Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe i bazy danych Aplikacje internetowe i intranetowe Rachunkowość Marketing i zarządzanie sprzedażą Administracja publiczna i gospodarka samorządowa Psychologia w biznesie Studia za darmo Studiuj w Cieszynie!

2 Studia za darmo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wygrała konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.1) mające na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni. Str Z myślą o maturzystach, którzy zamierzają rozpocząć studia stacjonarne w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przygotowaliśmy projekt, który pozwoli połączyć studiowanie ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Str. 15 Stypendia i bonifikaty na studiach dziennych i zaocznych Rocznie WSB przyznaje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ponad 2500 stypendiów. Obowiązujące w WSB systemy stypendialne pozwalają na otrzymanie stypendium w wysokości nawet do 1000 zł/ miesiąc. Str

3 Słowo Rektora Drodzy Przyjaciele - obecni i przyszli studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, najstarsza Uczelnia w Regionie w tym roku akademickim świętuje 15-lecie istnienia. Jubileuszowi Uczelni towarzyszy wygrana w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego Uczelnia uzyskała dofinansowanie na prowadzenie bezpłatnych studiów. Staliśmy się niekwestionowanym liderem wśród uczelni wyższych w pozyskiwaniu środków finansowanych na studia dyplomowe, podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne. WSB nieustannie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, bazę dydaktyczną oraz rozwija kadrę naukową. Decyzją Senatu Uczelni w roku akademickim 2009/2010 został powołany Wydział Zamiejscowy WSB w Cieszynie. Obecnie w Cieszynie prowadzimy kształcenie na 3 kierunkach studiów i ponad 10 specjalnościach. Dużym zainteresowaniem cieszą się specjalności m.in.: logistyka i transport, zarządzanie BHP, grafika komputerowa czy administracja publiczna i gospodarka samorządowa. Z dotacji Unii Europejskiej dofinansowane zostały nowoczesne laboratoria komputerowe a zintegrowany system zarządzania Uczelnią uzyskał nowe funkcjonalności ułatwiające studentom szybkie pozyskiwanie informacji związanych z tokiem studiów. Jakość kształcenia potwierdzają zarówno pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej jak i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zachęcam do zapoznania się z niniejszym informatorem, który zawiera ofertę edukacyjną oraz opis nowych inicjatyw proponowanych przez Naszą Uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości bezpłatnej edukacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 3 prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

4 WSB w Rankingach 1 miejsce w Regionie, 5 miejsce w Polsce Home&Market 1 miejsce w Regionie, 5 miejsce w Polsce Perspektywy 1 miejsce w Regionie, 13 miejsce w Polsce 1 miejsce w Regionie, 9 miejsce w Polsce 4

5 Stypendia oraz bonifikaty dla STUDENTÓW! Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mogą ubiegać się o następujące bonifikaty oraz stypendia: Stypendium z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane w ramach Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej a) Stypendium socjalne - świadczenie pieniężne wypłacane semestralnie dla studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej; b) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - świadczenie pieniężne wypłacane studentowi z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu; c) Stypendium naukowe - świadczenie pieniężne wypłacane studentowi, który uzyskał w minionym semestrze studiów wysoką średnią ocen liczoną ze wszystkich zaliczeń i egzaminów; d) Stypendium za wyniki w sporcie - świadczenie pieniężne wypłacane studentowi, który osiągnął w minionym semestrze studiów wysokie wyniki sportowe; e) Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce - świadczenie pieniężne przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe; f) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe - świadczenie pieniężne przyznane studentowi, który osiągnął wysoki poziom sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów; 5

6 g) Stypendium na wyżywienie - świadczenie pieniężne przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej; h) Stypendium mieszkaniowe - świadczenie pieniężne przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, w związku z jego zamieszkaniem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. i) Zapomoga - jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium z funduszy Uczelni w ramach Regulaminu Specjalnego Systemu Stypendiów Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - podstawowym kryterium w przyznaniu stypendium są wyniki w nauce. W przypadku studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych w przyznaniu stypendium, kluczowe znaczenie mają m.in.: uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem, wysokie wyniki na egzaminie maturalnym oraz zajęcie czołowego miejsca w olimpiadach przedmiotowych. Stypendium przyznawane jest maturzystom już na pierwszym semestrze studiów. Na wyższych semestrach wysokość stypendium uzależniona jest od wyników w nauce oraz aktywnej działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Stypendium naukowe przyznawane przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości - przyznawane studentom kierunków ekonomicznych za wysokie wyniki w nauce oraz działalność w organizacjach studenckich. Uprawnia do bonifikaty w czesnym przez okres jednego semestru wielkość bonifikaty 50% - 100% Stypendium w ramach projektu Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej - studia z przyszłością, - wysokość stypendium 1000 zł/miesiąc W roku akademickim 2008/2009 studentom WSB przyznano STYPENDIÓW 6

7 Zarządzanie Tryb studiów: studia I-ego, stacjonarne oraz niestacjonarne Uzyskiwany tytuł: licencjat (6 semestrów) Specjalności w ramach studiów licencjackich: zarządzanie przedsiębiorstwem NOWOŚĆ rachunkowość i podatki NOWOŚĆ administracja publiczna i gospodarka samorządowa marketing i zarządzanie sprzedażą NOWOŚĆ psychologia w biznesie informatyka w biznesie NOWOŚĆ 7

8 Certyfikaty informatyczne Certyfikaty językowe Certyfikaty biznesowe Certyfikat dla każdego studenta! Studenci WSB w trakcie studiów mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w licznych szkolenia zakończonych przyznaniem międzynarodowych certyfikatów. Certyfikaty informatyczne: certyfikat Cisco (CCNA1, CCNA2) certyfikat Microsoft (Microsoft Technology Specialist w dwóch kategoriach: w zakresie systemów operacyjnych oraz w zakresie technologii sieciowych) certyfikat Oracle (Certified Database Administrator) Certyfikaty językowe: LCCI FCE TELC TOEFL TOIEC Certyfikaty kształtujące kompetencje biznesowe: SPSS technology junior expert i SPSS technology expert nia Bezpieczeństwem i Higieną Pracy TÜV Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządza- CDN Optima Nord Polska CRM Simple Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością TÜV Nord Polska Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska Menedżer Systemu Zarządzania Jakością Bezpieczeństwem Informacji TÜV Nord TÜV Nord Polska Polska Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego TÜV Nord Polska 8

9 Zarządzanie i inżynieria produkcji NOWOŚĆ Typ studiów: studia I-ego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne Uzyskiwany tytuł: inżynier (7 semestrów) Specjalności w ramach studiów inżynierskich: logistyka i transport inżynier jakości zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy uzyskują kwalifikacje specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468) oraz uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy TÜV Nord Polska. 9

10 Wirtualna Uczelnia jesteśmy dla Ciebie przez 24 h/dobę, 365 dni w roku! Rekrutacja On-line wykorzystując Internet kandydat na studia wypełnia kwestionariusz osobowy i tym samym zostaje wpisany do bazy danych uzyskując dostęp do pozostałych elementów Wirtualnej Uczelni. Dzięki rekrutacji On-line przyjęcie na studia trwa zaledwie 5 minut! DOŁĄCZ DO NAS: Wirtualny Dziekanat to dostęp do prywatnego konta internetowego, w którym student otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące m.in. planu zajęć, wyników zaliczeń i egzaminów, informacji o płatnościach a także ma bezpośredni kontakt z pracownikami oraz wykładowcami. Wirtualna Biblioteka za pośrednictwem katalogu bibliotecznego OPAC student ma możliwość sprawdzenia dostępnych pozycji książkowych oraz czasopism a także ich rezerwacji On-line. Biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym ponad woluminów a także posiada dostęp do siedmiu pełnotekstowych baz czasopism oraz prac naukowych. Wirtualna Wycieczka - uczelnię możesz zwiedzić nie wychodząc z domu. Sprawdź! - 10

11 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STUDIA ZA DARMO!* STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE inżynierskie i magisterskie Informatyka studia w Cieszynie! Uzyskiwany tytuł: inżynier (7 semestrów) Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne-inżynierskie na specjalnościach: grafika komputerowa NOWOŚĆ sieci komputerowe i bazy danych aplikacje internetowe i intranetowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wygrała konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.1) mającego na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni. Uzyskiwany tytuł: inżynier (7 semestrów), magister (4 semestry) Studia I stopnia, stacjonarne-inżynierskie na specjalnościach: inżynier systemów przetwarzania danych bioinformatyka Studia II stopnia, niestacjonarne-magisterskie na specjalnościach: informatyka kwantowa projektowanie systemów gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych 11 * zajęcia w ramach projektu odbywają się w Dąbrowie Górniczej

12 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Informatyka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia dofinansowane z UE* Uzyskiwany tytuł: inżynier (7 semestrów) Studia I stopnia, stacjonarne-inżynierskie na specjalnościach: * grafika komputerowa, sieci komputerowe i bazy danych, aplikacje internetowe i intranetowe; szkolenia przygotowujące do certyfikatów: * Podczas studiów: STYPENDIA w wysokości 1000 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy w roku akademickim) na I-szym roku nauki w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, w kolejnych latach studiów w oparciu o wyniki w nauce, osiągnięcia i wyróżnienia; zwolnienia z opłaty wpisowej, opłaty za legitymację studencką, oraz opłaty za egzamin dyplomowy. Bezpłatny wyjazd studyjny na targi CeBIT w Hanowerze bezpłatne kursy przygotowujące do otrzymania certyfikatów: Cisco, Oracle, Microsoft; udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, technologii informacyjnej, dodatkowa pomoc opiekuna w zakresie przedmiotów: matematyka, fizyka, elektrotechnika, technologia informacyjna; spotkania z praktykami ze środowiska informatyczno-biznesowego nt. zastosowań informatyki w gospodarce; bezpłatne podręczniki on-line dla każdego studenta 12 * zajęcia w ramach projektu odbywają się w Dąbrowie Górniczej

13 Jak zostać studentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej? Krok 1 Załóż prywatne konto w systemie Rekrutacji On-line dostępnym na stronie internetowej Wypełnij wymagane pola zgodnie z instrukcją. Po założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty numer NIU oraz hasło. PAMIĘTAJ! Numer NIU i hasło powinny zostać zapamiętane i/lub zapisane. Krok 2 Po zalogowaniu się do systemu Rekrutacji On-line wydrukuj Podanie do Rektora oraz dowody wpłaty. Krok 3 Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Jest to możliwe zarówno za pośrednictwem internetowego konta bankowego ale także poprzez dokonanie wpłaty w oddziale banku lub na poczcie. PAMIĘTAJ! Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest przez system Rekrutacji On-line podczas rejestracji kandydata (numer ten jest inny dla każdego kandydata). 13

14 Krok 4 W ciągu 14 dni od rejestracji On-line dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB: studia I stopnia (licencjat, inżynier): podanie do Rektora, dwie fotografie (45 mm x 35 mm), jedną fotografię w formie elektronicznej (format 25 x 20 mm, rozdzielczość 300 dpi), kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers), kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią, potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni. dodatkowo studia II stopnia (magister), studia podyplomowe: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z jego kserokopią. PAMIĘTAJ! Aby zostać studentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej konieczne będzie podpisanie umowy finansowej. Musisz dokonać tego osobiście w siedzibie naszej Uczelni. Nabór odbywa się bez egzaminu wstępnego do wyczerpania limitu miejsc. 14

15 Na studiach stacjonarnych 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz NOWOŚĆ W ramach programu: 3 dni studiujesz - zajęcia dydaktyczne będą odbywały się tylko 3 dni w tygodniu. Plan studiów spełnia standardy kształcenia ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla poszczególnych kierunków studiów. Dodatkowo poszerzyliśmy pakiet zajęć o przedmioty specjalistyczne, o których wyborze zadecyduje sam student. 2 dni pracujesz podczas poszukiwania pracy znaczącym elementem jest posiadanie doświadczenia zawodowego. Każdy student ma możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz pracy już w trakcie studiów. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw oraz instytucji, które dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. PARTNERZY: 15

16 Kontakt Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. (0-32) rekrutacja_wsb Wydział Zamiejscowy WSB w Cieszynie u. Kraszewskiego 11 tel. (0-33) tel. kom rekrutacja_wsb

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

jedyna w Poznaniu uczelnia biznesu lata pwsb.pl doświadczenia na rynku edukacyjnym

jedyna w Poznaniu uczelnia biznesu lata pwsb.pl doświadczenia na rynku edukacyjnym jedyna w Poznaniu uczelnia biznesu 23 lata doświadczenia na rynku edukacyjnym pwsb.pl oferta edukacyjna Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi naukę w ramach 3 letnich studiów licencjackich, po których

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2010/2011

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2010/2011 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT AIET INFORMACYJNY ECT RO AAEMICI 2010/2011 dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. MWLiT oordynator Uczelniany rogramu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa 17 2000 INFORMATOR GAUDEAMUS IGITUR Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia. Oferta edukacyjna TA KADRA GWARANTUJE SUKCES!

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia. Oferta edukacyjna TA KADRA GWARANTUJE SUKCES! Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych Elektroniczna rejestracja kandydatów Wniesienie opłaty rekrutacyjnej Złożenie kompletu

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e

Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e I n f o r m a t o r d l a k a n d y d a t ó w w w w. w s z i m - s o c h a c z e w. e d u. p l Kierunek ZARZĄDZANIE Sylwetka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

kursy językowe studia Ii stopnia studia studia podyplomowe

kursy językowe studia Ii stopnia studia studia podyplomowe goń marzenia Świat się kurczy a my stajemy się coraz bardziej mobilni. Atrakcyjna praca, względy rodzinne, pogoń za przygodą - bez problemu przerzucają nas do innego kraju lub na nowy kontynent. Chcemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo