, projektowania, wdrażania i utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej.

12 @SCloud Udostępnianie zasobów obliczeniowych w oparciu o rozwiązania cloud computing. Cloud computing to model dostarczania zasobów IT w formie gotowych usług. Charakteryzuje się natychmiastowym dostępem do usługi, dynamiczną skalowalnością, elastycznym sposobem rozliczania i wysokim poziomem standaryzacji. Usługa może być rozszerzona o pocztę elektroniczną i usługi dostępu terminalowego. Lista dostępnych usług jest stale zwiększana w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów. W oparciu o własne środowisko cloud computing dostarczana jest szeroka gama usług typu platforma i oprogramowanie jako usługa. W ramach oferowanej usługi udostępniane są środowiska: Zabezpieczania danych Baz danych Serwerów aplikacyjnych i prezentacyjnych Rozwiązań katalogowych Optymalizacja kosztów IT Jacek Chomicki, ,

13 @IMAC Usługi specjalistyczne IMAC (ang. Install Move Add Change) obejmujące swym zakresem bezpośrednią obsługę informatycznych stanowisk pracy i innych elementów środowiska IT. IMAC (ang. Install Move Add Change) to usługi z zakresu instalacji, przeniesienia, rozbudowy, zmiany i usunięcia elementów infrastruktury IT, w szczególności dotyczących informatycznego stanowiska pracy (ISP). W skład usługi wchodzą: IMAC_I Instalacja Dostawa sprzętu do lokalizacji informatycznego stanowiska pracy (ISP) Instalacja dedykowanego sprzętu, w tym podłączenie sprzętu do zasilania i sieci komputerowej Instalacja i konfiguracja oprogramowania według dostarczonego wzoru (obrazu) Instalacja i konfiguracja urządzeń dodatkowych Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego z obsługi ISP Przedłożenie papierowej i elektronicznej instrukcji obsługi ISP Przeprowadzenie stosownego spisu sprzętu informatycznego klienta Sporządzenie protokołu wykonania usługi IMAC_M Przeniesienie Przeniesienie stanowiska pracy do nowej lokalizacji Przeniesienie sprzętu na nowe miejsce pracy Podłączenie do zasilania i sieci komputerowej Sprawdzenie poprawności działania Przeprowadzenie czynności określonych dla IMAC_I w zakresie instalacji i konfiguracji ISP oraz udokumentowania usługi IMAC_A Dodanie Dodanie nowego elementu do ISP Dodanie nowego oprogramowania wraz z jego konfiguracją Przeprowadzenie czynności określonych dla IMAC_I w zakresie szkolenia i instrukcji nowego elementu ISP oraz udokumentowania usługi IMAC_C Zmiana i deinstalacja Wymiana elementu ISP Obsługa elementu ISP po awarii Przeprowadzenie czynności określonych dla IMAC_I w zakresie szkolenia i instrukcji nowego ISP oraz udokumentowania usługi Deinstalacja ISP lub jego elementu, spakowanie i wywiezienie z lokalizacji Standaryzacja środowiska informatycznego według zasad i wymagań funkcjonalnych Jednoczesne uruchomienie lub modernizacja jednostek operacyjnych Szybki dostęp do zespołów realizujących Service Desk, pojedynczy punkt kontaktu Dostępność usług 7/24 Minimalizacja przestojów na stanowiskach pracy Uaktualnienie bazy wiedzy o środowisku IT Usługi realizowane własnymi zasobami oraz we współpracy z Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi Zrealizowane projekty Banki: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Nordea Bank Polska, Bank PeKaO, Millennium, Dominet Bank, Bank Gospodarki Żywnościowej, Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Banki Spółdzielcze Ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Telekomunikacja: Netia, Telekomunikacja Polska Przemysł: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Cemex, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Polskie Książki Telefoniczne, Lasy Państwowe Ubezpieczenia: PZU Administracja publiczna: KRUS, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotr Fabjaniak, ,

14 @ServiceDesk Pojedynczy punkt kontaktu i przyjmowania zgłoszeń z różnych kanałów komunikacji. Monitorowanie i zarządzanie realizacją, jakością i efektywnością obsługi zgłoszeń. Projekty, w ramach których świadczyliśmy usługi utrzymaniowe i serwisowe, wymagały zbudowania wydajnego systemu Service Desk, mogącego obsłużyć dziesiątki umów serwisowych z klientami, włącznie z posiadającymi najbardziej krytyczne reżimy SLA. W ramach systemu uruchomiono najważniejsze elementy techniczno-systemowe: Call Center oraz Help Desk. Call Center System Call Center realizuje obsługę telefonicznych zgłoszeń incydentów, udzielanie informacji i dostarczanie rozwiązań już przy pierwszym kontakcie. Po przyjęciu zgłoszenia Call Center notyfikuje je w systemie zarządzania zgłoszeniami, udziela informacji ogólnej i wsparcia w rozwiązaniu incydentu. Zarządzając incydentami, wykorzystujemy bazę wiedzy, dzięki której możliwe jest telefoniczne rozwiązanie zgłoszenia dotyczącego stanowiska pracy, oprogramowania czy sieci. W przypadku większej złożoności incydentu (np. awaria lub problem) bądź konieczności interwencji w lokalizacji Call Center dystrybuuje zgłoszenia według zdefiniowanej klasyfikacji, ścieżki realizacji i nadanego priorytetu. Baza wiedzy, zbudowana na podstawie wieloletnich doświadczeń z realizacji zgłoszeń klientów, pozwala na szybką diagnozę awarii. Precyzyjnie zdefiniowane i transparentne wskaźniki KPI determinują czas podejmowania zgłoszeń oraz czas i sposób ich rozwiązywania. systemów i aplikacji, także z infrastruktury informatycznej i autonomicznych systemów klienta obsługujących zgłoszenia. Help Desk zarządza cyklem życia zgłoszenia, w szczególności etapami: realizacji, eskalacji, zamrożenia, zamykania i reklamacji zgłoszenia. Z uwagi na specjalizowany charakter Help Desk obsługuje te zgłoszenia, które z przyczyn obiektywnych nie mogły być obsłużone przez Call Center. Help Desk zarządza również dostarczaniem rozwiązań przy współpracy z zespołami specjalistów lub delegowaniem zgłoszeń do firm trzecich (m.in. producentów, usługodawców systemów monitorujących infrastrukturę). Jeżeli niemożliwe jest zdalne rozwiązanie, Help Desk kieruje zgłoszenie do odpowiednich zespołów serwisowych on-site w lokalizacji klienta. Dotyczy to przypadków wymagających bezpośredniej interwencji u użytkownika (np. naprawa sprzętu lub lokalna ingerencja w system czy oprogramowanie). Pojedynczy punkt kontaktu Zarządzanie wszystkimi zgłoszeniami, również firm trzecich Jednoznaczne zdefiniowane grupy wsparcia i odpowiedzialności Dostęp do usługi w trybie 7/24 Natychmiastowy dostęp do specjalizowanych porad Baza wiedzy o stanie i awaryjności sprzętu Statystyki błędów w funkcjonowaniu infrastruktury IT Raporty o stanie infrastruktury oraz wnioski do przeprowadzenia modernizacji i zmian Help Desk Podejmowanie i dostarczanie rozwiązań dla zgłoszeń z innych niż telefoniczny kanałów komunikacji. Zgłoszenia spływają za pośrednictwem formularzy w intranecie, i, z automatycznych systemów monitoringu Usługi realizowane własnymi zasobami oraz we współpracy z Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi

15 @ServiceDesk Zrealizowane projekty Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji PKO Bank Polski Straż Graniczna PSE Operator Piotr Fabjaniak, ,

16 @Rollout Świadczenie masowych usług informatycznych oraz dostaw sprzętu IT na terenie całego kraju w wielu lokalizacjach jednocześnie. Dostawa i instalacja oprogramowania oraz elementów infrastruktury IT w całym kraju i w wielu lokalizacjach jednocześnie. W zakres usług wchodzą: Pełna logistyka dostaw i instalacji Magazynowanie kontrola kompletności oraz jakości dostawy, przygotowanie bazy danych z numerami seryjnymi sprzętu Standaryzacja sprzętu i oprogramowania Kompletacja sprzętu, przygotowanie protokołów, wysyłka, odbiór i rozmieszczenie sprzętu w biurach klienta Podstawowa instalacja i konfiguracja Podłączenie sprzętu do zasilania i sieci komputerowej Instalacja i konfiguracja oprogramowania zgodnie z dostarczonym wzorcem Instalacja i konfiguracja urządzeń dodatkowych Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego i systemowego Kompleksowa obsługa dostaw i usług Pojedynczy punkt kontaktu Przejęcie odpowiedzialności za jakość i terminową realizację usług i dostaw Krótki czas realizacji Możliwość realizacji w wielu lokalizacjach jednocześnie Pełna kontrola postępu prac Pełna dokumentacja po zakończeniu projektu Usługi realizowane własnymi zasobami oraz we współpracy z Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi Usługa może być realizowana dla dowolnej platformy IT Zrealizowane projekty Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej ING Bank Śląski PKO Bank Polski Piotr Fabjaniak, ,

17 @Outsource Przejęcie usług IT klienta w zakresie obsługi procesów biznesowych, zarządzania środowiskiem, technologii informatycznych i infrastruktury. Podstawową wartością outsourcingu IT jest przejęcie od klienta ryzyka w obszarach: operacyjnym, kompetencyjnym i finansowym. Oferowany outsourcing środowiska IT pozwala klientowi skupić się na kluczowym obszarze działalności. Wsparcie to realizowane jest przy jednoczesnym stałym monitorowaniu systemów i aplikacji, proaktywnym wykrywaniu potencjalnego ryzyka, zarządzaniu zgłoszeniami i rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Klientom oferujemy zindywidualizowane warunki SLA. Definiują one precyzyjnie kwantyfikowalne mierniki jakości (KPI), określające m.in. czas podjęcia zgłoszenia, jego realizacji, wprowadzania zmian. Usługa realizowana własnymi zasobami, przy współpracy z dostawcami aplikacji, systemów i infrastruktury IT funkcjonującej u klienta Zrealizowane projekty PKO Bank Polski CEMEX-IT Dominet Bank/Fortis Zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności Skupienie się na kluczowych aspektach działalności firmy Redukcja kosztów eksploatacji środowiska IT Podniesienie jakości obsługi Efektywne zarządzanie aktywami IT Dostosowanie zakresu usług do rzeczywistych potrzeb Piotr Fabjaniak, ,

18 @Course Usługi szkoleniowe z zakresu rozwiązań i technologii IT. Usługi szkoleniowe stanowią uzupełnienie oferty rozwiązań i technologii. Szkolenia wzbogacane są o liczne zajęcia praktyczne, realne przykłady i scenariusze oraz dobre praktyki. Podczas zajęć wiedza książkowa uzupełniana jest fachową praktyczną wiedzą w zakresie prezentowanych technologii i rozwiązań. Usługi polegają na dostarczaniu klientom wiedzy zarówno w postaci wykładów teoretycznych, jak i zajęć praktycznych. Oferujemy ćwiczenia na realnym sprzęcie. Usługi mogą być świadczone w obszarach: Prezentacji wybranych dziedzin wiedzy Warsztatów i laboratoriów Udostępniania własnych zasobów laboratoryjnych do testów wybranych technologii przy asyście inżyniera Szkoleń na makietach systemów produkcyjnych Szkoleń stanowiskowych E-learningu Prezentacji technologii przed decyzją o zakupie (w modelu try and buy) W wielu projektach szkoleniowych ściśle współpracujemy z firmą Combidata, korzystając z jej zaplecza szkoleniowego, a także trenerów. Przekazanie klientowi wiedzy i know-how Podniesienie świadomości i kompetencji klienta Zapoznanie się z realnymi problemami związanymi z wdrażaniem usług i technologii Wiedza w zakresie możliwych ścieżek rozwoju i optymalizacji systemów Technologie Cisco, HP, IBM, Oracle, Microsoft, VMware Zrealizowane projekty Urząd Miasta Stołecznego Warszawy PKO Bank Polski Główny Urząd Statystyczny PKP Polskie Linie Kolejowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe AVIVA Piotr Juchniewicz, ,

19 @Support Grupa produktów z obszaru usług IT w zakresie utrzymania, wsparcia i serwisu oraz dostaw, zmian i rozwoju środowisk aplikacyjnego i sprzętowego, dostarczanych w trybie krytycznych reżimów czasowych i na dużą skalę. Nasza oferta produktowa w ramach zawiera pakiet usług IT dedykowanych dla środowisk aplikacyjnego i sprzętowego. W ramach tych usług realizujemy procesy i zadania związane z utrzymaniem, wsparciem i serwisem oraz dostawami, zmianami i rozwojem środowiska informatycznego użytkowników oraz złożonych rozwiązań aplikacyjnych, bazodanowych i infrastrukturalnych. Usługi te są zarządzane przez nasz Service Desk funkcjonujący w trybie 24/7/365. Service Desk obsługuje i monitoruje incydenty, problemy i eskalacje kierowane przez klientów poprzez jeden centralny punkt kontaktu i wiele kanałów komunikacji (telefon, faks, i dedykowane portale). W razie potrzeby usługi realizujemy we współpracy z wiodącymi producentami aplikacji, systemów i sprzętu IT. Produkty te ze względu na dużą jednoczesną dostępność naszych zasobów w wielu lokalizacjach w całym kraju dostarczane są także w ramach przedsięwzięć realizowanych na bardzo dużą skalę i w krótkim czasie. Usługi dostarczane są zarówno w trybie zdalnym, jak i w lokalizacjach klientów na terenie całej Polski, i co bardzo istotne są one realizowane zgodnie z założonymi uprzednio poziomami świadczenia (ang. Service Level Agreement SLA). Piotr Fabjaniak, ,

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji HISTORIA FIRMY Aleksander Lachowicz Prezes CPU ZETO Sp. z o.o. Mam prawdziwą przyjemność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets

banking, insurance & capital markets banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo