MIKROSKOPIA... 1 Klasyczny mikroskop świetlny... 2 Mikroskop elektronowy... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIKROSKOPIA... 1 Klasyczny mikroskop świetlny... 2 Mikroskop elektronowy... 3"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. TECHNIKI UŻYWANE W HISTOLOGII... 1 MIKROSKOPIA... 1 Klasyczny mikroskop świetlny... 2 Mikroskop elektronowy... 3 TECHNIKA HISTOLOGICZNA... 4 Utrwalanie materiału histologicznego... 4 Przygotowanie skrawków... 4 Przygotowanie skrawków metodą mrożenia... 4 Przygotowanie komórek in toto... 4 Barwienie preparatów tkankowych... 5 Artefakty: wpływ techniki na jakość preparatów... 6 Interpretacja skrawków tkankowych SKŁAD TKANEK I ICH OGÓLNE CECHY... 9 KOMÓRKI I ICH RODZAJE... 9 ISTOTA MIĘDZYKOMÓRKOWA... 9 PŁYNY CIAŁA OGÓLNE CECHY FIZYCZNE I CHEMICZNE TKANEK KOMÓRKA CYTOPLAZMA Błony komórki Błona konwencjonalna. Tratwy i kaweole Struktura tratw i kaweoli Powstawanie błon Reperacja błon Główne funkcje błon Liposomy Cytofizjologia błon... 21

2 X HISTOLOGIA Dyfuzja bierna i ułatwiona Transport czynny Pompy jonowe Pompy cząsteczkowe i oporność wielolekowa Transport cząstek, makrocząsteczek i cząsteczek przez błony. Endocytoza i egzocytoza Endocytoza i jej odmiany. Ubikwitynacja białek Endocytoza przez błonę konwencjonalną Ubikwitynacja uniwersalny kod określający los białka Endocytoza przez błonę tratw i kaweoli Odmiany endocytozy Egzocytoza Endosomy i lizosomy Endosomy wczesne i kaweosomy Endosomy późne, czyli ciałka wielopęcherzykowe Lizosomy Recyrkulacja błon Przekazywanie sygnałów przez błonę Informatory I rzędu Informatory II rzędu Fosforylacja/defosforylacja białek uniwersalny kod Otwieranie kanałów białkowych błony Szlaki przekazywania sygnału wewnątrz komórki Bezpośredni kontakt komórek Ca 2+ jako ważny informator II rzędu Biologicznie czynne związki uwalniane z błon Eikosanoidy Lizofosfolipidy Difosforan fosfatydyloinozytolu Powierzchnia komórek Cytosol Rybosomy i synteza białek Siateczka śródplazmatyczna Siateczka śródplazmatyczna gładka Cytochromy P450 (CYP) Siateczka śródplazmatyczna szorstka Aparat Golgiego Proteasomy Peroksysomy Mitochondria Cytofizjologia mitochondriów Wytwarzanie energii Synteza ATP... 70

3 SPIS TREŚCI XI Wytwarzanie ciepła Regulacja przeżywania i śmierci komórek Wytwarzanie wolnych rodników Cytoszkielet Filamenty cienkie i grube Ruch komórek Filamenty pośrednie Mikrotubule Centriole i centrosom Wtręty komórkowe JĄDRO KOMÓRKOWE Wielkość i kształt jąder Otoczka jądrowa. Transport cząstek/cząsteczek Blaszka jądrowa Chromatyna Funkcje chromatyny Struktura chromatyny: nukleosom, nukleofilament i 30-nanometrowe włókienko Rola histonów w funkcjonowaniu chromatyny. Epigenetyka Chromosomy mitotyczne Budowa i kształt chromosomów mitotycznych Telomery Kariogram Chromatyna płciowa Macierz jądra Organelle jądrowe Jąderko Chromatyna jąderkowa Funkcje jąderka Ciałka zwinięte (ciałka Cajala) Plamki jądrowe Ciałka PML Receptory jądrowe WZROST, RÓŻNICOWANIE, STARZENIE SIĘ I NATURALNA ŚMIERĆ KOMÓREK CYKL KOMÓRKOWY Regulacja cyklu komórkowego Punkty kontrolne cyklu komórkowego Czynniki wzrostu i różnicowania cytokiny Mitoza Modyfikacje cyklu komórkowego w praktyce lekarskiej

4 XII HISTOLOGIA RÓŻNICOWANIE, CZAS ŻYCIA, STARZENIE SIĘ I ŚMIERĆ KOMÓREK Różnicowanie komórkowe i komórki macierzyste Starzenie się i czas życia komórek Śmierć komórek Nekroza i stan agonalny komórek Apoptoza Paraptoza Onkoza Autoschiza TKANKI, NARZĄDY I UKŁADY TKANKA NABŁONKOWA KSZTAŁT KOMÓREK BŁONA PODSTAWNA SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA Mikrokosmki Rzęski Rzęski ruchome Rzęski nieruchome Połączenia między komórkami nabłonkowymi Połączenia zamykające Połączenia zwierające Połączenia komunikujące, synapsy elektryczne POWIERZCHNIA PODSTAWNA KLASYFIKACJA NABŁONKÓW NABŁONEK GRUCZOŁOWY Gruczoły zewnątrzwydzielnicze Gruczoły wewnątrzwydzielnicze Sposoby wydzielania Reperacja nabłonków Odnowa nabłonków Produkcja cytokin i antybiotyków peptydowych TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA ISTOTA PODSTAWOWA WŁÓKNA TKANKI ŁĄCZNEJ Kolagen i włókna kolagenowe Włókna siateczkowe Wytwarzanie włókien kolagenowych

5 SPIS TREŚCI XIII Włókna i blaszki sprężyste Włókna oksytalanowe i elauninowe Trawienie istoty międzykomórkowej tkanki łącznej KOMÓRKI TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ Fibroblasty Miofibroblasty Melanofory Hodowla fibroblastów in vitro Histiocyty Fagocytoza Komórki tuczne Substancje czynne komórek tucznych Uwalnianie ziaren (degranulacja) Komórki plazmatyczne Komórki napływowe Odnowa komórek tkanki łącznej RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ Tkanka łączna właściwa embrionalna, mezenchyma Tkanka łączna właściwa luźna Tkanka łączna właściwa zbita Cytofizjologia tkanki łącznej właściwej Zapalenie TKANKA TŁUSZCZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA ŻÓŁTA Cytofizjologia tkanki tłuszczowej żółtej Transport tłuszczu do adipocytu i lipogeneza Lipoliza TKANKA TŁUSZCZOWA BRUNATNA Cytofizjologia tkanki tłuszczowej brunatnej Wewnątrzwydzielnicza rola tkanki tłuszczowej. Adipokiny TKANKA CHRZĘSTNA CHRZĄSTKA SZKLISTA CHRZĄSTKA SPRĘŻYSTA CHRZĄSTKA WŁÓKNISTA Dysk międzykręgowy TKANKA KOSTNA ISTOTA MIĘDZYKOMÓRKOWA TKANKI KOSTNEJ KOMÓRKI TKANKI KOSTNEJ Osteoblasty, czyli komórki kościotwórcze

6 XIV HISTOLOGIA Osteocyty Osteoklasty, czyli komórki kościogubne RODZAJE TKANKI KOSTNEJ OKOSTNA I ŚRÓDKOSTNA POWSTAWANIE KOŚCI Kościotworzenie na podłożu błoniastym Kościotworzenie na podłożu chrzęstnym Strefy modelu chrzęstnego. Wzrost kości na długość Wzrost kości Układowa i lokalna regulacja kościotworzenia śródchrzęstnego Przebudowa (modelowanie) kości Remodelowanie kości Unaczynienie kości Przemiany wapnia w organizmie Reperacja uszkodzeń kości POŁĄCZENIA KOŚCI KREW OSOCZE KRWI Histologiczne badanie krwi KOMÓRKI KRWI Erytrocyty Substancje grupowe krwi Funkcje erytrocytów Leukocyty Granulocyty obojętnochłonne Funkcje granulocytów obojętnochłonnych Ruch granulocytów i chemokiny Mechanizm i ukierunkowanie ruchu Aktywacja granulocytów, wybuch oddechowy i niszczenie drobnoustrojów Czas życia granulocytów obojętnochłonnych Granulocyty kwasochłonne Granulocyty zasadochłonne Limfocyty Limfocyty B Limfocyty T Monocyty Płytki krwi Cytofizjologia płytek krwi KRZEPNIĘCIE KRWI

7 SPIS TREŚCI XV 12. SZPIK KOSTNY I ODNOWA KOMÓREK KRWI WYTWARZANIE KOMÓREK KRWI Hemocytopoeza i komórki macierzyste Komórki macierzyste szpiku i terapia komórkowa Erytrocytopoeza Regulacja erytrocytopoezy Żelazo i białka transportujące Mielocytopoeza i granulocytopoeza Rezerwy i krążenie granulocytów Regulacja granulocytopoezy Monocytopoeza i układ makrofagów Limfocytopoeza Wytwarzanie płytek krwi, trombocytopoeza ROZWÓJ UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO TKANKA MIĘŚNIOWA NAZEWNICTWO TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SZKIELETOWA Komórki Miofibryle i sarkomery Kostamery Siateczka sarkoplazmatyczna gładka i kanaliki T Białka miofibryli biorące udział w skurczu Mechanizm skurczu Źródła energii skurczu i rodzaje komórek mięśniowych Powstawanie komórek mięśniowych i komórki satelitarne Mięsień szkieletowy Przerost i reperacja mięśnia szkieletowego Synapsy nerwowo-mięśniowe Proprioreceptory Wrzecionko nerwowo-mięśniowe Wrzecionko nerwowo-ścięgnowe TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SERCOWA Czynność tkanki mięśniowej sercowej TKANKA MIĘŚNIOWA GŁADKA Mechanizm i charakter skurczu mięśni gładkich Regulacja czynności tkanki mięśniowej gładkiej

8 XVI HISTOLOGIA 14. TKANKA NERWOWA NEURONY Ciało komórki nerwowej Wypustki nerwowe Dendryty Akson Wzrost i kształtowanie neuronów SYNAPSY Synapsy chemiczne Neurotransmitery Przewodzenie sygnałów w synapsie chemicznej Synapsy elektryczne NEUROGLEJ Ependymocyty Astrocyty, oligodendrocyty lemocyty i komórki mikrogleju OSŁONKI WŁÓKIEN NERWOWYCH Neurolema Osłonka mielinowa i jej wytwarzanie. Mielinizacja CYTOFIZJOLOGIA TKANKI NERWOWEJ RECEPTORY CZUCIA UKŁAD KRĄŻENIA KRWI OGÓLNA STRUKTURA NACZYŃ Śródbłonek Cytofizjologia śródbłonka WYTWARZANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH TĘTNICE Tętnice typu sprężystego Narządy odbierające sygnały o ciśnieniu i składzie krwi Tętnice typu mięśniowego Tętnice małego kalibru NACZYNIA WŁOSOWATE Czynność naczyń włosowatych ŻYŁY Różnorodność budowy żył dużego, średniego i małego kalibru Zastawki żylne Połączenia tętniczo-żylne i tętniczo-tętnicze SERCE Wsierdzie

9 SPIS TREŚCI XVII Śródsierdzie Nasierdzie Osierdzie Zastawki serca Układ przewodzący, unerwienie i unaczynienie serca Wewnątrzwydzielnicza funkcja serca UKŁAD LIMFATYCZNY LIMFOCYTY B I PRZECIWCIAŁA Przeciwciała LIMFOCYTY T Subklasy limfocytów T ODPORNOŚĆ DOPEŁNIACZ (KOMPLEMENT) Przeszczepianie komórek, tkanek i narządów ROZWÓJ I INWOLUCJA UKŁADU LIMFATYCZNEGO LIMFOCYTY TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ I NABŁONKÓW GRUDKI LIMFATYCZNE MIGDAŁKI WĘZŁY LIMFATYCZNE Czynności węzłów limfatycznych ŚLEDZIONA Unaczynienie śledziony Miazga biała Miazga czerwona Czynności śledziony GRASICA Proliferacja, różnicowanie i śmierć limfocytów T Bariera krew grasica Czynności grasicy NACZYNIA LIMFATYCZNE Wytwarzanie naczyń limfatycznych UKŁAD NERWOWY UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY ROZWÓJ UKŁADU NERWOWEGO Formacje ośrodkowego układu nerwowego Ogólna struktura Istota szara

10 XVIII HISTOLOGIA Istota biała Kresomózgowie: kora mózgu, hipokamp, jądra podstawne Kora mózgu Kora nowa Ogólne cechy struktury kory nowej Kora niejednorodna: kora dawna Kora niejednorodna: kora stara Mechanizm uczenia się Wnętrze przodomózgowia Jądra podstawne (nuclei basales) Istota biała mózgu Międzymózgowie: wzgórze, podwzgórze Podwzgórze (hypothalamus) Zegar biologiczny Jądro łukowate (jądro lejkowe). Odczuwanie głodu i sytości Pień mózgu, śródmózgowie: istota czarna, jądro czerwienne Pień mózgu, tyłomózgowie: most Pień mózgu, tyłomózgowie: rdzeń przedłużony Pień mózgu, tyłomózgowie: móżdżek Jądra móżdżku Rdzeń kręgowy Splot naczyniówkowy i płyn mózgowo-rdzeniowy Bariera krew mózg Komórki macierzyste układu nerwowego Opony mózgowo-rdzeniowe Naczynia krwionośne UKŁAD NERWOWY OBWODOWY Zwoje nerwowe czaszkowe i rdzeniowe Nerwy obwodowe UKŁAD NERWOWY AUTONOMICZNY Układ nerwowy współczulny Układ nerwowy przywspółczulny Narządy zmysłów Nazewnictwo, klasyfikacja i ogólne czynności Budowa jako kryterium klasyfikacji receptorów Położenie receptorów i rodzaj sygnałów jako kryterium klasyfikacji REGENERACJA UKŁADU NERWOWEGO

11 SPIS TREŚCI XIX 18. UKŁAD WIDZENIA I UKŁAD SŁUCHU/RÓWNOWAGI UKŁAD WIDZENIA. OKO Budowa gałki ocznej Torebka gałki ocznej i twardówka Rogówka Rąbek Błona naczyniowa Naczyniówka Ciało rzęskowe Tęczówka Soczewka Ciało szkliste Siatkówka Siatkówka receptorowa Komórki wzrokowe pręcikonośne i czopkonośne Komórki nerwowe dwubiegunowe, poziome i amakrynowe Komórki nerwowe zwojowe przekaźnikowe i receptorowe Komórki podporowe siatkówki Plamka siatkówki i krążek nerwu wzrokowego Bariera krew siatkówka Cytofizjologia siatkówki Narządy dodatkowe oka NARZĄD PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY. UCHO Ucho zewnętrzne Ucho środkowe Ucho wewnętrzne Łagiewka i woreczek Przewody półkoliste Przewód i worek endolimfatyczny Funkcje aparatu przedsionkowego Ślimak TRPA1 i włókienka ankirynowo-kadherynowe Funkcje ślimaka GRUCZOŁY WEWNĄTRZWYDZIELNICZE MECHANIZM DZIAŁANIA HORMONÓW UKŁAD PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWY Podwzgórze Przysadka Przysadka gruczołowa

12 XX HISTOLOGIA Rodzaje komórek wydzielniczych Część guzowa Część pośrednia Czynności przysadki gruczołowej i ich regulacja Przysadka nerwowa Pituicyty SZYSZYNKA Czynności szyszynki TARCZYCA Hormony tarczycy i ich wytwarzanie Hormony nabłonka pęcherzyków Hormon komórek C, kalcytonina Czynność hormonów tarczycy Regulacja czynności tarczycy GRUCZOŁY PRZYTARCZYCZNE Czynność gruczołów przytarczycznych Ca 2+ i witamina D WYSPY TRZUSTKI (LANGERHANSA) Insulina NADNERCZE Kora nadnercza Czynność kory nadnerczy Swoistość rozwoju kory nadnercza Rdzeń nadnercza Czynność rdzenia nadnercza CIAŁKA PRZYZWOJOWE UKŁAD ODDECHOWY KANAŁY I JAMY PRZEWODZĄCE POWIETRZE Jama nosowa Błona śluzowa okolicy węchowej. Chemoreceptory węchu Zatoki przynosowe Jama gardła Krtań Narząd głosowy Chrząstki krtani Mięśnie krtani Tchawica Drzewo oskrzelowe

13 SPIS TREŚCI XXI CZĘŚĆ ODDECHOWA PŁUCA Rola tlenku azotu (NO) Wymiana gazowa Opłucna Unaczynienie i unerwienie płuc UKŁAD POKARMOWY OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWY I CZYNNOŚCI JAMA USTNA JĘZYK Chemoreceptory smaku ZĘBY Rozwój zębów Narząd szkliwotwórczy i wytwarzanie szkliwa Wytwarzanie zębiny i cementu Szkliwo Zębina Cement Miazga zęba Połączenie zęba z otoczeniem GARDŁO GRUCZOŁY ŚLINOWE Gruczoł ślinowy przyuszny Gruczoł ślinowy podżuchwowy Gruczoł ślinowy podjęzykowy Czynność gruczołów ślinowych OGÓLNA BUDOWA PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA I JELIT PRZEŁYK ŻOŁĄDEK Gruczoły żołądkowe właściwe Gruczoły wpustowe Gruczoły odźwiernikowe Blaszka mięśniowa błony śluzowej Błona podśluzowa Błona mięśniowa Błona surowicza KOMÓRKI ENDOKRYNOWE I HORMONY UKŁADU POKARMOWEGO Nazewnictwo komórek endokrynowych Czynności komórek endokrynowych Hormony peptydowe Histamina i serotonina

14 XXII HISTOLOGIA JELITO Jelito cienkie Błona śluzowa Kosmki jelitowe Krypty jelitowe Błona podśluzowa Tkanka limfatyczna jelita Kępki Peyera Kryptokępki Wydzielanie IgA Błona mięśniowa Błona surowicza i przydanka Udział komórek nabłonka w trawieniu, wchłanianiu i wydzielaniu Jelito grube Okrężnica Wyrostek robaczkowy Odbytnica Czynności jelita grubego Ruchy jelit Otrzewna Kinetyka komórek nabłonka jelita Unaczynienie i unerwienie żołądka i jelita WĄTROBA Zrąb wątroby Unaczynienie wątroby Miąższ wątroby i sinusoidy Hepatocyty Cytofizjologia hepatocytów Komórki Browicza Kupffera Komórki gwiaździste (HSC) Sinusoidy Przewody żółciowe Zraziki wątroby Naczynia limfatyczne i nerwy PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY Czynności pęcherzyka żółciowego TRZUSTKA Część zewnątrzwydzielnicza trzustki Czynność części zewnątrzwydzielniczej trzustki

15 SPIS TREŚCI XXIII 22. UKŁAD MOCZOWY NERKA Zrąb nerki Unaczynienie nerki Miąższ nerki Ciałko nerkowe Kłębuszek nerkowy Torebka kłębuszka, podocyty, filtr kłębuszkowy Mezangium Kanalik I rzędu Pętla nefronu Kanalik II rzędu Kanaliki zbiorcze i przewody brodawkowe Czynniki hormonalne regulujące filtrację i reabsorpcję jonów Komórki śródmiąższowe nerki Aparat przykłębuszkowy Czynność aparatu przykłębuszkowego. Układ renina angiotensyna, RAS Funkcje angiotensyny Znaczenie RAS KIELICHY, MIEDNICZKA, MOCZOWÓD PĘCHERZ MOCZOWY CEWKA MOCZOWA SKÓRA NASKÓREK Komórki Merkla Melanocyty Barwa skóry Komórki dendrytyczne, limfocyty Tαb cytotoksyczne i limfocyty Tγδ Regulacja proliferacji i różnicowania komórek naskórka Hodowla keratynocytów in vitro Cytofizjologia keratynocytów i naskórka SKÓRA WŁAŚCIWA WŁOSY Opuszka mieszka źródłem komórek macierzystych Wzrost i wymiana włosów Gojenie skóry Gruczoły łojowe i mięśnie napinające włosy Gruczoły potowe Paznokcie

16 XXIV HISTOLOGIA Unaczynienie i unerwienie skóry Czynności skóry Receptory komórkowe czucia somatycznego UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI JĄDRO Kanaliki plemnikotwórcze Komórki podporowe Komórki szeregu spermatogenezy i spermatogeneza Spermatocytogeneza Mejoza Spermiogeneza Plemniki Epigenetyczne przeprogramowanie genomu w spermatogenezie Bariera krew jądro Cykl kanalika plemnikotwórczego Kanaliki plemnikotwórcze dzieci Stan nabłonka plemnikotwórczego mężczyzny Gruczoł śródmiąższowy jądra Regulacja spermatogenezy i wewnętrznego wydzielania jądra Czynniki modyfikujące i uszkadzające spermatogenezę Przewody wyprowadzające nasienie GRUCZOŁY DODATKOWE MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO Pęcherzyki nasienne Gruczoł krokowy Gruczoły opuszkowo-cewkowe PRĄCIE Naczynia krwionośne i wzwód prącia NASIENIE UKŁAD PŁCIOWY ŻEŃSKI JAJNIK Oogeneza Pierwsze zahamowanie oogenezy Drugie zahamowanie oogenezy Epigenetyczne przeprogramowanie genomu w oogenezie Pęcherzyki jajnikowe i oocyty Czynności pęcherzyka jajnikowego i estrogeny Owulacja

17 SPIS TREŚCI XXV Ciałko żółte Atrezja pęcherzyków Cykl jajnikowy Gruczoł śródmiąższowy jajnika JAJOWÓD Czynności jajowodu MACICA Błona śluzowa Błona mięśniowa Błona surowicza Cieśń i szyjka macicy POCHWA NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE SZCZĄTKOWE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE ZEWNĘTRZNE GRUCZOŁ SUTKOWY Gruczoł sutkowy nieczynny Gruczoł sutkowy czynny Wydzielanie IgA SŁOWNIK SKOROWIDZ

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia wymagane na egzaminie z przedmiotu Histologia i embriologia

Zagadnienia wymagane na egzaminie z przedmiotu Histologia i embriologia Zagadnienia wymagane na egzaminie z przedmiotu Histologia i embriologia HISTOLOGIA OGÓLNA 1. Budowa, występowanie i funkcja blaszki i błony podstawnej 2. Zróżnicowanie wierzchołkowe komórek nabłonkowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Semestr I Profil kształcenia:

Biotechnologia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Semestr I Profil kształcenia: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Ogólnomedyczny Nazwa kierunku: Biotechnologia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Semestr I Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Tkanka nabłonkowa. Gruczoły i ich podział

Tkanka nabłonkowa. Gruczoły i ich podział Tkanka nabłonkowa Gruczoły i ich podział Tkanka nabłonkowa 4 główne typy nabłonka: 1. Pokrywający 2. Wchłaniający = resorbcyjny 3. Gruczołowy egzo-, endokrynny 4. Wyspecjalizowany czuciowy, rozrodczy Brak

Bardziej szczegółowo

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych. Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych. 1. Czym jest tkanka? To zespół komórek o podobnej budowie, które wypełniają w organizmie określone funkcje. Tkanki tworzą różne narządy, a te układy narządów.

Bardziej szczegółowo

Tkanka nabłonkowa. (budowa)

Tkanka nabłonkowa. (budowa) Tkanka nabłonkowa (budowa) Komórki tkanki nabłonkowej tworzą zwarte warstwy, zwane nabłonkami. Są układem ściśle upakowanych komórek tworzących błony. 1) główną masę tkanki stanowią komórki. 2) istota

Bardziej szczegółowo

Histologia i embriologia

Histologia i embriologia Histologia i embriologia 1. Tematy wykładów łącznie 35 godzin (11 wykładów 3-godzinnych i 1 wykład 2-godzinny) Lp. Tytuł wykładu 1 Tkanki definicja i klasyfikacja. Tkanka nabłonkowa - 3 godz. 2 Definicja

Bardziej szczegółowo

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach...

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach... SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zarys historii embriologii................ 16 2. Układ rozrodczy................... 26 Układ rozrodczy męski.................. 26 Narządy rozrodcze wewnętrzne...............

Bardziej szczegółowo

Hormony tropowe - TSH, FSH, LH i ACTH Czynność części pośredniej przysadki Szyszynka (M. Karasek)

Hormony tropowe - TSH, FSH, LH i ACTH Czynność części pośredniej przysadki Szyszynka (M. Karasek) Spis treści 1. W prowadzenie do anatomii, fizjologii i nauk pokrewnych 11 1.1. Elementy embriologii*ogólnej 13 1. 1. 1. Rozród i jego rodzaje 13 1. 1. 1. 1. Komórki płciowe męskie 13 L 1. 1.2. Komórki

Bardziej szczegółowo

Podstawy anatomii, wykłady

Podstawy anatomii, wykłady Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Nauk Przyrodniczych Zakład: Anatomii i Antropologii Podstawy anatomii, wykłady Osoby prowadzące przedmiot: Barbara Duda, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Tkanka nabłonkowa. 46. Tarczyca (H/E) 13. Rogówka (H/E)

Tkanka nabłonkowa. 46. Tarczyca (H/E) 13. Rogówka (H/E) Tkanka nabłonkowa 46. Tarczyca (H/E) 1. Zrąb: tkanka łączna luźna 2. Miąższ: pęcherzyki tarczycy - nabłonek 1-warstwowy sześcienny 3. Naczynia krwionośne: tętnice, żyły, naczynia włosowate śródbłonek naczyń

Bardziej szczegółowo

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY Zadanie 1. Na rysunku przedstawiającym budowę neuronu zaznacz elementy wymienione poniżej, wpisując odpowiednie symbole literowe. Następnie wskaż za pomocą strzałek kierunek

Bardziej szczegółowo

Tkanka nabłonkowa. 46. Tarczyca (H/E) 13. Rogówka (H/E) 63. Dwunastnica (H/E) 74. Pęcherz moczowy (H/E)

Tkanka nabłonkowa. 46. Tarczyca (H/E) 13. Rogówka (H/E) 63. Dwunastnica (H/E) 74. Pęcherz moczowy (H/E) Tkanka nabłonkowa 46. Tarczyca (H/E) 1. Zrąb: tkanka łączna luźna 2. Miąższ: pęcherzyki tarczycy - nabłonek 1-warstwowy sześcienny 3. Naczynia krwionośne: tętnice, żyły, naczynia włosowate śródbłonek naczyń

Bardziej szczegółowo

Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE PZWL. Wydawnictwo Lekarskie

Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE PZWL. Wydawnictwo Lekarskie W ł a d y s ł a w Z. T r a c z y k Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE Wydawnictwo Lekarskie PZWL prof. dr hab. med. WŁADYSŁAW Z. TRACZYK Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE W ydanie VIII - uaktualnione M Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

NARZĄD WZROKU

NARZĄD WZROKU NARZĄD WZROKU Oko można porównać do kamery cyfrowej, wyposażonej w: system soczewek (rogówka, soczewka, ciało szkliste) automatyczną regulację ostrości obrazu (akomodacja) automatyczną regulację przesłony

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC RYSZARD ALEKSANDROWICZ BOGDAN CISZEK KRZYSZTOF KRASUCKI & PZWL ANATOMIA CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Układ rozrodczy. Jądro nasieniowód najądrze. Tkanka łączna tworzy torebkę i przegrody dzielące miąższ na zraziki. Kanalik nasienny

Układ rozrodczy. Jądro nasieniowód najądrze. Tkanka łączna tworzy torebkę i przegrody dzielące miąższ na zraziki. Kanalik nasienny Jądro nasieniowód najądrze Układ rozrodczy Tkanka łączna tworzy torebkę i przegrody dzielące miąższ na zraziki Kanalik nasienny Zrazik jądra: kanaliki nasienne tkanka łączna śródmiąższowa zawierająca:

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: 2. Kierownik Zakładu:

ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: 2. Kierownik Zakładu: ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB 2. Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł 3. Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Tkanka nabłonkowa HISTOLOGIA OGÓLNA (TKANKI)

Tkanka nabłonkowa HISTOLOGIA OGÓLNA (TKANKI) HISTOLOGIA OGÓLNA (TKANKI) Elementy składowe tkanki: komórki (o podobnym pochodzeniu, zbliŝonej strukturze i funkcji) substancja międzykomórkowa (produkowana przez komórki) Główne rodzaje tkanek zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

1. Zarys historii embriologii 3 Zarys historii embriologii medycznej w Polsce 13

1. Zarys historii embriologii 3 Zarys historii embriologii medycznej w Polsce 13 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zarys historii embriologii 3 Zarys historii embriologii medycznej w Polsce 13 2. Układ rozrodczy 17 Układ rozrodczy żeński 17 Narządy rozrodcze wewnętrzne 17 Narządy rozrodcze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny układ nerwowy - AUN

Autonomiczny układ nerwowy - AUN Autonomiczny układ nerwowy - AUN AUN - różnice anatomiczne część współczulna część przywspółczulna włókna nerwowe tworzą odrębne nerwy (nerw trzewny większy) wchodzą w skład nerwów czaszkowych lub rdzeniowych

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRODCZY MĘSKI

UKŁAD ROZRODCZY MĘSKI Gonady Jądro UKŁAD ROZRODCZY MĘSKI produkują gamety produkują hormony płciowe Kanalik nasienny Zrazik jądra: kanaliki nasienne tkanka łączna śródmiąŝszowa zawierająca: naczynia krwionośne, włókna nerwowe,

Bardziej szczegółowo

DLA PLACÓWKI EDUKACJI USTAWICZNEJ EFIB mgr Weronika Szaj, wszelkie prawa zastrzeżone

DLA PLACÓWKI EDUKACJI USTAWICZNEJ EFIB mgr Weronika Szaj, wszelkie prawa zastrzeżone Układ pokarmowy przewód pokarmowy wątroba trzustka DLA PLACÓWKI EDUKACJI USTAWICZNEJ EFIB Przewód pokarmowy: ściany: błona śluzowa nabłonek wielowarstwowy płaski jama ustna, gardło, przełyk nabłonek jednowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy Układ wewnątrzwydzielniczy 1. Gruczoły dokrewne właściwe: przysadka mózgowa, szyszynka, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, nadnercza 2. Gruczoły dokrewne mieszane: trzustka, jajniki, jądra 3. Inne

Bardziej szczegółowo

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

wykład, wykład monograficzny, ćwiczenia laboratoryjne, zbun

wykład, wykład monograficzny, ćwiczenia laboratoryjne, zbun KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu AZH w języku polskim Anatomia z histologią Nazwa przedmiotu w języku angielskim Anatomy with the histology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

kora - zewnętrzny (podzielony na pas zewn. i wewn.) - wewnętrzny kolumna promien. rdzenne kielichy mniejsze Kanaliki nerkowe

kora - zewnętrzny (podzielony na pas zewn. i wewn.) - wewnętrzny kolumna promien. rdzenne kielichy mniejsze Kanaliki nerkowe UKŁAD Ogólna budowa nerki - labirynt - promienie rdzenne - zewnętrzny (podzielony na pas zewn. i wewn.) - wewnętrzny zatoka MOCZOWY kolumna piramida promien. rdzenne kielichy mniejsze wewn. kielichy większe

Bardziej szczegółowo

TKANKA ŁĄCZNA. Komórki. Włókna. Substancja podstawowa. Substancja międzykomórkowa

TKANKA ŁĄCZNA. Komórki. Włókna. Substancja podstawowa. Substancja międzykomórkowa Funkcje tkanki łącznej: TKANKA ŁĄCZNA łączy, utrzymuje i podpiera inne tkanki pośredniczy w rozprowadzaniu tlenu, substancji odŝywczych i biologicznie czynnych w organizmie odpowiada za większość procesów

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe

Układ nerwowy. Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe Układ nerwowy Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe Tkanka nerwowa Komórki nerwowe NEURONY Komórki glejowe Typy neuronów Czuciowe (afferentne)

Bardziej szczegółowo

TKANKI W ER E Z R Ę Z C Ę E

TKANKI W ER E Z R Ę Z C Ę E TKANKI ZWIERZĘCE Pochodzenie tkanek i układów. ektoderma mezoderma endoderma nabłonki zewnętrzne i wyścielające przedni oraz końcowy fragment przewodu pokarmowego, różnego rodzaju wytwory naskórka, narządy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS BIOLOGIA MEDYCZNA F II_02_SS_ 2012

SYLABUS BIOLOGIA MEDYCZNA F II_02_SS_ 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu BIOLOGIA MEDYCZNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Mikroskop laboratoryjny dedykowany do celów edukacyjnych (studencki), posiadający:

Opis przedmiotu zamówienia. Mikroskop laboratoryjny dedykowany do celów edukacyjnych (studencki), posiadający: Poz. 1. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia - techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego. Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

K.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

K.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.1.. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2 Rozdział 1 ANATOMIA OGÓLNA 1.1. Wiadomości wstępne... 9 1.2. Ogólna budowa ciała... 11 1.3. Określanie położenia struktur anatomicznych w przestrzeni... 15 1.4. Rozwój listków zarodkowych. Początki organogenezy...

Bardziej szczegółowo

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ]

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ] Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ ] OPIS Rozkładany, 24-częściowy tułów z niełamliwego, nieulegającego odkształceniom plastiku, przystosowanego do mycia. Wysokość: 85 cm. Głowa jest odłączalna. Dla

Bardziej szczegółowo

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Sabina Wójcik Katowice, dnia 14.10.2003 r. Szkoła Podstawowa nr21 ul. Malczewskiego 1 40 748 Katowice TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Instrukcja dla ucznia W górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Wydział Ogólnomedyczny. praktyczny ECTS:1. 20 h /0 h h 1

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Wydział Ogólnomedyczny. praktyczny ECTS:1. 20 h /0 h h 1 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom Profil Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące: Forma studiów /liczba godzin/liczba

Bardziej szczegółowo

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY Zadanie 1. Na rysunku przedstawiającym budowę neuronu zaznacz elementy wymienione poniżej, wpisując odpowiednie symbole literowe. Następnie wskaż za pomocą strzałek kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE 2.WYMAGANIA WSTĘPNE

SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE 2.WYMAGANIA WSTĘPNE SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. /Systema nervosum/

Układ nerwowy. /Systema nervosum/ Układ nerwowy /Systema nervosum/ Autonomiczny układ nerwowy Autonomiczny układ nerwowy = = wegetatywny -jest częścią UN kontrolującą i wpływającą na czynności narządów wewnętrznych, w tym mięśni gładkich,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Zarys anatomii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Układy: oddechowy, krążenia,

Układy: oddechowy, krążenia, Układy: oddechowy, krążenia, Kurs Kynologia ESPZiWP Układ oddechowy Układ oddechowy jest odpowiedzialny za utrzymanie stałej wymiany gazów między organizmem a środowiskiem. Składa się z dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

I II III IV V. I II III IV V Semestr studiów VI. VI VII VIII IX X XI Sumaryczna liczba Wykłady: Seminaria: Ćwiczenia: Konsultacje:

I II III IV V. I II III IV V Semestr studiów VI. VI VII VIII IX X XI Sumaryczna liczba Wykłady: Seminaria: Ćwiczenia: Konsultacje: SYLABUS Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dotyczy cyklu rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 Nazwa kierunku studiów Analityka Medyczna Nazwa przedmiotu/ Histologia

Bardziej szczegółowo

kora - zewnętrzny (podzielony na pas zewn. i wewn.) - wewnętrzny kolumna promien. rdzenne kielichy mniejsze Kanaliki nerkowe

kora - zewnętrzny (podzielony na pas zewn. i wewn.) - wewnętrzny kolumna promien. rdzenne kielichy mniejsze Kanaliki nerkowe UKŁAD Ogólna budowa nerki - labirynt - promienie rdzenne - zewnętrzny (podzielony na pas zewn. i wewn.) - wewnętrzny zatoka MOCZOWY kolumna piramida promien. rdzenne kielichy mniejsze wewn. kielichy większe

Bardziej szczegółowo

Anatomia. Dr n. med. Jarosław Zawiliński

Anatomia. Dr n. med. Jarosław Zawiliński 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu Anatomia 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Dr n. med. Jarosław Zawiliński 4. Nazwa modułu: Nauki

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW Regulacja nerwowa wpływ układu wegetatywnego na czynność endokrynną gruczołów wydzielania dokrewnego wytwarzanie i uwalnianie hormonów z zakończeń neuronów np.wazopresyny

Bardziej szczegółowo

Skóra. - jest dużym i rozległym narządem, osiąga powierzchnię około 2 m 2. - u dorosłego człowieka waży 4-5 kg, co stanowi 6% masy ciała

Skóra. - jest dużym i rozległym narządem, osiąga powierzchnię około 2 m 2. - u dorosłego człowieka waży 4-5 kg, co stanowi 6% masy ciała Skóra - jest dużym i rozległym narządem, osiąga powierzchnię około 2 m 2 - u dorosłego człowieka waży 4-5 kg, co stanowi 6% masy ciała - grubość skóry jest zmienna i w zależności od okolicy ciała wynosi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów. 1 Układy narządów i rozwój jam ciała. 5 Układ moczowy. 6 Układ płciowy, układ rozrodczy

Spis treści. Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów. 1 Układy narządów i rozwój jam ciała. 5 Układ moczowy. 6 Układ płciowy, układ rozrodczy Spis treści Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów 1 Układy narządów i rozwój jam ciała 1.1 Definicje, przegląd i ewolucja jam ciała... 2 1.2 Różnicowanie listków zarodkowych (organogeneza) i

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

GRUCZOŁY ŚLINOWE STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY. Ślina. Główne składniki śliny

GRUCZOŁY ŚLINOWE STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY. Ślina. Główne składniki śliny Ślina GRUCZOŁY ŚLINOWE (1200 ml/24 godz.) produkowana jest przez duże gruczoły ślinowe (ślinianki) i małe gruczoły ślinowe obecne w ścianie jamy ustnej i w języku ślinianka podjęzykowa ślinianka podżuchwowa

Bardziej szczegółowo

TKANKA NAB ONKOWA PODZIA NAB ONK W STRUKTURY POWIERZCHNIOWE NAB ONK W

TKANKA NAB ONKOWA PODZIA NAB ONK W STRUKTURY POWIERZCHNIOWE NAB ONK W TKANKA NAB ONKOWA 4 W wyniku procesu różnicowania, głównie w okresie płodowym dochodzi do wyodrębnienia się w organizmie człowieka populacji komórek różniących się zarówno strukturą jak i funkcją. Zasadnicze

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRODCZY MĘSKI. Jądro i najądrze. Kanalik nasienny

UKŁAD ROZRODCZY MĘSKI. Jądro i najądrze. Kanalik nasienny Jądro i najądrze UKŁAD ROZRODCZY nasieniowód głowa najądrza przewodziki wyprowadzające MĘSKI trzon najądrza kanalik nasienny przegroda łącznotkankowa śródjądrze biaława sieć jądra błona surowicza ogon

Bardziej szczegółowo

UKŁAD MOCZOWY. Ogólna budowa nerki (wielopłatowej) Typy nerek u ssaków:

UKŁAD MOCZOWY. Ogólna budowa nerki (wielopłatowej) Typy nerek u ssaków: Ogólna budowa nerki (wielopłatowej) - labirynt - promienie rdzenne (podzielony na piramidy = płaty) - zewnętrzny (podzielony na pas zewn. i wewn.) - wewnętrzny kolumna piramida promienie rdzenne UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Błony śluzowe i ściany wewnętrznych przewodów organizmu

Błony śluzowe i ściany wewnętrznych przewodów organizmu Błona śluzowa (warstwa wyścielająca wewnętrzne powierzchnie przewodów organizmu) Błony śluzowe i ściany wewnętrznych przewodów organizmu Warstwy ścian wewnętrznych przewodów (ujęcie ogólne): błona podśluzowa

Bardziej szczegółowo

Ruch i mięśnie. dr Magdalena Markowska

Ruch i mięśnie. dr Magdalena Markowska Ruch i mięśnie dr Magdalena Markowska Zjawisko ruchu Przykład współpracy wielu układów Szkielet Szkielet wewnętrzny: szkielet znajdujący się wewnątrz ciała, otoczony innymi tkankami. U kręgowców składa

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA0-IOZFIZ-L-p-013N Pozycja planu: B 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka II Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

HISTOLOGIA Kod przedmiotu WL_ 02

HISTOLOGIA Kod przedmiotu WL_ 02 Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Nazwa przedmiotu HISTOLOGIA Kod przedmiotu WL_ 02 Poziom studiów Jednolite studia magisterskie Status przedmiotu x podstawowy uzupełniający języki

Bardziej szczegółowo

Sem.II 2017 ENDOKRYNY

Sem.II 2017 ENDOKRYNY Sem.II 2017 Szczegóły powszechnie występujące w preparatach : naczynia krwionośne, pnie nerwowe, zwoje nerwowe, węzły chłonne, nacieki limfatyczne/grudki chłonne, tkanka tłuszczowa żółta i brunatna ENDOKRYNY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Tkanka nabłonkowa HISTOLOGIA OGÓLNA (TKANKI)

Tkanka nabłonkowa HISTOLOGIA OGÓLNA (TKANKI) HISTOLOGIA OGÓLNA (TKANKI) Elementy składowe tkanki: komórki (o podobnym pochodzeniu, zbliżonej strukturze i funkcji) substancja międzykomórkowa (produkowana przez komórki) Tkanka nabłonkowa Główne rodzaje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa Grzbiet 1. Kości, więzadła i stawy Kręgosłup: opis ogólny...................................... 2 Budowa kręgosłupa......................................... 4 Odcinek szyjny kręgosłupa..................................

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64 1 Anatomia ogólna 1 Ogólne zasady budowy ciała ludzkiego 1 Położenie narządów wewnętrznych, punkty palpacyjne i linie topograficzne 2 Płaszczyzny i kierunki ciała 4 Osteologia 6 Kościec ciała ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Anatomia i fizjologia człowieka

Anatomia i fizjologia człowieka Powtórzenie do testu nr 4 Anatomia i fizjologia człowieka 1. Podpisz rysunek dotyczący budowy skóry. Wykorzystaj informacje (skóra właściwa, warstwa podskórna, naskórek, włos, gruczoł łojowy, gruczoł potowy,

Bardziej szczegółowo

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo. pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo. pl Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo. pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników

Bardziej szczegółowo

UKŁAD MOCZOWY. Ogólna budowa nerki (wielopłatowej) Typy nerek u ssaków:

UKŁAD MOCZOWY. Ogólna budowa nerki (wielopłatowej) Typy nerek u ssaków: Ogólna budowa nerki (wielopłatowej) - labirynt - promienie rdzenne (podzielony na piramidy = płaty) - zewnętrzny (podzielony na pas zewn. i wewn.) - wewnętrzny kolumna piramida promienie rdzenne UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Tkanka nerwowa. Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie

Tkanka nerwowa. Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie Tkanka nerwowa Substancja międzykomórkowa: prawie nieobecna (blaszki podstawne) pobudliwość przewodnictwo

Bardziej szczegółowo

Tkanka łączna. Składa się zawsze z istoty międzykomórkowej oraz osadzonych w niej komórek.

Tkanka łączna. Składa się zawsze z istoty międzykomórkowej oraz osadzonych w niej komórek. Tkanka łączna Tkanka łączna Jest najbardziej zróżnicowana spośród wszystkich tkanek człowieka. Zasadnicza funkcją tkanki łącznej polega na zapewnieniu łączności miedzy pozostałymi tkankami ciała. Tkanka

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ODDECHOWY. drogi oddechowe - jama nosowa - jama garłowa - krtań - tchawica - drzewo oskrzelowe. pęcherzyki płucne (wymiana gazowa)

UKŁAD ODDECHOWY. drogi oddechowe - jama nosowa - jama garłowa - krtań - tchawica - drzewo oskrzelowe. pęcherzyki płucne (wymiana gazowa) UKŁAD ODDECHOWY drogi oddechowe - jama nosowa - jama garłowa - krtań - tchawica - drzewo oskrzelowe pęcherzyki płucne (wymiana gazowa) Drogi oddechowe (z wyjątkiem obszaru węchowego i najmniejszych oskrzelików)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne I stopnia Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne I stopnia Prowadzący przedmiot: dr n. wet. Sylwester Kowalik Szczegółowy program wykładów

Bardziej szczegółowo

Układ pokarmowy. Jama ustna Miażdżenie, fragmentacja i nadtrawianie pokarmu. Pasywny pasaż pokarmu

Układ pokarmowy. Jama ustna Miażdżenie, fragmentacja i nadtrawianie pokarmu. Pasywny pasaż pokarmu Układ pokarmowy Jama ustna Miażdżenie, fragmentacja i nadtrawianie pokarmu Pasywny pasaż pokarmu Trawienie enzymatyczne pokarmu, wchłanianie Żołądek, jelito cienkie, jelito grube Gruczoły wspomagające

Bardziej szczegółowo

Bogusław K. Gołąb. P odstawy ANATOM II CZŁOWIEKA

Bogusław K. Gołąb. P odstawy ANATOM II CZŁOWIEKA Bogusław K. Gołąb P odstawy ANATOM II CZŁOWIEKA prof. dr hab. med. BOGUSŁAW K. GOŁĄB P odstawy ANATOMII CZŁOWIEKA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW PZWL Spis treści 1. W prow adzenie do a n a to m ii i n au k p

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII W XIX wieku... Histologia to nauka o mikroskopowej budowie komórek, tkanek i narządów W XXI wieku... Kurs histologii: teoria... Histologia to nauka o powiązaniach struktury

Bardziej szczegółowo

Powłoki skórne. Narządy specjalne: skóra płuco nerka. Naskórek to nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący, zawierający 4 typy komórek.

Powłoki skórne. Narządy specjalne: skóra płuco nerka. Naskórek to nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący, zawierający 4 typy komórek. Narządy specjalne: skóra płuco nerka Powłoki skórne = skóra + tkanka podskórna + twory skórne (gruczoły, włosy, paznokcie) Funkcje: ochrona termoregulacja gospodarka wodno-jonowa funkcja zmysłowa synteza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Histologia (gr. histos = utkanie; łac. textus = utkanie, tkanina, plecionka) jest nauką o budowie i czynnościach tkanek.

Histologia (gr. histos = utkanie; łac. textus = utkanie, tkanina, plecionka) jest nauką o budowie i czynnościach tkanek. Histologia (gr. histos = utkanie; łac. textus = utkanie, tkanina, plecionka) jest nauką o budowie i czynnościach tkanek. Wyróżnia się: histologię ogólną naukę o ogólnej budowie i funkcjach podstawowych

Bardziej szczegółowo

Anatomia i fizjologia człowieka

Anatomia i fizjologia człowieka Powtórzenie do testu nr 1 Anatomia i fizjologia człowieka 1. Podpisz rysunek dotyczący budowy skóry. Wykorzystaj informacje (skóra właściwa, warstwa podskórna, naskórek, włos, gruczoł łojowy, gruczoł potowy,

Bardziej szczegółowo

kora - labirynt - promienie rdzenne rdzeń - zewnętrzny - wewnętrzny kielichy: - mniejsze - większe miedniczka

kora - labirynt - promienie rdzenne rdzeń - zewnętrzny - wewnętrzny kielichy: - mniejsze - większe miedniczka Ogólna budowa nerki UKŁAD MOCZOWY kora - labirynt - promienie rdzenne rdzeń - zewnętrzny - wewnętrzny kielichy: - mniejsze - większe miedniczka Nerka zbudowana jest z gęsto ułożonych nabłonkowych, rurek

Bardziej szczegółowo

Marian Bartkowiak Nastawienia 1

Marian Bartkowiak Nastawienia 1 l.p. Nastawienie do: 1. + aminokwasów, aminokwasów jako życia, bycia zawsze gotowym na aminokwasy, bycia zawsze otwartym na aminokwasy, bycia zawsze gotowym na aminokwasy jako na, bycia zawsze otwartym

Bardziej szczegółowo

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo Komórki: komórki nerwowe (neurony) - sygnalizacja, neurosekrecja komórki neurogleju (glejowe) - ochrona, wspomaganie Tkanka nerwowa Substancja międzykomórkowa: prawie nieobecna (blaszki podstawne) pobudliwość

Bardziej szczegółowo

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1)

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1) grupa a Regulacja nerwowo-hormonalna 37 pkt max... Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 20 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... Za rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Mięśnie. dr Magdalena Markowska

Mięśnie. dr Magdalena Markowska Mięśnie dr Magdalena Markowska Zjawisko ruchu 1) Jako możliwość przemieszczania przestrzennego mięśnie poprzecznie prążkowane 2) Pompa serce 3) Jako podstawa do utrzymywania czynności życiowych mięśnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

NERKA. Zrąb tkanka łączna właściwa luźna. Miąższ nefrony

NERKA. Zrąb tkanka łączna właściwa luźna. Miąższ nefrony UKŁAD MOCZOWY NERKA Nerki filtrują osocze i produkują hipertoniczny mocz ostateczny. Z moczem wydalane są produkty przemiany materii szczególnie zawierające azot. Nerki wydzielają erytropoetynę i prostaglandyny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

T E S T Z B I O L O G I I

T E S T Z B I O L O G I I Miejsce egzaminu 2* Numer kandydata 3* Kierunek studiów 4 Liczba uzyskanych punktów.../100 * wypełnia kandydat T E S T Z B I O L O G I I Test rekrutacyjny dla kandydatów na studia w Polsce WERSJA I - A

Bardziej szczegółowo

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka Adam Zborowski ATLAS anatomii człowieka Kraków 2007 SPIS TREŚCI schemat komórki ludzkiej...12 rodzaje komórek...13 składniki komórkowe krw i... 14 rodzaje komórek...15 rodzaje nabłonków jednowarstwowych...

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ODDECHOWY. drogi oddechowe - jama nosowa - jama garłowa - krtań - tchawica - drzewo oskrzelowe. pęcherzyki płucne (wymiana gazowa)

UKŁAD ODDECHOWY. drogi oddechowe - jama nosowa - jama garłowa - krtań - tchawica - drzewo oskrzelowe. pęcherzyki płucne (wymiana gazowa) UKŁAD ODDECHOWY drogi oddechowe - jama nosowa - jama garłowa - krtań - tchawica - drzewo oskrzelowe pęcherzyki płucne (wymiana gazowa) Drogi oddechowe (z wyjątkiem obszaru węchowego i najmniejszych oskrzelików)

Bardziej szczegółowo