Analityczne bazy danych Kostki danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analityczne bazy danych Kostki danych"

Transkrypt

1 Analityczne bazy danych Kostki danych 10 maja 2015

2 Podejmowanie decyzji Ze względu na horyzont czasowy decyzje organizacyjne można podzielić na trzy kategorie: decyzje operacyjne o zakresie dni lub tygodni; decyzje taktyczne, których efekty obejmuja od kilku miesięcy do roku, decyzje strategiczne, których wpływ rozciaga się na kilka lat. Zaobserwowano, że w miarę przechodzenia od decyzji operacyjnych do strategicznych stosowane procedury postępowania staja się coraz mniej algorytmiczne.

3 Podejmowanie decyzji Poczatkowo systemów komputerowe w działalności gospodarczej używano przede wszystkim do operacyjnego przetwarzania danych w takich aplikacjach jak przyjmowanie i obróbka zamówień, fakturowanie, inwentaryzacja itp. Stopniowo zaczęto jednak używać komputerów również do mniej rutynowych działań, okreśłanych mianem systemów wspomagania decyzji (decision support systems, DSS). Inne spotykane nazwy to BIS/BIT (Business Intelligence System/Technology) EIS (Executive Information System). Oprócz mechanicznego przetwarzania danych obejmuja one również rozmaite mechanizmy wnioskowania z faktów zawartych w bazie danych. Stad wział się podział aplikacji bazodanowych na operacyjne i analityczne.

4 Wymagania na dane dla systemów wspomagania decyzji Informacja najczęściej ma być przedstawiona w postaci sumarycznej. Brak standardowych metod dostępu, duże zróżnicowanie sposobów wyboru i postaci informacji do przedstawienia, dynamika. Łaczenie wyszukanej informacji z innymi zasobami obliczeniowymi (arkusze kalkulacyjne, specjalizowane pakiety).

5 Analityczne przetwarzanie danych Termin angielski: On-Line Analytical Processing, stad powszechnie używany skrót OLAP. Typowe zastosowania to analiza trendów oraz poszukiwanie wzorców zachowań lub anomalii. Używane do pracy interakcyjnej, więc bardzo istotna jest wydajność, zwłaszcza czasowa. Jeśli użytkownik dostrzeże, że pewne zapytania (np. oparte na 5 i więcej złaczeniach) sa realizowane bardzo wolno, to zacznie ich unikać. Przyjmuje się, że odpowiedź na 90% zapytań powinna następować w ciagu 10 sekund.

6 Analityczne bazy danych Inaczej bazy danych OLAP (On-Line Analytical Processing). Rosnace znaczenie: 8 mld. dol. w 1998 roku. Od komputerów biurkowych po olbrzymie konfiguracje. Wiele modnych haseł, zaklęć zwijanie i rozwijanie, drażenie, MOLAP, obracanie.

7 Podstawowe zagadnienia Co to jest analityczna baza danych? Modele i operacje Implementacja analitycznej bazy danych Kierunki rozwojowe

8 Raporty macierzowe Pierwszym wsparciem dla analizy danych były raporty macierzowe. Raporty macierzowe przypominaja arkusze kalkulacyjny. Często dotycza finansów lub zarzadzania. W systemie sprzedaży będzie na przykład potrzebny raport o klientach i ich wzorcach kupowania z podziałem na regiony. Jednak zamiast analizować wzorce dla każdego towaru, dzielimy towary na kategorie. Tak więc kolumnami raportu będa wypisane u góry kategorie towarów, wierszami stany, a każda z komórek będzie pokazywać liczbę pozycji sprzedanych w tej kategorii.

9 Data Mart Mała hurtownia, nazywana czasem tematyczna baza danych Obejmuje tylko część tematyki organizacji, np. marketing: klienci, towary, sprzedaż Model dostosowany do potrzeb działu. Najczęściej informacja wstępnie zagregowana Eliminacja zbędnych detali Wybieramy pewien krytyczny poziom szczegółowości.

10 Narzędzia do zapytań i analiz Budowanie zapytań Generatory raportów porównania: wzrost, spadek trendy, grafy Arkusze kalkulacyjne Interfejs WWW Data Mining

11 Inne operacje Funkcje po czasie np. średnie po różnych okresach Atrybuty obliczane np. marża = sprzedaż * stopa Zapytania tekstowe, np. znajdź dokumenty zawierajace słowa A i B uporzadkuj dokumenty według częstości występowania słów X, Y i Z

12 Modele danych i operatory Modele danych relacja gwiazda i płatek śniegu kostka: rozwinięcie idei arkusza kalkulacyjnego (tablice wielowymiarowe) Operatory slice & dice roll-up, drill down pivoting inne

13 Wielowymiarowy model danych Najczęściej używa się wielowymiarowych bazy danych z uwagi na analityczny model danych o postaci kostki wielowymiarowej obejmujacy: fakty zwane też miarami (measures), np. liczba sprzedanych samochodów; wymiary (dimensions), np. miesiace, regiony sprzedaży.

14 Wymiary Wymiary tworza zazwyczaj hierarchie, np. dla czasu będzie to rok-kwartał-miesiac-dzień. Dzięki temu możliwa jest interakcyjna zmiana poziomu szczegółowości (ziarnistości) ogladanej informacji. W bardziej złożonych przypadkach hierarchie moga rozgałęziać się, np. podział na tygodnie jest niezgodny z podziałem na miesiace.

15 Czas Wymiar czasu wymaga specjalnego traktowania Zwykle jest ukryty nie tworzy się dla niego osobnej tabeli wymiaru. Ma naturę sekwencyjna: jest uporzadkowany Zapytanie o sprzedaż w pierwszych trzech miesiacach roku sa bardzo częste Rzadko natomiast pytamy o sprzedaż czterech pierwszych towarów (nawet zakładajac uporzadkowanie np. wg nazwy) Sposób agregacji po czasie zależy od sensu miary Jeśli sprzedano 20 komputerów w styczniu, 15 w lutym i 7 w marcu, to zwykle pytamy o sumę sprzedanych komputerów w pierwszym kwartale. Natomiast jeśli firma zatrudniała 20 pracowników w styczniu, 15 w lutym i 7 w marcu, to sumowanie tych liczb jest raczej bez sensu (chyba że liczymy osobomiesiace ) i zwykle pytamy o przeciętne zatrudnienie w pierwszym kwartale.

16 Baza danych Źródłem danych jest najczęściej hurtownia danych (rzeczywista lub wirtualna). Bezpośrednie trzymanie w bazie danych informacji o faktach dla wszystkich poziomów szczegółowości może być kosztowne Tylko dla najczęściej używanych poziomów hierarchii. Pozostałe sa wyliczane na bieżaco w razie potrzeby. Przy agregowaniu miar warto pamiętać o różnych regułach liczenia, np. Wielkość sprzedaży jest na ogół sumowana Temperatura lub cena będa raczej uśredniane. W analitycznej bazie danych trzymane sa w zasadzie dane zagregowane. Aby obejrzeć dane szczegółowe (drill-through) konieczne jest sięgnięcie do hurtowni danych lub bazy operacyjnej. Ponieważ jest to kosztowne czasowo, taka potrzeba nie powinna występować zbyt często.

17 Operacje na danych Przecinanie i rzutowanie (slice and dice) Zmiana poziomu szczegółowości: drażenie lub rozwijanie (drill-down) i zwijanie (roll-up), obracanie (pivot): zmienia położenie wymiaru na wykresie.

18 Podejścia do budowy bazy OLAP 1 ROLAP = relacyjny OLAP : dopasowujemy relacyjny DBMS do schematu gwiazdy. 2 MOLAP = wielowymiarowy OLAP : używamy specjalizowanego DBMS z modelem w rodzaju kostka danych.

19 Schemat gwiazdy Schemat gwiazdy to typowy sposób organizacji danych dla relacyjnej bazy danych dla OLAP. Obejmuje: Tabelę faktów: olbrzymi zbiór faktów takich jak informacje o sprzedaży. Tabele wymiarów: mniejsze, statyczne informacje o obiektach, których dotycza fakty. Uogólnienie: model płatka śniegu. Hierarchie tabel dla poszczególnych wymiarów: normalizacja wymiarów.

20 Przykład schematu gwiazdy Chcemy gromadzić w hurtowni danych informacje o sprzedaży piwa: bar, marka piwa, piwosz, który je zakupił, dzień, godzina oraz cena. Tabela faktów będzie relacja: Sprzedaż(bar,piwo,piwosz,dzień,godzina,cena)

21 Przykład, cd. Tabele wymiarów zawieraja informacje o barach, piwach i piwoszach: Bary(bar, adres, licencja) Piwa(piwo, prod) Piwosze(piwosz, adres, tel)

22 Atrybuty wymiarów i atrybuty zależne Dwa rodzaje atrybutów w tabeli faktów: Atrybuty wymiarów: klucze tabel wymiarów. Atrybuty zależne: wartości wyznaczone przez atrybuty wymiarów krotki.

23 Przykład: atrybut zależny cena jest atrybutem zależnym w przykładowej relacji Sprzedaż. Jest ona wyznaczona przez kombinację atrybutów wymiarów: bar, piwo, piwosz i czas (kombinacja atrybutów daty i godziny).

24 Techniki optymalizacji ROLAP Indeksy bitmapowe: dla każdej wartości klucza indeksowego w tabeli wymiaru (np. dla każdego piwa w tabeli Piwa) tworzymy wektor bitowy podajacy, które krotki w tabeli faktów zawieraja tę wartość. Perspektywy zmaterializowane: w hurtowni przechowujemy gotowe odpowiedzi na kilka użytecznych zapytań (perspektywy).

25 Typowe zapytanie OLAP Zapytanie OLAP często zaczyna się od star join : złaczenia naturalnego tabeli faktów z wszystkimi lub większościa tabel wymiarów. Przykład: SELECT * FROM Sprzedaż,Bary,Piwa,Piwosze WHERE Sprzedaż.bar = Piwa.bar AND Sprzedaż.piwo = Piwa.piwo AND Sprzedaż.piwosz = Piwosze.piwosz;

26 Typowe zapytanie OLAP Rozpoczyna się złaczeniem gwiaździstym. Wybiera interesujace krotki używajac danych z tabel wymiarów. Grupuje po jednym lub więcej wymiarach. Agreguje niektóre atrybuty wyniku.

27 Przykład zapytania OLAP Dla każdego baru w Poznaniu podaj całkowita sprzedaż każdego piwa wytwarzanego przez browar Anheuser-Busch. Filtr: adres = Poznań i prod = Anheuser-Busch. Grupowanie: po bar i piwo. Agregacja: Suma po cena.

28 Przykład: SQL SELECT bar, piwo, SUM(cena) FROM Sprzedaż NATURAL JOIN Bary NATURAL JOIN Piwa WHERE addr = Poznań AND prod = Anheuser-Busch GROUP BY bar, piwo;

29 Perspektywy zmaterializowane Bezpośrednie wykonanie naszego zapytania dla tabeli Sprzedaż i tabel wymiarów może trwać za długo. Jeśli utworzymy perspektywę zmaterializowana zawierajac a odpowiednie informacje, będziemy mogli znacznie szybciej podać odpowiedź.

30 Przykład: Perspektywa zmaterializowana Jaka perspektywa mogłaby nam pomóc? Podstawowe wymagania: 1 Musi łaczyć co najmniej Sprzedaż, Bary i Piwa. 2 Musi grupować co najmniej po bar i piwo. 3 Nie musi wybierać barów w Poznaniu ani piw Anheuser-Busch. 4 Nie musi wycinać kolumn adres ani prod.

31 Przykład A oto przydatna perspektywa: CREATE VIEW BaPiS(bar, adres, piwo, prod, sprzedaż) AS SELECT bar, adres, piwo, prod, SUM(cena) sprzedaż FROM Sprzedaż NATURAL JOIN Bary NATURAL JOIN Piwa GROUP BY bar, adres, piwo, prod; Ponieważ bar adres oraz piwo prod, jest to pozorne grupowanie, konieczne ponieważ adres i prod występuja we frazie SELECT.

32 Przykład zakończenie Przeformułowane zapytanie z użyciem zmaterializowanej perspektwy BaPiS: SELECT bar, piwo, sprzedaż FROM BaPiS WHERE adres = Poznań AND prod = Anheuser-Busch ;

33 Aspekty materializacji Typ i częstość zapytań Czas odpowiedzi na zapytania Koszt pamięci Koszt aktualizacji

34 MOLAP i kostki danych Klucze tabel wymiarów staja się wymiarami hiperkostki. Przykład: dla danych z tabeli Sprzedaż mamy cztery wymiary: bar, piwo, piwosz i czas. Atrybuty zależne (np. cena) występuja w punktach (kratkach) kostki.

35 Wizualizacja kostki danych

36 Marginesy Kostka często zawiera również agregacje (zwykle SUM) wzdłuż hiper-krawędzi kostki. Marginesy obejmuja agregacje jednowymiarowe, dwuwymiarowe,...

37 Przykład: marginesy Nasza 4-wymiarowa kostka Sprzedaż obejmuje sumy cena dla każdego baru, każdego piwa, każdego piwosza i każdej jednostki czasu (zapewne dni). Zawiera też sumy cena dla wszystkich par bar-piwo, trójek bar-piwosz-dzień,...

38 Struktura kostki Każdy wymiar należy traktować jako majacy dodatkowa wartość *. Punkt wewnętrzny z jedna lub więcej współrzędna * zawiera agregaty po wymiarach z *. Przykład: Sprzedaż( Pod Żaglem, Bud, *, *) zawiera sumę piwa Bud wypitego w Pod Żaglem przez wszystkich piwoszy w dowolnym czasie.

39 Rozwijanie (drill-down) Drill-down = deagregacja rozbija agregację na jej składniki. Przykład: po stwierdzeniu, że Pod Żaglem sprzedaje się bardzo mało piw Okocim, rozbić tę sprzedaż na poszczególne gatunki piw Okocim.

40 Zwijanie (roll-up) Roll-up = agregacja po jednym lub więcej wymiarach. Przykład: majac tabelę podajac a jak wiele piwa Okocim wypija każdy piwosz w każdym barze, zwinać ja do tabeli podajacej ogólna ilość piwa Okocim wypijanego przez każdego z piwoszy.

41 Roll-Up i Drill-Down Anheuser-Busch dla piwosz/bar Jim Bob Mary Joe s Bar Nut-House Blue Chalk Zwinięcie po Bary A-B / piwosz Jim Mary Bob

42 Roll-Up i Drill-Down Rozwinięcie po Piwa Piwa A-B / piwosz Jim Bob Mary Bud M lob Bud Light

43 Zmaterializowane perspektywy kostek danych Dla kostek danych warto robić perspektywy zmaterializowane agregujace po jednym lub więcej wymiarach. Wymiary nie powinny być całkowicie agregowane można ewentualnie grupować po atrybucie z tabeli wymiaru.

44 Przykład Zmaterializowana perspektywa dla naszej kostki Sprzedaż mogłaby: 1 Agregować całkowicie po piwosz. 2 Nie agregować wcale po piwo. 3 Agregować po czasie według tydzień. 4 Agregować po miasto dla barów.

45 Indeksy Tradycyjne techniki B-drzewa, tablice haszujace, R-drzewa, gridy,... Specyficzne listy odwrócone indeksy bitmapowe indeksy złaczeniowe indeksy tekstowe

46 Użycie list odwróconych Zapytanie: Podaj osoby dla których wiek = 20 i imię = Fred Lista dla age = 20: r4, r18, r34, r35 Lista dla name = Fred : r18, r52 Odpowiedzia jest przecięcie: r18

47 Użycie bitmap Zapytanie: Podaj osoby dla których wiek = 20 i imię = Fred Mapa dla age = 20: Mapa dla name = Fred : Odpowiedzia jest przecięcie: Dobre jeśli mało wartości danych. Wektory bitowe można kompresować.

48 MDX Multidimensional Expressions (MDX): język zapytań dla MOLAP, poczatkowo jako część OLE DB (Microsoft 1997). Potem w Microsoft OLAP Services 7.0 i Microsoft Analysis Services. XML for Analysis zawiera MDX jako język zapytań. Był wspierany m.in. przez Applix, Oracle, SAS, SAP, Panorama Software, Cognos i Hyperion Solutions. W 2001 XMLA Council (www.xmla.org) publikuje standard XML for Analysis, z językiem zapytań mdxml (MDX obudowany znacznikiem <Statement> z XML.

49 Przykład zapytania w MDX SELECT { [Measures].[Sprzedaż w sklepach] } ON COLUMNS, { [Date].[2002], [Date].[2003] } ON ROWS FROM Sprzedaż WHERE ( [Sklep].[Europa].[Polska] ) Klauzula SELECT określa osie zapytania jako Sprzedaż w sklepach z wymiaru Measures oraz 2002 i 2003 z wymiaru Date. Klauzula FROM wskazuje, że źródłem danych jest kostka Sprzedaż. Klauzula WHERE definiuje przekrój jako element Polska wymiaru Sklep.

50 Perspektywy rozwojowe Oracle: Essbase (po przejęciu firmy Hyperion), BI Server. IBM: Cognos 8 BI (wraz z PowerPlay Studio ), baza danych TM1 (Applix). Microsoft: baza danych Panorama (właczona w SQL Server 7), dwa narzędzia analizy (Maximal i ProClarity), integracja z Excelem, SharePoint i Visio. W planach in-memory narzędzie Gemini.

51 Data Mining Automatyczne poszukiwanie interesujacych wzorców i trendów w danych. Terminu data mining używa się popularnie dla określenia sumaryzacji dużych zbiorów danych w użyteczny sposób. Wskazanie regularności, często zapisywanych regułami W odróżnieniu od dedukcyjnych baz danych (np. Datalog) stosuje się metody indukcyjne Konsekwencja: otrzymane wnioski nigdy nie sa gwarantowane, moga być skutkiem szczególnej chwilowej zawartości bazy danych.

52 Przykłady : Grupowanie wszystkich stron WWW według tematyki. Zapobieganie nadużyciom kredytowym: znajdowanie charakterystycznych cech nielegalnych transakcji z użyciem kard kredytowych. Wyszukiwanie asocjacji, np. znajdowanie towarów często kupowanych razem. Wyszukiwanie podobnych sekwencji zachowań, np. akcji o podobnych wahaniach obserwowanych wartości.

53 Charakterystyka Polega na nietrywialnym automatycznym wydobyciu nieznanej dotychczas i potencjalnie użytecznej informacji zawartej implicite w bazie danych. Oparte jest na poszukiwaniu wzorców w danych, bez uprzedniego generowania hipotez to odróżnia je od klasycznego podejścia statystycznego, gdzie analityk buduje hipotezę i próbuje ja potwierdzić na próbce z bazy danych Kłopoty z sytuacjami, gdy wzorce otrzymuje się w iteracyjnym procesie decyzyjnym. Informacja w bazie danych często zaburzona lub niekompletna, dlatego częste wykorzystanie metod statystycznych.

54 Technologia Ogólnie sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, sieci neuronowe, reguły asocjacji, zbiory rozmyte (rough sets). Klasyfikacja i przewidywanie: dla podanych z góry kategorii buduje się klasyfikator. Analiza klastrów (inaczej analiza czynnikowa?): samodzielne definiowanie kategorii. Rozpoznawanie i wyszukiwanie wzorców. Drzewa decyzyjne

55 Drzewa decyzyjne Przewidywanie wartości jakiegoś atrybutu na podstawie innych atrybutów, których wartości możemy testować. Przykład: Przeprowadzono badania (np. ankietowe) jakich cech oczekuja klienci w nowym modelu samochodu. Cel: wybrać grupę klientów do kampaniii marketingowej.

56 Zagadnienia Drzewo decyzyjne nie może być zbyt głębokie. W dolnych warstwach zbyt małe zbiory danych (nieistotne statystycznie) dla podjęcia decyzji Przy ograniczeniu głębokości należy dażyć do maksymalnej niezawodności.

57 Klastrowanie: zagadnienia Dzielenie danych na automatycznie generowane kategorie Czy podana oczekiwana liczba grup? Jak znajdować najlepsze grupy? Czy grupy sa znaczace semantycznie? np. yuppies

58 Analiza koszyka zakupów Koszyki zakupów = zbiory towarów kupowanych razem przez klienta podczas jednej wizyty w sklepie. Podsumowanie koszyków zakupów to częste zbiory towarów zbiory towarów często występujacych wspólnie.

59 Przykład koszyka zakupów Jeśli klienci często kupuja parówki i keczup, sklep może: Umieścić parówki i keczup blisko siebie, a między nimi chrupki ziemniaczane. Ogłosić przecenę na parówki równocześnie podnoszac cenę keczupu.

60 Znajdowanie częstych par W najprostszym przypadku chcemy znaleźć częste pary towarów. Załóżmy, że dana jest relacja Koszyki(koszyk, towar) Wsparcie zbioru towarów: liczba koszyków, w których towary te współwystępuja. Próg wsparcia pw to minimalna liczba koszyków, w których para musi wystapić, aby wzbudziła nasze zainteresowanie.

61 Częste pary w SQL Algorytm: 1 Szukaj par wierszy z Koszyki o takim samym koszyku i innych towarach. Pierwszy towar musi poprzedzać drugi (aby nie liczyv tej samej pary dwukrotnie). 2 Dla takiej każdej pary towarów utwórz osobna grupę. 3 Wyrzuć grupy zawierajace mniej niż pw elementów. SELECT k1.towar, k2.towar FROM Koszyki k1, Koszyki k2 WHERE k1.koszyk = k2.koszyk AND k1.towar < k2.towar GROUP BY k1.towar, k2.towar HAVING COUNT(*) >= pw;

62 Algorytm A-Priori (1) Próg wsparcia pw powinien wysoki taki aby otrzymać niewiele par. Przyśpieszenie w algorytmie a-priori opiera się na obserwacji, że zbiór towarów ma wsparcie przekraczajace pw tylko wtedy, gdy ma je każdy jego podzbiór. A więc para towarów {i, j} ma wsparcie przekraczajace pw tylko gdy ma je osobno każdy z towarów {i} i {j}.

63 Algorytm A-Priori (2) Umieścimy w zmaterializowanej perspektywie tylko informację o częstych towarach. INSERT INTO Koszyki1(koszyk, towar) SELECT * FROM Koszyki WHERE towar IN ( SELECT towar FROM Koszyki GROUP BY towar HAVING COUNT(*) >= pw);

64 Algorytm A-Priori (3) Nowa wersja poprzedniego zapytania SELECT I.towar, J.towar, COUNT(I.koszyk) FROM Koszyki1 I, Koszyki1 J WHERE I.koszyk = J.koszyk AND I.towar < J.towar GROUP BY I.towar, J.towar HAVING COUNT(I.koszyk) >= s;

65 Algorytm A-Priori (4) Zmaterializuj perspektywę Koszyki1. Uruchom poprzednie zapytanie, używajac Koszyki1 zamiast Koszyki. Obliczenie perspektywy Koszyki1 jest tanie, bo nie zawiera ona złaczenia. Perspektywa Koszyki1 zapewne ma dużo mniej wierszy niż tabela Koszyki. Czas realizacji zapytania maleje z kwadratem liczby wierszy podlegajacych złaczeniu.

66 A-Priori: przykład Sklep sprzedaje różnych towarów. Przeciętnie koszyk zawiera 20 towarów. Baza danych przechowuje (milion) koszyków. Tabela Koszyki zawiera 20 milionów wierszy. Podczas złaczenia powstanie 195 milionów wierszy. Załóżmy, że poziom wsparcia to 1% liczby koszyków, czyli Wtedy towarów o tym wsparciu będzie co najwyżej Przeciętnie podczas złaczenia powstanie 45 milionów wierszy, czyli osiagamy 4-krotne przyspieszenie.

67 Narzędzia Weka: Nowa Zelandia Rses i Rses-lib: MIMUW. SAS

Systemy OLAP. Krzysztof Dembczyński. Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska

Systemy OLAP. Krzysztof Dembczyński. Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska Krzysztof Dembczyński Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska Technologie Wytwarzania Oprogramowania Semestr zimowy 2005/06 Plan wykładu Ewolucja

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1)

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1) Hurtownie danych 1 Problematyka hurtowni danych Wykład przygotował: Robert Wrembel ZSBD wykład 12 (1) 1 Plan wykładu Problematyka integracji danych Integracja danych za pomocą hurtowni danych Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych Na początek tłumaczenie inteligencja biznesowa (fatalnie!) analityka biznesowa (lepiej?) usługi biznesowe (lepiej?) przetwarzanie analityczne

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER Katarzyna BŁASZCZYK, Ryszard KNOSALA Streszczenie: Artykuł opisuje podstawową tematykę związaną z systemami

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Materiały źródłowe do wykładu: [1] Jerzy Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [2] Arkadiusz Januszewski,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych 1 Informatyka w Zarządzaniu WYKŁAD III Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/~andrzej piątki 9.00-11.00 sala 80 budynek

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17

INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17 S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 3 INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 FUNKCJONALNOŚĆ... 5 MODUŁ BUDŻETOWANIA... 5 TWORZENIE STRUKTURY BUDŻETOWEJ... 6 WSPOMAGANIE PROCESU BUDŻETOWANIA... 10 MONITOROWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA ANALITYCZNEGO 1

DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA ANALITYCZNEGO 1 STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Małgorzata BACH, Aleksandra WERNER, Adam DUSZEŃKO Politechnika Śląska, Instytut Informatyki DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle

Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle Artur Gramacki, Jarosław Gramacki Streszczenie: W pracy zaprezentowano składniki systemu bazodanowego SQL Server 2008

Bardziej szczegółowo

Analiza i eksploracja danych biznesowych

Analiza i eksploracja danych biznesowych Analiza i eksploracja danych biznesowych Business Intelligence systemy wspomagania decyzji Dr inż. Marcin Blachnik Plan zajęć 1. Dane czym są i jak je reprezentować 2. Metody analizy statystycznej (małe

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego

BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego BD2 BazyDanych2 dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego ³ Copyright c Tomasz Traczyk Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo