Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce i w dowolnej ilości za mniej więcej jednolitą cenę, to musimy się zgodzić, że coraz więcej produktów informatycznych tę definicję spełnia. IT upodabnia się do prądu i wody, czyli dóbr, z których łatwo korzystać, mimo że sam proces ich wytworzenia i dostarczenia jest skomplikowany. Efektem zjawiska upowszechnienia informatyki jest postępujące ujednolicenie potrzeb w tym zakresie. Coraz wyraźniej je widać nie tylko na rynku konsumenckim, ale także na biznesowym. Firmy różnej wielkości potrzebują tych samych narzędzi informatycznych, innymi słowy coraz częściej różni je raczej skala niż jakość zastosowanych rozwiązań. Wszystkie przedsiębiorstwa oczekują także po informatyce tego stopnia przyjazności, który oferują rozwiązania domowe. Te stwierdzenia w największym stopniu dotyczą infrastruktury informatycznej. W uważamy infrastrukturę IT za element środowiska biznesowego, w którym działają firmy. Naszym zadaniem jest sprawne i skuteczne jej dostarczenie, dlatego musimy nieustannie dostosowywać model naszego działania do zmiennych wymagań rynku. Nasz podlega więc ciągłym przekształceniom, które pozwalają nam lepiej zaspokajać oczekiwania klientów różnej wielkości. Zrezygnowaliśmy z podziału naszej organizacji na działy merytoryczne na rzecz ustawienia procesowego. Pozwoli nam ono bezpiecznie przeprowadzić naszych klientów przez wszystkie fazy życia nabywanych rozwiązań od wspólnego wykreowania potrzebnych systemów poprzez ich dostarczenie i wdrożenie aż do utrzymania, serwisu i rozwoju w przyszłości. Uznaliśmy, że osiągnięcie przez informatykę statusu dobra powszechnie dostępnego nie pozwala na oferowanie pełnego spektrum dostępnych na rynku rozwiązań infrastrukturalnych. Wieloletnie doświadczenia z obsługi najbardziej wymagających klientów pozwoliły nam na dokonanie selekcji rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności, bezpieczeństwa i niezawodności. Chcemy oferować dobre, wielokrotnie sprawdzone produkty, dostosowane cenowo i funkcjonalnie do możliwości firm różnej wielkości, gwarantując jednocześnie rzetelność i najwyższy profesjonalizm obsługi. To także sposób na upowszechnienie wiedzy najwyższej klasy specjalistów w zakresie skutecznej informatycznej obsługi dowolnego typu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Długo pracowaliśmy nad przejrzystością naszej nowej oferty infrastrukturalnej. Jej wyróżniki są proste: wybrani dostawcy, wybrane produkty, ustalone warunki. Nadal mogą Państwo korzystać z naszego pełnego wsparcia, wybierając odpowiednie usługi towarzyszące oferowanym produktom. Katalog, który oddajemy w Państwa ręce, materializuje te przemyślenia. Mam nadzieję, że będzie czytelnym przewodnikiem po naszej nowej, ustandaryzowanej ofercie i ułatwi współpracę, na którą nieustannie liczymy Wojciech Woźniak Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za

3 jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również istotnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania. Grupa Asseco znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu TOP100 European Software Vendors (opublikowany przez Truffle Capital w 2010 roku). specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania i jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje z liderami rynku światowego. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego, z których korzysta ponad połowa banków działających w naszym kraju. Oferuje również zaawansowane rozwiązania dla instytucji ubezpieczeniowych, wdrożone w największych firmach tego sektora. Stworzyła dedykowane systemy dla administracji publicznej, m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferta spółki skierowana jest także do branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy UE.

4 @Net Zarządzanie projektami i jakością

5 Rozwiązania Budowa sieci teletransmisyjnych o zasięgu miejskim, powiatowym lub wojewódzkim. Sieci mogą być zbudowane w oparciu o dowolne, możliwe do zastosowania media, takie jak sieci kablowe, optyczne lub Systemy dla miast wspierające rozwiązania obsługi komunikacji miejskiej. Kompleksowe usługi wspomagające zarządzanie transportem publicznym oferowane z doświadczonymi partnerami Zarządzanie zgłoszeniami, incydentami, problemami, bazą wiedzy i konfiguracji. Rozwiązanie wspomagające klienta w świadczeniu wysokiej jakości usług w środowisku Udostępnianie zasobów informatycznych w oparciu o rozwiązania cloud computing w modelu publicznym, prywatnym lub Budowa, modernizacja, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych.

6 @Broadband Budowa sieci teletransmisyjnych o zasięgu miejskim, powiatowym lub wojewódzkim. Sieci mogą być zbudowane w oparciu o dowolne, możliwe do zastosowania media, takie jak sieci kablowe, optyczne lub radiowe. Sieci szerokopasmowe zapewniają przesyłanie danych przez użytkowników końcowych z prędkością min. 2 Mb/s. Sieci szerokopasmowe obejmują centralny styk z siecią Internet, zrealizowany jako podwójne połączenie do dwóch niezależnych operatorów, centrum przetwarzania danych oraz centralny system zarządzania siecią. W ramach rozwiązania oferujemy: Uzgodnienie wymagań, sporządzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i biznesowych infrastruktury Uzgodnienie umiejscowienia poszczególnych węzłów sieciowych Wybór medium lub mediów transmisyjnych sieci Zebranie informacji i analiza styku z sieciami lokalnymi i zewnętrznymi Zebranie i analizę informacji na temat istniejących systemów zarządzania infrastrukturą sieciową oraz analizę procesów operacyjnych dla istniejących systemów zarządzania siecią szerokopasmową Przygotowanie architektury logicznej i fizycznej projektowanej sieci Przygotowanie modelu koncepcyjnego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową Przygotowanie architektury logicznej i fizycznej styku z sieciami lokalnymi i zewnętrznymi Wybór i przygotowanie modelu koncepcyjnego zarządzania jakością usług sieciowych wraz z przygotowaniem przydziału poszczególnych aplikacji do określonych kolejek Przygotowanie raportu stopnia zabezpieczeń na poziomie sieci szerokopasmowej Przygotowanie propozycji rozwiązań technicznych zastosowanych technologii sieciowych Przygotowanie specyfikacji sprzętowej dla zaproponowanego rozwiązania Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego Przygotowanie studium wykonalności Wykonanie projektu technicznego Pełen zakres usług instalacyjno-wdrożeniowych Sieć szerokopasmowa zapewnia komunikację na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, a także umożliwia świadczenie usług dodatkowych, takich jak: Transmisja danych, w tym usługi dostępu do Internetu oraz możliwość budowy wydzielonych sieci VPN Transmisja głosu i obrazu na potrzeby operatorów telefonicznych oraz telewizyjnych Monitoring miejski monitorowanie dróg, skrzyżowań oraz miejsc publicznych, możliwość inteligentnej analizy obrazu w czasie rzeczywistym, monitoring mobilny realizowany na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych Monitorowanie sygnałów alarmowych dla stacji wodociągowych, gazowych, meteorologicznych, ciepłownictwa, energetyki i innych Integracja działania służb ratunkowych Inne usługi oparte na transmisji danych, głosu i obrazu, na potrzeby edukacji, medycyny i biznesu Cisco, Juniper, Alvarion, HP, Huawei Zrealizowane projekty Urząd Miasta Elbląg miejska sieć szerokopasmowa Rafał Kowalewski, ,

7 @Citycomm Systemy dla miast wspierające rozwiązania obsługi komunikacji miejskiej. Kompleksowe usługi wspomagające zarządzanie transportem publicznym oferowane z doświadczonymi partnerami jest rozwiązaniem umożliwiającym budowę systemów wspomagających zarządzanie transportem masowym (ITS Intelligent Transport Systems and Services). ITS stanowi szeroki zbiór różnorodnych systemów i technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Poprawa jakości transportu publicznego Rzetelne informacje dla pasażerów Proste i bezpieczne płatności FARA, AEP Rozwiązanie umożliwia realizację informatycznych i telekomunikacyjnych elementów ITS w poniższych obszarach: Bilet elektroniczny/karta miejska Zarządzanie flotą pojazdów Zarządzanie ruchem drogowym Informacja pasażerska Zrealizowane projekty Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Śląska Karta Usług Publicznych (w realizacji) Rozwiązanie może być dostarczane zarówno w modelu pod klucz, jak i jako usługa. W obydwu przypadkach jest połączone z dostawą kompletnej infrastruktury, obejmującej między innymi Data Center, urządzenia sieciowe oraz serwery i pamięci masowe. W ramach rozwiązania dostarczamy usługi wdrożeniowe, począwszy od przygotowania projektu poprzez prace konfiguracyjne do końcowych testów włącznie. Jacek Chomicki, ,

8 @CCenter Zarządzanie zgłoszeniami, incydentami, problemami, bazą wiedzy i konfiguracji. Rozwiązanie wspomagające klienta w świadczeniu wysokiej jakości usług w środowisku IT. Rozwiązanie polega na outsourcingu elementów programowych i sprzętowych służących do obsługi masowych zdarzeń dotyczących środowiska IT klienta. Działając w trybie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, rozwiązanie umożliwia rejestrację incydentów serwisowych poprzez szereg interfejsów i kanałów komunikacyjnych: Pocztę elektroniczną Portal WWW dostosowany funkcjonalnością i wyglądem do specyficznych wymagań klienta Dedykowane aplikacje wyposażone w interfejsy do wymiany danych on-line Komunikację bezpośrednią (np. telefon) Faks Dodatkowe moduły zapewniają zwiększoną funkcjonalność oferowanego rozwiązania, dostosowując je do unikalnych potrzeb klientów. W tym zakresie można wyróżnić: Bazę wiedzy o zdarzeniach i problemach Dedykowane portale dla klientów służące do zdalnej rejestracji i monitoringu zgłoszeń Zdalny dostęp do raportów Rejestrację środków trwałych (elementów podlegających serwisowaniu) Ponadto rozwiązanie umożliwia uruchomienie dla klienta zdalnych stanowisk dostępowych do systemu rejestracji zgłoszeń, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa transmisji i uwierzytelnienia. W oferowanym rozwiązaniu wykorzystywany jest wiodący na rynku system HP Open View. Pełen outsourcing w zakresie obsługi masowych zdarzeń serwisowych Przewidywalność, redukcja i kontrola kosztów operacyjnych związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych Koncentracja klienta na biznesowej działalności podstawowej Wsparcie klienta w pozyskaniu niedostępnych dla niego zasobów (ludzie, technologie, wiedza) Zwolnienie części własnych zasobów serwisowych do realizacji innych celów Poprawa jakości oferowanych usług serwisowych Wykorzystanie inwestycji i doświadczenia wiodącego dostawcy usług informatycznych Podział ryzyka i odpowiedzialności związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych Pełna informacja o zaistniałych zdarzeniach, incydentach i problemach Możliwość generowania raportów na potrzeby oceny poziomu SLA funkcjonowania systemów IT Dostęp on-line do bazy wiedzy Nadzór nad jakością działania IT Poprawa jakości funkcjonowania IT Bezpieczeństwo komunikacji, danych i bazy wiedzy HP, Cisco, Avaya Zrealizowane projekty Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji PKO Bank Polski Straż Graniczna PSE Operator Piotr Fabjaniak, ,

9 @Cloud Udostępnianie zasobów informatycznych w oparciu o rozwiązania cloud computing w modelu publicznym, prywatnym lub hybrydowym. Cloud computing to model dostarczania zasobów IT w formie gotowych usług. Charakteryzuje się natychmiastowym dostępem do usługi, dynamiczną skalowalnością, elastycznym sposobem rozliczania i wysokim poziomem standaryzacji (katalog usług). Model udostępniania usługi: Chmura publiczna dostarczanie standardowych usług IT (poczta, baza danych, serwery aplikacyjne) dla wielu odbiorców za pośrednictwem Internetu Chmura prywatna dostarczanie standardowych usług IT na wewnętrzne potrzeby organizacji Chmura hybrydowa połączenie specyficznych usług dostarczanych wewnątrz organizacji (chmura prywatna) z mocą obliczeniową dostępną w chmurze publicznej Dostosowanie infrastruktury do dynamicznych zmian zachodzących na rynku Elastyczne reagowanie na zmiany potrzeb klientów wewnętrznych IBM w oparciu o CloudBurst HP w oparciu o Bladesystem Matrix Cisco/EMC/VMware w oparciu o vblock Infrastructure Rodzaje usług oferowanych w ramach produktu: Infrastruktura jako usługa (ang. IaaS) Platforma jako usługa (ang. PaaS) Oprogramowanie jako usługa (ang. SaaS) Infrastruktura jako W ramach usługi jest dostarczane kompletne rozwiązanie umożliwiające budowę rozwiązania chmury prywatnej lub publicznej. W skład proponowanego rozwiązania wchodzą: Predefiniowany katalog usług Skalowalna infrastruktura sprzętowa Warstwa wirtualizacji serwerów wyposażona w system zarządzania System automatyzacji odpowiedzialny za automatyczne dostarczanie środowisk System monitorowania System rozliczania mocy obliczeniowej System zarządzania chmurą wraz z interfejsami (portalami) dla administratorów i użytkowników Usługi wdrożeniowe oferowane przez doświadczony zespół inżynierów Jacek Chomicki, ,

10 @DCenter Budowa, modernizacja, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych. W ramach rozwiązania oferujemy projektowanie, budowę, modernizację, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych (ang. Data Center). Systemy CPD są ważnym elementem środowiska informatycznego przedsiębiorstw i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają jakość usług informatycznych, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność oraz optymalizację kosztów użytkowania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi związane z budową i rozwojem Centrów Przetwarzania Danych, w szczególności: Adaptację budynków do potrzeb nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych Wdrażanie technologii ułatwiających ciągłe zwiększanie wydajności infrastruktury IT Wykorzystanie wirtualizacji sprzętu i oprogramowania w celu optymalizacji posiadanej infrastruktury IT Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury opartej na architekturze w chmurze Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Planu Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Plan) Przygotowanie procedur eksploatacyjnych i przeszkolenie personelu klienta Relokację zasobów IT Testowanie planów awaryjnych budowanych Centrów Przetwarzania Danych Utrzymanie infrastruktury IT Konsolidacja zasobów IT Zapewnienie wysokiej dostępności usług poprzez zwiększanie odporności na awarie Ograniczenie kosztów operacyjnych Ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa infrastruktury IT IBM, HP, Cisco, EMC, VMware Zrealizowane projekty Telekomunikacja Polska Polskie Radio Bank Ochrony Środowiska Banki Polskiej Spółdzielczości Gospodarczy Bank Wielkopolski Bank Hipoteczny BRE Hubert Kleniewski, ,

11 Udostępnianie zasobów obliczeniowych w oparciu o rozwiązania cloud Usługi specjalistyczne IMAC (ang. Install Move Add Change) obejmujące swym zakresem bezpośrednią obsługę informatycznych stanowisk pracy i innych elementów środowiska IT. Pojedynczy punkt kontaktu i przyjmowania zgłoszeń z różnych kanałów komunikacji. Monitorowanie i zarządzanie realizacją, jakością i efektywnością obsługi Świadczenie masowych usług informatycznych oraz dostaw sprzętu IT na terenie całego kraju w wielu lokalizacjach Przejęcie usług IT klienta w zakresie obsługi procesów biznesowych, zarządzania środowiskiem, technologii informatycznych i Usługi szkoleniowe z zakresu rozwiązań i technologii Zdalne rozwiązywanie problemów środowiska IT poprzez usługi monitorowania, prewencji, konsultacji, wsparcia i usuwania awarii oraz raporty, analizy i wnioski. Usługi utrzymania i serwisu obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju, świadczone bezpośrednio w lokalizacjach klienta. Usługi prewencyjne zapobiegające potencjalnym zakłóceniom funkcjonowania systemów IT oraz umożliwiające wydłużenie okresu bezawaryjności, przygotowanie zaleceń i Usługi konsultingowe i doradcze w zakresie technologii i rozwiązań środowiska IT oraz wybranych procesów Usługi z zakresu analizy, projektowania, wdrażania i utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej.

12 @SCloud Udostępnianie zasobów obliczeniowych w oparciu o rozwiązania cloud computing. Cloud computing to model dostarczania zasobów IT w formie gotowych usług. Charakteryzuje się natychmiastowym dostępem do usługi, dynamiczną skalowalnością, elastycznym sposobem rozliczania i wysokim poziomem standaryzacji. Usługa może być rozszerzona o pocztę elektroniczną i usługi dostępu terminalowego. Lista dostępnych usług jest stale zwiększana w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów. W oparciu o własne środowisko cloud computing dostarczana jest szeroka gama usług typu platforma i oprogramowanie jako usługa. W ramach oferowanej usługi udostępniane są środowiska: Zabezpieczania danych Baz danych Serwerów aplikacyjnych i prezentacyjnych Rozwiązań katalogowych Optymalizacja kosztów IT Jacek Chomicki, ,

13 @IMAC Usługi specjalistyczne IMAC (ang. Install Move Add Change) obejmujące swym zakresem bezpośrednią obsługę informatycznych stanowisk pracy i innych elementów środowiska IT. IMAC (ang. Install Move Add Change) to usługi z zakresu instalacji, przeniesienia, rozbudowy, zmiany i usunięcia elementów infrastruktury IT, w szczególności dotyczących informatycznego stanowiska pracy (ISP). W skład usługi wchodzą: IMAC_I Instalacja Dostawa sprzętu do lokalizacji informatycznego stanowiska pracy (ISP) Instalacja dedykowanego sprzętu, w tym podłączenie sprzętu do zasilania i sieci komputerowej Instalacja i konfiguracja oprogramowania według dostarczonego wzoru (obrazu) Instalacja i konfiguracja urządzeń dodatkowych Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego z obsługi ISP Przedłożenie papierowej i elektronicznej instrukcji obsługi ISP Przeprowadzenie stosownego spisu sprzętu informatycznego klienta Sporządzenie protokołu wykonania usługi IMAC_M Przeniesienie Przeniesienie stanowiska pracy do nowej lokalizacji Przeniesienie sprzętu na nowe miejsce pracy Podłączenie do zasilania i sieci komputerowej Sprawdzenie poprawności działania Przeprowadzenie czynności określonych dla IMAC_I w zakresie instalacji i konfiguracji ISP oraz udokumentowania usługi IMAC_A Dodanie Dodanie nowego elementu do ISP Dodanie nowego oprogramowania wraz z jego konfiguracją Przeprowadzenie czynności określonych dla IMAC_I w zakresie szkolenia i instrukcji nowego elementu ISP oraz udokumentowania usługi IMAC_C Zmiana i deinstalacja Wymiana elementu ISP Obsługa elementu ISP po awarii Przeprowadzenie czynności określonych dla IMAC_I w zakresie szkolenia i instrukcji nowego ISP oraz udokumentowania usługi Deinstalacja ISP lub jego elementu, spakowanie i wywiezienie z lokalizacji Standaryzacja środowiska informatycznego według zasad i wymagań funkcjonalnych Jednoczesne uruchomienie lub modernizacja jednostek operacyjnych Szybki dostęp do zespołów realizujących Service Desk, pojedynczy punkt kontaktu Dostępność usług 7/24 Minimalizacja przestojów na stanowiskach pracy Uaktualnienie bazy wiedzy o środowisku IT Usługi realizowane własnymi zasobami oraz we współpracy z Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi Zrealizowane projekty Banki: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Nordea Bank Polska, Bank PeKaO, Millennium, Dominet Bank, Bank Gospodarki Żywnościowej, Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Banki Spółdzielcze Ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Telekomunikacja: Netia, Telekomunikacja Polska Przemysł: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Cemex, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Polskie Książki Telefoniczne, Lasy Państwowe Ubezpieczenia: PZU Administracja publiczna: KRUS, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotr Fabjaniak, ,

14 @ServiceDesk Pojedynczy punkt kontaktu i przyjmowania zgłoszeń z różnych kanałów komunikacji. Monitorowanie i zarządzanie realizacją, jakością i efektywnością obsługi zgłoszeń. Projekty, w ramach których świadczyliśmy usługi utrzymaniowe i serwisowe, wymagały zbudowania wydajnego systemu Service Desk, mogącego obsłużyć dziesiątki umów serwisowych z klientami, włącznie z posiadającymi najbardziej krytyczne reżimy SLA. W ramach systemu uruchomiono najważniejsze elementy techniczno-systemowe: Call Center oraz Help Desk. Call Center System Call Center realizuje obsługę telefonicznych zgłoszeń incydentów, udzielanie informacji i dostarczanie rozwiązań już przy pierwszym kontakcie. Po przyjęciu zgłoszenia Call Center notyfikuje je w systemie zarządzania zgłoszeniami, udziela informacji ogólnej i wsparcia w rozwiązaniu incydentu. Zarządzając incydentami, wykorzystujemy bazę wiedzy, dzięki której możliwe jest telefoniczne rozwiązanie zgłoszenia dotyczącego stanowiska pracy, oprogramowania czy sieci. W przypadku większej złożoności incydentu (np. awaria lub problem) bądź konieczności interwencji w lokalizacji Call Center dystrybuuje zgłoszenia według zdefiniowanej klasyfikacji, ścieżki realizacji i nadanego priorytetu. Baza wiedzy, zbudowana na podstawie wieloletnich doświadczeń z realizacji zgłoszeń klientów, pozwala na szybką diagnozę awarii. Precyzyjnie zdefiniowane i transparentne wskaźniki KPI determinują czas podejmowania zgłoszeń oraz czas i sposób ich rozwiązywania. systemów i aplikacji, także z infrastruktury informatycznej i autonomicznych systemów klienta obsługujących zgłoszenia. Help Desk zarządza cyklem życia zgłoszenia, w szczególności etapami: realizacji, eskalacji, zamrożenia, zamykania i reklamacji zgłoszenia. Z uwagi na specjalizowany charakter Help Desk obsługuje te zgłoszenia, które z przyczyn obiektywnych nie mogły być obsłużone przez Call Center. Help Desk zarządza również dostarczaniem rozwiązań przy współpracy z zespołami specjalistów lub delegowaniem zgłoszeń do firm trzecich (m.in. producentów, usługodawców systemów monitorujących infrastrukturę). Jeżeli niemożliwe jest zdalne rozwiązanie, Help Desk kieruje zgłoszenie do odpowiednich zespołów serwisowych on-site w lokalizacji klienta. Dotyczy to przypadków wymagających bezpośredniej interwencji u użytkownika (np. naprawa sprzętu lub lokalna ingerencja w system czy oprogramowanie). Pojedynczy punkt kontaktu Zarządzanie wszystkimi zgłoszeniami, również firm trzecich Jednoznaczne zdefiniowane grupy wsparcia i odpowiedzialności Dostęp do usługi w trybie 7/24 Natychmiastowy dostęp do specjalizowanych porad Baza wiedzy o stanie i awaryjności sprzętu Statystyki błędów w funkcjonowaniu infrastruktury IT Raporty o stanie infrastruktury oraz wnioski do przeprowadzenia modernizacji i zmian Help Desk Podejmowanie i dostarczanie rozwiązań dla zgłoszeń z innych niż telefoniczny kanałów komunikacji. Zgłoszenia spływają za pośrednictwem formularzy w intranecie, i, z automatycznych systemów monitoringu Usługi realizowane własnymi zasobami oraz we współpracy z Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi

15 @ServiceDesk Zrealizowane projekty Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji PKO Bank Polski Straż Graniczna PSE Operator Piotr Fabjaniak, ,

16 @Rollout Świadczenie masowych usług informatycznych oraz dostaw sprzętu IT na terenie całego kraju w wielu lokalizacjach jednocześnie. Dostawa i instalacja oprogramowania oraz elementów infrastruktury IT w całym kraju i w wielu lokalizacjach jednocześnie. W zakres usług wchodzą: Pełna logistyka dostaw i instalacji Magazynowanie kontrola kompletności oraz jakości dostawy, przygotowanie bazy danych z numerami seryjnymi sprzętu Standaryzacja sprzętu i oprogramowania Kompletacja sprzętu, przygotowanie protokołów, wysyłka, odbiór i rozmieszczenie sprzętu w biurach klienta Podstawowa instalacja i konfiguracja Podłączenie sprzętu do zasilania i sieci komputerowej Instalacja i konfiguracja oprogramowania zgodnie z dostarczonym wzorcem Instalacja i konfiguracja urządzeń dodatkowych Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego i systemowego Kompleksowa obsługa dostaw i usług Pojedynczy punkt kontaktu Przejęcie odpowiedzialności za jakość i terminową realizację usług i dostaw Krótki czas realizacji Możliwość realizacji w wielu lokalizacjach jednocześnie Pełna kontrola postępu prac Pełna dokumentacja po zakończeniu projektu Usługi realizowane własnymi zasobami oraz we współpracy z Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi Usługa może być realizowana dla dowolnej platformy IT Zrealizowane projekty Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej ING Bank Śląski PKO Bank Polski Piotr Fabjaniak, ,

17 @Outsource Przejęcie usług IT klienta w zakresie obsługi procesów biznesowych, zarządzania środowiskiem, technologii informatycznych i infrastruktury. Podstawową wartością outsourcingu IT jest przejęcie od klienta ryzyka w obszarach: operacyjnym, kompetencyjnym i finansowym. Oferowany outsourcing środowiska IT pozwala klientowi skupić się na kluczowym obszarze działalności. Wsparcie to realizowane jest przy jednoczesnym stałym monitorowaniu systemów i aplikacji, proaktywnym wykrywaniu potencjalnego ryzyka, zarządzaniu zgłoszeniami i rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Klientom oferujemy zindywidualizowane warunki SLA. Definiują one precyzyjnie kwantyfikowalne mierniki jakości (KPI), określające m.in. czas podjęcia zgłoszenia, jego realizacji, wprowadzania zmian. Usługa realizowana własnymi zasobami, przy współpracy z dostawcami aplikacji, systemów i infrastruktury IT funkcjonującej u klienta Zrealizowane projekty PKO Bank Polski CEMEX-IT Dominet Bank/Fortis Zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności Skupienie się na kluczowych aspektach działalności firmy Redukcja kosztów eksploatacji środowiska IT Podniesienie jakości obsługi Efektywne zarządzanie aktywami IT Dostosowanie zakresu usług do rzeczywistych potrzeb Piotr Fabjaniak, ,

18 @Course Usługi szkoleniowe z zakresu rozwiązań i technologii IT. Usługi szkoleniowe stanowią uzupełnienie oferty rozwiązań i technologii. Szkolenia wzbogacane są o liczne zajęcia praktyczne, realne przykłady i scenariusze oraz dobre praktyki. Podczas zajęć wiedza książkowa uzupełniana jest fachową praktyczną wiedzą w zakresie prezentowanych technologii i rozwiązań. Usługi polegają na dostarczaniu klientom wiedzy zarówno w postaci wykładów teoretycznych, jak i zajęć praktycznych. Oferujemy ćwiczenia na realnym sprzęcie. Usługi mogą być świadczone w obszarach: Prezentacji wybranych dziedzin wiedzy Warsztatów i laboratoriów Udostępniania własnych zasobów laboratoryjnych do testów wybranych technologii przy asyście inżyniera Szkoleń na makietach systemów produkcyjnych Szkoleń stanowiskowych E-learningu Prezentacji technologii przed decyzją o zakupie (w modelu try and buy) W wielu projektach szkoleniowych ściśle współpracujemy z firmą Combidata, korzystając z jej zaplecza szkoleniowego, a także trenerów. Przekazanie klientowi wiedzy i know-how Podniesienie świadomości i kompetencji klienta Zapoznanie się z realnymi problemami związanymi z wdrażaniem usług i technologii Wiedza w zakresie możliwych ścieżek rozwoju i optymalizacji systemów Technologie Cisco, HP, IBM, Oracle, Microsoft, VMware Zrealizowane projekty Urząd Miasta Stołecznego Warszawy PKO Bank Polski Główny Urząd Statystyczny PKP Polskie Linie Kolejowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe AVIVA Piotr Juchniewicz, ,

19 @Support Grupa produktów z obszaru usług IT w zakresie utrzymania, wsparcia i serwisu oraz dostaw, zmian i rozwoju środowisk aplikacyjnego i sprzętowego, dostarczanych w trybie krytycznych reżimów czasowych i na dużą skalę. Nasza oferta produktowa w ramach zawiera pakiet usług IT dedykowanych dla środowisk aplikacyjnego i sprzętowego. W ramach tych usług realizujemy procesy i zadania związane z utrzymaniem, wsparciem i serwisem oraz dostawami, zmianami i rozwojem środowiska informatycznego użytkowników oraz złożonych rozwiązań aplikacyjnych, bazodanowych i infrastrukturalnych. Usługi te są zarządzane przez nasz Service Desk funkcjonujący w trybie 24/7/365. Service Desk obsługuje i monitoruje incydenty, problemy i eskalacje kierowane przez klientów poprzez jeden centralny punkt kontaktu i wiele kanałów komunikacji (telefon, faks, i dedykowane portale). W razie potrzeby usługi realizujemy we współpracy z wiodącymi producentami aplikacji, systemów i sprzętu IT. Produkty te ze względu na dużą jednoczesną dostępność naszych zasobów w wielu lokalizacjach w całym kraju dostarczane są także w ramach przedsięwzięć realizowanych na bardzo dużą skalę i w krótkim czasie. Usługi dostarczane są zarówno w trybie zdalnym, jak i w lokalizacjach klientów na terenie całej Polski, i co bardzo istotne są one realizowane zgodnie z założonymi uprzednio poziomami świadczenia (ang. Service Level Agreement SLA). Piotr Fabjaniak, ,

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES PROTECT DNA OF YOUR BUSINESS BUSINESS CONTINUITY INCIDENT AND RISK MANAGEMENT REAL TIME ENTERPRISE III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES Warszawa 11.05.2011 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

integration networking development

integration networking development integration networking development NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU IT Być wiarygodnym, zaufanym i kompetentnym partnerem, zarówno dla Klientów, jak i dostawców wiodących światowych technologii informatycznych. Firma

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Multimedialne centrum kontaktu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańca klienta. Rafał Pychowski

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Remote Access Manager

Remote Access Manager Remote Access Manager Wraz z ekspansją rynku urządzeń mobilnych i wzrostem liczby osób pracujących poza siedzibą swojej firmy, coraz większego znaczenia nabiera możliwość zdalnego dostępu do zasobów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. O firmie Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. 27 lat doświadczeń na polskim rynku. Szerokie portfolio klientów: branża bankowa,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS Jacek Perz ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS. Łukasz Undas ARCUS S.A. www.arcus.pl

Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS. Łukasz Undas ARCUS S.A. www.arcus.pl Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS Łukasz Undas ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna?

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Propozycje pomysłów na projekty I MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI Wieliczka, 08-09 października 2015, autor: Sebastian Mikołajczyk tel: 602 779 169,

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ TO TECHNOLOGIA

PRZYSZŁOŚĆ TO TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚĆ TO TECHNOLOGIA Systemy IT dla sektora publicznego Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) ma chronić wszystkie regiony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami meteorologicznymi. Odpowiadamy za kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH. 6 maja 2015

PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH. 6 maja 2015 PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH 6 maja 2015 1 VINCI ENERGIES I AXIANS ENERGETYKA PRZEMYSŁ SEKTOR USŁUG ROZWIĄZANIA ICT 2,2B 2,8B 2,8B 1,6B 2 AXIANS W

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna?

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Propozycje pomysłów na projekty VIII KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI POMORZA I KUJAW Ciechocinek, 18-19 czerwca 2015, autor: Sebastian Mikołajczyk tel: 602 779

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są:

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są: OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT: Wdrożenie innowacyjnych technologii sposobem na wprowadzenie nowych usług w zakresie rozwoju zawodowego i oceny wiarygodności pracodawców. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności Profil firmy Profil firmy CompFort Meridian Polska jest dostawcą rozwiązań do zarządzania IT, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności oraz wysoką jakość usług dostarczanych przez organizację

Bardziej szczegółowo

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it profil działalności avista Media oferuje specjalistyczne usługi contact center oraz innowacyjne rozwiązania systemowe do zarządzania przestrzenią komunikacyjną przedsiębiorstw i instytucji. W oparciu o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo