SPIS FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE INŻYNIER XXI WIEKU I ZAPROPONOWANE PRZEZ NIE PROJEKTY DO REALIZACJI W RAMACH STAŻU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE INŻYNIER XXI WIEKU I ZAPROPONOWANE PRZEZ NIE PROJEKTY DO REALIZACJI W RAMACH STAŻU"

Transkrypt

1 Biuro Projektu: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej,, ul.konarskiego 20 p.106 tel.: , Lp 1 SPIS FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE INŻYNIER XXI WIEKU I ZAPROPONOWANE PRZEZ NIE PROJEKTY DO REALIZACJI W RAMACH STAŻU (LISTA NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANA!) Osoby zainteresowane konkretną firmą lub tematem prosimy o kontakt: Nazwa firmy Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Preferowany kierunek, AiR, EiT Projekty 4.Sterowanie procesami oczyszczania ścieków w oparciu o sterowniki Mitsubishi (AiR, EiT) 5.Kontrola procesu oczyszczania ścieków, system AKPiA i SCADA na oczyszczalni (AiR, EiT) 3.Metody diagnostyki sieci Profibus DP i PA (AiR, EiT) Biuro Karier Studenckich, ul, Konarskiego 20, , tel , Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Banacha 7, , tel , Miejsce Chorzów 2 1.Funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej na EN4 Marcin Janik terenie m.st. Warszawy 2. Uwarunkowania gospodarowania wodami Ruda Śląska opadowymi na terenie m.st. Warszawy 3 SBB ENERGY S.A. TEMATY PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU 4 F.H. EKKOM Sp. z o.o. TEMATY PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU Cieszyn Ad Moto Rafał Zawisz Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Experts Group sp z o.o. Ul. Sobieskiego 11/CD , AiR, EiT, AiR 1.Instalacja licznika laserowego w mobilnym zestawie, instalacje automatyki maszyn, dobór czujników do nowych konstrukcji, automatyka ATEX 2. Raporty środowiskowe, ocena recyklingu olejów, wprowadzenie rozwiązań środowiskowych a nowe uwarunkowania wodne 3. Projekty nowych urządzeń do recyklingu 1.Dział Pomiarów Fizykochemicznych w Zakładzie Chemii i Diagnostyki (AiR) 2.Dział Technologii Wody i Ścieków w Zakładzie Chemii i Diagnostyki () 3. Dział Analiz Gospodarki Energetycznej w Zakładzie Techniki Cieplnej () 1.Nadzór nad realizacją instalacji i sieci sanitarnych 2. Sporządzanie dokumentacji projektowych instalacji wewnętrznych 3. Ocena stanu technicznego i sprawności instalacji i urządzeń

2 Biuro Projektu: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej,, ul.konarskiego 20 p.106 tel.: , 4. Sporządzanie dokumentacji kosztorysowych i inwentaryzacyjnych 7 ACS Instalacje TEMATY PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU 8 AIUT AiR, EiT 1.Oprogramowanie zautomatyzowanego stanowiska (wraz z sterowaniem) symulującego prace grupy urządzeń w klaster telemetrycznym. 2. Oprogramowanie zautomatyzowanego stanowiska do badania parametrów magnetycznych gazomierzy 3. Budowa i oprogramowanie zintegrowanego środowiska monitorowania pracy kontenera testowego wraz z elementami sterowania. 4. Budowa i oprogramowanie niezależnego, zasilanego bateryjnie urządzenia do monitoringu urządzeń IMR działających na obiekcie (logger na kartę SD) 5. Zautomatyzowane stanowisko badania pakietów bateryjnych dla urządzeń IMR 6. Oprogramowanie zautomatyzowanego stanowiska do kontroli parametrów elektrycznych pakietów bateryjnych dla urządzeń IMR 7. Uniwersalny moduł rejestracji błędów produkcyjnych dla urządzeń IMR 8. Moduł zarządzania indywidualnymi zasobami sprzętowymi pracownika 9. Moduł kontroli jakości zintegrowany z środowiskiem produkcyjnym TMQ 10. Moduł agregowania i raportowania wskaźników produkcyjnych dla zintegrowanego środowiska produkcyjnego TMQ 11. Moduł analizy wydajności linii produkcyjnej dla wybranego urządzenia IMR 12. Moduł przygotowania dokumentacji montażowej dla montażu zewnętrznego urządzeń IMR zintegrowany z systemem logistyki i zaopatrzenia 1.Analiza wydatku energetycznego poprzez 9 Vlassenroot Polska Sp. z o. o. przeprowadzenie oceny ciężkości pracy 2.Optymalizacja procesu zarządzania substancjami chemicznymi (REACH). Opracowanie skróconych kart charakterystyk 3.Opracowanie projektu bazy wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Biuro Karier Studenckich, ul, Konarskiego 20, , tel , Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Banacha 7, , tel ,

3 Biuro Projektu: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej,, ul.konarskiego 20 p.106 tel.: , 10 Egis Poland Sp. z o.o. 3. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 (Zawiercie Kolonia Poczesna) 2. Udział w próbach stacjonarnych realizowanych projektów i walidacja dokumentacji w oparciu o wyniki badań 3. Zmiany w dokumentacji wynikające z braku możliwości pozyskania podzespołów i zapoznanie się z procesem tworzenia i obiegu dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej 4. Analiza materiałowa realizowanych projektów, opracowanie przydziałów materiałowych oraz opracowanie dokumentacji technologicznej projektowanie procesów technologicznych na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej 11 Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o. EiT, AiR, (brak miejsc dla kierunku!) 5. Tworzenie projektów płytek PCB dla wybranych projektów (weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej, tworzenie prostych aplikacji dla mikroprocesorów, modyfikacja analogowych układów sterowania na układy mikroprocesorowe, walidacja założeń projektowych w realizowanych projektach) 6. Udział w próbach stanowiskowych i badaniach realizowanych projektów, wsparcie konstrukcyjnotechnologiczne produkcji, w szczególności w zakresie procesów montażowych układów elektrycznych i elektronicznych, np. wykonania i montażu wiązek i skrzyń elektrycznych oraz innych podzespołów instalacji i wyposażenia 7. Opracowywanie znaków graficznych dla składowisk odpadów, umiejscowienie i oznakowanie pojemników na odpady (wewnętrznych i zewnętrznych) 8. Inwentaryzacja środków trwałych, typowanie środków trwałych do likwidacji, udział w procedurach przetargowych sprzedaży z likwidowanych środków trwałych, udział w przygotowywaniu dokumentacji do projektu Biuro Karier Studenckich, ul, Konarskiego 20, , tel , Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Banacha 7, , tel ,

4 Biuro Projektu: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej,, ul.konarskiego 20 p.106 tel.: , termoizolacji obiektów OBRUM HL Display Sp. z o.o. Grupa Żywiec S.A. Limańczyk s.j. (miejsce w czerwcu!), AiR, EiT 13 EgzoTech Sp. z o.o EiT, AiR, 14 RW Swiss Automation Sp. z o.o AiR TEMAT PROJEKTU W PRZYGOTOWANIU 1.Udział w procesach produkcyjnych (warzenie, fermentacja, leżakowanie, opracowanie receptur nowych produktów) 2.Opracowanie kompleksowej wizualizacji Browaru 3.Opracowanie brakującej dokumentacji procesów technologicznych Analiza strat ekstraktu na wydziałach produkcyjnych 4.Odtworzenie dokumentacji technicznej w obrębie zakładu z wykorzystaniem dokumentów archiwalnych wraz z dokumentacją stanu bieżącego na podstawie istniejących materiałów 1.Wykonywanie kosztorysów, wycen i dokumentacji powykonawczej robót 2. Nadzór oraz wykonywanie sieci ciepłociągowych, instalacji klimatyzacyjnych, wewnętrznych wod-kan, c.o. i wentylacji oraz instalacji solarnych 1. DeviceDashboard - Otwarta platforma do zarządzania wyrobami medycznymi z prezentacją wyników badań i komunikacją z ośrodkiem (jquery, MySQL) 2. System rehabilitacji chwytu dla robota rehabilitacyjnego Luna EMG (Solidworks) 3. System rehabilitacji i diagnostyki bioelektrycznej dla robota rehabilitacyjnego Luna EMG (C/C# lub Octave/Matlab, sygnały) 4. Urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji z biopomiarami (Ogólna wiedza techniczna, C/C#) 5. WiProg - Uniwersalny programator mikrokontrolerów z interfacem WiFi (C, HTML) 1. Rozbudowanie aplikacji do automatycznego generowania logiki w standardzie Volkswagena dla robotów Kuka i Fanuc 2. Aplikacja do weryfikacji, wizualizacji oraz dokumentacji zdefiniowanych stref kolizyjnych między robotami 3. Aplikacja do konwertowania supercomponentu z programu Robcad do Process Simulate Żywiec lub Cieszyn Góra lub Biuro Karier Studenckich, ul, Konarskiego 20, , tel , Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Banacha 7, , tel ,

5 Biuro Projektu: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej,, ul.konarskiego 20 p.106 tel.: , 15 Klimosz sp. z o.o. AiR, 17 Oasis East sp. z o.o. EiT, AiR 18 Hager Polo Sp. z o.o EiT, AiR 19 CEO - FP Instruments Sp. z o.o EiT, AiR 20 Novelty RPAS Sp. z o.o. EiT, AiR 21 Quicktel Sp. z o.o EiT 22 Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. EiT, AiR 4. Aplikacja do automatycznego porównywania oraz generowania raportu zmian punktów procesowych po aktualizacji modelu karoserii 5. Testowanie download ów robotów w trybie online 1. Kontrola jakości w min. dziale produkcji kotłów CO, nadzór kompletacji gotowych urządzeń 1. Opracowanie stanowiska testu urządzeń wytwarzanych w fabryce tzw. Test sprawności. sprawdzenie działania poszczególnych elementów: sprężarka, układ grzania, układ chłodzenia 2. Opracowanie zautomatyzowania wybranego gniazda produkcyjnego 1. Wspieranie pracy Technika ds. Informatycznych Systemów Przemysłowych TEMATY PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU 2. Stabilizowana gondola ze streamingiem video po sieci LAN 3. Oświetlenie sterowca kontrolowane ze smartfona 4. Loger i analizator pozycji GPS TEMATY PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU TEMATY PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU 1. Opracowanie i wdrożenie systemu zasilania linii produkcyjnych i wprowadzenie systemu transportu wewnętrznego w oparciu o Kanban. Pawłowice Tychy 23 Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. EiT, AiR, 2. Opracowanie i wdrożenie jednolitych opakowań w systemie transportu wewnętrznego, zaprojektowanie i wdrożenie systemu zasilania linii produkcyjnych 3. Optymalizacja przezbrojeń na standardowych maszynach szwalniczych Tychy 4. System automatycznego konfekcjonowania wykrojów zsynchronizowany z wykrawarką CNC typu Bullmer 5. Projekt systemu raportowania wykorzystania Biuro Karier Studenckich, ul, Konarskiego 20, , tel , Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Banacha 7, , tel ,

6 Biuro Projektu: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej,, ul.konarskiego 20 p.106 tel.: , maszyn szwalniczych zintegrowany ze sterownikami typu Efka oraz DuerkoppAdler Controller 6. Algorytm wyliczania czasów standardowych dla maszyn CNC do rozkroju tkanin 7. Proces przygotowania próbek do analizy makrograficznej 8. Weryfikacja statusu dostawy oraz potwierdzanie zleceń transportowych w systemie INET 9. Wsparcie wdrożenia systemu QAD w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw 24 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 1. Identyfikacja i analiza zagrożeń w gospodarowaniu odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków 2. System SCADA ControlMaestro aktualizacja obrazów monitorowania pracy obiektów infrastruktury towarzyszącej sieci wod kan w Dąbrowskich Wodociągach Dąbrowa Górnicza 1. Opracowanie programu do pomiaru i analizy drgań w systemie LabView 2. Zastosowanie modułu LED do symulacji termicznych 25 Magneti Marelli Poland Sp z o.o. : Zakład Automotive Lighting EiT, AiR, 3. Opracowanie szablonu prezentacji wyników pomiarów fotometrycznych oraz odpowiednia konfiguracja oprogramowania goniometru 4. Opracowanie (techniczne + konfiguracja oprogramowania) automatycznego system wykonywania dokumentacji fotograficznej mierzonych próbek (spiętego z goniometrem). Sosnowiec 5. Projekt badawczy: Analiza geometrii światłowodów do wyboru metod optymalizacji 6. Projekt badawczy: Rozwój oprogramowania do szybkiej analizy homogeniczności (wymagana znajomość programowania w C++) Biuro Karier Studenckich, ul, Konarskiego 20, , tel , Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Banacha 7, , tel ,

7 Biuro Projektu: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej,, ul.konarskiego 20 p.106 tel.: , 7. Projekt badawczy: Rozwój oprogramowania do budowy bazy wiedzy (PHP + MySQL) 8.Projekt badawczy: Rozwój oprogramowania do raportowania aktywności w projektach (PHP + MySQL) 9.Budowa stanowiska szkoleniowego on the job do szkoleń z sterowników przemysłowych na bazie Siemens S Budowa stanowiska szkoleniowego on the job do szkoleń z czytania i rozumienia schematów elektrycznych 11.Budowa stanowiska szkoleniowego on the job do szkoleń z automatyzacji produkcji na robotach Comau C3G 1. Analiza i próba opracowania wdrożenia platformy Apache Hadoop, Spark, Flink w brażny farmaceutycznej (producent, hurtownia, apteka). 2. Przygotowanie aplikacji do obsługi i zarządzania treścią plików xml. 3. Opracowanie aplikacji do odczytu plików xml, edycji oraz dostosowania wymagań do poszczególnych odbiorców. 26 Bonum Nota Pharm S.C EiT, AiR, 4. Opracowanie w oparciu o bazę MySQL, Oracle prostego narzędzia klasy BI. 5. Opracowanie w oparciu o bazę MySQL, Oracle programu wspomagającego podejmowanie decyzji dla managera apteki. 6. Opracowanie narzędzia do analizy bibliometrycznej dla wybranych baz naukowych. 7. Analiza wdrożenia platformy Splunk dla branży farmaceutycznej. Radzionków Biuro Karier Studenckich, ul, Konarskiego 20, , tel , Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Banacha 7, , tel ,

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją

Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją 1 Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji? Wiedza o stanach produkcji w czasie rzeczywistym Proman X.4 to wzbogacona o zakres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację siemens.com/comos Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację COMOS Making data work. Odpowiedzi dla przemysłu. Szczegółowe projektowanie inżynierskie Uruchomienie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu SITRAIN Szkolenia dla przemysłu Wiedza kluczem do sukcesu Katalog szkoleń Oferta szkoleń 2014/15 www.siemens.pl/sitrain Centra szkoleniowe Łódź Warszawa Katowice Bielsko-Biała Warszawa Łódź Katowice Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa Znaczenie/problem dla firmy PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE Zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi Znaczenie/problem dla

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja

CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja Biuro Informatyki informatyka, elektronika, automatyka Obsługa informatyczna, wsparcie użytkowników, zarządzanie serwerami i sieciami,

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo